Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 9 september 2015

Jaargang 2 Nummer 36

www.sa24.nl

WE ZIJN WEER LOS PAGINA 25

OUDE TIMMERFABRIEK

BEETSTERZWAAG

BEGELEID WONEN

EN WAT NU?

DRIE EVENEMENTEN

IEPEN DOAR

De sloop van de voormalige timmerfabriek De Vries in Gorredijk is in volle gang. Het lege terrein wordt steeds leger. Maar wat nu? De gemeente Opsterland en eigenaar Merin bepalen hun posities. Een concreet plan is er niet, maar woningbouw komt steeds nadrukkelijker in beeld.

Komend weekend maar liefst drie publiekstrekkers in Beetsterzwaag: Kunsthuis SYB viert het 15-jarig jubileum met een kunstroute, lekkerbekken kunnen smullen op Bourgondisch Beetsterzwaag en de viering van 700 jaar Beetsterzwaag staat centraal op de Open Monumentendag.

Iedereen heeft mogelijkheden. Vanuit die gedachte leidt Rowena Holtkamp Puer leven in stijl, een zorgonderneming en lifestylewinkel in één. Ze voert de leiding over de Wereldwinkel. En nu is er De Iepen Doar, een woonvorm voor begeleid en beschermd wonen.

PAGINA 3

PAGINA 13

PAGINA 23

Woning van de week

Hegedyk 34 gorredijk Vraagprijs  397.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden Us buorfrou Griet

Die ik lief heb ga ik verlaten Die ik lief had ga ik tegemoet   Tankber dat wy har sa lang yn ús fermidden  hawwe mochten, litte wy witte dat wy ôfskie  naam hawwe fan ús leave mem,  beppe en oerbeppe

Margaretha  Huitema - Posthumus I Buir (DE),  29 maart 1926

† De Himrik,  4 septimber 2015

Sûnt 1 juny 1992 widdo fan Jacob Huitema  

is der net mear.

Oandien binne wy troch it ferstjerren fan ús

Tante Griet Wy winskje de famylje in protte sterkte.

Wy winskje de famylje sterkte ta. Buurtfer. ‘t Helter, De Manege, De Himrik

Jan Anne Neeltje en Jacob Wietske Binne en Froukje

Dag buorfrou Griet

en de bern

De Himrik

Marrit en Wessel

Heech: Wietske en Wilt Edgar en Karin, Larissa, Armando, Chailyn Pascal en Simone, Sharinda Daniëlle en Barry, Jordy, Kimberley De Himrik: Lammie en Andries Julian   Manege 46, 8409 JS De Himrik                                    Skriuwadres: L. van der Veer Poasen 19 8409 CL De Himrik   De tsjinst fan tank en betinken fynt plak op  tongersdei 10 septimber  2015 om 10.30 oere yn  de ‘Wite Tsjerke’ oan ’e Binnenwei op’e Himrik.   Oanslutend bringe wy mem dêr te hôf.   Tiid ta kondolearjen is der fan 10.00 oere ôf yn  ’e tsjerke.     Us tank en wurdearring giet út nei de leafdefolle fersoaring troch 'Thússoarch De Friese Wouden'

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Gemakkelijk Deze week lekker en gezond Smulslof Ook voor een gezonde snelle maaltijd kunt u bij ons terecht. Van de beste ingrediënten maken wij heerlijke wraps en gevuld stokbrood.

2e halve prijs

Friberne gebraden gehakt 100 gram € 1,00 Elke 4e gratis


Sa!

9 september 2015

3

www.sa24.nl

Sloop voormalige timmerfabriek

Woningbouw steeds realistischer

De sloop van de voormalige timmerfabriek De Vries is in volle gang. Het lege terrein wordt steeds leger. Maar wat dan? De gemeente Opsterland en eigenaar Merin bepalen hun onderhandelingsposities. Woningbouw komt steeds nadrukkelijker in beeld. GORREDIJK Het is een triest gezicht. Van de voormalige bedrijfshallen van timmerfabriek De Vries resten slechts stalen skeletten. En in plaats van kant-en-klare kozijnen, verlaten nu containers vol sloopafval het terrein. Vanwege dreigende verkrotting en bij gebrek aan een nieuwe bestemming van de gebouwen is eigenaar Merin overgegaan tot sloop van de fabriekshallen van wat ooit de grootste werkgever van Gorredijk was. Alleen het voormalige kantoorpand blijft eerst staan.

Grote vraag is wat er nu met het immense terrein gaat gebeuren. Volgens Crispijn Stulp van Merin wordt het terrein ingezaaid met klaver. “Dan hoeven we minder vaak te maaien dan bij gras.” Over de verdere toekomst blijft Stulp vaag. “Alles is nog blanco. Wij zijn vastgoedbelegger en geen projectontwikkelaar. Iedereen met een goed idee is welkom.” Stulp heeft het liefst dat de gemeente Opsterland een

visie uitspreekt over het terrein, maar daar is wethouder Piet van Dijk nog niet aan toe. “Wij zijn geen eigenaar.” Met andere woorden, de wethouder vindt eigenlijk dat het zijn probleem niet is. Het scenario van wonen aan het water hoor je in het dorp steeds vaker. Er is plek voor

‘WE DOEN LIEVER AAN INBREIDEN DAN UITBREIDEN’ tientallen woningen met een mogelijke verbinding met de vaart. Maar Opsterland kijkt met betrekking tot woningbouw vooral naar de andere kant van Gorredijk, waar net afgelopen weekend de kickoff is gegeven van Plan Mooi Loevestein. Van Dijk: “Daar zijn we nu lekker bezig en daar gaan we eerst mooi mee

Vergane glorie bij De Vries. FOTO: MARIJE GEERTSMA

door.” Tussen de regels door is helder dat Opsterland niets ziet in het ontwikkelen van een nieuwe bouwlocatie zolang de bestaande uitbreidingsplannen nog niet gevuld zijn. Aan de andere kant geeft Van Dijk aan dat in het achterhoofd de ontwikkelingen op het terrein van de timmerfabriek zeker hebben meegespeeld bij het terugbrengen van de ambities in Loevestein eerder dit jaar. “We doen liever aan inbreiden dan uitbreiden. Dat is ook helder. En woningbouw is op de locatie van de timmerfabriek waarschijnlijk eenvoudiger te realiseren dan nieuwe industrie met alle inpassingsproblemen. Maar misschien komt er ook wel een ander plan. Wie weet.” Het is duidelijk: Opster-

Nieuwe jas voor invalswegen Gorredijk GORREDIJK De bewoners hebben het wel gehad met de noodbestrating die er nu al ruim een jaar ligt. Ze moeten aan de Hegedyk en de Nijewei nog een jaartje doorbijten, maar in september 2016 hebben beide straten een totaal ander aanzien. De nieuwe inrichting moet zorgen voor minder verkeer dat ook nog eens langzamer rijdt. De bedoeling is dat nog meer verkeer kiest voor de rondweg. Direct na de aanleg passeerden op de Hans de Jongwei 1.992 voertuigen per etmaal, in maart van dit jaar waren dat er al 2.491.

De doelstelling ligt op 3.000 voertuigen per etmaal. Tegelijkertijd nam het verkeer op de Nijewei fors af. Van 6.618 naar 2.417 per etmaal in januari dit jaar. Op het stuk Hegedyk tussen de rondweg en het centrum is het echter alleen maar drukker geworden, tot onvrede van de buurt. In de klankbordgroep hebben zij er dan ook alles aan gedaan om vergaande maatregelen te nemen. Dat is gelukt. Dit stuk Hegedyk is na de herinrichting verboden voor vrachtwagens en tractoren. Voor fietsers is het dan een stuk

Impressie van de toekomstige inrichting van de Nijewei.

veiliger. Na een succesvolle proef maakt de provincie binnenkort bekend dat tractoren definitief zijn toegestaan op de rondweg. De Hegedyk krijgt een smallere rijbaan met een speciale passeerstrook voor bussen. Ter hoogte van de aula komt een plein en de overige kruispunten aan de Hegedyk en de Nijewei krijgen een lichte verhoging in het midden, een soort grote punaise. De kruising tussen Hegedyk, Nijewei en Badweg wordt een rotonde. Binnen de klankbordgroep heeft de gemeente Opsterland geprobeerd zoveel mogelijk wensen van bewoners in te willigen. Volgens lid Rebecca Siebinga is dat goed gelukt. “Wij wilden aan de Nijewei graag meer groen. Iets meer laanstructuur, zoals de Hegedyk. Wij krijgen nu ook beukenhaagjes tussen de weg en het wandelpad.” Deze oplossing valt niet bij iedereen in goede aarde. Op de infoavond afgelopen donderdag, waren bewoners van het verste gedeelte Nijewei ontevreden over de plannen. Zij beoordelen de communicatie met de klankbordgroep als slecht; er volgt een nieuwe bewonersbijeenkomst.

land en Merin zijn druk bezig hun posities te bepalen. Intussen ligt het terrein straks braak. Omwonenden zien er wel een leuk park in. Beter

dan hekken eromheen. Crispijn houdt alle opties open en is benieuwd wat het dorp zelf wil. “We staan open voor suggesties.”

Nij Beets heeft zicht op nieuwe supermarkt NIJ BEETS Groot gejuich vrijdagavond in de feesttent van Nij Beets bij de bekendmaking van serieuze plannen voor de herstart van de plaatselijke supermarkt. Volgens Anko Postma, voorzitter van Plaatselijk Belang, zijn er een investeerder, een ondernemer en een leverancier. “En alle partijen steken er geld in. Dat is een goed teken.” Sjoerd Fennema, de nieuwe ondernemer in de voormalige Spar-supermarkt, is geen onbekende in het dorp. Met een SRV-wagen bedient Fennema vanuit Drachten al een deel van Nij Beets. De nieuwe supermarkt wordt bevoorraad door een grote retailorganisatie, maar gaat niet als Spar-vestiging verder. Plaatselijk Belang wil het hele project het liefst van de grond trekken zonder tussenkomst van een bank. Om de laatste benodigde 50.000 euro bij elkaar te krijgen is daarom met

een crowdfundingsactie gestart. “Dorpsbewoners kunnen het initiatief steunen door minimaal 50 euro in te leggen. De leningen worden over vijf jaar terugbetaald met 3% rente. Er zijn direct al hele leuke bedragen binnengekomen. Het laat zien dat er wel draagvlak in het dorp is. Ik verwacht dat wij binnen een paar weken het geld bij elkaar hebben.” Maar hoe de actie ook verloopt, de winkel komt er volgens Postma sowieso. Naar verwachting opent de nieuwe winkel aan het einde van het jaar. Sinds de Spar-winkel vorig jaar failliet ging, zijn er volgens Postma meerdere partijen serieus bezig geweest met een doorstart van de winkel. “We zijn heel blij dat dit initiatief zo snel tot resultaat heeft geleid. De winkel in het dorp is niet alleen een plek om boodschappen te doen, maar zeker ook een sociale ontmoetingsplek.”

Rechtgezet: showkorps Vorige week berichtte Sa! over de samenwerking tussen de jeugdleden van drie muziekverenigingen. In dat artikel is ten onrechte vermeld dat Showband Oerterp onderdeel is van de Fanfare

URETERP

Oerterp. Maar dat is al vanaf de oprichting bijna twintig jaar geleden niet het geval. Showband Oerterp is een zelfstandige vereniging die pas in de krant las over de samenwerking van de jeugdkorpsen.

TIP van On Tour Tweewielers ... Momenteel ruime voorraad ‘Kroeg- Stationsfietsen’. Vanaf €75,– (op=op). 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


D racht en

-

D r e n t s e

g r e n s

2015

Afsluiting N381 tussen Oosterwolde zuid en Smilde Vrijdagavond 11 september tot maandagochtend 14 september

g n i t i u l Afs VRIJDAGAVOND 11 SEPTEMBER TOT MAANDAGOCHTEND 14 SEPTEMBER 2015 De weg N381 tussen Drachten en Drenthe gaat op de schop. De N381 wordt tussen Oosterwolde zuid en Smilde afgesloten voor alle verkeer van vrijdagavond 11 september 18.00 uur tot maandagochtend 14 september 6.00 uur. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Meer informatie is te vinden op www.n381.nl.

Tot half 2016 krijgt u op de N381 te maken met wegwerkzaamheden. Provincie Fryslân werkt hier aan een veilige weg en goede bereikbaarheid voor Zuidoost Fryslân.

