Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 16 september 2015

www.sa24.nl

Jaargang 2 Nummer 37

GRENS ZOEKERS PAGINA 25

EEN KOE IS GEEN NUMMER

200-JARIG BESTAAN

EPPINGA

KALVERLIEFDE

NUT VAN ‘T NUT

HOUT ONLINE

De Gordykster Hoofdstraat was afgelopen zaterdag het decor voor de tweede editie van de Dei fan ’t Kealtsje. Dertig veehouders uit Zuidoost-Friesland deden mee aan een kalverkeuring en pronkten er met hun mooiste kalfjes. “Zo’n dag als dit is gewoon hartstikke leuk.”

De tijden dat verenigingen en maatschappelijke initiatieven voor geld konden aankloppen bij ’t Nut is voorgoed voorbij. De inkomsten zijn opgedroogd. Maar de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Gorredijk, leeft 200 jaar na de oprichting nog steeds.

Het online kopen van boeken, cd’s en kleding, daar zijn we al aan gewend. Maar een webshop voor houten planken en balken, daar denk je niet direct aan. Toch is het volgens Sjoerd Eppinga de toekomst. Sterker nog, de webshop van Eppinga hout & boumaterialen is al in de lucht.

PAGINA 3

PAGINA 21

PAGINA 23

Woning van de week Huis.s. Open ober a r

3 O1k1t.00 - 15.00 uu van

H. RINGENOLDUSSTRJITTE 16 GORREDIJK Vraagprijs € 175.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden Hij is onze vrede Vol vertrouwen nam ze afscheid. Overleden, onze lieve mem en beppe

Wietske Waninge-van der Harst * Ruinen 27 maart 1932

† Gorredijk 13 september 2015

Sinds 10 juni 2014 weduwe van Hendrik Waninge Gorredijk: Jan en Mieke Hanneke en Mark Henk Enschede: Wim en Arja Mariël en Miranda Thomas en Nishkal Simon en Megan Margot Pim en Mayke Terwispel: Arend en Doety Wietse Sjouke Hessel

It begruttet ús tige dat ús freonen no ek ôfskie nimme moatte fan harren (skoan)mem en beppe  

Wieke Waninge

  Wy winskje Arend en Doety, Wietse, Sjouke, Hessel en oare famylje in protte sterkte ta. Wy bin der foar jim.   Jim freonen: Roel & Wiesje Harry & Tryntsje, Eke, Jurre, Fimme Henk Heine &  Gertrud Jilt & Jantine, Anita, Esther, Gretha, Janco Cobie & Oeds Bauke, Akke, Werner, Jesse, Riemer, Rixt  

‘Het is moeilijk om op de wereld te komen en het is moeilijk de wereld te verlaten’ Verdrietig, maar dankbaar voor het leed dat haar bespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Catharina Theresia van der Burg-Vrijburg Zus

Correspondentieadres: Hegedyk 25, 8401 BH Gorredijk Wij willen graag samen met u stilstaan bij haar leven op zaterdag 19 september 2015 om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk, Schansburg 3 in Gorredijk. Aansluitend begeleiden we haar naar de begraafplaats in Terwispel. Gelegenheid tot condoleren om 10.00 uur voorafgaand aan de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk. Veel dank aan huisarts Nauta en medewerkers ZuidOostZorg voor de verleende zorg. Us tinzen binne by Arend en Doety, no’t harren mem en skoanmem

Wieke Waninge ferstoarn is. We winskje harren en de famylje in soad sterkte foar de kommende tiid. It team fan Sa! De Gordyk, 13 septimber 2015

* 11 december 1927 Wassenaar

† 9 september 2015 Lippenhuizen

Sinds 1 december 1985 weduwe van Leo van der Burg. Loek van der Burg en Barbara Foster Jeanet Boswinkel Sandra en Niels Moniek en Monique Nick van der Burg en Renata de Oliveira Azevedo Damian Lara Correspondentieadres: N. van der Burg, Westerdoksdijk 131, 1013 AD Amsterdam De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Ambachtelijke Rookworst Gemaakt van heerlijk zacht Friberne vlees, ambachtelijk gerookt op beukenhout en fijn gekruid. Kom kennismaken met deze heerlijke rookworst. Deze week de 2e voor de halve prijs

Deze week Houthakkers-steak 100 gr € 1.50

Woensdag gehaktdag!


Sa!

17 september 2015

3

www.sa24.nl

Dei fan ’t Kealtsje pure promotie melkveehouderij

Kalfjes te pronk De Gordykster Hoofdstraat was afgelopen zaterdag het decor voor de tweede editie van de Dei fan ’t Kealtsje. Dertig veehouders uit Zuidoost-Friesland deden mee aan een kalverkeuring en pronkten er met hun mooiste kalfjes. GORREDIJK Zaterdagmorgen, negen uur. Het is een gezellige hectiek achter de coulissen. Met föhns, tondeuses en glansspray wordt de laatste hand gelegd aan de looks van de frisgewassen en gladgeschoren kalveren. Een deelneemster perfectioneert met een kappersschaartje de ruglijn van een van de beesten. Tot op de millimeter nauwkeurig. Maar dan gaat de staart iets omhoog. “Hy skyt, hear”, waarschuwt een omstander. Te laat. De bruine smots klet-

tert op de grond en tegen de poten. En die waren nou nét zo lekker schoon.

Bloeiende sector

De Dei fan ’t Kealtsje is een initiatief van Kalverfokclub Ring Súd en Museum Opsterlân. De honderd kalveren worden beoordeeld op het exterieur, het toilet en het voorbrengen door de begeleider. Ring Súd organiseerde al eerder kalverkeuringen, maar vorig jaar voor het eerst in deze vorm. De keuring is nu een publieks-

evenement: het brengt boer en burger bij elkaar. Een ontwikkeling die de veehouders toejuichen. De twintigjarige Beint Kroese, vandaag in actie voor maatschap Van Weperen uit Oosterwolde, wil daar wel iets over kwijt. “Er is nogal wat negatieve publiciteit over de branche. We willen graag laten zien dat de veehouderij een mooie, bloeiende en veelzijdige sector is.” Ook Bettie Altenburg, die maatschap Vries uit Nij Beets assisteert, ervaart het initiatief als een imago-oppepper voor de branche. “Mensen denken soms dat koeien opgepropt staan in de stal. Als ze op een keuring als deze zien hoe we met de dieren bezig zijn, krijgen ze een heel ander beeld.”

Stront

Het zit in de details. FOTO’S: SIETSE DE BOER

senior. Niels van tien, Anouk van acht en de vierjarige Mathilde wachten bij de tent waar de kalfjes staan tot het hun beurt is om een kalfje te begeleiden. Een beetje zenuwachtig zijn ze wel, maar ze hebben goed geoefend. “Kinderen trainen heel vaak mee”, zegt Gabriëlle Voshart van Ring Súd, terwijl ze net op tijd bij een kalf is om met een emmer een verse lading koeienstront op te vangen. “Voor hen is dit evenement ook prachtig.” Verderop overlegt veehouder Gerben Bouma wie van zijn vierkoppige ‘team’ met welk kalf gaat lopen. De melkveehouderij heeft het niet makkelijk, erkent Bouma. “De lage

melkprijzen zijn een frustratie. Maar de pure veeverzorging vind ik mooi. Zo’n dag als dit is gewoon hartstikke leuk.” En het publiek vindt dat ook. Tryntsje Veenstra tilt haar kleinkind op het hek, zo ziet hij het nog beter. “Wij hebben zelf een veehouderij”, zegt ze. “Het is goed dat hier wordt getoond dat het niet alleen om productie gaat, maar ook om de zorg voor de dieren. Een koe is geen nummer.” De elfjarige Yme, die met zijn vriendjes is gekomen, heeft zo zijn eigen visie. “Koeien zijn een stuk natuur”, meldt hij. “Je ziet hoe goed ze kunnen luisteren. En ook hoe dwars ze zijn.”

Intussen is het publiek toegestroomd en verdringt jong en oud zich voor een plekje front row. In de ring lopen de kalveren hun ronde aan de hand van hun voorbrengers, die in leeftijd variëren van kleuter tot

Rijrichting Hoofdstraat weer ter discussie GORREDIJK Als het aan winkeliersvereniging WHI ligt, komt de discussie over de rijrichting in de Hoofdstraat van Gorredijk opnieuw op de agenda. Ze reageren daarmee op de detailhandelsvisie die de gemeenteraad volgende week behandelt. De opstellers van dit rapport geven al een voorzet om of opnieuw tweerichtingsverkeer in te voeren of om de rijrichting om te draaien. Nu komt veel winkelend publiek vanaf De Skâns-kant Gorredijk binnen. De rest van het centrum ‘ontdekken’ ze dan pas bij het verlaten van Gorredijk.

De detailhandelsvisie stelt dat een rijrichting vanuit het zuiden logischer is. Een groot

deel van de ondernemers die bij de bespreking van de visie aanwezig waren is voorstander van tweerichtingsverkeer. Bij de vaststelling van de verkeersstructuurvisie voor Gorredijk in 2014 heeft echter slechts een klein aantal ondernemers gereageerd, stelt het college van B en W in een ietwat prikkelende reactie: ‘Over een aantal belangrijke dossiers voor het centrum van Gorredijk bestaat (nog) geen eenduidig beeld vanuit de winkeliers. Dat heeft zijn weerslag op de samenstelling en het kunnen functioneren van de WHI.’ Het college wil een verandering van de rijrichting daarom pas weer onderzoeken op het moment dat een ruime meerderheid van de

winkeliers en bewoners van het centrum van Gorredijk aangeeft dit te willen. Zowel Aldi als Jumbo hebben ook gereageerd op de detailhandelsvisie. De Aldi wil een grotere winkel en dat is op de huidige locatie niet mogelijk. Aldi wil daarom graag met de gemeente op zoek naar een nieuwe plek die grenst aan het huidige centrum. Het college vindt het zoeken naar een nieuwe locatie een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Jumbo Henk Split geeft aan graag te willen verhuizen naar De Skânslocatie, maar het college wil daar pas over praten wanneer de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de huidige Skâns.

Hennie Nekesa Dillingh neemt afscheid Ze is 45 jaar verpleegkundige, waarvan 34 in Ureterp en wijde omgeving. Woensdag 23 september neemt Hennie Nekesa Dillingh afscheid. “Ik wil graag iedereen in de gelegenheid stellen om ‘dag’ te zeggen. In die 34 jaar heb ik zo veel mensen ontmoet, ik ken van verschillende families meerde-

URETERP

re generaties.” Er is van 14.30 tot 17.30 uur een informele afscheidsreceptie in de ruimte van het consultatiebureau aan het Lijteplein 43-45. Hennie Nekesa Dillingh was voor inwoners van het oostelijk deel van Opsterland jarenlang hét gezicht van het consultatiebureau. Hennie vindt het tijd worden om aandacht te schenken

aan andere dingen die het leven boeiend maken. Ze heeft nauwe banden met The Holy Family Mission Hospital Nangina in Kenia waar ze elk jaar een paar maanden verblijft. “Als iemand mij een cadeau wil geven tijdens het afscheid dan heel graag in de vorm van een financiële bijdrage voor dit ziekenhuis.”

Nieuw tracé N381 geopend WIJNJEWOUDE Afgelopen maandag aan het eind van de middag reed het verkeer bij Wijnjewoude voor het eerst over het nieuwe tracé van de N381. De bocht van Wijnjewoude in de Opperhaudmare is daarmee voorgoed verleden tijd. Een gevaarlijke bocht, waar in het verleden vaak ongelukken zijn gebeurd, een aantal keren met dodelijke slachtoffers. Komende vanaf Drachten kan het verkeer nu rechtdoor over de westelijke baan, waarna het via een tunnel onder Weinterp

doorrijdt. Het volgende obstakel, de Opsterlandse Compagnonsvaart wordt genomen via een vaste brug op hoogte. Voorlopig komt het verkeer bij ’t West in Donkerbroek via de op- en afritten weer op het oude tracé. De volgende stap in de werkzaamheden is het aanleggen van de oostbaan en het verwijderen van de bocht bij Wijnjewoude. De oostbaan tussen Wijnjewoude en Donkerbroek is eind dit jaar ook open voor verkeer.

