Page 1


Rehtorin tervehdys Lukuvuosi 2016 - 2017 on saatettu loppuun. Lukuvuoden aikana koulu on mennyt eteenpäin sekä peruskoulun että lukion osalta. Lukiossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla työskentely on alkanut uuden opetussuunnitelman mukaan. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset etenevät oman aikataulunsa mukaan. Opettajat ovat kehittäneet omia taitojaan niin, että he ovat voineet harjoituttaa opiskelijoita ottamaan uuden tyylisen kokeen haasteen vastaan. Perusopetuksen puolella uuden opetussuunnitelman yleinen osa on astunut voimaan. Tämä on näyttäytynyt oppilaille mm. ilmiöviikkoina sekä opettajille esimerkiksi uuden arviointikulttuurin opetteluna. Koulu kehittyy myös määrällisesti. Tulevana lukuvuonna perusopetuksen puolella tulee opiskelemaan noin 40 oppilasta enemmän kuin lukuvuonna 2016 - 2017. Lukion opiskelijamäärä selviää vasta yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen kesäkuun puolessa välissä. Toivotamme kaikki uudet oppilaat ja opiskelijat sydämellisesti tervetulleiksi

oppilaitokseemme! Kasvava oppilas- ja opiskelijamäärä tuo omat haasteensa. Tulevana lukuvuonna opetustilat tulevat olemaan tehokkaassa käytössä. Suunnitelmat lisätilojen rakentamiselle ovat jo alkaneet. Haluan kiittää koko Helsingin Uuden yhteiskoulun henkilökuntaa menestyksekkäästä vuodesta. Kiitos innokkuudesta, jolla olette ottaneet vastaan uudistukset. Kiitokset kärsivällisyydestä tilanteissa, joissa kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan. Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää teitä oppilaat ja opiskelijat ahkeroinnista oman tulevaisuutenne eteen. Meillä on yhteinen tavoite, jota kohti pyrimme. Me haluamme teille hyvän, onnellisen tulevaisuuden. Ahkeroikaa tavoitteenne eteen, sillä tulevaisuus luodaan nyt. Erittäin hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille.

Katri Hirvonen rehtori


Ajankohtaista koulumaailmasta Uudet opetussuunnitelmat, koulun digitalisoituminen, verkostoituminen sekä osaamisen kehittäminen ovat olleet tämän vuoden koulumaailman isoja teemoja. Olemme onnistuneet yhdessä viemään kouluamme uuden opetussuunnitelman aikakauteen. Mennyt lukuvuosi on monella tavalla ollut uuden opettelua. Uudet opetussuunnitelmat ja opetuksen digitalisoituminen on tarkoittanut sitä, että myös kaikki opettajat ovat opetelleet ja ottaneet haltuunsa uusia asioita. Perusopetuksen opetussuunnitelman oppiaineosiot astuvat voimaan vasta ensi vuonna, alkaen seitsemännestä luokasta. Tänä vuonna uuden opetussuunnitelman myötä yläkoulussa on aloitettu ilmiöpohjainen oppiminen. Sillä tarkoitetaan kokonaisvaltaista, monialaista opiskelua, jossa tarkastellaan maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opiskeltiin ilmiöpedagogiikaan mukaan syksyllä ja keväällä omilla ilmiöviikoillaan. Vuosikertomuksessa voi tarkemmin tutustua ilmiöviikkojen aiheisiin ja tuotoksiin. Lukiossa uusi opetussuunnitelma astui voimaan kokonaisuudessaan tänä vuonna. Suuria muutoksia ei opetussuunnitelman vaihtuminen sinällään tuonut lukioon. Sitäkin suurempi muutos on ollut ylioppilaskokeiden sähköistyminen. Syksyllä kirjoitettiin ensimmäistä kertaa virallisesti sähköiset ylioppilaskokeet ja tästä eteenpäin parin seuraavan vuoden aikana joka kirjoituskerralla tulee uusia kokeita. Sähköistyminen on tullut toki laajemminkin osaksi opettamista ja oppimista, sähköiset kokeet ovat arkea lukiossa. Tällöin suuret uudistuksetkin on helpompi omaksua. Jotta koulu kehittyy ympäröivässä maailmassa ja jotta osaamme kehittää kouluammekin oikeaan suuntaan, on verkostoituminen tärkeässä asemassa. Verkostot mahdollistavat sen, että saamme asiantuntijatietoa, olemme mukana valtakunnan tasolla kehittämässä kouluamme, pystymme tarjoamaan parempaa

opetusta, saamme vierailijoita ja pääsemme vierailuille. Tämän vuoden aikana olemme olleet mukana HundrEd-hankkeessa, Ylen Uutisluokkatoiminnassa, Sitran verkostoissa sekä Opetushallituksen erilaisissa kehittämishankkeissa. Kansainvälisellä verkostoitumisella ja toiminnalla on merkitystä sekä opettajien ammattitaidon kehittämisessä että koulun liittämisessä mukaan ympäröivään maailmaan. Opettajat, oppilaat ja opiskelijat ovat tärkein voimavara koulussamme. Yhteinen innostuneisuus, sitoutuminen koulun kehittämiseen, ammatillinen kunnianhimo, yhteiset tavoitteet ja joskus jopa unelmat ovat niitä asioita, joiden avulla koulumme menee eteenpäin. Hyvinvointiin ja jaksamiseen on myös kiinnitettävä huomiota, koulun yhteisöllisyys ja viihtyvyys on koko koulun asia.

Mennyt vuosi on ollut jälleen kerran hienoja onnistumisia täynnä, niiden siivittämänä on hyvä pitää pieni tauko ja aloitttaa syksyllä uusi lukuvuosi. Kiitos kaikille hienosta työstä!

Saara Ikonen, apulaisrehtori


Perusopetuksen vuosi Perusopetuksessa 7.-luokkalaiset ovat uuden edessä ja päättöluokkalaiset jättävät hyvästejä koululle. Koko luuvuosi on ollut täynnä uurastusta uuden opetussuunnitelman näkyessä koulussamme ilmiöviikkoina. Yhteisöllisyydestä ja kaikkien hyvinvoinnista sekä jaksamisesta huolehditaan koko koulun voimin. Kulunut lukuvuosi on ollut jälleen työntäyteinen. Ahkeran opiskelun lomaan on mahtunut monenmoista tapahtumaa. Syksyllä saimme taloon uudet reippaat 7.luokkalaiset. Tänä vuonna panostimme seiskojen yläasteen opintojen aloitukseen tehostetusti. Vietimme heidän kanssaan iloisia ryhmäytyspäiviä Pihlajamäen Nuorisotalolla heti syyslukukauden alussa. Tukioppilaat toimivat seiskojen apuna syksyn ensimmäisinä päivinä ja lisäksi he järjestivät seiskoille ryhmänohjaajien apuna mm. KiVa-ohjelman mukaisia oppitunteja sekä omat pikkujoulut. Seiskat ovat hienosti oppineet talon tavoille ja heistä on lukuvuoden kuluessa tullut tärkeä osa kouluamme. 8.-luokkalaiset pääsivät osallistumaan Viikin nuorisotyöyksikön järjestämään RuBuFesttapahtumaan Pihlajamäen nuorisopuistossa. Tapahtumassa nuoret saivat antaa ideoita alueen vapaa-ajan toimintojen kehittämiseksi. Myös koululla oli oma pisteensä, jossa oppilaat saivat kertoa, millaisessa koulussa on kiva olla ja oppia. Näitä ideoita on tarkoitus työstää ensi syksynä. Peruskoulunsa päättävien 9.-luokkalaisten lukuvuoteen on mahtunut paljon uurastusta opintojen parissa sekä tulevaisuuden valintojen tekemistä. Monella ysillä on varmasti mielessä haikeutta tutun ja turvallisen koulupolun päättymisestä ja jännitystä tulevan edessä. Luottakaa siihen, että elämä kantaa ja uskaltakaa toteuttaa unelmianne. Toivotan kaikille yseille onnea ja turvallista matkaa tästä eteenpäin. Lukuvuodesta jäi erityisesti mieleen koulun ensimmäiset ilmiöviikot. Oppimisympäristö laajeni koulun ja luokkahuoneen ulkopuolelle ja oppilaat

saivat kokea ja kokeilla uusia tapoja opiskella asioita. Tämä oli myös meille opettajille uutta ja opettavaista ja saimmekin paljon kehittämisideoita tulevia ilmiöviikkoja ajatellen. Yhteisöllisen opiskeluhuollon puitteissa olemme pääsemässä tavoitteeseen, että oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi kuuluu kaikille koulussa toimiville. Oppilas- ja opiskelijakuntienkin edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksissa ideoimassa ja kehittämässä koko koulun opiskeluhuoltoa. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa lukuvuotta. Asta Kiiski, apulaisrehtori


Ilmiöopetus, mitä se on? Uuden opetussuunnitelman myötä yläkoulussa aloitetaan ilmiöpohjainen oppiminen. Ilmiöpohjaisella oppimisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista, monialaista opiskelua, jossa tarkastellaan maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opiskeltiin ilmiöpedagogiikkaan mukaan syksyllä ja keväällä omilla ilmiöviikoillaan.

