Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 30 december 2015

Jaargang 2 Nummer 52

KLAAR VOOR NIEUWE JAAR PAGINA 5 PERSPECTIEF TOERISME

ZORGINTENSIEF KIND

BLIK OP 2016

VEEL MEER BOTEN

GEWOON GEZIN

VOL AMBITIE

Opsterland verwacht de komende jaren een forse groei van het aantal vaartoeristen op de Turfroute. Dankzij de heropening van het Polderhoofdkanaal en de uitbaggering van de vaarroute moeten er in 2020 jaarlijks 1.700 boten extra gebruikmaken van de toeristische route.

Door zuurstofgebrek tijdens de bevalling liep Dirk Jan Koehoorn (11) een hersenbeschadiging op. Ondanks zijn motorische beperkingen vormt hij samen met zijn zus Tessa (13) en zijn ouders Job (41) en Jannie (43) Koehoorn een doodgewoon gezin. Jannie: “We denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden.”

Met de jaarwisseling in zicht blikt Sa! met drie jonge topsporters, die dit jaar uitgebreid in de krant aan het woord kwamen, terug op het afgelopen kalenderjaar. Vanzelfsprekend kijken Jelmer Visser, Suzanne Schulting en Niels van der Vossen ook vooruit naar 2016.

PAGINA 3

PAGINA 10

PAGINA 17

www.sa24.nl


Familieberichten

overleden

Toch nog onverwacht overleden ons erelid

Trienko Winter Wij wensen zijn vrouw Lammie, Joop & Elvie en kinderen veel sterkte. Bestuur VV Gorredijk

dankbetuiging Voor alle blijken van medeleven, steun en belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Antje Bellinga-Wierenga willen wij u hartelijk dankzeggen. A. W. Bellinga C. H. Bellinga D. Bellinga-Bos Kleinkinderen en achterkleinkind

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra:

Gorredijk, december 2015

rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730

Malischa Kledingverhuur Keuze uit ruim 15.000 kostuums ook voor groepen

verkoop diamond FX schmink, stomerijdepothouder Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur

(wijzigingen voorbehouden, zie website voor de meest actuele tijden)

Tolh没sleane 10 8401 GA GORREDIJK - Tel: 0513 466 130 / 0630 032 835 - www.malischa.nl


Sa!

30 december 2015

3

www.sa24.nl

Grote verwachtingen van Turfroute

Verdubbeling aantal boten in 2020 Opsterland verwacht de komende jaren een forse groei van het aantal vaartoeristen. Dankzij de heropening van het Polderhoofdkanaal en de uitbaggering van de vaarroute moeten er in 2020 jaarlijks 1.700 boten extra gebruikmaken van de Turfroute. BEETSTERZWAAG Het aantal boten dat jaarlijks de Turfroute vaart, neemt al jaren af. Toch denkt Opsterland dat het tij vanaf 2017 keert. Dan is de vaarroute op diepte gebracht en moet het aantal vaartoeristen fors stijgen. Opsterland verwacht zelfs tussen 2014 en 2020 een verdubbeling van het aantal boten. Dat moet de ondernemers in het gebied jaarlijks een miljoen extra inkomsten opleveren. De Turfroute wordt gezien als een steeds belangrijkere schakel tussen de vaargebieden van Friesland, Drenthe, Overijssel en Duitsland. De verwachtingen maken deel uit van de geactualiseerde versie van Kansen Benutten, de ge-

meentelijke visie op recreatie en toerisme. Opsterland verwacht in 2020 een forse toename van het aantal toeristen dat meerdere dagen binnen de gemeentegrenzen verblijft. De bezoekersaantallen voor dagattracties en het aantal overnachtingen moeten jaarlijks met 5% groeien. Dat moet extra werkgelegenheid opleveren. In Friesland is 6,5% van de totale werkgelegenheid gerelateerd aan toerisme en recreatie. In Zuidoost-Fryslân is dat 5%. Opsterland wil graag bijschakelen, een groei van 30%.

Friese Wouden

Om dat te bereiken wil Opsterland de komende vijf jaar

intensief gaan samenwerken binnen de toeristische regio De Friese Wouden, een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. Opsterland moet daarbij de verbindende schakel zijn naar het Friese Merengebied. Volgens verantwoordelijk wethouder Rob Jonkman is het een voortzetting van het bestaande beleid. “Maar we willen de recreatieondernemers er meer bij betrekken.” Het Toerismeplatform gaat daarin een belangrijke rol spelen. Hierin zijn de ondernemers vertegenwoordigd die overnachtingsmogelijkheden bieden. Jonkman: “Zij zorgen samen voor de inning van de toeristenbelasting en gaan meebepalen waar we dat geld voor inzetten.” In 2014 brachten toeristen samen 152.000 euro in het gemeentelijke laatje. Ten opzichte van de afgelopen jaren wil Opsterland de vestigingsmogelijkheden voor campings en locaties voor Bed&Breakfast versoepelen. “Komt een ondernemer met een goed plan, dan gaan

we kijken of we dat kunnen realiseren.” Het aanbod van verblijfsrecreatie is volgens Jonkman op dit moment voldoende. Met een paar mooie hotels, prachtige B&B’s en voldoende kampeerplaatsen. “Er is wel een toenemende vraag naar camperplaatsen. Daarvoor willen we wel ruimte geven, maar alleen wanneer ondernemers de exploitatie voor hun rekening nemen. Daar ligt geen rol voor de gemeente. Bovendien moet je met het oog op de kostbare natuur goed opletten waar je camperplaatsen maakt.”

Natuurlijke ritme

Het Toeristisch Netwerk De Friese Wouden krijgt een prominente rol in de promotie van het gebied. De vijf gemeenten (Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf) stellen daarvoor in 2016 extra geld beschikbaar. Jonkman: “Maar ondernemers spelen hier zelf ook een belangrijke rol in. Daar zit de kennis.” De Friese Wouden

zetten vooral in op het imago van het land van het natuurlijke ritme. Gericht op de rustzoeker met een redelijk goed gevulde beurs. Met een goede link tussen cultuur en natuur. Het gemeentebestuur beseft dat het plan ambitieus is. Het weet ook dat het succes voor een belangrijk deel afhankelijk is van de samenwerking binnen De Friese Wouden. Dat komt onder druk wanneer lokale overheden en ondernemers te weinig geld bijeen weten te brengen om de regio beter te ontwikkelen. De gemeenteraad praat op 11 januari over het plan.

‘WE WILLEN DE ONDERNEMERS ER MEER BIJ BETREKKEN’

3Provinciënland heeft eigen toeristische gids BAKKEVEEN Jan van Dalen en Vincent Veldhoen, beide vrijwilligers bij het Toeristisch Informatie Punt Bakkeveen (TIP), presenteerden vorige week vrijdag de brochure ‘3Provinciënland’, met daarin veel toeristische informatie over het gebied rond het 3-provinciënpunt bij Bakkeveen. “In gesprekken met ondernemers kregen wij steeds vaker te horen dat men geen goed beeld had van wat er in de omgeving allemaal te doen was”, vertelt Van Dalen. “We hebben een witte vlek ingevuld tussen de N381, Appelscha en Een-West. In de promotie van Bakkeveen lag de nadruk de laatste jaren naar ons idee te veel alleen op Bakkeveen. Terwijl de toerist die in ons dorp verblijft ook wel eens iets verder wil kij-

Vincent Veldhoen, Gerrit Weening en Jan van Dalen.

ken.” Daarom benaderden de initiatiefnemers ook dorpen over de provinciegrens en bevat de brochure informatie

uit bijvoorbeeld De Wilp, Donkerbroek, Haule, Haulerwijk, Waskemeer en Zevenhuizen. Recreatieondernemers uit het

Non-stop Gordykster piraten GORREDIJK Het piratenbloed kruipt waar het niet gaan kan. Het begon te kriebelen bij Jan Groen uit Gorredijk. Samen met Edwin Bosma en Johan Bosma en met ondersteuning van Jelmer Douma organiseert hij van 30 december tot 1 januari een radiomarathon voor KiKa. Dit voorjaar kwamen de piraten ook al in actie voor een goed doel, toen onder de vlag van het internetradiostation Maximaal FM. “We ha doe in grutte maraton hân fanút café Spaltenbrêge yn Terwispel foar Voedselbank Opsterlân.” Dit keer pakken ze het kleiner

aan: in de tuin van de Bosma’s aan de Stokerij in Gorredijk zenden de mannen nonstop uit vanuit een schuur. En daarmee keren ze terug naar hun roots en hun oude naam: Gordykster piraten. “We dienen dat froeger ek altyd mei in freonenploech mar dat wie yllegaal. No is alles legaal en ha we oeral fergunning foar.” Van Agentschap Telecom kregen de piraten vorige week toestemming om drie dagen lang als evenementenzender uit te zenden in de ether. Ze kregen kanaal 105.50 FM toegewezen. “We moat mar

ris sjen hoe’t it giet. Miskien is it sa’n sukses dat we takom jier in loads hiere kinne.” Geld voor KiKa willen de piraten verdienen met de verkoop van hapjes en drankjes. “Minsken binne wolkom, mar we wolle it wol lyts hâlde. Sitst fansels wol yn in wenwyk.” Geld hopen ze ook op te halen met diverse acties, zoals doneerpotten bij de snackwagen aan de Compagnonsstrjitte. De uitzending is te beluisteren van 30 december 18.00 uur tot 1 januari via 105.50 FM en kristalvanhetnoorden.nl.

