Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 19 november 2014 Jaargang 1 Nummer 33 www.sa24.nl

kijkt anders

MEER DAN WELKOM PAGINA 12

SKANS

MORGAN SPRUIJTENBURG

KANSEN VOOR GLASVEZEL

UITSTEL BESLUIT

GELUK OP VLOER

SNEL INTERNET

Gebruikers van De Skâns staan nog niet te trappelen om naar een nieuwe locatie te verhuizen. Ze gaan nu eerst de discussie aan met de gemeente Opsterland. Dat betekent wel dat een besluit over de toekomst van de Skâns wordt uitgesteld naar volgend voorjaar.

Morgan Spruijtenburg hoopt, na sporticoon Epke Zonderland uit Lemmer, de volgende Friese turntopper te worden. Het talent uit Terwispel zit in Jong Oranje en is dus goed op weg. Maar ze beseft ook dat er nog heel wat stappen te maken zijn. Ze probeert zich nu te plaatsen voor een groot toernooi in Tblisi.

De vraag naar snel internet op het platteland groeit en groeit. Commerciële kabelleggers zien echter geen heil in deze onrendabele gebieden en dus komt het neer op particulier initiatief. Op het provinciehuis ligt 60 miljoen euro subsidiegeld klaar, nu de initiatieven nog.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 21

Woning van de week

De WalDen 8 TerWispel Vraagprijs  125.000,-- V.O.N. www.sierdmoll.nl


Familieberichten in Sa! Sa! probeert dicht bij haar lezers te staan. Door de keuze van de onderwerpen, maar ook door mensen hun eigen verhaal te laten vertellen. Die persoonlijke aandacht wil Sa! ook graag vertalen naar een stijlvolle pagina familieberichten. Rustig en met eerbied voor de inhoud. Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de aantrekkelijke tarieven. Bel dan met 06-21894828 (Rik Dijkstra) of mail naar advertenties@sa24.nl.

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Janet de Vries, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Heerenveen e.o. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 058-2123990. Yarden Uitvaartzorg Heerenveen e.o. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook voor particulieren en elders verzekerden.

Ondernemersvereniging van Gorredijk

wij verwelkomen als nieuw lid:

UNIfIT BADwEG 32A GORREDIJK GROOT GELIJK NAAR GORREDIJK

Hamburger in de spotlight.

AANBIEDINGEN week 47

Hamburger gepaneerd 4 stuks € 3,99 Speklappen 500 gram € 3,49 Van mager duurzaam rundvlees. Uit eigen worstmakerij; Voorzien van een heerlijk laagje Rookworst 100 gram € 1,19 paneermeel en fijn gekruid. Snijworst 100 gram € 1,50


Sa!

19 november 2014

3

www.sa24.nl

Weerstand tegen verhuizing groeit

Besluit toekomst Skâns uitgesteld Gebruikers van De Skâns willen met de gemeente Opsterland in gesprek over de toekomst van het gebouw. Verhuizing naar een nieuwe accommodatie bij de Burgemeester Harmsma School (BHS) stuit op verzet. Het betekent opnieuw enkele maanden uitstel voor het definitieve Skânsbesluit. GORREDIJK De gebruikers van De Skâns werden afgelopen donderdag bijgepraat over de plannen voor het sociaal-culturele centrum. Ze kregen voor het eerst hele globale schetsen te zien van de twee mogelijke toekomstvarianten: een grote renovatie op de huidige plek of een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) bij de BHS. De avond was bedoeld om de gebruikers mee te nemen in het proces, maar de aanwezigen vonden dat de presentaties meer vragen opriepen dan dat er antwoorden kwamen. Het plan was in hun ogen niet volledig, er waren te veel losse eindjes. Ook viel de afwezigheid van wethouder Piet van Dijk niet in goede aarde. De gebruikers wilden graag met hem in discussie. De gemeente Opsterland besloot maandag in te gaan op deze wens. Dat betekent wel dat de geplande raadsbehandeling in december en januari opschuift naar volgend voorjaar. “Als je

dat gesprek serieus aan wilt gaan, moet je daar de tijd voor nemen. En ik ga dat gesprek niet uit de weg”, aldus wethouder Van Dijk.

Argwaan

De gebruikers hadden donderdag kritiek op de gang van zaken, er is veel argwaan tegen de plannen. Bijvoorbeeld over de twee weken eerder gepresenteerde exploitatieberekeningen. De huidige Skâns werd toen vergeleken met de optie van de gerenoveerde Skâns en met de optie van een veel kleiner mfa zonder extra sportvoorzieningen bij de BHS. Dat vond de zaal appels met peren vergelijken. Gaat De Skâns verhuizen, dan komt de huidige locatie vrij en moet sporthal Kortezwaag worden uitgebreid. Die kosten ontbraken in de vergelijking. Maandagavond waren op een inloop voor de bewoners van Gorredijk de laatste cijfers te zien. De gepresenteerde re-

De tegenstanders van verhuizen roeren zich. FOTO: SIETSE DE BOER

novatie kost 2,5 miljoen euro. Een nieuwe Skâns in het mfa kost in het gepresenteerde ontwerp 2,6 miljoen euro. Volgens de gemeente Opsterland is de renovatie een oplossing voor 20 jaar en kan de nieuwbouw 40 jaar mee. Aan alles was donderdag te merken dat er bij de aanwezige gebruikers veel onzekerheid leeft over wat hen te wachten staat in een nieuw mfa. Ze zien de meerwaarde

van de verhuizing niet. Zeker de combinatie van een sportzaal met een vlakke-vloertheater werd argwanend bekeken. “Wy geane der allinne mar op achterút.” Luit Beenen, al jaren fervent tegenstander van verhuizing van De Skâns, wilde graag koppen tellen. Slechts twee van de aanwezigen zagen een verhuizing zitten. De zaal had ook suggesties. Oud FNP-raadslid Roel Falkena kreeg applaus met zijn

oproep om de bevolking zich in een referendum te laten uitspreken over de plannen. De Skâns twee jaar de tijd geven om weer rendabel te worden, zag Skânsdirecteur Harry Koning niet zitten. De sportfaciliteiten en de veiligheid in het gebouw vragen om een ingreep. “Twee jaar doormodderen is voor mij geen optie.” De architecten waren in hun presentatie kritisch over de huidige Skâns. Een heldere routing mist, gebruikers ontmoeten elkaar in het gebouw te weinig, de sporthal voldoet niet aan de technische eisen en er zijn vraagtekens bij de brandveiligheid. Ook hebben veel zalen te weinig daglicht, is de isolatie van het gebouw onvoldoende en is er nauwelijks klimaatbeheersing. Om 20 jaar vooruit te kunnen, is een grote renovatie nodig. Het alternatief is een combinatie van De Skâns met een nieuwe openbare basisschool en de huidige BHS. In de getoonde voorlopige schets ligt De Skâns in het mfa tussen de beide scholen. Het riep direct vragen op over gebruikers die elkaar hinderen. Ook de architecten kregen kritische opmerkingen. Dat aan de huidige Skâns bijna niets deugt en de nieuwbouw optimaal is, wilde er bij de gebruikers niet in.

Aandacht voor gevaarlijke kades

VVD is kritisch over Skâns

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland overlegt met provincie Fryslân over een oplossing voor de gevaarlijk hoge kades aan de Kerkewal en Molenwal in Gorredijk.

GORREDIJK De VVD-fractie vroeg wethouder Piet van Dijk maandag in de gemeenteraad waarom hij niet bij de discussie in De Skâns aanwezig was. Hielke de Vries: “As jo dialooch wolle en de krêft fan de mienskip brûke wolle, hie dat hjir kind.” Volgens de wethouder was het afgelopen donderdag helemaal niet de bedoeling om in gesprek te gaan over de politieke vragen. “Daarom was ik er ook niet. Het was de bedoeling om met de gebruikers de voorlopige ontwerpen te bespreken. Sommige aanwezigen wilden er een andere avond van maken en dat is hen gelukt. Dat had niet mogen gebeuren. Het debat hebben ze met mij te voeren. De raad beslist uiteindelijk en dan gaat het om over

Dat antwoordde wethouder Wietze Kooistra maandagavond op vragen van raadslid Jaco de Jong (Opsterlands Belang). Hij wilde weten waarom er in dit gedeelte van de kademuren geen trappetjes gemaakt kunnen worden,

zoals dat ook het geval is in andere kademuren in het centrum van Gorredijk. Dan kunnen mensen die in het water vallen er op eigen kracht uitkomen. Kooistra antwoordde dat er naar alle oplossingen wordt gekeken. De door buurtbewoners voorgestelde aanleg van vlonders in de vaart is echter niet mogelijk. De vaart is provinciaal vaarwater en de provincie staat geen obstakels toe. Ook is er aandacht voor dieren die vanaf de

hoge kaders in het water vallen. Ook voor hen wordt naar oplossingen gezocht. Dat zou misschien aan de zijde van De Kalkovers kunnen. Bewoners van de Kerkewal en Molenwal kwamen deze zomer in actie nadat er een oudere vrouw met een scootmobiel te water raakte Buurtbewoners die te hulp schoten, konden haar te nauwer nood redden.

In vier maanden 125 klachten BEETSTERZWAAG De raadsfractie van OpsterLanders ontving tussen begin maart en eind juni 125 klachten van burgers over de dienstverlening van de gemeente Opsterland.

