Page 1

EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 2(8)

Veebruar 2009

LEHES

Ole tänulik

Erika Reisko .................... lk2

Pohvetlik sõna

Kristel Ojasaar ............... lk2

Taevane antidoot

Palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Alur Õunpuu, pastori kt

L

uuka evangeeliumi 22:39-46 on kirja pandud järgmine tekst: Jeesus Õlimäel Ja ta läks välja ja tuli oma viisi järele Õlimäele. Ent ka tema jüngrid järgisid teda. Ja kui ta jõudis kohale, ütles ta neile: “Palvetage, et te ei satuks kiusatusse!” Ta ise läks neist eemale, niikaugele kui kiviga jõuab visata, heitis põlvili maha ja palvetas, üteldes: “Isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära; ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine!” Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda. Ja heideldes raskesti, palvetas ta veel pinevamalt; ja tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale. Ja ta tõusis üles palvetamast ning tuli oma jüngrite juure ja leidis nad magamast kurbuse pärast. Ja ta ütles neile: “Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!” Seda teksti lugedes leiame mit-

meid olulisi sõnumeid, mida vajasid kristlased enne meid ja mida vajame täna ka meie. Püüan edasi anda mõningad mõtted, mis väga elavaks said. Jeesus on Jumala Poeg, ta päritolu on taevane, seal kus on Jumala kirkus igavesti. Ta sündis sellesse maailma inimesena, ta teab, mis tähendab elada selles ihus, mida tähendab valu ja kiusatus, rikkus ja vaesus jne…, ta on kõigega tuttav. Ei ole midagi, mis oleks temale vöörast, isegi surm mitte, sest ka sellest on ta läbi läinud. Kallis sõber, see hetk kui Jeesus Õlimäele suundus ei olnud temale kerge. Ta oli vastu minemas tõsisele katsumusele. Ta läks Õlimäele et, PALVETADA! Ta võttis aja, et kõnelda oma ISAGA ja arvestada selle sõnaga, mida tema ütleb. Jeesusele oli oluline teada mis on Jumala tahe ja olla sõnakuulelik sellele. Tema ihu võis tahta põgeneda selle valu eest, kuid ta teadis mis ootab teda ees peale kannatusi ja mida see toob kaasa kogu inimkonnale, kaasa arvatud sinule. Täna võime ka meie teada, mis ootab ees neid, kes on allutanud

Ryan Wyatt ....................... lk3

Kümme käsku kodule

Billy Graham .................. lk4

Märtrite Hääl

............................................ lk5

Huvitavaid fakte Piiblist

Veljo Puujalg ................... lk5

end Jumala tahtele kuigi see alati ei ole meeldiv meie lihale. ELU ja mitte lihtsalt elu vaid IGAVENE ELU! Et olla Jumala tahtes ei ole teist teed kui see, et tuleb olla temaga osaduses Sõna ja palve läbi. Püha Vaim aitab meid, kui me seda vaid igatseme. Kui igatsus puudub, siis palu ka seda Jumalalt. Tema vastab palvetele, ära unusta seda! Ole innukas ja käi Taevariigile peale, sest need kes seda teevad kisuvad ta alla oma südamesse. Seda tegi Jeesus Õlimäel, võites ära kiusatuse, mis võitles tema lihas. Sa küsid kuidas? Ta allutas end Jumala tahtele. Meie eludes on palju katsumusi, kus meie lihalik meel ütleb tee nii, sest vaata mis sulle tehti. Sinu südames on aga puhas ja selge hääl, mis ütleb anna andeks, armasta, just see millest räägib Jumal sõna. Kummale sa alistud? Ei oska öelda, kas keegi kristlaste hulgast on pidanud sellist palvevõitlust kus higi on nagu verepisarad, kuid selline nägi välja Jeesuse palvevõitlus Õlimäel. järg lk2

Misjonärid külas

Alur Õunpuu .................. lk6

Diakonikool

Alur Õunpuu .................. lk6

Südame igatsus

Karin Reisko ................... lk5

Tervitused soomest!

Judith Usin ..................... lk5

Lastele

........................................... lk7

30.01-01.02 külas Thorbjørn Knudsen ja sõbrad.


2

Mõtisklus / Prohvetlik sõna

See kandis vilja, just JEESUSE VERI on meid puhtaks pesnud kõigest patust ja süüst ja avanud tee armutrooni juurde. Kas olid verepisarad kõnelemas sellest, millest tuli tal läbi minna? Üks oli selge, palvele vastati, ingel taevast tuli ja kinnitas teda. Lugedes teksti näeme, et Jeesus ei olnud seal mitte üksi. Tema jüngrid olid tulnud ühes temaga. Jeesuse sõnum neile ja meile on: “PALVETAGE, et te ei satuks kiusatusse!” Olukorrad millest me selles elus läbi läheme on küllaltki sarnased (pettumused, kibedused, rõõmud, mured jne.), kuid käitumine nendes olukordades võib olla erinev. Olukord iseenesest ei ole kunagi halb, kuid kiusatus mis tekib sinu mõtetes selles olukorras, muudab selle kas halvaks või heaks. Jüngrid olid jäänud magama, kurbuse pärast. Tundub, et nende mõtetes oli teatud segadus, (nii nagu seda ikka juhtub). Kui Jeesusega tõesti midagi sellist juhtub, mida ta meile on rääkinud, mis siis küll edasi saab? Jah, neid mõtteid oli arvatavasti igasuguseid, nii et nad uinusid omi mõtteid mõteldes. Kui Jeesus oma palvevõitluse oli lõpetanud, tuleb ta jüngrite juurde ja leiab nad magamast. Ja ta ütles neile: “Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!” Mõelda vaid, ei olnud ühtegi jüngrit, kes oleks olnud ärkvel, kõik olid uinunud. Võime ju küsida, mis siis sellest, las mehed magavad. Jah, kuid Jeesus juhib siin tähelepanu, et magajaid on varitsemas oht. Milline?– kiusatusse sattumine. Sõnum kõneles minule mitte ainult inimese ihu puhkusest (mis ihule on loomulikult vajalik), vaid vaimulikust uinumisest! Sõbrad Jeesus tegi selles olukorras midagi väga lihtsat, ta avas suu ja ütles sõna, mida vajasid jüngrid seal ja usun, et seda vajavad paljud inimesed ka täna. Mis oli see sõna?: TÕUSKE ÜLES JA PALVETAGE!

