Page 1

Nieuwsbrief scholengemeenschap Sint-Michiel vzw (Bree-Bocholt-Meeuwen-Peer)

APRIL 2007

NUMMER 2

Voorwoord

Secretariaat: mevrouw Irène Indemans, pedagogisch coördinator scholengemeenschap en Marc Timmermans, bestuurssecretaris scholengemeenschap

Verantwoordelijke uitgever: coördinerend directeur Jos Bollen, p/a SintJacobsstraat 12, 3960 Bree

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van onze scholengemeenschap van dit schooljaar. Veel leesplezier!

Project van de scholengemeenschap: Revalidatietuin Ziekenhuis Maas en Kempen campus Bree Dit project steunt op een samenwerking tussen het Ziekenhuis Maas en Kempen Bree, het Sint-Augustinusinstituut Bree, TISM Bree, het Biotechnicum Bocholt en het Instituut Agnetendal Peer. De groep leerlingen van 5&L Natuur en milieu (Biotechnicum Bocholt) heeft dit schooljaar een project uitgewerkt voor het ziekenhuis in Bree. Het revalidatiecentrum wil een speciale oefenplek aanleggen voor revaliderende patiënten. De tuin naast het terras van het cafetaria wordt hiervoor heringericht op een zodanige manier dat de revalidanten kunnen kennis maken met diverse bestratingen. De revaliderende patiënten kunnen hier oefenen om zich opnieuw voor te bereiden op hun dagelijkse activiteiten.

In dit nummer: Revalidatietuin in ziekenhuis Maas en Kempen

1

Nieuws uit de scholen

- TISM

3

- Sint Augustinusinstituut

4

- Biotechnicum

5

- Middenschool Meeuwen

6

- Middenschool Heilig Hart

7

- Instituut Agnetendal

8

Klinkerpaden, kiezelwegjes, asfalt en kasseien vormen de verharding van de diverse paadjes. Dit geheel wordt omgeven door een nieuwe tuin en gazon. Dit aanleggen was nu net de geknipte opdracht voor de leerlingen van het Biotechnicum!

Wil je meer weten over de scholen van onze scholengemeenschap, bezoek dan hun website:

Instituut Agnetendal Peer Biotechnicum Bocholt Middenschool H. Hart Bree Middenschool Meeuwen Sint-Augustinusinstituut Bree TISM Bree

www.agnetendal-peer.be www.biotechnicum.be www.hhartbree.be www.middenschoolmeeuwen.be www.augustinus-bree.be www.tismbree.be


Voorbereiding Uiteraard werd er eerst een bezoek gebracht aan de locatie! Een sober grasveldje met enkele coniferen zou het werkterrein worden. Vanuit het ziekenhuis werd een plan aangereikt om de tuin aan te leggen. Om de leerlingen voor te bereiden op een dergelijke opdracht is er op school reeds geoefend met het tekenen van een schets op een stukje tuin van onze schoolhoeve. Hier kregen de leerlingen de opdracht om de voortuin van de schoolhoeve opnieuw aan te leggen. De basisregel die hier gesteld werd: een onderhoudsvriendelijke tuin met streekeigen planten ontwerpen. Iedere leerling ontwierp zo zijn eigen tuin, wat achteraf besproken werd met de landschapsarchitecte van de Provinciale landbouwdienst Limburg (mevrouw N. Vreys). Met deze kennis van zaken werd het plan van de revalidatietuin onder ogen genomen. Werkzaamheden In de eerste week van maart werd het bestaande gazon doodgespoten. De dosis actieve stof en de spuitoplossing werden onder toezicht en volgens de veiligheidsvoorschriften keurig aangemaakt door de leerlingen. Een weekje later, op 13 maart, zijn dan de 8 leerlingen van Natuur en milieu voor een hele dag naar het ziekenhuis getrokken. Een lange en drukke dag zou het worden. We hadden immers het plan opgevat om de klus te klaren op 1 dag tijd. Plantenlijsten en werkverdelingen werden dan ook goed voorbereid op school om ter plekke vlot te kunnen werken. Geen eenvoudige taak, er moesten immers een 700 planten geplant worden (Taxus Baccata, Lonicera Maigrun en Hedera Helix). Al vlug werden er kleine groepjes gevormd, die elk specifieke taken moesten uitvoeren. Deze activiteiten wisselden uiteraard voor ieder groepje gedurende de dag. Hierbij een opsomming van de activiteiten: • planten van Hedera Helix en invlechten in de draad van de omheining; • inmengen van 2 m³ bodemverbeteraar over heel de te beplanten bodemoppervlakte; • planten van een Taxus–haag; • planten van de bodembedekker Lonicera; • heraanleggen van het gazon (egaliseren van de bodem, verwijderen steenpuin, aanrollen bodem, inzaaien graszaad en inharken graszaad, …).

