Page 1

Sa!

WINTERKORTING € 30,- KORTING PER DAG van 1 december t/m 17 maart 2017*

* kijk voor de actievoorwaarden op onze website

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL TEL. 0513-462016

kijkt anders

Woensdag 7 december 2016

Jaargang 3 Nummer 49

WINTERTJE...

RECLAMEBELASTING

BRANDWEEROEFENINGEN

MUZIEK ALS THERAPIE

TEGENSTEMMERS

ECHT VUUR

HERINNERINGEN

De actiegroep tegen de reclamebelasting in Gorredijk gaf vorige week de namen van de door hen ondervraagde ondernemers aan de gemeenteraad. Onder hen 146 tegenstanders. De ondernemersverenigingen presenteerden eerder 106 voorstanders. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

Meerdere keren per week woedde er de afgelopen weken een gecontroleerde brand op de voormalige Romein-locatie aan De Klok in Gorredijk. Zestien korpsen van Brandweer Zuidoost-Fryslân oefenden er hun vaardigheden op realistische wijze.

Muziektherapeut Stephan Mooibroek verzorgt muziekactiviteiten in zorginstelling Lijtehiem. Hij neemt mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie mee op een reis vol herinneringen en herkenning. “Het roept iets op van vroeger.”

PAGINA 3

PAGINA 5

PAGINA 20

www.sa24.nl


Familieberichten

overleden Mei al har fleur en wilskrêft is rêstich fan ús hinnegien myn leave frou, ús warbere mem en leave beppe

“Eindelijk weer samen!” Na een korte periode van afnemende gezondheid is rustig van ons heengegaan onze zorgzame mem, beppe en oerbeppe

Hieke Bethlehem-van Dijk † 3 desimber 2016

* 14 april 1947

Janke van Buiten-Sloterwijk

Kees

Der is gelegenheid ta kondolearjen op woansdei 7 desimber tusken 19.30 en 20.00 oere yn de aula oan de Hegedyk 20, 8401 BJ De Gordyk. It ôfskie fynt plak op tongersdei 8 desimber om 15.30 oere yn krematoarium “Wâldhôf”, Rydwei 3, 9218 SB De Pein. Nei ôfrin is der tiid foar in bakje kofje en in praatsje.

Nei in tiid fan siik wêzen is ferstoan ús leave buertgenoat

Hieke Bethlehem Wy winskje Kees, bern en bernsbern in protte sterkte ta mei dit ferlies. Buertferiening Om ‘e Bocht

Onverwacht is overleden onze buurvrouw

Sjoukje Bekhof-Bouma

We wensen Jan, Roelien en de kleinkinderen veel sterkte.

We wensen de familie veel sterkte. Buurtvereniging Schoolweg / K. Molweg

Tiemen (In liefdevolle herinnering) en Jantje Iemke en Roelie Griejan en Ria Beppe- en oerbeppesizzers

Margretha en Henk Alde Dyk 19, 8407 AB Terwispel

Hendrik Stoelwinder

Sinds 25 december 1989 weduwe van Andries van Buiten

Annachiena en Melle Hielke Baukje Gerben Wytze

† 6 december 2016 Gorredijk

* 18 maart 1926 Appelscha

46 jier

Overleden onze buurtgenoot

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 9 december tussen 19.00 en 19.30 uur in de Aula, Hegedyk 20 te Gorredijk. We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van onze mem, beppe en oerbeppe op zaterdag 10 december om 10.45 uur in crematorium “Schoterhof”, Rotstergaastweg 45 te Nieuweschoot-Heerenveen Zuid. Speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van ZuidOostZorg, voor de liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Familie van Buiten, Geert van der Zwaagstraat 17, 8401 BR Gorredijk

dankbetuiging Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en warme blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overgaan van

Heine Dolstra Antonia Dolstra-Smids Rienk en Jesse Heit en Mem Dolstra en familie

De buren van de Nijewei op De Gordyk.

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013


Sa!

7 december 2016

3

www.sa24.nl

Tegenstanders reclamebelasting zijn overtuigd

‘Meerderheid ondernemers is tegen’ De actiegroep tegen de reclamebelasting in Gorredijk gaf vorige week de namen van de door hen ondervraagde ondernemers aan de gemeenteraad. Ze presenteren 146 tegenstanders. De ondernemersverenigingen peilden eerder het draagvlak en kwamen op 106 voorstanders. AREND WANINGE GORREDIJK De cijfers

van zowel de voor- als de tegenstanders van de reclamebelasting liggen nu op tafel. Volgens Opsterland ontvingen 275 ondernemers een aanslag voor de reclamebelasting. De tegenstanders vroegen 176 ondernemers naar hun mening, 146 van hen waren tegen de reclamebelasting en het daarmee samenhangende ondernemersfonds. Van de overige ondernemers waren 24 voorstander en 6 stemden neutraal. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat de ondernemersverenigingen vorig jaar meer dan 150 ondernemers hebben gevraagd, 106 van hen waren voor. Dat was een jaar geleden voldoende draagvlak voor de gemeenteraad om akkoord te gaan met de invoering van de reclamebelasting. Volgens de afgesproken spelregels

moesten de ondernemersverenigingen meer dan de helft van het aantal ondernemers polsen, van hen moest tweederde voor zijn. Aan die eis is voldaan.

Slechte peiling

De tegenstanders begonnen zich te roeren toen de aanslagen op de deurmat vielen. Hun belangrijkste bezwaar: de peiling onder de ondernemers deugt niet. Tegenstander Jitze Bosgra: “De ondernemersverenigingen vroegen vooral hun eigen leden. Hen is verteld dat ze er financieel op vooruitgaan omdat de invoering van het ondernemersfonds zorgt voor een lagere contributie van de ondernemersverenigingen. Meerdere ondernemers zeiden tegen ons dat ze vooral om financiële redenen voor zijn.” Niet-leden van de ondernemersverenigingen zijn voortaan meer geld kwijt.

Bosgra is ervan overtuigd dat wanneer alle ondernemers per brief gepeild zouden zijn, direct duidelijk was geweest dat een meerderheid tegen was. Nu zijn ondernemers persoonlijk of via de mail benaderd. Anja de Roos: “Maar veel ondernemers zeggen nooit een mail te hebben gehad. Het is ook niet duidelijk welke mailadressen zijn gebruikt.”

gens het onderwerp in januari op de agenda te zetten. Er gaan geluiden op om het ondernemersfonds al na het eerste jaar te evalueren. Hans de Jong (Opsterlands Belang): “It doel wie dat ûndernimmers samenwurkje soene oan it op de kaart setten fan De Gordyk. En no is der in striid geande tusken ûndernimmers, dat wie net de bedoeling.”

Het steekt beide ondernemers dat tegenstanders als freeriders worden neergezet, ondernemers die wel profiteren maar niet meebetalen aan acties om Gorredijk op de kaart te zetten. Bosgra: “Dat geldt misschien voor het centrum, maar zeker niet voor het bedrijventerrein. Wij zijn nergens lid van en profiteren ook nergens van mee.” De garagehouder heeft er ook moeite mee dat hij lid moet worden van een ondernemersvereniging om mee te kunnen praten over wat er met het geld uit het ondernemersfonds gaat gebeuren.

Circa veertig ondernemers tekenden bezwaar aan tegen de aanslagen, dat betekent extra werk op het gemeentehuis. Roel Vogelzang (PvdA): “It ûndernimmersfûns is it feestje fan de ûndernimmers. Dat mei de gemeente gjin jild kostje. Dy ekstra kosten moatte de ûndernimmers sels drage.”

Gemeenteraad

De agendacommissie van de raad besloot vorige week om het college een reactie te vragen op de cijfers van de tegenstanders en dan vervol-

Convenant

Voorzitter Frank van Campen van het ondernemersfonds kan niet zoveel met de discussie die nu gevoerd wordt. “Er zijn met de gemeente Opsterland duidelijke afspraken gemaakt. Alles wat we moesten aanleveren, hebben we aangeleverd. Er is een convenant voor drie jaar getekend. Op basis daarvan zijn wij verplichtingen aangegaan. Het kan niet zo zijn dat het ondernemersfonds nu zo maar van tafel gaat.” Het ondernemersfonds is een idee van de ondernemersverenigingen zelf om iedere ondernemer via een reclamebelasting mee te laten betalen aan het economisch beter op de kaart zetten van Gorredijk.

Nieuwbouw Filter Service GORREDIJK Filterproducent en -groothandel Filter Service verhuist van Heerenveen naar Gorredijk. Aan ’t Kiemke wordt een nieuw pand gebouwd tussen de Kringloop en Tuindorado. Het bedrijf telt 28 medewerkers. Filter Service is nu gevestigd in een huurpand in Heerenveen. Verhuizing naar Gorredijk kwam in beeld toen hier een bouwkavel geschikt te koop kwam. Volgens Joris van der Velde van Filter Service wordt het bestaande pand op

de locatie aan ’t Kiemke, waar vroeger koffiebrander Otter was gevestigd, gerenoveerd. “Wij hopen ook zo snel mogelijk met de bouw van het nieuwe pand te kunnen beginnen. We willen graag in de zomer van volgend jaar verhuizen.” Filter Service levert al meer dan dertig jaar luchtfilters aan spuiterijen, installatiebedrijven, de levensmiddelenindustrie en de publieke sector. Het bedrijf beschikt ook over een productielocatie in Polen.

Huys ter Swaach breidt uit

Wethouder Rob Jonkman en vrijwilligster Ilja van der Meulen. FOTO: SIETSE DE BOER

Museum in de lift GORREDIJK Met de ingebruikname van een lift is de vaste collectie van Museum Opsterlân nu ook toegankelijk voor mindervaliden. Met een druk op de knop riepen wethouder Rob Jonkman en vrijwilligster Ilja van der Meulen de lift zaterdagochtend op. De tijdelijke logé in het museum, Sinterklaas, kwam vervolgens in een rolstoel naar beneden. “Het was vannacht op het dak toch ietsje gladder dan gedacht.” De lift stond al jarenlang hoog

op het verlanglijstje van het museum, maar de financiën vormden lang het struikelblok. Via allerlei fondsen en sponsoring wist het museumbestuur de benodigde 70.000 euro toch bijeen te brengen. Medewerkers kunnen met de lift ook het depot op zolder bereiken. “Dat scheelt de vrijwilligers veel sjouwwerk”, vertelt museumcoördinator Jacqueline Verhoef. Het museum hoopt met de lift ook een

nieuw publiek aan te boren. Voorzitter Henk Hoen: “De Plusbus rydt mei senioaren nei musea fier fuort. Hjir koene se net boppe komme. Dat kin no wol.” Wethouder Rob Jonkman toonde zich blij met de aanpassingen in het museum. Ondanks dat cultuur onder druk staat, verzekerde Jonkman dat de jaarlijkse subsidie aan het museum niet in gevaar is. “Daar kan niets vanaf.”

BEETSTERZWAAG Als alles volgens planning verloopt, opent Huys ter Swaach april volgend jaar een uitbreiding met tien nieuwe zorgappartementen. De particuliere woon/zorgvoorziening voor ouderen beschikt dan over 26 appartementen. “Dat is ook wel ongeveer het maximum”, aldus eigenaar Johan Blaauw. “Anders is het niet kleinschalig meer.” Voor de uitbreiding is een naastgelegen en niet meer in gebruik zijnd gebouw van Revalidatie Friesland aangekocht. Volgens Blaauw is het oude gebouw heel sfeervol en beschikt het onder andere

nog over een fraaie baronnenkamer. Er is al veel belangstelling voor de appartementen. Voor de bestaande zestien appartementen is een kleine wachtlijst, al spreekt Blaauw liever over een gegadigdenlijst. “Ik verwacht dat de tien nieuwe appartementen ook snel verhuurd zijn.” Huys ter Swaach is een zorginstelling in het centrum van Beetsterzwaag die zich wil onderscheiden door kleinschaligheid, aandacht voor de bewoners, rust, structuur en korte lijnen. Blaauw nam Huys ter Swaach twee jaar geleden over.