gebied kunnen de brochure, waarvan er 6.000 zijn gedrukt, ook uitdelen op bijvoorbeeld vakantiebeurzen. “Bij de samenstelling van de brochure merkten we al dat ondernemers meer contact met elkaar kregen. Daar ontstaan weer mooie nieuwe initiatieven uit.” Van Dalen en Veldhoen overhandigden het eerste exemplaar van de brochure aan Gerrit Weening, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Opsterland. Weening vroeg in het verleden regelmatig aandacht voor de recreatie in het gebied tussen Bakkeveen en Fochteloo. “Bakkeveen bruist tijdens de zomertijd van acti-

viteiten en het gebied daaromheen heeft ook zoveel te bieden.” Weening streeft naar aansluitende fiets- en wandelroutenetwerken om vooral meer senioren naar dit gebied te trekken. Hij pleit bovendien voor meer samenwerking tussen de aangrenzende gemeenten. “Daarom ben ik ook zo blij met deze brochure. De opzet is vooral om meer samen te werken. Dat er elf Plaatselijk Belangen aan meewerken, vind ik bijzonder. We moeten over gemeentegrenzen heen durven kijken.” In Opsterland is volgens Weening nog veel onderbelichte natuur. www.3beleef.nl


Wij wensen u een fantastisch 2016!!!

Cuvi

Sieraden & accessoires

Alleen oudjaarsdag grote horloge opruiming kortingen tot 50% Geldig in combinatie met de Cuvi Cadeaubon!

Met iedere 10 euro die u t/m 31 december 2015 bij ons besteedt, maakt u kans op de Cuvi waardebon van 1000 euro!! Wij trekken de winnaar 31 december 2015 om 0.00 uur!! De tijd tikt..... alweer de laatste dagen om de Cuvi Cadeaubon in te leveren

Cuvi

Cadeaubon

Knip deze bon uit en lever hem in!

In te leveren bij een besteding vanaf 50 euro.

10,-

Deze bon is geldig van 10 december t/m 31 december 2015 Niet geldig voor Buddha to Buddha

Adres Hoofdstraat 46 Gorredijk Telefoon: 0513 466294 E-mail: info@cuvi.nl

www.cuvi.nl

Kijk op www.cuvi.nl voor de actie voorwaarden en een compleet overzicht van de vele merken die wij verkopen.


Sa!

30 december 2015

5

www.sa24.nl

Doorstart garandeert opvang na kerstvakantie

Timpaan Kindercentra failliet Kinderopvang Kinderwoud uit Heerenveen neemt de kindercentra en peuterspeelzalen van Timpaan in Friesland over. Na de kerstvakantie kunnen de kinderen daardoor gewoon weer naar hun vertrouwde plek. Ook het personeel gaat bijna volledig mee over. GORREDIJK Net voor de kerst werd het faillissement uitgesproken over Timpaan Kindercentra. Daarmee valt het doek voor de nog overgebleven kinderopvangactiviteiten van Timpaan. Het gaat om kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Beetsterzwaag, Ureterp, Gorredijk en Tijnje. Eerder dit jaar nam Timpaan al afscheid van kleinere peuterspeelzaallocaties in Bakkeveen, Wijnjewoude, Nij Beets, Lippenhuizen, Langezwaag, Terwispel, Tijnje en Frieschepalen.

Loden last

De peuterspeelzalen en kindercentra hingen de Timpaangroep al langer als een zware financiële loden last om de hals. Begin 2015 gingen de or-

ganisatie en financiering van de Opsterlandse speelzalen op de schop, vooruitlopend op nieuw Haags beleid waarin peuterspeelzalen vanaf 2016 aan dezelfde eisen moeten voldoen als kinderopvang. Dat had direct gevolgen voor de groepsgrootte en de begeleiding. Bovendien kregen ouders meer keuzevrijheid en verloor Timpaan het monopolie op de gesubsidieerde peuteropvang. Het leidde eind 2014 al tot veel onzekerheid. In april dit jaar kwamen er al signalen over financiële problemen toen Timpaan Kindercentra aankondigde dat het voortbestaan van acht kleinere peuteropvangcentra gevaar liep. Volgens interim-bestuurder Fokko Visser daalde de omzet de afgelopen jaren met

meerdere miljoenen. Hij wijt dat aan de economische crisis, de verlaging van de kinderopvangtoeslag en een al langer durende daling van het aantal kinderen. Timpaan probeerde door reorganisatie het financiële tij te keren, onder andere door de kleinere locaties af te stoten en over te doen aan particuliere ondernemers. Het bleek achteraf te laat. Timpaan Kindercentra viel vorige week om met achterlating van een schuldenlast van 1,8 miljoen euro. Visser: “Er zijn de afgelopen jaren meer kinderopvangorganisaties omgevallen. Gelukkig hebben wij in overleg met de curator wel continuïteit kunnen realiseren voor de kinderen, de ouders en onze medewerkers.”

Kinderwoud

De voorzieningen worden per 1 februari overgenomen door Kinderopvang Kinderwoud, tot die tijd staat de curator aan het roer. Kinderwoud is een met Timpaan vergelijkbare organisatie die al actief was in de gemeenten Heerenveen,

Smallingerland, Tytsjerksteradiel en SW-Fryslân, zowel in steden als op het platteland. Kinderwoud neemt ook gastouderbureau Friesland over. Directeur Vanessa Weewer: “De hele overname is binnen twee weken afgerond. Het ging allemaal heel snel.” Weewer ziet wel toekomst in de extra locaties. “De kinderopvangbranche heeft het moeilijk gehad. Maar de overheid investeert weer in kinderopvang en de economie trekt aan. Dus neemt ook de vraag naar kinderopvang weer toe.”

Tijdige maatregelen

Kinderwoud is, met 62 locaties, groter dan Timpaan. “Een bepaalde omvang is ook nodig om kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden. Dan kun je ook voor bepaalde onderdelen specialistische kennis inzetten. Daarom is uitbreiding welkom.” Ook Kinderwoud had het de afgelopen jaren lastig. “Maar het is ons gelukt het hoofd boven water te houden door tijdig maatregelen te nemen.”

De nieuw overgenomen locaties van Timpaan passen volgens Weewer ook geografisch perfect bij Kinderwoud. De voormalige Timpaanlocaties gaan na de kerstvakantie weer gewoon open. Kinderwoud gaat wel kritisch kijken naar de organisatie. “Er is wel een faillissement, dus de kosten waren te hoog. We kunnen 90 procent van de medewerkers garanderen dat ze een contract krijgen, al zal dat contract er niet altijd hetzelfde uitzien als nu.” De peuter- en kinderopvangactiviteiten bij Timpaan boden in de provincies Groningen en Friesland werk aan 68,5 fte, ingevuld door zo’n 150 medewerkers. De activiteiten in Groningen zijn overgenomen door KaKa Kinderopvang. Het faillissement raakt de twee overige onderdelen van Timpaan niet: Timpaan Welzijn en Timpaan Onderwijs. Visser: “Dat zijn twee gezonde onderdelen met een gezonde toekomst.”

Vroege vogels bij start vuurwerkverkoop GORREDIJK In de nacht van maandag op dinsdag stond om kwart over twaalf de eerste klant al in de winkel van Magic Vuurwerk aan de Wetterkant in Gorredijk. “We wienen fan tolve oant ien iepen. Dan sette wy dochs alles yn ‘e winkel klear.” Na een paar uurtjes slaap deed Reinier de Graaf om zeven uur weer de

deur van het slot. De eerste klanten zijn ‘diehards’ weet hij. Zoals de allereerste die om vijf uur in Brabant in zijn auto stapte om als eerste vuurwerk te kopen in Gorredijk. “It brânt sokken yn ‘e bûse.” Romeinse kaarsen zijn sinds dit jaar in de ban. “Se bin ferbean omdat der in soad ûnge-

lokken mei gebeure, minsken sjitte de kearzen op mekoar ôf. Dat dogge se ek mei de babyvuurpijl en dêrom is dy no ek ferbean.” Knallers worden nog steeds verkocht, maar minder dan voorheen. Kanonslag en astronaut zijn inmiddels ingehaald door Spaanse bommen en Thunderkings. Alles gekeurd volgens de Europese

CE-richtlijn, de knallen halen maximaal 150 decibel. “Ast legaal fjoerwurk goed brûkst dan hast net folle kâns op letsel”, stelt De Graaf. Dit in tegenstelling tot het illegale vuurwerk. “Dat bin oefengranaten gelyk. De kâns op ûngelokken is dan ek grut.” Toenemend populair zijn de zwaardere combiboxen. De dozen met vuurpij-

len kun je koppelen zodat je een complete show kunt geven. Toppers zijn ook de blinkers, dit jaar voor het eerst in de verkoop. “Dat hinget wat langer yn de loft, dan hast der mear oan.” En voor wie nog iets aparts wil: “We ferkeapje as ienige yn Fryslân de Zwarte Cross Box.”