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

@projectN381

Trotse sponsor

VOORGERECHTEN

• Een heerlijke pittige iets wat zoete tomatensoep met stukjes vlees • Licht gebonden mosterdsoep met Friese droge worst • Kippensoep met vermicelli en peterselie • Mandje stokbrood met huisgemaakte kruidenboter • Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, zonnebloempitten en kaas ( meerprijs € 2,50 ) • Salade met brie, komkommer en appel gegratineerd met honing • Frisse galia meloen met rauwe ham • Salade met dun gesneden gebraden kipfilet, sinaasappel, pijnboompitten en kerriesaus • Tonijnsalade met komkommer, tomaat, augurk en ui • Duo van Noorse garnalen met cocktailsaus en gefrituurde garnalen in filodeeg ( meerprijs € 2,00 ) • Gerookte forel met bieslookmayonaise op een bedje van sla Al onze gerechten zijn ook los te bestellen. Diverse kindergerechten.

HOOFDGERECHTEN

• Huisgemaakte kipsaté met satésaus en kroepoek • Varkenshaasje met champignonroomsaus ( meerprijs € 2,50 ) • Varkensschnitzel met champignonroomsaus • Gebakken reepjes gyros met tzatziki • Wrap gevuld met gekruid gehakt, maïs, ui en paprika met kaas uit de oven en tacosaus • Roergebakken ossenhaaspuntjes (diamant haas) in teriyakisaus ( meerprijs € 3,50 ) • Gegrilde kipspiesjes met pestoroomsaus • Combinatie van spareribs en chickenwings met chilli- en knoflooksaus (meerprijs € 3,50) • Gebakken pangafilet met remouladesaus • Gebakken kabeljauw met kruidenkorst • Zalmstokjes geserveerd met een dip van mayonaise, yoghurt, wasabi en bieslook ( meerprijs € 3,50 ) • Vegetarische ravioli met roerbakgroenten en een topping van oude kaas en rucola

Wij heten u van harte welkom!

M us

ic M e e t i n g

NAGERECHTEN

• Boerenroomijs met slagroom • Dame blanche met slagroom • Boerenroomijs met advocaat en slagroom • Vers fruit met mangosorbetijs en slagroom ( meerprijs van € 1,50 ) • Vanille / aardbeien ijstaart met aardbeien saus en slagroom • Sinaasappelbavarois met slagroom • Slagroomsoesjes met chocoladesaus en boerenroomijs • Griekse yoghurt met verse aardbeien en aardbeiensaus • Huisgemaakte cheesecake met siroop en slagroom ( meerprijs € 1,50 ) • Koffie / thee of cappuccino met lekkernij • Alcoholische koffie : Irish/Spanish/Italian/ Friese Coffee ( meerprijs € 3,00 )


Sa!

9 september 2015

5

www.sa24.nl

Ineke Geertsma noodgedwongen zelfstandig ondernemer

‘De Krobbedobbe ticht? Dat nea’ Eigenlijk was ze het helemaal niet van plan. Toch is Ineke Geertsma (57) sinds dit jaar zelfstandig ondernemer. Door nieuwe regels werden kleine peuterspeelzalen met sluiting bedreigd. Zo ook De Krobbedobbe. “It soe my sa oan ’t hert gean as hjir de doar op slot gie.”

komen, denkt Ineke. Ze ziet echter wel degelijk bestaansrecht voor De Krobbedobbe. “Der wenje hjir in protte jonge gesinnen en der komme ek genôch nije gesinnen by. En yn Sigerswâld is hielendal neat mear oan opfang. Ek komme der in protte bern út it bûtengebiet en in inkelde sels út Oerterp.”

ouders zeker weten dat ze hun kind veilig en vertrouwd achter kunnen laten op De Krobbedobbe. Speciaal hiervoor opende ze een besloten Facebook-pagina. “Lêstendeis wie der in famke dat it dreech

hie mei ôfskied nimmen. Fiif minuten neidat mem fuort wie, siet se moai te boartsjen. Sa’n fotootsje set ik dan op Facebook, dan kin mem sjen dat alles oké is.”

Bieden maar...

Twee groepen

Ineke Geertsma geniet van het peuterwerk. FOTO: SIETSE DE BOER

De Krobbedobbe telt op dit moment zestien kinderen, verdeeld over twee groepen. “As der in protte bern ekstra komme, dan kin ik altyd noch in moarn of in middei derby dwaan foar in nije groep.” Ineke Geertsma hanteert het systeem van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het verplichte programma omvat aandacht voor taalontwikkeling of –achterstanden, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

FRIESCHEPALEN Toen duidelijk werd dat Timpaan Welzijn kleine speelzalen af wilde stoten, ging Ineke bij zichzelf te rade. Ze is al 25 jaar juf in Frieschepalen; sluiting zou indruisen tegen alles wat ze aan ervaring en contacten had opgebouwd. De beslissing om De Krobbedobbe zelfstandig voort te zetten, nam ze weloverwogen. “It moast wol allegear hiel fluch gean, mar ik ha alles goed ûndersocht.” Ze sprak Plaatselijk Belang en de ouderraden van de basisscholen om te pol-

Hierin is nauwe samenwerking met de basisscholen. “Mar ik fyn it wol belangryk dat it bern in bern wêze mei. Dat se gewoan boartsje kinne sûnder dat in folwoeksene der altyd boppe-op sit. We wikselje it hjir ôf. Wurkje ûnder begelieding en frij boartsje. Ik hâld de ûntwikkeling fan de bern goed yn ‘e gaten. En altyd: hoe kin ik in bern helpe om harsels te oerwinnen, dat se mear doarre.” Minstens zo belangrijk vindt Ineke het dat

sen hoe zij erover dachten. “Se wienen it allegear mei my iens.” De twee basisscholen, speelzaal en dorpshuis werken nauw samen sinds ze in 2012 hun intrek namen in de brede school. Frieschepalen ligt in een zogenaamd krimpgebied. Sinds 1 januari mag een gediplomeerd leidster maar acht kinderen in een groep onder haar hoede hebben. Een grotere groep betekent een tweede leidster. Zover zal het in het dorp niet

Meepraten over begrotingspijn BEETSTERZWAAG Net als vijf jaar geleden, toen de gevolgen van de economische crisis de gemeentelijke beurs voor het eerste flink raakten, gaat de Opsterlandse politiek ook ditmaal weer bij de eigen burgers te rade over de verdeling van de financiële pijn. De burgerinbreng van 2011 volstaat niet meer, de nieuwe tekorten vragen om nieuwe pijnlijke maatregelen.

Hoe lost Opsterland het tekort van 800.000 euro in 2016 op? En wat verder te doen om het resterende gat van 1,3 miljoen euro over de jaren erna te dichten? Deze week belegt de gemeenteraad drie inloopavonden in respectievelijk Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp om de nijpende toestand van de gemeentelijke financiën met inwoners en maatschappelijke groeperingen te bespreken. Dat gebeurt aan de hand van vier mogelijke scenario’s, waarin ook heilige huisjes als verhoging van de OZB niet langer worden ontzien. Maandagavond gaf de raad goedkeuring aan

de exercitie, al was dat nog slechts een formaliteit; de participatiebijeenkomsten stonden als gevolg van tijdsdruk al ingepland. Klaas de Boer van BAS distantieerde zich als enige van de gang van zaken met het argument dat zijn partij zich niet wenste te schikken in een rol van ‘grijze muis’. Dat kwam hem op een reprimande te staan van PvdA-voorman Roel Vogelzang: “Wy hawwe yn de klankbordgroep de fjouwer scenario’s wiidweidich besprutsen. Dan begryp ik net dat jo no ynienen mei beswier komme.” Groot voorstander van de burgerparticipatie, Romke de Jong van D66, maakte een tegenwerping van andere orde; hij vindt de inloopavonden hopeloos ouderwets in de huidige digitale tijd. “Sa berikke wy de jongerein en drokke twafertsjinners net. Wy moatte de sosjale media brûke om ús boargers derby te belûken.” Omarmt de raad het voorstel van D66 bij een volgen-

de raadpleging dan werkt het college uiteraard mee, aldus wethouder Rob Jonkman. Maar hij waarschuwde voor haken en ogen: “Digitale participatie vraagt om sterk versimpelde stellingnamen en het is de vraag of dat de raad helpt bij de uiteindelijke politieke afweging.” De bezuinigingsscenario’s die deze week de leidraad vormen voor de burgerinbreng zijn al behoorlijk scherp gesteld, aldus Jonkman. Maar het is niet realistisch om te veronderstellen dat een voorkeurscenario ook een-op-een zal worden overgenomen. “U weet ook dat de politiek zo niet werkt.” Net als in 2011 zijn het ook dit keer vooral de maatschappelijke organisaties en verenigingen die zich laten horen, verwacht de wethouder. De gemeente heeft om die reden alle belangengroepen nog eens apart per brief uitgenodigd. “En ook al komen slechts enkele tientallen mensen opdagen, zij vertegenwoordigen wel het gros van onze inwoners.”

De Belvedère in Bakkeveen.

FOTO: ARCHIEF SIETSE DE BOER

BAKKEVEEN De gemeente Opsterland heeft een uitkijktoren in de aanbieding: de Belvedère in Bakkeveen. Volgens wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland staat er geen prijs op de toren. “Het is eigenlijk een kwestie van: tegen elk aannemelijk bod. De prijs kan nooit de belemmering zijn.” De 23 meter hoge toren is tien jaar geleden in gebruik genomen en al vanaf het begin in gemeentelijke handen. Jonkman: “Maar het is niet onze kerntaak om een uitkijktoren te exploiteren.” En dus kunnen belangstellenden zich melden. De wethouder denkt dat er voor ondernemers wel mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld abseilen. “Er geldt ter plekke wel een bestemmingsplan, maar ik wil proberen daar zo flexibel mogelijk mee om te gaan.” De Belvedère is een van de gemeentelijke eigendommen die in het kader van de bezuinigingen te koop staan of te koop komen. Voormalige scholen in

Siegerswoude en Frieschepalen en Huize Bordena in Beetsterzwaag zijn al bij een makelaar ondergebracht. Jonkman verwacht dat daar nog een paar panden bijkomen. Het dorpshuis in Jonkerslân komt vrij, na verhuizing naar de voormalige basisschool. En de concentratie van de basisscholen in Gorredijk levert ook drie vrijstaande scholen op (De Vlieger, De Tsjerne en De Flambou). In Beetsterzwaag wordt gezocht naar een oplossing voor de muziekschool. Hoofdhuurder Ateliers Majeur vertrekt aan het einde van het jaar. “We hebben ook nog een paar kerktorens en klokkenstoelen, maar daar is niet zoveel belangstelling voor. Daarover zijn we in gesprek met de Stichting Alde Fryske Tsjerken.” In Bakkeveen wil Opsterland ook nog afscheid nemen van het doolhof, direct bij de Belvedère. Verdwalen is blijkbaar ook niet echt een kerntaak van de gemeente.


Drachten

-

Drentse

grens

Openstelling Eerste deel N381 tussen bocht Wijnjewoude en Donkerbroek open vanaf 14 september 2015

openstelling EErstE dEEl N381 tussEN bocht WijNjEWoudE EN doNkErbroEk opEN Donderdag 14 september gaat de westbaan van de nieuwe dubbelbaanse N381 open voor verkeer. Voortaan gaat het verkeer bij de bocht van Wijnjewoude rechtdoor, dan onder de Weinterp door om zo bij ’t West via de op- en afritten weer op de huidige N381 te komen. De volgende stap is het bouwen van de oostbaan en het verwijderen van de bocht bij Wijnjewoude. Kijk voor meer informatie op www.n381.nl.

Tot half 2016 krijgt u op de N381 te maken met wegwerkzaamheden. Provincie Fryslân werkt hier aan een veilige weg en goede bereikbaarheid voor Zuidoost Fryslân.

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

@projectN381


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 9 september 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Hoorzitting

Bekendmakingen Beetsterzwaag

Op 9 september 2015 is er vanaf 19.15 uur een hoorzitting van de Bezwarencommissie. De hoorzitting is openbaar en wordt gehouden in ‘t Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Het betreft de volgende zaak: 19.15-19.35 uur: Het bezwaarschrift van mevrouw J. te Biesebeek en de heer J. Stienstra, gericht aan Talant, de Wissel 1 Beetsterzwaag, verleende omgevingsvergunning voor de kap van 195 bomen. Het is mogelijk dat de agenda door omstandigheden wordt gewijzigd. Over de actuele agenda kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bezwarencommissie (0512) 386 232. De stukken die betrekking hebben op de zaak liggen voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor op werkdagen contact opnemen met de secretaris van de Bezwarencommissie. Het is ook mogelijk afschriften te krijgen van deze stukken.

Verleende omgevingsvergunning - werkzaamheden aan monument, Hoofdstraat 85 - 87 Ingediende aanvraag evenementenvergunning - Bourgondisch Beetsterzwaag, zaterdag 12 september 2015 van 17.00-24.00 uur en zondag 13 september 2015 van 14.00-22.00 uur, Lycklamapark, Hoofdstraat 80

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Gorredijk

Verkoop snippergroen Frieschepalen, Ureterp en Siegerswoude

Verleende omgevingsvergunning - vergroten bedrijfspand, Wetterkant 5b

De gemeente Opsterland is in september 2013 gestart met de actieve uitgifte van snippergroen. Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel. Eigenaren van woningen worden in de gelegenheid gesteld stroken gemeentegrond te kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Het project wordt dorpsgericht uitgevoerd.

