Page 1

Sa!

kijkt anders

Woensdag 9 december 2015

Jaargang 2 Nummer 49

www.sa24.nl

VROUW IN STEEN PAGINA 23 JIKKE OORD (87)

GORREDIJK - JUBBEGA

BADMINTON

PIET OP JAREN

DERBY IS TERUG

SHUTTLEKUNST

Misschien is ze wel de oudste Zwarte Piet van het land. Zelf heeft de 87-jarige Jikke Oord geen idee. Zaterdag trok ze haar pietenkostuum weer aan en liet haar gezicht zwart maken. Voor de Zonnebloem, want dat doet ze al jaren. Waarschijnlijk was het voor de laatste keer.

Voor het eerst in jaren staat zondag de derby Gorredijk-Jubbega op het programma. Een duel met historie. Bjorn Faber is te jong om die beladen historie te hebben meegemaakt. Hij speelde vorig seizoen in Gorredijk en nu weer voor Jubbega. Dat kon vroeger niet, nu wel.

Badminton. Voor veel mensen kleeft daar slechts een beeld aan van dat tasje met rackets en een shuttle voor op vakantie. Wedstrijdbadmintonners vinden dat dit helemaal niks met badminton te maken heeft. “Een shuttle met gevoel in het hoekje leggen, dat doe je niet zomaar.”

PAGINA 5

PAGINA 25

PAGINA 27

woning van de week

Hendrik de Vosweg 66 Jubbega Vraagprijs  325.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tothet plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Muziek streaming dagen op 28, 29 en 30 december! cabaret

yentl en de boer “de snoepwinkel is gesloten”

Dynaudio Cambridge Audio Rega Amphion Totem Acoustics Audioquest Bel Canto Indiana Line

Speciale December-actie op Xeo4 en Xeo6 10% korting en een gratis hub t.w.v. € 249,-.

zaterdag 12 december 2015 Aanvang 20.30 uur | € 14,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

Houtdraaier 5 - Heerenveen - T 06 57 74 78 32 - WWW.LDPRO.NL


Sa!

9 december 2015

3

www.sa24.nl

Raadslid Opsterlands Belang geroyeerd

Dieko van der Harst stapt niet op Ondanks een eerder aangekondigd vertrek, stapt Dieko van der Harst niet uit de Opsterlandse raad. Hij heeft zich ziek gemeld. Uit een verklaring van het partijbestuur blijkt dat voormalig fractievoorzitter Van der Harst is geroyeerd als lid van Opsterlands Belang. De reden van het royement is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter Sikke Marinus zijn er geen politieke redenen, maar ligt de oorzaak in de privésfeer van Van der Harst. Hij wil verder niet ingaan op het hoe en waarom. In het persbericht van eind oktober waarin het afscheid van Van BEETSTERZWAAG

der Harst werd aangekondigd, werden ook al privéredenen aangevoerd. Het formeel opzeggen van het raadslidmaatschap bleef echter uit. Sindsdien meldde burgemeester Van Selm bij het begin van de raadsvergaderingen keer op keer dat Van der Harst met kennisgeving afwezig was.

Langzamerhand namen de vragen over de gang van zaken toe. In de wandelgangen werd al gesproken over een spookraadslid.

Tijd nodig

Nu is duidelijk dat Van der Harst op dit moment niet van plan is om ook daadwerkelijk afscheid te nemen. Zelf zegt hij dat hij tijd nodig heeft om in zijn privéleven met behulp van deskundige begeleiding de zaken op een rijtje te krijgen. Hij wil hiervoor de tijd nemen en heeft zich ziek gemeld. Formeel kan dit maximaal drie keer een periode

van 16 weken. Hij wil pas een weloverwogen besluit over de toekomst nemen wanneer hij daaraan toe is. De privéredenen waren voor Opsterlands Belang voldoende reden om Van der Harst te royeren. Beide partijen wilden aanvankelijk het royement onder de pet houden door gezamenlijk in oktober het vertrek van Van der Harst aan te kondigen. Volgens partijvoorzitter Marinus waren beide partijen het eens over de te bewandelen weg en het verstuurde persbericht. Maar Van der Harst kreeg spijt. Het besluit

kwam volgens hem onder enorme druk in een hele korte tijd tot stand en hij was het achteraf niet eens met het politiek besluit dat Opsterlands Belang nam over een privézaak.

Respect

Doordat er onduidelijkheid bleef bestaan kon Opsterlands Belang volgens Marinus er niet onderuit iets meer openheid van zaken te geven. Uit respect voor de privéomgeving van het raadslid zeggen beide partijen op dit moment verder niets over de achtergronden van het royement.

Nije Heawei mag van rechter nog niet dicht WIJNJEWOUDE Bezwaarmakers uit de buurt hebben voorlopig toch kunnen voorkomen dat een deel van de Nije Heawei gaat verdwijnen. Een besluit hiertoe is vorige week door de rechtbank vernietigd. De gemeente Opsterland heeft volgens de rechtbank niet de juiste procedure gevolgd om tot dit besluit te komen. Het

deel van de weg tussen Opperhaudmare en Hege Heide moet volgens Opsterland verdwijnen, als natuurcompensatie voor de verbreding van de N381. De gemeentelijke bezwarencommissie gaf de gemeente nog gelijk. Zij vond het terecht dat Opsterland de individuele belangen van de aanwonenden minder

zwaar laat wegen dan het algemene belang. De rechter in Groningen geeft de bezwaarmakers op procedurele gronden gelijk. Wethouder Wietze Kooistra kan nog niet zeggen wat voor gevolgen dit besluit heeft. Juristen bekijken het vonnis. Anke Sinnema, een van de bezwaarmakers, is blij met de uitspraak. Al beseft ze

ook dat het opheffen van de weg nog niet volledig van tafel is. “De strijd is nog niet gestreden.” Opsterland moet van de rechter opnieuw een antwoord formuleren op de vraag van de provincie Fryslân om een verkeersbesluit te nemen over de Nije Heawei. Sinnema heeft inmiddels 72 handtekeningen verzameld van buurt-

bewoners die de weg graag willen behouden. “Ik hoop dat de gemeente nu eens serieus met ons om tafel wil om een oplossing te vinden. De weg belemmert volgens de gemeente een goede waterhuishouding van het nabijgelegen natuurgebied. Maar daarvoor moeten toch ook andere oplossingen zijn.”

Blokhut Sparjebird zoekt ondernemer

Het zit anders met honden

De deur van de bekende blokhut in het speelbos Sparjebird gaat met ingang van 1 januari op slot. Het contract met de beheerder loopt aan het einde van het jaar af en wordt niet verlengd. Volgens Roel Vriesema, medewerker van eigenaar Staatsbosbeheer, is het uit de jaren zestig stammende gebouw verouderd en absoluut niet meer van deze tijd. “It is ek net it visitekaartsje sa as Staatsbos dat graach ha wol.” Geld om te investeren in gebouwen heeft Staatsbosbeheer niet. En opknappen is niet aan de orde. Volgens Vriesema rest er maar één oplossing: nieuwbouw. Daarvoor zoekt Staatsbosbeheer een ondernemer met een mooi plan. Het liefst in de recreatieve sfeer. Een aantal jaren geleden renoveerde Staatsbosbeheer het voorste gedeelte van het bos. De belangstelling voor de nieuwe speeltoestellen is volgens Vriesema groot. Er zijn veel bezoekers. “Eins moatte wy dat trochlûke nei it plak fan de blokhutte, dan wurdt it ien gehiel. It leit no wat los fan elkoar. Wy stean iepen foar ideeën.” Studenten van de NHL in Leeuwarden hebben een businessplan gemaakt voor de blokhut.

BEETSTERZWAAG Sa! berichtte vorige week dat hondenbezitters verplicht een schepje en plastic zak bij zich moeten hebben. Dat leek Sa!-lezer Arie Broekema uit Beetsterzwaag vreemd. Hij keek het na. Het blijkt een beetje an-

HEMRIK

In ieder geval is de huidige blokhut niet te huur voor feestjes en partijen. Er wordt waarschijnlijk een uitzondering gemaakt voor het Iepenloftspul

ders te zitten. ‘De hondenbezitter moet een doeltreffend opruimmiddel bij zich hebben. Een stevige plastic of papieren zak, al dan niet in combinatie met een schepje/hondenpoepgrijper.’ Waarvan akte.

Zorgen Geaflecht over oude lanen BEETSTERZWAAG Natuurvereniging Geaflecht voelt zich overvallen door het besluit van de gemeente Opsterland over de toekomst van de oude lanen binnen de gemeente. Het gemeentebestuur maakte onlangs bekend te kiezen voor het geleidelijk rooien van zieke en voor het verkeer gevaarlijke bomen aan een paar historische lanen. In verband met de verkeersveiligheid volgt er alleen herplant wanneer dat anderhalve meter uit de weg kan. In een brief naar de gemeenteraad geeft Geaflecht aan te vrezen dat de lanen nooit weer worden zoals ze

De blokhut staat er al verlaten bij. FOTO: SIETSE DE BOER

van Opsterlân dat dit voorjaar weer in de bossen van Sparjebird plaatsvindt. Staatsbosbeheer is met de organiserende stichting in overleg over het tijdelijke gebruik van de blokhut. Ook laat Staatsbosbeheer de loopgroep die al decennia op zaterdagochtend in het bos actief is, niet in de steek.

Vriesema denkt aan een oplossing waarbij de hardlopers een sleutel krijgen om binnen zelf koffie te kunnen zetten. Staatsbosbeheer is inmiddels begonnen veel struikgewas weg te knippen, zodat de blokhut goed in het zicht blijft staan. “Wy moatte it gebou al wat yn de gaten hâlde kinne.”

waren en dat de aanplant weinig kans van slagen heeft. ‘Opsterland heeft niet gekozen voor een duurzame instandhouding van de lanen, maar laat zich leiden door financiële overwegingen’, aldus de brief. Geaflecht pleit voor een integraal plan, waarbij aandacht is voor zowel de verkeersveiligheid als de vormgeving van de lanen. Zonder zo’n plan kan er volgens de natuurvereniging geen weloverwogen besluit worden genomen. Op verzoek van enkele raadsleden spreekt de gemeenteraad binnenkort over het oorspronkelijke plan van het college.


Sa!

9 december 2015

5

www.sa24.nl

Piet negeert pensioenleeftijd Misschien is ze wel de oudste Zwarte Piet van het land. Zelf heeft de 87-jarige Jikke Oord geen idee. Zaterdag trok ze haar pietenkostuum weer aan en liet haar gezicht zwart maken. Voor de Zonnebloem, want dat doet ze al jaren. Waarschijnlijk is het voor de laatste keer. GORREDIJK Al jaren bezorgt ze in haar rol van Zwarte Piet sinterklaascadeautjes bij mensen aan huis. Soms wel dertig stuks in Gorredijk en omliggende dorpen. “Dy pakjes bin makke troch de frijwilligers, foar minsken wêr’t se altyd op besite gean.” Ze is er samen met collega-Piet Maria Woelk een hele middag zoet mee. “Om ien oere litte we ús sminke en tsjin twa oere gean we de dyk út. Dan bin we wol oant seis oere dwaande.” Dit betekent natuurlijk veel in- en uitstappen. Is dat niet zwaar voor een Piet op leeftijd? “Nee juh, ik bin it wol wend. Ik ryd sels ek noch auto en doch de boadskippen op ‘e fyts.”

Vorig jaar regende het verschrikkelijk toen de Pieten samen met Sint op pad wilden gaan. “Doe ha we besletten om mar yn ús gewoane klean by de minsken del te gean. Oars wie it fierstente folle gedoch.” Dit jaar besloot de Zonnebloemafdeling tot een andere aanpak. “Wy ha de minsken frege om by ús te kommen. Dat ha we sneon dien yn de RK-tsjerke op ‘e Gordyk.” Wel werd Piet Jikke gevraagd of ze samen met Piet Maria en Sint Roel van der Zee een aantal pakjes wilde bezorgen bij de mensen die zaterdag niet konden komen. “No, sei ik, dat is wol goed.” Al sinds haar jeugd speelt Jikke

Oord voor Zwarte Piet. “Earst yn myn bertedoarp Easterwâlde. Ik wie doe fjirtjin jier. Letter ek noch op in pear skoallen.” Daarna werd het een poosje stil, totdat de vrijwilligers van de Zonnebloem in Gorredijk op het idee kwamen om ook iets rond Sinterklaas te doen. De Gorredijkster afdeling bestaat inmiddels 37 jaar en werd door Jikke Oord opgericht. In die tijd was ze wijkverpleegster in Gorredijk. “Der wie in ôfdieling op It Hearrenfean. Doe tocht ik, wêrom ek net in ôfdieling op ‘e Gordyk?”