Martijn en Thijs Keulen

Martijn (16) en Thijs (11) Keulen uit Joure zijn ook van plan de hele oudejaarsavond te knallen. Nee, vandaag steken ze nog niets af. “Ik heb nog een voetbaltoernooi”, verklaart Thijs. Waarom ze knallers kopen en geen siervuurwerk? “Dat is eigenlijk niet uit te leggen”, vindt Martijn.

Melvin Stoelwinder

Melvin Stoelwinder (16) uit Nieuwehorne gaat voor het knalwerk. “Ik denk dat ik hier in totaal 240 heb.” Hij heeft een grote tas vol Thunderkings gekocht. Knalmortiertjes met sierlicht. Melvin verheugt zich al op oudejaarsavond. “Ik gean der de hiele jûn mei rinnen.”

Familie Brouwer

Van jongs af aan is Harm Brouwer (31) uit Oosterwolde vuurwerkfan. “Dat heb ik van mijn moeder, die is er ook gek op.” Naar schatting 75 kilo vuurwerk sjouwt hij dinsdagmorgen achter in zijn bestelbus. “Goed voor een uurtje afsteken”, verwacht Harm, “het uitpakken is meer werk.” Vroeger haalde hij veel vuurwerk

uit België. “Maar dat doe ik niet meer. Het vuurwerk in Nederland wordt steeds zwaarder.” En de boetes zijn hoog, vindt echtgenote Johanna. Zoon Joran en dochter Janna helpen mee de bus te laden. “Die kleine is al net zo gek op vuurwerk als zijn pappa”, lacht Johanna.


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 30 december 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen In de kerstvakantie bent u van harte welkom en helpen wij u graag. Wij hanteren zoveel mogelijk onze reguliere openingstijden. Wel zijn er een paar momenten waarop wij zijn gesloten: • donderdagmiddag en -avond 31 december (open tot 12.30 uur) • vrijdag 1 januari • loketten Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp: gesloten tussen kerst en oud en nieuw

Bekendmakingen Beetsterzwaag Ingediende aanvraag evenementenvergunning - concert diverse fanfare orkesten, van 12.00-22.00 uur, sporthal revalidatie Friesland

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Meer informatie over onze openingstijden vindt u op www.opsterland.nl.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2016 2015, een bewogen jaar! We openden een kanaal en sloegen een paal, we stelden bruggenbouwers aan, we huldigden een wereldkampioen, we maakten werk van de zorg en we hielpen vluchtelingen. We kijken graag samen met u nog een keer terug op dit bijzondere jaar en blikken alvast vooruit op wat 2016 gaat brengen. Wij nodigen u daarom van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie 2016. De receptie is op donderdag 7 januari 2016 van 17.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Leerlingen van Eijer Producties komen voor u optreden met zang en dans. Kinderen zijn ook van harte welkom!

Donderdagavond 7 januari 2016 gesloten In verband met de nieuwjaarsreceptie zijn wij donderdag 7 januari 2016 vanaf 17.00 uur gesloten.

Verleende omgevingsvergunningen - kap eikenboom met herplantplicht, Beetsterweg 2 A - kap 2 eikenbomen met herplantplicht, It Merkelan 37

Meldingen - activiteitenbesluit, uitbreiding veestapel, Bûtewei 18 Ingediende aanvraag standplaatsvergunning - standplaats verkoop gebakken kip op dinsdag en woensdag van 11.00-18.00 uur

Gorredijk Ingediende aanvraag evenementenvergunning - houden van een voorjaarskermis, 6 mei 2016 van 14.00-23.00 uur, 7 mei van 13.00-23.00 uur, 8 mei van 10.00-23.00 uur en 9 mei van 14.00-22.00 uur en een najaarskermis, 28 oktober van 14.00-23.00 uur, 29 oktober van 13.00-23.00 uur, 30 oktober van 10.00-23.00 uur en 31 oktober van 14.00-22.00 uur, Markt Meldingen - activiteitenbesluit, uitbreiding supermarkt, Formanjestrjitte 6

Wijnjewoude Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kap diverse bomen en bosschages, ten behoeve van de herinrichting bocht Wijnjewoude Meldingen - activiteitenbesluit, verandering veestapel Merkebuorren 92 Verleende standplaatsvergunning - standplaats verkoop gebakken kip, donderdag van 11.00-18.00 uur

Overig

Ureterp Verleende omgevingsvergunning - plaatsen kap bestaande aanbouw, Fûgelliet 29

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - aanleg nieuwe persleiding vanaf Ureterp naar Drachten, herbouw rioolgemaal, veranderen uitrit en kap 5 elzen en 1 eik

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Meest

Meest VERANTWOORDE VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 53 (zondag 27 december 2015 t/m zaterdag 2 januari 2016)

Combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Mora Ovenbitterballen, 2 dozen à 12 stuks 5.78 2.89

vriesvers

Tierra Buena Seleccion Especial

BESTE WIJN

2015

Alle bitterballen

Cabernet Sauvignon, Chardonnay of Merlot fles 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen

SUPER

MARKT

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

11.98

1GRATIS +1

1GRATIS +1 Jupiler Pils

PLUS Spareribs

Krat 24 flesjes à 25 cl

Indisch of piri piri Per 500 gram 5.99

8.

99

Unox Soep

PLUS Appels Goudrenet

Alle zakken à 570 ml of pakken à 1 liter, combineren mogelijk 2 stuks 3.58-5.98

Los Per kilo

1.89

0.

Alle dozen à 270 gram, combineren mogelijk 2 dozen** Bijv. Wagner Piccolini's salame, 2 dozen à 270 gram 4.70

2 VOOR

49

Wagner Piccolini’s

2.35

2.99

50% KORTING

14.19

KILO

5.99

3.

49

Alléén zaterdag 2 januari Weekendpakker do vr za

tot het

En opgeldig is ook Alléén op 17,écht 18 en 19op december PLUS Beter Leven Culinaire filetrollade Naturel of cranberry Per kilo

vriesvers

PLUS Kruimige aardappelen

Zak 5 kilo 3.99 Maximaal 5 zakken per klant.

1GRATIS +1

ZAK

5KILO KILO13.99

1.

99 49 6.

50% KORTING

53/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do-8.00-18.00 vr-Gesloten za 8.00-20.00 zo 12.00-18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

30 december 2015

9

www.sa24.nl

Familie Tilstra, twee maanden per jaar te gast in Gorredijk

‘Oliebollen gezonder dan eierkoeken’ ’s Morgens om half vijf draaien ze de deur van het slot. Oudejaarsdag is dé dag van oliebollen en appelflappen. En al 29 jaar is Tilstra’s gebakkraam in Gorredijk een bekend verkooppunt. GORREDIJK Moeder Jitty (62) en zoon Patrick Tilstra (33) staan traditiegetrouw van 1 november tot en met 31 december met de bekende gebakkraam in het centrum van Gorredijk. Voorheen op het parkeerterrein aan de Lijnbaan, dit jaar voor het eerst op het Marktplein. Jitty: “Het bevalt ons hier goed, lekker druk. Als het aan ons ligt dan wordt dit onze vaste stek.”

Hoewel oudejaarsdag het hoogtepunt is in de oliebollenverkoop, hebben de Tilstra’s het gedurende de twee maanden in Gorredijk druk. De oliebollen, met of zonder krenten, de gevulde bollen en wafels liggen heerlijk geurend klaar voor de klanten. Consumenten kiezen voor wat luxer, merkt Jitty. “Met chocolade erop en wat versiering.” De eindejaarslekkernijen hebben de naam vet en ongezond te zijn. Helemaal niet waar, volgens de bakster. “Dokters zeggen zelfs dat oliebollen gezonder zijn dan eierkoeken.” Na de kerstdagen gaat de verkoop van oliebollen en vooral appelflappen echt goed los.

