Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 14 december 2016

Jaargang 3 Nummer 50

www.sa24.nl

VERKEERSLEIDER PAGINA 9

KRITIEK OP WETHOUDER

VOETBALLERS HERDENKEN

KEES STOLWIJK

DE WIER

DE ELF VAN IDS

DEELT GRAAG

Opsterland heeft de werkgroep die de toekomst van mfc De Wier in Ureterp onderzoekt te veel laten zwemmen. Dat vindt een aantal oppositiepartijen in de Opsterlandse raad. Ze denken dat er met een betere ambtelijke ondersteuning veel minder onrust was geweest.

Een indrukwekkende opkomst. Een indrukwekkende minuut stilte. Een indrukwekkende minuut applaus toen de klok op het scorebord op 11:00 sprong. Jubbega herdacht zondag op een eervolle en emotionele wijze Ids Douma, de speler die op 21 november aan de gevolgen van een auto-ongeluk overleed.

Achter zijn huis in Lippenhuizen heeft Kees Stolwijk (74) een uitgestrekte boomgaard met labyrint. Met een boomverblijf waar kinderen naar hartelust kunnen ravotten. En met een vrijstaande bibliotheek met ruim tienduizend titels. Wie wil mag er gebruik van maken. Vooraf een belletje volstaat.

PAGINA 3

PAGINA 11

PAGINA 27

Woning van de week R UIS30-16.30 UU H N 14.

AN OPE AG V RIJD A.S.

V

‘T HOU 19 LANGEZWAAG

Vraagprijs € 299.000,- K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten

Op 6 december 2016 is overleden onze oud-medebewoonster

Langzaam ben je bij ons weg gegleden, elke dag een beetje meer. Steeds weer werd je iets ontnomen, dat deed jou en ons zo zeer. Steeds meer slapen, steeds meer moe, zo gleed je langzaam naar het einde toe.

mevrouw J. van Buiten-Sloterwijk

Ús leave mem en skoanmem,

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Annie Wissema-de Jong † Wolvegea 7 desimber 2016

Na een dappere strijd is overleden onze vriend

Evert Bruggen Wij wensen Froukje en familie veel sterkte toe. Anneke en Douwe Toch nog onverwachts is overleden onze buurtgenoot

Bewonersvereniging ‘De Hoop’ Gorredijk

is yn frede fan ús hinne gien. * Vinkegea 21 juni 1934

overleden

Evert Bruggen Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Gonnie Wissema en Auke Veenstra Leo Wissema

Buurtvereniging Op ‘e Grins

Korrespondinsje: Langewâl 68, 8401 DG De Gordyk

Nei in warber libben moatte wij ús buorman misse

Op moandei 12 desimber hawwe wy yn famyljekring ofskie fan ús mem naam.

Evert Bruggen Wij winskje buorfrou en de bern In soad sterkte ta.

Nei in tiid fan siikwêzen is ferstoarn myn skoansuster en ús tante

Familieberichten in Sa!

Annie Wissema-de Jong Wij winskje Gonnie, Auke en Leo in protte sterkte ta mei dit ferlies. Fimmie Kromkamp-Wissema Loes en Ben Jaap en Wendy Geert en Fokje Roelie en Meine Femmy en André Peter en Joke

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan.

Anne en Jannie Marten en Ank Appie en Lucie John en Wilma Auke en Willy Teddo en Lyuba

Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

Ut ús freonenkring is ferstoarn

Jaap Blaakmeer Dat God mei Sjoukje, bern en de Pakesizzers wêze mei. De Sweach:  Betty† en Wiebe De Tynje:      Reinskje en Homme

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang U vindt ons op verschillende locaties in de gemeenten Heerenveen en Opsterland.

Kijk voor al onze locaties en meer informatie op kinderwoud.nl. T 0513 – 610 825 M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

Dump Sixtyseven Wij wensen U fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

Dealer Magnum Schoenen Kleding Schoenen Outdoor Messen Bivakzakken Airsoft Beveiliging Biker Dump Led-lenser Gerber Boogsport Legerverf Voertonnen Regenvaten

Houten kisten v.a. € 37,50 Legerschoenen incl. ledervet % € 92,50 Gorredijksterweg 67 8411KC Jubbega 0516-461525

Nu ook op facebook.

www.dump67.nl

REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730


Sa!

14 december 2016

3

www.sa24.nl

Oppositie kritisch over rol Opsterland bij De Wier

‘Werkgroep is te weinig ondersteund’ De gemeente Opsterland heeft de werkgroep, die de toekomst van mfc De Wier in Ureterp onderzoekt, te veel laten zwemmen. Dat vindt een aantal oppositiepartijen in de Opsterlandse raad. Ze denken dat er met een betere ambtelijke ondersteuning veel minder onrust was geweest. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Het is al langere tijd onrustig over de toekomst van De Wier. De gang van zaken roept vragen op, ook bij raadsleden. Sjors Veenstra van coalitiepartij CDA opende maandagavond het bal. “Zijn de verwachtingen tussen de werkgroep en de gemeente wel duidelijk?” Doeke Venema (PvdA) was direct concreter. “Met een betere communica-

tie tussen werkgroep en gemeentehuis had veel onrust voorkomen kunnen worden. Nu is de werkgroep in een lastige positie gebracht en heeft de gemeente in Ureterp veel krediet verspeeld.”

Juridische toets

Kortgeleden greep het college van B en W in, omdat uit een juridische toets bleek dat de gang van zaken rond

de selectie van een nieuwe exploitant voor De Wier niet in de haak was. De procedure wordt nu aangepast. De werkgroep komt in januari met een procesvoorstel. Volgens wethouder Piet van Dijk gaat de werkgroep eerst een stichting oprichten om daarna een beheersvorm te selecteren. De werkgroep gaf al eerder aan te willen kiezen voor een commerciële exploitant. De gemeente draagt De Wier pas over aan de stichting wanneer aan alle randvoorwaarden over het beheer is voldaan en de procedure rond de selectie zorgvuldig is geweest. Al eerder werd bekend dat het college een beheerplan gaat toetsen op continuïteit, haalbaarheid en draagvlak. Ondanks vragen uit de raad werd niet duidelijk hoe het college

het draagvlak gaat meten. Wel gaf Van Dijk aan dat de ambitie is om op 1 juli volgend jaar De Wier over te dragen. De wethouder antwoordde niet op alle vragen. De discussie betreft de uitvoering van beleid en dat moet de raad aan het college overlaten, vindt Van Dijk. Dat schoot Venema in het verkeerde keelgat. “Ik bemoei mij niet met de inhoud, maar wel met een zorgvuldige procedure.”

Zwartepiet

Tussen de regels door steekt het enkele raadsfracties dat de werkgroep de zwartepiet krijgt toebedeeld over de huidige situatie. Van Dijk heeft steeds gezegd dat de werkgroep afgelopen zomer ineens van koers veranderde en dat het daardoor is misgegaan. Evert

Wilstra (FNP): “Der wurdt in byld delset dat de wurkgroep te hastich wie en foar de muzyk útrûn.” Ook Klaas de Boer (BAS) had zijn twijfels, omdat de werkgroep toch ambtelijke ondersteuning kreeg bij het proces. “Dan kin ik my net foarstelle dat de wethâlder net wist wat der yn de wurkgroep spile.” Van Dijk verzet zich tegen dit beeld. Hij vindt dat er vanaf het gemeentehuis zorgvuldig is gehandeld. De wethouder gaf op vragen van partijgenoot Marcel van Opzeeland wel toe dat het soms zoeken is naar de juiste manier om met burgerparticipatie om te gaan. “Een werkgroep met burgers wil je zoveel mogelijk ruimte geven.”

Nabestaanden geroerd door Stolpersteine GORREDIJK De Duitse kunstenaar Gunter Demnig plaatste vorige week de eerste tien Stolpersteine (Stroffelstiennen) in de stoep van de Langewal. Straks herinneren veertien stenen aan de Joodse inwoners van Gorredijk die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en de kampen niet overleefden. Aanwezige Joodse familieleden waren onder de indruk. “Het is indrukwekkend. Ik ben blij dat deze mensen herinnerd worden”, zegt Sara Kirby-Nieweg. Ze is de kleindochter van de zuster van Jozef Leefsma die met zijn gezin aan de Langewal 28 woonde. “Deze stenen zetten mensen aan het denken. En ook voor de jeugd is het een soort waarschuwing: dat het nooit weer gebeuren mag.”

Zoon

“Het geeft me een vreemd gevoel om voor het huis van mijn ouders te staan”, zegt

Isac (Ies) Leefsma bij Langewal 48. Hij is de laatst levende Gordykster Leefsma, zoon van Abraham en Matje Leefsma. “Het is de plicht van een zoon om het graf van zijn vader te bezoeken. Maar van mijn vader is geen graf. Ik ben blij met deze Stolpersteine, zodat ook mijn kinderen weten waar hun grootouders gewoond hebben.” René de Vries zat als kind op diverse plekken in Friesland ondergedoken. Vandaag staat hij bij het pand waar zijn oudtante Dina, getrouwd met Izac Leefsma, woonde. “Ik vind het mooi om mijn familielid nog een woordje mee te geven. Niemand van hen heeft een grafsteen.”

Poesiealbum

Van de familie Colthof zijn geen nazaten meer. Ze woonden op nummer 38, nu het pand van groenteboer Tenhage. Wel zijn er nog drie Gordykster klasgenootjes van dochter Esje (Esther). De dochters van Fimmie

Wissema vonden onlangs het poesiealbum van hun moeder met daarin een gedichtje van Esje. Fimmie: “Elke zaterdag ging ik naar Esje. Dan mocht ik mee-eten en als ik er een keer niet was, riep haar moeder: waar is Fimmie? Jarenlang zijn we vriendinnen geweest tot ze is opgepakt. Ze mocht wel bij ons onderduiken, maar wilde bij haar ouders blijven. Ze is nooit teruggekomen en ik heb haar heel erg gemist.”

Groot symbool

De kleine Stolpersteine zijn een groot symbool, zegt burgemeester Ellen van Selm. “Ze dienen niet om mensen letterlijk te laten struikelen, maar wel met hun hoofd en hun hart. We moeten de herinnering levend houden. Ook vandaag, in een tijd van sluimerend en openlijk racisme en vluchtelingenproblematiek, weten we dat onverdraagzaamheid groot kan zijn. Op het wereldtoneel, maar ook dichtbij.”

VIDEO SA24.NL

Nabestaanden leggen witte rozen bij de pas geplaatste Stroffelstiennen. FOTO: SIETSE DE BOER

Nij Beets in kerstsfeer BEETS Liefhebbers van kerstsfeer komen deze weken volop aan hun trekken bij tal van kerstactiviteiten. Zaterdag was het rond dorpshuis ’t Trefpunt in Nij Beets genieten van de jaarlijkse kerstmarkt.

NIJ

Met muziek en zang, maar ook met tal van producten. Sa!-fotograaf Sietse de Boer rijdt tegenwoordig met de kerstmuts op door het Sa!-gebied. Hij ging ook even langs in Nij Beets.

Geen Sa! op 28 december GORREDIJK Volgende week, op 21 december, komt Sa! met een speciale dikke kerstkrant. Vol lezenswaardige achtergrondverhalen. Zodat u zich tijdens de kerstdagen en de week tussen oud en nieuw niet hoeft te vervelen. We pakken lekker uit. Een week later, 28 december, verschijnt er geen Sa!. We slaan een weekje over, op 4 ja-

nuari zijn we weer van de partij met een nieuwe Sa!. Dat betekent dat onderwerpen voor de agenda tussen kerst en oud en nieuw al eerder aangeleverd moeten worden. Graag aanleveren voor maandag 19 december. Dan kunt u rekenen op aandacht in de Sa! van 21 december.


Versier je eigen

Tuindorado

Gorredijk

KERSTBOOMPJE

voor €5,incl. chocomel

gratis

GLÜHWEIN

't Kiemke 9 • Gorredijk

Zondag 18 december, 12.00 - 17.00 uur

OPEN


Sa!

14 december 2016

5

www.sa24.nl

Friesland kampt met inbraakgolf

‘Hoed u voor babbeltrucs en inbrekers’ Donkere dagen, meer inbrekers. In de wintermaanden worden de meeste inbraken gepleegd. Door gelegenheidsdieven, maar ook steeds vaker door groepen criminelen uit het buitenland. Vorige week ging het in Tijnje over hoe je een inbraak kunt voorkomen en hoe ontsnap je aan babbeltrucs? RENSKE WOUDSTRA TIJNJE De grote

zaal in dorpshuis De Trekkerstinte zit stampvol. Met oude en jonge senioren. Precies goed. Want het zijn vaak senioren die slachtoffer worden van oplichting en inbraak. “We bin hielendal klear mei dy babbeltrúks. Der bin de lêste tiid in soad minsken hjir yn de regio slachtoffer fan wurden”, vertelt Diana Reen van Plaatselijk Belang. Reden om de politie en gemeente uit te nodigen voor een preventiemiddag. Hoe je je huis kunt beveiligen weten de meeste mensen wel, denkt Johannes Loonstra (78). “Koartlyn bin ik mei de smartphone lid wurden fan de buertgroep Warrebosk. Yn De Tynje wurdt der wol gauris ynbrutsen. Fannemoarn hearde ik noch, op de Breewei. En fan ‘e wike wie der in melding yn de app dat der in auto wat hin en wer troch de buert ried. Letter waard meld dat it gewoan besite wie fan in buertbewenner. Dan hoech je net ûngerêst te wêzen.”

Nodig een inbreker niet uit om binnen te komen, houdt Ron Leicht, beveiligingsdeskundige van de politie, zijn gehoor voor. Geen waardevolle zaken op voor de hand liggende plekjes. “Ynbrekkers witte tsjintwurdich echt wol dat der in laptop is, in tv en sieraden. Meitsje it se net te maklik.” Waren het vroeger vooral gelegenheidsdieven die ‘s nachts op pad gingen, sinds de val van de muur in 1989 heeft Nederland steeds meer te maken met bendes uit het Oostblok. “Dy gean snel te wurk. Se wippe fan de sneldyk, pakke it guod en fuort bin se wer.”

WhatsApp of 112

Friesland heeft op dit moment te maken met een inbraakgolf. Met vaste controlesystemen langs snelwegen en grote controleacties probeert de politie deze golf in te dammen. Hulp van burgers is daarbij welkom. “At jim wat sjogge, jou it troch. Fia de WhatsApp of 112.” En wat mag of moet je doen als er ingebroken wordt? “Belje 112 en meitsje in protte lawaai,

De zaal was goed gevuld tijdens de voorlichting in Tijnje. FOTO: SIETSE DE BOER

lit se hearre datst wekker bist.” Lawaai redde ook mevrouw Landmeter-Mulder van een inbraak. “Se ha mei trije man by my op it dak sitten. Myn hûntsje gie ferskuorrend tekear dat se bin útnaaid. Mar it bliuwt je altyd by.” Ouderen zijn ook vaak de dupe van babbeltrucs. Is daar ervaring mee in Tijnje? Een zestal vingers gaat omhoog. Deze week was het nog raak aan de Lúkster Heawei. Een man die vroeg of hij zijn nieuwe keuken tijdelijk in de schuur mocht stallen. Bij een buurman vroeg hij of er belangstelling was voor een pannenset. “Tsjintwurdich sjoch je dat der mear minsken lige. Wy bin oars grutbrocht, fertrou-

we de minsken. As der dan ien mei in lyts berntsje komt, tinkst: ach, lit mar binnen. Mar ûndertusken komt in oarenien efterom.” Onbekenden dus

niet binnenlaten, waarschuwt hij. En vooral melding maken, nummerbord opschrijven en kijken welke kant de verdachten op gaan.