Gebrekkige communicatie loopt als een rode draad door dit ongenoegen. Niet voor niets stelt de partij dat dienstverlening mensenwerk is. OpsterLanders benoemt in het rapport, dat ze maandagavond aanbood aan burgemeester Jager, een aantal aan-

bevelingen. Ze adviseert de gemeente de achtergronden van beleid beter uit te leggen. Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid. Bovendien leidt niet op elkaar afgestemde communicatie tot tegenstrijdige uitspraken of signalen vanuit het gemeentehuis. Dit betekent vooral verwarrende toestanden. Burgers willen ook een betrouwbare gemeente die afspraken en toezeggingen nakomt. Tot slot roept OpsterLanders het gemeentebestuur op om zorgvuldig om te gaan

met de ‘krêft fan de mienskip’ en de bevolking tijdig bij de beleidsuitvoering te betrekken. De meeste klachten kwamen binnen over het kappen van bomen en over zwerfafval. OpsterLanders startte dit voorjaar een klachtenmeldpunt op internet omdat zij veel meer klachten van burgers binnenkreeg dan in de voorgaande jaren. Burgers konden hun klachten melden op www. opsterlanders.nl. Begin 2015 opent de partij het meldpunt opnieuw.

meer dan alleen De Skâns, maar over de totale accommodaties in Gorredijk.” De Vries vroeg zich ook af waarom er bij de presentatie dan geen totaal accommodatieplan lag. “Boppedat hat de ried ferline jier it kolleezje de opdracht jûn om ferhuzing fan De Skâns nei de BHS út te wurkjen. Der is doe net oer renovaasje praat. Wêrom leit der no dan in renovaasjeplan?” Volgens Van Dijk is een renovatieplan nodig om op terug te kunnen vallen wanneer verhuizing niet mogelijk blijkt, dus moet je die optie ook onderzoeken. Van Dijk kreeg ook een kritische vraag van partijgenoot Hans de Jong (OB), die zich afvroeg waarom er al wel tekeningen over De Skâns zijn getoond, terwijl de raad nog van niets weet.

TIP van On Tour Tweewielers ... Een racefiets of ATB mag ook fiscaalvriendelijk via fietsplan gekocht worden... 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

19 november 2014

5

www.sa24.nl

Fokkers kiezen steeds vaker voor kleinere dieren De zeventig jaar oude Kleindiervereniging Sport Veredelt uit Ureterp e.o. hield afgelopen weekend haar eigen clubkeuring. Een jaarlijks hoogtepunt. Met gezonde onderlinge rivaliteit. “Mar we misgunne it elkoar net.” FRIESCHEPALEN “De kam moet regelmatiger getand. Ogen mooi. Fraaie glans. Oren moeten rood zijn.” De keurmeester geeft in korte zinnen zijn opmerkingen door. Een medewerker schrijft het allemaal netjes op. Het is op vrijdagmorgen nog rustig in de hal van bouwbedrijf Weening De Jong aan de Kromhoek. Publiek komt pas later op de dag. De keurmeesters kunnen nu systematisch en in alle rust de dieren beoordelen. Het zijn er dit jaar 254 stuks. November is de tijd van de clubshows. Dan zijn de jonge in het voorjaar geboren dieren op hun mooist.

Kleiner

De vijftig fokkers hebben hun dieren een avond eerder gebracht. Het is altijd weer spannend vindt bestuurslid Johannes Heddema. “Jo wolle graach fan de karmaster hearre wat je eins sels al tinke.” De keurmeester kijkt ondertussen kritisch naar een

witte Teddydwerg, een konijn ingezonden door een jeugdlid. Het is een mooi dier, maar de keurmeester geeft als tip de fokker vanuit de vereniging wat ondersteuning te bieden. Dan kan het resultaat nog beter. Heddema is al lang blij met een jeugdlid. Nieuwe aanwas bij de kleindierverenigingen is schaars. “De jeugd hat oare belangstelling en stiet fierder fan de natoer ôf. Mar minsken ha ek net altyd mear de romte.” Sport Veredelt ziet dat ook aan de inzendingen terug. De kippen en konijnen zijn allemaal wat kleiner dan in het verleden. “Tweintich jier lyn hiene wy 60 Vlaamse Reuzen, no noch gjin 60 kninen.”

Niet iedere week

Leden van Sport Veredelt strijden regelmatig mee om de prijzen op nationale en internationale keuringen. Bestuurslid Rinze Elverdink uit Boornbergum fokt Antwerpse Baardkrielen. “Myn bêste kriel ha ik dit wykein net mei nei de

De Keurmeester bekijkt ieder dier tot op detail. FOTO: SIETSE DE BOER

clubkeuring. Dêr wol ik takom wike mei nei in grutte keuring yn Snits. En de bistjes kinne net wike op wike nei in show.” Elverdink wijst bij zijn fraaiste exemplaar naar de baard waaraan de kriel zijn naam heeft te danken. “It burd moat út trije dielen bestean. Fan dizze kleurfariant moatte de fearren yn en yn wyt wêze. De kar-

master fûn dat it noch wol wat better kin.” Begin deze week werd duidelijk dat de keuring in Sneek niet doorgaat in verband de uitbraak van Vogelgriep in Nederland. Johannes Heddema fokt zelf al 35 jaar Sebrights, een kleine krielsoort met mooie kleuren in vier kleurvarianten: citroen,

goud, zilver en geel wit. “It is in moaie hobby en jo kinne it by hûs dwaan. Jo hoege net sa faak de dyk út.” Het fokken van kleindieren neemt wel veel tijd. “Myn frou seit wol ris: as ik oandacht ha wol, moat ik yn it pikehok sitten gean.” www.kleindierverenigingsportveredeltureterp.simpsite. nl

Verhuizing tennisbanen nu Gevelbordjes Beetsterzwaag geven onderdeel van Dúnsân extra toeristische informatie BEETSTERZWAAG Er is toch nog zicht op de verplaatsing van de tennisbanen in Bakkeveen. Vanwege de kosten (230.000 euro) was de verhuizing van de tennisaccommodatie aanvankelijk niet opgenomen in het grote Dúnsânproject. Op initiatief van raadslid Jan Willem Russchen (Opsterlands Belang) gebeurt dat nu alsnog. Hij vindt dat een verplaatsing van de tennisbanen een nog betere ruimtelijke inrichting van het plangebied mogelijk maakt. De verhuizing moet worden betaald uit mogelijke aanbestedingsvoordelen en een aanscherping van de raming van het 1,72 miljoen euro kostende totaalplan. De motie van OB zorgde voor verwarring. De raadsleden kregen namelijk afgelopen weekend een mail van de tennisvereniging waarin ze aangaf helemaal niet uit te zijn op verhuizing. Zij vinden dat ze nu goed zitten. Vanwege de overeenstemming die alle betrokken partijen in Bakkeveen hebben bereikt over Dúnsân, hebben zij zich ook akkoord

verklaard. Maar nadat in de pers de suggestie werd gewekt dat de tennisvereniging wel graag wilde verhuizen, wilde ze haar standpunt nog eens helder maken. De raad steunde de motie van OB, met uitzondering van de VVD en OpsterLanders. De PvdA-fractie wilde zich van stemming onthouden. Dat kon niet, dus stemde ze voor. De verschillende raadsfracties gaven wel aan dat het College niet bij de raad terug hoeft te komen voor extra geld wanneer de aanbestedingsvoordelen net te laag uitvallen om de verhuizing van de tennis mogelijk te maken. Bovendien riepen fracties op de tennisvereniging intensief te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Het project Dúnsân omvat een herinrichting van het gebied rondom het zwembad en de sportvelden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijke entree voor dagrecreanten en natuurliefhebbers. Ook komt er een Toeristische Overstappunt waar verschillende toeristische routes samenkomen.

BEETSTERZWAAG Honderden toeristen volgen jaarlijks een van de rondleidingen in Beetsterzwaag. Wandelingen door het dorp, door de Tropische Kas en door de bossen rond het dorp. De gidsen geven de wandelaars volop informatie over wat ze zien. Al die informatie is nu ook beschikbaar voor al die wandelaars die op

eigen gelegenheid door Beetsterzwaag wandelen. Wethouder Wietze Kooistra onthulde vrijdagmiddag een infopaneel op het Lycklamahûs. Het is het 18e paneel in het dorp dat niet alleen een korte beschrijving geeft van de historische plek, maar ook is voorzien van een zogenaamde QR-code. Wandelaars kunnen dan met hun

Het bordje hangt recht. FOTO: SIETSE DE BOER

smartphone extra informatie opvragen. Alle deze info staat ook op de website www. beetsterzwaagnatuurlijk.nl. De panelen zijn een initiatief van de Werkgroep Historische Rondwandelingen Beetsterzwaag en mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de ANWB en de Rabobank.


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

19 november 2014

7

www.sa24.nl

Puinhopen opruimen Je kunt er stress van krijgen, onrustig van worden of opgejaagd door voelen. Iedereen kent het: die berg rommel die nog opgeruimd moet worden. De meesten slaan zich hier wel doorheen, bij een enkeling lukt dat niet. It Oersicht kan met gerichte trainingen helpen.

sen hulp krijgen bij het opruimen van hun puinhopen. “Dat is funest en hiel traumatysk. Dy minsken dy’t hjiroan meidien ha, wurde hast allegear depressyf of begjinne nei in pear moanne noch mear te sammeljen.”

