37 - 2020

Page 1

Sa!

Kristal Keukens Kristal

ERVAREN SCHILDERS VOOR VAKKUNDIG

Wij maken graag uw keukendroom waar!

SCHILDERWERK

Gorredijk

TEL. 0513-462016 WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL

www.kristalkeukens.nl

Tolbaas 20

kijkt anders

Woensdag 9 september 2020

Jaargang 7 Nummer 37

www.sa24.nl

MONUMENTENPAD PAGINA 16

CONTROLE JEUGDZORG

ONLINE ACTIVITEITEN

PARKTUIN BEETSTERZWAAG

DASHBOARD

MEDIAPLATFORM

KUNSTMARKT

Opsterland blijft bij de eigen manier van begroten van de kosten van de jeugdzorg. Ondanks aanbevelingen van de rekenkamer om een reeële begroting te maken van de te verwachten kosten. Raadsleden hopen via een dashboard tijdens de voortaan openbare klankbordbijeenkomsten te kunnen bijsturen.

De wereld verandert en Sa! Media verandert mee. De uitgever van deze krant ontwikkelt zich meer en meer tot een compleet mediaplatform. Met naast een papieren krant, een actuele website met video’s, radio- (podcasts) en livestream-uitzendingen. “Wij zijn klaar voor de toekomst.”

De combinatie van de jaarlijkse Open Monumentendag en de Opsterlandse Kunstmarkt in Beetsterzwaag krijgt dit jaar een vervolg. “De twee vullen elkaar mooi aan en zorgen zo voor een hoop reuring in het dorp”, zegt Leo Maarleveld van de organiserende werkgroep.

PAGINA 3

PAGINA 11

PAGINA 17

Woning van de week

OPPERBUORREN 2 - 2 A WIJNJEWOUDE Vraagprijs € 547.500,- K.K.

www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden

dankbetuiging

Yn syn eigen fertrouwde omjouwing is ferstoarn ús leave heit, skoanheit en pake

Oneerlijk en veel te vroeg. In de bloei van haar leven heeft ze dit los moeten laten….

Henk Kussendrager

Gretha

*2 maart 1934 De Gordyk

†8 septimber 2020 De Gordyk

Sûnt 16 maaie 2005 widner fan Nelie Jansen Klaas en Tjitske Jorrit Jildau en Chris Gerrit, yn leafdefolle neitins Heit is thús. Kerkewal 38, 8401 CH De Gordyk Hjir is tiid ta kondolearjen op freed 11 septimber tusken 19.00 en 19.30 oere.

It gemis sil altyd bliuwe mar de moaie oantinkens ek De waarme belangstelling en it meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave heit, skoanheit, pake en âlde pake

Wij wensen de familie en naasten veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sjouke Brouwer

Namens het J.A.B.:

Oene en Marian Luc en Alida Gert-Jan en Brenda Tsjebbe en Tietie Edwin en Finnie Anne Broer

It ôfskied fynt yn besletten rûnte plak. Skriuwadres: Kerkewal 38, 8401 CH De Gordyk

hat ús tige goed dien. Wy fiele ús hjirtroch sterke en sizze eltsenien hjirfoar hertlik tank. Bern, pakesizzers en oerpakesizzers De Gordyk, septimber 2020

STEUNZOLEN Last van je hiel?

Voorkom langdurige klachten Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl of bel naar 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013

• Verplicht onze gel te gebruiken bij binnenkomst • Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren • Een plexiglasscherm voor berscherming van elkaar • Je bent fit, kucht en hoest niet! Dan ben je van harte welkom

HUIS VERKOPEN, MAAR GEEN IDEE VAN DE WERKELIJKE WAARDE?

?

Thuiszorg, maar dan anders! • • • •

Persoonlijke verzorging Individuele begeleiding Specialist in dementie Altijd een zorgverlener die bij u past

Zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

De woningwaarde hangt van veel gegevens af. Denk daarbij aan de locatie, perceelgrootte, bouwjaar en de staat van onderhoud. Als lokale makelaars weten wij goed wat de actuele prijzen zijn in de regio. Door deze grondig te vergelijken met de specifieke kenmerken van jouw huis, maken wij een waardebepaling op maat. Nodig ons vrijblijvend uit dan weet je straks precies hoeveel (over)waarde jouw huis heeft. Kosten? Als u voor een kopje koffie zorgt, sturen wij geen nota!

Wij zijn er voor u vanaf 1 uur per week tot 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Zelf een gokje doen? Dat mag!

Voor meer informatie, bel of mail: 0512-222114 info.frieslandzo@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/friesland-zuid-oost

Hoewel de computermodellen steeds dichter in de buurt van de werkelijkheid komen, blijft ons advies om een ‘slag om de arm’ te houden. Vul in 2 minuten de gegevens van je huis in op waarderapport.sierdmoll.nl en kijk wat de computer er van vindt.

Badweg 30 GORREDIJK Tel: 0513 - 46 01 01

www.sierdmoll.nl


Sa!

9 september 2020

3

www.sa24.nl

OPSTERLANDSE COLLEGEPARTIJEN BLIJVEN BIJ EIGEN AFSPRAKEN

Geen andere wijze begroten jeugdzorg Begroot de kosten van de jeugdzorg op basis van gedetailleerde informatie over de te verwachten kosten. Dat is de hoofdaanbeveling van de rekenkamercommissie aan de Opsterlandse raad. De oppositiepartijen zijn er voorstander van. De collegepartijen niet. Het blijft zoals het is. Circa vijf uur besteedde de Opsterlandse gemeenteraad in totaal aan het kritische rekenkamerrapport over de financiering van de jeugdzorg. Belangrijkste winst van de debatten is de extra aandacht voor de informatievoorziening naar de raad over deze dure en onberekenbare post op de begroting.

OOSTERWOLDE

De rekenkamer is kritisch op het college van B en W. Belangrijkste conclusie: het college evalueert beschikbare cijfers onvoldoende om de uitgaven in de jeugdzorg te beteugelen. En daardoor krijgt de raad te weinig informatie om te kunnen sturen. Collegepartijen PvdA en ChristenUnie waren maandag opnieuw

kritisch op de aanpak van de rekenkamer, al was de toon milder dan direct na het verschijnen van het rapport. Ook het college matigde de toon. Wethouder Libbe de Vries (PvdA) verklaarde maandagavond zijn aanvankelijke irritatie door de toon van het rapport en de tientallen onzorgvuldigheden die in de conceptrapporten zaten.

Hoe verder

Belangrijkste vraag: hoe nu verder? De meeste oppositiepartijen willen de belangrijkste aanbeveling van het rapport overnemen. Zorg voor een reele begroting waarbij op basis van analyses van cijfers een

Las Bandidas zoeken podium online

Delen van het optreden van Las Bandidas verschijnen op het eigen YouTube-kanaal. FOTO: SIETSE DE BOER

Nog nooit stond in hun vierjarig bestaan de agenda zo vol met optredens. “It is spitich, we hienen hiel leuke dingen stean.” Ook voor vrouwenrockband Las Bandidas betekent de coronatijd dat alle optredens zijn afgelast. Toch lieten de rockchicks zaterdag van zich horen. Live voor maar een paar mensen, maar

KATLIJK

springlevend via hun YouTubekanaal, waar de filmpjes later verschijnen.

'Yn 't sintjse'

“We wolle graach ús muzyk nei bûten bringe yn dizze tiid”, zegt drummer Styn Idsardi. Een geschikte locatie voor opnames vonden ze bij de ouders van gitarist Desy; zij

was ook de aanjager van het initiatief. “Dêr spylje wy ek om harren yn it sintsje te setten, se bin fyftich jier troud en der is genôch romte.” Een handvol nummers zijn opgenomen voor YouTube, ook wordt een stukje live gestreamd via Facebook. De band heeft een aantal speci-

reële verwachting wordt gemaakt van de te verwachten uitgaven rond jeugdzorg. Maar de collegepartijen hielden via een amendement voet bij stuk over de afspraak in het coalitieakkoord. Het college houdt de inspanningsverplichting om de inkomsten van het rijk voor jeugdzorg in evenwicht te brengen met de uitgaven. Lukt dat niet, zoals tot nu toe steeds het geval is, dan komen de tekorten uit de algemene reserves. De VVD steunt deze aanpak. De aanbeveling over een reële begroting ging door het amendement van tafel. Daarom stemde het CDA uiteindelijk als enige oppositiepartij tegen het raadsvoorstel.

Koning en Koningin naar Opsterland BEETSTERZWAAG Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een bezoek aan de gemeente Opsterland. De precieze agenda van het bezoek wordt niet van tevoren bekend om, in verband met de coronamaatregelen, grote groepen publiek te voorkomen. Tijdens het streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân gaat het koninklijk paar ook

naar Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op de landbouwsector, de Friese taal en cultuur en duurzaamheid. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima maken kennis met organisaties die zich inzetten voor landbouw, duurzaamheid en die de Fryske taal en cultuur bevorderen.

ale fans waaronder de 92-jarige oudtante van Styn. “Tante Scherjon woe froeger ek drummer wurde. Mar se sloech it bargefel kapot en doe mocht se net mear fan har heit. Wer in nij fel koste te folle.” De fans zonder social media sturen ze een link via de mail.

camping in Zeewolde, waren uitgenodigd in Duitsland en de Achterhoek. Alles is op de lange baan geschoven. “We hoege gelokkich net te bestean fan ús optredens. Mar it binne wol de leuke dingen yn it libben. We tochten, dan dogge we mar in alternatyf privé-optreden. Lekker spylje en dan online sette.”

Lange baan

Veel bruiloften en festivals stonden er in de agenda. “Sneon wol trije, ûnder oaren Van Rock tot Roll op It Hearrenfean. Echt wier, alles is ôfsein, ek Tynjerock.” Las Bandidas zou voor de derde keer spelen op een naturisten-

Z

Opnames van het concert zijn te vinden op YouTube-kanaal van de Las Bandidas band.

Diamant en briljant

COLUMN e zijn er ieder jaar nog, echtparen die hun 60jarig of 65-jarig huwelijk vieren. Traditioneel is het spitsuur in mei, de periode waarin vroeger volop werd getrouwd. Dat was het moment waarop arbeiders ook vaak verhuisden van de ene naar de andere werkgever. Maar ook de nazomer was een populaire periode voor het huwelijksbootje. Deze week staan er drie echtparen in de krant, de komende weken volgen er in ieder geval nog twee.

Alle ogen en hoop zijn nu gericht op de komende klankbordbijeenkomsten, waarin ambtenaren en het college de raadsleden bijpraten over de gang van zaken binnen de jeugdzorg. Het gemeentehuis werkt al enige tijd aan een dashboard waarin de ontwikkelingen duidelijk in beeld komen inclusief de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Deze bijeenkomsten waren tot nu toe altijd besloten, maar de raad besloot maandag unaniem om deze bijeenkomsten voortaan openbaar te maken. “Miskien bringt dat wol de ynformaasje dy’t de ried graach ha wol”, concludeerde Roel Vogelzang (PvdA).

Het hoort er voor veel huwelijksjubilarissen bij: een bezoek van de burgemeester, een brief van de Koning en een stukje in de krant. De korte levensschetsen geven een mooi kijkje in hoe een leven kan lopen. Positief beschreven, de liefde spat er soms nog van af. Wanneer ze het zelf benoemen, komen ook de soms zware tegenslagen die een huwelijk kan treffen aan bod. En we krijgen als lezer altijd een glimp mee van hoe de ouderen nu in het leven

staan, waar ze hun tijd mee vullen. De meeste portretjes zijn van de hand van Renske Woudstra, hoofd jubilarissen bij Sa!. Meestal neemt ze fotograaf Sietse de Boer mee, hij zet de echtparen goed gekapt en ‘yn de sneinske klean op it portret’. Alle eer aan hen. Nu Sa! langer dan vijf jaar bestaat, komt dit duo bij sommige echtparen al voor de tweede keer. Na het diamanten feest van 60 jaar, vijf jaar later opnieuw bij de briljanten viering. Hoewel sommigen deze portretten

misschien ‘ouderwets’ vinden en andere kranten deze jubilea overslaan, werken wij er graag aan mee. Lang niet iedereen haalt deze memorabele mijlpaal, om wat voor reden dan ook. En ze worden ook steeds spaarzamer. Maar zolang ze er zijn, is Sa! van de partij. Arend Waninge


we mogen weer… mee voor de pauze

sPaAr nU VoOr dE lEuKsTe eXtRa’s

Reepkoek keenuzeblanuitke koek zoetelief, zware

2.

2.90

45

gRaTiS BoOdScHaPpEn, dE HoOgStE KoRtInG Op dAgJeS uIt eN NoG VeEl mEeR ExTrA’s jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s

t/m zat. 12 september

click & collect www.bakkerijverloop.nl

‘Iedere maand besparen we wel 200 wegwerpluiers’

Toen Natasja Derksen zwanger was van haar tweede kindje, besloot ze over te stappen op wasbare luiers. ‘Dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee.’

Eén voor één groener! Duurzaam, dat zijn we niet in één keer. Dat worden we. Samen. Om duurzaam te worden, hebben we iedereen nodig. Ook jou! We dagen je uit om mee te doen. Om er ook één te worden. Dat hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere bescheiden actie doet ertoe, ieder klein initiatief draagt bij. Je wordt er al één door wasbare luiers te gebruiken. Door in je bedrijf de plastic bekers te vervangen door kartonnen. Of door in de kantine van je sportclub een dag zonder vlees te introduceren.