Een week lang ‘ijs’ in het centrum van Gorredijk GORREDIJK Of het nu de komende dagen gaat vriezen of niet, vanaf vrijdag is het mogelijk om een week lang te schaatsen in het centrum van Gorredijk. Winkeliersvereniging Whi legt donderdag een kunstijsbaan in de sluis bij de hoofdbrug. Vanaf vrijdagavond is de overdekte baan geopend voor schaatsers. Het is het begin van een week vol activiteiten in het centrum van Gorredijk. De baan blijft liggen tot en met 23 december. In de laatste week voor de kerst kunnen leerlingen van de basisscholen uit Gorredijk en directe omgeving ’s ochtends schaatsen. Ze krijgen hierbij ondersteuning van de buurtsportcoaches. Vrijwilligers van ijsvereniging Hâld Moed houden de hele week toezicht op de ijsbaan. Om te kunnen schaatsen is het niet nodig om eigen schaatsen mee te ne-

men. Speciale schaatsen zijn bij de baan aanwezig. Rond de ijsbaan zijn volop activiteiten gepland. Op zondag 18 december staat het hele centrum in het teken van een gezellige winterfair en zijn de meeste winkels open. Met een levende kerststal, oude ambachten, straattheater, een Charles Dickenskoor en voor de kinderen een workshop kerststukje maken. De Whi heeft sinds kort een nieuw bestuur, dat volgens bestuurslid Wessel Kort direct goed wil uitpakken. “We hebben in 2009 ook een dergelijke ijsbaan gehad en dat was destijds een groot succes. Gorredijk heeft een prachtig centrum met prachtige winkels om er in de week voor kerst iets heel gezelligs van te maken.” De openingstijden van de ijsbaan zijn terug te vinden op grootgelijknaargorredijk.nl

Muzieklessen naar de kerk Tweede ronde Winkel en Win GORREDIJK Opnieuw vielen vorige week drie mensen in de prijzen die tijdens het winkelen in Gorredijk een bon hadden ingevuld voor de jaarlijkse Winkel en Win je Prijs-actie van de Whi. Cindy Schwering uit Gorredijk koos voor een goedgevulde kersttafel ter waarde van 350 euro, be-

schikbaar gesteld door Hoekstra Portofoons. S. Dijkstra uit Gorredijk kan voor 200 euro nieuwe gordijnen uitzoeken bij Peereboom Woninginrichting. Kees Hof en Betty Pitstra kozen voor een complete metamorfose ter waarde van 400 euro bij Daans Drogisterij en Olden Days. Op de foto van

Sietse de Boer van links naar rechts Teake Peereboom (Peereboom Woninginrichting), Anja de Vegt (Olden Days), Daniëlle Bakker (Daan’s drogisterij), Kees Hof, Betty Pitstra en Anton de Bruin (Hoekstra Portoons). S. Dijkstra en Cindy Schwering waren niet bij de uitreiking.

BEETSTERZWAAG De voorwaarden bij de verkoop van de voormalige muziekschool in Beetsterzwaag waren duidelijk. De koper moet de komende jaren een ruimte beschikbaar houden voor muzieklessen. Bij het afscheid van het pand, afgelopen zaterdag, werd duidelijk dat dit in de praktijk niet werkt. De muzieklessen verhuizen na de kerstvakantie naar ruimtes van de Ontmoetingskerk verderop aan de Vlaslaan. Docent Stephan Mooibroek: “Particulieren hebben de muziekschool

gekocht. Dan moeten we door privéruimten om het lokaal te bereiken. Wanneer een bedrijf de muziekschool had gekocht, was dit misschien wel mogelijk geweest.” Mooibroek had zelf een uitgebreid plan om in de muziekschool een cultureel educatief centrum te beginnen. Hij heeft er nog steeds moeite mee dat dit niet is gelukt. “Achteraf denk ik dat we ons de moeite hadden kunnen besparen. We waren direct al kansloos. De huidige kopers wilden er wonen en konden daardoor meer bieden.”


UITNODIGING Feestelijke opening Gorredijk Centrum-Oost Openingsactie Albert Heijn, Poiesz & Rinsma • Een goodiebag voor de eerste 150 bezoekers! • Verloting van drie waardecheques t.w.v. € 100

Datum: Tijd: Locatie:

Woensdag 21 december 2016 15.00 - 17.00 uur Plein Schansburg / Hofplein, Gorredijk

Het oostelijke centrum van Gorredijk is af, dIt vieren we graag samen met u! In de sfeer van een kerstmarkt openen we het prachtige winkelgebied op 21 december feestelijk. Onderdeel van het programma is de onthulling en plaatsing van het Schans-kunstwerk. Dit gebeurt om ongeveer 15.20 uur. Ondertussen kunt u bij één van de kraampjes warme chocolademelk, glühwein, een oliebol of iets anders lekkers krijgen. Voor de eerste 150 bezoekers is er een goed gevulde goodiebag, met mooie producten van de Gorredijkster ondernemers. Rond 16.00 uur worden de waardecheques van de ondernemers verloot. Graag tot ziens op 21 december!

Spandoek 3.00 x 1.50 mtr. kopie.pdf

1

30-03-16

15:20

BON Knip deze bon uit en lever deze in bij de kerstman tijdens de feestelijke opening op woensdag 21 december 2016. Dit kan van 15.00 tot 16.00 uur op het plein bij Schansburg / Hofplein in Gorredijk. U maakt dan kans op één van de drie waardebonnen t.w.v. € 100 van Albert Heijn Gorredijk, Poiesz Gorredijk of Rinsma Fashion. Na 16.00 uur worden de drie waardebonnen onder de deelnemers verloot. Naam:

______

by Kristal Keukens vanaf Januari in onze showroom

al vanaf

€ 1963,-

€ 3496,-

Kasten zijn al in elkaar gezet, daardoor makkelijk zelf te monteren

€ 3292,-

Tolbaas 20 Gorredijk www.kristalkeukens.nl

€ 5974,-

Kristal Keukens Keukens


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 14 december 2016

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen

Gorredijk

Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw kapschuur, Jarig van der Wielenwei 2

Aangevraagde evenementenvergunning - aanleg tijdelijke kunstijsbaan, 15 t/m 23 december 2016, centrum Gorredijk

Verleende omgevingsvergunning - kappen van een slechte eik, Burmanialân 2

Verleende evenementenvergunning - winterfair, 18 december 2016, 12.00 - 18.00 uur, Hoofdstraat, Brouwerswâl en Langewâl

Beetsterzwaag Verleende omgevingsvergunning - kappen van diverse bomen, (eiken, beuken, lindes, essen, elzen, esdoorns, berken, kastanjes en een hemelboom) Hoofdstraat - kappen van twee bomen, Van Boelenslaan 16

Meldingen - Activiteitenbesluit, oprichting kleinschalig bouwbedrijf, De Werf 54

Verleende collectevergunning - collecte t.b.v. Koningsdag, 19 t/m 25 maart 2017

Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw schuur, Fûgelsang 7

Drachten Azeven Verleende omgevingsvergunning - uitbreiden bedrijfspand, Dopplerlaan 24

Frieschepalen Verleende omgevingsvergunning - plaatsen van een nieuw kozijn, Tolheksleane 18 (van rechtswege verleend)

Jonkerslân

Nij Beets Aangevraagde omgevingsvergunning - verbouwing stal tot kinderopvang, Kanaelwei Súd 12 Verleende omgevingsvergunning - bouwen van een veranda, Krûme Swynswei 28 (van rechtswege verleend)

Siegerswoude Verleende omgevingsvergunning - aanpassen dakconstructie, Middenwei 3

Terwispel

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50

Verleende evenementenvergunning - oudjaarsfeest, 31 december 2016 14.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, weiland de Streek

Tijnje Meldingen - Activiteitenbesluit, installatie propaantank, Ulesprong 24

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen eikenboom, De Feart 161 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - onbemand tankstation, Weibuorren 120 Verleende omgevingsvergunning - vergroten/verbouwen kantoorpand, Weibuorren 108 Verleende speelautomatenvergunning - het aanwezig hebben van twee speelautomaten, Weibuorren 100

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - plaatsen van twee kunstwerken, nabij Merkebuorren 3 - veranderen van een woning, Duerswâld 11 Verleende omgevingsvergunning - kappen van een slechte eik, Merkebuorren

Concept Woonvisie gemeente Opsterland Met ingang van donderdag 15 december 2016 ligt gedurende zes weken de concept Woonvisie gemeente Opsterland voor de periode 2017-2021 ter inzage. U kunt de concept Woonvisie inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De concept Woonvisie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl.

voor

veilig

opsterland

Inhoud van de Woonvisie De woningmarkt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen hebben invloed op het wonen in de gemeente. Met de concept Woonvisie wordt richting gegeven aan het wonen in de gemeente Opsterland voor de middellange termijn. De belangrijkste opgaven en doelen voor het woonbeleid zijn erin opgenomen. Daarnaast vormt de Woonvisie – conform de Woningwet 2015 – voor de gemeente de basis voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Reageren? Gedurende de termijn dat de concept Woonvisie ter inzage ligt, kan een ieder: - schriftelijk zijn reactie op de concept Woonvisie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag; - mondeling een reactie indienen bij de afdeling Ontwikkeling (na uitdrukkelijk vermelding). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoonnummer (0512) 386 340. Daarnaast kan bij de afdeling Ontwikkeling nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van de Woonvisie. Hoe gaat het verder? Na het verstrijken van bovengenoemde termijn worden onder meer de inspraakreacties beoordeeld en wordt de Woonvisie eventueel aangepast.

www.opsterland.nl Preventietruck ‘Stop woninginbraken’ in Gorredijk Op donderdag 15 december 2016 staat de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ in Gorredijk. Politie en gemeente geven advies en voorlichting over inbraakpreventie aan inwoners van Opsterland. De preventietruck staat van 13.00 tot 16.00 uur aan de Loaijersstrjitte (naast cultureel centrum de Skâns) in Gorredijk.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Elkaar ontmoeten in de gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Activiteitenoverzicht seizoen 2016/2017 Organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur in de gemeente Heerenveen bundelen hun krachten om samen met wijkbewoners activiteiten op te zetten. Gezamenlijk organiseren we workshops, geven we voorlichting en organiseren we gezellige bijeenkomsten. Via deze activiteiten hopen we de onderlinge contacten in de wijk te stimuleren en bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen. Hieronder leest u welke activiteiten we de komende tijd op het programma hebben staan. Iedereen is van harte welkom. Komt u ook? Activiteit

Dag en tijdstip

Waar Jubbega

Doarpsiten Jubbega

Elke eerste woensdag van de maand van 18.00 - 19.00 uur

Dansen

Elke vrijdag in de oneven weken van 10.00 - 11.00 uur

MFG de Kompenije, Ericalaan 24a Nieuwehorne De Kiekenhof, Molenweg 29 De Akkers

Koffieochtend, elkaar ontmoeten

Donderdag in de oneven weken van 10.00 - 12.00 uur

Oranjewoudflat, Flat Oranjewoud 1 Oudeschoot

Koffieochtend, elkaar ontmoeten

Elke woensdag om 10.00 uur

MFA Skoatterhûs, Van Leeuwenhoekweg 6

Dansen

Elke donderdag in de oneven weken om 11.00 uur

MFA Skoatterhûs, Van Leeuwenhoekweg 6 De Greiden

Centrum voor meedoen/koffieochtend

Elke dinsdag van 9.30 - 11.30 uur

Wijkcentrum de As, Weegbree 72

Schilderen

Elke dinsdag van 9.30 - 11.30 uur

Wijkcentrum de As, Weegbree 72

Themaochtend ‘Langer Thuis’

Elke donderdag van 09.30 - 11.30 uur

Wijkcentrum de As, Weegbree 72

15 december: domotica (Medido, Leefstijlmonitoring, Phoniro) 22 december: valpreventie, woningaanpassingen, hulpmiddelen en ergotherapie. Loopgroep*

Elke dinsdag en donderdag van 13.00 - 14.00 uur

Start bij gezondheidscentrum Haskerbrug, Kattenbos 146 Nijehaske

Koffieochtend, elkaar ontmoeten

Elke dinsdag in de oneven weken vanaf 09.30 uur

Us Kubus, Barten 11 Heerenveen Centrum

Beweeg! Ouder worden en fit blijven

Elke maandag om 14.00 uur

Kantoor De Friese Wouden, Thorbeckestraat 3

Samen in Midden: breed inloopspreekuur voor inwoners van Heerenveen Midden

Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur. Aanwezig: Caleidoscoop, meitinker, wijkverpleegkundige, wijkagent (1x per 4 weken)

Wijkcentrum de Kempenaer, Dr. Wumkeslaan 4

Koffiedrinken en spelletjes doen

Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur

Wijkcentrum de Kempenaer, Dr. Wumkeslaan 4

Koffieochtend, elkaar ontmoeten

Elke dinsdag om 10.00 uur (met elke 1e dinsdag van de maand een spreker)

Marijke Hiem, H. Hebbesstraat 1

Aandachtschenkerij: iedereen mag binnen lopen voor een gezellig praatje en een kopje koffie drinken.

Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Gebouw Apostolisch Genootschap, Piet van der Hemstraat 2

Koffieochtend, elkaar ontmoeten

Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Heerenveen Midden

Oranjewoud De Koningshof, Prinsenweg 1 Heerenveen

* Bent u patiënt bij huisarts Bloemberg, Zandstra, Nieboer, Roukema of Hendriks, dan kunt u deelnemen. Aanmelding via de praktijkondersteuning (POH) van deze huisartsenpraktijken.

T: 088 512 55 50 Voor meer informatie: www.friesewouden.nl/thuiszorg/wijkteams/activiteiten


Sa!

14 december 2016

9

www.sa24.nl

Age Riewald zit hele dagen op zolder

Spoorwegmetropool aan De Feart “Safolle? Jonge, soest dat wol dwaan?” Tja, hoe moet Age dat nu duidelijk maken aan mem Akke. “In hobby kostet no ien kear jild, no?” En net als in het echt is ook een modelspoorbaan nooit helemaal af. Er valt altijd wat te verbeteren. Maar dat is dan ook weer de lol ervan. WIM BRAS URETERP Zo

af en toe bestijgt zijn 90-jarige moeder nog het laddertje naar de zoldering om te zien wat hij nu weer heeft bedacht. Maar voorlopig even niet, modelbouwer Age Riewald zit midden in een omvangrijke renovatie van het spoorwegnet. Wegens ruimtegebrek gaat een deel van het spoor ondergronds. Vanaf het rangeerterrein duiken de treinen straks de tunnel in, om via een ingenieus spiraalvormig tracé onder het grote plateau in een van de andere zolderhoeken weer aan de oppervlakte te verschijnen. Het routeplan heeft hij afgelopen zomer uitgedacht, een week of acht geleden is hij met de bouw begonnen. “Mar ik kin noch wol in treintsje ride litte, hear. Efkes sjen hoe fier at wy komme.” Age klapt de laptop open en drukt routineus een paar toetsen in. Bij een Duits aandoend locomotiefje licht een blauw lampje op en klinkt het geluid van startende dieselmotoren. En jawel, het locje zet zich in be-

weging. Langs de bouwkranen van de stadsuitbreiding, voorbij het belastingkantoor en de brandweerkazerne, door het villawijkje, over de spoorbrug in het stadspark, om bij het gemaal ineens tot stilstand te komen. Ach, geen stroom meer. Oponthoud door baanwerkzaamheden, grijnst Age.

