Page 1

Sa!

kijkt anders

Woensdag 12 augustus 2015

Jaargang 2 Nummer 32

VERGETEN PLANTEN PAGINA 13 IFKS SKÛTSJESILEN

SIMMERWURK

KONINGSPAD (4)

LASTIGE WIND

DE SERVEERSTER

DE ADELSBOSSEN

In een turbulent kampioenschap bij IFKS-skûtsjes eindigden De Tynsters van It Swarte Wief in hun debuutjaar in de A-klasse als 10e. De Drie Gebroeders uit Gorredijk kon de hooggespannen verwachtingen niet waar maken. Een sterke slotrace bracht hen uiteindelijk tot de 5e plaats.

Dat gasten haar herkennen vindt Martine Luchtenveld uit Jubbega het allerleukste van haar werk bij Hotel Restaurant Lunia in Oldeberkoop. “Fan ‘e moarn sieten der minsken oan de iterstafel dy’t seinen: ‘Dat is die aardige serveerster van gisteren’. Sa leuk.”

In de zomerserie rond het Koningspad is Wim Bras aangekomen in Olterterp. In twee etappes loopt hij door de bossen en over de heide rond Beetsterzwaag en Lippenhuizen. Observerend en soms iets te nieuwsgierig. Maar dat geldt ook een flink formaat ringslang.

PAGINA 3

PAGINA 5

PAGINA 16

www.sa24.nl


Familieberichten OVERLEDEN Onverwachts is van ons heengegaan mijn zus

Rêstich is fan ús hinnegien myn leave man, ús soarchsume heit en grutske pake

Annelies van den Berg

Roelof Zandstra Roel

† It Hearrenfean 6 augustus 2015

* Grins 26 maaie 1931

Nei in lokkich houlik fan 53 jier.

* Groningen, 21 december 1949 † Heerenveen, 4 augustus 2015 Lerares aan de Burgemeester Harmsma School te Gorredijk. Jacksonville Florida (USA): Hans en Raquel

Warkruid 40 8411 VS Jobbegea Willy Zandstra - Stoopendaal Jobbegea: Meintje en Jan Arianne en Kim Lars Jobbegea: Durk en Petra Ronald en Annick Jeroen en Felister De Gordyk: Pietsje en Roelof De kremaasje hat yntiid plakfûn. Geen verjaardag meer hetzelfde zonder

Eppie de Jong Wij wensen Sietze, Yolanda, Melissa, Ilse en verdere familie veel sterkte toe. Sietze en Sietske Annemarie, Peter, Colin en Shawn Bianca, Jeroen, Eline en Gwen

Nei in dreech skoft is ferstoarn ús buertgenoate

Meintsje Baron-Rinsma Wy winskje Hans, de bern en de bernsbern in protte sterkte ta. Buertferiening ‘Unwaarskamp’ Terwispel

Correspondentieadres: Yarden Uitvaartzorg T.a.v. familie van den Berg Yndyk 1, 9084 AV Goutum De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dinsdag 4 augustus is geheel onverwacht overleden onze collega

Annelies van den Berg Annelies was vanaf 1982 tot haar pensionering op 1 december 2014 als docent werkzaam aan onze school. Tot de zomervakantie was zij nog actief betrokken bij de school. Helaas heeft zij niet meer van haar pensioen kunnen genieten. Met waardering denken wij terug aan haar inzet voor en betrokkenheid bij de leerlingen en de prettige samenwerking met de collega’s. Raad van Toezicht, directie, personeel, ouderraad en leerlingen van de Burgemeester Harmsma School Gorredijk Johannes de Boer, directeur/bestuurder Gorredijk, augustus 2015

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 Korintiërs 5:1 Als je mijn stilte niet begrijpt, Zul je nooit begrijpen wat ik te zeggen heb. Het overlijden van onze collega

Annelies van den Berg heeft ons diep geraakt. Gerben en Hieke Jelke en Rolf Jant Jikke Michiel Gorredijk, 8 augustus 2015

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

AANBIEDINGEN week 33 Vers en vertrouwd,dat is waar wij voor staan. Deze week extra aandacht voor heerlijke specials filet lapjes met verrassende vullingen.

Filet du chef 100 gram € 1.49

Voor op de BBQ Ambachtelijke friesche worstjes

4e gratis


Sa!

12 augustus 2015

IT SwArTe WieF TeVreDeN OVer DeBUUTJAAr

Drie Gebroeders te In een turbulent kampioenschap bij het skûtsjesilen van de IFKS eindigden De Tynsters van It Swarte Wief in hun debuutjaar in de A-klasse als 10e. De Drie Gebroeders uit Gorredijk kon de hooggespannen verwachtingen niet waar maken. Een sterke slotrace bracht hen uiteindelijk tot de 5e plaats. GORREDIJK/TIJNJE Het duurde tot de laatste wedstrijd, zaterdagmiddag. Maar toen had schipper Arend Wisse de Boer eindelijk het gevoel dat De Drie Gebroeders ook met het nieuwe tuig de wereld aan kon. Het betaalde zich direct uit met een fraaie tweede plaats. Het Gordykster skûtsje lag zelfs eventjes aan kop, uniek dit jaar. “It gefoel fan ferline jier wie doe werom.” Omdat de IFKS-skûtsjes dicht bij elkaar liggen, schoof De Drie Gebroeders dankzij de slotwedstrijd op naar de 5e plaats in de eindrangschikking.

Vorig jaar streed De Drie Gebroeders tot de slotdag mee om de titel. Dit jaar kwam het niet in de buurt. “Wy ha no wol leard dat wy de ferwachtingen net te heech meitsje moatte. Dan kin it ek net sa ôffalle. It fertrouwen hat wat te grut west.” Een tweede les van dit

jaar: kiezen voor één tuig. Vorig jaar had De Drie Gebroeders het lastig bij harde wind. Een nieuw tuig moest daar verandering in brengen. Strategie was om bij lichte wind te varen met het oude tuig en het nieuwe tuig te gebruiken bij stevigere windkracht. Maar als er één onzekerheid was dit jaar, was het wel de wind. Er was geen peil op te trekken. Tijdens de race veranderde de wind bijna continu. “Wy ha twa kear de ferkearde keuze makke. Takom jier kieze wy foar ien túch en dêr moatte wy alle wedstriden mei sile kinne.” De tweede plek op zaterdag was voor De Drie Gebroeders een uitschieter. Ze finishten een keer als 5e, twee keer als 6e, maar ook op een 8e, 12e en 15e plaats. Het slechtste resultaat boekte De Boer in de openingswedstrijd. “Dat nekt dy fuortdaalk.”

Omdat de skûtsjes elkaar niet veel ontlopen, is de start in de A-klasse cruciaal. Lig je daar achter, dan is het heel moeilijk om op te stomen naar de kop van de wedstrijd. Dat was voor Jaap Hofstee van It Swarte Wief ook een groot verschil met vorig jaar. Toen promoveerde het Tynster skûtsje vanuit de B-klasse. “By de B’s kaam der frij snel rûmte yn it fjild. Dan koest noch wol ris in slach slaan en nei foaren komme. Dat wie no folle lesticher.” Daar komt nog eens bij dat een aantal schippers in de A-klasse nog al wat risico’s neemt. Het aantal aanvarin-

Elk jaar organiseert de Vogel- en Natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne een koekactie. De opbrengst wordt gebruikt voor een project, waarvan dit jaar het hele dorp kan meegenieten. Aan de Siebe Annesweg bij de Grote Kiekenberg is een strook weiland van 180 bij 15 meter ingezaaid met zo’n dertig soorten wilde bloemen.