Ervaring De leerlingen hebben deze bijzondere mogelijkheid tot praktijkervaring met beide handen aangegrepen. Werken met een vooropgesteld doel onder de tijdsdruk heeft hen doen beseffen dat zij een zekere verantwoordelijkheid hebben. Het maatschappelijke doel, weten waarom ze dit doen, is hen ook duidelijk geworden. Op een andere manier in een ziekenhuis aan het werk zijn is natuurlijk ook niet alledaags. Normaal kom je immers niet naar een ziekenhuis om te werken……. Nu kregen we er zelfs soep en koffie bovenop!! Dit was een prettige en leerrijke ervaring. Nu maar hopen dat de weersomstandigheden een beetje meezitten en dat het gazon snel groen zal staan. De leerlingen van het Biotechnicum Bocholt hebben alleszins hun best gedaan om op 1 juni een feestelijke opening van deze revalidatietuin te ondersteunen.

2


Nieuws uit de scholen

TISM BREE krachten de kans kennis te maken met de verschillende studieprofielen in het technisch onderwijs. Verder werd er aandacht besteed aan de verschillende competenties die de leerlingen, afhankelijk van hun studierichting, in een bepaalde (vak)discipline moeten bereiken. De conclusie is duidelijk: de vakschool is al lang dood en begraven. In modern technisch onderwijs staan kennis, vaardigheden, attitudes, dus competenties centraal. De informatica eist een steeds belangrijkere plaats op. Moderne technieken dagen de leerlingen uit om probleemoplossend te denken en handelen.

Topshoe Supply Chain Competition Op 1 maart kwam Raf Meylaerts van de Katholieke Hogeschool Kempen met de leerlingen van 6 IW het managementspel Topshoe Supply Chain Competition spelen. De leerlingen waren bijzonder gemotiveerd en hadden al snel begrepen hoe ze moesten samenwerken om een zeer goed resultaat te behalen. Dat bleek achteraf ook te kloppen, want ze eindigden in deze competitie op de 5de plaats en lieten daarmee heel wat deelnemende scholen achter zich. Ze vielen net buiten het finalespel.

Week van de studiekeuze

In de namiddag stond Jef Staes op het programma. Zijn lezing De lerende organisatie en het competentieleren was confronterend en stemt tot nadenken. De typische stijl die Jef hanteert zorgt voor de nodige humor en maakte dat deze lezing door velen als erg positief werd ervaren.

Van maandag 5 februari 2007 tot en met vrijdag 9 februari 2007 organiseerden we de “Week van de studiekeuze” voor onze tweedejaars van de eerste graad. In de loop van deze week kregen de leerlingen van het tweede jaar allerhande informatie over hun studiekeuze voor het volgende schooljaar.

Wedstrijd Mecatrophy Het tweede jaar op rij behaalt een leerling van 6 werktuigmachines de finaleronde voor de Mecatrophy wedstrijd, een wedstrijd rond verspaning. Dit jaar is deze eer voor Jorgen Bijnens. In de eerste ronde maken de kandidaten in het VDAB-centrum van Hasselt een onderdeel dat gebruikt wordt in de Ariane-raket, een onderdeel dat bij Asco Zaventem geproduceerd wordt. Jorgen mag tijdens de finaleronde in april een week lang in een bedrijf een tweede stuk maken. Hij weet op voorhand niet welk stuk hij moet maken.

