Page 1

STARTERSGIDS

Maak van een goed idee een eigen zaak

Alles wat u moet weten voor de start van uw eigen zaak of praktijk.

Aanbevolen door:

www.zenito.be

Partner in ondernemen met:


Maak van een goed idee een eigen zaak Uw eigen zaak, of praktijk, uw eerste klant, op eigen benen staan … u hebt er waarschijnlijk meer dan eens van gedroomd. Uw droom met succes waarmaken, begint met een goede voorbereiding. Daarom heeft Zenito samen met UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers deze Startersgids ontwikkeld. Een praktische handleiding die u stap voor stap de weg wijst naar een carrière als zelfstandig ondernemer of vrije beroeper.

U bereidt zich voor op een eigen zaak? Wat moet u praktisch doen om van start te kunnen gaan? Hoe zorgt u voor een goede sociale zekerheid als ondernemer? Welke rechtsvorm kiest u best? Hoe financiert u uw plannen? Komt u in aanmerking voor steunmaatregelen? Dat en nog veel meer komt u hier te weten. Maar Zenito biedt meer: wilt u meer persoonlijke informatie of wilt u uw plannen bespreken? Zenito Startersconsult helpt u verder. Onze ervaren adviseurs zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet. Zoekt u een oriënterende infosessie of wilt u een heel specifieke opleiding? Samen met UNIZO Startersservice biedt Zenito een wijde waaier aan lokaal georganiseerde informatieavonden.

U bent er klaar voor en wilt van start? U kunt terecht bij onze gespecialiseerde consulenten van het ondernemingsloket in één van onze meer dan 30 kantoren voor een snelle en vlekkeloze opstart. Regelt u uw administratie liever online, ook dat kan. Surf naar www.zenito.be en u regelt alles comfortabel van bij u thuis.

Zenito is betere zekerheid. Kiezen voor Zenito is kiezen voor een “betere zekerheid”. 13000 starters kiezen elk jaar voor Zenito. Onze 160.000 klanten en 60.000 aangesloten vennootschappen kunnen rekenen op een “betere zekerheid” doorheen hun ganse carrière. Daar staat Zenito, de belangrijkste dienstengroep voor zelfstandigen en vrije beroepen borg voor. Zenito ontwikkelde dit aanbod samen met UNIZO, de grootste ondernemersorganisatie in Vlaanderen en Brussel. UNIZO geeft haar 85.000 leden advies, informatie en organiseert opleidingen en netwerking. Zo krijgt u ook na de start de beste ondersteuning.

Zenito wenst u alvast alle succes.

De belangen van de ondernemers en vrije beroepen zijn prioritair in de dienstverlening van Zenito. Daartoe werkt onze dienstengroep actief samen met UNIZO, dé toonaangevende belangenorganisatie van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepen. Omdat de belangen van onze klanten altijd vooropstaan, wordt Zenito aanbevolen door UNIZO als de beste keuze. Meer info

Aanbevolen door

24/24 - 7/7

2

www.unizo.be

copyright © februari 2010 (44ste editie). Niets in deze uitgave mag op welke wijze dan ook verveelvoudigd of overgenomen worden tenzij met uitdrukkelijke vermelding van: uit de Startersgids, een uitgave van Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vzw. Deze brochure is louter ter informatieve titel opgesteld. Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vzw als auteur en uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens. Wettelijk Depot:D/1984/4233/30.


INHOUD Hoe regelt u praktisch uw opstart? • Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een handelsonderneming te starten? • Welke administratieve formaliteiten moet u in orde brengen?

Hoe zorgt u voor een optimale sociale bescherming? • Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? • Hoe sluit u zich aan? • Wat doet Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vervolgens voor u? • Hoeveel bijdragen betaalt u? • Wat krijgt u terug voor uw bijdragen?

Welke voordelen bieden aanvullende verzekeringen? • Verzekeringen tegen persoonlijke risico’s • Verzekeringen voor aansprakelijkheidsrisico’s en bedrijfsschaderisico’s

Welke rechtsvorm kiest u voor uw onderneming? • Kiezen tussen handelszaak en vennootschap • Welke vennootschapsvorm is geschikt voor uw onderneming?

Wat zijn uw verplichtingen inzake boekhouding, BTW en fiscaliteit? • Boekhouding • BTW • De belatingsaangifte

Hoe financiert u uw plannen? • Tips voor een gezond financieel evenwicht.

Komt uw zaak in aanmerking voor steunmaatregelen? • Participatiefonds • Waarborgregeling • Winwinlening • Risicokapitaal en achtergestelde leningen • Steunmaatregelen voor vorming en consultancy • Steun voor investeringen • Steun bij export en innovatie • Steun bij aanwerving

4 5 7

10 11 12 13 13 17

20 21 25

26 27 28

32 33 33 34

36 37

38 39 40 40 41 41 42 42 42

3


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Hoe regelt u praktisch uw opstart? In principe mag iedereen in BelgiĂŤ een zaak beginnen. Toch legt de wet enkele voorwaarden en beperkingen op. Bovendien moeten er verschillende formaliteiten vervuld worden. Starters bij Zenito zijn meteen uitstekend vertrokken. Zenito Ondernemingsloket adviseert u over de stappen die u moet zetten om ondernemer te worden en ze regelen voor u alle praktische formaliteiten zodat u zich kunt concentreren op uw zaak. 4


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een handelsonderneming te starten?

TIP Zenito Ondernemingsloket neemt zoveel mogelijk administratieve rompslomp van u over zodat u zich kunt concentreren op uw zaak. Bovendien kan alles ook online geregeld worden. Met Zenito Ondernemingsloket spaart u dus enorm veel tijd en wachtrijen uit.

Leeftijd U moet minimum 18 jaar zijn om te kunnen starten met een eigen zaak.

Kennis bedrijfsbeheer meestal verplicht Behalve enkele uitzonderingen moet elke zelfstandige handelaar of ambachtsman (zowel éénmanszaak als vennootschap) via een ondernemingsloket bewijzen over de basiskennis bedrijfsbeheer te beschikken.

Wie kan dit bewijs van bedrijfsbeheer leveren?

In een eenmanszaak: • uzelf als ondernemingshoofd • een aangestelde: -- uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of partner met wie u reeds zes maanden officieel samenwoont -- een familielid (bloed- of aanverwant) tot en met de derde graad -- een bediende met een arbeidscontract van onbepaalde duur, die het dagelijks beheer van de zaak daadwerkelijk uitoefent.

In een vennootschap: enkel de dagelijks bestuurder kan dit bewijs leveren. • Dit kan zijn de zaakvoerder van een (BVBA of CVBA), de gedelegeerd bestuurder of directeur (van een NV) of een beherend vennoot (van een GCV of CVA).

Hoe kan u dit bewijs van kennis leveren? U kan uw kennis van bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van een diploma of op basis van ervaring die u opdeed. Volgende diploma’s worden aanvaard als bewijs: Akten afgeleverd na 30/09/2000: • getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer • diploma hoger onderwijs • getuigschrift versnelde cursus bedrijfsbeheer van minstens 128 uren over minstens 3 maanden • Buitenlandse diploma’s: -- secundair niveau: deze akten moeten gelijkwaardig verklaard worden door de nederlandstalige of franstalige gemeenschap. Als er een precedent is moet deze gelijkwaardigheid niet meer aangevraagd worden. -- voor aktes van het hoger onderwijs volstaat het dat er nagekeken wordt (via www.anabin.be) of de onderwijsinstelling erkend is. 5


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

De wetgeving over de voorwaarden en formaliteiten voor het starten van een eigen zaak kan wijzigen. Infomeer dus best nog eens bij uw Zenito-consulent naar de recente stand van zaken.

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Akten afgeleverd vóór 30/09/2000 Het voorgaande plus: • diploma hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch of kunst) • diploma hoger secundair beroepsonderwijs afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor • attest eerste jaar ondernemersopleiding De minister kan na controle van het programma ook andere aktes goedkeuren: Dit gebeurde o.a. voor het aanvullend getuigschrift over de kennis van bedrijfsbeheer:

Gereglementeerde Beroepen Cluster 1. Fietsen en motorvoertuigen: • Fietsen verkopen en herstellen • Carrosserie herstellen • 2e handsvoertuigen verkopen • Motorvoertuigen herstellen tot 3,5 ton • Motorvoertuigen herstellen van 3,5 ton en meer Cluster 2. Bouw en elektrotechniek: • Ruwbouw (= metsel- en betonwerken en sloopwerken) • Stukadoor, cementeren en dekvloeren • Tegelzetten, marmer en natuursteen • Dakwerken en waterdicht maken van gebouwen • Plaatser van schrijnwerk en glazenmaker • Algemeen schrijnwerk • Schilder-behanger (‘eindafwerking’) • Installatietechnicus (centrale verwarming, loodgieterij) • Elektrotechnicus • Algemeen aannemer Cluster 3. Lichaamsverzorging, opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer: • Kapper/kapster • Schoonheidsspecialist(e) • Voetverzorging • Masseur/masseuse • Opticien • Dentaaltechnicus • Begrafenisondernemer Andere gereglementeerde beroepen, waarvoor er momenteel niets wijzigt: • Restauranthouder/traiteur • Brood- en banketbakker • Slager-groothandelaar • Installateur frigorist • Droogkuiser-verver

6

• Getuigschriften van de Vlaamse Gemeenschap volstaan zonder meer indien afgeleverd vanaf het schooljaar 1991-1992 • Getuigschriften van de Franstalige of Duitstalige gemeenschap volstaan zonder meer indien afgeleverd vanaf het schooljaar 1995-1996 • in de andere gevallen: -- TSO: aanvaarden indien behaald in 5e of 6e leerjaar -- BSO: aanvaarden indien behaald in 6e of 7e leerjaar Onderstaande ervaring, opgedaan gedurende de laatste 15 jaar, volstaat eveneens als bewijs: • 3 (in hoofdberoep) of 5 (in bijberoep) jaar ervaring als zelfstandig ondernemingshoofd (mits inschrijving in het HR of bij land- en tuinbouw zonder inschrijving in HR) • 5 jaar ervaring als zelfstandig helper • ervaring als bediende in leidinggevende functie gedurende 5 jaar • 3 of 5 jaar ervaring als dagelijks bestuurder in een vennootschap

Bewijs beroepskennis voor gereglementeerde beroepen Naast de kennis van bedrijfsbeheer dient men voor sommige beroepen ook te beschikken over voldoende beroepsbekwaamheid. Sinds 1 september 2007 bestaan er 3 clusters van gereglementeerde beroepen. Daarnaast zijn er nog 5 beroepen die individueel gereglementeerd worden. Het gaat om de clusters en beroepen die hiernaast worden opgelijst. Voor de activiteiten van de clusters is een einddiploma van het secundair onderwijs een minimum vereiste om deze activiteit te mogen starten (uitzonderingen, bv. masseur/masseuse, waarvoor een cursus van 60 uren volstaat). Daarnaast blijven de erkende diploma’s van verschillende beroepsopleidingen ook nog gelden als bewijs van beroepskennis. Buitenlandse diploma’s moeten gelijkwaardig verklaard worden door de Nederlandstalige of de Franstalige gemeenschap. Als er een precedent is moet de gelijkwaardigheid niet meer aangevraagd worden. Bewezen ervaring als loontrekkende of zelfstandige is een geldig alternatief en hiervoor versoepelen de regels. Meestal is de vereiste beroepservaring: 3 jaar in hoofdberoep (voltijdse en effectieve ervaring) of 5 jaar in bijberoep (niet voltijdse en effectieve ervaring) en dit binnen de laatste 15 jaar. Voor de vijf individueel gereglementeerde beroepen is 5 jaar ervaring binnen de laatste 10 jaar vereist.

Wie kan het bewijs van beroepskennis leveren? De beroepskennis kan bewezen worden door uzelf als ondernemer of door een aangestelde (persoon die de dagdagelijkse technische leiding heeft over het bedrijf). Wanneer de onderneming meer dan één gereglementeerde activiteit uitoefent, kunnen verschillende personen voldoen aan de eisen inzake beroepsbekwaamheid, eigen aan de verschillende activiteiten. Het is dus niet nodig dat 1 persoon binnen de onderneming de verschillende bewijzen van beroepskennis bezit.


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Vrijstellingen

Vrijgestelde beroepen

• Overlijden van een ondernemer

De beoefenaars van een beroep dat reeds door een andere wet is geregeld met betrekking tot de kennis van het bedrijfsbeheer zijn vrijgesteld.

Bij overlijden van een ondernemer die zelf aan de vereisten voldeed, wordt de overlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner of de zes maanden officieel samenwonende partner die de onderneming overneemt, vrijgesteld van de verplichting het bewijs van de ondernemersvaardigheden (bedrijfsbeheer- of beroepskennis) te leveren. De kinderen van de overleden ondernemer die de zaak willen overnemen krijgen 3 jaar de tijd om de nodige attesten te behalen.

• Overname van een handelszaak Neemt u een bestaande handelszaak over, dan kan u – onder bepaalde voorwaarden – een tijdelijke vrijstelling van 1 jaar verleend vanaf de datum van overname.

TIP Zenito Ondernemingsloket brengt voor u volgende zaken in orde: • Voorafgaande vergunningen • Vergunningen • Commerciële hoedanigheid • BTW hoedanigheid • Andere vergunningen, registraties … • Aansluiting sociaal verzekeringsfonds • Aansluiting mutualiteit • Neerleggingen bij de griffie van de rechtbank van niet notariële akten en documenten

Concreet gaat het over de volgende beroepsuitoefenaars: • vastgoedmakelaar • effectenmakelaar • vervoerder van goederen over de weg (uitzondering: koerierdienst) • vervoerder van personen over de weg (uitzondering: luchthavenvervoer, taxichauffeur) • vervoerder van goederen over de binnenwateren • directeur van een autorijschool • verzekeringsagent • verzekeringsmakelaar Thuisverkopers zijn vrijgesteld van het bewijs bedrijfsbeheer onder welbepaalde voorwaarden.