Frij man

Age woont met zijn mem in een oud, maar fraai opgeknapt woudboerderijtje aan De Feart. Zes dagen per week, ’s morgens van vier uur tot half zeven, voorziet hij dorp en omgeving van de ochtendkranten. “Ik moat dan wol betiid op bêd, mar oerdei bin ik frij man.” Een mooi leven zo. Over de verdiensten hoor je hem niet klagen en televisie is toch niks aan. ‘s Zomers heeft hij het druk met de schapen en de tuin, dan raakt hij de modelspoorbaan niet aan. “Dan kinst dêr net wêze, sa waarm.” Maar in de winter brengt hij hele dagen op zolder door. Heteluchtkacheltje aan en dan maar knutselen, opbouwen, schakelaartjes en zendertjes mon-

Age Riewald in zijn domein. FOTO: SIETSE DE BOER

teren, stroomdraden doortrekken: “In dei is samar foarby.”

Verkocht

Zes jaar geleden kwam Age op zolder de dozen met het treintjesspul uit zijn jeugd weer tegen. “Ik hie der noait mear oan tocht. Foar de aardichheid ha ik doe de baan mar ris útlein, ik wie daliks ferkocht.” Hij isoleerde het dakbeschot en timmerde een fors bemeten draagstelling in de beperkte zolderruimte, net hoog genoeg om er zelf onderdoor te kunnen kruipen. “Ik ha net

safolle romte nedich, hear.” En met de jaren verrees tussen de spoorbanen geleidelijk aan een complete miniatuurstad. De modelbouwhuisjes, flatgebouwtjes en bruggetjes scharrelt Age bij elkaar op internet. Voor het bewegend materiaal bezoekt hij, met medefanaat Henk uit Sappemeer, om de twee maanden de modelspoorbeurs in Houten. “Nee is dêr net te keap. Mar moatst oppasse, joust samar tefolle jild út.” Of hij er hebberig van wordt? “Echt wol.” Eigenlijk heeft hij veel te veel. Om al-

les aan elkaar te schakelen ligt er inmiddels kilometers draad onder de stelling. De techniek heeft hij zichzelf eigen gemaakt. Komt hij er niet uit, dan zoekt hij op internet hulp bij andere liefhebbers. Het geeft altijd weer een kick als het systeem werkt en de treinen langs elkaar door de minimetropool kruisen. Vooral in het donker, als alle lampjes in de gebouwen, windmolens en kranen oplichten. “It belestingkantoar stiet dan yn ‘e brân, machtich moai.”

Stemmen voor Gouden Turf De Lytse Prins as iepenloftspul De stembus voor de traal (WEN), Vrijwilligers De yn de bosken fan Sparjebird GORREDIJK

jaarlijkse vrijwilligersprijs Gouden Turf 2016 is geopend. Inwoners van de gemeente Opsterland kunnen tot en met 15 januari 2017 via opsterlanders. nl een stem uitbrengen op hun favoriete vrijwilligersorganisatie. De winnaar wordt op 20 januari bekendgemaakt in De Skâns. De afgelopen weken zijn de negen genomineerde Opsterlandse vrijwilligersorganisaties voorgesteld. Het gaat om Wijnjewoude Energie Neu-

Miente & Voltawerk Gorredijk, LETS-kring Ureterp, Vlooienmarkt Bakkeveen, Oliebollenloop Gorredijk, Doarpsrounte (Koningsdag) Beetsterzwaag, ART Super Hemrik, Iepenloftspul Opsterlân Hemrik en Skûtsje ‘t Swarte Wief Tijnje. De Gouden Turf is een initiatief van raadsfractie OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te zetten in de gemeente. opsterlanders.nl

Zorgregeling minima Om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen, biedt de gemeente Heerenveen vanaf 2017 de keuze uit twee zorgregelingen, zodat iedereen een oplossing kan kiezen die het best bij de eigen situatie past. Iedereen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de regeling. De Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) bestaat uit 120 euro per jaar, te ge-

HEERENVEEN

bruiken voor een aanvullende verzekering bij een verzekeraar naar keuze. De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) is de andere optie. Bewoners kunnen overstappen naar de AV Frieso Compleet van De Friesland Zorgverzekeraar. Een basisverzekering met een combinatie van aanvullende pakketten én het speciale gemeentepakket. heerenveen.nl gezondverzekerd.nl

De Stichting Iepenloftspul Opsterlân bringt takom maitiid de produksje ‘De Lytse Prins’. It stik is basearre op it meast fertaalde boek út de Frânske literatuer: ‘Le Petit Prince’. Skriuwer en piloat Antoine de Saint-Exupéry skreau dit boek yn 1943, in poëtysk ferhaal dat sa’t it earst liket in berneboek is. “Mar de skriuwer hat ferskate djipsinnige en idealistyske boadskippen oer it libben beskreaun dy’t it boek ek poergeskikt makket foar folwoeksenen. Krekt dizze folwoeksenen krije geregeld in spegel foar de noas”, fertelt Elske Klooster út Sigerswâld. Sy regisearret it ferhaal takom maitiid as iepenloftspul yn de bosken fan Sparjebird. De lêste twa jier wie Klooster regy-assistint by it Opsterlânske Iepenloftspul.

DE HIMRIK

Beammen en bosk

Bouke Oldenhof hat it boek bewurke foar iepenloftteater: in piloat is fêstrûn yn it bosk fan Sparjebird en is ferdwaald yn it libben; hy sjocht troch de

beammen it bosk net mear. Al dy gelearde, grutte minsken dy’t o sa goed wisten wat goed foar him wie doe’t hy noch bern wie, ha derfoar soarge dat hy himsels folslein kwytrekke is. En dan samar ynienen is dêr de Lytse Prins… flechte fan syn asteroïde mei de apebreabeammen en de moaie, mar o sa brekbere roas. Hy nimt de piloat mei op in reis troch de stjerren. Dêr moetsje se de folwoeksenen dy’t har op ien of oare wize altyd wer te spot meitsje. De Lytse Prins wurdt neffens Elske in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld.

Fragiel

Ek foarsitter Anko Postma fan it Iepenloftspul Opsterlân hat wat mei dit ferhaal. “Ooit moest ik het boek op de middelbare school voor Frans lezen. En thuis hebben we veel met het stuk. We hebben het zelfs in 15 verschillende talen. In welk land we ook komen, overal zoeken we in een boekhandel naar een versie in

de desbetreffende taal. Het is een heel fragiel en klein verhaal met een grote impact. En toch denk ik dat veel mensen het niet kennen.”

Audysjes

De audysjes foar ‘De Lytse Prins’ binne op saterdei 17 desimber (9.30-10.30 oere) foar jeugd oantemei 18 jier. Der wurdt spesjaal socht om in Frysktalich jonkje van 10-13 jier, mar famkes binne ek wolkom. Fan 11.00-12.15 oere binne der audysjes foar folwoeksenen. Der bin dit jier in soad mânlju nedich, mar froulju binne fansels ek wolkom. Fan 12.30-14.00 oere is der dan noch in audysje foar muzikanten en sjongers/sjongsters. De organisaasje wol graach in grutte gelegenheidsband formearje. De audysjes binne yn De Skâns op De Gordyk. De repetysjes sette yn jannewaris útein. iepenloft-opsterlan.nl


BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN - BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN - BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN - BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN -

M E G A

OPRUIMING K- EN R E M ALLE UREN T N O NM DESIG

€75,-

*

KIND

ERBR 2 HA ILLEN LEN = 1 BET ALEN

* informeer naar de actievoorwaarden

Hoofdstraat 74 - 8401 CB Gorredijk

@LouisOptiek

LouisOptiek


Sa!

14 december 2016

11

www.sa24.nl

De hechtheid van een dorp

De elf van Ids

Een indrukwekkende opkomst. Een indrukwekkende minuut stilte. Een indrukwekkende minuut applaus toen de klok op het scorebord op 11:00 sprong. Jubbega herdacht zondag op een eervolle en emotionele wijze Ids Douma, de speler die op 21 november aan de gevolgen van een auto-ongeluk overleed. “We hebben in alles ons gevoel gevolgd.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: MARIJE GEERTSMA

Het getal elf vormde de afgelopen weken de rode draad bij voetbalvereniging Jubbega. Ids Douma werd geboren op 11 januari, kwam te overlijden in de elfde maand van het jaar, speelde bij Jubbega altijd met rugnummer 11 en de eerste wedstrijd van zijn club zonder hem werd dus op 11 december gespeeld. Een dag die toevalligerwijs ook nog eens Wereldlichtjesdag is, een dag waarop ouders wereldwijd hun overleden kinderen herdenken.

JUBBEGA

“Waar ik ook nog trainer word later, ik neem nooit meer een nummer 11 op in mijn selectie”, vertelt trainer Johnny Wassenaar, die zelf als speler ook altijd onder dat nummer speelde. “Niet al-

leen daardoor, maar ik had een speciale band met Ids. Op maandag hadden we altijd nog even contact met elkaar over de wedstrijd. Zei hij dat de tactiek van de trainer niet klopte als we hadden verloren. Dat soort humor. Hij was gewoon een enorm fijne kerel.”

Clown van het team

Eric Mulder, aanvoerder van Jubbega: “We hebben de afgelopen weken heel veel met elkaar gepraat. Er zijn zoveel mooie, positieve verhalen over Ids te vertellen. Hij was de clown van het team. Haantje de voorste bij feestjes, een gangmaker. En als voetballer ook bloedfanatiek en talentvol. Ook dat gaan we als team enorm missen, zijn voetballende kwaliteiten.” Naast het grote verdriet over het verlies van Ids is er ook nog de zorg om Jacko de Jong, die nog altijd herstellende is van het ongeluk. Zondag zat Jacko in de dugout, tussen zijn ploeggenoten. Mulder: “Jacko vergeten we zeker niet. Met zijn allen helpen we hem erbovenop. We zijn als groep nog dichter bij elkaar komen te staan dan al het geval was.”

Luisteren

Haaije Bosma zat op 20 november, samen met zijn vrouw, net te eten bij zijn schoonmoeder toen er allemaal zwaailichten voorbijkwamen. “Dat is serieus, dachten we direct met zijn allen. Toen kwam ineens de berichtgeving dat het om jongens van de club ging. Ik ben meteen naar het sportcomplex ge-

gaan. We hebben de kantine geopend en mensen opgevangen.” De voorzitter zag dat de emoties hoog opliepen. “Ze vlogen ook alle kanten op. Intens verdriet, boosheid, stilte. Het enige wat je dan kunt doen is naar mensen luisteren en ze ondersteunen. Maar je doet alles op gevoel. Een draaiboek voor deze situatie hadden we niet en hopen we ook nooit weer nodig te hebben.” Bosma stond zondag op de wedstrijddag de ouders, broers en verdere familie van Ids terzijde. “Vader Sjoerd is voor de wedstrijd nog even in de kleedkamer geweest en heeft de groep bedankt. De selectie had ideeën over hoe ze Ids wilden herdenken en dat heeft de familie enorm gewaardeerd.” De pake van Ids, een echte Drachten-man volgens Bosma, sprak zijn waardering uit door donateur te worden van Jubbega.

Hand op rug

Minutenlang voor de aftrap heerste er al een stilte bij de honderden toeschouwers rond het voetbalveld. Maar er was ook applaus. Door een indrukwekkende haag van jeugdspelers met fakkels kwamen de spelers op. Ze droegen een shirt met een foto van Ids voorop en een hartje met zijn naam en nummer 11 achterop. Voorop liep het gezin Douma. Toen het vader Douma net voor de opkomst even te veel werd en emoties hem overmanden, legde een jeugdspeler die dichtbij stond een troostende hand op zijn rug. De spelers droegen speciale rouwbanden, met ook daarop de naam van Ids en zijn nummer 11. Ook tegenstander Drachten en scheidsrechter Alex Schram uit Leeuwarden droegen uit respect rouwbanden. Het applaus na elf minuten spelen was al even imponerend. “Voor mij het meest speciale moment van de dag”, aldus Mulder. “De saamhorigheid bij deze club, in dit dorp en de omgeving was al bijzonder.

Maar door deze tragedie is het alleen nog maar groter geworden”, heeft Bosma gemerkt. “We hebben zoveel reacties gehad. Echt heel bijzonder. En niet alleen berichtjes via Facebook, maar ook ouderwetse kaarten. Dat onderstreept voor mij hoe gemeend zo’n reactie is.”

Knuffel

Trainer Wassenaar gaf voor de aftrap een emotionele wedstrijdbespreking. Met een handgeschreven brief, die hij opende met ‘Lieve Ids’, probeerde hij zijn selectie te inspireren. “Ik heb me wel even moeten vermannen om het voor te lezen. Ik ben een man van plezier. Maar ik merkte dat het iedereen raakte. Ik heb als trainer geprobeerd er voor iedereen te zijn, in de groep te staan en een knuffel te geven als dat nodig was. En natuurlijk, soms had ik die knuffel zelf ook nodig.” Zondag speelt Jubbega opnieuw thuis, tegen Oerterp. “Dan moet het weer een gewone wedstrijddag zijn”, zegt Mulder. “Het zal nog even heel onwerkelijk blijven allemaal, maar we gaan en moeten verder.” Met Ids voor altijd in gedachten, zonder een nummer 11 voor de rest van dit seizoen, maar met ook af en toe weer een glimlach op de lippen. Zoals Ids ook altijd het veld instapte.


BESPAREN OP ENERGIE & TOCH MEER COMFORT? Vakkundig geplaatst isolatieglas maakt het mogelijk!

JANUARI EN FEBRUARI

20% KORTING OP ISOLATIEGLAS

S

SLECHT

6%ARBBTEIW DSOP

BETER VOOR HET MILIEU INBRAAKWERENDER DAN ENKEL GLAS

UREN

HOUDT HET GELUID BETER TEGEN HOUDT CONDENSVORMING BETER TEGEN ISOLEERT TOT MAX. 500% BETER DAN ENKEL GLAS

De Klok 18 8401 CM Gorredijk T 0513 - 46 20 16 F 0513 - 46 12 48

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL LUXURYcompact waterontharder

De ultieme waterontharder voor bedrijf en gezin!

Geen kalkaanslag meer in uw badkamer door heerlijk zacht water

Langere levensduur van uw apparatuur door zuiver en glashelder water

Helder en gezond drinkwater zonder geur en smaak

“Dit hadden we jaren eerder moeten doen!”

“Mij helpt het tegen mijn droge huid en eczeem”

“Nadat onze wasmachine kapot was gegaan kregen we van vrienden de tip een waterontharder te nemen. Wat een verademing. Geen kalk meer in de waterkoker, geen kalkresten meer rondom kranen en afvoeren. En de was voelt ook veel zachter aan. We hadden dit echt jaren eerder moeten doen.”

“We hebben de Luxury Compact waterontharder van Mezutec gekocht omdat we veel last hadden van kalkaanslag. Na aanschaf is dit probleem inderdaad opgelost. De beste “bijwerking” is echter dat ik sinds die tijd geen jeuk meer heb en geen middelen meer hoef te gebruiken tegen droge huid en eczeem!”

Tjitze Dijkstra, Surhuisterveen

Froukje Siderius, Leeuwarden

Meer informatie en voordelen vindt u op www.mezutec.nl

er Bel voor me e informati ooi: met Jelle B 01 1 0512 54 4

Beperkt watervervuilers zoals ijzer en magnesium tot een minimum

LUXURYcompact waterontharder

Neem nu zacht water voor een zachte prijs!

Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. • Het Helmhout 34-13, 9206 AZ Drachten • Industrieweg 45, 7903 AJ Hoogeveen • 0512 544101 • info@mezutec.nl • www.mezutec.nl


Sa!

14 december 2016

13

www.sa24.nl

Eerst optie: villa’s

Plannen Blughutterrein stapje verder

Het college van Ooststellingwerf kan de onderhandelingen starten met de Zethoven Bouwplan Groep over de invulling van het Blughutterrein in Oldeberkoop. OLDEBERKOOP Wanneer deze onderhandelingen niet binnen drie maanden tot resultaat leiden, krijgt Stichting De Grijpvogel ook drie maanden de kans om tot overeenstemming te komen. Lukt ook dat niet dan geeft Ooststellingwerf zelf de kavels op het terrein uit. De boerderij op de voormalige Blughutlocatie in Oldeber-

koop is vorig jaar gesloopt. Ooststellingwerf vroeg voor de invulling van het terrein marktpartijen om met plannen te komen. Er liggen twee concrete plannen op tafel. De Zethoven Bouwplan Groep wil met het plan Prins op de Bult drie villa’s op het terrein creëren, waarvan één locatie eventueel ook een apparte-

mentencomplex kan worden. Voor Stichting De Grijpvogel werkte architect Max van Huut het plan Da’s Bercoop uit, dat uitgaat van appartementen. Er zijn twee varianten: een hofje met 17 woningen of een vorm van een boerderij met 22 appartementen. Volgens een onafhankelijk adviseur voldoet niet een van beide plannen aan de eisen die Ooststellingwerf stelt aan de ruimtelijke kwaliteit. Het bureau heeft een lichte voorkeur voor ‘Prins op de Bult’ omdat dit plan het meest kansrijk is

om uiteindelijk wel binnen de voorwaarden te vallen. Het college heeft ook een voorkeur voor dit plan, ze vindt dat de uitstraling van de drie villa’s past bij de status van het dorp.

Een raadscommissie stemde vorige week in met het plan van aanpak van het college, al vonden veel fracties het een merkwaardige discussie. Het was niet duidelijk of ze alleen mochten zeggen wat ze ervan vonden of dat er ook echt discussie mocht zijn over de inhoud van de plannen. Meine Jansma (CU) had de plan-

nen graag getoetst aan een woonvisie. Volgens wethouder Sierd de Boer ligt er nu alleen nog een voorgenomen besluit. Alles wat de raad zegt neemt het college mee bij het uiteindelijke besluit. De fracties waren verdeeld. Binnen de PvdA-fractie kenden beide plannen zelfs evenveel voorstanders. De fracties waren het in ieder geval wel eens over de noodzakelijke voortgang van het project. Roel Wink (CDA): “Ik zou vooral zeggen: tempo, tempo, tempo.”

Ziekte slaat toe in essen

Aan de Alde Dyk bij Terwispel wordt 3,5 hectare gerooid. FOTO: SIETSE DE BOER

Fûgelhelling voorlopig dicht Vogelopvang De Fûgelhelling heeft voorlopig haar deuren gesloten. Er worden geen vogels en zoogdieren meer opgenomen vanwege de vogelgriep die in het noorden steeds meer om

URETERP

zich heen slaat. Het risico is te groot dat met vogelgriep besmette dieren worden binnengebracht. De Fûgelhelling wil voorkomen dat de aanwezige vogels worden besmet en dat het als gevolg daarvan tot een

Kinderopvang Esther uit Wijnjewoude neemt de locatie over. Eind vorig jaar zorgde het faillissement van Timpaan Kindercentra voor veel onrust en onzekerheid in de peuteropvang binnen de gemeente Opsterland. Ouders en peuterleidsters kregen van de curator zelf een stem in de keuze van de organisatie waarmee men verder wilde. In Tijnje koos men voor Villa De Buitenkans, een organisatie waar al eerder gesprekken mee gevoerd waren.

Villa De Buitenkans neemt nu na ruim een jaar alweer afscheid van ’t Drompeltsje. Volgens het bestuur van de peuteropvang is dat onder andere doordat Villa De Buitenkans heel druk is met andere activiteiten. In de dorpskrant toont het bestuur zich zeer teleurgesteld. ‘Echt vervelend, ook voor alle ouders.’ Villa De Buitenkans was niet bereikbaar voor commentaar.

Geen onbekende

Kinderopvang Esther die de locatie vanaf 6 maart overneemt is voor Tijnje geen onbekende. In de laatste maanden voor het faillissement van Timpaan was de peuteropvang ook al in handen van Kinderopvang

het Tynster bosk worden langs het fietspad behoorlijk wat bomen opgeruimd. Vriesema: “Wy sykje foar it bosk yn Terwispel nei in oar soart beam om it terrein wer mei fol te plantsjen. It sil gjin essen wer wurde, want dan is de kâns grut dat de beammen wer siik wurde.” In het zuidoosten van Fryslân zijn in het verleden bij verschillende ruilverkavelingsprojecten bosjes met essen aangeplant. “It giet faak om wiete stikken grûn en de essen kinne goed oer wetter.” De essentaksterfte is een vervelende schimmel, die is overgewaaid uit het noordoosten van Europa. De ziekte sloeg in 2010 voor het eerst in Nederland toe.

Zonneparken in Opsterland ruiming van alle dieren zou moeten komen. In dat geval zou De Fûgelhelling daarna zelfs voor langere tijd gesloten moeten worden. De Fûgelhelling was voor bezoekers al gesloten.

Peuters Tijnje naar Kinderopvang Esther TIJNJE Met ingang van eind februari neemt Villa De Buitenkans afscheid van peuteropvang ’t Drompeltsje in Tijnje, Luxwoude en omstreken.

TERWISPEL Staatsbosbeheer rooit de komende maanden in Zuidoost-Fryslân 12 hectare aan bosjes met essen. De bomen zijn getroffen door de essentaksterfte, een schimmel die de bomen helemaal aantast. Uiteindelijk gaat de boom dood en dat zorgt bij harde wind voor gevaarlijke situaties in de buurt van huizen en wandel- en fietspaden. Volgens boswachter Roel Vriesema werd enkele weken geleden bij een stormachtige zondag duidelijk hoe gevaarlijk het op sommige plekken is. Het grootste ‘probleembos’ is circa. 3,5 hectare groot en ligt aan de Alde Dyk bij Terwispel, op het gedeelte tussen Koaibosk en Langezwaag. Dit hele terrein wordt gerooid. Ook in

Esther, nadat Esther Russchen een aantal locaties van Timpaan had overgenomen. De curator draaide deze overnamen bij het faillisement van Timpaan Kindercentra weer terug. Kinderopvang Esther heeft ook een peuteropvang in Wijnjewoude. De peuteropvang in Tijnje krijgt volgend voorjaar een nog te bepalen nieuwe naam. Na het faillissement van Timpaan Kindercentra zijn de peuteropvanglocaties in Opsterland verdeeld over verschillende organisaties. De meeste locaties zijn in handen van Kindercentrum De Torteltuin en Kinderwoud Kinderopvang. Wijnjewoude en Frieschepalen gingen ieder onder eigen vlag verder.

De gemeente Opsterland ziet bij negen dorpen mogelijkheden voor de aanleg van zonneparken. Bij Gorredijk, Langezwaag, Tijnje, Nij Beets, Lippenhuizen, Wijnjewoude, Bakkeveen, Ureterp en Drachten Azeven zijn locaties die kunnen voldoen aan de eisen die de provincie Fryslân aan zonneparken stelt. Opsterland hoopt dat initiatiefnemers de komende vijf jaar zonneparken ontwikkelen met een capaciteit van 9Mb aan elektriciteit. Particuliere initiatiefnemers in Bakkeveen werken al aan een concreet plan. In Wijnjewoude kijkt Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) naar mogelijkheden voor een zonnepark aan de Tolleane, op de plek waar nu nog de waterzuivering zit. Een eerder gepresenteerd plan voor een zonneveld in de vorm van een pompeblêd in de Libbe Gabriëlsplas bij Ureterp is van de baan. De provincie stelt duidelijke regels aan zonnevelden. Ze mogen niet in het open veld liggen,

BEETSTERZWAAG

maar moeten grenzen aan een dorp. Ook de omvang van het veld moet passen bij het energieverbruik van het dorp. Bovendien is om toestemming te krijgen ook draagvlak in het dorp onontbeerlijk en moeten dorpsbewoners kunnen participeren in het zonnepark. In 2020 wil Opsterland dat 14 procent van de eigen energiebehoefte in eigen gebied wordt opgewekt. Dat komt neer op 15,4 MW aan duurzame stroom. Voor zover bekend wekken particulieren nu 3 MW aan stroom op. “Willen we de doelstellingen halen, dan halen we dat niet met zonnepanelen op daken alleen. Zonnevelden zijn dan ook nodig”, aldus wethouder Rob Jonkman. Opsterland wil wel inzetten op het mogelijk maken van initiatieven om op bedrijvenparken A7, Gorredijk en andere bedrijventerreinen zonnepanelen op daken en terreinen te plaatsen. Het college denkt dat hier 2 MW op het dak en 1 MW op de grond te realiseren is.


Sa!

14 december 2016

15

www.sa24.nl

Fries Symfonie Orkest repeteert wekelijks in Beetsterzwaag

Op zoek naar hecht orkestgeluid “Is het alweer negen uur? Ja, ik weet dat we dan pauze hebben. Nog eenmaal vanaf K. Blazers, laat je duidelijk horen, staccato en martiaal. Dan eindigen we met het Dresdner Amen van de violen. Lijkt me een geschikt moment voor koffie. Let op, daar gaan we …” WIM BRAS BEETSTERZWAAG

Dirigent Gerhart Drijvers legt de zweep er nog een keer over. Het orkest zwelt aan tot orkaansterkte om dan ineens abrupt in te houden, waarna een paar hemelse tonen orde scheppen in de muzikale chaos. “Chapeau strijkers, koffie verdiend. Wat een fraai Dresdner Amen, je zou er zomaar gereformeerd van worden.” Grinnikend zoeken de musici de bar op van De Buorskip.

Reformatiesymfonie

Op deze donderdagavondrepetitie staat de Vijfde- of Reformatiesymfonie van Mendelssohn voor het eerst op de lessenaars van het Fries Symfonie Orkest (FSO). Een pittig stuk, zegt Koosje Smit van de eerste violen. “Vooral de nieuwelingen moeten alles bijzetten om te volgen.” Zelf heeft ze de symfonie al eens eerder gespeeld in haar vijfenveertig jaren bij het orkest, maar ook zij moet evengoed flink aan de bak. Eind januari staat immers het openingsconcert in Hellendoorn al op het programma. Met de Vijfde trekt het

FSO in Reformatiejaar 2017 het land in. Na Hellendoorn volgen uitvoeringen in Franeker, Culemborg en mogelijk Smilde. En wellicht komen er nog een paar speelplekken bij, de Reformatiesymfonie blijkt het nodige los te maken in het herdenkingsjaar. De vijfenveertig musici van het FSO zijn amateurs en komen uit alle hoeken van Friesland, enkele zelfs van buiten de provincie. Eenmaal per week repeteren ze samen in Beetsterzwaag. Met een ambitieuze dirigent als Gerhart Drijvers betekent dat vooral thuis veel oefenen, zegt Smit. Ter voorbereiding speelt de ervaren violiste toch zeker anderhalf uur per dag. Machteld Lugtenborg, een van de jongeren en sinds kort concertmeester, bevestigt de oefenpraktijk. “Gerhart zet er druk op. Je moet jezelf dwingen om bij te blijven, maar dat spreekt mij wel aan. We willen niet alleen maar noten spelen, maar een hecht orkestgeluid laten horen.”

Uitstijgen

En dat lukt aardig, meent diri-

Inspannend repeteren bij Fries Symfonie Orkest. FOTO: SIETSE DE BOER

gent Drijvers, die meer orkesten in het land onder handen heeft. “Het FSO is een fijn orkest dat tijdens concerten boven zichzelf weet uit te stijgen. Want dat is de truc bij amateurorkesten, als geheel moet je verder willen reiken dan de som der delen. Anders kan je ook geen mooie Mendelssohn laten horen.” Hij weet dat hij veel eist, dat leverde bij zijn komst in 2010 ook de nodige strijd op. Destijds bestond het FSO uit relatief veel ouderen en de uitvoeringen beperkten zich tot het voor- en het najaarsconcert met voornamelijk familieleden als publiek. “Ik heb toen ge-

zegd: het roer moet om, anders speel je straks voor niemand meer.” Zijn intensievere aanpak stootte een deel van de oude garde af, maar sprak jongeren juist aan. Het FSO bestaat nu uit een afgewogen mix van dertigers, veertigers en de leeftijdscategorieën daarboven. “Dit orkest wil optreden en dat doen we dan ook. We zijn vaste gasten bij de CityProms in Leeuwarden, de Heamieldagen in Bolsward en geven regelmatig theaterconcerten. Het diverse repertoire betekent echter wel hard werken, maar dat versterkt alleen maar de onderlinge band in het orkest.”

Pada dam

Na de koffie herhaalt Drijvers de moeilijke passage van voor de pauze en voert het tempo daarbij nog wat extra op. De musici zijn meteen weer bij de les. “Pada dada dam, pada dada dam. Wees helder en precies, violen. Hoorns, help de hobo’s.” De dirigent is vriendelijk maar beslist in zijn aanwijzingen. En af en toe een tikje vilein als het hem te lang duurt: “Maar vergeet niet: ik hou van jullie.”

Siepy wil graag helpen GORREDIJK Veel ouderen zijn tegenwoordig erg eenzaam. Kinderen wonen ver weg of hebben het te druk om regelmatig langs te komen. Bovendien moeten mantelzorgers zich steeds vaker beperken tot het meest noodzakelijke. Siepy Duin wil hier verandering in brengen en biedt zich aan als betaald maatje.

“Yn it westen fan it lân wurdt dit al in soad dien. Mar dy minsken freegje nochal wat yn ’t oere.” Siepy komt zelf uit de

Siepy Duin. FOTO: SIETSE DE BOER

zorg, ze was helpende en is vrijwilliger bij De Miente. “Dan sjochst en hearst in soad. Ik wurd der somtiden tryst fan, safolle âlderen dy’t gjin oandacht krije en noait bûtendoar komme.” Voor die ouderen wil ze graag een maatje zijn. Even een boodschapje doen of samen winkelen. Voorlezen of een stukje wandelen. Mee naar het ziekenhuis als mantelzorgers daar geen gelegenheid voor hebben. Een spelletje doen of een lekkere massage van handen en voe-

ten. “Aldere minsken wurde mar weinich mear oanrekke, wylst dat no krekt dat stikje oandacht is wat se oars net krije.” Siepy volgde massagecursussen en komt graag bij de mensen thuis voor een ontspannende massage. “Ik fiel my goed as ik by âldere minsken bin”, vat ze haar drive kort samen. Ooit zat ze in het productiewerk en was ze postbode. Totdat mensen tegen haar zeiden dat de zorg net iets voor haar was. “Doe ha ik de oplieding foar helpende dien.” De ontwikkelingen in de zorg maken het echter niet gemakkelijk om in deze sector werk te vinden. Bovendien is Siepy 54, een leeftijd die ook niet helpt om snel aan de slag te komen. Hoewel ze het best lastig vindt om een eigen bedrijf te starten, wil ze nu toch op korte termijn met haar activiteiten beginnen. Om te kijken of er belangstelling voor is. Ze is te bereiken via 06-1039 4119 of siepyd@hotmail.com.

