Page 1

Tarjoamme FYSIOTERAPIA • Fysikaaliset hoidot • Allasterapia • Lymfaterapia • Vyöhyketerapia • Lokomat® -kävelyterapia • Kinesioteippaus • Ikääntyvien terveys kunnon mittaus • Liikuntaryhmät

TOIMINTATERAPIA • Käden kuntoutus

• Tietokonepohjaiset hahmottamisen ja muistin harjoitus ohjelmat • Päivittäisten toimintojen harjoittelu • Apuvälinearvio ja -kokeilu

101+101+100=302

Lappsetin Senior Sport kuntoiluvälineet


2

MEÄN AVISI

Tervehdys Saarenvireestä

S

aarenvireen vuosi on ollut jälleen muutosten ja kehityksen vuosi. Olemme uudistaneet pihamme Elina Söderströmin tekemän suunnitelman pohjalta esteettömäksi Elämyspihaksi. Paitsi ulkoiset puitteet niin myös toimintamme sisältö muuttuu. Varsinaiset asiakkaamme sotiemme veteraanit, sotainvalidit, puolisot, lesket ja lotat ikääntyvät joka vuosi, ikääntyessä hoivan ja avun tarve lisääntyy. Yhteistyö lähikuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut Saarenvireen jatkokuntoutuksen asiakaspaikoille selkeästi myös nuorempia asiakkaita. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen on välttämätöntä ja jatkuvaa. Muutosten myötä myös Saarenvireen asiakaslehti Meän Avisi on hieman erilainen. Olemme vähentäneet sivumäärää, mutta edelleenkin haluamme antaa monipuolisen katsauksen siihen mitä talossamme tapahtuu. Tervetuloa tutustumaan talomme toimintaan! Tuomo Hokkinen Toimitusjohtaja

Toimintaterapeutit Tuovi Toivola ja Iida Leino

Toimintaterapia edistää arjen toiminnoista suoriutumista Heikentynyt toimintakyky ja sen mukana tuleva avuntarve voivat yllättää. Toimintaterapeutti auttaa löytämään omaan kotiin ja arkeen soveltuvia ratkaisuja. Saarenvireen toimintaterapiapalvelut perustuvat hyvään kuntoutuskäytäntöön. Saarenvireessä työskentelee kaksi toimintaterapeuttia. Veteraanien ja sotainvalidien lisäksi toimintaterapian asiakkaisiin kuuluu monen ikäisiä aikuisia. Terapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi aivoinfarkti, tuntoaistihäiriöt, hahmottamisvaikeudet tai muistisairaus. Toimintaterapiaan voi hakeutua myös ennaltaehkäisevästi. Terapia on mahdollista toteuttaa Saarenvireessä, asiakkaan kotona tai muussa terapian kannalta hyödyllisessä ympäristössä. Terapiassa harjoitellaan asiakkaalle tärkeitä päivittäisiä toimintoja, edistetään käsien toimintakykyä sekä harjoitetaan ajattelu- ja

Painosmäärä: Päätoimittaja: Toimitus: Kuvat: Taitto: Paino:

aistitoimintoja. Käytössämme on ajanmukaiset terapia- ja arviointivälineet kuten terapiakeittiö ja tietokonepohjaiset harjoitusohjelmat. Sakari ja Eino (nimet muutettu) käyvät toimintaterapiassa viikoittain terveyskeskuksen maksusitoumuksella. Sakari sairasti aivoinfarktin muutama vuosi sitten; Eino sai pikkuaivoinfarktin tänä keväänä. Kummatkin ovat kokeneet hyötyneensä terapiasta. Sakari kertoo, että toimintaterapiassa on tehty käsien toimintaa, muistia, keskittymistä ja hahmottamista edistäviä tehtäviä. Edistymistä on mitattu säännöllisesti testeillä. Einon terapiassa on keskitytty pääasiassa yläraajan hallinnan parantamiseen. Kummatkin kertovat pystyvänsä tekemään jälleen useimpia niistä asioista, joihin eivät ennen terapiaa pystyneet. Sakarin mukaan parasta terapiassa on ollut oppia terapoimaan itse itseään.