Welke administratieve formaliteiten moet u in orde brengen? Als u voldoet aan deze voorwaarden om een zaak te beginnen, betekent dit nog niet dat u meteen aan de slag kan. Eerst moet u immers nog een aantal formaliteiten vervullen. Deze formaliteiten gelden voor starters in hoofd- én bijberoep.

1. Openen van een zichtrekening Als zelfstandig handelaar of vakman moet u een zichtrekening hebben bij een in België gevestigde bank.

2. Formaliteiten via het ondernemingsloket In sommige gevallen dien je vooraleer je verdere stappen zet een voorafgaande vergunning aan te vragen! Voor al de volgende stappen kan u terecht bij Zenito ondernemingsloket.

a. Voorafgaande vergunningen • Leurkaart: in geval van ambulante handel of kermisattracties dient een machtiging te worden aangevraagd bij een ondernemingsloket. • Beroepskaart: bent u geen Belg, geen onderdaan van een land van de Europese Unie, Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein en kunt u niet genieten van één van de uitzonderingen die de wet voorziet, dan moet u een beroepskaart aanvragen bij een erkend ondernemingsloket zoals Zenito Ondernemingsloket. In deze aanvraag moet u o.a. het economisch nut van uw activiteit aantonen. De beroepskaart wordt voor maximaal vijf jaar toegekend door het FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en afgeleverd door een erkend ondernemingsloket. • Vergunning beenhouwer-spekslager: Het gaat hier om een vergunning die afgeleverd wordt door de Federale Overheidsdienst Middenstand, maar kan aangevraagd worden door Zenito Ondernemingsloket.

7


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

b. Aanvraag handelshoedanigheid Als starter van een handels- of ambachtsonderneming bent u verplicht uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als commerciële onderneming. Dit geldt zowel voor handelaars als voor handelsvennootschappen. Bij het ondernemingsloket verstrekt u ondermeer volgende gegevens: • uw bankrekeningnummer • uw activiteiten als ondernemer • uw handelsbenaming • voor een vennootschap: statuten en bewijs van neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel U moet bij het ondernemingsloket ook de verantwoordingsstukken voorleggen waarmee u uw kennis bedrijfsbeheer en/of beroepskennis bewijst. U ontvangt dan van het ondernemingsloket uw uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit 10 cijfers. Per vestiging ontvangt u eveneens een vestigingseenheidsnummer.

Wanneer moet het ondernemingsnummer vermeld worden? Vermeld uw ondernemingsnummer bij de contacten met de verschillende (administratieve en rechterlijke) overheden. Is uw onderneming een handels- of ambachtsondernemingen, dan bent u ook verplicht uw ondernemingsnummer te vermelden op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven en andere stukken én het zichtbaar aan te brengen op gebouwen en marktkramen. Ambulante handelaars moeten hun ondernemingsnummer ook vermelden op bedrijfsvoertuigen. Bouwondernemingen en schoonmaakbedrijven dienen dit eveneens te doen als ze werkgever zijn.

Hoe moet het ondernemingsnummer vermeld worden? Onderneming natuurlijke persoon

BTW BE 0123.456.789

Handelvennootschappen – rechtspersonen

BTW BE 0123.456.789 RPR Brussel

Niet-BTW belastingsplichtige Ondernemingen

0123.456.789

c. Activeren BTW-hoedanigheid Nadat uw onderneming een handelshoedanigheid gekregen heeft, dient ze behalve enkele uitzonderingen, eveneens een BTW-hoedanigheid aan te vragen. Ook hiervoor kan u terecht bij het Ondernemingsloket. Op dit moment dient u het BTW-stelsel aan te geven waarvoor u opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel...

d. Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers in de bouw, de registratie, toelating en erkenning bij het FAVV (Federaal Voedselagentschap Vlaanderen).

e. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, moet u zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die u moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren. Uw aansluiting kan u in één beweging regelen bij uw bezoek aan het loket. Meer informatie over uw sociale zekerheid vindt u in de volgende hoofdstukken.

8


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

f. Aansluiten bij een ziekenfonds Om in orde te zijn met uw ziekteverzekering is ook een aansluiting bij een ziekenfonds nodig. Zij geven u een SIS-kaart, die nodig is voor de terugbetaling van de geneeskundige uitgaven. Als u reeds aangesloten bent, meldt u een wijziging van uw statuut.

3. Extra formaliteiten voor vennootschappen Wanneer u start met een vennootschap, gelden een aantal extra verplichtingen.

TIP Op www.zenito.be vindt u de specifieke opstartformaliteiten per vrij beroep. Ook gespecialiseerde startersbrochures kan u er downloaden.

Een vennootschap wordt meestal opgericht via een notariële akte. Er moeten dus statuten opgemaakt worden, die u neerlegt bij de notaris. Die zorgt voor publicatie van de statuten in het Belgische Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest geeft aan dat het vereiste oprichtingskapitaal gestort werd. Als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, moet u bovendien een financieel plan opmaken en overmaken aan de notaris. Bij een faillissement binnen de drie jaar na oprichting, kan de rechter dit financieel plan opvragen. Als dan blijkt dat u onvoldoende maatschappelijk kapitaal voorzag, kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden. Voor een V.O.F., een gewone commanditaire vennootschap en een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid volstaat een onderhandse akte. Er is dan ook geen financieel plan en bankattest vereist. U moet in dat geval wel zelf zorgen voor de publicatie van de statuten. Zenito Ondernemingsloket kan in deze gevallen deze formaliteiten van u overnemen. De wet verplicht de vennootschappen bepaalde akten of documenten openbaar te maken vb. de oprichtingsakte, verandering van zetel, benoeming bestuurders, enz. Niet notariële akten kunnen door Zenito in orde gebracht worden.

Starten met een niet-commerciële onderneming (vrij beroep, kunstenaar, ...) Als u start met een niet-commerciële onderneming moet u met enkele bijzondere regels rekening houden. In tegenstelling tot de handelaars of de ambachtslieden stellen de niet-commerciële ondernemingen geen daden van koophandel, maar burgerlijke daden. Zij verkopen geen goederen of diensten, of leveren geen arbeid met het oog op het maken van winst. In de belastingsaangifte worden hun inkomsten dan ook niet aangegeven als winst uit handelsondernemingen, maar wel als baten van een vrij beroep. Als ze hun activiteit uitoefenen onder vorm van een vennootschap dan richten ze een burgerlijke vennootschap op onder vorm van een handelsvennootschap. Omdat het onderscheid vaak vrij vaag is geven we hier een niet-limitatieve opsomming van vrije beroepen: accountants, advocaten, apothekers, architecten, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, boekhouders, fiscalisten, dierenartsen, geneesheren, gerechtsdeurwaarders, kinesitherapeuten, landmeters, notarissen, paramedische beroepen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen,… De meeste van deze beroepen bestaat er een bijzondere wet die deze beroepen regelt en beschermt. Deze wet regelt telkens de vestigingsformaliteiten bijvoorbeeld leeftijd, diploma’s, doorlopen van een stage, inschrijven bij een orde of op een tableau , eedaflegging, benoeming… Vanaf 1 juli 2009 moeten de niet-commerciële ondernemingen zich ook laten inschrijven bij een ondernemingsloket en krijgen ze een ondernemingsnummer. Daarnaast zijn er de formaliteiten zoals die ook bestaan voor de commerciële handelaars, maar die toch niet voor alle vrije beroepers hetzelfde zijn. Zo verschilt de aanvraag voor een BTW-hoedanigheid van beroep tot beroep. Veeartsen, boekhouders, architecten dienen een BTW-hoedanigheid aan te nemen. Geneesheren, advocaten en tandartsen moeten dit niet doen. De overige formaliteiten zoals aansluiting sociaal verzekeringsfonds, mutualiteit … moeten ook hier vervuld worden. Informatie over de opstartformaliteiten van uw specifiek beroep vindt u op www.zenito.be/vrijberoep.

9


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Hoe zorgt u voor een optimale sociale bescherming? Sociale zekerheid is voor ondernemers heel belangrijk. Want ondernemers nemen risico’s die anderen niet nemen. Het komt erop aan de risico’s te beheersen en uw zaak en gezin te beschermen bij ziekte of ongeval. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds is wettelijk verplicht. Bij welk fonds, daar bent u vrij in. Bij Zenito krijgt u in elk geval de beste dienstverlening. Wij verzorgen snel, correct en efficiÍnt uw sociaal statuut. U bent er bovendien zeker van dat u ook in moeilijke of onvoorziene situaties de beste oplossing krijgt. 10


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

TIP Uw persoonlijke Zenitoklantverantwoordelijke kent uw dossier en volgt het voor u op. Tegelijk kan u ook zelf uw dossier volledig online beheren via www.zenito.be

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Loontrekkenden en ambtenaren moeten zelf geen actie ondernemen om in regel te zijn met hun sociaal statuut. De bijdragen die zij betalen voor hun sociale zekerheid, worden automatisch afgetrokken van het brutoloon. Zelfstandigen dienen zich aan te sluiten bij en sociale bijdragen te betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. Deze bijdrage geeft recht op gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en een faillissementsverzekering. Tot en met 31 maart 2010 heeft u daarvoor 90 dagen de tijd, te rekenen vanaf de start van uw zelfstandige activiteit. Vanaf 01.04.2010 echter is een aansluiting vanaf de eerste dag verplicht. Zenito Sociaal Verzekeringsfonds verzorgt snel, correct en efficiënt uw sociaal statuut. Van vóór de start tot na uw pensioen kan u bij Zenito rekenen op dienstverlening van topkwaliteit.

Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? Iedere zelfstandige Een zelfstandige werkt voor eigen rekening, dus niet bij een werkgever of in overheidsdienst. Dit betekent dat een zelfstandige nooit in een ondergeschikt verband kan werken voor een andere persoon, onderneming of openbare instantie.

“Helpers” Een ‘helper’ staat de zelfstandige bij of vervangt hem in zijn beroepsbezigheid. Ook hier is er geen ondergeschikt verband tussen de zelfstandige en de helper. De helpers en helpsters hoeven zich pas aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 20 jaar worden. Als zij huwen vóór hun 20 jaar, geldt voor hen -vanaf hun huwelijksdatum- wél het sociaal statuut. Helpers die aan twee voorwaarden voldoen moeten zich niet aansluiten. Als eerste voorwaarde geldt minder dan 90 dagen per jaar ‘helpen’. Ten tweede mag het geen regelmatige activiteit zijn, er mag geen enkele vorm van regelmaat in terug te vinden zijn.

Meewerkende echtgenoot Sinds 1/7/2005 zijn meewerkende echtgenoten verplicht zich aan te sluiten. In principe moet men zich in het zogenaamde maxi-statuut aansluiten, dat in volwaardige sociale rechten voorziet. Voor meewerkende echtgenoten geboren voor 1/1/1956 is het maxi-statuut optioneel, maar men moet zich wel minstens in het mini-statuut aansluiten (enkel arbeidsongeschiktheidsverzekering).

11


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Vennootschappen

TIP De aansluiting is verplicht en moet tijdig gebeuren Sluit uiterlijk op de dag van de start van uw zelfstandige activiteit aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Doet u dit later, dan krijgt u een administratieve boete opgelegd van 500 EUR tot 2.000 EUR en worden intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting. Bovendien loopt u het risico automatisch aangesloten te worden bij de Nationale Hulpkas. Neem daarom tijdig contact met ons op. Wij brengen alles voor u in orde. Onze adressen vindt u achteraan in deze brochure.

Hoewel het sociaal statuut enkel voor de “natuurlijke personen” georganiseerd wordt, moeten ook de vennootschappen die onder de vennootschapsbelasting vallen zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De vennootschappen betalen een jaarlijkse bijdrage. Sinds 2005 bedraagt deze bijdrage 347,50 EUR. Vennootschappen met een balanstotaal (van het in 2008 afgesloten boekjaar) van meer dan 588.005,65 EUR betalen evenwel een bijdrage van 852,50 EUR. Voor 2010 zijn de bedragen nog niet gekend, maar blijven de bedragen van de bijdragen waarschijnlijk onveranderd.

Uitzondering voor startende vennootschappen: Voor starters is er een uitzonderingsmaatregel. Als alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten gedurende de laatste 10 jaar niet meer dan drie jaar zelfstandig geweest zijn en als het om een personenvennootschap met een commerciële activiteit gaat, krijgt de vennootschap gedurende de eerste drie jaar een vrijstelling van betaling. Opgelet: de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is ook voor deze vennootschappen verplicht.

Mandatarissen en vennoten Alle mandatarissen binnen een vennootschap, moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Voor alle werkende vennoten die geen band van ondergeschiktheid hebben, geldt dezelfde regel. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor onbezoldigde mandatarissen die pensioengerechtigd zijn of die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en voor stille vennoten die enkel kapitaal inbrengen: zij moeten niet aangesloten zijn bij een verzekeringsfonds. Ook bepaalde onbezoldigde mandatarissen die nog niet pensioengerechtigd zijn kunnen aan de aansluitingsplicht ontsnappen. Hier gelden echter strikte voorwaarden. Contacteer Zenito voor bijkomende informatie.

Zelfstandige in hoofd- of bijberoep? U kan zelfstandig zijn in hoofd- of in bijberoep. In beide gevallen is een aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds vereist. Hoofdberoep: Als uw zelfstandig beroep uw voornaamste of enige bezigheid is. Bijberoep: Als u naast uw zelfstandige activiteit gewoonlijk een ander beroep uitoefent. Niet de hoogte van het inkomen als zelfstandige is hierbij doorslaggevend, noch de aan uw zelfstandige activiteit bestede tijd. U bent zelfstandige in bijberoep als u in uw andere activiteit (als werknemer of tijdelijke leerkracht) minstens halftijdse prestaties levert. Vastbenoemde lesgevers moeten minstens 6/10 van een volledig uurrooster tewerkgesteld zijn om zelfstandige in bijberoep te kunnen zijn. Voor de overige ambtenaren moet het gaan om halftijdse prestaties die zich minstens over 200 dagen of 8 maanden per jaar uitstrekken.