Ingediende aanvraag standplaatsvergunning - verkoop van vis, zaterdag van 10.00-15.00 uur, parkeerplaats

In Frieschepalen, Ureterp en Siegerswoude wordt binnenkort overgegaan tot actieve uitgifte van deze stroken openbaar groen. Voor inwoners van de gemeente Opsterland is dit een uitgesproken kans om hun perceel te vergroten. Ook wordt door het project Snippergroen oneigenlijk gebruik van gemeentegrond gereguleerd.

Verleende collectevergunning - potgrondactie, van 21 tot 26 maart 2016

Helaas is niet in alle gevallen verkoop van (in gebruik genomen) snippergroen mogelijk. Bijvoorbeeld als de grond bestemd is voor een (eventuele) toekomstige ontwikkeling. Daarom beoordeelt de gemeente na ontvangst van een aanvraag of de (in gebruik genomen) grond wel of niet uitgeefbaar is.

Verleende omgevingsvergunning - vestiging van kleinmetaal-bedrijf, Compagnonsfeart 81

Verlaagd tarief De prijs van de grond is gedurende het project Snippergroen tijdelijk verlaagd van € 75,- euro per m² naar € 60,- per m², kosten koper.

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Lippenhuizen

Nij Beets

Overige Verleende collectevergunning - verkopen van taart, van 19 t/m 24 oktober 2015 in Ureterp en Frieschepalen - flessenactie, van 2 tot 6 januari 2016 in Wijnjewoude en Hemrik - verkopen van potgrond en viooltjes, van 19 tot 26 maart 2016 in Wijnjewoude, Bakkeveen en Hemrik

Wijnjewoude

Ingediende aanvraag evenementenvergunning - Roedelfest op 17 oktober 2015 van 20.00-02.00 uur, Merkebuorren 101

Voor meer informatie over het project Snippergroen en het aanvraagformulier voor de aankoop van gemeentegrond kunt u terecht op www.opsterland.nl.

Wat heeft de raad van Opsterland besloten? Op maandag 7 september 2015 heeft de raad onder andere • Marcel van Opzeeland toegelaten als lid van de gemeenteraad; • €112.500,- ter beschikking gesteld voor de verbouw van dorpshuis ’t Trefpunt in Jonkerslân; • €15.000, ter beschikking gesteld voor duurzame bouwmaatregelen met betrekking tot dorpshuis ’t Trefpunt in Luxwoude. De volledige besluitenlijst staat op www.opsterland.nl/gemeenteraad. De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 21 september 2015. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag en begint 19.30 uur. De agenda en overige vergaderstukken worden van te voren gepubliceerd op de raadswebsite. Voor actuele raadsinformatie zie: www.opsterland.nl/gemeenteraad. U kunt ook contact opnemen met de griffie, telefoon (0512) 386 299, e-mail: griffier@opsterland.nl.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

‘De vaataandoening in haar hoofd veranderde ons leven op slag.’

Elke dag schoppen harten vaatziekten honderden levens overhoop.

De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee


Sa!

9 september 2015

9

www.sa24.nl

Warrewei 15, Tijnje

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

Dikke liefde

“Moast hjir wêze.” Anne Wagenaar steekt zijn hoofd vanuit de openstaande zijdeur van het woonboerderijtje aan de Warrewei. “De voordeur gebruiken we eigenlijk nooit”, verduidelijkt dochter Tineke, die ook even komt kijken wat voor onnozelaar aanbelt terwijl je toch zo kunt doorlopen. “Kom maar binnen.” TIJNJE Jawel, Anne heeft wel tijd voor een praatje, de olifantskop moet toch drogen. Of heeft hij nou te veel gezegd, overlegt hij met Tineke. Ach nee, het dorpsfeest is al lang en breed begonnen als woensdag de krant uitkomt. Anne hoort bij de buurtploeg die de versierde wagen van de Lytse Tynje opbouwt voor de viering van het 105-jarig bestaan van het dorp. “Nee, foar it timmerjen ha we genôch handige mannen yn ‘e buert. Ik fervje de boel in bytsje op.”

De wagen staat aan de overkant onderdak in de oude melkfabriek. Feest: zo luidt het overkoepelend thema van de

versierde wagens, vertelt Tineke. “Daar kan je alle kanten mee op, wij hebben er circus van gemaakt.” Tineke zat in de voorbereidingscommissie, vertelt broer Gerard die ook bij het gesprek aanschuift. “Ze heeft ook de bijbehorende flyers ontworpen, dat kan ze vet goed.” Dat mag ook wel met haar grafische opleiding, meent Tineke bescheiden. “Ieder doet wat hem het beste ligt, we hebben een hele actieve buurt.” Anne knikt, buurvrouw Erna van even verderop coördineert de gang van zaken: “Sy seit wa wat docht en dan komt it ek klear.”

Zeskamp

Gerard is niet zo van het knut-

Anne Wagenaar (rechts) met zoon Gerard en dochter Tineke. FOTO: SIETSE DE BOER

selen of schilderen, hij doet straks wel mee aan de zeskamp. Vorige keer was hij de sterkste met spijkerbroekhangen, dik vier minuten hield hij het vol; de militair naast hem gaf veel eerder op. Gerard heeft dit jaar weer een nieuwe studie opgepakt: Sport, Recreatie en Toerisme in Leeuwarden. “Valt wel tegen als je een jaar gewerkt hebt.” Het is zijn derde opleiding, hiervoor haalde hij het detailhandel- en het kokdiploma. Maar werken in een winkel is hem te saai

en in de horeca draai je lange slechtbetaalde uren. Hij kan wel lekkere kerriesoep maken. De twintigers verwachten nog wel een jaar of drie bij heit en mem te wonen, maar dat vinden ze geen enkel probleem. “Onze ouders zijn al dertig jaar bij elkaar, maar het is nog steeds dikke liefde. Wij hebben het hier goed”, zegt Tineke. Op school hoort ze wel andere verhalen; studiegenoten nemen haar gauw eens in vertrouwen om hun hart te luchten. “Dat hat se fan har

Herfstweer speelt activiteiten parten

Bezorging Sa!

WIJNJEWOUDE/URETERP Septem-

ber staat bol van de activiteiten, maar geen van de organisaties hield rekening met het herfstweer van afgelopen weekend. Het water kwam soms met bakken uit de lucht. Lastig voor de feestterreinen om al dat vocht te verwerken. In Ureterp was dat reden om het optreden van de Showband Oerterp te laten vervallen en enkele onderdelen van de zeskamp naar de tent te verplaatsen. De oriëntatierit viel ook in het water. Motoren kwamen er niet en slechts drie auto’s reden de route van 125 kilometer. Enkele optredens van de jaarlijkse Willedei in Wijnjewoude werden verplaatst naar binnen. Maar als je echt ‘wille’ hebt, zoals op de foto, doet een beetje water er ook niet toe.

GORREDIJK Als het goed is, ontvangt u iedere week op woensdag een nieuwe editie van Sa! in de bus. En als dat niet zo is, horen wij dat graag. Zonder deze meldingen kunnen wij namelijk ook geen actie ondernemen naar onze verspreider. Over alle bezorgklachten hebben wij contact met de verspreider en heel vaak worden de problemen opgelost. Door de bezorger erop aan te spreken of door de bezorger te vervangen.

Wille zit soms ook in een frikadel en een broodje hamburger. FOTO: SIETSE DE BOER

Echtpaar Zijlstra: ‘We kinne noch hieltiid goed opsjitte’ BEETSTERZWAAG Rinse Zijlstra (88) en Siebrich Zijlstra-Van Dalen (83) vierden afgelopen zondag dat ze elkaar zestig jaar geleden het jawoord gaven. Ze leerden elkaar kennen in Franeker op een bijeenkomst van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. “We kinne noch hieltiid geweldich goed opsjitte. En troch de bern ha we it altyd tige plezierich, dat is de freugde yn ús libben”, vertelt mevrouw Zijlstra. Haar man woont vanwege gezondheidsproblemen sinds kort in Huys ter Swaach. “Middeis bin alle bern west en

mem”, weet Anne. “Alie kin ek goed lústerje as oaren mei problemen bij har komme.” Alie is momenteel aan het werk. Anne is werkloos sinds zijn oude werkgever Beusmeat besloot om de bedrijfsactiviteiten te concentreren in Lekkerkerk. Hij werkte er 35 jaar, eerst in Tijnje en daarna in Leek. Nu kijkt hij om naar wat anders, maar dat valt niet mee op je vijfenvijftigste. “Ik kom de dei wol troch, hear. Yn en om it hûs is genôch te dwaan.”

ha we yn Het Witte Huis it diner hân. Koart mar heftich sa’n dei.” De vier zoons kwamen met een speciale verrassing. “Doe’t we 25 jier troud wienen, ha se in foto meitsje litten. No 35 jier letter, binne se wer krekt sa op it portret kaam, ek noch troch deselde fotograaf. Op dy earste foto hienen se alle fjouwer krollen, no bin se likernôch keal.” Rinse Zijlstra, afkomstig uit Easterwierrum, studeerde als econoom af aan de VU Amsterdam. Hij was 21 jaar voorzitter van de Christelijke Boe-

ren- en Tuindersbond en later ook burgemeester van Smallingerland (1975-1981). “Dat wie syn ding net. Doe is hy foarsitter fan de Rie fan Tafersjoch wurden by de Rabobank yn Utert.” De altijd politiek actieve Zijlstra stond in 1980 samen met Piet Steenkamp aan de wieg van het CDA. “Hy hat fjouwer jier yn de Twadde Keamer sitten en tolve jier yn de Earste Keamer.” Het zit in de familie: broer Jelle Zijlstra was minister-president, minister van Financiën en president van de Nederlandsche Bank. Siebrich Zijlstra volgde haar

man door het hele land. Ze woonden in Voorschoten, op Schouwen-Duiveland, in Drachten, Garderen en nu alweer twintig jaar in Beetsterzwaag. “Nei ús trouwen wie it te drok om der oar wurk by te dwaan. Us fjouwer jonges kamen jier op jier en ik ha in soad foar beppe en mem soarge.” Dat ze uiteindelijk neerstreken in Beetsterzwaag is puur toeval. “Freonen fan ús wennen hjir. Wy fûnen it prachtich, ek al om’t Rinse in golfer wie. De freonen seinen doe: as wy hjir weigean, krije jim de earste keap. En sa is ’t kaam.”

Op woensdagochtend brengt een Sa!-medewerker ook losse exemplaren rond. Ze liggen op tal van plekken waar veel mensen komen. In bijvoorbeeld winkels, bibliotheken en dorpshuizen. Heeft u nog een suggestie voor een aanvullend punt waar losse nummers moeten liggen? Laat het ons dan ook weten. Dan kijken we of we daar iets mee kunnen doen. Mensen in het buitengebied wonen vaak prachtig, maar krijgen geen huis-aan-huisbezorging. Een aantal buurten heeft dat opgelost door op een centrale plek een losse box of kist te plaatsen waarin wij iedere week een vast aantal exemplaren van Sa! deponeren. Ook een idee voor uw buurt? Meld het ons. Natuurlijk kunt u Sa! ook altijd lezen op onze website. Heeft u klachten of ideeën over de bezorging, laat het ons weten: redactie@ sa24.nl of 06-52 47 10 13.


Sa!

9 september 2015

11

www.sa24.nl

Ondernemers Gorredijk willen krachten bundelen

Iedereen moet meebetalen

Het is een veel voorkomend probleem bij winkeliers- en ondernemersverenigingen. Een deel van de ondernemers betaalt en organiseert de gezamenlijke activiteiten, terwijl anderen meeprofiteren. In Gorredijk is dat niet anders. Een op te richten ondernemersfonds moet dat veranderen. GORREDIJK Doel van het ondernemersfonds is om alle belanghebbenden mee te laten betalen aan investeringen die bijdragen aan de verbetering van de economische positie van Gorredijk. Dat moet gebeuren via een verplichte heffing, zodat er geen zogenaamde free-riders overblijven. Het

is een constructie die al in een aantal andere plaatsen succesvol is ingevoerd. De gemeente zorgt dat het geld binnenkomt en draagt het dan over aan een onafhankelijke stichting. Ondernemersorganisaties die een gebied vertegenwoordigen kunnen dan op basis van plannen bij het

fonds een financiële bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht of andere feesten in het centrum, maar ook voor het schoon en veilig houden van de omgeving en algehele promotie van Gorredijk als ondernemers- en winkeldorp. Een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende ondernemersverenigingen in Gorredijk heeft de plannen voor het fonds uitgewerkt. Volgens woordvoerder Jappie Veenstra telt de bebouwde kom van Gorredijk 240 bedrijven die voor de aanslag in aanmerking komen. Het gaat om bedrijven die vanaf de openbare weg zichtbare reclame voe-

ren. Ieders bijdrage is afhankelijk van de OZB-waarde van de bedrijfspanden. Veenstra verwacht per jaar op deze manier zo’n 120.000 euro binnen te halen. Geplande invoering is 1 januari 2016. Janko Lolkema adviseert de werkgroep. Hij is in meerdere plaatsen betrokken bij dergelijke fondsen. “Je ziet dat ondernemers door een ondernemersfonds beter gaan samenwerken en hun belangen veel beter weten te behartigen.” Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland heeft eerder al laten weten mee te willen werken aan een dergelijk plan. Maar alleen onder de

voorwaarde dat er voldoende draagvlak onder de ondernemers is. Op 15 september kunnen ondernemers uit het winkelgebied zich uitspreken, op 28 september is er een avond voor het industriegebied. Wettelijke bepalingen rond ondernemersfondsen schrijven voor dat de mening van de helft van het aantal bedrijven bekend moet zijn en dat daarvan de helft vóór moet zijn. In Gorredijk gaat het dan om zestig bedrijven. Het laatste woord is aan de gemeenteraad die in moet stemmen met de verordening om de heffing algemeen verbindend te maken.