Kopjeduikelen

In haar rol als Piet blijft Jikke Oord voornamelijk zichzelf.

De Dulf Mersken wordt zomerpolder

Het is nu erg nat in De Dulf. FOTO: SIETSE DE BOER

Wetterskip Fryslân vormt de 200 hectare grote polder Dulf Mersken tussen Terwispel en Nij Beets om tot een zomerpolder. Met deze maatregel kan het gebied meer water bergen, wordt verdroging bestreden en verbetert de ecologische waterkwaliteit. Hiervoor worden de kaden opgehoogd en een gemaal (De Dulf) verplaatst. De zomerpolder houdt in de zomer water vast om verdroging van de natuur tegen te gaan. In de winter biedt de zomerpolder ruimte om tijdelijk, bij veel neerslag, extra water TERWISPEL

te bergen. Volgens het Wetterskip is hiermee wateroverlast beter te voorkomen. Het natuurlijke beekdal van het oud-Koningsdiep wordt hersteld en er komen meer natuurvriendelijke oevers langs delen van het oude stroompje. De maatregelen zijn onderdeel van het beheer als Natura 2000-gebied. De start van de uitvoering is voorzien na de zomer van 2016. Eerder dit jaar werd onder de A7 een beekpassage aangelegd om beide stroomgebieden van het Koningsdiep met elkaar te verbinden.

Vriendelijke oevers Langs de Opsterlandse Compagnonsvaart gaat Wetterskip Fryslân volgend jaar natuurvriendelijke oevers aanleggen om de omstandigheden voor waterplanten en –dieren te verbeteren. Deze natte oevers moeten meer paai- en schuilplekken opleveren voor vissen. Wetterskip en provincie overleggen nog over de exacte plek voor deze oevers. De werkzaamheden zijn onderdeel van het opwaarderen van de Turfroute.

Stemmen voor Gouden Turf GORREDIJK Sinds vorige week kunnen inwoners van Opsterland stemmen voor de Gouden Turf 2015, de verkiezing van vrijwilligersorganisatie van het jaar. De organiserende politieke partij OpsterLanders nomineerde negen organisaties. Het gaat om Tennisvereniging LTC Gorredijk; Himmelploech Ureterp; Pinksterfeest Wijnje-

woude; Begeleiding vluchtelingen Timpaan, Opsterland; Werkgroep Fairtrade, Opsterland; Vrijwilligers zwembad De Delte Gorredijk; Vereniging Natuur en Milieu Ureterp; Vrijwilligers Friese Woudenpad; Cultuur Beetsterzwaag (Cultbee). De wisseltrofee de Gouden Turf is een beeldje van een turfsteker die een gouden

turf steekt. Betaald werk is zilver, maar vrijwilligerswerk is goud voor de samenleving. Nu is het tijd om te stemmen op de organisatie die volgens u de prijs moet winnen. Dat kan tot 1 januari 2016 op www.opsterlanders.nl. Klik op de site boven in de groene balk op ‘Gouden Turf 2015’ en maak uw keuze.

Zwarte Piet kijkt niet op een jaartje. FOTO: SIETSE DE BOER

Kopjeduikelen en andere grappen en grollen zijn er niet bij. Wel beleefde ze grappige momenten. Zoals die keer toen ze op de Tijnjeweg naast de auto stonden. “Der kaam in frachtwein del en doe fleagen my de mûtse en prúk fan

de kop. Grutte skrik fansels. Ik tocht: och heden, dat fleant de sleat yn.” Gelukkig ging het net goed en kon ze haar hoofdtooi weer opzetten. “Ik ha al sein dat dit jier de lêste kear is, mar je witte it fansels nea.”

INGEZONDEN

In memoriam: de hertjes van Talant Drie brieven stuurde ik naar de directeur van Talant om achter de huidige verblijfplaats van de hertjes van Talant te komen. Bij een vriendelijke boer in Drenthe werd mij verzekerd. In tweede instantie kon mevrouw de directeur geen adres geven. “Het gebeurde voor mijn tijd...”. Aldus de directeur van een club die binnenkort voor 80 miljoen euro nieuwbouw gaat plegen. Als de directeur niet eens de verhuizing van een paar hertjes kan overzien, hoe moet het dan met de nieuwbouw? Je hoeft geen helderziende te zijn om de volgende berichten in de kranten te lezen: Rentederivaten Talant pakken slecht

uit; Begroting nieuwbouw Talant overschreden; Inkrimping personeelsbestand; Directie Talant niet verantwoordelijk. Wat dit met de hertjes te maken heeft? Een club die geen openheid betracht heeft zaken te verbergen. Het is uiteindelijk de gemeenschap, de maatschappij, die voor de gevolgen opdraait. Mocht u rond de kerstdagen wild gaan eten, reerug met cranberrysaus, gepofte kastanjes en pommes parisienne is een beproefd recept, dan kan het zo maar zijn dat u aan een hertje van Talant zit te knagen. J.P. Visser Beetsterzwaag


Betaalt u te veel voor zakelijke telefonie?

0512 820 330

marmac.nl

De enige echte, de goedkoopste verfleverancier van Noord-Nederland vindt u in JUBBEGA en nergens anders!! Sikkens Rubbol BL Rezisto High Gloss 1 liter geen € 65,00 maar vanaf € 35,00*

Huidvet resistent

Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin 1 liter geen € 65,00 maar vanaf € 35,00* Huidvet resistent

Sikkens Rubbol Finura High Gloss 1 liter geen € 65,00 maar vanaf € 35,00*

Met geringe donkervergeling

Sikkens Rubbol Finura Satin 1 liter geen € 65,00 maar vanaf €35,00* Met geringe donkervergeling

Sikkens Alphatex SF 10 liter geen € 175,00 maar € 100,00 Schrobvaste universele muurverf voor binnen

Sikkens Alphatex Projecttex 10 liter geen € 115,00 maar € 65,00 Goed dekkende wasbare muurverf voor binnen

*prijs afhankelijk van kleur

H. de Vosweg 6, 8411 KJ Jubbega tel: 0516-462090 Email: info @verfboer.nl website: www.verfboer.nl Join us @facebook and twitter


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 9 december 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Wat heeft de raad van Opsterland besloten? Op maandag 30 november 2015 heeft de raad onder andere • de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 vastgesteld; • het bevoegd gezag voor de openbare scholen bij Stichting PRIMO-Opsterland ingetrokken en het bestuur van het openbaar basisonderwijs overgedragen aan Stichting PRIMO.Com. De volledige besluitenlijst wordt op de raadswebsite geplaatst (www.opsterland.nl/gemeenteraad). De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 14 december 2015. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag en begint 19.30 uur. De agenda en overige vergaderstukken worden van te voren gepubliceerd op de raadswebsite. Voor actuele raadsinformatie zie: www.opsterland.nl/gemeenteraad. U kunt ook contact opnemen met de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffier@opsterland.nl.

Subsidieregeling Cultuurpromotie U kunt vanaf 15 december 2015 subsidie aanvragen voor activiteiten in het kader van de subsidieregeling cultuurpromotie in januari, februari en maart 2016, door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Let op: dit is 2 weken later dan gewoonlijk.

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Opnieuw indienen Aanvragen die rond 1 december zijn ingediend kunnen niet worden behandeld vanwege een fout in het digitale aanvraagformulier. Wij vragen u deze aanvragen opnieuw in te dienen vanaf 15 december. Meer informatie vindt u op www.opsterland.nl

Gaat u carbidschieten op Oudejaarsdag? Vul het meldingsformulier in en lees de nieuwe richtlijnen op www.opsterland.nl.

Agenda oriënterende raadsbijeenkomst Datum: maandag 14 december Aanvang: 19:30 uur Locatie: raadzaal gemeentehuis in Beetsterzwaag

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen In de kerstvakantie bent u van harte welkom en helpen wij u graag. Wij hanteren zoveel mogelijk onze reguliere openingstijden. Wel zijn er een paar momenten waarop wij zijn gesloten: • donderdagavond 17 en 24 december (open tot 17.00 uur) • vrijdag 25 december • donderdagmiddag en -avond 31 december (open tot 12.30 uur) • vrijdag 1 januari • loketten Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp: gesloten tussen kerst en oud en nieuw Meer informatie over onze openingstijden vindt u op www.opsterland.nl.

Bekendmakingen Bakkeveen Verleende evenementenvergunning - nieuwjaarsfeest, 31 januari 2015, van 00.30-06.00 uur, Mjûmster Wei nabij nr 37

Beetsterzwaag Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen gebruik, Hoofdstraat 3 Verleende omgevingsvergunning - legalisatie loggia, Van Harinxmaweg 7 Verleende evenementenvergunning - kerstfair op 9 december 2015 van 08.00-22.30 uur in de Hoofdstraat en Pastorielaan

Gorredijk Verleende omgevingsvergunning - vervangen kozijnen, Nieuwstraat 27

Hemrik Verleende evenementenvergunning - Wampex Hemrik, van 29 december om 18.00 uur tot 30 december 2015 om 06.00 uur.

Langezwaag Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw bijgebouw, ‘t Hou 31

Lippenhuizen Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - snoeien houtwal perceel Lippenhuizen, sectie G, nummer 1085 Verleende omgevingsvergunning - Opnieuw genomen besluit, bouw ligboxenstal, Tjalling Harkeswei 33

Luxwoude

1. Opening 2. Vaststellen agenda Bij onderstaande agendapunten kunt u meepraten. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Wilt u over een ander onderwerp met de raad spreken dan wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. Dit kan via griffier@opsterland.nl of (0512) 386 299. 3. Verklaring van geen bedenkingen in verband met te verlenen omgevingsvergunning voor het woningbouwproject ‘Mooi Loevestein’ aan de Jikke Reinbergenstrjitte in Gorredijk 4. Verklaring van geen bedenkingen in verband met te verlenen omgevingsvergunning voor het woningbouwproject aan de Lytse Leane/De Rusken in Frieschepalen 5. Ondernemersfonds Gorredijk 6. Vluchtelingenopvang (raadsvoorstel volgt) 7. Sluiting

Agenda raadsvergadering Datum: maandag 14 december 2015 Aanvang: aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst Locatie: raadzaal gemeentehuis in Beetsterzwaag 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

9.

Verleende omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel, De Weech 27

Wijnjewoude Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - verbouw woonboerderij, Weinterp 45 Ontwerpbesluit - bouw jongveestal, Weinterp 55

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Opening Vaststellen agenda Vragenhalfuurtje a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2015 b. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 november 2015 Ingekomen stukken en mededelingen Toepassing coördinatieregeling artikel 3.30 Wro voor project herinvulling voorterrein Talant, De Wissel 1 in Beetsterzwaag Verklaring van geen bedenkingen in verband met te verlenen omgevingsvergunning voor het woningbouwproject ‘Mooi Loevestein’ aan de Jikke Reinbergenstrjitte in Gorredijk (Onder voorbehoud oriënterende behandeling) Verklaring van geen bedenkingen in verband met te verlenen omgevingsvergunning voor het woningbouwproject aan de Lytse Leane/De Rusken in Frieschepalen (Onder voorbehoud oriënterende behandeling) Ondernemersfonds Gorredijk (Onder voorbehoud oriënterende behandeling) Vluchtelingenopvang Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan (onder voorbehoud van oriënterende behandeling) Vaststellen subsidieplafonds 2016 Vaststellen Bijlage vaste subsidieontvangers 2016 Sluiting

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

9 december 2015

9

www.sa24.nl

Omwonenden Talant houden twijfels Omwonenden van Talant-locatie De Wissel houden twijfels over de te volgen procedure rond de bouwplannen van Talant op en rond het voormalige hertenkamp. De Opsterlandse gemeenteraad beslist volgende week over een aangepaste procedure rond dit plan.

BEETSTERZWAAG Via een zogenaamde coördinatieregeling gaan de aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gelijk op. Dat bespaart tijd. Volgens het college van B en W stemmen alle partijen (omwonenden, Talant en Opsterland) hiermee in.

