Page 1

‘t overalleke

Zijn we al halfweg het jaar??? Hoog tijd dan om onze avonturen van de laatste maanden eens op een rijtje te zetten en een kijkje te nemen naar wat de toekomst ons nog zal brengen!


INHOUD Voorwoord Botjes Speelclub Rakwi’s Tito’s Keti’s Aspi’s Leiding Informatie Uniformen Spelletjes

't overalleke februari 2013

5 6 10 13 18 22 25 29 32 34 36

3


VOORWOORD Als de winter vlucht Als de winter vlucht voor de hemellucht en de zon het nieuwe leven wekt als een bloesemkroon met haar teder schoon in de hof die naakte twijgen dekt dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijdt wees gegroet, volschone lentetijd Ja ons harte gloeit nu 't viooltje bloeit nu ons 't madeliefje tegenlacht en met blijde klank brengen we onze dank voor der zonneglans der bloemenpracht zoo weerklinkt ons vrolijk lied dan wijd en zijd 'k heb u lief o schone lentetijd

't overalleke februari2013

5


BOTJES

JOEPIE,'een'nieuw'Chirojaar'is'aangebroken!'We'zijn'er'dan'ook'snel'ingevlogen'met'toffe' kennismakingsspelletjes.'Ik'denk'dat'jullie'door'de'leuke'spelletjes'niet'gezien'hebben'wat' er'ondertussen'ook'aan'het'gebeuren'was.'We'werden'namelijk'heel'de'tijd'in'de'gaten' gehouden'door'een'vliegtuigje'dat'steeds'over'ons'plein'vloog‌''De'piloot'wou' waarschijnlijk'eens'zien'wat'jullie'zoal'uitspoken'elke'zondag'daar'op'de'Chiro!'Benieuwd' of'we'de'piloot'de'volgende'zondagen'nog'zullen'zien‌'' Allerliefste'botjes,'meneer'de'piloot'hier!'Vorige'week' zag'ik'jullie'vanuit'de'lucht'van'alle'leuke'spelletjes' spelen,'dus'kwam'ik'deze'week'nog'maar'eens'terug''uit' nieuwsgierigheid'wat'voor'leuks'jullie'deze'middag'weer' gingen'beleven!'Ik'kan'me'vergissen,'maar'ik'denk'dat'ik' jullie'leiding'niet'gezien'heb'deze'zondag.'' Vampiers'heb'ik'echter'wel'gezien,'4'enge'vampiers.'Die'naar'mijn'weten'de'botjes'tot' volwaardige'vampiers'wouden'opleiden.'Er'is'onder'andere'echt'bloed'gedronken,' iedereen'heeft'in'een'doodskist'geslapen,'en'hebben'zoals'een'vleermuis'ondersteboven'in' bomen'gehangen.'Naar'verluit'is'dan'ook'iedereen'een'uitstekende'vampier'geworden!'' ' Ik'landde'even'naast'het'botjes'lokaal,'om'eens' goeiedag'te'zeggen'maar'jullie'waren'niet'thuis.'Jullie' waren'op'wereldreis!'Dus'steeg'ik'maar'terug'op'om' de'botjes'vanuit'de'lucht'te'volgen'op'hun'wereldreis.'' Jullie'passeerden'eerst'langs'Nederland'bij'de' vliegende'Hollander.'Jullie'leerden'van'hem'klompengooien!'Een'oeroude'volksport'die' enkel'hij'nog'kende,'nu'dus'ook'de'botjes.'Daarna'reisden'jullie'verder'langs'Amerika'waar' jullie'het'alom'bekende'Amercian'Football'speelden'met'Ameri.'Jullie'zakten'verder'af'dan' naar'de'wouden'van'Afrika'waar'ik'jullie'nog'maar'moeilijk'kon''zien'van'uit'de'lucht.'Naar' horen'zeggen'ontmoetten'jullie'daar'een'inboorling'genaamd'Afri'waar'ze'leerden'hoe' jullie'moesten'leven'als'een'echte'inboorling.'Nu'hadden'jullie'er'al'een'ferme'reis'op' zitten'maar'moesten'jullie'nog'naar'een'heel'ver'land.'Jamaica!'Het'beloofde'land'werd'het' wel'eens'genoemd.'Jullie'gingen'op'zoek'naar'het'oude'beeldje'dat'jullie'terug'naar'huis' kon'brengen.'Eens'aangekomen'in'Jamaica'was'het'zelfs'mooier'als'in'de'verhaaltjes!'De' zon'scheen'op'volle'toeren'en'jullie'werden'ontvangen'in'een'heus'luchtkasteel'waar'jullie' dan'ook'jullie'beeldje'vonden.'Na'een'poosje'amusement'en'ravotten,'keerden'jullie' voldaan'huiswaarts'van'jullie'lange'lange'tocht.'' ' Toen'ik'vandaag'over'het'Chiroplein'vloog,'zag'ik'geen' enkel'Botje,'dus'besloot'ik'wat'verder'te'vliegen.'Plots' zag'ik'jullie'in'het'bos'van'Temse.'Jullie'waren'vergezeld' door'groene'herfstelfjes.'Jullie'moesten'hen'helpen'om' alle'blaadjes'te'veranderen'in'het'bruin'want'het'werd' herfst.'Aan'de'hand'van'enkele'opdrachten'kregen'jullie' een'puzzelstuk'met'een'deel'van'het'bos'erop.'Van'zodra'jullie'alle'stukjes'verdiend' hadden,'moesten'jullie'de'puzzel'malen'en'werd'het'duidelijk'waar'er'zich'nog'

't overalleke februari 2013

6


BOTJES

groene&blaadjes&bevonden&die&nog&bruin&gemaakt&moesten&worden.&Dankzij&de&Botjes&kan& ik&vanaf&nu&genieten&van&de&mooie&herfstkleuren&wanneer&ik&in&mijn&vliegtuigje&zit!& & Deze&week&was&er&precies&paniek&en&veel&chaos&op&de& Chiro.&De&Hallowinterfuif&was&nog&maar&een&week&weg,& maar&er&was&nog&niks&in&orde!&Nog&al&een&geluk&dat&die& botjes&de&leiding&uit&de&nood&wouden&helpen.&Ze&hebben& er&voor&gezorgd&dat&ze&stoere&security&hadden&en&ze& boekten&een&grote&danszaal.&Ik&heb&vanuit&mijn& vliegtuigje&ook&kunnen&horen&dat&er&uitstekend&luide&muziek&was,&waarop&jullie&vervolgens& een&mooie&danswedstrijd&op&gehouden&hadden!&Ik&heb&gezien&dat&iedereen&het&beste&van& zichzelf&gegeven&heeft,&maar&de&beste&danser&en&danseres&kreeg&uiteindelijk&de&titel&van& meneer&en&madam&Bottie!&De&gelukkige&winnaars&waren&geworden:&Igo&Bottie&en&aan&zijn& zijde,&Mirthe&Bottie!&Dat&was&een&leuke&afsluiter&van&de&dag.&Tot&volgende&week,&groetjes& piloot.& & Ergens&eind&oktober&vloog&ik&nog&eens&over&het&grote& Chiroplein.&Ik&vond&het&daar&maar&akelig&geen&botje&te& bespeuren&enkel&enge&skeletten,&heksen,&monsters&en&zo& veel&meer&enge&wezens.&Ik&bleef&toch&maar&even& rondtoeren&om&een&oogje&in&het&zeil&te&houden.&Ze& maakten&heksensoep&met&spinnenbolletjes,&vertelden&elkaar&enge&verhaaltjes,&deden& griezeltochten&en&knutselden&enge&spinnen&in&elkaar.&Ze&leken&hun&vrij&goed&te&amuseren.& Na&al&deze&enge&dingen&besloten&ze&gezamenlijk&hun&brouwsel&te&drinken.&Ik&vond&het& allemaal&nog&al&vreemd…&Tegen&6&uur&had&ik&het&dan&eindelijk!&Dit&waren&helemaal&geen& enge&griezels&maar&verkleedde&botjes.&Moe&en&voldaan&keerden&ze&uiteindelijk&huiswaarts.& & Vandaag&was&het&een&speciale&dag&voor&mij&ik&ging&voor& mijn&eerste&keer&stuntvliegen:&salto’s,&loopings&en&allemaal& zotte&toeren&met&mijn&vliegmachine&proberen.&Ik&was& precies&niet&de&enige&die&iets&voor&de&eerste&keer&ging& doen…&De&Aspi’s&mochten&ook&voor&hun&eerste&keer&eens& proeven&van&het&leiding&zijn&een&grote&leerervaring&voor& hen…&Lang&bleken&ze&niet&te&blijven&want&ze&waar&na&de&opening&opeens&verdwenen.&De& botjes&zaten&in&hun&lokaal&te&wachten&tot&ik&een&groepje&van&4&legermensen&ofzo&iets&heel& nerveus&zag&rondgooien&en&in&de&richting&waren&aan&‘t&gaan&&richting&het&botjeslokaal&:o.& Het&ding&dat&ze&rondgooiden&leek&een&bom&te&zijn&die&ze&&maar&niet&konden&ontmijnen&en& dus&de&botjes&om&hulp&vroegen.&Heldhaftig&als&ze&zijn&sloegen&de&botjes&dit&verzoek&niet&af.& Natuurlijk&voor&ze&eraan&begonnen&hadden&ze&een&serieuze&oefentraining&nodig&alvorens&ze& aan&het&echte&werk&konden&beginnen.&Als&ze&genoeg&geoefend&hadden&mijnenvelden&en&zo& ontwijken,&bleken&ze&in&staat&tot&het&grote&werk.&Al&snel&leek&&het&een&onoplosbaar& probleem&dus&moesten&ze&de&bom&maar&veilig&laten&ontploffen&wat&met&succes&lukte!&Eind& goed&al&goed.&Na&het&vier&uurtje&kwamen&opeens&de&Aspi’s&terug&opdagen&die&vast&zaten& met&een&toiletprobleem&en&dus&alles&gemist&hadden&gelukkig&hadden&ze&nog&genoeg&tijd&om& een&tof&avondspel&te&spelen.& & 't overalleke februari 2013