Versier je eigen

Tuindorado

Gorredijk

KERSTBOOMPJE

voor €5,incl. chocomel

gratis

GLÜHWEIN

't Kiemke 9 • Gorredijk

Zondag 11 december, 12.00 - 17.00 uur

OPEN


Sa!

7 december 2016

5

www.sa24.nl

Brandweermannen oefenen met echte brand

‘Keuzes maken is secondenwerk’ Meerdere keren per week woedde er de afgelopen weken een gecontroleerde brand op de voormalige Romein-locatie aan De Klok in Gorredijk. Zestien korpsen van Brandweer Zuidoost-Fryslân oefenden er hun vaardigheden op realistische wijze. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Hoe ga je

een brandend gebouw binnen? Zit er vuur achter de deur of alleen rook? De deurprocedure noemen ze dat: eerst checken of er hitte achter de deur zit. “Dat dogge se troch der wetter tsjinoan te spuitsjen. As it wetter der drekt wer ôfrint, dan kinst der feilich yn”, legt Ronald de Jong uit. Hij is beroepsmedewerker vakbekwaamheid van Brandweer Fryslân. Drie grote rode containers staan opgesteld op het parkeerterrein. Achterin gooit Dirk Werkman van FireFlash nieuwe pallets op het vuur. Hij trekt de deur van de ‘oven’ achter zich dicht, waarna de oefening kan beginnen.

Rook kijken

Enorme wolken drijven over het terrein. Rookgassen zijn het gevaarlijkst voor de brandweermannen, zegt De Jong. “Moatst goed sjen wat dy reek docht. Hoe is de kleur, hoe dik is de reek en wat kinst derút ôflêze?” Vervolgens meten de brandweermannen de temperatuur van de rook en de ruimte. “Goed oplette. Sakket

de reek en giet de temperatuer omheech, dan hast kâns flammen om ‘e earen te krijen. En as der flammen yn de reeklaach sitte, hast foardatst it witst in ‘flash over’.”

‘CONTROLEER ELKAAR GOED’ In hun gele oefenpakken staan de mannen klaar. Links een groepje voor de L-vormige dubbele container, rechts voor de enkele. “Controleer elkaar goed”, instrueert Dirk Werkman. “En het vriest hard, dus geen water bij de achterdeur spuiten en niet rennen of hollen, het is geen wedstrijd.” Gehurkt vuren de brandweermannen korte stootjes water op de deur af totdat deze zodanig gekoeld is dat ze naar binnen kunnen. De rookgassen binnen worden bestreden met de spuitmond op sproeistand. Langs het plafond van de container kringelt rook, achterin schemeren vlammen door de kier van een deur. Ro-

nald de Jong legt uit: “Dy flammen wolle de reek fuortdrukke. Oer de flier wurdt soerstof nei de brânhaard lutsen. Dêr tuskenyn is de neutrale sône.”

Links of rechts

Een klein kwartiertje duurt het, dan staan de brandweermannen weer buiten en evalueren ze hun actie samen met de instructeur. Keuzes maken bij brand is secondenwerk. Ga je bij binnenkomst van het gebouw, in dit geval de container, eerst links of toch rechts. “Miskien is links de brân mar hingje rjochts reekgassen en leit dêr ien. Miskien is der ek wol op twa plakken in fjoerhaard, dan moatst rekken hâlde mei brânstichting. We jouwe training sûnder yn te gripen. It giet om de leermodus en dat der goed neitocht wurdt.” Ruim tweehonderd brandweermannen van korpsen uit Opsterland, Heerenveen en Oost- en Weststellingwerf oefenden hun deurprocedure, straalpijpvoering, rookgaskoeling en het ‘lezen’ van de brand. Het is voor het eerst dat Brandweer Zuidoost-Fryslân met alle korpsen op locatie oefent. Meestal doen ze dat op oefenlocaties zoals Wijster, mar dit kost minder reistijd. “De minsken bin entûsjast, ik tink dat we dit wol faker sa dwaan gean.”

Oefenen aan De Klok. FOTO: SIETSE DE BOER

‘Aanpassingen Mooi Loevestein te duur’ BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland ziet geen ‘betaalbare’ mogelijkheden om het plan Mooi Loevestein te realiseren zonder uitritten op de Fontein. Volgens het college zijn de kosten voor een alternatief, 335.000 euro, te hoog. Wethouder Piet van Dijk gaf in mei al aan dat het lastig zou worden om met projectontwikkelaar Zwanenburg tot een andere indeling te komen. Mooi Loevestein zorgt al langere tijd voor discussie. De beoogde tweede fase bestaat onder andere uit zes twee-onder-een-kapwoningen met uitritten op Fontein. Bewoners van Fontein vinden dat deze plannen strijdig zijn met afspraken die zij eerder met Opsterland maakten ten tijde van de bouw van hun woningen. In mei nam de raad met één stem meerderheid een motie van Opsterlands Belang en VVD aan die het college opdroeg om alsnog tot een variant zonder uitritten op Fontein te komen.

Schadeclaim

Eerste ronde Winkel en Win GORREDIJK De eerste prijswinnaars van de Whi-actie Winkel en Win Je Prijs van 2016 kregen afgelopen vrijdag hun prijs uitgereikt. De familie Van der Heuvel uit Gorredijk won een Tuindorado-cadeaubon van 250 euro. Wendy Dolstra uit Gorredijk ging naar huis met

een serie waardebonnen (totaal 300 euro) te besteden bij Gall & Gall. De derde prijs die in de eerste ronde is gekozen is een kinderfiets ter waarde van 349 euro, beschikbaar gesteld door On Tour Tweewielers. Deze is gewonnen door Petra de Jong uit Gorredijk. Zij

was niet bij de prijsuitreiking. Op de foto (v.l.n.r.): Antoinette, Cornelis en Colinda van der Heuvel, Rutger Kussendrager (Tuindorado), Wendy Dolstra, Andre Spijksma (Gall & Gall), Anton de Bruin (Whi) en Rianne Kort (On Tour Tweewielers).

Zwanenburg wil zonder deze uitritten dit deel van het plan niet ontwikkelen. Aangevoerde redenen zijn: minder stedebouwkundige kwaliteit en financiële en markttechnische nadelen ten opzichte van het eerste plan. Uitgewerke alternatieven hebben nog steeds uitritten op Fontein. Volgens het college kost bijstelling tot een plan zonder uitritten op Fontein 335.810 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit een verwachte schadeclaim van Zwanenburg, een daling van

de grondopbrengst in het gebied en kosten voor de aanleg van een extra straat. De verhoudingen tussen de bedragen zijn alleen voor raadsleden vertrouwelijk in te zien. Zwanenburg heeft voor deel twee van het plan een omgevingsvergunning nodig. Opsterland kan deze vergunning niet weigeren, omdat daar geen steekhoudende juridisch-planologische belemmeringen voor zijn. Het college gaat ervan uit dat, nu blijkt dat er geen ‘betaalbare’ alternatieven voor het plan zijn, de raad akkoord gaat met een eerder ingediende variant waarin zes uitritten op de Fontein worden teruggebracht naar vier. Hans de Jong (Opsterlands Belang), indiener van de motie, is zo ver nog niet. Hij blijft erbij dat Opsterland zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken. “Ik wol earst wolris goed nei de berekkening fan de ekstra kosten sjen.” Wethouder Piet van Dijk blijft bij zijn mening dat er ook met vier uitritten recht kan worden gedaan aan het met de buurt afgesproken beeldkwaliteitsplan.

Buurtbewoners

De bewoners van Fontein leggen zich nog niet bij de situatie neer. In een brief aan de raad hameren zij nogmaals op de gemaakte afspraken en de bepalingen in het bestemmingsplan Loevestein 3. Bovendien adviseren ze de raad om ook rekening te houden met een schadeclaim van de buurtbewoners wanneer het plan doorgaat.


NOTE VERKOOP BIJ ABD NISSAN

NISSAN NOTE BLACK EDITION HOOG INSTAPPEN VOOR EEN LAGE PRIJS! Nu tijdelijk ¤3600,- inruilvoordeel op de: Nissan

NOTE 1.2 80pk Black Edition

Normaal rijklaar: €18.590,-

Nu voor:

€14.990,-

3 2 x INGEKOCH

T!

Compleet met: airconditioning, navigatie, cruise control, getinte ramen, sportieve bumpers. Black Details: lichtmetalen velgen, dakspoiler, spiegelkappen, hemelbekleding. Standaard met 3 jaar garantie!

Of private lease vanaf: €319,-

ABD NISSAN DEALER OF THEYEAR

Incl. verzekeringen, wegenbelasting, onderhoud én pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.

DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD NISSAN:

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.

DRACHTEN HEERENVEEN

DE HEMMEN 1

Tel: 0512 - 571 671

SKRYNMAKKER 26

Tel: 0513 - 633 775

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan NOTE gecombineerd: 3,6-5,1 l/100km, resp. 19,6-27,8 km/ltr. CO2 -uitstoot variërend van 92 tot 119 gr/km. Rijklaarprijs is inclusief de €3600 inruilvoordeel, btw, bpm, kosten rijklaar maken, afleverpakket, leges en verwijderingsbijdrage en excl. metallic lak. Private Lease op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden.


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 7 december 2016

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Raadsbijeenkomst en –vergadering maandag 12 december 2016 De gemeenteraad vergadert op maandag 12 december 2016 in de raadzaal van het gemeentehuis. In het eerste deel (oriënterende bijeenkomst) kunt u als burger meepraten. In het tweede deel (de raadsvergadering) debatteert de raad en worden besluiten genomen. Onderwerpen oriënterende bijeenkomst Aanvang: 19.30 uur • Ontwikkelingen MFC De Wier • Vaststelling bestemmingsplan Bakkeveen – Camping It Kroese Beamke • Vaststelling bestemmingsplan Tijnje Kom • Vaststelling inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 Wilt u over deze onderwerpen meepraten? Geef dit uiterlijk maandag 12 december 2016, 12.00 uur door aan de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffier@opsterland.nl Agenda raadsvergadering Aanvang: aansluitend aan de oriënterende bijeenkomst 1. Opening raadsvergadering 2. Vaststellen agenda 3. Vragenhalfuurtje 4. a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 november 2016 b. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2016 5. Ingekomen stukken en mededelingen 6. Vaststelling bestemmingsplan Bakkeveen – Camping It Kroese Beamke* 7. Vaststelling bestemmingsplan Tijnje Kom* 8. Vaststelling inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016* 9. Aanpassen beleidsregels huwelijken in Opsterland 10. Wijziging statuten Stichting Burgemeester Harmsmaschool 11. Subsidieplafonds 2017 12. Overzicht vaste subsidieontvangers 2017 13. Sluiting * onder voorbehoud uitkomst oriënterende behandeling

Nieuwe openingstijden Gebiedsteamloketten Gorredijk en Ureterp De loketten van het Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp krijgen per 9 januari 2017 nieuwe openingstijden. Loket Gorredijk Elke maandag van 14.30 tot 16.30 uur Adres: Schansburg 1 (in de bibliotheek)

Loket Ureterp Elke woensdag van 14.30 tot 16.30 uur Adres: Lijteplein 9 (in de bibliotheek)

Loket Beetsterzwaag De openingstijden voor het loket in Beetsterzwaag blijven ongewijzigd: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur Adres: Hoofdstraat 82 (in het gemeentehuis)

Wegenonderhoud De komende tijd wordt een aantal wegen in de gemeente geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk verkeershinder ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl.