Rients en Nicole maken bij iedereen een feestje Het was voor Rients en Nicole Miedema afgelopen weekend even terug naar vroeger tijden. Tijdens het Zomerfeest stonden zij weer eens een heel weekend in een snackwagen. Net zoals Rients dat jaren terug ook hele zomers lang deed. “Efkes byspringe yn eigen doarp. Hiel leuk. Jo komme in bult âlde kunde tsjin.” En een breed netwerk hebben de Miedema’s, nadat zij jarenlang in Ureterp uitbaters waren van Café It Alde Sté.

boost jûn. Sy ha nochal wat klanten dy’t foar in feestje of in evenemint sykje nei materiaal dat se hiere kinne. Wy ha no in loads dy’t hartstikke fol leit.”

URETERP

Sinds twee jaar vult het echtpaar Miedema de dagen volledig met de horecaverhuur. Catering van feestjes en de verhuur van een tentje deden ze ook al vanuit het café. “Mar dizze aktiviteiten binne no hiel bot groeid.” Belangrij-

Nicole en Rients Miedema. FOTO: SIETSE DE BOER

ke oorzaak van de expansie is de samenwerking met ho-

recagroothandel ActiFood in Oosterwolde. “Dat hat ús in

Irolt herleeft op Skimerjûnfestival De voorverkoop voor het negende Skimerjûnfestival op vrijdagavond 25 september is begonnen. Opnieuw fungeren de museumgebouwen van It Damshûs in Nij Beets als smûke podia voor de optredens. Schemerlampen, houtvuurtjes, de volle maan en brandende fakkels brengen de eigen sfeer op het festival. De organisatie is trots dat het

NIJ BEETS

voor de editie van dit jaar is gelukt de roemruchte folkband Irolt weer bij elkaar te krijgen. Ze geven dit jaar een klein aantal reünieconcerten, de aftrap is op het Skimerjûnfestival. Met de Pyrates en Cochon Bleu zijn nog twee echte festivalbands binnengehaald. Andere deelnemers aan het festi-

val zijn onder andere: Howling and the moon, Bark, Wouter van der Wal, Inez Timmer, The Howdy Boys, Assenachs, Jan Durk van der Meulen, Nanne en Ankie, Sido Martens en Tseard Nauta. Entreeprijs: 18 euro per persoon. Kaarten reserveren kan via sikke.marinus@planet.nl onder vermelding van het aantal kaarten, naam en adres.

Want een feestje is tegenwoordig niet meer gewoon een feestje. Veel mensen zijn op zoek naar iets aparts. “Minsken wolle fermakke wurde.” En dus zit Rients regelmatig bij mensen aan tafel te brainstormen. “Op ynternet is fan alles te finen. Minsken witte wol ûngefear wat se wolle. Meielkoar wurkje wy de ideeën dan út.” En dus is een bruiloft on the beach in een loods geen uitzondering meer. Met zand, palmen en een bar in het midden. “It moat net standaard wurde, mar dêr fine wy altyd wat op. Prachtich wurk.” Met dank aan de crisis hebben mensen ontdekt dat een feestje thuis ook veel mogelijkheden biedt. “En dan ha je neat te krijen mei in rookferbod en slútingstiden. It smyt miskyn wat mear wurk op, mar jo binne ek folle fleksibeler. En jo ha dan krekt wat oars, wat

in oar net hat. En at minsken it wolle, fersoargje wy alles. Ha se hielendal gjin soargen mear.” Naast de verhuurtak is het echtpaar ook volop actief in de catering, Nicole haar domein. “Minsken kinne op ynternet sjen wat wy biede. En dan meitsje wy yn oerlis in pakket op maat.” Hierbij vraagt Nicole ook nadrukkelijk naar mogelijke allergiën van de gasten. Rients levert zelf zijn materiaal af. Dat directe contact vindt hij belangrijk. “It is ek in stikje ekstra service foar de minsken. Fertelle hoe’t it allegearre wurket en sa. Dan hâlde wy it materiaal ek langer goed.” De ontwikkelingen gaan door en dus is Miedema steeds weer op zoek naar nieuwigheden. Eten met vermaak lijkt een nieuwe trend te worden. “Ik ha no in showcooker kocht. Dy kinst oeral brûke. Mei in kok derby is dat wat geweldigs. Earder hiene wy mar in healjier wurk. No giet it it hiele jier troch.” www.miedemahoreca.nl

Nog geen AZC-locaties in het vizier BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland is nog steeds in overleg met het COA over mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad besloot eerder dit jaar dat Opsterland graag iets wil doen aan het nijpende vluchtelingenprobleem. Volgens wethouder Piet van Dijk is er echter nog steeds geen duidelijke locatie in het vizier. In Ureterp gaan sterke

geruchten over een mogelijk AZC op de plek van de voormalige voetbalvelden. Volgens Van Dijk is dit absoluut niet aan de orde. De wethouder benadrukt dat het COA alleen nog wil praten over locaties met minimaal 600 opvangplekken. In kleinere locaties, die bijvoorbeeld als dependance voor het AZC in Drachten dienst kunnen doen, is het COA nu niet geïnteres-

seerd. Eerder weigerde Opsterland medewerking aan een AZC voor 600 vluchtelingen in Gorredijk. Opsterland denkt graag mee met inwoners die iets voor vluchtelingen willen doen. Daarom is er op het gemeentehuis in Beetsterzwaag een Informatiepunt ingericht. Bedoeld om initiatieven te koppelen of mensen door te verwijzen naar de juiste instanties.

Kleine wasjes, grote wasjes GORREDIJK ‘Koop producten van Robijn en lever de kassabon in’. Met die actie won Maryke Drenth uit Hoornsterzwaag vorige week een nieu-

we wasmachine bij Jumbo Henk Split in Gorredijk. Voor de actie werkte Jumbo samen met EP: Van der Molen.


Meest verantwoorde

2015

super

markt

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 37 (zondag 6 t/m zaterdag 12 september 2015)

Bouw je eigen supermarkt Spaar voor PLUSBRiCKS!

2 VOOR

2 VOOR

3.

2.

49

Bertolli of Knorr Wereldgerechten

+ 1 PLUSBRiCKS

+ 1 PLUSBRiCKS

ZAKJE

Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken 4.14-6.38

2.79-3.29

ZAKJE

1.19-1.56

1.

50% KORTING

1.

99

00

49

Wicky Fruitdrink Alle sets à 10 pakjes, combineren mogelijk 2 sets 3.38-3.52

KILO 5.89 VOORDEEL VERPAKKING

4.

49

Verantwoorde keuze PLUS Korenlanders Rustiek Bollen of brood

Vers uit eigen oven Donker meergranen, rogge, spelt, vijgen-noten, volkoren spelt met zonnebloempitten, wit of deelbrood spek & ui Per stuk

Roosvicee Fruitdrink Alle pakken à 1,5 liter Per pak

PLUS Vers gesneden fruit

Alle schalen à 100-500 gram Bijv. fruitsalade de luxe schaal 500 gram 4.00 2.00

PLUS Schouderkarbonade Naturel Per kilo

Weekendpakker

2 VOOR

7.

Alléén geldig op 10, 11 en 12 september

99

Bio+ Schouderkarbonade kilo 8.45 Per 200 gram 2.10

1.69

do vr za

500 GRAM 7.99 Douwe Egberts Aroma rood Snelfilter, grove maling of bonen, alle pakken à 500 gram, combineren mogelijk 2 pakken 10.58-11.98

+GRATIS Burendagblik t.w.v. 4.99 bij 2 pakken OP=OP

PLUS Culinaire varkenshaas Mediterraans of naturel Per 500 gram

4.

49

37/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

9 september 2015

13

www.sa24.nl

Drie topevenementen Beetsterzwaag BEETSTERZWAAG Komend weekend (10 t/m 13 september) bruist Beetsterzwaag van de activiteiten. De organisaties van maar liefst drie evenementen hebben de handen ineen geslagen.

Kunsthuis SYB viert van donderdag t/m zondag haar vijftienjarig bestaan met de eerste Triënnale van Beetster-

zwaag. Een festival voor beeldende kunst waarbij een grote variatie aan kunstwerken en -projecten, ooit geboren in Kunsthuis SYB, als volwassen kunst terugkeren naar hun geboortedorp. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag, een nationaal evenement waaraan monumentaal Beetsterzwaag al jaren meedoet. Cen-

traal thema dit jaar: Kunst en Ambacht. Dit jaar maar met een beperkt aantal opengestelde monumenten, maar met op zaterdagmiddag wel een markt met muziek en oude en nieuwe ambachten. Het evenement is ook de start van de viering van 700 jaar Beetsterzwaag. Als derde evenement is er op zaterdag en zondag de eerste editie van Bour-

gondisch Beetsterzwaag. Een foodfestival voor smikkelaars in de tuin achter het Lycklamahûs. Met medewerking van de lokale horeca en met verrassende foodtrucks die speciaal voor het festival naar Beetsterzwaag komen. Het culinaire programma wordt omlijst met muziek.

presentearret:

Bourgondisch Beetsterzwaag

Eten en kletsen aan lange tafels Een groots evenement begint vaak met een simpel idee. Zo verging het ook Bourgondisch Beetsterzwaag, dat komend weekend de eerste editie beleeft. Met elkaar lekker eten, drinken en bijpraten aan lange tafels in de parktuin was het beeld dat bedenkers Lieuwe Krol en Martijn Beekhuizen voor zich zagen. BEETSTERZWAAG Een feest waarbij het hele dorp aanschuift om met elkaar en de buitenwereld te genieten van de geneugten van het leven en ontspannen bij te praten. Zo vat Lieuwe Krol van Doarpsrounte de bedoeling van Bourgondisch Beetsterzwaag samen. “Het festival speelt in op de trend van ‘streetfood’, gemaksvoedsel maar dan met biologische ingrediënten of van streekproducten. Duurzaam eten, ter plekke bereid op eigen Beetsterzwaagse wijze door de restaurants uit het dorp of door de rondreizende ‘foodtrucks’ die we hebben uitgenodigd. De feestgangers kunnen straks kiezen uit zo’n 35 deels nieuwe gerechten bij twaalf verschillende foodstands.”

ënten of streekproducten. Zo bereidt Lauswolt onder andere een rundvleesburger van Sweachster Angus, presenteert snackbar ’t Snackbearske een mini-fondue in bladerdeeg met kaas uit De Deelen en komt Het Witte Huis met een snack van waddenoesters. Bezoekers kunnen terecht bij deze lokale smaakmakers, maar ook bij de op festivals populaire foodtrucks als Las Fritas en Tante Tortilla.” Midden in de parktuin staat een centrale bar, met daaromheen enkele drankenstands voor dorstigen die wat aparts wensen. Zo mixt wijnhandelaar Peter Leon biologische cocktails, tapt Brouwerij Maallust uit

Veenhuizen streekbieren, en kunnen wijnliefhebbers het glas heffen bij de bar van Bubbles ‘n’ Bites. Krol: “We zorgen voor een culinaire en culturele sfeer waarbij iedereen zich thuis voelt en toch zal zeggen: ja, typisch Beetsterzwaag.” Het foodfestival gaat zaterdag om 17.00 uur van start en vanaf 18.30 uur is er livemuziek van de lokale band Frilly Fish, waarna als de donkerte invalt op een groot scherm de cultfilm Chef wordt vertoond. “Zie je het voor je: toeschouwers die onder het genot van een drankje op hun eigen kleedje in het gras liggen en naar een film kijken? Een DJ sluit de avond af met een ‘lounge-set’ tot middernacht. Lekkere relaxte dansmuziek, we gaan het park niet wegblazen.”