7


BOTJES

Niet%alleen%bij%ons%in%de%lucht%gebeuren%er%ongelukken%met%de%vliegtuigjes,%ik%heb%ook%al% vanuit%de%lucht%kunnen%zien%hoe%sommige%chauffeurs%slecht%kunnen%rijden!%Zoveel% accidenten%dat%er%gebeuren%doordat%bijvoorbeeld%sommige%mensen%maar%niet%remmen%op% uldere%moteur…%Daarom%dat%jullie%leiding%het%heft%in%eigen%handen%genomen%heeft%en%jullie% een%deftige%inleidingcursus%autorijden%gegeven%heeft%zodat%er%in%de%toekomst%geen% ongelukken%meer%gebeuren!%Er%was%politie%aanwezig%en%ook%de%examinator%was%van%de% partij%om%jullie%op%het%einde%van%de%dag%punten%te%geven.%Ik%zie%niet%zo%veel%vanuit%mijn% vliegtuigje,%maar%ik%heb%toch%kunnen%zien%dat%sommige%niet%echt%geboren%waren%om%achter% het%stuur%te%zitten.%Ik%heb%jullie%zien%parkeren,%remmen%op%de%moteur,%blind%rijden%en%de% verkeersborden%vanbuiten%leren.%Ik%kan%uiteindelijk%toch%met%plezier%zeggen%dat%iedereen% geslaagd%was%voor%zijn%examen!% % Op%een%sombere%novemberdag%besloot%ik%nog%eens%te% vliegeren%over%de%Chiro%pleinen.%%Ik%zag%vreemde% gezichten.%Personen%die%ik%nog%nooit%eerder%had%gezien%en% het%waren%geen%nieuwe%leden%nee%nee,%het%waren% talenten%jagers!%Echte%talenten%jagers%van%op%tv%om%een%te% zien%welk%talent%er%allemaal%in%de%Chiro%zat.%Omdat%uit%te%maken%moesten%de%botjes% vermengd%met%alle%andere%afdelingen%een%heus%parcours%afleggen.%Om%te%zien%of%ze%konden% zingen,%dansen%en%vele%meer.%Vanzelfsprekend%lukte%het%iedereen%met%als%beste%(natuurlijk)% de%botje%om%de%talentenjagers%te%overbluffen.%Iedereen%werd%beloond%met%ne%warme%choco% en%stokbrood%en%een%ticket%naar%het%zwembad!%Hier%konden%we%ons%eindeloos%uitleven.% Omdat%de%botjes%het%dan%ook%zo%goed%hadden%gedaan%’s%morgens%werden%ze%getrakteerd% op%het%bubbelbad.%Na%veel%te%hebben%gezwommen%en%volledig%verrimpeld%gingen%ze%verder% naar%de%kerk%om%te%gaan%bezinnen.%natuurlijk%kon%ik%niet%binnenvliegen%dus%bleef%ik%maar% even%aan%de%raam%hangen.%Na%eens%goed%bezint%te%hebben%werden%we%op%ons%terug%tocht% vergezeld%door%een%waanzinnig%mooi%deuntje%muziek%van%de%muziekkapel.%Na%een%lange% dag%vliegen%rammelde%het%toch%in%mijn%buikje%dus%vloog%ik%maar%snel%naar%huis%om%eens% goed%te%eten.% Vandaag%vloog%ik%met%mijn%vlietuigje%over%het%Chiroplein%en%zag%ik%enkele%rare%figuren%over% het%plein%lopen.%Een%man%met%een%rood%kleed%en%een%lange%witte%baard%en%2%zwarte% mannen%in%kleurrijke%kledij.%Ik%heb%het%eens%opgezocht%in%mijn%boardcomputer,%blijkbaar% noemen%jullie%hen%Sinterklaas%en%de%Zwarte%Pieten!%Hij%komt%ieder%jaar%langs%om%te%horen%of% de%Botjes%braaf%zijn%geweest.%Sommige%van%de%Botjes%moesten%een%opdrachtje%doen%voor%ze% ‘nen%dikke%snoep’%kregen.%Zoals%zingen,%zoveel%mogelijk%mokjes%in%je%mond%steken,…%En% Travis,%die%kreeg%een%groot%oor%mee%naar%huis%van%Sinterklaas,%benieuwd%of%hij%en%vooral% zijn%mama%en%papa%%er%al%veel%plezier%aan%gehad%hebben?% % Ik%las%vandaag%in%de%krant%dat%de%wereld%zou%vergaan.%Dit% kon%ik%niet%geloven!%Ik%schreef%een%brief%naar%jullie% leiding.%In%de%brief%stond%dat%de%wereld%nog%niet%mocht% vergaan%want%de%Botjes%hadden%nog%niet%alle%afdelingen% van%de%Chiro%kunnen%doen!%Hun%leiding%nam%het%zekere%voor%het%onzeker%en%ze%lieten%de% Botjes%kennismaken%met%alle%afdelingen.%Ze%gingen%op%bezoek%in%elk%lokaal%en%speelden% daar%een%spelletje%dat%typisch%was%voor%elke%afdeling.%Als%de%Botjes%konden%bewijzen%dat%ze% het%spelletje%goed%konden,%mochten%ze%over%naar%de%volgende%afdeling.%Dit%herhaalde%zich% tot%dat%ze%leiding%werden%en%zelf%een%spelletje%mochten%uitleggen.%Ik%kon,%van%hoog%uit%de% lucht,%zien%dat%ze%kozen%voor%Potje%Stamp.%En%die%Botjes%stampten%de%bal%bijna%tegen%mijn% vliegtuigje!%Zouden%ze%me%dan%toch%gezien%hebben??%

