Page 1

Marskin Viesti

Jäsentiedote kevät | 2017


Tässä numerossa Tulevat omat tapahtumat

2

Pääkirjoitus 3 Asiakasymmärrys ja sinnikkyys ovat myyjän tärkeimmät taidot

Syysfestarit

4

Kevätkokouskutsu 5 Nuorisotoiminta 2017 6 Kausi, jolloin uusi aika alkoi

8

Hanki yrityksellesi uusia asiakkaita Asuntomessuilta Mikkelistä 10 Tahkon mökki 13 Aktiivipäivät 3. - 5.2.2017

14

Seniorikilta 16 Lentopallovuoro lauantaisin

17

Lauantaina 7.10.2017 klo 19 Mikkelissä Talleta

Hyödynnä jäsenyys 18 Saa häiritä! Hallitus 2017

19

Marskin Viesti Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset, Etelä-Savo ry:n jäsentiedote Toimitus: MMA Etelä-Savo ry:n hallitus Päätoimittaja: Saara Liukkonen Ulkoasu ja taitto: Tmi SaaraLiu, www.saaraliu.fi Paino: Teroprint Oy Painosmäärä: 480 kpl Ilmoitusmyynti: 2

Jouko Salminen p. 0400 520 308 Hallituksen jäsenet (lehden lopussa yhteystiedot)

Marskin Viesti 01 | 2017

päivä jo kalenteriin!


Pääkirjoitus Uusi vuosi, uudet kujeet..

T

ämä vuosi on edennyt jo ensimmäisen neljänneksen yli. Yhdistyksemme toimintaan tämä vuosi toi muutoksia etenkin hallituksen kokoonpanon suhteen. Mukaan tuli uusia tekijöitä ja mukana säilyi kokemuksen tuomaa varmuutta. Uudet tavat toimia hakee vielä ehkä muotoaan, mutta uskon, että tästä vuodesta tulee erinomai-nen vuosi.

U

usia halltiuksen jäseniä on mm. tapahtumista vastaava todellinen tapahtumaguru Tiina Maczulskij. Suunnitelmissa on huikeita juttuja, odotellaan mitä kaikkea ehditään jo tänä vuonna toteuttaa.

T

oimintaa ei ole ilman ihmisiä, eikä tapahtumissa sisältöä ilman osallistujia. Toivomme siis, että osallistutte niihin mukaan. Meille saa myös kertoa millaiset tapahtumat olisivat sellaisia, jotka teitä kiinnostavat. Vanha klisee “mitä enemmän annat, sitä enemmän saat” pätee myös yhdistystoimintaan erinomaisen hyvin. Osallistumalla tapahtumiimme ja koultuksiimme on sinulla mahdollisuus rakentaa omaa verkostoasi suuremmaksi, saada uutta virtaa työrintamalle, mahdollisesti lyödät jopa uuden työpaikan, lisäät ammattitaitoasi.. hyödyt ovat sinusta itsestäsi loppupelissä kiinni, emme tule sinua kuitenkaan kotiovelta hakemaan ;) Seuraava tapahtuma on jo nurkan takana eli yhdistyksemme oma kevätkokous maanantaina 24.4.

M

ukaan joukkoon mahtuu! Aktiivipäivillä helmikuun alussa MMA käynnisti suosittelukampanjan. Jäsenyyden suosittelu on helppoa, täytät vain lomakkeen osoitteessa suosittelu.mma.fi Suosittelijalle itselleen on luvassa uusista jäsenistä superlahjakortti ja uusi jäsen saa tottakai kaikki yhdistyksemme hienot edut! Jos et satu itsekään enää etuja muistamaan, niin ne voi tarkastaa tästä lehdestä sivulta 18. Saara Liukkonen Puheenjohtaja

Seuraa meitä somessa!

facebook.com/ESavoMMA twitter.com/MMAesavo

Marskin Viesti 01 | 2017

3


Asiakasymmärrys ja sinnikkyys ovat myyjän tärkeimmät taidot T V ulevaisuudessa myyjän tärkeimmät taidot ovat asiakasymmärrys, kyky johtaa itseään, taito palautua ja kyky sietää tappioita, käy ilmi Haaga-Helian ja Fountain Parkin tutkimuksesta.

Jos ei ymmärrä asiakkaan tarvetta, on erittäin vaikea tehdä tarjous, josta ei voi kieltäytyä.”