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

Ole tänulik! Erika Reisko

Väikese lapsega kodus olles on mul aega mõtiskleda kõiksugu asjade üle. Ja mulle teeb rõõmu, suurt rõõmu, et saan Jumalat tänada kõige eest, mis Ta mulle on andnud. Tänan, et saan vaikuses ja rahus uinuda, tänan ananassidesserdi eest, tänan pisipoja eest, kes kõrval nagu linnupoeg magab, tänan, et kraanist tuleb sooja vett, tänan õdede-vendade eest, sest nad on nii ilusad, tublid ja armsad, tänan hetkede eest, mil saan oma abikaasaga koos olla... terve elu on asju täis, mille eest tänada. See kõik on üks suur arm. Imeline, teenimata soosing. Hiljuti helistas mulle venelannast

grupiõde, kellega koos õppisime kunagi kutsekoolis. Väga kurb oli teda kuulata. Majanduskriis pitsitab teda igast otsast: tööd FIE õmblejana enam praktiliselt pole, kuna kliendid on kadunud, mehel palk ääretult väike, pangalaen peal, sahver tühjaks söödud, kõik tema tutvusringkond on kohutavas masenduses. Kõne löppedes puhkesin nutma oma grupiõe pärast, kuid enam vast enda pärast. Korraga tajusin nii selgelt Jumala armu enda üle ja olin Issandale sõnulseletamatult tänulik, et Ta on mind sellest pöörasest soost välja tõmmanud. Siin selgubki tõde - Jumal on meid kalju peale asetaund, Ta on meie kaitsevall ja kilbiks meie ees. Oh õnnetud

inimesed, kelle elu põhineb materiaalsusel, mis on nobe kaduma. Ja kui kohutav on mõelda, et kui kõik need õhulossid kord kaovad, siis ei jää inimesele mitte midagi järgi. Kui sul pole Jumalat, siis sul pole mitte midagi. Jumala arm, üks hindamatu väärtus. Kas Sa oskad olla selle eest tänulik? Kas Sa armastad oma Issandat? Kas Sa hoolid Temast? Kas Sa austad Teda oma südames? Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega... ja kõik muu antakse sulle pealekauba! Selget Püha Vaimu juhtimist Sulle, mu kallis õde ja vend!

Prohvetlik sõna Kristel Ojasaar

H

üüdsin Issanda poole palves: “Millal Sa tuled külastama meie maad? Kas Sa tuled? Kuidas Sa tuled?” Ta vastas: Ma tahan tulla! Ma tahan külastada oma rahvast, aga ma ei saa, sest kui Ma tulen, tuleb ka kohtumõistmine ja paljud teie hulgast, kes nimetavad ennast Minu nimega, hukkuvad! Te arvate, et te olete valmis, kuid te ei ole. Te arvate, et te olete puhtad, kuid te pole seda. Tulge Minu ligi, et Ma võiksin teid puhastada! Tulge Minu ligi! Ma olen halastaja Jumal, Ma ei taha, et ükski hukkuks, aga tea, et tuleb ka päev, kui Ma ei saa kohtumõistmist enam edasi lükata. Te näete, et pimedus muutub aina pimedamaks ja kuri kurjemaks, aga kus on püha, kes peaks pühamaks muutuma? Sa ei saa ennast ise pühaks teha. Kui sa püüad seda ise teha oma jõust, siis sa oled ennast ise teinud endale jumalaks ja see on jäle Minu ees. Kõik liha teod on jäledad Mu ees ja Ma ei võta neid vastu! Sa saad pühaks ja puhtaks, kui sa tuled Mulle ligi ja lased Minul sind puhastada, aga Mina ei tee seda nii nagu sina arvad, et see peaks sündima, Ma isegi ei tegele nende probleemidega sinu elus, millega sina arvad, et tuleks tegeleda kõigepealt. Minu mõtted ei ole teie mõtted ja Minu teed ei ole teie teed. Ma näen kõike nii palju kõrgemalt ja Mul on, võrreldes sinuga, nii palju enam informatsiooni

nii sinust kui teistest inimestest. Miks sa siis püüad teha tööd, mida ainult Mina teha saan?! Te rebestate ennast ja peaaegu surete selle koorma all, piinlete ja lõpuks hülgate Mind, sest see koorem on liiga raske teie jaoks ja te ei jaksa seda kanda. Te näete enda puudulikkust ja oma võimetust ise ennast muuta ja see paneb teid käega lööma ja Minust eemalduma. Aga Mina ütlen täna – sa oled püüdnud teha Minu, Taeva ja Maa Looja, tööd! Kuidas sa saaksidki sellega toime tulla. Anna ometigi need koormad Mulle! Kui sa lased Minul oma elu juhtida, siis see, mis Ma tahan, et sa teeksid, on kerge sinu jaoks. Kui sa usaldad Mind ja töötad KOOS Minuga, siis on sul kordaminek! Sinu kõige tähtsam ülesanne on hoida oma silmad Minu peal! Kui sa vaatad Mind, siis sa näed Minu vägevust, suurust, pühadust ja see tervendab sind. Kui sa vaatad probleemidele, hakkab sind valitsema hirm, sest need probleemid on suuremad, kui sina. Tõsta oma silmad Minu peale, siis sa näed, Mu kallis, et Ma ei ole hüljanud sind, siis sa näed ja tunned Minu armastust ja saad ise täidetud uue armastusega. Vaata ja näe, et Mul ON sinuga head plaanid! Lase Mul sind aidata! Minu käed on avatud oma rahva poole. Ma ootan oma lapsukesi, et nad jookseksid oma raskustega Minu rüppe. Minu süda rõõmustab, kui Ma võin teid õnnistada. Aga tea, et sa saad õnnistatud siis, kui sa TULED MULLE LIGI! Ära lase ennast petta – selle maailma

vürst teeb kõik selleks, et varastada sult Minuga koosolemise aega! Ta teab, mis juhtub siis, kui sa veedad aega Minuga, kui sa viibid Minu ligi – siis ei saa tema sulle midagi teha. Kui sa vaatad enda ümber, siis sa näed, et selles maailmas on kõigest puudus – tundub nagu oleks raha küllalt, aga ikka jääb puudu, tundub, et aega on piisavalt, aga ikka jääb väheks, tundub, et ikka veel leidub armastust aga mitte piisavalt. Aga Minu ligiolust sa leiad kõike, mida sa vajad! Ja Ma igatsen täita sind, et sinul oleks mida anda neile, kes on väljaspool. Sa oled mõelnud, miks inimesed ei tule kirikusse. Mina ütlen sulle – seal on liiga vähe elu, sest te ei ole juba pikka aega käinud eluveeallikal! Teerada Kaevu juurde on rohtunud, sest väga vähesed kasutavad seda. Aeg on see Kaev uuesti üles otsida! Kui sina jood elavat vett, siis sa saad täidetud ELUGA ja see elu voolab sinust välja ja elustab teisi! Kui sa jood Minust, oma Issandast, ja saad täidetud, siis ära ahnitse ega ole kade, jaga see elu välja, et Ma saaksin sind uuesti täita ja et sinu sisemus ei muutuks kinniseks tiigiks, seisva veega, mis läheb kiiresti haisema! Mina olen elu ja Ma tahan, et teie oleksite täidetud eluga ja oleksite elu edasikandjad. Ainult nii saate te kanda head vilja Minule. Kuid ära hakka jälle ise punnitama, vaid tule Minu juurde, tule Kaevule, et Ma võiksin sind täita ja siis välja läkitada. Ma armastan sind väga, Mu kallis! www.karmel.ee


Jutlus

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

3

Taeva antidoot Ryan Wyatt

Elav, hingav, üleloomulik kogudus!