't overalleke februari 2013

8


BOTJES

Een$bewolkte$zondag,$zo$herinner$ik$deze$toch.$Al$is$het$mij$allemaal$niet$zo$duidelijk.$Jullie$ gingen$met$een$mevrouwtje$op$zoek$naar$haar$identiteit.$Dat$vrouwtje$wist$immers$niet$ meer$wie$ze$was,$waar$ze$woonde,$hoe$ze$hier$terechtkwam,$of$ze$huisdieren$had,…$Dit$ vrouwtje$was$dement.$De$Botjes$hielpen$haar$zeer$goed$en$bezorgden$het$vrouwtje$een$ superleuke$dag.$Maar$de$wolken$zorgen$er$voor$dat$ik$soms$ook$niet$goed$kon$volgen,$ik$was$ dus$ook$een$beetje$dement,$maar$dan$‘wolkendement’!$ $ $ $ $ Vandaag$heb$ik$mijn$vliegtuigje$speciaal$versierd.$Ik$had$een$ briefje$gelezen$waarin$stond$dat$jullie$met$de$Botjes$kerst$ gingen$vieren.$Dat$wou$ik$van$dichtbij$zien$en$daarom$ landde$ik$mijn$vliegtuigje$op$het$basketbalpleintje$zonder$ dat$jullie$dit$zagen.$Ik$stapte$uit$mijn$vliegtuigje$en$liep$naar$ het$Botjeslokaal.$Stiekem$keek$ik$door$het$raampje.$$ $ $ $ Ik$zag$pakjes$die$aan$koordjes$hingen,$een$mooie$kerstboom,$lichtjes,$een$leuk$gedekte$tafel,$ En$jullie$zaten$eerst$rond$een$speelbord.$Het$was$de$bedoeling$om$als$eerste$de$finish$te$ halen.$Nadien$kregen$jullie$lekkere$curryworsten$en$frietjes!$Ik$moet$bekennen$dat$ik$er$ enkele$heb$opgegeten$nadat$jullie$weg$waren.$$ Na$het$eten$werden$de$pakjes$verdeeld.$Ik$zag$iedereen$1$voor$1$aan$een$koordje$trekken$en$ steeds$kwam$er$dan$een$pakje$tevoorschijn.$Er$werd$nog$wat$geruild$en$zo$was$iedereen$heel$ blij$met$zijn$of$haar$cadeautje.$ Zo$dit$was$zowat$alles$wat$ik$de$laatste$maanden$heb$gezien$boven$dat$chiroplein,$hopelijk$ zie$ik$jullie$volgende$maanden$nog$veel$meer$spelen!!!!!$$

$

KLEUR$MIJ$IN!

KLEUR$MIJ$IN!$

't overalleke februari 2013

9


SPEELCLUB

De kennismakingsronde

De 1e zondag van het nieuwe chirojaar. De leiding had er al heel veel zin in, jullie hopelijk ook. Maar de rust werd al zeer snel na de opening verstoord door 3 ontvoerders. Ze hadden 3 leiders ontvoerd en dus moesten jullie proberen een kaart te verdienen die leidde tot de plaats waar jullie de leiding konden terugvinden. Gelukkig zijn jullie erin geslaagd en hebben jullie de leiding terug gevonden, anders hadden jullie het hele jaar alleen nog maar leidster Mieke om jullie te amuseren: -D. De leiding is zeer trots op jullie. Na het 4-uurtje hebben we dan elkaar wat beter leren kennen en dat was nodig hoor! Gelukkig zijn er toen al vriendschappen en banden gesmeed voor dit chirojaar. Maar aan alle leuke liedjes komt er een einde en om 18 uur stonden jullie mama’tjes en papa’tjes al klaar om jullie te komen halen.

Rock and Roll e

De 2 week vlogen we erin met veel enthousiasme en dat was nodig want er waren een aantal bekende rockers gekomen. Ze zochten hun instrumenten nog om dan te kunnen vertrekken op een rondreis rond de wereld om te gaan optreden. We lieten jullie muziek maken en luchtgitaar spelen. Wij hebben van de rockers trouwens te horen gekregen dat Luca wel een toekomstige rockster kan worden. We gooiden ook met een CD. Gelukkig konden de rockers op het einde van de dag vertrekken op hun rondreis en gingen hun optredens gewoon door. De notenkraker Op deze dag stond ons eerste bosspel van het jaar op het programma. We vertrokken meteen na de opening naar het bos naast het zwembad van Temse. Daar zorgde we dat de eekhoorns een mooie voorraad aan noten hadden verzameld voor hun winterslaap die ze binnen enkele weken moesten beginnen. Jullie speelden allemaal goed mee en hopelijk vonden jullie het een leuk spelletje. Het 4-uurtje ging ook door in het park van Temse en dus mochten jullie ook zelf nootjes verzamelen en spelen in het bos tijdens het vrijspel. Na het vrijspel hebben we nog enkele spelletjes gespeeld in het park en daarna keerden we terug naar het chiroterrein om jullie uit te zwaaien omdat het jammer genoeg alweer 18 uur was.

Stem op mij!!!!

Op deze dag moesten jullie mama’tjes en papa’tjes gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat jullie niet wisten was dat iedere leiding ook een politieke partij hadden opgericht. Jullie werden allemaal ingedeeld in een partij en leerden een affiche van jullie zelf schilderen. Ook speelden jullie spelletjes om kiezers te winnen en te overtuigen. Op het einde van de dag besloten de leiders toch maar samen te gaan en de verschillen bij te leggen. Maar naar mijn mening was de Piratenpartij toch de populairste. 1 tegen allen Na de opening kregen jullie een groot karton voor jullie neusjes gepresenteerd door de leiding met een heleboel opdrachten die jullie voor het 4-uurtjes allemaal moesten vervullen. Enkele opdrachten was een toneeltje te spelen voor de rest van de speelclub. Het optreden werd een prachtig stukje hoogstaand theater gespeeld door Lena, Kalina, Tinneke en Emelie. Ook moesten jullie leider Caio verstoppen onder blaadjes die van de bomen waren gevallen. Luca en Yari slaagden hierin. Ook moesten er 3 regenwormen gezocht worden, deze werden alle 3 gevonden door Nele, Laura en Maxim. Een dikke proficiat! Gelukkig werden de opdrachten soms onderbroken door de leiding om toch een leuk spelletje te gaan spelen met iedereen zodat er toch wat afwisseling in zat. Uiteindelijk waren alle opdrachtjes volbracht voor het 4-uurtje en mochten jullie dus best trots zijn op jullie zelf. 't overalleke februari 2013

10


SPEELCLUB

Vleermuizen

In deze donkere tijd van het jaar duiken er al wel eens vreemde wezens op al spinnekoppen en vleermuizen. We oefenden onze vlieg en gehoorskill’s zodat als we ooit vampier worden we toch al goed als vleermuis kunnen transformeren. Het moeilijkste vond ik om over en onder een touw te vliegen. Zeker omdat het touw ook bewoog. Als spinnekoppen moeten we proberen om onze prooi te vangen als we slecht aan 1 draadje hangen. Er waren bepaalde spinnekoppen die dit al heel goed onder hun 8 knieën hadden. Ook speelden we in het donker 1,2,3 piano om toch iets te kunnen zien was er een stroboscoop (die maakt veel flitsend licht en maakt het makkelijker om stiekem vooruit te kruipen). En toen we naar buiten keken was het al donker, oh nee tijd om naar huis te gaan !

Aspi’s

Wie zijn die vreemde jongens? Dat vroegen vele speelclubbers zich waarschijnlijk af toen de aspi’s Tuur en Miel op zondag naar ons kwamen. We kregen enkele tennislessen in het park van temse en de aspi’s proefden van wat het is om leiding te staan. Dat we ons 4-uurtje in het bos deden en daarna even vrij mochten spelen was voor velen heel leuk (hoewel sommige onder ons niet meer te herkennen waren onder de modderlaag). Nadien deden we nog enkele spelletjes en dan keerden we terug naar de chiro.

Christus Koning

Joepie een hele dag chiro!!! ’s Ochtends waren we al vroeg paraat op de chiro om de jury van een belangrijke talentenjachtshow te helpen. Die komen blijkbaar bij alle chiro’s langs om te zien wie het meest talent heeft. Uiteindelijk bleek dat Chiro Overal Temse toch 1 van de topfavorieten is en we zeker kans maken om te winnen!! (dit waren slechts de preselecties). ’s Middags smulden van stokbrood met chocomelk en daarna stapten we de bus op. Niet om te gaan schaatsen maar dit keer gingen we zwemmen. En dan nog in het zwembad van Dendermonde. Het water was niet warm maar toch hadden we allemaal ontzettend veel pret. Als afsluiter van de dag was er een bezinning in de kerk waarbij de leiding die 1 jaar leiding staat hun gekleurde fluitkoorden kreeg.