35 300 kpl Tuomo Hokkinen Tiina Korhonen ja Marja Marttinen Saarenvireen arkisto, Merjan Kuva Crea / Tornio K-Print


MEÄN AVISI

Kohti sujuvampaa liikkumista ja toimintaa

Joukon tarina

Jouko Aholan elämä muuttui yhdessä yössä syyskuussa 2010. ”Kun aamulla yritin nousta ylös sängystä, ei vasen puoli liikkunut lainkaan!” Vaimo tilasi ambulanssin ja matka jatkui Länsi-Pohjan keskussairaalaan - tulossa on mies, jolla on aivoinfarktiepäily. Sairaalaassa pään CT-kuvaus vahvisti diagnoosin. HYKS:in ohjeiden mukaan liuotusta ei enää tehtäisi. Siitä alkoi pitkä toipuminen ja kuntoutus. ”Kuukausi keskussairaalassa kului paljolti vuoteessa”. Vähitellen alettiin harjoitella avustettuna siirtymisiä vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin sänkyyn. Keskussairaalasta Jouko siirtyi jatkokuntoutukseen Saarenvireeseen. ”Alussa kaikki tuntui olevan yhtä kaaosta. Saarenvireessä saimme vaimoni kanssa paljon tietoa, mikä auttoi meitä eteenpäin”. Jouko kotiutui marraskuussa 2010. Kuntoutusjakson aikana kotiin tehtiin asunnonmuutostöitä, jotta miehen liikkuminen pyörätuolilla onnistuisi. ”Ensimmäiset päivät kotona olivat välillä vaikeita. Kaikki oli uutta ja outoa ja tunteet vaihtelivat laidasta laitaan”. Vuoden vaihteen jälkeen Joukon kuntoutus jatkui Oulun yliopistollisen sairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla ja sen jälkeen kotikunnan myöntämänä fysio- ja toimintaterapiana. Joukon vaimo etsi aktiivisesti tietoa netistä ja löysi Kelan toteuttaman painokevennetyn kävelykuntoutuksen kurssin Kuopiossa. ”Suomesta kurssille valittiin kolme kuntoutujaa ja minä olin yksi heistä. Se oli kuin lottovoitto!” Kuopion kurssin jälkeen Jouko sai varmuutta liikkumiseen ja arki alkoi sujua jo paremmin.

Jouko Ahola kävelysimulaattorissa kuntohoitaja Jukka Äijälän ohjaamana

Nykyisin Jouko on käynyt fysioterapiassa ja harjoitellut sinnikkäästi kotona. Kevään 2013 aikana Jouko on kulkenut myös Saarenvireen Lokomat-kävelysimulaattorissa. ”Lokomat-kävelyterapia on rankkaa harjoittelua! Hiki nousi pintaan ensimmäisillä kerroilla ja jalkojen lihakset kipeytyivät alussa. Olen kuitenkin huomannut, että kävely on varmentunut ja lihasvoima alaraajoissa on lisääntynyt. Harjoittelu siis jatkuu kohti yhä sujuvampaa liikkumista ja toimintaa!”

3


4

MEÄN AVISI

OMAISHOITAJA Ota hetki aikaa itsellesi. Käytä palvelusetelisi meillä

• Kuntosali • allasryhmä • fysioterapia • toimintaterapia • hierontapalvelu • jalkojenhoito • intervallihoito • sotainvalidien avustajatoiminnan kodinhoidon palvelut

Tornion Sairaskotisäätiö | Pitkäkatu 7, 95400 Tornio Puh. (016) 226 4400 | saarenvire@saarenvire.fi | www.saarenvire.fi

Paavo Markunmäki esittelee maalaamiaan tauluja

RAKENNAMME YHDESSÄ TULEVAISUUTTA Saarenvireen osaava ja motivoitunut henkilöstö ovat avaintekijöitä yksilöllisen hoidon ja kuntoutuksen onnistumisen kannalta. Työntekijämme ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin. Arvot ja visiot ohjaavat työtämme. Olemme työyhteisö, jossa panostamme koulutukseen ja toiminnan kehittämiseen. Haluatko Sinä olla mukana kehittämässä moniammatillista toimintaamme? OTA YHTEYTTÄ!

Johtava hoitaja Anne - Maija Ollitervo anne.ollitervo@saarenvire.fi 016-2264 244 gsm. 040 184 3640

Ennasta lisää vuosia kotiin Saarenvireen ennaltaehkäisevä gerontologinen kotikuntoutus, tuttavallisemmin Enna, edistää asiakkaan toiminta- ja liikuntakykyä sekä itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa.

nulle Kallinrantaan ja suositteli Enna-kuntoutusryhmään osallistumista.