Een medewerker van het CLB, enkele leraren van de derde graad en leerlingen van het zesde jaar namen de tweedejaars onder hun hoede en trachtten duidelijk te maken wat de richtingen Industriële wetenschappen, Elektromechanica, Mechanische vormgevingstechnieken, Elektrotechnieken of Houttechnieken zoal inhouden en welke toekomstperspectieven ze later bieden. Binnen de mate van het mogelijke werden er aangepaste opdrachten aan de tweedejaars gegeven, die dan uitgelegd en begeleid werden door de zesdejaars.

Wedstrijd SKF

Verder schetste een medewerkerster van het CLB het volledige aanbod van studierichtingen De leerlingen van 6EM namen met twee groepen van twee leerlingen deel aan de wedstrijd van binnen de tweede graad. SKF. Dit is een wedstrijd waar leerlingen hun Avond van de techniek kennen en kunnen rond lagertechniek bewijzen. Op 9 maart organiseerden wij onze traditionele Van de vier leerlingen zijn er twee die doorAvond van de Techniek. Daar maken leerlingen stootten naar de finale. Door het behalen van van de lagere scholen en leerlingen van het 2de deze finale wonnen deze leerlingen een volledige jaar middenschool kennis met onze school en set met slagbussen waardoor de lessen rond lahet technisch onderwijs in het algemeen. Het germontage en –demontage alweer professionegeheel stond in het teken van het jaarthema: ler kunnen aangeboden worden. cultuur. Van beide finalisten is Rob Haex bij de tien besEr was een historisch hoge opkomst want in to- ten uitgekomen. Dit is zeker een proficiat waard, taal hebben 132 leerlingen aan deze avond deel- temeer daar deze leerling niet speciaal klaargestoomd is voor deze wedstrijd en Rob door veel genomen. zelfstudie deze prestatie heeft neergezet. Op 15 Pedagogische studiedag april mag hij samen met leraar en zijn ouders Op vrijdag 16 februari vond onze pedagogische zijn prijs gaan afhalen in Brussel. studiedag plaats. Dit jaar leerden we vooral onze eigen school beter kennen. Zo kregen de leer3


SINT-AUGUSTINUSINSTITUUT BREE Handbalploeg kampioen

meisjes

draad doorheen de namiddag was een reis rond de wereld. De leerlingen hadden een grote dobprovinciaal belsteen gemaakt waarop verschillende landen/ werelddelen stonden afgebeeld. Bij ieder land/ werelddeel werden typische activiteiten georganiseerd. Spelen van bij ons werden aangeleerd zoals vlaggen, 1-2-3 piano,... Er werd gedanst, met ballonnen gespeeld, Chinese hoedjes geknutseld, 'sport'puzzels gemaakt, ... De leerlingen hebben ervaren dat spelen universeel is. Elk kind speelt ontzettend graag of het nu uit Albanië, België , Kosovo of Oeganda komt.

Refreinfeest De poëziewedstrijd van de rederijkers wordt stilaan een literaire traditie op school. De leerlingen van 5 ASO kruipen zelf in de pen om poezie te schrijven zoals de rederijkers dat deden. Woensdag 28 februari is onze school weer proEn dat is meer dan eventjes een gedichtje uit vinciaal kampioen geworden bij de categorie de mouw schudden. meisjes – kadetten. Ze hebben in de sporthal van het Dommelhof in Neerpelt het Don Bosco Neen, ze schrijven rhetorike extraordinaire. Dat College uit Hechtel verslaan met 9 – 35! Op 18 is een uiterst gekunstelde vorm van gedichten. april gaan zij opnieuw proberen om Vlaams De leerlingen schreven bijvoorbeeld gedichten kampioen te worden. Proficiat aan deze sportie- in de vorm van een schaakbord! Ook creëerden ve dames! ze (schijnbaar moeiteloos) kreeftdichten, dit zijn gedichten die je ook van achteren naar voKoffiestop! ren kan lezen. Na al het denk- en schrijfwerk presenteerden de vijfdes hun gedichten tijdens een refreinfeest.