“We verkopen echte ouderwetse appelflappen. Versgebakken en van de echte goudrenet.” Alles vers, is de stelregel in Tilstra’s gebakkraam. “Als je het beslag hebt gemaakt, moet je het meteen gebruiken. Dat is het lekkerst. We garanderen verse waar, maar niet dat het altijd warm is. Dat kan ook niet, je moet veel vooruit bakken om de vraag bij te houden.” Tip van de oliebollendeskundige: thuis de lekkernijen eventjes in de magnetron, dan smaken ze heerlijk. Oudejaarsmorgen voor de klok vijf slaat, beginnen de Tilstra’s in het kleine keukentje van de gebakkraam met het beslag te maken. Patrick: “We maken eerst twee teilen van dertig liter per stuk. En vervolgens gaan we de hele dag door.” Hoeveel liter beslag er doorgaat of hoeveel bollen ze verkopen? “Dat houden we niet bij, maar het is heel veel.” De kraam gaat om acht uur open. Dan ligt er al veel lekkers klaar in de vitrine. “We beginnen met de gevulde bollen, want die kun je niet snijden als ze warm zijn.” Iedere

Oliebollenbakkers Patrick en Jitty Tilstra. FOTO: SIETSE DE BOER

‘HET ZIJN HIER GEWOON FIJNE MENSEN, RECHTDOORZEE EN GEEN GEZEUR’ keer gaan er vijftien te vullen bollen in metalen schaaltjes de olie in. “We gebruiken arachideolie, pindaolie. Dat is het duurst, maar ook het lekkerst.” Is dan de zonnebloem- of slaolie die thuisbakkers gebruiken niet goed? “Wij vinden het

Laatste ronde Winkel en Win GORREDIJK De Winkel en Win-eindejaarsactie van winkeliersvereniging Whi is weer voorbij. Vorige week werden de laatste drie prijswinnaars bekendgemaakt door notaris Robin Rispens. Inge Overwijk uit Hemrik koos voor een cadeaukaart ter waarde van 100 euro te besteden bij de Hema

in Gorredijk. Petra en Oane Bosma uit Gorredijk kunnen al een paar dagen naar hun favoriete programma’s kijken op een hagelnieuwe Panasonic 40” led tv ter waarde van 499 euro, beschikbaar gesteld door EP van der Molen. Atje Knobbe uit Gorredijk is de laatste winnaar. Zij ontving

200 euro contant van Drukkerij Lageveen. Op de foto van links naar rechts: Maarten Vink (Hema), Inge Overwijk, Petra Bosma, Alex Hoekstra (EP van der Molen), Oane Bosma, Roelof Lageveen (Drukkerij Lageveen), Atje Knobbe en Rogier Wijnstok (Whi).

niks. Ze worden dan vetter en hebben minder smaak.” De Tilstra’s uit Warfhuizen kwamen in 1987 voor het eerst met hun gebakkraam naar Gorredijk. Jitty begon op zestienjarige leeftijd in de oliebollenkraam, het familiebedrijf van haar echtgenoot. Inmiddels is haar man overleden en runt ze de kraam samen met zoon Patrick. “In de laatste week krijgen we hulp van

familieleden, waaronder ook mijn andere zoon Wijnard.” Ze komen graag naar Gorredijk. “Het zijn hier gewoon fijne mensen, rechtdoorzee en geen gezeur. Ze wachten altijd netjes op hun beurt.” Om vijf uur op oudejaarsmiddag sluit de kraam. Dan volgt nog anderhalf uur schoonmaak en een even zolang durende thuisreis. “Dan heb ik het wel gehad hoor, ik haal nog net de jaarwisseling.”

Lilly’s chocolade naar Bakkers van Verloop GORREDIJK Ondanks het feit dat de winkel op 10 januari sluit, blijft de chocolade van Lilly’s in Gorredijk verkrijgbaar. De Bakkers van Verloop nemen de verkoop over. Romke de Jong van Lilly’s is hier blij mee. “De consumptie van chocolade groeit nog steeds. Dus is het mooi dat consumenten onze producten in Gorredijk kunnen blijven kopen.” Lilly’s laat de chocolade en bonbons, die ook in andere vestigingen worden verkocht, in Zuid-Limburg maken. Maar het bedrijf uit Gorredijk is nauw betrokken bij de ontwikkeling van smaken en vormen. Lilly’s en Verloop gaan samenwerken bij de verdere ontwikkeling van chocoladeproducten en de bijbehorende cadeau- en relatiegeschenken. Marjan de Jong, moeder van Romke, verhuist mee naar de Bakkers van

Verloop voor de verdere uitrol van nieuwe chocoladeconcepten. Chocolade is voor de Bakkers van Verloop niet nieuw. “Wij maken het niet zelf, maar kopen het in bij een specialist”, vertelt Jozeph Verloop. “We hebben wel plannen om een nieuw chocoladeconcept neer te zetten. Het is een product dat een hele goede aanvulling vormt op de rest van ons aanbod. We gaan nu samen kijken wat voor ons wel en niet geschikt is en gebruiken de knowhow van Lilly’s om de activiteiten verder uit te breiden.” Het ambachtelijke ijs dat in Lilly’s ijssalon verkrijgbaar was, blijft ook beschikbaar in Gorredijk. Buurman Snackbar Lucy neemt vanaf het voorjaar de verkoop voor zijn rekening.


Sa!

30 december 2015

www.sa24.nl

10

Als je een zorgintensief kind hebt

‘Kijk eens verder dan de rolstoel’ Door zuurstofgebrek tijdens de bevalling liep Dirk Jan (11) een hersenbeschadiging op. Ondanks zijn motorische beperkingen vormt hij samen met zijn zus Tessa (13) en zijn ouders Job (41) en Jannie (43) Koehoorn een doodgewoon gezin. Jannie: “We denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

Job: “Het heeft een tijdje geduurd voordat we precies wisten wat er aan de hand was met Dirk Jan. Hij werd zeven weken te vroeg geboren. Na de bevalling lag er een prematuur kindje van net 1.000 gram in de couveuse, met een hoofdje vol infuusnaalden. Hij scoorde slecht op de Apgarscore en had geen reflexen. Ook had hij apneu - zijn ademhaling en hartslag hielden er soms mee op. Na vier weken zei de kinderarts dat Dirk Jan een hersenbeschadiging aan de rechterkant had, maar dat z’n linkerhersenhelft de hersenfuncties hoogstwaarschijnlijk wel over zou nemen.”

URETERP

We zitten in de gezellige woonkamer van de familie Koehoorn in Ureterp. Dirk Jan heeft zojuist in zijn rolstoel zelf opengedaan voor de visite. Jannie schenkt koffie, Tessa en Dirk Jan krijgen een glas fris en er staat verse oranjekoek op tafel. “Job had niet zoveel vertrouwen in wat de arts zei”, vertelt Jannie. “Ik wel, maar ik moest mijn verwachtingen steeds bijstellen. Het liep namelijk anders. Dirk Jan kon zich niet omrollen en zo vielen ons meer dingen op. Na verloop van tijd werd hij door een multidisciplinair team onderzocht en uit dat onderzoek bleek dat er iets niet goed was. Maar wat precies konden ze niet zeggen. Ook de fysiotherapeute die met Dirk Jan werkte, merkte dat er motorisch iets niet in orde was.” Na anderhalf jaar kwam er duidelijkheid. Job: “Na een MRI-scan kregen we de diagnose cerebrale parese. Dirk Jan bleek spasticiteit in alle ledematen te hebben. Ook heeft hij een matige rompbalans en is de spierspanning in zijn buik en rug slap. Hij zal nooit kunnen lopen. Cerebrale parese heeft een classificering van 1 tot 5; 1 is valide, 5 is bedlegerig. Inmiddels weten we dat Dirk Jan in klasse 4 zit, net boven de groep die aan een elektrische rolstoel gekluisterd is.” Wat doet zo’n diagnose met je, als ouder? Job is even stil. Dan, met ingehouden emotie: “Dat is niet iets wat je je kind toewenst.” Hij vervolgt: “En toch hadden we het er maar mee te doen.” “Ik was blij dat de arts uiteindelijk bevestigde wat we zelf al verwachtten”, zegt Jannie. “Dat gaf rust. Natuurlijk was ik verdrietig, en nog. Maar nooit voor mezelf; vooral voor hem, denkend aan wat hij niet kan en wat hij moet missen. Toch sta ik mezelf die gevoelens niet zo snel toe. Ik probeer te relativeren en door te gaan, positief te zijn.” Lukt je dat altijd? “Dat is weleens moeilijk”, geeft Jannie