Enna - kuntoutus käynnistyi Saarenvireessä jo 2011 vuonna. Lähikunnista mukana ovat Kemi, Tornio ja Keminmaa. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa lisää vuosia kotona asumiseen ja lykätä mahdollista laitoshoitoon siirtymistä. Kotikuntoutuksen lisäksi ryhmä kokoontuu kerran viikossa Saarenvireessä. Keminmaalainen Paavo Markunmäki on ollut todella tyytyväinen tullessaan Enna ryhmään. Tässä taiteilija Paavon ajatuksia Ennasta.

Saarenvireen ryhmässä harjoitetaan tarkkuutta, pelataan pelejä ja muistellaan menneitä kivassa porukassa.

Kuulin Enna-kuntoutusryhmästä kotisairaanhoitaja Sari Söyringiltä. Hän soitti mi-

Hyvillä mielin odotan taas torstaita Saarenvireessä.

Luonani käydään kerran viikossa. Tuolloin jumpataan, tehdään tasapaino- lihaskuntoja ryhtiharjoituksia.

Olen saanut Enna-kuntoutuksessa paljon uusia ystäviä, tietoa, voimaa ja varmuutta. Mielestäni tämä Enna-kuntoutus on erittäin hyvä. Suosittelen muillekin Saarenvireen Enna-kuntoutusta.


MEÄN AVISI

5

ston miehet harjoituksessa. Aliupseerikoulun konekivääriosa assa keskellä Torniolainen Olavi Isonikkilä kuv

“Himmetä ei muistot koskaan saa”

Jonne Kallunki ju City Maratonin oksi vuonna 1983 järjestetyn voittaen 60-vuo N tiaiden sarjan aj ew York alla 3.09.21.

Nyt se on tutkittu!

Sotainvalidit elävät kauemmin kuin muut ikäisensä suomalaismiehet Helsingin yliopiston geriatrian emeritusprofessori Reijo Tilvis selvitti vuonna 2012 valmistuneessa tutkimuksessaan sotainvaliditeetin vaikutuksia ikääntyneiden miesten terveydentilaan, toimintakykyyn ja elinaikaan. Tarkoituksena oli selvittää Sotainvalidien Veljesliiton toiminnan ja sotainvalidikuntoutuksen vaikuttavuutta. Tutkimuksen tulos oli, että sotainvalidit elivät 1,3 vuotta kauemmin kuin muut. Myös itse tutkija Reijo Tilvis hämmästyi tutkimuksen tulosta! Täytyy kuitenkin muistaa,

että tutkimuksessa mukana olleet yli 75 vuotta täyttäneet miehet ovat monin tavoin valikoituneita. – Kävi ilmi, että kaikkein pisimpään elivät sotainvalidit, jotka olivat osallistuneet kuntoutukseen, mutta joilla oli vain lievä sotavamma. Sotainvalidien hoidosta ja kuntoutuksesta alettiin huolehtia heti sodan jälkeen. 1940-luvulla perustettu Sotainvalidien Veljesliitto sai jatkaa toimintaansa, vaikka Neuvostoliiton valvontakomissio sen lakkauttamista aluksi vaatikin.

On selvää, että sotainvalidien hoidosta voisi oppia jotain. Tilviksen mukaan tutkimuksen tulokset tukevat Veljesliiton näkemystä siitä, että jatkuva huolenpito, kuntoutus, veljestoiminta ja tiivis yhteisöllisyys ovat hyödyttäneet sotainvalideja tavalla, joka näkyy edelleen heidän korkeassa iässä. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 2479 miestä, heistä 463 sotainvalidia. Tutkimukseen osallistuneet miehet olivat seurannan alkaessa täyttäneet vähintään 75 vuotta, heidän keski-iän ollessa 81,3 vuotta.


6

MEÄN AVISI

Suuret ajatukset tulevat aina sydämestä – kiitämme lahjoittajia Kinestetiikan kouluttaja Seppo Hauta näyttää ylösnousun oikeaoppista liikemallia perushoitaja Saara-Kaisa Angerian avustuksella

Asko Joona lahjoitti omaisten puolesta isänsä Osmo Joonan muistorahat henkilökunnan virkistykseen. Lahjoituksen ottivat vastaan toimitusjohtaja Tuomo Hokkinen, johtava hoitaja Anne-Maija Ollitervo ja perushoitaja Tarja Fräki

Kinestetiikka toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen tukena Tornion Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Rantamölö ja hallituksen jäsen Kaisa-Leena Koskinen lahjoittivat verenpainemittarin. Lahjoituksen otti vastaan johtava hoitaja Anne-Maija Ollitervo