Syksyn ilmiöinä metsä, kaupunki ja tulevaisuus Ilmiöoppiminen toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa viikon kestävinä ilmiöviikkoina, jolloin oppilaat eivät opiskele oppiaineita lukujärjestyksen mukaan, vaan koko viikko opiskellaan samaa ilmiötä eri oppiaineiden kautta.

Kuvasarja: 8.-luokkalaiset vierailemassa Nuuksiossa

Joka luokka-asteella oli oma ilmiönsä: Metsä, kaupunki ja tulevaisuus. Seitsemäsluokkalaisten ilmiö on oma kotikaupunki Helsinki. Ilmiötä lähestyttiin elokuvan, musiikin, liikunnan ja kaupunkisuunnistuksen avulla. Kahdeksasluokkalaiset syventyivät metsään ilmiönä muun muassa vierailemalla Suomen luontokeskus . Yhdeksäsluokkalaisilla ilmiöviikon aihe oli tulevaisuus. Oppilaat työskentelivät pienryhmissä tulevaisuus-aiheisen projektin parissa koko viikon oppiainerajat ylittäen. Ilmiöopiskelussa tavoitteena oli tuottaa tulevaisuus-aiheinen tuotos/tuotoksia, jotka esitellään koko koulun 9-luokkalaisten yhteisillä messuilla. Projektityöskentelyn lisäksi 9-luokkalaisilla on yhteistä ohjelmaa: yhteinen elokuva, RuutiExpomessut ja vierailu Tekniikan museossa Etäunelmianäyttelyssä.

Kuvasarja: 9.-luokkalaiset vierailemassa RuutiExpossa


Suomi100-juhlavuosi Suomi100-juhlavuosi alkoi koulullamme kevään ilmiöviikon merkeissä. Juhlavuosi jatkuu syksyllä ja huipentuu itsenäisyyspäiväjuhlaan. Kevään ilmiö Suomi100- vuotta: luonto, taide ja tiede Kevään 2017 ilmiöviikon aihe on juhlavuoden kunniaksi Suomi 100 vuotta. Juhlavuoden ilmiöteema jatkuu tulevan syyslukukauden ilmiöviikoilla. Kevään teemat olivat Suomen luonto, taide ja tiede. Oppilaat eivät opiskelleet oppiaineita lukujärjestyksen mukaan, vaan koko viikko opiskeltiin samaa ilmiötä eri oppiaineiden kautta. Ilmiöviikolla 7. luokkalaiset tutustuivat aiheeseen luonnon kautta, 8.-luokkalaiset taiteen avulla ja 9.luokkalaiset tieteen kautta. Tiede-viikko innoitti kirjoittamaan Hiukkasen 9.-luokkalaiset koostivat t ilmiöviikon vierailijoista, tapahtumista ja oppitunneista Hiukkanen-julkaisun, jonka voi käydä lukemassa osoitteessa http://bit.ly/2pW11Oi


Yle Uutisluokka Ylen Uutisluokka on Yleisradion mediakasvatushanke, jossa oppilaat ryhtyvät toimittajiksi. Helsingin Uusi yhteiskoulu on ollut mukana tänä vuonna monessa mielenkiintoisessa ohjelmassa. Yläkuvassa odotellaan suoraa Ylen Uutisluokka Live -lähetystä, jonka aiheena oli sananvapaus. Juontajina olivat 9A ja 9B-luokan Toni ja Mirella yhdessä Ylen tiimin kanssa. Keskimmäisessä kuvassa 9AB:n oppilaat juonsivat Ylen vaalitentin avausjakson, jossa käsiteltiin sitä, miksi pitää äänestää, ja mitä hyötyä kuntavaaleista on. Alimmaisessa kuvassa on 8A:n oppilaita odottamassa Radio Suomen Ylen ajantasa-lähetystä. Oppilaat suunnittelivat ohjelman ja juonsivat sen yhdessä ammattitoimittajien kanssa. Radio-ohjelma oli osa Ylen Uutisluokkapäivää


Triplet ja HundrED Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio valittiin mukaan Yle Uutisluokka Tripletin HundrEDkokeiluun. Menneen vuoden aikana kehittämishanke näkyi eri oppitunneilla mediakasvatuksena ja hankkeen etenemistä seurattiin erilaisilla kanavilla. Mikä on Yle Uutisluokka Triplet? Yle Uutisluokka Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi yön aikana. Palvelu auttaa kytkemään ajankohtaiset asiat osaksi opetusta. Palvelussa käsitellään päivittäin kolmea uutista. Tripletin ydin on jokaiseen uutisvideoon tehty taustamateriaali ja tehtävät opettajien käyttöön. Tehtävät koostetaan siten, että niissä on aina sekä peruskoulun että 2.asteen oppilaille soveltuvia harjoituksia. Palvelu on maksuton kaikille Suomen opettajille. Palvelun saa käyttöönsä luomalla itselleen SCOOL-tilin. Löydät palvelun osoitteesta: https://uutisluokka.triplet.io. Palvelun on kehittänyt SCOOL Oy.

laadittuihin tehtäviin opitaan havaitsemaan ja tarkastelemaan median vaikutusta ja merkitystä. Opettaja voi myös itse laatia omille oppitunneilleen sopivia kysymyksiä valmiiksi suunniteltujen kysymysten rinnalle. Lisäksi hankkeessa tähdätään opettajien mediakasvatustaitojen kartuttamiseen, auttamalla mahdollisimman suurta joukkoa opettajia hyödyntämään ajankohtaisia ilmiöitä uutisten avulla.

Mikä on HundrED? HundrED - 100 Koulua -hankkeen tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen mallimaana myös tulevaisuudessa. HundrEDissa etsitään ja toteutetaan 100 rohkeaa ja innovatiivista kokeilua lukuvuonna 2016-2017. Hankkeessa etsitään, dokumentoidaan ja validoidaan oivaltavia ja innostavia tapoja kehittää koulutusta sekä opetusta seuraavaksi 100 vuodeksi. HundrED 100 Koulua on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Hankkeen toteuttaa SCOOL. Lisätietoja HundrEDista osoitteessa www.hundred.fi. Yle Uutisluokka Triplet on valittu yhdeksi HundrEDin kokeiluksi. Kokeilun aikana seurataan kolmen erilaisen luokan Tripletin käyttöä: yhtä alakoulusta, toista yläkoulusta ja kolmatta lukiosta. Seurannassa analysoidaan opettajien erilaisia tapoja opettaa medialukutaitoa palvelussa olevien uutisvideoiden avulla sekä tutkitaan oppilaiden kriittisen lukutaidon kehittymistä. Tavoitteena on parantaa oppilaiden medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua uutisten käsittelyn kautta. Katsomalla Tripletin uutisvideoita ja vastaamalla niistä

Luova johtaja Saku Tuominen puhumassa HundrEd-hankkeesta


Kuvataidelinjan tapahtumia Kuvataiteen vuodessa on riittänyt taas touhua ja taiteellista pöhinää. Peruskoulun uuden opetussuunnitelman mukaan osa opetuksesta toteutetaan oppiaineiden rajat ylittävänä ilmiöopetuksena. Ilmiöt, joihin perehdytään, valitaan koulun erityisintressien ja kulloistenkin ajankohtaisten asioiden pohjalta. Koulussamme ilmiöopetus toteutetaan kahtena erillisenä viikkona, joista toinen on syyslukukaudella, toinen kevätlukukaudella. Syksyn ilmiöviikolla 8. luokkien teemana oli metsä. Kuvataidepainotteinen 8-luokka maalasi A- ja Brakennuksia yhdistävän lasikäytävän ikkunoihin puita vesiväreillä, käyttäen piimää sideaineena. Käytävästä tuli lumottu metsä tällä yksinkertaisella keinolla. 9. luokkien teema oli tulevaisuus. Työskentely tuotti tuloksena mm. huikean hienoja pienoismalleja tulevaisuuden kaupungeista. Kevään ilmiöviikko liitettiiin Suomi 100 v. -teemaan. 7. luokkien aihe oli Suomen luonto, 8. luokkien Suomen taide ja 9. luokkien Suomen tiede. 8.-luokkalaiset syventyivät aiheeseen eri aineissa eri sisällöin sekä yhteisillä retkillä. 8. luokat kävivät Ateneumissa ”Suomen taiteen tarina” -näyttelyssä ja Kansallismuseossa "Come to Finland" -julistenäyttelyssä. Työ- ja dokumentointitavoissa käytettiin osin kuvataiteen keinoja. A-talon aulan seinään kiinnitettiin jättikokoiset vaneriset muotoonsahatut levyt: Suomen kartta sekä Suomi-poika ja Suomi-tyttö, joiden maalauksen ulkoasussa oli perinnettä ja nykypäivää sekä kantasuomalaista ja ”uussuomalaista” vivahdetta. Ne toimivat ”ilmoitustauluina”, joihin 7. ja 8. luokkien ilmiöviikon tuotoksia kiinnitettiin. 9.- luokkalaiset tekivät tuloksistaan nettilehden. Taittajat pitivät päämajaansa kuvisluokassa. Kevätlukukaudella 9. luokan painotetun kuvataideopetuksen oppilaat mm. maalasivat kukin kankaalle akryylimaalauksen aiheesta ”Paras siivu Suomea” ja ahersivat päättötöidensä parissa. Oppilaat saivat suunnitella ja toteuttaa päättötyökseen projektin,