Hoe sluit u zich aan? Zenito maakt het u gemakkelijk. U hebt verschillende mogelijkheden. 1. U kunt langskomen in één van onze meer dan 30 kantoren. U krijgt advies en wij brengen uw aansluiting en andere formaliteiten voor u in orde. U vindt de gegevens van onze kantoren op de achterflap van de brochure. 2. U kan alles online regelen via de aansluitingsmodule op www.zenito.be. Uw aanvraag van een ondernemingsnummer en mogelijke andere formaliteiten kan u in één beweging meenemen. 24/24 - 7/7

12

3. Op www.zenito.be kan u ook formulieren printen en downloaden. Is niet alles duidelijk? Zenito Start helpt u verder.


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Wat doet Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vervolgens voor u? De sociale bijdragen van een zelfstandige worden volgens een ingewikkeld mechanisme berekend. Uiteindelijk komt het erop neer dat u op uw inkomen van drie jaar geleden 22% aan sociale bijdragen betaalt voor uw inkomen onder de 51.059,94 EUR en 14,16% voor de schijf tussen 51.059,94 EUR en 75.246,19 EUR. Voor nog hogere schijven betaalt u geen bijdrage.

Zenito berekent voor u hoeveel sociale bijdragen u moet betalen. Dit gebeurt aan de hand van uw inkomen dat de fiscus ons laat kennen. De bijdrage die wij van u ontvangen storten wij, na aftrek van de beheerskost, onmiddellijk door aan de overheid. Daar wordt het verdeeld onder de verschillende uitkeringsinstanties (pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering,...). Zenito zorgt ervoor dat uw gegevens tijdig terecht komen bij uw ziekenfonds en kinderbijslagfonds. Ook houden wij uw volledige loopbaan als zelfstandige bij zodat uw pensioen later correct kan berekend worden. Zenito is specialist in individuele klantenbegeleiding. Het belang van de klant staat bij ons centraal. We bieden een integrale sociale bescherming en werken met de modernste IT. U hebt een persoonlijke klantverantwoordelijke die voor u steeds de meest voordelige oplossing zoekt. Is uw dossier zeer complex of ontstaan er conflicten met mutualiteiten of de overheid dan staan wij u bij, zelfs tot voor de arbeidsrechtbank. We hebben kantoren in het hele land en als u dat wenst komen onze adviseurs bij u thuis of in de zaak langs. Op zenito.be en in onze gratis nieuwsbrieven vindt u alle info over sociale zekerheid. En last but not least: via uw e-dossier kunt u uw dossier op de voet volgen. U kan zelf berekenen welke bijdragen u zal moeten betalen, persoonlijke documenten en attesten downloaden en wijzigingen doorgeven. Zenito is het enige sociaal verzekeringsfonds dat u deze mogelijkheden biedt.

Hoeveel bijdragen betaalt u? Gevestigde zelfstandigen Uw bijdrage is gebaseerd op het nettobedrijfsinkomen dat u drie jaar geleden had (het ‘refertejaar’). Het nettobedrijfsinkomen is het bruto-inkomen verminderd met de bedrijfslasten en -verliezen, zoals vastgesteld door de belastingadministratie. De belastingadministratie maakt dit nettobedrijfsinkomen over aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u aangesloten bent. Dit bedrijfsinkomen van het refertejaar wordt dan aangepast aan het indexcijfer. Op basis van dit eindbedrag berekent het sociaal verzekeringsfonds uw sociale bijdrage. Dat gebeurt volgens vaste percentages.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep: De wetgever gaat ervan uit dat elke zelfstandige hoofdberoeper een inkomen heeft van minstens 11.824,39 EUR. Ook al ligt uw werkelijk verdiende inkomen onder deze grens, uw bijdragen worden toch op dat bedrag berekend. Dat is de minimumbijdrage.

Inkomensschijven (geherwaardeerd)

Bijdrage (inclusief administratieve kosten)

< 11.824,39 EUR

675,38 EUR

11.824,40 EUR tot 51.059,93 EUR

22%

51.059,94 EUR tot 75.246,19 EUR

14,16%

13


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Voor zelfstandigen in bijberoep: Voor zelfstandigen in bijberoep gelden dezelfde percentages als voor zelfstandige hoofdberoepers, maar dan vanaf een inkomen van 1.308.18 EUR. Op een lager inkomen moet u gĂŠĂŠn bijdragen betalen. Een bijberoeper kan maar genieten van de rechten van het sociaal statuut als zelfstandige vanaf een bijdrage berekend op een inkomen van 11.824,39 EUR. U geniet uiteraard wel van de sociale rechten die voortvloeien uit uw activiteit als werknemer. Bij de wettelijke bijdragen moet u een bedrag toevoegen voor de beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds.

Bijdragetabel vanaf 01-01-2010 hoofdberoep (22% of 14,16% + Adm.kosten)

Inkomen 2007

Geherwaardeerd

Kwartaalbijdragen

Meewerkende echtgenoot Ministatuut

Meewerkende echtgenoot Maxistatuut

4.838,96

5.194,46

675,38

24,25

296,69

11.015,14

11.824,39

675,38

24,25

675,38

12.500,00

13.418,34

766,42

27,52

766,42

15.000,00

16.102,01

919,71

33,03

919,71

17.500,00

18.785,67

1.072,99

38,53

1.072,99

20.000,00

21.469,34

1.226,28

44,03

1.226,28

22.500,00

24.153,01

1.379,56

49,54

1.379,56

25.000,00

26.836,68

1.532,84

55,04

1.532,84

27.500,00

29.520,34

1.686,13

60,55

1.686,13

30.000,00

32.204,01

1.839,41

66,05

1.839,41

40.000,00

42.938,68

2.452,55

88,07

2.452,55

47.565,45

51.059,94

2.916,42

104,73

2.916,42

50.000,00

53.673,35

3.012,49

108,19

3.012,49

60.000,00

64.408,02

3.407,13

122,40

3.407,13

70.096,42

75.246,19

3.805,57

136,75

3.805,57

TIP Bereken zelf uw bijdrage met de berekeningsmodule op www.zenito.be.

14


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Bijberoep (22% + Adm.kosten)

Inkomen 2007

Geherwaardeerd

Kwartaalbijdrage

1.218,64

1.308,17

0

1.218,65

1.308,18

74,72

1.500,00

1.610,20

91,97

2.000,00

2.146,93

122,63

2.500,00

2.683,67

153,28

3.000,00

3.220,40

183,94

3.500,00

3.757,13

214,60

4.000,00

4.293,87

245,26

4.500,00

4.830,60

275,91

5.000,00

5.367,34

306,57

5.500,00

5.904,07

337,23

6.000,00

6.440,80

367,88

7.000,00

7.514,27

429,20

8.000,00

8.587,74

490,51

9.000,00

9.661,20

551,82

11.015,15

11.824,39

675,38

> 11.824,39 EUR idem hoofdberoep Het max. ink. in 2007 voor gelijkstelling met bijberoep bedraagt 5.770,18 EUR.

Beginnende zelfstandigen De regel dat de sociale bijdragen van een zelfstandige berekend worden op het inkomen als zelfstandige van drie jaar geleden, kan bij een starter uiteraard niet toegepast worden. Daarom betaalt u als starter een voorlopige bijdrage. Voor de berekening ervan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden.

Voorlopige bijdrage berekend op een minimuminkomen Gedurende uw eerste drie jaren als zelfstandige betaalt u een voorlopige bijdrage berekend op een minimuminkomen. Van zodra wij de definitieve inkomsten voor deze jaren van de fiscus hebben ontvangen, vergelijken we het minimuminkomen met uw werkelijke inkomen. Op het verschil moet u dan nog sociale bijdragen bijbetalen.

Minimum bijdragen voor starters (incl. adm. kosten)

Hoofdberoep Tot einde van 1ste volledige kalenderjaar Tweede kalenderjaar Derde kalenderjaar

Voorlopige bijdrage per kwartaal

Bijdragepercentage

629,33 EUR

20,5%

644,68 EUR

21%

660,03 EUR

21,5%

15


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

Op welk tijdstip u ook een eigen zaak start, u moet steeds de bijdrage voor een volledig kwartaal betalen. In het begin van een kwartaal starten is dus het voordeligst.

verzekeringen / p20

Bijberoep Tot einde van 1ste volledige kalenderjaar Tweede kalenderjaar Derde kalenderjaar

Meewerkende echtgenoot Tot einde van 1ste volledige kalenderjaar Tweede kalenderjaar Derde kalenderjaar

rechtsvorm / p26

Voorlopige bijdrage per kwartaal 69,63 EUR 71,32 EUR 73,02 EUR

Bijdragepercentage 20,5% 21% 21,5%

Voorlopige bijdrage per kwartaal 276,47 EUR 283,21 EUR

Bijdragepercentage 20,5% 21%

289,95 EUR

21,5%

Begint u een zelfstandige activiteit na uw pensioenleeftijd en ontvangt u géén pensioen, dan betaalt u volgende voorlopige bijdragen:

65 jaar zonder pensioen Tot einde van 1ste volledige kalenderjaar Tweede kalenderjaar Derde kalenderjaar Probeer uw inkomen zo goed mogelijk in te schatten. Door als starter bijdragen te betalen op uw geschatte inkomen, vermijdt u hoge bijkomende rekeningen. Bovendien betaalt u zo minder belastingen en minder sociale bijdragen.

Voorlopige bijdrage per kwartaal 139,25 EUR 142,65 EUR

Bijdragepercentage 20,5% 21%

146,04 EUR

21,5%

Krijgt u wél een pensioen, dan betaalt u voorlopig 99,85 EUR. Kunt u als beginnende zelfstandige in bijberoep of gepensioneerde aantonen dat uw jaarinkomen onder de vrijstellingsgrens (1.308,18 EUR voor bijberoepen, 2.616,34 EUR. voor gepensioneerden) zal blijven, dan kunt u vragen géén voorlopige bijdragen te moeten betalen.

Voorlopige bijdrage op het door u geschatte werkelijke inkomen Schat u dat uw inkomen een stuk hoger zal liggen dan dit minimuminkomen? Dan laat u uw bijdragen best berekenen op basis van uw geschatte inkomen.

Deze methode biedt de volgende voordelen: • U zal vanaf het derde tot het einde van het zesde jaar van uw activiteit niet af te rekenen krijgen met zware bijkomende rekeningen bovenop uw rekeningen van het jaar zelf. • U betaalt hogere sociale bijdragen tijdens uw eerste jaren. Bijgevolg nemen de aftrekbare beroepskosten toe waardoor u minder belastingen moet betalen. Bovendien kan u hogere premies betalen voor het Vrij Aanvullend Pensioen (zie volgend hoofdstuk). Deze premies zijn ook fiscaal aftrekbaar. • Uw inkomen van de eerste drie jaren daalt omdat u hogere sociale bijdragen betaalt. Dat betekent dat u in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit ook minder sociale bijdragen betaalt.

Hieronder vindt u de voorlopige bijdragen op het geraamd inkomen van 2010:

Voorlopige bijdragen hoofdberoep in EURO

16

Geraamd inkomen 2010

Kwartaal bijdrage 1e periode 2e periode

3e periode

11.824,39

629,33

644,68

15.000,00

798,35

817,82

20.000,00

1.064,46

25.000,00

Voorlopige bijdragen bijberoep in EURO Geraamd inkomen 2010

Kwartaal bijdrage 1e periode 2e periode 3e periode

660,03

1.308,18

69,63

71,32

73,02

837,29

1.500,00

79,83

81,78

83,73

1.090,43

1.116,39

2.000,00

106,45

109,04

111,64

1.330,58

1.363,03

1.395,49

2.500,00

133,06

136,30

139,55

30.000,00

1.596,69

1.635,64

1.674,58

3.000,00

159,67

163,56

167,46

40.000,00

2.128,93

2.180,85

2.232,78

4.000,00

212,89

218,09

223,28

50.000,00

2.661,16

2.726,06

2.790,97

5.000,00

266,11

272,61

279,10

60.000,00

3.046,23

3.112,51

3.178,80

8.000,00

425,79

436,17

446,56

75.246,19

3.606,73

3.673,01

3.739,29

11.824,39

629,33

644,68

660,03


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Gehuwden, genieters van een overlevingspensioen, studenten en bepaalde vastbenoemde lesgevers Behoort u tot deze groep, dan kan u een “gelijkstelling met bijberoep” vragen, ook al oefent u uw beroep in hoofdberoep uit. Voorwaarde is dat uw geherwaardeerd inkomen lager is dan 6.194,09 EUR.

Vrijstelling van bijdragen en gelijkstelling Om sociale redenen kan u altijd vrijstelling van bijdragen aanvragen bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. Dat verzoek wordt ingewilligd als u echt geen middelen hebt om uw bijdragen te betalen. Voor bepaalde periodes waarin u uw zelfstandig beroep niét kunt uitoefenen, kan u ‘gelijkstelling’ krijgen. Dan worden die kwartalen of jaren gelijkgesteld met periodes waarin u wél actief bent. Contacteer uw persoonlijke klantenverantwoordelijke bij Zenito voor meer informatie.

Wat krijgt u terug voor uw bijdragen? Gezinsbijslag Onder gezinsbijslag vallen zowel het kraamgeld als de kinderbijslag. Het kraamgeld is een vast bedrag. Vanaf de zesde maand zwangerschap kan u het aanvragen bij het kinderbijslagfonds. Voeg bij uw aanvraag een geneeskundig getuigschrift met de vermoedelijke geboortedatum. Vanaf de tweede maand vóór die vermoedelijke geboortedatum kan de som uitbetaald worden. • Eerste geboorte:

1129,95 EUR

• Tweede geboorte:

850,15 EUR

De kinderbijslag wordt per maand uitbetaald aan de bijslagtrekkende (meestal vader of moeder). • Eerste kind:

78 EUR per maand

• Tweede kind:

154,33 EUR per maand

• Derde kind e.v.:

230,42 EUR per maand

De kinderbijslag wordt uitbetaald voor schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Vanaf het tweede kind voorziet men een leeftijdstoeslag bij de 6de, 12 de en 18e verjaardag. Verder bestaan er aanvullingen voor mindervalide kinderen, weeskinderen en kinderen van invalide of actieve mindervalide zelfstandigen.