N

äin kiteytti yksi kyselyyn vastanneista. Tulevaisuudessa myyjältä vaaditaankin yhä enemmän asiakaslähtöisyyttä. Se tarkoittaa muun muassa asiakkaan toimintaympäristön ymmärtämistä, luovien ratkaisujen löytämistä sekä palvelualttiutta.

M

yynnin luonne on muuttunut. Enää ei myydä yksittäistä tuotetta vaan yhä enemmän ratkaisuja rakennetaan yh-

dessä asiakkaan kanssa. Missä ihminen on, niin siellä ihmisen sekä henkistä kapasiteettia että tietopääomaa tarvitaan yhä enemmän, Haaga-Helian yliopettaja ja tutkimuspäällikkö Timo Kaski sanoo.

ditaan, vaikka tappioita tulisi useampi peräkkäin.

astauksista tulee pääasiassa se kuva, että myyjät kokevat työnsä aika yksinäiseksi. Työyhteisöissä tarvitaan keskinäistä sparraamista sekä tilanteiden purkamista jälkikäteen.

Tappiosta palautuminen vaatii itsetuntemusta Pehmeät taidot digisiakasymmärryksen lisäksi osaamista tärkeämpiä

A

toinen kyselyssä esiin nouseva teema on itsensä johtaminen ja ahkeruus. Myyntityössä täytyy sietää tappioita, kyetä nollaamaan tilanne nopeasti ja jatkaa eteenpäin. Se vaatii valtavasti henkistä pääomaa sekä itsetuntemusta.

H

enkisen kyvykkyyden puolelle tarvitaan avuksi kotipesä. Siihen, miten yksittäinen myyjä oman työnsä näkee ja kokee, vaikuttaa todella paljon johtaminen ja yrityskulttuuri. Kollegoiden, esimiesten ja tiimin pitää pystyä auttamaan tappioiden käsittelyssä, Kaski sanoo.

MIESTEN MAANANTAI

Hiustenleikkaus (30 min)

20 € Tarjous voimassa ainoastaan maanantaisin (norm. 30 €)

Avoinna ma-pe 8 - , la 8 - 14 Ajanvaraukset 015 210 610 Ajanvaraukset myös netistä! www.hennis.fi Porrassalmenkatu 18

Mikkeli

T

appioista huolimatta myyntityössä pitää jaksaa yrittää jatkuvasti lisää. Ajoittain voi näyttää siltä, että kova työ valuu hukkaan. Tappion jälkeen myyjän pitäisi kuitenkin saada oma energiatasonsa nopeasti ylös. Samaa asennetta vaa-

V

aikka myyjän digitaidoista puhutaan paljon, niin kyselyn perusteella ne ovat vasta neljänneksi tärkein asia. Uudet digitaaliset työkalut pitää hallita ja ne auttavat työskentelyssä, mutta mikään avain menestyvään myyntiin ne eivät ole.

D

igitaitoja tärkeämmäksi tutkimuksessa nousevat esiin niin sanotut pehmeät taidot: kyky kuunnella asiakasta, taito rakentaa verkostoja ja luottamusta.

Pitkäaikaisiin liikesuhteisiin vaaditaan luottamus, ja luottamus ei synny hetkessä vaan se kehittyy kuuntelun, ymmärtämisen, tekemisen ja lupausten lunastamisen kautta”, yksi vastaajista kuvasi.

M

yynti mielletään kovaksi ja nopeatempoiseksi alaksi, mutta se on myös syvällistä ajattelua ja pohdintaa vaativaa työtä, Kaski sanoo.

• • • • •

M

yynnissä tulevaisuudessa korostuvat teemat:

Asiakaslähtöisyys Ahkeruus ja itsensä johtaminen Soft skills Digitaalisuus ja data Toimintaympäristön tunteminen

Teksti: Anni Karppanen / MMA, www.lehti.mma.fi


Kevätkokouskutsu Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset Etelä-Savo ry:n sääntömääräinen kevätkokous Maanantaina 24.4. 2017 klo 18.00 Mikke ry:n toimisto, Maaherrankatu 22

Esityslista 1.

Kokouksen avaus a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat b) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2.

Toimintakertomus ja tilinpäätös a) Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta. b) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. c) Vahvistetaan tilinpäätös d) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

3. 4.

Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.