Valmista end! Me oleme suurte muutuste ajas! Üks põlvkond on tõusmas ja on juba esile tulnud, kes ei rahuldu enam “pühapäeva hommikuse kristlusega.” Palun mõista ja saa aru, et ma armastan kogudust, tõelist kogudust. Ometi, “kogudus” sellisel kujul nagu meie seda teame, on peagi dramaatiliselt muutumas. Me liigume koguduses “osalemisest” ja “pühapäeva hommikuse kristluse” toitmisest aega, kus meie oleme kogudus – võimas, üleloomulik armee, täidetud väega ja varustatud selleks, et rünnates laiendada ja rajada Jumala Kuningriiki kõikjal maa peal! Me peame mõistma, et kui saime päästmise ja sündisime uuesti, siis me ei liitunud mingi sotsiaalse klubi ega maailma religiooniga, mille nimi on kristlus. Üleloomulik Jumal sünnitas meid uuesti ja asus meisse elama, ta tuli et olla ühenduses meie vaimuga ja muuta meid uueks looduks, kellel on taevane loomus – Jumala enda DNA elab nüüd meie sees! Tõeline kogudus ei ole mingi hoone, konfessioon ega klubi. Tõeline kogudus on elav, hingav, üleloomulik, taevane olem, mis kannab ja manifesteerib Jumala Kuningriiki siin maa peal. Samamoodi nagu Jumal elas ühes paigas nimega “lepingulaegas” Vanas Testamendis, elab ta nüüd inimestes ning ootab, et näidata oma auhiilgust nende kaudu, kes vaid usuvad. Sa ei ole ainult mingi konteiner või hoiuruum, kus Jumal elab. Sinu sees on Jumala enda DNA ja loomus. Samamoodi nagu õuntest tulevad esile õunad, apelsinidest tulevad esile apelsinid, toob Jumal esile poegi ja tütreid nende päästmise hetkel. Sina oled väravaks, portaaliks, mille kaudu taevas on tunginud maa peale. Kogudus on aastakümneid ja isegi sajandeid olnud identiteedi kriisis ning on nüüd võtnud vastu tarkuse Vaimu ja Jumala ilmutuse ja tunnetuse. Kogudusena me oleme hakanud ärkama ja mõistma, et meil on identiteet ja eesmärk, mis on kaugelt suurem kui lihtsalt “koosolekute pidamine” ning me hakkame mõistma, et me oleme Jeesuse

Kristuse enda Ihu siin maa peal. See sama ligiolu ja vägi, mis sai avalikuks Jeesuse ihus inimesena, selle teeb ta avalikuks ka oma Ihu – koguduse – kaudu. Armee on tõusmas ja nüüd on see aeg!

Igavene eesmärk ja saladus

Jeesus on väga sihikindel saamaks oma pärandit, ning tema pärand on seotud meiega, et me täidaksime oma määratud osa usklikena. Jeesuse Kristuse pärandi võib leida Efeslastele 3:8–11. Jeesus valas oma vere, et osta enesele Pruut. Kuid selle loo juures on rohkem kui vaid pulmapidu. Seda pruuti (kes oled sina) tõstetakse üles kui üht Jumala relva tema käes, selleks et täide

viia (jõustada) see võit, mis juba on tema vaenlase üle saavutatud ning esitada Jeesuse Kristuse võitu kõigile deemonlikele jõududele. Koguduse saatus ja eesmärk on demonstreerida Jumala enda auhiilgust ja võitu kõigile meelevaldadele, võimudele ja taevaalustele kurjuse vaimudele. See tähendab, et kogudus ei saa sisse võtta pealtvaataja asendit vaid olema pigem ründe positsioonil. Liiga kaua on kogudus olnud taevassevõtu mentaliteediga, et “vastu pidada nii kaua, kuni Jeesus tuleb ja päästab meid sellest segadusest välja.” See suhtumine ei ole kooskõlas Pühakirjaga ning see põlvkond on Jumala armeena ärkamas meie kõrge kutsumise ja igavese eesmärgi reaalsusesse ning neil on mandaat viia täide see võit, mille Jeesus oma valatud vere läbi saavutas.

Taeva antidoot

Ma olen veendunud, et te kõik olete märganud, et selle maailma seisukord ja heaolu on kiiruga alla käimas. Alates sellest kui Aadam tegi pattu Eedeni aias, on selle planeedi üle valitsenud üks deemonlik needus ja võim. Saatan, meie vaenlane, on saanud tiitli “selle maailma jumal.” Kuid siiski sa pead teadma, et saatana mõjuvõim asub meie teadmatuses. Kui meie, kogudusena, ei tea oma identiteeti ja kutsumist Taeva esindaja ja täidesaatjana, siis jääb kurat võimu positsioonile. Saatan oli hirmul, kui Jeesus tuli “Viimase Aadamana” (vt 1Kor. 15:45), sest ta oli teadlik sellest, et Jeesus teadis kes ta on ning Jeesusel oli selge tema mandaat

valitseda pimeduse vägede üle ja vabastada iga suguharu, keel ja rahvas deemonlikest rõhumistest ja orjustest. Jeesus, kui “Viimane Aadam”, lihtsalt täitis mandaati, mille “Esimene Aadam” kaotas. Igal pool, kuhu Jeesus läks, oli ta missioonil demonstreerida ja näidata Jumala au ja üleolekut kuradi tegudest. Kas sa tead, Piibel ütleb, et Jeesus oli “esmasündinu paljude vendade seas?” Jeesus oli esimene eeskuju (prototüüp) maa peal. Ta tuli, et sünnitada “uus liik” inimesi, kelles elaks ja kes oleks sündinud Jumalast ning kes võtaksid üles ja kannaksid Taevast saadud mantlit ja mandaati, mis kõigepealt anti Aadama hoolde. Samamoodi nagu arst annab antidoodi (vastumürgi) patsiendile, kelle ihu on täis mürki, on ka kogudus taevalik antidoot deemonlikule needusele, mis

täidab maad! Nii kaua on kogudus olnud rahul ja lasknud maailmal langeda täielikku kaosesse, samal ajal lootes ja palvetades, et Jeesus tuleks ja viiks meid selle segaduse keskelt taevasse. Kuid ometi on selle põlvkonna süda hakanud lööma Jumala südamega samas rütmis. Me oleme ärkamas ja mõistmas, et meie oleme vastus ja vastumürk ning meile on antud ülesanne ja mandaat siin maa peal hävitada kuradi teod – ning igal päeval tuua taevas maa peale! Mul on visioon, milles näen kogudust – Kristuse Ihu – väljendamas autentset üleloomulikku kristlust siin maa peal. Jumal on määranud selle, et Tema auhiilgus saaks ilmsiks inimeste kaudu, kes on täielikult pühendunud ja armunud temasse. See põlvkond peab olema varustatud ja treenitud elama sellises läheduse ja osaduse paigas Issandaga, kus Tema au tõeliselt elab meie peal imede ja tunnustähtede kaudu. Jeesus Kristus saadeti ja elas oma elu eeskujuna sellest, mis on võimalik ja kättesaadav iga uskliku jaoks. Jeesus elas oma igapäeva elu lähedasest Jumala hääle kuulamisest lähtuvalt ning kandis tema Kuningriiki – üleloomulikku taeva reaalsust – maa peal ning imed ja tunnustähed järgisid teda. Taeva igatsus nendel lõpuaegadel on näha üht inimeste hulka, kes on hoolimatult andunud ja armunud oma Jumalasse, kes läheduse kaudu temaga, hävitavad kuradi teod ja toovad Taeva valitsuse igal päeval maa peale.