Buitenlandse reizen Tijdens de paasvakantie vertrekken vele leerlingen traditiegetrouw op buitenlandse reis. De vijfdejaars trekken naar Parijs, Londen en Barcelona, de laatstejaars naar Weimar en Rome. Er gaan dit jaar maar liefst 364 leerlingen mee! De begeleidende leraren en leerlingen waren heel tevreden en vonden het onvergetelijke reizen.

“The Light Side” wint Solar Olympics! In februari schreven Jaak Clijsters (6E), Wim Bussels, Sven Heymans en Pieter Van Hoef (6F) zich in voor de Solar Olympics, georganiseerd door T-Group van Leuven, een groepje kandidaat-ingenieurs die meedoen aan een wedstrijd om met een zelf ontworpen wagen op zonneenergie dwars door Australië te rijden. Onze leerlingen ontwierpen een stratenplan “Solar Plan”, dat diverse plekken op het stratenplan van Opglabbeek aanduidt met kleine lampjes die werken op zonne-energie. Onze leerlingen Spelnamiddag in een asielcentrum wonnen in hun klasse (creativity class) de De leerlingen van 7 Kinderzorg hebben tijdens 5 hoofdprijs! De prijs van € 500 werd uitgereikt zorgdagen een spelnamiddag voorbereid voor door VTM weerman en peter van de wedstrijd, de kinderen van het asielcentrum. De rode David Dehenauw. Op vrijdag 2 maart vond er in heel Vlaanderen een koffiestop plaats. Klas 6B organiseerde een koffiestop op de speelplaats tijdens de pauzes. Met de koffiestop wilden de leerlingen fondsen werven voor het werk van Broederlijk Delen. Je kon “eerlijke” producten proeven: koffie, fruitsap, chocolade, chips. Met de opbrengst zullen groepen mensen gesteund worden in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.

4


BIOTECHNICUM BOCHOLT Bouwwerken

Gezond ontbijt

Terwijl de aannemers zwoegen aan het laatste stukje renovatie, hebben 5 leraren van onze school de achterwand van de grote zaal feestelijk opgesmukt met een pracht van een muurschilderij. Niet minder dan 4 volledige vakantiedagen hebben ze ervoor opgeofferd. De directie was ondertussen babysit van dienst.

De ouderraad van onze school heeft gedurende 2 dagen een heus “gezond” ontbijt verzorgd voor alle leerlingen en leraren van de school. Op 7 maart hebben de leerlingen van de 2de en 3de graad zich gezond rond gegeten, op 8 maart was het de beurt aan de eerste graad.

Maar het resultaat is gewoon … prachtig.

Revalidatietuin De leerlingen van de derde graad Landbouw, met de keuze Natuur en milieu, hebben de revalidatietuin van het ziekenhuis in Bree ingezaaid en aangelegd op 12 en 13 maart. In een ander artikel van deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Deze revalidatietuin is een prachtig gezamenlijk initiatief van de hele scholengemeenschap.

Projectweken Tijdens het begin van het derde trimester zijn er traditioneel een aantal projectweken: BVL bestudeert van 23 april tot 27 april het milieu (in samenwerking met de gemeente Bocholt), de derde graad Biotechnische wetenschappen onderzoekt gedurende diezelfde week de waterlopen van Bocholt op hun biotische index. De resultaten van deze weken zullen zeker te zien zijn op onze opendeurdag (13 mei).

Kangoeroewedstrijd De leerlingen van de eerste graad hebben, op vrijwillige basis, meegedaan aan de “kangoeroewedstrijd”, een Europese wiskundewedstrijd. Op de resultaten moeten we nog even wachten.