5.

a) Päätetään Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle tehtävistä aloitteista. b) Liittokokousvuonna valitaan edustajat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ry:n liittokokoukseen ja päätetään kunkin edustajan äänimäärästä ja valitaan yhdistyksen ehdokkaat MMA:n luottamustehtäviin.

6.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7.

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä.

8.

Kokouksen päättäminen

Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.

Kokoukseen osallistuville kahvitarjoilu! Tervetuloa! MMA Etelä-Savo ry Hallitus

Marskin Viesti 01 | 2017

5


Teksti: Markku Olkkonen Kuva: MMA

Nuorisotoiminta 2017 V

uoden 2017 nuorisotoiminta starttasi MMA:n aktiivipäivien yhteydessä Mikkelissä. Sokos Hotel Vaakunassa järjestetty tapahtuma keräsi suuren liudan alueiden nuorisovastaavia sekä aktiivisia nuorisofoorumilaisia yhteen.

A

luksi itsensä esitteli uusi nuorisoasiantuntija Igor Parri. Hän aloitti tehtävässään tammikuussa ja on jo näinkin lyhyessä ajassa saanut paljon aikaan. Uusia opiskelijajäseniä on saatu kasaan jo mukavasti sekä opiskelijoita varten toimintaan on valjastettu erilliset sosiaalisen median kanavat. Tässä vaiheessa on hyvä kiittää Joanna Purostoa hänen onnistuneesta aikakaudestaan nuorisoon liittyvien asioiden edistämisestä. Moni asia meni suuren harppauksen eteenpäin hänen aikanaan, eikä vähiten yhteisöllisyys ja tekemisen meininki! Igor on ollut opiskelijapiireissä jo ennestään tuttu. Vapaaaikanaan hän on artisti, joka esiin6

Marskin Viesti 01 | 2017

tyy etenkin opiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa ja hänen innoittamanaan on varmasti saatavissa paljon uusia opiskelijajäseniä!

N

uorisofoorumin kautta on mahdollisuus päästä etenemään luottamustehtävissä nopeastikin. MMA Kanta-Häme nimitti uudeksi puheenjohtajakseen nuorisofoorumin kantavan voiman Olli Mannisen! Kokonaisuuden kannalta on myös hyvä, että MMA:n hallitus on ollut myötämielinen siihen, että nuorisofoorumin edustajalle tulee osallistumisoikeus kokouksiin, vaikkakin ilman äänioikeutta. Maailma muuttuu jatkuvasti yhä nopeampaa vauhtia, joten on hyvä, että nuorten innovatiivisia ajatuksia saadaan kuuluviin.

N

uorisofoorumin tapahtumassa Samuli Myllyharju esitteli myös Danske Bankin vastavalmistuneille tehdyn todella houkuttelevan kampanjan. Kahden vuoden sisällä valmistuneil-

la MMA:n jäsenillä on mahdollisuus saada MasterCard Platinum sekä PriorityPass lentokenttien loungeihin ilman kuukausi tai vuosimaksuja. Edun arvo on jopa 700€, joten Danske Bank todellakin mieltää liittomme nuoret suureksi potentiaaliksi asiakaskunnassaan!

N

uorisoa kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa myös MMA:n tarjoamiin koulutuksiin! Varsinkin uran alkuvaiheessa kaikki tieto myynnin eri osa-alueista on tervetullutta. Kaikilla on omat vahvuusalueensa ja kehittämiskohteensa. Ne myös eroavat eri henkilöillä toisistaan. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus haastaa itseään laadukkaissa koulutuksissa ja löytää ne itselleen sopivat opit. Hyvää kevään jatkoa! Markku Olkkonen Nuorisovastaava MMA Etelä-Savo


Tervetuloa vuoden ensimmäiseen After Work –tilaisuuteen brainstormaamaan, rentoutumaan ja verkostoitumaan!

Marskin Viesti 01 | 2017

7


MMA Nuorisofoorumi

Kausi, jolloin uusi aika alkoi Ei kai sitä kukaan olisi uskonut. En itsekään. Ai, että Mikkelissäkö Liiga-kiekkoa loppuunmyydyille katsomoille ja ihmiset täydellisen hurmoksen ja urheilunautinnon vallassa läpi kauden?