Het kan iedereen gebeuren. Jarenlang houd je je huishouden keurig bij en dan ineens is het een frustrerende puinhoop. “Elkenien sammelt wol wat, lykas foto’s, bernetekeningen, sieraden of guod út in erfenis.” Soms slaat deze onschuldige verzameldrift door weet Johanna Hoekstra van It Oersicht. En dan komt zij als Professioneel Organizer in actie. “Minsken helpe dy’t yn ‘e shit sitte. Dat is prach-

Johanna hanteert simpele stappen. “Do moatst it lyts hâlde.” Haar doel is niet zozeer het opruimen zelf, maar meer het weer leefbaar maken van een onleefbare situatie. Zoals weer onder de douche kunnen of in je eigen bed slapen. Daarbij gebruikt ze soms bijzondere methodes. Zoals die ene mevrouw die telkens de opgeruimde spullen weegt en het totaal gewicht dan met trots doorgeeft. Puinruimen bij probleemgevallen kan maanden duren. Het overzicht te-

HOORNSTERZWAAG

tich.” Het allerbelangrijkste is praten en problemen inventariseren. Waar zit de pijn, wat wil je veranderen, waarom wil je opruimen en wat wil je echt houden. “Gewoan delkomme en begjinne mei opromjen hat totaal gjin sin. Dat fielt krekt itselde as soe ik no wat út dyn tas helje en dat opromje. Ien oars sit oan dyn spul en dat is net leuk.” Dat is volgens Johanna dan ook precies waar het misgaat bij de bekende tv-programma’s waarin men-

Informatieavond voor ondernemers GORREDIJK Voor ondernemers verandert er in 2015 veel op het terrein van bijvoorbeeld het nieuwe ontslagrecht en de wijzigingen in de VAR-verklaring en werkkostenregeling. Cijfermeester Hans Aling en Jolande de Nooij van Maatwerk Advocaten organiseren daarom op donderdag 27 november (19.00 uur) aan de Werf 40A in Gorredijk een informatieavond om ondernemers over deze onderwerpen bij te praten. Hans en Jolande zijn beiden geboren en getogen in Gorredijk en kennen de regio als geen ander. Hans: “We spraken elkaar en het gesprek

kwam al snel op de diverse ingrijpende wijzigingen die voor de ondernemers in de pijplijn zitten. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle ondernemers met personeel, maar ook voor ZZP-ers.” Er gaat volgens Aling veel veranderen op het gebied van inhuur van ZZP-ers. “Zo verdwijnt de VAR-verklaring en komt daar de BGL voor terug. Daarnaast moeten ondernemers vanaf 2015 verplicht de werkkostenregeling toepassen, terwijl ze niet eens weten wat dit inhoudt. Ook krijgen zij te maken met de wijzigingen rondom beëindiging of

voortzetting van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de transitievergoeding (verplichte ontslagvergoeding) die zij aan de werknemer moeten betalen bij het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.” Jolande: ”Het idee is dat wij in één avond ondernemers bijpraten over alle verandering per 1 januari 2015, zodat zij over actuele kennis beschikken en goed beslagen ten ijs het nieuwe jaar in gaan.” Deelname aan de informatieavond is gratis. Aanmelden voor de avond kan via h.aling@cijfermeester.nl of denooij@maatwerk-advocaten.nl.

Johanna Hoekstra. FOTO: SIETSE DE BOER

rugwinnen over je agenda, administratie, boekenkast of werkhoek is wat dat betreft makkelijker. Johanna organiseert laagdrempelige en kleinschalige workshops voor mensen die het praktisch en handiger willen aanpakken. “Minsken kin dan sels leare hoe se thús yn it lyts begjinne kinne mei opromjen en organisearjen. Se meie sels in tas mei guod meinimme. We pakke ien ding tagelyk en beslúte wat we der mei dogge: bewarje op deselde plak, opromje op in oar plak, fuortjaan of weismite. Sa kinst thús maklik oan de slach mei it opromjen fan bygelyks in kast.” In januari staat er een nieuwe workshop ‘Administratie doe je zo’ op het programma.

gen voor dichtgeslibde huizen en tuinen, weekplanningen en administraties. Ook helpt ze melkveehouders bij het opzetten van een administratiesysteem en voor het basisonderwijs verzorgt Johanna onder andere persoonlijke weektaken en indelingen van een klaslokaal. “Ik ha sels 17 jier foar de klasse stien en tegearre my myn man ha we in molkefeebedriuw.”

Personal Organizer Johanna Hoekstra helpt bij het opruimen, opnieuw indelen van ruimtes of kasten, inkrimpen van een inboedel voor verhuizing, het vinden van oplossin-

Op vrijdag 21 november (9.3011.30 uur) geeft ze een Workshop Opruimen in De Wilgen. Entree: 17,50 euro. Opgave: johanna@it-oersicht.nl. www.it-oersicht.nl.

“MINSKEN HELPE DY’T YN ‘E SHIT SITTE. DAT IS PRACHTICH.”

Beetster bakker zoekt oplossing voor verbrood en banket in eigen dorp Het sluiten van De Spar was eind september een klap voor het dorp Nij Beets. Janneke Bijlsma is postbode en hoort dagelijks dat de Beetsters hun winkel missen en zeker hun dagelijks verse brood. Tijdens de koffie met haar man Johan, in het dagelijks leven bakker, kwamen ze op het idee om een verkooppunt aan huis te beginnen. Ze willen graag wat doen voor hun dorp.

ambtenaar. Bijlsma: “Ik sjoch it gewoan as garaasje.” Hij had er niet bij stilgestaan. De gemeente is echter van mening dat de activiteit op deze plek niet binnen het bestemmingsplan past. “Dat wist ik net doe’t ik der mei begûn.” Wel was hij van plan een vergunning aan te vragen. “Mar doe stiene se hjir dus al op ‘e stoepe.”

NIJ BEETS

Sinds vijf weken kunnen de dorpsbewoners iedere vrijdagmiddag in hun garage aan De Esk terecht voor ambachtelijk brood en banket. Het blijkt een schot in de roos. “Ik ferkeapje alle wiken sa’n 65 oant 70 bôlen.” Johan Bijlsma is al 24 jaar bakker en werkt in de bakkerij van Sape Wouda in Surhuizum. Uit deze bakkerij neemt hij ook het ambachtelijk brood en banket voor Nij Beets mee. “Myn baas fynt it hartstikke leuk

Johan Bijlsma verkoopt brood vanuit de garage. FOTO: SIETSE DE BOER

dat ik dit doch. Hy woe der graach oan meiwurkje.” Vanuit de garage stijgt een heerlijke bakkersgeur op. Het is een komen en gaan van klanten.

“De minsken fine it geweldich en meitsje hjir ek graach in praatsje.” Toch stond onlangs een andere bezoeker op de stoep. “In amtner fan de ge-

meente. Der wie by harren in klacht binnenkaam.” Niet van iemand uit eigen dorp, verzekert Bijlsma. Het verkooppunt is een winkel constateerde de

Misschien gedoogt de gemeente de broodverkoop, Bijlsma wil het er echter niet op aan laten komen. “Fan jannewaris ôf gean ik op freedtemiddei mei de bakkersbus yn it doarp op paad.” Want voor het venten van brood is geen vergunning nodig, zolang je maar geen vaste standplaats hebt. Het betekent wel dat bakker Johan op bestelling gaat werken. “Ik mei de bus fan de baas brûke. Noflike baas no?” De Nij Beetster bakker is bereikbaar via 06-21514304 en johanbijlsma74@home.nl.


WINKEL EN WIN JE PRIJS! KIES UW EIGEN HOOFDPRIJS! Actieperiode: donderdag 20 nov. t/m zondag 21 dec. 2014 Actieperiode: za. 13 nov. t/m vr. 10 dec. Vul de loten in en deponeer het in één van de Whi-tonnen

KIES UW EIGEN HOOFDPRIJS !!!

Bij iedere aankoop tussen donderdag 20 november t/m zondag 21 december 2014, bij een WHI lid maakt u kans op: UW ZELFGEKOZEN HOOFDPRIJS.

De WHI-tonnen vindt u bij Hema, Albert Heijn, Planteyn boeken, Jumbo H. Split en Sporthuis v/d Hoef.

VUL DE BONNEN IN EN DEPONEER DEZE IN ÉÉN VAN DE WHI-TONNEN 1 Albert Heijn 2 minuten gratis winkelen . 2 Avenue Kapsalon Avenue Kadobon t.w.v.€ 300,00 3 Bergsma Meubelen 6 Eetkamerstoelen t.w.v. € 534,00 4 Café Neys Besloten feest t.w.v. € 375,00 voor minimaal 20 personen 5 Cuvi Buddha to Buddha Chain Big armband en een Buddha to Buddha Chain ring t.w.v. € 684,00 6 Cijfermeester Hans Aling Kledingbon bij Huys 11 t.w.v. € 500,00 7 Daan’s Drogisterij 10x cadeaubon, t.w.v. € 50,00 binnen een jaar te besteden 8 De Bakkers van Verloop Een heel jaar lang gratis brood op de plank! Elke week € 10,00 aan brood- en banketprodukten. Totaal € 520,00 9 Dekema Ruitersport Dressuurzadel JC 16 mc t.w.v. € 495,00 10 De Rounte, Speciaalzaak in natuurvoeding Een biologisch diner bij Herberg Het Volle Leven in Appelscha t.w.v. € 300,00 11 De Skâns Gorredijk 2 Kaarten voor alle voorstellingen tussen januari 2015 - april 2015 t.w.v. € 319,00 12 Drukkerij en Copyshop Lageveen € 350,00 contant 13 EP: Van der Molen Samsung 40” Full Smart Led TV, 100 Hz., Full HD, Wifi t.w.v. € 499,00 14 Etos Vliegles van 1 uur + Etos-pakket 15 ESSO De Boer Gorredijk Brandstofkaart voor ons tankstation t.w.v. € 350,00 16 Expert John Beenen Whirlpool wasmachine t.w.v. € 499,00 17 Faunafleur 1 jaar lang iedere week voor € 15,00 uitzoeken aan bloemen en planten, t.w.v. € 780,00 18 Fixet Gorredijk Gratis Doe Het Zelf materialen t.w.v. € 500,00 19 Frederiks Interieurs BV € 300,00 te doneren aan de voedselbank 20 Gall & Gall Vakantiereis naar keuze t.w.v. € 500,00 21 HEMA Warenhuis 3x € 100 aan kadobonnen 22 Huys 11 mannenmode Waardebon Huys 11 t.w.v. € 500,00 23 It Paauwehofke Thermenarrangement Saunastate Gorredijk voor 2 personen met na afloop een overnachting met ontbijt in Bed and Breakfast De Dwersfeart Gorredijk ook voor 2 personen t.w.v. € 320,00 24 Juwelier Wiebe Woudstra Zilveren S!lk armband t.w.v. € 550,00 25 Jumbo Henk Split Weekend Centerparcs voor 4 personen t.w.v. € 350,00 26 Kapsalon Ida de Vos Kappersbon t.w.v.€ 300,00, 1 jaar geldig 27 Kontrast Brilmode Bril naar keuze inclusief glazen t.w.v. € 500,00 28 Leads Jeans en Fashion Cadeaubon t.w.v. € 500,00 29 Louis Optiek Brilmontuur + glazen t.w.v. € 750,00 30 Lilly’s IJs & Chocolade 500 gratis ijsjes van een bol 31 Maatwerk Ondersteuning Steigerhouten meubels naar keuze t.w.v. € 600,00