Daarover ontstond vorige week bij raadsleden verwarring, omdat een brief van omwonenden anders deed vermoeden. Strekking van de brief: wij stemmen ermee in op voorwaarde van eerder gemaakte afspraken met wethouder Van Dijk. En hier zit de kneep. Want de wethouder heeft naar eigen zeggen een andere beleving van de gemaakte afspraken dan de omwonenden. Kern is dat de buurtbewoners volop mee willen praten over de plannen. “Wij willen graag samen optrekken en dat is ook af-

gesproken”, aldus buurtbewoonster Hanneke te Biesebeek. “Wij maken ons zorgen of die afspraken wel worden nagekomen. Dat is wel nodig, want de coördinatieregeling beperkt onze bezwaarmogelijkheden.” Bovendien wil de buurt graag dat Opsterland van tevoren duidelijk aan Talant laat weten wat wel en niet kan. Te Biesebeek: “Ligt er een goed beeldkwaliteitsplan, na gedegen onderzoek door een onafhankelijke partij, dan weten we dat het proces goed gevoerd wordt.”

Tekentafel

Talant is bereid de buurt te informeren en een externe deskundige in te schakelen. “Voor ons staat voorop dat onze kwetsbare cliënten zo snel mogelijk een moderne woonplek krijgen, dus willen we een zo kort mogelijke procedure”, aldus Gerard Akkerman, woordvoerder van Zorggroep Allia-

de, waar ook Talant onder valt. Tegelijkertijd tempert hij de verwachtingen van de buurt. “De buurt zit niet zelf aan de tekentafel. Ook wij kennen de waarde van de omgeving en willen het zo goed mogelijk in stand houden. Maar het is wel ons plan.” Daarmee lijken de rollen helder verdeeld. Talant maakt een plan, waarna de gemeente Opsterland bekijkt of het plan voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer er een vergunning is, kan iedereen, dus ook de buurt, bezwaar maken. Wethouder Van Dijk stuurt voor de raadsvergadering van komende maandag nog een brief naar de raad met zijn visie op de gemaakte afspraken.

Landgoed

Buurtbewoners zijn vooral bang dat de renovatie/nieuwbouw van Talant ten koste gaat van de structuur van historische landgoederen. Het plan maakte een valse start door een eerdere vergunningsaanvraag deze zomer. Na bezwaren van buurtbewoners trok Talant de aanvraag in. De nu ingezette uitgebreide vergunningsprocedure is volgens Van Dijk een niet noodzakelijke tegemoetkoming aan de buurt; volgens de buurt zelf is Opsterland hiertoe verplicht.

‘Keppelfûnsing’ voor dorpshuis JONKERSLÂN De totstandkoming van een nieuw dorpshuis is vaak een uitputtingsslag. Zo niet in Jonkerslân. Als alles een beetje meezit heeft het dorp volgend jaar september een nieuw gemeenschappelijk onderkomen. “De planning is miskien wat oan ‘e optimistyske kant, mar it doarp giet derfoar”, zegt Pyt Achenbach. En mocht de verbouwing wat meer tijd in beslag nemen dan is er volgens de voorzitter van het dorpshuis nog geen man overboord, want van de gemeente mag Jonkerslân het oude honk blijven gebruiken tot het nieuwe klaar is. Het dorp kwam zelf met het idee om de oude behuizing, die nodig aan een opknapbeurt toe was, te verruilen voor de vorig jaar gesloten basisschool De Lytse Jonker. Het voormalige schoolgebouw grenst namelijk pal aan het evenemententerrein van het dorp en is bouwkundig gezien nog in prima staat, legt Achenbach uit. “Mei in lytse útbou foar it tonielpoadium en wat ynterne oanpassings is it klear. Wy ha de tekeningen al ynlevere en wachtsje no op ‘e fergunning.” Volgens Achenbach komen de totale

Feest bij Renny en Hendrik Rozema. FOTO: SIETSE DE BOER

Het soldatenpak overtuigde WIJNJEWOUDE Ze hadden al even verkering, maar Renny Geertsma vond Hendrik Rozema ‘noch sa’n jonkje’. Ze maakte de verkering uit. Toen ze Hendrik een paar jaar later weer zag, droeg hij een soldatenpak. “It wie in man wurden.” Ze kregen opnieuw verkering, afgelopen dinsdag waren ze 60 jaar getrouwd. Al bijna net zo lang wonen ze aan Duerswâld. Twintig jaar lang op boerderij ‘De Twa Boeken’, later bouwden ze even verderop een nieuwe woning. “Dêr wenje wy noch, mar wy sille takom maitiid ferhúzje. It hûs is ferkocht.” Ze blijven in de buurt, want ze trekken in bij hun dochter en schoonzoon die nu op de boerderij wonen. Er wordt een stuk aangebouwd, zodat de kinderen kunnen mantelzorgen wanneer dat nodig is. “Mar oant no ta rêde wy ús noch bêst.”

Veehandel

Hendrik Rozema zat gedurende het grootste deel van zijn leven in de handel. “Wol hast 70 jier.” Het begon met oud ijzer, kippen en konijnen. Later werden het koeien en kalveren. Thuis was er de boerderij,

Zomaar een suggestie voor een muur van het nieuwe dorpshuis.

verbouwkosten neer op zo’n driehonderdduizend euro. Opsterland draagt 112.500 euro bij uit de dorpshuizenpot en daarbovenop nog eens 15.000 euro om het waardeverschil met het oude onderkomen te compenseren. Met steun van de gebruikelijke fondsen - onder andere VSB, Rabobank en de Van Teijens Fundatie – is ruim de helft van het benodigde bedrag al binnen. De rest

moet door zelfwerkzaamheid en door inzamelacties op het kleed komen. En door ‘keppelfûnsing’, zelfbedacht Fries voor crowdfunding. “De âld skoalle hat in bline mourre oan de weikant. Mei de keppelfûnsing wolle wy tegeltsjes ferkeapje mei byltnissen fan de dielnimmers om dêr in grut tableau op te meitsjen. Lykas de Alvestêdebrêge by Gytsjerk.”

waar een vaste medewerker achttien jaar lang meehielp. Toen het toerisme opkwam, werd het deels een kampeerboerderij. Een tak waar vooral Renny zich mee bezighield. De dagen van het jubilerende echtpaar zijn nog altijd goed gevuld. Hendrik is graag aan het werk. Hij helpt zijn zoon op het legpluimveebedrijf, is thuis rond huis graag bezig en helpt wanneer nodig ook de andere kinderen. Renny wandelt, zwemt en leest graag. “En sjonge fansels. Ik sjong al hast myn hiele libben bij Looft Den Heer. Jo moatte witte dat wy in soad oan ús geloof ha. Dat makket ús libben ryk.” Hendrik (82) en Renny (82) Rozema kregen zes kinderen, twee dochters en vier zonen. Zij zorgden op hun beurt voor 13 kleinkinderen en inmiddels zijn er ook al twee achterkleinkinderen. De hele familie vierde dinsdag feest in De Wâldsang in Bakkeveen samen met de nog in leven zijnde broers en zussen. “Der is ferline wike krekt noch in suster fan my ferstoarn. Dat spyt ús hiel erch. Freugde en fertriet komme troch deselde doar.”


2e

2e

GRATIS

6.38 AH Perla kofepads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. volle regular 2 zakken

3.19

2.78 ALLE Mona

Combineren mogelijk Bijv. tiramisupudding. 2 bekers a 450ml

2e

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. AH Tagliatella all’uovo. 2 pakken

3.98

1.99

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. spekreepjes. 2 duopakken.

2e

Alle varianten, combineren mogelijk

3.98

1.99

ALLE Pringles

Combineren mogelijk. 2 bussen

2e

Alle varianten, combineren mogelijk 2 flessen. Bijv. Pepsi Max

3.06

1.53

2.42

3.98

1.99

AH Jonagold Los. Per kilo.

Australie. Alle varianten, combineren mogelijk. 2 flessen a 0.75 liter

17.96

8.98

Schaal 2,3 of 4 stuks Combineren mogelijk.

1.39

0.69

2e

AH Schnitzels

Gepaneerd, zigeuner of Braziliaans Combineren mogelijk.

Van de bakkerij. Naturel en gedecoreerd Bijv. gedecoreerd. Pak 5 stuks.

3.45

1.73

5.50

2.75 2e

KORTING

AH Donuts

1.75 GRATIS

50%

GRATIS

Ocean Spray literflessen

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. cranberry classic light. 2 flessen

3.10

1.55

2e

2=1

Hardys Crest

3.19 KORTING

GRATIS

GRATIS

Pepsi, Sisi en 7UP literflessen

4.84

3.50 AH Hamburgers

50%

2e

GRATIS

Hero gekoelde sappen en frisdranken

Combineren mogelijk. Bijv. wasverzachter morgenfris. 2 flessen a 30 wasbeurten

GRATIS

AH Hamblokjes of -reepjes en spekblokjes of -reepjes

GRATIS

6.38 ALLE Robijn

2e

GRATIS

Verse pasta en pastasauzen

1.39

2e

GRATIS

GRATIS

Dreft handafwasmiddelen

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. extra hygiene limoen en citroengras. 2 flessen a 400 ml.

4.95

2.49

AH Handsinaasappelen

Net 2 kilo. Actieprijs per kilo 1.00

2.79

1.99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 13 DECEMBER 2015


50% VOORDEEL

13.99 Hertog Jan krat

24 flesjes a 0.3 liter. Maximaal 6 per bestelling

9.99

14.19 Jupiler krat

Normale prijs per LT â‚Ź 2,37 Maximaal 6 per bestelling

8.99

3.69 Bavaria Radler en 0.0% 6-packs Alle varianten. Bijv. Radler lemon Set 6 blikjes Ă 0.33 liter

1.84


50% KORTING op 1 product van

de slagerijafdeling!

Ontdek onze malsgarantie! Het verse vlees van Jumbo is heerlijk en

Waardebon voor 50% korting op 1

gegarandeerd mals. Dit dankzij de unieke

product van de slagerijafdeling

malsgarantie. Is uw vlees toch niet mals?

• Waardebon inwisselbaar bij onderstaande Jumbo van woensdag 9 december t/m dinsdag 15 december 2015. • Maximaal één waardebon per transactie/klant. • Korting geldt op 1 verpakking tot een • maximumgewicht van 1kg.

Dan krijgt u van ons gratis een nieuw stuk. Jumbo gaat echt veel verder. Ontdek het zelf!

8 718452 030934

Ontdek onze malsgarantie op jumbosupermarkten.nl

Henk Split

Gorredijk: Badweg 34


Sa!

9 december 2015

www.sa24.nl

Dûmnysbosk 15, Nij Beets

Hjerst

15

13

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

Ravottende hondjes De speedboot op de oprit wacht op betere tijden. Grote plassen water op het dekzeil en nog meer eronder. “De pomp stiet al klear. Mar mei dit waar is der gjin hâlden oan.” Hartelijk heet Anke Smit ons welkom aan de Dûmnysbosk 15. “Kom der mar yn, Jan komt sa ek.” NIJ BEETS We worden vrolijk welkom geheten door stabij Tinus, boomer Youri en Casper, de King Charles-spaniël die een paar daagjes logeert. “It is wol in bende, hear, mei alle boartersguod oer de flier”, verontschuldigt Anke zich. Tinus en Youri zijn bijna een jaar oud, vertelt ze. En dan wordt er natuurlijk nog volop geravot in huis. “Foarich jier ha we ôfskie naam fan ús twa âlde stabijs. Sjoch, dêr stean se op de foto.” Binnen een half jaar sliepen beide honden in. Het kon niet anders.

Forensische opsporing

Jan komt binnen, strak in uniform. Politieman? Jawel, Jan is brigadier en werkt bij de dienst Forensische Opsporing Noord-Nederland. We spitsen onze oren, dat worden

vast spannende verhalen. “It wurdt bot romantisearre, hear. Elkenien tinkt daliks oan CSI, mar sa giet dat net.” De technieken in de tv-serie kloppen wel, maar het tijdsbestek waarin de zaken worden opgelost staat ver van de werkelijkheid. Smeuïge verhalen over het politiewerk hoeven we van Jan niet te verwachten. “Eins fertel ik nea oer myn wurk. Oer in soad saken meist fansels net prate.” Wat hij wel kwijt wil: “Ik gean altyd fluitsjend nei myn wurk. It moaie deroan is, dat ik elke dei myn ferstân brûke moat. En elke saak is oars, dat is in útdaging.” Jan (52) maakte in 1987 zijn jongensdroom waar en kwam bij de politie. Na 24 jaar uniformdienst werkt hij tegenwoordig als een van de dertig forensisch rechercheurs

Anke Smit en haar jonge honden. FOTO: SIETSE DE BOER

in een team van ruim tachtig mensen. “We ûndersykje saken fan ynbraak oant moard en alles wat dêrtusken sit.”