Kuva 1. Bodypaintingia mämmillä, lukion kokeilevan kuvataiteen kurssi

Kuva 2. Lukion Maailman kuva-kurssilla tuotettu poliittinen pilapiirros

Kuva 3. Lukion kuvataidelinjalaiset Taiteiden yössä

Kuva 4. Arvot-performanssi, lukion kokeilevan kuvataiteen kurssi


jossa keskeistä oli oma kiinnostus aihetta kohtaan. Teoksissa tuli hyvin esille oppilaiden laaja osaaminen visuaalisen kulttuurin eri osa-alueilla. Syntyi sarjakuvaa, animaatiota, planeettamobile, maalauksia, piirroksia ja savitöitä.

Kuvataiteen lehtorina toimi edelleen Paula Miettinen ja tuntiopettajana Kati Riikonen. Riikonen jäi toimivapaalle ja häntä sijaisti 2.-5. jakson ajan Tuukka Kangas.

Lukiossammekin kuvataiteella on ollut perinteisesti näkyvä rooli ja kuvataiteen kurssit ovat olleet hyvin suosittuja. Kurssitarjonta on vuonna 2008 perustetun kuvataidelinjan myötä laajentunut ja kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kuvataiteen lukiodiplomi. Valtakunnalliset kuvataiteen kurssit kuitenkin vähenivät viime syksynä voimaan tulleen lukion uuden opetussuunnitelman myötä viidestä neljään. Kuluneena lukuvuonna järjestettiin viimeisen kerran KU5-kurssi ”Nykytaiteen työpaja”. Uudessa opetussunnitelmassa tätä kurssia ei enää ole, vaan nykytaide toimintatapoineen ja näkökulmineen lomittuu kaikkien kurssien opetukseen. Me itse kutsuimme kurssia “Nykytaiteen laboratorioksi”, sillä laboratorio on paikka, jossa saa kokeilla, koetella, yrittää ja epäonnistua. Opiskelijat tutustuivat nykytaiteen toimintatapoihin ja sen uusiin tekniikoihin. Pohdimme myös rajaa modernismin ja nykytaiteen välillä. Kurssin lopulla teokset koottiin yhteisnäyttelyksi A-rakennuksen aulaan.

Kuva 5. Tulevaisuuden kaupunki -pienoismalli, 9. lk ilmiöviikko

Suomi 100 v. -teema on näkynyt myös lukion kuvataideopetuksessa kevätlukukauden mittaan aihe- ja tekniikkavalinnoissa. Lukion kokeilevan kuvataiteen kurssi teki mm. bodypaintingia mämmillä ja performanssin aiheesta "Millaisessa Suomessa haluaisin elää?". Performanssi toi esiin niitä arvoja, joita lukiolaiset pitivät tärkeinä ylläpitää ja kehittää tulevaisuuden Suomessa. Performanssi esitettiin Kiasman edessä olevalla Mannerheiminaukiolla. Taidekäsityön kurssilla tutustuttiin perinnekäsityöhön veistämällä puukauhoja. Lukiodiplomikurssi järjestettiin jälleen syksyn viimeisessä jaksossa. Lukiodiplomeita valmistui 12 kpl. Tehtävänantojen mukaisesti opiskelijat pohtivat mm. kotimaamme kuvaa ja kansallista identiteettiä. Kaikki työt olivat esillä hienossa lukiodiplominäyttelyssä Arakennuksen aulassa.

Kuva 6. Kuvataiteen lukiodiplomiteos Emmi Heikkinen


NICE TO MEET YOU! Taking the reins of the bilingual advanced English classes of HUYK was the most exciting thing of my teaching career. Meeting my very own 7A class for the very first time was a memorable moment. Those enthusiastic lovely souls have been in my heart ever since. The most formidable moment was meeting the students of 9A/B who I had the honor of escorting to England five weeks after meeting them the first time. Being the adventurous lady that I am no problem there. 9A/B turned out to be an array of lively, outgoing, outspoken students and I felt our chemistry match from the first encounter with them. The trip to England The bilingual classes have gone on the trips to Cheltenham for at least a decade from our school and this was the first time that the trip took place in the fall. I must admit that being the success the trip was with these ninth-graders the trips will be taken with students of the same age in the future too. In the fall of their final year in lower secondary school. There was plenty of time during our flights, bus rides, train trips to actually talk to the students and get to know them better than I ever would in class. We all stayed with local families in Cheltenham and had plenty of time to scroll the streets of that city as well. We visited a nearby city called Gloucester and especially the Cathedral there following Harry Potter’s footsteps. We had already stopped in Oxford on our way over and had recognized the familiarlooking hall from the Potter movies there(Christ Church, Oxford University). Laura Tilsa was the teacher accompanying me on the trip with 16 students and it was fun sharing it all with her as well. We had some crazy shoppers with us who made sure at all turns to have the chance to visit all the stores and Kentucky Fried Chickens and Subways and Burger Kings if there ever were any. One day was spent at the Black Country Living Museum which is an open-air museum reflecting the mining era of the 1850s in that region. The most exciting part of the day spent there were the carousel rides that added on speed once Laura The Brave

stepped in as well. There didn’t seem to be an end to that ride at all. “Shall we do that again?” said Laura refusing to step out after the first ride. And to everyone’s joy the same speed all over again… We did go underground in the mines too resembling the original mines from the 1800s during the afternoon before learning to recite the alphabet backwards experiencing the strict discipline of the 1860s classroom. Taking the train to Cardiff was fascinating listening to our girls estimate the male customers on the train. Cute! The Welsh castle was an adventure with an


excellent tour guide through the royal quarters of that medieval fort. We took the wrong train back heading for the inlands of the Welsh countryside instead. There was quite a swift run from one train to another to get back to where we left off in Cardiff and one of the students’ bags was left on the previous train…

worked hard the whole school year. They have had health education and geography in English this year and have shown wonderful academic skills in all their performance. The core of all lessons with our English line students have been the liveliest and most enjoyable conversations throughout the year. I’m looking forward to many good years to come with these future hopes of Finland!

The last day day of the trip was spent in London exploring the British Museum and the stores in With love, Oxford Street. We saw the tower of London and the Maria Koskela London Bridge there as well. Returning to Finland was sorrowful but the memories of this trip will always remain in our hearts. The final highlight of the ninth-graders’ school years in the bilingual advanced English class of HUYK was the HELIMUN conference they attended in Kulosaari Secondary school in May. It was a two-day simulation of a United Nations session in which all the students had a role representing a nation with real life information on them. Together with other bilingual students from the capital area of Helsinki they seeked, through discussion and debate, solutions to problems of the world such as human rights and disarmament issues. In English of course. It has been an active year for all the students of the bilingual advanced English students. The enthusiasm of seventh-graders to study math and physics problems in English, their wonderful presentations in English, their eagerness to study and learn new English vocabulary, their positive attitude towards studying in general, Finnish or English has amazed their teachers all year long. Eight-graders have also