TIP van On Tour Tweewielers ... Met de donkere maanden voor de boeg is het tijd om uw verlichting te controleren! Is uw verlichting in orde? 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Trotse sponsor

M us

ic M e e t i n g

Trotse sponsor

VOORGERECHTEN

• Een heerlijke pittige iets wat zoete tomatensoep met stukjes vlees • Licht gebonden mosterdsoep met Friese droge worst • Kippensoep met vermicelli en peterselie • Mandje stokbrood met huisgemaakte kruidenboter • Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, zonnebloempitten en kaas ( meerprijs € 2,50 ) • Salade met brie, komkommer en appel gegratineerd met honing • Frisse galia meloen met rauwe ham • Salade met dun gesneden gebraden kipfilet, sinaasappel, pijnboompitten en kerriesaus • Tonijnsalade met komkommer, tomaat, augurk en ui • Duo van Noorse garnalen met cocktailsaus en gefrituurde garnalen in filodeeg ( meerprijs € 2,00 ) • Gerookte forel met bieslookmayonaise op een bedje van sla Al onze gerechten zijn ook los te bestellen. Diverse kindergerechten.

HOOFDGERECHTEN

• Huisgemaakte kipsaté met satésaus en kroepoek • Varkenshaasje met champignonroomsaus ( meerprijs € 2,50 ) • Varkensschnitzel met champignonroomsaus • Gebakken reepjes gyros met tzatziki • Wrap gevuld met gekruid gehakt, maïs, ui en paprika met kaas uit de oven en tacosaus • Roergebakken ossenhaaspuntjes (diamant haas) in teriyakisaus ( meerprijs € 3,50 ) • Gegrilde kipspiesjes met pestoroomsaus • Combinatie van spareribs en chickenwings met chilli- en knoflooksaus (meerprijs € 3,50) • Gebakken pangafilet met remouladesaus • Gebakken kabeljauw met kruidenkorst • Zalmstokjes geserveerd met een dip van mayonaise, yoghurt, wasabi en bieslook ( meerprijs € 3,50 ) • Vegetarische ravioli met roerbakgroenten en een topping van oude kaas en rucola

Wij heten u van harte welkom!

M us

ic M e e t i n g

NAGERECHTEN

• Boerenroomijs met slagroom • Dame blanche met slagroom • Boerenroomijs met advocaat en slagroom • Vers fruit met mangosorbetijs en slagroom ( meerprijs van € 1,50 ) • Vanille / aardbeien ijstaart met aardbeien saus en slagroom • Sinaasappelbavarois met slagroom • Slagroomsoesjes met chocoladesaus en boerenroomijs • Griekse yoghurt met verse aardbeien en aardbeiensaus • Huisgemaakte cheesecake met siroop en slagroom ( meerprijs € 1,50 ) • Koffie / thee of cappuccino met lekkernij • Alcoholische koffie : Irish/Spanish/Italian/ Friese Coffee ( meerprijs € 3,00 )


Sa!

17 september 2015

5

www.sa24.nl

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

Selmien West 15, Ureterp

De plek van de schillenboer Het is even zoeken. De nummers 14 en 16 liggen keurig aan de doorgaande weg. Een verscholen gravelpaadje voert tussen de huizen door naar nummer 15. De herdershond slaat aan. Maar even in de auto afwachten. Dan gaan de tuindeuren open. “O, de Sa! Ja hoor, kom maar binnen.” URETERP Het is na zevenen. Pa-

tricia Buwalda werkt nog een hapje van haar avondmaaltijd naar binnen. “Nee hoor, hindert niks. Ga maar zitten, dat eten komt later wel.” Ze is net terug van haar werk in Utrecht: afdeling Corporate Communications bij Ziggo. “Mijn man, Gerard Rol, is even bij het voetballen kijken. Hij coacht het D1-team van onze jongste zoon Jasper (11). Ook oudste zoon Sander (15) is naar voetbal. “En net heb ik Martijn van 12 even naar boven geholpen. Hij is geopereerd aan zijn been. En met krukken loopt het niet handig naar boven, zeker niet met een iPad.”

Het huis van de familie Rol staat bekend als dat van de schillenboer. “Die is hier 22 jaar geleden vermoord. Het woudhuisje is toen afgebroken en er werd een nieuw huis gebouwd. Zes jaar later kwamen wij hier wonen, nu zestien jaar geleden.” Gerard komt uit Drachten. De keus voor het buitengebied van Ureterp was een simpele. “Ik wilde niet in Drachten wonen en Gerard niet in Ureterp. Dan er maar tussenin.” Gerard is advocaat in Groningen en Assen. Patricia was jarenlang hostess in het buitenland. “Op een gegeven moment wil je dan toch terug naar Nederland. Ik heb

toen gesolliciteerd bij een van de voorgangers van Ziggo. Tegenwoordig werk ik één tot twee dagen op het hoofdkantoor in Utrecht en de overige dagen vanuit huis.” Patricia zit in de organisatie van het Zomerfeest en organiseert het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi tijdens de Langste Dag Activiteiten. Daarnaast heeft ze ook nog haar eigen bedrijfje Things2do4you. Samen met een collega organiseert ze diverse zakelijke en particuliere evenementen. Gerard is voor dorpsgenoten een ware juridische vraagbaak. Hij is saxofonist in een coverband, voetbalcoach en bestuurslid van Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH). Terug naar de sport, erg belangrijk in huize Rol. De vier mannen houden zich bezig met voetbal en tennis. “Als ik een keer mee wil naar SC Heerenveen, ben ik altijd als

laatste aan de beurt. Niet erg, hoor.” Ze hopen dat ook zoon Martijn weer een balletje kan trappen. “Hij is er anderhalf jaar uit geweest vanwege een blessure.” Bij het afscheid is

herdershond Max door het dolle. “Vandaag had hij een slechte dag, we waren allemaal weg. Nu wacht hij tot de baas terug is, kunnen ze even spelen.”

de zaal vol met ouders, collega’s, oud-leerlingen en familie. Met tranen in haar ogen: “Ik wist fan neat, wat moai.” Drie grote fototaarten, koffie, ranja, nibbit en spekjes maakten het feest compleet. Met dank aan de organiserende ouderraad. “Ik ha in wereldbaan. It moaiste fyn ik om te sjen hoe’t de bern harren ûntwikkelje op dizze leeftyd.” Dertig jaar geleden solliciteerde Lienke op de baan als peuterjuf in Tijnje. “Ik kaam út de Z-ferpleechkunde.” In de beginjaren werkte ze drie ochtenden per week, tegenwoordig zijn dat er vijf, want Tijnje is een kinderrijk dorp. “We ha no 35 bern en twa diplomearre liedsters. Eins ha we de lêste jierren altyd rûn de 35 oant 40 bern.”

De peuters speelden vroeger in de grote zaal van het dorpshuis. Na enig nadenken herinnert Edou van der Geest zich nog dat hij daar rondfietste. “En der stienen fan dy grutte kasten wêr’t it boartersguod yn siet.” Wat hem het meest bijbleef is dat hij onder leiding van juf Lienke begon met tekenen. “No sjoch ik dat mei ús soan. ”

Juf Lienke al dertig jaar tussen de peuters TIJNJE Ruim twee jaar geleden bracht hij zoon Yaron voor het eerst naar peuterspeelzaal It Drompeltsje. “Wacht even, even neitinke”, zei juf Lienke Plantinga. “Bist ien fan Van der Geest, Edou dochs?” Prachtig dat ze hem na 28 jaar nog herkende. Zijn zoontje (5) is inmiddels naar de basisschool, dochter Irem (2) geniet nu met volle teugen in de speelzaal van juf Lienke. Met z’n drieën kwamen ze haar feliciteren met het dertigjarig jubileum.

Verrassing

Nietsvermoedend kwam Lienke Plantinga vorige week naar dorpshuis De Trekkerstinte. Om met Timpaan te overleggen over de toekomst van de speelzaal in Tijnje. De mensen van Timpaan waren er ook, maar tot haar verrassing zat

Juf Lienke in de stoel. Oud-leerling Edou van der Geest met dochter Irem (op schoot) en zoon Yaron. FOTO: SIETSE DE BOER

Bylden út de skiednis fan Boarnburgum BOORNBERGUM Verhalen, anekdotes, kaarten en veel oude en nieuwe foto’s. Dat is het 180 bladzijden tellende werk ‘Bylden út de skiednis fan Boarnburgum’, geschreven door Jochum Dijkstra. Vorige week woensdag nam cultuurwethouder Marja Krans van Smallingerland het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek is een uitgave van stichting It Rike Ferline dat zich tot doel stelt de historie en alles wat leeft in het gebied ten westen van het riviertje De Drait vast te leggen. Dijkstra is gepassioneerd amateurhistoricus. “Ik sammelje al 25 jier alles wat

oer dizze omkriten giet en ha in argyf fan mear as tûzen foto’s.” Van zijn hand verschenen vele verhalen in dorpsblad De Bining. “En dan is it net mear as logysk om dy ferhalen yn in boek byelkoar te bringen. No’t ik pensionado bin, ha’k dêr ek mear tiid foar.” De eerste druk kent een bescheiden oplage. It Rike Ferline is niet rijk, van een vorige publicatie, It Boereboek, bleef wat geld over. Hiervan is de jongste uitgave gefinancierd. Wethouder Krans vond de tweede druk een taak voor de gemeente. “Wy meie dêr oanklopje foar subsydzje.” In chronologische

volgorde omvat het boek losse uitsneden uit de rijke historie. “Foar 1956 wie Boarnburgum hiel grut. Alle bûtengebiet foel derûnder. Dat feroare doe’t de gemeente yn 1956 besleat om it gebiet yn te dielen yn selsstannige doarpen.” Kort staat de schrijver stil bij de ontstaansgeschiedenis van de regio, breedvoerig gaat hij in op de realisatie van een eigen dorpshuis in de tachtiger jaren. ‘Bylden út de skiednis fan Boarnburgum’, in Nederlands en Frysk, is voor 20 euro te koop bij restaurant Het Spijshuys in Boornbergum.

Nooit gemist

Lienke is een gedreven peuterjuf, vertelt Styn Idsardi van de ouderraad. “Se hat noch nea in dei mist. Doe’t har broer trouwen gie, moast hy de seremoanje in pear oeren útstelle, sadat Lienke earst noch nei har peuters koe. Der is net ien dy’t juf Lienke oertreffe kin.”


GARAGEDEUR VERVANGEN? HERF S ACTIE T

1 sep Vraag t. t/m 15 ok naar d t. e voor 2015 waard en

Heerlijk ontzorgd wonen met zorg!

Heerlijk ontzorgd wonen met zorg! Dat is het motto van 4 friese service organisaties in Heerenveen, Sneek, Leeuwarden en Drachten. Wij bieden comfortabele, veilige 1-, 2- en 3-kamerappartementen met uitzicht op een prachtige omgeving. Er zijn diverse faciliteiten* zoals o.a. een uitstekende eigen keuken, fitnessruimte, supermarkt, kapsalon, pedicure en fysiotherapeut. Daarnaast kunnen wij u zorg op maat leveren met (eigen) zorgteams. *Services en diensten zijn per organisatie verschillend. Kortom: alles onder één dak! Met privacy als u dat wilt, maar ook de gezelligheid van mensen om u heen, met allerlei sociale activiteiten en gezellige clubs. Dus als dit iets voor u is ...

Kom naar de open dag op 3 oktober voor een rondleiding en informatie! PARKFLAT STADSFENNE Dekamalaan 17, 8604 ZG Sneek www.parkflatstadsfenne.nl

SERVICEFLAT NIJLÂNSTATE Nijlânsdyk 73, 8931 EP Leeuwarden www.nijlanstate.nl

SERVICE APPARTEMENTEN ORANJEWOUD Flat Oranjewoud 1, 8443 EL Heerenveen www.oranjewoudwonen.nl

SERVICEFLAT DRACHTEN Burgemeester Wuiteweg 139 9203 KD Drachten www.serviceflatdrachten.nl

Vogels beschermen doe je samen Neem deze grutto, die het net als veel andere weidevogels moeilijk heeft. Grutto’s broeden in bloemrijke weilanden waar de jonkies veilig zijn en eten vinden. Vogelbescherming en boeren zetten zich samen in om deze weilanden te behouden. Na de broedtijd gaan de grutto’s naar natte natuurgebieden om aan te sterken voor de grote reis naar Afrika. Om ook deze gebieden te beschermen werken we samen met vrijwilligers en natuurbeheerders. Van Nederland tot in Afrika. Deze gezamenlijke aanpak heeft succes! U kunt ook zelf veel doen voor vogels. Zorg bijvoorbeeld voor een vogelvriendelijke tuin waarmee u het leefgebied van vogels helpt uitbreiden. Kijk voor meer tips op onze website.

Al vanaf € 5,- steunt u ons niet voor niks.