Ziekteverzekering De sociale bijdragen geven u ook recht op een verzekering bij ziekte. De ziekteverzekering is gesplitst in twee delen: de gezondheidszorg en de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. De gezondheidszorgverzekering verzekert u tegen grote risico’s (bevalling, opname in een ziekenhuis, …) en kleine risico’s (zoals dokters-, apothekers-, kinesitherapiekosten, enz.). De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een dagvergoeding als u uw beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid spreken we van ‘primaire arbeidsongeschiktheid’. Met die term wordt bedoeld dat u uw vroegere beroep niet meer kan uitoefenen. Is uw arbeidsongeschiktheid erkend door de geneesheer van uw ziekenfonds, dan kan u aanspraak maken op de dag-

17


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

vergoeding. Deze vergoeding wordt maar uitbetaald vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid. De eerste maand is er dus geen vergoeding. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van ‘invaliditeit’. Dat betekent dat u geen enkel beroep meer kunt uitoefenen. U krijgt in dit geval -mits volledige stopzetting van uw bedrijf- een verhoogde vergoeding. In de uitkeringsverzekering is ook een moederschapsuitkering voorzien voor de zelfstandige vrouwen en de meewerkende echtgenoten. Om deze uitkering te genieten, moet een periode van moederschapsrust in acht genomen worden, tijdens dewelke men niet mag werken. Deze periode start minstens 1 week voor de voorziene bevallingsdatum en eindigt ten vroegste 2 weken na de bevalling. Na deze periode van verplichte rust, kan men binnen een termijn van 21 weken nog maximaal 5 weken (6 weken bij geboorte van een meerling) moederschapsrust opnemen. De wekelijkse vergoeding bedraagt 375,72 EUR.

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid

2de tot 12de maand

Na de 12de maand zonder stopzetting bedrijf

Na de 12de maand met stopzetting bedrijf

Geen hulp van derden

Wel hulp van derden

Geen hulp van derden

Wel hulp van derden

Geen hulp van derden

Wel hulp van derden

Met gezinslast

46,67 EUR

59,40 EUR

46,67 EUR

59,40 EUR

48,30 EUR

61,03 EUR

Alleenstaande zonder gezinslast

35,41 EUR

48,14 EUR

35,41 EUR

48,14 EUR

38,65 EUR

51,38 EUR

Samenwonende zonder gezinslast

29,64 EUR

42,37 EUR

29,64 EUR

42,37 EUR

33,14 EUR

45,22 EUR

TIP U kan uw wettelijk voorzien pensioen, dat erg beperkt is, aanvullen met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Jaarlijks zet u dan tot 9,4% van uw inkomen opzij voor uw Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Op die 9,4% betaalt u geen belastingen en geen sociale bijdragen. Door de combinatie van de intrest en winstdeelname op het opzijgezette bedrag en het fiscale en sociale voordeel is het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen financieel dé verzekering bij uitstek. Meer info vindt u in het volgend hoofdstuk.

18

Pensioen Er bestaan twee soorten pensioenen: het rustpensioen en het overlevingspensioen. Het rustpensioen is een inkomen waarop u recht heeft na een loopbaan als zelfstandige. Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Om op pensioen te gaan moet u natuurlijk de pensioenleeftijd bereikt hebben. De normale pensioenleeftijd is 65 jaar. Indien u al een voldoende lange loopbaan achter de rug hebt (minstens 35 jaar), kan u al vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen. In dat geval wordt het pensioen verminderd met een bepaald percentage per jaar vervroeging. Wanneer men echter op de ingangsdatum 42 jaar activiteit kan bewijzen, valt de vermindering weg. De vermindering varieert in functie van de leeftijd waarop u uw pensioen opneemt. Het percentage van de vermindering zal lager liggen naarmate het aantal jaren vermindering lager ligt (3% vermindering voor 1 jaar vervroeging, 7% voor 2 jaar, 12% voor 3 jaar, 18% voor 4 jaar en 25% voor 5 jaar). Bijvoorbeeld iemand die 61 jaar is en een beroepsloopbaan van 40 jaar heeft, zal 18% van zijn pensioen verliezen. Sinds 1984 is het zo dat men het pensioen van een zelfstandige berekent op het werkelijke inkomen, begrensd tot een bedrag van 51.059,93 EUR (grens voor 2010). Het overlevingspensioen is een vergoeding die aan de overlevende echtgenoot wordt toegekend. Dit kan ten vroegste vanaf 45 jaar. Bij arbeidsongeschiktheid of in geval van kinderlast kan dit reeds op jongere leeftijd. Is de arbeidsongeschiktheid of de kinderlast er niet of niet meer, dan wordt het overlevingspensioen toch gedurende minstens één jaar uitbetaald. Voldoet de weduwe of weduwnaar daarna nog niet aan deze voorwaarden dan ontvangt hij of zij een zeer laag forfaitair overlevingspensioen in afwachting van diens 45ste verjaardag.


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Faillissementsverzekering Gefailleerde zelfstandigen komen in aanmerking voor het behoud van rechten gedurende maximaal 4 kwartalen voor kinderbijslag en gezondheidszorgen, en een faillissementsuitkering gedurende 12 maanden. De uitkering bedraagt: • 920,62 EUR per maand voor gerechtigden zonder gezinslast • 1.213,44 EUR per maand voor gerechtigden met gezinslast.

TIP Voor de meest recente cijfers, een berekening van uw bijdrage, nieuwe wetgeving , online aansluiting en toegang tot uw persoonlijk dossier, ga naar www.zenito.be.

gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige loopbaan

Jaarbedragen

Maandbedragen

Rustpensioen gezin

14.561,24 EUR

1.213,44 EUR

Rustpensioen alleenstaande

11047,46 EUR

920,62 EUR

Forfaitair overlevingspensioen

11047,46 EUR

920,62 EUR

Gratis dienstencheques moederschapshulp Sinds 2006 kunnen vrouwelijke zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden gratis dienstencheques bekomen voor huishoudelijke hulp. Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee men erkende ondernemingen kan betalen voor het uitvoeren van een beperkt aantal huishoudelijke taken (schoonmaken, was, strijk, naaiwerk, bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen). Iedere cheque komt overeen met de vergoeding van 1 uur huishoudelijk hulp. In het kader van de moederschapshulp worden 105 dienstencheques gratis ter beschikking gesteld van vrouwelijke zelfstandigen die aan de volgende toekenningsvoorwaarden voldoen:

• de schriftelijke aanvraag dient ten vroegste ingediend te worden vanaf de zesde maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van de vijftiende week volgend op de datum van de bevalling • de vrouwelijke zelfstandige is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds hetzij in hoofdberoep, hetzij als meewerkende echtgenote (maxi-statuut), hetzij in bijberoep met een definitieve bijdrage die minstens gelijk is aan de minimumbijdrage van een hoofdberoep • de vrouwelijke zelfstandige is in regel met de bijdragen voor het kwartaal van de bevalling evenals voor de twee er aan voorafgaande kwartalen (ofwel zijn de bijdragen effectief betaald, ofwel werd er een vrijstelling verleend door de Commissie voor Vrijstelling, ofwel geniet ze van de gelijkstelling wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid) • zij blijft aangesloten als zelfstandige voor de periode tussen de bevalling en het tijdstip van aanvang van de moederschapshulp

19


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Welke voordelen bieden aanvullende verzekeringen? Wie zich bewust is van de risico’s die hij of zij loopt, kan meestal schade en ongevallen voorkomen. Als zelfstandige loopt u andere risico’s dan een loontrekkende. U doet er dan ook goed aan een inventaris van die risico’s op te stellen. Zodra die klaar is, kan u beslissen deze risico’s zelf te dragen, er preventief tegen op te treden of een verzekering af te sluiten. Meestal is een combinatie van deze mogelijkheden de beste keuze. Houd er wel rekening mee dat een aantal verzekeringen verplicht zijn.

20


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

We onderscheiden drie grote risicogebieden:

1. Persoonlijke risico’s

TIP

De risico’s voor zelfstandigen en loontrekkenden zijn hier gelijklopend: ongeval, overlijden, ziekte, pensioen, werkloosheid... Zelfstandigen genieten echter minder bescherming dan loontrekkenden. De sociale zekerheid biedt voor loontrekkenden bijvoorbeeld uitkeringen die toelaten om verder een behoorlijk leven te leiden. Voor zelfstandigen zijn de wettelijk voorziene uitkeringen een stuk kleiner tot onbestaand.

2. Aansprakelijkheidsrisico’s Een zelfstandige loopt risico door de daden die hij en zijn personeel stellen. Enkele voorbeelden: • Tijdens schilderwerken valt een ladder om, met een verkeersongeluk tot gevolg.

Voor alle informatie over de aanvullende verzekeringen kan u terecht bij Zenito Aanvullend Pensioen. www.zenito.be/ aanvullendpensioen of via mail : jannick.beyens@zenito.be

• Een ober morst eten op de kledij van een klant. • Een personeelslid raakt gekwetst tijdens het werk.

3. Bedrijfsschaderisico’s De middelen van de zelfstandige (gebouwen, voertuigen, machines, enz.) staan eveneens aan allerlei gevaren bloot. Voor elk van deze risico’s bestaan specifieke verzekeringen.

Verzekeringen tegen persoonlijke risico’s Als zelfstandige betaalt u aanzienlijk minder sociale bijdragen dan als loon­trekkende. De uitkeringen die u ontvangt als er iets mis gaat, zijn dan ook een pak lager. De tabel op de volgende pagina vergelijkt de uitkeringen aan loontrekkenden en zelfstandigen. In de laatste kolom ziet u welke bijkomende verzekeringen het verschil kunnen compenseren. Als zelfstandige kan u zich dus beperken tot het geringe wettelijk voorziene sociale zekerheidsstelsel. Of u vult dit wettelijk voorziene stelsel aan met bijkomende verzekeringen. De keuze is vaak moeilijk. Vooral in een startperiode zal u misschien alle beschikbare middelen willen investeren in uw zaak. Vaak blijft er dan voor de eigen sociale zekerheid niet veel meer over. Toch is het belangrijk om u in te dekken.

Risico’s en de verzekering waarmee u zich ertegen beschermt: • Laag pensioen - overlijden: Vrij Aanvullend Pensioen - Toppensioen - Pensioensparen • Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid: Gewaarborgd inkomen • Geldnood door hoog oplopende ziektekosten: Hospitalisatieverzekering • Zware uitgaven bij hulp/zorgbehoevendheid: Zorgverzekering

21


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Risico’s

Loontrekkende

Zelfstandige

Oplossing

Pensioen.

Pensioenuitkering: volgens het aantal gewerkte jaren en het inkomen.

Idem, maar lager.

(Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen.

Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.

De eerste maand: 0 EUR.

Inkomensverlies door: - ziekte. - ongeval. - invaliditeit.

Eerste periode gewaarborgd loon, daarna 60% van het loon en bij invaliditeit (na 1 jaar 65%).

Toppensioen-Pensioensparen. Daarna, bij volledige arbeidsongeschiktheid, vast (gering) bedrag per dag.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Ziektekosten kleine risico’s.

Gedeeltelijke terugbetaling van dokters-, apothekers-, tandartskosten.

Gedeeltelijke terugbetaling.

Hospitalisatieverzekering.

Ziektekosten grote risico’s.

Gedeeltelijke terugbetaling.

Gedeeltelijke terugbetaling.

Hospitalisatieverzekering.

Werkloosheid.

Werkloosheidsvergoeding.

Wanneer men zelfstandige wordt vanuit een loontrekkend beroep of vanuit de werkloosheid en men deze activiteit uitoefent gedurende minstens 6 maanden en maximum 15 jaar, blijft het recht op werkloosheidsvergoeding behouden. Op deze maatregel kan men slechts eenmaal beroep doen.

Faillissement.

Er is een zeer geringe verzekering bij faillissement.

Overlijden voor pensioenleeftijd.

Overlevingspensioen.

Idem, maar lager.

(Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen.

Werkongeval.

Vergoeding voor werkongeval.

Geen verzekeringsvergoeding, men valt terug op de arbeidsongeschiktheidsvergoeding.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Beroepsziekte.

Vergoeding bij beroepsziekte.

Geen verzekeringsvergoeding, men valt terug op de arbeidsongeschiktheidsvergoeding.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Kinderen.

Kinderbijslag.

Voor het eerste kind veel lager dan bij een loontrekkende. Ook verschillen in leeftijdsbijslag.

Vrij Aanvullend Pensioen Het Vrij Aanvullend Pensioen is een unieke formule, exclusief voor zelfstandigen. Het systeem is zeer flexibel en biedt ook voor starters een pak voordelen.

Het principe is als volgt: U kan tot 9,40% van uw nettobedrijfsinkomen opzij zetten in een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (slechts 8,17% in een gewoon VAP). Het gespaarde bedrag wordt opgebouwd op basis van een gewaarborgde intrestvoet en door een eventuele winstdeelname. Voor elke storting wordt een intrestopbrengst toegekend tot de einddatum van het pensioenplan. Deze kan in de loop

22


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

• Geen financiële zorgen bij pensioen en overlijden. • Minder belastingen en sociale bijdragen betalen. • Een formule die enkel geldig is voor zelfstandigen.

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

van het pensioenplan wijzigen voor de stortingen die de pensioeninstelling na een eventuele wijziging ontvangt. Bovenop de gegarandeerde intrestopbrengst kan er jaarlijks een deelneming in de winst toegekend worden volgens de modaliteiten en voorwaarden van het winstdeelnameplan. Deze deelname in de winst is niet gewaarborgd en is o.a. afhankelijk van de financiële resultaten van de pensioeninstelling en de economische conjunctuur. Het gespaarde geld ontvangt u op pensioenleeftijd, samen met de intrest en de winstdeelname.

Het Vrij Aanvullend Pensioen: 2 soorten 1. Het ‘gewoOn’ VAP: degelijkheid bewezen

• De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast. Zo bespaart u niet alleen belastingen (in de hoogste schijf) maar ook sociale bijdragen.

• U geniet een maximale vrijheid: Geen verplichte bijdragebetaling, ruime keuzemogelijkheid inzake VAP-bijdragen (tot 8,17% op het inkomen waarop ook uw sociale bijdragen worden berekend, met een maximum van 2.781,06 EUR per jaar).