Terveiset HELIMUNista 2017 Aikaisin toukokuisena keskiviikkoaamuna lähdimme 16 enkkulinjalaisen kanssa kohti Kulosaaren Yhteiskoulua kaksipäiväiseen tapahtumaan. Oppilaat olivat nähneet vaivaa pukeutumisessaan ja olivat oikein tyylikkäitä. Olimme matkalla kohti HELIMUN konferenssia, joka järjestettiin seitsemättätoista kertaa kyseisellä koululla. Paikalle odotettiin noin 400 nuorta pääkaupunkiseudun eri englantipainotteisista kouluista. Vierailijoita tulee yleensä myös ulkomaita myöten esim. Moskovan kansainvälisestä koulusta. MIKÄ ON HELIMUN? HELIMUN (Helsinki International Model United Nations) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka järjestää vuosittain YK:n toimintaa simuloivan konferenssin yläaste- ja lukioikäisille oppilaille Kulosaaren yhteiskoulun tiloissa. Konferenssi on ainutlaatuinen tilaisuus oppilaille harjoittaa englannin kielen puhetaitojaan ja syventää tietämystään yhteiskunnallisista asioista ja Yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta. Olimme käyttäneet yhden kurssin HELIMUNin valmisteluihin. Ensin oppilaille annettiin maat, joita he tulevat edustamaan (Iran, Afganistan, Barbados, Marshall Islands). Kun he olivat selvillä oman maansa poliittisesta tilanteesta ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheista he lähtivät etsimään tietoa YKn toiminnasta sekä tutustumaan vaadittavaan sanastoon. Heille kerrottiin ryhmä, jonka edustajiksi he tulevat lähtemään ja teemat, joiden ympärillä tänä vuonna aiheet pyörivät. He valmistelivat ennen lähtöään omat päätöslauselmansa tulevaa keskustelua varten. Tämän vuoden pääteemana oli Ihmisoikeudet ja kehitystyö globaalistuvassa maailmassa ja aihetta käsiteltiin eri näkökulmista eri ryhmittymien sisällä. Oppilaitamme osallistui GA1 (General Assembly=Yleiskokous), GA2, GA3, HRC(Human Rights Commission=Ihmisoikeuskomissio) ja ECOSOC(=Economic and Social Council=Talousja sosiaalineuvosto) ryhmien kokouksiin. Siellä väiteltiin ja keskusteltiin tiukasti esimerkiksi taistelusta piratismia vastaan, valtamerien muovijätettä vastaan, nationalismin lisääntymisestä ja ihmisten oikeudesta puhtaaseen veteen ja jätehuoltoon. Keskustelu soljui eteenpäin puheenjohtajien tiukassa

ohjauksessa ja fraseologia tuli aika nopeasti tutuksi oppilaille. Siellä heittäydyttiin rooleihin ja jouduttiin tarkkaan keskittymään ymmärtääkseen kuulemaansa ja ottamaan itsekin kantaa puhuttuun. Oppilaamme lähtivät hienosti mukaan leikkiin suurimmalta osin. Meillä oli neljästä maastamme valittu suurlähettiläät, jotka toivat maansa tervehdyksen avajaisissa koko täyden keskushallin edessä. Ja koska yksi maistamme oli Afganistan, edustimme siellä aakkosten ensimmäistä maata ja sinne pöntön taakse astui rohkea Toni Lahtinen. Sama kaveri piti myös viimeisen puheen HELIMUNissa ennen päätöstilaisuutta täydelle salille. Kyllä, ei huikkalaisilta rohkeutta puuttunut. Kaksi päivää intensiivistä päätöslauselmien laatimista omien ryhmien kanssa, tiukkaa kieliharjoittelua kuuntelemalla huikeita puheita eri aksenteilla, kaksi päivää täyttä keskittymistä vaativaa osallistumista oli vaativa koitos. Olen ylpeä ryhmämme hyvästä hengestä ja jokaisesta näistä nuoresta, jotka sinne lähtivät ja jotka siellä uskalsivat heittäytyä keskusteluun. Toivon sen jättäneen heille tunteen yhteenkuuluvuudesta muiden englantipainotteisten koulujen opiskelijoiden kanssa. Ja tasavertaisuudesta muiden Suomen tulevien johtajien kanssa, joita siellä nähtiin. HELIMUN tulee jatkossakin olemaan hieno päätös huikkalaisnuorten opiskeluille enkkulinjalla. Iloitsen mahdollisuudesta viedä näitä nuoria maailmalle.

Englantipainotteisen linjan opettaja Maria Koskela


Kansainvälisyys koulussamme Kansainvälisyys opettamisessa ja opettajan työssä Opettajat osallistuivat kesällä 2016 viikon tai kahden pituisille kursseille Iso-Britanniassa ja yksi opettaja teki Ruotsissa syyslomalla viikon pituisen job shadowing -jakson. Kursseista voi lukea juttuja kvtiimin blogista.

RESPECT-projekti Islannissa ja Puolassa Aloitimme syksyllä 2016 uuden kaksivuotisen EU:n rahoittaman kansainvälisen projektin Erasmus+ KA2 R.E.S.P.E.C.T., johon osallistuu kouluja Espanjasta, Saksasta, Kreikasta, Puolasta ja Islannista. Projektin aiheena on kiusaamisen ehkäiseminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Aloitustapaaminen pidettiin Islannissa Vikissä 11.16.10.2016. Siellä mukana olivat opettajat Jaana Auer ja Erja Rantanen. Teimme työnjakoa osallistujamaiden kesken ja sovimme aikatauluista. Tutustuimme kahteen eri kouluun ja vierailimme Islannin ART-keskuksessa (ART-Aggression Replacement Training), jossa kerrottiin toiminnasta. Pääsimme muun muassa seuraamaan ART-oppituntia käytännössä. Kävimme myös vierailemassa kulttuurikeskuksessa, jossa perehdyimme islantilaisiin saagoihin ja perinteisiin. Teimme projektin toisen vierailun Puolaan Birzcaan 19.-24.3.2017. Vierailulle osallistuivat Tuukka Kangas ja Johanna Noro sekä kolme yhdeksäsluokkalaista oppilasta.Vierailusta voi lukea lisää KV-tiimin blogista, jota olemme päivittäneet vuoden mittaan. Anoimme ja saimme EU-rahoitusta keväällä 2016 yhden vuoden kestävään opettajien koulutusprojektiin nimeltään Uudistutaan Yhdessä Kansainvälisesti (UYK) neljälle opettajalle. Lue lisää kansainvälisyystiimin toiminnasta heidän blogistaan http://bit.ly/2oP9xv2

Oppilaat vierailulla Vikin Koulussa Islannissa

Kirjoittaja Erja Rantanen (kuvassa yläpuolella toinen oikealta), englannin ja espanjan opettaja, kvtiimin vetäjä. Erja vietti kesällä kaksi viikkoa Edinburgissa opettajakurssilla


OUR VISIT TO POLAND Three students from HUYK made a one-week trip to Birzca, Poland in March. The trip was part of our school’s Erasmus+ project called R.E.S.P.E.C.T. In addition to us there were teachers and pupils from Germany, Iceland, Greece and Spain.

During the visit we experienced all kinds of things from frying sausages around a camp fire to exploring the city of Krakow. We also rehearsed and performed a play together in a school talent show. By Venla (translation by E.R.) The teachers had decided the pupils would perform a play together. The theme of the play was bullying and its consequences, which was also the theme of our project. At least one pupil from each country took part in the performance, and from Team Finland we had Ly and I. We only had 30 minutes time to rehearse with the teacher and after that some two hours among ourselves. We had to speak English and work with almost total strangers. On the day of the talent show almost all the actors arrived late so we had no time for a dress rehearsal! However, the performance was a success for everybody and I was very proud of Ly and myself. Many people in the audience started to cry. Right after the show we went for a hike in the forest. By Tia (translated by E.R.)

As a school trip abroad, we and other students from other countries felt a bit nervous and curious along the way to Poland. But after we left our first footprints on this Birzca land, and were welcomed to the Polish families, everything turned to a very interesting way. I could see that Polish people are maybe friendlier at first sight than Finns when every host came and gave us kisses on both cheeks. Polish

are also very sociable and kind. We were treated extremely well and we were offered many Polish delicious traditional dishes. We joined the play, always tried to get to know more about others, we also visited national forest and 4 cities in just 5 days. But every single moment, since we started our journey, we found a feeling, named excited. This journey gave us many memories but also challenges, led us to learn new things, to get new friends and to enjoy our youth. By Ly


Opintokäyntejä ja vierailijoita

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppimisympäristöt laajenevat sekä luokkahuoneen ulkopuolelle että koulua ympäröivään maailmaan. Kuluvan lukuvuoden aikana on vierailtu lukuisissa museoissa, taidenäyttelyissä, tehty kaupunkiretkiä ja hyödynnetty eri vuodenaikoina kaupunkiympäristöä. Lisäksi koko koulun tapahtumissa ja eri oppiaineissa on käynyt erilaisia vierailijoita. Kuvat ylärivissä: Jani Toivola vieraili elokuussa koulullamme Dreams-kiertueen puitteissa. Havaintopsykologian opiskelijat Kiasmassa ja FI1kurssilaiset poliittisen kuvan näyttelyssä. Oikealla keskimmäinen kuva yrittäjävierailu taloustiedon kurssilla, sen alla YH1-kurssilaiset seuraamassa eduskunnan kyselytuntia. Alarivissä: 7.luokkalaiset onkiretkellä Vanhankaupunginlahdella ja historian opintoretkellä kaupungilla.