Bekendmakingen Bakkeveen Verleende evenementenvergunning - nieuwjaarsfeest, 31 december 2016 22.00 uur tot 1 januari 2017 06.00 uur, nabij Mjúmsterwei 37

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50

Verleende standplaatsvergunning - verkoop van oliebollen, 29 t/m 31 december 2016, parkeerplaats Poeisz Verleende collectevergunning - verkoop van oliebollen, 29 t/m 31 december 2016, voetbalvereniging

Beetsterzwaag Verleende APV-vergunning - verkoop van kerstbomen, 6 t/m 24 december 2016, Kuiperslaan 32

Gorredijk Verleende omgevingsvergunning - plaatsen van hekwerk en mestbassin, de Leijen 91 - nieuwbouw bedrijfspand met kantoor, de Werf 54, 56 en 58 - opwaarderen van de Turfroute, nabij Gorredijk

Langezwaag Verleende omgevingsvergunning - kappen van zes eikenbomen, De Plasse 8

Siegerswoude Verleende omgevingsvergunning - kappen van twee bomen, Taeijewyk 1A

Tijnje

Ureterp Verleende omgevingsvergunning - realiseren van bijgebouw, Mounleane 23 Verleende standplaatsvergunning - verkoop van oliebollen, 1 t/m 31 december 2016, Weibuorren 100

Wijnjewoude Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen van slechte eik, Merkebuorren Verleende omgevingsvergunning - uitbreiden van garagewerkplaats, Tolleane 12 Aangevraagde evenementenvergunning - project X-mas, 24 en 25 december 2016, Tolleane 14

Overige

Verleende collectevergunning - verkoop van oliebollen, 30 december 2016, tennisclub

Aangevraagde evenementenvergunning - expansie festival, 7 t/m 11 september 2017, weiland ter hoogte van Schoolweg Jubbega

Gewijzigde openingstijden loketten Gebiedsteam in de kerstvakantie De loketten van het Gebiedsteam in Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp gesloten op: • Beetsterzwaag: maandag 26 december 2016 • Gorredijk: maandag 26 december 2016 en maandag 2 januari 2017 • Ureterp: woensdag 28 december 2016 en woensdag 4 januari 2017

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Slotakkoord muziekschool

De muziekschool aan de Vlaslaan verliest na ruim veertig jaar haar educatieve functie. Gemeente Opsterland koos dit najaar voor de hoogste bieder; er blijft de komende jaren nog één lokaal beschikbaar voor culturele doeleinden. De actiegroep Red de Muziekschool Beetsterzwaag neemt zaterdag 10 december (17.00-22.00 uur) met Het Slotakkoord feestelijk afscheid van het gebouw. Een dag vol toneel, muziek, cultuur, eten en drinken. Entree: gratis. BEETSTERZWAAG

Oliebollenactie NIJ BEETS Zwembad

De Blauwe Kamp houdt tussen 6 en 16 december een oliebollenactie. Aan de deur kan ingetekend worden voor de oliebollen en appelflappen. De opbrengst wordt gebruikt om de inrit naar het zwembad aan te pakken en de glijbaan van een nieuwe coating te voorzien. Ook krijgt het kinderbad een verfje.

INGEZONDEN

Skâns

Ik doe graag een oproep aan alle inwoners van Gorredijk. Laten we met zijn allen achter De Skâns gaan staan, want wees eerlijk, we willen De Skâns helemaal niet kwijt toch? Ikzelf doe met veel plezier vrijwilligerswerk in De Skâns. Samen met veel anderen neem ik met plezier deel aan de activiteiten gym en sjoelen. Dat willen we graag zo houden. Jannie Kuperus- van Dijk Gorredijk


Sa!

7 december 2016

9

www.sa24.nl

Stichting Present helpt Sinterklaas

Regelpiet blikt alweer vooruit Hoor wie klopt daar kinderen? Sint en zijn Pieten kwamen maandagavond onverwachts langs bij zesendertig gezinnen in Opsterland en Ooststellingwerf die ‘echt niets te makken hebben’. Met pakjes voor de kinderen en een kleinigheidje voor de ouders, bijeengebracht door de vrijwilligers van Stichting Present.

WIM BRAS URETERP Eigenlijk

valt de Sinterklaasactie buiten de activiteiten van de stichting, zegt coördinator Gerard Hoekstra uit Ureterp. “Normaal gesproken doen we niet aan materiële hulp, Stichting Present zet handen in. Waar het mensen niet zelf lukt, helpen onze vrijwilligers met opruimen, schoonmaken en opknappen. Wij springen in waar de reguliere hulpverlening ophoudt, maar er toch wat moet gebeuren.” De Sinterklaasactie sloop er vijf jaar geleden bij in toen een bevlogen vrijwilliger het niet kon aanzien dat de Sint voorbij zou gaan aan de voordeur van een groot gezin in nood. Hoekstra: “Zij begon voor de familie cadeautjes in te zamelen. Maar de een wel en de anderen niet, dat was ook zo wat. We wisten nog meer gezinnen waar een bezoek van de Sint ook meer dan welkom zou zijn. En zo waai-

erde het elk jaar verder uit. Inmiddels hebben andere afdelingen van Stichting Present de actie ook overgenomen.”

Om de hoek

De adressen krijgt Hoekstra van professionele hulpverleners van de gemeentelijke gebiedsteams en van maatschappelijke instellingen. Zij geven ook de namen van de mensen voor wie Stichting Present zich het hele jaar door inzet. “Het gaat om personen met heel weinig geld. Bijvoorbeeld om alleenstaanden en gezinnen die met een paar tientjes de week moeten zien door te komen en afhankelijk zijn van de voedselbank. Ze wonen vaak om de hoek, maar je ziet ze niet. Ze maken zich onzichtbaar, de gordijnen zitten dicht en de deur blijft op een kier. Wij kunnen hun problemen niet oplossen, maar onze vrijwilligers kunnen wel helpen de boel weer een beetje op orde te krijgen.” Als coördinator van de afdeling

Voordat Sinterklaas maandagavond ook voor de Stichting Present op stap ging, was hij overdag op bijna alle scholen op bezoek. Sa!-fotograaf Sietse de Boer kwam hem tegen op obs De Flecht in Lippenhuizen.

Zuidoost koppelt Hoekstra de hulpvraag en de vrijwilligers aan elkaar. Met een contract van acht uur is hij de enige betaalde kracht, daarnaast werkt hij twee dagen voor de afdeling Leeuwarden. In de stad gaat het allemaal wat formeler. “Hier in Ureterp ken ik iedereen en weet ik altijd wel iemand voor een klusje. Ik leg nu eenmaal makkelijk verbinding, ook buiten het dorp. Ik ben van het regel- en ritselwerk; plannen is niet mijn sterkste punt maar improviseren wel.” De vrijwilligers doen

het werk, benadrukt Hoekstra, hijzelf heeft twee linkerhanden. Maar goed, vrijwilligers gaan ook weleens op vakantie of hebben soms hun eigen besognes. In noodsituaties, zoals laatst bij een huisuitzetting, springt hij zelf bij. Hoekstra komt dan ook tijd tekort, zowel in Leeuwarden als hier in Zuidoost. “Ik zie altijd wel een oplossing en dat weten instanties inmiddels ook. Maar dat betekent dat het je ook permanent bezighoudt.”

Hij duwt en trekt aan kerkelijke en politieke organisaties om ze bij de les te houden. ‘Daar heb je hem weer’ vangt hij regelmatig op. Toen hij laatst de PvdA in Leeuwarden eraan herinnerde dat ze weer eens aan de beurt waren, brachten ze Diederik Samsom mee. “Ik heb hem even aangesproken en gezegd: jullie hebben nu wel de participatiemaatschappij bedacht, maar dat gaat niet vanzelf. Er zitten losse einden aan en daar hebben jullie ons voor nodig.” stichtingpresent.nl

naar Leeuwarden en is nog altijd in bezit van het Fries Museum. Het kerkbestuur van nu wil het beeldje graag terug in de eigen kerk, maar krijgt daarvoor nog geen medewerking van het museum. Om de geschiedenis van Sint Bar-

bara levend te houden heeft de kerk kaarsen laten maken met de afbeelding van de heilige. Bij de ingang van de kerk hangt een afbeelding van het beeld en rond de naamdag probeert de kerk stil te staan bij Sint Barbara.

Duwen en trekken

Het beeldje van Sint Barbara en Terwispel TERWISPEL Maandag vierden we in Nederland Sinterklaas, maar zondag stonden de kerkgangers in Terwispel stil bij de naamdag van Sint Barbara. Deze heilige speelt een rol in de geschiedenis van de plaatselijke kerk. De huidige kerk aan De Streek is gebouwd in 1864. Op dezelfde plek maakte een zware decemberstorm een jaar eerder een einde aan de kerk die daar waarschijnlijk al sinds de 14e eeuw stond. De burgemeester van Opsterland sloot de kerk en het kerkbestuur besloot de oude kerk af te breken en een nieuwe kerk te bouwen. Tijdens de sloop dook onder de vloer het beeldje van Sint Barbara op.

Beeldenstorm

Het is speculeren hoe het beeldje daar terecht is gekomen. Hendrik Span uit Tijnje dook in de geschiedenis van de kerk en kwam met een verklaring. Het beeldje stamt waarschijnlijk uit de tijd dat de kerk nog in katholieke handen was en er volop heiligenbeelden in de kerken stonden. Misschien, zo denkt Span, is het beeldje onder de

bekend als ûnwaarskamp. Bij opgravingen werden onder andere tufstenen gevonden, rond 1100 een veel gebruikt bouwmateriaal.

Onweer

vloer verstopt ten tijde van de beeldenstorm in 1566, in een poging het beeld voor vernietiging te behoeden. In dat geval heeft het beeld er zo’n 300 jaar gelegen. Maar waarom Sint Barbara? Het is bekend dat de kerk van Terwispel rond 1100 op een heel andere plek in het dorp stond, op de kruising van wat nu Alde Dyk en Mouwewei is. Terwispel was toen een vrij grote parochie en had een eigen pastoor. Uit overlevering is bekend dat deze kerk door blikseminslag is verwoest. De hoek waar de kerk stond staat nu nog altijd

Sint Barbara is onder meer de beschermheilige tegen onweer en bliksem. Op beelden en schilderijen is de heilige Barbara vaak te herkennen aan een toren die ze onder haar arm draagt. Barbara leefde in de 4e eeuw. Zij liet zich tot het Christendom bekeren. Dat was zeer tegen de wil van haar vader die haar martelde en opsloot in een toren met twee vensters. Barbara liet er een derde venster in maken als symbool voor de Drie-eenheid. Als straf van God werd haar vader door de bliksem getroffen en stierf. De geschiedenis van Sint Barbara, de blikseminslag in de kerk op de ûnwaarskamp en de vondst van het beeldje komt zo bij elkaar. In de 19e eeuw hadden de kerkbestuurders niet veel belangstelling voor het gevonden beeldje, het verhuisde

Schrijven tegen onrecht OLDEBERKOOP Op 10 december organiseert Amnesty International in mfa MeJander (9.0012.00 uur) de jaarlijkse Schrijfmarathon. Wereldwijd wordt dan massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om

berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers. Er zijn voorbeeldteksten beschikbaar.