Thuiszorg

Met evenzoveel plezier doet Anke (55) haar werk als verzorgende in de thuiszorg bij Stichting Palet in Leeuwarden. “Prachtich wurk. Mar ek in soad rumoer mei alle feroaringen.” Ze werkt veel in sociale achterstandswijken. Thuis deelt ze een passie met haar Jan: racefietsen. “No mei dit

minne waar ha ik de fyts oan de tacx.” Daarmee wordt de fiets aangesloten op een interactief computersysteem. “Sa kin ik bygelyks de Alpe d’HuZes fytse.” Vroeger fietste ze wel de Elfstedentocht. “Dat kin net mear fanwege de reuma. No hâld ik it per kear

op sa’n 50 oant 60 kilometer.” We gaan naar buiten, naar het terras grenzend aan een vijver en het bosje rond de kerk: het dûmnysboskje. Anke wil hier wel even poseren voor de foto, samen met de honden. Jan is vertrokken naar zijn werk.

Column

Smokkelen Ja, het gaat nog redelijk. Al meer dan twaalf kilo is verdwenen. Maar waarom moet het nu ineens december worden? Niet echt een maand om af te vallen. Verleidingen liggen overal op de loer. De pepernoten blijven bij ons thuis tot 11 november buiten de deur, maar daarna gaan er kilo’s doorheen. Ze liggen dan ook continu voor het grijpen. En ik mag er niet aankomen… Soms pak ik er toch eentje. Niet de gebruikelijke handvol, maar eentje. Die houd ik dan vijf minuten in de mond. Heb ik toch in ieder geval even de smaak geproefd. En dan is het weer een kwestie van zelfbeheersing. Gaat tot nu toe goed. Maar er komen wel barstjes. Het smokkelgevaar is levensgroot. Twee pepernoten zijn toch ook geen bezwaar? Even

‘DE GLIJDENDE SCHAAL IS IN ZICHT’

een chipsje voor de smaak. Langzaam maar zeker worden grenzen verlegd. Van één gaat het naar twee of drie en dan is de handvol al snel binnen bereik. Datzelfde geldt voor het eten. Mijn menu’s bevatten afgewogen hoeveelheden. Allemaal gericht op koolhydraatarm en eiwitrijk. Een beetje meer vlees is niet erg, zegt mijn diëtiste. Is eiwit. Fors meer groente is gevaarlijker. Zitten ook

koolhydraten in. En dat moet ik in de hand houden, want anders komt de vetverbranding in gevaar. Maar zolang ik toch gewoon anderhalf tot twee kilo in de week afval, is het toch geen probleem? Nee, maar de glijdende schaal is in zicht. De laatste week merk ik dat ik mij weer ontwikkel tot een volleerd smokkelaar. En dat moeten we nu net niet hebben. Dat wordt dus opletten geblazen de komende weken. Toch maar weer de broekriem aanhalen. De lokroep van bier kan ik nog het beste weerstaan. Soms tot ontzetting van mijn gezelschap drink ik alleen water. Duur water, vond vorige week iemand die een rondje gaf. “Water uit een flesje kost hier 2,40. Ik heb gevraagd om een glaasje water uit de kraan. Heb gezegd dat iemand zijn medicijnen in moest nemen.” Arend Waninge Arend Waninge werkt sinds eind oktober aan het verlagen van zijn gewicht en het verbeteren van zijn conditie. Hij krijgt hierbij begeleiding van Fysio Gorredijk. In columns op sa24.nl en in de krant doet hij regelmatig verslag van zijn ervaringen.

Tante Geertsje Tante Geertsje (1896) was de enige zuster van pake Hakze. Ze werden wees toen ze vier en vijf jaar waren. Het weeshuis dreigde, een garantie voor een ongelukkige jeugd. Gelukkig was daar een onbekend boerengezin uit Terwispel dat de wezen opnam. Zo rond hun twaalfde werden ze eropuit gestuurd om bij te dragen in de huishouding. Pake Hakze als boerenknechtje en tante Geertsje als hulp in de huishouding. Het was een treurig bestaan. Ze bleven samen, maar dubbeltjes werden in die tijd zelden kwartjes. Pake Hakze bleef zijn hele leven arbeider, al kreeg hij later nog twee (ere)baantjes. Hij onderhield een stuk van ‘t Hemrikerpaad en was koster van de hervormde kerk van Hemrik. Tante Geertsje trouwde met Karel Hellinghuizer. In 1940 verongelukte hun enige zoon Willem op 15-jarige leeftijd. Tijdens zijn eerste treinreis stak hij zijn hoofd naar buiten en knalde vol op een seinpaal. Zijn licht ging voorgoed uit, dat van Karel een paar jaar later. Hij stierf van verdriet. De jonge weduwe, weer alleen, belandde in 1946 in de Van Teyens Fundatie in Beetsterzwaag. Ze had kind noch kraai, noch enig geldelijk bezit. Alleen een broer op ‘t Hemrikerpaad. Bij de Open Monumentendag in september bezochten wij de Fundatie. De ellende van toen heeft plaatsgemaakt voor nostalgie. De plek waar tante Geertsje werd verteerd door de herinneringen van haar zware leven. Ze woonde er ruim vijftig jaar en stierf eenzaam en alleen in 1987. Het enige dat aan haar 91 levensjaren herinnert, is een ‘merkelap’ die via via in het museum in Gorredijk belandde. (Jan Veenstra is directeur-bestuurder bij PRIMO-Opsterland, maar schrijft de column op eigen titel.)


Meest

Meest VERANTWOORDE VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 50 (zondag 6 t/m zaterdag 12 december 2015)

PLUS Basis gourmetschotel Inhoud: Shoarma, kipfilet, hamburgers en slavinkjes Per schotel 750 gram

Deze feestdag gaan we lekkeen gourmetten! r

750 GRAM 4.99

3.

99

PLUS Perssinaasappelen

Coca Cola

Nieuwe oogst Net 2 kilo

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 2 flessen

OP=OP

NET 2 KILO 2.79

3.74

2 VOOR

1.

2.

49

49

Amstel Pils

PLUS Fairtrade Koffiepads

Krat 24 flesjes à 30 cl

Alle zakken à 36 stuks

Per zak

13.79

3.19

8.

1.

79 Weekendpakker

BESTE

2015

WIJN SUPER

MARKT

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

99

Alléén geldig op 10, 11 en 12 december

Callia Alta Blend of Terroirs Shiraz 2 flessen à 75 cl 19.98

PLUS Shoarma of gyros

Per 900 gram 4.95-7.19

do vr za VOORDEEL VERPAKKING

9.99

1+1

900 GRAM

3.

99

50/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

9 december 2015

Lichtjes herdenken overleden kinderen

GORREDIJK Het is een grote cirkel van licht, elk jaar op de tweede zondag in december. Dan is het Wereldlichtjesdag, een traditie die in 1997 in Amerika ontstond als World Wide Candle Lighting. Stipt om 19.00 uur lokale tijd worden dan kaarsjes gebrand voor overleden kinderen. Een mooie traditie, vond Anja de Roos uit Jubbega. “Op in soad plakken om ús hinne wurdt it dien, mar hjir yn de buert net.” Samen met haar zus Janny Postma brengt zij het hartverwarmende evenement nu naar Gorredijk.

Wie een kaarsje wil branden om daarmee een overleden kind te herdenken, kan op zondag 13 december (18.30 uur) terecht in Sportcentrum Kortezwaag. Ouders, broertjes en zusjes, grootouders, andere familieleden en ook iedereen die zich verbonden voelt, is welkom om een overleden kind te herdenken. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen een kind dat voor de geboorte al stierf. “Der komt in frou dy’t twa bern ferlern hat foardat se

berne wienen. Soks moat ek kinne. Faak wurdt dêr fierstente hurd mei omgien. Dan moat it fertriet mei trije moanne mar wer oer wêze.” Het idee voor het herdenkingsevenement ontstond toen ze betrokken raakte bij de ernstig zieke Jonah Veenstra. Ze organiseerde in mei een benefietconcert om geld voor zijn behandeling in te zamelen. Toen Jonah in oktober overleed, verzorgde Anja de uitvaart. Sinds die tijd bouwt Anja de Roos aan haar eigen uitvaartonderneming. “En dêrmei kaam ik ek de site fan Wereldlichtjesdag tsjin. Myn sus hat har jonkje fan njoggen jier ferlern. Doe sei ik: wêrom dogge wy net in Wereldlichtjesdag op ‘e Gordyk? Se fûn it geweldich.” Samen tekenen ze voor de organisatie. De zussen maken er een sfeervol evenement van. De bijeenkomst begint met muziek. Er zijn optredens van ‘t Sjongfolk, een trompettist en pianist. Het mooie lied Precious Child van Karen Taylor wordt gedraaid. Gedichten worden voorgele-

17

www.sa24.nl

zen en namen van de kinderen worden genoemd. Daarna is het tijd om alle kaarsjes aan te steken. Na de herdenking, die ongeveer een uur duurt, is er gelegenheid om na te praten met koffie of chocolademelk. Opgeven voor de Wereldlichtjesdag in Gorredijk is noodzakelijk. Dat kan via anjaderoos@hotmail.com, op 06-5386 5666 en via Facebook (Wereldlichtjesdag Gorredijk).

Slager Arbeidsbemiddeling in nieuw kantoor GORREDIJK Slager Arbeidsbemiddeling is verhuisd naar Hoofdstraat 86 in het centrum van Gorredijk. Jarenlang werkte Lieuwe Slager vanuit een kantoor bij huis aan de Parkleane. Maar sinds zoon Arnoud vorig jaar tot het bedrijf toetrad, is het kantoor thuis te klein. “Het is een omgebouwde garage. Vooral als we tegelijk zaten te bellen, hadden we last van elkaar.” Bovendien zijn de activiteiten uitgebreid, waardoor er ook steeds meer mensen langskomen. En dus ging Slager op zoek naar nieuwe kantoorruimte. Die vond hij in de Hoofdstraat in het pand waar tot voor kort een reisbureau zat. “De verhuizing past bij de professionaliseringsslag die we nu aan het maken zijn. Ons bedrijf is aangesloten bij de NBBU en bovendien zijn we nu NEN-gecertificeerd. Dat betekent dat we een betrouwbare partner zijn, die volgens

de CAO werkt.” De activiteiten van Slager Arbeidsbemiddeling bestaan voor 90 procent uit het detacheren van werknemers in de bouw. Maar andere sectoren worden steeds belangrijker. “Ook voor bedrijven buiten de bouw kunnen we iets betekenen wanneer het om detacheren en payrollen gaat.” Bovendien heeft Slager plannen om de tak Werving en Selectie nieuw leven in te blazen. “Ik krijg vanuit mijn contacten in de bouwwereld hier steeds meer vragen over. Door tijdgebrek zijn deze activiteiten wat ondergesneeuwd, maar in het nieuwe pand hebben we hiervoor weer nieuwe kansen. Hier kan ik er iemand speciaal op zetten.” Klanten en belangstellenden kunnen het nieuwe kantoor bekijken tijdens een open huis op woensdag 16 december van 19.00 tot 21.30 uur. www.slager-werving.nl

Crowdfunding geslaagd GORREDIJK Mark Muller is erin geslaagd om via een crowdfundingsactie voldoende geld in te zamelen om in Heerenveen een moderne erotiekwinkel te beginnen. Euphoria opent begin volgend jaar de deuren. Via social media en onder andere een artikel in Sa! probeerde de jonge onderne-

mer (26) voldoende mensen geïnteresseerd te krijgen in zijn plannen. Via de moderne manier van fondsenwerving moest Muller 35.000 euro bij elkaar sprokkelen. Dankzij een eindsprint voor de deadline van 1 december is dat gelukt. www.euphoria.frl

Drachten In het Slingepark in Drachten wordt Wereldlichtjesdag voor de zesde keer gehouden. De samenkomst begint om 19.00 uur. Ook hier worden kaarsjes aangestoken voor alle overleden kinderen en zijn er gedichten en muziek. Ook worden ballonnen opgelaten. Wie de naam van het overleden kind tijdens de bijeenkomst wil laten noemen, kan dit tussen 18.00 en 18.45 uur ter plaatse doorgeven aan de medewerkers in de tent. wereldlichtjesdag.nl wereldlichtjesdagdrachten.nl

Lippenhuizen viert 700 jaar LIPPENHUIZEN Hoe oud Lippenhuizen precies is, is niet bekend. Maar dit jaar bestaat het dorp minstens 700 jaar. De bekende lijst met kerkelijke kapellen uit 1315 maakt namelijk al melding van Ljuppingahuzum. Het grote jubileumfeest wordt echter niet in 2015, maar in 2016 gevierd. “Wy woene it koppelje oan de iepening fan it nije doarpshûs en skoalle. Dat stie foar 2016 op de aginda”, legt Henk de Glee uit. Hij is voorzitter van de jubileumcommissie. Nu de bouw van het dorpshuis opnieuw vertra-

ging oploopt, wil Lippenhuizen niet langer wachten met feestvieren en dus staat er in 2016 een uitgebreid programma op stapel.