toe. “Nu Dirk Jan ouder wordt, zegt hij weleens hoe graag hij zou willen lopen. Op zijn verlanglijstje staat ‘ik wil lopen’ met stip op één, boven alle andere wensen. Dat is soms even slikken. Dan denk ik: ja jochie, dat begrijp ik, ik zou het ook graag willen.” Dirk Jan mengt zich in het gesprek. “Soms baal ik ervan dat ik in een rolstoel zit. Dat is natuurlijk ook heel vervelend.” Jannie kijkt liefdevol naar haar zoon. “Af en toe moet je er een klein beetje om huilen hè? Wat doen we dan?” Dirk Jan grijnst. “Dan troosten we elkaar en helpen we elkaar. En we knuffelen, dan voel ik me iets beter.” Alsof het zo afgesproken is voegen moeder en zoon direct daad bij het woord en geven ze elkaar een dikke knuffel. “Hè”, verzucht Jannie, “hier worden we altijd allebéi een stuk beter van.” De beperking van Dirk Jan vergde praktische aanpassingen in en om het huis. Job: “De eerste jaren tilde ik hem elke avond naar boven, maar hij werd groter en zwaarder en dat ging ik voelen in mijn rug en schouders. Toen Dirk Jan drie was besloten we de bestaande garage te verbouwen tot slaapkamer en badkamer voor hem. Ook de auto moest worden aangepast met een speciale stoel. Nu hebben we een auto waar hij met rolstoel en al in kan.” Ging dat allemaal zonder slag of stoot? Job: “Nou, allesbehalve. We zijn enorm tegen de bureaucratie opgelopen. Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat alles geregeld was. Het is allemaal op z’n pootjes terecht gekomen, maar het vroeg veel tijd en energie. Toen de verbouwing klaar was, raakte ik een paar weken overspannen. Tot dan toe zaten we in een niet te stoppen achtbaan en ineens was er rust. Ik liep keihard tegen mezelf aan, was mezelf helemaal voorbijgelopen in de jaren ervoor.” Jannie: “Toen de kamer klaar was gaven we een tuinfeest, een soort housewarming. We hadden veel mensen uitgenodigd. Maar ik voelde me niet feestelijk, ik baalde enorm. Eigenlijk horen we vandaag geen feest te vieren, dacht ik, Dirk Jan zou gewoon boven moeten kunnen slapen. Nee, dat was geen leuke dag.”

Dirk Jan, Job, Jannie en Tessa Koehoorn.

Dirk Jan zit in groep 6 van school Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Elke dag wordt hij met de taxi gehaald en gebracht. Naast het gewone lesrooster volgt hij er ook therapieën. Z’n dag begint vroeg, zo rond kwart voor zeven. Job: “Ik help hem eerst uit bed, want

hij kan er zelf niet uitkomen. Als hij ‘s nachts naar het toilet moet, roept hij me trouwens ook.” “Met de babyfoon”, souffleert Dirk Jan. Job gaat verder: “Ik help hem zijn kleding en schoenen aan te trekken en de spalken in z’n schoenen te doen. Zijn brood staat gesmeerd klaar; dat zou hij wel zelf

kunnen, maar dan duurt het wat lang. ‘s Avonds gebeurt alles in omgekeerde volgorde. Tot een paar jaar geleden deden Jannie en ik het avondritueel om beurten. Toen zij wat gezondheidsproblemen kreeg, deed ik het alleen, maar het trok een zware wissel op me om zowel Jannie te ondersteunen als


Sa!

30 december 2015

www.sa24.nl

11

‘JE HEBT GEEN STUUR OP WAT JE IN HET LEVEN OVERKOMT, MAAR WEL HOE JE ERMEE OMGAAT’

hebben. Maar alleen al in het vliegtuig komen was een ramp.” Job: “Er past geen rolstoel door de gangpaden in het vliegtuig. Dus ik nam Dirk Jan over m’n schouder. We hadden een rolstoeltoegankelijke accommodatie geboekt, maar bij aankomst bleek er een enorme drempel voor het appartement te liggen. Het vakantieverblijf was bij het reisbureau per ongeluk op de lijst van aangepaste accommodaties terechtgekomen. Ik heb die vakantie veel tilwerk gedaan... Vorig jaar zijn we naar Arcen gegaan, naar een volledig aangepast vakantiehuis. Iets vergelijkbaars doen we komend jaar weer. We hebben al vooruit geboekt, zodat we zeker weten dat we een vakantie krijgen en geen survival.” Het klinkt alsof jullie heel praktisch hebben leren denken. Job: “Ja. Je hebt geen stuur op wat je in het leven overkomt, maar wel hoe je ermee omgaat.” Dat moet een proces zijn geweest. Wat vind je het moeilijkst? Jannie: “Wat ik soms lastig vind is het feit dat mensen Dirk Jan niet altijd serieus nemen. Hij zit in een rolstoel, dus ze denken dat ‘ie verstandelijk ook niet helemaal oké is. Soms zitten we in een restaurant en dan vraagt de ober aan Tessa: wat wil jij drinken? En daarna aan ons: wat moet hij hebben?” Job: “Inmiddels maak ik me niet meer boos om zulke dingen. Onze instelling is: die mensen moet je nog wat helpen, die moet je opvoeden. Meestal reageren we met: dat kunt u hem zelf vragen. Toen Dirk Jan net geboren was, spraken sommige kennissen ons in de supermarkt gewoon aan. Anderen liepen snel een schap verder. Mensen weten soms gewoon niet wat ze met de situatie aanmoeten. Dan geven ze Dirk Jan een pepermuntje en slaan ze Tessa over, omdat hij immers ‘zielig’ is. Maar hij is niet zielig. Gelukkig redt hij zichzelf ermee. Op vakantie stond een buurman z’n hekje te verven en intussen met een schuin oog naar de rolstoel te kijken. Dirk Jan wachtte niet af, maar ging ernaartoe en riep vrolijk: Ja, ik ben gehandicapt! Wij zaten achter de haag te lachen, zo van: yes!”

er elke avond te moeten zijn voor Dirk Jan. We hadden geen andere keuze dan iets van die zorg uit handen te geven. Een moeilijke beslissing, want je wilt het graag zelf doen én het is een inbreuk op je privéleven. Nu komt er drie avonden in de week iemand via het PGB die Dirk Jan naar bed helpt.

En dat is fijn, want zo heb ik ook een paar avonden vrij.” Kunnen jullie als gezin met vakantie? Jannie: “Dat proberen we wel! Het is alleen een hele onderneming. Twee jaar terug wilden we naar Griekenland, gewoon om dat een keer gedaan te

Dirk Jan begint te grinniken. Ook hij herinnert zich de nodige anekdotes over goedbedoelende maar onwetende mensen. “Er was een keer een oude meneer bij de Poiesz. Hij keek me aan en zei: hé jongen, sitst do ek op fuotbaljen? Heit en ik keken elkaar aan, zo van ‘okéééé…’. Een andere keer had ik een pannenkoek besteld. Toen kwam er een oude mevrouw aan die me over

m’n hoofd aaide en zei (Dirk Jan imiteert feilloos een piepstemmetje): hé boy, lekkere pannenkoek? Ik dacht: dat kun je ook gewóón zeggen!” Jannie: “Mensen doen vaak heel kinderlijk, alsof ‘ie vijf is. Ze zien de echte Dirk Jan niet, ze zien alleen de rolstoel en vragen gelijk wat hem mankeert. Terwijl hij gezond is en alleen in een rolstoel zit.” Dirk Jan, fel: “Er mankeert me niks aan de handen.” Jannie, met de nodige galgenhumor: “No, se stean in bytsje bryk… Maar hoe dan ook, we zouden willen dat anderen hem benaderen zoals ze ons of Tessa benaderen. Dirk Jan is een heel lief, behulpzaam, belangstellend en sociaal mens.” Voor zus Tessa is Dirk Jan gewoon Dirk Jan. “Hij is m’n broer en ja, we hebben weleens ruzie. Dat is een broer-zussending, toch? Natuurlijk zou ik willen dat hij kan lopen, maar ik ben er aan gewend. Soms zeggen klasgenoten: wat cool dat je broer gehandicapt is. Dan zeg ik: er is niks cools aan. Het lijkt misschien leuk om in een rolstoel te racen, maar áltijd in een rolstoel is dat niet.” Jannie: “Tessa komt altijd voor Dirk Jan op. Laatst zei iemand: loop niet zo spastisch. Toen schoot ze uit haar slof.” Tessa: “Mijn broertje is spastisch, zei ik, ik zou wel willen dat hij spastisch kon lopen, dan líep hij tenminste.” Job en Jannie doen zoveel mogelijk om het gezin niet anders te laten zijn dan andere gezinnen. Beide kinderen sporten; Tessa rijdt paard en Dirk Jan speelt rolstoelbasketbal. Ook is er tijd voor hobby’s. Dirk Jan houdt van ‘tabletten’ (“ik ben al op level 20 van Hay Day”) en Job is vrijwillig molenaar en mag graag met hout werken. Over de toekomst van hun kinderen maken ze zich niet al te veel zorgen. Job: “We kijken niet ver vooruit, het gaat toch vaak anders dan je denkt. Ik weiger om wakker te liggen van dingen waar ik geen invloed op heb. Liever kijk ik naar het nu en geniet ik daarvan. Ik hoop dat Dirk Jan z’n draai binnen de maatschappij zal vinden en zich gelukkig en nuttig voelt. Zijn voordeel is dat ‘ie een enorm opgeruimd karakter heeft en dat ‘ie ontzettend makkelijk contact maakt.” Jannie: “Ik hoop dat hij later een mooie plek heeft om te wonen. Begeleid zelfstandig, met z’n eigen vrienden. Dat zou ik ‘m heel erg gunnen.” Wat heeft het ouderschap jullie gebracht? Jannie, spontaan: “Het is een zegen. Ik heb twee schatten van kinderen en voel enorm veel geluk.” Even is het stil. Dan: “Als ik ze zo zie zitten denk ik: wat hebben we toch een geweldig geschenk gekregen.”