OUDEHORNE

Tussen de kleurrijke bloeiers staan ook planten waarvoor eigenlijk geen plek is. Zwarte nachtschade bijvoorbeeld of brandnetel en distel. “De nachtschade wordt heel groot en daardoor krijgen de andere geen kans. Je moet een ba-

Kees Kuiper en Jacqueline Cox. FOTO: SIETSE DE BOER

lans zien te vinden en keuzes maken.” De strook weiland van boer Wim Methorst mag vijf jaar lang ‘om niet’ gebruikt worden. “Leanbedriuw Thijssen hat it fergees omspitten en yn april is it siid der yn kaam. Djoer genôch hear, we ha foar hast seishûndert euro struid”, vertelt voorzitter Kees Kuiper van de natuurvereniging. Het is een prachtig plekje waar veel fietsers en wandelaars langskomen. “Mar wol jammer dat de begroeiing yn ‘e berm sa heech is, dan sjochst de blommen dochs wat minder.” De bloemenweide is een experiment. Bedoeld om veel

laat op stoom

Het Gordykster skûtsje net voor de Tynsters in de wedstrijd bij Echtenerbrug. FOTO: SIETSE DE BOER

Wilde bloemenpracht dankzij koekactie

Verscholen tussen heideveld en bosrand ligt de lap voormalig grasland er kleurrijk bij. Blauwe korenbloemen, rode klaprozen, roze perzikkruid, witgele kamille, siergrassen en een enkele margriet. “Zaterdag hebben we de soorten geïnventariseerd, we hebben 59 soorten gevonden”, vertelt Jacqueline Cox. Want naast de ingezaaide bloemen, steken ook vele andere soorten de kop op. “Dit zegekruid bijvoorbeeld. Heel erg mooi, maar die zat niet in het zaadmengsel. Die verrassingen maken het erg leuk.”

3

www.sa24.nl

vogels en insecten te trekken, maar vooral ook om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de kleurenpracht. “Volgend jaar zien we wel wat er weer opkomt. Wel proberen we dit jaar met de jeugd van onze vereniging zaad op te vangen.” Wie denkt dat een weiland met wildbloemen geen onderhoud vergt, komt bedrogen uit. “De afgelopen week heeft de werkgroep drie avonden lang melganzenvoet en nachtschade staan trekken. Dat is alleen nog maar in de eerste helft van de strook. De achterste helft moet nog.”

gen en gewonden is een serieus gespreksthema binnen de vloot. In de slotwedstrijd werd It Swarte Wief bijvoorbeeld bij de start helemaal weggezet, waardoor de wedstrijd eigenlijk direct verloren was. Toch is Hofstee tevreden over zijn eerste jaar in de A-klasse. “Handhaving hat eins yn de twadde helte fan de wike net yn gefaar west. En wy ha ûnderweis in hiel soad ferbetterpunten sjoen. Dêr kinne wy foar takom jier noch folop mei oan it wurk. It wie in moai leerjier.” It Swarte Wief liep niet lekker, zeker niet in de eerste wedstrijden. Na het overstag gaan van het

schip, kreeg Hofstee de gang er maar verrekte slecht in. Later werd dit beter, maar hadden het Tynster skûtsje een aantal keren pech met de positie in het veld. Waardoor ze te weinig wind kreeg of te veel anderen voor moesten laten gaan. It Swarte Wief werd in zeven wedstrijden twee keer 4e en één keer 5e , maar ook een keer 9e, 11e en 14e plek. Bovendien scoorde Hofstee bij Heeg, dankzij een protest, 17 strafpunten. It Swarte Wief eindigde uiteindelijk op de 10e plek in de eindrangschikking met acht punten meer dan De Drie Gebroeders.

Dit jaar iets minder bezoekers Open Stal OLDEBERKOOP De kunstroute Open Stal trok dit jaar 8.500 bezoekers. De 44e editie kende vooral een sterk slotweekeinde met 1.500 bezoekers. Vorig jaar trok de kunstmanifestatie gedurende vier weken en vijf weekenden nog een kleine 10.000 bezoekers. De organisatie noemt de soms grillige weersomstandigheden als mogelijke oorzaak. Het idee voor de kunstroute ontstond in 1971 aan de stamtafel van Appie Tjalma, markante uitbater van de dorpsherberg. In het begin lag de nadruk op hobbywerk en verzamelingen, tegenwoordig is Open Stal een kunstmanifestatie van allure. Alle disciplines van de beeldende kunst zijn vertegenwoordigd. Volgens de organisatie was er dit jaar vooral veel waardering voor de papieren

sculpturen van Peter Gentenaar in de dorpskerk. Ook de objecten van Derek Scholte gemaakt van oude materialen en de schaduwbeelden van Guust Persoon in het MFA MeJander vielen in de smaak. En datzelfde gold voor de fotogenieke beelden van Hannie Diender in de vijver voor Hawar. Volgend jaar krijgt Open Stal een Brits tintje met het thema: And now for something completely different.


VOORGERECHTEN

• Een heerlijke pittige iets wat zoete tomatensoep met stukjes vlees • Licht gebonden mosterdsoep met Friese droge worst • Kippensoep met vermicelli en peterselie • Mandje stokbrood met huisgemaakte kruidenboter • Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, zonnebloempitten en kaas ( meerprijs € 2,50 ) • Salade met brie, komkommer en appel gegratineerd met honing • Frisse galia meloen met rauwe ham • Salade met dun gesneden gebraden kipfilet, sinaasappel, pijnboompitten en kerriesaus • Tonijnsalade met komkommer, tomaat, augurk en ui • Duo van Noorse garnalen met cocktailsaus en gefrituurde garnalen in filodeeg ( meerprijs € 2,00 ) • Gerookte forel met bieslookmayonaise op een bedje van sla Al onze gerechten zijn ook los te bestellen. Diverse kindergerechten.

HOOFDGERECHTEN

• Huisgemaakte kipsaté met satésaus en kroepoek • Varkenshaasje met champignonroomsaus ( meerprijs € 2,50 ) • Varkensschnitzel met champignonroomsaus • Gebakken reepjes gyros met tzatziki • Wrap gevuld met gekruid gehakt, maïs, ui en paprika met kaas uit de oven en tacosaus • Roergebakken ossenhaaspuntjes (diamant haas) in teriyakisaus ( meerprijs € 3,50 ) • Gegrilde kipspiesjes met pestoroomsaus • Combinatie van spareribs en chickenwings met chilli- en knoflooksaus (meerprijs € 3,50) • Gebakken pangafilet met remouladesaus • Gebakken kabeljauw met kruidenkorst • Zalmstokjes geserveerd met een dip van mayonaise, yoghurt, wasabi en bieslook ( meerprijs € 3,50 ) • Vegetarische ravioli met roerbakgroenten en een topping van oude kaas en rucola

Wij heten u van harte welkom!

NAGERECHTEN

• Boerenroomijs met slagroom • Dame blanche met slagroom • Boerenroomijs met advocaat en slagroom • Vers fruit met mangosorbetijs en slagroom ( meerprijs van € 1,50 ) • Vanille / aardbeien ijstaart met aardbeien saus en slagroom • Sinaasappelbavarois met slagroom • Slagroomsoesjes met chocoladesaus en boerenroomijs • Griekse yoghurt met verse aardbeien en aardbeiensaus • Huisgemaakte cheesecake met siroop en slagroom ( meerprijs € 1,50 ) • Koffie / thee of cappuccino met lekkernij • Alcoholische koffie : Irish/Spanish/Italian/ Friese Coffee ( meerprijs € 3,00 )


Sa!