32 Makelaardij Sierd Moll Wooncheque Olden Days t.w.v. € 600,00 33 Nianno Kids Kledingbon t.w.v. € 450,00 34 Olden Days Uw huis opleuken, maar niet precies weten hoe? Deze bon geeft u recht op verf/behang/stoffering en eventueel interieuradvies t.w.v. € 400,00 35 On Tour Tweewielers Zandstra klapschaatsen t.w.v. € 330,00 36 Peereboom Woninginrichting Wooncheque t.w.v. € 500,00 37 Planteyn Boeken Planteyn cadeaubon t.w.v. € 500,00 38 Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk BV Eén dag (8 uur) een timmerman inclusief gereedschap t.w.v. € 340,00 39 Primera de Primeur 10x 1/5 staatsloten met xl t.w.v. € 350,00 40 Puer Leven in stijl Wil je een nieuwe Vanmoof fiets, hangmat van Fatboy, mooie gerecyclede lampen of een bijzonder meubelstuk. De prijs is naar eigen invulling te besteden! t.w.v. € 500,00 41 Rinsma Fashion Plaza Modecadeaubon t.w.v. € 500,00, vrij te besteden binnen de collectie van Rinsma Fashion 42 Romee Shoes Donatie Stichting Vrienden van Chust t.w.v. € 350,00 43 Restaurant De Vrolijke Keizer Waardecheque voor feesten en partijen (In 1x te besteden) t.w.v. € 650,00 44 Schildersbedrijf R. Bethlehem Kleuradvies, 1 dag schilder + 2 emmers saus en 1 blik verf, t.w.v. € 550,00 45 Slagerij De Roos Een jaar lang gratis vlees t.w.v. € 780,00 46 Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag Waardebon t.w.v. € 500,00 te besteden bij S.O.C. Kortezwaag 47 Sporthuis v.d. Hoef Sportwaardebon t.w.v. € 500,00 48 Swieringa Automaterialen Thule dakkoffer Touring 200 t.w.v. € 399,00 49 Sijtema Juwelier Sierradenset naar keuze t.w.v. € 500,00 50 Noflik & Sûn schoonheidssalon Schoonheidsbehandeling + lichaams massage + een volledig huidverzorgings pakket van Clarins producten t.w.v. € 525,00 51 Takko Fashion 2x Takko Fashion giftcard à € 150,00 52 Tuindorado 1 Jaar lang iedere week voor € 15,00 voer of accessoires voor uw huisdier(en) t.w.v. € 780,00 53 Thermen Saunastate 25-badenkaart saunabezoek t.w.v. € 425,00 54 Veenstra Zonwering € 600,00 te besteden Veenstra Zonwering en Woningstoffering voor vloeren, gordijnen of binnenzonwering 55 Autobedrijf Jaap de Vries Set winterbanden op velg t.w.v. € 500,00 tot € 950,00 (Afhankelijk van de bandenmaat) 56 Van Campen & Dijkstra BV Verzekeringspremies t.w.v. € 750,00 57 Wereldwinkel Gorredijk Een groot pakket Fairtrade koffie, thee sap, wijn en chocolade t.w.v. € 325,00 58 Wouda Schoenen 1 Paar schoenen 59 Your Identity Reclame Koffiezetapparaat t.w.v. € 350,00 te besteden bij Beenen Expert 60 Zensa Moda Kadobon t.w.v. € 250,00

Alle prijswinnaars worden telefonisch door de WHI op de hoogte gesteld! Hoe werkt de actie? Bij betaling van uw aankopen ontvangt u bij alle WHI leden een lot. Schrijf uw naam, telefoonnummer en de prijs die u zou willen winnen op het lot. U vindt een overzicht van de PRIJZEN op de affiches bij de deelnemers en in deze advertentie die u kunt bewaren. De loten kunnen tot 21 december 17.00 uur ingeleverd worden in de daarvoor bestemde WHI-tonnen. Een volledig overzicht van de prijzen vindt u ook op de website van de WHI: www.grootgelijknaargorredijk.nl GROOT WINKELAANBOD / ALLE WINKELS MET DE AUTO 1e trekking: vrijdag 28 november 4e trekking: vrijdag 19 december 2e trekking: vrijdag 5 december

5e trekking: maandag 22 december

3e trekking: vrijdag 12 december Onjuist ingevulde loten worden uitgesloten van deelname.

BEREIKBAAR / GRATIS PARKEREN (let wel op blauwe zones) IEDERE VRIJDAG TOT 21.00 UUR KOOPAVOND EXTRA KOOPAVOND 3 EN 4 DECEMBER TOT 21.00 UUR

W W W. G R O O T G E L I J K N A A R G O R R E D I J K . N L


Sa!

19 november 2014

Sinterklaassprookje houdt 60 jaar stand JUBBEGA/HOORNSTERZWAAG Het lijkt een uitstervende traditie: de opvoering van het jaarlijkse Sinterklaassprookje door meesters en juffen van de basisscholen. In 1945 doken de eerste sprookjesvoorstellingen op. Het duurde tot 1954 voor ook Jubbega voor het eerst een sprookje op de planken bracht. In Zalen Brinksma werd De Griene Hoed gespeeld. Van dit eerste begin is niet veel meer bekend bij de huidige Sinterklaascommissie. Immie Postma: “Bern út ús doarpen koene nei it sprookje op it Hearrenfean, mar de masters en juffen fûnen dat sy it hjir sels ek wol koenen.” En dus brengen De Kompenijsters dit jaar voor de zestigste keer het Sinterklaassprookje op de planken. In café De Alde Slûs. “Dêr is it iennige poadium fan Jobbegea”.

De jubileumeditie is groter dan anders. Regisseur Trienke Bron: “Ik bin op syk gien nei in sprookje foar in grut tal spilers. En doe ha we dêr de spilers by socht.” Het zijn er

maar liefst zestien, een record aantal. Naast onderwijzers van de vier basisscholen van de twee dorpen doen ook enkele oud-leerkrachten en ouders mee. Dat laatste was vroeger ondenkbaar. Voor meesters en juffen is het echter steeds lastiger om mee te doen. “Se ha it te drok. En se kin ek hast net mear foar de klas wei omt se gjin ferfanging mear krije.” Penningmeester Immie Postma merkt ook op dat het budget betere tijden gekend heeft. “As se froeger fregen om safolle meter gerdynstof dan koest sizze: helje mar op. We moat no wat suniger omt alles djoerder wurdt en der stadichoan minder jild binnenkomt.” De gemeente Heerenveen heeft al laten weten na dit jaar geen subsidie meer te geven. Het meeste geld komt uit de dorpen zelf, vrijwilligers gaan van deur tot deur. De opbrengst loopt echter jaarlijks terug. “Ik tink dat de minsken

hieltiid minder bining ha mei tradysjes.” De dorpsbewoners steken wel royaal de handen uit de mouwen, met dit jaar zo’n dertig vrijwilligers. Plaatselijk kunstenaar Marcel Prins bouwt het decor. Dit jaar wordt voor het eerst in de zestigjarige geschiedenis een bestaand en beroemd sprookje op de planken gebracht: De Kat op Learzen, een Fryske vertaling van De Gelaarsde Kat.

Op zoek naar nieuwe deelnemers en ideeën voor het project Buur & Co. Ze bellen aan bij circa honderd woningen in onder andere de straten Welvaren, Helling, Volharding en

Eenzaamheid

Het project Buur & Co ging vorig jaar van start in het centrum van Gorredijk. Het wil helpen om eenzaamheid tegen te

OLDEBERKOOP Jules Deelder, Jan Rot, Gregory Page (USA), Anton Goudsmit, Leonie Jansen, Denise Jannah en Omar Mollo. Zomaar een rijtje crème de la crème op muziekgebied. En allemaal komen ze met plezier naar het podium van Le Brocope in Oldeberkoop.

sen.” Gedichten uit Frankrijk, Italië, Duitsland. Bezoekers uit Rusland, Frankrijk en alle uithoeken van ons land. “Het valt ontzettend goed bij mensen met een brede belangstelling.” Bezoekers genieten van voorgedragen gedichten, eigengemaakte gedichten of

“Ik ben ontzettend gelukkig dat hier fantastische muzikanten komen.” Mara Eijsbouts kocht Le Brocope een kleine vijf jaar geleden. Het eerste jaar verzorgde vriendin Leonie Jansen de programmering van het theatercafé. “En nu wordt dit gedaan door een van de beste gitaristen van Nederland: Anton Goudsmit. Hij brengt al zijn vrienden mee naar Oldeberkoop waardoor we ons publiek een breed aanbod kunnen bieden.”

komen om zelf een gedicht voor te dragen. “Alleen als je een gedicht wilt voordragen, moet je je aanmelden. Luisteraars kunnen zo komen.”

Sinterklaassprookje

Openbare voorstellingen van het sprookje zijn er op donderdag 27 november en vrijdag 28 november (20.00 uur) in Café De Alde Slûs. Entree: 3 euro.