Nog 3 Dolle eindejaarsdagen De Dolle Eindejaarsdagen zijn in volle gang. Sla je slag: de

gehele

wintercollectie met knal voordeel. ProďŹ teer van de allerlaagste prijzen. Deze actie geldt alleen in de winkel, op de gehele vrouwencollectie. Van harte welkom in Gorredijk. *M.u.v. de nieuwe collectie. U betaalt slechts het artikel met de hoogste originele prijs.

Elk 2 artikel e

GRATIS Dolle

*

eindejaarsdagen

Happy new dress

WO

30 DEC

DO

31 DEC

ZA

2 JA N

Bij de Heeren van Rinsma kortingen tot 50%

RINSMA FASHION | LIJNBAAN 7&10 | GORREDIJK | WWW.RINSMAFASHION.NL


Sa!

30 december 2015

13

www.sa24.nl

Jubileumeditie kerstwandeling breekt records

Opnieuw verrassende routes Tweede kerstdag was er eentje van records in Bakkeveen. Niet alleen was de temperatuur de hoogste ooit gemeten, ook het aantal deelnemers schoot alle tellingen voorbij. Maar liefst 2.058 wandelaars deden mee aan de veertigste kerstwandeling. BAKKEVEEN “Dit is echt ûnfoarstelber. En it hienen der noch mear wêze kind, want guon bin trochriden omdat it parkearplak en alles deromhinne grôtfol stie”, vertelt Jeen Bouma van de organiserende VVA. Thomas Schudde (66) uit Appingedam was de eerste die op pad ging. “Ik stond hier vanmorgen al om acht uur. Ik heb mijn busje vlak voor de deur gezet en rustig gewacht tot de deuren opengingen.” Officieel was dat om tien uur, Thomas vertrok al iets eerder. Hij is een ervaren wandelaar, maar koos dit jaar toch voor de vijf kilometer. “Ik heb dertien omleidingen gehad, het wil allemaal niet zo goed meer. Vroeger liep ik altijd de Airbornetocht in Oosterbeek en mijn langste tocht was van Groningen naar Leeuwarden.” In Bakkeveen is hij vaste gast.

Het is half elf, de rij bij de ingang van Dúndelle groeit gestaag. “Vorig jaar hadden we de vuurkorven aan om mensen buiten warm te houden”, memoreert uitbater Andries Nijboer. Het temperatuurverschil is dan ook enorm: vorig jaar -3, dit jaar +12. In het kader van het plan Dúnsân ligt het

parkeerterrein overhoop. “We krijgen een groter terras, eigenlijk had het al klaar moeten zijn.” Het deert de deelnemers niet. Want wie kan er nou op 26 december nog een kopje koffie nuttigen op het terras? Ze hebben de pas er flink in gehad. De familie Van Schuitgroef wandelde de zeven kilometer in anderhalf uur. Willemijn (7) laat haar spierballen bollen en duwt het laatste hekje op de heide open voor moeder Franca, vader Rob, Jasper (14), Krijn (11), Lennert (10) en Sara (7). “We hebben vandaag nog een druk programma, dus zijn we vroeg gestart”, verklaart Franca. Oscar, de zwarte kruising labrador/stabij van bijna een jaar loopt rustig mee. “Een goede training voor hem”, vindt Rob. Twee mountainbikers wurmen zich over het smalle heidepaadje langs de wandelaars. In de verte deinen een tweetal kerstmutsen. Jassen worden om de middel geknoopt. “Trettjin plus, eins wol ferskriklik no?” Nee, te warm heeft Aukje Weidema (66) het niet. “It is prachtich om te rinnen. En we ha oer paadsjes west, wêr’t

Het leek wel voorjaar tijdens de kerstwandeltocht in Bakkeveen. FOTO’S: SIETSE DE BOER

we noch nea west binne.” Met echtgenoot Oeds (71) liep ze de vijf kilometer. Of ze vorig jaar ook meededen? “Dêr ha we it no de hiele tiid oer hân. Mar we witte it wier net mear.” Stuifzand waait over de toppen van de duinen, de harde wind camoufleert kindergejoel. Bij de Harmsdobbe loopt

een ouder echtpaar met een jongetje het heideveld in. “Ik moat pisje”, verklaart het manneke. Rond half een is het druk in Dúndelle. Een rij voor de starttafel en een nog langere rij voor de snert. “It rint as in trein”, constateert Jeen Bouma tevreden. Niet verwonderlijk met zo’n ervaren ploeg medewerkers en misschien

nog belangrijker: “Us kracht is dat we altyd moaie rûtes ha. Dy kinst oare wike net mear rinne omdat der hiele stikken oer priveeterrein gean.” En ook voor de prijs hoeven de deelnemers het niet te laten. “Mar 4,50 euro en dan krigest de medalje en in kûm snert derby.”

Rond feestdagen denken velen mee met de Voedselbank GORREDIJK Halverwege de woensdagmiddag voor kerst staan de tafels bij de Opsterlandse Voedselbank vol met de laatste voedselpakketten van het jaar. Voor de 87 cliënten die een uur later hun pakket komen halen, is er ook dit jaar met kerst iets extra’s. De kratten op de tafels zijn al gevuld met de ‘droge’ producten. Nu is het tijd om de aardappelen, groenten en vlees te verdelen. Spruitjes en broccoli liggen in zakken klaar. In de koelcel selecteren een paar vrijwilligers de voorgesneden groenten en het vlees. Als alle kratten gevuld zijn, vertrekken de meeste van de zeven vrijwilligers. Op het moment dat de cliënten van de Voedselbank zich melden, zijn er nog drie vrijwilligers over. “Dat binne foar de minsken de fêste gesichten. Dat wurket goed”, vertelt Hielkje Bergsma, al sinds de oprichting vrijwilliger bij de Voedselbank. Ook voor de privacy van de cliënten is het goed dat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn.

len zijn er 87 stuks. Sommige mensen brengen ook regelmatig een tasje met een paar potten of pakjes. Bijdragen die allemaal even welkom zijn. “Mar it leit fansels wol gefoelich. Lykas je yn de supermerk sjogge wat in oar yn de karre hat, sjogge minsken hjir by it opheljen ek yn in oar syn krat.” In de grote voorraadstellingen staan de lang houdbare producten overzichtelijk opgesteld. Met grote cijfers is de uiterste houdbaarheidsdatum vermeld.

Vrijwilligers vullen de decemberpakketten. FOTO: SIETSE DE BOER

Stickers geven op de kratten de gezinssamenstelling aan. Iedere twee weken is er een nieuwe lijst; 1v+1k staat voor een kind en een volwassene. Zo zijn er ook 2v+3k en 1v. “Wy probearje it altyd sa te dwaan

dat de minsken in pakket krije dêr’t se in pear dagen fan ite kinne. Mar der sitte fansels ek lekkere dingen yn, sa as koekjes en chips.” Het is weleens schipperen. Niet van alle binnengebrachte levensmidde-

Iedere twee weken kunnen cliënten bij de Voedselbank terecht. Maar in december en januari is er altijd iets extra’s. Dan denken particulieren, bedrijven en organisaties altijd net even eerder aan de Voedselbank. Traditioneel is er voor iedereen een extra kerstpakket van een kerk. Maar ook van een supermarkt staan er onder de tafel al overgebleven kerstpakketten. “Dy ferdiele wy yn jannewaris.” Tussen kerst en oud en nieuw worden

er nog meer kerstpakketten binnengebracht. Afkomstig van mensen die de gift van hun werkgever liever doorschuiven naar mensen die het meer nodig hebben dan zijzelf. Ook de klanten van Medifit in Beetsterzwaag zamelden goederen in. Maar er staat ook een krat mandarijnen, beschikbaar gesteld door een politieke partij. “Hjir hat ek alris in grienteman in party fruit besoarge út namme fan ien dy’t anonym bliuwe wol. Dat bin ek moaie aksjes. Fruit is sûn, mar ek djoer. Dat sit der foar ús doelgroep net altyd yn.” Bergsma vindt het goed om te zien dat veel mensen doordrongen zijn van het feit dat sommige mensen zijn aangewezen op de Voedselbank. “Dat jildt ek foar winkels en gruthannels.” Zo krijgt de Voedselbank regelmatig goederen van een biologische groentegroothandel. Nu liggen er pakketten waterkers en raapstelen klaar. “Wy meie der wol by sizze wat minsken dermei kinne”, roept een vrijwilliger.