12 augustus 2015

5

www.sa24.nl

SERIE:

HOreCAMeDewerKsTer MArTiNe LUCHTeNVelD

SIMMERWURK

Profijt van taalliefde Dat gasten haar herkennen vindt Martine Luchtenveld uit Jubbega het allerleukste van haar werk als vakantie- en weekendkracht bij Hotel Restaurant Lunia in Oldeberkoop. “Fan ‘e moarn sieten der minsken oan de iterstafel dy’t seinen: ‘Dat is die aardige serveerster van gisteren’. Sa leuk.” OLDEBERKOOP Vorig jaar juni ging Martine (20) voor het eerst aan de slag in Lunia. “Ik bin doe direkt yn it djippe goaid. Eins wist ik neat fan betsjinjen en sa. En it wie ek noch yn de drokke tiid fan Open Stal.” Gelukkig leerde ze snel en veel van haar collega’s. Bijvoorbeeld dat je een dienblad voor de vering op je vingertoppen moet houden, waar de huiswijn vandaan komt en hoe je servetten vouwt. “Dat doch ik deis fyftich oant hûndert kear.”

komme hjir in protte minsken út it westen fan it lân. Faak ha se oer Open Stal lêzen en wolle dat wolris besjen. Mar we ha ek gasten út Ingelân, België en in soad út Dútslân. Ik ha seis jier Dútsk en Ingelsk hân, dat dêr rêd ik my goed mei. Mar as der Frânsen komme, gean ik oer op Ingelsk. Yn it Frânsk kin ik harren gjin kwaliteit biede.” Taal is echt haar ding, Martine is derdejaars student taalwetenschappen aan de universiteit in Groningen.

Liever geen Frans

Ontbijtbufffet

Wat ze haar niet hoefden te leren, is gesprekken voeren met buitenlandse gasten. “Der

Pannenkoekjes bakken, eieren koken, roeren in de scrambled eggs en vers brood uit de

nije húswyn, dan freegje ik gau even wêr’t dy ek mar wer weikaam.”

Twee keer per jaar

De Open Stal-periode, afgelopen weekend net afgelopen, is de drukste tijd bij Hotel Lunia. “We lizze midden op ‘e rûte, faak sit it terras dan middeis hielendal fol. Dan moatst wol oanpoatsje en hast jûns ek wol seare fuotten.”

Martine Luchtenveld: de aardige serveerster. FOTO: SIETSE DE BOER

oven halen. Een doordeweekse werkdag begint voor Martine ’s ochtend om half zeven met het klaarmaken van het ontbijtbuffet. Zodra de gasten aan tafel schuiven, schenkt ze verse thee en koffie. “De lêste tiid begjin ik ek wol faak om tolve oere middeis. Dan doch ik ek noch in lyts stikje

betsjinning by it diner.” Dat is het moeilijkste onderdeel van haar baan, vindt ze. Want van alle gerechten op de kaart moet een serveerster iets weten. “En ik ha noch net sa faak betsjinne mei it diner. Mar it is tagelyk ek wer hiel leuk, je witte fan alle produkten wat. Lêst hienen we bygelyks in

Het hotel is ook een geliefde uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten. “En wy ha faak minsken út ‘e sakenwrâld. Sa ha we no in Griek dy’t wurket foar in bedriuw op ‘e Gordyk.” Maar de meest bijzondere gast is misschien wel de mevrouw die twee keer per jaar komt logeren. “Sy is yn dit pân berne. Dan fertelt se yn welk keamerke se slept hat. Der is hjir fansels yn al dy jierren in soad ferboud mar se sjocht wol allegear lytse dinkjes fan eartiids.”

Een warme nacht in Jubbega “Als ik dat had geweten, had ik geen lange broek aan gedaan”, verzucht een deelnemer aan de Nachtwandeling vanuit De Kompenije in Jubbega. Het is namelijk zweten deze vrijdagnacht. Dik 18 graden, bijna stikdonker en een tiental druppen regen.

JUBBEGA

Ruim vijftig paar wandelschoenen, sneakers en enkele sandalen stappen stevig door het nachtelijk gebied van De Frije Wiken. De route is uitgezet met gekleurde LED-verlichting. Na enige aarzeling, want links hangt een groen lampje, kiest een groep wandelaars toch voor rechtsaf. “Kijk, daar hangen de gele en rode lampjes aan het bankje.” Hol klinken de stappen over de brug

bij de Berchleane op weg naar het rustpunt bij het zwembad van Hemrik.

Vakantiegasten

De Nachtwandeling is georganiseerd in het kader van De Wike fan De Frije Wiken. “Eins bestiet ús doelgroep út de minsken fan de sân kampings yn ‘e omkriten fan Jobbegea”, vertelt Frije Wiken-voorzitter Ate Westra. Ze wilden graag het gebied onder de aandacht van de vakantiegasten brengen. Dat doel is niet gehaald. De organisatie is wel blij met de onverwacht hoge opkomst van voornamelijk inwoners van Jubbega en omgeving. Voor Anne Buursma uit Jubbega is het bekend terrein. “It is

wol lang lyn dat ik yn it tsjuster te rinnen west ha.” Hij herinnert zich nachtwandelingen op de Veluwe uit zijn schooljaren. Stevig stapt hij in zijn uppie door. “It is net in sprút kâld.” De wandelaars kunnen kiezen uit twee afstanden: 10 en 16 kilometer. Janneke Ritsma uit Jubbega verwacht dat zij de langste tocht binnen drie uur kan afleggen. “Ik rin allinne. Dat fyn ik lekker, dan hoech ik mei gjinien rekken te hâlden.” Vijf mannen van scoutinggroep Ba-ow Beetsterzwaag melden zich ook voor de 16 kilometer. “We hebben worst, water, stroopwafels en pistachenootjes mee.” Onder hen ook Roelof Offringa, raadslid voor de PvdA Heerenveen. “Ik wil ook wel eens

De nachtwandelaars passeren ook de Weinterper slûs. FOTO: SIETSE DE BOER

kijken hoe onze gemeente er bij nacht uitziet.”

Gibelje

Gezellig babbelend, lampje op het voorhoofd en veiligheidshesjes aan, maken de dames van de wandelclub uit Jubbega er een mooi tochtje van. Nee, stilstaan bij de nachtelijke rust, de schoonheid van het ware duister of ervaren hoe de bewoners van weleer leefden, doen ze niet. “Dat kin net mei sa’n gibeljende ploech. Dat is mear wat foar oerdei ast hjir alinne rinst.” Even verderop wiebelt een rood lichtje vlak bij de grond. Het is stabij Rapke. Samen met zijn baasjes maakt hij het laatste rondje van de dag, maar dan wel eentje van tien kilometer.

“Koffie, thee, cranberry ranja.” Bij het zwembad van Hemrik heeft Greet Musch een gezellig rustpunt voor de wandelaars ingericht. “En ik soe ek sop meitsje mar ha gjin stroom mear.” De Sa!-fotograaf weet de oplossing. Het is inmiddels half één, anderhalf uur na de start. “Ha we se allegear no hân?”, vraagt Greet zich af. Bijna, alleen de vijf scouts zijn in geen velden of wegen te bekennen. “Dy mannen ha ik ûnderweis op in bankje sitten sjoen”, weet een wandelaar. Nog maar even wachten dus, ze zullen toch niet verdwaald zijn?


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 12 augustus 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen Verleende evenementenvergunning - zomerbraderie op 24 en 31 juli 2015 aan de Tsjerkewâl

Drachten Azeven

Overig - koopnacht op 14 augustus 2015 tot 01.00 uur, Hoofdstraat 46

Langezwaag Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - bouwen van overkapping, Skoalplein 13

Meldingen - activiteitenbesluit uitbreiding productieruimte, Galvanilaan 11

Tijnje

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur

Verleende omgevingsvergunning - nieuwbouw opslagloodsen en kaasmakerij, Heawei 42

Wijnjewoude

Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - gedeeltelijke intrekking OBM, verkleinen veestapel, Opper Haudmare 40

Lippenhuizen Verleende evenementenvergunning - dorpsfeest op 19, 20 en 21 juni 2015

Gorredijk Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - bouwen bedrijfspand, Hellingbaas 5 - realiseren wachtsteiger voor recreatievaart, nabij Nije Kompanjonsbrêge tussen Loevestein 5 en 6

Nij Beets Verleende omgevingsvergunning - verbouwen woning en wijzigen gevel, Gearen 2

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Sa!