Apulaispormestari Anni Sinnemäen vierailu

Torstaina 2. maaliskuuta Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, Ultra Bra-yhtyeen sanoittaja, entinen vihreiden kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja ja työministeri Anni Sinnemäki vieraili koulullamme. Otimme hänet rehtorin sekä apulaisrehtorin kanssa vastaan tuntien aikana ja esittelimme koulua. Tämän jälkeen kävimme syömässä koulun ruokalassa ja siirryimme auditorioon yhteiseen tilaisuuteen. Lukion oppilaskunnan hallituksen jäsenet esittivät hänelle kysymyksiä hänen urastaan, muun muassa “Millainen pormestari Anni Sinnemäki olisi?” ja “Mitä mieltä olet tasa-arvoisesta avioliittolaista?”. Anni Sinnemäki kertoi nykyisestä työstään, poliittisesta urastaan ja vaikutusvallastaan hallituksessa yhdeksäsluokkalaisista ja lukiolaisista koostuvalle yleisölle. Loppuun esitettiin myös mielipide-kysymyksiä,

muun muassa “kissa vai koira? “Vihreät vai UltraBra?”. Lopuksi mielenkiintoinen esitys päättyi aplodeihin, kiitoksiin ja kättelyihin. Kirjoittajat Muntais & Mirella 9A


Det är kul att studera svenska! Språkkimppa Helsingin Uuden yhteiskoulun ruotsin kerho, SpråkKimppa-KieliKimppa, on kannustanut ja innostanut oppilaita ruotsin opiskeluun monipuolisella toiminnalla. Oppilaat ja opettajat ovat saaneet nauttia kulttuurista ja taiteesta ruotsin kielellä. Ruotsia on opiskeltu jälleen mm. leipomalla ja rokkaamalla. Vi bakar och gör annat roligt Kielikimppalaiset ovat lukuvuoden aikana paistaneet makoisia muffinseja ja piparkakkuja. Koristeluun satsattiin, ja niistä tulikin erityisen kauniita. Vuoden vaihteessa Suomessakin suuren suosion saaneet norjalaiset kaksospojat hullaannuttivat kielikimppalaisia. Kävimme kimpan kanssa katsomassa elokuvan Marcus & Martinus: Yhdessä unelmiin. Lucia morgonsamling Perinteistä Lucian päivän päivänavausta vietettiin perjantaina 9.12. Lucia-kulkueessa oli mukana sekä lukiolaisia että peruskoululaisia, Lucia-neitona Julia Aalto. Vårutflykt till Hangö Kielikimpan kevätretki suuntautui keväällä Hankoon. Vierailimme ruotsinkielisessä koulussa, Hangö högstadium, jossa kiersimme tutustumassa koulurakennukseen, pelasimme ulkopelejä ja vietimme yhdessä kaunista ja aurinkoista kevätpäivää. Yhteisen lounaan jälkeen suuntasimme Hangon nähtävyyksille. Onnellisina mutta hieman ikävöiden uusia tuttavuuksia. TaitajaMästare2017 Ryhmä 7. luokkalaisia osallistui Taitaja-Mästare 2017 messuille tv-ohjelmasta Strömsö tutun Michael Björklundin työpajaan. Tähän tulee tekstiä, työpaja on 17.5. Musik och teater Lukion kulttuurikurssilaiset kuuntelivat upeaa kieli- ja musiikkiprojekti Dream Academy Norden

loppukonserttia, jossa esiintyi kuusi pohjoismaista musiikkiin erikoistunutta lukiota. Bändit soittivat omia laulujaan ja pohjoismaisia covereita. Lavalla esiintyi yli 30 nuorta muusikkoa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Hieno konsertti yli kielirajojen.


Vanhojentanssit 16.2.2017


Penkinpainajaiset 16.2.2017


Iltakoulu 9.5.2017 Iltakoulu on yläkoulun oppilaiden suunnittelema koulupäivä: Käytännössä koulupäivä pidetään illalla ja oppilaat kutsuvat perheensä mukaan. Iltakoulun ajatuksena on se, että oppilaat saavat suunnitella aiheen, sisällön ja koko iltakoulun hengen oman näkemyksensä ja ryhmähengen mukaisesti. Iltakoulun tavoiteena on lisätä iloa ja yhteisöllisyyttä, madaltaa kodin ja koulun yhteistyötä sekä tehdä asioita yhdessä positiivisessa ilmapiirissä. Iltakoulu järjestetään lukuvuoden lopussa ja yläluokkien oppilaat valmistelevat tulevaa tapahtumaa pitkin kevätlukukautta. Kevään ohjelmana on iltakoulun suunnittelu ja valmistelu, osallistujaverkoston kokoaminen, ohjelman rakentaminen, kutsujen suunnittelu ja lähettäminen sekä luokan yhteisen toiminnan koordinoiminen. Iltakoulun keskeinen idea on osallistaa oppilaita, nostaa esiin oppilaiden luovuus, tieto ja taito, sekä tukea oppilaiden kykyä suunnitella ja toteuttaa erilaisia projekteja itsenäisesti. Lisäksi Iltakoulu luetaan osaksi ilmiöpohjaista oppimista koulussamme. Opettajien rooli iltakoulussa on lähinnä mahdollistaa oppilaiden näköinen tapahtuma.


Oppilas- ja opiskelijakunnan toimintaa lukuvuonna 2016-2017 Oppilaskunnan lukuvuosi 2016-2017 Lukukauden alussa jokainen peruskoulun luokka valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunta kokoontuu 1-2 viikon välein, yleensä välitunneilla. Syyslukukaudella 2016 oppilaskunta järjesti Halloween-tapahtuman yhdessä lukiolaisten kanssa. Syksyllä myös vietiin eteenpäin koulun kehittämisideoita, joita kerättiin oppilailta keväällä 2016 vaikuttamispäivässä. Oppilaskunta halusi kehittää välituntitoimintaa ja sitä alettiin järjestämään vuoden 2016 loppupuolelta alkaen. Jouluna järjestettiin glögitarjoilu ja vappuna simatarjoilu vapaaehtoisten kanssa. Karnevaalipäivänä järjestettiin Talent-kisa. Oppilaskunnan edustajat osallistuivat koulun johtokunnan kokouksiin, ruokalatoimikunnan kokoukseen sekä oppilashuoltoryhmän kokoukseen, sekä ottivat kantaa koulun tasa-arvosuunnitelmaan. Puheenjohtajana toimi syyskaudella Aurin Awarin (9. lk) ja kevätkaudella Emilia Helin (8. lk).

Valeria Kleimala, puheenjohtaja Tuuli Kuusisto, sihteeri Eemeli Peiponen 2. vsk Anisha Badwal Ruoxi Chen Erika Newton 1. vsk Hafsa Abdi Ahmed Sarah Hadaya Juho Heikkonen Rauno Vaihevuori Hernández Salma Hussein Khamom Lwimarn Alpha Manaka Danil Nefedov Albert Rashica Dagni Vilu

Lukion opiskelijakunnan lukuvuosi 2016-2017 Lukion opiskelijakunnan hallitus kokoontuu kerran viikossa, ylläpitää koulun juoma-automaatteja ja kioskia, on mukana PLANin kummitoiminnassa ja edistää viihtyisyyttä koulussa. Lukuvuonna 2016–2017 lukion opiskelijakunta mm. järjesti halloweenin kunniaksi ohjelmaa yhdessä peruskoulun oppilaskunnan kanssa, tarjoili joulun alla glögiä ja piparkakkuja sekä piti kevätlukukaudella peliiltapäivän lukiolaisille. Opiskelijakunnan hallitus toteutti myös vuosittaisen lukiolaisten tyytyväisyyskyselyn Wilmassa ja tiedotti tuloksista sekä rehtorille että opiskelijoille. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet valvoivat huhtikuussa kuntavaaleihin liittyviä alle 18-vuotiaille järjestettyjä nuorisovaaleja koululla. Puheenjohtajana toimi Valeria Kleimala (3. vsk) ja sihteerinä Tuuli Kuusisto (3. vsk). Lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: 3. vsk

Peruskoulun ja lukion oppilaskunnat järjestivät perinteisen ja suositun Halloween-juhlan, johon kuului kauhujenkuja ja muita kepposteluja.