Donatie kerstpakketten GORREDIJK Voedselbank Opsterland roept bedrijven, particulieren en instellingen op om hun overbodige kerstpakketten te schenken aan de Voedselbank. Inleveren kan bij het magazijn achter de benzinepomp aan de Stationsweg in

Gorredijk. In de even weken op dinsdagmiddag (13.3016.00 uur) en woensdagmiddag (13.30-15.00 uur) en in de oneven weken op vrijdag (9.30-12.00 en 13.30-15.00 uur). voedselbankopsterland.nl


Malischa Kledingverhuur Keuze uit ruim 15.000 kostuums ook voor groepen

verkoop diamond FX schmink, stomerijdepothouder Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur

(wijzigingen voorbehouden, zie website voor de meest actuele tijden)

Tolhรปsleane 10 8401 GA GORREDIJK - Tel: 0513 466 130 / 0630 032 835 - www.malischa.nl


Sa!

7 december 2016

11

www.sa24.nl

Jeroen Advocaat maakt ijsbeelden

Dagelijkse vrieskou voor kunstenaar Op een stevige nachtvorst na, is het nog niet echt winter. Maar kunstenaar Jeroen Advocaat uit Gorredijk kleedt zich al anderhalve week dagelijks tegen vriestemperaturen. Hij werkt als een van de 42 ijskunstenaars aan een creatie die vanaf 10 december te zien is tijdens het Nederlands IJsbeelden Festival in Amsterdam. AREND WANINGE GORREDIJK Na twee

Koud klusje voor Jeroen Advocaat. FOTO: KLAAS-JELMER SIXMA.

edities in Zwolle is het festival dit jaar neergestreken aan de Arena Boulevard nabij de Amsterdam ArenA, met muziek als thema. “Ik werk aan een scène rond ‘rockabilly in the fifties and sixties’. Ik ben met een grote jukebox bezig als onderdeel van die scène.” Jeroen houdt zich voor het derde jaar in de wintermaanden bezig met ijssculpturen. Veel langer is hij al actief als zandkunstenaar. In 2013 werd hij zelfs Nederlands kampioen Zandsculpturen. “Ik werk al meer dan dertien jaar met zand. In het wereldje van

de zandsculpturen kent iedereen elkaar en anderen vonden dat ik ook wel met ijs aan de slag kon, hoewel die kou niet echt mijn ding is.” Voor het maken van zandsculpturen reist Jeroen de hele wereld over. Hij is veel actief in Azië, maar ook in Engeland en Duitsland. “En natuurlijk op het jaarlijkse festival in Sneek.” Als het beeld in Amsterdam klaar is, wacht de volgende ijsklus in Zwitserland. Daarna is er een vakantie en dan begint het nieuwe jaar met het eerste indoor zandsculptuurfestival in Garderen. “De sculpturen nemen veel

van mijn tijd in beslag. Ik ben eigenlijk illustrator, maar dat schiet er nu weleens bij in. Ik ben een druk bezet kunstenaar, maar daar ben ik ook wel blij mee.” Zand en ijs zijn wel twee verschillende dingen, weet Jeroen ondertussen. “IJs biedt iets meer mogelijkheden om bijvoorbeeld een arm uit te laten steken. Dat is bij zand een stuk lastiger.” De kunstenaars gaan met grote blokken ijs aan de slag. Het komt in verschillende vormen binnen. “We hebben wit ijs, transparant ijs en sneeuw. Zo kun je toch enigszins kleurverschillen creëren. Dat je bij de ijsbeelden door een deel van de creatie heen kunt kijken geeft wel een heel speciaal verschil met zand. Het Nederlands IJsbeelden Festival ‘Music Inspires’ is geopend van 10 december t/m 5 februari. ijsbeelden.nl nietvergeten.com

Huisvesting vergunninghouders BEETSTERZWAAG Opsterland heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel dat gemeenten voortaan moeten meebetalen aan de opvang van statushouders bij het COA, wanneer ze zelf niet voldoende huisvesting bieden voor statushouders. Het COA heeft regelmatig te maken met gebrekkige doorstroom van statushouders naar reguliere woningen. Gemeenten zijn jaarlijks verplicht een centraal vastgelegd aantal statushouders in de gemeente te huisvesten. Wanneer gemeen-

ten niet aan deze verplichting voldoen, blijven statushouders noodgedwongen in de dure COA-opvang. Om gemeenten te stimuleren meer werk te maken van het vinden van geschikte huisvesting wil het Rijk deze ‘boetes’ uitdelen. In een reactie op dit voorstel kaatst Opsterland de bal fijntjes terug naar het COA. Het COA is namelijk ook lang niet altijd in staat om vluchtelingen te leveren wanneer gemeenten wel huisvesting beschikbaar hebben. Ook gezinsherenigingen laten lang op zich

wachten, vindt Opsterland. Ze vraagt of gemeenten de gemaakte kosten in deze gevallen dan ook kan declareren bij het COA. Ook het feit dat de nieuwe wet met terugwerkende kracht wordt ingevoerd valt niet in goede aarde. Tot slot vindt Opsterland dat de nieuwe wet belemmerend werkt op de samenwerking van gemeenten om statushouders op te vangen. Door de nieuwe wetgeving kan volgens Opsterland tussen gemeenten een strijd ontstaan.

mr. Dorien Koopmans-de Boer kandidaat-notaris

ERFENIS MET SCHULDEN Vanaf 1 september 2016 krijgen nabestaanden niet langer zomaar een erfenis met schulden in hun maag gesplitst. Daar zat je voorheen heel makkelijk aan vast. Het meenemen van enkele spullen uit het huis van de overledene was al voldoende om de erfenis te aanvaarden. Ook het betalen van een etentje met de pinpas van de overledene kon zorgen voor zo’n ‘stilzwijgende aanvaarding’. Dat betekende meteen dat de nabestaande alle bezittingen én schulden uit de nalatenschap kreeg. Was er sprake van

Marjola Blomke Marjola foar... Grijp-

IN BLOMKE FOAR BEETSTERZWAAG

stra is eigenaar van sportschool Medifit. Maar volgens Roelien Merkus uit Beetsterzwaag is ze veel meer dan dat. “Ze is een inspirator die mensen aan het sporten krijgt die anders niet zo snel gaan sporten, zoals ouderen en mensen met een beperking.” Daarom vindt Roelien, die zelf ook al anderhalf jaar bij Medifit fitnest, dat Marjola zeker in aanmerking komt voor een bloemetje. “Er zijn heel wat zeventigers en tachtigers die zij stimuleert om te blijven bewegen. Dat doet ze fenomenaal. Ze werkt ook met bewoners van Talant; heel indrukwekkend om te zien hoe ze met deze speciale groep aan de slag gaat. Ze legt er alles in, veel meer dan ze hoeft te doen. Ze maakt het gezellig en leeft heel erg met haar sporters mee. Spontaan

Grijpstra

een negatief saldo, dan werd de erfgenaam daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Tot nu toe was er al sprake van aanvaarding bij het opruimen van een woning of het veilig stellen van sieraden. Onder de nieuwe regels is er nog niets aan de hand, als je maar inzichtelijk maakt wat je bewaart en waar. Iets dat alleen emotionele waarde heeft, zoals een fotoalbum, mag je nu gerust meenemen. En als een huis (snel) leeg moet, mag je de spullen (laten) opslaan. Pas bij het verkopen van spullen, is er sprake van een handeling die leidt tot aanvaarding van de erfenis. Maar om helemaal zeker te zijn dat je niet voor verrassingen komt te staan, adviseren wij altijd nog om beneficiair te aanvaarden. Vooral als het niet van meet af aan duidelijk is wat er in de nalatenschap zit en welke aanspraken er nog kunnen

en altijd oprecht gemeend. Ze legt niets op maar krijgt mensen mee, gewoon door heel enthousiast te zijn.”

Dringende oproep

Deze rubriek wordt heel erg gewaardeerd door mensen die geheel onverwacht met een blomke in het zonnetje

worden gezet. Het bakje met kandidaten is op dit moment leeg. Om de rubriek door te zetten zijn we dringend op zoek naar nieuwe kandidaten. Kent u iemand die weleens een bloemetje verdient? Laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar redactie@sa24.nl of bel 06-52 47 10 13.

komen.


Speciaal voor jou geselecteerd:

250 Nordmann sparren Nu gratis kerstboom (t.w.v. € 25,-) bij aankoop vanaf €100,-.

Meer dan 60 topmerken

Aeronautica | Alan Red | Amsterdams Blauw | Amsterdenim | Arma | Armani Jeans NEW | Atelier Noterman | Baileys | Barbour | Benvenuto NEW | Blue Industry | Born With Appetite | Boss | Boss Orange | British Indigo NEW | Canepa NEW | Cast Iron | Cavallaro | Circle of Gentlemen | Common Sense NEW | Corneliani CC | Culture | Denham | Desoto | Deus NEW | Diesel Jeans | Dobotex | Don the Fuller NEW | Drykorn | Dutch Dandies NEW | Eton | Forbici NEW | Fortezza | Four-ward H | G-Star | Garage | Gardeur | Giordano | Goosecraft | Gran Sasso Hackett | Hilfiger Denim | Hilfiger Tailored | Hugo | Immediate | Jack & Jones Vintage | Jaggy NEW | Koll3kt | Kultivate | L.B.M. | Levi Strauss | Levi’s Underwear | Manderley | Manuel Ritz | Marc O’Polo | Marnelli | Masons | Mays and Rose | Mey | Meyer | MMX | Nino Danieli | No Excess | Olymp | Pearly King | Pierre Cardin | Pig and Hen | Profuomo R2 | Rains | Ralph Lauren | Reset | Roosenstein Wolke | Roy Robson | Save the Duck jassen | Scotch & Soda | Scotland Blue NEW | Secrid Wallets | State of Art | Stenstroms | Stetson NEW | Stone Island | Studio Milano | Superdry | Ted Baker | Tenson NEW | Tommy Hilfiger | Tramarossa | Vanguard | William Lockie NEW | Witloft | Woolrich | Xpooos | Zwarte Coffee

DE HEEREN VAN RINSMA | LIJNBAAN 7 | GORREDIJK | WWW.DEHEERENVANRINSMA.NL


Sa!

7 december 2016

13

www.sa24.nl

Zesde editie van TynjeRock

Stoere vrouwen van Las Bandidas Passie voor muziek, stoer en vooral geen gezeur. Rocken en rollen tot je erbij neervalt en heel veel lol. Het zijn de kenmerken van de jonge band Las Bandidas. Pas dit jaar gestart en nu al geprogrammeerd op de zesde editie van TynjeRock. RENSKE WOUDSTRA TIJNJE Las Bandidas

bestaat uit vijf pittige meiden die spelen wat ze lekker vinden. Een vrouwenband dus en dat is best bijzonder in het Nederlands muzieklandschap. Vrouwelijke muzikanten zijn niet dik gezaaid, zeker niet als het ook nog niet-zeurende en stoere meiden moeten zijn. “Want dat is echt in foarwaarde om mei te dwaan.” Jarenlang droomde Desy la Granga van een vrouwenband. “Fiif jier ferlyn kaam ik Styn Idsardi tsjin op it Flaeijelfeest. Ik tocht, dy moat ik ha.” En daar bleef het vooreerst bij. “Jierrenlang ha we tsjin elkoar sein: we bin in band.” Maar ja, met alleen een gitarist en drummer ben je er nog niet. Tot Desy vorig jaar op een bruiloft Miriam van der Veen hoorde zingen. “Ik bin nei har ta stapt en ha frege of se ek yn in frouljusband spylje woe.” Volmondig ‘ja’ en toen Styn aan kwam zetten met bassist

Hannah van Veen kreeg de band ineens gestalte. Toetsenist en violist Nadine Blaak werd aangetrokken en begin dit jaar ging de band los. Soepeltjes, want het zijn alle vijf ervaren muzikanten. Styn: “As Desy ynset dan heakket elkenien oan. We spylje ‘greatest hits’, nûmers wêr’t net ien stil by stean bliuwe kin.” Styn Idsardi uit Tijnje was drie jaar lang drummer bij Skraal.