VACATURES Op zoek naar leuk werk? Sa! zoekt met je mee!

kijkt anders


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

SA! KiJKT ANDers Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

12 augustus 2015

9

www.sa24.nl

Visserwei 15, Terwispel

Klaar voor nieuwe job

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

Fris gewassen staat de caravan op de oprit. Hond Mirro slaat alarm nog voor de deurbel gaat. Snel maakt de Sa!-fotograaf een foto van het kleibordje naast de deur. Hier wonen Sije, Cecilia, Jorn en Imare Tenge. “Kom der yn, we ha it wol eefkes oan tiid.” TERWISPEL De korte vakantie hebben ze net achter de rug. Sije maakt zich op voor twee nieuwe banen. Per 1 oktober gaat hij in eigen dorp aan de slag als dorpshuisbeheerder. “En dêrneist bin ik ynfalkracht by It Haske op De Jouwer.” Het gezin Tenge woont al ruim twintig jaar in Terwispel. “Minsken seinen faak tsjin my: dat doarpshûs, dat is krekt wat foar dy.” Sije heeft volop horecaervaring. Voor hotels in Leeuwarden en Drachten coördineerde hij grote conferenties, maar ook de catering voor zakelijke klanten op locatie. Daarnaast is hij examinator voor een ROC op het onderdeel bediening. “Ik ha in protte learlingen ek klearstoomd foar dat praktykeksamen.”

Tillefoan pakt

Begin dit jaar vielen twee zaken samen: Sije raakte zijn

baan kwijt en de huidige dorpshuisbeheerder wilde met pensioen. “Doe ha ik de tillefoan pakt en de foarsitter fan it doarpshûs belle. Ik mocht wol komme foar in gesprek en yn de tredde sollisitaasjeronde bin ik oannaam foar 26 oeren yn ‘e wike.” Hij heeft er enorm veel zin in. En hij is geen onbekende in het dorpshuis. Gaf al eens een cursusje biertappen aan de vrijwilligers en dacht mee over de inrichting van de nieuw gebouwde kantine. “It wurdt myn útdaging om oerdei wat mear aktiviteiten nei it doarpshûs te krijgen. Jûns sit it wol aardich folboekt, mar deis wol ik sjen of ik mear binnendoar helje kin.” Hij mikt op vergaderingen, cursussen, kleinschalige horeca en kleine partijen. Sije wil geen betweter zijn, maar vindt wel dat het dorpshuis wat professionaliteit kan gebruiken. “Ast no sjochst

Sije Tenge heeft grote plannen met het dorpshuis van zijn dorp. FOTO: SIETSE DE BOER

by grutte aktiviteiten dan komme de minsken as wespen op de bar ôf. Guon kin dan niet iens wat bestelle, dat wol ik oanpakke.” En bij grote sportevenementen mag er best een bar buiten staan. “Sjochst no dat minsken dan bûten bliuwe, dy moatst eins ek meipakke foar de omset.”

misje oan it doarpshûs en de ynwenners. We ha dan musyk foar alle leeftiden en hoopje dat der mei de ekstra ynkomsten aanst mear leuke dingen organisearre wurde kinne.”

Gezicht van het dorp

Sije Tenge wil het liefst het gezicht van het dorp worden, net zoals zijn voorganger Je-

hannes Veenstra. Een luisterend oor voor wie dat wil, een probleemoplosser voor wie dat nodig heeft en bovenal een enthousiast en gedreven werker. Hij krijgt de vrije hand in de exploitatie. “Dêr falt safolle mear út te heljen.” Het dorpshuis als bruisend middelpunt van het dorp. “Dat is foar my de útdaging”.

Nog niet eens in dienst, bekokstooft hij samen met het dorpshuisbestuur al leuke activiteiten. Dat komt ook omdat hij lid is van de feestcommissie, legt Sije uit. “Straks ha we ‘kleintje dorpsfeest’. In kadootsje fan de feestkom-

Dodo Dancers komen vooral ‘s avonds BAKKEVEEN Met naar schatting zo’n drieduizend bezoekers is Dodo Dance in Bakkeveen zaterdag een succes gebleken. Voor het eerst koos de organisatie er voor om het Dodo Festival op twee dagen te houden. Vrijdag trok de eerste dag van Dodo Live ruim zesduizend bezoekers. “Wy hiene wol ús twifels sneontemiddei. Der wie hast gjin kop op it terrein fan Dodo Dance te bekennen. De earste dj’s ha foar in hiel lyts groepke draait”, aldus Arjan Zijlstra van de organisatie. Tegen acht uur werd het echter iets gezelliger, om negen uur was het echt leuk en om tien uur was het terrein bomvol. “En Sa waard it dochs in grut sukses. We ha in soad positive reaksjes krigen.”

Met het dancefestival op zaterdag deed ook een nieuw fenomeen zijn intree: het betaalde toegangskaartje. “Dêr moasten de minsken wol oan wenne. Yn ‘e foarferkeap rûn it net stoarm, de measte kaartsjes bin oan de kassa ferkocht.” Dat er zaterdagmiddag weinig publiek was, is volgens de organisatoren ook een kwestie van wennen. “Op freedtemiddei ha we altyd aktiviteiten foar de bern, dan komme de minsken wol. No moat se der oan wenne dat der ek op sneontemiddei muzyk is.” Bezoekers waren zaterdag verrast over het dancefestival. “Se

In de praktijk Een zoon die zijn middelbare school niet afmaakt. Daar zijn ouders niet blij mee. Ook die van mij niet. School was niets voor mij. Ik wilde in de praktijk leren. Zonder diploma aan de slag. Eerst in de horeca, later in de modewereld. Het is geen aanrader voor mijn eigen kinderen. Maar het is mij gelukt. Nu sta ik mede aan het roer van De Heeren van Rinsma. De horeca speelde daarin een grote rol. En dan vooral mijn verblijf achter de bar. Daar leerde ik wat gastvrijheid betekent. Wat nodig is om mensen op hun gemak te stellen. In de modebranche is dat niet anders. Met op mannen gerichte gastvrijheid haal je zelfs de meest koppige winkelhaters over de streep. Daar ben ik de afgelopen jaren met Huys11 van overtuigd geraakt. Die lijn trekken we nu door. Iedereen die bij ons langs komt is allereerst gast. Klant wordt hij pas wanneer hij bij de kassa heeft afgerekend. Gastvrijheid vertaalt zich in de sfeer. In het opbouwen van een relatie. Er moet een band ontstaan. Dan komt de handel vanzelf. Dat klinkt allemaal niet zo moeilijk, maar dat is het wel. De modebranche betekent hard werken en doorzetten op de uitgezette koers. Dat doe je niet alleen. De samenHet vrijdagprogramma trok circa 6.000 bezoekers. FOTO: SIETSE DE BOER

stienen allegear mei te stampen, in grut feest.” Positief noemt Arjan ook het feit dat er geen incidenten waren en dat er ook geen klachten over geluidsoverlast zijn binnengekomen. “Dat is miskien ek wol

omdat we it poadium no mei de rêch nei it doarp set hienen. Wat my betreft dogge we it Dodo Festival kommend jier wer oer twa dagen.” www.dodofestival.nl

werking met de familie Rinsma is super, het is een mooie combinatie van sterke punten. Maar vergeet ook niet de boerendochter waarmee ik getrouwd ben. Zij weet van huis uit wat doorzetten en doorpakken is. Met z’n allen gaan we er voor. Nog een weekje……


Sa!