Tukarit ja tutorit oppilaiden ja opiskelijoiden vertaistukena Tukioppilaiden vuosi Tukioppilaiden toimintakausi 2016/2017 alkoi heti elokuussa koulun alkaessa. Aloittavia uusia tukioppilaita oli yhteensä kymmenen. Jokainen seitsemäsluokka sai omat kummitukioppilaansa, jotka kierrättivät seiskoja koulun tiloissa ja auttoivat oppilaita käytännön asioissa kuten lukemaan uutta lukujärjestystä. Tukioppilaat olivat aktiivisesti mukana seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivässä sekä järjestivät seiskoille ikimuistoisen tervetulojuhlan, joka pidettiin Pihlajamäen nuorisotalon tiloissa. Lisäksi tukioppilaat pitivät seiskoille perinteiset pikkujoulujuhlat joulukuun alussa. Tammikuussa tukioppilaat suunnittelivat kiusaamisen vastaisen näytelmän, joka esitettiin jokaiselle seitsemännelle luokalle. Näytelmä oli koskettava ja herätti paljon keskustelua joillakin luokilla. Tänä vuonna olemme tehneet linjauksen, että tukioppilaskausi on jatkossa aina huhtikuusta huhtikuuhun. Eli uudet tukioppilaat aloittavat kautensa jo kahdeksannen luokan huhtikuussa. Tämä siitä syystä, että tukioppilaskoulutus pidetään toukokuussa uusille tukioppilaille ja uudet tukioppilaat pääsevät suunnittelemaan syksyn toimintaa jo keväällä. Vanhojen tukioppilaiden päättäjäiset pidettiin huhtikuun lopulla. Tukioppilaat saivat toiminnastaan todistuksen sekä jokaiselle jaettiin ruusu. Tutorit ykkösten vertaistukena Uusilla ykkösillä on paljon omaksuttavaa lukioopiskelussa. Opiskelijat joutuvat ottamaan aiempaa enemmän vastuuta, sillä peruskoulua selvästi itsenäisemmät opinnot vaativat erilaista paneutumista. Uusi koulu ja uudet opiskelutoverit saattavat myös hieman jännittää ja ihmetyttää. Kaikessa tässä on uusia lukiolaisia auttamassa tutorit, lukion vanhemmat opiskelijat, jotka osaavat kertoa opinnoista, kursseista ja opintojen suunnittelusta

oman kokemuksen luomalla varmuudella. Tutoreiden tehtävänä on auttaa uusia ykkösiä pääsemään mukaan lukion menoon ja heiltä on myös helppo kysyä kaikista yksinkertaisiltakin tuntuvista käytännön asioista. Tutorit pyrkivät auttamaan opiskelijoita ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo alkuvaiheessa. Tutoreiden työ alkoi heti syksyllä koulun alettua. Silloin he tutustuttivat uusia ykkösiä kouluumme ja koulumme erilaisiin käytänteisiin. Tutorit myös suunnittelivat ja toteuttivat iltapäivän ykkösten ryhmäyttämiseksi. Syksyn 2016 ykköset toivotettiin tervetulleiksi ja tutustutettiin toisiinsa hauskojen leikkien ja kisailujen kautta läheisessä tyttöjen puistossa. Kun kolmoset jättivät keväällä koulun ja siten myös tutor-toiminnan, syksyn ykköset astuivat tilalle. Vanhat ja uudet tutorit tutustuivat toisiinsa toukokuussa viettämällä yhteistä koulutuspäivää ja tekemällä yhdessä maistuvan välipalan.


Opettajat ja henkilökunta Opettajat Aho Kalle, matematiikka ja filosofia 10.8.20163.3.2017 Anttonen Joni, matematiikka ja fysiikka Arppe Suula, kemia ja matematiikka Auer Jaana, erityisopetus Backman Katri, saksa ja ruotsi Behm Janne, psykologia, filosofia ja historia Berg Pirjo, tekstiilityö ja kotitalous Engblom Johanna, kemia ja matematiikka (toimivapaa 10.8.2016-3.6.2017 sij. Suula Arppe) Eränkö Minna, erityisopetus Grip Marika, oppilaanohjaus peruskoulu Hanhirova Anu, opinto-ohjaus lukio Harjunpää Elina, suomen kieli ja kirjallisuus (toimivapaa 1.8.2015Hasanen Tiina, liikunta ja terveystieto (toimivapaa 10.8.2016-3.6.2017, sij. Kristiina Varblane) Helminen Ilona, kotitalous ja terveystieto 10.8.20163.3.2017 Henttu Jussi, matematiikka 10.8.2016-3.6.2017 Hjerppe Marja-Leena, kotitalous (toimivapaa 10.8.2016-13.4.2017) Ijäs Päivi, suomen kieli ja kirjallisuus Ikonen Saara, apul.reht., historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia Janhonen Eija, matematiikka Kangas Tuukka, kuvataide (Kati Riikosen sij. 23.9.2016-3.6.2017) Karhunen Päivi, ruotsi ja elämänkatsomustieto Kaulio Virpi, saksa ja ruotsi (toimivapaa 10.8.20163.6.2017) Kemppainen Tatja, englanti Kettunen Jarno, historia ja yhteiskuntaoppi Kiiski Asta, apul.reht., erityisopetus Kilpelä Tuuli-Elina, musiikki (Märt Ratassepin sij. 21.11.2016-3.6.2017) Koponen Elina, suomen kieli ja kirjallisuus Koponen Päivi, suomen kieli ja kirjallisuus, ranska (toimivapaa Koponen Riina, matematiikka (toimivapaa 10.8.20162.3.2017, sij. Kalle Aho) Korpi Saarah, islam uskonto Koskela Maria, englannin kielen painotettu opetus

Koskinen Ari, tekninen työ Laaksonen Liisa, biologia ja maantiede Lankia Heini, biologia ja maantiede MIettinen Antti, biologia, maantiede ja tieto- ja viestintätekniikka Miettinen Paula, kuvataide Noro Johanna, suomen kieli ja kirjallisuus Norrgård Vilja, kotitalous ja terveystieto Pajunen Asko, erityisopetus Rantanen Erja. englanti ja espanja Ratassepp Märt, musiikki Riikonen Kati, kuvataide (toimivapaa 22.9.20163.6.2017 sij. Tuukka Kangas) Ruutu Antti, historia ja yhteiskuntaoppi (toimivapaa……...sij. Jarno Kettunen) Salo Sinikka, uskonto ja yhteiskuntaoppi Santala Ville-Matti, liikunta ja terveystieto Silvander Laura, englanti ja ruotsi Spelman Ilona, venäjä, venäjä kotikielenä -opetus Still Karoliina, suomi toisena kielenä Telsavaara Pauli, ortodoksinen uskonto Tilsa Laura, ruotsi ja ranska Valtchanova Snejana, fysiikka ja kemia Varblane Kristiina, liikunta ja terveystieto Virpimaa Samu, suomen kieli ja kirjallisuus (toimivapaa 10.8.2016-3.6.2017) Henkilökunta Hirvonen Katri, rehtori Ikonen Saara, apulaisrehtori Tornivuori Minna, koulusihteeri Taipola Heli, taloussihteeri Hakkarainen Pia, kuraattori Saarinen Johanna, kasvatusohjaaja Alvik Anneli, terveydenhoitaja Kangassalo Anna-Katri, koululääkäri Alho Marleena, psykologi (10.8.2016-31.1.2017) Nieminen Iiris, psykologi (2.2.2017 alk.) Simola Antti, kouluisäntä, atk-tuki Dementieva Nadja, koulunkäyntiavustaja Kotiranta Marjo, koulunkäyntiavustaja Iliana Tatiana, kouluhuoltaja Räägel Toivo, koulutilahuoltaja Trogen-Huhtala Jaana, koulutilahuoltaja Mikkonen Tuomas, siviilipalvelusmies


Johtokunta, hallitus ja säätiö Johtokunta

20.4.2017 alkaen

1.8.2016 - 31.12.2016 Ulla Artte (pj) Merja Tuorinniemi Aija Somerikko Päivi Karhunen Minna Eränkö Valeria Kleimola Toni Lahtinen

Artte Ulla, puheenjohtaja Hanhirova Anu Hirvonen Jukka Hirvonen Katri, esittelijä, sihteeri Salo Sinikka Salonen Anne, varapuheenjohtaja Tuoriniemi Merja

Varalla Anne Salonen Joni Anttonen Sinikka Salo 1.1.2017 ALKAEN: Ulla Artte (pj) Merja Tuorinniemi Tapani Kuusisto Saila Hurme Katariina Nurminen Päivi Karhunen Minna Eränkö Valeria Kleimola Toni Lahtinen VARALLA Heidi Antinkari Aija Somerikko Joni Anttonen Sinikka Salo Hallitus 20.4.2017 asti Artte Ulla, puheenjohtaja Hanhirova Anu Hirvonen Katri, esittelijä, sihteeri Narinen Lassi Salo Sinikka Salonen Anne, varapuheenjohtaja Tuoriniemi Merja Virtanen Maija

Säätiö Aalto Jukka Artte Ulla Koskinen Ari Narinen Lassi Salonen Anne Tuoriniemi Merja


Stipendit Syksy 2016 Hyrri Marko (ortodoksiseurakunnan stipendi) Jokilahti Jannika (paras ylioppilastodistus) Van de Coevering Henri (pitkämatkalaisen stipendi) Nyberg Pinja (opiskelijakunnan hallituksen stipendi) Kevät 2017 Lukio 1. Uuden yhteiskoulun säätiö 50 euroa per henkilö Parhaan ylioppilastodistuksen saaneelle Otto Rissanen Laudaturin saaneille Fardowsa Aden, yhteiskuntaoppi Marika Bamberg, venäjä Valeria Kleimala, venäjä Otto Rissanen, historia Luke Vanhanen, englanti Paras peruskoulun päättötodistus Inka Tammisto 9DK Taitoainestipendit taitoaineissa kunnostautuneille peruskoululaisille Noora Rämö 8A, musiikki Tarja Truu 9D, kotitalous Inka Tammisto 9DK, kuvataide Sanni Immonen 9C, liikunta Venla Tetri 9C, tekninen työ 2. Uuden yhteiskoulun stipendirahasto, 6 x 50 euroa -Lukiolaisille ja peruskoululaisille Eemeli Peiponen L14Mie Nikolas Petrakides L13Sal Valtteri Tuoriniemi L15Beh