ZONDAG**

JAN

JAN

09.00 - 17.00

GESLOTEN

02 03

OPENINGSTIJDEN

20% KORTING OP

KOEL/VRIES(COMBI’S)

Tot 200,retour bij aankoop van een koelkast***

20% KORTING 20% KORTING OP WASMACHINES

20% KORTING OP TV’S

OP BLU-RAY

GRATIS

Galaxy Tab S2 t.w.v. 499,- of 200,- retour bij aankoop van een (S)-UHD TV***

20% KORTING OP WASDROGERS

20% KORTING OP (COMBI)MAGNETRONS

Tot 150,retour

20% KORTING

20% KORTING

OP STOFZUIGERS

OP SOUNDBARS

bij aankoop van een wasmachine***

van 20% Zondag 3 januari zijn wij gesloten, maar op expert.nl profiteert u ook

korting!

Expert Beenen

Hoofdstraat 29, Gorredijk, (0513) 461352 Gemeenteplein 43-45, Heerenveen, (0513) 435336 facebook.com/expertbeenen

facebook.com/expertheerenveen

20% KORTING OP DRAADLOZE AUDIO

*Kijk voor de actievoorwaarden op expert.nl/expertacties/samsung **Op zondag 3 januari zijn wij gesloten. Op expert.nl kunt u terecht voor deze actie. *** Na registratie via Samsung.com/promoties

ZATERDAG


Sa!

30 december 2015

Riet Wijnen en pseudoniemen

“Onlangs bereikte mij langs omwegen het bericht dat de heer John Ravenswood, wonende op het eiland Quelpart, was overleden”, schrijft J.J. Slauerhoff in het voorwoord van Ravenswoods dichtbundel Oost-Azië. Volgens Slauerhoff deserteerde de auteur van een walvisvaarder en kwam terecht op een eiland in de Straat van Korea. Uit vrees zijn verblijfplaats prijs te geven, vertrouwde hij zijn verzen toe aan Slauerhoff die de bundel na zijn overlijden alsnog publiceerde onder de naam John Ravenswood. Niemand geloofde dit verhaal. Van meet af aan was duidelijk dat John Ravenswood nooit heeft bestaan; het is een pseudoniem van J.J. Slauerhoff. Maar waarom Slauerhoff onder pseudoniem schreef en waarom juist dit pseudoniem? Dat blijft gissen. Acteurs, kunstenaars, criminelen, journalisten, pausen, wiskundigen, filosofen, bestuurders, historici, dansers, koninginnen, gevangenen: allemaal bedienen ze zich van pseudoniemen. Veel zijn inmiddels opgenomen in het Registry of Pseudonyms, een online register dat Riet Wijnen tijdens haar eerdere residency in SYB (2013) startte en sindsdien steeds is blijven aanvullen tot een indrukwekkende verzameling aliassen, alterego’s, schuilnamen, spotnamen en andere pseudoniemen. Tijd voor een pas op de plaats. Kunsthuis SYB biedt Riet Wijnen de mogelijkheid om tot 30 januari haar onderzoek naar het fenomeen pseudoniem te verdiepen. In Beetsterzwaag, waar ook Slauerhoff ooit 36 dagen verbleef en werkte als huisarts. Het onderzoek is een eerste verkennende fase in de productie van een reader over het pseudoniem. Tijdens haar residency gaat Riet Wijnen op zoek naar de gemene delers in het Registry of Pseudonyms. Vandaaruit gaat ze in gesprek met schrijvers en wetenschappers op zoek naar een geschikte inhoud en vorm voor de reader. www.rietwijnen.nl en www.registryofpseudonyms.com BEETSTERZWAAG

Vleugel en Hoornweg

Vanaf vrijdag 8 januari exposeert Galerie Aepos werk van Hanneke Vleugel (Langezwaag) en Annalies Hoornweg (Heerenveen). Het werk van Hanneke Vleugel heeft zich in de loop der jaren verdiept. Uitgangspunt is het materiaal. De acrylverf en de ondergronden blijven een bron van inspiratie. Ze vernieuwen het werk en houden haar nieuwsgierig en alert. Uit deze experimenten ontstonden schilderijen, die later de titel Elementaire deeltjes of Anlages kregen. Ook schildert Hanneke (familie)portretten en koeien. Bij Galerie Aepos laat ze schilderijen en keramiekbeelden zien die elkaar versterken. De keramiek van Annalies Hoornweg is geïnspireerd op architectuur en oude culturen. De overeenkomst met Hanneke wordt gevonden in de manier van werken. De gebruikte structuren worden laag op laag bewerkt, zodat er een transparant kleurenscala ontstaat. De gelaagdheid van de kunst wordt hiermee zichtbaar. De expositie ‘Gelaagdheid’ is tot en met eind april te bezichtigen. www.galerieaepos.nl

NIJ BEETS

Oliebollenloop

GORREDIJK De voorinschrijving van de 11e editie van de Oliebollenloop sloot afgelopen weekend met maar liefst 1.200 deelnemers. Meedoen kan nog wel. Op oudejaarsdag is het ook nog mogelijk vanaf 12.30 uur in te schrijven. De hardlopers die de laatste dag van het jaar sportief willen uitluiden kunnen kiezen tussen een trimloop van 4 mijl (6,4 km; start 14.20 uur) en 10 km (start 14.00 uur). Voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 is er voorafgaand aan de Oliebollenloop een kidsrun over 500, 1000 of 1500 meter. Deelname kost 2,50 euro. De inleg gaat volledig naar het goede doel, dit jaar zwembad De Delte in Gorredijk. www.oliebollenloop.nl

Nieuwjaarsduiken

Met een frisse duik het nieuwe jaar in; dat kan op 1 januari (13.00 uur) in het zwembad van Jubbega. Het is voor het eerst dat het zwembad deze activiteit organiseert. Opgeven kan via zwembadjubbega@live.nl. Deelnemers ontvangen een leuke herinneringsmedaille. Deelname: gratis.

JUBBEGA

JONKERSLÂN Zoals de organisatie in Jonkerslân het omschrijft: om alle zonden van 2015 weg te spoelen en schoon te beginnen aan 2016 is het voor iedereen mogelijk om op nieuwjaarsdag een duik te nemen bij het strand van Peal Achttien. Verzamelen om 11.00 uur in het dorpshuis om daarna in optocht naar het strand te gaan. Daar is het: snel in zwemkleding kopje onder. Deryn en derút.

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

15

www.sa24.nl

Nieuwjaarsinstuif De Skâns met Weima & van der Werf GORREDIJK Toasten op het nieuwe jaar met buren, andere bekenden en de medewerkers van De Skâns kan op nieuwjaarsdag 1 januari (16.00 uur) in De Skâns. Onder het genot van een hapje, een drankje en met muzikale begeleiding van het duo Weima & van der Werf. Reinout Weima & Anno van der Werf spelen al 19 jaar samen en hebben inmiddels zo’n 2.000 optredens achter zich. Ze spelen 60 jaar (pop)historie, beheersen de truc en weten wat te doen met publiek: een volledig kloppend duo qua muziek, beeld, spel en energie, zonder al teveel poespas. In oktober 2014 kwam het duo met het succesvolle Friestalige album ‘Yn it Frysk’ met daarop de radiohits ‘Do’, ‘De Stoarm’, ‘Dizze stêd’ en ‘Lytse dingen’. Entree: gratis. www.skans.nl

AGENDA WO 30 DEC 09:30 UUR | NIEUWEHORNE Sint Thomas Kuiertocht Kiekenhof 13:30 UUR | OUDEHORNE Wedstrijd Sint Thomasluiden Schoterlandseweg

DO 31 DEC 14:00 UUR | GORREDIJK Oliebollenloop Sportcentrum Kortezwaag

VR 1 JAN 11:00 UUR | JONKERSLÂN Nieuwjaarsduik Dorpshuis 13:00 | JUBBEGA Nieuwjaarsduik Zwembad, Leidijk 18 16:00 UUR | GORREDIJK Nieuwjaarsinstuif De Skâns

ZA 2 JAN 20.00 UUR | NIEUWEHORNE Nieuwjaarsconcert Vrije Fries Sportcomplex


Drie, Twéé, één: Gelukkig Nieuwjaar Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te trotseren, hapjes om van te genieten en champagne om mee te proosten. Jumbo heeft alles in huis voor een spetterend einde van 2015 en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2016! Tot snel! Het team van Jumbo Gorredijk

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

30 december 2015

www.sa24.nl

17

Drie jonge talenten kijken terug en vooruit

Volop ambities voor

Met de jaarwisseling in zicht blikt Sa! met drie jonge topsporters, die dit jaar uitgebreid in de krant aan het woord kwamen, terug op het afgelopen kalenderjaar. Vanzelfsprekend kijken ze ook vooruit naar 2016. TEKST: NIELS VAN MARLE ARCHIEFFOTO’S: SIETSE DE BOER