12 augustus 2015

11

www.sa24.nl

Extra vlooienmarkt BAKKEVEEN Zaterdag 15 augustus is er vanaf ’s ochtends vroeg tot 13.00 uur een extra vlooienmarkt in Bakkeveen. De vlooienmarkt van 1 augustus trok maar liefst 757 standhouders en dankzij het mooie weer ook een record aantal bezoekers. De organisatie was enigszins overvallen door dit succes. Ze meldt dat er voortaan bij een dergelijke grote markt meer toiletvoorzieningen zullen zijn en dat er maatregelen volgen om de omvang van de markt beter te kunnen beheersen. Als het weer een beetje meezit verwachten de organisatoren ook komende zaterdag circa 500 standhouders met tweedehands goederen, kleding, gebruiksvoorwerpen, curiosa en antiek aan. Entree: gratis. De markt wordt gehouden op de terreinen rondom het sportpark. www.bakkeveen.nl

Gorredijkster Dagen Komend weekend drie dagen lang volop activiteiten in het centrum van Gorredijk. Op vrijdag 14 augustus is er in het centrum een culinaire markt (14.00-21.00 uur) met live muziek boven de markt, ’s avonds gevolgd door een kroegentocht. De verschillende sportverenigingen geven op zaterdag 15 augustus de hele dag workshops in het centrum van het dorp. Op zondag 16 augustus is er een Restanten Markt (13.00-17.00 uur) in combinatie met een koopzondag. GORREDIJK

AGENDA WO 12 AUG 19:00 UUR | OLDEBERKOOP Excursie Lendebos Lendebos

DO 13 AUG 14:00 UUR | GORREDIJK Workshop schilderen Museum Opsterlân

VR 14 AUG 14:00 UUR | GORREDIJK Gorredijkster Dagen Centrum Gorredijk

ZA 15 AUG

Internationaal Muziektalent

BEETSTERZWAAG Muziektalenten uit Frankrijk, Japan, Rusland en de Verenigde Staten geven komend weekend in de dorpskerk van Beetsterzwaag drie optredens. Zaterdag 15 augustus (16.00 uur) geven Esther Lefebvre (cello) uit Frankrijk en Noriko Yabe (piano) uit Japan een klassiek concert met muziek van onder andere Schubert en Brahms. Het Russische trio Sensibilitiy

speelt ook op zaterdag (20.00 uur) pianotrio’s van Mozart, Sjostakovitsj en Chausson. Dit trio bestaat uit Polina Krasovskaya (viool), Daria Zemskaya (cello) en Andrei Reshetnik (piano). Het derde Top-concert wordt op zondag 16 augustus (16.00 uur) verzorgd door de jonge Amerikaanse meesterpianist Alexander Beyer. Met klassieke solomuziek van onder andere Bach, Ravel en

Bellefleur

Pleinfeest

SIEGERSWOUDE Theeschenkerij Bellefleur organiseert een Open Tuin op zondag 16 augustus (14.30-18.00 uur). Met onder andere de voorstelling Schemeren door Baukje Fennema van theater ITHAKA samen met Baukje van der Meer (zang en gitaar). De voorstelling gaat over verschillende thema’s: leven en dood, de ouder wordende mens, het innerlijke kind en het vieren van het leven. Entree: 7,50 euro. Van te voren aanmelden. theeschenkerijbellefleur.nl

Rachmaninoff. De internationale talenten nemen deel aan de Summer Academy 2015 van The International Holland Music Sessions in het Noordhollandse Bergen. Naast de lessen bouwen ze podiumervaring op met concerten op diverse locaties, waaronder dit jaar opnieuw Beetsterzwaag. Entree per concert: 8 euro; t/m 18 jaar gratis. www.cultbee.nl

De schoolvakantie wordt in Jubbega op 15 augustus afgesloten met een pleinfeest op de overkluizing in het centrum van het dorp. ’s Middags is er vanaf 14.00 uur een waterspektakel met disco voor de kinderen. ’s Avonds is er een openlucht optreden van de band Stennis. Het feest wordt georganiseerd door het JAB.  Overdag is de entree gratis, ’s avonds is de toegang tien euro.

JUBBEGA

09:00 UUR | MAKKINGA Open FK motorcross MCO Prikkedam 13:00 UUR | GORREDIJK Gorredijkster Dagen Centrum Gorredijk 14:15 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok it Damshûs 14:30 UUR | SIEGERSWOUDE Open Tuin Bellefleur Theeschenkerij Bellefleur Boskwei 6

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Open FK motorcross

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

13:30 UUR | JUBBEGA Expositie Gerda den Os De Beage

ZO 16 AUG

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl

11:00 UUR | NIJ BEETS Boartersdei 2015 it Damshûs

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Russisch pianotrio Dorpskerk

REDACTIE

Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl

10:00 UUR | GORREDIJK Gorredijkster Dagen Centrum Gorredijk

16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lefebvre en Yabe Dorpskerk

COLOFON

ADVERTENTIEVERKOOP

07:00 UUR | BAKKEVEEN Vlooienmarkt Bakkeveen Terreinen rond sportpark aan de Mjumsterwei

Op de laatste zondag van de noordelijke schoolvakanties vinden op MCO Prikkedam traditioneel de Open Friese Kampioenschappen motorcross plaats, dit jaar op zondag 16 augustus. Een uniek evenement waarin de twee motorsportbonden KNMV en MON samenwerken. Er wordt in verschillende klassen gestreden. Het circuit van MCO Prikkedam bestaat al sinds 1946. In het verleden werden hier Europese kampioenschappen verreden met soms wel meer dan 11.000 toeschouwers. Entree: gratis. www.prikkedam.nl

MAKKINGA

Boartersdei Damshûs Eén keer per jaar, op de laatste zaterdag van de grote zomervakantie, verandert het terrein van ’t Damshûs in een waar speelparadijs voor de basisschoolkinderen. Zaterdag 15 augustus (11.00-17.00 uur) is het weer Boartersdei. Een dag vol oude spelletjes. Er zijn knutsel- en timmertaffels om zelf vogelhuisjes en kralenkettingen te maken en het is mogelijk om een Hen-

NIJ BEETS

natattoo te laten zetten. Er zijn poffertjes, suikerspinnen, limonade en ander lekkers. Alles bij elkaar is Boartersdei voor kinderen (en hun ouders) misschien wel de leukste dag van de vakantie. Boartersdei is niet alleen gezellig voor de kinderen. Ouders en pakes en beppes beleven ook een topdag in het Damshûs. Entree: 4 euro voor volwassenen; kinderen 3 euro. www.damshus.nl

16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Alexander Beyer Dorpskerk

WO 19 AUG 17:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Wijnjewoude Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei


Meest verantwoorde

2015

super

markt

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 33 (zondag 9 t/m zaterdag 15 augustus 2015)

! N E L L U AANV

3 VOOR

5.

00

1GRATIS +1

KIES DRIE PRODUCTEN EN VUL UW TAS! Alle combinaties mogelijk, 3 stuks

• PLUS Fudge cake carrot of citroen • PLUS Kaas-uienkruier • PLUS Korenlanders Rond wit, tarwe of volkoren, heel brood

• PLUS Roomboter appeltaart 5 personen

• PLUS Witte roomboterpuntjes zak 6 stuks

5.67-12.87

Lipton Ice tea

Alle pakken of flessen à 1-1,5 liter, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Lipton Ice tea green, 2 pakken à 1,5 liter 3.50

1.75

Grolsch Pils

Krat 24 flesjes à 30 cl of 16 flesjes à 45 cl

14.69

8.

99

Unox Soep

Alle pakken of zakken à 500 gram, combineren mogelijk 2 pakken** 8.18-13.98

Alle zakken à 570 ml of pakken à 1 liter, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Unox Soep in zak heldere kippensoep, 2 zakken à 570 ml 3.80

PLUS Koffie filter of bonen

Karvan Cévitam Limonadesiroop of Go Alle bussen à 750 ml of 48 ml, combineren mogelijk 2 bussen 5.38-5.98

1.90

1GRATIS +1

2 VOOR

5.

PLUS Sperziebonen Los Per 500 gram

99

Weekendpakker Alléén geldig op 13, 14 en 15 augustus

500 GRAM 1.49

0.

69

PLUS Filetlapjes Oriëntaals, procureurlapjes Provençaals of speklapjes smokey bbq Pak 350 gram, combineren mogelijk 2 pakken

2 VOOR

3.