2. Het ‘sociaal VAP’: met extra waarborgen! Het Sociaal VAP biedt nog extra troeven. Eigenlijk is het een Gewoon VAP, met dezelfde voordelen maar aangevuld met extra waarborgen. Hogere fiscaal aftrekbare bijdragen worden mogelijk: 15% meer dan in het Gewoon VAP (tot 9,40% op het inkomen waarop de wettelijke sociale bijdragen worden berekend, met een maximum van 3.199,76 EUR per jaar).

Minder belastingen en minder sociale bijdragen

TIP Het wettelijk pensioen van de zelfstandige is beperkt. Een aanvullende pensioenvoorziening is dan ook aangewezen. Het (Sociaal) VAP biedt een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen aan niet te kloppen voorwaarden.

Door de fiscus wordt het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen anders aanzien dan een levensverzekering of het pensioensparen. Uw vrije bijdrage is immers volledig aftrekbaar als bedrijfslast in het kader van de inkomstenbelasting op voorwaarde dat de zelfstandige tijdens het betreffende jaar effectief en volledig de bijdragen betaald heeft die hij krachtens het sociaal statuut der zelfstandigen verschuldigd is. Deze bijdrage wordt afgetrokken in de hoogste schijf van uw inkomen. Uw sociale bijdragen worden berekend op uw bedrijfsinkomen. Doordat u een extra bedrijfslast heeft afgetrokken, zal u ook heel wat minder sociale bijdragen moeten betalen.

Flexibel • De formule is flexibel. U bepaalt zelf hoeveel u spaart en wanneer u dat doet. Als u dat wenst, kan u ook een tijdlang geen geld opzijzetten. • Het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen mag bovenop de individuele levensverzekering en het klassieke pensioensparen worden afgetrokken. • De belasting op het eindkapitaal werd opnieuw uitgewerkt in het voordeel van de zelfstandige en bedraagt veelal niets.

Voorbeeld: U hebt een inkomen van 15.000 EUR. Na het toepassen van een indexeringscoëfficiënt (7,3467 % voor 2010) bedraagt het geherwaardeerd inkomen 16.102,01 EUR. U kan het inkomen met 9,40% laten dalen door geld opzij te zetten voor een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Centen op VAP rekening 1.513,59 EUR

Belasting besparing

Sociale bijdragen besparing

Totale besparing

42,80%

24,53%

67,33%

647,81 EUR

371,28 EUR

1.019,09 EUR

Kostprijs VAP

494,50 EUR

Naast een maximumpremie geldt er ook een minimumpremie. Uiteraard mag men ook beslissen om geen bijdrage te storten, maar indien men een bijdrage stort, dan geldt een minimumbedrag van 100,00 EUR in het Gewoon VAP, in een Sociaal VAP geldt een minimumbedrag van 111,12 EUR op jaarbasis. Om te weten wat u precies kan betalen, kan u terecht bij Zenito Aanvullend Pensioen via www.zenito.be/aanvullendpensioen.

23


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Bijdragetabel VAP voor de gevestigde zelfstandige 2010

Inkomen 2007

TIP Het Sociaal VAP via Zenito Aanvullend Pensioen, uw beste keuze! • U bouwt een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen op. • Bij arbeidsongeschiktheid wordt het pensioenplan door ons verder opgebouwd. En bij bevalling voorzien we nog eens in een verdere doorstorting voor een half jaar. • U ontvangt bij arbeidsongeschiktheid een extra bedrag bovenop uw wettelijke uitkering. • Bovendien krijgt u indien u het slachtoffer zou worden van een ernstige ziekte, zoals kanker,… een aanzienlijk belastingvrij bedrag uitgekeerd. Uniek in België! • Extra voordelig voor starters. Het bedrag dat u betaalt voor de opbouw van uw Sociaal VAP, kan u aftrekken in de hoogste schijf van uw inkomen. Zowel bij aanvang van uw activiteit als in het jaar van de herberekening van de sociale bijdragen betaalt u dus minder belastingen en minder voor uw wettelijke bijdrage sociale zekerheid.

Geïndexeerd

Gewoon VAP

Sociaal VAP

(x 1,073467)

tot maximaal 8,17%

tot maximaal 9,40%

2.500,00

2.683,67

219,26

252,26

5.000,00

5.367,34

438,51

504,53

10.000,00

10.734,67

877,02

1.009,06

15.000,00

16.102,01

1.315,53

1.513,59

20.000,00

21.469,34

1.754,05

2.018,12

25.000,00

26.836,68

2.192,56

2.522,65

31.710,30

34.039,96

2.781,06 (= max. plafond)

3.199,76 (=max.plafond)

40.000,00

42.938,68

2.781,06

3.199,76

Extra voordelig voor starters & meewerkende echtgenoten Zelfstandigen die nog geen 3 volledige jaren gestart zijn, hebben de keuze: • Ofwel betalen zij sociale bijdragen op een zelf gekozen inkomen • Ofwel betalen zij sociale bijdragen op de wettelijk ingestelde minimumgrens In het eerste geval (zelf gekozen inkomen) wordt de bijdrage voor het aanvullend pensioen berekend tot maximum 9,40 % op dit verhoogd inkomen. Voor zelfstandigen die geen keuze-inkomen bepaald hebben, wordt de bijdrage berekend op de minimumgrens.

Starters 1ste, 2de en 3de jaar

Meew. echtg.

Inkomen 11.824,39

Inkomen

Gewoon VAP

Sociaal VAP

tot maximaal 8,17%

tot maximaal 9,40%

966,05

Gewoon VAP tot maximaal 8,17%

In MAXI-statuut

5.194,46

424,38

1.111,48

Sociaal VAP tot maximaal 9,40%

488,28

Het (Sociaal) VAP via Zenito Aanvullend Pensioen: een ideale aanvulling op het zwakke sociaal statuut. 1. Uw VAP-bijdragen worden doorbetaald tot aan de pensioenleeftijd als u arbeidsongeschikt wordt. Dit geeft u de zekerheid dat bij arbeidsongeschiktheid uw pensioenplanning niet in het gedrang komt. 2. Wanneer u als vrouwelijke zelfstandige moederschapsrust neemt, worden uw VAPbijdragen voor twee volle kalenderkwartalen doorbetaald. 3. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, vult het Zenito Solidariteitsfonds, Onderlinge Verzekeringsvereniging, uw wettelijke invaliditeitsuitkering aan tot op werknemersniveau door de toekenning van een rente door arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval (arbeids- of privéongeval). 4. Een bijkomende vergoeding ten gevolge van een ernstige ziekte. Deze unieke waarborg “vergoeding bij ernstige ziekte” heeft volgende voordelen : • deze vergoeding komt bovenop de rente bij arbeidsongeschiktheid (zie hierboven) ; • u krijgt dadelijk een uitkering indien u getroffen wordt door een ernstige ziekte. Deze uitkering komt tegemoet aan de dringende behoefte op het moment dat de ernstige ziekte wordt vastgesteld en men een aantal maatregelen moet nemen in het licht van de continuïteit van de onderneming ; • het betreft volgende ernstige ziekten : kanker, leukemie, multiple sclerose, tuberculose, ziekte van Parkinson en ziekte van Hodgkin (allen erkend door de Minister van Sociale Zaken).

24


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Voor nog meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Zenito Aanvullend Pensioen cvba: Spastraat 8, 1000 Brussel Fax: (02) 238 04 79 CBFA-nr. 067367 A www.zenito.be/ aanvullendpensioen Voor telefonische informatie: (02) 238 04 78 jannick.beyens@zenito.be of praat erover met uw boekhouder/accountant.

Deze aanvullende prestaties in het Sociaal VAP zijn niet onderhevig aan een medisch onderzoek door een verzekeringsgeneesheer, er zijn geen uitsluitingen en geen bijpremies van toepassing !

Toppensioen – Pensioensparen Naast een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen kan u via Zenito Aanvullend Pensioen ook deelnemen aan het Toppensioen – Pensioensparen. Dit garandeert u een gewaarborgd spaarkapitaal bij uw pensionering bovenop dit van het Vrij Aanvullend Pensioen. U kan voor 2010 tot 870 EUR sparen en dat levert u een aanzienlijk kapitaal op ter aanvulling van uw wettelijk pensioen. U kan de betaling van de jaarlijkse spaarsom zelf spreiden in de tijd. Vanuit fiscaal oogpunt is dit Toppensioen – Pensioensparen ook interessant: de premies leveren een belastingvermindering op tussen 30 en 40% (afhankelijk van het inkomen). Zowel het (Sociaal) VAP als het Toppensioen-Pensioensparen via Zenito Aanvullend Pensioen zijn “Tak 21-pensioenplannen”, m.a.w. 100 % veilige spaarformules met een jaarlijks gegarandeerd rendement (kapitaalsgarantie) als essentieel kenmerk.

Gewaarborgd inkomen Voor startende zelfstandigen (minder dan 5 jaar zelfstandige activiteit en jonger dan 45 jaar) bestaat bij Zenito Aanvullend Pensioen een zeer voordelige regeling.

Een zelfstandige die door ziekte of ongeval niet of maar gedeeltelijk meer kan werken, krijgt onvermijdelijk financiële en organisatorische problemen. De wettelijk voorziene uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid beginnen immers pas te lopen na 1 maand en enkel als u volledig werkonbekwaam bent. Een verzekering “gewaarborgd inkomen” zorgt ervoor dat u, tijdens uw afwezigheid, over de financiële middelen beschikt om uw zaak draaiende te houden. In het slechtste geval, bij stopzetting van de zaak, hebt u ook de middelen om u en uw gezin verder te onderhouden.

Het principe is eenvoudig U bepaalt welke dagvergoeding u wilt ontvangen indien u arbeidsongeschikt zou worden. Hierbij houdt u rekening met hetgeen u nodig hebt om de ziekteperiode te kunnen overbruggen, leningen die u moet afbetalen, hulp die u zult nodig hebben in uw zaak. Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u vanaf een bepaalde datum een overeenkomstig deel van de gevraagde dagvergoeding. De premie van deze verzekering is volledig fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast.

Hospitalisatieverzekering Ziekenhuiskosten blijven stijgen terwijl de bedragen die de ziekenfondsen terugbetalen steeds kleiner worden. Via Zenito Aanvullend Pensioen kan u een hospitalisatieverzekering afsluiten die ervoor zorgt dat u gewapend bent tegen onverwacht hoogoplopende ziekenhuisfacturen en medische onkosten.

Verzekeringen voor aansprakelijkheid­srisico’s en bedrijfsschaderisico’s Wettelijke verplichte verzekeringen

Onontbeerlijke verzekeringen

Aan te raden verzekeringen

• B.A. auto • Verzekering huispersoneel

• Brandverzekering • B.A. privé-leven (familiale) • Rechtsbijstand

• Omnium auto • Verkeerspolis • Reisverzekering

• B.A. auto • Arbeidsongevallenverzekering personeel • B.A. brand en ontploffing

• B.A. uitbating, toevertrouwd goed, na levering • Brandverzekering • Bedrijfsschade • Rechtsbijstand

• Machinebreuk • Alle risico’s • Transportverzekering

Privé

Bedrijf

25


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Welke rechtsvorm kiest u voor uw onderneming? Als starter moet u uw zaak organiseren volgens een bepaalde ondernemingsvorm. Kiest u niet voor een vennootschap, dan wordt uw onderneming een eenmanszaak of handelszaak.

26


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Kiezen tussen handelszaak en vennootschap Handelszaak In het dagelijkse taalgebruik staat de term ‘handelszaak’ of eenmanszaak voor een onderneming die, in tegenstelling tot de vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is dus ook geen duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.

Voordelen • Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden. • Omdat alle winst van de eenmanszaak wordt belast in functie van de natuurlijke persoon-ondernemer, komt het batig saldo na belastingen bij die ondernemer zelf terecht. U beslist zelf hoeveel u hiervan investeert in de zaak. • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Nadelen • Geen specifieke juridische structuur. U bent zelf onbeperkt aansprakelijk en staat met uw volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming. • Opvolging en overname uitwerken is moeilijker. Het uitwerken van een preventieve opvolgingsregeling heeft de meeste kans op slagen als uw onderneming een vennootschapsvorm heeft aangenomen. In dat geval kan u immers werken met aandelen, en kan de zeggenschap over de onderneming gescheiden worden van de economische eigendom. Dit is onmogelijk in een eenmanszaak die niet zomaar valt op te splitsen. • Inkomstenbelastingen: alle inkomsten van de onderneming worden belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

Vennootschap ‘Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. In de gevallen bepaald in het wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten. In de gevallen bepaald in het wetboek kan de vennootschapsakte bepalen dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.’ (definitie volgens het Wetboek van Vennootschappen)

27


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Voordelen • Rechtspersoonlijkheid: de vennootschap heeft eigen rechten en plichten. • Voor bepaalde vennootschapsvormen geldt een beperkte aansprakelijkheid. • Fiscaliteit: Het belastbaar resultaat wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting. Voor KMO’s bestaat hier een zgn. ‘verlaagd opklimmend’ tarief. Het fiscaal voordeel van een vennootschap ligt echter niet zozeer in de lagere tarieven, maar in de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald, en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten. • Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier. • De vennootschap biedt een aantal interessante mogelijkheden om vóór het overlijden een goede opvolgingsregeling uit te dokteren.

Nadelen • Formele besluitvorming en procedures. • Meer juridische en administratieve verplichtingen dus meer kosten. De oprichting is voor de meeste vennootschapsvormen door diverse wettelijke verplichtingen duurder dan het starten met een eenmanszaak. • Zwaardere boekhoudkundige verplichtingen.

Wanneer je kiest voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan zal de notaris vragen dat u bij de opstart een financieel plan neerlegt. Bij een faillissement binnen de drie jaar na oprichting, kan de rechter dit financieel plan opvragen. Als dan blijkt dat u onvoldoende maatschappelijk kapitaal voorzag om de zaak kansen op succes te geven, kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden.