Bij elke verschoning zette ze een streepje: alweer een wegwerpluier bespaard. ‘We kwamen uit op zo’n 45 verschoningen, dus 45 luiers per week. Per maand zijn dat er bijna 200!’ Ieder streepje, iedere bespaarde luier, sterkte Natasja in haar keuze om over te stappen op de wasbare variant. ‘In het begin moest ik er best even aan wennen. Maar die streepjes, hoe simpel ook, motiveerden me echt om door te gaan.’ ‘De app van Omrin hielp daar trouwens ook bij. Omdat we in de gemeente

Heerenveen ons afval per kilo betalen, kun je in de Omrin-app checken hoeveel kilo afval er bij een leging in jouw container zat. Toen we wasbare luiers gingen gebruiken, zag ik direct resultaat: in elke leging zat 15 tot 20 kilo minder dan toen we bij onze oudste nog wegwerpluiers gebruikten. Dat gaf een goed gevoel! Inmiddels weet ik trouwens dat “wasbaar luieren” zo’n 500 tot 700 euro per luierperiode scheelt. Het is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens voor je portemonnee.’

Begin zo klein als je wilt. Of juist zo groot als je kunt. Want als we er allemaal één worden, als we allemaal iets doen, ontstaat iets groots. En komen we dichter bij ons doel: een groener Heerenveen. Stap voor stap. Eén voor één. Meer weten? Kijk op eenvooreengroener.nl


Sa!

9 september 2020

5

www.sa24.nl

BOEK OVER NEERGESTORTE VLIEGTUIGEN BIJ TERWISPEL

Twee crashes gaan leven Op het eerste oog zijn het twee vliegtuigcrashes, zoals die er meer waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zijn boek ‘Eindstation Terwispel’ lukt het Lieuwe Boonstra echter de crashes tot leven te brengen. Hij schetst nauwkeurig de aanloop, de betrokken vliegers en de fatale confrontatie met Duitse jagers. TERWISPEL Sergeant Jack Cyril Saich ligt begraven op de begraafplaats aan de Hegedyk in Gorredijk. Pas twintig jaar oud liet hij in de nacht van 7 op 8 september 1941 het leven. Zijn Wellington-bommenwerper werd bij Terwispel uit de lucht

geschoten door de ervaren Oberleutnant Helmut Lent. Het was voor de Duitse jager een succesvolle nacht. Drie kwartier eerder lukte het hem ook boven Drachtstercompagnie een voor de Duitsers vijandig vliegtuig neer te halen. Het waren voor Lent overwinning 23 en 24. De jonge Jack Saich maakte twee maanden eerder een heroïsche vlucht. Aangeschoten boven Duits grondgebied wist de kordaat handelende bemanning het Engelse vasteland te halen. Ze overleefden de noodlanding allemaal. Jack Saich kreeg voor zijn moed en vastberaden optreden de ‘Distinguished Flying Medal’ (DFM) toegekend. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij omschreven als een ervaren en talentvol piloot. Hij heeft

Jack Cyrill Saich.

de medaille nooit in handen gehad. Zijn ouders ontvingen de onderscheiding in 1942 uit handen van de Engelse Koning George VI. Het indrukwekkende verhaal van Saich is een van de vele verhalen die Lieuwe Boonstra boven tafel kreeg bij de reconstructie van twee in 1941 bij Terwispel neergestorte Engelse bommenwerpers. Op 15 augustus crashte een Whitley-bommenwerper in het weiland in de hoek Mouwewei/Alde Dyk. Het toestel was beladen met brandstof en bommen onderweg naar Hannover. Alle vijf bemanningsleden overleefden wonderwel de crash. De zes bemanningsleden van de Wellington-bommenwerper hadden op 8 september minder geluk. Zij waren onderweg naar huis nadat zij hun bommen boven Berlijn hadden gelost. De zes mannen kwamen om en liggen in Gorredijk begraven.

Bijzondere details

In twintig jaar tijd verzamelde Boonstra de levensgeschiedenissen van de elf vliegeniers, hij heeft contact met al hun families. Ook wist hij

Belangstelling voor Huis Vianen BEETSTERZWAAG Er hebben zich op het gemeentehuis al geïnteresseerden gemeld als potentiële nieuwe bewoners voor het Huisje Vianen in Beetsterzwaag. Eerder deze zomer ontstond er in het dorp commotie over mogelijke

sloop van het historische pand aan de Van Harinxmaweg. Wethouder Anko Postma spreekt deze week met eigenaar a.s.r., maar vertelde de gemeenteraad maandagavond dat de signalen voor

behoud van het pand gunstig zijn. Ook is er volgens de wethouder in het kader van de Omgevingswet zicht op een gemeentelijke monumentenlijst, die historische panden kan beschermen.

allerlei documenten die verband houden met de crashes boven tafel te krijgen. “Ek de dokuminten fan Dútske side. En dat is hiel bysûnder.” Boonstra schetst in zijn deze week verschenen boek ook de organisatie van de luchtafweer boven Friesland, inclusief de nieuwe radarmogelijkheden en de aanvalstechnieken. Ook de Duitse jagers die de Engelse toestellen naar beneden haalden krijgen een gezicht. Het is al met al een heel levendig document dat de gang van zaken nauwkeurig beschrijft, met zinvolle en bijzondere details. Boonstra publiceerde in 2016 het boek ‘Missing in Action’ waarin hij het neerstorten van Britse bommenwerpers in Oudehorne en Ter Idzard in september 1942 beschrijft. “It giet my derom gesichten by de nammen te krijen.” Dat lukte door veel archiefonderzoek, contact met medespeurders en reizen naar Engeland en

Nieuw-Zeeland. De fascinatie voor de oorlog kreeg hij al in zijn vroege jeugd mee. “Myn pake hat yn Driesum drager west by de begraffenis fan Ingelske piloaten. As bern rûnen wy wol by de grêven fan de piloaten del. Dat hat al jong yndruk makke.”

Het boek ‘Eindstation Terwispel’ kost 19,95 euro en is te koop bij Planteyn boeken en Museum Opsterlân in Gorredijk.

Geen ballonnenverbod BEETSTERZWAAG Er komt in de gemeente Opsterland geen verbod op het oplaten van ballonnen. Een voorstel daarvoor op initiatief van GroenLinks-OpsterLanders, FNP, D66, BAS en CDA haalde het maandag in de gemeenteraad net niet: tien voor, elf tegen.

Voorstanders van het verbod zien ballonnen als een vorm van zwerfafval. Tegenstanders hebben problemen met handhaving en vinden dat het huidige ontmoedigingsbeleid voldoet. Lees verder op sa24.nl.

Jan Harmsma voor vierde keer raadslid BEETSTERZWAAG Jan Harmma (65) uit Beetsterzwaag is maandagavond begonnen aan zijn vierde periode als PvdA-raadslid van de gemeente Opsterland. Na twee

volle raadsperioden (2006 tot 2014) neemt hij nu voor de tweede keer tussentijds een opengevallen plekje in. Ernst Jan Roos uit Nij Beets kan het raadswerk niet langer

combineren met zijn privésituatie. Hij nam maandagavond afscheid van de raad. Lees verder op sa24.nl.

COLUMN WEL OF NIET INVESTEREN?

V

eel ondernemers zullen zich deze vraag ongetwijfeld meerdere malen stellen. Moet ik nu investeren of wacht ik nog even? Ik krijg die vraag in ieder geval geregeld van klanten, zij willen graag dat ik meedenk. Er zijn meerdere motieven die leiden tot het besluit om wel of niet te investeren. Is dit jaar beter of kan ik beter wachten tot het nieuwe jaar? Vaak stel ik dan de wedervraag of het noodzakelijk is om te investeren of dat het motief is om belasting te besparen? Is het besparen van belasting de reden, dan adviseer ik om helemaal niet te investeren. Investeren in een niet zinvol bedrijfsmiddel is namelijk altijd duurder dan de belastingbesparing die het ople-

De CijferMeester legt uit vert. Is het antwoord op de vraag van de noodzakelijkheid om te investeren ‘ja’, dan is de vraag over het juiste moment een legitieme. Hoe meer je investeert in een boekjaar, des te meer investeringsaftrek dit kan opleveren. Maar er spelen ook andere zaken mee. Als de investering noodzakelijk is, dan moet het ook gebeuren. Bijvoorbeeld als je computer het begeeft, kan je niet wachten tot het boekjaar voorbij is, dat spreekt voor zich. Er zijn echter ook nog volop situaties te bedenken waarbij nog andere motieven een rol spelen. Bijvoorbeeld de investering in gereedschap waardoor je efficienter of sneller kunt werken en daardoor meer omzet en meer winst kunt halen.

Kortom bij de meeste investeringen is een goed advies van belang. Meer weten over bovenstaande? CijferMeester Hans Aling vertelt er graag meer over.

DE WERF 58B, GORREDIJK � WWW.CIJFERMEESTER.NL � H.ALING@CIJFERMEESTER.NL � TELEFOON 0513 46 35 99


PLUS AGF

We gaan weer inslaan! Geldig in week 37 zondag 6 t/m zaterdag 12 september 2020

Optimel Drink

Alle pakken à 1 liter, uit de koeling, combineren mogelijk 2 pakken

2.78

1.39

Zuivelhoeve Yoghurt of vla

Alle bekers à 450-800 gram, combineren mogelijk 2 bekers** Bijv. Zuivelhoeve Boer’n vla vanille, 2 bekers à 450 gram,

2.34 1.17 De actieprijzen variëren van 1.17 - 2.75

Alle Dr. Oetker Big Americans pizza’s

Combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Dr. Oetker Big Americans Texas, 2 stuks à 435 gram

7.38

3.69

De actieprijzen variëren van 3.45 - 4.65

1+1

GRATIS

1+1

GRATIS

1+1

GRATIS

Dubbelfrisss, Taksi of Appelsientje Mini-pakjes

1+1

Set 6 of 10 pakjes à 200 ml, combineren mogelijk 2 sets** Bijv. Dubbelfrisss Framboos & cranberry, 2 sets met 6 pakjes à 200 ml

4.50

GRATIS

2.25

De actieprijzen variëren van 2.15 - 2.59

PLUS Snackgroente Tomaatjes Doosje 1 kilo, paprika’s Doosje 500 gram of komkommers

1+1

Doosje 750 gram, combineren mogelijk 2 doosjes** Bijv. PLUS Snacktomaatjes, 2 doosjes á 1 kilo

GRATIS

9.98 4.99 De actieprijzen variëren van 4.99 - 5.59

Pepsi, Seven up, Rivella, Crystal Clear of Royal Club

1+1

Alle flesjes à 50 cl, combineren mogelijk 2 flesjes** Bijv. Crystal Clear Lemon, 2 flesjes à 50 cl

GRATIS

2.18 1.09 De actieprijzen variëren van 0.91 - 1.39

GRATIS BEZORGING *

Bij aankoop van diverse producten op plus.nl of met de PLUS app.

2=1 OP=OP

Schalkenbosch Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen

11.98 37/20

5.99

Bekijk de producten en voorwaarden op:

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - di - wo 8.00 - 20.00 | do - vr -8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512 65 - 381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Sa!

Wo. 9 september 2020

9 september 2020

Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland Facebook facebook.nl/opsterland WhatsApp 06 51 59 36 97

7

www.sa24.nl

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur do. 17.00 – 20.00 uur Vanaf 1 juni is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Voor het maken van een afspraak, bel het Publiekscentrum op (0512) 386 222 of maak een afspraak via www.opsterland.nl.

Bekendmakingen Subsidie cultuurpromotie: dien t/m 31 oktober uw aanvraag in! Voor een culturele activiteit die plaatsvindt in de periode van 1 januari t/m 30 juni 2021, kunt u een subsidieaanvraag indienen. Let op: dit kan tot uiterlijk 31 oktober 2020. Kijk voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier op www.opsterland.nl/cultuurpromotie.

Bakkeveen Aangevraagde evenementenvergunning - escape spel, 31 oktober 2020, in het bos rondom Slotleane 1

Beetsterzwaag

Wegwerkzaamheden Nijlân, Gorredijk Op dit moment is aannemersbedrijf Nota Infra bezig met de herinrichting van Nijlân in Gorredijk. Een gedeelte van de rijbaan is daarom afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Goudstjer en de H. Ringenoldusstrjitte. Deze stremming duurt tot en met 2 oktober.

Aangevraagde omgevingsvergunning - verbouw woning, Roekebosk 8

Gorredijk Verleende omgevingsvergunning - bouw woning, Jikke Reinbergenstrjitte 28 - uitbreiden kantoor, Tolhûsleane 2

Wegwerkzaamheden Luxwoude / Langezwaag Door wegwerkzaamheden is vanaf woensdag 16 september de kruising tussen Ponnereed, De Wyngaerden en Lytse Wyngaerden afgesloten. Wij verwachten dat de kruising op 25 september weer open is voor verkeer. Kijk voor meer informatie en andere wegwerkzaamheden op www.opsterland.nl/wegwerkzaamheden

Melding Activiteitenbesluit - starten auto- en bandenbedrijf, Tolhûsleane 14

Jonkerslân Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen berging, Feanborch 26

Wandelt u mee door het bos & beekdal van het Koningsdiep?

Lippenhuizen

In de huidige tijd is het niet altijd gemakkelijk om elkaar te ontmoeten. Toch wil burgemeester Ellen van Selm graag met inwoners in gesprek blijven en daarom nodigt zij u uit voor een wandeling rond Beetsterzwaag.

Verleende omgevingsvergunning - vervanging dakkapel, Boerestreek 1

De praktische zaken op een rij: De wandelingen starten om 9.00 uur, duren maximaal 1,5 uur en gaan ongeacht het weer door. Er is per wandeling ruimte voor vijf personen. U kunt kiezen uit een van de vijf data, allemaal op vrijdag: 25 september, 2 oktober, 13 november, 4 december of 11 december. Wilt u meelopen, stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@opsterland.nl en vermeld daarin uw naam, woonplaats, telefoonnummer en welke datum u graag meeloopt. U mag ook een datum van tweede of derde keus doorgeven.