Vriendinnengroep

Inmiddels is Las Bandidas een hechte vriendinnengroep. De muzieksmaken passen verbluffend goed bij elkaar, vinden de meiden. Styn: “We dogge gjin gekke dingen, it giet om de muzyk.” Maar een beetje kinky mag het best zijn met hun korte rokjes. “In bytsje seksy is ús ‘dresscode’, stoer en hot en soms in bytsje ‘rockabilly’.” Over de naam is goed nagedacht. Een collega-muzikant bedacht dat The Banditas, de boefjes, wel wat was. Ze besloten er ‘boefin-

Las Bandidas debuteren op TynjeRock.

netjes’ van te maken door het vrouwelijke voorvoegsel ‘las’.

In november trad Las Bandidas voor het eerst op. In hun eigen oefenlocatie De Musykfabryk in Heerenveen. Ongelukkigerwijs moesten de meiden eerst nog op zoek naar een tijdelijke vervanger voor toetsenist Nadine Blaak die voor haar studie aan het conservatorium een paar maanden in Griekenland verblijft. Ze vonden Bart Koet, een man dus. Lief-

kozend noemen ze hem ‘onze struikrover’. En als je toch aan het oefenen slaat voor een optreden, dan kan daar nog best een gig bij. “We kin ek wol op TynjeRock spylje”, gooide Styn in de groep. Kunnen we dat? Jazeker, besloten de bandleden. Vooralsnog bestaat het repertoire van Las Bandidas uit covers. Oud en swingend, van The Doors tot Janis Joplin; nummers waar je niet bij stil kunt blijven staan. Lasbandidas.nl

TynjeRock De zesde editie van Tynje Rock is op zaterdag 10 december (20.30 uur) bij Café Restaurant Overwijk. De bands die van zich laten horen: 4-Takt, Las Bandidas, Electric Eva, Skraal en The Troopers. Entree: 7,50 euro. tynjerock.nl

‘Amateurs’ bij Rjucht en Sljucht

ZaZazorg zoekt vrijwilligers

Rjucht en Sljucht spilet freed 16 en sneon 17 desimber (20.00 oere) de komeedzje ‘Amateurs’ yn kafee Overwijk. It stik is skreaun troch Wannie de Wijn en yn it Frysk oerset troch Gurbe Dijkstra. Yn it stik mei de toanielploech Sân har

GORREDIJK Stichting ZaZazorg zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Een kind met een ernstige ziekte heeft een enorm effect op het leven en welbevinden van het hele gezin. Een paar extra handen zijn dan welkom. De vrijwilligers worden ingezet voor bijvoorbeeld boodschappen doen, koken, spelen met

DE TYNJE

nije stik opfiere yn in folle gruttere seal as se wend binne. En omdat se goed foar it ljocht komme wolle, ha se in profesjonele regisseur frege. De senuwen slagge ta: noch mar in pear repetysjes en de tekst sit der by guon noch lang net

yn, de kostúms binne net klear en mei it dekôr moat men noch begjinne. De toanielmaster is te let en hoe wurket it hjir eins allegear? Ek de eardere regisseur hat sa syn problemen.

Stemmen voor het Groene Lintje Elk jaar wordt in Heerenveen het Groene Lintje uitgereikt aan een persoon of organisatie die het afgelopen jaar iets betekend heeft voor de natuur en het milieu. Dit jaar zijn vier personen of organisaties genomineerd: natuurvoedingswinkel De Swan-

HEERENVEEN

neblom, edelsmid Harm Bron, Volkstuinvereniging Heerenveen en Fairtrade-werkgroep (H)eerlijk Heerenveen. Tot en met 19 januari 2017 kan worden gestemd voor de publieksprijs. De juryprijs wordt toegekend door Statenlid

Retze van der Honing, gemeenteraadslid De Fryske Marren Matthijs Sikkes en voormalig wethouder van Terschelling Irona Groeneveld. Stemmen kan op de website van GroenLinks Heerenveen. heerenveen.groenlinks.nl

Scholen terug naar gemeente BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland heeft per 1 november twee niet meer in gebruik zijnde schoolgebouwen teruggenomen van onderwijskoepel Comprix. Het gaat om de voormalige basisschool De Flambou aan de Mientewei en de voormalige basisschool Trimbeets aan de Ringenoldusstrjitte, beide in Gorredijk. De twee schoolgebouwen

staan op dit moment leeg, omdat beide scholen zijn samengevoegd tot een nieuwe centrumschool. Ze krijgen straks een plek nabij de Burgemeester Harmsma School. De fusieschool maakt tot die nieuwe school gebouwd is gebruik van de schoolgebouwen van voormalige basisschool De Tsjerne. Deze gebouwen kwamen leeg nadat de leerlin-

gen die er tot de zomer zaten hun intrek namen in de dit najaar geopende nieuwe school Loevestein. Het terrein van Trimbeets wordt gebruikt voor de bouw van een nieuwe mfa. Het is nog niet bekend wat Opsterland met de schoolgebouwen van De Flambou gaat doen.

de kinderen, oppassen, een luisterend oor bieden of iets in de tuin doen. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn daarbij de sleutelwoorden. Alle vrijwilligers worden geschoold om gezinnen met ernstig zieke kinderen te ondersteunen. Vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen. Aanmelden kan via zazazorg.nl of 06-2950 6653.

Viltgroep Flues GORREDIJK Viltgroep Flues exposeert van 11 december t/m 26 februari in Museum Opsterlân. Al bijna twintig jaar werken de zes dames van Flues intensief samen. Ze maken textielobjecten, voornamelijk van handgemaakt wolvilt. Gezamenlijk kunnen ze objecten maken die van afmeting te groot en te zwaar zijn om alleen uit te voeren. In ‘Vurige Aarde, Gouden Grûn’ toont Flues het resultaat van experimenteren met turfvezels en wol. Turf was de inspiratiebron voor wandkleden en objecten met prachtige kleuren en structuren. Met respect voor de eeuwenoude geschiedenis en het harde le-

ven van de veenarbeiders laat Flues op eigentijdse wijze de schoonheid van turf zien. museumopsterlan.nl


Varkenshaas culinair

4

99

7,95

9,62

8,98

Per 500 gram Kiloprijs 9,98

Hollandse garnalen

6

4

Varkensrollade

98

6,00

bakje 200 gram

Zalmfilet met huid

4

49

98 per kilo

Jumbo vanille schepijs

1,49

bakje 2 stuks

0

99 bak 1 liter

Jumbo rundercarpaccio

Rundercarpaccio met dressing en Italiaanse kaas. Schaal 120 gram

Jumbo gourmetschotel populair

3,19

5x mini runder hamburgers, 6x gemarineerde kipmedaillons, 6x mini varkensfiletlapjes, 6x gemarineerde slavlinders, 4x gemarineerde varkensrib-eyes Schaal 750 gram

7

99

2

49

Alfa krat, Bavaria krat, Amstel 0.0% of Corona Extra

Alfa 2 kratten met 24 flesjes à 30 cl, Bavaria 2 kratten met 12 flesjes à 30 cl, alle Amstel 0.0% 2 pakken met 6 flesjes of blikjes of Corona Extra 2 verpakkingen met 6 flesjes à 35,5 cl.

Geen 18, geen alcohol

2

e

3 VOOR

Kerst wijnen

1500

Signé Bourgogne Chardonnay, Tussock Jumper Pinot Noir, Cru de la Maqueline Bordeaux, Marqués de Montañana Seleccion Especial, Puklavec & Friends Sauvignon Blanc & Pinot Grigio, Trovisca Ruby Port. Alle combinaties mogelijk 3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

HALVE PRIJS*

m Geldig van wo 7 t/ 16 za 31 december 20

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

7 december 2016

15

www.sa24.nl

Timmermannen Taekema en Lieuwes gaan samen verder

‘Wy kinne eins net sûnder elkoar’ Ze timmeren beiden op dezelfde manier, weten precies wat ze aan elkaar hebben en met de aantrekkende economie en een toenemend aantal klussen is een iets bredere basis wel lekker. Dus besloten Rinse Taekema en Onno Lieuwes vanaf het nieuwe jaar samen verder te gaan. AREND WANINGE WIJNJEWOUDE Ze

hebben het geprobeerd, maar eigenlijk kunnen ze niet zonder elkaar. Daarom bundelen Rinse Taekema en Onno Lieuwes hun bedrijven onder de naam Bouwbedrijf Taekema & Lieuwes. De beide timmermannen kennen elkaar al jaren. Rinse begon in 2006 voor zichzelf en bouwde een leuke klantenkring op in een straal van zo’n dertig kilometer rond thuisbasis Wijnjewoude. Onno leerde het vak bij Van der Sluis en De Haan. Toen zijn opleiding klaar was ging hij aan de slag bij Rinse, die met zijn bedrijf is gevestigd in het naastgelegen pand aan de Tolleane. “By Rinse ha ik it fak fierder leard. Dat is ek sa moai. Wy timmerje op deselde manier. Wy begri-

pe elkoar blyn. At Rinse út in wurk stapt, kin ik sa fierder.” Onno werkte op uitzendbasis, maar regelgeving gooide op den duur roet in het eten. Ze vonden een oplossing. Onno ging als zelfstandige verder, vanuit zijn woonplaats Langezwaag. Zo kon Rinse hem weer inhuren. Onno: “Mar at ik dan sels putsjes hie, wie dat ek wer lêstich.” De beide mannen hebben nu de knoop doorgehakt. Ze gaan samen als ondernemers verder. Voor Rinse heeft dat ook nog een belangrijk ander voordeel. “Ik bin net sa’n papierman. Onno kin dat better. Ik moast dat der altyd jûns wat by dwaan, leuk is oars. No kin Onno dêr in dei yn de wike mei oan de gong.” Door samen te gaan kunnen ze met behulp van de twee of

Onno Lieuwes en Rinse Taekema. FOTO: VIONA WILSTRA

drie ingehuurde medewerkers ook grotere klussen aan. “Folle grutter as in man as fiif wolle wy eins ek net wurde. Mar dat is wol in moaie grutte yn in wer groeiende merk.” Rinse en Onno merken dat de mensen weer wat meer vertrouwen krijgen. Het aantal aanvragen neemt toe. Verbouwingen, uitbreidingen, maar ook het isoleren van woningen is populair. Ze hopen de komende jaren ook te kunnen profiteren

Zorgen over sociale huurwoningen BEETSTERZWAAG Minister Blok vindt dat woningcorporaties te weinig investeren in sociale woningbouw. Ze zitten op hun geld, stelde hij vorige week. Dat gaat wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland te ver. “De corporaties hebben kapitaal nodig om het bestaande woningbezit op te knappen, dat snap ik.” Maar Van Dijk vindt het wel tijd om de woningcorporaties te prikkelen. Opsterland overlegt momenteel met commerciële partijen over een proef in Ureterp voor de bouw van sociale woningen. “Ik wil kijken wat de mogelijkheden van de

markt zijn.” Van Dijk weet dat corporaties huiverig zijn voor dit soort initiatieven. Ze zijn bang dat commerciële partijen de krenten uit de pap pikken. “Maar doen de corporaties hun werk, dan hoef ik niet met commerciële marktpartijen in de slag.” Opsterland toonde zich vorige week kritisch naar woningcorporatie Elkien over haar plannen om 192 bestaande huurwoningen in de gemeente onder te brengen in een categorie die niet onder de sociale woningvoorraad valt. Wanneer in deze woningen nieuwe

huurders komen stijgt de huur en de woningen worden mogelijk op termijn verkocht. Opsterland vindt dat op dit moment een stap te ver. Van Dijk: “Wij willen eerst in 2017 kijken wat de behoefte aan huurwoningen in Opsterland is. Dan kunnen woningen worden beoordeeld en kan eventuele verkoop van een deel van de woningen volgen.” Opsterland presenteert binnenkort een woonvisie, waarin onder andere verder wordt ingegaan op sociale woningbouw. Elkien bezit in de gemeente Opsterland 2.287 woningen.

van de aandacht die Wijnjewoude geeft aan duurzaamheid in haar streven naar een energieneutraal dorp. Ze zijn alvast op zoek naar een goede timmerman die zelfstandig kan werken. ”Kandidaten kinne harren wol melde.” Onno en Rinse zijn klaar voor de volgende stap. Voor de grote loods staan twee bussen, schoongepoetst en bestickerd met de nieuwe naam en het

nieuwe logo. Het pand aan de Tolleane biedt voldoende ruimte voor een ruim machinepark. Rinse: “Wy meitsje hjir kezynen en doarren sels.” Een stapel eikenhouten binnendeuren ligt klaar voor gebruik. “Dêr bin minsken op it stuit sljocht op.” Beide timmermannen zijn geen uitgebreide praters. Op de vraag wat elkaars sterke punten zijn, blijft het wat stil. “Wy binne aardich itselde en foaral hurde wurkers.”