Sint

Deze week was het toch een beetje spannend voor sommige speelclub (vooral degene die wel eens vaker iets mispeuteren) want we kregen hoog bezoek. Jawel de goedheilige man kwam langs. Natuurlijk konden we de Sint niet ontvangen in zo een leeg lokaal. Daarom werden de penselen en potloden bovengehaald en maakten we enkele fantastische kunstwerken waar de Sint zeker van onder de indruk was. Gelukkig bleek iedereen flink geweest want er moest niemand mee naar Spanje.

Ark van Noah

Wat een week!! De hele tijd maar regenen, tis precies de zondvloed! Gelukkig waren Rik en Piet de ark al aan het bouwen (waardoor ze niet aanwezig waren ! ). Onze taak was dan ook om van alle dieren een paartje te verzamelen. Gelukkig was er de hulp van een fantastische bende die er hun handen niet voor omdraaien om struisvogels te helpen met een nest te bouwen (die trouwens een perfecte verstopplaats bleken te zijn) of de olifanten te helpen om een moeilijk parcours af te leggen. Na een dag vol inspanningen is het dan toch gelukt om alle dieren te verzamelen. Oh nee we zijn de dodo’s vergeten!! Ach die waren toch niet zo belangrijk.

't overalleke februari 2013

11


SPEELCLUB

Op zoek naar het noorden

Oh nee wat gebeurt er toch? Deze week waren er een paar rare kwieters op de chiro die het Noorden helemaal kwijt waren. De speelclub (en enkele rakwi’s maar die zijn niet zo belangrijk ! ) besloten om te helpen zoeken. Dit bleek toch moeilijker dan gedacht. We liepen wel tot 3 keer fout voor we de juiste weg vonden. In elke windstreek werd dan ook een spel gedaan zodat we verder konden reizen. Een tradioneel gebruik in het Oosten is chinese voetbal waaruit maar weeral eens bleek wie de sterkste afdeling was (de speelclub natuurlijk). In het Zuiden kregen we te maken met een wel heel rare traditie. Om te bepalen wie het hoofd van de stam mag zijn doen ze daar aan vakduwen maar in plaats van gewoon te duwen met hun handen (de sissi manier) wordt hun zitvlak gebruikt. Uiteindelijk geraakten we dan toch in het Noorden en met het kompas dat iedereen kreeg zullen we zeker nooit meer verdwalen.

Hopelijk beleefden jullie al een leuke tijd!!! (de leiding heeft zich in ieder geval nog niet verveeld ! )

Groeten jullie leiding

Piet

Caio

Mieke

't overalleke februari 2013

Rik

12


RAKWI’S

Hey hey hey beste rakwietjeeeeeeeeeessszzz!! Jaja het is weer zover, het eerste overalleke van’t jaar komt hier weeral ies terecht in ulder pollekes, wees geprezen want hetgene ge voor u hebt is meer als gewoon de wc-lectuur voor de komende 3 maanden! ;) In dit korte verslagje gaan we jullie kort nog eens terug meenemen naar de eerste rakwi-maanden van dit jaar. Vergeef ons al het “”””al zo overvolle geheugen”””” ( kuch kuch kuch) van jullie onwijs mega ongelooferlijke superaantrekkelijke en altijd goed ruikende leiding sommige zaken vergeten vermelden is, maar weet dat we er op de moment zelf dan toch zeker 2maal zo hard van hebben genoten! 23september: Voor de rakwi’s geen rustig begin van het nieuwe chirojaar. Ze waren nog niet op de chiro aangekomen of werden al overvallen door 2 privédetectives die met een moeilijke taak opgezadeld waren. Ze moesten namelijk de verschrikkelijke verdwijning van Queen Elisebeth onderzoeken. Een taak die zo onmogelijk alleen konden volbrengen. Gelukkig waren de rakwi’s bereid de loodzware opleiding van detective te volbrengen en zo te hulp kunnen schieten. Zo leerden de rakwi’s dat je onmogelijk zonder krant op pad kunt gaan als detective. Alle rakwi’s slaagden er na enige tijd in om hun identiteit altijd te kunnen verbergen, ook schieten, mensen schaduwen en roddels opvangen konden ze in geen tijd als de beste. Toen ze een geheimzinnige tip opspoorden wisten ze in geen tijd queen Elisebeth te redden. De boog kan niet altijd gespannen staan en daardoor bewezen de rakwi’s zich later op de avond nog als topbasketballers! Als een echt NBA-team speelden ze de pannen van het dak. 30september: De rakwi’s kregen alweer speciaal bezoek op het chiroterrein. Deze keer ging het om een groep rasta’s die alle3 zonder probleem bob marley’s kinderen konden zijn. De rakwi’s leerden dat er in Jamaica wel eens gechilld wordt en ook de geheimen van het sprinten werden ontdekt. Ook de allercoolste handshakes werden met een spelletje peace, westside, vuistje geleerd. De rakwi’s bewezen allemaal duidelijk dat ze de reggaevibe in hun bloed hadden want er werd gezongen, geslapen en gechilled en gesprint op een tempo waar usain bolt nog iets van kan leren.

't overalleke februari 2013

13


RAKWI’S

7oktober: Vandaag kwam er een heel beestenbos op bezoek bij de rakwi’s, de rakwi’s moesten vrijwel direct tonen dat ze hun dierlijke instincten nog niet verloren waren toen ze als hanen moesten vechten, als egels oversteken, als mollen moesten voortbewegen en molshopen maken en staarten van elkaar stelen. Vervolgens trokken we naar het jeugdhuis waar we het springkasteel onveilig maakten met onze spelletjes en bewezen dat je ook ondersteboven kon boomhangen. Toen we het vieruurtje achter de kiezen hadden toonden de rakwi’s dat ze ook niet vies zijn van een spelletje baseball en in de vallende avond werd ook een potje stamp wel gesmaakt door de rakwi’s 14oktober: De rakwi’s kregen een onverwacht bezoek van echte millitairen die vonden dat de rakwi’s wel wat meer discipline en spierkracht konden gebruiken. De rakwi’s waren dan ook nog niet goed wakker of ze liepen al loodzware parcours, ze camoufleerden zich me modder en pompten minstens 100keer. Daarmee was hun beproeving nog niet gedaan want er wachtte hun nog loodzware parcours en oefeningen. Zo werd er nog getouwklimd, wout blonk uit en klom meteen tot boven. En ook onze bosvrouw Laura klom onder luide aanmoedigingen ver omhoog op het touw. Vervolgens verklaarden de rakwi’s elkaar naar de oorlog en toonden ze dat ruigere spelletjes voor hun ook helemaal geen probleem zijn. 21oktober: Ook de rakwi’s hadden weliswaar een week te laat maar toch serieuze verkiezingskoorts op 21oktober. Duidelijk was dat alle rakwi’s maar al te graag burgemeester wouden worden van chirostad. Er werd geflyerd, tegenstanders werden onderuitgehaald, er werden burgemeesterlintjes gestolen en toespraken gehouden. Sommige daarvan werden zelfs in verschillende talen gevoerd ( lees als: kippentaal van michiel) naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen werd er ook nog een nek-aan-nekrace gevoerd met stoelen. Om uiteindelijk af te sluiten met een spelletje zet die ploaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat af tikkertje. Na het vieruurtje werd er nog een extreme versie van muurkeshot gespeeld en gehockeyd waarna alle rakwi’s uitgeput naar huis vertrokken.