E

nnusmerkit eivät olleet sieltä vahvimmasta päästä. Todennäköisyys onnistumiselle oli suurin piirtein sama kuin suomalaisen kuulennon toteutuminen kesän 2017 aikana. Menestyksekkäät Mestis-vuodet eivät enää maistuneet miltään. Mikkeli oli nähnyt jo kaiken mahdollisen. Kaikki oli ihan kivaa, muttei kuitenkaan tuntunut juuri miltään. Voitot eivät tuoneet enää aitoja elämyksiä mukanaan, sillä kaikki oli koettu jo aikaisemmin.

V

uodet Mestiksessä olivat jättäneet Mikkeliin kuitenkin odotuksen. Odotuksen jostain suuremmasta, jostain ennen kokemattomasta, jostain mistä kaikki nämä vuodet oli salaa haaveiltu. Se haavemaailma muuttui kuitenkin todellisuudeksi 8

Marskin Viesti 01 | 2017

viime keväänä, jolloin Jukurit siirtyi virallisesti Liiga-aikaan.

A

lusta alkaen oli selvää, ettei Jukurit menisi Liigaan yksin. Suureen tuntemattomaan mentäisiin yhdessä mikkeliläisten kanssa. Kävi miten kävi. Tämä henki oli aistittavissa Mikkelin kaduilla siitä hetkestä lähtien, jolloin Liiga-joukkue julkistettiin toukokuussa keskellä kaupunkia. Tätä oli odotettu. Tästä oli haaveiltu. Ja nyt tästä otettaisiin kaikki mahdollinen irti.

J

a sitä se todellakin oli. 30 kotiottelua Ikioma Areenalla, lukemattomia tapahtumia Etelä-Sa-


von alueella ja rajaton määrä viikinkihenkeä tuoksuvaa yhteisöllisyyttä sekä tahto elää yhteistä tarinaa. Oli upea aistia ihmisistä se ilo, jota Jukurit pystyi heille tarjoamaan läpi kauden. Ottelutapahtumista muodostui kohtaamispaikkoja, jossa fanit, yritykset sekä yhteisöt pääsivät elämään yhdessä iltoja, joihin mahtui tunteita laidasta laitaan. Mikkeli oli yhtä. Yleisö kannusti Jukureita. Jukurit halusi tuottaa kotiyleisölle iloa kotivoitoilla.

M

uu Suomi ihmetteli, että mitä ihmettä Mikkelissä oikein tapahtuu? Mikä heimo? Mikä tarina? Ihmettely ei haitannut, vaan laittoi koko kaupungin lyömään parasta pöytään. Yhteisöllisyys sai uusia ulottuvuuksia ja uusia ilmiöitä syntyi. Tarinan sivut kasvoivat ihmisten avulla, ei teennäisillä tempauksilla tai lyhytnäköisillä kampanjoinneilla. Yhtäkkiä kaikki myös Mikkelin ulkopuolella ymmärsivät mitä Mikkelin yhteinen tarina tarkoittaa - ja mitä se pitää sisällään.

K

uten tiedetään, tarina myös jatkuu. Ensi kauteen valmistautuminen on jo käynnissä. Tehtävää riittää, sillä me Jukureissa haluamme tarjota Mikkelille ja mikkeliläisille entistäkin parempaa. Uusia elämyksiä, uusia pelaajia, uusia mahdollisuuksia sekä uudenlaisia ottelutapahtumia. Jukurien ottelutapahtumavastaavana takaan sen, että Ikioma Areenan illat tarjoavat ensi kaudellakin näkemisen ja kuulemisen arvoisia asioita. Tämän eteen tehdään myös töitä. Kelloon tai kalenteriin katsomatta.

J

atketaan tarinaa - yhdessä.

Eero Tuominen

viestintäpäällikkö Jukurit HC Oy

Marskin Viesti 01 | 2017

9


Hanki yrityksellesi uusia asiakkaita Asuntomessuilta Mikkelistä V

uoden 2017 Asuntomessut järjestetään 14.7.-13.8.2017 upeassa miljöössä Saimaan rannalla, vain kolme kilometriä etelään Mikkelin kaupungin keskustasta.

A

suinalueen rakentamisen lähtökohtana on ollut Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Mikkelin Kirkonvarkauteen syntyvällä asuinalueella on messujen aikana esillä kolmisenkymmentä kohdetta.

HUOLTOKORJAAMO KAIKKI MERKIT

• Moottorinohjaus, ABS, ilmastointi, ilmastointihuolto, automaattivaihteistot, lisälämmittimien asennus/korjaus ym., SIJAISAUTO !