Hard glas

Op zondagmiddag gaat Bourgondisch Beetsterzwaag vrolijk verder met eten, drinken en muziekoptredens. De

scouting zorgt ervoor dat de eettafels toonbaar blijven en scheiden het afval tijdens het festival. Want ook dat hoort bij een duurzaam festival, volgens Krol. “Zo kopen de bezoekers bij binnenkomst ook een glas van hardkunststof, die ze bij elke stand weer voor een vers glas kunnen inwisselen. We willen geen park bezaaid met plastic drinkbekers.” De betaling voor alle lekkernijen geschiedt met speciale muntjes en wie er onverhoopt een paar mocht overhouden kan die altijd nog verzilveren in de winkels van het dorp, legt hij uit. Voor kinderen is er professionele opvang aan de speeltuinkant van het Lycklamapark. “Volgens mij hebben we aan alles gedacht en is het nu alleen nog een kwestie van mooi weer.” Over bezoekersaantallen maken Krol en consorten zich niet al te druk, de teller op de Facebookpagina van Bourgondisch Beetsterzwaag staat inmiddels op tweeduizend belangstellenden. www.bourgondischbeetsterzwaag.nl

Het idee ontstond in april tijdens de laatste Koningsdagviering, vertelt de voorzitter van de dorpsstichting. Ondanks de vele culturele initiatieven in het dorp is dat eigenlijk het enige evenement waar Beetsterzwaag massaal de straat voor opgaat. Kunnen we dergelijk vertoon van saamhorigheid ook niet aan het eind van de zomer losmaken, als iedereen weer terug is van vakantie, vroeg Krol zich met Rountekompaan Martijn Beekhuizen af. “Zo kwamen we op lekker eten, drinken en bijpraten aan lange tafels. En waar kan dat nu mooier dan in de tuin van het Lycklamahûs?”

Lokale smaakmakers

Op één na - “De kok van Lyf’s is helaas net op vakantie” - doen alle plaatselijke restaurants mee. Krol: “We willen als dorp niet alleen aanzitten, maar onszelf ook laten zien. De restaurants serveren stuk voor stuk twee of drie nieuwe gerechten van deels biologische ingredi-

Organisatoren Sacha de Vries, Lieuwe Krol, Martijn Beekhuizen en Tymo Dijkstra. FOTO: SIETSE DE BOER


Sa!

9 september 2015

15

www.sa24.nl

Eerste Triënnale van Beetsterzwaag: Sfear fan Ynset

Terug naar de geboorteplek Bij kunstenaars is een verblijf van zes weken in Kunsthuis SYB populair. Zonder afleiding van de Randstad in alle luwte geconcentreerd werken aan een project. Een aantal van hen is komend weekend terug in Beetsterzwaag, met hun kunstwerk. BEETSTERZWAAG Het zijn vaak bijzondere projecten waarmee kunstenaars nu al vijftien jaar naar Beetsterzwaag komen. Ze verblijven zes weken in Kunsthuis SYB om ongestoord te kunnen werken. In het weekend is publiek welkom om de ontwikkeling van het werk te volgen. De zes weken worden altijd afgesloten met een eindpresentatie voor publiek. “Voorwaarde voor deze projecten is dat de kunstenaars samenwerken met andere kunstenaars, het liefst vanuit andere disciplines”, vertelt artistiek leider Maritt Kuipers. “En we zoeken graag contact met de omgeving en het dorp. De kunstenaars moeten bij de aanvraag ook altijd heel goed motiveren waarom ze hun project graag in Beetsterzwaag willen uitvoeren.” De laatste jaren biedt Kunsthuis SYB op deze manier jaarlijks onderdak aan acht tot tien projecten.

Sybren Hellinga

Het hele idee van Kunsthuis SYB ontstond in 2000 na het overlijden van kunstenaar en galeriehouder Sybren

Hellinga. Hij bepaalde dat zijn galerie-woning in Beetsterzwaag bewaard zou blijven voor jonge kunstenaars. In de afgelopen jaren is dat idee volgens Kuipers steeds verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. “Alleen is een periode van zes weken voor de kunstenaars vaak te kort om het project helemaal af te ronden. De kunstwerken worden geboren in Beetsterzwaag, maar komen vaak elders tot wasdom. Daarom leek het ons leuk om ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum een aantal kunstwerken terug te halen naar de plek waar ze ontstonden. Het is de bedoeling dat het een terugkerend evenement wordt, eens in de drie jaar. In 2018 sluit het dan aan bij Kulturele Haadstêd.” De geselecteerde werken die komend weekend zijn te zien, dateren uit de periode vanaf 2008. Er is specifiek gekeken naar projecten die een relatie hebben met de omgeving en het dorp. Samen geven ze volgens Kuipers een goed beeld van Kunsthuis SYB. Deze

Golden Age, performance, Francesca Grilli, 2012

rode lijn loopt wat haar betreft de komende jaren door. “Belangstelling van kunstenaars is er voldoende, maar de financiering van kunstprojecten is steeds lastiger.”

Vijftien locaties

De kunstwerken tijden Sfear fan Ynset zijn van donderdag 10 tot en met zondag 13 september (12.00-19.00 uur) te zien op vijftien verschillende locaties in en rond Beetsterzwaag. De

beschrijving van de kunstroute in drie talen (Nederlands, Fries en Engels) is verkrijgbaar in het Toeristisch Informatie Punt in de Hoofdstraat. Naast de kunstwerken bevat het programma ook kunstperformances en muziek op bijzondere locaties. Entree: gratis.

Kijk voor het programma op www.triënnalevanbeetsterzwaag.frl

Open Monumentendag 2015

Heel Beetsterzwaag bakt De jaarlijkse Open Monumentendag van Beetsterzwaag verloopt dit jaar anders dan gebruikelijk. Het dorp start zaterdag de viering van het zevenhonderdjarig bestaan. Met taarten, liefst zoveel mogelijk. Dus aan de slag ‘Baksterzwaag’! Een vakjury beoordeelt al het lekkers en kiest de beste taart voor de 700-jarige. BEETSTERZWAAG Onlangs werd publiekelijk bekend dat Beetsterzwaag kan terugblikken op zeker 700 jaar geschiedenis. De naam van het dorp komt namelijk voor in de opsomming van de zogeheten ‘Kapellenlijst’ uit 1315, de oudst geschreven bron die gewag maakt van Beetsterzwaag. Waarschijnlijk gaat de historie nog verder terug, maar in 1315 wordt het dorp voor het eerst zwart-op-wit genoemd, vertellen Aafje Bohlander en Nardus Huiskes van Open Monumentendag Beetsterzwaag. “Wij vonden dat de Open Monumentendag niet aan het 700-jarig jubileum voorbij kon gaan en zochten naar een manier om alle inwoners bij de viering te betrekken. Dat doen we met een wedstrijd taartenbakken. We roepen iedereen op om zaterdag met een eigengebakken verjaardagstaart voor de dag te komen.” De verjaarsbaksels kunnen tot 14.00 uur worden ingeleverd, voorafgaand aan de opening van de markt voor Kunst en Ambacht - het werkelijke thema van de Open Monumentendag - achter het Lycklamahûs. “Een vakjury banketspecialisten van dorpsbakker Verloop beoordeelt de taarten en pikt de mooiste en lekkerste eruit”, aldus Bohlander. “De prijsuitreiking besluiten we met

‘EEN STUK TAART VOOR IEDEREEN’

tea-time, uiteraard met een stuk taart voor iedereen.”

Kunst- en Ambachtmarkt

Met de Kunst- en Ambachtmarkt breekt de organisatie met de open-huistraditie van de voorgaande jaren, waarbij bezoekers louter een kijkje in de vele historische gebouwen van het dorp konden nemen. “We hebben het landelijke thema aangegrepen om op één plek de voor Beetsterzwaag karakteristieke toegepaste kunsten en ambachten samen te brengen”, legt Huiskes uit. “Daarbij gaat het niet alleen om oude ambachten die met de gebou-

wen te maken hebben, maar ook om aanverwante beroepen die de adel ten dienste stonden.” Zo demonstreert steenhouwer Koos Fransen het uithakken van adellijke wapens in gevelstenen en laat hoedenmaakster Gon Hoogvliet zien hoe chique mode zich vertaalt in elegante hoofddeksels. Een heraldicus ontwerpt familiewapens en geeft tekst en uitleg over de betekenis van de gebruikte symbolen, en in weer een volgende stand brouwt een bierbrouwer de drank die in alle lagen van de bevolking aftrek vond. Al met al een markt van zo’n vijftien kenmerkende ambachten, aldus Huiskes.

Pokkenepidemie

In het Lycklamahûs is een doorlopende presentatie te zien over de 700-jarige geschiedenis van Beetsterzwaag. Toneelspelers van de Fryske Krite beelden personages uit die in deze presentatie voorkomen. Van abt Siardus en de dorpsdecimerende pokkenepidemie tot en met het grote tramongeluk uit de vorige eeuw. Overigens komen de liefhebbers van de monumentale panden ook dit keer aan hun trekken, stellen Bohlander en Huiskes gerust. “We geven historische rondleidingen in Lyndensteyn, het Armenhuis en de Van Teijens Fundatie. In de Dorpskerk kunnen bezoekers de hele middag luisteren naar concerten op het Van Dam-orgel.” De juryleden Jozef Verloop en Jan Schiere, chef banketbakker. FOTO: SIETSE DE BOER


IN VORM T (0512) 38 3215

www.arjenva .arjenvalk.nl lk.nl

Gratis Make-up advies op maat bij aanschaf van minimaal 3 LOOkX Make-up produkten naar keuze!

Van Harinxmaweg 7 Beetsterzwaag 06-13170668 www.visibleskincare.nl


Sa!

9 september 2015

17

www.sa24.nl

Op zoek naar negen jaar geschiedenis pomp Sudergemaal

Een bedrijfsklare eeuweling Het Sudergemaal huisvest een kwieke honderdjarige, die nog wekelijks draait als een tierelier. De Stork-pomp zorgde tot 1987 voor acceptabele waterstanden in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland. Vrijwilligers speuren naar de herkomst van de eeuweling. NIJ BEETS Het markante Sudergemaal staat aan het eind van de Ripen, vlak bij de nieuwe brug over het heropende Polderhoofdkanaal. Een prachtige plek, die nu via de weg en het water weer goed bereikbaar is. Het museumgemaal maakt deel uit van het openluchtlaagveenmuseum It Damshûs. Tien vrijwilligers, acht mannen en twee vrouwen, houden het gemaal in de weekeinden open, zorgen voor wisselende exposities en laten de pompen

draaien. Dat doen ze goed, want het aantal bezoekers is ten opzichte van vorig jaar al verdubbeld: de teller staat op 1.300.

Oorsprong

De honderdste verjaardag van de imponerende pomp in het Sudergemaal zorgde voor consternatie onder de vrijwilligers. Jarenlang hebben ze de bezoekers verteld dat de grote pomp afkomstig is uit het nabijgelegen gemaal ‘De Boorne’, dat rond 1924 werd afgebroken omdat het niet deed wat boze boeren verwachtten: deugdelijk waterbeheer. Die aanname staat op losse schroeven nu vrijwilliger Roel Lageveen de nauwgezette aantekeningen in de logboeken van beide gemalen naast elkaar heeft gelegd. “De pomp koe net op twa plakken tagelyk draaie, safolle is wol dúdlik”. Niemand kent nu de oorsprong van de pomp en dat zit Lageveen dwars. “Dat sykje wy út en miskien witte guon minsken wol mear”. Het geboortejaar 1915 staat er duidelijk op, maar waar was de pomp tussen 1915 en 1924? De beide pompen van het Sudergemaal hebben van 1924 tot 1987 dienstgedaan. De ruilverkaveling was toen

Over de leeftijd van de pomp kan geen misverstand bestaan. FOTO’S: SIETSE DE BOER

voltooid, de waterstand was permanent verlaagd. Afbraak dreigde voor het overbodig geworden gemaal. Gelukkig zorgden attente inwoners ervoor dat waterschap Het Koningsdiep het gemaal overdroeg aan It Damshûs. Daarmee was een van de allereerste elektrisch aangedreven gemalen in Fryslân gered. En dat niet alleen, beide pompen van het Sudergemaal zijn inmiddels weer bedrijfsklaar en er kan zelfs water verplaatst worden: 150 m3 per minuut. “Waar heb je dat nog?”, zegt Anne Nauta, een van de vrijwilligers die net een groep dames ontvangt. “In het Lemster Woudagemaal misschien, maar verder nergens…” Voor het rondpompen van het water

Veertig jaar met de collectebus op pad Collecteren voor het goede doel, veel mensen zijn er niet meer voor te porren. Te weinig tijd, geen zin, vervelende reacties aan de deur. Het tijdperk van geld geven aan de deur lijkt voorbij. Zo niet in Lippenhuizen. Al veertig jaar gaan Riekje Wierda (60) en Roelie Voolstra (72) door weer en wind om te collecteren voor KWF Kankerbestrijding. LIPPENHUIZEN

“Ik sjoch der elk jier nei út, it is myn wike”, zegt Riekje stellig. Deze week loopt ze haar vaste route: honderd adressen aan de Marten Janswei en Feestlân. “Ik stean der net by stil dat ik dit al fjirtich jier doch. Dêr bin ik hielendal net mei dwaande, ik rin gewoan.” Niet dat ze niks te doen heeft de rest van het jaar. Vijf dagen per week rijdt ze de taxi en elke morgen stapt ze om half zes op de fiets voor haar krantenwijk.