Tussen de imposante rij bekende namen staat in de agenda van Le Brocope een poëzieavond. “Er werden in Oldeberkoop al jarenlang poëzieavonden gehouden door een klein groepje liefhebbers. Ze zochten een plekje en vroegen of ze hier terecht konden.” Het blijkt een hit. Van heinde en verre komen poëzieliefhebbers naar Oldebekoop. “Het wordt steeds maar groter en groter. Tegenwoordig zit de zaal vol met zo’n zestig men-

Buur & Co trekt verder het dorp in Ra’anana. De bewoners krijgen uitleg over het project en worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst op 9 december.

Een avondje poëzie

Hoewel het budget en de spelerspool steeds krapper worden, wil de Sinterklaascommissie nog jaren doorgaan. Trienke: “De measten yn it doarp fine dat wy it sprookje yn stân hâlde moatte en ek de skoallen wolle it graach behâlde.”

Repeteren voor de Kat op Learzen. FOTO: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Medewerkers van Timpaan Welzijn gaan deze week in een deel van Gorredijk de straat op.

9

www.sa24.nl

gaan en de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. In de kleinere dorpen heeft Opsterland bij het signaleren van zorgvragen goede ervaringen met de dorpssteunpunten. In de grotere dorpen werkt dit systeem minder goed. Buur & Co helpt mensen om in de buurten netwerken op te bouwen van buurtgenoten die wel

eens klusjes voor een ander willen doen. Vorig jaar werden 300 huizen bezocht. Er bleef een groep van tien vrijwilligers over die niet alleen individuele buurtbewoners ondersteunt, maar ook voor de hele buurt wel wat wil doen. Het project Buurt & Co wordt komend voorjaar geëvalu-

Het historische Oldeberkoop stond rond 1200 als Brokope op de kaart. Deze oude benaming combineerde Mara Eijsbouts met de naam van het bekende kunstenaarscafé Le Procope in Parijs tot Le Brocope. Hier creëerde Mara een bijzonder restaurant annex theater en galerie, dat perfect past bij kunstenaarsdorp Oldeberkoop. Zelf is ze beeldend kunstenaar, ontwerper en interieurarchitect en brengt graag haar passie voor kunst in alle vormen samen met gastvrijheid, architectuur en geschiedenis. Het theatercafé van Le Brocope wordt zaterdag 22 november (19.30 uur) gevuld met funeraire poëzie. Gedichten die gaan over dood, begrafenissen en rouw. www.lebrocope.nl eerd. Er komt geen vervolg, zo werd onlangs al duidelijk bij de begrotingsbehandeling in de Opsterlandse raad. Wel worden de ervaringen meegenomen naar de gebiedsteams die straks uitvoering gaan geven aan de zorgdentralisaties waar de gemeenten met ingang van 2015 mee te maken krijgen.


De meLDiJ: in T r o p To p s e k e n muzaTi iviTeiT cre Noordkade 45 9203 CE Drachten 0512-511609

Loopt u ook al jaren met hetzelfde kapsel, en wilt u graag eens wat anders?? dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij kijken naar uw gezichtsvorm, haar,- en huidskleur, en haartype, en geven u een passend advies over wat u het beste staat, en hoe u het moet verzorgen.

Bezoek tijdens de actieperiode onze salon en maak kans op een jaar lang GRATIS knippen !!!

â‚Ź7,50 Korting

Korting op kleurbehandeling of permanent. Actie loopt t/m 1 Dec. 2014 Tegen inlevering van ! TIE deze bon AC

Maak voor een persoonlijk advies een GRATIS afspraak. BEL: 0512-511609

a d m i n i s t r at i e : o l i e m o l e n s t r a at 1 4 9203 Zn drachten

kiJk voor ons uiTGeBreiDe Les en cursusaanBoD o p [ W W W.m e L D i J.n L ] o F B e L m e T [ 0512 514 293 ]


Sa! Gedachtenis moment

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken wordt dan stil gestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar. Door de namen te noemen, kaarsen aan te steken of steentjes met namen uit te reiken. Veel kerken geven komend weekend ook ruimte om de overledenen te herdenken aan mensen die zelden of nooit in de kerk komen. De kerk van Terwispel is zaterdag 22 november (16.00-17.30 uur) hiervoor geopend. Ook de kerk van Nieuwehorne is het hele weekend (vr t/m zo van 19.00-21.00 uur) open om een kaarsje aan te steken.

19 november 2014

Een scheiding en dan

LIPPENHUIZEN Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Sonja Zwart start op 4 december met een supportgroep voor gescheiden mensen. Zij wil een veilige plek bieden aan hen die in eenzelfde situatie zitten en het daar lastig mee hebben. Hoe zet je je leven weer op de rails? In acht bijeenkomsten kan men verhalen uitwisselen en wordt inzicht gegeven in eigen gevoelens en behoeften. Deelnemers leren meer in het ‘hier en nu’ te zijn. De nadruk ligt op wat er leeft in jou en niet op wat er mis is met ‘die ander’. De bijeenkomsten zijn in Lippenhuizen of Katlijk. Opgeven via www.sonjazwart.nl.

Ton Dubbeldam Boekenmarkt

Van 22 november t/m 28 december exposeert Ton Dubbeldam in Galerie Terbeek in Beetsterzwaag. De kunstenaar is zelf zaterdag 22 november in het galerie aanwezig (14.30-16.00 uur). Dubbeldam werkt met impressionistische en pointillistische technieken. Hij geniet grote bekendheid door de manier waarop hij het licht in zijn schilderijen weet te pakken. In zijn zorgvuldig gecomponeerde schilderijen zoekt Dubbeldam ruimte voor zijn eigenzinnige lichtweergave, vaak naar iets mysterieus dat zich (nog niet) laat zien. Zijn schilderkunst levert een uniek stijlicoon op waarin heden en verleden tot een nieuwe tijdloze realiteit versmelten en de grens tussen realisme en non-figuratie vervaagt. www.galerieterbeek.nl BEETSTERZWAAG

COLOFON

Zaterdag 22 november 2014 is er in de PKN kerk aan de Mounestrjitte 12 een boekenmarkt en een kleine hobbybeurs (9.00-13.00 uur). Met volop boeken, strips en cd’s. Om in rond te sneupen. Op de kleine hobbybeurs zijn onder andere bloem- en herfststukjes te vinden. Ook het Rad van Fortuin is van de partij.

URETERP

Interlude

Vocaal Ensemble Interlude uit Gorredijk o.l.v. Jan Harryvan, geeft zondag 23 november (15.00 uur) een concert in de Dorpskerk van Beetsterzwaag. Met op het programma zes prachtige Franse chansons, drie heerlijke Mozartliederen en vier Slowaakse volksliederen. De solo’s zijn van Inge Stolte en Astrid de Vries. Begeleiding op piano van Pieter Meindert van Delden die ook een aantal intermezzi voor zijn rekening neemt. Entree: 8 euro (t/m 17 jaar gratis). BEETSTERZWAAG

Herfstavondconcert

TERWISPEL Op zaterdag 22 november (20.00 uur) verzorgt Melomania samen met It Tynster Manljuskoar in de kerk van Terwispel een sfeervolle herfstavond. It Tynster Manljuskoar onder leiding van Martijn Bergstra ontstond in 2002 en telt ruim 20 leden. Het repertoire is erg breed. Melomania is een klein 5-stemmig gemengd a capella koor uit Lippenhuizen met 12 leden, onder leiding van Janna Postma. Het repertoire is internationaal, afwisselend en in vele talen. Het zijn nummers die raken en meenemen. Entree: 7,50 euro (t/m 12 jaar 2,50 euro). www.koor-melomania.nl.

Snoep maken

Kunsthuis SYB heeft de komende weken een echte snoepmaker in huis die kinderen van 8-12 jaar leert om zelf snoep te maken. Tijdens de workshop helpen de kunstenaars van SYB om het suikergoed te verfraaien en mooi te maken met zelfgemaakte wikkels. De workshops zijn op 23 en 30 november en 14 december (14.00-17.00 uur). Opgave van te voren is verplicht via info@kunsthuissyb. nl. Aanwezig is onder andere Elles Kiers, beeldend kunstenaar, vormgever en kok. Zij maakt beelden en installaties met voedsel als materiaal, performances met eten in de hoofdrol en bijzondere diners op bijzondere locaties. De workshop is onderdeel van het project When Spectators work van Marianna Liosi en Alessandra Saviotti. Kunsthuis SYB is gevestigd in wat ooit een kleine snoepjesfabriek was. Deelname: gratis. www.kunsthuissyb.nl BEETSTERZWAAG

11

www.sa24.nl

Gecombineerde Folk

GORREDIJK Zaterdag 22 november (20.30 uur) presenteren van origine prachtige zeemanstemmen samen met Britse folkmusici een bijzonder staaltje muziek in De Skâns. Other Roads was ooit de begeleidingsband van de bekende Britse muzikant John Wright. Na zijn overlijden (2008) gingen de bandleden door. Theaters blijven het fijne trio folkmusici terugvragen. Folk- en shantykoor Rolling Home uit Sneek begon ooit als shantykoor, maar de 25 man van het driestemmig mannenkoor richten zich meer en meer op Ierse en Schotse folkmuziek. Entree: 12,50 euro. www.skans.nl.