Sampo Niemeläinen 9CK Muntais Osman 9A Arati Kharel 9BE 3. Kulsila-stipendi yhteiskunnallisten aineiden harrastamisesta, 85 euroa Fardowsa Aden L14Jan 4. Lucina Hagmanin stipendirahasto, 35 euroa Mirella Kiuru 9AE Laura Tupala 9B Reetta Saarinen 9D Ly Hoang 9D Emilia Helin 8A Venla Salo 7B

5. Helsingin Uuden yhteiskoulun Hyvä tyyppistipendi 7.-luokkalaiselle, 30 euroa Salla Turunen 7A Nella-Maria Tanskanen 7B Rupsa Gorkhali 7C Ninh Nguyen 7D Vincent De Leon 7E

6. Kirjapalkinto parhaasta kuvataiteen diplomista Sofia Reznik L14Mie Sini Lehviö L14Mie 7. Pihlajamäki-seuran stipendit, 2 X 50 euroa (peruskoulu), 1 X 100 euroa (lukio) Emmi Kuusikko 8BK Tia Syrjä 9D Janne Liukko L15Beh


8. Hymytyttö- ja hymypoikapatsaat

16. Ortodoksiseurakunnan stipendi 3 x 100 euroa

Mira Lilja 9C Antti Kinnunen 9DK

Marika Bamberg L14Mie Sasha Partanen L14Jan Nikolas Petrakides L13Sal

9. Pohjola Nordenin kirjapalkinto AdnaTahlil L14Jan Oona Halonen L16Stil Matias Aho L15Kar Ly Hoang 9D

17. Tiedettä tytöille Neda Guglielmi 8A

10. Sverigekontakt i Finland, kirjapalkinto

18. Senioreiden stpendi 2 x 50 euroa (9.-luokan tytölle ja pojalle)

Inka Tammisto 9DK Anna Saraheimo L14Mie

Jasmin Heinonen 9DK Markus Kompus 9C

19. Suomalaisen Kirjakaupa stipendi kirjallisuuden 12. ABB OY:n palkinto fysiikan opinnoissa parhaiten harrastamisesta menestyneelle ylioppilaalle Henri Haidak L14Jan 13. Suomen tiedeseura, stipendit 3 kpl (Kirja) Tarja Truu 9DK Vanessa Lindholm 9DK Tommi Böök 9D 14. Hilkka Koskiluoman stipendi uudelle ylioppilaalle, 100 euroa Mitja Hilve L14Jan 15. Lions Club Pihlajamäki, 10 x 25 euroa Nuutti Halme 7AE Elsi Alén 7BK Mahdi Rahiq 7C Petra Botts 9BE Antti Kinnunen 9D Miska Torvikoski 9D Jitika Panglia 9AE Pritika Panglia 9BE Pipsa Railio L16Ant Kasper Kalaniemi L16Ijäs

Kukka Kinnunen 8B 20. Kasviostipendi Milla Miettunen 8A 21. Stipendi opiskelijoiden edun mukaan toiminut opiskelija, 100 euroa Sini Lehviö L14Mie 22. Englantipainotteinen linja, kirjastipendi Yassine 7A Nea Meijer 8A Jitika Panglia 9A Harri Laine 9B 23. Englanti, kirjastipensi Santtu Valtanen 7BK Ella Havukainen 8BK Jasmin Heinonen 9DK Jasper Illi L16Sti Valtteri Tuoriniemi L15Beh Mia Hakalin L14Mie


24. Nature Science tsempparit, kirjastipendi Sara Balhass 9E Joanna Jalonen 8AE 25 . Valinnaisen espanjan oppinnoissa menestyneille oppilaille, kirjastipendi Ly Hoang 9D Inka Tammisto 9DK


Ylioppilaat syksy 2016 ja kevät 2017 Ylioppilaat syksy 2016

Ylioppilaat kevät 2017

Abdi Salma Bahar Nihal Butt Mahnoor Hyrri Marko Jiang Jingwang Jokilahti Jannika Kalliokoski Miika Kannas Sofia Kaukonen Kiia Kirjava Jani Lahtinen Saara Laine Inka Laine Maria Le Danny Melkonyan Liana Nyberg Pinja Van De Coevering Henri

Aden Fardowsa Badrummonir Lili Bamberg Marika Granqvist Sinikka Haidak Henri Hakalin Miia Halonen Teemu Heikkinen Emmi Hilve Mitja Hussein Saara Hutchings Dominic Jääskeläinen Hanna Kanerva Ella Kekki Taru Kleimala Valeria Lehviö Sini Nevala Joel Nousiainen Ira Partanen Sasha Penttinen Rikke Pesonius Pihla Petrakides Nikolas Pruuli Kaidi Pulkkinen Samuel Pyykönen Annika Rissanen Otto Samutchak Arisara Sivonen Elina Sokk Stefan Stoor Anne Tadji Abderrahim Tahlil Adna Vanhanen Luke Vuorela Jani Wahlsten Jessica


Perusopetus: oppilaat 7A Koskela Maria Birk Alik Collin Vikash Frilander Pinja Hampinen Niklas Hietula Essi Hurme Nuutti Karppinen Eveliina Maanonen Salli Mäkinen Albert Nappu Maxim Nenonen Leevi Paananen Catia Ramid Yassine Saimon Suphasiin Ström Frida Turunen Salla Viira Evelin 7B Norrgård Vilja Abdel-Raouf Basir Alén Elsi Angervo Pipsa Elgamal Badrya Framelius Karolus Halminen Niilo Haveri Eeda Hyppönen Viivi Kaijalainen Sonja Leino Asser Lindgren Jonna Nurminen Ilmari Opara Jerry Pyy Ilari Ranta Melina Sainul Abdeen Yasin Salo Venla Segerstråle Verna Tahlil Anwar Tanskanen Nella-Maria Turunen Kristina Valkama Liisa

Valtanen Santtu Wahlbäck Eva-Maria Wiheriäkoski Veera Zubkovski Anton

7C Silvander Laura Abuukar Hamdi Ahmed Hudo Al-Helfi Batol Ali Asma Chand Harris *) Dahir Hawo Gorkhali Rupsa Grönroos Miko Heino Mirka Hopia Eero Huseen Sabirin Hynninen Daniel Kiefer Caldas Larissa Korhonen Ville Liuttu David Mahdi Rahiq Niemi Julius Nzimbi-Dimene Romain-Johnson Parviainen Pyry Veykolaynen Valeria Vijayarajah Jessica Virta Emilia *) eronnut 1.11.2016 7D Koskinen Ari Abood Abdullah Ahamed Mahin Ahmed Abdirahman Çoku Jenny Hassan Ashwaaq Isomäki Riku Kovanen Saana-Marjut Lappalainen Aaro Lehtelä Julia


Liljeström Sara Mire Warda Mohamed Ilyas Nguyen Ninh Oinonen Eetu Peltomaa Aleksi Pennanen Janika Rannasmaa Viktor Salminen Aleksanteri Savikko Nea Sellani Silja 7E Auer Jaana De Leon Vincent Haili Sina Helle Veeti Kokko Krista Kunungasana-Ngonda Josias Kuorti Nikita Phan Kati Tirronen Joni Uguz Serdar

8B Kemppainen Tatja Al-Azawi Musa Amirthalingam Surejan Bergman Viivi Havukainen Ella Kinnunen Kukka Kirjasniemi Venla Kuusikko Emmi Mononen Sofia Nenonen Tessa Niemi Vea Niskanen Oona Nykänen Carolina Ollila Elina Pöllänen Roni Ritarsola Roni Räsänen Erika Salo Mira Suokas Veeti Tervonen Maisa Tupala Lucas *) Turunen Julia *) eronnut 16.1.2017

8A Koponen Elina Aden Zuhra Barrera Thomas Guglielmi Neda Helin Emilia Hussein Zubeyda Jalonen Joanna Kovanen Oona *) Mehto Eemil Meijer Nea Miettunen Milla Peltola Olli Rämö Noora Saalasti Alina Saha Ria Vanhanen Manuel Wasenius Tommi Yonas Fissehaie Delina Yusuf Mohamed Anas *) eronnut 12.8.2016

8C Tilsa Laura Ahonen Siiri Antonio Auria Arumäe Meery Böök Sonja Çoku Robert Lappi Arttu Maarela Jere Manninen Alina Niemi Emma-Lotta Pohja Oskari Ruotsalainen Sampsa Saarinen Inka Smajic Muhamedin Stålhammar Pinja Tuomikoski Mikael Turunen Oskari Vuorinen Isla Vähä-Vahe Kalle Yeboa-Mensa Nana