Jannie en Manuel Boer.

Nieuwe beheerders voor mfc De Swingel WIJNJEWOUDE Vanaf 15 december zijn Manuel en Jannie Boer het nieuwe beheerdersechtpaar van multifunctioneel centrum De Swingel. Zij volgen Eric en Trientsje van der Wal op, die de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven ontplooiden voor een succesvolle exploitatie van het mfc. Manuel heeft een horeca-opleiding en blijft naast zijn werk als beheerder ook autorijschoolhouder. Jannie is parttime nagel-

styliste en hoopt dit ook naast haar nieuwe taak als beheerder te kunnen blijven doen. Het echtpaar woont in Wijnjewoude. Ze hebben grote plannen voor verdere versterking van de spilfunctie van het mfc. Naast de reguliere verenigingsactiviteiten willen ze ook particuliere initiatieven voor sportieve, muzikale of feestelijke activiteiten gastvrij ontvangen.


ALLES VOOR EEN

Heerlijke gourmet Geldig t/m 16 za 31 december 20 Gourmet vlees, kip & vega specials Alle soorten Per bakje

00

2 NIE UW

Gourmet vis specials Alle soorten Per bakje

Jumbo gourmetschotel populair

5x mini-runderhamburgers, 6x gemarineerde kip-medaillons, 6x mini-varkensfiletlapjes, 6x gemarineerde slavlinders, 4x gemarineerde varkensrib-eyes Schaal 750 gram

7

99

Gourmetten voor een Jumboprijsje

Gourmet groenten specials Alle soorten Per verpakkingen

00

3

x9,62

00

1

6

Henk Split Gorredijk, Badweg 34

Hollandse garnalen

98

x8,98

4

Bakje 200 gram

x1,49

Varkensrollade

98

x7,95

4

Per kilo

Jumbo vanille schepijs

0

99 Bak 1 liter

Samen aan tafel tijdens een heerlijk kerstdiner. Wat wordt het dit jaar? Een bijzonder gerecht van sterrenchef Jonathan Zandbergen, een mooie klassieker of een voorbereid gerecht? Wat je ook maakt, het wordt zeker helemaal kerst! Kijk in ons magazine Hallo Jumbo of op Jumbo.com/kerst voor deze recepten, kookvideo’s en nog veel meer heerlijke gerechten.

Varkenshaas culinair

x6,00

99

4

Per 500 gram

Zalmfilet met huid

49 Bak 2 stuks

Henk Split Geldig van woensdag 7 december tot en met zaterdag 31 december 2016

Gorredijk, Badweg 34


Sa!

14 december 2016

17

www.sa24.nl

Ronald Faber is helemaal ‘in de wijn’

‘Bij wijn hoort gevoel van thuiskomen’ In Lippenhuizen is het al enige tijd publiek geheim: supermarkt Faber stopt ermee. Ronald, de vierde generatie Faber van de dorpssuper, richt zich met Faberwineworld voortaan volledig op de verkoop van wijn. Misschien in Lippenhuizen, mogelijk erbuiten. “Ik ben op zoek naar een sfeervolle plek waar wijnproeven en natuurbeleving samengaan.” WIM BRAS LIPPENHUIZEN

Die plek heeft hij nog niet gevonden, er is ook geen haast. De nieuwe stap hangt mede af van de uitkomst van de overnamegesprekken die hij momenteel voert over de supermarkt. Sluiting van de supermarkt wil hij voorkomen, maar al te lang moet het niet gaan duren. “Nu ik zelf een gezin heb, wil ik niet langer de uren maken van mijn ouders. Die waren altijd aan het werk. Ik wil op zaterdagen ook eens langs het sportveld kunnen staan.” Het besluit om te stoppen dateert alweer van even terug. En natuurlijk reageerden ouders Wobbe en Joke teleurgesteld; al bijna honderd jaar staat er een Faber achter de toonbank in Lippenhuizen. Maar dat zoon Ronald verder wil met de wijnhandel snappen ze heel goed, de supermarkt was al weg geweest zonder de wijn-

afdeling en de webwinkel van Faberwineworld.

Persoonlijke klik

Ronalds interesse voor wijn werd gewekt tijdens zijn reizen als backpacker. Eerst in Australië, maar vooral op zijn tweede reis naar Zuid-Amerika. “Ik zwierf anderhalf jaar rond en zo heb ik mijn Boliviaanse vrouw Marisol ontmoet. Zij leerde me wijn drinken en ik leerde te genieten van de kruidige Zuid-Amerikaanse keuken.” Al tijdens de trip rijpte bij hem het idee om bij terugkeer een wijnhandel te beginnen, naast de familiesuper. Weer thuis las Ronald vervolgens alles wat los en vast zat over wijn en abonneerde hij zich op de vaktijdschriften. En hij begon met proeven; op wijnbeurzen, op trips die in het teken van de wijn stonden en terug in Zuid-Amerika tijdens de bezoeken aan zijn

Ronald Faber. FOTO: SIETSE DE BOER

schoonfamilie. “Zo bouwde ik de afgelopen vijftien jaar relaties op met diverse wijnhuizen. Onder andere in Argentinië en Chili, maar ook in Italië, Duitsland en Spanje. Ik zoek naar de persoonlijke klik met de producenten, of ik nu rechtstreeks bestellingen plaats of via de importeur. Bij wijn hoort voor mij een gevoel van thuiskomen.”

Rode Bobal

Soms gebeurt dat letterlijk, zoals die dag in Frankrijk toen Ronald aan de voet van de Pyreneeën, na een lange fietstocht langs wijnhellingen, met

de eigenaar van Château de Hauterive aan de praat raakte en werd uitgenodigd om de wijn uit de Cahors eens te proberen. In Spanje ontdekte hij de rode Bobal, een mildere variant van de Riochawijn: “Goddelijk lekker, maar minder zwaar. Helemaal passend bij de trend dat we op onze gezondheid letten en een beetje bij de les willen blijven.” En zo maken ook de biologische wijnen van Luigi Bosca uit Mendoza vast onderdeel uit van de selectie van Faberwineworld. “Als je eenmaal het klimaat langs de flanken van de Andes hebt meegemaakt,

begrijp je waarom ze in Argentinië en Chili zulke geweldige wijn maken.”

Proeverijen

Totdat Ronald een geschikt pand voor het vervolg van Faberwineworld heeft gevonden, gaat hij als vanouds door met het organiseren van proeverijen in de winkel en bij mensen thuis. Wat er bij hemzelf op tafel komt bij het kerstdiner? De rode Pramonte van wijnhuis Lenotti uit Italië. “Niet de meeste prestigieuze van Lenotti, wel mijn favoriet wat betreft prijs/kwaliteit.” faberwineworld.nl

Jan en Wietske Landman gaan met pensioen

Laatste weken voor Divola Na 33 jaar sluiten Jan en Wietske Landman hun dierenspeciaalzaak Divola in Gorredijk. “Ik blijf geen achttien”, zegt Jan. Onlangs werd hij 69 jaar. “In 33 jaar hebben we één keer vakantie gehad en bijna altijd zeven dagen per week gewerkt.”

RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK De naam

Divola is eenvoudig verklaard: diervoeders Landman. Tot 31 december is de dierenwinkel aan de Langewal nog open. Veel goederen gaan met korting weg. Behalve de diervoeders. “Die blijven we tot het einde verkopen. Wat overblijft kan terug naar onze leveranciers. Sommige merken gaan niet terug, daarop zit wel korting.” Ruim dertig jaar geleden kwamen Jan en Wietske vanuit Noord-Holland naar Friesland. In Jonkerslân kochten ze een boerderijtje met land voor hun pony’s. Op hun pad kwam een ruitersportbedrijfje. “Er was sprake van dat we dat over

konden nemen. Dat ging niet door, maar toen hebben we wel de stap gemaakt om zelf een ruitersportbedrijf te beginnen.” In 1983 kochten ze het pand aan de Langewal waar voorheen onder andere een supermarkt was gevestigd. Met eigen handen bouwde Jan daar 25 jaar geleden een uitbreiding bij.

jaar besloten ook diervoer te verkopen. Zo is onze dierenspeciaalzaak begonnen.” Het waren goede tijden. Jan herinnert zich nog dat wintervogelvoer bij pallets vol de deur uit ging. “Met bijvoorbeeld pindanetjes waren wij de goedkoopste in de omgeving. Maar toen gingen klanten naar winkels waar je ze heel

goedkoop kunt kopen, daar konden wij niet tegen concurreren.” Ook koopgedrag via internet zorgde voor een forse omzetdaling. Zes jaar geleden namen Jan en Wietske al het besluit om te stoppen. Wietske: “We hebben lang gezocht naar overnamekandidaten.” Een jong stel zou er nog iets van kunnen maken, denkt ze.

Jan betwijfelt dat: “Nergens zie je dat een dierenzaak het nog redt.” Hun grote kracht was het diervoer. Dat werd rechtstreeks ingekocht bij de fabriek. Lekker, goed voer en betaalbaar, zegt Wietske. Het voer werd onder eigen Divolalabel verkocht. Veel catteries, kennels en andere grootverbruikers kwamen ook voor ander premium-voeders. Jan: “Met bijvoorbeeld Eukanuba waren wij ooit de goedkoopste. Nu zie je dat andere winkels wel vijf keer de prijs verlagen. Daardoor koop ik nu zelf ook maar op internet in.”

Huurder

Achttien jaar woonden ze boven de winkel. Jan: “Op een gegeven moment kon dat niet meer. Mensen gooiden ’s avonds steentjes tegen de ramen omdat ze nog wat wilden kopen.” Ze verhuisden naar Duitsland en kochten een recreatiewoning in Oldeberkoop. Voor het pand op 1.700 vierkante meter eigen grond aan de Langewal zoeken ze nu een huurder.

Diervoer

De ruitersportartikelen werden aangevuld met klompen en laarzen. “Maar dat liep niet zo, dus dat hebben we langzaam afgestoten. In die tijd repareerden we ook paardentuigen, maar dat is heel arbeidsintensief. Toen de ruitersport in een dip kwam, hebben we na twee Jan en Wietske Landman. FOTO: SIETSE DE BOER


Geldig in week 50

(zondag 11 december t/m zaterdag 17 december 2016)

2 voor

2

Lay’s Chips

Alle zakken à 300 gram, combineren mogelijk 2 zakken

2 voor

49 .

7

Douwe Egberts Koffie Aroma Rood

Alle pakken à 500 gram, combineren mogelijk 2 pakken

99 .

13.99

6

PLUS Culinaire filetrollade Naturel of cranberry, bak ca. 800 gram Per kilo

99 .

50% KORTING

2 voor

2

Coca-Cola

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 2 flessen

3.80-3.98

89 .

ED LK A

G

E

10.30-11.90

kilo

3.44

UI

T

Omo of Robijn Wasmiddel of wasverzachter grootverpakking

50

%

Alle varianten à 42-54 scoops Per flacon**

OP=OP

Bijv. Robijn Klein & Krachtig black velvet, flacon 1470 ml

KORTING

12.89 6.44

G

Dagvers LI M B UR

50%

PLUS Halve vlaai

Wener kersen, rijst, appel citroen, aardbeien- of bananenbavaroise, geschikt voor 5 personen Per stuk

KORTING

5.69 2.84

WEEKENDPAKKER do

vr za

Alléén geldig op 15, 16 en 17 december

PLUS Shoarma

Per 900 gram

PLUS Muffins of donuts

Alle varianten, van de broodafdeling Per stuk*

OP=OP

Bijv. PLUS Gedecoreerde donuts, per stuk

50% KORTING

900 gram VOORDEEL VERPAKKING

0.69 0.34

5.29

3

99 .

50/16

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. *Per combinatie kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma -ma.-do. zo gesloten Openingstijden: 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

plus.nl plus.nl

Berkenbosch | Molenlaan | 9244EA XX Beetsterzwaag | T: 0512-381232 1 |8 XXXX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 | (Naam)| Plusweg


Sa!

14 december 2016

19

www.sa24.nl

Bewoners Talantvestiging zoeken contact met dorp

Komt allen tezamen op De Wissel Een levende kerststal, poffertjes en poeiermolke, een lichtjesomgang, allerhande kraampjes met zelfgemaakte kerststukjes, een paardentram, DJ Bart met zijn eigenzinnige selectie kerstmuziek. De bewoners van Talantvestiging De Wissel pakten vrijdagmiddag uit met hun eigen kerstmarkt. “Laat de mensen maar naar ons toe komen.” WIM BRAS BEETSTERZWAAG

De herder bij de levende kerststal warmt zijn handen aan een beker warme chocolademelk. Jawel, best veel aanloop vanmiddag. “Bewoners met familie en de groepen van de dagbesteding zijn langs geweest. En ook de kinderen van de school hiernaast.” Gisteren heeft hij met nog een paar van de tuingroep de halve dag met strobalen lopen slepen om de kerststal op tijd klaar te krijgen. De pony’s en de geiten staan hier in de beschutting van de zusterflat mooi uit de wind. Als het straks echt donker is, brengt

hij de dieren weer terug naar de kinderboerderij, maar eerst gaan ze nog getooid met lichtjes in optocht over het terrein. “Vinden de bewoners die binnen zitten mooi.”

Welkom

Sinds deze zomer loopt het project Welkom op De Wissel; de kerstmarkt is een van de activiteiten, vertelt Tia van der Velde van Talant. “We willen meer reuring op ons terrein; mensen uit het dorp die even onze winkel binnenstappen, ouderen die hier in het Trefpunt komen koffiedrinken. Ook de herinrichting met de

vernieuwde kinderboerderij maakt deel uit van het streven naar meer openheid. Met activiteiten als de kerstmarkt proberen we alvast wat goodwill op te bouwen.” De aanloop uit de buurt houdt echter nog niet over, stelt Van der Velde vast. “Gewenning heeft zijn tijd nodig. Dat zie je aan de kinderen van basisschool De Trime. De allereerste keer dat ze hier op bezoek kwamen, vonden ze het toch wel een beetje eng. Maar vanmiddag was daar al niets meer van te merken, onbevangen stapten ze op onze bewoners af.” De kerstmarkt krijgt dan ook zeker een vervolg. Van der Velde denkt voor komend jaar aan een picknick, een concert en een groots zomerfeest. “En voor kinderen willen we hier op het terrein een skelterrace organiseren.”

Kerstcrooners

In het Trefpunt houdt DJ Bart de kerststemming erin met beschaafde crooners als Bing Crosby en Frank Sinatra, terwijl bewoners met familie zich

tegoed doen aan de snert en de poffertjes. “Ik hou zelf meer van jaren tachtig-muziek, maar dit doe ik met liefde”, aldus de deejay in kerstmanoutfit. “Ik ben van alle markten thuis, ik heb hier al eens eerder een K3 show gedaan.” Zijn vrouw Eliane hielp hem ditmaal om het repertoire samen te stellen, zelf heeft hij moeite met lezen en schrijven. “Vroeger ging ik gewoon af op leuke foto’s van platenhoezen en cd’s, maar tegenwoordig komt alles van internet. Dat maakt het zoeken een stuk lastiger.” Even verderop in de knutselhoek kijkt Alie Treinstra tevreden naar de twee kerststukjes die op het blad van haar rolstoel prijken. “Nee hear, net kocht, sels makke.” Schoonzusje Gea heeft daarbij geholpen. “Dy is sa handich. It iene stikje hâld ik sels en it oare jou ik oan mem.”