Healers en Soapstone

Een dubbelconcert op 22 november (22.00 uur) van Healers en Soapstone bij Café Restaurant Overwijk. Soapstone, op het eerste gezicht zoet en zacht, maar eenmaal op temperatuur steeds harder en ruiger. Een trio dat aanstekelijke blues maakt met zo nu en dan een uitstapje naar soul, rock en gospel. Healers is momenteel bezig met de laatste serie optredens, de zogenaamde ‘Farwol Toer’. Tien jaar na hun debuut-cd De Blûsrûs en twee albums verder met Fryske Rootsblues, stopt de band in mei 2015. Entree: 5 euro. TIJNJE

AGENDA WO 19 NOV 14:00 UUR | GORREDIJK Mantelzorgcafé De Skâns

DO 20 NOV 20:00 UUR | GORREDIJK Whiskyproeverij Café Neys

ZA 22 NOV 09:00 UUR | URETERP Boekenmarkt en hobbybeurs PKN Kerk 14:30 UUR | BEETSTERZWAAG Bon Voyage Galerie Terbeek 15:00 UUR | JUBBEGA Secret Friends KunsthuisLOOF 20:00 UUR | OLDEBERKOOP Poëzie avond Le Brocope 20:30 UUR | GORREDIJK Other roads & Rolling Home De Skâns Gorredijk 22:00 UUR | TIJNJE Healers en Soapstone Café Restaurant Overwijk

ZO 23 NOV 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kinderworkshop snoep maken http://www.kunsthuissyb.nl/ 15:00 UUR | BEETSTERZWAAG Interlude Dorpskerk

WO 26 NOV 20:00 uur | Bakkeveen Lezing Oerboeren in de Friese Wouden Recreatiecentrum Dúndelle, Mjumsterwei 16

REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

Secret Friends

KunsthuisLOOF presenteert in november de tentoonstelling ‘Secret Friends’ van Joris Collier en Dineke Kraal. Het geëxposeerde werk bestaat uit beschilderde foto’s op groot formaat. Collier combineert zijn directe uiterlijke wereld met zijn binnenwereld. Van straatoptreden, doedelzakspeler, schilder, performer en installatiemaker verbreedt Collier zijn wereld en werk steeds verder. Huub Mous opent de expositie op zaterdag 22 november (15.00 uur). Naast de gecombineerde werken exposeert Collier ook drie installaties. De tentoonstelling is te zien op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 november (13.00-18.00 uur). www.kunsthuisloof.nl

JUBBEGA

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl


Sa!

19 november 2014

12

www.sa24.nl

Sinterklaas is meer dan welkom Sinterklaas is weer in het land én in de regio. Zaterdagmiddag zette hij voet aan wal in Gorredijk. De komende weken bezoekt hij ook de andere dorpen in de regio. Vanuit zijn eigen residentie in Museum Opsterlân. TEKST: AREND WANINGE EN RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Het is zaterdagmiddag tegen drieën. De kinderen zijn weer op weg naar huis. Waarschijnlijk nog diep onder de indruk van hun ontmoeting met Sinterklaas. Vanavond zetten ze hun schoen. De eerste keer dit jaar. Binnen, in Museum Opsterlân, zit Sinterklaas. Het museum is de komende weken zijn residentie. De oude baas zoekt zijn bed op. Hij is moe.

Sinterklaas is in gedachten. Het is onrustig in zijn hoofd. Wat heeft hij de afgelopen dagen allemaal wel niet meegemaakt? Hij mag dan oud zijn, de discussie over de Zwarte Pieten is echt niet aan hem voorbij gegaan. Op weg naar Nederland hadden heel wat Pieten hem verlaten. Eerder op de dag stonden ze er weer, bij de nationale intocht in Gouda. Over solidariteit gesproken. En hij had heus wel mee gekregen dat de intocht in het westen was ontsierd door negentig arrestaties. Was dit het land waar hij al eeuwen jaar op jaar terugkeert voor een heerlijk kinderfeest? Wat dachten die volwassenen wel niet, om de kinderen hiermee op te zadelen. Maar gelukkig was er ook een lichtpuntje op deze dag. Zeg maar gewoon een lichtpunt. Want net als zoveel voorgaande jaren was hij direct na de nationale intocht doorgereisd naar Gorredijk. En de truc werkte nog altijd. Niemand is er tot op de dag van vandaag ooit achter gekomen hoe hij zo snel in Friesland kan komen. Hij was zelfs vroeg dit jaar, hij had het wel gezien in Gouda. Zo snel mogelijk weg zijn. Gele Pieten, stroopwafelpieten.

Wie had dat ooit bedacht? Gelukkig was het in Friesland weer echt ouderwets. De schipper van zijn traditionele intochtboot, De Tjerk Hiddes, had hem goed gewaarschuwd. Als de Pieten niet zwart zouden zijn, bleef het schip aan de wal. Duidelijke taal. En zonder Tjerk Hiddes geen Sinterklaas in Gorredijk. Al sinds 1951 zijn het vaste partners. Ook al is de oude, nu 90-jarige, schipper er niet meer bij. Zijn zoon weet echter ook van wanten. Omdat hij zo vroeg uit Gouda was aangekomen, lag het hele gezelschap nog een tijdje voor anker, net buiten Gorredijk. Anders zou hij maar te vroeg in het centrum aankomen. En stel je voor dat Sinterklaas er al is en de kinderen nog niet. Beter een kwartier te laat, dan vijf minuten te vroeg. De eerste kinderen hadden hem ook al in Kortezwaag gevonden. Alle tij voor een korte privé-ontmoeting. Het weer had wel beter gekund. Het was eventjes droog, maar het grootste deel van de middag had het gemiezerd. In Gouda regende het veel meer. Een teken? In het vroegere Kortezwaag stonden de eerste kinderen langs de kant. Enthousiast zwaaiend naar de boot met al die Pieten. De oude baas voelde zich weer thuis, misschien zelfs wel bevrijd. Hij had enthousiast gezwaaid en iedereen wat leuks toegeroepen. En hoe dichter bij het centrum, hoe dikker de rijen. Het gaf hem een goed gevoel. Het Sinterklaasfeest leeft hier, misschien wel meer dan ooit te voren. Zijn Pieten kwamen gelukkig ook steeds meer in de stemming. Hij had

ze nog wel even moeten aansporen. Het leek net of zij ook een tikje hadden gekregen van alle discussies. De danspiet stond wat stilletje op de kajuit. De roze Piet hield duidelijk wat meer van het zachtere weer. De Alle Dagen Helemaal Piet (ADHP)-piet zat maar wat te treuzelen en om te pielen met een routekaart. Even had Sint zich zorgen gemaakt. Maar waarom? Hij wist toch ook dat de kinderen de Pieten wel tot leven zouden wekken. Bovendien was de Herautpiet er nog. Niet alleen blazend voor al die bruggen, maar ook als aanvalsleider. Tatatera….. Strooien! Gelukkig hielden alle Pieten zich aan de instructies. Pas op de vaste wal pepernoten gooien. Niet eerder. En de ontvangst was weer hartelijk. Dit keer opnieuw een wethouder die hem welkom had geheten. Gelukkig hebben ze in Opsterland volgend jaar een burgemeester en opnieuw een vrouwelijke, was hem verzekerd. Hij kon er nu al naar uitzien. Een wethouder is ook leuk, maar een echter burgemeester geeft toch iets meer sjeu aan de zaak. En een burgemeester komt meestal

ook gewoon op tijd. Sinterklaas voelde nog eens aan zijn vermoeide kuiten. Hij had het hele stuk door het centrum van Gorredijk moeten lopen. Een eigen keuze. Natuurlijk is het paard leuk voor het plaatje. Maar Sinterklaas wil vooral graag aandacht geven aan de kinderen. En dat gaat lopend veel beter. Ook al duurt het dan maar een beetje langer en loopt het programma wat uit. Het gaat om de kinderen. Dat moet iedereen goed blijven onthouden. Hij had genoten van de muziek en de demonstraties. De gymnasten van Stânfries, de dansers van Eijer Producties, de drumband Eensgezindheid uit Hemrik. Ze zorgden ondanks de regen


Sa!

19 november 2014

www.sa24.nl

13

Zwart is gewoon zwart De landelijke media stonden bol van de discussie rond de kleur van de Zwarte Pieten. In Gorredijk blijkt dit toch vooral een randstedelijke discussie te zijn. Hier is zwart gewoon zwart. “Ik fyn it mar neat. Wy moatte it gewoan âlderwetsk hâlde sa’t it is.” Nieske Hoornstra verwoordt treffend de algemeen heersende mening op straat. Een discussie over Zwarte Piet? Te belachelijk voor woorden! Samen met achterkleinkind Liam wacht ze vol vertrouwen op de aankomst van Sinterklaas in Gorredijk. “Ik tink dat de Pieten gewoan swart binne.” Gerard Bruinsma wil het er eigenlijk niet eens over hebben. “Kinst it yn Nederlân dochs better oer it waar ha, dêr witte we folle mear fan. Of net dan?” De roots van Jacques de Rijke liggen op de Antillen. Toch is ook hij van mening dat Zwarte Piet gewoon zwart mag blijven. “Ik ben blij dat de organisatie hier niet is gezwicht voor een paar zeurpieten in het westen.” Ondertussen loopt de spanning op in Gorredijk. Niet vanwege een eventuele demonstratie, maar wel omdat het bijna 13.00 uur is. Tijd voor Sinterklaas. Roetzwarte Pieten maken gekke capriolen boven op de Gerk Numanbrug en in de verte komt de Tjerk Hiddes aangevaren. Zijn de Pieten op de boot zwart? Het is nog niet te Met de boot binnenkomen in het historische centrum van zien. Gorredijk is uniek. Sa! tv mocht van Sinterklaas het laatste stuk“Ik ben blij dat het feest doorgaat zoals het je meevaren. Bekijk de beelden is,” zegt een anonieme toeschouwer. “Ik heb op sa24.nl. een getinte huidskleur, maar ben gewoon in Nederland geboren. Het is een beetje jammer dat het nu zo loopt.” Voor de mensen die vinden

Sa! TV

voor sfeer. En toch had de organisatie hem nog laten schrikken ook. Brandweerauto’s met loeiende sirenes. Liep het in Gorredijk dan ook nog uit de hand? Gelukkig was het een stuk onschuldiger. Een slaappiet lag op een dak te slapen en was niet wakker te krijgen. Eigenlijk moest hij er ook wel om lachen. Al met al was het een prachtige middag. Hier voelde hij zich op en top welkom. Groot gelijk, naar Gorredijk. Hij beseffte ook dat hem de komende weken in de regio nog een vol programma wacht. Alle dorpen kunnen een bezoek verwachten. Hij zag het weer helemaal zitten, hij had er weer zin in.

dat het zwarte hulpje van Sinterklaas discriminerend is, heeft hij een boodschap: “Er zijn wel meer dingen in het leven die niet leuk zijn. Leg je er maar gewoon bij neer.” Een klein bootje met vier traditioneel pikzwart geschminkte Pieten vaart langzaam richting centrum. “Jaaaaa, ze zijn zwart”, roept een toeschouwer. Aleksandra zou het maar “heel stom” vinden als er een witte Piet tussen zou zitten. Vader Sierd Blokzijl: “It is in tradysje en dêr moat se fan ôfbliuwe.” De Tjerk Hiddes stoomt binnen. Alle Pieten zijn zwart. Opluchting in Gorredijk? Niet echt. “We zijn hier te nuchter voor een discussie over de kleur van Piet”, stelt die andere Piet (van Dijk) tevreden vast.