*

ur

jaar

de de op

Zaterdag 3 oktober, 10.00-16.00 uur

10

NU GRATIS ELEKTRISCHE AANDRIJVING T.W.V. € 490,Showroom (op afspraak): De Werf 12b, 8401 JE Gorredijk Kantoor: Dille 8, 8401 NA Gorredijk 0513 - 43 52 43 06 - 52 59 25 14 www.ellemamontage.nl

*

O P E N DA G Service appartementen

garantie


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 16 september 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Verwijderen verwaarloosde karren in Ureterp Op een aantal parkeerplaatsen aan de Souwe in Ureterp staan al geruime tijd een drietal verwaarloosde karren geparkeerd. Deze karren hinderen bewoners bij het parkeren van hun auto en het geheel maakt een rommelige indruk. Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de eigenaren van deze aanhangers hun kar te verwijderen vóór maandag 5 oktober 2015. Wanneer niet aan dit verzoek wordt voldaan laat het college de karren verwijderen. Vervolgens zal, na een bewaartermijn van 13 weken, de karren worden vernietigd of verkocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Handhaving, telefoonnummer (0512) 386 315; of per e-mail: handhaving@opsterland.nl

Agenda oriënterende Raadsbijeenkomst Datum: 21 september 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: raadzaal gemeentehuis in Beetsterzwaag 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Opening Vaststellen agenda Bij onderstaande agendapunten kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. Verklaringen van geen bedenkingen in verband met het verlenen van omgevingsvergunningen. (Stukken: 2015-31498, 2015-31534, 2015-31536) Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude 2015. (Stukken: 2015-25922, 2015-26363, 2014-41748, 2014-46697) Detailhandelsvisie Opsterland. (Stukken: 2015-16142, 2015-25288, 2015-25286, 2015-22353) Omgevingsvisie 2015-2030. (Stukken: 2015-31232, 2015-31224, 2015-31225, 2015-31670) Scenariokeuze begroting. (Behandelen aan de hand van de vraag: Ontbreekt er nog informatie om tot een besluit te komen?) Sluiting

Agenda besluitvormende raadsvergadering

5. 6. 7.

8. 9.

10. 11.

Bakkeveen Ingediende aanvraag evenementenvergunning - bergsportmiddag, 11 oktober 2015, Mjûmsterwei

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Beetsterzwaag Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - kap 2 eiken, Helomapark 4 Ingediende aanvraag APV vergunning - tijdelijke gebruiksvergunning feesttent, 7 november 2015 Beetsterweg 4B

Drachten A-zeven Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - plaatsen zonne-energie systeem, Fahrenheitlaan 8

Gorredijk Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - kappen 1 eik, Schansburg (park De Groene long)

Hemrik Verleende omgevingsvergunning - vestigen bedrijf dagbesteding mensen met zorgvraag, Binnenwei 8

Langezwaag Meldingen - Activiteitenbesluit, bedrijfsbeëindiging, Hegedyk 37

Nij Beets Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - wijzigen voorgevel, Doarpsstrjitte 10 - renoveren en uitbreiden loods, Domela Nieuwenhuisweg 13

Datum: 21 september 2015 Aanvang: aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst Locatie: raadzaal gemeentehuis in Beetsterzwaag 1. 2. 3. 4.

Bekendmakingen

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Terwispel Meldingen - Activiteitenbesluit, oprichting vleesveehouderij, Bûtewei 25

Ureterp Verleende omgevingsvergunning - bouwen buiten het bouwblok, Lipomwyk 7A Meldingen - activiteitenbesluit, uitbreiding in rundvee, De Feart 18

Wijnjewoude Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel, Russchenreed 27 - verbouwen en uitbreiden van pand, Duerswâld 9 Meldingen - activiteitenbesluit, oprichting paardenfokkerij, ’t Skjer 3

Opening Vaststellen agenda Vragenhalfuurtje a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2015 b. Bespreken afsprakenlijst raad per 7 september 2015 Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen bestemmingsplan ‘Terwispel-Smidte, dorpshuis en plein’. (Stukken: 2015-26437, 2015-26439, 2015-15975) Verklaringen van geen bedenkingen in verband met het verlenen van omgevingsvergunningen (onder voorbehoud oriënterende behandeling). (Stukken: 2015-31498, 2015-31534, 2015-31536) Detailhandelsvisie Opsterland (onder voorbehoud oriënterende behandeling). (Stukken: 2015-16142, 2015-25288, 2015-25286, 2015-22353) Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude 2015 (onder voorbehoud oriënterende behandeling). (Stukken: 2015-25922, 2015-26363, 2014-41748, 2014-46697) Vaststelling vergaderschema raad 2016. (Stukken: 2015-31996) Sluiting

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl ‘De vaataandoening in haar hoofd veranderde ons leven op slag.’

Elke dag schoppen harten vaatziekten honderden levens overhoop.

De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee


Topkwaliteit voor een Hollands prijsje.

Hallo Allerslimste Koop Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34

Trotse sponsor

M us

ic M e e t i n g


Sa!

17 september 2015

9

www.sa24.nl

De menselijke behoefte aan contact Met het Kom Erbij Festival geeft Opsterland op eigen wijze invulling aan de landelijke Week tegen Eenzaamheid. “We houden het speels en luchtig”, vertelt Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn over de activiteitenmiddag. “Het thema ‘ontmoeten en verbinden’ nemen we heel letterlijk. Het festival is vooral een gezellige ontmoetingsplek.” BEETSTERZWAAG Het Kom Erbij Festival beleeft zijn tweede editie, dit jaar in De Buorskip in Beetsterzwaag. Coördinator Oldengarm: “De vorige keer in Gorredijk kwamen er tweehonderd mensen die samen het hele programma volgden. Om de drukte een beetje te spreiden, verdelen we de activiteiten dit jaar over de verschillende zalen van De Buorskip. “Bezoekers kunnen meedoen, maar ook gewoon gezellig langskomen voor een kopje koffie.”

Integrale aanpak

Eenzaamheid komt voor onder alle lagen van de bevolking en bij alle leeftijdscategorieën. Opsterland onderkende de problematiek rond eenzaamheid vroegtijdig en is met de eigen integrale aanpak een van de weinige gemeenten die structureel de koe bij de horens vat, licht Oldengarm de achtergrond toe. “In grote lijn doen we dat door onderlinge samenwerking en afstemming tussen de maatschappelijke

organisaties. En met elkaar ondersteunen die weer het netwerk van vrijwilligers.” Eenzaamheid hoort volgens Oldengarm bij het leven, al valt er wat aan te doen. “We moeten weer beseffen dat het gaat om de menselijke behoefte aan contact. Simpele zaken als een spontaan bezoekje, een praatje of voor iemand boodschappen meebrengen, is minder vanzelfsprekend geworden. Als we dat bewustzijn weer terugbrengen in het DNA van de dorpen, bereiken we al heel wat.” Een probaat middel om eigen eenzaamheid tegen te gaan, is het helpen van anderen, weet Oldengarm uit de praktijk. Dat hoeft niet per se via de vrijwilligersbank. “Je moet iets zoeken wat persoonlijk bij jou aansluit. Dat kan door om je heen te kijken en anders kunnen wij helpen zoeken naar iets passends. Op het Kom Erbij Festival krijgt iedereen een goede indruk wat er zoal gebeurt in Opsterland.”

Kom Erbij Het Kom Erbij Festival vindt op zaterdag 26 september (14.0017.00 uur) plaats in De Buorskip in Beetsterzwaag. Iedereen, jong en oud, kan de hele middag binnenlopen. Een kopje koffie of thee en iets lekkers staat klaar. Sommige workshops en lezingen hebben een afgebakende tijdsduur. Het volledige programma staat op www.timpaanwelzijn.nl. Er is een infomarkt over het activiteitenaanbod. Buurtsportcoaches, vrijwilligers en welzijnscoaches staan klaar om advies te geven en Opsterlanders van buitenlandse oorsprong presenteren hapjes. Er is een jamsessie muziek, volksdansen, zitgym en koersbal en Gitta Lichthart vertelt verhalen. Ook is er een presentatie van de vrijwilligersvacaturebank. Workshops in de bibliotheek zorgen voor verdieping. Inzicht in het fenomeen eenzaamheid, het versterken van het eigen netwerk, het helpen integreren van nieuwe Opsterlanders. Het festival sluit af met een gezamenlijke maaltijd voor tachtig genodigden van de deelnemende organisaties. Geïnteresseerden zonder eigen vervoer kunnen contact opnemen met Willie Oldengarm: w.oldengarm@timpaanwelzijn.nl of 06-1130 1634. www.timpaanwelzijn.nl

Pompoenentijd OLDEBERKOOP Het is weer de tijd van pompoenen en kalebassen. Overal zijn markten en hobbytuinders verkopen langs de kant van de weg de oogst van de decoratieve en lekkere vruchten. Kaasboerderij De

Stelp organiseerde afgelopen weekend voor de tiende keer een Pompoenenweekend. Het lekkere weer tijdens het najaarsweekend en het leuke programma trokken volop mensen naar Oldeberkoop.

Toch geld voor Tûmba BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland draait de geplande bezuiniging op antidiscriminatie-organisatie Tûmba voor het grootste deel terug. Opsterland dacht 9.000 euro te kunnen bezuinigen door een goedkoper alternatief te zoeken. Dat is niet gelukt. Ook het in eigen beheer uitvoeren van deze wettelijke antidiscrimi-

natietaken is niet goedkoper. Bovendien heeft het Arrondissementsparket Noord-Nederland in een brief gewezen op het belang van samenwerking van de gemeenten op dit terrein. Tûmba verliest in 2016 wel de subsidie voor onder andere voorlichting op scholen (2.800 euro). Opsterland is daartoe niet wettelijk verplicht.

Na 65 jaar de huwelijksakte als cadeau JUBBEGA Eigenlijk zag Jan Kals-

“En sa is it kaam. Foar dy tiid wurke ik eins oeral wêr’t wat te fertsjinjen wie.”

beek (87) zijn Griet voor het eerst in badpak. Want bij mooi weer zwom Griet de Vries vaak in de kolk op De Tredde Slûs. Jan uit Hoornsterzwaag kwam hier graag kijken. Het was geen liefde op het eerste gezicht. “Ik moast fansels wol de goeie ha, en dy ha ik no”, stelt Griet Kalsbeek (86) tevreden vast. Maandag vierden ze hun 65-jarig huwelijksfeest. De vonk sloeg over tijdens dansavondjes in Jubbega. Na drie jaar verkering werd er getrouwd. Eerst woonde het jonge stel in een nieuwgebouwde woning naast het ouderlijk huis van Griet, aan de Ottewyk. Jan: “Dêr ha we sân jier wenne. Doe kamen der kavels frij yn it doarp en ha wy in hûs boud oan de Siemen Brinksmawei.” Dat is 57 jaar geleden en nog altijd wonen ze meer dan tevreden in hetzelfde huis. Griet: “En we bin noch altyd hiel bliid meielkoar. Je moatte gewoan bliuwe sa as je binne.”

Jan en Griet Kalsbeek zitten nog altijd niet achter de geraniums. Jan zoekt, als het even kan, zijn visstekje op of gaat er op de fiets op uit. “De rest fan de tiid sitte we op de kamping, we ha in chalet yn Zorgvlied.” De camper is kortgeleden verkocht. “Noch nea skea hân en dat moast mar sa bliuwe.” Griet is actief bij de trimclub, volleybal en volksdansen.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan feliciteert Jan en Griet Kalsbeek. FOTO: SIETSE DE BOER

Jan Kalsbeek startte zijn loopbaan als chauffeur bij de CAF. “Ik ried op ‘e moalwein. Doe gienen se dêr oan it reorganisearjen en krige ik wurk as sjauffeur by in boubedriuw.” Ook daar raakte hij door reorganisaties zijn baan kwijt, waarna hij werk vond bij timmerfabriek De Vries in Gor-

redijk. “Dy is letter fallyt gien, mar doe wie ik der al wei. Ik mocht der mei sechtich jier út.” Griet Kalsbeek werkte tot aan haar 65ste als apothekersassistente voor de huisartsen in Jubbega. “As bern in prikje ha moasten, dan hie ik altyd in pûdsje drop foar harren. In prachtige tiid.” Een opleiding

voor apothekersassistente heeft ze nooit gehad. Het echtpaar Kalsbeek was ruim zeven jaar lang huisbewaarder van de leegstaande dokterswoning, ze verhuurden hun eigen huis. Toen ze een apothekersassistente vroegen, besloot Griet te solliciteren. Tot haar verbazing kreeg ze de baan.

Van burgemeester Tjeerd van der Zwan kreeg het echtpaar maandag een ingelijste kopie van de huwelijksakte. “Al wat ik tocht hie, dit net. Dizze komt oan de wand”, zegt Griet nadat ze de akte voorgelezen heeft. Er wacht nog een verrassing. “We witte net wat it is, mar fan ‘e middei moat we klearstean mei de pronk oan.” Achternicht Grietje van der Meer weet er iets meer van: “De buert hat wat regele. Neffens my krije se in rit troch it doarp op in wein. ”


Met medewerking van:

Volop keus! Agenda’s & Kalenders 2016

-New Generation

-Trendkappers -Mooi en Zo -Kamsma Schoenen -Duifhuizen tassen
 en koffers

organiseert

Fits Fashion !