Fardau

De jonge Fardau uit Terwispel staat achter een van de kraampjes met kerststukjes die bewoners van De Wissel zelf hebben gemaakt. “Myn mem wurket hjir en ik mei helpe.” De muziek van DJ Bart vindt ze wel leuk, maar als het even rustig is, zingt ze toch liever mee met de musicalliedjes die ze op haar mobieltje heeft staan. “Fan ‘e wike ha wy ek spullen ferkocht op de Kerstfair yn it doarp. Doe wie it echt drok.” Al van kleins af aan gaat Fardau mee naar de instelling, vertelt haar moeder Jenny die de winkel van Talant onder haar hoede heeft. “Fardau fielt har hjir thús. Ik fyn dat belangryk, net allinnich foar har eigen selsbyld mar ek foar dat fan de bewenners.”

Kerst Kerst roept bij mij altijd tegengestelde gevoelens op. Aan de ene kant twee weken vakantie en even genieten van lekker ‘nietsdoen’. Aan de andere kant een gevoel van weemoed van dierbaren missen die je juist in die tijd zo graag erbij had willen hebben. Zo denk ik elk jaar met kerst steevast even terug aan mijn lieve schoonzus die negen jaar geleden op nog vrij jonge leeftijd is overleden. We waren niet alleen familie maar ook hartsvriendinnen die lief en leed met elkaar deelden. We hadden veel met elkaar gemeen. Beiden hadden we graag familie en gezelligheid om ons heen. Aan de andere kant waren we wars van (familie)verplichtingen. Hessel en mevrouw Van Veen werken geconcentreerd aan een kerststuk. FOTO: SIETSE DE BOER

Verwendag voor cliënten Voedselbank TIJNJE De drie kapsters bij Annie’s Kapperij zijn normaal op maandag vrij. Maar in de laatste week voor kerst leveren ze hun vrije dag graag in om een hele dag te knippen. Van ’s ochtends negen tot ’s avonds negen. In de stoel hebben ze dan speciaal publiek: cliënten van de Voedselbank Opsterland. Volgens Annie Veenstra is dit een groep mensen die normaal niet zo vaak bij de kapper komt. “Dat is te djoer, se rêde harren sels wol. It like ús hiel moai om dizze minsken in kear te ferwennen.” Veenstra zorgde er in overleg met de Voedselbank voor dat er

kaarten met uitnodigingen in de pakketten kwamen. “Der bin sawat fyftich minsken dy’t harsels opjûn ha.” Annie Veenstra is blij met de respons. Het leverde soms aan de telefoon emotionele momenten op. “Minsken fine it in hiele stap om harren op te jaan, mar se sjogge dernei út.” De hele dag zijn ook een nagelstyliste, een voetenmasseur en een schoonheidsspecialiste aanwezig. Bovendien krijgen alle deelnemers een goodiebag mee met leuke bruikbare spulletjes. Waar nodig zorgen vrijwilligers ook voor het vervoer naar Tijnje

en retour. Het is een spontane actie van de plaatselijke kapsalon, een idee van kapster Linda Westerhof. Zij organiseert thuis ’s zomers al een aantal jaren korte vakanties voor mensen met een smalle beurs. Ze stelt dan haar vouwwagen ter beschikking en regelt met sponsors lekkere en leuke dingen voor de vakantievierders. “Se woe op har wurk ek wat dwaan, sa is it ûntstien.” Er is nog een kapster achter de hand voor wanneer nog meer mensen zich aanmelden. “Wy wolle dizze minsken graach in stralende kryst jaan.”

Kerst werd dan ook nooit op dezelfde wijze gevierd. Soms hadden we helemaal geen zin in verplichtingen en verkozen we een vakantie in het buitenland. Andere keren maakten we van Kerst een groots gezellig culinair festijn waar familie en vrienden van harte welkom waren. De gasten werd dan een uitgebreide maaltijd voorgeschoteld. Twee onderdelen misten bijna nooit op het menu. Het door mijn schoonzus in de familie fameus geworden toetjesbuffet waar de tiramisu nooit ontbrak. En ik werd vaak overgehaald mijn recept van een met vruchten gevulde kalkoen te bereiden. En we deden heel veel spelletjes samen. Toen mijn schoonzus in november 2007 aan kanker overleed, kwam in een klap een einde aan die traditie. Iedereen gaat nu met kerst zijn eigen gang. Met of zonder de familie. Wat jammer dat het bij die mooie herinneringen moet blijven. (Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog bij Timpaan Welzijn. Ze schrijft deze column op eigen titel.) Reageren? Mail dan naar info@willieoldengarm.nl


Sa! Kerst 2016 Vrijdag 16 december Byzantijns Mannenkoor

JUBBEGA Byzantijns Mannenkoor Friesland geeft op vrijdag 16 de-

cember (20.00 uur) een adventsconcert in Kerkje Schurega. Het koor uit Drachten heeft 25 enthousiaste leden en staat onder leiding van de uit Georgië afkomstige Nana Tchikhinashvili. Nana is behalve dirigent ook zangeres. Als mezzosopraan neemt zij tijdens het dirigeren een solopartij voor haar rekening. Het koor neemt de bezoeker mee in de bijzondere sfeer van gezangen, zoals die rond kerst te horen zijn in Rusland en omringende landen. Diepe bassen en heldere tenoren vullen de kerk in een niet-westerse sfeer. Entree: 7,50 euro.

Zaterdag 17 december Kerstuitvoering Sjongfolk

JUBBEGA ’t Sjongfolk organiseert op zaterdag 17 december (20.00

uur) een kerstuitvoering in de kerk aan de K. Molweg. Het wordt een avond met kerstnummers, maar ook het bekende koorrepertoire komt voorbij. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur, in de pauze is er koffie of thee met wat lekkers. Er staat een melkbus in de kerk voor een vrijwillige bijdrage.

Kerst-Sing-In De Mande

BAKKEVEEN In de sfeervol ingerichte kerk De Mande aan de Tsjerkewâl wordt op zaterdag 17 december (17.30 uur) een gezellige Kerst-Sing-In gehouden. Met medewerking van het schoolorkest van cbs Betrouwen onder leiding van Gert van Engelenburg, schoolorkest obs De Oanrin onder leiding van Greta van Weert, dorpskoor De Dúnsjongers onder leiding van Janneke van der Meer, jeugdorkest Koperbende onder leiding van Martine Reijenga, zanggroep MuZieSen onder leiding van Bauke Hoogstra, zanggroep De Mande onder leiding van Gjildert van der Velde en Brassband Opsterland onder leiding van Martine Reijenga. Alle deelnemers geven een gezamenlijk slotconcert. World Servants en Stichting Andrassy organiseren een lotenverkoop. Na afloop van de Kerst-Sing-In presenteert Amnesty International om 20.30 uur de documentaire ‘Our school’, een ontroerend portret van armoede, discriminatie en segregatie, maar ook van vrijheid, humor, onschuld en het speelse buitenleven van kinderen in de Roma-gemeenschap.

Jansen en Kraayenhof

Zangeres Leoni Jansen ontvangt op zaterdag 17 december (20.15 uur) gastmuzikant en bandoneonist Carel Kraayenhof. Kraayenhof is hét tangofenomeen van Nederland sinds het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima in 2002, toen hij met een vertolking van ‘Adiós Nonino’ van Astor Piazzolla de ‘traan van Maxima’ opriep. Leoni Jansen is presentatrice, zangeres en theatervrouw. Als zangeres maakte ze de vrouwenvoorstellingen ‘Niet gesnoeid’ en ‘She got game’ en ze regisseerde grote shows als African Mamas. Ook zong ze voor Nelson Mandela en op het trouwfeest van kroonprins Willem-Alexander en Maxima. Entree: 15 euro, table d’hôte 30 euro. lebrocope.nl OLDEBERKOOP

14 december 2016

20

www.sa24.nl

Zondag 18 december Kerstconcert Frysk Sjongkoar

Traditiegetrouw verzorgt het Frysk Sjongkoar ook dit jaar een kerstconcert voor haar donateurs en belangstellenden. Op zondag 18 december (15.00 uur) zingt het koor in de doopsgezinde kerk aan de Stationsweg vele bekende, maar ook een aantal onbekende kerstliederen. Er zijn gastoptredens van vierstemmig mannenkwartet Samar4 en een pianiste. De avond staat onder leiding van dirigent Wouter de Vries met pianobegeleiding van Bert Horjus en Judith Noordman. Entree: gratis. GORREDIJK

Samenzang Mariakerk

GORREDIJK In de Mariakerk van Kortezwaag (De Leijen 29) is op zondag 18 december (16.00 uur) een kerstsamenzang onder leiding van pianist Hans Blaauw met op het programma bekende kerstliederen. Tussen de liederen door leest Jelke Tigchelaar een kerstverhaal voor en zingen Jannie Eppinga en Martzen Dijkstra een aantal liederen. Daarna is er glühwein en chocolademelk. Entree: gratis.

Eindejaarsconcert in Rolbrêge

TIJNJE Café Rolbrêge van Bouke Oldenhof is op 18 december vanaf 15.30 uur open voor het traditionele Eindejaarsconcert. Deze keer wordt het programma geheel verzorgd door Opsterlandse muzikanten. Hieronder Adri de Boer, de troubadour uit Lippenhuizen, en aanstormend talent Murk Aukema uit Hemrik. Volgens Willem Waldpyk is Murk een van de beste singer-songwriters van Nederland. Dan zijn er de Hapsnurkers, een eigenzinnige Opsterlandse band met oud-muzikanten van de Healers en HawaR. Ze spelen repertoire uit de jaren zestig en zeventig, afgewisseld met eigen en instrumentale nummers.

Femmes Vocales rond de wereld

Op zondag 18 december (15.00 uur) neemt vrouwenkoor Femmes Vocales uit Gorredijk onder leiding van Claartje van Dokkum haar luisteraars mee naar zeer diverse kerstsferen tijdens het concert in de Witte Kerk. Maak kennis met de diverse kleuren, ritmes en landseigen samenklanken van kerstliederen uit Australië, de Verenigde Staten, Schotland, Frankrijk en Italië. Ook Engeland, het land van de Christmas Carols, ontbreekt niet. Daarnaast brengt het koor de prachtige ‘Mis in F’ van de Oostenrijkse componist Sigismund von Neukomm, een mis in de stijl van Haydn en Mozart. Met pianobegeleiding van Rudi Kaldenberg. Entree: 10 euro; tot 18 jaar 5 euro. Reserveren via femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com. arsmusica.nu

HEMRIK

Postduiven

Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden organiseert op zaterdag 17 (vanaf 19.00 uur) en zondag 18 december (vanaf 13.00 uur) haar jaarlijkse postduivententoonstelling in het clubgebouw aan de Leidijk 16b.

JUBBEGA

Kunst en muziek in Galerie Mildam

Het kunstenaarscollectief van Galerie Mildam sluit op zondag 18 december (14.00-17.00 uur) het jaar af met een muzikale middag. Met een optreden van pianist Tjerk Busstra en gitarist Marcel van Bergen. Zij spelen naast kerstliedjes ook enige klassieke stukken en Zuid-Amerikaanse muziek. Na de muziekmiddag sluit ook de tentoonstelling met de bijzondere kunstwerkjes van Hiltsje Talsma. Zij maakt boekjes van keramiek. Alle kunstenaars van het collectief zijn deze middag aanwezig.

MILDAM

Repair Cafe en Gered Gereedschap

BEETSTERZWAAG Zaterdag 17 december (9.30-12.00 uur) heeft Repair Café Beetsterzwaag speciale aandacht voor Stichting Gered Gereedschap. In It Klaverblêd (Vlaslaan 11) wordt het gereedschap en ook andere spullen gerepareerd, maar het is ook mogelijk om gereedschap te doneren aan scholen en werkplaatsen in ontwikkelingslanden. Stichting Gered Gereedschap krijgt veel aanvragen van scholen en ontwikkelingsorganisaties in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. De stichting knapt het gereedschap zelf op. Een lijst van gevraagd gereedschap is te vinden op repaircafebeetsterzwaag.nl.

AGENDA VR 16 DEC

20:00 UUR | TIJNJE Útfiering Rjucht en Sljucht Café Overwijk 20:00 UUR | JUBBEGA Byzantijns Mannenkoor Friesland Kerkje Schurega 20:30 UUR | GORREDIJK De wierheid fan Wylgeragea De Skâns

ZA 17 DEC

09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Repair Café It Klaverblêd 13:00 UUR | JUBBEGA Historische markt De Kompenije 16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Winterconcert Damast Trio Dorpskerk 17:30 UUR | BAKKEVEEN Kerst-Sing-In Kerk De Mande 19:00 UUR | JUBBEGA Postduivententoonstelling Clubgebouw, Leidijk 16b 20:00 UUR | NIEUWEHORNE Concert Sjongnocht PKN-kerk 20:00 UUR | TIJNJE Utfiering Rjucht en Sljucht Café Overwijk 20:00 UUR | GORREDIJK Kerst met Just4Fun en 4everFun De Skâns 20:00 UUR | LANGEZWAAG Winterconcert Kerk Langezwaag 20:00 UUR | JUBBEGA Kerstuitvoering ‘t Sjongfolk Kerk K. Molweg 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Jansen en Kraayenhof Le Brocope


Sa!

14 december 2016

Historische markt

Het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-SkuorregeaHoarnstersweach bestaat tien jaar en organiseert op zaterdag 17 december (13.00-17.00 uur) in De Kompenije een historische markt, waar historische verenigingen uit de gemeente Heerenveen zich presenteren. De deelnemers zijn Akkrum Ald en Nij, Aldheidskeamer Uldrik Bottema Aldeboarn, It Argeologysk Wurkferbân Aengwirden, Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, Stifting Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne en het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Bijzondere materialen uit de collectie en de archieven worden getoond en daarmee komt een deel van de geschiedenis van de gemeenten Aengwirden, Heerenveen, Schoterland en Utingeradeel tot leven. Entree: gratis.

JUBBEGA

Zaalvoetbaltoernooi Jubbega

Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 december (elke avond 19.00 uur) wordt het 28e COOP-zaalvoetbaltoernooi gehouden in De Kompenije. Ook dit jaar kent het toernooi een sterk deelnemersveld. De ploegen komen normaal uit in de KNVB-veldvoetbalcompetitie, van derde divisie tot en met vierde klasse. Sommige teams hebben versterking van gastspelers. Vanuit de drie poules wordt op de finaleavond, vrijdag 23 december, gestreden om 2.500 euro prijzengeld en de wisselbeker. Titelverdediger/bekerhouder is Harkemase Boys. Ook zijn er prijzen voor de poulewinnaar, de toernooi-topscoorder, de beste keeper en de beste speler. Voor alle teams die de finaleavond bereiken ligt een geldbedrag klaar. Traditiegetrouw wordt de finaleavond opgeluisterd met een onderlinge wedstrijd tussen de pupillen van het organiserende v.v. Jubbega. Deelnemende verenigingen zijn: Emmeloord, Oerterp, Trinitas, Olyphia, Balk, V.V.I, Waterpoort Boys, Nieuweschoot, Drachtster Boys, Gorredijk, GRC Groningen, Sport Vereent, Knickerbockers, Heerenveen, Jubbega, Joure, Zeerobben, Harkemase Boys, Flevo Boys, UDIROS en DWP. Entree: 4 euro per avond of 10 euro voor 4 avonden. vvjubbega.nl

BEETSTERZWAAG Cultbee organiseert op zaterdag 17 december (16.00 uur) in de Dorpskerk een winterconcert van het internationale Damast Trio, dat bestaat uit de Amerikaanse sopraan Katharine Dain, de Canadese Emlyn Stam op altviool en de Nederlandse pianiste Reinild Mees. De drie professionele musici spelen onder andere ‘Zwei Lieder’ van Brahms; drie liederen van Joseph Marx, van Frank Bridge ‘Three Songs’ en ‘Ríkadla’ (kinderliedjes) van Leoš Janáček. Als duo brengen altviool en piano ‘Fantasiestücke’ van Schumann. De warme klank van de altviool is verliefd op de sprankelende levendigheid van de stem, terwijl de piano de instrumenten gloedvol begeleidt tijdens hun romance. Het concert duurt ongeveer een uur en heeft geen pauze. Entree: 10 euro; tot en met 18 jaar gratis. Reserveren via 06-4022 5196 of cultbee.nl.