5


MIDDENSCHOOL MEEUWEN Bezoek Dirk Bracke

Project 1B / BVL

Tijdens de maand december werd de Middenschool belaagd door boekenwurmen en ontstond er een heuse knutselobsessie. Kleurtjes, papier, verf,… vlogen in het rond. Waarom?

De leerlingen van 1B en BVL hielden in februari een themaweek rond voeding. Het project “Aan tafel” werd een enorm succes. Elke les stond in het teken van voeding: gezond aan tafel, eetgewoontes in andere culturen, oorsprong van voedsel,… Ook een bezoekje aan het zuivelcentrum in Peer en een voordracht over gezonde voeding stonden op het programma. Als afsluiter bereidden de leerlingen een brunch voor hun leraren. Een overheerlijk smulfestijn!

Dirk Bracke zou ons een bezoekje komen brengen en ons wat vertellen over zijn boeken. Vrijdag 19 januari 2007 was het zover. ’t Heem werd versierd met al onze tekeningen en collages. Dirk Bracke wist niet waar hij eerst moest kijken. Hij vertelde ons hoe hij aan zijn boeken begint, deelde zijn ervaringen en kwam af en toe zeer grappig uit de hoek. Eens het ijs gebroken was, kwamen de vragen naar boven. Zijn publiek was laaiend enthousiast en zeer nieuwsgierig. Niemand wist eigenlijk dat er zoveel werk in het schrijven van een boek kroop. Natuurlijk vertelde hij ons ook een beetje over zijn eigen leven, wat hij deed als hij geen boek schreef. Het spannendste moment had hij toch wel voor het einde bewaard. Uiteindelijk koos hij uit al onze tekeningen en collages zijn favorieten en die werden beloond met een gesigneerd boek.

Doorlichting: welbevinden leerlingen

In de week van 26 februari werd onze school onderworpen aan een grondige inspectie. Ook onze leerlingen mochten hun zegje doen over de werking van de Middenschool. Uit hun bevindingen bleek dat we erg goed scoren. Het doet ons Zo zie je maar… Dirk Bracke is eigenlijk ook erg veel plezier te horen dat we op de goede maar gewoon een man die graag naar Werchter weg zijn en we hopen deze traditie nog lang gaat… En zijn boeken? Die vliegen in de bib nog verder te zetten. steeds over de toonbank!

Opendeur 4 maart 2007 Damiaanactie

Op zondag vier maart verwelkomden de leraren Pater Damiaan uit Tremelo – “de grootste Belg” en directie van de Middenschool Meeuwen ieder– heeft zijn hele leven gewerkt tussen de lepra- een op de jaarlijkse opendeur. Toekomstige en TBC-patiënten. leerlingen en hun ouders kwamen een kijkje nemen in de klassen en de werkplaats. Ook een In 2007 werkten de jongeren van de Middenbezoekje aan de cafetaria achteraf kon niet ontschool mee door stiften te verkopen. Met slechts breken. Rond zes uur ’s avonds konden we te€ 40 kunnen we immers een medemens redden rugblikken op een geslaagde dag met een hele van lepra of TBC. Ook tijdens de lessen godshoop tevreden bezoekers. Ook met de inschrijdienst werd er tijd besteed aan het werk van vingen zat het wel snor! Bedankt aan iedereen Damiaan, onder andere door een film over zijn die onze school bezocht. leven. Dit jaar werd een bedrag van € 765 ingezameld voor de Damiaanactie. Zo dragen onze leerlingen ook een steentje bij aan een wereld Groot Nederlands dictee: Victor Le Pochat zonder lepra. Zaterdag 11 maart heeft Victor Le Pochat uit 1A1 zijn beste beentje voorgezet in het Vlaams Alcoholpreventie Parlement. Tijdens het groot dictee van het Davidsfonds wist hij de 15de plaats te behalen met Op één februari mocht onze school een gastamper 10 fouten. Naast deze leuke ervaring is spreker verwelkomen die informatie kwam geVictor naar huis gegaan met een mooi prijzenven over alcoholmisbruik. Zo leerden de leerlinpakket van jeugdboeken en een gezelschapsspel gen de gevaren van alcohol kennen aan de hand van Van Dale. Proficiat! van een pakkende getuigenis. Achteraf mochten de leerlingen uitgebreid vragen stellen.