Bloemencorso

Hoogtepunt is een feestweekeinde (16 t/m 18 september) met daarin een eenmalige terugkeer van het vermaarde bloemencorso van Lippenhuizen. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele wagenbouwers uit Frederiksoord en Vollenhove. Op vrijdagavond wordt er onder be-

geleiding van muziek massaal bloemen geprikt. Deze week zijn de eerste instructieavonden hiervoor al gepland. Het programma bestaat verder uit een grote reünie, een fototentoonstelling, een dorpsrevue en een straattheaterfestival. Ook is er een cultuurhistorische route door het dorp, onder andere langs het geboortehuis van Foppe de Haan. Dorpshistoricus Wytse van der Sluis presenteert in het jubileumweekeinde een boek over de dorpsgeschiedenis.

Tweede ronde prijzenslag Winkel en Win-actie GORREDIJK In de feestelijke decembermaand maakt notaris Robin Rispens iedere maandag drie winnaars gelukkig met een prijs in de Winkel en Win-actie van winkeliersvereniging Whi. De winnaars kunnen zelf hun prijs kiezen. De familie Van der Meer uit Gorredijk koos voor 200 euro aan waardebonnen bij de Etos De mannen van de familie Nie-

meijer uit Lippenhuizen kunnen zich voor 300 euro in het nieuw steken bij De Heeren van Rinsma. De laatste prijswinnaar van deze week is de familie Van der Wijk uit Gorredijk. Zij kozen voor een boodschappencheque van 250 euro bij Jumbo Henk Split.


Nog 73 nieuwe auto’s te verkopen dit jaar

Profiteer daarom van driedubbel voordeel met gegarandeerd de hoogste inruilprijs Nu alleen bij ABD Renault!

De nieuwe Renault KADJAR vanaf

€24.790,-

*

Renault CAPTUR vanaf

€17.190,-*

Nu met driedubbel voordeel:

De laagste prijs (voorkom BPM- en prijsverhoging) De beste service En de hoogste inruilprijs!

Captur: Min./max. verbruik: 3,6-5,6 l/100km. Resp. 27,7-17,9km/l. CO2 95-127 g/km. Kadjar: Min./max. verbruik: 3,8-5,8 l/100km. Resp. 26,3-17,3km/l. CO2 99-130 g/km.


Sa!

9 december 2015

19

www.sa24.nl

Zolderschatten museum Museum Opsterlân is bezig met het opruimen van de verschillende depotruimtes. Hierbij komen allerlei bijzondere voorwerpen naar boven. Sommige stukken liggen er al tientallen jaren opgeborgen en zijn nog nooit aan het publiek getoond. Reden genoeg voor het museum om van de verborgen schatten een tentoonstelling te maken. Onder de titel ‘Afgestoft Opgepoetst Tentoongesteld’ zijn deze stukken tot 14 februari 2016 te zien. GORREDIJK

Appartementen in voormalige supermarkt Nadat de laatste exploitant failliet ging, staat de voormalige supermarkt in het centrum van Makkinga sinds 2013 leeg. Ruurd Slager, eigenaar van het pand, krijgt van de gemeente Ooststellingwerf nu toestemming om de supermarkt te verbouwen tot twee huurappartementen. Bouwbedrijf Veenstra uit het dorp gaat de klus klaren. Naar verwachting zijn de appartementen, circa 80 m2 groot en met twee slaapkamers, in het voorjaar van 2016 klaar. In het dorp is veel belangstelling van potentiële huurders. Een eerder plan om de supermarkt te slopen en er vier koopappartementen te bouwen kwam niet van de grond. Er was te weinig belangstelling voor. Ondertussen was het volgens

MAKKINGA

Slager een mooie hangplek voor de jeugd en dat kwam het gebouw niet ten goede. “Door nu het bestaande gebouw te gebruiken, kunnen we een aantal appartementen bouwen tegen een acceptabele huur.” Slager was zelf tot in de tachtiger jaren exploitant van de supermarkt, maar vertrok toen naar Diever. Daarna verhuurde hij het pand in Makkinga. De gevel van de supermarkt blijft in grote lijnen zoals die nu is. Hûs en Hiem was niet helemaal blij met het plan, maar Ooststellingwerf legt het negatieve advies naast zich neer. De gemeente vindt het voorkomen van verpaupering en het versterken van de leefbaarheid belangrijke argumenten om wel mee te werken.

INGEZONDEN

De werkende raad Wordt de gemeentepolitiek in de toekomst alleen voor gepensioneerden, parttimers en werklozen? In de anderhalf jaar sinds de installatie van de huidige gemeenteraad zijn er al vier raadsleden gestopt omdat ze werk/bedrijf, privé en politiek niet langer konden combineren. Zelf was ik voor mijn werk onlangs in Japan, zodat ik niet bij de begrotingsvergadering en de algemene beschouwingen kon zijn. Ik heb geprobeerd via een digitale verbinding mijn bijdrage te houden, maar dat werd niet toegestaan. Omdat we collegepartij zijn kunnen we gelukkig veel bijdragen aan het beleid. Maar om te voorkomen dat in de toekomst vooral de kleinere partijen in onze raad met een vergelijkbare situatie worden geconfronteerd, pleit ik voor meer flexibiliteit naar werkende raadsleden. Te denken valt aan beeldverbindingen, stemmen op afstand en/ of vervanging door een beëdigd vervanger. Want mijn afwezigheid bij deze belangrijke vergadering staat niet op zichzelf. Het raadslidmaatschap is een prachtige functie waarin je als volksvertegenwoordiger je controlerende en kaderstellende rol kunt waarmaken.

Maar het is wel een functie die erg veel tijd kost. Naast het lezen van stukken zijn er de raadsvergaderingen, de fractievergaderingen, de overleggen met andere partijen en de werkgroepen binnen de raad. Ook moet een raadslid in mijn ogen buiten zijn, om te luisteren en te observeren. Pas dan kun je een goede mening vormen. En daarnaast is er nog werk en gezin. Een combinatie die ik met buitengewoon veel plezier vul. Maar voor al dat raadswerk heb je echt niet genoeg aan de 20 uur per week die er voor staan. Ook al krijg je nog zoveel hulp van de steunfractie. De gemeenteraad wil graag een afspiegeling van haar inwoners zijn. En hier wordt het lastig. Door de werkdruk die (zeker voor eenmansfracties) hoog ligt is het combineren lastig. Daarom mijn oproep om ervoor te zorgen dat politiek bereikbaar blijft voor werkenden, jongeren en mensen die midden in de samenleving staan. Maak gebruik van de moderne communicatiemiddelen en hou ook zo aansluiting bij de samenleving van deze tijd. Romke de Jong Raadslid D66 Opsterland

Onder de bijzondere en unieke stukken bevinden zich tekeningen, schetsen en schilderingen van Rely Jorritsma

(1905-1952). Jorritsma is vooral bekend vanwege zijn literaire werk en de door hem in het leven geroepen Rely Jorritsmaprijs voor Friese literatuur. In zijn jonge jaren schilderde en tekende hij zelf en gaf hij les. Het op zolder ontdekte werk bevond zich in een oude met houtsnijwerk bewerkte en beschilderde kist. Tussen het werk van Jorritsma zat ook werk van onder andere Nel Neijenhuis en H.J.G. Aalders. Het vermoeden bestaat dat het hierbij gaat om cursisten van Jorritsma. Tot nu toe is niet bekend of er meer tekeningen of schilderijen van Rely Jorritsma bewaard zijn gebleven. www.museumopsterlan.nl

Speelgoed Voedselbank GORREDIJK Vertegenwoordigers van de Voedselbank Opsterland namen afgelopen zaterdag twee containers vol speelgoed in ontvangst bij Albert Heijn Gorredijk. Klanten van Albert Heijn konden de afgelopen weken speelgoed

inleveren dat bij henzelf over was. De Voedselbank is blij met de opbrengst. Ze gebruiken het speelgoed in de voedselpakketten die ze net voor de kerst aanbieden aan gezinnen met kleine kinderen.

Winnaar Greenmapper BEETSTERZWAAG Auke Barske uit Beetsterzwaag is winnaar van de Weekend Puur Natuur-hotelvoucher ter waarde van 99,90 euro. Barske meldde zich aan op de site www. greenmapper.nl, een site die fans van specifieke natuurge-

bieden in kaart brengt. Ook in december heeft de site nog een actie. Wie zich voor 31 december aanmeldt, vier vragen beantwoordt en de code 7BOSSEN invult, maakt kans op een hotelvoucher.

De Wjukslach doneert aan Foppe Fonds

De leerlingen van obs De Wjukslach in Langezwaag overhandigden vorige week 1.000 euro aan het Foppe Fonds. Foppe de Haan was zelf aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. De kinderen van De Wjukslach gingen op 11 november met hun zelfgemaakte lampionnen langs de deuren in het dorp. Natuurlijk om snoepgoed te scoren, maar in Langezwaag is het ook al jarenlang gebruik

LANGEZWAAG

om ook geld voor een goed doel bij elkaar te zingen. De leerlingenraad besloot dit bedrag aan het Foppe Fonds te schenken, een fonds dat zich inspant om gehandicapte kinderen aan het sporten te krijgen. Foppe bedankte de kinderen en vond het een ‘hartstikkene’ goede actie. De leerlingenraad (Tieme Eppinga, Joyce Boeijenga, Jacob IJsselstein en Hidde Otten) overhandigde de cheque.

INGEZONDEN

Code oranje Opsterland verhoogt haar tarief voor de OZB met ruim 4%. De VVD stemde daar niet in mee. Wij willen niet te gemakkelijk kiezen om de gaten in het huishoudboekje van de gemeente te dichten met lastenverzwaring. Het gaat uiteindelijk ten koste van uw besteedbaar inkomen. Er komen voor de inwoners van Opsterland waarschijnlijk nog meer lastenverhogingen. Kortgeleden besloot een raadsmeerderheid voor uitbreiding van sportcomplex Kortezwaag, een nieuwe basisschool en een nieuwe Multifunctionele Accommodatie bij de BHS, met daarin plek voor De Skâns. Dat betekent de komende 40 jaar extra financiële lasten. Om de dorpshuizen en scholen op peil te houden is bovendien jaarlijks nog eens 170.000 euro extra nodig. En dan zijn er nog de toegenomen financiële risico’s die Opsterland loopt bij de verplichte invoering van de nieuwe taken Jeugdzorg, WMO en Participatiewet. In de risicoparagraaf van de begroting 2016 is respectievelijk 100% en 90% kans opgenomen dat het huidige budget wordt overschreden. Daarnaast is nog een risico van 90% dat de inhuur van personeel noodzakelijk is en een risico van 70% dat de uitkering uit het gemeentefonds wordt verlaagd. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat het tekort over 2016 hoger gaat uitvallen en er dus aanvullende bezuinigingen of lastenverzwaringen nodig zijn. De financiële buffers van Opsterland zijn gelukkig nog voldoende, maar ze zijn in de laatste jaren wel flink afgenomen. Met deze constateringen vindt de VVD dat voorzichtigheid is geboden. Zeker nu het economisch weer wat beter gaat, moet Opsterland er voor zorgen dat de financiële buffers weer groeien in plaats van afnemen. Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Opsterland werkt al enkele jaren samen met buurgemeenten. De VVD vindt dat er scherpe doelstellingen moeten zijn om de samenwerking ook daadwerkelijk goedkoper te laten werken. Als er minder te besteden is, mag een gemeente dat niet alleen op de burgers afwentelen, maar is snijden in het eigen vlees van de gemeente Opsterland noodzakelijk. Hielke de Vries Nikita Brameijer VVD-fractie gemeente Opsterland


Sa!