Wijnjewoude en Oldeberkoop Op zaterdag 22 november om 9.30 uur komt Sinterklaas aan op het grasveld bij ’t Waldhûs aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. Vanaf daar zullen trekken de Sint en zijn Pieten door het dorp om te eindigen bij dorpshuis De Swingel. Sinterklaas heeft laten weten hier het talent van Wijnjewoude te willen ontdekken in een heuse Wijnjewoude has Talent.

’s Middags trekt de goedheiligman verder naar Oldeberkoop waar hij om 14.00 uur aankomt. Er is dit jaar gekozen voor een intocht vroeg in de middag in plaats van ’s avonds zoals de voorgaande jaren. Gastvrouw Jep ziet er op toe dat Sinterklaas veilig voet aan Bercoper wal kan zet. Iedereen kan dan met Sinterklaas meelopen vanaf de haven naar het centrum. Muziek-

korps Brocante zorgt voor de muzikale ondersteuning. Op het parkeerterrein in het centrum van het dorp is er vanaf 14.45 uur een echt welkomstfeest met warme chocolade melk, speculaas en de traditionele Sinterklaasdans. In MFA Mejander is er vervolgens een groot Sinterklaasfeest met om 16.00 uur een voorstelling van Theater Remisolleke. Toegang: 3,50 euro.


Rinkel de kinkel. Sint en Piet komen naar onze winkel. Daarom mogen alle kinderen een schoentje komen zetten. Tussen woensdag 19 november en dinsdag 2 december zullen wij goed op jullie schoeisel letten. Op woensdag 3 december mag je je schoentje weer komen halen. Wat er dan in zit‌ blijft een verrassing. Dit kan alleen Piet bepalen.

Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

19 november 2014

17

www.sa24.nl

VeertienJarig talent in Jong OranJe

Dolgelukkig op de

turnvloer

Morgan Spruijtenburg hoopt, na sporticoon Epke Zonderland uit Lemmer, de volgende Friese turntopper te worden. Het talent uit Terwispel zit in Jong Oranje en is dus goed op weg. Maar ze beseft ook dat er nog heel wat stappen te maken zijn. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

TERWISPEL Morgan Spruijtenburg, nu 14 jaar oud, begon met turnen – of eigenlijk was het gymnastiek – toen ze vier jaar was. “Mijn zus deed het al, ik ging mee en vond het meteen leuk.” Wekelijks ging ze met veel plezier naar de gymles in Terwispel. Later kwamen ook korfbal en ritmische gymnastiek voorbij, maar al snel was voor Spruijtenburg duidelijk dat ze zich in die sporten niet helemaal thuis voelde. “Teamsport is niks voor mij. Je bent altijd afhankelijk van wat anderen kunnen en doen. Turnen doe je ook wel samen, je hebt altijd clubgenoten om je heen. Maar uiteindelijk doe je het zelf. Gaat het mis, dan kun je ook alleen maar boos worden op jezelf. Dat past meer bij me.”

Boos wordt Morgan gelukkig niet vaak. Het gaat goed, ze ziet zichzelf nog bij vrijwel elke training beter worden en zit niet voor niets in de selectie van Jong Oranje. Het is overigens haar laatste jaar als junior. Na de zomer gaat ze over naar de senioren, omdat ze in dat seizoen 16 jaar wordt. Voor dit turnjaar heeft ze in ieder geval nog één duidelijk doel: deelname aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF), juli 2015 in het Georgische Tblisi. “Daar wil ik heel graag heen. Het lijkt me fantastisch om zo’n groot, internationaal toernooi mee te maken.”

Blessure

Dat lukte haar namelijk nog niet eerder. Het jeugd EK, het andere grote evenement in haar leeftijdsklasse, liep ze eerder dit jaar mis door blessureleed. “De kwalificaties waren eind maart, maar een paar weken eerder raakte ik geblesseerd.” Weg EK. Spruijtenburg had problemen met de aanhechting van haar hamstring, een kwetsuur die ontstond tijdens een training. “Het is een blessure die wel een beetje hoort bij turnsters die nog in de groei zitten.”

Dat fysieke ongemak ligt inmiddels weer ver achter haar. Nu wil Morgan doorpakken. Dat moet ook wel want haar weekschema is indrukwekkend. Van maandag tot en met vrijdag begint ze om 08.00 uur aan haar eerste training. Die duurt tot 10.30 uur, waarna ze vanaf 11.00 uur drie uur lang les heeft op het TAlentencollege van OSG Sevenwolden in Heerenveen. Om 15.00 uur staat ze vervolgens weer in de turnhal van Sportstad Heerenveen voor een trainingssessie die om 18.30 uur eindigt. Op woensdagmiddag is ze vrij, maar daar staat dan weer een training op zondagmiddag tegenover. Ze redt het allemaal mede dankzij de inzet van vader Ronald, die met liefde als chauffeur voor zijn dochter optreedt. “Heel soms heb ik wel eens geen zin, natuurlijk. Maar eigenlijk is dat altijd meteen verdwenen zodra ik m’n turnkleren aan heb en de hal binnen stap. Turnen is wat ik het liefste doe.” Ze neemt graag Celine van Gerner als voorbeeld. Deze clubgenoot in Heerenveen nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen van Londen. “Celine haar trainingshouding is top. Ze gaat altijd voluit. Dat spreekt me aan.”

Olympisch 2016

De Olympische Spelen halen, dat staat ook zeker op het verlanglijstje van Spruijtenburg. Turnsters zijn rond hun zestiende, zeventiende op hun best, dus mikt het talent uit Terwispel stiekem op het toernooi van 2016 in Rio de Janeiro, al beseft ze dat 2020 misschien realistischer is. Ze voelt dat het kan. “Het voelt opschepperig om over jezelf te zeggen, en daarom doe ik het niet graag, maar ik ben best wel goed.” Ze loopt er alleen niet zo graag mee te koop. Wint Morgan een medaille, dan verdwijnt die na de huldiging al vrij snel onder het trainingsjack, in een broek-

zak of onderin de sporttas. Bekers en medailles voor behaalde nationale titels liggen thuis ergens in een doos op zolder. Prijzen zijn voor Morgan iets uit het verleden, ze kijkt liever naar de toekomst. “Ik hoop nog heel mooie dingen te kunnen beleven als turnster. En dat maakt het alle tijd en energie die ik er in stop waard.”

Vloer

De vloeroefening op muziek is het favoriete onderdeel van Morgan Spruijtenburg. “Daar train ik ook het liefste op, al is de rest ook leuk hoor. Maar al die sprongen en schroeven vind ik heerlijk.” Op sprong, de brug met ongelijke leggers en de evenwichtsbalk zijn er (nog) meer verbeterpunten beseft ze zelf. “Sprong moet écht nog beter. Moeilijker ook vooral, want de uitgangswaarde van mijn huidige oefening, de maximale score die ik kan behalen, is niet hoog genoeg.” Ze voegt niet ieder jaar een nieuwe oefening aan haar repertoire toe. “Mijn vloeroefening doe ik bijvoorbeeld meestal twee jaar. In die tijd valt er ook altijd nog genoeg bij te schaven.”

“PRIJZEN ZIJN IETS UIT HET VERLEDEN, IK KIJK LIEVER NAAR DE TOEKOMST.”


Kast op maat

Westra-Interieur

Let op! Actie loopt tot en met zaterdag a.s.*

Tot € 250,- korting*

• Gratis bezorging • Gratis montage aan huis • Gecertificeerd vakmanschap • Snelle levertijd • Praktisch design! • Gratis onderhoudsset

buffetkasten tv kasten dressoirs boekenkasten garderobekasten s

oduct r p

Uw voordeel: 

• • • • •

eigen fab r

• Eigen fabrikaat • Al 10 jaar de specialist voor meubels op maat • Eigen meubelmerk Artisew • Maatwerk

sief hou s t a m

Fr ie

Waarom Westra? 

Westra Interieur verzorgt ook maatwerk:

aat ic

Kasten op maat Tafels op maat

Bel nu 0511-402559 voor een gratis meetafspraak aan huis.

Bezoek onze showroom!

• Meerdere modellen • Rondleiding door de meubelfabriek • Gratis parkeren • Koffie staat klaar

Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 - 17.30 u. en 19.00-21.00 u. za. 10.00 - 16.00 u.

www.westra-interieur.nl Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22d2 Burgum | Tel. 0511-402559

Bovenstaande kasten zijn verkrijgbaar in de houtsoorten: Eiken

Walnoten

Beuken

Esdoorn

Mahonie

uw kleur?