Welke vennootschapsvorm is geschikt voor uw onderneming? Als u kiest voor een vennootschap, moet u ook nog opteren voor een bepaalde vennootschapsvorm. We zetten de belangrijkste vennootschapsvormen op een rij en bespreken hun voor- en nadelen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ((E)BVBA) Oorspronkelijk bestonden er belangrijke verschillen tussen de BVBA en de naamloze vennootschap (NV). Een hele serie wetswijzigingen heeft het onderscheid tussen NV en BVBA steeds meer doen vervagen. Het belangrijkste juridische verschilpunt dat overblijft ligt in het “besloten” karakter van de BVBA. Dit wil zeggen dat de overdracht van aandelen (verkoop, schenking, vererving,...) aan strikte regels gebonden is. Bovendien is het vereiste minimumkapitaal lager in de BVBA dan in de NV (18.550 EUR, in plaats van 61.500 EUR). Iedere handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook alleen een BVBA oprichten. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in principe gelden voor een eenpersoons-BVBA. Het te volstorten minimumkapitaal ligt wel hoger bij de EBVBA. Algemeen is dit bij een BVBA 1/5 van het kapitaal in geld, met een minimum van 6.200 EUR. Bij een EBVBA is een minimumkapitaal van 12.400 EUR te volstorten.

Voordelen • Een EBVBA kan opgericht worden door 1 vennoot (BVBA vanaf 2 vennoten). • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. • De aandelen zijn altijd op naam en slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft.

Nadelen • Notariële akte nodig voor de oprichting van (E)BVBA. • Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder dan bij een eenmanszaak.

28


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter (Starters-BVBA) De Starters-BVBA heeft alle kenmerken van de klassieke (E)BVBA, behalve dat er geen minimumkapitaal is. Het is dus mogelijk om een Starters-BVBA op te richten met slechts 1 euro kapitaal. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo mogen in een Starters-BVBA nooit 5 of meer werknemers voltijds tewerkgesteld worden. En een Starters-BVBA kan ook niet langer dan 5 jaar bestaan. Zijn er meer dan 5 voltijdse werknemers of is de Starters-BVBA meer dan 5 jaar oud moet het kapitaal worden verhoogd tot minstens 18.550 euro en de Starters-BVBA omgevormd worden tot een klassieke (E)BVBA. Alleen natuurlijke personen kunnen een Starters-BVBA oprichten!

Voordelen: • De Starters-BVBA kan worden opgericht met slecht 1 euro kapitaal • De Starters-BVBA is een waardig alternatief voor de eenmanszaak

Nadelen: • Zolang de Starters-BVBA bestaat moet ieder jaar 25% van de winst gereserveerd worden • Het is moeilijk om een Starters-BVBA op te richten en toch te kunnen genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting als men dividenden wil uitkeren • Voor de Starters-BVBA gelden dezelfde formaliteiten als voor de klassieke (E)BVBA: notariële akte, publicatie in Staatsblad, enz…

De naamloze vennootschap (NV) Hoewel de wetgever de vennootschapsvorm van de NV had uitgedacht als ondernemingsvorm voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, kan de NV-vorm ook aangenomen worden door kleine en middelgrote (familiale) bedrijven. De NV blijft wel op de eerste plaats een kapitaalsvennootschap, m.a.w. een vennootschap die ‘anoniem’ kapitaal zal aantrekken. Hou er echter rekening mee dat de wetgever besliste anonieme effecten aan toonder af te schaffen. Vanaf 1 januari 2008 mogen geen nieuwe effecten met een anoniem karakter meer uitgegeven worden. Enkel gematerialiseerde effecten of aandelen op naam zijn nog mogelijk. Al wie nu nog effecten aan toonder in een kluis bewaart, moet die uiterlijk 31 december 2013 omzetten in effecten op naam of op een effectenrekening laten zetten. Belangrijkste verschilpunten met de BVBA zijn de strakkere en meer ingewikkelde bestuursorganisatie en het hogere minimumkapitaal (61.500 EUR). In naamloze vennootschappen zijn de aandelen doorgaans vrij overdraagbaar. Nochtans kan de overdracht van aandelen in de statuten beperkt worden.

Voordelen • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. • Aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar. • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven.

Nadelen • Notariële akte nodig voor de oprichting van een NV. • Minder goede waarborgen voor het behoud van het familiale karakter. • Vrij ingewikkelde besluitvorming en zware boekhoudkundige verplichtingen. • Hoog startkapitaal vereist.

29


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

De vennootschap onder firma (V.O.F.) De vennootschap onder firma is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Het is een zuivere personenvennootschap. Dit betekent dat in principe: • De vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. • De vennoten hun aandeel niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoot. • Alle beslissingen met éénparigheid genomen worden.

Voordelen • Er is geen minimumkapitaal vereist. • De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid. • De oprichting van een V.O.F. kan via een onderhandse akte. Er is een minimum aan formele regels en u hoeft geen notaris in te schakelen. • De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft. • Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.

Nadelen • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F. • Het faillissement van de V.O.F. brengt onvermijdelijk het faillissement van de vennoten met zich mee.

De gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) De gewone commanditaire vennootschap of Comm.V verschilt van de V.O.F. in die zin dat er naast de ‘beherende vennoten’ ook ‘stille vennoten’ of geldschieters bestaan. De stille vennoten hebben, in tegenstelling tot de onbeperkt aansprakelijke beherende vennoten, een beperkte aansprakelijkheid.

Voordelen • De voordelen zijn dezelfde als bij de V.O.F. met dit verschil dat de stille vennoten enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor hun inbreng van kapitaal dat recht geeft op deelname in de winst. Hun aandeel in het eventueel verlies blijft eveneens beperkt tot het kapitaal dat zij zelf hebben ingebracht.

Nadelen • De nadelen zijn dezelfde als bij de V.O.F. met dit verschil dat de stille vennoten zich niet openlijk kunnen inlaten met het beheer van de vennootschap. Indien zij dit wel doen, worden zij onbeperkt aansprakelijk. • De Comm.V mag geen winst uitkeren zolang er overgedragen verlies is.

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) De commanditaire vennootschap op aandelen heeft eveneens “stille” vennoten en “beherende” vennoten. Het grote verschil met de gewone commanditaire vennootschap is dat de aandelen gedematerialiseerde effecten kunnen zijn, net zoals in een NV. Deze vennootschapsvorm combineert de voordelen van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met deze van een kapitaalsvennootschap.

Voordelen • De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng. • De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

30


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Nadelen • De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. • De Comm. VA moet opgericht worden bij notariële akte. • De Comm. VA moet voldoen aan alle boekhoudkundige verplichtingen van de dubbele boekhouding inzake publicatie, enz. • Er is een hoog startkapitaal vereist (61.500 EUR).

De coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (CVBA - CVOA) Men maakt een onderscheid tussen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA).

Voordelen • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng in de CVBA. • De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden. • De aandelen zijn steeds op naam en kunnen slechts beperkt worden overgedragen zodat het familiaal karakter van deze vennootschap kan gewaarborgd worden (CVBA).

Nadelen • Notariële akte nodig voor de oprichting van een CV (met beperkte aansprakelijkheid). • Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder.

Check-in

Startsimulator

Neem een vliegende start met de startsimulator www.startsimulator.be Een goed idee In de eerste fase nemen we uw ondernemingsidee onder de loep. Is uw idee goed en maakt dit kans in de markt? Met onze expertise gaat u de haalbaarheid van uw idee na.

bedrijfsmissie en strategie te formuleren en uw marketingplan vorm te geven. Daarnaast bekijken we samen met u een aantal financieringsmogelijkheden en behandelen we het financieel plan in al zijn aspecten.

Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

Formaliteiten

Hier kunt u testen of u het ondernemersbloed in u hebt. Bovendien controleren we of u volledig in orde bent met de nodige bewijzen en vergunningen.

Na een laatste controle van de wettelijke en praktische formaliteiten kunt u van start gaan met uw eigen zaak!

Ondernemingsplan

Wilt u uw plan aftoetsen bij iemand met ervaring? Maak een afspraak met één van onze Startersconsult adviseurs. Bel 078 35 35 65 voor een afspraak.

In de derde fase stellen we uw ondernemingsplan en financieel plan op. En dat door een marktanalyse te maken, uw

Een initiatief van

Met de steun van

31


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Wat zijn uw verplichtingen inzake boekhouding, BTW & fiscaliteit? Een goede boekhouding voeren is cruciaal voor het welslagen van uw zaak. Best doet u hiervoor een beroep op een boekhouder of accountant, een vertrouwenspersoon voor uw zaak.

32


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Boekhouding

TIP Zenito helpt u op weg met gericht eerstelijnsadvies. Daarvoor kan u terecht bij Zenito Consult. Voor doorgedreven advies en de voering van uw boekhouding brengen we u graag in contact met één van de meer dan 3000 boekhouders en accountants waar Zenito mee samenwerkt.

Een goede boekhouding voeren is meer dan een wettelijke verplichting. Zonder goede boekhouding is een gezond bedrijfsbeheer onmogelijk. Het geeft u een realistische kijk op de financiële situatie van uw bedrijf. Ook als u een beroep doet op een externe boekhouder of accountant, volgt u dus best ook zelf uw boeken regelmatig op. Naargelang de aard en de omvang van uw bedrijf voert u één van volgende soorten boekhoudingen: • Voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen, met een omzet kleiner dan 500.000 EUR volstaat een vereenvoudigde boekhouding. • Voor vennootschappen (BVBA, EBVBA, CV, NV) en voor alle andere ondernemingen met een omzet vanaf 500.000 EUR is een volledige (dubbele) boekhouding verplicht. Voert u een vereenvoudigde boekhouding, dan moet u dagelijks uw financiële dagboeken (kasen bankboek) invullen en op regelmatige basis een aan- en verkoopboek bijhouden. Het inventarisatieboek en de jaarrekening stelt u één keer per jaar op. Bij een volledige boekhouding komt daarbij nog een rekeningsstelsel en een uitgebreide jaarrekening met balans, resultatenrekening en toelichting. In beide stelsels bent u verplicht een boekhouding te voeren die aangepast is aan de aard en omvang van uw onderneming. Zij moet voldoende informatie verstrekken over alle verrichtingen in uw bedrijf. Deze informatie krijgt u uit de verantwoordingsstukken die naar de verschillende verrichtingen verwijzen (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, enz). Met de wettelijke erkenning van het elektronisch boekhouden hoeft u sinds 2005 als ondernemer niet langer naast uw elektronische boekhouding ook een papieren boekhouding bij te houden.

BTW Iedereen die in de uitoefening van een activiteit geregeld en zelfstandig leveringen van goederen of van diensten verricht zoals omschreven in het wetboek van BTW, is onderworpen aan de BTW-plicht. Hij moet een BTW-activering aanvragen en BTW betalen. Het normaal BTW-tarief bedraagt 21%, er is ook een verlaagd tarief van 6% of 12%. Ondernemers (natuurlijke persoon, V.O.F. of BVBA) die voor 75% van hun omzet geen factuur uitreiken aan hun klanten (leveringen aan particulieren), kunnen opteren voor de forfaitaire BTW-regeling. Deze forfaitaire BTW-regeling kan enkel van toepassing zijn voor de beroepen waarvoor forfaitaire grondslagen werden vastgelegd. Hun omzet mag nooit meer dan 750.000 EUR excl. BTW bedragen. Ondernemers met een omzet van maximum 5.580 EUR kunnen gebruik maken van het vrijstellingsregime. Zij moeten dan geen BTW aanrekenen, maar kunnen ook zelf geen BTW aftrekken. U moet ook in dat geval wél uw BTW-status activeren bij het Ondernemingsloket.

33


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

De belastingaangifte Voor het voorbije boekjaar moet u als zelfstandige een belastingaangifte indienen. Op het belastbaar inkomen betaalt u jaarlijks belastingen. Afhankelijk van de juridische vorm van de onderneming wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast.

Berekening van de personenbelasting Binnen de personenbelasting betaalt u belastingen op (onder andere) uw beroepsinkomen. Dit is uw bruto-inkomen verminderd met de beroepskosten. Het belastingbarema voor de personenbelasting telt 5 tarieven. De belastingstructuur ziet er dan als volgt uit (inkomsten 2010, aanslagjaar 2011). Inkomstenschijven in EUR

Belastingstarief

Gemeentebelasting vb. 7%

TOTAAL

0 – 7.900 EUR

25

1,75%

26,75%

7.900 – 11.240 EUR

30

2,10%

32,10%

11.240 – 18.730 EUR

40

2,80%

42,80%

18.730 – 34.330 EUR

45

3,15%

48,15%

Boven 34.330 EUR

50

3,50%

53,50%

Hierbij moet nog wel de gemeentebelasting verschuldigd op het belastingbedrag worden toegevoegd. Het belastingvrije minimum bedraagt 6.430 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd indien de belastingplichtige gehandicapt is en/of personen ten laste heeft.

Voorafbetalingen – aanbevolen De wetgever bepaalt niet dat zelfstandigen verplicht voorafbetalingen op de personenbelasting moeten doen. Doen ze dit niet, dan krijgen ze echter een belastingsvermeerdering. De fiscus verwacht vier voorafbetalingen: voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. In principe bent u telkens 1/4 van de verschuldigde personenbelasting verschuldigd. Wanneer u voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep een onderneming opricht, bent u voor 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. Gedurende die periode past de fiscus geen belastingvermeerdering toe. Dit geldt ook voor nieuwe vennootschappen, op voorwaarde dat het om een nieuwe vennootschap gaat en deze onderworpen is aan het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting.

Bedrijfsvoorheffing Vennootschappen dienen bij het uitbetalen van een wedde aan de bedrijfsleiders (mandatarissen, werkende vennoten) een deel van deze wedde in te houden en rechtstreeks te betalen aan de fiscus. Dit is de bedrijfsvoorheffing (zoals bij loontrekkende) en gaat ook gepaard met het invullen van bepaalde formulieren. Je laat je hiervoor best bijstaan door een sociaal secretariaat. Meer info: www.sociaalbureau.be of www.sofim.be.