Modeshow in de winkel

23 sept.2015 om 20.00 uur

b

Planteyn boeken

Langewal 19 Gorredijk 0513-461254 info@planteyn.nl www.planteyn.nl

Toegangskaarten bij Fits Fashion 
 verkrijgbaar

Fits Fashion, Weibuorren 88, Ureterp
 kijk ook op www.fitsfashion.nl

Trotse sponsor

M us

ic M e e t i n g


Sa!

17 september 2015

11

www.sa24.nl

Diëtiste neemt intrek bij fysiotherapie

Juiste brandstof voor herstel De juiste voeding en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij sporters, maar ook bij mensen die bijvoorbeeld herstellen van een operatie. Daarom nam Fysio Gorredijk onlangs een diëtistenpraktijk over. GORREDIJK Een fysiotherapeut en een diëtiste vormen een logischer koppel dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Hannie Schulting van Fysio Gorredijk: “Vroeger waren dit twee werelden, nu is duidelijk dat er een belangrijke link is.” Zo hebben mensen die via een diëtiste iets aan overgewicht willen doen, vaak ook baat bij een begeleid bewegingsprogramma. En mensen die bij de fysiotherapeut lopen kunnen baat hebben bij een goed voedingsadvies. “Een diëtist houdt zich met veel meer bezig dan alleen met mensen met overgewicht”, vertelt Dini Vochteloo. Sinds 1 september is ze in dienst bij Fysio Gorredijk, een praktijk waar ze jarenlang een ruimte huurde. “Een aanzienlijk deel van de ouderen eet bijvoorbeeld

verkeerd en drinkt te weinig. Dus krijgen ze niet de juiste voedingsstoffen binnen. Dat heeft effect op hun conditie en op hun bewegingspatroon.” Jeroen Schadron van Fysio Gorredijk vergelijkt het weleens met een auto. “De auto kan nóg zo goed zijn, met een slechte brandstof loopt het geheel niet goed.” Bewegen en de juiste voeding hangen dus met elkaar samen en zijn belangrijk voor het zo lang mogelijk vitaal blijven en zelfstandig thuis blijven wonen. Volgens Hannie is voeding een essentieel onderdeel van integrale zorg. Dini heeft bijvoorbeeld ook goede ervaringen met mensen die een nieuwe heup of knie kregen. “Iedere operatie kost vijf kilo gewicht, dus gaat er ook spiermassa verloren. De juiste voeding voor

Dini Vochteloo, Jeroen Schadron en Hannie Schulting. FOTO: SIETSE DE BOER

en na de operatie kan het herstel enorm bevorderen. Voor een optimaal herstelproces is voeding essentieel.” De juiste voeding kan dus het aantal fysiotherapiebehandelingen verlagen. Voor een goed advies is het belangrijk dat de diëtiste een goed beeld heeft van het eetpatroon van de patiënt. Dini is een groot voorstander van een haalbaar dieet dat rekening houdt met de gewoonten van de cliënt. “Een

dieet is pas goed wanneer het ook is vol te houden, het moet leefbaar zijn.” Met de nieuwe dieetkennis in de praktijk kan Fysio Gorredijk ook sporters beter begeleiden. Dini: “Denk bijvoorbeeld aan de juiste herstelvoeding na een prestatie, maar ook aan de juiste timing van het eten voorafgaand aan wedstrijden. Dat heeft bijvoorbeeld invloed op het moment waarop de man met de hamer langskomt.” Fysio Gorredijk is

nauw betrokken bij topkorfbalvereniging LDODK/AH Gorredijk en bij de schaatsers van het Gewest Fryslân. Jeroen vindt het belangrijk dat de aandacht voor voeding breed wordt gedragen bij sporters. “Niet alleen in het topsegment, maar ook in de breedtesport. Daar komen juist veel blessures voor. Timing van voeding is ook hier erg belangrijk.” www.fysiogorredijk.nl

Thema Open Dag zorgboerderijen: Bijzonder Vervoer NIJ BEETS Twee zorgboerderijen in Nij Beets organiseren zaterdag 19 september samen een Open Dag. Het gezamenlijke thema is: Bijzonder Vervoer. De vergoedingen voor het vervoer van de cliënten/ hulpboeren zijn zo drastisch gedaald dat zorgboeren nu zelf hun cliënten moeten ophalen en thuisbrengen. De Beetster zorgboerderijen willen daar op ludieke wijze de aandacht op vestigen. Met bijzonder vervoer. Gasten kun-

nen ritjes te paard maken of met de ponykar of de duofiets met ondersteuning uitproberen. En er zijn vaartochtjes met de rolstoelzonneboot. Wethouder Wietze Kooistra gaat om 10.00 uur aan de koffie in zorgboerderij De Ripen, wordt dan met de duofiets naar ’t Boerehiem ‘getrapt’, waar hij rond 11.30 uur de naam van de rolstoelzonneboot onthult.

Pompoen en markt

Naast het gezamenlijke thema

staat op ’t Boerehiem de pompoen centraal. De oogst is dit jaar goed. Op De Ripen is een nazomermarkt ingericht met eigen producten, bijzondere kussens, plantjes en allerlei accessoires. Op beide boerderijen staat de koffie klaar en zijn volop activiteiten. Hulpboeren/cliënten laten zien waar ze overdag zoal mee bezig zijn: de dieren, de moestuin en de plantenkas. Maar ook met activiteiten binnen, zoals een spel, vogelvilla’s ma-

ken, schilderen, figuurzagen, vilten, handwerken en het opknappen van meubeltjes.

Zonneboot en steiger

Toen de heropening van het Polderhoofdkanaal een feit werd, nam Stichting De Ripen een bijzonder project ter hand: een zonneboot en vissteiger. Gefinancierd door provincie, gemeente, Van Teijens Fundatie, Cornelia-Stichting, Hart in Friesland, het Coöperatiefonds Rabobank en een par-

ticulier fonds. Bedoeld voor beide zorgboerderijen, hun bezoekers en gasten, maar ook mensen uit het dorp en uit de wijde omgeving. Met als doel mensen met een of andere beperking te laten genieten van het verblijf op het water. Zorgboerderij De Ripen is zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur, op ’t Boerehiem kan iedereen terecht van 11.00 tot 17.00 uur. www.deripen.nl www.boerehiem.nl

Bourgondisch smaakt naar meer BEETSTERZWAAG Het moest een feestje worden voor heel Beetsterzwaag en tegelijk het dorp in de wijde omtrek op de kaart zetten. Volgens Lieuwe Krol is die opzet van Bourgondisch Beetsterzwaag helemaal gelukt. “Wij schatten in dat er op zaterdag en zondag tussen de 6.000 en 7.000 mensen zijn geweest. Het was een supersfeer in het hele dorp. Ook buiten het festivalterrein was het druk. De restaurants

zaten ook helemaal vol.” Het was een publiek van jong en oud en volgens Krol was er geen enkel incident. Het enige probleem was: zorgen dat de deelnemende horecapartijen voldoende voorraad hielden. Sommige foodtrucks moesten op zondag al op zoek naar slagers in de buurt. “De patattruck die verse patat verkocht had 800 kilo aardappelen meegenomen. Op zondagmiddag hebben we nog

Prijswinnaars Sa!-lezers Lezers van Sa! konden dit weekend een bon inleveren op het festivalterrein. Onderstaande prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht over de door hen gewonnen prijzen:

Heerlijk smullen van verse friet. FOTO: SIETSE DE BOER

Wietske Lycklama à Nijeholt uit Langezwaag RVS-buitenhaard

Familie Heuker uit De Wilp Overnachting met ontbijt voor twee personen in Hotel-Restaurant Het Witte Huis Ester de Haan uit Beetsterzwaag Diner voor twee bij Restaurant Prins Heerlijck

ergens 200 kilo aardappelen weg kunnen toveren. Ook de pannenkoekenbakkers moesten naarstig op zoek naar extra beslag.” De andere twee evenementen, de Triënnale van Kunsthuis SYB en de Open Monumentendag, trokken veel bezoekers. “Alle drie organisaties zijn enthousiast. We gaan samen evalueren, maar als het aan mij ligt komt er volgend jaar een tweede editie.” Yvonne vd Duim uit Nij Beets Driegangendiner voor twee Restaurant ’t SnackBearske Mevrouw Kradolfer uit Wijnjewoude High Tea voor vier personen op Landgoed Lauswolt. Deze prijs is verloot onder de leden van de Club van Sa!


De grootste voorraad in Noord-Nederland

Shop nu ook online op:

www.eppinga.nl Hout

Plaat

IJzerwaren

Bouw

Tuin

Webshop

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


Sa!

17 september 2015

13

www.sa24.nl

Zorgmarkt voor gezonder leven Er gebeurt in het dorp van alles rond het thema gezondheid. Maar meestal is het bereik slechts een beperkte kring ingewijden. Dat vindt huisarts Jon Brouwers jammer. En dus organiseert zij een Zorgmarkt. Zodat veel meer dorpsbewoners hun voordeel kunnen doen met de aanwezige kennis. BAKKEVEEN Op het bureau in de spreekkamer liggen een kiwi en een doosje frambozen. Tussendoortjes, Jon Brouwers heeft dienst tot vanavond twaalf uur. “Ik vind fruit lekker, maar ik begrijp ook wel dat niet iedereen zo in elkaar steekt.” Een gezonde of minder gezonde levensstijl is vaak terug te voeren op je persoonlijke achtergrond, weet de huisarts. In haar praktijk ontmoet ze dagelijks patiënten met klachten die te maken hebben met ingesleten gewoonten. Gezondheidsproblemen die terug te voeren zijn op een ongezond voedingspatroon, weinig beweging, een tekort aan slaap of omgevingsstress.

Te weinig tijd

“In gesprekken met patiënten probeer ik hen bewust te maken van de oorzaak van

hun klachten. Maar al te vaak ontbreekt bij het tienminuten-consult echter de tijd om dieper op de problemen in te gaan. Daarnaast rees bij mij de vraag of ik wel de aangewezen persoon ben om dat te doen, ik ben tenslotte geen diëtiste of bewegingsdeskundige. In Bakkeveen hebben we genoeg anderen die daar met meer verstand van zaken over kunnen vertellen.” Doorverwijzen vond de huisarts te gemakkelijk, dergelijke gezondheidsklachten hebben vaak een meervoudige achtergrond. Bovendien had Brouwers zelf ook niet alle lokale aanbieders even scherp in beeld. Zo rijpte bij haar geleidelijk het idee voor de Zorgmarkt, een platform waar het hele aanbod van gezondheidsinitiatieven op één plek samenkomt.

Huisarts Jon Brouwer op de gezonde toer. FOTO: SIETSE DE BOER

‘HET HOEFT NIET INGEWIKKELD TE ZIJN’

Nieuw: de Kompenijeloop Er mag wel wat meer leven in de brouwerij komen op sportgebied en vooral in de sporthal van Jubbega. Yntze Seinstra liep al langer met dit idee in zijn hoofd. Een half jaar geleden besloot hij zijn idee in daden om te zetten. Hij polste enthousiaste sportbeoefenaars in eigen dorp. Resultaat: een werkgroep die sport weer op de kaart gaat zetten. Het eerste evenement dat ze organiseren is de Kompenijeloop op zaterdag 10

JUBBEGA

oktober. Vanuit de sporthal in MFG De Kompenije starten die dag een wandeltocht, een kidsrun en een recreatieve loop. “We ha foar elk wat wils en elkenien kin meidwaan.” De wandeltochten van 5, 10 en 15 kilometer starten om 10.00 uur. Kinderen kunnen om 13.00 uur meedoen aan de kidsrun: voor kinderen van 4 tot en met 8 een afstand van 1 kilometer, kinderen van 9 tot 12 lopen 1,5 kilometer. Om 14.00

start dan de recreatieve loop over hetzelfde parcours als de wandeltocht. Dus ook over 5, 10 en 15 kilometer. “Underweis ha we drinkposten ynrjochte. Foar de koarte rûte ien post, de twa langere rûtes ha twa drinkposten.” Vooraf opgeven is niet nodig. Inschrijven kan bij de start in De Kompenije aan de Ericalaan 24a in Jubbega. De deelname voor kinderen is gratis, volwassenen betalen vijf euro.