Jumala valitsus on siin!

Mitmeid aastakümneid on Issand taastanud kogudusele tõde, mis mingil ajal läks kaduma. Me oleme nüüd jõudnud ühele “ristteele, kus aeg on täis saanud” ning oleme sisenemas aega, kus on kuulda Juuda Lõvi möirgamist, kellega koos on usklike armee tõusmas välja apaatiast ja enesega rahulolust, kes seisavad valves ning on valmis kuuletuma kuningate Kuninga marsi alustamise käsule. Kogudusel on aeg lõpetada oma kõrbes ekslemine ning astuda üle meile määratud saatusesse ja tõotatud maale. Prohvetlikult kõneldes, esindab meie tõotatud maa Jumala valitsust. Kohe päris algusest peale kavandas Jumal selle, et Aadam valitseks, alistaks ja täidaks maa


4

Jutlus

Jumala auga. Kogudus on ekselnud kõrbes ilma eesmärgita täpselt sama moodi nagu Iisrael seda tegi, kuid nüüd on aeg võtta üles see mandaat, mille Aadam kaotas, ning rajada ja laiendada Jumala Kuningriiki kõikjal maa peal. Jesaja 9:5 ütleb, et Jeesus saadeti siia maa peale, et tuua tagasi Jumala valitsus ning ta kandis seda taevast valitsust oma õlgade peal. Seal jätkatakse, öeldes: “Suur on valitsus ja otsatu on rahu …” (Jesaja 9:6) (Ingl keeles: Tema valitsuse ja rahu kasvamisel ei ole lõppu …) Tead mida? Sina, uuestisündinud usklikuna, oled selle Jumala valitsuse kasv (laienemine, lisa, suurenemine)

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

selles maailmas. Selles tekstis öeldakse edasi, Js 9:7 – „Vägede Issanda püha viha teeb seda.“ (i.k Issanda innukus, agarus) Suurt innukust valatakse taevast välja praegusel tunnil selle põlvkonna peale. Usklike armee siin maa peal on joondumas Taeva vägede armeega. See armee on tõusmas, et hävitada kuradi tegusid ja vabastada meie Jumala auhiilgus sellele maale! Taevast on saadetud üks alarm: “Valige siis sel päeval keda te teenite.” Paljud Kristuse Ihus on juba valinud teenida Jumalat, kuid nüüd on see põletav küsimus: “Kes tõuseks põleva kirega ja võtaks üles taeva mandaadi edendada Kuningriiki täna?”

Ryan Wyatt Abiding Glory Ministries Ilmus Elijah Listis 19. novembril 2008 Tõlkinud Tiina Usin Ryan Wyatt on Abiding Glory teenistuse rajaja ja apostelliku meeskonna juht Knoxville”s, Tennessee osariigis. Ryan”i südame igatsuseks on aidata valmistada ja varustada lõpuaja usklike armeed, kes tõuseks üles rajama ja edendama Jumala Kuningriiki. Ryan vabastab Jumala au ja väe kõikjal kus ta käib tugeva prohvetliku ja tervendus võidmise kaudu, milles paljud saavad momentaalselt

terveks ja vabaks. Ryan koos oma naise Kelly ja kolme pojaga elab Knoxville”s, Tennessee”s.

Kümme käsku kodule Billy Graham

M

eie kodud on hädaohus. Perekond, ühiskonna põhitugi on rünnaku all mitmelt poolt. Jumal toimetas esimese abiellu õnnistamise tseremoonia – Eedeni aias. Tema rajas kodu kõigepealt, enne kui Ta rajas kooli, valitsuse või kiriku. Aga tänapäeval näib et kurjuse väed on tunginud meie ühiskonda ja sõdivad meie kodude vastu. Me peame tulema tagasi Jumala Sõna juurde ja õppima, kuidas rajada ja luua õnnestunud kodu. Võtkem kätte Piibel ja vaadakem, mis Jumalal on abielu kohta öelda. Jumala Sõna põhjal on mul kümme nõuannet – käsku sinu kodu kohta anda: Esimeseks. Tuleb teha kindlaks Jumala komando järjekord. Valitsuses, sõjaväes, äritegevuses, ametiasutuses ja kirikus – kõigis on oma komando (juhtimise ja alluvuse) järjekord. Nii peab see ka kodus olema. Piibel õpetab, et ühes kristlikus kodus on peaks Jeesus Kristus. Tema on kodu ülem, nähtamatu külaline igal söömaajal, iga jutuajamise vaikne kuulaja. Kristuse juhtimise ja valitsuse all on abielu-mehe kohuseks valvata ja valitseda oma kodu õiglaselt ja armastusega, jumalakartuses. Naine Jumala seadmiste põhjal on alluv oma mehele ja peab täitma oma kohust kodu hooldajana. Lapsed peavad olema jumalakartuses kuulekad vanematele. Nii siis kristlikus kodus on komando järjekord Kristuselt mehele, mehelt naisele

ja lastele. Kristus ja Jumala Sõna on kõige kõrgem autoriteet. Ameerikas igast kolmest abielust üks puruneb. Mõnes kohas isegi üks kahest. Aga kus perekonnad käiva kirikus regulaarselt, on see arv ainult üks 40 kohta. Aga kus perekonnad mitte üksnes ei käi kirikus, vaid peavad ka kodus ühispalvet igal päeval, sääl on abielu lahutuste arv ainult üks igast 400-st abielust. See näitab, et õnnestunud abielu saladus seisab Jeesuse Kristuse tundmises. Ava oma Piibel ja uuri missugune peab sinu koht olema mehena, naisena abielus või lapsena peres. Missugune vastutus lasub sinul komando järjekorras? Teiseks, ole sõnakuulelik armastuse käsule. Jeesus ütles: „See on minu käsusõna, et teie üksteist peate armastama, nagu mina teid olen armastanud .“ See armastus peab saama alguse kodunt. Kodus, kus armastus valitseb, seal on osake taevast; aga kodus kus armastust ei ole, sääl on osake põrgust. Kas on su kodus armastus? Kas sa tõesti armastad oma naist? Oma meest? Tean üht abielupaari Kalifornias, kes olid just keset abielu lahutuse asjaajamist. Siis nad läksid kirikusse – mees ei olnud 20 aastat käinud kirikust – ta sai päästetud. Ta ütles mulle: „Ma armusin uuesti oma naisesse, ja tema armus minusse. Me unustasime lahutuse. Täna oleme me kaks kõige õnnelikumat inimest maailmas.“ Seda võib Jeesus Kristus ühele purunenud kodule teha. Ta võib anda sulle uue armas-