't overalleke februari 2013

14


RAKWI’S

28oktober was er jammer genoeg geen chiro omdat de leiding nog aan het bekomen was van al dat gewerk op hallowinter. 4november: waren de rakwi’s zowaar op een concert van Gotye terrecht gekomen. Samen met enkele superfans leerden ze al gauw de ware kunst van het verafgoden van hun idolen. Er werd gestagedived, gedanst en geswongen en niet te vergeten flink wat afgezien. Want wie zijn idool wil ontmoeten moet natuurlijk voorbij de security. De rakwi’s bleken uitermate goede fans te zijn waar elke artiest maar van kan dromen. 11november: Wapenstilstand werd ook bij de rakwi’s herdacht, maar voor er vrede kan zijn moet er natuurlijk ook een oorlog plaatsvinden. De rakwi’s leerden al snel dat er in de oorlog enkel slachtoffers zijn toen ze door de loopgraven kropen terwijl de granaten hun om de oren suisden en bomen als lucifers afbraken. Ook werden er bommen ontmanteld en vonden er lijf aan lijfgevechten plaats. Gelukkig volgde kort daarop vrede, de rakwi’s knuffelden elkaar zo hard ze konden en er werd verleid en vriendschap gesloten. Na het vieruurtje werd duidelijk dat de rakwi’s te weinig gaan petanquen met hun grootouders want in het spelletje schoenenpetanque misten ze het doel zo ver dat ze allemaal moesten pompen. Daarna bleek nog hoe dapper de rakwi’s eigenlijk wel zijn in een spannende mitrailleuzenest. 18november kregen de rakwi’s dan weer bezoek van enkele knotsgekke Marokkanen, een normale zondag zit er toch niet in. Ze leerden al snel alle marokaanse sporten en ontdekten het belang van een baard. Ze leerden alle vaardigheden die een echte marokaan nodig heeft om te overleven en ook de arabische taal werd heel de dag vloeiend gesproken. Spelletjes met de klinkende namen als yele-yele en marokaanse voetbal passeerden de revue. Alle rakwi’s toonden dat een multiculturele chirodag hun wel kon smaken. 25november: waren de rakwi’s al vroeg uit de veren want het was christus koning!!!!! Om 10u stonden de rakwi’s al paraat om samen met de hele chiro the voice te winnen. Ze leerden zingen, dansen acteren en oefende hun mimiek. Zo bleken er verschillende superartiesten in de chiro te zitten. Na een heerlijke maaltijd van warme chocomelk en stokbrood vertrokken de rakwi’s richting dendermonde waar ze zich konden uitleven in het supermegacoolesubtropische zwembad. De glijbanen wisten niet

't overalleke februari 2013

15


RAKWI’S

wat hun overkwam en de rakwi’s amuseerden hun te pletter, sommige rakwi’s hadden zelfs knappe vrouwen gespot ( ;p bas). Daarna was het tijd om even te bezinnen in de kerk waar de aspi’s zagen hoe hun 2leiders eindelijk hun groene fluitkoord in ontvangst konden nemen. 2december: Waren er veel rakwi’s afwezig, diegene die er wel waren lieten het echter niet aan hun hard komen en trokken de mooiste kleren aan die op de chiro aanwezig zijn om onze liefste doodzieke ketileidster eva helemaal in tielrode te gaan bezoeken. Uitgedost als prachtige groenten en fruit gingen de rakwi’s op pad om eva op te vrolijken. Hiervoor werden ze al gauw beloond met snoepjes en een chocolade melk in het veer nadat ze daar een extreme tikkertje verhoog hadden gespeeld. Terug op de chiro aangekomen werden de rakwi’s bezocht door het groot heilig man Sinterklaas, die weer veel snoepgoed op zak had. De rakwi’s die braaf waren geweest kregen natuurlijk na te bewijzen wat ze waard waren aan de pieten nen dikke snoep en konden zo gelukkig naar huis gaan. 9december begonnen de rakwi’s met een pijlentocht die echter wegens technische problemen snel afgeblazen moest worden. Geen probleem voor de rakwi’s die daarna lustig voortspeelden (zelfs met een sumopak zoals ward de dikke berta). Verschillende spelletjes werden gespeeld en als afsluiter van de chirodag werd er stevig gebillenkletst. Zo leerde Remco dat je beter niet tussen 2leiders bij billenklets. 16december: moesten de rakwi’s in de voormiddag de speelclub helpen met een moeilijke opdracht, de speelclub had namelijk bezoek van een aantal vreemde types die het noorden kwijt waren. Voor de rakwi’s geen probleem en ze bewezen rap waarom zij al stoere rakwi’s waren. Er was geen spelletje waarin ze verloren, ze draaiden, trokken, vielen en koprolden maar uiteindelijk vonden ze het noorden toch terug en hielden er allemaal een kompas aan over. Na het vieruurtje toonden de rakwi’s dat ze echt wel moed hebben, ze rolden van een tafel die evenhoog als het plafond was gewoon naar beneden. Toen versloegen we de speelclub zelfs ondanks de blessure van jelle met palenvoetbal. Vervolgens moesten alle speelclubbers toch toegeven dat leider tijs de enige en onvervalste lepelkoning is. Met lichte hoofdpijn keerde iedereen huiswaarts.

't overalleke februari 2013

16


RAKWI’S

Op 21december waren veel rakwi’s duidelijk al in kerststemming want op de chiro waren enkel Lukas en Sendra. Maar geen probleem want ze wisten hun samen met leider tijs wel te amuseren. Eerst begonnen ze de dag samen met de speelclub, ze reisden met aliens van de ene naar de andere planeet op zoek naar een nieuwe woonplaats en vlogen met ufo’s en voerden zelfs ruimte oorlogen die waar zelfs star wars niet aan kan tippen. Na het vieruurtje namen Lukas en Sendra het in allerlei opdrachten op tegen hun leider, zo toonde Lukas zich als een ervaren neusschilder en toonde Sendra haar tekentalent( geblinddoekt zelfs).

Groetjes jullie leiding

Tijs

Lowie 't overalleke februari 2013

Elise 17


TITO’S

Aan onze allertofste, liefste, coolste, mooiste, schattigste, stomste, stoerste tito’s ( zelf in te vullen wat voor jullie het beste past) 23 september

Vandaag waren er rare wezens ( zogenaamde avatars) op bezoek die jullie wilden overtuigen om het klimaat te gaan redden. Heel toevallig was er op de markt ook een zangspektakel bezig voor Sing for the climat. Daar

hebben we ons beste gezang boven gehaald en hebben we zeker het

klimaat gered ;). En er zijn ook schone filmpkes van gekomen. Nadat we gezongen hebben, hebben we onze missie om de wereld te redden voort

gezet. Hier kwamen echt wel goede dingen naar boven en zijn onze eerste banden met Casa del torero gelegd ;) 30 september Wauw er waren echte like- mannetjes van facebook op bezoek. En jullie profile picks waren nu niet echt wauw. Dus daar wouden we iets aan doen. Als eerste hebben jullie allemaal vrienden moeten verzamelen om toch al een beetje bekend te worden. Daarna moesten er allemaal opdrachten uitgevoerd worden om zo hoedjes, schmink en nog andere leuke dingen te verzamelen. Zo konden we dan toch nog jullie reputatie redden en een “mooie” profielfoto trekken voor op facebook. 7 oktober Dit weekend was het feestweekend van’t joc. Wij wilden met ons tito’s ies

goe gaan winnen door viking kubb te spelen. Maar helaas, al onze groepjes lagen er al na één rondje uit. Ongeloofelijk !! Dan zijn we maar terug naar de chiro gegaan om elk een stoel te restylen. Er kwamen heel wat mooie

dingen uit, maar ook een paar heel lelijke ;) . Door de domme schuld van de leiding, zijn er al een paar tekeningen weg geregend. Dus daarom mogen jullie allemaal nathan en saartje ne klop geven ;) . MOPJE 14 oktober Over deze zondag weten we niet meer zoveel. Maar we weten wel nog dat we ons hebben voorbereid op de zeepkistenrace. Toen hebben we ons fantastisch mooie zeepkist gefabriceerd. Met de vrouwen hebben we toen spelletjes binnen gespeeld zoals kaartje blaas enzo. 't overalleke februari 2013

18


TITO’S

20 oktober

Eindelijk de zeepkistenrace !! Wij hadden allemaal niet veel verwacht van onze kist maar buiten alle verwachtingen in was onze kist echt super bon.