Sporen van vos, das en ree

GORREDIJK Van 16 tot en met 23 december ligt er een kunstijsvloer boven de sluis bij de hoofdbrug in Gorredijk. Op zaterdag 17 december (10.00-12.00 uur) organiseert gymnastiekvereniging Stânfries de Brêgetocht. Stânfriesleden gaan rondjes schaatsen voor sponsorgeld. Naast de ijsbaan wordt een parcours uitgezet voor duo-skiën, er is curling en er worden kerstliedjes gezongen. Het evenement wordt georganiseerd om een nieuwe spanbrug (brug met ongelijke leggers) aan te kunnen schaffen. De huidige spanbrug, voor wedstrijdturners een onmisbaar toestel, is afgekeurd. stanfriesgorredijk.nl

Easy & Free

GORREDIJK ’t Nut Gorredijk en De Skâns presenteren op zondag 18 december (15.00 uur) een optreden van Easy & Free. Een middag met Ierse en Schotse folk- en pubsongs, ballades, shanty’s en seasongs. De mannen van Easy & Free brengen deze traditionele muziek op informele en eigen wijze. Met prachtige stemmen en met gebruik van accordeon, mondharmonica, cajon, gitaar, banjo en mandoline. Veel van de teksten vertellen over het zware leven langs het spoor of in de mijnen, over het zeemansbestaan, over drank en over de vrouwen. Entree: 8 euro voor leden van ’t Nut; 10 euro voor niet-leden. skans.nl

ELSLOO De Schaopedobbe is een mystiek natuurgebied tussen Elsloo en Appelscha met heide, vennen, een zandverstuiving en bos. Op zaterdag 17 december (10.00 tot 12.00 uur) neemt een gids van It Fryske Gea de deelnemers mee op winterexcursie. Tijdens deze excursie wordt gezocht naar sporen van de vos, das en ree. De gids wijst op sporen en slaapplekken. Omdat veel van deze wilde dieren zich pas in het donker of in de schemer laten zien, is de kans klein een vos of das te ontmoeten. Reeën laten zich soms wel zien en de zangvogels laten hun prachtige vogelzang horen. Tegenwoordig heeft het heideven De Schaopedobbe niets meer met schapen te maken, maar dat was vroeger anders. Voor de dieren hun jaarlijkse scheerbeurt kregen, werden ze in de dobbe gewassen. Daar heeft het natuurgebied zijn naam aan te danken. Opgeven tot vrijdag 16 december 15.00 uur: itfryskegea.nl of 0512- 381 448. Deelname: gratis voor leden van It Fryske Gea, niet-leden 4 euro, tot en met 12 jaar 2 euro.

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

AGENDA

JUBBEGA

‘Brêgetocht’ on ice

Winterconcert Damast Trio

21

www.sa24.nl

ZO 18 DEC

12:00 UUR | GORREDIJK Winterfair en Koopzondag Centrum 13:00 UUR | JUBBEGA Postduivententoonstelling Clubgebouw, Leidijk 16b 14:00 UUR | MILDAM Muziek en Kunst Galerie Mildam 15:00 UUR | HEMRIK Concert Femmes Vocales Witte Kerk 15:00 UUR | GORREDIJK Kerstconcert Frysk Sjongkoar Doopsgezinde kerk 16:00 UUR | TIJNJE Eindejaarsconcert Rolbrêge Café Rolbrêge 16:00 UUR | GORREDIJK Kerstsamenzang Mariakerk Kortezwaag 20:30 UUR | GORREDIJK Easy & Free (ism ’t Nut) De Skâns

MA 19 DEC

19:00 UUR | JUBBEGA COOP-zaalvoetbaltoernooi De Kompenije

DI 20 DEC

19.00 UUR | JUBBEGA COOP-zaalvoetbaltoernooi De Kompenije

WO 21 DEC

19.00 UUR | JUBBEGA COOP-zaalvoetbaltoernooi De Kompenije

Huisartsenpraktijk A. Hoekstra en I. Vervoorn te Tijnje is gesloten van: 26 t/m 30 december 2016 Waarneming: S. Woudstra, huisarts Tsjerkeleane 1, Langezwaag Tel.: 0513 854000 Boodschappen graag vóór 10:00 uur doorbellen


?

TAXI

NODIG

T.A.T.

0513 482668 06 50 54 60 65 taxitat@ziggo.nl

AUDYSJES IEPENLOFTSPUL OPSTERLÂN 2017

Ek yn 2017 bin we wer yn Sparjeburd mei fansels in nije, hearlike muzikale foarstelling foar jong en âld. Spilesto fan’t jier mei? Kom dan op ‘e audysje! Wannear? Saterdei 17 desimber • Fan 9:30 - 10:30 oere foar jeugd o/m 18 jier (wy sykje in frysktalich jonkje fan in jier as 10-13, famkes bin fansels ek wolkom)

• Fan 11:00 - 12:15 oere foar folwoeksenen

(wy sykje in protte mannen, mar froulju bin ek wolkom)

• Fan 12:30 - 14:00 oere foar muzikanten en sjongers/sjongsters (wy sette yn op in grutte gelegenheidsband: moaie, bekende nûmers yn De Lytse Prins!) Wêr? De Skâns - Loaijersstrjitte 2 - 8401 DV De Gordyk It ferhaal In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Sparjeburd en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dy’t de prins fertelt en dy’t de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje ‘De Lytse Prins’ ta in hearlike foarstelling foar jong en âld.

De repetysjes begjinne yn jannewaris 2017 Sjoch foar mear ynformaasje op www.iepenloft-opsterlan.nl Kinst net komme, mar wolst wol graach meidwaan, nim dan kontakt op mei regisseur Elske Klooster (til. 0512-303524 / 06-21931131)

mega magazijn-opruiming Adidas - Nike - Asics - Jako - Reebok - Puma - Hummel - Craft - Brunotti - Speedo

Deze aktie start op Woensdag 14 december Koopzondag 18 december Openingstijden maandag 13.30– 17.00 uur dins/don 10.00– 17.00 uur vrijdag

10.00– 21.00 uur

zaterdag 10.00– 17.00 uur

Hoofdstraat 47 Gorredijk

Kortingen Van 20 tot

70 % Niet afgeprijsde artikel 10 % korting


14 december 2016

Doe mee & WIN Onder de goede inzenders van de kruiswoordpuzzel van deze week verloten we een prachtig wijnpakket beschikbaar gesteld door wijnvoordeel.nl. Het pakket bestaat uit twaalf flessen wijn en vier luxe glazen.

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 21 december. Vermeld ook W50, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

1

2

11 15

3

4

5

6

12

8

16

17

19 23

25

27

26

28

29

33 37

38

39 43

54

56

60

57 61

66

70

62

72

73 75

77

82

83

78

79

84

93

96

91

98

99

101

104

102

105

109

106

110

113 120

115

128

112 117

122 125

108

116

121

124

107

111

114

126

127 130

133

118

123

129

132

87

94

97

100

81

86 90

92 95

80

85

89

119

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer.

68

71

76

103

63

67

74

88

47

50

55

69

46

53

65

36 41

45

52

64

35

49

51

31

40

44

48

59

30

34

42

134

136

131 135

137

138

139

© www.puzzelpro.nl 78

127

6

95

129

t.w.v. 59,99 euro

14

22

24

Wijnpakket 12 flessen en 4 glazen

10

18

21

32

9

13

20

58

7

25

www.sa24.nl

PUZZEL

Sa!

11

111

35

138

39

19

134

91

17

Horizontaal: 1 waardeloos 6 muzikant 12 Ierland 13 boomscheut 15 binnenkort 18 bedrijfseetzaal 20 tennisterm 21 wintersportplaats 23 hoofddeksel 24 winderig koud 25 broodmeel 26 rustteken 27 inzetstuk 28 bezwering 29 droog (van wijn) 31 draagzak 32 en dergelijke 33 deel v.e. trap 34 bloeiwijze 36 motorraces 37 halfedelsteen 40 grammofoonplaat 42 informant 43 splitsen 46 riv. in Italië 48 ter gelegenheid van 49 aanwijzend vnw. 50 pl. in Gelderland 51 shoarmabroodje 52 spoed 54 riv. in Duitsland 55 hengelsnoer 56 seconde 58 werelddeel 61 riem 64 lage rivierstand 65 onhelder 67 overwinning 68 meer dan wenselijk 69 spijsverteringskanaal 71 Nederlands eiland 72 vals 74 Japans bordspel 75 reeds 76 pl. in Italië 78 tempo 80 bezinksel 82 muzieknoot 83 ruw en onbeheerst 85 zeemansgroet 87 bevel 88 niet hier 90 ouderwets 92 teugje 94 noordnoordoost 95 mousserende Duitse wijn 97 deel v. Frankrijk 99 flessenbodem 100 vlezige vrucht 101 stommeling 102 dierentuin 103 pl. in Limburg 105 financieel verlies 107 houding 109 afgod 111 muze v.h. minnedicht 113 vanaf 114 verdoving 116 eten 117 lichamelijke opvoeding 119 een bepaald persoon 121 explosieve stof (afk.) 122 zwarte kleverige stof 123 speeltoestel 124 kansspel 125 gezwel 127 woestijnbron 128 op de wijze van 129 geneigdheid 131 Griekse ongeluksgodin 132 verslag 134 geld schenken 136 schildknaap 137 plaats 138 schildhouder 139 regio.

Verticaal: 2 zeegod 3 sufferd 4 moerassig 5 idee 7 alarm slaan 8 halve kilo 9 inzet bij een spel 10 label 11 jachthond 14 zoals het hoort 16 land in Zuid-Amerika 17 middeleeuwse broederschap 18 rustig 19 niet doen 22 onderofficier 28 jaartelling 30 deel v.e. trui 33 onderkleding 35 steekschop 38 Ned. schilder 39 Bijbelse priester 41 lid van verdienste 42 nauwkeurig vastgesteld 44 pl. in Noord-Holland 45 droogvloer 47 beraad 52 leemte 53 platte steen 55 muziekgenre 57 dik en zwaar 59 broos 60 in verband met 62 opstootje 63 uitstalruimte 66 autoriteit 67 hoefdier 70 roodachtig 73 deel v.e. korenhalm 76 druk 77 100 vierkante meter 78 gezichtspunt 79 nu 80 aanwijzend vnw. 81 ovengerei 84 grafvaas 86 oostnoordoost 89 beddengoed 91 stompzinnig 93 verhaallijn 94 miljardste deel 96 hoge mannenstem 98 grafsteen 99 zojuist 104 muziekinstrument 105 doelloos lopen 106 strooigoed 108 solozangeres 110 wilde haver 112 welgesteld 113 light 115 huzarenstukje 116 snelle voortgang 118 onverwacht 120 deel v.e. parcours 123 prijs 126 met dank 129 robe 130 knevel 133 bakgerei 135 glorie.


Meer dan 30 kraampjes Straattheater Een Charles Dickens koor Workshop kerststukje maken (voor kinderen)  Een Levende kerststal  Diverse Oud ambachten    


Sa!

14 december 2016

27

www.sa24.nl

‘Blijven of weggaan, die vraag beheerste lange tijd mijn leven’

Kees Stolwijk deelt zolang het kan Achter zijn huis heeft de 74-jarige Kees Stolwijk een uitgestrekte boomgaard met labyrint. Met een boomverblijf waar kinderen naar hartelust kunnen ravotten en avontuurlijk overnachten. En met een vrijstaande bibliotheek met ruim tienduizend titels. Wie wil mag er gebruik van maken. Vooraf een belletje volstaat. TEKST: WIM BRAS FOTO: SIETSE DE BOER

LIPPENHUIZEN Nee, Stolwijk hoeft de gebruikers van zijn tuin niet te zien of te spreken. Mensen kunnen gewoon aan de zijkant van het huis achterom. “Vrijheid blijheid. Je kan hier in alle rust in de bibliotheek lezen en studeren. Het kacheltje brandt en koffie en thee staan klaar. Tussen de appelbomen zette een dame uit Boornbergum een labyrint uit met ijkpunten om te mediteren, dat hou ik met de grasmaaier zo goed mogelijk bij. En de boomhut had ik in eerste instantie voor mijn kleinkinderen gebouwd, maar de buurtkinderen komen er ook graag spelen. Dus waarom anderen ook niet? Laat het alleen even weten. En als kinderen komen spelen, wil ik graag dat de ouders erbij zijn.”

Op adem

Stolwijks huis staat aan De Buorren 17, tussen Trijehoek en het dorp. Zo’n karakteristiek onderkomen dat boeren in goede doen aan het begin van de vorige eeuw lieten neerzetten als ze de boerderij aan de Compagnonsfeart hadden overgedaan aan hun opvolger. “Konden ze vanachter het raam de boel nog een beetje in de gaten houden”, wijst Stolwijk op het uitzicht naar de vaart. Toen hij en zijn vrouw

Coby hier kwamen wonen, lag er nog een klinkerweg voor de deur. Nu zoeft het verkeer langs. “Het tempo van leven gaat zoveel haastiger vandaag de dag. Sprekers op televisie doen dat zo snel dat de anderen niet meer luisteren. Hierachter kun je even op adem te komen.” ‘Hierachter’ is bij elkaar een hectare, schat Stolwijk. In de loop van de tijd bij elkaar gekocht van buren die na hen kwamen en geen behoefte hadden aan de langgerekte tuinen van vroeger. Een dubbele rij eiken herinnert nog aan een hooiweggetje dat ooit doorliep naar de Bûtewei in de verte. Aan weerszijden ervan heeft hij het land vol geplant met fruitbomen, 250 stuks verdeeld over vijfentwintig soorten. De oogst, zo’n honderdvijftig kisten, brengt hij naar de voedselbank. Die zijn er blij mee. Hij ook, wat zou hij er anders mee moeten? Het snoeihout hoopt hij op in de droge greppels, een waar vogel- en insectenparadijs. “In het voorjaar schittert het hier van leven.”

Plukladders

De lange, smalle plukladders beklimt Stolwijk alleen als het niet anders kan. Hij weet hoe ze veilig neer te zetten,

maar het meeste werk gebeurt vanaf de grond. Op zijn leeftijd toch verstandiger en hij heeft er de spullen voor. “Ik doe het in mijn eentje, zo kom je op een winterdag ook nog eens het huis uit.” Stolwijk is ook lid van de snoeiploeg Zuidoost van Landschapsbeheer Friesland dat ’s winters bij particulieren langsgaat om oude fruitbomen te restaureren. “Dat doen we voor koffie en een gevulde koek. En je komt schoonheden van bomen tegen, vooral uit de arme tijd.” Daarnaast is Stolwijk vrijwilliger bij het hospice in Drachten, zo benut hij nog steeds zijn veertigjarige ervaring in de gezondheidszorg.