Niels van der Vossen

Jelmer Visser

GORREDIJK “Het missen van de landstitel was natuurlijk jammer, maar het was mooi dat ik al bij die strijd mocht zijn. Tilburg was gewoon beter. Dit jaar proberen we het uiteraard opnieuw. Tilburg speelt nu in de Duitse Oberliga, dus voor veel mensen zijn wij nu misschien dé favoriet. Maar zo simpel ligt het niet. Ook Nijmegen, Den Haag, Geleen en het Belgische Herentals hebben prima teams. Ons eerste doel is het winnen van de beker. Daarna komt de rest. De Flyers hadden ook plannen om uit te komen in de Duitse competitie. Om allerlei redenen is dat niet doorgegaan, dat vonden wij als spelers jammer. Het was een mooie, nieuwe omgeving met veel tegenstand geweest. Anderzijds is de competitie hier nu ook mooi. De regelgeving rond buitenlandse spelers is strenger geworden en dat is goed voor de ontwikkeling van Nederlands talent. Ik merk het zelf ook, want ik maak nu elke wedstrijd wel zo’n dertig minuten ijstijd. Vorig jaar was het nog sprokkelen, hopen op minuten. Veel spelen is belangrijk om beter te worden. In wedstrijden pik je dingen op. Op trainingen kun je van alles nabootsen, maar in wedstrij-

LUXWOUDE “Ik voel dat ik afgelopen jaar enorm vooruit ben gegaan. Mijn schot is bijvoorbeeld constanter geworden. Als ik de kans krijg om het schot te nemen, pak ik hem ook. Dat zelfvertrouwen heb ik inmiddels wel. Fysiek ben ik ook sterker geworden. Dat is ook wel nodig om je een beetje staande te houden in de eredivisie. Dat alles maakt dat ik in dit seizoen al veel meer minuten maak dan in het vorige. Nu kom ik sowieso elke wedstrijd in actie. Ik pak in ieder geval vijf minuten en op die manier kun je echt van waarde zijn voor je team. Er waren zelfs al wedstrijden waarin ik meer dan een kwartier speelde. Dat is voor 2016 ook mijn doel: elk duel in ieder geval rond de twintig minuten in actie komen. Voorheen was het voor mij nog vooral heel veel lol en plezier maken. Inmiddels benader ik mijn sport een stuk serieuzer. Ik besef waar het om gaat. Bij Aris is er ook in de breedte weer een stap gezet. De aanpak is nog professioneler geworden; belangrijk om als team progressie te maken. We maken nu veel meer gebruik van video-analyses en dat levert me echt concrete verbeterpunten op. Die neem ik in de volgende wedstrijd of training

19 jaar, ijshockey UNIS Flyers

19 jaar, basketbal Aris Leeuwarden

den kom je situaties tegen die je daar gewoon niet mee kunt vergelijken. We spelen nu echt veel meer spannende duels dan vorig seizoen en dat is top. Ieder team moet elke week knokken voor de punten. Gelukkig heb ik ook een goede zomer gehad. Ik ben echt sterker geworden. Een paar weken terug liep ik tegen Den Haag een schouderblessure op. Een tegenvaller. Ik was aardig hersteld toen ik met het Nederlands team onder 20 jaar aan het WK in Litouwen begon, maar in de tweede wedstrijd kreeg ik er een check op en was het probleem terug. Zonde, want het was mijn laatste toernooi dat ik in deze leeftijdsklasse speel. Inmiddels ben ik weer fit en klaar om in 2016 te knallen op het ijs.”

al mee. Met Aris willen we de play-offs bereiken. Daarvoor moeten we bij de eerste zes eindigen. Dat moet kunnen. Voorlopig zijn we de beste ploeg na de top-4: Groningen, Leiden, Den Bosch en Zwolle. Afgelopen zomer ben ik van studie veranderd. Ik volg nu een opleiding tot docent Engels. Dat ligt me en met de Amerikanen en Britten in het team kan ik aardig oefenen. En nee, ze maken zeker niet mijn huiswerk. In 2016 ga ik nog één keer proberen de ultieme basketbaldroom uit te laten komen. Ik zou heel graag in Amerika willen spelen. Dat is heel lastig, natuurlijk, maar wie weet is er een team dat iets in mij ziet. Zo’n kans zou ik met twee handen aangrijpen. Duimen dus maar.”

Suzanne Schulting

18 jaar, shorttrack/langebaanschaatsen TIJNJE “Het gaat echt heel goed; ik kan niet anders zeggen. Op de World Cups boekte ik de afgelopen maanden mooie resultaten. In Montreal was ik vierde op de 1.500 meter, in Shanghai won ik zilver op de 1.000 meter, brons op de achtervolging en stond ik ook weer in de finale van de 1.500 meter. Die vorm hoop ik dit seizoen nog heel lang door te kunnen trekken. Het is het resultaat van keihard werken, vooral in de zomer. Dat merk je bij de eerste wedstrijden. Dan weet je gewoon al snel dat je dichter bij de concurrentie

gekomen bent. Begin januari is het NK en daar wil ik graag weer op het podium eindigen. Vorig jaar won ik zilver, nu goud pakken zou geweldig zijn. Maar of dat reëel is? Lastig te zeggen. Jorien ter Mors doet ook weer mee en dat is natuurlijk een supershorttrackster. Maar ik ga het zeker proberen. Een medaille halen, dat moet van mezelf. Voor het EK stel ik zelf geen eisen. Goed en lekker rijden en dan zien we het wel. Ik zit nu in de A-selectie bij Jeroen Otter en ik ben blij met hoe het gaat. Ik combineer het shorttracken

nog altijd met het schaatsen op de langebaan. Zolang het past, blijf ik beide doen. Na het behalen van mijn havodiploma volg ik nu een studie vrijetijdsmanagement. Ik had ervoor kunnen kiezen om me helemaal te focussen op de sport, maar ik vind het fijn om er ook iets anders naast te hebben. Veel dingen kun je afstemmen op het sporten, al blijft het soms lastig. Ik ben nu eenmaal een topsporter die er een studie bij doet. Nu gaat de sport nog altijd voor, maar ik wil ook iets in handen hebben voor na mijn sportcarrière.”


MAKE

YOUR SKIN HAPPY

LICHAAMSBEHANDELINGEN GEZICHTSBEHANDELINGEN ZONNEBANK MASSAGES Lijnbaan 2 | 8401 VL Gorredijk | Tel.: 0513-462008 |

www.noflikensun.nl


2+1

25%

GRATIS

VOORDEEL

2.49

6.00 AH Borrelhapjes

Van de versafdeling. Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. olijven met knoflook. 3 schaaltjes a 165 gram.

4.00

AH Gevulde oliebollen Van de bakkerij. Zak 8 stuks

1.86

14.69

9.99

Heineken pils

Krat 24 flesjes a 0,3 liter Max 6 kratten per klant

AH Appelbeignets

Van de bakkerij. Schaal 4 stuks.

2+1

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. serranorolletjes met verse roomkaas.

9.00

6.00

Pepsi, Sisi en 7UP 1.5 literfles Alle varianten. Per fles.

4

Alle varianten, combineren mogelijk 4 pakken.

5.96

3.00

1.71

1.09

AH Luxe verse pizza’s

Alle varianten. Bijv. prosciuotto. Per stuk

30%

AH Shoarma

Alle varianten. Muv biologisch. Bijv. schaal 850 gram.

5.00

3.50

Pak 24 rollen.

6.29

ALLE Persil, Fleuril en Silan

Combineren mogelijk. Bijv. Persil color gel 2 flessen a 16 wasbeurten

11.78

5.89

4.49

AH Gourmetschotel

Bevat: rundervinkjes, chipolataworstjes, shoarma, kipfilet en biefstuk. 750 gram.

10.-

VOORDEEL

AH Goudse kaas van de versafdeling

Alle varianten. Bijv. jong belegen 48+ in plakken.

2.81

2.11

AH Streekbroden

Fries meergranen bruin en Twents donker volkoren. Van de bakkerij. Per heel brood.

2+1

GRATIS

8.29

5.49

25%

VOORDEEL

1+1

Page original toiletpapier

5.99

VOORDEEL

STUKS

Dubbelfrisss 1.5 literpakken

Spanje. Fles 0.75 liter. Per fles.

8.99

€1

GRATIS

AH Borrelhapjes van de versafdeling

2.59

Codorniu Clasico Cava Brut of Semi Seco

Combineren mogelijk Bijv. mini-hamburgers 3 schaaltjes van 150 gram

6.87

4.57

1.49 2e

GRATIS

Alle AH Gourmetmini’s

1.75

HALVE PRIJS

Unox Vlees pittige bierbommetjes

Unox borrelassortiment Knakworsten, borrelworsten en snackballetjes - Combineren mogelijk

2.39

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 3 JANUARI 2016


Sa wk53 2015 p web