Afspraak maken met B&W T (0512) 386 202 of T (0512) 386 208 E bestuurssecretariaat@opsterland.nl Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Terwispel Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw woning, De Streek 26

Ureterp Verleende ontheffing APV - bijeenkomst met christelijke liederen, 20 september 2020, grasveld De Telle

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - verbouw woning, Strûkheide 7 Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw woning, Tolleane 1

Luxwoude

Tijdens deze wandeling loopt u met een klein groepje mensen door het brede beekdal van het Koningsdiep. De route voert door bossen, langs vennen en heideveldjes en er is tijd om met elkaar te praten. Lijkt het u leuk om mee te wandelen? Meld u alvast aan.

Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 17.00 uur vrij. 09.00 – 13.30 uur

Aangevraagde omgevingsvergunning - aanleg invalidesteiger in sportvisplas Zestien Roeden - vervangen dakramen door dakkapellen, Lúkster Heawei 9

Overige Verleende APV vergunning - toertocht klassieke automobielen, 3 oktober 2020, deels door Opsterland

Siegerswoude Verleende omgevingsvergunning - bouw stal, Bremerwei 20

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

ClubSupport-campagne Rabobank voor verenigingen GORREDIJK De Rabobank ondersteunt sinds 31 augustus weer lokale verenigingen en stichtingen met de jaarlijkse Rabo ClubSupport-campagne. Clubs en verenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen en opgeroepen om campagne te voeren. Zo kunnen zij stemmen winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken.

Leden beslissen

Bij Rabo ClubSupport beslissen Rabobank-leden mee over welke initiatieven van clubs en verenigingen de steun van de bank verdienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduur-

zaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine of nieuwe instrumenten voor het muziekkorps.

Sociale gevolgen

Clubs en verenigingen hebben het zwaar door de coronacrisis. “Nederland is kampioen verenigen. En dat is tijdens de coronacrisis juist onmogelijk geworden”, zegt Audrey Antuma, directievoorzitter Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar ta-

lenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben, weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor de club én geweldig voor de buurt.”

Editie 2019

In 2019 namen bij Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland bijna 240 clubs deel aan Rabo ClubSupport. Ze verdeelden samen 200.000 euro, voor dit jaar is er opnieuw 200.000 euro beschikbaar.

Inschrijving gestart

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven. Dat kan tot en met 30 septem-

ber. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en begin november volgt de uitslag en de verdeling van het geld. rabobank.nl/clubsupport


6 Always enkelpakken

00 00 10 Foodstars Gratis Hou Voorkom Spaar nu voldoende vanaf €5,afstand verspreiding voor handige aan verse 1.5 m coronavirus. groente en fruit. vershoudbakjes. V

1200 Bestel Bestel online! online!

1.5 m Keuze Keuze uit uit Pick Pick Up Up of of laten laten bezorgen bezorgen

V

V

kijk op: ahgorredijk.nl

Doe je boodschappen veilig en sociaal.

alle varianten, combineren mogelijk Always duopakken Always triopakken m.u.v. Discreet alle varianten, combineren mogelijk alle AH Aardappelen 3500 of 5gram, kilo AH pastasauzen Kip-cordon bleu 2 stuks, varianten, combineren AHKipschnitzels Grote mogelijk verse en pizza’s Ø 30 cm AH Pitloze rode druiven schaal AH kipcordonbleu AH Verse pasta, en schaal Italiaanse Chiquita bananen AH Runderchipolataworstjes, 8 stuks Bonduelle conserven 150-200 gram kipgehakt 300 gram en of pizzabodems 3 stuks 3 stuks 3 stuks AH Amerikaanse runderhamburger, schaalgram 2 stuks AH Nederlandse aardbeien schaal 250 gram, roerbakgroenten 400 en groentepasta en- rijst 250-300 gram verse kipburger 2 stuks AH Varkensspeklapjes à la minute AH Blauwe bessen schaal 150 gram gemarineerd of naturel, schaal 5 stuks

6,45-8,07 /

10,05-15,75 /

1+1

30%

alle varianten, combineren Alle varianten* Bijv. iets kruimig zak 3 kilo m.u.v. Discreet van 3.99 voor Los *M.u.v. Biologisch 2per schalen naar keuze kilo van 1.99 voorvoor

2. 3. 1.

4. 3.

99 39 gratis

mogelijk

Bonus knaller!

2 1. 89 59 08 2.

2+1 2gratis STUKS 2 schalen

stuks 25%2KORTING Korting

Always enkelpakken

12,00-19,47 /

50 98 99

Alle varianten*, combineren mogelijk Always duopakken Bijv. tagliatelle all’uovo varianten*, combineren mogelijk 3varianten, pakken van 5.97 voor alle Alle combineren mogelijk 2*M.u.v. stuksvoordeelverpakkingen van 5.38-6.38 voor Combineren mogelijk 2 schalen Biologisch envan pasta fresca voor 5.58-6.98 V*M.u.v.

e1+1 gratis 1,- KORTING

AlwaysAlle triopakken varianten*, combineren mogelijk Alle varianten*, combineren mogelijk

Alle Bijv. varianten kipschnitzel 2 schalen àmogelijk 2 stuks alle varianten, combineren Bijv. crispy mais 2 blikjes à 150 gram halve prijs

van 2.16 voor stukBiologisch van 2.89 voor *M.u.v. 3 stuks 6,45-8,07 3 stuksper 12,00-19,47 / variëren van 2.99-4.49 3 stuks 10,05-15,75 / *M.u.v. minipacks V De/ actieprijzen De actieprijzen variëren van De actieprijzen variëren van 3.98-8.20 De actieprijzen van 1.89-4.99 2.18-3.49

6

3 stuks

10

1+1 39 87 98 9. 8. 991. 99 V

V

2 halve 2e KORTING gratis prijsgratis 25%

2e KORTING gratis 1,40%

Alle Etos lotion billendoekjes

9 1+1

19 /

10

V

V

2. 1. 3.

99 69

V

3. 10.

Alle varianten*,mogelijk combineren Pampers doekjesmogelijk Combineren Krat 24ultra flesjes à 0.3voor liter 2Bijv. broden van 4.30 soft alle varianten, combineren van 17.29 voor *M.u.v. Biologisch 2 pakken van 21.98 voor

19 /

99 99

alle varianten, combineren mogelijk alle varianten, combineren mogelijk

Always alleduopakken varianten, combineren mogelijk Always triopakken

alle varianten, combineren mogelijk prijsvoorbeeld Fresh Clean prijsvoorbeeld Fresh Clean 10,05-15,75 / babydoekjes 4-pak3 stuks 208 stuks babydoekjes 4-pak 208 stuks

3 stuks 6,45-8,07 /

1+1 gratis

gratis

2

18 999

3

korting

1740

02stuks

Alle Parodontax, kwaliteit baby Gum, CB12, Listerine, verzorging van Etos voor je Zendium en Tepe kindje

3 stuks

10. 3. 2. 02

2270/

17 WIJN OP Z’N PAASBEST benvenuti benve actieknallers gall.nl

gall.nl gall.nl

Thuisbezorgd Thuisbezorgd of Thuisbezorgdof of ophalen in de winkel gr atis ophalen gratis ophalen Actiesgeldig Acties geldigvan van geldig van Acties 30 maart t/m 13 april 2020 in de winkel in de winkel

4

kwaliteit baby verzorging van Van de brunch tot aan Etos voor je het diner 4 BOKMA ERISTOFF WILLIAM JOHNNIE WALKER kindje LAWSON’S CAPTAIN VODKA MORGAN BLACK 12 YEARS

in in italia ita

Jonge Jenever, 1 liter KIEFER

PINOT BLANC OF Wodka, 1 liter PIERRE DE PRUNET ROSÉ

Blend, LA 1 literPALMA

CHARDONNAY SPICED GOLD OF MERLOTBruine Rum, 1 liter

Blend, 1 liter Mild & zacht

Chili, Cachapoal Valley

PICCINI OGIO PINOT OGIO GRIGIO MEMORO PINOT INYCON BIANCO ESTATE GRIGIO CHARDONNAYOF OF ROSSO PRIMITIVO OF PRIMITIVO VIOGNIER OF MERLOT Italië, Italië Vino Italië d’Italia

Italië, IGT Terre Siciliane

3

BACARDI CARTA BLANCA ALAMOS CHARDONNAY Witte Rum, 1.5 liter OF MALBEC OP=OP Argentinië, Mendoza

PICCINI MEMORO BIANCO OF ROSSO Italië, Vino d’Italia

4

De Grote Hamersma

8

9

45

59

5.

James Suckling

2018

punten 2018

90

IWSC

Decanter

IWSC

Decanter

Medaille

Gouden Medaille

Zilveren Medaille

Gouden Medaille

19Zilveren

2018

2018

19

8/21/2020 3:02:51 PM

prijsvoorbeeld CB12 mondwater mild 250 ml

90

Wine Advocate

91 punten

2018

combineren mogelijk m.u.v. voordeelpakken 4246.indd 1

2 stuks 18 1. Etos baby shampoo pure 1 2 3 & organic 2,49 4246.indd 1 2. Etos baby bad & wasgel pure & organic 2,79 1. Etos3. babyEtos shampoobaby pure bad & huidolie je voordeel 9,45 & organic 2,49 10. 2. Etospure baby bad& & wasgel organic 2,79 pure & organic 2,79 3. Etos4. baby bad & huidolie Etos baby zinkzalf pure & 29 pure & organic 2,79 2,79 4. Etosorganic baby zinkzalf pure &

99 49 50

Combineren mogelijk Krat 24 flesjesrinse àChardonnay 0.3appelstroop liter Bijv. Bestel Bijv.Undurraga Timson van 15.49-17.19 fles 0.75 liter vanvoor 4.99 van voor3.75 voor 3 blikjes à 450 gram direct op Bestel Bestel De actieprijzen actieprijzen variëren variëren van van 1.89-19.99 1.98-12.98 De direct opdirect op

02

korting

30 korting

2+1 gratis perKORTING krat 30%

17 2 stuks

kwaliteit baby verzorging van Etos voor je kindje

V

2

3

1.99-2.59 De actieprijzen variëren van 2.69-8.79

7 t/m 207 september t/m 2020 20 september 2020

halve prijs

1

2

3

e

1. Etos baby shampoo pure prijsvoorbeeld Baby Dry & organic 2,49 luiers 4 25 stuks 2. Etos baby bad & 3wasgel stuks 2697 INYCON E STATE CHARDONNAY2,79 1. Etos baby pure & organic shampoo pure VIOGNIER OF MERLOT & organic 2,49 3. Etos baby bad2 stuks & huidolie 192.98Etos / baby badDurex 2 stuks 2270/ & wasgel Pampers doekjes alle varianten, pure & organic 2,79 purecombineren & organic alle varianten, mogelijk 2,79 3. Etos baby bad combineren & huidolie mogelijk 4 pure rde & organic 2,79 8,10 el je voo 4. Etos zinkzalf pure & 2 prijsvoorbeeld Fresh baby Clean prijsvoorbeeld 4. Etos baby zinkzalf 1 pure & Classic babydoekjes 4-pak 208 stuks organic 2,79 condooms 12 stuks organic 2,79

87

98 38 00

prijsvoorbeeld Classic condooms 12 stuks condooms 12 stuks

1+1 2 enuti 5 stuks lia 50 Italië, IGT Terre Siciliane

8. 3.

Etos voor je kindje

Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van0.36-18.17 6.98-53.88 4.78-9.18 De

Classic 3 stuks 12,00-19,47prijsvoorbeeld /

1

combineren mogelijk

V

Alle varianten,mogelijk combinerenalle mogelijk combineren varianten, Bijv. 3Crest zakken stuks Bijv. Hardys roodà 236flessen Alleclassic varianten, combineren mogelijk combineren mogelijk van 12.57 voor à20.75 liter van 17.96 voor stuks van 3.98-4.30 voor Durex 2 stuks 19 98/ 2 stuks 2270/

mogelijk

Alle Pampers Baby Dry luiers, pants megapakken

halve prijs

Durex

Australië/Chili

98 2 stuks Alle varianten,

DePampers actieprijzen variëren 7.98-10.99 doekjes De actieprijzen variëren vanvan 8.38-10.18

V

2

e

kwaliteit baby 2+12 gratis stuks verzorging van 2=1

99

00 99 99

22 /

19 89 99

Heineken, Heineken 0.0% of Brand krat Undurraga enpils Aliwen AlleAlle A-merk zoet broodbeleg en pindakaas

prijsvoorbeeld Classic condooms 12 stuks

gratis deze folder is 1 week geldig! maandag 11 t/m zondag 17 mei 2020

1+1 gratis 2 stuks alle varianten, combineren mogelijk m.u.v. Discreet

1

17

3 stuks 12,00-19,47 combineren mogelijk /

V

2. 4. 9. 02

V mogelijk Alle varianten, combineren Alle mogelijk Bijv. varianten, Huisblendscombineren aroma Bijv. DubbelFrisss2 appel & 70perzik snelfiltermaling pakken Krat 242flesjes à 0.3 liter 2àvan sets à 6 stuks pakjes van 4.38 voor 50015.49-17.19 gram van 9.78 voor voor

alle varianten, combineren mogelijk De actieprijzen variëren van 1.35-2.49

1200

e

snelfiltermaling

e gratis 1+1 2 gratis halve prijs

Hertog Jan krat 11,34-12,54 Hardys CrestRivella Senseo AH Les Pains broden heel en Winemaker’s Lot 1.5 koffiepads literflessen 3 stuks

Edet toiletpapier 3 stuks prijsvoorbeeld Fresh Clean 3 stuks ultra soft en comfort00 16 rollen babydoekjes 4-pak 208 stuks

Always enkelpakken

2

Doosvoordeel

m.u.v. Discreetvariërenvan De actieprijzen actieprijzen van 1.84-7.87 alle varianten, combineren mogelijk De De actieprijzenvariëren variëren van2.89-19.99 5.23-19.48 3 stuks 6,45-8,07 3 stuks 10,05-15,75 / combineren mogelijk/ per doos

600

Appelsientje en DubbelFriss Perla Huisblends endrinkpakjes biologische Heineken of Brand pils krat

V

e

4

Bonus knaller!

