Page 1

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA/FONDACIJA Obrazac 1

Prijem zahtjeva (otisak prijemnog pečata Ministarstva)

PREDMET UPISA: UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA  UPIS U REGISTAR FONDACIJA Puni naziv udruženja/fondacije na tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini

1. 2. 3. Skraćeni naziv udruženja/fondacije (ukoliko postoji) na tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini

1. 2. 3. Adresa sjedišta udruženja/fondacije Mjesto

Pošt. broj

Ulica i broj

Telefon

Ciljevi i djelatnosti udruženja/fondacije iz osnivačkog akta, odnosno statuta

Osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/fondacije Ime, prezime i funkcija

Adresa prebivališta/boravišta

Broj l.k., mjesto izdavanja i JMBG

Broj pasoša (za stranca)

Iznos novčanih sredstava ili drugih vidova imovine udruženja/fondacije Iznos novčanih sredstava

U prilogu ovog zahtjeva dostavljaju se: Zapisnik osnivačke skupštine ; Osnivački akt ; Statut u dva primjerka ; Spisak osnivača na propisanom obrascu 1A i ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača ; Spisak članova upravnog odbora na propisanom obrascu 1B i ovjerene fotokopije ličnih karata članova upravnog odbora ; Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje ; Ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje ; Otisak i opis znaka iz statuta ; Odluka o imenovanju predsjednika ; Dokaz o uplati novčanih sredstava kada je riječ o fondaciji ; Dokaz o uplati administrativne takse ; _________________________________________________________________________________________________

Dana: ______________

_________________________________ Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe


Spisak osnivača udruženja/fondacije Naziv udruženja/fondacije _______________________ Sjedište udruženja/fondacije ______________________ Obrazac 1A

Osnivači udruženja/fondacije Ime i prezime/naziv

Mjesto, ulica i broj

JMBG /PASOŠ/ ID broj

Vlastoručni potpis

Uz spisak osnivača priložiti ovjerene kopije ličnih karata fizičkih subjekata, a ako je osnivač strani državljanin, priložiti ovjerene kopije pasoša i odobrenja za boravak u BiH, odnosno izvode iz Registra za osnivače, pravne subjekte.

_________________________ Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe

Dana: ______________


Spisak članova upravnog odbora udruženja/fondacije Naziv udruženja/fondacije ________________________ Sjedište udruženja/fondacije ______________________

Obrazac 1B

Članovi upravnog odbora udruženja/fondacije Ime i prezime

Mjesto, ulica i broj

JMBG/PASOŠ

Vlastoručni potpis

Uz spisak članova upravnog odbora priložiti ovjerene kopije ličnih karata članova upravnog odbora, a ako je član upravnog odbora strani državljanin, priložiti ovjerene kopije pasoša i odobrenja za boravak u BiH.

________________________ Dana:________________

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe

Obrazac 1 1a i 1b  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you