Delen

Vanwaar die drang om te delen? Tja, waarom niet? Tien jaar geleden overleed Coby onverwacht aan een hersenbloeding. Zij was van hun tweeën de sociale schakel met het dorp. Hij had zijn werk in de verslavingszorg en de tbs-klinieken, en later de praktijk voor psychotherapie. Coby stierf vlak voordat hij zou stoppen, ze zouden samen verre reizen gaan maken. “Ik besloot daarop maar door te blijven werken.” Tot zijn zeventigste hield hij dat vol, daarna heeft hij de praktijk overgedaan. Van de opbrengst legde hij de boomgaard aan. “Mijn vader was fruitteler in de omgeving van Bunnik, daar ben ik opgegroeid; mijn vier broers en ik hielpen mee met plukken. Geen vetpot thuis, maar je leerde werken. De pluktijd was ook een sociaal gebeuren met seizoenskrachten van buiten, ik genoot van hun verhalen. Als ik nu in de boomgaard bezig ben, hoor ik hun stemmen weer. Mijn vader die aanwijzingen geeft; alles komt terug.”

Als middelste kind in een katholiek gezin voelde Stolwijk zich niettemin weggedrukt, hij was anders dan zijn broers en zussen, meer beschouwelijk. Al op zijn twaalfde verliet hij het ouderlijk huis om naar het seminarie te gaan, maar daar vond hij niet wat hij zocht. Hij trok eropuit, in zijn jonge jaren heeft hij wat afgereisd en gelift. Na zijn studie opnieuw, ditmaal als ontwikkelingswerker naar onder andere Peru en Ethiopië. “Blijven of weggaan, die vraag heeft lange tijd mijn leven beheerst. Maar dat inzicht komt pas later en heeft me uiteindelijk de weg gewezen naar mijn beroep als psychotherapeut. Toch speelde na de dood van Coby de vraag weer op: blijf ik hier of trek ik verder?” Hij bleef, al was het maar voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij kon de wereld ook op eigen terrein binnenhalen.

Hechting

“Wie wil je zijn? Met die vraag worstelt iedereen.” Stolwijk ziet het bij de bezoekers van het labyrint, meestal vrouwen. Vrouwen uiten zich naar buiten, mannen zijn veel meer op zichzelf gericht en verinnerlijken hun twijfels. Dat maakt ze ook agressief. In zijn werk kwam hij erachter dat mensen beter maken op illusies berust. “Dat inzicht komt pas na een jaar of tien praktijkervaring. Niemand wordt graag beter, tenzij het makkelijk kan. Herstel treedt pas in als mensen hun eigen verhaal onder ogen willen zien. En dat doen ze zelf.” Wellicht kan de rust in zijn boomgaard of bibliotheek daarbij helpen. En misschien kan een middagje met de kinderen klimmen, ravotten en vuurtjes stoken, of een nachtje sterren kijken, de onderlinge band versterken. “Alle goeds begint tenslotte bij hechting.”


Sa!

14 december 2016

28

www.sa24.nl

Verhaal van de maand

Koningsdiep in goud geschreven Ze is Argentijnse, maar woont al dertien jaar in Rotterdam. Kunstenares Valeria Prosseda kwam afgelopen zomer voor het eerst in aanraking met het Koningsdiep. “Ik ben aangetrokken tot het onderwerp rivier omdat het leven, eenheid en verbinding betekent. Maar ik ben ook geraakt door de historie en de betekenis van deze rivier voor de natuur en mensen.” TEKST: VALERIA PROSSEDA

BEETSTERZWAAG In 2006 heb ik ‘Friesland’ geschilderd, een kunstwerk geïnspireerd door de Friese meren en het skûtsjesilen. Tien jaar later reisde ik opnieuw af naar Friesland, ditmaal omdat ik was uitgenodigd om te participeren in een gezamenlijke tentoonstelling van Argentijnse kunstenaars. De tentoonstelling was te zien tijdens La Siësta Magnifica. Dat evenement werd afgelopen september georganiseerd op Nieuw Allardsoog door de Argentijnse ambassade in Nederland en de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn. Op La Siësta Magnifica was niet alleen kunst te zien. Ook de koning van de folk Peteco Carabajal trad er op, net als de koningin van de tango Anabella Zoch. Fokko Bosker, lid van de stichting en auteur van het boek ‘Koningspad’, had me uitgenodigd om Allardsoog te bezoeken. Hij stelde voor een werk te creëren dat was geïnspireerd door de omgeving. Hij gaf mij informatie over de historie van de streek, de centrale

rol van het riviertje Koningsdiep en de waarde van het beekdallandschap. Met de auto heb ik de omgeving ontdekt. Ik zag mooie landschappen en natuur; een ree, vogels, bomen en prachtige architectuur in Beetsterzwaag. Maar ik kon tijdens de verkenning maar een klein stukje van de beek zien. Het overzicht over de totale loop van de rivier ontbrak. Dat miste ik.

Argentinië

Het landschap dat ik zag in dit deel van Friesland is heel divers, ook als ik het vergelijk met mijn geboorteplaats, de havenstad Mar del Plata. Er is in het beekdallandschap Koningsdiep water, polder, bos, beekjes, heide, maar ook dorpen en landbouw. Als ik dit in Argentinië zoek, moet ik grote afstanden reizen. Op mijn 29ste kwam ik naar Nederland. Ik woon al dertien jaar in Rotterdam. Mar del Plata telt 600.000 inwoners en is vooral een populaire toeristische bestemming vanwege de uitgestrekte stranden. Eerlijk gezegd

ken ik meer van het Nederlandse landschap dan van mijn eigen land. Argentinië met Nederland vergelijken is zoiets als Europa met Nederland vergelijken. Mijn land heeft een enorm grondgebied met heel uiteenlopende landschappen. Het heeft vlaktes (de Pampa), zoutpannen, bergketens, heuvels met prachtige kleuren, woestijnen, regenwoud, ijs, gletsjers, kliffen, veengebieden, watervallen, rivieren, delta’s, beekjes, meren, lagunes en langs de Atlantische Oceaan een uitgestrekte kuststrook.

Gemaakte natuur

Een van mijn eerste verrassingen in Nederland: ik hoefde niet veel kilometers te reizen om in de natuur te zijn. Ik was niet gewend binnen een stedelijke bebouwing veel en uiteenlopende vogels te zien, en water en bos. Later leerde ik dat veel van die natuur is gemaakt. Dat vind ik heel bijzonder. Veel Nederlanders waarderen te weinig hoe bijzonder hun land eigenlijk is. Dat vlakke land, het onderhoud van natuurge-

‘IN ARGENTINIË IS VEEL NATUUR KAPOTGEMAAKT’ bieden, het maken van nieuwe natuur, dat is wat dit land zo bijzonder mooi en uniek maakt. Voor mij is het soms moeilijk om uit te maken wat echte en wat gemaakte natuur is. In mijn land is dat veel duidelijker. Ja, mijn land is ook bijzonder mooi en uniek, maar helaas is in Argentinië veel natuur kapotgemaakt door gewetenloze bedrijven en corrupte politici. Gelukkig bestaan er ook goede mensen. Mensen die de natuur waarderen hebben meestal respect voor Moeder Aarde. Ze weten dat geld niet voor brood zorgt, als we niet zorgen voor ons land, onze wereld, ons huis. Dit soort mensen inspireert mij. In het maakproces van mijn kunstwerk wist ik dat ik met het Koningsdiep wil-


Sa!

14 december 2016

29

www.sa24.nl

‘ZWART BETEKENT VOOR MIJ ‘DIEP’ EN ASSOCIEER IK TEGELIJKERTIJD MET HET PLATTELAND’

de werken. Dat past perfect bij mijn werkmethode. Ik ben aangetrokken tot het onderwerp van de rivier omdat het leven, eenheid en verbinding betekent. Maar ik ben ook geraakt door de historie en de betekenis van deze rivier voor de natuur en mensen. Die uitgangspunten krijgen gestalte in mijn huidige manier van werken: met kleuren, vormen en abstractie. Ik ontdekte dat mijn benadering moest liggen in de loop van het Koningsdiep.

Valeria Prosseda

Valeria Prosseda is een Argentijnse beeldend kunstenaar. Ze woont en werkt in Rotterdam. Enkele van haar werken, waaronder het schilderij ‘Koningsdiep’, zijn te zien op de winterexpositie van Galerie van Harinxma in Beetsterzwaag. De expositie is gewijd aan zes Argentijnse kunstenaars. ‘Argentijnse kunstenaars zien Nederland’ toont een gevarieerd palet van persoonlijke impressies in fotografie en schilderkunst. De expositie duurt nog tot 23 december. www.valeriaprosseda.com

Het ging me namelijk niet om een ‘oppervlakkige of realistische blik’ op het riviertje. Ik zocht naar het ‘diepe’: naar verdieping. Daarom heb ik de loop van het Koningsdiep van Bakkeveen tot Irnsum met 3D-technologie herbouwd om deze vanuit vogelperspectief te kunnen zien. Een virtueel panorama vanuit de lucht. Hier heb ik foto’s van gemaakt, daarin vond ik waar ik naar op zoek was.

Goud

De naam Koningsdiep speelt een rol in de keuze van de kleuren. Het riviertje is in goud geschilderd vanwege de naam, Koning. Goud vertegenwoordigt

ook de geschiedenis en de belangrijke rol ervan voor de natuur en de mensen. Zwart betekent voor mij ‘diep’ en associeer ik tegelijkertijd met het platteland. ‘Koningsdiep’ is daarmee niet alleen een rivier en de naam van een stichting, maar ook de titel van een kunstwerk geïnspireerd op de werkelijkheid van een rivier met een rijke geschiedenis die onderdeel is van een van de mooiste landschappen van Friesland. Voor mij als kunstenares staat de rivier voor leven, eenheid en verbondenheid. Dat wilde ik combineren met het verhaal van het Koningsdiep, die als een gouden draad door de natuur en cultuurhistorie van Friesland loopt. Ik wil dat de toeschouwer ín het onderwerp wordt gezogen. Tegelijkertijd wilde ik een kunstwerk creëren van visuele sereniteit, waarin ik het onderwerp reduceer tot de meest eenvoudige en mysterieuze expressie. De naam Koningsdiep bepaalt de kleuren. Wat mij betreft voor altijd in goud geschreven. Een onuitwisbare handtekening in het landschap.

Heeft u ook een verhaal?

‘Het verhaal van de maand’ is een project van de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn. De stichting wil de reputatie en identiteit van het beekdal, van Jirnsum tot Bakkeveen, versterken. Onderdeel van het project is het vergaren van verhalen over de geschiedenis en het landschap van het beekdal. Verhalen zoals alleen bewoners die kunnen vertellen, omdat ze het beekdal op hun duimpje kennen, uit eigen ervaring of uit de verhalen van heit en mem, pake en beppe. De verhalen verschijnen op de website van de stichting en deels in Sa! Heeft u ook een interessant verhaal? Stuur het dan in via beekdalkoningsdiep.nl.


2

2

7,50 AH Mager rundergehakt 2 schalen

5,00

2

STUKS

SCHALEN

Chocomel literpakken en Campina Echte slagroom

Alle varianten, combineren mogelijk* 2 verpakkingen *M.u.v. Chocomel vers

2,70

2,00

STUKS

Dubbeldrank en Appelsientje literpakken

1,79

Alle varianten Per pak + extra AH Pannenzegel. Per bestelling max. 1 extra AH Pannenzegel per aanbieding

0.99

2,98 DubbelFrisss en Taksi 1.5 liter Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken 1,50

1+1

25%

GRATIS

AH Extra zacht & extra sterk toiletpapier 4-laags 2 voordeelpakken à 16 rollen

11,78

8,99

AH Goudse kaas stukken en plakken van de zelfbedieningsafdeling Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. jong 48+ in plakken 2 pakken à 190 gram M.u.v. voordeelpakken

3,44

1.72

KORTING

Hertog Jan of Jupiler

Krat 24 flesjes à 0.25 of 0.3 liter* * Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant. 2 flessen à 900 ml

2e

Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken voor 2,00

2,78

2,00

Pickwick 1-kops-thee

Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. English blend 2 doosjes à 40 gram

1,94

1,45

15,49

9,89

AH Kipdijfiletreepjes Kebab of shoarma Bijv. kebab Schaal 400 gram

2e

HALVE PRIJS

Optimel drinkyoghurt literpakken

1,50

Alle varianten, combineren mogelijk. Vers uit onze oven Bijv. luxe speltbol 2 stuks

1.98

1.48

3.00 25%

HALVE PRIJS

AH Spelt van de bakkerij

4,00

KORTING

Alle AH Varkensshoarma Bijv. naturel Schaal 500 gram Actieprijs per kilo 4,28

3,00

2,25

25%

KORTING

Alle Lindeman’s South Africa

Combineren mogelijk. 2 flessen à 0.75 liter naar keuze + extra AH Pannenzegel. Per bestelling max. 1 extra AH Pannenzegel per aanbieding

9,98

6,99

Chateau la Tulipe Bordeaux Supérieur Frankrijk Fles 0.75 liter

9,99

6.99

Alle Rawson’s Retreat Australië Fles 0.75 liter

7,99

5,99

AH Mango Los, per stuk

1,99

1,49


AH Basis Gourmetschotel AH Mini kipkerstboompjes Schaaltje 200 gram

AH Feeststol

Met 100% amandelspijs, krenten, rozijnen en noten Doos 750 g

AH Mini cheesecake Van de kaasafdeling. Kuipje 100 gram

AH Noorse zalmfilet met thijm & citroenboter Per 250 gram Prijs per kilo 22,99 (voor 2 personen)

AH Varkensfiletrollade gemarineerd Per 500 gram 3,99 Prijs per kilo

2,49

3,99

2,25

1,49

5.75

AH Mini hamburgertjes Schaaltje 150 g

AH Klassieke Varkenshaas met champignonroomsaus Per 500 gram 4,99 Prijs per kilo

1,89

4.98

AH Verse tomatensoep  Met een vleugje rozemarijn Zak 570 gram 2 pakken à 175 gram

7.98

Los, per stuk 1,89

Schaal 4 stuks

6,99

AH Soesjes spektakel

1,99

AH Carpaccio van Black Angus Met Parmezaanse kaas, olijfolie en pijnboompitten Pak 125 gram

Carambola

AH Passievrucht

AH Truffels

Schaal 12 stuks

Bevat gehaktschnitzels, kipburgertjes, Zweedse burgertjes en slavinken. Schaal 750 gram 4-5 personen

3,49

Diepvries Compleet pakket voor feestelijke kersttaart van 60 soesjes Pak 1120 gram

AH Luchtige chocolade-mousse puur-praliné-wit Pak 6 stuks 2 sets van 6 pakjes à 200 ml

AH Kerstboom plakken kaas

5,00

Pak 150 gram

1,42

AH Kerstboom ijstaart

2,29

1,72

9.99

2.99

Diepvries Met vanillesmaak Doos 750ml

AH Vega mini groenteburgers Schaaltje 180 gram

AH Roomboterkerstkransen Van de bakkerij Pak 260 gram

AH Kaasplateau kerst

Beavt: Geitenkaas naturel 55+, La Marcaire 50+, roombrie 60+, Blue d’Auvergne 50+ en kweeperenconfiture

1,99

3,99

2,29

2,39

7,99Sa! week 50 - 2016