3 stuks

AH Excellent feeststol Alle en DubbelDrank Alle00 Welmoed 00Appelsientje

VCombineren mogelijk Combineren Combinerenmogelijk mogelijk Bijv. Robijn klein & krachtig color Bijv. Appelsientje sinaasappelsap Bijv. Douwe Egberts aroma rood Bijv. gemarineerd, 98 à 1 liter 22flessen wasbeurten 2Zuid-Afrika pakken Durex zakkenàà21 500 gram van 11.98Always voor enkelpakken 6x63 en 6x80 stuks stuks Per schaal 600 gram van 2.49 voor alle varianten, combineren mogelijk2m.u.v. stuk 3.99 van 18.78 voor van 3.38 voor Always duopakken Always triopakken 3-pak *M.u.v. Lavazza Fles 0.75van liter vanvoor 5.99 voor Pampers doekjes alle varianten, alle varianten,

De actieprijzen variëren van 0.79-3.59

12

3 stuks

Alle Alle AHAlle Kipdrumsticks Robijn en koffiebonen* 00Omo

Bijv. pizzabodem tomaat van 5.18 voor

4

8/21/2020 3:02:51 PM

2 stuks

20 korting

organic 2,79

NU

3.

7.49

4.

9.99

5.

9999 99 99 99 99 9999 4999 99 29 5. 3. 3. 5. 24. 13.99 99 14.5. 14. 29. 12. 7. 17.49 6.

99 99

6. 19.

99 99

21.99

10.

59

21.99

99 41.99 7.

35.99

bestel gemakkelijk Boodschappen uurtje voor ouderen Gewoon bij Albert Heijn Gorredijk HOFLAND en snel op gall.nl1

Actie-uitleg: bij de actie 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij de 2+1 gratis krijg je 33,33% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 70% korting krijg je 35% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 80% korting krijg je 40% korting op de totaalprijs. Bij de actie 5+1 gratis krijg je 17% korting op de totaalprijs. Bij de actievorm 2e artikel voor 1,- (of 5,- of 3,- etc), kost het goedkoopste artikel 1,- (of 5,- of 3,- etc). Bij elke actie geldt: alle combinaties zijn mogelijk en per combinatie kan de prijs verschillen; mini’s en cadeausets lopen niet mee. Bij acties van Etos eigen 19 merkproducten lopen mini’s en voordeelselectie niet mee. De acties uit deze folder zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in deze folder afgebeelde producten zijn bij iedere Etos-winkel of etos.nl verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Heb je klachten over de bezorging, bel dan (088) 6594245 (normaal gesprekstarief). 4246.indd 1 nr 4214-0220-0821. Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel. Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, www.etos.nl. 8/21/2020 3:02:51 PM KOAG/KAG

Nieuwe Openingstijden

Alle Ambre Solaire zonbescherming en aftersun

Op maandag tot en met zaterdag zijn wij geopend van

Maandag t/m zaterdag 7.00 –7.00 21.00 uuruur Zondag 8.00 – 20.00 - 8.00 ‘s ochtends voor ouderen (70-plussers) 19 uur Ook op:


Sa!

9 september 2020

9

www.sa24.nl

ALBERT HEIJN START NIEUWE BIJZONDERE SPAARACTIE

Plaatjes van historisch Gorredijk en omstreken Na eerdere spaaracties met korfballers en voetballers lanceert Albert Heijn Gorredijk volgende week een nieuwe bijzondere spaaractie. Wie alle 216 plaatjes verzamelt, heeft een album vol historische foto’s van Gorredijk en omstreken. Compleet met achtergrondinformatie. GORREDIJK Jacqueline Verhoef en Feike Mulder van Museum Opsterlân reageerden direct enthousiast toen Pieter Bijlsma van Albert Heijn Gorredijk zich vorig jaar meldde met het idee voor een album over historisch Gorredijk. Aan foto’s geen gebrek. “Wy ha no sa’n 40.000 foto’s yn ús systeem”, vertelt Mulder. “Allegear digitaal en fan trefwurden foarsjoen.” Zoeken is dus niet zo moeilijk, maar dan volgt het selecteren. Want inclusief enkele vaste foto’s in het boek, is er maar plek voor 230 foto’s. “In put wurk.” Want de selectie moet niet alleen een doorsnede zijn van allerlei onderwerpen, tegenwoordig heb je ook nog eens te maken met privacywetgeving. Gosse van den Bos en Henk Nijzing (Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne) leverden foto’s aan uit omliggende dorpen.

Voor jong en oud

Het album is klaar, de verzamelplaatjes zijn gedrukt. Van-

af 16 september geeft Albert Heijn bij iedere tien euro aan boodschappen een pakje plaatjes. Pieter Bijlsma: “De inwoners van Gorredijk en omstreken moeten de brievenbus in de gaten houden. Ze krijgen een flyer in de bus die bij inlevering in de winkel recht geeft op een gratis verzamelalbum.” Voor Bijlsma is het niet de eerste plaatjesactie. “Maar dit is wel een bijzonder concept dat mij direct aansprak. Het is voor jong en oud. Jongeren krijgen een goed beeld van hoe het er hier vroeger uitzag. Voor ouderen is het de herkenbaarheid. Dit is echt een actie voor iedereen.” Met de actie viert Albert Heijn Gorredijk ook dat het in november alweer vijf jaar geleden is dat de supermarkt de nieuwe uitgebreide winkel in gebruik nam.

Lokale geschiedenis

Voor Museum Opsterlân is de plaatjesactie een mooie gelegenheid om de geschiedenis van Gorredijk en omstreken

Luit Beenen, Feike Mulder, Pieter Bijlsma (Albert Heijn) en Jacqueline Verhoef. FOTO: SIETSE DE BOER

onder de aandacht te brengen. Verhoef: “We kunnen in het museum altijd maar een deel van onze uitgebreide collectie laten zien. Met deze actie hopen we ook dat we bij meer mensen de interesse voor de lokale geschiedenis kunnen aanwakkeren. Veel inwoners van Gorredijk zijn hier nog nooit binnen geweest.” Luit Beenen, kenner van de historie van Gorredijk, is ook bij het project betrokken. Hij controleerde de teksten en bijschriften op juistheid. “Boppedat ha ik in oantal filmkes selektearre fan âld-Gordyk. Mei QR-codes

COLUMN WEER SPORTEN EN DAN!?

het vinden van geschikte locaties voor zonnevelden. Opsterland vindt dat deze werkwijze haar te veel aan banden legt bij de ambitie om de gemeente in 2035 energieneutraal te maken. Ze vindt de beperkte inzet van landbouwgrond onwerkbaar. Opsterland wil tot 2035 maar liefst 400 hectare zonnevelden en -daken reali-

D

seren. Daarvoor wil ze zelf de verantwoordelijkheid voor de maximale schaal van zonnevelden. Bovendien vindt ze de zonneladder niet bruikbaar bij commerciële initiatieven, omdat de locatie vaak vooraf al vaststaat. Bij kleinere burgerinitiatieven ziet Opsterland wel mogelijkheden voor de zonneladder.

oor de corona konden velen dit voorjaar niet hun favoriete sport beoefenen. Het duurde soms maanden voor je weer los kon op het veld en sportschool. Maar eenmaal weer lekker bezig, merkte je dat je weer sterker en fitter werd. Fijne bijkomstigheid was de afname van het vetpercentage en de groei van de spiermassa. Maar eenmaal weer op gang, begon de zomervakantie al. Opnieuw een noodgedwongen pauze van bijvoorbeeld voetbal en korfbal. Bovendien sloegen velen ook het lekkere wandelen in de Italiaanse Dolomieten of het fietsen in de Franse Alpen over. Vakantie betekende dit jaar vaak genieten van de Hollandse zon in je eigen achter-

Volgens Jacqueline Verhoef geven de foto’s in het album een mooi beeld van diverse facetten van de geschiedenis van Gorredijk en omgeving. “Het is onze taak die geschie-

denis te bewaren. Voor ons fotoarchief zijn wij daarom altijd op zoek naar nieuwe historische foto’s. Van belangrijke gebeurtenissen, van alledaagse situaties, maar zeker ook van interieurs. Die veranderen natuurlijk in de loop der tijden, maar daar is nog niet zoveel materiaal over beschikbaar. Ook foto’s uit de jaren zestig en zeventig zijn welkom. Dat is ook alweer vijftig tot zestig jaar geleden.”

Eerste bewoners Luwtehuis Vorige week dinsdag namen de eerste zes bewoners hun intrek in Het Luwtehuis, donderdag maakten de volgende zes de eerste twee verdiepingen van Het Luwtehuis vol. “We bin hartstikke bliid dat we no iepen binne”, zegt Jan van der Meer, samen met Schelte Dirksma initiatiefnemer van de nieuwe woonzorgvoorziening. Er zijn nog zes studio’s op de tweede verdieping beschikbaar. “Der is in soad belangstelling foar dizze

URETERP

Opsterland wil ‘zonneruimte’ BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland wil maatwerk kunnen leveren bij initiatieven voor zonnevelden. En daarvoor is meer ruimte nodig dan de provincie Fryslân wil geven in de aangepaste Verordening Romte Fryslân. De provincie wil zonnevelden op agrarische grond onmogelijk maken. Een zonneladder moet helpen bij

yn it boek binne dy mei de tillefoan sa op te starten. Der binne filmkes fan Kanadese soldaten by de befrijing fan De Gordyk, de tram dy’t troch it doarp rydt, mar ek fan de Gordykster Merk.”

manier fan wenjen. Se kinne no ek sjen hoe’t it hûs yn bedriuw derútsjocht.” Het Luwtehuis is een woon- en leefomgeving voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die 24 uur zorg nodig hebben. De bewoners komen uit het hele land. “De bewenners begjinne harren al stadichoan thús te fielen.” Met locatie De Lijte werkt Het Luwtehuis samen voor dagbesteding in de tuin, keuken of horeca. Lees meer op sa24.nl.

Beter in beweging tuin. Van sporten kwam niet zoveel, je had per slot van rekening vakantie.... En dan ineens valt het nieuwe trainingsrooster voor komend seizoen weer in de mailbox. Vol goede moed ga je weer los. Dit heb je al die tijd toch echt wel gemist; het trainen met teamgenoten, een lolletje en een gezonde dosis fanatisme en doorzettingsvermogen. De volgende dag is het resultaat duidelijk merkbaar. Je benen voelen stijf en het zitten op het toilet blijkt ineens erg lastig te gaan. Nog net niet hersteld begin je aan de volgende training en bij het zoveelste korte sprintje is het plotseling PATS! Kramp in je bovenbeen. ‘The day after’ voelt het al wel

beter, maar het is niet weg. En daar zit je dan. Dry needling is dan een methode om je snel weer op gang te brengen. De fysiotherapeut prikt dan met een dunne naald de spier aan om zo de functie van de spier te normaliseren en de pijn te verminderen. Probeer het eens. Rian Padding

STATIONSWEG 24 A � 8401 DP GORREDIJK � INFO@FYSIOGORREDIJK.NL � 0513 - 46 28 62 � WWW.FYSIOGORREDIJK.NL/


Wees lief voor Wees lief voor je vagina!

je vagina!

Gentleday helpt jou hierbij een handje met biologische Gentleday helpt jou hierbijen een duurzame menstruatieen handje met biologische producten. duurzame menstruatie Tampons,, maandverband, menstruatiecup, producten. inlegkruisjes en intieme verzorging. Tampons,, maandverband, menstruatiecup, inlegkruisjes en intieme verzorging.

DAAN’S

DROGISTERIJ Langewal 8 B, 8401 DD Gorredijk Naast Hema en Rinsma fashion

Juwelier Wiebe Woudstra

Goudinkoop Voedselbank Opsterland, gevestigd in Gorredijk, is aangesloten bij Voedselbanken.nl. De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het inzamelen van levensmiddelen om deze uit te delen aan mensen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Voedselveiligheid is daarbij van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het wekelijkse voedselpakket dat ze krijgen voedselveilig is. De voedselbank beschikt voor het opslaan van levensmiddelen over een magazijn, koel- en vriescel. Wij zijn op zoek naar een:

COORDINATOR VOEDSELVEILIGHEID Wat houdt de functie in: -

De goudkoers is nog nooit zo hoog geweest!! Heeft u nog oude, kapotte sieraden liggen waar u niks mee doet? Wilt u nog een leuke prijs ontvangen? Kom dan naar onze winkel. ‘Indien u kiest voor besteding in onze winkel dan verhogen wij de waarde van het ingeleverde goud.

-

aan de hand van controlelijsten nagaan en bewaken of aan de voorschriften op het terrein van de voedselveiligheid is voldaan; met de vrijwilligers goed contact onderhouden en binnen de richtlijnen afspraken maken over de juiste aanpak; het desbetreffende bestuurslid op de hoogte houden van de gang van zaken.

Wat zijn de functie-eisen: -

als je ervaring hebt b.v. in de voedingsindustrie, horeca of zorginstelling dan is dat een goede basis; je realiseert je dat voedselveiligheid van groot belang is; je realiseert je dat je in een vrijwilligersorganisatie aan het werk bent; je hebt bij voorkeur een middelbare opleiding; administratieve ervaring, waaronder enige vaardigheid met Word en Excel.

Wat je verder nog moet weten: -

het kost je ongeveer 3 uur per week; wij zorgen ervoor dat je voldoende tijd en ondersteuning krijgt om je werk te kunnen doen; er is een handboek voedselveiligheid beschikbaar als vrijwilliger bij de voedselbank verdien je niks.

Voor informatie en om je te melden als kandidaat, kun je terecht bij de voorzitter:

HOOFDSTRAAT 45 GORREDIJK 0513 - 461626 * EIGEN REPARATIE AFDELING WWW.JUWELIERWIEBEWOUDSTRA.NL

Nikita Brameijer, E: info@voedselbankopsterland.nl tel: 06 – 2193 4361


Sa!