34


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Andere berekening in het kader van de vennootschapsbelasting Vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In een vennootschap wordt de winst belast, dit zijn de inkomsten min de bewezen uitgaven. Dividenden die de vennootschap uitkeert uit haar winst worden eveneens in de vennootschapsbelasting belast. Het belastingtarief voor vennootschappen bedraagt 33,99%, inclusief 3% crisisbelasting. Voor kleine vennootschappen bedraagt het verlaagd tarief (exclusief crisisbelasting) bij een winst: • minder dan 25.000 EUR: 24,25% • tussen 25.000 en 90.000 EUR: 31,00% • tussen 90.000 tot 322.500 EUR: 34,50% • >322.500 EUR: 33,99% Net als eenmanszaken, kunnen ook vennootschappen hun verschuldigde belastingen vooraf betalen om zo een belastingverhoging te voorkomen. Als er winst wordt uitbetaald aan de aandeelhouders of vennoten, dan moet er roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort naar de Staat. Deze voorheffing op dividenden bedraagt in principe 25% (15% in welbepaalde gevallen).

De UNIZO Starterspas, uw beste kans op succes Als grootste ondernemersorganisatie staat UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, 100% achter u. UNIZO informeert en adviseert ondernemers en elke dag pleiten we voor uw zaak. Wij hebben slechts 1 doel: uw kansen als ondernemer optimaliseren. Voor pas gestarte ondernemers doen we dit via de UNIZO Starterspas. Met deze pas krijgt u toegang tot alle voordelen van het UNIZO-lidmaatschap: • Zo versterkt UNIZO u met advies. U kunt 24u/24, 7/7 terecht bij het UNIZO Service Center voor al uw vragen. Bel 078 35 39 39 of mail naar service@unizo.be. • UNIZO versterkt u met info. U krijgt elke 2 weken het Z.O.magazine, het meest gelezen KMO-zakenblad, bij u in de bus. Daarnaast heeft u ook toegang tot het ledengedeelte op unizo.be. • En UNIZO versterkt u met verschillende andere ledenvoordelen zoals gratis modelbrieven en -contracten, een doeltreffende invorderingsservice voor uw onbetaalde facturen, aanlokkelijke kortingen, …

De UNIZO Starterspas geeft u bovendien een aantal heel aantrekkelijke extra producten en diensten. Heel specifiek gekozen om uw nieuwe zaak te ondersteunen, zoals: • Een gratis facturatie- en boekhoudpakket. Voor enkelvoudige of dubbele boekhouding. • Gratis publiciteit in De Streekkrant. Zo bezorgt u uw onderneming extra bekendheid. • Een gratis website met domeinnaam .be. • Gratis kredietrapporten. Zo gaat u de betrouwbaarheid van uw zakenpartners na. • … Met dit globaal pakket aan concrete bedrijfsvoordelen bent u direct goed vertrokken. Enkel pas gestarte ondernemers, maximaal 1 jaar actief, kunnen er gebruik van maken. Dus mis deze kans niet! Bestel je UNIZO Starterspas op www.starterspas.be en laat je het hele jaar door versterken.

TIP Met uw UNIZO Starterspas geniet u bovendien een korting van 10% op de tarieven voor bepaalde acties uitgevoerd door Zenito Ondernemingsloket (vergunningen, BTW, neerleggingen...) 35


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Hoe financiert u uw plannen? Zowel om te starten als om uw bedrijf concurrentieel te houden, moet u investeringen doen. Die kan u financieren uit eigen zak of met vreemde middelen. Eigen middelen zijn, eenvoudig gezegd, de middelen die u zelf in uw bedrijf stopt.

36


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Meestal volstaan de eigen middelen niet om al uw investeringen te financieren. Via kredieten op lange of korte termijn kan u vreemde middelen of vreemd vermogen aantrekken. Voorbeelden van kredieten op lange termijn zijn : het investeringskrediet, een lening op afbetaling en leasing. Kredieten op korte termijn zijn bijvoorbeeld het kaskrediet en het discontokrediet.

Tips voor een gezond financieel evenwicht

TIP U staat sterker in uw onderhandeling met de bank als u een goed ondernemingsen financieel plan kan voorleggen. Op www.startsimulator.be vindt u een online gratis stappenplan voor het opstellen van zoâ&#x20AC;&#x2122;n financieel plan.

Stem de duur van uw financiering steeds af op de duur van uw investering Investeringen op lange termijn worden best gefinancierd met permanente middelen (= eigen middelen + vreemd vermogen op lange termijn). Voor investeringen op korte termijn gaat u best leningen met een kortere looptijd aan.

Zorg voor een positief nettobedrijfskapitaal Het vreemd vermogen op korte termijn moet volledig terugbetaald kunnen worden met de vlottende activa. M.a.w.: voorraden, klantenvorderingen en beschikbaar geld samen moeten groter zijn dan de schulden die op korte termijn vervallen.

Zorg ervoor dat u over voldoende eigen middelen beschikt Het eigen vermogen vormt de meest permanente financieringsvorm voor een bedrijf. Het biedt uw onderneming enige financiĂŤle ademruimte bij tegenvallende resultaten. Voldoende eigen vermogen is bovendien een noodzakelijke voorwaarde om kredieten te bekomen. De bereidheid van de financiĂŤle instellingen om leningen toe te staan, hangt ondermeer af van de verhouding van het eigen vermogen ten overstaan van het vreemd vermogen.

37


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Komt uw zaak in aanmerking voor steunmaatregelen? De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Hieronder volgt een bondig overzicht van enkele belangrijke Federale, Vlaamse en Brusselse steunmaatregelen. Daarnaast bestaan er ook nog provinciale en gemeentelijke vormen van steun. Contacteer ons voor meer informatie. 38


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Participatiefonds Het Participatiefonds kent achtergestelde leningen toe. Bij toekenning van een achtergestelde lening gaat het Participatiefonds ermee akkoord dat bij terugbetalingsproblemen waarbij ook andere schuldeisers betrokken zijn (vb. faillissement), die andere schuldeisers eerst worden terugbetaald.

INITIO Initio richt zich tot ondernemers (zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s) die hun zaak willen starten of willen uitbreiden. De lening bedraagt maximum 100.000 EUR en kan rechtstreeks bij het Participatiefonds worden ingediend, met behulp van een erkend boekhouder, accountant of revisor. Met het akkoord van het Participatiefonds, hebt u een sterke troef in handen om de (verplichte) bijkomende lening bij de bank te negotiëren. De looptijd van Initio bedraagt 3,5 of 7 jaar en tijdens het eerste jaar is er een verminderde rentevoet van 3%. Nadien is de rentevoet gelijk aan de BEPR op de looptijd van de lening (BEPR op 3, 5 of 7 jaar).

Starteo

TIP Vraag uw lening aan via uw UNIZOSteunpunt Voor de aanvraag van diverse leningen van het Participatiefonds kan u terecht bij UNIZO. Dat is het geval voor de Startlening en het Plan Jonge Zelfstandigen. De Participatiefondsadviseur gaat na of u in aanmerking komt voor de lening en ondersteunt u bij het opstellen van uw dossier.

Starteo richt zich tot ondernemers (zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s) die sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep actief zijn en helpt de start van uw onderneming te financieren. De lening kan u aanwenden - in combinatie met een banklening - voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, de financiering van bedrijfskapitaal of financiering van een overname. De lening bedraagt voor starters maximum 250.000 EUR (350.000 EUR bij overname). De looptijd van de lening bedraagt 5, 7 of 10 jaar en gedurende de eerste 2 jaar is er een verminderde rentevoet van 3%.

De Startlening De Startlening biedt niet-werkende werkzoekenden de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit op te starten met de steun van een voordelige lening. Deze lening bedraagt maximaal 30.000 EUR en heeft een vaste rentevoet van 4%. In het kader van de startlening kan u zich na de start gedurende 18 maanden gratis laten begeleiden door een begeleidingsinstelling zoals UNIZO. In dat geval krijgt u voor de eerste twee jaar een korting van 1% op de rente en betaalt u dus maar 3% rente. UNIZO helpt u ook bij de aanvraag van deze lening. De looptijd bedraagt 5, 7 of 10 jaar, volgens de aard van het project.

Plan Jonge Zelfstandigen Bent u jonger dan 30? Informeer naar het Plan Jonge Zelfstandigen. Als uw project wordt goedgekeurd kan u zich ook voor de start 3 tot 6 maand gratis laten bijstaan en adviseren door UNIZO. U kan ook tijdelijk een maandelijkse onkostenvergoeding van 375 EUR ontvangen. In bepaalde gevallen komt daar nog een vestigingsuitkering van 375 EUR bovenop. Na afloop van de voorbereidingsfase kan u een aanvraag voor Startlening indienen. Als deze startlening wordt goedgekeurd kan een deel ervan (maximum 4.500 EUR) worden gebruikt om de eerste maanden van uw activiteit te voorzien in uw levensonderhoud. Dit speciale deel van de Startlening is renteloos en moet maar vanaf het zesde jaar worden terugbetaald.

39


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

Behoud van recht op werkloosheids­uit­kering Ook de RVA werkte een aantal maatregelen uit die erop gericht zijn de toegang tot een zelfstandig beroep te vergemakkelijken. Het zijn maatregelen met betrekking tot het behoud van werkloosheidsuitkeringen ingeval een zelfstandige activiteit slecht afloopt. U onderbreekt als werknemer uw betrekking om als zelfstandige te starten. Zet u als werknemer zelf uw loontrekkende activiteit stop om zelfstandig te worden, dan behoudt u onder bepaalde voorwaarden uw rechten inzake werkloosheidsverzekering. U wordt toegelaten tot het recht op uitkeringen na uw zelfstandig beroep indien u voor uw uitkeringsaanvraag genoeg dagen gewerkt hebt als werknemer in loondienst EN u uw zelfstandig beroep minstens 6 maanden en maximum 15 jaar hebt uitgeoefend (behoudens uitzonderingen). U bent werkloos en u onderbreekt de werkloosheidsperiode. Als u als uitkeringsgerechtigde werkloze een werkloosheidsperiode beëindigt om een beroep uit te oefenen als zelfstandige of zelfstandig helper, behoudt u uw rechten als u die zelfstandige activiteit minimum 6 maanden en maximum 15 jaar uitoefent.

TIP In het kader van het project ‘Ondernemen werkt’ kunnen werkzoekenden die een zaak willen starten in een gratis coachingtraject stappen.  Binnen dat project begeleiden UNIZO, arbeidsbemiddelaar VDAB (Actiris in Brussel), SYNTRA Vlaanderen en opleidingscentra SYNTRA werkzoekenden naar het zelfstandig ondernemerschap. www.ondernemenwerkt.be

40

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

De Solidaire Lening Deze lening richt zich naar personen die een eigen economische activiteit willen ontplooien, maar ernstige moeilijkheden ondervinden om startkapitaal te bekomen door hun persoonlijke financiële toestand (vb. sociale steun, leefloon,...). De lening bedraagt maximum 12.500 EUR over een looptijd van 4 jaar en aan een rentevoet van 3%. Ook hier is een begeleiding voorzien.

Optimeo Voor Optimeo komt u in aanmerking bij expansie van of overname van een bestaande onderneming. Ook hier is er een verlaagde intrestvoet en een mogelijke vrijstelling voor de terugbetaling van kapitaal. Deze lening bedraagt maximum 250.000 EUR (350.000 EUR bij overname).

Business Angel + Deze lening richt zich tot ondernemers die projecten opstarten van vernieuwende of technische aard en hierdoor geen toegang hebben tot het klassieke bankkrediet. Het maximumbedrag van de lening is 125.000 EUR. De looptijd van de lening bedraagt 5, 7 of 10 jaar en is afhankelijk van de aard van de te financieren investering.

Waarborgregeling Als de bank u geen krediet kan verlenen, enkel en alleen omdat u onvoldoende zekerheden of waarborgen kunt bieden, is de Waarborgregeling mogelijk een goed alternatief. Met de Waarborgregeling stelt de Brusselse of de Vlaamse Overheid zich borg voor een deel van het krediet dat u nodig hebt. Daardoor verlaagt het risico voor uw bank en verhoogt uw kredietwaardigheid. De hoogte van de waarborg is afhankelijk van uw kredietbehoefte en uw tekort aan zekerheden. Hou ook rekening met volgende voorwaarden: • Eénzelfde KMO kan via de Waarborgregeling van maximum 750.000 euro (in Vlaanderen) of 500.000 € (in Brussel) aan waarborgen gebruik maken. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk. • De waarborg kan betrekking hebben op ten hoogste 75% (in Vlaanderen) of 80 % (In Brussel) van het bedrag van uw krediet. • Er moet een éénmalige premie betaald worden, die berekend wordt in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg. • De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt bovenop de andere zekerheden die de bank u vraagt. • Meer informatie: -- In het Vlaams Gewest: www.pmv-kmo.be -- In het Brussels Gewest: www.brusselswaarborgfonds.be

Winwinlening Dankzij de Winwinlening kunnen starters in Vlaanderen - éénmanszaak of vennootschap - die minder dan 3 jaar zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen van een goedkope privé-financiering genieten. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever voor een periode van 8 jaar een geldlening (max. 50.000 euro) aan de KMO-starter. De betaalde interest wordt laag gehouden voor de ondernemer en de kredietgever kan genieten van een jaarlijkse belastingsvermindering (in de personenbelasting) ten belope van 2,5% van het uitgeleende kapitaal. Ook het risico van faillissement van de ondernemer wordt voor de kredietgever gedeeltelijk ingedekt: hij/zij verkrijgt een éénmalige belastingsvermindering ten belope van het niet terugbetaalde bedrag. Voor ondernemers in het Brussels Gewest bestaat de winwinlening voorlopig nog niet. Meer info op www.winwinlening.be


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Risicokapitaal en achtergestelde leningen Startende ondernemingen hebben vaak nood aan bijkomende financiële middelen. Financieren kan met eigen middelen, leasing, een banklening of risicokapitaal. Wanneer men in sommige gevallen niet bij de bank terecht kan, kan een risicokapitaalverschaffer een oplossing bieden. Risicokapitaalverschaffers financieren via aandelenparticipatie, een (converteerbare) obligatielening of een achtergestelde lening. Risicokapitaalverschaffers zijn blootgesteld aan het risico van de onderneming. Daarom investeren zij in ondernemingen die zeer sterk kunnen groeien en een hogere dan gemiddelde rendabiliteit kunnen realiseren ter compensatie van het risico. Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning; strategisch, operationeel en financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen. In sommige gevallen moet de onderneming bereid zijn om een vertegenwoordiger van de risicokapitaalverschaffer toe te laten in het beheer van de onderneming. Meestal is dit een minderheidsbelang met een tijdelijk karakter. Er wordt een investeringsovereenkomst opgemaakt en ook een exit plan, waarbij aan de risicokapitaalverschaffer een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden wordt gegeven, vóór de beslissing tot investeren genomen wordt. Naast de privé risicokapitaalverschaffers, hebben ook de Vlaamse en de Brusselse overheid risicokapitaalverschaffers opgericht. Voor meer informatie kan u volgende websites consulteren : Voor het Vlaams Gewest is er de Participatiemaatschappij Vlaanderen : www.pmv-kmo.be Voor het Brussels Gewest is er de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel : www.gimb.be

Steunmaatregelen voor vorming en consultancy Vlaams Gewest : KMO-PORTEFEUILLE De KMO-portefeuille is een instrument waarmee kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest via elektronische weg steunmaatregelen kunnen aanvragen voor vier verschillende diensten: opleiding, advies, export en technologieverkenning. Via de KMO-portefeuille kan elke Vlaamse KMO, vanaf 1/1/2009, jaarlijks beschikken over een subsidiebedrag van 15.000 EUR dat naar eigen keuze kan verdeeld worden over 4 verschillende pijlers: opleiding, advies, export en technologieverkenning. Onder elk van deze pijlers kan de onderneming met zijn ondernemingsportefeuille ‘diensten’ aankopen bij een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener. De aanvraag en afhandeling van deze projecten zal gebeuren via een elektronische e-tool die beheerd wordt door Agentschap Ondernemen (AO).