Jaana Aalto Assar Suopangin omaiset Tornion sydänyhdistys Vesa Marttinen Aku Alakokkare Sotainvalidien Veljesliiton Sodankylän osasto ry Pentti Rauvalan omaiset Eero ja Liisa Aska Veikko Hanhela Osmo Joonan omaiset Aili Virtasen omaiset Jorma Kitunen Toini Rovanen Kauko Lampisen omaiset

Kinestetiikka on keskieuroopassa kehitetty hoito- ja terapiatyötä tukeva voimavaralähtöinen toimintamalli, jossa painopiste on ihmisen luonnollisten liikemallien sekä kehon ja ympäristön hahmottamisen tukemisessa. Kinestetiikassa lähdetään liikkeelle henkilön jäljellä olevista voimavaroista. Kinestetiikkaa hyödyntäen henkilön ja avustajan luovuus ja rohkeus kokeilla erilaisia liikkumistapoja lisääntyy. Kinestetiikka on hyvin käytännön läheinen ja käyttökelpoinen työväline hoitotyön ja kuntoutuksen kaikilla osa-alueilla. Kinestetiikka näkee kuntoutumisen tukemisen osana kokonaisvaltaista hoitoa, ei niinkään erikseen suoritettavina toimenpiteinä. Asiakas huomioidaan yksilönä yksilöllisine tarpeineen aina hoidon tarpeen alkuhetkistä kotiutumiseen. Yhtälailla Kinestetiikan keinoja voidaan soveltaa monipuolisesti myös kotiympäristöön, niin kotihoidon, kuntoutuspalveluiden kuin

Kinestetiikan tavoitteena on tukea ihmisen perustoimintojen suorittamista siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee osallistumaan aktiivisesti elämäänsä huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan. omaishoitajienkin käyttöön. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry pitää Kinestetiikan kursseja hoitajille ja fysioterapeuteille sekä omaishoitajille. Koulutettua ammatihenkilöstöä on n. 5000. Kurssien palaute on erittäin myönteistä niin ammattihenkilöstöltä kuin perheiltä. Lisätietoja Kinestetiikasta ja koulutuksesta osoitteesta www.kinestetiikka.fi Seppo Hauta, kuntohoitaja, Kinestetiikka kouluttaja Minna Toikka, fysioterapeutti, Kinestetiikka tutori Virpi Hantikainen, ESH, TtT, Kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja.


MEÄN AVISI

7

Uudet työntekijät esittäytyvät

Tarja Sorvoja hoitaja

toimintaterapeutti

Iida Leino

jalkojenhoitaja

Satu Marin

Jenni Vehmanen hoitaja

ravitsemistyöntekijä

Veikko Lindgren

” Hymy jonka annat, palaa aina luoksesi.”

”Ihminen on luotu toimimaan; toiminnallisuuden tukeminen on ihmisyyden tukemista.”

” Elä tässä hetkessä, älä anna periksi.”

”Mistä on pienet pojat tehty? Terveiset äitiyslomalta.”

”Anna aikaa”

TERVETULOA kuntoutumaan Saarenvireeseen Tornioon!

Päiväkuntoutuksesta virkistystä ja vaihtelua arkeen! Päiväkuntoutusryhmämme on tarkoitettu juuri teille sotiemme veteraanit ja lotat. Lisätietoja päiväkuntoutusryhmästä ja siihen hakeutumisesta antavat sosiaaliohjaajamme. Anu Vasama (016) 2264 120, gsm 040 7461661 Tiina Korhonen (016) 2264 118, gsm 040 7082726 Tornion Sairaskotisäätiö | Pitkäkatu 7, 95400 Tornio


Saarenvire Pitkäkatu 7, 95400 Tornio puh. (016) 2264 400, fax. (016) 482 449 e-mail: saarenvire@saarenvire.fi / etunimi.sukunimi@saarenvire.fi www.saarenvire.fi Ajanvaraus / vastaanotto puh. (016) 2264 400 Toimitusjohtaja Tuomo Hokkinen puh. (016) 2264 125, gsm 0400 955 178

Palvelut KUNTOUTUS

NEUVONTAPALVELUT

Saarenvire tarjoaa asiakkailleen laitoskuntoutusta, avokuntoutusta ja ryhmämuotoista päiväkuntoutusta. Erillaisilla yksilöterapioilla ja -hoidoilla sekä monipuolisella ja aktiivisella ryhmätoiminnalla tuetaan asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Saarenvireestä hoidetaan Länsi-Lapin ja Ruotsin Norrbottenin alueella asuvien sotainvalidien ja sotiemme veteraanien neuvontapalvelua. Neuvontapalvelu on kokonaisvaltaista ohjausta ja neuvontaa, jolla tuetaan asiakkaan ja hänen perheensä selviytymistä kotona.

LAITOSHOITO

AVUSTAJATOIMINTA

Sotainvalidien laitoshoito voi olla pysyvää asumista Saarenvireessä, jaksoja laitoshoitoa vuorotellen kotona ja Saarenvireessä tai päivätoimintaa. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon voi hakeutua sotainvalidi, jonka haitta-aste on vähintään 20%.

Avustajapalvelu tukee sotiemme veteraanien ja heidän puolisoiden ja leskien asumista omassa kodissaan. Avustajien tehtävään kuuluu arkiseen elämään ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä kuten ruuanlaitto, ylläpitosiivousta, vaatehuoltoa, piha- ja ulkotöitä, asiointi ja saattajatehtäviä.

PALVELUTALO SAARENKOTI Saarenkotiin voivat hakeutua asumaan ikäihmiset, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan. Asukkaat voivat halutessaan käytää Saarenvireen tukipalveluja, joihin kuuluvat muun muassa koti-, hoito- ja kuntoutus- ja ateriapalvelut sekä laaja virkistys- ja viriketoiminta. Hakemukset palvelutalo Saarenkotiin toimitetaan suoraan Saarenvireeseen.

SUOLAHOITO Suolahoitoon voivat hakeutua kaikki suolahoidosta kiinnostuneet, lisätietoja ja ajanvaraus Saarenvireen neuvonnasta.

ENNA

Ylilääkäri Pekka Ruuskanen puh. (016) 2264 400 Talouspäällikkö Anneli Lampinen puh. (016) 2264 129 Johtava hoitaja Anne-Maija Ollitervo puh. (016) 2264 244, gsm. 040 1843640 Vastaava fysioterapeutti Virpi Kuukasjärvi puh. (016) 2264 105, gsm. 040 4823368 Vastaava sairaanhoitaja Elina Alaviippola puh. (016) 2264 243 Toimintaterapeutti Tuovi Toivola puh. (016) 2264 117, gsm. 040 5734366 Toimintaterapeutti Iida Leino puh. (016) 2264 117, gsm. 0400 496881 Neuvontapalvelu Sosiaaliohjaaja Anu Vasama puh. (016) 2264 120, gsm 040 746 1661 Sosiaaliohjaaja Tiina Korhonen puh. (016) 2264 118, gsm 040 708 2726 Ravitsemistyönjohtaja Satu Surakka puh. (016) 2264 147 Laitostyöntekijä Jukka Kunnari puh. (016) 2264 124, gsm 0400 398 788 Avustajatoiminta Jääkärinkatu 10, 95400 Tornio Projektipäällikkö Johanna Holma puh. 040 772 4047 email: johanna.holma@saarenvire.fi

Ulkopuoliset asiakkaat voivat erikseen sovittaessa ruokailla Saarenvireessä.

Ennaltaehkäisevä gerontologinen kotikuntoutus edistää asiakkaan toiminta- ja liikuntakykyä sekä itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Maksusitoumuksen kuntoutusjaksolle antaa kotikunta. Kotikuntoutus ei korvaa kunnan kotihoitoa.

LÄÄKÄRIPALVELUT

PÄIVÄKESKUS SAARENHELMI

Alueohjaaja Tuija Kurki puh. 040 159 4498 email: avustajatoiminta.roi@saarenvire.fi

Lääkäripalvelut on tarkoitettu Saarenvireen asukkaille ja kuntoutujille.

Päiväkeskustoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana. Yhteyshenkilö Anne-Maarit Mörsäri puh. 040 7511841.

Alueohjaaja Sari Ailunka-Junttila puh. 040 767 2325 email: avustajatoiminta.ita-lappi@saarenvire.fi

ATERIAPALVELUT

Alueohjaaja Anita Puruskainen puh. 040 175 7931 e-mail: avustajatoiminta@saarenvire.fi

Meän Avisi 2014  

Saarenvireen asiakaslehti Meän Avisi

Meän Avisi 2014  

Saarenvireen asiakaslehti Meän Avisi

Advertisement