9 september 2020

11

www.sa24.nl

SA! MEDIA VERBREEDT ACTIVITEITEN ONLINE

Van krant tot mediaplatform De wereld verandert en Sa! Media verandert mee. De uitgever van deze krant ontwikkelt zich meer en meer tot een compleet mediaplatform. Met naast een papieren krant, een actuele website met video’s, radio- (podcasts) en livestream-uitzendingen. “Wij zijn klaar voor de toekomst.” GORREDIJK Het coronavirus heeft veel op zijn kop gezet. In alle sectoren, dus ook in de media. Maar iedere situatie biedt ook weer kansen, vindt Siebe Kuipers, online uitgever bij Sa! Media. “Technisch zijn er veel mogelijkheden om Sa! naast een populaire krant ook uit te bouwen tot een breed online platform.” Het meest actuele voorbeeld zijn de beperkingen die veel bedrijven en organisaties ondervinden bij het or-

ganiseren van bijeenkomsten. Door de coronamaatregelen is het aantal aanwezigen beperkt, bovendien zijn mensen huiverig om dergelijke bijeenkomsten te bezoeken. Kuipers: “Maar het leven gaat wel door. Bedrijven en organisaties willen mensen informeren. Verenigingen hebben hun jaarvergaderingen. Gemeenten hebben behoefte om hun inwoners bij projecten te blijven betrekken. Een livestream biedt die

mogelijkheden.” De afgelopen maanden is er met de techniek al volop ervaring opgedaan (zie kader). Sa! Media kan streamen met vier video-ingangen. “Die zijn te gebruiken voor camera’s, maar ook voor computerpresentaties. We kunnen live van het ene naar het andere beeld schakelen. De opnames zijn allemaal in HD-kwaliteit, zowel in beeld als in geluid.”

Live online meepraten

Een livestream van een discussieavond is pas echt compleet als mensen, die de avond thuis volgen, ook kunnen meepraten. Kuipers: “Ook dat is technisch mogelijk. Meerdere personen kunnen vanaf thuis vragen stellen en daar zijn de andere onlinekijkers

Sa!

kijkt anders en de aanwezigen in de zaal ook getuige van. Zo krijg je live een dynamische avond, zoals we die in de tijden voor corona ook gewend waren in de dorpszalen.” Op 16 september gaat Sa! Media deze constructie voor het eerst toepassen bij de jaarvergadering van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN). Volgens Kuipers is deze techniek ook uitermate geschikt voor het bedrijfsleven. “Voor vergaderingen met grote groepen, maar ook voor presentaties naar klanten, voor cursussen en webinars. En wat dacht je later in het jaar van de uitgebreide kerstborrels die bedrijven anders organiseren. Je kunt er alle kanten mee op. Ook als straks de organisatie van evenementen weer mogelijk wordt, zien we volop kansen. Met live online sfeerbeelden, aangevuld met interviews of discussies. En belangrijk daarbij, Sa! Media kan de hele organisatie voor haar rekening nemen en daarmee de opdrachtgevers echt ontzorgen.”

Podcast

Sa! Media deed de afgelopen maanden ook ervaring op met het maken van podcasts, of online radio. In het kader van de serie ‘Sa! yn Petear’, nodigde Sa! gasten uit die aan tafel met elkaar in gesprek gingen. De opnames zijn online terug te luisteren op ieder moment van de dag. “Een andere manier van informatieoverdracht. Je leest het niet in de krant, maar luistert het online. Ook voor deze toepassingen zijn er legio mogelijkheden, we hebben genoeg ideeën om het komende jaar uit te rollen.”

FOTO: SIEBE KUIPERS

Commerciële kansen online De uitbreiding van de online activiteiten biedt bedrijven, organisaties en evenementen ook extra kansen. Siebe Kuipers: “Sa! heeft op Facebook en via de eigen site al een groot bereik, dat nog steeds groeit. En de online bezoekers zijn voor een deel andere mensen dan de lezers van de papieren krant. Bij elkaar opgeteld is dat een

doelgroep die voor iedere partij interessant is om te bereiken.” Sa! Media biedt hiervoor veel verschillende mogelijkheden. Naast banners en redactionele artikelen is het ook interessant om uitingen bij video’s te plaatsen. “De video’s zijn populair en worden, zeker bij evenementen, vaak door duizenden mensen bekeken.”

Voor iedereen die Sa! steunt GORREDIJK Bij het uitbreken van de coronacrisis organiseerde Sa! in maart direct een lezersactie. Dat levert nog steeds reacties op. Dat was en is voor ons een enorme steun in de rug. Honderden lezers werden voor 25 euro per jaar direct lid van de Club van Sa! of zij lieten ons weten jaarlijks tien euro te willen doneren als tientjeslid. Ook stortten veel lezers spontaan eenmalig een bedrag op onze rekening. Wij zijn al deze lezers nog steeds dankbaar voor deze actie. Maar niet iedereen liet contactgegevens achter, zodat het lastig is om iedereen persoonlijk te bereiken. Daarom uw aandacht voor onderstaande.

Leden van Club van Sa!

Alle leden van de Club van Sa! hebben deze week een mail van ons ontvan-

gen. Er zijn echter ook tientallen lezers die 25 euro hebben overgemaakt zonder hun adresgegevens door te geven. Wij hebben van deze lezers alleen een naam. Heeft u zich aangemeld als lid van de Club van Sa! via de site of door 25 euro over te maken, maar heeft u deze week geen mail van ons gekregen, stuur dan een mail naar administratie@sa24.nl.

Tientjesleden

Honderden lezers meldden zich aan als tientjeslid. Ook hier hebben een aantal tientjesleden geld overgemaakt onder vermelding van tientjeslid, zonder adresgegevens achter te laten. Valt u onder deze categorie en heeft u deze week geen mail van Sa! ontvangen, stuur dan een mail naar administratie@sa24.nl.

Sa! Webshop

Sa! Media lanceerde eerder dit jaar ook de Sa! Webshop, een mogelijkheid voor bedrijven zonder eigen webshop om toch online omzet te creëren. “Het concept is technisch klaar. We brengen dit nu meer en meer onder de aandacht van commerciële partijen.”

Online marketing

Veel ondernemers vinden online marketing een lastig onderwerp, merkt Kuipers. “Het is inderdaad een dynamische wereld die ook nog eens regelmatig verandert. Sa! Media heeft de kennis in huis om lokale ondernemers hiermee te ondersteunen. Er is veel mogelijk.”

Dit deden we al live 2 juni: Raadsvergadering Op 2 juni verzorgde Sa! Media vanuit De Skâns in Gorredijk een livestream van de eerste fysieke raadsvergadering van de gemeente Opsterland na het uitbreken van de coronacrisis.

Sa!

kijkt anders

3 juli: Koninklijke onderscheidingen De jaarlijkse lintjesregen net voor Koningsdag werd dit jaar ook gehinderd door corona. De gelukkigen kregen wel de burgemeester op bezoek, maar de uiteindelijke uitreiking van de koninklijke onderscheidingen vond op 3 juli plaats. Sa! maakte het mogelijk dat buiten het beperkt aantal aanwezigen andere belangstellenden live konden meekijken. 4 september: onthulling plaquette Langezwaag Omdat er maar weinig mensen aanwezig konden zijn bij de onthulling van een plaquette in Langezwaag verzorgde Sa! Media een live-uitzending van de bijeenkomst.


5 jaar gratis onderhoud 5 jaar garantie 5 jaar financiering en tot € 5.000 korting

U rijdt een nieuwe Nissan vanaf € 157/mnd*

Nissan MICRA Nu rijklaar voor

Nissan JUKE Nu rijklaar voor

€ 17.790

€ 23.690

Omloop 56 Skrynmakker 26

Rekenvoorbeeld

Nissan QASHQAI Nu rijklaar voor

€ 27.100

9201 CC Drachten 8447 GH Heerenveen

Tel. (0512) 57 16 71 Tel. (0513) 63 37 75

www.abdnissan.nl

Consumentenprijs

Korting

Prijs incl. korting

Aanbetaling

Aanbetaling %

Te financierenbedrag

Slottermijn

Slottermijn %

Jaarlijks kostenpercentage

Looptijd

MICRA Visia IG-T 100

€ 19.290

€ 1.500

€ 17.790

€ 5.575

28,90%

€ 12.215

€ 3.858

20%

2,90%

60

Maandtermijn € 159

JUKE Visia DIG-T 117

€ 24.690

€ 1.000

€ 23.690

€ 6.617

26,80%

€ 17.073

€ 4.938

20%

2,90%

60

€ 229

QASHQAI Acenta DIG-T 140

€ 32.100

€ 5.000

€ 27.100

€ 9.309

29,00%

€ 17.791

€ 6.420

20%

2,90%

60

€ 219

* Benoemde maandbedragen zijn o.b.v. MICRA Visia met 29% aanbetaling, JUKE Visia met 27% aanbetaling en QASHQAI Acenta 29% aanbetaling. Gecommuniceerde maandbedragen zijn voor alle modellen o.b.v. 60 maanden looptijd, 20% slottermijn en een jaarlijks kostenpercentage van 2,9% rente. Maandbedragen zijn incl. een onderhoudscontract en verlengde garantie voor max. 60 maanden. Op de financiering en services zijn algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com. Minimaal te financieren bedrag is € 5.000, geen maximaal te financieren bedrag. De maximale slottermijn is afhankelijk van de looptijd van de financiering en is berekend op basis van de waarde van de auto (40% bij 36 maanden, 30% bij 48 maanden en 20% bij 60 maanden financiering). Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Acceptatie op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Aflopend krediet (huurkoop) met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Ga voor de actievoorwaarden naar nissan.nl. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en typfouten voorbehouden.

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen :

126 - 162 G/KM

5,3 - 7,1 L/100 KM (WLTP)

NISSAN.NL


Sa!

9 september 2020

13

www.sa24.nl

JAN EN BETS OVERMEER ZIJN 60 JAAR GETROUWD

Kiezen voor gezond Friesland Het is eind 1986 als Jan en Bets de knoop doorhakken: ze vertrekken. Het kassenlandschap van het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs verruilen ze voor Friesland. “Het was vanwege de gezondheid van mijn man, hij heeft astma en was afgekeurd. Hij was in het westen altijd benauwd. We gingen vaak naar Friesland en Zeeland voor vakantie, daar had hij er geen last van.” Friesland trok het meest, ze vonden een leuke woning aan de Alde Leane in Luxwoude. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK De schone

lucht trok hen naar Friesland. Na 27 jaar in Luxwoude, wonen Jan (90) en Bets (85) Overmeer-Koot sinds 2013 in Gorredijk. Bets in It Sinnehûs en Jan vanwege gezondheids-

problemen in Voltawerk. In De Draaier vierden ze zaterdag met de naaste familie hun zestigjarig huwelijksfeest. Beiden zijn geboren in Berkel en Rodenrijs. “We leerden elkaar kennen, omdat Jan zijn

zus mijn vriendin was. Jan was lasser in de tuinbouw, ik had mijn coupeusediploma en was gordijnennaaister.” De prachtige trouwjurk naaide ze zelf, later maakte ze er een hemeltje voor de wieg van. Ze kregen twee zoons, drie kleinkinderen en een achterkleinkind, het tweede is op komst.

Vissen

Vissen was hun lust en leven, de groentetuin was daarnaast Jan zijn grote hobby. In Luxwoude kochten ze een stukje grond en verbouwden vele groenten en aardappelen. “Op een gegeven moment kon het niet meer, de tuin werd voor ons te groot.” Ze verhuisden naar een appartement in It Sinnehûs, sinds 2016 woont Jan in Voltawerk.

En toen kwam de coronacrisis. Wekenlang mocht Bets niet bij Jan op bezoek. “Ik was zo bang dat hij mij later niet meer zou herkennen.” Halverwege juni mocht ze op bezoek, zij het buiten achter het hek. “Hij zei meteen: ha schatje. Ik was zo blij.” Drie keer per week gaat Bets nu bij haar Jan langs, ze draaien veel cd’s, Jan geniet er erg van. Op haar 67e ging Bets op computerles. Inmiddels bestelt ze kleding en veel boodschappen online. “En het eerste wat ik ’s ochtends doe, is op Buienradar kijken.” Gevolgd door het oplossen van haar favoriet: de sudoku in de krant. Bets zit in de bewonerscommissie van It Sinnehûs, ze brengt bij bewoners die nieuw zijn of een hoogtijdag vieren, een bloemetje langs.

Jan en Bets Overmeer.

UITGESTELDE VIERING 65-JARIG HUWELIJK

Burgemeester alsnog naar echtpaar Midden in de lockdown van de coronapandemie, op zaterdag 16 mei, waren Jan (91) en Femke (87) Pasma-Klaver 65 jaar getrouwd. Het bezoek van de burgemeester kon hierdoor niet doorgaan. Afgelopen donderdag haalde burgemeester Ellen van Selm de schade in. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Een fotoboek

herinnert aan hun bijzondere huwelijksjubileum eerder dit jaar.

Foto’s van Jan en Femke, zittend aan tafel op anderhalve meter afstand. Bezoek achter glas en beeldbellen met Flo-

rida. “Jan wennet yn Voltawerk fanwege beheiningen. Se hienen him nei De Draaier brocht, dêr stie ek in stoel foar my.” Toen Femke in haar auto kwam aanrijden - ze woont in De Miente - dacht ze al: wat een auto’s staan hier. “En doe kamen út alle auto’s de bern, se makken allegear in swaaibeweging.” Hun zoon uit Florida zou bij het feest zijn, maar dat werd beeldbellen.