Brussels Gewest : Steun voor ondernemingen en zelfstandigen In het Brussels gewest kan u, voor opleiding en consultancy, op verschillende steunmaatregelen een beroep doen. De belangrijkste zijn : • préactiviteitssteun : als u een zaak wil starten in Brussel, kan u vooraf advies inwinnen of een studie laten uitvoeren. De kosten van de externe consultant die hieraan verbonden zijn, worden voor 50 % terugbetaald (met een minimum van 500 €). De missie van de consultant moet uitzonderlijk zijn en een doorslaggevende rol spelen voor de opstart van uw activiteit. • steun voor opleiding : voor een opleiding, van uzelf of uw personeel, die de competitiviteit van uw onderneming kan verhogen, kan u 50 % van de opleidingskosten terugkrijgen. De opleiding moet minstens 1.000 € kosten . Het minimumbedrag van de steun is 500 €, het maximum 5000 € per opleiding. U mag vrij de opleidingsinstelling kiezen. Deze instelling moet onafhankelijk zijn van uw onderneming zijn en gespecialiseerd zijn in de betrokken materie (over minimum twee jaar ervaring beschikken). • steun voor consultancy en haalbaarheidsstudies : u kan ook 50 % van de kosten terugkrijgen van een consultant die u bijstaat bij het oplossen van een concreet beheersprobleem, de verbetering van de werking of competitiviteit van uw onderneming, het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie bij de beslissing over de aankoop van een nieuwe machine of de verbetering of ontwikkeling van een nieuw product. De steun bedraagt minimum 500 € en maximum 15.000 €. Meer informatie en aanvraagformulieren op www.premieskmo.be 41


kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10

verzekeringen / p20

rechtsvorm / p26

Steun voor investeringen Vlaams Gewest : GROEIPREMIE Een groeipremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die investeren in het Vlaams Gewest. Het is de opvolger voor de klassieke “expansiesteun”. Voor ecologie-investeringen blijft een aparte regeling gelden, dus buiten de groeipremie. Voor het toekennen van een groeipremie wordt gebruik gemaakt van een oproepsysteem waarbij tijdens een bepaalde periode steunaanvragen kunnen worden ingediend. Deze aanvragen worden in een wedstrijdformule met elkaar vergeleken. Aan de bestscorende projecten wordt een groeipremie toegekend, tot uitputting van de vastgestelde budgettaire steunenveloppe. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via www.vlaanderen.be/groeipremie. De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van een aantal beleids- en bedrijfseconomische criteria. Een van die beleidscriteria is de leeftijd van de onderneming: hoe jonger de onderneming is hoe hoger de score.

Meer info Vlaamse Overheid, Agentschap Economie Entiteit Economisch Ondersteuningsbeleid Cel Groeipremies, Markiesstraat 1, 1000 Brussel Tel. 02/553.38.15 Fax 02/553.37.88 E-mail: groeipremie@vlaanderen.be www.vlaanderen.be/groeipremie www.vlaanderen.be/ondernemen

Brussels Gewest: Algemene investeringssteun Het Brussels Gewest voorziet een tussenkomst bij algemene investeringen , van 5% tot 35% op een minimale investering van 15.000 €. De investeringen moeten verbonden zijn met: • de bouw van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging; • het diversifiëren van uw productie naar nieuwe productmarkten; • een fundamentele verandering in uw productieproces. Voor specifieke investeringen op vlak van bijvoorbeeld energiebesparing, productie van hernieuwbare energie of de aanpassing aan de Europese milieunormen , kan zelfs tot 45 % steun verleend worden.

Meer info : Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Bestuur Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel Tel: 02 800 34 27 of -35 of -37 Mail: expa.eco@mbhg.irisnet.be of consult.eco@mbhg.irisnet.be www.premieskmo.be

Steun bij export en innovatie De overheid verleent ook steun voor export (www.flanderstrade.be) en innovatie (www.iwt.be). In Brussel bestaan gelijkaardige steunmaatregelen die u kan terugvinden op www.brusselsexport.be en op www.iwoib.irisnet.be

Steun bij aanwerving Met verschillende banenplannen en andere maatregelen, verleent de overheid steun bij aanwerving. Voor starters is ondermeer de vermindering van sociale bijdragen bij eerste, tweede en derde aanwerving van belang.


//STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten /

uw boekhouding / p32

financiering / p36 steunmaatregelen / p38 kantoren / p43

Antwerpen  

Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen

t 03 213 92 50

e ol.antwerpen@zenito.be

Belgiëlaan 52a, 2200 Herentals

t 014 84 93 06

e herentals@zenito.be

De Merodedreef 100, 2260 Westerlo

t 014 54 41 52

e westerlo@zenito.be

Meirgorenstraat 6, 2300 Turnhout

t 014 42 42 44

e turnhout@zenito.be

Diestseweg 63, 2440 Geel

t 014 58 00 88

e geel@zenito.be

Rijksweg 9, 2870 Puurs

t 03 860 25 59

e puurs@zenito.be

Kruisbogenhofstraat 23, 2500 Lier

t 03 491 85 90

e lier@zenito.be

vlaams-brabant & brussel Tweekerkenstraat 29, 1000 Brussel

t 02 238 07 07

e ol.brussel@zenito.be

Oorlogkruisenlaan 94, 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel)

t 02 247 00 70

e ol.noh@zenito.be

Diestsevest 52-54, 3000 Leuven

t 016 24 41 00

e leuven@zenito.be

Goossensvest 42, 3300 Tienen

t 016 80 80 57

e tienen@zenito.be

t 011 26 31 80

e ol.hasselt@zenito.be

limburg  

Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt

oost-vlaanderen  

Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent

t 09 235 49 54

e ol.gent@zenito.be

Knaptandstraat 204, 9100 Sint-Niklaas

t 03 760 14 30

e sint-niklaas@zenito.be

Hoogveld 22, 9200 Dendermonde

t 052 21 21 16

e dendermonde@zenito.be

Dirk Martensstraat 67, 9300 Aalst

t 053 21 57 78

e aalst@zenito.be

Boelarestraat 11-13, 9500 Geraardsbergen

t 054 41 23 15

e geraardsbergen@zenito.be

Einestraat 26, 9700 Oudenaarde

t 055 23 29 29

e oudenaarde@zenito.be

Stationsstraat 17, 9900 Eeklo

t 09 377 18 08

e eeklo@zenito.be

Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

t 050 47 44 84

e ol.admb.brugge@zenito.be

t Zand 20, 8000 Brugge

t 050 33 13 13

e ol.unizo.brugge@zenito.be

Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist

t 050 62 16 16

e knokke@zenito.be

Wapenplein 10, 8400 Oostende

t 059 55 19 19

e oostende@zenito.be

Lange Steenstraat 10, 8500 Kortrijk

t 056 26 44 44

e kortrijk@zenito.be

Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide

t 051 50 04 01

e diksmuide@zenito.be

Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne

t 058 31 19 02

e veurne@zenito.be

Pand 349, 8790 Waregem

t 056 62 04 60

e waregem@zenito.be

Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare

t 051 24 84 00

e roeselare@zenito.be

M. Fochlaan 28, 8900 Ieper

t 057 22 86 86

e ieper@zenito.be

St-Jansmolenstraat 11, 8930 Menen

t 056 51 13 98

e menen@zenito.be

Menenstraat 41, 8930 Lauwe

t 056 32 46 10

e lauwe@zenito.be

Deken de Bolaan 1, 8970 Poperinge

t 057 33 35 79

e poperinge@zenito.be

west-vlaanderen

43


B e t e r e z e k e r h e i d a l s s ta r t e r Overweegt u een zaak te starten? Of hebt u al beslist te starten? Bij Zenito vindt u de gepaste informatie en dienstverlening. Zenito zorgt ervoor dat u en uw onderneming in de grootste zekerheid kunnen starten. Daar kunt u op rekenen.

U bent klaar om te starten? Bij Zenito kunt u rekenen op een vlekkeloze en snelle opstart. Maak een afspraak met Zenito Ondernemingsloket in één van onze meer dan 30 kantoren. Wij kijken na wat voor uw activiteit moet geregeld worden en brengen meteen alles voor u in orde: van de voorafgaande vergunningen tot en met de neerlegging bij de rechtbank van niet-notariële akten en documenten. Regelt u liever alles thuis? Dat kan! Onze onlinetoepassing loodst u door alle formaliteiten heen. Surf gewoon naar het onlineondernemingsloket op zenito.be.

Neem best al voor u langskomt in het loket contact op met onze medewerkers. Zo kunnen we uw opstart al even doorlopen er ervoor zorgen dat u meteen buiten stapt als ondernemer.

U wilt uw start voorbereiden? Goed voorbereid is half gewonnen. Zenito biedt u zeker wat u zoekt om uw start mee voor te bereiden.

Infosessies in uw buurt

Verantwoordelijke uitgever: Jan Steverlynck, Spastraat 8, 1000 Brussel

Zenito organiseert samen met UNIZO Startersservice gratis infosessies voor kandidaat-starters. U verneemt er snel alle nodige info over het opstarten van een zaak.

Uitgebreid aanbod cursussen Naast de gratis infosessies biedt Zenito samen met UNIZO Startersservice nog een hele reeks cursussen op hoog niveau die u helpen bij de start van uw zaak. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer marketing in de onderneming, het opstellen van een businessplan, strategieontwikkeling in uw bedrijf, …

Persoonlijk advies Verkiest u persoonlijk advies, dan helpen onze ervaren Starters Consult adviseurs u graag verder. Bij hen kunt u terecht voor gericht advies, op uw maat. Misschien bent u al een eind gevorderd in uw voorbereiding? Dan kunt u ook dat steeds bij ons komen aftoetsen. Hebt u niets over het hoofd gezien? Koos u voor de juiste opties, of zijn er betere, veiligere, voordeligere alternatieven? We zoeken het voor u uit in een 360° check-up.

Uw persoonlijk opstartplan Onthoud één website: www.zenito.be. Daar vindt u een schat aan informatie, tools en nieuws om de opstart uw zaak perfect voor te bereiden. Zeer handig is de Starters GPS. U geeft in wat voor zaak u wilt starten, met enkele keuzes die u nu al kunt maken. De GPS doet de rest: u krijgt meteen een overzicht van wat u nog te doen staat, stap voor stap uiteengezet. Duidelijk. Eenvoudig. Zeker.

Betere zekerheid als ondernemer: Zenito en UNIZO De blijvende zekerheid van Zenito Kiezen voor Zenito is kiezen voor een “betere zekerheid”. En dat doen elk jaar 13000 starters. Onze 160.000 klanten en 60.000 aangesloten vennootschappen kunnen rekenen op een “betere zekerheid” gedurende hun hele carrière. Daar staat Zenito, de belangrijkste dienstengroep voor zelfstandigen en vrije beroepen borg voor.

ADMB en Sofim Neemt u personeel aan? Ook dan zit u goed. ADMB en Sofim, de Zenito partners in ondernemen bieden de werkgever geïntegreerde HR oplossingen: loonadministratie, kinderbijslagfonds, rekrutering en selectie, preventie en bescherming,… u kunt rekenen op een perfecte dienstverlening.

De kracht van UNIZO Een betere zekerheid, dat krijgt u ook door de nauwe samenwerking met UNIZO. Bij UNIZO vindt u bijvoorbeeld de UNIZOStarterspas. Die geeft u toegang tot een pakket van voordelen, die u als starter op de goede weg zetten én daadwerkelijk uw kansen op succes verhogen: gratis boekhoudsoftware, gratis publiciteit in De Streekkrant, advies na de start… Kijk maar op www.starterspas.be Tijdens uw ondernemerschap is UNIZO goud waard. U kunt bij UNIZO terecht voor alle vragen over ondernemen zelf, voor netwerking en belangenverdediging. Zo zorgt Zenito samen met UNIZO voor betere zekerheid. Van voor uw start tot na het einde van uw carrière als ondernemer. En alles daartussen. In goeie en minder goeie dagen. U kunt op ons rekenen. Wees gerust. En kies voor betere zekerheid.

Kijk op www.zenito.be voor een overzicht van infosessies in uw streek.

www.zenito.be

i.s.m.

24/24 - 7/7

Startersbrochure Zenito  

Brochure, zenito

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you