tuse. Apostel Paulus kirjutab efeslastele, „Mehed, armastage oma naisi,“ tarvitades sõna „agape“, mis tähendab Jumala armastust. Jumal võib anda sulle võime armastada palju sügavamalt, kui inimesed kes ei tunne Kristust. Kõik väljaspool Jumala armastust, on tegelikult vaid järeletehtud armastus. Võib leiduda õnnestunud abielusid ka vahest väljaspool Kristust, aga see tõeline armastuse sügavus, laius ja mahutavus jääb saavutamatuks seni, kui inimesed annavad oma südamed Jeesusele. Efesuse kirjas loeme, et naised peavad olema allaheitlikud oma meestele. Mida see tähendab? Kui armastame, siis on kerge alistuda ja olla kuulekas. Aga las ma ütlen teile midagi muud: Mehed peavad ka olema allaheitlikud oma naistele. Seda manitsust me sageli ei kuule! Efesuse 5:21 ütleb: „Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses.“ Me peame olema allaheitlikud üksteisele armastuses ja Jumala kartuses. Mõned mehel on peas ainult üks idee, „mina olen perekonna pea,“ ja nad kõnnivad ringi kui kuningas. Kuna nad ei saa oma tujusid puistata oma ülemusele büroos või vabrikus, siis nad teevad seda oma naisele koju jõudes. Ka on mõned inimesed niivõrd ennast täis, et nad ei suuda ei anda ega vastu võtta armastust. Neil pole vastuvõtu-pinda armastusele. Aga kui tuleme Jeesuse Kristuse juurde, siis peame alistama oma ego Temale. Kui

oleme selle ego probleemi lahendanud ja Jeesuse ülendanud valitsevaks oma mina üle, siis oleme tõesti leidnud lahenduse ühele kõige suuremale pingete põhjustajale kodus. Isekus läheb aknast välja, kui me igal päeval ennast allutame Kristusele. Kuidas peame armastama? Peame armastama nagu Jumal meid armastab. Abielu-mees peab armastama oma naist ja naine oma meest – nagu Jumal meid armastab. Mõelgem, kui Jumal armastaks meid ainult siis, kui me oleme head!? Ent kiri ütleb, et Jumal armastas meid isegi siis kui me olime surnud pattudes. Ta andis oma Poja ristisurma – meie eest. Kolmandaks, me peame osutama heakskiitu ja vastuvõtmist. Nagu Jumal meid aktsepteerib – nii meiegi peame üksteist aktsepteerima. Paljud vanemad keelduvad aktsepteerimast ja hindamast oma lapsi sellistena, mis need on. Sellepärast jooksid üks miljon ameerika last ära kodunt möödunud (1973.) aastal. Yale ülikooli juures töötav uurijate grupp leidis, et suurem osa nendest jooksikutest põgenesid selleks, et pääseda välja õnnetust perekonna olukorrast. Nad igatsesid hindamist ja aktsepteerimist. Meile öeldakse ikka, et kuritegevuse põhjuseks on purunenud kodud, vaesus, vilets tervis, rassi vahed, jne. Valitsuse asjatundjad kunagi ei nimeta armastuse puudust või usu puudust Jumalasse. Ometi on need kaks elementi kõige tähtsamad tegurid noore


Jutlus / Märtrite Hääl

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

lapse kasvatamisel edukaks inimeseks. Millal sa viimati kiitsid oma lapsi selle asemel et neid kritiseerida? Taavet palus Saalomoni eest ja kiitis, õnnistas teda igal päeval (Laul 72:15). Meie ka peame oma lastele andma kiitust – tunnustust iga päev, Kiida oma naist. Olen näinud, et kiitus saadab palju rohkem korda, kui kriitika. Igaüks vajab tunnustust – hindamist. Neljandaks – peame aktsepteerima autoriteeti. Jeesus allus oma isa autoriteedile taevas. Ta ütles, et Tema roog oli „teha selle tahtmist, kes mind on läkitanud“ (Joh.4:34). Tema elas ühele eesmärgile: täita isa tahtmist. On olemas komando järjekord ning kõige kõrgem autoriteet selle ülimas tipus on Jumal. Iga inimene allub mingile autoriteedile – mõnele võib olla selleks ta enese soovid ja ihad. Mis on sinu elu autoriteet? On see sinu enese isekus? Sinu ihad? Sinu auahnus? Või oled sa andnud kõik üle Jumalale ja öelnud: „Issand, sina pead olema minu elu autoriteet!“ ? Sest kui sina allud autoriteedile, siis ka sa ise võid omistada autoriteeti. Viiendaks: On tähtis, et kodus on kasvatus – treening ja kord. Kuritegevus on väga palju tõusnud. Röövimised, vägistamised ja mõrvad New Yorgi linnas esinevad 150 korda sagedamalt kui seda Tokyo’s, kus on kolm ja pool miljonit inimest rohkem. Ühe asjatundja käest Jaapanis küsiti – miks – ja ta vastas: „Teie lasete oma kodud minna tükkideks“. Mitmes Lääne riikides oleme kaotanud distsipliini oma rahva elus. Mitmetes linna koolides õpetajad ei julge oma klassiruumidesse minna. Õpetuse sõnades öeldakse: „Õpeta oma pojale teed, mida ta peab käima … “ Mitte nii kuidas ta tahab käia või käiks, vaid nii kuidas ta peab käima! Kuuendaks: Tundke rõõmu üksteisest ja nautige elu. Kui lapsed ei näe mingit rõõmu oma kodus, ei mingit rõõmu teie usuelus, siis nemad ei saa sellest haaratud. Kui nad näevad, et sa vaimustusega lähed pallimängu vaatama, oled huvitatud televisioonist, aga vastutahtmist ajad vaimuliku elu asju, siis nad varsti hakkavad mõtlema, et kristlus ei ole sulle mitte väga tähtis. Ja sinu ükskõikne suhtumine hakkab ka neile külge. Minu nai-

ne ütleb, et kõige parem abinõu lapsele, et ta hakkaks hästi sööma on – kui ta näeb oma vanemaid isuga söömas. Meie lapsed ei saa haaratud Kristusest, kui me ise oleme usus loiud. Seitsmendaks: Meie ei pea mitte abielu ära rikkuma. Jumal on igaveseks pannud abielu ümber aia ja on öelnud: „Sest saadik ja mitte kaugemale“. Kõik kes rikuvad abielu-sidet mõttes, sõnas või teos, on pattu teinud Jumala ja oma abikaasa vastu. Kaheksandaks: Olge töökas perekond. Üks kodu vaenlane on töö puudumine. Meie vajame kodusid, kus töö on jaotatud ja lastele antud omad tööülesanded täita. Psühholoogid on hakanud nägema, et lastel on vaja teha tööd selleks, et nad normaalselt areneksid. Üheksandaks: Lugege Piiblit ja palvetage koos. Iga päev on meie kodus perekonna palvehetk, kohe peale hommikueinet. Ükskõik, kes meil ka külas oleks, kõik võtavad osa meie perekonna palvest. Me peame palveid lühidalt ja huvitavalt. Kunagi pole ükski meie lastest tulnud me juurde öeldes, et nad ei taha täna palvet. Kui teil on võidukad palvehetked teie kodus, te saate imestama, mis need korda saadavad teie perekonnaelus. Kümnendaks: Iga perekonna liige, kes on usklik, peab kandma hoolt teiste pärast, et kõik saaksid päästetud. Vana laulu sõnad ütlevad: „Kas on kodu ring kord terve?“ Küsi seda küsimust oma pere kohta. Kas on kõik lapsed „sees“? Kas nad kõik on Jeesuse omad? Apostlite tegude raamat räägib meile Filipi vangivalvurist, kes küsis Pauluselt, mis peab ta tegema, et saada päästetud? Paulus vastas: „Usu Jeesusesse Kristusesse siis saad sina ja su pere õndsaks.“ Ja me loeme edasi, et see vangivalvur „oli väga rõõmus, et ta kogu perega oli saanud usklikuks Jumalasse.“ Kuidas on lugu sinu perega? Kuidas on lugu sinu enda – kui pereisa, pereema, või kui lapsena? Kas sa tunned Jeesust Kristust, kui oma Issandat ja Päästjat? Kui mitte, võid teha seda nüüd. Kahetse oma patte ja anna oma elu Temale just täna. „Kesköö Hüüd“, väliseestlaste kristlik leht, jõuluõhtu 1974.