Aldeboarn

Jan en Femke verhuisden in 2004 van Aldeboarn naar De Miente in Gorredijk. Toen de gezondheid van Jan minder werd, heeft Femke hem lang verzorgd. Vier jaar geleden lukte dat vanwege fysieke problemen niet meer. Ze woonden 39 jaar in Aldeboarn. Jan werd geboren in Haskerdijken op de Nauta Zathe. Femke kwam in Hoornsterzwaag ter wereld. “Dêr ha ik sân jier wenne, yn 1940 moasten wy fan de pleats ôf. Mei alle fee rinnendewei nei De Gordyk. Ik sjoch heit en mem noch mei de bolle foarop rinnen.” Vanuit Gorredijk ging het gezin naar Aldeboarn en vervolgens naar het naastgelegen buurtschap Burstum. Toen ook daar de huur werd opgezegd, had het gezin geen onderdak. Via een vriend van heit kwamen ze op een boerderij in Makkinga terecht. Een jaar later verloofde Femke zich met haar Jan.

Sa! Cartoon Het bruidspaar Jan en Femke Pasma kreeg bezoek van burgemeester Van Selm. FOTO: SIETSE DE BOER

Incasso contributie Plaatselijk Belang JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG Als gevolg van de coronamaatregelen lukt het Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag niet om bij de leden langs te gaan en de contributie te innen. Voorzitter René Jelsma: “Dat is spitich, want dat kontakt fine wy belangryk.”

Om de werkzaamheden voort te kunnen zetten heeft Plaatselijk Belang het contributiegeld wel nodig. Volgens Jelsma betaalt slechts 22 procent van de leden via automatische incasso. Het bestuur wil graag dat de rest van de leden dat ook regelt. De benodigde formu-

lieren liggen bij speciale brievenbussen in De Kompenije, de COOP en de Welkoop. Het formulier downloaden kan ook, op jubbega-hoornsterzwaag.frl, of opvragen per mail via secretariaat@jubbega-hoornsterzwaag.frl, dan wordt het toegezonden.

Jan en Femke ontmoetten elkaar op de Grouster merke. Femke was daar met haar vriendinnengroep van vijf. Een week later, tijdens een boottochtje, raakte de verkering met Jan aan. “Mei de freondinnen en oanhang bin we altyd in tige hechte ploech bleaun. No bin se hast allegear wei.” Na hun trouwen betrokken ze een ‘lyts spul’ in Stobbegat waar ze twaalf koeien hadden. Tien jaar later kwam de ruilverkaveling. Jan en Femke verhuisden naar Aldeboarn waar Jan kaasmaker werd in de zuivelfabriek. Femke was coupeuse en deed veel werk voor modehuis Numan. Ook was ze 27 jaar lang EHBO’er. Ze kregen drie dochters en een zoon, acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Bij hun zoon in Florida gingen ze regelmatig op bezoek. “Wy ha ús fakânsjes wol hân, dat sil ik je fertelle.”


SKANS GORREDIJK De Skâns | Loaijerstrjitte 2 | Gorredijk | 8401 DV | Telefoon: 0513 -468600 | E-mail: info@skans.nl | website: www.skans.nl

Anker & Anker 2 r Oktobe

Strafpleiter: r wandeling op een evenwichtsbalk 20.15 uu

Donderdag

Nr. 2

Première:

Vrijdag

Weekbericht

! ! T H C O K R E V T I 2U4 September

20.15 uur

Vrijdag

Skâns drankje met een plankje: 7,50 Culivents 3 gangen Theaterdiner: 32,50

16

Oktober

19.30 uur& 21.15 uur

 22,25

Skâns drankje met een plankje: 7,50 3 gangen Theatermenu: 19,50

(incl. consumptie)

Wij wensen u een fijne voorstelling

Harry Piekema over Hoogvlieger:

Zaterdag

• Hoofdstraat 6, 8401 BZ Gorredijk • 0513-769067 • gorredijk@hypotheekhouse.nl

‘Het verhaal van Icarus is niet het verhaal van Icarus. Dat viel me op toen ik me ermee ging bezig houden. Het is het verhaal van zijn vader Daedalus waar hij uit Oktober 20.15 uur naar voren springt als het ware, waar hij uit komt vliegen. En dat verhaal heeft zijn oorsprong weer diep Skâns drankje met een plankje: 7,50 in de andere mythen. En gaandeweg kwam daar zo’n boeiend en mooi patroon uit vandaan dat ik dacht: dat 3 gangen Theatermenu: 19,50 moet ik vertellen.Maar ik wilde meer vrijheid dan een Culivents 4-gangen theaterdiner uitgeschreven monoloog. En zo is Hoogvlieger ontstaan: een theatrale vertelling met een vaste structuur en opbouw, maar geen vaste tekst. Elke avond anders. Een persoonlijke voorstelling met de spanning van nu. Want volgens mij is het Icarus thema heel actueel, en het Daedalus thema ook’Icarus wil hoger vliegen dan hij kan, losgezongen van de werkelijkheid in het verlangen alles te kunnen. Daedalus is een alleskunner, architect Oktober en kunstenaar, maar raakt gevangen in zijn eigen 18.30 uur bouwsel, een labyrint. Beide verhalen zie ik terug in mijn generatie en in de jeugd én ze zijn ook tijdloos. En dan die goden die zich ermee bemoeien, en de gewone mensen die er doorheen lopen en ook van alles doen. Heerlijk! ‘ Zaterdag

HET ANTWOORD OP AL UW WOONWENSEN

Plate fan Freed 25 september: Zigeunerschnitzel Gebak. aardappelen Rauwkost 1 consumptie

10,-

aanmelden: info@skans.nl

17

24

Harry Piekema - Hoogvlieger’ Vrijdag 2 oktober’| 20.15 uur Entree: € 16,00 (Incl. consumptie)

Skâns plankje met een drankje: 7,50 3 gangen Theatermenu: 19,50

Badweg 30 8401BL Gorredijk Tel. 0513 - 46 01 01 www.sierdmoll.nl

Skâns 3-gangen theatermenu

Skâns drankje met een plankje

Met ingang van dit theaterseizoen kunt u voorafgaand aan elke voorstelling genieten van een heerlijk diner. Horeca de Skâns heeft een seizoensgebonden menukaart samengesteld, welke exclusief van kracht is voorafgaand aan een voorstelling. U kunt kiezen uit twee soorten soep, drie hoofdgerechten en een heerlijk dessert. Er is zelfs een consumptie inbegrepen en dat voor slechts € 19,50 per persoon.

Naast de smaakvolle theaterdiners kunt u ook kiezen voor een “Skâns drankje met een plankje”. Tijdens de pauze staat er dan op een speciaal voor u gereserveerde tafel een vooraf gekozen pauzedrankje voor u en uw gezelschap klaar. Na afloop van de voorstelling staat er een drankje klaar, meteen rijkgevulde borrelplank. Voor het Skâns drankje met een plankje betaalt u slechts € 7,50 per persoon.

Culivents 3-gangen theaterdiner Bij een aantal geselecteerde voorstellingen kun u komen genieten een exclusief 3-gangen theaterdiner verzorgd door Culivents. Zij werken voornamelijk met biologische produkten en toveren elke keer weer een ambachtelijke maaltijd op tafel. U betaalt voor dit culinaire hoogstandje € 32,50 per persoon.

Reserveer uw kaarten en horeca arrangementen via www.skans.nl


Sa!

9 september 2020

15

www.sa24.nl

KEES EN GRIET BOONSTRA 60 JAAR GETROUWD

Korfballiefde

Op het korfbalveld waren ze elkaars tegenstander. Op de dansvloer smeedden Kees (83) en Griet (83) Boonstra-Kamminga echter een hechte band en die bezegelden ze met een huwelijk op 2 september 1960. RENSKE WOUDSTRA URETERP Toen ze vijftig

jaar getrouwd waren, ging de hele familie tien dagen naar Portugal. Vijf jaar geleden deden ze een dagrondje Drenthe en dit jaar was het plan om een feestje te vieren in De Slotplaats te Bakkeveen. “Mar it kin net”, stelt Kees. Dus kwamen de twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen maar gewoon thuis op visite. De jubilarissen kennen elkaar van ‘it hotspotfjild’, de bijnaam die Kees geeft aan het korfbalveld. Tot op tachtigjarige leeftijd korfbalde hij voor KV Oerterp, in de begintijd TOS genaamd. Griet korfbalde voor VKC, haar thuisclub uit Siegerswoude. Pas later ging het vuurtje branden, op de dans-

vloer in De Wilp. Dat zit zo, legt Kees uit: “Yn De Wylp wienen mear froulju op dûnsles, hjir yn Oerterp mar in pear.” Griet vult aan: “En doe frege hy in kear oft hy my thúsbringe mocht. Ik sei doe: wat seist? Doe moast er it twa kear freegje, hahaha.” Griet groeide op in De Wilp als dochter van een elektricien. “Ik holp heit altyd, spikerbroekje oan en dan triedden lûke. Letter ha ik op ús pleats it melken leard en trekkerriden.” Kees werd geboren op de boerderij aan de Boerestreek bij Ureterp. “De pleats ha we letter oernaam, ik ha dêr 65 jier wenne.” In 1989 stopten ze met het melkveebedrijf en gingen verder met een kalveropfokbedrijf. Ze verkochten veel land met melkquotum;

van de opbrengst maakten ze vele buitenlandse reizen. De eerste naar San Francisco was memorabel. “We setten dêr foet op ‘e grûn en drekt in dikke aardbeving”, vertelt Griet. In 2001 verhuisden ze naar een bungalow in het dorp. De nieuwe schaatsen van Kees liggen ongebruikt in de kast vanwege een recente operatie. Schaatsen deden ze alle twee graag, ze waren deelnemers aan veel kortebaanwedstrijden. Kees reed de zware Elfstedentocht van 1963, maar werd wegens barre omstandigheden van het ijs gehaald. In 1986 nam hij revanche en behaalde alsnog het kruisje. Hij kaatst nog altijd, gaat er dagelijks opuit op de racefiets, onderhoudt drie tuinen en is vrijwillig zwerfvuilruimer. Vanwege haar slechte knieën fietst Griet niet meer. “Mar aanst krij ik in scootmobiel, dan kin ik der wer opút.” Ze doen het huishouden samen en gaan ook samen gezellig naar het volksdansen.

Het jubilerende bruidspaar Kees en Griet Boonstra. FOTO: SIETSEDEBOER

Procedures PHK bijna ten einde NIJ BEETS De jarenlange procedures rond de natuurcompensatie bij het Polderhoofdkanaal lijken bijna ten einde. Vorige week oordeelde de Raad van State dat de provincie Fryslân alleen nog moet bekijken of het nodig is een petgat, dat eigendom is van Judy Hoomans, uit te baggeren. Hoomans voert al jaren-

lang strijd tegen de provincie Fryslân en de gemeente Opsterland. Beide overheden hebben in haar ogen niet alle opgelegde maatregelen genomen om de natuur rond het in 2015 heropende Polderhoofdkanaal te compenseren. De provincie wees haar handhavingsverzoek in 2017 af. De rechtbank Noord-Nederland

oordeelde later dat de provincie wel degelijk had moeten handhaven. De Raad van State besliste vorige week over de hoger beroepen tegen deze uitspraak. De Raad van State oordeelt niet inhoudelijk of de natuurcompensatie goed genoeg is uitgevoerd. Ze vindt dat Hoomans als particulier niet kan opkomen voor na-

Houten afwerking nieuw kaden De kaden langs de Schoterlandse Compagnonsvaart in De Knipe krijgen een andere uitstraling. De oude kaden bestaan nu uit stapelstenen, maar worden vervangen door damwand met een Wij volgenaan de houten constructie buitenkant. In mei maakten de gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân al bekend de kades over een lengte van 1.200 meter aan de zuidkant

DE KNIPE

van de vaart tussen De Knipe en Bontebok met spoed aan te pakken. De circa vijftig jaar oude constructie is op een aantal plekken ingestort, wat tot verkeersonveilige situaties leidt. Volgens de gemeente is de enige oplossing om damwanden te plaatsen. De gemeente gaf de bewoners de kans om mee te praten over de keuze tussen een houten of een stenen afwerking, om

geen afbreuk te doen aan de historische uitstraling. Op de 160 verstuurde brieven kreeg Heerenveen maar 28 reacties binnen. Hiervan kozen 13 personen voor hout en 15 voor steen. Omdat het verschil minimaal is en niet echt representatief kiest Heerenveen nu voor een houten afwerking. Deze variant is 250.000 euro goedkoper.

Partijen vragen duidelijkheid over voormalig schietterrein De raadsfracties van GroenLinks, SP en FNPRIVM willen duidelijkheid over de gang van zaken rond het voormalige schietterrein aan het Imke Klaverpad in Katlijk. Marko de Vries van SportAnders kocht het terrein in 2017 om er sportactiviteiten te organiseren voor kinderen met gedragsproblemen. Het terrein deed

KATLIJK

jarenlang dienst als schietbaan voor de politie en zou zijn gesaneerd. De GGD adviseerde echter al snel om bodemonderzoek uit te voeren en een deel van het terrein niet te gebruiken vanwege mogelijke loodvergiftiging. Sindsdien lijkt de zaak in een impasse te zitten. De drie raadsfracties willen naast een stand van za-

ken ook meer informatie over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente Heerenveen in deze kwestie. De vragen spitsen zich vooral toe op de informatie die De Vries heeft gekregen toen hij het terrein kocht. Kon hij weten wat de risico’s waren?

tuurbelangen in het hele gebied. Er is alleen gekeken naar de situatie in haar eigen petgaten die onderdeel zijn van het compensatiegebied. De Raad van State geeft de provincie nu een half jaar de tijd om te oordelen over het oostelijke petgat dat eigendom is van Hoomans. De provincie moet kijken naar de hoeveelheid aanwezige bagger, de waterdiepte en mogelijke verlanding. Blijkt de situatie niet

te voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan moet de provincie in kaart brengen wat de voor- en nadelen van het baggeren zijn. Hierna moet de provincie besluiten wel of niet te baggeren. Tegen dit besluit kan Hoomans dan eventueel alleen rechtstreeks bij de Raad van State in beroep. Lees meer op sa24.nl.