6


MIDDENSCHOOL H. HART BREE Menig kunstwerk brengt momenteel kleur en dynamiek in het schoolgebouw. Een door de In de interscholencompetitie bereikten zowel leerlingen gemaakte video van deze dag kan via onze basketbalploeg als onze voetballers de halde schoolwebsite bekeken worden. ve finale. Het was van 1989 geleden dat onze school in deze competitie zo ver geraakte. Zowel spelers als coaches genoten duidelijk van hun Erkenningen voor talenten van leerlingen succes.

Sport

en leraren

Anne-Lore Neuts (2A) won de Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds met haar verhaal over een uitgesteld verjaardagsfeestje “Van uitDe gezamenlijke thema-avond van ouderraad en stel komt niet altijd afstel”. leerlingenraad werd ook dit jaar een voltreffer. 142 aanwezigen kwamen opdagen voor een ge- Onze school spreksavond rond “Leren leren, thuis en op kreeg op 23 school”. In tien groepen gingen ouders, leerlin- februari 2007 gen en leraren een geanimeerde discussie aan d e Bouwrond controversiële stellingen. CLB-medewerker S c h o o l A w a r d Fonnie Ceyssens rondde de avond af met een en een prijs visie uit de leerpsychologie. Daarna was er nog van € 4 000. een informeel gedeelte met een optreden van de M. Vaelen en leerlingenband “Outsite”. M. Voortmans mochten samen met miDe pedagogische studiedag van 29 januari 2007 nister Peeters (winnaar Gouden Baksteen) op de werd bijzonder gewaardeerd door de teamleden. foto. Minister Vandenbroucke was vol lof over Vooral de demonstratie van digitale borden door het uitgewerkte BZL-pakket waarin leerlingen Danièle Mead en Nessan Ronan, twee Engelse zelf allerhande informatie over beroepen in de collega’s uit ons Comeniusproject, kende veel bouwsector dienden te verzamelen alsook prakbijval. Een eerste vast smartboard komt weldra tische vaardigheden konden oefenen. De onderin het TO-lokaal. wijsminister was meer dan een uur lang een geboeide gesprekspartner en vond dat de ruimte van zijn “Proeftuinen” mede de voedingsbodem geweest was voor dit soort innoverende initiatieDYNAMO²-projectactiviteiten ven. Het prijzengeld zullen we besteden aan de In februari waren er leerlingenuitwisselingen verdere verfraaiing van het TO-lokaal. Meer info met Leuze en Tours. De werkgroep Europa kon op de schoolwebsite. de gasten een gevarieerd programma aanbieden i.f.v. ons jaarthema ‘Groeien in burgerzin’. Origi- Onze school werd door minister Vandenbroucke nele taalspellen, taallessen i.v.m. de Rechten geselecteerd als praktijkvoorbeeld van een gevan het Kind, ICT-opdrachten en een stadsbe- zonde school. Het ingestuurde project rond gezoek aan Bree, gegidst door de leerlingen van zonde voeding, sport en beweging verschijnt het BVL. Deze leerlingen werkten de stadszoek- binnenkort op een nieuwe website van het detocht uit tijdens hun projectweek ‘Bree in de partement ter inspiratie van andere scholen. Wij kijker’. De e-Twinning leerlingen van het 2de ontvangen alvast € 1 000,00 als prijs. jaar gingen aan het eind van de week met hun partners mee naar Tours en brachten de krokusInfoavond voor ouders en basisschoolvakantie gedeeltelijk door in Frankrijk.