Rowwen Hèze op Flaeijel NIEUWEHORNE Een langgekoes-

terde wens van de organisatie van het Flaeijelfeest gaat in vervulling. De Limburgse band Rowwen Hèze komt op donderdag 24 september naar Nieuwehorne. De muziek van Rowwen Hèze kenmerkt zich door opzwepende folk-invloeden zoals Tex-Mex en Polka, varierend tot aan gevoelige ballads. De band heeft vele grote hits op zijn naam staan. Dit jaar bestaat Rowwen Hèze 30 jaar en de band brengt iedere maand een gratis nieuwe

single uit. Organisator Jan Stelma: “We hebben al meerdere jaren gesproken over Rowwen Hèze. Dit keer was het ‘in stik bûter yn ‘e brij’, helemaal nu met het 30-jarig jubileum van de mannen.” Voorafgaand aan Rowwen Hèze treden op: The Amazing Magic Family Kazàn (19.30 uur), gevolgd door het duo Weima en Van der Werf (20.30 uur). De vrijdagavond is het podium voor Vangrail, Nick & Simon en One Two Trio. Voorafgaand aan dit muziekfeest is er om 21.00 uur

een gratis vuurwerkshow op het Flaeijelterrein. Zaterdagavond wordt het podium beklommen door De Coronas en The Young Beethoven. De Coronas maken Stand-up Pop: muziek met een vleugje cabaret. Verzoeknummers worden met vocale én fysieke acrobatiek gespeeld. The Young Beethoven is een band vol jonge honden, maar muzikale zwaargewichten. De voorverkoop van kaarten loopt tot en met zaterdag 19 september. www.flaeijel.frl

De huisarts kreeg enthousiast bijval van Wmo-consulente Neeltje Haisma. “Neeltje bedacht dat we het concept van de Zorgmarkt breder moesten trekken. Uit vragenlijsten die zij aan 75-plussers stuurde blijkt namelijk dat eenzaamheid ook vaak leidt tot gezondheidsklachten. We halen nu veertig ouderen uit het dorp van huis zodat zij de markt ook kunnen bezoeken.” Gezamenlijk brachten Brouwers en Haisma het gezondheidsaanbod van Bakkeveen in kaart en nodigden ze partijen uit om mee te doen. Daaronder paramedici als fysiotherapeut en voedingsdeskundige, maar ook de masseuse, yogaleraar, sportverenigingen, volkstuin-

houders en de bessenkwekerij van Allardsoog. “Door ze samen te brengen hopen we ook op kruisbestuiving waardoor weer nieuwe initiatieven ontstaan.” De huisarts heeft zelf ook ‘wilde ideeën’ om het dorp gezonder te maken. Ze wil er op dit moment nog niet teveel over kwijt, maar wel dat sociale omgang een belangrijke rol speelt in een gezond leven. “Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, denk aan gezamenlijk eten en bewegen. Wellicht kan de buurtcoach daar het voortouw in nemen.” De Zorgmarkt Bakkeveen vindt op vrijdag 18 september plaats op de parkeerplaats aan de Foarwurkerwei midden in het dorp.

Fairtrade Gemeente BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland wil meewerken om officieel een Fairtrade Gemeente te worden. Daarmee komt ze alsnog tegemoet aan een motie die de Opsterlandse gemeenteraad in november 2011 aannam. Een eerdere poging om het predicaat te halen strandde echter op te weinig draagvlak binnen de gemeenschap. In het huidige coalitieakkoord is de fairtradewens opnieuw opgenomen. Op initiatief van De Wereldwinkel is sinds een paar maanden opnieuw een werkgroep bezig

om aan alle voorwaarden voor dit predicaat te voldoen. Een van deze criteria betreft het inkoopbeleid van de gemeente zelf. Het college van B en W heeft besloten om voortaan daar waar het past fairtrade in te kopen. Dat betekent onder andere dat de gemeente weer overgaat op het gebruiken van fairtrade koffie en thee. De werkgroep ziet voldoende kans om ook aan de andere voorwaarden te voldoen. Het is uiteindelijk aan een landelijke organisatie om het predicaat te verlenen.

Geen planschade GORREDIJK Enkele bewoners van het Blaublomke en Roggeblom krijgen geen planschade als gevolg van de aanleg van een wandelpad in een naastgelegen weiland. Dit wandelpad maakt deel uit van een stuk natuurcompensatie voor bebouwing in de Groene Long elders in Gorredijk. De bewoners vonden dat de aanleg van het wandelpad onder an-

dere hun privacy aantastte. De door de gemeente Opsterland bij planschadeverzoeken ingeschakelde SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken) is echter van mening dat de waardevermindering van de woningen beneden de 2% valt. En dat wordt op basis van jurisprudentie als normaal maatschappelijk risico gezien.


DANK!

Bedankt vrijwilligers, bedankt leveranciers, bedankt Beetsterzwaag, bedankt gemeente Opsterland, bedankt bezoekers (wat waren jullie met veel!) bedankt zon, bedankt foodtruckers, bedankt lokale smaakmakers, bedankt scouting Ba-ow, bedankt sponsoren!

www.bourgondischbeetsterzwaag.nl

De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

17 september 2015

15

www.sa24.nl

Mantelzorgcafe BEETSTERZWAAG Dinsdag 29 september (19.30 uur) organiseert het Steunpunt Mantelzorg in dorpshuis De Buorskip een mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Opsterland. Het thema: Verpleeghuiszorg, wat houdt dat in?

Soms is verzorging thuis niet meer mogelijk; veel mantelzorgers hebben of krijgen ermee te maken. Een moeilijke beslissing. Wanneer neem je

een besluit? Wat gaat er dan gebeuren? Is er een wachtlijst? Welke zorg wordt wel of niet gegeven? Hoe ziet de zorg er dan precies uit? Wat wordt er van de huidige mantelzorger of de familie verlangd? En hoe zit het financieel? Twee medewerkers van ZuidOostZorg geven de antwoorden. Opgeven kan tot 24 september bij Tina Kraai: 06-5120 3428 of t.kraai@timpaanwelzijn.nl. Deelname: gratis.

Zitgym voor ouderen Grote variatie op kunstmarkt De jaarlijkse kunstmarkt in de bossen van Sparjeburd trok ook dit jaar veel publiek. Net als tijdens eerdere edities konden geïnteresseerden weer kennismaken met het werk van tientallen

HEMRIK

Opsterlandse kunstenaars. Het publiek kreeg een breed palet aan uitingsvormen gepresenteerd. Het is voor de kunstenaars ieder jaar een mooie gelegenheid om kennis te maken met het regionale

publiek. Een andere jaarlijks terugkerende activiteit van de organiserende stichting Kunst in Opsterland is de Open-Atelier-Route langs de ateliers van de kunstenaars.

Pompoen- en kalebassenmarkt SIEGERSWOUDE Op  19 september  (vanaf 10.00 uur) organiseert theeschenkerij Bellefleur een gezellige pompoenmarkt. Met de oogst van 33 verschillende ingezaaide soorten pompoenen en kalebassen. In alle mogelijke groottes, vormen en smaken. Met optredens van Marka van Bekkum  en  Jan Fokkema. `s Middags verzorgt gitaarvirtuoos  Eddie Mulder een kort optreden met een selectie van zijn onlangs uitgebrachte solo-cd ‘Dreamcatcher’. Er is heerlijke huisgemaakte pompoensoep, pompoenquiche en pompoentaart. Voor de kinderen zijn er de hele dag workshops pompoenversieren met Jessica de Vries. theeschenkerijbellefleur.nl

de les is er gelegenheid om samen koffie te drinken en nog even gezellig na te praten. De lessen worden vanaf 29 september gehouden in Activiteitencentrum It Klaverblêd op dinsdagmiddag (14.00-15.00 uur). Start: 29 september. Docent is Baukje van der Meer. Er zijn minstens 14 deelnemers nodig om de activiteit door te laten gaan. Deelname: 40 euro voor 10 lessen. Opgeven kan tot 24 september bij Timpaan Welzijn: t.kraai@timpaanwelzijn.nl of 06-5120 3428.

Vrijwilligers Fûgelhelling De Fûgelhelling zoekt extra vrijwilligers om de jaarlijks meer dan 6.000 binnengebrachte dieren te kunnen opvangen. Veelzijdig, maar ook veel werk. De dieren dagelijks eten en schoon water geven en de verblijven (dagelijks) schoonmaken. Daarnaast is er het gewone huishoudelijk werk, zoals de afwas en het netjes houden van de bezoekersruimten en de gangen. De Fûgelhelling beschikt over een mooi natuurgebiedje, dat de vrijwilligers onderhouden. Bovendien zijn er veel onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en de tuin.

URETERP

Vrijwilligers Thuisadministratie BEETSTERZWAAG De Thuisadministratie van Humanitas Smallingerland-Opsterland wordt geconfronteerd met een sterk toenemende vraag om hulp bij het op orde krijgen van de financiën. Wat de reden hiervan precies is kan coördinator Egbert Poortenga nog niet zeggen. Dat het te maken heeft met de jarenlange teruggang in inkomen van mensen aan

BEETSTERZWAAG Gymvereniging Frisia en Timpaan Welzijn willen in Beetsterzwaag de zitgym voor ouderen continueren. Bewegen is heel goed voor het lichaam, het helpt klachten te voorkomen. Voor ouderen die niet meer zo goed ter been zijn kan bewegen lastig zijn. Maar toch kunnen ook zij, zittend op een stoel, in beweging blijven. Daarbij worden allerlei attributen gebruikt zoals strandballen, elastiek en pittenzakken. De lessen richten zich op kracht, lenigheid, balans en coördinatie. En na

de onderkant van de samenleving ligt natuurlijk wel voor de hand. Maar ook jongeren melden zich hoe langer hoe meer voor hulp. Humanitas heeft veertig vrijwilligers actief binnen de Thuisadministratie. Door de grote toename van hulpvragen ontstaan er nu problemen. “Een wachtlijst past niet bij Humanitas, daarvoor zijn de problemen van de

De Fûgelhelling vraagt mensen met belangstelling voor de natuur zich te melden als vrijwilliger. Voorwaarde is dat je wat tijd over hebt, ouder dan 16 jaar bent en affiniteit hebt met het werk. De opvang is tot ‘s avonds 22.00 uur open, dus er is ook werk voor mensen die alleen ’s avonds tijd hebben. De financiën van De Fûgelhelling laten het niet toe om vergoedingen te verlenen, ook niet voor het woon-werkverkeer. Bel voor informatie en/of aanmelding met Hetty Sinnema of Roos Janac: 0512 – 514 328. www.defugelhelling.nl

mensen vaak te groot. Bovendien kan men vaak geen dag wachten, anders stapelt zich schuld op schuld. De enige oplossing is een aantal nieuwe vrijwilligers.” Gegadigden voor dit vrijwilligerswerk kunnen zich melden bij de coördinator van de Thuisadministratie: 06-41 03 68 60.

Mammacare bij Rinsma GORREDIJK Ziekenhuis Tjongerschans organiseert op 22 september (19.00 uur) samen met de Borstkankervereniging Nederland (BVN) een ‘Special Shop Night’ bij Rinsma Fashion. Nelleke Mulder, oprichter en eigenaar van het bureau voor

de eerste indruk Nelleke Mulder Image & Styling, verzorgt een lezing. Diverse modestylistes geven advies. Voor eventuele vragen is een mammacareverpleegkundige en iemand van de BVN aanwezig. Entree: gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat

kan via mammacare@tjongerschans.nl of 0513 - 685 497. Deze avond wordt georganiseerd omdat is gebleken dat er behoefte bestaat onder (ex-)borstkankerpatiënten om in ongedwongen sfeer met elkaar in contact te komen.

Jumbo en Thor LIPPENHUIZEN Jumbo-supermarkt Henk Split uit Gorredijk is de komende drie jaar de hoofdsponsor van voetbalvereniging Thor uit Lippenhuizen.

Afgelopen zondag, voorafgaand aan de wedstrijd Thor - Jubbega werd het contract getekend.


Flaeijelfeest 26 september 2015 - Nieuwehorne

10.00 uur:

Boerenoptocht

(gratis)

Start in Oudehorne, rond 11.00 uur aankomst in Nieuwehorne

11.30 uur:

Openluchtmuseum in bedrijf Heerenveen Nieuwehorne

www.flaeijel.frl

Wolvega


Sa!