Euterpe zoekt slagwerkers BEETSTERZWAAG Fanfareorkest Euterpe bestaat dit jaar 125 jaar en is nog springlevend. De dertig leden maken wekelijks muziek en verzorgen regelmatig optredens. Om het geheel nog beter te laten klinken, is het orkest op zoek

COLOFON REDACTIE

redactie@sa24.nl 06 - 52 47 10 13 Arend Waninge Wim Bras Renske Woudstra Geertje Luchtenveld

FOTOGRAFIE

Sietse de Boer 06 - 22 27 35 72

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje.nl

naar slagwerkers. Maar ook trombonisten, baritonsaxofonisten of andere blazers zijn van harte welkom. Euterpe repeteert elke donderdagavond. Aanmelden kan via info@ euterpe-beetsterzwaag.nl.

FAMILIEBERICHTEN

familieberichten@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

ADVERTENTIEVERKOOP Ate Eijer ate@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

ONLINE UITGEVER

Siebe Kuipers siebe@sa24.nl 06 - 50 24 67 06 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur


Sa!

9 september 2020

16

www.sa24.nl

12 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAG BEETSTERZWAAG

Coronaproof historisch wandelen De Open Monumentendag in Beetsterzwaag ziet er dit jaar anders uit dan normaal. Het openstellen van gebouwen kent in deze coronatijd beperkingen. De organiserende Stichting Historisch Beetsterzwaag bedacht een oplossing: een wandelroute van 2,5 kilometer met verrassingen over een historisch kerkenpad. BEETSTERZWAAG. De wandelroute onder de titel ‘De Smalle Weg’ start bij de Sint Martenskerk, de dorpskerk aan de Van Lyndenlaan. Eindpunt vormt de Sint Hippolytuskerk in de bossen van Olterterp. Beide kerken zijn rijksmonumenten en allebei tijdens de Monumentendag open. Onderweg krijgen de wandelaars allerlei verrassingen voorgeschoteld, deels historisch, deels cultureel. Soms duiken de verleidingen op aan het pad, een andere keer moet de wandelaar even een zijpad nemen. Er is veel te zien, te horen en te beleven. Deelnemers ontvangen bij de start een rijk geïllustreerde brochure met achtergrondinformatie over monumentale panden langs de route.

Villa Bethlehem

Sommige van deze panden staan er nog, andere zijn inmiddels verdwenen. In die laatste categorie valt Villa

Jan Plezier

Voor bezoekers die minder goed ter been zijn, rijdt er tussen 13.30 en 16.30 uur een Jan Plezier heen en weer over de Van Harinxmaweg tussen Olterterp en Beetsterzwaag. Een ritje is gratis, maar er is maar een beperkte capaciteit. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Bethlehem. Dit fraaie huis is in 1903 gebouwd in opdracht van Sybrandus Fockema Andreae, hoogleraar in Leiden en zoon van de notaris uit het dorp. De villa was ontworpen door Luitje de Goed, de lokale architect en geestelijk vader van veel meer gebouwen in Beetsterzwaag en omgeving. De villa was niet een lang leven beschoren. In 1930 werd het huis gekocht door Adriana van Harinxma thoe Slooten. Zij woonde op Lauswolt en vond dat Villa

Villa Bethlehem moest wijken.

Bethlehem haar uitzicht bedierf. De villa viel ten prooi aan de slopershamer. De naam Bethlehem verwijst mogelijk naar een uithof van een naburig klooster. Kloosterboerderijen kregen soms Bijbelse namen. Bij de verplichting tot het aannemen van achternamen in 1811 nam de familie die destijds op de plek van het huidige Bethlehem woonde de achternaam Bethlehem aan.

Muziek

St. Martenskerk

was in oorsprong bedoeld voor arme kinderen en gezinnen om voedsel voor de aankomende winter te hebben.

In de Dorpskerk wordt regelmatig op het bijzondere Van Dam-orgel gespeeld. Ook het onlangs gerestaureerde Reil-orgel in de kerk van Olterterp is tijdens Monumentendag regelmatig te horen. Bij zalencentrum De Buorskip geeft het Fries Symfonie Orkest van 14.00 tot 16.30 uur een aantal mini-concerten. Als het weer het toelaat buiten, anders binnen.

Open monumenten In de Hoofdstraat zijn van 11.00 tot 17.00 uur drie monumenten geopend voor publiek. Fokko Bosker vertelt bij het Lycklamahûs over de geschiedenis van het historische pand met de fraaie hal en trouwzaal. De route voert ook langs de Tropische Kas die vanwege de coronabeperkingen gesloten is. In de overtuin worden wel plantjes uit de kas verkocht. In Projectruimte Hoofdstraat 17, het voormalige grietenijhûs, zijn marmeren en bronzen beelden te zien van Eja Siepman van den Berg en andere kunstenaars. Ook Kunsthuis SYB opent tijdens Open Monumenten-

dag haar deuren. Kunsthuis SYB is al 20 jaar een residency, een plek waar getalenteerde kunstenaars tijdelijk wonen en aan speciale projecten werken. Op dit moment verblijft de Deense kunstenaar Sissel Marie Tonn in SYB. In ‘Becoming a Sentinel Species’ onderzoekt ze samen met wetenschappers het effect van microplastics op de mens. Haar project combineert wetenschappelijke inzichten met speculatie en fantasie en zet bezoekers aan het denken over onze verhouding met de natuur en onze omgang met het milieu.

THEMA Leermonumenten Het thema van Open Monumentendag 2020 is ‘Leermonumenten’. In Beetsterzwaag is dit ingevuld door een wandelroute uit te zetten van leerhuis naar leerhuis, van de St. Martenskerk (Dorpskerk) naar de Hippolytuskerk in Olterterp over het Kerkepad Oost en de Achterwei. De wandelroute is gratis verkrijgbaar op diverse plekken in het dorp, waaronder de Dorpskerk, de Hippolytuskerk Olterterp en de kunstmarkt. ‘De Smalle Weg wandelroute’ is een metafoor voor de moeilijk te volgen route naar het leven. In het Bijbelboek Matthëus 7 vers 13, 14 staat: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.’ Kijk voor het hele programma op historischbeetsterzwaag.nl.

Wandelroute De Smalle Weg.

De Dorpskerk van Beetsterzwaag is het startpunt van de wandeling. De kerk was gewijd aan de Heilige Sint Maarten of St. Martinus (316-397), een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Hij werd op 15-jarige leeftijd soldaat en ontmoette bij de stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn jas gaf. Sint Maarten is ook bekend van het lampionfeest op 11 november, vroeger de dag waarop de oogst binnen moest zijn en het vee op stal ging. Het bedelen langs de deuren met een lampion op 11 november

De Dorpskerk is gebouwd in 1803-1804 op de fundering van een eerdere middeleeuwse kerk. De families Van Lynden en Van Teyens betaalden beide de helft van de bouwkosten en kregen als dank een herenbank in de kerk. In en om de Dorpskerk geven vrijwilligers informatie over de geschiedenis van de kerk, enkele bijzondere graven op het kerkhof en een demonstratie van de mogelijkheden van het Van Dam-orgel.


Sa!

9 september 2020

www.sa24.nl

17

KERAMIST LEO MAARLEVELD IS MEDEORGANISATOR KUNSTMARKT

‘Laten zien wat je bezielt’

Leo Maarleveld. FOTO: SIETSE DE BOER

De combinatie van de jaarlijkse Open Monumentendag en de Opsterlandse Kunstmarkt in Beetsterzwaag krijgt dit jaar een vervolg. “De twee vullen elkaar mooi aan en zorgen zo voor een hoop reuring in het dorp”, zegt Leo Maarleveld van de organiserende werkgroep. WIM BRAS URETERP Ruim

de helft van de marktkramen in de parktuin word ingenomen door kunstenaars uit Opsterland zelf. Bekende namen met recent werk, maar ook nieuwkomers. Het criterium om mee te doen? “Kwaliteit, zo simpel is het”, aldus keramist Leo Maarleveld uit Ureterp. Met een werkgroep van Cultbee en Opsterlandse vakgenoten deed hij de deelnemerselectie. Er is geen overkoepelend thema, het gaat om vrij werk dat zo uit de ateliers komt. De verscheidenheid in aanbod en disciplines is dan ook groot. Als de marktkunstenaars al iets gemeen hebben

Kunstweekend na corona

Het tweedaags publieksevenement Kunstweekend Beetsterzwaag ging begin deze zomer niet door vanwege corona. Volgend jaar een nieuwe kans. Enig overgebleven organisator Leo Maarleveld kan daarbij hulp gebruiken. “Mensen met interesse kunnen mij tijdens de kunstmarkt aanschieten.”

dan is het de drang om te laten zien wat hen bezielt, denkt Leo. “We kunnen het niet laten. Kunst maken is het zoeken naar de vrijheid in jezelf. Als je geld wilt verdienen, kun je beter wat anders gaan doen.”

Balletje klei

Hijzelf deed dat als technicus bij de NAM, pottenbakken was iets van de vrije uren. De kiem van zijn kunstenaarschap ligt echter ver terug. “Op de LTS kwam op een middag een pottenbakker langs voor een demonstratie. Onder zijn handen veranderde een simpel balletje klei zomaar in prachtige vormen. Dat wilde ik ook kunnen, onwetend hoe moeilijk het wel niet is.” Daar kwam Leo geleidelijk aan achter toen hij eenmaal lessen ging volgen bij gerenommeerde pottenbakkers, inmiddels alweer veertig jaar geleden. “Anders dan de meeste collega’s in Opsterland heb ik nooit de kunstopleiding gedaan. Met vallen, opstaan en experimenteren heb ik me de kunst eigen gemaakt.” Centreren is de kern van het pottenbakken, even moeilijk als het makkelijk lijkt. Met de vorm komen de kleuren. Leo gebruikt al een

Ambrosius Ayso van Boelens

Deelnemers aan de wandeling op Open Monumentendag lopen grote kans op een plotselinge ontmoeting met Ambrosius Ayso van Boelens. De grootgrondbezitter die verantwoordelijk is voor de meeste bosaanplant in Olterterp loopt al mijmerend rond op zijn voormalige bezit. De familie Van Boelens startte eind achttiende eeuw met de ontwikkeling van het parklandschap rond Olterterp en Beetsterzwaag. Zij waren toen al generaties lang aanwezig in beide dorpen. Ambrosius Ayso van Boelens (1766-1834) erfde op 16-jarige leeftijd een groot deel van Olterterp van zijn grootvader. Via zijn moeder en aankopen werd hij uiteindelijk eigenaar van vrijwel geheel Olterterp en alle aanwezige huizen. Na zijn studie liet hij in 1793 midden in zijn bezit Slot Boelens bouwen, op de plek van het huidige hoofdkantoor van It Fryske Gea. Naast het slot legde hij in de wijde omgeving een groot bospark aan. Er ontstond een uitgestrekt bosgebied met lanen, wandelpaden, vijverpartijen en follies.

tijd geen glazuren meer, maar wekt kleuren op met polijsttechnieken of met zouten die in de extreem hoge temperatuur van de oven op de klei inwerken. “Als de oven dan opengaat, zie je kleuren die je niet kan benoemen.”

Adrenaline

Wat na al die duizenden potten, schalen en vazen in de loop van de tijd onverminderd blijft, is zijn fascinatie voor het bolletje klei waaruit de objecten ontstaan. “Dat raak je niet kwijt, ver-

gelijk het met een hardloper die naar adrenaline snakt. Pottenbakken dwingt je om naar binnen te gaan, tot de handen het van de geest overnemen.” Typisch iets van keramisten? Pottenbakker Marieke van Leeuwen uit Nij Beets heeft dezelfde ervaring, weet Leo. Beeldhouwers misschien ook wel. “Kunstenaars onderling praten daar eigenlijk nooit over. De weg die voor je ligt is vanzelfsprekend.”

Kunstmarkt ‘Kunst in Opsterland’

Op zaterdag 12 september (11.00 tot 17.00 uur) is het Lycklamapark achter het gemeentehuis het decor van de jaarlijkse kunstmarkt ‘Kunst in Opsterland’. Circa 35 kunstenaars laten er hun werk zien. De kunst is te koop. Het is een zeer gevarieerd aanbod met onder andere sieraden, bijzondere tassen, schilderijen, fotografie, tekeningen, keramiek, textiel, glas-, metaal- en houtwerk. Ook wordt een beeldentuin ingericht. Publiek heeft gratis toegang tot de kunstmarkt. Muzikale omlijsting is er van troubadour en singer-songwriter Murk Aukema met gitaar en de danseres/actrice Ute Kaiser, die ‘anderhalve meter afstand’ uitbeeldt. Deelnemende kunstenaars: Wim de Boer, Corina Blom, Nel de Boer, Klaas Boschma, Fike Bouma, Jannetta Bron, Ineke Carolus, Anne van Dalen, Gerard Dijkstra, Gerda Douma, Janny Friso, Gerda Hamsma, Louise Hoekstra, Frank Hohl, Metsje de Jong, Georgette Kam, Bé Ketelaar, Klaas Klazema, Natalie de Klijn, Hanneke Luit, Leo Maarleveld, Erik Mol, Isabelle Oppel, Museum Opsterlând, Anneke Pasman, Joke Plomp, Dineke Prins, Marcel Prins, Matty van Rumpt, Joke Schepers, Jelly Swart, Margriet van Veen, Jogchum Veenstra, Nynke Venema, Gusta Vet, Ben Vieberink, Cecyl de Vries, Zi-zz-ART van Carole Witteveen en Jessica Zuiderbaan. De organisatie van de kunstmarkt is in handen van Cultbee, de werkgroep ‘Kunst in Opsterland’, Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag en Stichting Historisch Beetsterzwaag. kunstinopsterland.nl cultbee.nl


“Zorg voor elkaar,

blijf Gezond & Wel!” CHOLES- Voor het behoud van een verantwoord 1 one Cholesterolgehalte! TEROL- Rode Rijst & Q10 GEHALTE

Jaico

Muggenspray

Houdt muggen op afstand! Beschermt voor vrijwel alle 3.000 muggensoorten over de hele wereld. Handige Spray met 9,5% DEET.