Zelfs de keti’s me hun pro kist moesten die van ons gebruiken omdat die van hen kapot was. Maar spijtig genoeg hebben we dus niks gewonnen. We hadden echt wel de prijs van origineelste kist moeten krijgen maarja !. Gelukkig hebben we vele lekkere hamburgertjes kunnen verkopen en hebben we dus al een dikke kas. 28 oktober

De leiding is deze zondag Hallowinter aan het opkuisen, dus krijgen jullie een weekje verlof van ons. 4 november We wouden jullie vandaag eens goed uittesten.Daarom deden we een sjieke

en pisquiz door elkaar. Een paar van jullie moesten toch soms wel eens naar het toilet lopen. En degene die de sjieke moest eten, heeft zeker nog altijd stijve kaken.

Op het einde was er een heuse dansbattle, wij duidde dan aan wie er volgens onze normen niet goed genoeg danste. Die vielen dan af. Op het einde schoten enkel Wannes en Jara nog over. Die hebben echt wel hun

beste beentje voor gezet, want zij hebben zeker een uur liggen dansen. Chapeau dus ! 11 november Vandaag is het wapenstilstand en hadden we er dus niets beter op

gevonden om een vriendjesdag te organiseren. Spijtig genoeg hebben jullie niet echt veel vrienden, dus was dit niet echt een succes.

We hebben een dagje geswitched van geslacht. Wij met de vrouwen hebben heel goed de gewoontes van de mannen kunnen overpakken. Ik had

trouwens ineens echt bon veel beenhaar ;) . En toen we eens naar de

mannen gingen kijken waren die echt niet meer te herkennen. En zo goed geschminkt als vrouwen.

't overalleke februari 2013

19


TITO’S

18 november

Vandaag stonden de aspi’s in leiding. Hier herinner ik mij niet al te veel meer van. Ik weet nog dat het een soort van jacht op de chinezen was. En

dat jullie verschillende straten moesten veroveren. Maar meer weet ik hier ook niet meer van. 25 november Vandaag Christus Koning. Eerst een groot spel gespeeld om te laten zien dat de chiro wel degelijk talent heeft. Daarna lekkere chocomelk met

stokbrood gegeten. Toen we gedaan hadden met eten, gingen we naar het superleuke zwembad, joepieeeee ! Maar sommige vonden het toch niet zo

super leuk, en vonden het leuker om de leidster heel de tijd likjes te komen. Wie zou da nou weer zijn?

Daarna was het nog een klein miske en zat de dag er weeral op. 2 december Uitdagingendag. Verschillende mensen moesten uitdagingen doen en de

andere moesten raden of hij of zij ging slagen. Emma moest zelfs drie liter water drinken. Daarna kwam de goede Sint. Tot alle verwachtingen in was iedereen dan toch braaf geweest? 9 december

Vandaag was de nathan zijn liefje op bezoek. Iedereen geloofde echt dat da zo was, mopje dus ;) . We hebben een black box gespeeld en er zijn heel wat geheimen te boven gekomen. Daarna zijn we nog even op het

kerstmarktje gaan kijken, maar dat stelde niet veel voor. Ahja , ik vergeet bijna het belangrijkste. Joe en Nathan hadden lekkere pannenkoeken gebakken. Mjammmiieee ! 16 december Vandaag was ons Saartje en de nathan ziek. We hebben het dan maar rustig gehouden en hebben we een filmpke gecheckt. Ietske van austin powers ofzoiets. Ma hij was wel grappig :D.

't overalleke februari 2013

20


TITO’S

23 december

Onze laatste zondag tesamen in het jaar 2012. Ons mega fantastisch, crazy, kerstfeesje. Iedereen kreeg een mega cool kado’tje. En we hebben een heerlijke kerstmenu gegeten. Het laatste half uurtje hebben we nog een dikke party gemaakt !!

Wij wensen jullie allemaal nog vele toffe dagen in 2013 en hopelijk zien we jullie nog veel op de chiro

Vele groetjes

Van jullie allerliefste leiding

Saartje, Nathan en Imke

't overalleke februari 2013

21


KETI’S

Diet$ies$nieuwste$editie$ van$Glamour$in$ ketiwonderland,$het$ amazing$magazine$over$ de$crazy$avonturen$die$ de$graafste$keti’s$in$the$ world$meemaken...$ $

Het$begon$lang$gelejeu$op$de$overgangeu,$een$amazing$party$me$nen$BBQ$ (den$John$die$ies$keeicute$as$die$aant$BBQen$ies)$waar$jullie$nieuwe$leiding$ moesten$viendeu.$Sommige$leidsters$kregen$voor$het$eerst$een$blauwe$ fluitkoord$(das$een$keifashionable$lintje,$echt$keigraaf)$en$sommige$leden$ mochten$voor$het$eerst$de$megacoole$kreet$van$de$keti’s$roepeu.$ Het$eten$daarna$was$echt$amazing.$Opt$eindeu$was$er$nog$een$suprise,$ne$ fakkeltocht,$das$keigezellig$me$al$die$liechtjes$en$een$kei$groot$kampvuur.$ Kweniehoe$goe$begien$voor$een$nieuw$chirojaar.$ $ Den$eerste$echte$zondag$was$echt$out$of$control,$ge$mocht$ien$twee$ ploegeu$haar$verdiene$om$uwen$blote$man$te$piempeu.$Echt$nie$normaal.$ Da$was$kweniehoevies,$da$was$echt$haar$van$echte$mense$en$dieje$piet$ hong$ook$zo$helemaal$vol$me$da$haar$op$den$duur.$Echt$ranzieg$eigelijk.$Die$ opdrachteu$ware$ook$wel$graaf.$Ge$moest$zo$grenadine$op$drienke$en$om$te$ verst$tuffe.$Da$had$echt$iets$voor$de$Lau$geweest.$$ Derna$had$iedereen$echt$superhonger$en$gienge$der$een$paar$knappe$ gasteu$eikes$makeu.$Echt$meegalekker!$Opt$eindeu$wast$echt$nog$ruig$me$ den$baseball.$Iedereen$gieng$er$echt$voor$en$das$keigraaf.$ $ De$week$erna$was$het$echt$een$goei$weerke$voor$te$gaan$beekspriengen.$ Kweniehoegraaf$over$alle$beken$van$de$polder$spriengen.$Der$zijn$ook$van$ die$meegagrote$beken$waar$gij$nie$over$geraakt$en$dan$moet$ge$zwemmen.$ Das$echt$keismerieg$ma$das$wel$nog$graaf$ze.$Beek$spriengen$das$echt$mijn$ lieveliengszondag$van$het$jaor,$dan$gebeureu$der$alt$bangelijke$diengen$en$ diet$jaar$was$da$ook$weer$totally$out$of$control,$een$paor$accidenteu$maar$ de$echte$grave$keti’s$bleven$over$natuurlijk.$Onderweg$deden$wij$ook$nog$ echt$grave$diengen.$Als$iemand$“it’s$amazing”$riep,$dan$moeste$van$uwe$ fiets$spriengen$en$een$crazy$gebaar$dan$moet$uw$handen.$Bij$ “bowlingbalhead”$moeste$bij$ne$vriend$gaan$staan$en$over$zijn$kopke$ wrijven$en$bij$“Den$John”$moeste$op$de$grond$liegen$en$roepeu$“John$John,$ John$John’.$Kweniehoe$grappieg$dus.$Derna$nog$een$goei$bord$spinazie$me$ fishsticks$en$twas$weeral$tijd$om$naar$huis$te$gaan,$keijammer!$ $ 7$dageu$later$wast$weer$ne$party,$de$leidieng$had$een$suprise$voor$de$leden$ maar$die$moesten$die$surprise$eerst$zoeken.$Af$en$toe$lag$der$ergens$nen$ tiep$verstopt$en$gelukkieg$kregen$ze$huulp$van$een$paor$voorbijgangers.$Een$ keioud$vrouwke,$ne$koffiekoekenexhibitionist$en$een$ cowboyindiaansevrouw$aan$de$nutricia$ruilden$een$tiep$ien$tegen$een$ raceke$haasje$over.$Daarna$werden$die$kienderen$naar$de$church$gestuurd.$ Een$church,$das$echt$iets$amazing,$een$keigroot$huis$maar$der$woont$ niemand$alleen$op$zondag$komt$der$keiveel$bezoek.$En$dieje$zondag$duus$ ook$want$al$die$kiendereu$kwamen$daar$tieps$zoekeu.$Dan$moeste$die$ Saartje,$een$bangelijke$leidster$zoeken$en$een$feestartikel$tonen$en$ien$ruil$ kregen$ze$ne$nieuwen$tiep,$een$routebeschrijving$naar$Temse$Velle$waar$ terug$drie$smadders$op$hun$stonden$wachten.$En$zo$gieng$het$maor$door$tot$ de$keti’s$bij$Kjani$thuis$aankwameu$voor$echt$een$crazy$amazing$party.$Die$ ouders$hadden$hotdogs$en$hamburgers$klaargemaakt$voor$de$birthdayparty$ van$Kjani.$Der$was$ook$kweniehoeveel$drienke$en$opt$einde$kreeg$iedereen$ een$meegalekker$ijsje.$Echt$thank$you$soo$much$voor$de$ouders$van$Kjani!$ Het$was$echt$bangelijk!$