5

• 19. novembril saatis Tadžikistani president, Emomali Rahmon, riigi parlamendile läbivaatamiseks seaduse eelnõu religiooni asjades. See seaduse eelnõu piirab väidetavalt religioossete organisatsioonide tegevust, limiteerib usulist haridust ning kehtestab riigi tsensuuri religioosse kirjanduse üle. Kui seadus läheb läbi, tuleb kõigil, ka registreeritud usuorganisatsioonidel 1.juuliks käesoleval aastal end uuesti registreerida. Kuid seaduse eelnõu karmistunud nõuded teevad mõnedele gruppidele registreerimiseks kvalifitseerumise keeruliseks. Palveta, et parlament ei kiidaks seda seaduse eelnõud heaks. Palu, et Jumal teeks oma tööd Tadžikistani juhtide eludes ning nad pöörduksid Kristuse poole. • China Aid Association teatab, et 17. detsembril ründas valitsusametnike poolt juhitud rahvajõuk Hiinas, Jiangsu provintsis, Tinghu piirkonnas, ametlikult registreeritud Chengnan’i kristlikku kirikut. Sel hetkel oli kirikus üle 50 inimese, kui politsei ohvitserid sisse tormasid ning mitmed usklikud kirikust välja tassisid. Välja oli kogunenud üle tuhande inimese, kaasa arvatud valitsuse ametnikud ja turvamehed. Seejärel rahvamass lihtsalt lammutas maha kiriku kontori, koolituskeskuse ja kohviku ning konfiskeeris kogu kiriku vara. Kümme usklikku, kes püüdsid seda hävitustööd takistada, said peksa. Kirik on kogenud pidevat valitsusametnike pahatahtlikkust ning õhtu enne seda rünnakut olid nad saanud kohtumääruse, et oma hooneid kaitsta. Kahtlustatakse, et hoonete hävitamine oli ametnike ja kohalike ärimeeste koostöö tulemus, selleks et saada ihaldatud kiriku valdusi jõuga enda omandisse. Palu, et Jumal tooks meeleparandusele need, kes olid rünnaku eest vastutavad ja et nad saaksid lepitatud Jumalaga. • 5. jaanuaril arreteeris politsei Kushalpura külas, Madhya Pradeshis, Indias, neli kristlast valesüüdistuste alusel, milleks oli vägivaldne usku pööramine. 5. jaanuari hommikul kell 10 läks pastor Kantilal Bhuria ühte kodusse, kuhu oli 25 kristlast kogunenud palvele. Selle koosoleku ajal tungis grupp hindu äärmuslasi sinna kodusse sisse ning süüdistasid pastor Bhuriat selles, et ta pöörab hindusid vägivaldselt teise usku. Äärmuslased sõimasid kohalolnuid ning peksid ühte kristlasest naist. Politsei jõudis kohale ründajate tehtud telefonikõne peale ning arreteeris neli usklikku. Viimastel andmetel olid need kristlased veel vahi all. Palveta nende uskike vabastamise pärast.

Huvitavaid fakte Piiblist

• Kogu maailmas müüakse igal minutil 50 Piiblit. • Piibel on algselt kirjutatud kolmes keeles: heebrea, aramea ja kreeka kõnekeeles. • Piibel on maailma kõige enam ostetud ja loetud raamat (bestseller). • Piibel on maailma kõige enam poest varastatud raamat. • Vanim peaaegu täielikult säilinud Piibli käsikiri on Codex Vaticanus, mis pärineb IV. sajandist ja seda hoitakse Vatikani raamatukogus. • Ester ja Ülemlaul on Piiblis ainukesed raamatud, kus väidetavalt ei esine sõna “Jumal”. • Piiblis on jäädvustatud seitse enesetappu. • Vahemerd kutsuti Vanas Testamendis suureks mereks. • Loomadest on koeri mainitud 14 korda Piiblis, lõvisid 55 korda, aga kasse seevastu üldsegi mitte. • Kaaren on esimene Piiblis (1.Mo.8:7) mainitud lind ja teine on tuvi, keda mainitakse kohe järgmises salmis. • Egiptusest imporditud vanker maksis 600 hõbeseeklit (1.Ku.10:29). 1 hõbeseekel oli 4 päeva töötasu. Fakte kogus Veljo Puujalg


6

Misjon / Diakoonia

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

Misjonärid külas

Südameigatsus Karin Reisko

M

Alur Õunpuu, pastori kt

10.01-11.01.2009 külastasid EKNK Kuressaare kogudust misjonärid Margit ja Vitali Taks koos Piret ja Peep Neimaniga. Misjonäride tulek Saaremaale sai teoks tänu Piret ja Peep Neimanile, kes on EKNK misjonitöö kordinaatorid. 10.01. laupäeva õhtul kell 19.00 toimus Nelikaare Kiriku kohvikus osadusõhtu, kuhu olid kokku tulnud vennad ja õed, et osa saada sõnumitest mida Margit ja Vitali olid tulnud jagama. Õhtut

alustati palve ja ülistusega. Seejärel istuti kaetud laudade taha, mille eest olid hoolt kandnud kogudse tublid perenaised. Jagatud sõnum, mille taustaks näidati pildiseeriat piiblikooli elust Kasasthanis, oli muljetavaldav. See kuidas Jumal Margitit ja Vitalit oma töös kasutab on väga julgustav. Kui nad kõike seda jagasid tekkis kuidagi eriliselt suur tänutunne Jumala ja tema töötegijate vastu, kelled ta on läkitanud rõõmusõnumit Jeesuset viima üle kogu maailma. Vaatamata sellele missugused on olukorrad, reisivad Margit ja Vitali erinevatesse paikadesse selleks, et kuulutada evangeeliumi. Lisaks headele sõnumitele ja

piltidele kandis Vitali ette suurepärase pantomiimi, ei ühtegi sõna aga kõik oli väga hästi arusaadav. Suur tänu Piretile, sest ilma temata ei oleks me sõnumitest midagi aru saanud, sest ettekanded olid viipekeeles. See õhtu oli tõesti kinnitus sellele, et misionitöösse tasub külvata! 11.01. pühapäeva hoomikul kell 11.00 olid kallid Margit, Vitali, Piret ja Peep teenimas kogudust. Jagati sõnumeid misjonitööst ja näidati ka fotosid. Kogudus pani kokku misjoniohvri, et jätkuvalt toetada misjonäre. Oleme tänulikud Jumalale ja teile kallid sõbrad, et meid külastasite ja jagasite sellest tööst mida teete.