100 ml 9.99

4.99

Meer over het cholesterolgehalte?

kijk op ons youtube kanaal

50% KORTING

Ongezwavelde

Abrikozen

DE KRACHT

€2

KORTING kilo 8.95

6.95 3.95

500 g 4.95

Bij een gezond eetpatroon draagt de dagelijkse inname van 10 mg monacoli K, gewonnen uit rode rijst extract, bij tot het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte.

a day

CAPSULES

GRATIS T.W.V. 14.95

Bevat per capsule:

90 caps.

39.95

 667 mg rode rijst extract  10 mg monacoli K1  60 mg Q10

SPELREGELS:

Grote schoonmaak voor je lichaam?

De ‘1-2-3 parade’ is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen. Deze actie geldt niet op geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen.

Doe de kurkumakuur! VAN - of zelfs 20% KORTING 5 - 10 KURKUMA Meer3 over kurkuma? op1,2 of producten van hetzelfde merk!*

Zeer smaakvol! Lekker in bijv. Oosterse gerechten en zo uit de hand. Zonder sulfiet! TOT

30

TOT

kijk op ons youtube kanaal

max. 20% korting op

€10

max. 20% Maandkuur korting op 4x 200 ml 49.95

39.

95WELED A KORTING

A.VOGEL

A.Vogel biedt u een ruim assortiment homeopathie en fytotherapie.

Zonnebloempitten

Kurkuma is een eeuwenoud kruid met een antioxidante werking dat o.a. wordt gebruikt vanwege de positieve invloed op de spijsvertering.  Ondersteunt de leverfunctie1  Ondersteunt de darmfunctie1  Antioxidatieve werking.1

€0,50 Canisius Fruitstroop

Weleda heeft een reeks aan huidverzorgende producten, voor u en uw baby!

€1,55

Vochtbalans

Gezond & Wel Boordevol vitamine B en E max. 20% max. 20% Een krachtige en complexe samenDe hoogste kwaliteit! O.a. heerlijk Zonder toegevoegde suikers! korting op korting op door de salade. stelling voor een goede waterflush! Met wel 5 verschillende natuurlijke kruiden Pure fruitstroop volgens oud-Limburgs recept! 56 die elkaar aanvullen. Bevat per dagdosering: Gemaakt van geconcentreerd Hauschka, het hoogstaande Solgar, een vooraanTOT staand merk alssap hetvan gekookte peren, appels, cosmeticamerk voor natuurlijke  600 mg Javaanse thee KORTING om voedingssupplehuidverzorgingsproducten. pruimen, kersen, vlierbessen  300 mg guldenroede menten gaat. kilo 3.05 en frambozen.  120 mg peterselie  60 mg bonenschil 49 max. 20% max. 20%  60 mg paardenstaart 100 tabl. 10.50 350 g 2.49 korting op korting op 500 g 1.85

€0,

2. 1.49

KORTING SOLGAR

1.

Orthica 99

Het assortiment van ‘Orthica’ beslaat alle bekende voedingssupplementen.

Pompoenpitten

Bron van voedingsvezels! TOT max. 20% Lekker tussendoor, door zelfgekorting op bakken brood of over de yoghurt.

€2 KORTING

TOT

kilo 8.95

6.95 2.45

250 g 2.95

KORTING DR.HAUSCHKA Nieuw!

€1

it’s Pure

Ons topmerk it’s Pure heeft o.a. een ruim aanbod op gebied van tsupplementen

Gezond & Wel Instant

20 kruiden drank max. 20%

8.95

2+2 Bamboe T-Shirts

Duurzame Aircoline

KORTING Bevat geen theïne of coffeïne korting op GRATIS Antibacterieel en houd je de hele dag fris! Heerlijk van smaak door de uitgebalanceerde Louis Widmer  Zorgt voor een snellere afvoer van transpiratievocht NewCare Krachtige voedingssamenstelling van 20 plantenextracten. supplementen Kan voor zowel koud als warm iedereen die bewust gedronken worden. met zijn lichaam bezig is.

Dermatologische  verzorging voor de gevoelige huid.

max. 20%

max. 20%

korting op380 g 4.69

3.

Pharma Nord 69

Het assortiment van ‘Pharmanord’ beslaat alle bekende voedingssupplementen.

190 g 2.79

1.

99

Exclusief verkrijgbaar bij je

Optimaal draagcomfort en megasterk Perfecte pasvorm en zijdezacht  Milieuvriendelijk, strijkvrij en superabsorberend

korting op 2 pack 19.95 2x2 pack 39.90

14. 19.

Loss e G&W kruiden 95 95 Uitgebreid assortiment aan losse kruiden (thee) met unieke eigenschappen.

+

Verkrijgbaar in: S, M, L, XL en XXL.

GezondheidsWinkel:

*U ontvangt 5% op 1, 10% op 2 of zelfs 20% korting op 3 producten naar keuze van hetzelfde merk. Uitsluitend geldig op de genoemde merken.

Sneek, Galigastraat 1 |uw ‘t Winckeltje, Molenplein 9, Heerenveen Exclusief bij GezondheidsWinkel: Liever online De Pepermolen, Oude Doelesteeg 1, Leeuwarden Bolsward, | Snekerpoort 19 Bezoekbestellen? onze webshop! gezondheidswinkel.nl Hoofdstraat 32 | 8401 Hoofdstraat Ca Gorredijk32, Gorredijk Franeker, Voorstraat 15 | Clement,

Clement

De vitamine en CBD speciaalzaak van Friesland!


Sa!

Sa!

kijkt anders

9 september 2020

www.sa24.nl

19

AGENDA

Cursussen fotografie

De mooiste foto’s maak je als je je camera handmatig weet in te stellen. FRB Fotografie vertelt hoe dat moet tijdens cursussen fotografie die binnenkort van start gaan. Ook worden cursussen fotobewerking gegeven. Velen fotograferen met hun camera op de automaat. Dit laat echter maar een fractie zien van wat er mogelijk is. Handmatige instellingen van het toestel leiden tot fraaiere en krachtiger resultaten. Hiervoor is het nodig dat je je camera begrijpt en beheerst. Zoiets leer je niet binnen een dag. De basiscursus instelbare camera telt daarom zeven lessen van elk drie uren, die eenmaal in de twee weken op avond worden gegeven. Tijdens elke les wordt theorie behandeld, na te lezen in het cursusboek. Uiteindelijk gaat het om de praktijk, vandaar de vele oefeningen tijdens de lessen. Het huiswerk bestaat uit te maken foto’s met voor ieder persoonlijk opbouwende reacties van de docent. Na de basiscursus is specialisatie mogelijk in richtingen als Portret & Model, Landschap & Natuur, Macro. De docenten Roland Bouma en Greetje Keuning hebben al ruim vijftien jaar ervaring met deze cursussen. Cursuslocaties: De Kompenije in Jubbega en waarschijnlijk de bibliotheek in Gorredijk. Ook starten cursussen in Drachten en Heerenveen. De eerste is op een doordeweekse avond tussen 21 september en 2 oktober. Meer informatie: 0516-461938 en FRBfotografie.nl

GORREDIJK/JUBBEGA

Sereen en formeel

Van 12 september tot en met 4 oktober is de expositie ‘Sereen en formeel’ met werk van Yumiko Yoneda en Johan van der Veen te zien bij Kunstlokaal No8. De tentoonstelling nodigt uit tot aandachtig en geconcentreerd kijken: een verademing in een turbulente tijd. Yoneda plaatst haar beelden met afgewogen tussenruimten, personages in een compositie. Ze stralen rust uit, zijn introvert en toch open. De tekeningen en schilderijen van Van der Veen zijn krachtig en beheerst met wetmatigheden in vorm en lijn. Open: vrijdag tot en met zondag (12.00-18.00 uur). kunstlokaalno8.nl

JUBBEGA

Schubertprogramma

OLDEBERKOOP Violist Niek Baar, celliste Ella van Poucke en pianist Ben Kim voeren op zaterdag 12 september (19.30 en 21.00 uur) tweemaal het ontroerende Opus 100 van Franz Schubert uit. Locatie: mfa MeJander. Reserveren is verplicht. Entree: 25 euro; tot 21 jaar 10 euro; scholieren kans op gratis kaartje. muziekopstapel.nl

De kracht van verbeelding

WIJNJEWOUDE Van 26 september tot en met 13 december brengt Galerie Efterom de expositie ‘De kracht van verbeelding’. Froukje Dijkstra maakt keramische impressies van gebouwen; Jan Laferte zoekt in zijn keramisch werk naar vorm, kleur en structuur; Iris Duchateau legt de essentie van een persoon of landschap vast in haar schilderijen. Open: zaterdag en zondag (13.00-17.00 uur) en op afspraak. galerie-efterom.nl

Kunstzinnige makers gezocht

GORREDIJK Galerie Nynke & Blom zoekt voor een groepsexpositie eind november kunstenaars die werk willen maken rond het thema Binnen. Aanmelden kan tot 1 oktober via nynkeenblom@gmail.com. In het kader van de huidige expositie ‘Geen Mens’ licht fotograaf Gert-jan Warrink op zondag 13 september zijn werk toe in de galerie. nynke-blom.myportfolio.com

Verkooptentoonstelling Tripgemaal

GERSLOOT Zondag 13 september (13.00-18.00 uur) opent het Tripgemaal (Hooivaartsweg 14) een verkooptentoonstelling met werk uit de collectie van Thom Mercuur. Bij de officiële opening (15.00 uur, reserveren via info@popfabryk.nl) is er een audiovisuele compositie van muzikant Maaike Schrikker en beeldmaker Jeroen van de Bovenkamp te zien. Zij zijn een week lang te gast als artists in residence. Entree: naar draagkracht. Het Tripgemaal is iedere zondag geopend.

Fleurig muzikaal ommetje

LIPPENHUIZEN Het cultuurteam van de Piterkerk zoekt de buitenlucht op voor het eerste najaarsconcert. Op zondag 13 september (14.30 uur) begeleiden de Vlaamse musici Tom Theuns en Aurélie Dorzée een afwisselend ommetje van 5 kilometer vanaf de Piterkerk langs de Compagnonsfeart en de Slûsleane met muziek en liederen. Wandelboekenschrijver Fokko Bosker en Gelbrigje Visser, initiatiefneemster van Fleurig Ommetje Lippenhuizen, delen lopend hun observaties met de concertgangers. Op enkele plekken houdt het gezelschap halt voor een miniconcert dat zich al lopend een paar keer herhaalt. Deelname: maximaal vijftig mensen, reserveren is verplicht. Deelname: 12,50 euro (incl. consumptie). piterkerklippenhuizen.nl

Gevelroute Gorredijk

SAKS in Damshûs

Saxofoonkwartet SAKS verzorgt op zondag 13 september (15.00-15.45 uur en 16.15-17.00 uur) concerten in It Damshûs. Miriam Stoffelsma, Jildou Renema, Sietske Trinks en Marrich Noordmans studeerden cum laude af op het conservatorium en bouwden een prima reputatie op in Fryslân en daarbuiten. Het programma bevat werk van onder andere Bach en Mendelssohn en opzwepende klezmermuziek. Per concert is er plaats voor 25 toehoorders, reserveren is verplicht. Entree: 15 euro. damshus.nl

NIJ BEETS

GORREDIJK Museum Opsterlân organiseert op zondag 13 september (14.00 en 15.30 uur) in het kader van Open Monumentendag onder leiding van Jelma Steenwijk een rondleiding langs de gevels met hun bijzondere verhalen. Stilgestaan wordt onder andere bij Hoofdstraat 41, de halsgevel uit 1762. Op de gratis app van izi.TRAVEL staat de Gevelroute in Gorredijk met informatie over diverse monumenten en de prachtige geveltjes uit de 18e en 19e eeuw. De rondleiding start bij het museum.

Soos stelt activiteiten uit

Het programma van de ouderensoos Jubbega/Hoornsterzwaag wordt, in verband met de coronaperikelen, tot nader bericht uitgesteld.

JUBBEGA

It Stee tot einde jaar dicht

Wampex gaat niet door

GORREDIJK Ouderencentrum It Stee blijft in ieder geval tot het eind van het jaar gesloten. Het bestuur van het centrum in De Skâns vindt het niet verantwoord om de activiteiten in deze coronatijd door te laten gaan. Volgens bestuurslid Theo Kleiterp zijn zowel veel deelnemers als veel vrijwilligers boven de zeventig jaar. “Wy wolle frijwilligers no net freegje om aktiviteiten op te pakken. Boppedat is it ek de fraach hoefolle minsken der nei de aktiviteiten komme no’t de sitewaasje mei corona noch sa ûnwis is.” In It Stee zijn bijna dagelijks activiteiten waaronder cursussen, biljarten, de soos, koersbal, sjoelen en ouderengymnastiek. Aan het eind van het jaar bekijkt het bestuur de situatie opnieuw.

HEMRIK

De Wampex van Hemrik gaat dit jaar niet door. Naast de reguliere vergunningen is het nodig dit jaar ook een coronaprotocol te maken, waarin de anderhalve meter afstand wordt gegarandeerd. Sjoukje van der Ley van de organisatie: “Dan moeten we eerlijk zijn, dat gaat niet lukken. De Wampex is vooral een sociaal evenement waar iedereen samenwerkt en elkaar helpt. De noodzakelijke afstand is niet te bewaren voor ploegen onderling, de organisatie en de vrijwilligers.” De 28e editie van de Wampex Hemrik is nu uitgesteld naar volgend jaar, op dinsdag 28 december 2021.