't overalleke februari 2013

22


KETI’S De#zondag#erna#moeste#wij#driengend#wa#relaxen#en#dermee#speelden#we#een# paar#gezelschapsspellekes#int#groot.#Echt#meegacool#bevoorbeeld#ne#zeeslag# met#levende#mensen.#En#ne#scrabble#met#wasknijpers#die#ge#moest#riepen#van# mekaar.#Bangelijkspannend.## Der#moest#ook#nog#gebouwd#worden#aan#een#zeepkiest#voor#de#wedstrijd#van# de#volgende#week.#Gelukkig#had#den#Axel#sameu#me#zijn#papatje#de#kiest#zelf# al#gemaakt#zoda#we#die#alleen#nog#wa#moesten#piempen.#Opt#einde#was#da# echt#ne# crazyoutofcontrolpimpedoutchromedoutkillbillquintentarantinopussywagon.## De#week#er#na#dan#mochten#we#de#pussywagon#gaan#testen#op#een# parcourske#ien#Temse#tegen#andere#wagons.#Wij#hadden#sowieso#de#graafste# car#maar#omda#die#zo#snel#gieng#hebbe#we#een#klein#accidentjeu#gehad# waardoor#da#die#completely#per#total#was#in#the#end.#Maor#uiteinlijk#hebbe# we#wel#de#prijs#van#de#graafste#car#gekregen#duus#das#ook#al#keigoe#he.# # Het#laatste#weekend#van#Oktober#wast#Hallowinter#in#Temse.#De#meeste# bangelijke#party#van#het#jaar.#De#keti’s#die#van#hun#mama#mochten#komen# kunnen#da#wel#beameu,#twas#echt#weeral#amazing.#Jammer#genoeg#was#het# daarom#geen#Chiro#de#zondag.#Misschien#maar#goe,#dan#konne#de#keti’s#ies# goe#uitslapeu#;)# # De#week#erna#wast#weer#kei#graaf.#Alle#keti's#kregen#een#rietjeu#da#ze#in#hun# mond#moeste#stekeu#en#da#was#echt#kweetniehoe##cute!#Daarna#kregen#ze# een#fakkel#en#die#moest#heel#den#tijd#blijven#brandeu#wanneer#ze#met#hun## crazyoutofcontrolpimpedoutchromedoutkillbillquintentarantinopussyfiets# richting#een#onbekende#plaats#gingeu.#Onderweg#bleek#da#die#fakkels##echt# dangerous#wareu,#maar#gelukkig#was#den#john#mee#om#da#allemaal#op#te# losseu...## Uiteindelijk#waren#we#aangekomen#op#de#"star"#en#da#was#zo#amazing.#Daar# was#een#plekskeu#me#allemaal#bomeu#en#daarin#waareu#allemaal#gangeu#waar# da#ge#kon#doorlopeu.#Da#was#gewoonweg##totally#out#of#control.#Den#john# moest#me#zijn#benen#open#staan#en#dan#moest#iedereen#der#door#lopeu#en#da# was#soms#echt#grellig#om#te#zieun.#Uiteindelijk#was#den#dag#weer#kei#rap# voorbij#gevlogeu,#maar##konden#we#nog#genieteu#van#echte#hamburgeurs!# # De#2e#zondag#van#Novembeur#was#ook#weer#ne#dag#om#nooit#te#vergeteu.#Der# ware#zo#2#rare#menseu#en#die#kwamen#ons#wa#crazy#tips#lereu#hoe#da#ge#u# moest#verwereu#als#ge#ooit#in#de#ghetto#terecht#komt,#dus#da#was#echt#kei# graaf!#Den#john#die#wist#da#allemaal#al#natuurlijk,#maar#die#wou#die#mens#ook# pleziereu.#We#hebben#dan#baseball#gespeeld#en#moesten#dan#me#ons#geziecht# in#een#baddekeu#en#da#was#echt#mega#vieus!#En#mijn#haar#kon#daar#ook#nie# goed#tegeu#want#da#was#net#geverfd.##Daarna#moesten#we#ne#bal#onder#onze# trui#stekeu#en#zo#naar#de#andere#ploeg#hun#goal#lopeu.#Ik#had# kweetniehoeveel#geluk#da#ik#mijne#trui#van#den#hollister#aan#had#want#die#is# echt#mega#groot.#Maar#der#was#ook#een#meiskeu#en#die#was#tegen#de#goal# gelopeu#en#da#zag#er#echt#kei#pijnlijk#uit!#Den#john#heeft#die#dan#maar# gedrageu#me#zijn#spierbundels#en#da#was#echt#cute.##

We zijn ook eens gaan zwemmeu en da was echt nie normaal koud in die swimming pool. Gelukkig was den john daar ook bij, want die is echt amazing in zijn spannerkeu. Maar voor da zwemmeu hebben we eerst een mega game gespeeld met iedereen van de Chiro en da was echt kweetniehoe graaf. Daarna hebbeu we nog een crazy dinner gekregeu me chocolate milk en da was echt zo lekkeur!!! 't overalleke februari 2013

23


KETI’S Der was ook eens nen dag dat er ne man langs kwam en die had ne baard en die was echt amazing! En die had ook 2 negeurs bij om al zijn gerieuf te drageu en ik von da kei erg. Ik heb die dan maar wa money gegeveu, maar die snapte da nieu en die gaf mij een paar mandarijne teruuug en da was kweetniehoe lekker. De Lau heeft toen ook kei hard moeten lacheu omdat er een meiske zo'n mandarijn in hare mond moest stekeu. We moesten dan ook allemaal op die zijne schoot gaan zietteu, maar den john kon daar ni zo mee lacheu. Uiteindelijk hebbe we dan allemaal een pakje me candy gekregeu en da was echt wel cute. De 2e zondag van december was het examenchiro en toen was het kei slecht weer. Duus zijn we binne gebleveu om kleine spellekes te speleu en da was kei gezellieg. We hebben onder andere uitbeelderke gespeeld en da was echt kei grappiig. We hebben dan ook spellekeus gespeeld in de toiletten en da vond ik kei vieus. Al bij al was het een amazing day om even te ontstressen van al die exameeens. Tot slot was er nog nen dag da het kei slecht weer was, maar toch ginge we toen buiten speleu. We moesten allemaal op onze fieuts kruipeu en we speelden een van mijn favoriete spellekeus.. John,Astrid,Lau! Da doen wij ook altijd als we in L.A. zijn en das gewoon knweniehoe plezant. Daarna hebbeu we ook nog 1,2,3 vÊlo gespeeld en den john die kon da echt kei goe! Toen waren we al da gefiets wel wa beu en zijn we in de modder beginne speleu, maar ik vond da nie erg want das kei gezond voor u huid. Daar krijgde echt een amazing zachte huid van. Uiteindelijk zijn we dan naar binnen gegaan om op te drogeu en speeldeu we zo van die grappige spellekeus. De Lau was een zieke koe en die moest zo kei luid loeieu en da was echt kei grillig. De leiding had dan ook nog een verrassing bij voor iedereen... KOEFFIEKOEKEN en da was mega lekkeur. Conclusie: De laatste maanden van het jaar 2012 waren... AMAZING!!!