17 september 2015

Brian Kabbes  

Energieproeverij

Regionale aanbieders van lichaams- en geestversterkende activiteiten laten geïnteresseerden zaterdag 19 september (11.00-17.00 uur) kennismaken met hun werkzaamheden. De tweede energieproeverij is er voor iedereen die opgewekt en gezond door het leven wil gaan. Iedereen zit wel eens in een dipje. Er zijn diverse manieren om je dan weer op te laden. Tijdens de energieproeverij neemt Dineke Hoekstra mensen mee op een creatieve inspiratietour op basis van intuïtief schilderen. Christien Smit laat mensen energie opdoen via Reiki, een bewustwording van eigen (gedachten)kracht. Wilma Bouwhuis geeft nek-, rugen schoudermassages volgens de Chinese Tuina-leer. Petra Siemers werkt met de access bars-methode en probeert door het aanraken van 32 punten de energie te laten stromen. Elly Doorduyn verzorgt twee concerten met Tibetaanse klankschalen. Ook zijn er kennismakingen met hartcoherentie, QiGong en astrologie. Entree: gratis. Locatie: Inspiratiecentrum Joëlle, Koaibosk 3 op de grens van Tijnje en Terwispel. www.facebook.com/energieproeverij

DRACHTEN De afdeling Drachten en omstreken van Groei & Bloei heeft Brian Kabbes te gast op de bijeenkomst van 17 september (19.45 uur). Kabbes demonstreert verschillende plantvermeerderingstechnieken en vertelt over de voor- en nadelen. Na de pauze komen de Hemelse Bergen van Kyrgyzstan aan bod, voor natuurliefhebbers een waar paradijs. Met een ongekende rijkheid aan flora en fauna. Kabbes ondernam verschillende avontuurlijke reizen naar dit land. Loactie:  De Schakel, Klokhuislaan 12.

TIJNJE

Seniorenmiddag

Op 24 september (14.00 uur) organiseren een aantal welzijnsorganisaties en kerken een gezellige middag voor senioren in De Wier in Ureterp. Naast een stuk gezelligheid, wordt onder meer informatie gegeven over valpreventie en ongevallen in en om het huis. Alles in het kader van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met medewerking van Timpaan, Fysiotherapie Ureterp, Rode Kruis en Muziekgroep Authentiek. Entree: 2 euro.

URETERP

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

AGENDA DO 17 SEPT 19:45 UUR | DRACHTEN Lezing Brian Kabbes De Schakel, Klokhuislaan 12

VR 18 SEPT 15:00 UUR | BAKKEVEEN Zorgmarkt Bakkeveen Parkeerplaats Foarwurkerwei 19:45 UUR | TERWISPEL Baukje Koolhaas vertelt Kerk

Baukje Koolhaas

Danny Schmidt met Carrie Elkin

Muziekpodium Bakkeveen start het nieuwe seizoen op vrijdag 18 september (20.30 uur) in De Slotplaats met een optreden van de Amerikaanse singer-songwriter Danny Schmidt, met special guest Carrie Elkin. Danny Schmidt komt uit de Ozark Mountains van Missouri, later vond hij zijn weg naar Texas.  Hij maakt prachtige americana van een zeldzaam hoog niveau. Alles aan deze artiest klopt: hij heeft een bijBAKKEVEEN

zonder warme stem, hij maakt mooie melodieën, heeft iets te vertellen in zijn nummers en speelt relaxed gitaar met een fijnzinnige tokkel. Tijdens het concert wordt Danny bij enkele nummers begeleid door Carrie Elkin, zijn kersverse echtgenote. Carrie is inmiddels zelf een artieste van formaat, ze staat in de top tien van het Texas Music Magazine. Kaarten (17,50 euro) reserveren via www.muziekpodiumbakkeveen.nl.

Zomerwandeling

Humor in de kerk

Een kerk is meestal voor ernstige, of tenminste serieuze zaken. Maar kerkgemeenschap Rafaël de Vallei vindt het ook een plek om onbezonnen te lachen. Daarom is Jacob Spoelstra, een Friese cabaretier/stand-upcomedian op 19 september (20.00 uur)

JUBBEGA

TERWISPEL Verhalenvertelster Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude komt op vrijdagavond 18 september (19.45 uur) naar de kerk van Terwispel. In anderhalf uur tijd brengt zij een vertelprogramma met als thema: reizen en ontmoeten. Zij heeft een rijk geschakeerd repertoire met volksverhalen, andere bestaande verhalen, historische verhalen, eigen verhalen, (delen van) levensverhalen en metaforen gecreëerd in aansluiting op een bepaalde vraag of thema. In haar werk wil ze uitdrukking geven aan wat in haar leeft om daarmee anderen te inspireren. Entree: 5 euro.

Fryske Jûn

OLDEBERKOOP De natuur in het glooiende beekdallandschap van Diakonievene en Delleboersterheide is in beheer van It Fryske Gea. Schotse hooglanders, Exmoorpony’s en Drentse heideschapen geven de bijzondere flora en fauna een kans. Gids Susan Tapper verzorgt op 20 september (9.30-12.30 uur) een wandelexcursie door deze gebieden. Vroeger was de Diakonievene een turfwingebied. Nu is het een schitterend natuurgebied met meerdere plassen met bos eromheen. De Diakonievene en de naastgelegen Delleboersterheide staan bekend om de vele libellen. In het nabijgelegen ven de Catspoele zijn zelfs 40 verschillende soorten libellen waargenomen. Verder broeden er vogels als de rietgors, blauwborst en sprinkhaanzanger. Opgave voor vrijdag 18 september 12.30 uur via www. itfryskegea.nl of 0512 – 381 448. Deelname: gratis voor leden; niet-leden 4 euro.

JUBBEGA Meesterverteller Dou-

we Kootstra en muziekgroep De Hânskrobbers verzorgen op 21 september (19.30 uur) een Fryske Jûn in de bibliotheek in MFG De Kompenije. Kootstra brengt deze avond vermakelijke oude (volks)verhalen over Jubbega en omstreken, over onder andere de bekende dorpsfiguur en muzikant Paulus Jakje. De Hânskrobbers, een gezellige groep muzikanten, wisselen de verhalen af met fleurige ‘wyskes’. Entree: 3,50 euro voor leden van de bibliotheek. Niet-leden: 5 euro. Graag aanmelden via www.bibliothekenmarenfean.nl of bij de servicebalie van de bibliotheek: 0516-462 424.

Open les ChiGong

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl

17

www.sa24.nl

te gast in Kerkje Schurega. Entree: gratis. Kaarten reserveren kan op info@rafaeldevallei. Een avond, niet over geloof of kerk, ziel of portemonnee, maar gewoon ontspannen lachen in de kerk. www.jacobspoelstra.nl

WIJNJEWOUDE Op dinsdag 22 september (11.00-12.00) verzorgt Centrum Kirtan een gratis open les ChiGong. ChiGong-lessen zijn vooral bedoeld voor mensen, die stress ervaren of die een chronische aandoening hebben zoals fybromyalgie, MS, artrose/ arthritis. ChiGong richt zich op het verhogen en vasthouden van levensenergie (Chi). De oefeningen zijn aangenaam, langzaam en zacht en verbeteren het immuunsysteem, de ademhaling en algemeen welbevinden. De lessen worden verzorgd door Petra Flantua (0516 – 471 688 of petraflantua@planet.nl).

ZA 19 SEPT 10:00 UUR | SIEGERSWOUDE Pompoenenmarkt Theeschenkerij Bellefleur 10:00 UUR | NIJ BEETS Samen Open Dag De Ripen en ‘t Boerehiem 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Gezond Natuur Wandelen ‘t Snackbearske 11:00 UUR | TIJNJE Energieproeverij Inspiratiecentrum Joëlle 14:00 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok it Damshûs 20:00 UUR | JUBBEGA Humor in de kerk Kerkje Schurega

ZO 20 SEPT 09:30 UUR | OLDEBERKOOP Zomerwandeling Delleboersterheide

MA 21 SEP 19:30 UUR | JUBBEGA Fryske Jûn Bibliotheek De Kompenije


Sa!

17 september 2015

19

www.sa24.nl

Het gevaar van burgerparticipatie

Luisteren en niets doen De Opsterlandse politiek heeft de mond vol van burgerparticipatie. En dus mocht iedereen vorige week meepraten over de ophanden zijnde zware bezuinigingen. Of het zin heeft, moet nog blijken. Een averechts effect ligt op de loer. TEKST: AREND WANINGE EN WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG Opsterland moet bezuinigen. Oplopend van 600.000 euro volgend jaar tot 2,5 miljoen in 2019. Maar dat duurt nog wel even en wie weet ligt de wereld er dan wel heel anders bij. Zeker wanneer Opsterland de juridische strijd over het innen van de precariobelasting wint en kabeleigenaren jaarlijks 1,5 miljoen euro aftikken voor gebruik van Opsterlandse grond. Zover is het nog niet. Den Haag bezuinigt ondertussen gewoon door en dus moeten de gemeenten mee. Bovendien gooit het landsbestuur allerlei taken over de gemeentelijke heg zonder de bijbehorende financiën. De rek is de afgelopen jaren al uit de begrotingen verdwenen, nieuwe bezuinigingen gaan pijn doen.

In het kader van burgerparticipatie mochten burgers vorige week meepraten, zich een avond buigen over scenario’s. Verdeeld over drie avonden kwamen zo’n 120 inwoners opdagen, vooral veel uitgenodigde belangenbehartigers. Natuurlijk, ze spreken namens een veel grotere achterban, al zeggen cynici van bijvoorbeeld een Plaatselijk Belang dat hen niets over dit onderwerp gevraagd is. Het publiek was vooral grijs of kaal. Twintigers, dertigers en veertigers lieten zich nauwelijks zien. In zaaltjes politiek bedrijven staat blijkbaar ver van hen af. De lokale D66 had dat al wel verwacht. Zij willen een volgende keer de social media inzetten om ook deze groep te bereiken. Dan is het wel zaak een prikkelende aanpak te vinden. De dit jaar gebruikte opzet is daarvoor ongeschikt. De avonden begonnen met een uitleg van de spelregels. Wanneer dat meer dan een half uur moet duren, is het spel te ingewikkeld. “Nei in kertier hie ik it swit al op de holle”, vertelt een deelnemer. “Ik tocht, wêr bin ik yn bedarre?”

Toekomstbeelden

Met een externe deskundige waren vooraf op het gemeentehuis vier scenario’s uitgedacht. Geen lijstjes met mogelijke bezuinigingen, maar toekomstbeelden. Dus niet: wat wil je niet, maar vooral wat wil je wel. En dat een beetje dik aangezet, anders zie je geen verschil. ‘Samen voor alles’ gaat grof gezegd uit van het in stand houden van alle voorzieningen in alle dorpen. ‘Opsterland vitaal’ zet ook in op de voorzieningen, maar dan vooral geconcentreerd in de drie grote dorpen. ‘Welkom in Opsterland’ richt zich helemaal op het ontwikkelen van toerisme als grote banenmotor. En ‘Zorg en Mienskip’ zet het ondersteunen van minderbedeelden centraal. In groepjes aan tafel in alle richtingen discussiëren, cijfers geven, en kreten op tafel schrijven. Voor een deel van

de aanwezigen was het te veel. Ze vertrokken eerder naar huis of gingen netwerken. Te moeilijk, te abstract, te veel nadenken, te onduidelijk. Dat de scenario´s ´Zorg en Mienskip´ en ´Samen voor Alles´ het best scoren zal niemand verbazen. Een open deur. Dat geldt ook voor de lange lijsten aan de wand met punten waar mogelijk op beknibbeld kan worden. Natuurlijk willen veel mensen dat het dorpenbeleid, cul-

tuursubsidies, buurtcoaches en jongerenpreventiebeleid ongemoeid blijven. Dat sportverenigingen zelf hun velden moeten onderhouden scoorde misschien wel goed, maar als dit tot een bezuinigingsvoorstel leidt, is de publieke tribune bij de begrotingsbehandeling te klein. Bezuinigen door een zelfstandige Skâns op de huidige plek te houden is populair, zeker in Gorredijk. Het schrappen van de business seats bij SC Heerenveen: direct doen. Maar dat tikt met een bezuiniging van 5.000 euro niet echt aan. Waarom niet een paar scenario’s uitgewerkt met duidelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen? Dit gaan we doen, dit levert het op. En schieten maar. Voor het publiek is het een stuk

eenvoudiger te begrijpen. En een stuk leuker. Raadsleden levert het veel meer bruikbare munitie op.