Van Selm voorzitter P10 BEETSTERZWAAG Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland, wordt met ingang van 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van de P10, een samenwerking van vijftien grote plattelandsgemeenten. Van Selm: “Opsterland is altijd een actief bijdragende gemeente geweest in de P10. We zijn vereerd dat het voorzitterschap bij ons en in het noorden belegd wordt de komende periode. We zijn enthousiast om vanuit het voorzitterschap met andere P10-gemeenten samen het geluid van het platteland krachtig te laten horen.” De grote plattelandsgemeenten van Ne-

derland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen. De P10 richt zich op het benadrukken van de kracht van het platteland op zowel nationaal als Europees niveau. Centrale thema’s op de strategische agenda zijn een aantrekkelijk platteland, maatwerk voor het platteland en het samenspel tussen stad en platteland. Kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen zijn daarbij essentieel. De P10 maakt zich onder andere sterk voor snel internet op het platteland en voor financieel maatwerk en maatwerk in regelgeving.

vaste waarneemster Paulien Raspe. “De huisartsen uit Jubbega vroegen eerder al of we spreekuur wilden houden in Jubbega. Het liefst in hun praktijk, maar daar was niet voldoende ruimte. Die ruimte is er wel in het consultatiebureau in De Kompenije.” Voorlopig is er een keer per week spreekuur. In de toekomst volgt eventueel uitbreiding naar meer dagdelen. De locatie in Jubbega beschikt niet over een echoapparaat. Voor de eerste consulten moeten de Jubbegasters daarvoor toch naar Gorredijk. Eerder dit jaar opende Bloesem ook een vestiging in Beetsterzwaag. “Hiermee zijn we in alle hoeken van ons

verzorgingsgebied dichtbij. Daar laten we het bij. Wordt het gebied te groot, dan kun je niet op tijd bij een bevalling zijn. We hanteren de regel dat we binnen vijftien tot twintig minuten vanaf Gorredijk bij een bevalling kunnen zijn.” bloesemverloskundigen.nl

Bloesem Verloskundigen ook in Jubbega Bloesem Verloskundigen uit Gorredijk is sinds november ook gevestigd in Jubbega. Elke donderdagmiddag (13.00-18.00 uur) kunnen zwangere vrouwen en hun partners terecht op het spreekuur in De Kompenije. Verloskundige Ingrid Hollema: “Er komen veel zwangeren uit Jubbega op onze hoofdlocatie in Gorredijk. We merkten dat veel van hen niet beschikken over een auto. Je ziet ze dan met de bus komen en soms zelfs op de fiets. Die mensen willen we graag tegemoetkomen.” Bloesem Verloskundigen wordt gerund door de compagnons Ingrid Hollema en Andersche Tamminga met

JUBBEGA

Ingrid Hollema en Andersche Tamminga. FOTO: VIJN FOTOGRAFIE

Ds v.d. Meer

GORREDIJK Ds. Lieuwe van der Meer neemt zondag 11 december (9.30 uur) in een speciale dienst afscheid van de Ontmoetingskerk in Gorredijk. ‘s Middags (14.00-17.00 uur) is er een receptie in de kerk. Van der Meer was 18 jaar als predikant actief in Gorredijk.


Muziek

easy & FREE

(ISM ‘T NUT gORREDIJK) ZONDAG 18 DECEMBER 2016 Aanvang 15.00 uur | € 15,- | LEDEN ‘T nut € 8,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa!

7 december 2016

AGENDA

Kerstmarkt

BOORNBERGUM Vrijdag 9 december (16.30-19.30 uur) organiseert muziekvereniging Looft den Heer een grote kerstmarkt met diverse stands in dorpshuis ’t Bynt. Entree: gratis.

DO 8 DEC

19:30 UUR | GORREDIJK Kerst Workshop SCW de Opstap

Maria-concert

OLDEBERKOOP Het Opsterlands Vocaal Ensemble geeft zondag 11 december (15.30 uur) een Maria-concert in de Bonifatiuskerk. De Ave-Maria’s en andere Maria-liederen van verschillende componisten en uit verschillende tijden worden afgewisseld met korte poëtische en informatieve teksten over de persoon van Maria. Met medewerking van Susan Boukema, pastoraal werker bij het bisdom Groningen/Leeuwarden. Entree: 5 euro.

Nij-Beetster kerstmarkt

In en rond ‘t Trefpunt is er op zaterdag 10 december (14.00-18.00 uur) een sfeervolle kerstmarkt. Met ruim 150 meter aan kramen met diverse artikelen, van groen tot zuivelproducten en van massage tot pantoffels. Op de foto met de kerstman, een knutselhoek, kaarsje branden voor dierbaren en rebus met vleesprijs van de ambachtelijke keurslager. Met een gezellig kerstplein met glühwein, chocolademelk, wafels, poffertjes en broodjes vlees. Muziek van Frans en the Happy Angels en dweilorkest De Boljeiers uit Tijnje.

NIJ BEETS

Sing-in met Christmas carols

Gezellig zingend de kerstdagen tegemoet kan op donderdag 15 december (20.00 uur) met de Sing-in met Christmas carols in de St. Piter. Met begeleiding van popkoor Let’s Try uit Nieuwehorne. Zij brengen een selectie van christelijke, ingetogen en feestelijke kerstliederen. Luisteren mag, meezingen ook. Entree: 5 euro.

URETERP

Kerststukken maken

Het LETS-café Ureterp staat zaterdag 10 december (14.30-16.30 uur) in het teken van kerststukjes maken. Bloemist Wouter Thomassen leert de deelnemers op eenvoudige wijze een leuk kerststuk te maken. Zelf meenemen: een tas vol dennengroen en hederabladeren, naalden, garen, snoeischaar, keukenmesje, paar bloemen met steel, tak van een struik, rond stuk oase en schaal.

URETERP

VR 9 DEC

10:00 UUR | GORREDIJK Kerst Workshop SCW de Opstap

Carsie Blanton op Muziekpodium

BAKKEVEEN Muziekpodium Bakkeveen organiseert op vrijdag 9 december (20.30 uur) samen met De Slotplaats een concert van de Amerikaanse singer-songwriter Carsie Blanton, begeleid door bassist Joe Plowman. Blanton begon met pianospelen toen ze zes was, de gitaar volgde op haar dertiende. Op die leeftijd begon ze ook met het schrijven van liedjes. Ze zong background vocals in een funk-band, was actief in de swing-dancescene en startte haar eigen band The Short Skirts. Inspiratie vond ze in onder andere Paul Simon, Ray Charles, Erika Badu, Nick Lowe, Dolly Parton en Billy Holiday. Een mengeling van folk, jazz, pop, soul en rock. Entree: 15 euro. muziekpodiumbakkeveen.nl

Yoga en Geweldig Communiceren

Alberta van der Heide en Sonja Zwart verzorgen zondag 11 december (13.30 uur) de workshop ‘Yoga en Geweldig Communiceren’. Met behulp van yogaoefeningen wordt geleerd bewust contact te maken met het lichaam. Via de Geweldige Communicatie leren de deelnemers woorden te geven aan de signalen van het lichaam en de daarbij ervaren gevoelens. Opgeven via sonjazwart.nl.

Brocante, antiek en curiosa

KIWO Evenementen organiseert zondag 11 december (10.00-17.00 uur) voor het eerst een brocante-, antiek- en curiosamarkt in kerstsfeer in Sportcomplex Kortezwaag. Honderd standhouders bieden hun waar aan, van prachtige woondecoratie tot schitterende kerstversiering en mooie brocante tot prachtig antiek. Er is nog ruimte voor standhouders. kiwomarkten.nl GORREDIJK

20:30 UUR | TIJNJE TijnjeRock Café Overwijk

WO 14 DEC

Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl

Evert Wilstra Kreaasje

17:00 UUR | BEETSTERZWAAG Het Slotakkoord Muziekschool Vlaslaan

15:30 UUR | OLDEBERKOOP Maria-concert Bonifatiuskerk

ADVERTENTIEVERKOOP

OPMAAK

14:30 UUR | URETERP LETS-cafe mfc De Wier

13:00 UUR | LANGEZWAAG Hobby-kerstbeurs Dorpshuis It Paradyske

Woensdag 14 december organiseert de ouderensoos Jubbega/Hoornsterzwaag een bingomiddag. In een gezellige kerstsfeer zijn er leuke prijsjes te winnen. Vanaf 55 jaar is iedereen welkom. De zaal in Café De Alde Slûs is vanaf 13.00 uur open.

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

14:00 UUR | NIJ BEETS Kerstmarkt Nij Beets ‘t Trefpunt

13.00 UUR | LIPPENHUIZEN Wijnproeverij Faberwineworld

JUBBEGA

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

09:00 UUR | URETERP Boeken- en Kerstmarkt Ontmoetingskerk

13:00 UUR | LIPPENHUIZEN Winterfair Grand café ‘Samen Eten’

Bingo ouderensoos

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

ZA 10 DEC

10:00 UUR | GORREDIJK Brocante- en curiosamarkt Sportcomplex Kortezwaag

BEETSTERZWAAG Op vrijdag 9 december is er een grote Kerstmarkt rondom het Trefpunt op Talantlocatie De Wissel. Bedoeld voor cliënten, verwanten, begeleiders, vrijwilligers, medewerkers, omwonenden en belangstellenden. Met een levende kerststal, kerstkoortje, allerhande kramen met zelfgemaakte spullen, een lichtjes-wandeling, kerstballen en -stukjes maken, vuurkorven, paardentram en poffertjes. Met de organisatie van deze grote activiteiten wil Talant de integratie van mensen met een beperking en inwoners van Beetsterzwaag stimuleren en over en weer samenwerking bewerkstelligen.

Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl

20:30 UUR | BAKKEVEEN Carsie Blanton De Slotplaats

ZO 11 DEC

Kerstmarkt De Wissel

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

16:30 UUR | BOORNBERGUM Kerstmarkt ‘t Bynt

20:30 UUR | GORREDIJK Vrouw Holland De Skâns

Faberwineworld organiseert op zondag 11 december (13.00-18.00 uur) een wijnproeverij met een selectie van de beste kerstwijnen. Deelname: 5 euro. LIPPENHUIZEN

REDACTIE

13:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kerstmarkt De Wissel Trefpunt De Wissel

KATLIJK

Wijnproeverij

COLOFON

17

www.sa24.nl

Vrouw Holland

GORREDIJK Zaterdag 10 december (20.30 uur) speelt Vrouw Holland de cabareteske jubileumvoorstelling ’20 jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam’ in De Skâns. Vrouw Holland kijkt terug op twintig jaar kleedkamerhumor. Vocaal ijzersterk laat ze een nieuw licht schijnen op klassiekers als ‘Blauw plek’ en ‘Mis je me dan nog’. In deze hilarische show natuurlijk ook acts als ‘Tietenpoppenkast’ en ‘So you think you have a beperking’. Marieke Klooster, Gabriëlle Glasbeek en Karin Noeken nemen elkaar, zichzelf en het publiek bruut op de hak. Entree: 15 euro. skans.nl

13:00 UUR | JUBBEGA Bingo ouderensoos Café De Alde Slûs


Geldig in week 49

(zondag 4 december t/m zaterdag 10 december 2016)

1.34-1.59

1.

00

Roosvicee Fruitdrink Alle pakken à 1,5 liter Per pak

1.14-1.86

1.

00

Danio Luchtige kwark Alle setjes à 250 gram

of romige kwark Alle bekers à 450 gram Per stuk

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje

1.19-1.84

1.

00

Hak Groenteconserven Appelmoes, bruine bonen, kapucijners, rode kool of sperziebonen, alle potten à 660-720 ml Per pot

1.56-1.85

1.

00

Unox Stevige soep Alle blikken à 800 ml Per blik

1.99

2.19

1.

1.

00

00

PLUS Galia Meloen

MEER DAN 50% KORTING

Per stuk

PLUS Handappels Elstar

50% KORTING

Zak 1,5 kilo

weekendpakker do Alléén geldig op 8, 9 en 10 december

200 GRAM

PLUS Magere varkensrollade Per 200 gram

3.99

2.00

1.

00

50% KORTING

vr za

PLUS Feeststol met echte amandelspijs Doos 750 gram

1.

49

MEER DAN 60% KORTING

49/16 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


7 december 2016

Doe mee & WIN Onder de goede inzenders van de woordzoeker van deze week worden twee kaarten verloot voor het IJsbeelden Festival in Amsterdam waar ook beelden zijn te vinden van kunstenaar Jeroen Advocaat uit Gorredijk.

A W E U V E R A A I I N R O O H I A

A A E S W L I V A R E R A L K K S B

K N M U P G R A R M T O E O O E P IJ

V T O M A A H H E E S S K T B N A T

L S C H A N D D A A D A P O M T T H

A E E T E G N E G A A F H E I D B C

M E T S N E N N A M R I B R L F O E

G B N O R R E R S A T L T E R V R R

N E V O D P D T N A N D O E A E D N

M T B R A A I C I C A D E T R I O A

L R N K S U R G N I T S I G I R S A

W A S D R O G E R S L E F K A O A Z

2 tickets voor

IJsbeelden Festival Amsterdam 10 dec t/m 5 feb

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 14 december. Vermeld ook W49, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

W A P E R T L D T K L U T S E K R O

19

www.sa24.nl

PUZZEL

Sa!

I H N F W E S D D O W R A A K G N O

N W W D R A P W T A E B U S T E A M

D V A K S Z F E P H B P D A U N N B

S E I R W H N E L N C K L I M O P I

T N N N E I E O L B P O E D E E M E

I D U O V N E E W R A T V E L S N S

L U T E K O T K R G T S I M I T P O

© www.puzzelpro.nl

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AANDIKKEN AANRECHT AARDAS AARON APERT BADER BAGAGE BIRMA BOREN BUSTE CICADE DARTSPEL DOVEN EENVOUD FREES FRUITSMAAK GAAFHEID GAMMA GEDWEE GISTING GROEP HAARLOTION HARTEBEEST HOORN KAPEN KLARE KLIMOP KLUTS KNEEP KROOST KWIEK LANDSHEER LIMBO MANNENSTEM MEDIA MENSENHAAI NANDOE NOEST OEDEEM

OPBLOEIEN OPTIMIST ORKEST OUWEL OVATIE RAADSEL RENDEMENT REPEL REVUE SCHANDDAAD SLOTEN SMOUS SOLOTOER SPADE SPATBORD STEIL TAIGA TANTRA TARWE TELGANGER TERRA TOKIO VENDU VOCHT VRAAT WAAKVLAM WAFEL WANTS WAREN WASDROGERS WINDSTIL WRAAK ZOMBIE

Prijswinnaars W46 Sudoku

De goede oplossing van de sudoku in W46 was 99261 5986. Onder de goede inzenders was Hennie van den Broek uit Gorredijk. Zij won twee kaarten voor de Tryatervoorstelling De wier-

heid fan Wylgeragea op 25 november jongstleden in mfc De Wier in Ureterp. Ook achttien leden van de Club van Sa! waren te gast bij deze voorstelling.

W47 Kruiswoordraadsel

Een speciaal kruiswoordraadsel in W47. Het was per abuis hetzelfde raadsel als een aantal weken geleden ook al in Sa! had gestaan. Maar een enkeling heeft er melding van gemaakt. De

oplossing was ook het zelfde: Elfenbankje. Duco Klooster uit Wijnjewoude is een van de goede inzenders. Hij wint twee kaarten voor de voorstelling Vrouw Holland op 10 december in De Skâns in Gorredijk.


Sa!

7 december 2016

20

www.sa24.nl

Muziek als therapie

‘Daar bij die molen…’ Muziektherapeut Stephan Mooibroek verzorgt muziekactiviteiten in zorginstelling Lijtehiem. Hij neemt mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie mee op een reis vol herinneringen en herkenning. “Het roept iets op van vroeger.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

Ergens halverwege de eerste sessie, als Stephan de beginklanken van ‘In een groen, groen, groen, groen knollen-, knollenland’ aanzet op z’n gitaar en het liedje zingt, springt cliënt Hans enthousiast op uit z’n stoel. Spontaan legt hij zijn arm om Stephans schouder en deint genietend heen en weer op het bekende, vrolijke deuntje. De anderen zingen, neuriën, hummen en brommen op eigen wijze mee met de melodie. Een enkeling zit met zijn ogen gesloten en wiebelt met zijn hoofd op het ritme van de muziek. Stephan zingt verder over een jager die eraan kwam en kijkt schalks naar Siemen, de buurman van Hans. Hij pauzeert het zingen even en vraagt: “En wat heeft ‘ie gedaan, Siem?” “Pang”, reageert Siemen alert. Van het groene knollenland laveert Stephans gitaar soepel naar ‘Kabouter Spillebeen’, ‘Kortjakje’, ‘Boer, wat zeg je van mijn kippen?’ en een meisje dat het lonken niet kon laten. Inmiddels zijn er twee cliënten in slaap gesukkeld. Dat komt mede door de medicatie die ze gebruiken, zal Stephan later toelichten. Maar of iemand nu alle liedjes meezingt, alleen stilletjes meeluistert of af en toe de ogen dicht laat vallen: alles is prima, vindt Stephan. “Ik bied hen een beleving aan en daar kunnen ze in meegaan als ze dat willen en kunnen.”

URETERP

Interactief

Muziektherapeut en gitaardocent Stephan Mooibroek verzorgt op zorginstelling Lijtehiem en andere zorginstellingen muziekactiviteiten die het midden houden tussen muziektherapie en activiteitenbegeleiding. Dat doet hij heel basic: hij zingt toegankelijke liedjes en begeleidt zichzelf daarbij op de gitaar. Stephan werkt op Lijtehiem met twee groepen: mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie. “Deze dagbesteding is geen gerichte behandelvorm, maar wel meer dan alleen vermaak door muziek”, vertelt Stephan. “Het is interactief; ik speel wat deze mensen leuk vinden en probeer ze te activeren en erbij te betrekken. Voor de mensen met een verstandelijke beperking is dit een fijne dagbesteding. Vaak hebben zij een extra stoornis, zoals autisme, en komen ze de deur bijna niet uit. Dit is dan heel welkom. De tweede groep, de mensen met dementie, krijgt doorgaans weinig prikkels. Voor hen zit er veel herkenbaarheid in wat er voorbijkomt aan muziek.”

Gitaar

Terug naar de eerste sessie. Al in de eerste minuten blijkt wat Stephan bedoelt met interactief. “Goedemorgen allemaal, het is weer maandagmor-

gen”, zingt hij, terwijl hij zichzelf op de gitaar begeleidt. Dan gaat Stephan de groep rond met het instrument en laat iedereen die wil even wat klanken ontlokken aan de snaren van de gitaar. Intussen zingt hij iedereen individueel toe en verwerkt al zingend iets persoonlijks van elk van de cliënten. “Hans is er vandaag ook weer bij, dat vinden we heel gezellig. En Jelle, die blijft vandaag zitten. Trijntje ligt weer lekker te slapen. Marjan, wat zal ik over jou zingen? Heb je een nieuwe trui? (een paar anderen, in koor: “Nee, een nieuwe broek!”) Marjan heeft een nieuwe broek - een mooie groene broek. Kees, wat heb je daar? Kees heeft weer een mooi kaartje mee. En Siemen is bij zijn mem geweest. Wat heb je daar gehad? (Siemen: “Bier!”) En wat heeft ‘ie

‘EEN FEESTJE OP MAANDAG’ daar gehad? Bier! (en dan rechtstreeks tegen Siemen, met een vette knipoog: sûpert!”). En zo gaat hij de hele groep af, twaalf mensen groot vanmorgen.

‘Storm en tegenweer’

De toon is gezet, het voelt als een klein feestje op de maandagochtend. Als ‘In de maneschijn’ klinkt, wordt er volop meegeteld. “En dat is één, en dat is twee, en van je dikke, dikke, dikke tante Kee.” Kees heeft een verzoeknummer. Iets met ‘aaien”, maar Stephan weet niet helemaal wat hij bedoelt. ‘Zagen, zagen, wiedewiedewagen’ dan maar, ook goed. Als er vervolgens een meisje loos is, haakt Auke direct in met een karakteristiek, diep stemgeluid. Hij kan alle liedjes die voorbijkomen woordelijk meezingen. “Wat moest ze doen, Auke?” vraagt Stephan na de eerste paar regels. “Zij moest klimmen in de mast”, dient Auke hem vlot van repliek, en zingt dan samen met Stephan en de anderen verder over ‘storm en tegenweer’ en alle andere ellende die het wicht meemaakt. “Wat een drama, jongens”, besluit Stephan droog na het laatste couplet en zet dan een nieuw lied in: ‘Ik zag twee beren’, aangevuld met alle variaties die de cliënten maar bedenken kunnen. Schapen die wortels rapen, slangen die de was ophangen, koeien die loeien. Maar Stephan schuwt ook het serieuzere werk niet. “We reden door de nacht, de radio heel zacht”, begint hij. Direct valt Auke in en de anderen neuriën mee; ook dit lied, het tragische ‘Manuela’ van Jacques Herb, kennen ze. Op speciaal verzoek van Jannie vervolgt Stephan met het iets vrolijker liedje ‘(Ja dat is) Peter’ van Sweet Sixteen, ook al zo’n klassieker. Dan staat er in Holland een huis en komt de mosselman voorbij. Stephan gaat al zingend het rijtje nog even af. “Ken jij de mosselman, Kees?