Mear oerhelje

Bewoners van de Buorsterwyk en een deel van ‘t Corso kunnen deze week Roelie aan de deur verwachten. “Ik fernim wol dat it de ôfrûne jierren wat minder wurdt. Jo moatte mear minsken oerhelje om wat yn ‘e kollektebus te dwaan.” Maar Roelie is over het algemeen tevreden over de opbrengst. “Ik tink ek dat it komt omdat de minsken my kenne, ik kollektearje yn myn eigen buert.” Dat is meteen ook het leukste aan het werk, vindt ze. Even een praat-

Jubilarissen Roelie Voolstra (links) en Riekje Wierda met Gerrit Prikken in het midden.

je maken met bekenden en kennismaken met nieuwe bewoners. Het idee van geld geven aan de deur is gelijk gebleven, toch is in veertig jaar collecteren wel het een en ander veranderd. Roelie: “Soms hast hiele diskusjes oan ‘e doar, oer it regear en sa.” Riekje: “Ik mis it noflike yn ‘e minsk wolris wat.” Waar beide dames niet over uit kunnen, is het gedrag van sommige men-

sen. Riekje: “Dan bellest oan en sjochst dat de minsken gewoan yn ‘e keamer sitten bliuwe. Se negeare dy gewoan.” Gelukkig overheersen de positieve reacties. Zo belde Riekje een keer aan bij een oudere meneer. “Nee, hjoed mar net”, vond hij. Riekje adrem: “Dan kom ik moarn wol wer.” De volgende dag rinkelden toch de munten van de man in haar collectebus. Zaterdag werden

zijn twee vrijwilligers nodig. “Voor de veiligheid”, zeggen de mannen. Bij andere demonstraties wordt er ‘droog’ gedraaid en daar kan één man of vrouw zich mee redden.

Jubileum

Het koperwerk glimt en de expositie van schilderijen, gemaakt door masterclass-leerlingen van Doet Boersma, is interessant. Het museumgemaal is ’s zomers open op zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Komend weekend is er muziek, op zaterdag een palingroker en veel aandacht voor de jubilaris. Groepen kunnen tot eind oktober ook op andere tijden een afspraak maken. www.damshus.nl

Kunstlezing BEETSTERZWAAG Eric Bos komt op dinsdagavond 15 september (20.00 uur) naar de dorpskerk voor een lezing over ‘Het sublieme in de kunst’. In de achttiende eeuw reisden dominees en kunstenaars door de Schotse Hooglanden en ontdekten iets dat de landschapskunst definitief zou veranderen. Eigenlijk was het geen ontdekking, maar een andere manier van kijken naar de natuur. In de natuur bleek iets subliems verborgen te zitten. Zo begon de kunst van The Sublime, over het ontzagwekkende waartegenover de mens een zandkorrel is. Kunstenaars zoeken ook de laatste tien jaar weer volop naar het sublieme. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om na te praten. Entree: 5 euro, inclusief koffie. Eric Bos is beeldend kunstenaar, kunstjournalist, schrijver, publicist en docent kunstbeschouwing aan de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen. Dit is de derde in een serie van vier kunstlezingen die Bos dit jaar verzorgt. www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl

Riekje en Roelie in dorpscafé Samen Eten in het zonnetje gezet. Niet door een verre onbekende van het KWF, maar door de eigen dorpsburgemeester Gerrit Prikken. Namens het KWF overhandigde hij een oorkonde, een bos bloemen en de tinnen collectebus voor meer dan veertig jaar collecteren.


De Club van Sa!

Sa! verloot onder de leden Hightea op Bilderberg Landgoed Lauswolt

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden: · Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Voor 4 personen t.w.v. € 118 Iedereen die als lid is ingeschreven voor 13 september dingt mee.

In samenwerking met:

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk

GRATI S BOEK

LEZERSACTIE Hoofdprijs RVS-Buitenhaard ter waarde van 359 euro

Overige prijzen

Lekkere prijzen bij een lekker evenement Lever de bon in en maak kans

Overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt bij Hotel-Restaurant Het Witte Huis Diner voor twee bij Restaurant Prins Heerlijck Driegangenmenu naar keuze voor twee personen bij restaurant ‘t Snackbearske

Vul onderstaande bon in Voornaam + achternaam Straat + huisnummer

B O N

Postcode + Plaats Telefoonnummer: Volledig ingevulde bonnen kunnen worden ingeleverd van zaterdag 12.00 tot zondag 22.00 uur in de daarvoor bestemde bussen op het festivalterrein. Winnaars worden volgende week bekend gemaakt in Sa!


Sa!

9 september 2015

19

www.sa24.nl

De bakens worden verzet

Jubileum geeft ISIS energie Zwem- en poloclub ISIS vierde afgelopen zaterdag het vijftigjarig bestaan van de club. De reünie gaf veel energie aan alle betrokkenen, stelt voorzitter Twan van Duijven tevreden vast. Broodnodige energie, want ISIS knokt om het hoofd boven water te houden. GORREDIJK “We durven geen visioenen te hebben over waar deze vereniging over vijftig jaar staat”, vertelt Van Duijven. “Zover kijken we simpelweg niet vooruit. We leven vandaag en we hopen dat we het morgen in ieder geval net zo goed, of heel misschien een klein beetje beter, hebben.”

Zwembad belangrijk

Wel proeft hij een nieuw elan binnen ISIS, dat in 1965 twee dagen na de opening van zwembad De Delte (10 juli) werd opgericht. “De positieve situatie rond het zwembad helpt ons wel. Dat hangt natuurlijk nauw met elkaar samen. Zonder zwembad geen zwemclub.”

Rob van Dijk, in de jaren tachtig tien jaar voorzitter van de club en later ook nog secretaris, schroomde tijdens de reünie ook niet het belang van het overeind houden van het zwembad te benadrukken. “Ik heb flink lopen lobbyen om mensen zover te krijgen zich in te zetten voor het zwembad. We kunnen deze accommodatie best in leven houden met zijn allen, al gaat dat niet vanzelf. Maar afgelopen jaar hebben toch meer dan 15.000 mensen een bezoek gebracht aan het zwembad.” De 69-jarige Van Dijk maakte de periode mee dat ISIS groeide van 35 naar zo’n 350 leden. “We waren een van de grootste verenigingen van

Klassieke motorraces

Waterpolo is terug in zwembad De Delte.

‘OOIT WAREN ER ZO’N 350 LEDEN’

Gorredijk en omgeving. Maar de tijden zijn veranderd, dat zie je in alle sporten terug.”

Nieuwe elementen

Daarom zet ISIS ook nieuwe elementen in, om nieuwe aanwas binnen te halen. Van Duijven: “We hebben dit jaar zeezwemmen georganiseerd en

dat lijkt weer een aantal extra leden op te leveren. We hopen daarnaast natuurlijk altijd nog jeugd aan ons te binden, maar we zetten ook meer in op de groep 40-plus. De balans verschuift, zo simpel is het.” En ISIS haalde deze zomer waterpolo weer terug naar het vertrouwde bad. De club heeft in DraGor een samenwerkingsverband met DZPC in Drachten en dat team trainde voor het eerst sinds jaren weer in De Delte, terwijl ook waterpoloteams uit Heerenveen en Joure in Gorredijk hun trainingsuren maakten. “We willen het waterpolo weer

laten zien aan de mensen. Anders maken ze er ook geen kennis mee.” Van Dijk maakte deel uit van de jubileumcommissie en genoot tijdens de reünie met volle teugen. “We hoopten op 75 belangstellenden, het waren er uiteindelijk bijna 100. Dat is heel mooi.” Ook Van Duijven had het uitstekend naar zijn zin. “Ik heb nog niet een heel lange geschiedenis in Gorredijk en bij de club, maar ik vond het mooi om al die mensen eens te ontmoeten, de verhalen te horen en te zien hoeveel plezier een vereniging mensen kan geven.

Match van de week

De motoren zijn minstens 50 jaar oud. ARCHIEFFOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Europees kampioen speedway en grasbaan Jannick de Jong geeft zondag 13 september (13.00 uur) het eerste startschot van de vijfde editie van de jaarlijkse internationale klassieke motorrace. De wedstrijddag op het tijdelijk ingerichte circuit op bedrijventerrein De Kromten bestaat uit oefensessies in de ochtend en twee wedstrijdmanches in de middag. Pure snelheid is niet de hoofdzaak, de herbeleving van de vroegere racerij staat voorop. Vanwege de veiligheid en de leeftijd van de machines gaan de podiumplaatsen naar degenen die hun ronden met het kleinste tijdsverschil weten te volbrengen. Tientallen coureurs uit Noord- en Oost-Nederland

verschijnen aan de start met Kreidlers, Yamaha’s, MV Agusta’s, Eysinks, BMW’s en DKW’s. Motoren die herinneringen oproepen aan de TT-races zoals die tot eind jaren zestig in Assen werden gehouden. De coureurs zijn een dagje ouder, maar komen aan de start in de kleding waarin ze vroeger reden. De motoren zijn minimaal 50 jaar oud. Initiatiefnemers Wietze Tolman uit Wijnjewoude en Theun de Leeuw uit Tijnje hebben in samenwerking met Rijdend Motorsport Museum een parcours uitgezet voor alle oude TT-klassen: 50 cc, 125 cc, 250 cc, 350 cc, 500 cc en de zijspanklasse. De eerste wedstrijdmanche is om 13.00 uur, trainingen zijn er al vanaf 11.00 uur. Entree: gratis.

GORREDIJK Sa! heeft er vanaf de start voor gekozen om niet allerlei sportverslagen in de krant mee te nemen. Er zijn veel te veel wedstrijden om daar iedere week verslag van te doen. En we willen natuurlijk iedereen zoveel mogelijk eerlijk bedienen. Vandaar dat we de sport vooral verslaan via wekelijkse achtergrond-

verhalen, zodat meerdere sporten aan bod komen. Afgelopen weekend is het voetbalseizoen weer begonnen, de meest beoefende sport in ons verspreidingsgebied. Als experiment gaan we daarom vanaf komend weekend van start met een match van de week. Een voetbalwed-

strijd die we er uitlichten. In ieder geval met een verslag op onze website, soms aangevuld met foto’s, soms aangevuld met aandacht in de krant. We proberen op deze manier de voetbalcompetities te volgen. Komend weekend beginnen we met de derby Oerterp-Udiros in de 3e klasse A. www.sa24.nl

Rechtgezet: Flaeijelkuier Vorige week is in het verslag van het Flaeijelontbijt de eerste editie van de Flaeijelkuier een beetje ondergesneeuwd. Er deden maar

NIEUWEHORNE

liefst 350 wandelaars mee aan de door Doelgericht Wandelen georganiseerde wandeltocht over 8, 15, 28 en 42 kilometer door de omgeving van

Oude-, Nieuwehorne en omliggende dorpen. Deelnemers passeerden langs de route op meerdere plaatsen figuranten en oude ambachten.  

Tegenvallend NK voor Age Flapper Voor springruiter Age Flapper werd het NK, afgelopen weekeinde in Ermelo, niet helemaal wat hij ervan gehoopt had.  De eerste dag liep uit op een deceptie voor de vorige week in Sa! geportretteerde ruiter. In de Z-klasse, rijdend op Danique van de familie Kuperus uit Beetsterzwaag, viel hij van het paard. “Dani-

LANGEZWAAG

que weigerde bij een hindernis, waardoor ik eraf gleed. Ik kwam staand terecht, dus ik had geen letsel, maar de wedstrijd was natuurlijk verloren.” Een dag later verliep de wedstrijd in de klasse M beter, met Capello van de familie Dijkstra uit Gorredijk. “In de eerste omloop foutloos en daarna één

balkje.” Het leverde de 21-jarige Flapper een 14e plek op in een deelnemersveld van 51 ruiters. Het weer zat bepaald niet mee voor het evenement, maar de springruiters hadden weinig last van de vele regen, aldus Flapper. “De wedstrijden waren niet op gras, maar op zand. Dat scheelde gelukkig een hoop.”


Sa!