Diakonikool Alur Õunpuu

16.-17. jaanuar osalesid EKNK Kuressaare Koguduse ( Nelikaare Kiriku) töötegijad Alur Õunpuu ja Tõnu Usin Tartus toimunud Diakonikoolis. Saaremalt osales koolitusel ka Aimar Lauge EKNK Orissaare Kogudusest. Kooli korraldajaks on EKNK Tallina Toompea keskus. Koolitus toimub Tartu EKNK Maranata koguduse majas. Õppetöö toimub kolmes sessioonis: I Sessioon – 16.-17. jaanuar 2009 käsitleti teemasid • Kiriku struktuur (Juhtimis-ja teenimisametid

kirikus) – Ago Lilleorg • EKNK põhiväärtused • Diakon EKNK-s Diakoni roll Piiblis ja kiriku ajaloos – Ago Lilleorg • Allumine ja enda allutamine kogudusele – Märt Vähi II Sessioon – 13.-14. veebruar 2009. • Kes on diakon ja tema ordinatsioon? – Guldar Järve • Jumala otsimine ja paast – Nikolai Rütkinen • Järjepidevus ja läbipõlemine – Nikolai Rütkinen III Sessioon- 20.- 21. märts 2009. • Suhtlemine meeskonnas, men-

torlus – Mihkel Madalvee • Diakonile esitatavad tingimused Piiblis ja igapäevaelu praktikas – Ago Lilleorg • Teenija südame kujundamine I – Meelis Maikalu • Teenija südame kujundamine II – Meelis Maikalu Iga sessiooni lõpus antakse õpilastele teha kodutöö kindlatel teemadel, milled nad esitavad teatud tähtajaks EKNK keskusesse. Kooli lõpetajad saavad tunnistused 04.04.2009 EKNK Tallinna Toompea keskuses.

õtlesin, et jagan seda, mis Jumal on minu südamesse pannud. Ta igatseb tulla meie eludesse nõnda, nagu ei kunagi varem ja muuta usklike kooskäimised( ka pühapäevase jumalateenistuse) tõeliseks Püha Vaimu liikumiseks. Ta ootab, et me oleksime näljased ja tuleksime kokku selleks, et temaga kõik koos olla osaduses ja et me saaks Ta armastusest muudetud. Kui terve kogudus tuleb kokku ühe eesmärgiga, et tunda Jumalat ja mitte niisama vaba aega veetma, siis tuleb Jumal. Tema jaoks on see täiesti normaalne koosolek, kus toimuvad vabanemised ja imed, ainult et me ei tohi nende pärast tulla, vaid hoidma oma fookuse Jumalal ja meie suhtel temaga. Minu südamesoov on, et kui uskmatu tuleb sinna, kus on usklike osadus, siis ta kogeb Jumalat kohe. See on Jumala tahe. Olen palju vedanud oma sõpru kirikusse ja nad pole saanud Jumalat kogeda, siis nad on otsustanud, et küllap Teda polegi olemas. Jumalal on tee lahti sinna, kus on näljased ja janused. Ta ei oota meilt enne täiuslikuks olemist. Esitame kõik endale selle küsimuse: Kas me oleme nõus Jumalat ülistama koos teistega nii, et meid ei huvita mida nad arvavad ja oleme lihtsalt meie Isale avatud? Kas pole juba tulnud aeg, et me laseks Jumalat koosolekut juhtima nii, et uskmatud näeksid, et see ei ole paljalt religioon. See algab meist igast ühest endast, ärkamine on tulemas... Jumal otsib vaid näljaseid ja siiraid südameid. Julgustan teid kõiki Jumalat siira südamega igatsema, Ta hindab seda.


Laste- ja noortetöö

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

7

Tervitused Soomest! Judith Hyvärinen

Tsau siis kõigile. Mul on hea meel, et võin jagada midagi minu elust teile. Ma olen väga õnnelik, et ma usun Jumalat ja ma olen andnud kogu oma elu temale! Ma usun, et kõik, kes seda teinud on, neil on palju rääkida, sest Jumal liigub iga päev! Esiteks ma tahan tänada eriliselt teid nende aastate eest, mil ma võisin kasvada üles Kuressaare Nelipühi Kirikus. Sealt on alganud minu tee Jumalaga. Mul on igavesti meeles need ajad, kus ma hakkasin tegelema noortega. See oli aeg, kus hakkasin kuulma Jumala häält ja minu janu kasvas iga päev rohkem ja rohkem Tema järgi. Minu unistus oli saada ärinaiseks, aga kui Jumal tuli mu ellu, siis muutus see. Minu ainus igatsus oli teha tööd Jumalale. Ja nüüd see unistus on veel rohkem kasvanud.

Ma töötan lasteaias praegu siin Soomes. Ja samas teen koos Jukkisega noortetööd. Me oleme pannud oma motiiviks, et oleme nii hullud kui võimalik, kuna me oleme Soomes veel ainult pool aastat. 2009 septembris on meil plaanis minna piiblikooli Inglismaale. Ma ootan seda nii palju, sest mis on imelisem, kui me saame otsida Jumalat terve aasta ja ei ole midagi, mis meid häiriks. Ma ütlen, et Jumalat otsida on imeline, sest siis sa õpid tundma õigesti Jumalat ja sa hakkad nägema, mis on Jumala südames. Ma räägiks vähe veel sellest, mis on Jumal teinud lähiaegu. Ma olen nii õnnelik, sest Jumal on minuga. Ma olen pannud omale sihiks, et ma tahan otsida Jumalat. Mitte tema õnnistusi, vaid Teda ise. Ei ole paremaid hetki minu elus olnud, kui nüüd. On juhtunud, et kuskil lebades ma olen hakkanud lihtsalt nutma, kuna Jumala ligiolu on täitnud mind. Palvetades ma kuulen Jumala häält nii selgelt, ning Jumala sõna lugedes,

on kuidagi kõik nii avatud. Mu elu on muutunud, sest Jumal igatseb inimesi, kes igatsevad teda. Minu südames on Jumal ja Jumal ja Jumal- kogu aeg Jumal, sest Tema on minu elu eesmärk. Otsige Jumalat, sest Jumal on öelnud oma sõnas, kes järgivad Teda, neid järgivad imeteod. Me ei pea ise otsime imetegusid, vaid need tulevad meiega kaasa,

inimesed saavad lihtsalt terveks meie ümber, inimesed saavad lihtsaks vabaks meie ümber, kui me JÄRGIME Jumalat. Ma tänan Teid, et teie olete olnud mulle eeskujuks ja Te olete õpetanud mulle Jumala sõna! Jumal armastab Teid ja mina armastan ka Teid! Olge õnnistatud!

Ristsõna lahenduseks saad variseri nime, kes tahtis öösel salaja Jeesusega rääkida.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Aita lastel leida Piibel

Kes kuulutas karjastele rõõmusõnumit? Jeesuse jünger Üks kolmest kingitusest, mis targad Jeesusele tõid Mees, kes juhtis Iisraeli rahva Egiptusest välja Mille esitasid lapsed kirikus jõulupeol? Jumala Poeg Aastaaeg Väikese Jeesuse esimene „voodi” Jünger, kes Jeesuse ära andis Mille läbi võime meie saada päästetud?