* Geldig tot en met zaterdag 22 november 2014.

Nieuwe openingstijden: maandag - vrijdag 10.00-17.30 en 19.00-21.00 uur Ook ‘s avonds! zaterdag 10.00-16.00 uur


Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik, is dat mogelijk? Jazeker! Veel ouderen zijn op zoek naar een comfortabel appartement met volop privacy. Zij vragen zich af of het mogelijk is om in een eigen appartement de zorg te krijgen waar behoefte aan is. Een vraag die wij graag beantwoorden. De regie houden over je eigen leven, wonen in een comfortabele omgeving, met zorg, veiligheid en service binnen handbereik.Als u kiest voor het wonen in een appartement in Serviceflat Oranjewoud dan kunt u beschikken over zorg op maat, die geleverd wordt in samenwerking met diverse thuiszorgorganisaties. Tevens kunt u gebruik maken van een warme maaltijdservice, een wasserette en er is een kapsalon, schoonheidsspecialiste, pedicure, bibliotheek en een servicewinkel in het gebouw. Voor uw veiligheid zijn al onze appartementen, voor de eerste hulp, voorzien van een 24/7 alarmeringssysteem. Wel zo’n veilig gevoel! Kom vrijdag 21 november en overuig uzelf.

Open dag

Open dag vrijdag 21 november van 14.00 - 16.00 uur. U bent ook op overige werkdagen van harte welkom. Belt u dan van tevoren voor een afspraak?

Serviceflat Oranjewoud Heerenveen www.serviceflat-oranjewoud.nl Flat Oranjewoud 1, Heerenveen Telefoon 0513-63 62 85 info@serviceflat-oranjewoud.nl


Sinterklaas verrassingsmenu OPENINGSTIJDEN Woensdag t/m vrijdag vanaf 17.00 Zaterdag en zondag vanaf 16.00 In overleg is het ook mogelijk op andere dagen/tijden te reserveren. Voor groepen is het ook mogelijk een besloten zaalruimte te reserveren,

volg ons ook op facebook Kippenrestaurent de kakelhof


Sa!

19 november 2014

21

www.sa24.nl

Volop kansen voor aanleg snel internet via glasvezel

Wachten op initiatieven van burgers De vraag naar snel internet op het platteland groeit en groeit. Commerciële kabelleggers zien echter geen heil in deze onrendabele gebieden en dus komt het neer op particulier initiatief. Op het provinciehuis ligt 60 miljoen euro subsidiegeld klaar, nu de initiatieven nog. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

HOORNSTERZWAAG Ze wilde vorige week snel een berichtje op internet gooien, maar toen wist gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân ook direct weer waarom ze te gast was in Hoornsterzwaag. “De verbinding is hier best wel slecht.” Dat gaat veranderen, als het aan de initiatiefgroep Glasvezel in de Oosthoek ligt (zie kader). Dit soort projecten zijn koren op de molen van de gedeputeerde. “Glasvezel is de infrastructuur van de 21e eeuw. Daar zetten we als provincie vol op in.”

Snel internet is voor dorpsbewoners al de gewoonste zaak van de wereld. Het grote Friese buitengebied moet echter vaak nog internetten via een telefoonkabel. Dat betekent beperkte bandbreedte en dus langzaam internet. Commerciële kabelexploitanten vinden deze gebieden niet interessant, de investeringen per aansluiting zijn te hoog. “In de gemeente Opsterland valt twintig procent van de adressen onder deze zogenaamde witte gebieden”, vertelt Pepijn Lavrijssen van

Glasvezel de Oosthoek

in

De initiatiefnemers in Hoornsterzwaag willen glasvezel aanleggen in een gebied tussen Hoornsterzwaag en Donkerbroek met circa 500 adressen. Hiervan heeft nu 45% gezegd belangstelling te hebben, dat moet minimaal 70% worden. Dan wordt het project verder uitgewerkt en komen op basis van offertes de daadwerkelijke kosten in beeld. Geïnteresseerden kunnen dan aangeven of ze definitief mee willen doen. Als alles meezit, kan het netwerk in 2015 worden aangelegd. www.glasvezelindeoosthoek.nl

Fryslân Ring, dat zich inzet voor de aanleg van glasvezel. Daarmee heeft Opsterland de meeste witte adressen van alle Friese gemeenten. Het belang van snel internet neemt toe. Niet alleen voor particulier vermaak, maar zeker ook voor ondernemers, onderwijs en zorg. Projecten waarin zelfstandig wonende ouderen via een laptop contact hebben met zorgverleners zijn bijvoorbeeld succesvol. Maar dan moet er wel goed internet zijn. Waar commerciële partijen het laten afweten, ligt de bal bij particuliere initiatieven. Bewoners die samen een glasvezelnetwerk aanleggen. De provincie heeft 60 miljoen euro gereserveerd om deze initiatieven te ondersteunen. Het succes van deze projecten staat of valt met het aantal deelnemers. Hoornsterzwaag is op de goede weg, in Langedijke is men al met de aanleg begonnen. Daar hadden de initiatiefnemers de plannen op tijd klaar om zich aan te kunnen melden als één van de acht provinciale pilotprojecten. Het leverde extra subsidie op. Voor het einde van het jaar beschikken 135 woningen in Langedijke over snel internet via de glasvezelkabel. Een initiatief in Olterterp was niet op tijd klaar om zich aan te melden als pilotproject.

Financiering

De kosten voor aanleg van glasvezel in het buitengebied verschillen per gebied en zijn afhankelijk van de verspreiding van de adressen en obstakels in het gebied. Graven kost bijvoorbeeld 4 euro per meter. Boren onder bomen of waterwegen meer dan het vijfvoudige. De aanleg combineren met andere werkzaamheden drukt de kosten. Zo is in Hoornsterzwaag al een mantelbuis aangelegd bij eerdere graafwerkzaamheden langs de Schoter-

landseweg. De glasvezelkabel kan er straks zo doorheen. Fryslân Ring heeft berekend dat de gemiddelde aansluitkosten voor glasvezel in de witte gebieden 3.200 euro per aansluiting zijn. Lavrijssen denkt dat dit een representatief bedrag is voor de aansluitingen in Opsterland en directe omgeving. De initiatiefnemers moeten deze kosten samen opbrengen. De provincie helpt met een subsidie van 500 euro per adres en met leningen met lage rentes. De startende projecten zijn ondergebracht in stichtingen. De deelnemers betalen hun bijdrage in één keer of via contracten over langere tijd. Hoornsterzwaag gaat voorlopig uit van 30 euro per maand gedurende tien jaar. In Langedijke is de provinciale subsidie hoger en liggen huizen dichter bij elkaar. Daar betalen de gebruikers straks 10 euro per maand. Deze netwerkkosten komen bovenop de maandelijkse abonnementskosten die gebruikers aan een provider betalen. Combinatieabonnementen voor telefoon, internet en tv via glasvezel leveren vaak een besparing op bijvoorbeeld telefoonkosten. De netto meerkosten voor glasvezel komen daardoor lager uit.

Rol gemeenten

Het initiatief voor de aanleg van glasvezelnetwerken ligt vooral bij de particulieren. Gemeenten faciliteren, maar stellen niet direct geld beschikbaar. Ooststellingwerf staat wel garant voor de financiering van het project Langedijke. Gemeenten kunnen ook helpen door werkzaamheden aan wegen en nutsvoorzieningen te combineren met de aanleg van glasvezel. Dat spaart enorm in de kosten. Ht College van B en W van Opsterland komt volgens wethouder Piet van Dijk nog voor het einde van het jaar met een plan hoe plaatselijke initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Volgens raadslid Johan Sieswerda van OpsterLanders komt dat wel wat aan de late kant. Hij hamert al jaren op dit thema. “Het is verbijsterend dat Opsterland niet eerder op de wagen is gesprongen. Dan hadden we veel subsidie kunnen binnenhalen en waren we nu al veel verder geweest. Ik begrijp niet waarom het ambitieniveau in Opsterland lang zo laag lag.”

Interesse melden

Fryslân Ring heeft een website waar geïnteresseerden voor glasvezel in het buitengebied zich kunnen melden. Ze krijgen dan een berichtje terug met het aantal meldingen uit hun omgeving. Het is de bedoeling dat er dan vanzelf ambassadeurs opstaan die in een gebied verdere initiatieven uitwerken. www.friesland.opglas.nl.


30%

2e

KORTING

5.50

3.85

13.39

8.99 25%

1.34

Krat 24 flesjes. Max 6 kratten per klant

ALLE Old Amsterdam kaas

Bijv. 48+ in plakken van de versafdeling. Per 100 gram. Actieprijs per kilo 13.35

5.39

25%

1.87

AH Mandarijnen

2 netjes a 1 kilo. Actieprijs per kilo 1.15

25%

KORTING

2.50

2.29

KORTING

AH Half om half gehakt

Schaal 500 gram. Actieprijs per kilo 3.74

1.78

1.34

AH Speltbrood

Vers uit eigen oven. Alle varianten. Bijv. stevig. Per heel brood.

2.69

Ariel pods en tabs 16 stuks Alle varianten. Bijv. Excel tabs colour. Per doos.

2e

9.49

Per 500 gram. Actieprijs per kilo 7.69

4.58

KORTING

25%

GRATIS

13.29

AH Ribrunderlappen

50%

KORTING

1.78

Amstel krat

GRATIS

Page toiletpapier 2-laags. Pak 40 rollen

5.98

2.99

KORTING

AH Perla pads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk. 2 zakken

1.39

1.04

Rivella en Holy Soda 1.5 liter Alle varianten, bijv. Rivella. Per fles.

7.12

5.69

Coca-Cola 1.5 liter

Alle varianten, combineren mogelijk. 4 flessen.


Sa! week 47