9 september 2015

Zwemmen bij candlelight

Hobbybeurs

Tijdens de Open Monumentendagen (12 en 13 september; 10.00-17.00 uur) is het Kerkje Schurega open voor bezichtiging. Gelijktijdig is er een speciale hobbybeurs met veel deelnemers uit de omgeving. Met onder andere kantklossen, porselein schilderen, fotografie, breien, vilten, borduren, kaarten maken, boeken maken en miniaturen. Entree: 2 euro.

JUBBEGA

Diploma’s in De Wispel TIJNJE Na afloop van de zwem-

vierdaagse in natuurbad De Wispel haalden een aantal jeugdige zwemmers hun zwemdiploma. Een zwemdiploma A was er voor Anco Odinga, Hans Poepjes, Hidde Hylco Klitsie, Lea Lolkema en Sem Lolkema. Het zwemdiploma C was er voor Danique Mulder en Remco Jelsma. Anna Poepjes en Danielle Nieuwland haalden het diploma Zwemvaardigheid 1. Dominique Nieuwland behaalde Zwemvaardigheid II. www.tynje.nl/zwembad

Rommelmarkt Buur&Co

GORREDIJK Deelnemers aan het project Buur&Co organiseren zaterdag 12 september (10.0015.00 uur) een buurtrommelmarkt op de parkeerplaats naast Compagnonsstrjitte 28. Naast stands met tweedehands spullen is er voor de kinderen een springkussen aanwezig en worden er aan de bezoekers hapjes uitgedeeld. Het project Buur&Co loopt inmiddels bijna twee jaar en is onder andere bedoeld om onderlinge burenhulp te regelen.

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

21

www.sa24.nl

GORREDIJK Ter afsluiting van het seizoen organiseert zwembad De Delte op 12 september (20.00-22.00 uur) een romantische candlelight-zwemavond voor zwemmers vanaf 16 jaar. Een gezellige avond met muziek, alcoholvrije exotische cocktails en sfeervolle verlichting. www.dedelte.nl

Boekenmarkt

BEETSTERZWAAG De Tropische Kas organiseert op 12 september (11.00-15.00 uur) haar jaarlijkse tweedehands-boekenmarkt met boeken over natuur en historie. Deelnemers die

boeken willen verkopen zijn ook welkom. Opgeven bij Tjitske van der Horst: ptvdhorst@gmail.com  www.tropischekas.nl

Kunst in Opsterland Speelbos Sparjebird is ook dit jaar (13 september) het decor voor de jaarlijkse kunstmarkt Kunst in Opsterland. Met een zeer gevarieerd aanbod van bekende, maar ook nieuwe deelnemers in 45 kramen op een sfeervolle centraal gelegen plek in het bos. Met keramiek in verschillende technieken, unieke sieraden, schilderkunst, beeldhouwkunst in metalen en stenen

HEMRIK

beelden, houtsculpturen,  textielkunst, grafisch werk en fotografie. Eijer Producties uit Jubbega organiseert enkele dansactiviteiten, Tieneke van Montfort  loopt met pop Bubo door het publiek  en  Gitta Lichthart van Poppentheater Anansi vertelt en speelt een sprookje in het bos. Van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: gratis. www.kunstinopsterland.nl

Femmes Vocales

GORREDIJK Vrouwen die op hoog niveau willen zingen en ook bereid zijn thuis te studeren kunnen op 16 september proefzingen bij vrouwenkoor Femmes Vocales. Het koor telt 20 zangeressen en heeft plaats voor enkele nieuwe leden. Dirigent Claartje van Dokkum bereidt het koor voor op een aantal kerstconcerten. Bij Femmes Vocales gaan ambitie en plezier in het zingen hand in hand. Het repertoire is zeer

divers: van modern klassiek tot romantiek, en van barok tot folkloristisch. Er is ook veel aandacht voor stemscholing en koorklank. Femmes Vocales repeteert op woensdag (20.00-22.00 uur) in De Skâns. Het koor is aangesloten bij Stichting Ars Musica. Opgave voor het proefzingen via claartjevandokkum@ live.nl of telefonisch: 0521-577 595 (vanaf 11.00 uur).

Dorpsfeest Luxwoude

LUXWOUDE Drie dagen dorpsfeest in Luxwoude. Met op vrijdag 11 september Luxwoude’s Got Talent (20.00 uur), gevolgd door Drive-In EljayF. Op zaterdag is er een Duckrace (13.15 uur) en ’s avonds (19.45 uur) komen Jan Arendz en Marijke Geertsma langs met de voorstelling ‘Sterk Staeltsje’. Troubadour Sipke de Boer sluit de avond af. Op zondag is er een optocht (12.45 uur) en een zeskamp. www.dorpsfeestluxwoude.nl

SeniorWeb op maat SeniorWeb Gorredijk begint met een nieuwe vorm van computerlessen: Les op Maat. Cursisten geven zelf aan wat ze graag willen behandelen. Dat geldt dan voor één, twee of soms drie cursisten, dus niet voor een grote groep. SeniorWeb ervaart namelijk dat een volledige computercursus voor iemand die al voldoende basiskennis bezit, te veel of te lang kan zijn. De basiskennis rond een bepaald onderwerp vergroten kan in één of twee lessen. Onderwerpen voor Les op Maat: tekstverwerken, foto bewerken, vervolg Samsung-tablet of iPad, overstappen Windows 10, bijspijkeren Windows 7 en 8.1, mappen en bestandsbeheer. Eigen voorstellen zijn ook welkom. De gebruikelijke cursussen worden ook weer gegeven. Het nieuwe seizoen begint op 28 september. www.seniorwebgorredijk.nl GORREDIJK

of halloween-snijden. Bijzondere activiteit is een Jack Russellrace. De hondjes krijgen een eigen baan, bezoekers mogen hun eigen Jack Russell meenemen. Op zondag mogen waaghalzen proberen op het weiland te surfen, is er een zaagdemonstratie en maakt een karikaturist mooie schetsen van de bezoekers. Voor de kinderen is Billy de Clown van de partij en met Bareldo

WO 9 SEP

15:30 UUR | NIJ BEETS Keepersdag Sportpark vv Blue Boys 19:30 UUR | URETERP Informatie Begroting 2016 De Wier

DO 10 SEP 12:00 UUR | BEETSTERZWAAG Sfear fan Ynset 19:30 UUR | BEETSTERZWAAG Informatie Begroting 2016 De Buorskip

VR 11 SEP 12:00 UUR | BEETSTERZWAAG Sfear fan Ynset

ZA 12 SEP 09:30 UUR | BAKKEVEEN Giant Survivalrun Zwembad Dúndelle 10:00 UUR | GORREDIJK Rommelmarkt Compagnonsstrjitte 10:00 UUR | JUBBEGA Hobbybeurs Kerkje Schurega 10:00 UUR | OLDEBERKOOP Pompoenenweekend De Stelp 11:00 UUR | LANGEZWAAG Tsjerkekuier Mattheuskerk 11:00 UUR | BEETSTERZWAAG Tweedehands-boekenmarkt Tropische Kas 12:00 UUR | BEETSTERZWAAG Sfear fan Ynset 13:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kunst- en Ambachtmarkt Rondom Lycklamahûs 13:30 UUR | JUBBEGA Expositie Gerda den Os De Beage 17:00 UUR | BEETSTERZWAAG Bourgondisch Beetsterzwaag Tuin Lycklamahûs

ZO 13 SEP 10:00 UUR | OLDEBERKOOP Pompoenenweekend De Stelp 10:00 UUR | JUBBEGA Hobbybeurs Kerkje Schurega 11:00 UUR | HEMRIK Kunstmarkt Opsterland Speelbos Sparjebird

Tiende Pompoenenweekend OLDEBERKOOP Kaasboerderij De Stelp organiseert komend weekend, 12 en 13 september (10.00-17.00 uur), voor de tiende keer een Pompoenenweekend. Dat betekent een extra feestelijk programma. Naast mooi gedecoreerde pompoenen en kalebassen is het terrein vol met uiteenlopende activiteiten, zoals zandsculpturen maken, een workshop pompoendecoratie

AGENDA

kunnen kinderen pottenbakken. Het hele weekend is er livemuziek uit de regio, waaronder The Lion Rules uit Ter Idzard en popkoor 4EverFun uit Oosterwolde. ’s Zondags zijn er Berkoper muzikanten met de Brommer Rieders Band en het Berkoper Popkoor. Tussendoor speelt dweilorkest De Heegemer Dekdweilers. Entree: 3,50 euro (vanaf 12 jaar). www.pompoenenweekend.nl

12:00 UUR | BEETSTERZWAAG Sfear fan Ynset 13:00 UUR | GORREDIJK Klassieke Motorraces 14.00 UUR | BEETSTERZWAAG Bourgondisch Beetsterzwaag

DI 15 SEP 20:00 uur | Beetsterzwaag Kunstlezing Eric Bos Dorpskerk


Sa!

9 september 2015

23

www.sa24.nl

Begeleid wonen in De Iepen Doar

‘Hier kan ik mezelf zijn’ Iedereen heeft mogelijkheden. Vanuit die gedachte leidt Rowena Holtkamp (34) al vijf jaar Puer leven in stijl, een zorgonderneming en lifestylewinkel in één. In maart nam ze met haar team tevens de dagelijkse leiding van de Wereldwinkel over. En nu is er een nieuw project onder de Puer-vlag: De Iepen Doar, een woonvorm voor begeleid en beschermd wonen. TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Rowena: “Bewust ambitieus ben ik nooit geweest. Ik werk vanuit m’n gevoel en levensvisie. Mensen fascineren mij. Iedereen heeft ontwikkelingskansen, vind ik. En ik denk dat als je de juiste voorwaarden rondom mensen creëert, ze kunnen groeien en zich beter kunnen ontwikkelen. Mensen zijn individuen; ze hebben verschillende behoeften. Bij Puer zorg gaan we niet uit van standaard protocollen en methodes, maar van de mens zélf. Door de methodes aan de persoon aan te passen en niet andersom, haal je het beste uit iemand naar boven. Zo werken we bij Puer, waar we dagbesteding aanbieden, en nu ook bij De Iepen Doar.”

dio, compleet met douche en keukenblok, en er is een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners desgewenst samen kunnen koken, eten en ontspannen. De woontermijn is flexibel; zowel tijdelijk als permanent wonen is mogelijk.

Gelijkwaardigheid

De Iepen Doar werkt volgens de Puer-filosofie. Rowena: “Puer staat voor positief, eerlijk, echt en oprecht. Kwaliteit van leven, voor iedereen, vind ik belangrijk. De Iepen Doar is voor de mensen die er wonen meer dan alleen een slaapkamer. Het is beschermd en vertrouwd, maar ook stimulerend en gericht op zijn of haar ontwikkeling. We

‘BIJ PUER FOCUSSEN ZE ZICH OP DE DINGEN DIE IEMAND WÉL KAN’

uiten, zodat anderen haar beter kunnen begrijpen.” De gelijkwaardigheid van mensen is belangrijk bij Puer. “Natuurlijk begeleiden we en bieden we zekerheid, maar niet beheersmatig. We geven sturing, maar altijd met respect voor de ander.”

Geen druk

Een van de bewoners is Sien (57). Ze werkt al drie jaar bij Puer in de winkel en woonde tot voor kort in een beschermde woonvorm in Sneek. Toen ze hoorde van het woonplan twijfelde ze geen seconde en meldde ze zich aan. Inmiddels is haar lichte studio ingericht -“Ik heb zélf de muur gesausd, terwijl ik nog nooit een verfkwast had vastgehouden”- en is het al helemaal haar plekje. Sien: “Het voelt goed. In Sneek was ik erg op mezelf; hier kan ik meer dingen met de groep doen als ik dat wil. Ik kan zorg krijgen, maar alleen als ik dat nodig heb. Ik vind het fijn om regelmatig met iemand te praten, m’n emoties te delen, te vertellen wat ik heb beleefd. Dat is hier mogelijk.”

Rowena Holtkamp.

Warm welkom

De Iepen Doar. Een naam met historie ��� ooit zat op deze locatie een jeugdhonk met dezelfde naam – én met inhoud. Het klinkt als een warm welkom en zo is het ook bedoeld. De Iepen Doar, gevestigd in het voormalige notariskantoor aan de Hoofdstraat in Gorredijk, is een kleinschalige woonvoorziening voor ( jong-)volwassenen met een zorgvraag en -indicatie. De leefgroep richt zich op personen die op een bepaalde afstand tot de maatschappij of de arbeidsmarkt staan en die ondersteuning nodig hebben. De Iepen Doar biedt professionele 24-uursbegeleiding aan maximaal zeven bewoners. Elk heeft de beschikking over een eigen stu-

observeren goed en kijken naar wat iemand wil, kan en nodig heeft. Soms is dat het aanleren van basisvaardigheden, bijvoorbeeld voor wat betreft hygiëne, gezond eten en het hebben van een dagritme. Het kan ook gaan om het leren van sociale vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen. In andere gevallen helpen we iemand om inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Annemieke, een medewerkster van Puer en een van de eerste bewoonsters hier, vond het bijvoorbeeld moeilijk om over haar emoties te praten. Als ze zich niet fijn voelde, zei ze niets, maar trok ze zich terug en werd er zelfs ziek van. Door onze gesprekken heeft ze geleerd om zich te

Sien verhuisde van Sneek naar Gorredijk.