Astrid 1

Den John 't overalleke februari 2013

Astrid 2 24


ASPI’S Even jullie aspi-kennis testen : 1. we begonnen het aspi-jaar met een hoogtepunt, de graafste week (naast het bivak) van ’t jaar!!!! 2. Ge doet het met 3, en Jelke en nog een andere aspi die graag anoniem wenst de blijven hebben er al enige ervaring mee… 3. Ons vervangmoedertje die ons altijd in de watten legde en zelfs eens een boke me choco voor ons smeerde. 4. Doorheen de week samen werden onze vaardigheden beter en beter, we kasten erop los, de meesten onder ons zijn nu pro in ……. 5. Wie staat er te schitteren op onze supermooie apsitruien? 6. Wie zijn matras durft wel eens pootjes krijgen en bovenop de speeltuin belanden? 7. Welke grote stad proberen we (tevergeefs) te veroveren? 8. Door middel van welk spel kwamen er enkele pikante en pittige geheimen boven? 9. We leerden ook ‘hoe-goed-leiding-zijn’ via het plan, het letterwoord 10. Naast ons moeder hebben natuurlijk ook onze andere supergrave leider ! Ook deden we tal andere zeer Grave dingen dit aspi-jaar. 11. We mochten van de keti’s een fantastische zeepkist lenen om toch te kunnen deelnemen aan de zeepkistenrace. Deze racekar werd gemaakt door den ….. en zijn vader. 12. Maar spijtig genoeg geraakten we amper voorbij de finish of crashten we onderweg, wie was onze brokkenpiloot? 13. Tijd voor een feestje en wat voor een…Hoe noemt de memorabelste fuif van het jaar waar de aspi’s massaal aanwezig waren? 't overalleke februari 2013

25


ASPI’S

14. Wie kwam er op bezoek op bezoek om ons door en door slecht te maken? 15. Onlangs herontdekten we ook een supergraaaaaf spel, na een beetje oefenen zijn we echt professionals geworden, het spel zonder grenzen. Wat is het FAVORIETE SPEL van de aspi’s?? 16. Wie durft Marieke wel es een hersenschudding of ne mankepoot bezorgen? 17. Dit jaar was er traditioneel ook weer christus koning al gingen we dit jaar niet schaatsen maar…. in Dendermonde 18. Wie won Amerika volledig voor zich? 19. Uit wiens naam kwamen er 2 pipo’s ons de 7 werken van barmhartigheid leren?

't overalleke februari 2013

26


ASPI’S

't overalleke februari 2013

27


DE LEIDING

Botjes

Jonas Boel Azalealaan 75 9140 Temse Tel: 03/711.16.60 jonasboel94@hotmail.com

Joren Pots Oeverstraat 93 9140 Temse Tel: 03/711.07.38 joren.pots@telenet.be

Tijs Cools Rozenlaan 59 9140 Temse Tel: 03/771.53.34 tijs@chiro-overal.be

Ine Hoskens Oeverstraat 52 9140 Temse Tel: 03/288.81.75 ine.hoskens@hotmail.com

Kainda Gyselinck Kruisstraat 14 9140 Temse Tel: 03/711.03.26 kainda_gyselinck@hotmail.com

Speelclub Caio Gyselinck Kruisstraat 14 9140 Temse Tel: 03/711.03.26 caiogyselinck@hotmail.com

Piet Mijten Kerkstraat 109 9140 Tielrode Tel: 0494/10.80.26 piet.mijten@telenet.be

Mieke Hooftman Bettehemstraat 40 9140 Tielrode Tel: 03/711.16.83 mieke.hooftman@hotmail.com

Rik Van Meervenne Nijverheidstraat 30 9140 Temse 0491/36.47.73 rikske1995@hotmail.com

Rakwi’s Elise Christiaens Burmtiendestraat 105 9140 Tielrode Tel: 0476/48.91.96 elisekechristiaens@hotmail.com

Tijs Hooftman Bettehemstraat 40 9140 Tielrode Tel: 03/711.16.83 tijs.hooftman@hotmail.com

't overalleke februari 2013

Lowie Mijten Kerkstraat 109 9140 Tielrode Tel: 0495/35.62.17 lowie.mijten@hotmail.com

29


DE LEIDING

Tito’s

Saartje Boel Azalealaan 75 9140 Temse Tel: 03/711.16.60 saartje.boel@hotmail.com

Nathan Delaruelle Cauwerburg 9 9140 Temse Tel.:0476/70.09.49 nathandelaruelle@msn.com

Imke Pots Oeverstraat 93 9140 Temse Tel: 03/711.07.38 imkepots@hotmail.com

Keti’s Eva Flamand Reekstraat 3 9140 Tielrode Tel: 03/771.01.37 evaflamand@hotmail.com

Wim Engels Gebr. V. Raemdonckstr. 67 9140 Temse Tel: 03/711.00.40 wim.engels@hotmail.com

Fien Hauman Lauwershoek 29 9140 Temse Tel: 03/771.36.56 fienhauman@hotmail.com

Aspi’s Kjell Verbeke Cauwerburg 50 9140 Temse Tel: 03/711.07.05 kjell.verbeke@hotmail.com

Marieke Van Lysebetten Oeverstraat 89 9140 Temse Tel: 03/771.52.53 marieke.vanlysebetten@hotmail.com

't overalleke februari 2013

30


INFORMATIE

Belangrijke Data 22 februari: Chirofuif 8-10 maart: Keti-Aspiweekend en Rakwiweekend 17 maart: Geen Chiro, leiding op groepsdynamisch weekend 29-31 maart: Botjesweekend 14 april: Geen Chiro, leiding op bivakplanningsweekend 20 april: Aspirantenfuif (Desperaspi) 21 april: Afdelingsdag te Sint-Niklaas 3-4-5 mei: Feestweekend ter ere van ons 15-jarig bestaan 10-12 mei: Titoweekend 4-11 juli: Klein kamp (bezoekdag op 4 juli) 17-27 juli: Buitenlands kamp

En Verder

Voor de leden die nog geen lidgeld betaald hebben: dit bedraagt 30 euro en moet overgeschreven worden op het rekeningnummer van onze chiro: BE71 7370 00550 2569. Graag vermelding van de naam + de afdeling van het in te schrijven lid. Indien het lidgeld niet betaald is, kan het kind niet verzekerd worden. Voor gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit verwijzen wij naar onze en desbetreffende websites. Dit jaar is het een bijzonder chirojaar!!! Het is voor de drie grootste afdelingen namelijk buitenlands kamp naar TsjechiĂŤ. Hierdoor ziet het kamp er voor de kleintjes iet of wat anders uit: Dit zal doorgaan van 4-11 juli. Op 4 juli moet iedereen gebracht worden, het is dan ook bezoekdag. Op 11 juli komen we terug aan op het chiroplein. Voor meer informatie kan u altijd terecht op onze site: www.chiro-overal.be. 't overalleke februari 2013

32


UNIFORMEN De Banier: Korte broek voor jongens: Short voor meisjes: Rok voor meisjes: Broekrokje voor meisjes: Korte broek voor kinderen: T-shirt: Hemd :

mt. 38-48: € 26 mt. 50-56: € 33 mt. 36-52: € 26 mt. 36-52: € 26 mt. 6-16: € 25 mt. 6-16: € 25 mt. 6-14 : € 13,50 mt. 36-48 : € 16 mt. 8-16 : € 26 mt. 36-48: € 30

‘De Banier’ in Oost-Vlaanderen en Antwerpen: Gent

Antwerpen

Tel. 09/233.87.87

Tel. 03/202.24.71

Kwaadham 26

Kipdorp 30

Sint-Niklaas

Nieuwsstraat 13

Tel. O3/766 07 66

Nieuwe uniformen kunnen ook besteld worden bij de leiding.

Wij hebben ook onze eigen Chiro T-shirt!!! Deze is op zondag te verkrijgen voor slechts 7,5 euro.

Meer informatie nodig of op zoek naar een tweedehands uniform? Dan kunnen jullie steeds terecht bij leiders Lowie en Rik.

't overalleke februari 2013

34


SPELLETJES Kleur de letters in, knip ze daarna uit en leg ze in de juiste volgorde!

36

Overalleke  

Overalleke Chiro Overal 2013

Advertisement