Page 1

SAADET PARTİSİ TEKİRDAĞ GENÇLİK KOLLARI GENÇLİĞİN SİYASETE BAKIŞI KONULU YARIŞMA

KAYIT-BİLGİ FORMU Kişisel Bilgiler ADI

SOYADI

CİNSİYETİ

BABA ADI

D.TARİHİ

D.YERİ

MEDENİ HALİ

BEKAR

EVLİ

MEZUNİYET

ÇOCUK SAYISI

İLKOKUL İLKOKUL

O.OKUL

LİSE

E

ÜNİVERSİTE

SON MEZUN OLDUĞU OKUL MESLEĞİ

Siyasi Bilgiler Bir siyasi partiye üye misiniz ?

Evet

Hayır

Üye iseniz hangi görevde bulundunuz?

Siyaset sizce tek cümle demektir ?

Siyasette bulunsaydınız hangi görevi üstlenmek isterdiniz?

Yazışma Adresi ve İletişim

Ev Adresi

Ev Tel:

İş Adresi

İş Tel:

e-mail

Cep Tel:

*Yarışma sunumları word veya power-poınt dosyası olarak en az 2 sayfa,en çok 10 sayfayı geçmeyecek şekilde tekirdaginsaadeti e-mail adresine veya dosya şekliyle (A4 kağıdına) İl Merkezine teslim edilecektir. * Sunuma konu olacak yazı veya slaytların içinde hakaret içerici veya herhangi bir siyasi görüşü veya

partiyi hedef alacak ifadeler kullanılmayacaktır. * Sunumlar tamamen orijinal olacak,herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmayacaktır. Yarışmanın yukarıdaki şartlarına uyacağımı tahahhüt ederim....

Tarih: ....../....../...... İmza:

K

SAADET PARTİSİ TEKİRDAĞ GENÇLİK KAYIT BİLGİ FORMU  

SAADET TEKİRDAĞ GENÇLİK KOLU

SAADET PARTİSİ TEKİRDAĞ GENÇLİK KAYIT BİLGİ FORMU  

SAADET TEKİRDAĞ GENÇLİK KOLU

Advertisement