8D Backman Katri Ahonen Aada Ahsan Rupanti Ahtinen Roosa Ali Omar Abdiaziz Hautala Oona Hoque Ismat Jiogo Birgitta Jokela Joel Kalliokoski Niko Kempe Mikke Kolimaa Kamilla Lindholm Veeti Nykänen Joni Sario Suvi Tiku Rain Tykkyläinen Birgitta Willamo Mikko Õispuu Sander

8E Pajunen Asko Agyapong Zedric Ahmed Najuka Al-Helfi Zeid Allmann Daniel Hannula Yasin Heinonen Ada Lehikoinen Jannika Riskamo Jukka Romah ô Kanh Vuotila Fia-Maria

Meijer Petra Oksanen Arttu Osman Muntais Panglia Jitika Rautakoura Sanna Rinkinen Jenni Suso Chukaleena Turunen Leevi Voutilainen Julia

9B Berg Pirjo Aaltonen Oliver Awad Samira Awad Seynab Balhass Sara Bots Petra Jaromaa Anni Kharel Arati Koivunen Daniel Koliadin Edvard Laine Harri Leskinen Konsta Lindroos Jesse Myllynen Niklas Panglia Pritika Pihkamäki Henna Poikela Ella Pulkkinen Johanna Tupala Laura Wahidi Sara

9A Helminen Ilona/Hjerppe Marja-Leena

9C Rantanen Erja

Aasa Wiljami Dualeh Zekki Herdem Cem Immilä Jonna Irannezhad Daniella Kempi Gleb Kiuru Mirella Kuittinen Kimmo Lahdensaari Suvianna Lahtinen Toni Lindh Lauri

Akbari Kreshmah Alter Henri Böök Tommi Hautakoski Santtu Hussein Abubakar Immonen Sanni Javaid Omar Kivinen Onni Kompus Markus Lilja Mira Mohamed Yakub Niemeläinen Sampo


Nikulainen Taru Pennala Väinö Tetri Venla Tiirakari Joona Äijälä Lotta

9D Koponen Päivi/Koponen Riina Ahmed Muad Ali Omar Zuhur Awari Aurin Geleit Frida Heinonen Jasmin Hoang Ly Hyyrynen Jussi Jimenez Nevala Oscar Kinnunen Antti Kivelä Peppiina Kulmala Juuso Leppänen Pinja Lindholm Vanessa Määttä Emma Prudtseva Aleksandra Renko Santeri Repo Jere Saarinen Reetta Salminen Jari Soini Henni Syrjä Tia Tammisto Inka Torvikoski Miska Truu Tarja Vodopjanov Aleksi


Lukio: opiskelijat Ensimmäinen vuosikurssi Ryhmänohjaaja Anttonen Joni Ahmed Hafsa Abdi Ali Falhat Aulovirta Ada Bounekta Houda Bullatovci Blerina Dannbom Meri Haibe Mohamed Hihnala Oona Hintsala Netta Ismail Muse Umalkheyr Kajander Tessa Kruberg Käthlyn Kupiainen Joni Laosma Hendrik Linton Tafiisha Lwimarn Khamom Lönnqvist Eetu Meriläinen Ada Railio Pipsa Rashica Albert Saha Rosmita Stedt Akseli Tajik Khatereh Turunen Tuomas Velling Simo Vilu Dagni Vuorensola Christian Välimäki Veera

Ryhmänohjaaja Ijäs Päivi Ahmed Kassem Onni Alliksoon Garis Birk Lisanna Blomstedt Jasmin Elfving Lauri Haanpää Leo Hadaya Sarah Huimasalo Enni

Hussein Salma Ilola Tiina-Tuisku Jokinen Maija Juvonen Vilja Jylhä Inka Jürgens Morten Kalaniemi Kasper Karppinen Reeta Kauhanen Laura Klemola Minna Kuusisto Taru Maukonen Alina Muhammad Rahim Shabnam Nikander Joonas Rantakivi Michelle Rasimus Milla Salmi Ella Smirnov Valentin *) Tiirakari Jenni Väisänen Miika *) eronnut 17.11.2016 Ryhmänohjaaja Still Karoliina Antinkari Ella Halonen Oona Heikkonen Juho Heino Jonna Huang Elias Häsä Tuomas Iivonen Sanni Illi Jasper Ilvesmäki Jussi Jalo Jasmin Johansson Max Juonala Saga Juslin Sara Kattilamäki Rasmus Kilpikivi Liisa Maiste Kristi Manaka Alpha Mansner Adele Nefedov Danil Nokelainen Elisa


Ojaharju Aisha Ora Jade Perli Melani Pesonen Antti Pietikäinen Enni Robert Jackson Janci Sandelin Mia Tsernova Sofia Vaihevuori Hernández Rauno

Toinen vuosikurssi Ryhmänohjaaja Behm Janne Abdi Ali Subeer Donkor Vanessa Hadaya Daniel Hämäläinen Jesse Kahrama Eeva *) Kalliosalo Max Kallo Ella **) Kari Jonathan ***) Kyrönlampi Sara Lindholm Emma Liukko Janne Långström Micaela Madar Miiran Mäki-Mikola Pekka Peltola Lauri Piuva Thomas Pullinen Petteri Pöllänen Laura Raitanen Atte Skogberg Jenna Soikkanen Markus Stadius Johan ThavayogarajahThanojiga Tuoriniemi Valtteri Turunen Lauri Tyynilä Teemu Ubollerd Prim Veikkolainen Oskari Wendelin Castor *) eronnut 16.11.2016 **) eronnut 27.2.2017 ***) eronnut 8.9.2016 Ryhmänohjaaja Karhunen Päivi

Aalto Julia Aalto Noora Adow Yasmin Aho Matias Badwal Anisha Butt Hamza Både Amanda Haapio Ukko Hakkarainen Tuike Hartikainen Emma Hiltunen Antti Hiukka Ville Huimasalo Anni Karjalainen Senja Koivisto Janina Leinonen Niina Mielonen Veera Moisala Nina Naukkarinen Nelli Nyström Nicklas Olin Janika Pietilä Jenny Rantala Eetu Setälä Pyry Singh Gurleen Takalo Aleksi Terzic Ibrahim Ryhmänohjaaja Santala Ville-Matti Chen Ruoxi Eloranta Tia Jäntti Riina Karttunen Reetta Karvonen Salla Kukkonen Julia Kyllönen Linda Lepistö Lotta Lilja Lily *) Mattila Sonja Mehmeti Art Meos Anna Metsälä Markus Mätäsjärvi Samuel **) Newton Erika Niemelä Roope Niku Iikka Parviainen Venla Pasanen Axel


Pirjamo Meeri Ranta Katja ***) Reijonen Camilla Repo Elina Skippari Sofia Suikki Mikael Suominen Miki Tuominen Martta Uutela Valtteri Veetla Grete Ylönen Noora *) eronnut 15.2.2017 **) eronnut 12.9.2016 ***) eronnut 7.12.2016 Kolmas vuosikurssi Ryhmänohjaaja Janhonen Eija Aden Fardowsa Arttio Axel Badrummonir Lili Ghafor Arzo Granqvist Sinikka Haidak Henri Hilve Mitja Hussein Saara Hutchings Dominic Johansson Tom Kuusisto Leea Lappalainen Teo Nevala Joel Partanen Sasha Pasanen Janika Peltonen Eemeli Penttinen Rikke Pruuli Kaidi Rissanen Otto Saapunki Milja Stoor Anne Tahlil Adna Tuomi Sara Ugur Can Vuorela Jani Wahlsten Jessica Ryhmänohjaaja Miettinen Paula Aalto Onni Bamberg Marika

Hakalin Miia Halonen Teemu Heikkinen Emmi Jääskeläinen Hanna Kaijalainen Mimmi *) Kanerva Ella Kekki Taru Kleimala Valeria Korhonen Tony **) Kuusisto Tuuli Laitinen Milla Lehviö Sini Mäkelä Arttu Nieminen Iida Nousiainen Ira Peiponen Eemeli Pulkkinen Samuel Reznik Sofia Samutchak Arisara Saraheimo Anna Sivonen Elina Vanhanen Luke Virkilä Rada ***) Väänänen Marianne *) eronnut 25.1.2017 **) eronnut 13.10.2016 ***) eronnut 26.8.2016

Neljäs vuosikurssi Ryhmänohjaaja Salo Sinikka Hovi Helena Kastrati Denis Kettong Fia Nyberg Kevin Pesonius Pihla *) Petrakides Nikolas Puikkonen Sonja Pyykönen Annika Sokk Stefan Tadji Abderrahim Tyun Aleksandra**) * ) eronnut 8.5.2017 **) eronnut 10.5.2017


Toimitus ja taitto Saara Ikonen. Kuvat Saara Ikonen ja Markus Sommers


Vuosikertomus1617  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you