99

do vr za 2 VOOR

7.98

4.

99

33/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **De prijs kan per gewicht verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 |do- vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

12 augustus 2015

www.sa24.nl

13

PlATTelAND LeeFT

Oog voor land- en tuinbouw De themadag Platteland Leeft bracht zaterdag volop mensen op de been. Tal van bedrijven en organisaties gunden de bezoekers een kijkje achter de schermen. Sa! ging op bezoek bij cactuskwekerij Kramer in Langezwaag en het melkveebedrijf van de familie Faber in Wijnjewoude. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

“Wy bin 44 jier lyn troud en doe ha wy beide in kaktus meinaam”, vertelt Anneke Kramer. De hobby groeide eind jaren ’80 uit tot een echte kwekerij. Het waren de jaren dat de cactus populair was. Vooral voor plekken met veel zon en bij mensen met wat minder groene vingers. Een cactus vraagt niet zoveel verzorging. “At it moat, kinne de measte soarten wol in pear wike sunder wetter.”

LANGEZWAAG

Zo niet in de kassen van de familie Kramer. De jonge planten krijgen dagelijks water, tegenwoordig vooral het werk van Yntze. Na zijn pensionering is hij het meest in de kas te vinden. Dat heeft ook te maken met gezondheidsproblemen van Anneke. Na een paar zware jaren gaat het nu weer een stuk beter. Yntze: “Myn frou en de kaktussen fersoargje wie in lestig kombinaasje. Doe binne der hiel wat kaktussen op de kompostbult kaam.” De kassen aan De Hegedyk staan nu voor het grootste deel weer vol. Het is een grote variatie aan verschijningsvormen. Anneke: “Dat fy ik ek sa moai oan kaktussen. Dat ferskaat oan foarmen. De blom docht der foar my folle minder ta.” Bloeien doen cactussen ook niet zo veel en zeker niet zo lang. Bij veel soorten zijn de bloemen maar een dag zichtbaar en als je pech hebt ook nog vooral ‘s nachts. Voor Yntze is het bloeien van de cactussen wel belangrijk. Want pas na het bloeien kan hij zaad opvangen om mee verder te kweken. Sommige cactussoorten zijn ook eenvoudig te stekken. Hard groeien is er voor veel cactussen niet bij. “Wy ferkeapje hjir kaktussen dy’t net sa grut binne, mar wol al tsien jier âld.

Faak kinst it oan de ringen wol sjen.” De familie Kramer levert de cactussen vooral aan particulieren. Sommige klanten komen enkele keren per jaar naar Langezwaag. De belangstelling voor cactussen kende altijd wel pieken en dalen, maar de laatste jaren is het eigenlijk te rustig. De tijd dat planten in huis de normaalste zaak van de wereld waren, zijn voorbij. Jammer, vinden Yntze en Anneke. “Minsken fine it tsjintwurdich ek hiel normaal om plastic planten yn de hûs te setten of

hielendal gjin planten.” En dat terwijl de cactussen er ook zo leuk uit kunnen zien. Iedereen wie rondkijkt in de kas moet dat beamen. Helaas zijn dat er tijdens Platteland Leeft nog niet zo veel. De krant is tussen de middag de eerste bezoeker van de dag. “Meastentiids komt it folk middeis.” Yntze en Anneke spreiden hun kansen. Naast cactussen hebben ze tegenwoordig ook een breed aanbod vetplanten. “Dy binne noch wol populair. Wy ha wol 20 soarten.”

Het zit momenteel niet mee in melkveeland

Wobbe Faber (blauw hemd) vertelt over het bedrijf van zijn vader. WIJNJEWOUDE Wietse-Cor Faber mag graag vertellen over zijn melkveebedrijf aan Weinterp. Hij is niet de enige. Zijn vrouw Jannie staat tijdens Platteland Leeft direct met koffie klaar, dochter Femke maakte een folder van het bedrijf. En zoon Wobbe (11) verzorgt al rondleidingen. Hij weet er ook al best veel van, het boerenbloed is aanwezig. Pake Wobbe kijkt van een afstandje instemmend toe. Het loopt lekker door met bezoekers. “Goed dat dit soarte inisjativen der binne”, vertelt Wietse-Cor. Het zijn roerige tijden in melkveeland. Het melkquotum is sinds dit voorjaar verleden tijd. Melkveehouders hoopten na bevrijding van deze beperking op gouden tijden. Deskundigen voor-

spelden een wereldwijde groeiende vraag naar melk en zuivelproducten. Hoe anders is de realiteit. De boeren krijgen nu ruim tien cent minder voor hun melk dan een jaar geleden. “En wy melke sa’n 1,8 miljoen liter molke yn’t jier. Rekkenje mar út”, maakt Faber de ernst van de situatie duidelijk. “En ik bin bang dat wy der noch net binne. It kin noch wol ris fierder sakje nei sa’n 25 sint de liter.” Dat is nog vier centen minder dan de huidige prijs. Volgens Wietse-Cor is de lage melkprijs veel meer het gevolg van een stagnerende afzet, dan van onverantwoorde productiegroei. De Russische boycot van voedsel uit de EU en een terugvallende vraag uit China tikken door.

De melkprijs is niet het enige probleem. Het nieuwe mestbeleid zorgt ook nog voor veel onduidelijkheid. Het snel gegroeide aantal koeien in Nederland zorgt voor veel extra mest. Vanuit Den Haag dreigen ingrijpende aanvullende maatregelen. Faber kan zich er over opwinden, maar houdt zich in. Wat hem vooral stoort, is dat er altijd is ingezet op grondgebondenheid. Zolang je de mest maar op eigen grond kwijt kon, was er niets aan de hand. “Mar dêr liket net safolle fan oer te bliuwen.” Faber heeft voldoende land voor zijn koeien. Sinds de laatste stalaanpassing in 2011 groeide dat aantal van 135

naar 175 stuks. Ze staan het hele jaar door op stal en worden gemolken door één van de drie aanwezige melkrobots. Op een moment waarop de koe daar zelf voor kiest. Voor de bezoekers op de open dag een fascinerend gezicht. De temperatuur in de stal is aangenaam. Het nieuwe dak is goed geïsoleerd, de stal heeft veel inhoud en een grote ventilator houdt de lucht in beweging. Sommige koeien liggen rustig te herkauwen, anderen vreten en weer anderen melden zich voor een melkbeurt. Eenmaal aan de beurt lopen ze naar binnen, blijven ze rustig stil staan en sluit de robot zichzelf aan.


   

 

Culinaire Markt in het centrum van Gorredijk van 14:00 – 21:00 uur Live muziek op podium boven de vaart Kroegentocht vanaf 21:00 uur Workshops door het hele centrum, gegeven door allemaal verschillende sportverenigingen uit Gorredijk e.o van 12:00 uur – 17:00 uur. Free Running en dansworkshops van Eijer Producties Restanten Markt in het centrum van Gorredijk van 13:00 – 17:00 uur Koopzondag

www.grootgelijknaargorredijk.nl


2 EN 3 OKTOBER 2015

MUSIC MEETING GORREDIJK GAAT CULINAIR! MUSIC MEETING GORREDIJK GAAT VOORPROEVEN OP DE CULINAIRE MARKT! HAAL JE KAARTEN BIJ ONZE STAND EN PROEF MET ONS MEE! MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Alleen verkrijgbaar bij uw ambachtelijke slager

GRAAG TOT 14 AUGUSTUS OP DE CULINAIRE MARKT IN GORREDIJK!

VANAF 20/8


Sa!

12 augustus 2015

16

www.sa24.nl

Sa! verkent deze zomer het Koningspad, de route die de wandelaar door het beekdal van het Koningsdiep voert, de dna-streng van Opsterland. Als houvast gebruiken we de routes die schrijver Fokko Bosker uit Lippenhuizen uitstippelde. Deze week de in tweeën opgeknipte derde etappe: Olterterp - Beetsterzwaag.