BMW & MB -varaosamyynti

S

uomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala sanoo Mikkelin messujen tarjoavan aiemmilta vuosilta tuttuja ratkaisuja, mutta myös uutta.

E

Kaapelik. 3, 50130 Mikkeli Puh. 010 231 2220 • paja@motopaja.fi

mme unohda messujen viihteellisyyttä, mutta tarjoamme Mikkelissä entistä

enemmän sisältöä ja pohjaa keskusteluille hyvästä asumisesta.

M

essutalojen lisäksi Asuntomessuilla on perinteisesti myös näyttelyhalli- ja ulkonäyttelypaikkoja. Näyttelypaikoista lähes 80% on varattu. Tuomaalan mukaan kattauksesta tulee monipuolinen.

K

okemuksen mukaan paikat myydään loppuun. Jos vielä on paikallisia yrityksiä, jotka kokevat hyötyvänsä messuista, kannattaa ottaa nopeasti yhteyttä.


A

suntomessutapahtumassa tavoittaa reilusti yli 100 000 kuluttajaa. Asuntomessujen näyttelypaikkamyynti on avoinna ja varaamalla paikkasi nyt varmistat näkyvyytesi ensi kesän isoimmassa asumisen tapahtumassa.

Näyttelytilaa ulkona ja hallissa Messuilla on tarjolla näyttelytilaa sisustus- ja rakennusalan tuotteille sekä palveluille niin ulkona kuin myös sisänäyttelyhallissa. Halli sijaitsee messualueella heti sisäänkäynnin jälkeen ja messuvieraat kulkevat hallin läpi sekä alueelle saapuessaan että sieltä poistuessaan. Näyttelypaikkavaraukset: www.asuntomessut.fi Hallipaikkatiedustelut ja varaukset: Mia Heimberg 020-743 7709 mia.heimberg@asuntomessut.fi

Asiakaskutsukortit

Mainonta messuilla

Asiakaskutsukortti on hyvä tapa ilahduttaa asiakkaitasi. Asiakaskutsukortin voi tilata omalla logolla painettuna (väri musta) tai tekstipainatuksella seuraavin ehdoin: Logopainettu kutsukortti: minimilaskutus 100 kpl ja tämän ylittävältä osalta todellisen käytön mukaan Tekstipainettu kutsukortti: minimilaskutus 20 kpl ja tämän ylittävältä osalta todellisen käytön mukaan

Asuntomessut tarjoaa loistavan alustan yrityksille tuotteiden ja palveluiden myyntiin, markkinointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen tavoittaen messuilla vuosittain reilusti yli 100 000 kuluttajaa ja netissä n. 700 000 erilliskäyntiä. Asuntomessut tarjoaa mainion markkinointialustan asumisesta, rakentamisesta, remontoinnista ja pihoista kiinnostuneita kohderyhmiä tavoitteleville yrityksille.

Asiakaskutsukortin hinta 17 €/ kpl. Tilaa asiakaskutsuja sähköpostilla: tilaus@asuntomessut.fi 

Saatavilla olevat mainosmuodot:

Tilauksessa mainittava toimitusja laskutusosoite, y-tunnus, mahd. laskutusviite, yhteyshenkilö (nimi, sähköposti, puh.nro) ja mikäli logopainatuksella niin logo jpg, tif tai eps muodossa. Asiakaskutsukortteja voi tilata printtimuotoisena jaettavaksi sekä lähettää sähköisenä suoraan vastaanottajalle.

• • • • • •

Verkkomainonta Digitaalinen led-mainos Pylväsbanderolli Signware-mainos Adshel-ulkomainos Äänimainos

Lisätiedot: http://asuntomessut. fi/mediakortti/#main Tilaukset: Mediamix Finland, puh. 09-7250 7700


12

Marskin Viesti 01 | 2017


Tahkon mökki K

aksitasoisessa täysin varustellussa huoneistossa on makuupaikat kahdeksalle (8) hengelle. Lomaviikot annetaan varausjärjestyksessä MMA Etelä-Savon jäsenille ts. nopeus palkitaan! Jos hakijoita on useampia samalle viikolle, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken ja etusija on heillä, jotka eivät ole ennen käyttäneet mökkiä. Valitse sopiva ajankohta ja soita Kaipiaisen Juhalle. Yhteystiedot sivun alareunassa.