Õigesti lahendatud ristsõna ettenäitamisel ootab sind väike üllatus.


8

Koguduse info / Reklaam / Kuulutused

TÄHTPÄEVAD Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Laul 103:17-18

Veebruar

Evert Usin Eevi Poks Helve Arro Ats Vesiaid Anu Aasma Veljo Puujalg Vello Usin Tiiu Kaju Veiko Poks

4. veebruar 5. veebruar 7. veebruar 8. veebruar 9. veebruar 15. veebruar 22. veebruar 23. veebruar 24. veebruar

t ke la a oh R m Ju ust! st ni n õ

Nelikaare / Veebruar 2009 / nr 2

SÜNDMUSED NELIKAARE KIRIKUS 01. VEEBRUAR, pühapäev Külas Thorbjørn Knudsen ja sõbrad Kunnar, Urmas. Hommikune koosolek kell 11.00, õhtune koosolek kell 18.00 Pühapäevakool 08. VEEBRUAR, pühapäev Kõneleb Kalmer Koppel. Tunnistused. 14. VEEBRUAR, laupäev Noortekas - sõbrapäev “Värvid” 15. VEEBRUAR, pühapäev Kõneleb Tõnu Usin. Issanda surma mälestamine. Pühapäevakool 22. VEEBRUAR, pühapäev Kõnelevad Alur Õunpuu ja külalised 27. VEEBRUAR, reede Koguduse osadusõhtu, kohvikus algusega kell 19.00

TEATED 07. 02. Lastetöö tegijate seminar Pärnus, milles osalevad: Angela Koppel, Marvi Õunpuu, Sirli Kallas 20.-21. 02. Nõustajate koolitus Tallinnas, LOOTUSE festivali raames, milles osalevad: Tiiu Kaju, Jana Kask 13.-14. 02. Diakonite koolitus Tartus milles osalevad: Alur Õunpuu, Tõnu Usin 27.02-01.03 Talvelaager Orissaares. Täpsemat infot saab Tiina Usinalt.

NELIKAARE KIRIKU TEGEVUS Koosolekud toimuvad Kaare tn. 6, I korruse saalis Jumalateenistus Pühapäevakool Osadusgrupp Vendade osadus Palveõhtu Noortekas

igal pühapäeval üle pühapäeva igal kolmapäeval igal reedel igal reedel igal laupäeval

algus kell 11.00 algus kell 11.00 algus kell 19.00 algus kell 18.00 algus kell 19.00 algus kell 18.00

Iga kuu teisel pühapäeval Issanda surma mälestamine Iga kuu kolmandal pühapäeval missjoniohver

Koguduse juhatus: Pastori kt Alur Õunpuu, Vello Usin, Tõnu Usin, Kalmer Koppel, Ain Vares Ülistus: Aivar Arge, Kalmer Koppel, Karin Reisko, Karmen Benno, Alice Kallas Lastetöö: Angela Koppel, Marvi Õunpuu, Sirli Kallas Noortetöö: Tiina Usin

Igal pühapäeval avatud kohvik, müügil vaimulik kirjandus ja avatud raamatukogu.

Nelikaare teenistused

Koguduse koduleht: www.nelikaare.ee (uus koduleht valmimisel)

igal pühapäeval 15.00

EKNK Orissaare Kogudus Kuivastu mnt 14, Orissaare

Pühapäev Jumalateenistus kell 11.00

www.pereraadio.com

Kuressaare Kristlik Linnakogudus

Esmaspäev Palveosadus kell 19.00 Teisipäev Naisteosadus kell 19.00 (Rita Lauge kodus) Neljapäev Osadus kell 19.00

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Koguduse kuukiri

Pildiraadios

Jumalateenistused Kaare tn. 6 (Nelipühi koguduse ruumides) Pühapäeviti kell 18:00

Toimetus: Helle Piisk, Kalmer Koppel, Tiina Usin, Veljo Puujalg, Ain Vares Info: tel. 507 0563, 520 3537 e-mail: ajakiri@nelikaare.ee Trükk, küljendus: Väljaandmist toetab:

•lasteteenistus pühapäeviti kell 18:00 •noortekad laupäeviti kell 18:00 Kontakt: Riina Karik Kontor: Rohu tn 5, Kuressaare Mob: (+372) 5330 7497 E-post: linnakogudus@gmail.com

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Kogudus Kaare tn. 6, Kuressaare Telefon +372 454 9479, 5331 6153 e-mail: alur@acg.ee a/a 221011046162 Hansapank

KIRIKUNALJAD Pühapäeval kirikusse Ema läheb pühapäeva hommikul pojale meelde tuletama, et on aeg kirikusse minna. See vastab, et ta üldse ei taha seekord kirikusse minna. Ema ütleb, et ta peab sinna minema. Poeg seletab: “Ma kohe tõesti ei taha minna. Ja mul on kolm head põhjust miks ma ei taha sinna minna .. Esimene põhjus on see, et tundub enamus inimesi kirikus ei taha seal üldse olla. Nad tulevad sinna tüdinud nägudega ja ei jõua ära oodata, millal nad ära saavad minna. Ja pärast koosolekut on nad ikka väga hoolimatud teiste suhtes. Teine põhjus on see, et nad mõistavad nii kergesti kohut. Tundub, et inimesed on väga kriitilised minu riietuse, käitumise, sõnade ja tegude üle. Ma arvan, et ma ei meeldi neile eriti. Kui aus olla, siis kolmas põhjus on see, et ma arvan, et ega nad mulle ka eriti ei meeldi!” Ema ohkas kergelt ja ütles: “Poeg, ma saan aru, et sa oled tüdinud ja rahulolematu, aga ma annan sulle ühe väga hea põhjuse miks sa pead minema kirikusse... ....sa oled koguduse pastor! Nüüd tule voodist välja ja sea ennast kirikuks valmis!”

Bioloogia tunnis Bioloogia õpetaja seletab lastele tunnis, kuidas see on täiesti võimatu, et vaal neelab inimese alla. Väike Marge tõstab käe ja ütleb, et Joona neelati vaala poolt alla. Ärritunud õpetaja kordab:”Ma ÜTLESIN, et see on võimatu, et vaal neelab inimese alla.” Tüdruk ei taha vaidlema hakata ja ütleb: “Kui ma taevas olen, siis saan järgi küsida.” Õpetaja vastu: “Aga kui Joona on põrgus?” Marge: “Siis küsite teie.”

Tänulikkus Pastor üritab koguduseliiget lohutada. “Proua Kask ärge olge kibestunud. Püüdke ikka tänulik olla!” “Tänulik?!” hüüab proua Kask. “Mille eest ma peaksin tänulik olema? Ma ei jõua oma arveid maksta ja ma olen paljudele võlgu.” Vaimulik mõtles hetke ja hüüdis siis: “Olge tänulik et te ei ole üks oma võlausaldajatest.” Allikas: Credo ´magis

Koguduse sekretär: Helle Piisk Tel. 507 0563, e-post: helle.leib@tt.ee

Nelikaare_2_02.2009  

Lastele Misjonärid külas Ole tänulik Märtrite Hääl Veebruar 2009 EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 2(8) 30.01-01.02 külas Thorbjørn Knuds...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you