KONINGSPAD Door de adelsbossen Het caféterras van het Witte Huis en de Hippolytuskerk liggen slechts een wegbreedte van elkaar verwijderd. Maar ik kies ditmaal deemoedig voor de kerk, tenslotte heb ik nog een eindje voor de boeg. Het Koningspad van Olterterp naar Beetsterzwaag kent namelijk enkele uitbundige lussen door bossen en over hei. TEKST: WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER

Ik beperk me vandaag, in het eerste deel van de derde etappe tot de adelsbossen; een wandelrondje met de parkeerplaats naast het Witte Huis als start- en eindpunt. Een kleine tien kilometer schat ik.

OLTERTERP

Je moet weet hebben van het uit Middeleeuwse kloostermoppen opgetrokken kerkje van Olterterp, want zeker in de zomertijd staat de Sint-Hippolytus onzichtbaar vanaf de weg losjes maar dicht verpakt in het groen. Zelfs de torenspits moet het in de lucht afleggen tegen de bladermacht van twee rode beuken. Ik wandel het zijlaantje in om een rondje langs het kerkhof te maken. Hier tref ik Gerda en Coby Kamfferman, allebei in stofjas achter de schildersezel. “Ik dacht dat we hier ongestoord onze gang konden gaan”, roept Coby quasi verwijtend naar Gerda, die een endje verderop zit op het bruggetje. “Mooi niet dus.”

Plantenspuit

De zussen hebben lang gedubd of ze voor het kerkje gingen zitten, liever geen pottenkijkers. “Ik ben maar een amateur”, verzucht Coby terwijl ze nog wat kleur aanstipt. “Je probeert het licht te vangen, maar het blijft niet stil staan. Je snapt niet hoe mannen als Van Gogh dat deden.” Ze is uit Amersfoort een paar dagen bij haar zus op bezoek. Samen in de buitenlucht schilderen doen ze vaker, maar ook weer niet zo vaak. Ook de wat meer ervaren Gerda worstelt met het verglijdende

licht, al valt dat aan haar landschapje niet af te zien. “Je moet de werkelijkheid een beetje manipuleren”, adviseert ze haar zus. Evengoed toch een uitmuntende dag om buiten te schilderen? “Met deze warmte droogt de acrylverf te snel, we zijn constant in de weer met de plantenspuit.” Ik laat de dames. Kunst is lijden, begrijp ik. Even verderop steek ik de Achterwei in, het weldadige woonbuurtje rond het landgoedpark van Huize Olterterp. Ooit stond op deze plek het familieslot van de Van Boelens. Stamvader Ayzo gaf in de achttiende eeuw als een van de eerste grootgrondbezitters opdracht om de hoge heide van Beetsterzwaag te bebossen, al met al bezat de familie zo’n duizend hectare. Zijn voorbeeld kreeg navolging en met de tijd groeide het bosrijke gebied rond het dorp uit tot een publiekstrekker. Maar nog onvoldoende, vinden de huidige boseigenaren, verenigd in de Groene Parels. Daarom organiseren ze eind augustus een tweetal landgoeddagen.

Koelte-eiland

Vandaag de dag huist natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea in Huize Olterterp, een nieuwerwetse representant van Friese adel zou je kunnen zeggen. Ik maak het ommetje met de langgerekte landgoedtuin aan de linkerkant, volgens directeur Henk de Vries van It Fryske Gea in de kenmerkende slingerende stijl van meester-architect Lucas Roodbaard.

De achterbuurman heeft echter gemeend het zicht erop met een strakke laurierhaag weg te moeten planten, kennelijk verkiest hij zijn privacy boven het esthetisch genot. Ik beland in het aangrenzende bos, een schaakbordpatroon van immense beuken die als kathedraalpilaren het hooggewelfde groendak dragen. Ze geven ruimte aan het bos. Door een klaphek steek ik het zonovergoten weiland achter het oude boerderijtje Bethlehem over, de open zichtlijn van landgoed Lauswolt. Twee jonge moeders ploegen dapper met kinderwagens door het hoge gras naar de schaduwplek onder de solitaire beuk in het midden. Ze vlijen er hun baby’s op een kleed, een koelte-eilandje in het licht. Opnieuw in het bos, begint achter Harinxmastate het Kerkepad-Oost dat aan de dorpsgrens langs de Van Teijens Fundatie leidt, in de negentiende eeuw het filantropische toevluchtsoord voor alleenstaande vrouwen. In de eerst helft van die eeuw moet een enorme bouwwoede hebben geheerst onder de adel van Beetsterzwaag, vooral in de jaren twintig en dertig, valt op. Vrijwel alle voorname huizen in de Hoofdstraat stammen uit die periode, of werden destijds architectonisch aangepast aan de heersende smaak. Kennelijk wakkerden de inkomsten uit de veenafgravingen de vernieuwingsdrift aan, al zal het niet willen onderdoen voor de buren ook een rol hebben gespeeld. Linksaf door de overtuin met tropische kas kom ik bij het Lyklamahûs uit 1824. Daarnaast het bijbehorende koetshuis, tegenwoordig zetel van de gemeenteraad, de gekozen werkpaarden van de democratie. Ik wandel het oude eikenlaantje af dat parallel langs de langgerekte tuin achter het gemeentehuis loopt, de laatste eik maakt toepasselijk een buiging. Naar mij of naar het licht? Ik hou het maar op beiden.

Bomen per capita

Alras weer in het bos bedenk ik dat de Sweachsters met gemak de Bloemendalers of de Achterhoekers zouden verslaan in een wedstrijdje bomen per inwoner. Ondanks de overvloed klinkt evengoed regelmatig protest tegen de kordate kap van de laatste jaren, bedoeld om oude boslanen te herstellen of de eenzijdigheid van dennenbossen te verminderen. Hoe dan ook, het tekent in elk geval de betrokkenheid. Op zo’n vrijgemaakte plek in het bos van de Teijens Fundatie is onlangs een natuurlijke plek om te ravotten aangelegd; met boomobstakels, poelen en hoge bulten van leem. Ideaal om met een sleetje vanaf te roetsjen. Even verderop ligt een andere speelplek die al veel langer van geboomte is ontdaan: de baan van Golf & Country Club Lauswolt. ‘A good walk spoiled’, vond de Amerikaanse schrijver Mark Twain van de golfsport. Maar ik kan me wel iets voorstellen bij de aantrekkingskracht van gladgeschoren ‘lawns’ tussen ruige boomwallen. Niet dat ik er per se een balletje bij moet slaan, zo kuierend langs de rand is mij goed genoeg. Bij het hotel besluit ik mijn tochtje in te korten, dit punt is immers de kortste klap terug naar het Witte Huis. Morgen zien we verder.


Sa!

12 augustus 2015

17

www.sa24.nl

Nieuwsgierige indringers Gisteren een kilometer of wat gesmokkeld, sta ik vandaag voor een inhaalslag. Ik parkeer bij Lauswolt om achter het hotel het bos in te steken. Bij de bosrand aan de andere kant wil ik de stroom van het Koningsdiep volgen. Dan over de Liphûsterheide, om in een wijde boog terug te keren bij het diep. Via de Koefenne op Beetsterzwaag aan en door de overtuin van Lyndensteyn naar de Hoofdstraat. Daar hebben ze ijs. BEETSTERZWAAG De koetshuizen van Beetsterzwaag en de politiek hebben kennelijk iets met elkaar. In die van Lauswolt kwam in 2007 het vierde kabinet Balkenende tot stand. Formateur Herman Wijffels moet hebben gedacht dat in een gemeente waar CDA en PvdA al zo lang met elkaar een coalitie vormden, vruchtbare grond te vinden zou zijn voor een landelijk samengaan. Dat pakte anders uit. Het kabinet struikelde voortijdig over de Uruzganmissie en ook in Opsterland hield het pact van CDA en PvdA uiteindelijk geen stand. Het is onbeschaamd, maar ik kan het toch niet laten een blik binnenin het koetshuis te werpen. Waar zat Jan Peter ook alweer en waar Wouter? Ik zie opengeslagen bedden. Wegwezen.

