Page 1

De studierichting Sociale en technische wetenschappen (Leertraject 2)


Lessentabel 2de graad STW Vakken

2

1ste leerjaar

2e leerjaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Frans

3

3

Engels

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Plastische opvoeding

1

1

Sociale wetenschappen

3

3

Natuurwetenschappen

3

3

Integrale opdrachten

6

6

Informatica

1

1 10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Sociale wetenschappen

o 3 uur/week o Gebaseerd op: • Psychologie • Pedagogie • Sociologie o Kennis, vaardigheden en attitudes worden beoordeeld d.m.v. actieve werkvormen • Opzoekwerk via PC • Hoekenwerk • Presentaties • …

3

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Sociale wetenschappen o Onderwerpen 3de jaar • ‘Wie ben ik?’: kwaliteiten, assertiviteit,… • Verschillende intelligentievormen • Sociaalvaardig leren communiceren • Leren leren • Geheugenstoornissen • …

4

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Sociale wetenschappen o Onderwerpen 4de jaar • Leefstijlen • Identiteit en diversiteit • Waarnemen en observeren • Mensen- en kinderrechten • … o Koppeling aan Integrale Opdrachten


Specifieke vakken STW – 2de graad Natuurwetenschappen o 3 uur/week o Combinatie van • Biologie • Fysica • Chemie o Ondersteunende practica 9 u per jaar o Kennis en vaardigheden worden beoordeeld door: • ± 1 toets per week ( K) • Herhalingstoetsen ( K ) • Practica ( V )


Specifieke vakken STW – 2de graad Natuurwetenschappen o Onderwerpen • Zintuigen (Biologie + Fysica) • Materiemodel (Chemie + Fysica) • Krachten, arbeid, energie en vermogen ( Fysica + Biologie) •… o Koppeling aan Integrale opdrachten


Specifieke vakken STW – 2de graad Integrale opdrachten o 6 uur/week o Een combinatie van verschillende componenten: • Expressie - PO • Natuurwetenschappen • Sociale wetenschappen • Voeding o Uitwerking en evaluatie via projecten o 4 competenties moeten bereikt worden in de loop van de twee graden. 8

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Integrale opdrachten o 4 competenties • •

• •

9

Sociaal wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep Betekenis geven aan de eigen studieloopbaan

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Integrale opdrachten o Herken jezelf in STW: • Kennismaken met de verschillende componenten in de vorming

10

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Integrale opdrachten o Gezonde voeding, mode of noodzaak? • bezoek diëtiste • soepverkoop aan personeel • frisdranken onderzoeken naar suikergehalte • voedingswaardes berekenen

11

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Integrale opdrachten o Kleuterijssalon • Bezoek aan de kleuterklas • Verschillende ijsjes uitproberen • Voorleestechnieken • Aangepast decor uitwerken

12

10/01/13


Specifieke vakken STW – 2de graad Integrale opdrachten o Fruitgala • Fruithapjes en –drankjes bereiden • Receptie voorbereiden • Presentatie opstellen en inoefenen • Vitamine C gehalte bepalen van fruit

13

10/01/13


I.O. binnen de 3e graad 2e graad Afgebakende opdrachten Directe begeleiding Eenvoudige opdrachten Kortlopende opdrachten

14

3e graad Open geformuleerde opdrachten Minder directe begeleiding Complexe opdrachten Langlopende opdrachten

10/01/13


Studietraject en toekomst Einddoel GIP 21. Hoe vaak eet jij yogurt?

7 6 5 4 3 2 1 0

A

B

C

D


Studietraject en toekomst Wat na STW? • • • • • • • • •

Voeding- en dieetleer Verpleegkunde Vroedkunde Facility management Event management Lerarenopleiding (kleuter, lager, secundair onderwijs) Orthopedagogie (opvoeder) Bachelor in sociaal werk (maatschappelijk assistent) …


VRAGENRONDE

17

10/01/13

Sociale en technische wetenschappen  

Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen  

Sociale en technische wetenschappen

Advertisement