Valse hoop

Het gevaar van dit soort avonden telt twee woorden: valse hoop. Burgerparticipatie klinkt mooi en is zelfs broodnodig om de politiek dichter bij de burgers te brengen. Als vooraf echter niet duidelijk is wat er met de inbreng van burgers wordt gedaan, liggen dikke teleurstellingen op de loer. “Jo kinne wol wat sizze, mar se dogge der dochs neat mei.” Dan sterft het nobele streven van burgerparticipatie een vroege dood. Het enige wat het dan oplevert, is nog meer wantrouwen tegen de politiek dan er nu al is. Wat dat betreft staat Opsterland voor een paar mooie lakmoesproeven. Niet alleen de gang van zaken rond de bezuinigingen, maar ook de beslissing rond de toekomst van De Skâns is dichtbij. De discussieavonden in De Skâns gaven een helder oordeel, zeker in de ogen van de tegenstanders: ‘Diz-

‘NEI IN KERTIER IT SWIT AL OP DE HOLLE’

ze Skâns moat bliuwe.’ Interessant om te zien hoe de bestuursleden en politici hiermee omgaan. Raadsleden waren vorige week in de wandelgangen en tussen de regels ook al vrij kritisch over de opzet. Vooraf was er in politiek Opsterland al veel te doen over deze scenario’s. Partijen wilden ze best gebruiken op een avondje met burgers, maar straks niet voor de discussie in de raad. Daar zijn ze veel te extreem voor. Dan voelen de raadsleden zich te veel gebonden. Meer OZB betalen in ruil voor het in stand houden van lokale voorzieningen is een idee dat ruim medestanders trok. Een maatregel waar vooral Opsterlands Belang en VVD al jaren van gruwen.

In gesprek

Is het niet gewoon tijd dat de politiek verantwoordelijkheid neemt? Opsterland heeft toch een coalitieprogramma met een duidelijke toekomstkoers. Inclusief een voorschot op mindere tijden. Je hebt toch als raadslid een mandaat van de kiezer gekregen? Kennelijk zoeken de raadsleden in onzekere tijden toch naar extra legitimatie bij het nemen van onpopulaire maatregelen. Natuurlijk heeft elke partij voelsprieten in de dorpen en in de andere maatschappelijke geledingen, maar aan echt inhoudelijk verkeer met de kiezers ontbreekt het al te vaak. Daarvoor slokt het raadswerk zelf al zoveel tijd op. “Zo komen we nog eens in gesprek met kiezers”, klonk het dan ook op de avonden. Als dat al de winst is van dit soort avonden is het een trieste conclusie.


Sa!

17 september 2015

21

www.sa24.nl

Twee eeuwen Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Volop nut van ’t Nut

De tijden dat verenigingen en maatschappelijke initiatieven voor geld konden aankloppen bij ’t Nut is voorgoed voorbij. De inkomsten zijn opgedroogd. Maar de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Gorredijk, leeft 200 jaar na de oprichting nog steeds. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Tweehonderd jaar geleden, 1815. Napoleon is net verslagen. Nederland is weer zelfstandig, maar ook in rep en roer. Er is ineens een koning. En in Gorredijk komen ’23 der meest gegoedste en geachtste ingezetenen’ bijeen voor de oprichting van een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Bij kastelein Gerben Douwes Stiemstra in De Rode Leeuw. Landelijk is ’t Nut dan al actief sinds 1784, opgericht in Edam. Met het edele doel het welzijn van de minderbedeelden te bevorderen. De nadruk ligt op scholing en opleiding. ’t Nut geeft al vroeg schoolboeken uit en leidt kwekelingen op. Niet politiek, niet religieus, maar wel vanuit de christelijke gedachte van zorg voor de medemens. Aanvankelijk komen de leden vooral bijeen voor taaie lezingen, aangeleverd door het hoofdkantoor in Edam. Bijvoorbeeld over ‘de plichten die op de gegoede mens rusten om de zedelijkheid van zijnen behoeftige medemens te verbeteren’.

Feestprogramma Het 200-jarig bestaan van ’t Nut wordt gevierd met een tentoonstelling in Museum Opsterlân. Burgemeester Van Selm verricht op 18 september (15.00 uur) de opening. Op 26 september is er een receptie voor genodigden en ’s avonds een feestavond met een traditionele Nut-revue. Voor niet-leden zijn kaarten voor 2,50 euro verkrijgbaar bij De Skâns.

200 jaar

In 1816 komt er een volksbibliotheek van de grond, ook al is dat jarenlang niet meer dan een kast vol boeken die binnen Gorredijk meerdere keren verhuist. De bibliotheek overleeft bijna anderhalve eeuw, is in de Tweede Wereldoorlog nog immens populair, maar na de bevrijding neemt de belangstelling af. In de jaren vijftig gaat de Nutsbibliotheek samen met een aantal andere bibliotheken op in de Openbare Leeszaal en bibliotheek. ’t Nut zet zich ook volop in voor het onderwijs. In 1844 is er al een naai/ breischool, in 1878 volgt een bewaarschool voor ‘voorbereidend onderwijs, gymnastiek en vrouwelijke handwerken.’ Tot 1966 beheert ’t Nut een kleuterschool aan de Schoolstraat. Dan neemt de gemeente Opsterland het onderwijs over.

De spaarbank

Gered dankzij ‘t Nut

Belangrijk in de geschiedenis van ’t Nut is de spaarbank. In 1844 is er al een poging om arbeiders te laten sparen. Veel seizoenarbeiders moeten in de periode van april tot oktober de kost verdienen voor de rest van het jaar. De bank roept op om in april een deel van de inkomsten in te leggen bij de bank, om het dan in november met 10% rente weer op te nemen. Het wordt geen succes. In 1876 lukt het wel. Gorredijk krijgt een officiële Nutsspaarbank. De jonge bank maakt winst en daar kan de vereniging mooie dingen mee doen. ’t Nut is jarenlang een grote donor voor tal van activiteiten en investeringen. Zolang er maar een algemeen nut is. Alle verenigingen kloppen vroeg of laat aan bij ’t Nut en dat geldt ook voor de gemeente Opsterland. Zo betaalt ’t Nut mee aan de aanleg van water-

leiding, trottoirs en het zwembad. En wanneer in 1940 de draai bij nu Planteyn in verval raakt en de gemeente de brug wil slopen, komt ’t Nut in actie. Een speciale voetbrugcommissie redt het Nutsbrechje. Later neemt de gemeente het onderhoud weer over. Het blijft de bank en dus ’t Nut goed gaan. Tot 1930, een zwarte bladzijde in de 200-jarige historie. Er komt een grote fraude door de secretaris-penningmeester aan het licht, die de bank circa 150.000 gulden kost. De fraudeur krijgt vier jaar cel en gaat failliet. Met behulp van de landelijke organisatie komt de bank er weer bovenop. Vanaf de zestiger jaren werken de banken meer samen en ontstaan er fusies. De Nutsspaarbank gaat via de Bondsspaarbank op in de Friesland Bank. De nieuwe bankeigenaren willen wel af van de jaarlijkse donaties aan de vereniging en kopen in 1986 de oude rechten af voor 50.000 gulden. De renteopbrengsten worden nog altijd gebruikt om de vereniging draaiende te houden.

Meer en minder leden

Het aantal leden schommelt gedurende twee eeuwen sterk. Het lidmaatschap is tot de zestiger jaren ook niet voor iedereen weggelegd. Er is een strenge ballotage en dat leidt regelmatig tot scheve gezichten. In de zestiger jaren stort het ledental in. Tot toenmalig voorzitter Evert Huisman met het idee komt van een cultuurprogramma in De Skâns. Voor 80 gulden kunnen leden naar 15 voorstellingen. Het idee slaat aan, veel nieuwe leden melden zich. Het is niet van blijvende duur. In 2005 wordt zelfs gesproken over opheffing. Maar het komt er niet van. Een nieuw bestuur zet opnieuw de schouders eronder. En dus leeft ‘t Nut na 200 jaar nog steeds.

’t Nut in 2015 De oude vereniging heeft nu al een aantal jaren circa 200 leden. Er is sprake van vergrijzing, maar volgens voorzitter Harrit Wester zorgt het aantrekkelijke programma toch steeds voor nieuwe leden. Jaarlijks zijn er een aantal lezingen en muziekoptredens. Twee keer per jaar maakt ’t Nut gezellige uitstapjes. Bestuurslid Jurjen van der Meer: “Er moet altijd wel iets educatiefs in zitten.” Iedere bijeenkomst zijn er 70 tot 100 mensen. Directe subsidies voor activiteiten in Gorredijk zijn er niet meer. Dat lukt niet van de 15 euro contributie per jaar. Wel wordt er per lid 4 euro afgedragen aan de landelijke vereniging, die centraal jaarlijks voor circa 50.000 euro goede doelen ondersteunt.


Meest

VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 38 (zondag 13 t/m zaterdag 19 september 2015)

Bouw je eigen supermarkt Spaar voor PLUSBRiCKS!

1GRATIS +1

2 VOOR

7.

Milner Kaas

Robijn Wasmiddel

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Milner Kaas jong 30+, 2 pakjes à 175 gram 4.98

Alle flacons à 735-1500 ml, pakken à 1120 gram of zakken à 16 capsules, combineren mogelijk 2 stuks 10.98-15.98

+ GRATIS vrachtwagen!

2.49

*De gratis vrachtwagen geldt alleen bij aankoop van 2 van de geselecteerde aanbiedingen**: Robijn wasmiddel en wasverzachter, Andrélon, Hertog ijs.

weekendpakkers do vr za

2 VOOR

3.

Alléén geldig op 17, 18 en 19 september

99

4.59

9.89-9.99

2.

5.

99

89

Karvan Cévitam Limonadesiroop of Go

Alle bussen á 750 ml of 48 ml, combineren mogelijk 2 bussen 5.20-5.70

PLUS Koffiepads

Pampers Active fit, New baby of Easy ups

Alle zakken à 56 stuks Per zak

Alle pakken à 21-45 stuks Per pak

1GRATIS +1

PLUS Schnitzels

Gepaneerd, zigeuner of naturel Per kilo

VOORDEEL VERPAKKING

PLUS Galia of cantaloupe meloen Per stuk

9.49 KILO

PLUS Korenlanders Vloerbrood

Alle varianten heel brood, combineren mogelijk, 2 broden** Bijv. PLUS Korenlanders Vloerbrood donker, 2 hele broden 4.58

2.29

99

5.

98

1.79-1.99

1.

49

38/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

17 september 2015

23

www.sa24.nl

Eppinga hout & bouwmaterialen zet nieuwe stap

Hout online

Het online kopen van boeken, cd’s en kleding, daar zijn we al aan gewend. Maar een webshop voor planken en balken, daar denk je niet direct aan. Toch is het volgens Sjoerd Eppinga de toekomst. Sterker nog, zijn webshop loopt al. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Hout, hout en nog eens hout. De voorraad in de 5.000 m2 grote loods is immens. Nee-verkopen, daar houden ze bij Eppinga hout & bouwmaterialen niet van. “Onze voorraad is breder dan waar ook in het Noorden”, vertelt eigenaar Sjoerd Eppinga. “Dat is een unieke positie.” Ronddwalend tussen de hoge stellingen zie je veel, maar om het assortiment goed te bekijken, kun je ook gewoon achter het bureau blijven zitten. Sinds een aantal weken is de website van Eppinga uitgebreid met een webshop in hout en bouwmaterialen. Dat is volgens marketingmanager Tymen Boon een grote plus. “Mensen kunnen zich nu thuis oriënteren, ook ‘s avonds. We merken nu al dat niet alleen particulieren kijken, maar aannemers ook. In telefoontjes wordt al veel aan de webshop gerefereerd.”

DRACHTEN AZEVEN

Stap voor stap

De opbouw van de webshop gaat stap voor stap. Ruim 300 artikelen staan er nu al online. In de bedrijfsloods liggen echter 3.000 artikelen op voorraad. In een hoekje van de grote loods, achter metershoge stapels hout, heeft Tymen een kleine fotostudio ingericht. Hier passeren alle materialen de revue. In de webshop moet op termijn het hele assortiment zichtbaar zijn. En dat houdt niet op bij hout. Eppinga verkoopt ook

alle andere bouwmaterialen. Boon: “Iemand die een plank koopt, heeft ook een schroef nodig. Met die producten onderscheiden we ons niet, maar de compleetheid maakt wel het verschil. We willen een one-stop-shop. Zowel fysiek als online.” Eppinga wil op een gezonde manier groeien, dus niet te snel. “Dat zijn we zo gewend”, vertelt Sjoerd. “Toch hebben we nu al het gevoel dat we dankzij internet handel erbij hebben, die we anders niet zouden hebben gehad.” De webshop past naadloos in de geschiedenis van het bedrijf. Wanneer de familie Eppinga kansen ziet, springt men erop in. Sjoerd heeft het niet van vreemd. Toen zijn vader Jan het aannemersbedrijf van zijn vader overnam, werd hij in de jaren tachtig geconfronteerd met een economische crisis. De bouw kreeg klappen, bouwopdrachten waren schaars. “Mijn vader begon toen met de handel in bouwmaterialen. Dat vond hij mooi werk.” De handelstak groeide zelfs zodanig dat de familie Eppinga de aannemerij begin jaren negentig vaarwel zei. Het bedrijf aan de Weibuorren in Ureterp groeide door. Sjoerd: “Op een gegeven moment zaten we al op drie locaties en nog was er ruimtegebrek. Toen kwam de vraag op tafel: nog een loods erbij of alles verhuizen naar een nieuwbouwloca-

Marktplaats

‘DE EERSTE ONLINEBESTELLING KWAM UIT UTRECHT’ tie.” Ondanks de meest recente economische crisis waagde Eppinga de stap. Het nieuwe pand aan de andere kant van de A7 is drie jaar geleden geopend. Sjoerd Eppinga zoekt graag nieuwe mogelijkheden. Een deel van het hout importeert hij zelf. Uit Europa, maar ook uit Azië, Amerika en Canada. “Een kwestie van goede connecties opbouwen in de loop der jaren. Je haalt er een schakel tussenuit. Maar ik heb ook wel leergeld betaald. Dat is zakendoen. Niets is zonder risico’s.” Eppinga heeft er altijd bewust voor gekozen om naast bedrijven ook particulieren te blijven bedienen. “Daar moet je ook niet bang voor zijn, het is een natuurlijk selectieproces”, is Sjoerds ervaring. “De particulier die één plank nodig heeft, gaat wel naar de bouwmarkt. De professionele particulier met iets grotere doe-het-zelfplannen kijkt verder en kan ook heel goed hier terecht. Wij halen onze neus voor geen enkele klant op. Een ZZP’er is hier ook nooit te klein om materiaal te kopen.” Driekwart van de klanten komt uit een gebied met een straal van 20 kilometer rondom Drachten. Tymen: “Maar we komen door het hele Noorden en de eerste onlinebestelling kwam uit Utrecht.”