Poortbruggetje

Ik loop het bos in langs de laatontbijters op het hotelterras en passeer een dame in retro golftenue en kekke ‘duotone shoes’, die ik ken van Sammy Davis jr. Ze geeft een vriendelijk knikje. Kwam ze niet van over dat grachtje met het gekrulde poortbruggetje? De deur is los, even kijken waar de toegang heen leidt. Ik klim de bosheuvel over en sta plotseling op het erf van de Saksische boerderij van acteur Rutger Hauer. Ik schend alweer de privacy. Mooie boel, terug! Ik zie dat Rutger langs het pad een sliert van lampenpeertjes in de bomen heeft opgehangen, waarschijnlijk om zijn gasten naar het hotel bij te lichten. Attent. Het bos ruikt naar zomerse frisheid, ik neem me voor de gang erin te houden. Ik kom langs het Witte Meer, ‘s winters een magische schaatsplas, nu dartelen vinders langs de oever. Hoe dichter ik het Koningsdiep nader, hoe opener het bos. Hier en daar heeft de natte heide, al dan niet door mensenhand geholpen, zijn plek terugveroverd. Over de veldjes hangt een trillende paarse gloed. Mijmerend over de terugkerende natuurmetamorfoses in deze contreien sta ik opeens weer voor de aanstichter van dit al: het Koningsdiep. De beek groeit bijna dicht met pijlkruid en gele lis, libellen schieten weg als ik naar het water buig. Ik neem een slokje, kan mij het schelen. Heerlijk fris.

Stoere mieren

Nergens kan je het diep zo mooi volgen als hier, het smalle pad kronkelt met de stroom mee. Geregeld verspert een omgewaaide eik de weg, niet langer bestand tegen de wind die bij storm vol komt aanzetten over de graslanden aan de overkant. Mens en dier passen zich aan, een nieuw uitgesleten paadje loopt simpelweg in een boogje om het natuurgeweld heen. Ik zijg neer langs de rand van het diep om een boterham te eten. Ik zou van het uitzicht moeten genieten, maar vliegende mieren trekken de aandacht. Aan de zijkant van een holte van het pad, vliegt de een na de ander het hol binnen. Alarm? Even later zie ik een dikke wesp op zijn rug naar buiten buitelen en verdwaasd wegvliegen. De mieren hebben de indringer er gezamenlijk uitgelazerd. Waar het pad de verste holes van de golfbaan kruist, komt ik gastspelers Robert en Jeanneke uit Tilburg tegen. Ze combineren hun favoriete spel met een bezoekje aan de Sneekweek. Is het niet te warm om te golfen? “Valt mee”, zegt Jeanneke. “We doen weliswaar vier uur over alle achttien holes, maar hebben voldoende water en eten bij ons.” Robert, waarschijnlijk niet de man voor kletspraatjes, maant zijn eega tot doorlopen. “Straks staan we in de baan van de andere spelers. In deze sport geldt dat als een doodzonde.”

De Sweachsterwei blijkt een drukke weg, als je van de stille heide komt. Eenmaal terug bij het Koningsdiep beklim ik de uitzichttoren om over de Van Oordt’s Mersken uit te kijken, een Van Gogh-palet van oplichtende kleuren. In de verte zie ik schapen grazen, dat moeten die van Anne de Haan uit Wijnjewoude zijn. Ik steek de weg over om de oude Koefenne in te gaan, benieuwd naar wie hier vroeger woonden. Dat vertelt Jan van de Werff me, hij kocht zijn huis in 1970 van een bejaarde bosarbeider, die hier met zijn al even bejaarde zus leefde. “Destijds wilden niemand hier wonen. De bedsteden zaten er nog in, gas en elektra waren nog niet doorgetrokken. Zo was het gesteld met alle zes huisjes hier op de rij. De mensen werkten los-vast

voor de baron en hielden er verder een koetje en wat kippen op na.”

Ringslang

Als zoon van de slager kwam hij regelmatig op het streekje en zag hij de mogelijkheid voor de aankoop van een eigen huis. “De âlde minsken ha hjir noch in jier wenne. En doe ha wy it opknapt.” Inmiddels zijn de Van de Werffs op een leeftijd dat er kleinkinderen komen logeren. Vanmiddag heeft Jan het zwembadje voor ze gevuld. Toen ze met zijn allen aan de thee zaten, zagen ze een ringslang van wel een meter lang naar het water kruipen. “Dat hast hjir fansels wol. Dy bisten komme sa no en dan út de bosk de tún yn. Mar se kinne gjin kwea.”

Bûtewei

Bij het boshuis Feroaring fan Lucht, waar schrijver Rink van der Velde zijn hoofdpersoon Durk Snoad in zijn element liet zijn, steek ik de brug over naar de Liphûsterheide. De oude hooiweg loopt kaarsrecht over de heide naar Lippenhuizen. Een aanrader voor verliefde stellen of juist voor koppels met relatieperikelen; hierlangs valt heel wat liefde te verklaren dan wel relatieproblemen uit te praten. Te lange leste doemt de watertoren op, imposant in zijn strenge functionaliteit. Ik sla rechtsaf de Bûtewei in, aan de linkerkant klimt het land omhoog, aan de rechterkant loopt het af. De vroegers scheiding tussen het bouwland en de heide, de boerderijen hier stammen van later datum, toen kunstmest zijn intrede deed.

Cartograaf John van der Haak


BONUS

BONUS

14.19

Hertog Jan of Jupiler krat

9.99

24 flesjes a 0.25 of 0.30 liter. Max. 6 kratten per klant.

BONUS

1.68

Per schaal. Actieprijs per kilo 3.50

Per 250 gram. Actieprijs per kilo 11.24

2.81

AH Pangasasiusfilet

Schaal 1 of 2 porties. Bijv 2 porties. Schaal 350 gram.

Van de bakkerij. Combineren mogelijk. 2 zakken a 6 stuks.

1.50

AH Filet americain van de versafdeling

Alle varianten. Bijv. naturel schaaltje 150 gram.

AH Rode paprika Los. 2 stuks.

2.25

1.69

BONUS

2.99 Ola Cornetto en Magnum

Alle varianten. Bijv. Cornetto classico. Doos 8 stuks.

2.24

4.38 Bertolli pastasauzen

Alle varianten. Combineren mogelijk. Bijv. basillicum. 2 potten a 400 gram.

Alle varianten, combineren mogelijk.

3.10

3.28 BONUS 1+1 GRATIS

4.65 Crystal Clear, Sourcy Vitaminwater en Holy Soda

0.65 2e HALVE PRIJS

3 FLESSEN

4.77

3.18

1.30

BONUS

2+1 GRATIS

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. Pepsi Max 3 flessen.

1 + 1 GRATIS

25% VOORDEEL

BONUS

Pepsi, Sisi en 7UP 1.5 liter

3.00

0.49 BONUS

BONUS

2 STUKS

AH Bruine en witte bollen

Los. Per 500 gram. Actieprijs per kilo 0.99.

4.00

BONUS

2.00

1.75

AH Sperziebonen

25% VOORDEEL

3.75 AH Malse varkenshaas

0.99

2.50

BONUS

25% VOORDEEL

2.24 Alle varianten. Bijv. yoghurt aardbei.

AH Half-om-halfgehakt 500 gram

BONUS

25% VOORDEEL

Zuivelhoeve Boer’n yoghurt en vla

50% VOORDEEL

8.29 Page toiletpapier

Original of kussenzacht. Pak 16 of 24 rollen.

6.29

9.64 ALLE Dove, Axe en Rexona

Combineren mogelijk. Bijv. Dove douchecream deeply nourishing. 2 flessen.

4.82

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 16 AUGUSTUS 2015

Sa! week 33 - 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you