Leren van en met elkaar

verlaters

Op 27 februari 2007 ging de CreActieve Dag door met als thema ‘Kleurrijk anders’. Leerlingen en leraren maakten een dagje kennis met kunst, muziek en dans uit andere continenten. Afrikaanse dansen, Mexicaanse keuken, Turkse pizza’s, onvervalste graffiti spuiten op grote borden, tekenen met houtskool op doek, schilderen op porselein, maken van maskers enz...

Deze avond was een groot succes. 209 basisschoolverlaters en meer dan 400 ouders zorgden ervoor dat onze refter te klein werd en dat we inderhaast ook een tweede lokaal moesten openstellen. Onze Open Schooldag van 11 maart werd een ware overrompeling met massale belangstelling en een recordaantal inschrijvingen voor volgend schooljaar.

7


INSTITUUT AGNETENDAL PEER dan ook op een talrijke opkomst op 3, 4 en 12 mei voor de musical en op 25 en 26 mei voor Om onze school en vooral de werking toe te het schooltoneel. lichten werden de onderwijzers van de Lagere Scholen van Groot Peer uitgenodigd op een ge- Adoptie zellige avond. Vooral het ‘competentieleren’ Geld in het laatje krijgen voor onze adoptiekindwerd onder de aandacht gebracht. Net zoals de jes betekende voor een aantal leerlingen vroeg leerlingen van het 6de leerjaar staan ook de 13uit de veren om heerlijke smossen te maken. jarigen van St. Elisabeth van Wijchmaal voor een grote keuze. Om even kennis te maken De laatste show hebben zij samen met hun begeleidsters onze De leerlingen van 5 en 6 OPR brachten op 13 school bezocht. maart een bezoek aan de VRT. ’s Avonds was voor hen een hoofdrol weggelegd in “De laatste Projecten show” met Frieda van Wijk. De volgende projecten stonden op het programma: voor 3 BSO “Feesten”, voor 1B “Iedereen Romeins recht hoort erbij” en “Allemaal Beestjes” en voor 6 De leerlingen van 5 Latijn bezochten het AssiBSO “Mijn beroep en ik”. senhof van Antwerpen in het kader van de lessen Romeins Recht. Het was voor de leerlingen Pizzaslag een spannende en unieke ervaring. De jaarlijkse pizzaslag, georganiseerd door de ouderraad, kende een enorm succes. De aanlokkelijke prijzen die er te winnen vielen, hebben de leerlingen zeker aangezet om hun beste beentje voor te zetten.

Infoavond

Kapperswedstrijd Onder aanmoediging van hun medestudenten hebben enkele leerlingen van de 3de graad Haarzorg deelgenomen aan de kapperswedstrijd “Young Hairdressers Trophy”. Alhoewel ze dit jaar niet in de prijzen zijn gevallen, waren hun creaties tot in de puntjes verzorgd en heel origineel.

Dikke truiendag Dikke truien, warme mutsen, sjaals, pantoffels, warme chocolademelk en op de 1ste graad hele klassen verkleed als ijsmannetjes of in badjas … dat was het beeld van onze school tijdens de dikke truiendag.

Winkel en win Om de middenstandsactie “Winkel en win” in Peer te promoten werd er beroep gedaan op de leerlingen van 5OPR. Met promotiemateriaal trokken zij de straat op om de mensen warm te maken voor deze actie. Voor de leerlingen is het ideaal om praktijkervaring op te doen.

Formule 86 Er wordt weer heel hard gerepeteerd voor de musical “Formule 86” van de 1ste graad en het toneel “De Ravenrots” van de bovenbouw. Niet alleen de acteurs maar ook de mensen achter de schermen zijn heel druk in de weer om er een geweldige voorstelling van te maken. We hopen

8

job_070320_nieuwsbrief SG2  

Dit project steunt op een samenwerking tussen het Ziekenhuis Maas en Kempen Bree, het Sint-Augustinusinstituut Bree, TISM Bree, het Biotechn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you