De stap naar online maakte Eppinga tien jaar geleden al. Een webshop was toen nog een redelijk onbekend fenomeen, maar Marktplaats was aan een enorme opmars bezig. “We zijn hout aan gaan bieden op Marktplaats. Het leidde tot een verdubbeling van onze omzet.” Inmiddels zijn er veel meer houtaanbieders op Marktplaats. Eppinga vond het kanaal niet onderscheidend genoeg meer en dus ging Sjoerd weer op zoek naar de volgende stap. Hij houdt niet van halve maatregelen. Tymen Boon is speciaal aangenomen om de onlineverkoop verder vorm te geven en uit te bouwen. “Een webshop is een investering, maar je kunt er heel gericht mee werken. Je krijgt ontzettend veel informatie over de mensen die de shop bezoeken. Daar kun je dan met je onlinemarketing weer op inspelen. Je moet het al doende leren. Het is aftasten. Wat doet het online wel en wat minder. We zien bijvoorbeeld al dat Lariks / Douglas, een populaire houtsoort voor de tuin, het online heel goed doet. Bij vurenhout ligt dat een stuk minder, dat is toch weer meer een aannemersproduct.” Bezoekers van de webshop kunnen hun bestelling helemaal rondmaken, inclusief de betaling. Eppinga zorgt dan dat het wordt gebracht, halen is ook mogelijk. De directe handel is natuurlijk mooi, maar een webshop is volgens Boon meer. “Het geeft een enorme naamsbekendheid. En het is een mooie plek waar mensen zich kunnen oriënteren.” www.eppinga.nl


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

17 september 2015

Survivalrun steeds populairder

www.sa24.nl

Altijd op zoek naar de grens Trotse gezichten, maar ook verbeten grimassen en af en toe een traan van totale uitputting. De survivalrun van Bakkeveen had het afgelopen zaterdag allemaal. Het podium was gereserveerd voor de tijdsnelsten, maar iedereen die de finish haalde was een winnaar. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER BAKKEVEEN Vijf minuten lang zit een jongetje van een jaar of tien zaterdagochtend halverwege de laatste hindernis op het terrein van zwembad Dúndelle. Uitgeput, met handen zo koud dat hij er geen gevoel meer in heeft en de touwen amper nog kan vasthouden. Zijn vader pept hem op, geeft tips om zijn vingers weer op te warmen. Steeds meer mensen zien de strijd van het jochie en moedigen hem aan. Hij krijgt, als hij in het laatste touwnet toch weer een poging doet, in het voorbijgaan bemoedigende woorden van andere, volwassen deelnemers. Als het niet tegen de regels was geweest, hadden ze hem zeker een handje willen helpen. Uiteindelijk haalt de knul de finish. Even moet hij huilen als hij een knuffel krijgt van zijn trotse vader, en misschien ook wel door het massale applaus om hem heen. Maar dan is er ook al snel een lach die past bij iemand, hoe jong ook, die zijn eigen grenzen heeft verlegd.

“Dat is waar survival om draait”, vertelt Sytze Jonker, 55 jaar oud uit Terwispel. “Constant je eigen grenzen opzoeken.” Jonker doet dat inmiddels al zo’n twintig jaar. “Ik ben helemaal wild van deze sport. Het is een soort gekte, mijn hele leven bestaat uit survival.” In zijn jonge jaren deed Jonker aan boksen, nu kruipt hij door slootjes, klimt over boomstammen en slingert van het ene naar het andere touw. “Het is prachtig. Ik heb ook wel wat aan mijn boksverleden hoor, al klinkt dat misschien gek. Het explosieve dat je in een hindernis soms moet hebben, dat zit wel in me.” Lopen gaat bij hem iets minder natuurlijk. Ook dat maakte de uitdaging voor hem zo groot. “Deelnemers zijn allemaal verschillend, met allemaal hun eigen specifieke kwaliteiten. Met lopen verlies ik tijd, maar als ik zorg dat ik met kracht en handigheid telkens als snelste door een hindernis ga, kan ik toch winnen.”

Thuiswedstrijd

Winst was er voor Jannik van der Beek, in de jeugdcategorie tot en met 12 jaar. Het survivaltalent uit Bakkeveen legde de 6,5 kilometer met hindernissen als snelste af. Rick Scholte, ook al uit het dorp zelf, won in de leeftijdsklasse 13-14 jaar brons. Daar is hij enorm trots op. “Dit is mijn thuiswedstrijd, dus het was wel spannender dan bij andere wedstrijden.” Als zoon van Johan en Greetje Scholte, initiatiefnemers van het evenement, is het survivalen hem met de paplepel ingegoten. “Ik doe het al vanaf mijn vijfde. Ik ken het parcours ook op mijn duimpje, dat is wel mooi. Soms mag ik ook meedenken over hindernissen.” Het leukste aan survival? “Lekker buiten zijn! Dit kun je altijd doen, wat voor weer het ook is. Ik voetbal ook wel eens met vriendjes, maar dat heb ik na een kwartier meestal

wel weer gezien.” Wel zou de 14-jarige Scholte graag iets langer zijn. “Ik ben de kleinste van alle deelnemers in mijn categorie. Daardoor zijn lange hindernissen soms wel eens lastig voor me, omdat ik extra moeite moet doen om ergens bij te komen. Al heb ik soms bij onderdelen waar je ergens onderdoor moet, ook wel weer voordeel dat ik wat kleiner ben.” Even dreigt Scholte naast de derde plek te grijpen als hij bij de hindernis in het zwembad gepasseerd wordt. Maar omdat zijn concurrent het obstakel niet volgens de regels verlaat – namelijk springend in plaats van via het touw – kan Scholte toch als derde de bel luiden. “Te gek!” De jury is bij elk van de dertig hindernissen streng. Smokkelen is op geen enkel moment toegestaan en wie het toch probeert, moet de hindernis opnieuw bedwingen. “De kwaliteit van onze survival moet simpelweg als een huis staan”, aldus Johan Scholte.

Complimenten

Bij de wedstrijdlopers – de deelnemers komen uit heel het land – volgt Scholte de wedstrijd in elke categorie op de voet. Hij wil er zeker van zijn dat bij de belangrijkste hindernissen helemaal niks fout kan gaan. “Dan weet ik zeker dat iedereen het op dezelfde manier moet doen en krijgen we geen gezeur.” Maar wanklanken zijn zeldzaam, iedereen geniet. Als Greetje Scholte van de winnaar van de eerste categorie een compliment krijgt dat het ‘een geweldige run’ is, straalt ze van oor tot oor. “Zo-

‘OP NAAR DUIZEND DEELNEMERS’ iets maakt het al die voorbereidingen van de afgelopen maanden helemaal waard.” Het gaat hard met de survival van Bakkeveen. In drie jaar tijd groeide het deelnemersveld van 450 naar 900. “Volgend jaar willen we door naar duizend deelnemers”, vertelt Scholte. “De groei van deze sport houdt maar niet op. Misschien dat we in de nabije toekomst al naar een evenement over twee dagen gaan, met op de ene dag de wedstrijden en op de andere de recreanten.” En Scholte wil graag ook wedstrijden voor senioren op landelijk niveau naar Bakkeveen halen. “We hebben nog ideeën genoeg inderdaad. Maar we genieten ook enorm van hoe het nu gaat. Dit hadden we een paar jaar geleden niet durven dromen.” www.survivalrunbakkeveen.nl

25


S

teens


Trotse sponsor

ic M e e t i n g

• Wanneer dagelijks verplaatsen niet noodzakelijk is • Voordeligere uitvoeringen van de mobiele systemen, zelfde pompen en elektronica • Leverbaar MET en ZONDER drinkbak, hierdoor universeel aansluitbaar op alle soorten drinkbakken

dankzij het gemakkelijk mobiele waterbakken

WAAROM EEN POORTMAN SOLAR?

f o g n i K

d l e i F e h t

• Groot gebruiksgemak voor u en uw dieren • Zeer duurzame oppervlakte- en bronpompen • Inbouw PEL schrikapparaat af fabriek mogelijk • Verkoop- en serviceadressen door geheel Nederland

Algemene voordelen van een Plas-draspomp op zonne-energie • • • • •

Geen brandstofkosten en uitstoot van schadelijke emissies Werkt volautomatisch hierdoor geen uurloonkosten Gelijkmatige bevochtiging van het weidevogelgrasland Geluidsvrij en onderhoudsarm Duurzaam en omgevingsvriendelijk

WAAROM EEN POORTMAN SOLAR PLAS-DRASPOMP? 1. Gemakkelijk, door één man te plaatsen. 2. Keus uit 3 systemen met max capaciteit per dag: 25.000ltr – 50.000ltr – 100.000ltr 3. Optioneel met schrikdraadspanning tegen diefstal te beveiligen, tevens stroomvoorziening afrastering 4. Optionele waterniveauregeling: als droogloopbeveiliging pomp Of waterhoeveelheidregeling op het land

www.poortmansolar.nl

Fabrikant: Poortman Techniek, Badweg 40, 8401 BL Gorredijk, Tel: 0513-466003

www.poortmansolar.nl

www.poortmansolar.nl

Wanneer kiest u een Permanente Poortman Solar

Wanneer kiest u een Mobiele Poortman Solar • Geen vertrapte slootwallen verplaatsen van de drinkbak. • Zeer snel te verplaatsen, al onze zijn in 1 minuut leeg!

M us


BONUS

BONUS

30% VOORDEEL

ALLE AH Zaanlander

Bijv. jong belegen 48+ in plakken. Per 100 gram. Actieprijs per kilo 8.57

1.23

0.86

AH Zalmfilet

Schaal 295 gram. Actieprijs per kilo 16.95

BONUS

2.00

5.00

AH Witte pitloze druiven 2 schalen a 500 gram.

1+1 GRATIS

7.78

4.38

2.50

AH Iets kruimige aardappelen

Alle varianten, combineren mogelijk. M.u.v. biologisch. Bijv. 3 kilo. 2 zakken.

2 STUKS

6.00 AH Greenfields beefburgers Alle varianten, combineren mogelijk. 2 schalen a 280 gram.

4.50

3.68

2.09 AH Pain de Boulogne

Vers uit onze oven. Per heel brood

1.79

Danone Danio 450 gram

Alle varianten, combineren mogelijk. 2 bekers

BONUS

Brand, Warsteiner of Jupiler Krat 24 flesjes a 0,3 of 0,25 liter

9.99

7.32 Coca-Cola 4 packs 1.5 literfles Alle varianten. Bijv. regular. Per set.

5.49

ALLE Undurraga en Aliwen Chilli. Bijv. Undurraga chardonnay Fles 0,75 liter

€ 14 VOORDEEL

4.99

3.74

3.00 BONUS

25% VOORDEEL

14.79

3.89

BONUS

2e HALVE PRIJS

3.00 500 gram. Per schaal. Actieprijs per kilo 4.00

7.00

BONUS

2 STUKS

BONUS

€1 VOORDEEL

AH Shoarmareepjes

BONUS

€ 2,- VOORDEEL

23.99 Witte Reus 70-77 wasbeurten Alle varianten. Per doos of fles.

9.99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 20 SEPTEMBER 2015


Sa! week 38 - 2015