Werken én wonen bij Puer is prettig, vindt Sien. “Hier kan ik mezelf zijn. Er worden wel dingen van me verwacht, maar ze houden rekening met me. Ik kan best veel, maar het tempo van de maatschappij ligt voor mij te hoog. Hier voel ik geen tijdsdruk. Bij Puer focussen ze zich op de dingen die iemand wél kan en dat is ontzettend fijn.” Er mogen dan al mensen wonen, de officiële opening van De Iepen Doar staat gepland voor medio september. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan vijf andere studio’s – die inmiddels ook al verhuurd zijn – en de gezamenlijke woonkamer. Volgend jaar komen er nog eens drie studio’s bij, waarvan er nog twee beschikbaar zijn. Rowena: “Er moet nog veel gebeuren. De betrokkenheid van iedereen is groot. Ons personeel werkt soms op zaterdagavond door en er zijn zelfs mensen die toevallig langslopen en zo enthousiast zijn dat ze spontaan hun hulp aanbieden. Vrijwillig. Dat doet erg goed.” Er is veel veranderd in de zorg. Rowena ziet de ontwikkelingen niet als negatief, maar als een kans. “Er is een tekort aan specifiek gerichte zorg en dat geeft mij mogelijkheden. Met de rest van mijn werkzaamheden erbij is het druk ja, ik zit in een sneltrein. Maar ik ben vastberaden. Als ik ergens mijn tanden in zet, laat ik niet los tot het klaar is.” www.puerleveninstijl.nl


Sa!

9 september 2015

25

www.sa24.nl

Het voetbalseizoen is weer begonnen

Fanatiek en realistisch Jubbega Grootspraak, daar doen ze niet meer aan bij voetbalvereniging Jubbega. Logisch, vinden ze zelf bij de vierdeklasser. “Je moet jezelf niet groter voordoen dan je bent en regelmatig in de spiegel kijken.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER JUBBEGA Nog altijd is Jubbega befaamd

in het Friese amateurvoetbal. In de jaren zestig speelde de club eerste klasse, destijds het hoogste niveau dat er was. Toeschouwers stonden rijendik langs het veld op ‘t Heidefjild. Maar het zijn herinneringen aan een ver verleden. Tegenwoordig is Jubbega een modaal elftal, de laatste jaren schipperend tussen derde en vierde klasse. Na de degradatie vorig seizoen is het dit jaar weer een kwestie van mouwen opstropen en bikkelen op het één na laagste niveau op zondag.“We hebben een prima selectie, maar je zult bij ons niemand horen roepen dat we wel even gaan promoveren dit seizoen.” Eric Mulder predikt als aanvoerder van Jubbega realisme. “Laten we eerst maar eens kijken wat het niveau in deze klasse is.” De start was afgelopen zondag uitstekend, met een 4-1 zege in de derby tegen Read Swart (De Knipe), maar dat was geflatteerd. Mulder beseft dat maar al te goed. “Er zijn nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Dit is een lekker begin, maar we zijn er nog lang niet.”

Bijschaven

Dat bijschaven is aan Johnny Wassenaar. De nieuwe hoofdcoach ziet de potentie in zijn groep. “Ik heb een groep van 23 man en op de trainingen zijn er elke keer minimaal 22 aanwezig. De jongens zijn heel gretig. Dat is heerlijk om mee te werken.” Maar de uit Ruinerwold afkomstige trainer constateert ook dat er mannen tussen lopen die misschien af en toe iets te zelfverzekerd zijn. “Daar is natuurlijk op zich niks mis mee, maar je moet wel weten waar je speelt, hè? Kijk eens in de spiegel, realiseer je waar je bent en droom niet weg over waar je eens hoopt te komen.” Er is maar één Maradona in de regio en dat is Oebele Schokker, de assistent van Wassenaar, die als speler van Harkemase Boys de bijnaam ‘Ma-

radona fan de Wâlden’ verwierf. Ook het bestuur van Jubbega waakt ervoor een te grote broek aan te trekken. “Als je sinds jaar en dag schippert tussen de derde en vierde klasse, dan is er geen enkele reden om te doen alsof je groter bent dan dat niveau”, aldus Wolter Rozenberg, vicevoorzitter van de club waar voorzitter Jan Mulder in april om persoonlijke redenen een stap terug deed. En met de huidige vierde klasse B is Rozenberg niet eens ontevreden. “Kijk naar onze indeling. Het zijn bijna allemaal derby’s en interessante affiches. Gorredijk , THOR, ODV, Mildam, Read Swart; prachtig allemaal. Dat is het mooie van dit niveau. Daar komt meer publiek op af dan wanneer je in de eerste of tweede klasse zit en de tegenstanders van verder weg komen.” Twee data van het seizoen staan in de agenda van Mulder al rood omcirkeld in de agenda:

Oebele Schokker

‘Ik wil me doorontwikkelen’

Oebele Schokker komt uit Nieuwehorne en heeft een verleden als speler en assistent-trainer bij UDIROS. Toch staat hij dit jaar elke zondag met het logo van rivaal Jubbega op de borst langs de lijn. “Ik denk dat veel mensen bij beide clubs wel even vreemd opkeken. Toen ik zelf nog in de jeugd speelde was het ook een heel gevoelige overstap. Maar ik heb het van me afgezet en kies voor mijn eigen ontwikkeling als trainer. Dat zie ik mezelf in de toekomst namelijk wel doen in het amateurvoetbal.” Schokker, op zaterdag nog speler van hoofdklasser Harkemase Boys, wilde daarom wel eens in een andere keuken kijken. “Jubbega vroeg me in eerste instantie om hoofdtrainer te worden, maar ik heb de juiste papieren nog niet. Toen heb ik ze getipt over Johnny, een goede trainer en iemand waarvan ik dacht dat hij hier zou passen.” Wassenaar en Jubbega waren er snel uit en vervolgens vroeg Wassenaar Schokker als assistent. “Een mooie kans voor me. Op dinsdag train ik zelf in Harkema, maar op vrijdag en zondag ben ik erbij. Het is prachtig om te doen en ik zie nu al ontwikkeling bij spelers ten opzichte van een paar weken geleden. Dit is een leuk team.” www.vvjubbega.nl

‘DE DERBY’S TEGEN GORREDIJK. DAAR KIJK IK ENORM NAAR UIT’ 13 december en 24 april. “De derby’s tegen Gorredijk. Daar kijk ik echt enorm naar uit. Nu al, ja.” Dat komt ook doordat Mulder, die in het verleden nog in de hoofdklasse voetbalde bij ONS Sneek en drie seizoenen terug eens 31 competitietreffers maakte, werkzaam is in Gorredijk. “Mijn ouders hebben brasserie De Vergulde Turf. Ik wil heel graag winnen.” Met Jubbega als club gaat het prima. Er zijn ruim 400 leden en de jeugdafdeling staat stevig overeind, met in alle categorieën weer teams. “De standaardteams hebben gediplomeerde trainers en ook bij de andere ploegen is de begeleiding prima voor elkaar, met eigen mensen”, stelt Rozenberg tevreden vast. “Het klopt allemaal.” Ook bestuurlijk is het weer rustig in Jubbega. Rozenberg staat liever niet meer stil bij de situatie die er uiteindelijk toe leidde dat de wegen van de businessclub – wat iets redelijk unieks was voor een club in de lagere klassen van het amateurvoetbal – en de vereniging abrupt scheidden. “Het huwelijk werkte gewoon niet. Daarmee is het wel gezegd wat mij betreft.” Gelukkig voor Jubbega is het wegvallen van de businessclub ook direct opgevangen. Diverse Jubbega-leden pakten de handschoen op, vormden of bemanden commissies en zorgden er zo voor dat Jubbega op onder andere sponsorvlak de zaken weer goed voor elkaar heeft. “Bovendien zijn alle stromingen binnen de vereniging vertegenwoordigd in die commissies, dus het werkt uitstekend. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Het fanatisme dat bij Jubbega hoort is weer terug.”


Topkwaliteit voor een Hollands prijsje

Hallo Allerslimste Koop Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


! R A A J 40 e N I R EE K 2 E D V00R

ALLE NIEUWE NISSANS NOG ÉÉN KEER VOOR

INK00PPRIJS! DE NIEUWE NISSAN X-TRAIL DIG-T 163

INTRODUCTIEPRIJS

NU VOOR:

€28.250,-

S RIJ OOSPP INKOF GRATI AUTOMAAT!

ABD DEAL!

INKOOPPRIJS MICRA VAN €11.790,-

NU VOOR:

PRIJS INOFKOGRATOP IS AUTOMAAT!

ABD DEAL!

PRIJS INOFKOGRATOP IS AUTOMAAT!

ABD DEAL!

PRIJS INOFKOGRATOP IS AUTOMAAT!

NU VOOR:

NU VOOR:

NU VOOR:

PRIJS INOFKOGRATOP IS AUTOMAAT!

NU VOOR:

VAN €17.990,17.990,-

VAN €14.140,-

VAN €24.150,-

VAN €19.750,-

INKOOPPRIJS JUKE

INKOOPPRIJS NOTE

INKOOPPRIJS QASHQAI

INKOOPPRIJS PULSAR

ABD PRIJS DEAL! INOFKOGRATOP IS AUTOMAAT!

ABD DEAL!

ABD DEAL!

Weten wat uw auto waard is? Kijk op www.abdnissan.nl

MAAK VOOR 20 SEPTEMBER UW

ABD BIJ DE BESTE DEALER VAN NEDERLAND! DEAL! DRACHTEN HEERENVEEN

DE HEMMEN 1 SKRYNMAKKER 26

De informatie in deze advertentie is met veel zorgvuldigheid samengesteld echter niet gegarandeert dat de informatie volledig en juist is. Houdt u er rekening mee dat de maandelijkse termijnen gedurende de looptijd aangepast worden aan de op dat moment van toepassing zijnde motorrijtuigenbelasting. De genoemde tarieven in deze advertentie zijn onder voorbehoud van acceptatie en/of wijzigingen en inclusief BTW.

Tel: 0512 - 571 671 Tel: 0513 - 633 775

DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD NISSAN:

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.


BONUS

BONUS

2+1 GRATIS

AH Perla snelfiltermaling en bonen Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. aroma snelfiltermaling. 3 pakken.

13.17

8.78

25% VOORDEEL

AH Liefde & Passiebroden

Vers uit onze oven. Alle varianten. Bijv. Spelt. Per heel brood.

BONUS

1.50

Per schaal. Actieprijs per kilo 2.50

Alle varianten. Bijv. schaal 2 stuks

2.95

Spa touch of

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. citroen. 2 flessen a 1 liter

BONUS

0.49

1.57

4 STUKS

5.56 Dubbelfrisss en Taksi 1.5 literpakken. 4 pakken.

Alle varianten, combineren mogelijk.

BONUS

4.99 Lindeman’s South Africa Alle varianten. Fles 0.75 liter

3.99

Buitenlandse kaasjes

Diverse varianten. O.a. Dodoni feta, AH Excellent boerenbrie 45+ en Ballarini gormas 70+

BONUS

1.19 AH Pate van de versafdeling

Alle varianten. Bijv. cranberry cremepate

BONUS

Omo en Robijn grootverpakkingen 66-90 wasbeurten. Per pak of fles.

9.99

1.89 Chiquita bananen Los. Per kilo

1.29

25% VOORDEEL

1.46 AH Boerenkaas

Alle varianten. Bijv. belegen 48+ in plakken. Per 100 gram.

1.09

0.89 BONUS

25% VOORDEEL

29.99

2.50 25% VOORDEEL

1.59

1.19

9.99 BONUS

25% VOORDEEL

0.99 Los per 500 gram. Actieprijs per kilo 0.99

24 flesjes a 0,3 liter. Max 6 kratten per klant

2.10

50% VOORDEEL

AH Sperziebonen

4.99

Amstel krat

2e HALVE PRIJS

3.95 AH Hamlappen

13.79

7.99

BONUS

25% VOORDEEL

2.00 Schaal 2,3 of 4 stuks. Bijv. schaal 2 stuks.

1.94

AH Verse mosselen 2 kilo

BONUS

25% VOORDEEL

AH Runderbraadworst

2.59

7.99 AH Ovenschotels kip en vlees Alle varianten. Bijv. scharrelkipfilet pestomarinade. Per 500 gram.

5.99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 13 SEPTEMBER 2015


Sa! week 36 - 2015