J

äsenystävällinen vuokra 350 € / viikko. Viikko alkaa aina edellisen viikon perjantaina klo 15.00 ja päättyy seuraavana perjantaina klo 14.00.

J

os lomaviikolle ei ole viikkovarausta, vuokrataan myös viikonloppuja (pe-ma) tai alkuviikkoja (ma-pe). Viikonloppu on 200 € ja alkuviikko 150 €. Näitä voi tiedustella myös Juhalta.

T

ahkon alueella runsaasti erilaisia palveluja niin kesä- kuin talvimatkailijalle. Mökin läheisyydessä ovat laskettelurinteet, kelkkareitit, hiihtoladut, kylpylä, keilahalli, golfkeskus jne. unohtamatta ravintolamaailmaa. Tutustu Tahkon alueeseen osoitteessa www.tahko.fi. Lisäksi on hankittu soutuvene joka on vain huoneisto 2 osakkaiden käytössä, tarkemmat sijaintitiedot löytyvät mökiltä.

Vuonna 2017 meillä on vielä vapaana seuraavat viikot: viikko 22 viikko 28 viikko 34 viikko 40 viikko 46

(pe 26.5 – pe 2.6) (pe 7.7 – pe 14.7) (pe 18.8 – pe 25.8) (pe 29.9 – pe 6.10) (pe 10.11 – pe17.11)

Viikko alkaa edellisen viikon perjantaina klo 15.00 ja päättyy lomaviikon perjantaina klo 14.00.

Vuokrausehdot: - Tahkon mökkiä vuokrataan vain MMA Etelä-Savon jäsenille. - Vuokraaja on vastuussa mökistä ja irtaimistosta vuokrausajankohdan ajan. - Vuokraajan tulee siivota mökki seuraavalle asukkaalle, jos näin ei ole tapahtunut, on seuraavalla asukkaalla oikeus tilata siivous edellisen vuokraajan lukuun. - Kaappeihin ei saa jättää mitään pilaantuvia ruokatarvikkeita, vaan ne on vietävä mukanaan pois. - Liinavaatteet ja pyyhkeet mukaan. - Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä. Kysy vapaita viikkoja joko puhelimitse 0400 693 627 tai sähköpostitse juha.kaipiainen@surffi.fi.

Yhteystiedot:

Juha Kaipiainen 0400 693 627 juha.kaipiainen@surffi.fi

Marskin Viesti 01 | 2017

13


Aktiivipäivät 3. - 5.2.2017 14

Marskin Viesti 01 | 2017


M

MA:n Aktiivipäivät järjestettiin teemalla” Jäsenten odotukset ja arvot- aktiviteetin lisääminen” ns. omalla kentällä eli täällä Mikkelissä helmikuun 3-5. päivänä. Paikalle oli saapunut runsaasti hymyileviä kasvoja sekä iloisia ja myyntihenkisiä ammattilaisia.

P

äivät käynnistettiin perjantaina iltapäivästä sekä MMA:n hallituksen kokouksen että Nuorisofoorumin kokoontumisen merkeissä ja päivä päätettiin komeasti uuden Frans & Michelle’n ravintolan avajaisissa. Aamupäivällä joukot jakaantuivat erilaisiin tapaamisiin kuka puheenjohtajien ja MMA:n hallituksen tai Nuorisofoorumin kokoontumiseen ja kuka taasen eri klinikoille kuulemaan jäsenrekisterityökaluista tai nettisivuista. Osa keskittyi vapaaseen seurusteluun ja iloisiin jälleennäkemisiin.

I

ltapäivällä saimme tuhdin annoksen Liittoasioita sekä kuulimme puheenjohtaja ehdokkaiden mainospuheita. Myös yhdistykset pääsivät ääneen kuten esim MMA Oulun seutu kertomalla omista jäsentapahtumistaan sekä niiden maksullisuudesta ja MMA Kainuu kertomalla heidän jäsenhankinnastaan. Lauantain parasta antia oli kuitenkin Lupauksena hyvä mainestrategiakyselyn purku. Jäsentutkimuksessa kysyttiin laajasti jäsenien kiinnostuksesta paikalliseen toimintaan, paikallisen toiminnan tärkeydestä sekä tyytyväisyydestä nykyisenkaltaiseen paikalliseen toimintaan.

men esitelmä ”Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu” valoitti meille kuulijoille mihin Suomessa sekä koko maailmassa ollaan menossa.