9 december 2015

Woensdag

Zaterdag

9 december Kerstfair

BEETSTERZWAAG De Hoofdstraat in Beetsterzwaag is op 9 december (14.00-21.00 uur) het decor van de jaarlijkse kerstfair. Met meer dan hon-

20

www.sa24.nl

12 december derd standhouders, waarvan een flink deel in de traditionele Dickenssfeer.

Korps, koor en kerstverhaal bij De Vlecke

Vrijdag

11 december Looft den Heer

BOORNBERGUM Ook muziekkorps Looft den Heer uit Boornbergum organiseert dit jaar wederom een gezellige kerstmarkt in dorpshuis ’t Bynt. Op vrijdag 11 december

(16.00-18.30 uur) zijn er in het dorpshuis veel kraampjes met een grote verscheidenheid aan aanbiedingen. Met onder andere koffie, snert en hamburgers.

Weihnachtsbaumcyclus

In 1882 schreef componist Franz Liszt speciaal voor de donkere dagen voor kerst de 21-delige Weihnachtsbaumcyclus voor piano. Ieder deel heeft een thema dat met kerst te maken heeft. Dirigent Monique Suring raakte door deze werken geïnspireerd en koos bij ieder deel een passend koorwerk. Soms zingt het koor dezelfde melodie als door Liszt gebruikt, een andere keer is het werk van een andere componist uit een OLDEBERKOOP

passende stijlperiode. Tot slot wordt ‘Christus is geboren’ in vier verschillende bewerkingen van Liszt gespeeld en gezongen. Dit lied hoort niet bij de oorspronkelijke cyclus, maar vormt een zeer passende afsluiting. Dit alles is te horen op vrijdag 11 december (20.00 uur) in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Met medewerking van pianiste Jeanine Santing en de koren Dievertimento en Nijkoor.

Zondag

Zorgboerderij De Ripen aan Ripen 16 maakt er een traditie van: op zaterdag 12 december (10.00-18.00 uur) is er wederom een Weldadige Wintermarkt. De hele dag zijn er allerlei streekeigen lekkernijen zoals kaas en hangop, versgerookte zalm en makreel, worsten en hamburgers, honing, maar ook prachtige kerstdecoraties, kerstbomen, warme wolletjes, mooie hoeden en fleece-mode. En natuurlijk fraaie brocante dat een tweede kans verdient. De roze gastenkamer wordt om-

NIJ BEETS

Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’

De koren ‘Geeft Gode Lof’ uit Gorredijk en ‘Te Wûnderlik’ uit Lippenhuizen slaan de handen ineen en verenigen de stemmen om samen tweemaal het kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout uit te voeren. De instrumentale begeleiding bestaat uit piano, orgel, dwarsfluit, trompetten en

het enthousiasme van dirigente Dineke Griek. Het resultaat is een concert in kerstsfeer op zaterdagavond 12 december (20.00 uur). Er staan klassieke koralen op het programma zoals het gedragen ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ van Bach en het mooie ‘Winter’ van Vivaldi. Het korps maakt het zich niet gemakkelijk en studeert de titelsong van de film Frozen in en ook de prachtige muziek uit de film Polar Express van componist Alan Silvestri komt langs. Het jeugdkorps van De

Weldadige Wintermarkt

13 december BEETSTERZWAAG

GORREDIJK Mooie koralen, traditionele en moderne melodieën en een prachtig kerstverhaal zijn de ingrediënten voor het kerstconcert van muziekkorps De Vlecke. Het korps koos dit jaar voor een concert in de Ontmoetingskerk van Gorredijk. “We doen altijd wel wat rond kerst. Meestal spelen we dan in een verzorgingshuis of op een markt. Dit jaar doen we het iets uitgebreider”, zegt Marije van der Steege van de kerstcommissie. Dat komt vooral door

pauken. Het geheel staat onder leiding van dirigent Geert Zigterman. De eerste uitvoering is op zondag 13 december (20.00 uur) in de Ontmoetingskerk van Beetsterzwaag. Op vrijdag 18 december volgt een tweede uitvoering in de Ontmoetingskerk van Gorredijk. Entree: gratis.

gebouwd tot een beauty- en kapsalon en bezoekers kunnen van hun gekochte spullen een prachtig kerstpakket laten samenstellen. Kortom: op deze Weldadige Wintermarkt worden bezoekers verwend. In de kantine staat koffie en warme chocolademelk klaar, maar ook soep en wie weet: warme oliebollen. De hulpboeren van de zorgboerderij zijn al wekenlang bezig met de voorbereidingen. En aan het eind van de middag wanneer het schemerig wordt, is het extra gezellig.

Donderdag

17 december

Festival of Nine Lessons and Carols Het projectkoor Lessons and Carols, onder auspiciën van de Christelijke zangvereniging De Lofstem uit Oosterwolde treedt op 17 december (20.00 uur) in De Regenboog op met het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Dit festival is een Engelse traditie en trekt daar volle kerken. De carols zijn bekende kerstliederen en de uitvoering vindt plaats tussen

OUDEHORNE

advent en Kerstmis. Tijdens deze sfeervolle diensten wisselen koorzang, lezingen en gemeentezang elkaar af. Het projectkoor bestaat uit 75 enthousiaste zangers en zangeressen uit de wijde omgeving en staat onder leiding van Johan Rodenhuis. Het orgel wordt bespeeld door Janny Oostingh, de piano door Ruth Pos en Maria Faber bespeelt de dwarsfluit. Entree: gratis.

Kerstengeltjes maken

TIJNJE Eigen kerstengeltjes ma-

ken van wol kan op 17 december (19.00 uur) bij De Groene Aarde. Een unieke kerstversiering voor de komende feest-

dagen. Deelname: 12,50 euro, incl. koffie/thee en materiaal. Aanmelden via info@degroeneaarde.eu of 0513-852 770.

Kompenijster Winterfair JUBBEGA Op zaterdag 12 (13.00-

21.00 uur) en zondag 13 december (11.00-17.00 uur) vormt MFG De Kompenije het decor van de Kompenijster Winterfair. In een sfeervolle winterambiance is er een aantrekkelijk programma met muziek, demonstraties, lekkere hapjes en drankjes en zo’n 50 stands met een gevarieerd aanbod: kleding, snuisterijen, cadeaus, kunst, woonaccessoires, regionale producten, bloemen en kerststukjes. Bezoekers kun-

nen voor 50 cent een wenskaart in een wensboom hangen. De leukste wens wordt vervuld. De opbrengst van de wensboom is voor de Zomerspeelweek voor de kinderen in Jubbega. Eijer Producties geeft regelmatig demonstraties. Zangeres Griet Wiersma verzorgt op zondagmiddag (13.00 - 17.00 uur) een optreden. Toneelgroep Fleurich Fierder vrolijkt de boel op met sketches. Entree: 2,50 euro; t/m 10 jaar gratis.

Vlecke speelt een aantal liederen samen met het A-korps. Daarnaast is er een optreden van het koor Contagio uit Putten. De muziek wordt afgewisseld door de prachtige vertelling ‘A Christmas Carol’ naar de novelle van Charles Dickens. De Vlecke koos voor de Ontmoetingskerk omdat het volgens Marije een mooie kerkelijke ruimte is met een prachtige akoestiek. Entree: 6 euro, in de voorverkoop 4 euro (te bestellen via vleckekerstconcert@gmail.com).

Kerstmarkt

OLDEBERKOOP Een sfeervolle en gezellige kerstmarkt is er op zaterdag 12 december (14.00-19.00 uur) in het centrum van Oldeberkoop. De diverse kramen zijn te vinden op het parkeerterrein tegenover ’t Hof van Oldeberkoop en de Oosterwoldseweg.

Kerstfair en Sing-Inn BAKKEVEEN Een kerstfair voor twee goede doelen en samen zingen. Dat zijn de ingrediënten op 12 december (vanaf 16.00 uur) in De Mande. Via de Kerstfair zamelen de Stichting Andrássy en de Wold Servants geld in. Vanaf 19.00 uur is er een gezellige Sing-Inn met medewerking van het Groot Schoolkoor, musicalzanggroep De Mande, De Dúnsjongers, Zanggroep MuZieSen en Brassband Opsterland. Entree: gratis.


Sa!

9 december 2015

Olterterperkring

Repair Café

De LETS-kring Gorredijk wil een Repair Café oprichten. In oktober is hiervoor ‘proefgedraaid’, met dank aan een aantal vrijwilligers van het Repair Café Hemrik. Zij repareerden deze ochtend onder andere een Senseo-apparaat, een cd-speler en een fotocamera. Door spullen te repareren hoeven ze niet te worden weggegooid en worden er niet onnodig grondstoffen gebruikt en verspild. Goed voor de portemonnee en het milieu. Het Repair Café Gorredijk wordt in eerste instantie vier keer per jaar gehouden in De Opstap (ingang De Skâns) op zaterdagmiddag (13.30–16.00 uur). De organisatie is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die handig zijn en het leuk vinden om een paar keer per jaar in het Repair Café aanwezig te zijn voor het repareren van spullen. Er is vooral behoefte aan mensen met kennis van elektronica, naaien verstelklussen en kleine meubels. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Otto Veenstra van Timpaan Welzijn (06-1501 6842 of o.veenstra@ timpaanwelzijn.nl).

BEETSTERZWAAG Op 14 december (20.00 uur) verzorgt prof. dr. Klaas Spronk in de Buorskip een lezing met als titel ‘Nahum’. Een intrigerend perspectief over de verhouding tussen godsdienst en geweld. www.olterterperkring.nl

GORREDIJK

Super Sunday Langezwaag

Voetbalvereniging Langezwaag organiseert op zondag 13 december een Super Sunday. Met vanaf 10.00 uur thuiswedstrijden van alle drie seniorenploegen. Het eerste team ontvangt om 14.00 uur Aengwirden. Vanaf 12.00 uur is er een dj in de kantine, om 13.00 uur wordt het digitale scorebord op het hoofdveld onthuld, gevolgd door een huldiging van de jeugdploegen. Vanaf 15.30 uur treedt zanger Peter live op in de kantine.

LANGEZWAAG

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

21

www.sa24.nl

Tweede ronde Oerrock Play-Offs

Drie bands strijden zaterdag 12 december (20.00 uur) om een plekje in de finale van de Oerrock Play-offs: The Vetts, Square Melons en Spoar 5. Deze tweede voorronde wordt gehouden in Café Scooters in Drachten (20.00 uur). De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de finale. Daar is een optreden op Oerrock te verdienen. www.oerrock.nl

URETERP

Yentl en De Boer

Wat heeft dat altijd rekening houden met anderen jou eigenlijk ooit opgeleverd? Precies. Ja, natuurlijk, vrienden hebben is tof. Maar uiteindelijk zitten ze de hele dag op je bank en eten ze alles op. En wie bekommert zich om jou? Als jij niet het beste stukje voor jezelf bewaart, ga je het van niemand krijgen. Nee, er is niks mis met een beetje goed getimed egoïsme. In ‘De snoepwinkel is gesloten’ combineren Yentl en De Boer hun muzikale hoogstandjes met GORREDIJK

absurdistische sketches en personages. Yentl Schieman en Christine de Boer vonden elkaar op de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, waar ze opvielen door hun ijzersterke composities en rijke fantasie. In 2013 overdonderden ze jury en publiek op het Amsterdams Kleinkunst Festival en namen ze alle prijzen mee naar huis. Yentl en De Boer zijn op zaterdag 12 december (20.30 uur) in De Skâns. Entree: 14 euro. www.skans.nl

TynjeRock viert eerste lustrum

De diagnose kanker, de zware behandelingen en de gevolgen daarvan zijn vaak ingrijpend. Daarom organiseert De Skulp, centrum voor leven met kanker, op 11 december (vanaf 12.30 uur) bij It Fryske Gea in Bakkeveen een verwenmiddag voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. It Fryske Gea en lokale ondernemers De Wylde Roas en De Slotplaats maken deze middag mede mogelijk. De deelnemers kunnen genieten van een hand- of voetmassage en een gezichts-

behandeling. Een styliste en kapsters geven persoonlijke adviezen om stralend de kerst in te gaan. Aan het eind van de dag wordt een mooie portretfoto gemaakt. Er is beperkt plaats, dus geïnteresseerden moeten zich snel melden (064849 6723). Iemand meenemen, die een bijzondere rol in het ziekteproces speelt of speelde, mag. Op 15 januari is er voor mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten op De Slotplaats een high tea. Opgeven hiervoor kan al. www.deskulp.nl

Winterrondleiding Tropische Kas BEETSTERZWAAG Voor het eerst geeft de Tropische Kas ook deze winter rondleidingen voor kleine groepen (maximaal 10 personen). Het buitenterrein van de Tropische Kas ziet er momenteel koud en kaal uit, maar binnen in de kassen gaat het plantenfeest door. Eerder was het niet mogelijk om de planten in de winterberging of oranjerie te bezoeken. Alle planten stonden hutjemutje naast elkaar te wachten op warmere tijden. Deze winter heeft de Tropi-

sche Kas voor het eerst de beschikking over een tweede oranjerie. De kuipplanten zijn nu zo opgesteld dat men er langs kan wandelen. In de Tropische Kas is de temperatuur altijd tropisch; daar bloeien en groeien de planten het hele jaar. Met toelichting en historische anekdotes erbij van een deskundige gids is het zeker de moeite waard om ook deze winter het historisch erfgoed met een bijzondere plantenverzameling te bezoeken. www.tropischekas.nl

Huisartsenpraktijk A. Hoekstra en I. Vervoorn te Tijnje is gesloten van: 25 december 2015 t/m 1 januari 2016 Waarneming: S. Woudstra, huisarts Tsjerkeleane 1, Langezwaag Tel.: 0513 854000 Boodschappen graag vóór 10:00 uur doorbellen

WO 9 DEC

14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kerstfair Hoofdstraat 19:30 UUR | URETERP Lets Ruilkring De Ynrin, MFC De Wier

DO 10 DEC 19:30 UUR | BOORNBERGUM Workshop windlicht vilten Dorpshuis ‘t Bynt

VR 11 DEC 16:00 UUR | BOORNBERGUM Kerstmarkt Dorpshuis ‘t Bynt 19:00 UUR | GORREDIJK Dûnsaudysje Iepenloft Opst. De Skâns 20:00 UUR | OLDEBERKOOP Weihnachtsbaumcyclus Bonifatiuskerk

ZA 12 DEC 09:30 UUR | GORREDIJK Audysje Iepenloftspul Opsterlân De Skâns 10:00 UUR | NIJ BEETS Weldadige Wintermarkt Zorgboerderij De Ripen

Verwenmiddag (ex)-kankerpatiënten BAKKEVEEN

AGENDA

13:00 UUR | JUBBEGA Kompenijster Winterfair MFG De Kompenije 14:00 UUR | OLDEBERKOOP Kerstmarkt Centrum

TIJNJE Zaterdagavond 12 december (21.00 uur) beleeft TynjeRock bij Café Overwijk haar vijfde editie. Met onder andere een spectaculair optreden van De Hûnekop. Deze band maakt sinds 2009 muziek waarin allerlei invloeden zijn terug te vinden: rock, country, punk en rockabilly. De teksten geven op humoristische wijze de stem van de Friese arbeider weer. Buiten Friesland wordt de band ook steeds populairder. De Friese teksten blijken geen barrière voor publiek dat van goede muziek en een feestje houdt. Op TynjeRock presenteert de Fryske bluesrockformatie Skraal haar nieuwe live-cd, waar de gezellige kroegsfeer vanaf spat. Dat de heren onderweg veel lol beleven is ook terug te zien in de vele Skraal-tv-afleveringen die te zien zijn op hun Facebookpagina. Derde band op TynjeRock is Electric Eva, high voltage female fronted Rock and Roll. Vijf gedreven muzikanten die hun eigen stempel op de muziek zetten. Lekkere, dampende rockmuziek vol energie. Electric Eva speelt eigen werk afgewisseld met ‘Electric Eva style’-covers van onder andere Rihanna, Anouk, AC/DC en Skunk Anansie. Entree: 10 euro. www.tynjerock.nl

16:00 UUR | HEMRIK Rommelmarkt Dorpshuis De Bining 16:00 UUR | BAKKEVEEN Kerstfair en Sing-Inn De Mande 20:00 UUR | GORREDIJK Kerstconcert De Vlecke Ontmoetingskerk 20:30 UUR | GORREDIJK Yentl en de Boer De Skâns 21:00 UUR | TIJNJE Tynjerock Café Overwijk

ZO 13 DEC 10:00 UUR | LANGEZWAAG Super Sunday Langezwaag Sportpark v.v. Langezwaag 11:00 UUR | JUBBEGA Kompenijster Winterfair MFG De Kompenije 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kerstoratorium Ontmoetingskerk

MA 14 DEC 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Olterterperkring De Buorskip

WO 16 DEC 17:00 UUR | JUBBEGA Kerstmarkt JB Kanschool


Sa!

9 december 2015

23

www.sa24.nl

Alie Popkema stimuleert het zelf ontdekken

De weg van stof naar steen en staal Het novemberzonnetje schijnt, Anouk rockt vanuit de gettoblaster in het tuinatelier, buiten op het plaatsje ligt een brok albast vastgeklemd in de workmate. Rondom, in het wit van het poedergruis, de voetafdrukken van Alie Popkema. TEKST: WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER

BAKKEVEEN “Ik zoek naar de vrouwelijke vorm in de steen.” Het klinkt misschien als zweverig kunstenaarsjargon. Om te laten zien wat ze bedoelt, schroeft ze de plaat uit de klemmen en houdt hem tegen het licht van de lage zon. “Albast is zo mooi doorschijnend. Zie je hoe de rondingen in de diepte overgaan?” Ze noemt het halfbewerkte brokstuk ‘vrij werk’. Hoe het er precies uit komt te zien kan ze nog niet zeggen. Het eindresultaat ontstaat uit de wisselwerking tussen wat ze intuïtief aanvoelt en wat de zachte steen prijs wil geven. Klinkt ook weer vaag, maar het wordingsproces valt nu eenmaal moeilijk in woorden uit te leggen. Peinzend duwt Popkema een loshangende haarsliert terug achter het oor, een veeg wit in het rood achterlatend. “Steen is aards en puur, staat dicht bij mensen. Iedereen pakt weleens een steen op om in de hand rond te draaien. Dat is wat ik ook doe.”

Troost

Binnenkort exposeert Popkema op uitnodiging van de Kunstkamer van Marum met grafisch kunstenaar Bruin van der Duim uit Ureterp. Een duotentoonstelling. “Bruin heeft een serie indringende portretten gemaakt van thuis- en daklozen. Eenzame mannen die de weg zijn kwijtgeraakt. Ik hoop dat mijn ‘vrouwelijke’ beelden wat tegenwicht kunnen bieden, als een soort van troost.” De publieke aandacht voor haar werk wekt nog altijd een meisjesachtige verwondering bij haar op. Het overvalt haar telkens weer, wellicht omdat ze de kunst om zichzelf in de schijnwerpers te zetten maar matig beheerst. “Ik weet dat het jezelf promoten erbij hoort, maar dat vind ik dan weer zo zonde van mijn tijd. Die besteed ik liever om wat te maken.” Ondanks haar bescheiden tamtam weten liefhebbers van beeldende kunst Alie Popkema te vinden. Haar viel de eer te beurt om het beeld te maken voor de prestigieuze Vredeman de Vries Publieksprijs. Oud-burgemeester van Opsterland Francisca Ravestein bewonderde haar werk en was een regelmatige bezoeker van het tuinatelier aan de Bakkeveenster Vaart. En onlangs nog werd Popkema door Hemrik gevraagd om het kunstwerk te maken dat het dorp kreeg in het kader van

het N381-project. Het eerste deel van ‘De Omarming’ staat inmiddels aan de westelijke ingang. Grote leestekens in roestbruin staal omvatten een ronde schijf die verderop langs het lint van het dorp op nog eens drie plekken ‘doorrolt’ met de symbolen voor water, turf en bomen. Het wezen van Hemrik vervat in een beeldend citaat. Als straks de kruising bij Sparjebird onder handen is genomen, verrijzen daar de afsluitende komma’s die de schijf weer opvangen. Wie uitvliegt en uiteindelijk weer terugkeert kan in Hemrik altijd rekenen op omarming.

Zelf doen

“Heb je het al gezien? Wat leuk. Mooi materiaal, vind je niet?” Het werken met het roestige cortenstaal was nieuw voor haar. Ze leverde haar ontwerp niet zomaar bij het constructiebedrijf af in afwachting van de totstandkoming. Popkema trok zelf de overall aan om lasnaden te vijlen en met de haakse slijper aan de gang te gaan. “Ik heb niks met conceptuele kunst. Zelf doen en ontdekken, vanuit eigenzinnigheid

ontstaan de mooiste dingen.” Ze zegt het ook als Beroepskunstenaar In de Klas (BIK-er) tegen haar leerlingen en tegen haar cursisten tijdens de workshops. En tegen dochter Amber die twijfelde of ze wel naar het Deense Herning moest gaan voor een opleiding aan de internationale modeacademie. “Zelf ontdekken, zo zaten we vorige week met zijn tweetjes in de bus naar Denemarken. Je hebt daar alles op één plek, van mode tot design in hout en metaal. Hier had ikzelf naartoe willen gaan.” In haar jonge jaren volgde Popkema ook de modeopleiding. Daarna kwamen de kinderen en pas later ontdekte ze haar eigenlijke materiaal; van stof naar steen. Te ongedurig en eigenwijs om naar de academie te gaan, ging ze zelf op beeldhouwavontuur. Tegelijkertijd volgde ze workshops bij kunstenaars van naam. Ontevreden over haar eerste proeve smeet ze het beeld tegen de grond en ontdekte tussen de brokstukken een vormpje waar ze wat mee kon: een vrouwelijke torso op

handpalmformaat. Sindsdien koestert ze het hardstenen kleinood als de boreling waar het vijftien jaar geleden allemaal mee begon: de zoektocht naar het vrouwelijke in de weerbarstige aardsheid van de natuur.

Cadeautjes

Het materiaal voor haar klein formaat werk diept Popkema dikwijls op uit het bos aan de overkant van de vaart. “Ik struin graag de eeuwenoude Beakendyk af en vindt er altijd wel iets wat ik kan gebruiken.” Stenen en kienhout, maar ook restanten van menselijke aanwezigheid lang geleden. Een scherf, of een stuk verweerd leer; ze verwerkt de artefacten in haar schilderijen waardoor het platte vlak een extra dimensie krijgt. Maar haar grote liefde gaat toch uit naar het oermateriaal van de steen. Uit de grond, door haar handen, uiteindelijk vrij zwevend op ijzeren pennen in de ruimte: “Mijn cadeautjes.” www.keunst.com

‘IK ZOEK NAAR DE VROUWELIJKE VORM IN DE STEEN’


Sa!

9 december 2015

25

www.sa24.nl

Voetbalklassieker Gorredijk–Jubbega

Beladen derby is terug Voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004 staat zondag de derby Gorredijk-Jubbega weer op het programma. Een duel waar veel voetballiefhebbers in de regio met spanning naar uitkijken, de historie tussen beide clubs is beladen. Al heeft het gros van de huidige generatie voetballers de derby nooit bewust meegemaakt. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Een van die spelers is Bjorn Faber, de rechtsback van Jubbega. Hij was twaalf toen Jubbega en Gorredijk elkaar voor het laatst troffen, echte herinneringen aan de clash heeft hij niet. Toch kent hij de sentimenten wel. Faber speelde vorig seizoen namelijk nog in het blauw-wit gestreepte shirt van Gorredijk. “Toen ik bekend maakte dat ik naar Jubbega vertrok, leverde dat wel wat reacties op. Dat ligt toch gevoelig in het dorp en bij de club. Al waren het vooral plagerijtjes. Dat hoort er ook bij. Daar heb ik geen enkele moeite mee.” Een jaar eerder bewandelde Faber de omgekeerde weg, van Jubbega naar Gorredijk. “Ik was wel een beetje klaar met al het gedoe destijds bij Jubbega. Elke keer waren er weer strubbelingen op bestuurlijk vlak en dat merk je als spelers natuurlijk ook. Ik vond er weinig meer aan.”

JUBBEGA

Hij was toen zelfs van plan om maar helemaal te stoppen met voetbal. “Totdat Ronny de Boer, de elftalleider van Gorredijk, me ineens belde met de vraag of ik dan niet daar wilde komen voetballen. Ik ben een keer gaan kijken en heb een gesprek gehad met mensen van de club over wat ze wilden. Het bleek een goed verhaal en dus maakte ik de stap. Ook al was dat door mijn verleden bij Jubbega best een lastige keuze.”

Terugkeer

Het bleef bij één seizoen Gorredijk, want een half jaar later hing Jubbega al weer aan de lijn. De club had de zaken weer op de rit, probeerde te breken met het verleden en wilde de 24-jarige Faber er daarom graag weer bij hebben. “Daar heb ik wel heel lang over nagedacht. Na een jaartje weer terug, zo had ik het niet bedacht. Ik besloot het toch te doen, ook omdat meer jongens die in de loop der jaren ergens anders waren gaan voetballen weer terugkwamen bij de ploeg. En de technische staf was met bijvoorbeeld Oebele Schokker ook prima voor elkaar.”

gelukkig, minder. De spelers komen elkaar nu ook vaker tegen, bijvoorbeeld bij het op stap gaan. Vroeger kwam je niet buiten je eigen dorp. Natuurlijk is er zondag zeker strijd. Tegen je buren wil je absoluut winnen. Maar van haat en nijd is geen sprake.”

‘HET AFTELLEN IS NU ECHT BEGONNEN’

Echte haatgevoelens zal Faber, een echte rechtsback, zondag niet hebben als hij het veld opstapt. “Dat is er tegenwoordig sowieso niet meer bij. Ik heb de verhalen over vroeger ook weleens gehoord. Dat er zomaar rotschoppen werden uitgedeeld en dat het raken van je tegenstander net zo belangrijk was als tegen de bal trappen. De oudere generatie in Jubbega is echt anti-Gorredijk. Wij hebben dat,

De vorige keer

De laatste keer dat Gorredijk en Jubbega elkaar ontmoetten was op 7 maart 2004, toen het duel in Jubbega in de vierde klasse B eindigde in 1-1. Met treffers van Tjibbe Hoekstra namens de thuisclub en Alrik de Jong voor Gorredijk. Eerder in dat seizoen was Mark Goerres matchwinnaar voor Gorredijk: 1-0. Het was het seizoen dat Gorredijk onder leiding van trainer Jan Stuiver kampioen werd. En het seizoen dat Jubbega alle zeilen moest bijzetten om niet te degraderen, wat uiteindelijk lukte. Nu staat Gorredijk opnieuw als koploper tegenover Jubbega, met twee punten meer dan de rivaal, mede dankzij een ruime 1-8 zege afgelopen zondag tegen hekkensluiter SVMH. Jubbega heeft echter nog wel drie duels tegoed. De ploeg speelde door afgelastingen op 8 november voor het laatst in competitieverband. Afgelopen zondag ging de wedstrijd tegen Sportclub Makkinga niet door vanwege een sterfgeval bij de Makkingasters. Bjorn Faber: thuis in Jubbega

Rauwer

Als het op strijd aankomt, heeft zijn huidige team meer in huis dan Gorredijk, denkt Faber. “Jubbega is wat rauwer, al zijn onze lontjes af en toe ook wat korter misschien. Daar moeten we goed mee omgaan. Maar bij Gorredijk zijn er ook spelers die je makkelijk uit de tent kunt lokken. Zelf heb ik gelukkig amper een lontje. Ik doe gewoon mijn ding.”

Omdraaien Vroeg in het seizoen was er even sprake van het omdraaien van het affiche. Vanuit Jubbega kwam het idee om de duels op zaterdagavond te spelen, om zo meer publiek te trekken. Uiteindelijk vond dat plan geen doorgang. De return in Jubbega staat voor zondag 24 april op het programma. Faber constateert wel dat Gorredijk-Jubbega nog meer leeft dan die andere derby die Gorredijk heeft, met THOR. “Het is een beetje zoals met SC Heerenveen-FC Groningen. Dat was heel lang dé derby voor veel mensen. Totdat Cambuur promoveerde en dat ineens de wedstrijd van het jaar werd voor Heerenveen.” Dat het aftellen nu echt is begonnen, merkt Faber aan alle kanten. “Spelers en supporters kijken al heel lang uit naar deze wedstrijd. Dat is prachtig om mee te maken. Ik hoop dat het een geweldige, spannende pot gaat worden. Dit zijn de duels waar je als amateurvoetballer het hele seizoen naar uitkijkt.”


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

9 december 2015

27

www.sa24.nl

Hele kunst om gevoel in shuttle te leggen

Badminton meer dan een campingsport Badminton. Voor veel mensen kleeft daar het beeld aan van dat tasje met rackets en een shuttle dat bij vakanties steevast wordt ingepakt voor een potje op de camping. “Maar dat heeft juist helemaal niks met badminton te maken.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Yvonne Hoppener en Folkert Huisma veren wel even op als het onderwerp ter sprake komt. De twee bestuursleden van badmintonvereniging Oerterp kennen het vooroordeel over hun sport, dat net zo onuitroeibaar is als het beeld van gemengd douchen bij korfbal. “Maar ik probeer het niet eens als ik op vakantie ben. Alleen uit goed fatsoen speel ik wel eens een potje”, vertelt Yvonne. Ook Folkert heeft er vrijwel nooit zin in, zo’n potje badminton ter ontspanning met een goedkoop setje uit de speelgoedwinkel. “Je ergert je alleen maar aan de wind of die slechte shuttle.”

URETERP

Veel sneller

Badminton is een echte indoorsport. Weersinvloeden zijn namelijk funest voor de voorspelbaarheid van de shuttle, los van wat de tegenstander natuurlijk uit de hoge hoed tovert. En makkelijk is het zeker niet. “Ik wilde een paar jaar geleden weer gaan sporten en toen kwam ik bij badminton uit. Dat doe ik wel even, dat was mijn beeld”, vertelt Folkert. “Maar het bleek veel ingewikkelder dan ik dacht. Ik heb ook een tijdje getennist, maar behalve dat er een net hangt en je een racket gebruikt, lijkt het niet op elkaar. Badminton gaat veel sneller.” En dan zijn er nog de schijnslagen, voorbewegingen met het racket om de opponent op het verkeerde been te zetten. Dat is waar Stefan de Haan het meest van houdt. “Het allerleukste is de ander dollen en zo een punt maken”, lacht de vijftienjarige Drachtster, sinds een aantal jaren lid van de club uit Ureterp en badmintonclub Gorredijk. Veel klasgenoten van Stefan denken tijdens gymles altijd dat het een makkie gaat worden. “Maar je moet er echt wel wat voor doen om het een beetje te kunnen. Een shuttle met gevoel in het hoekje of kort achter het net

Yvonne Hoppener en Stefan de Haan. FOTO: SIETSE DE BOER

leggen, dat doe je niet zomaar.” Hij kan het heel behoorlijk. Stefan begon met badminton op de basisschool, waar een buurman een keer een introductieles gaf. Vervolgens ging Stefan een keer mee met een klasgenootje naar de plaatselijke badmintonclub en was hij definitief om. “Ik heb ook nog aan

gewoon een leuk niveau. Competitief, maar vooral gezellig. Met elkaar genieten van de sport.”

Stevige trainingen

Zijn er geen competitieverplichtingen, dan wordt er op dinsdag getraind. Stevig ook, stelt Yvonne. “We hebben een

In een gemixt dubbel treffen beide stijlen elkaar en ook dat is uitdagend, aldus Yvonne. Oerterp telt momenteel zo’n zestig leden en dat is een kleine terugval ten opzichte van de afgelopen jaren, toen de ledenlijst ongeveer tachtig namen telde. Zorgen maken Yvonne en Folkert zich nog niet, maar

‘ALLES WAT JE IN SPORT ZOEKT, ZIT ERIN’ judo gedaan en bij Boornbergum gevoetbald, maar dit vond ik écht leuk.” Stefan vond de verplichting van meerdere trainingssessies per week niet leuk, dus verruilde hij Drachten voor Ureterp. “Ik wilde toch wat meer voor de lol spelen en wat minder trainen. Bij Oerterp kan ik vooral wedstrijden spelen.” De club komt uit in de derde klasse van de bond en speelt, in de zogenaamde dorpencompetitie, vooral wedstrijden in de regio Noordoost-Friesland. Van Dokkum tot Gorredijk en Marum. Folkert: “We spelen onze thuiswedstrijden op dinsdagavond en het is

Aziatisch

goede en fanatieke trainer, die er echt tegenaan gaat met ons.” Iedereen is welkom bij Oerterp. Yvonne ondervond het zelf aan den lijve. Voor de liefde verruilde ze in 2013 het Brabantse Tilburg voor het Friese platteland. Haar passie voor badminton nam ze mee en na één telefoontje stond ze al op de ledenlijst in Ureterp. “Het is een supergezellige vereniging. Dat sprak mij ook vanaf het begin aan in de sport, de gemoedelijkheid. Dat komt denk ik mede door het gemengde karakter van de sport.” Mannen en vrouwen samen in een vereniging, die ook nog eens samen spelen, het geeft een bepaalde dynamiek. “Wel spelen vrouwen anders dan mannen. Mannen zijn toch meer van de harde klappen, vrouwen zoeken het vaak iets meer in tactische slagen.”

De oorsprong van badminton ligt in Azië, in het voormalige Brits-Indië, in de negentiende eeuw. Al zijn er in de negentiende eeuw ook vormen van badminton gespeeld in Engeland en Frankrijk. De sport is sinds 1992 onderdeel van de Olympische Spelen en vooral in Aziatische landen heel populair. Van de Europese landen spreken Engeland en Denemarken een stevig woordje mee op mondiaal niveau.

het is wel zaak om een vinger aan de pols te houden, beseffen ze. “We zijn in het verleden weleens langs scholen geweest om de sport bekend te maken bij de jeugd”, weet Folkert. “Dat is iets wat we opnieuw willen gaan doen. Je moet de vereniging in het dorp en de omgeving levend en zichtbaar houden. Ons achterveld is redelijk groot, onze leden komen bijvoorbeeld ook uit Wijnjewoude of Frieschepalen.” Verder zijn er ideeën om samen met de buurtsportcoach projecten op te zetten om badminton een groter podium te geven. “Badminton is het echt waard”, besluit Folkert. “Alles wat je in sport zoekt, zit erin. Ik hoop dat mensen het een keer zelf willen ontdekken.” www.bvoerterp.nl

Meer badminton

In het verspreidingsgebied van Sa! zijn er behalve in Ureterp ook badmintonclubs in Gorredijk (www.badmintonclubgorredijk.nl), Terwispel en Oldeberkoop.


De Leyen Rottevalle Fryslân

Tot 31 december EINDE JAARSKORTING

Uw spouwmuur isoleren heeft meer voordelen dan u denkt!

Koud K il S chimme l D uur woKrdt Wa r o u d k iml Comfworota rdbtelwScah HoocgoRmefnort romon abeenl dem t

• Hoogste rendement. Gewoon een gezelliger en comfortabel huis • Top kwaliteit witte HR++ EPS Schone warmere muren isolatieparels, worden al ruim 60 Minder koude trek over de jaar zonder probleem toegepast. vloer want de kou valt niet • Verwachte levensduur meer van de muur af meer dan 100 jaar. Schone muren in hoeken, achter gordijnen en kasten Wij zijn niet zomaar het of piano's oudste spouwmuurisolatieVeel gezonder binnenklimaat bedrijf van Fryslân. en prettiger voor patiënten met luchtaandoeningen Waar veroorzaak je nog ± 35% rendement? Na vier jaar levert het alleen maar geld op, je leven lang!

Sûnder grutte risiko’s in noflik thús OUDERWETSE SITUATIE

DUURZAAM EN MODERN

Een investering in de waarde van uw huis!

Spouwcleaning® Heeft u oude vergane isolatie? Wij kunnen dat onderzoeken en als dat mogelijk is, verwijderen en opnieuw isoleren!

Isolatie binnen 4 weken.* *onder vorstvrije weersomstandigheden.

IINNGG NbBI IEEDD N A A A A E E H E RRpP OOOORRDDEEEE Ll ! SSCC H E N D E Vv E m O NOuM LlAANNGG vVRRAAAAGG EKEENE NLEl EVvEENN EPNApKA

isolatiezorg.nl Bel: 0512-729042 De Steven 8 - Drachten

Maak gebruik van de Friese energie premie, een subsidie van het PEB/Nuon geld. Voor de bevolking van en werkgelegenheid in Fryslân van €350 tot €2800,-, met buren €250,- extra. Schuil isolatiezorg 220x300 2015 02.indd 1

20-01-15 08:3

Sa! week 50 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you