Sa!

7 december 2016

www.sa24.nl

21

En jij, Bouwe? En Hans? Marjan? Bareld? Izaak droomt van de mosselman, zie ik.” Herkenbaarheid en vaste rituelen spelen een grote rol in dit muziekuurtje. En ieder doet mee op zijn eigen manier. De een zingt voluit, de ander neuriet of beweegt alleen de lippen. “Er hoeft niks, je mag er zijn.”

Breekbaar

Tegen elven rondt Stephan het samenzijn af. Iedereen mag nog even met een kort riedeltje afscheid nemen van de gitaar en dan gaan de cliënten naar de koffieruimte. Er neemt een nieuwe groep plaats, een zestal oudere mensen met dementie. “Een klein groepje, maar de muziek is er niet minder om.” Dit uurtje staat net zoals het vorige in het teken van herkenning en ondersteund door zijn gitaar rijgt Stephan een scala aan herinneringen aaneen. Als hij de eerste klanken speelt van ‘Alles in de wind’ klinkt direct de bariton van Johan, de enige heer in het gezelschap, die precies weet wat er met het schipperskind voorviel. Ook een van de dames kan de woorden van alle liederen in haar geest terugroepen. Als Stephan inzet met “Hoe zachtjes glijdt ons bootje…” klinkt haar breekbare maar opmerkelijk zuivere en toonvaste stem door de ruimte. “Daar op het spieg’lend meer, de riempjes net en proper, gaan luchtig op en neer. De golfjes kabb’len spelend, al tegen ‘t bootje aan, en ginds zien wij de toren in groene bosjes staan.” Het ene na het andere lied weet ze feilloos mee te zingen en haar ogen vullen zich af en toe met tranen van ontroering, terwijl ze dapper doorzingt. “Het geheugen is vaak nog heel intact als het om oude liedjes van toen gaat”, vertelt Stephan en passant. “De woorden zitten er gewoon nog in. Als ik ‘Het zonnetje gaat van ons scheiden’ inzet, weten ze couplet na couplet wat er volgt. Bij die herkenbaarheid varen ze wel, het roept iets bij hen op van vroeger.” En dat blijkt. Terwijl Stephan vervolgt met ‘Daar bij die molen’ klinken ook de stemmen van de anderen zachtjes. Ook tijdens dit uur betrekt Stephan de aanwezigen bij zijn presentatie en stelt tussen de bedrijven door luchtige vragen (“U komt oorspronkelijk toch uit Groningen hè?”). De liedjes die voorbijkomen variëren van oude zeemansliederen tot ‘Ik heb mijn wagen volgeladen’ en ‘Daar in dat kleine café aan de haven’. “Dat zong Vader Abraham hè?”, merkt iemand op. “Dat weet u goed”, complimenteert Stephan de cliënte met haar muziekkennis. Dan is het twaalf uur, etenstijd. “Ik hoop dat u

Stephan Mooibroek zet de toon.

‘IK WILDE IETS DOEN WAAR IK GOED IN BEN, WAT IK LEUK VIND EN WAT BIJ ME PAST’ heeft genoten”, zegt Stephan terwijl hij zijn gitaar in de koffer opbergt. “Ik heb veel plezier gehad”, antwoordt een van de dames.

Diepere laag

Voor Stephan zelf begon de liefde voor muziek toen hij veertien was. “Mijn neef gaf me een gitaar die hij bij het vuilnis had gevonden. Die ontdekkingstocht naar het instrument, het leren van akkoorden: ik vond het geweldig. Samen spelen is het leukste. Dat raakt een diepere laag van communiceren aan, je bent op een ander level in contact met elkaar dan in een gesprek. Heel intiem. Zonder muziek kan ik niet, het hoort bij mij als expressiemogelijkheid.” Na jaren diverse functies bij Talant te hebben gehad, besloot Stephan in 2010 zijn baan op te zeggen en voor zichzelf te beginnen als gitaardocent en muziektherapeut. “Ik heb daar geen moment spijt van gehad. Ik wilde iets doen waar ik goed in ben, wat ik leuk vind en wat bij me past.” Stephan heeft altijd een link gehouden met het werk in de zorg. “Van de twintig leerlingen die ik als gitaarleraar begeleid, heeft minstens een derde een speciale begeleidingsvraag. Ze hebben ADD of autisme. Het werken met zulke leerlingen trekt me. Ik heb een innerlijke behoefte om hulp te verlenen, wil graag belang kunnen hechten aan

de dingen die ik doe. Mensen met een hulpvraag gitaar leren spelen is een uitdaging. Want hoe geef je dat vorm? Een van mijn leerlingen heeft een verstandelijke beperking. Aan zijn mogelijkheden op de gitaar zit een bepaald plafond. Toch slaag ik erin om hem uit te dagen, ik leer hem nieuwe dingen. Dat ik dat voor hem kan betekenen en hem kan stimuleren in zijn mogelijkheden vind ik geweldig.” Als muziektherapeut zet Stephan Mooibroek muziek niet alleen in als medium bij muziekactiviteiten in zorgcentra zoals Lijtehiem, maar ook als middel bij muziektherapie of individuele begeleiding. Zo geeft hij op onder meer Beatrixoord en Revalidatie Friesland behandelgerichte muziektherapie bij neurorevalidatie, bijvoorbeeld bij mensen die een hersenbloeding heb-

ben gehad. Muziek is bij uitstek geschikt om in te zetten in therapie, vindt Stephan. “Muziek appelleert aan de beleving. Het is een soort bypass voor het verbale. Je kunt ervan genieten, eraan meedoen, naar luisteren; wat je wilt. Als non-verbale therapie vult dit andere behandelmethodes goed aan, merk ik. Je bent niet verplicht om over je problemen te praten, maar mijn ervaring is dat muziek mensen helpt te ‘landen’ in hun situatie en dat het emoties kan losmaken. Ze hebben vaak veel verdrietigs meegemaakt waar ze mee moeten leren omgaan, maar muziek is altijd mooi, iets om van te genieten. Mensen ervaren muziektherapie doorgaans als ontspannend, een weldaad. Voor mij is het grootste bewijs dat het werkt als ik zie dat mensen gespannen binnenkomen en na een uur ontspannen weggaan.”


2e

2e

GRATIS

AH Perla pads 36 stuks en aroma snelfiltermaling 250 gram

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. volle aroma snelfiltermaling + extra AH Pannenzegel* *Per bestelling max. 1 extra AH Pannenzegel per klant

4,58

2,29

AH Wok- en roerbakgroente 400 gram

Chinese taugé & rode paprika, Italiaanse courgette & rode paprika en Thaise prei & rode peper 2 zakken naar keuze

2e

Alle varianten, combineren mogelijk* *M.u.v. Biologisch Bijv. 1 kilo 2 zakken Actieprijs per kilo 0.93

3,70

1,85

AH Runderbraadworst

2, 3 en 4 stuks - Combineren mogelijk Bijv. 2 stuks 2 schalen

2e

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. andijvie met gehakballetjes 2 schalen

6,18

3,09

AH Landenyoghurt 500 gram Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Griekse stijl 0% vet 2 bekers

7,95

3,97

Alle varianten, combineren mogekijk Bijv. Knorr Mexicaanse burrito’s 2 dozen

2,49

Bijv. cordon bleu. 2 schalen naar keuze

Milner van de zelfbedieningsafdeling

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. extra gerijpt 30+ in plakken

5,58

2,79

Mona pudding 450 gram en Intense vla

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. toetje van de maand tiramisu 2 bekers

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks

2,95

5,50 AH Krokante kipfiletschnitzel 2 schalen à 2 stuks m.u.v. scharrel

1,49

50%

AH Donuts

Van de bakkerij - Gesuikerd, gedecoreerd of met chocolade. Bijv. gesuikerd Schaal 5 stuks

2e

AH Roombrie 60+ en Port Salut 50+ van de versafdeling 2 stukken naar keuze

5,00

2,50

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. DubbelFrisss appel & perzik 2 sets van 6 pakjes à 200 ml

1,79

1,37 2e

Alle AH Saladespecialiteiten Combineren mogelijk Bijv. kip-kerrie 2 kuipjes à 150 gram

2e

3,58

2,75

GRATIS

3,28

1,64 2e

GRATIS

A-merk mini-drinkpakjes

2,75 KORTING

GRATIS

2e

5,90

2,98

0.85 2e

2e

GRATIS

Dr. Oetker Big Americans

2,29

1,70

GRATIS

GRATIS

2e

2e

4,98

1,35

2 zakken à 1 kilo

4,58 AH Varkensgehakt cordon bleu en -gehaktschnitzel zigeuner

GRATIS

GRATIS

Knorr wereldgerechten en Bertolli

2,70

AH Winterpeen verpakt voordeel

2e

4.00

2,00

0.59

GRATIS

GRATIS

2e

2e

Alle varianten Bijv. extra gerijpt 30+ stuk Per 500 gram Actieprijs per kilo 7.95

Los 2 stuks

GRATIS

GRATIS

Milner van de versafdeling

AH Prei

GRATIS

GRATIS

AH Stamppotten 500 gram

1,18

3,98

1,99

2e

GRATIS

2e

GRATIS

AH Iets kruimige aardappelen

2e

GRATIS

GRATIS

Pickwick Ice tea

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. ice tea peach 2 pakken à 1.5 liter

3,22

1,61


2e

2e

GRATIS

3,58 Kettle chips

Alle varianten, combineren mogelijk 2 zakken à 150 gram

1,79

Sourcy water

Alle varianten, combineren mogelijk* *M.u.v. vitaminwater. Bijv. naturel 2 flessen à 1 liter

2e

16 rollen

19,18

9,59

Alle Hardys Crest

Australië - Combineren mogelijk 2 flessen à 0.75 liter

2e

GRATIS

Edet Ultra soft 4-laags toiletpapier

17,96

1,36

0,68

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Biologische krokante muesli volkoren 2 zakken à 400 gram 2 schalen

3,99

1,99

3,98 Hero gekoelde sappen

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Hero’s liefde voor fruit multifruit

2+1

Los - Per kilo

Grolsch pils, Kornuit of Warsteiner

Krat 24 flesjes à 0.3 liter of 16 beugelflesjes à 0.45 liter Bijv. Grols premium pilsner 24 x 0.3 liter

1,89

1,29

13,99-14,99

9,99

AH Vlees- en visburger combi Diverse varianten, combineren mogelijk Bijv. kipburger 2 stuks 3 schalen

Heineken pils

Doos 20 flesjes à 0,25 liter

5,37

3,58

14,99

8,99

Alle Sun

Combineren mogelijk Bijv. all-in-1 2 dozen à 24 tabs

1,99

13,18

6,59 2e

GRATIS

GRATIS

Alle geconcentreerde wasmiddelen

Combineren mogelijk Bijv. Ariel 3-in-1 pods colour & style 2 dozen à 16 wasbeurtenm.u.v. scharrel

13,38

6.69

2e

GRATIS

Chiquita bananen

8,98

GRATIS

2e

GRATIS

AH en AH Biologische ontbijtgranen

2e

2=1

GRATIS

HALVE PRIJS

Alle AH Spekreepjes en -blokjes*

*M.u.v. Biologisch 2 duopakken à 250 gram naar keuze

Alle Jacob’s Creek Australië Bijv. Chardonnay Fles 0.75 liter

5,18

3,88

6,69

4,68

AH Stevig brood heel

Vers uit onze oven Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. spelt

Stormhoek 0.75 liter

Zuid-Afrika - Alle varianten* Per fles. *M.u.v. Post Scriptum

4,78-5,38

3,50

3,99

2,99


Sa! week 49 - 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you