A

ntoisat päivät kaiken kaikkiaan varsinkin näin MMA hallituksen noviisille. Heli Airas Sihteeri MMA Etelä-Savo

P

äätöspäivänä eli sunnuntaina avattiin edellisen illan jäljiltä hieman väsyneitä silmiä loistavan Olli Kummeli Keskisen seurassa…ehkä jopa hieman nauraen… Kirjoittaja, puhuja Petri Rajanie-

Kuvassa MMA Etelä-Savon edustus Aktiivipäivillä: Juha Kaipiainen, Heli Airas, Markku Olkkonen, Saara Liukkonen ja Antti Saarnijoki Marskin Viesti 01 | 2017

15


Seniorikilta

MUISTOKIRJOITUS

Kevätkokous 18.4. klo 9.30 Seniorikillan sääntömääräinen kevätkokous TIISTAINA 18.04.2017 klo 9.30 Kokouspaikka on museokahvila Jääkärinkatu 6-8, MIKKELI

Vanha

Kassu,

Käsitellään sääntöjen mukaiset ja mahdolliset muut kokoukselle esitettävät asiat. TERVETULOA Kiltaraati Eläkeläinen, jos olet kiinnostunut kiltatoiminnasta, tule kevätkokoukseen. Saat tietoa ja tapaat toiminnassa mukana olevia jäseniä. OLTERMANNI Mikko Auvinen p. 0400 691 494

Rauno Suomalainen on poissa. Hän menehtyi pitkän sairauden uuvuttamana. Hän oli 82 vuotias. Parhaiten hänet muistetaan taitavana mainosalan ammattilaisena. Hänen käden jälki näkyi lehtiilmoituksissa, erilaisissa julkaisuissa ja mainosteksteissä. Myyntimiesten toiminnassa hän oli aktiivisesti mukana. Suunnitteli mm. myyntimiesten logon, teki erilaisia julisteita ja oli mukana Marskin Viestin teossa. Hänet tunnettiin ystävällisenä ja yhteistyökykyisenä ihmisenä työyhteisössä sekä sen ulkopuolella.

Kiltalaisia Tanhuvaarassa Savonlinnan Urheiluopistolla 5. - 9.2.2017

16

Marskin Viesti 01 | 2017


Lentopallovuoro lauantaisin M

yynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset Etelä-Savon eli myyntimiesten lentopallovuoro on kaikkien jäsenten käytössä. Lauantaisin klo 9.00 – 11.00 Tuppuralan koululla. Vuoro voimassa huhtikuun loppuun.

R

ohkeasti mukaan kuntoilemaan heti aamutuimaan! Lentopalloilijoiden yhteyshenkilöinä toimivat Heikki Kaukonen 0400 631110 ja Aarne Ahonen 0407382740

Tervetuloa myös uudet tulokkaat mukaan pelloomaan!

Ruokaostosten tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

1. Rekisteröidy PÄIVITÄ TIETOSI!!! Muistathan päivittää tietosi www.mma.fi sivustolle, niin saat sähköpostit ja postit oikeaan osoitteeseen!

2. Tilaa verkosta 3. Nouda kaupasta Myös us kuljet kotiin

www.k-ruokakauppa.fi/

Porrassalmenkatu 67, Mikkeli


Hyödynnä jäsenyys TAATTUA TURVAA  Turvaa työttömyyden varalle •

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa on nimensä mukaisesti perehtynyt nimenomaan myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien palkansaajien työttömyysturvaan sekä siihen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen. Kassan maksama työttömyysturva on karkeasti ottaen kolme kertaa suurempi kuin KELA:n maksama peruspäiväraha.

Käytössäsi omat lakimiehet •

MMA:n jäsenenä saat maksutonta neuvontaa kaikissa omaan työ- ja edustussopimukseen liittyvissä asioissa heti jäsenyyden alettua Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy:stä. Käytössäsi ovat toimialan erityiskysymyksiin erikoistuneet lakimiehet.

Vakuutusturvaa matkoille ja tapaturmiin •

MMA on vakuuttanut kaikki alle 68-vuotiaat jäsenensä vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksilla. MMA:n ottamaa perusturvaa voit täydentää jäsenetuvakuutuksilla.

LAADUKASTA KOULUTUSTA  • • •

MMA järjestää ammatillista koulutusta ympäri maata. Suurin osa koulutuksista on jäsenille ilmaisia. Voit helposti ilmoittautua koulutuksiin sähköisellä lomakkeella, joka on jokaisen kurssiesittelyn lopussa. Kurssipaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenet voivat hakea myös MMA:n koulutustukea unelmien toteuttamiseen.

MUITA ETUJA • • •

Levirakan ja A-lomien lomamökeissa saat viettää rentouttavia lomia ja postiluukusta kilahtaa kahdeksan kertaa vuodessa myynti&markkinointi-lehti. Nämä ja monet muut palvelut kuuluvat MMA:n jäsenmaksuun. Lisää jäseneduista löytyy: www.mma.fi

EUROMASTERILTA MULLISTAVA KOLMEN KELIN KESÄRENGAS!

Avoinna

ma-pe 8.30-20.00 la 9.00-18.00 su 12.00-16.00 Porrassalmenkatu 20 50100 Mikkeli p. 015 7600 200 Kauppakeskus Stella OLEMME NYT

AVAINAPTEEKKI!

S-Etukortilla Bonusta. Etu ei koske lääkkeitä.

Ennennäkemätön rengasuutuus Michelin CrossClimate+ varmistaa turvallisen ajon Suomen vaihtuvissa sääoloissa. Tervetuloa tutustumaan! MIKKELI Tusku, Insinöörinkatu 9, puh. 015 211 011

HYVISSÄ KÄSISSÄ euromaster.fi


Saa häiritä! Hallitus 2017 Saara Liukkonen Puheenjohtaja p. 040 5020 583 saaraliu@gmail.com Saara Isoaho Varapuheenjohtaja saara.a.isoaho@gsk.com p. 050 420 0561 Heli Airas Sihteeri heli1.hakkinen@gmail.com Antti Saarnijoki Koulutusasiamies p. 0400 656 662 antti.saarnijoki@kiilto.com Tiina Maczulskij Tiedottaja Urheiluvastaava p. 040 5104096 tiina.maczulskij@mikkelinkeskus.fi

Juha Kaipiainen Varainhoitaja p. 0400 693 627 juha.kaipiainen@surffi.fi

Timo Lahti Hallituksen varajäsen p. 0400 653 197 timo.lahti@mikkelinautokuljetus.fi

Markku Olkkonen Nuorisovastaava, Valtuustoedustaja p. 046 9209 462 markku.olkkonen@outlook.com Jouko Lätti Nettisivuvastaava, Hallituksen jäsen p. 040 555 9500 jouko.latti@cpe.fi

Timo Rimaila Hallituksen varajäsen p. 0400 492 820 timo.rimaila@gmail.com

Piia Lähde Hallituksen jäsen p. 050 4677 062 piia.lahde@gmail.com

Aki Väisänen Työttömyyskassan yhteyshenkilö Hallituksen varajäsen p. 044 700 7591 aki.vaisanen@kpt.fi Katja Sikanen Hallituksen varajäsen, Eläkeläisvastaava p. 0500 813 825 katja.sikanen@t-safe.fi Mikko Auvinen Oltermanni p. 0400 691 494

Marskin Viesti 01 | 2017

19


SUOMEN OSTETUIN AUTO ŠKODA OCTAVIA UUDISTUI

*

Uusi ŠKODA Octavia on enemmän. Edistyksellistä teknologiaa, tyylikästä muotoilua ja älykkäitä ratkaisuja.

Ennakkomyynnissä NYT. *Lähde: Trafi 1–12/2016.

ŠKODA Octavia alkaen 22 484,55 €, CO2-päästöllä 110 g/km. ŠKODA Octavia Combi alkaen 23 253,25 €, CO2-päästöllä 110 g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 3,9-6,8 l/km ja CO2-päästöt 98-158 g/km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.

skoda.fi

Kinnarinkatu 8 | 50170 Mikkeli

Veijo Karjalainen 050 590 6770 veijo.karjalainen@ajanvaunu.fi

Taavi Pulkkinen 0440 321 738 taavi.pulkkinen@ajanvaunu.fi

Tykkää meistä

facebook.com/SkodaSuomi Mikko Paavilainen 0500 822 156 mikko.paavilainen@ajanvaunu.fi

Profile for SaaraLiu

Marskin Viesti 01| 2017  

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, Etelä-Savon jäsenlehti.

Marskin Viesti 01| 2017  

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, Etelä-Savon jäsenlehti.

Profile for saaraliu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded