Page 1

Sa!

Woensdag 11 juni 2014 Jaargang 1 Nummer 10 www.sa24.nl

kijkt anders

BUURTEN BIJ DE BOER PAGINA 7

FIDES NOORD

DECENTRALISATIES

MARCO PRUIS

ZELFVERTROUWEN

KANSEN

TD IN HOUSTON

Hoe leer je al vroeg dat je er mag zijn? Fides Noord uit Ureterp helpt basisscholen met een bijzondere methode. Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welzijn in de praktijk. Sa! was bij een praktijktraining op basisschool De Librije in Gorredijk.

Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een ramp, vinden sommigen. Wethouder Wietze Kooistra ziet vooral kansen.

Marco Pruis (27) is hoofdtrainer en technisch directeur van Houston Dutch Lions FC, een Amerikaanse voetbalclub. En daar is de oud-inwoner van Langezwaag trots op. “Ik ervaar het allemaal als fantastisch.”

PAGINA 10

PAGINA 15

PAGINA 17

Woning van de week

Compagnonsfeart 73 WijnjeWoude Vraagprijs  450.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


GRATIS mondzorgadvies Maak in juni een afspraak voor een gratis mondzorgadvies bij:

Hoofdstraat 79a 8401 BX Gorredijk (0513) 76 90 58

info@praktijknijland.nl www.praktijknijland.nl

Bij het maken van de afspraak s.v.p. doorgeven dat u gebruik maakt van deze aanbieding.

Hoofdstraat 46A - 8401 CA Gorredijk -

0513769044 - info@puerleveninstijl.nl


Sa!

3

Gratis wifi in centrum Gorredijk Plaatselijk Belang Gorredijk en Winkeliersvereniging WHI hebben het rond. Met vijf extra zenders krijgt het centrum van gratis draadloos internet. Speciaal bedoeld voor toeristen, maar ook handig voor winkelend publiek.

Van Velzen hoopt dat de installatie na de zomervakantie wordt aangelegd. “Gorredijk is al geselecteerd voor het project. Wij hebben alle randvoorwaarden ingevuld, dus is de definitieve toekenning een formaliteit.”

GORREDIJK Provincie Fryslân selecteerde 44 dorpscentra die in aanmerking komen voor een gratis wifi-verbinding, waaronder Gorredijk. De provincie financiert het plan, dat vooral is afgestemd op toeristen. Buitenlandse toeristen beschikken meestal over een internetabonnement op hun telefoon of tablet dat alleen geschikt is voor gebruik in eigen land. Vanwege de kosten maken ze geen gebruik van het lokale 3G- of 4G-netwerk. Wanneer de installatie is aangelegd, kunnen gebruikers inloggen op een speciale website die is gekoppeld aan www.beleeffriesland.nl. Voor ieder dorp is er een aparte pagina waarop lokale ondernemers en organisaties ook kunnen communiceren wat er zoal te doen is. Voor het gebruik van het netwerk geldt een datalimiet.

Ook Bakkeveen en Oldeberkoop staan op de lijst met dorpen die provinciale steun voor dit project kunnen krijgen. Namens Plaatselijk Belang Bakkeveen is de lokale websitecommissie met het project bezig. Het plan is om twee zenders in het centrum te plaatsen, één zender bij De Slotpleats en één of twee zenders rondom Dúndelle. Met de ondernemers wordt nu overlegd over de haalbaarheid van het plan. Voorwaarde is namelijk wel dat er een snelle internetverbinding moet zijn op de plekken van de zenders. “En dat is op dit moment nog een probleem”, aldus Lucas Olthof van Plaatselijk Belang. Ook is de dekking van de 1.500 euro die nodig is voor de tweede periode van drie jaar van het project nog niet rond. De stand van zaken in Oldeberkoop is onbekend.

Het project loopt zes jaar. De provincie betaalt de installatie van de zenders en staat garant voor het onderhoud in de eerste drie jaar. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de zenders in het tweede deel van het project. Plaatselijk Belang Gorredijk heeft hiervoor 1.500 euro gereserveerd vanuit het dorpsbudget dat ieder Opsterlands dorp krijgt. “Daarvoor is toestemming van het gemeentehuis”, aldus bestuurslid Jeremy van Velzen. De zenders hebben een bereik van 100 tot 150 meter. Drie zenders worden zo geplaatst dat de Hoofdstraat en de aanlegplekken in de vaart gedekt zijn. Ook komen er zenders bij de aanlegsteigers bij de in- en uitgang van Gorredijk. De definitieve aanvragen gaan binnenkort de deur uit.

Cornelis en Elsje uit Badhoevedorp uit het werk en weet eigenlijk niet meer wat werken is”, lacht Dekker. De Dekkers waren inmiddels neergestreken in Frieschepalen, waar ze al snel volop meededen in het dorpsleven. Dekker was jarenlang secretaris van Plaatselijk Belang, initiatiefnemer van de woonvorm voor ouderen Yn ‘e Jister, acht jaar voorzitter van het schoolbestuur en tien jaar voorzitter van de commissie kerkbeheer van de Voortgezet Gereformeerde Kerken Nederland. In 2003 kreeg hij als beloning voor deze inzet een Koninklijke onderscheiding. Het diamanten echtpaar Dekker. FRIESCHEPALEN Is er een recept voor een gelukkig huwelijk? “Ik weet het niet. We hebben het gewoon geweldig met elkaar. Zo nu en dan een grapje en verder hebben we onze eigen hobby’s”, vertelt Cornelis Dekker (83). Tweede Pinksterdag vierden hij en Elsje Mantel (83) hun diamanten huwelijksjubileum.

De twee kennen elkaar eigenlijk al hun hele leven. “We komen beiden uit Badhoevedorp en daar kwamen we elkaar gewoon tegen.” Cornelis en Elsje waren in het dorp beiden

FOTO: SIETSE DE BOER

actief in de kerk en de bijbehorende jeugdvereniging. Na hun huwelijk woonde het echtpaar nog een aantal jaren in hun geboorteplaats. Het is ook de plek waar het gezin uitbreidde door de geboorte van vijf zoons. Dekker was docent aan de LTS in Amsterdam. In 1962 volgde een uitdaging in Friesland met een aanstelling op de Technische School in Drachten, later ROC Friese Poort. Eerst als leraar elektro en elektronica, later als afdelingsdirecteur. Op zestigjarige leeftijd kon hij met de VUT. “Ik ben dus al 23 jaar

Elsje Dekker behaalde ooit de akte handwerken voor basisonderwijs. Maar daar heeft ze niet veel mee gedaan. “Een gezin met vijf jongens is druk genoeg.” Wel was ze altijd actief in het kerkelijk leven en vrijwilligster bij woonzorgcentrum De Lijte in Ureterp. Tweede Pinksterdag stond het hele gezin bestaande uit vijf zoons, vier schoondochters en negen kleinkinderen op de stoep. Ook burgemeester Francisca Ravestein was van de partij. Later op de dag schoof een gezelschap van zo’n zestig mensen in Strandheem aan voor een buffet.

FOTO: SIETSE DE BOER

Deel Nije Heawei verdwijnt WIJNJEWOUDE Een deel van de in de zestiger jaren aangelegde Nije Heawei in Wijnjewoude verdwijnt. Het gaat om het gedeelte tussen de Opperhaudmare en de Hege Heide. Het is een compensatie voor de verbreding van de N381.

van de oostelijke parkeerplaats aan de Opperhaudmare met de bestaande wandelroute in het gebied. Vanaf de westelijke parkeerplaats kunnen de gebiedsbeheerders over een zandpad het gebied bereiken.

De N381 loopt door het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. De aanpassing van deze weg heeft nadelige gevolgen voor het natuurgebied en dus zijn er compenserende maatregelen nodig. Eén van deze maatregelen is het verkeersluw maken van de Nije Heawei. In de praktijk komt het erop neer dat het wegdek helemaal verdwijnt.

Fietsers kunnen er echter niet meer terecht. Het fietspad aan de zuidzijde van het gebied wordt met grasbetontegels verbreed tot 3 meter zodat er materiaal voor beheer langs kan zonder het fietspad te vernielen.

Door de bermsloten te dempen kan de oorspronkelijke waterhuishouding zich enigszins herstellen. Het opheffen van de weg betekent ook een herstel van het oorspronkelijke Middeleeuwse verkavelingsplan en het verdwijnen van een barrière voor reptielen. De voormalige boerderij van Visser aan de Nije Heawei wordt helemaal afgebroken en afgegraven. Een nieuw aan te leggen voetpad zorgt voor een verbinding

Bewoners in de directe omgeving hebben al aangegeven niet blij te zijn met deze maatregel. Het college van B en W houdt er dan ook rekening mee dat er bezwaren komen tegen dit besluit, maar verwacht dat het algemeen belang hier uiteindelijk zwaarder telt. Het plan om de weg aan de openbaarheid te onttrekken is onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan N381; de gemeente Opsterland is verplicht hieraan mee te werken. Het plan kost circa 350.000 euro en wordt betaald vanuit het projectbudget N381.

TIP van On Tour Tweewielers ... Als best geteste fietsenrek; THULE 921, deze week geen € 369,– maar € 319,–. Beperkte voorraad dus OP = OP!! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

5

Unieke notarisboot op Friese wateren

INGEZONDEN

CDA voor verruiming koopzondagen In de raadsvergadering van 26 mei stemde het CDA tegen de motie van D66, Opsterlands Belang en VVD over een (te) vergaande verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen. Wij zijn niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en realiseren ons dat de zondag in toenemende mate een recreatiedag is. Een sterke toerismegemeente moet daar faciliteiten voor bieden. Daarom pleiten wij voor een balans tussen het behoud van de zondagsrust, het toerisme en de belangen van winkeliers en winkelpersoneel.

De Bernhardine maakt een proefvaart. FOTO: SIETSE DE BOER

Ze lag in Utrecht te verwezen in een loods, de oude notarisboot uit 1910. Totdat Riemer Mulder haar op Marktplaats vond. Begin juli maakt de notarisboot haar maidentrip onder de nieuwe naam Bernhardine. TERWISPEL De Bernhardine staat voor een tweede leven. Vanuit de nieuwe thuishaven aan De Dûker in Terwispel vaart het klassieke schip voortaan met maximaal twaalf gasten over de Friese wateren. “Omdat het maar een klein schip is, kun je mooie routes kiezen waar de grote rondvaartboten niet kunnen komen.”

Zeilen en varen is al jaren een grote hobby, zijn beroep lag echter in de zorg. Als manager werd Riemer Mulder vorig jaar boventallig verklaard. Binnenkort start zijn prepensioen en gooit Mulder het over een andere boeg. “Eigenlijk brachten de heropening van het Polderhoofdkanaal en de Drachtster-

vaart mij op het idee van een rondvaartboot.” Hij staat te popelen om beide ‘nieuwe’ vaarwegen te verkennen. “Ik denk dat ik de eerste ben die een echte arbeidsplaats creëert rond het Polderhoofdkanaal.” Zodra de sluis open gaat, ligt Riemer met zijn Bernhardine klaar om als eerste het heropende kanaal te bevaren. De oude, in originele staat herstelde, notarisboot is volgens de schipper uniek op de Friese wateren. “Je ziet ze eigenlijk alleen in Amsterdam.” Hij kocht de rondvaartboot als casco. “Ze lag in een loods bij een rondvaartbedrijf in Utrecht. Niet meer nodig, omdat het bedrijf een nieuwe boot kocht.” Op de werf in

Drachten volgde een herstel naar de oude glorie: grote ramen, veel teakhout en een nieuwe motor. Zondag 22 juni volgt de officiële doop. De salonboot is nu klaar om vanaf begin juli gasten te vervoeren, de schipper zelf heeft nog enkele vragen. “Ik probeer uit te zoeken waar de boot vandaan komt, waar ze gebouwd is en hoe ze heette.” Hij vermoedt dat de notarisboot ooit van de werf liep in Engeland of in Scandinavië . Ook wil hij zich nog verdiepen in de geschiedenis van het te bevaren gebied in de driehoek Terwispel-Drachten-Terherne . De Bernhardine is te boeken voor rondvaarten, maar is ook bijzonder geschikt als achtergrond voor bijvoorbeeld een trouwreportage. Meer informatie op www.rondvaartfryslan.nl.

De Opsterlandse gemeenteraad pleit ervoor dat winkels alle zon- en feestdagen open mogen zijn. Dat betekent voor kleine zelfstandigen nog minder rust in hun toch al drukke werkweek. En voor kleinere winkeliers en hun medewerkers blijven er nog nauwelijks dagen over voor collectieve rust en ontspanning. Bovendien neemt de omzet niet echt toe, maar de kosten wel. Met als resultaat: kleine ondernemers die moeite hebben het hoofd boven water te houden, een grotere dominantie van grote winkelketens en dus een verschraling van het winkelbestand. Het verdwijnen van lokale kleine winkels is een groot verlies voor onze gemeente. Meer leegstand, minder gezellige centra, meer verpaupering, minder toeristen, minder kooplustigen en op termijn misschien de doodsteek voor de op meer omzet en winst gerichte “groteren”.

Een gemeenschappelijke rustdag is belangrijk voor de samenleving. Voor bezinning of ontspanning, voor sport of cultuur. Om iets leuks te doen met het gezin of in verenigingsverband en even afstand te nemen van de druk van werk of school. Het CDA wil graag dat in ieder dorp winkeliersverenigingen, Plaatselijk Belang, kerken en (sport)verenigingen met een voorstel komen waar een meerderheid van de “mienskip” het mee eens is. We denken aan een verruiming van het aantal afgesproken dagen en overeengekomen openingstijden, afspraken voor bepaalde sectoren en dat alles rekening houdend met medewerkers. Een ruimer aantal koopzondagen, waar zo veel mogelijk ondernemers aan deelnemen zorgt voor een bruisende gezelligheid in onze centra. Dat is pas een echte publiekstrekker.     Namens de CDA-fractie Opsterland Rynk van der Woude

Peuters voortaan naar peuteropvang BEETSTERZWAAG De organisatie en financiering van de Opsterlandse peuterspeelzalen gaan op de schop. De exploitatie is nu in handen van Timpaan Kindercentra, met subsidie van de gemeente en een eigen bijdrage van ouders. Door nieuw Haags beleid moeten peuterspeelzalen vanaf 2016 aan dezelfde eisen voldoen als de kinderopvang. Dat heeft gevolgen voor de begeleiding en groepsgrootte. Een peutergroep op een peuterspeelzaal bestaat nu uit maximaal 16 kinderen, een beroepskracht en een vrijwilliger. Straks is de maximale groepsgrootte 14 peuters met twee beroepskrachten. Dat betekent hogere kosten en het risico dat Timpaan peuterspeelzalen moet gaan sluiten of dat er wachtlijsten ontstaan. “Het budget van de gemeente

is op termijn niet toereikend, deze constructie is niet toekomstbestendig”, aldus wethouder Wietze Kooistra. “Wij willen dat voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen toegankelijk én van een kwalitatief hoog niveau zijn.” Daarom gaan de peuterspeelzalen vanaf 2015 op in de nieuwe peuteropvang. Dat heeft financiële consequenties. Gezinnen waarin alle ouders werken komen via de Belastingdienst in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. Dat geldt in Opsterland voor naar verwachting 70% van de kinderen. Gezinnen waar niet alle ouders werken, kunnen straks een inkomensafhankelijke gemeentetoeslag peuteropvang aanvragen. Dat betekent voor 35% van de ouders dat ze voortaan goedko-

hebben serieuze plannen om peuteropvang aan te bieden. Speciale aandacht is er voor peuters met (risico op) een leerachterstand. Zij krijgen op de peuteropvang gratis extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door te eisen dat de gemeentelijke toeslag alleen besteed mag worden bij peuteropvang met een VVE-registratie, verwacht de gemeente dat alle peuteropvangen straks deze registratie bezitten.

FOTO: SIETSE DE BOER

per uit zijn, 15% van de ouders gaat meer betalen. Het subsidiegeld gaat dus naar de ouders en niet recht-

streeks naar de aanbieder, waardoor ouders meer keuzevrijheid hebben. Drie aanbieders van kinderdagopvang

Opsterland voert deze overgang al in 2015 in omdat zo geld beschikbaar komt voor een kwaliteitsslag in het aanbod van VVE en voor de opvang van knelpunten. De gemeenteraad praat op 16 juni over dit plan.


Sa!

7

Fyftichste Hutselfrutsel De bibleteek fan De Gordyk hie ferline wike yn it ramt fan de Fryske Foarlêswike in bysûndere foarstelling foar pjutten. Foar de fyftichste kear waard de Tomke-foarstelling De Hutselfrutsel opfierd troch Tomke-skriuwster Riemkje Pitstra, tegearre mei Jetske Miedema. DE GORDYK Sa’n 45 bern kamen

mei harren begelieders del om de foarstelling fan in heal oere te belústerjen en te belibjen. Pitstra en Miedema belutsen de bern tige by harren spul, de measten sieten mei grutte eagen en oandacht te sjen nei alles wat barde. In Hutselfrutsel, wat is dat eins? Dat waard al rap dúdlik. Poppemakster Frouwtje Knipknap (Jetske Miedema) is drok dwaande mei it meitsjen fan in pears pluzich ding. Se hat fan Kornelia heard dat Tomke graach sa’n Hutselfrutsel ha wol foar syn jierdei. Dan folgje frjemde dingen: de poppemakster giet op paad om har kado nei Tomke te bringen, mar falt ûnderweis yn it park yn sliep. Dêr rint ek in clown (Riemkje Pitstra). De bern genietsje as de clown in grap út-

hellet mei de poppemakster. Mar wat se net yn ‘e rekken ha, is dat de twa by fersin fan tas mei kadootsje ruilje. Jo fiele it al oankommen: de poppemakster komt by Tomke mei it ferkearde kado en Tomke is yn triennen. Lokkigernôch komt alles noch wer goed en folget in feestje mei muzyk. De pjutten dûnsje mei en as ferrassing komt der ek in grutte Tomke meidwaan. “Jim meie aanst allegearre mei Tomke op de foto”, seit Tytsje de Vries fan de bibleteek ta. “En jim krije allegearre in Tomke-boekje en wat oare leuke dingen mei.” De Hutselfrutsel is de twadde Tomke-foarstelling fan Miedema en Pitstra. Ferline jier spilen sy Help...in oaljefant. De foarstellingen binne betocht as ûn-

Mei Tomke op ‘e foto. FOTO: SIETSE DE BOER

derdiel fan it projekt meartaligens. Tomke is in foarlês- en taalstimulearringsprogramma yn it Frysk foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynfoarmearje oer it brûken fan taal yn ‘e omgong mei jonge bern. De froulju binne troch de Afûk al frege foar in tredde foarstelling. De Tom-

Boer Knobbe dichterbij GERSLOOT “Wy wolle de boer tichterby bringe, it fee sjen litte, it ark, it boerelibben.” Ida en Johan Knobbe hadden Pinkstermaandag alle familieleden opgetrommeld om een bijzondere Boerderijdag te organiseren. Dat de Campina Coöperatie zorgde voor toetjes, karnemelk, speurtochten en andere attracties was mooi meegenomen, maar de kalfjes, de trekkers, de konijnen en kuikentjes en het melkdiploma, daar ging het de kinderen om.

“Is die koe zwanger?” Berber Roorda (7) uit Nij Beets heeft het goed gezien. Boer Johan Knobbe (44) neemt alle tijd voor het antwoord. “Die koe gaan we een poosje niet meer melken. Straks mag ze

nog een paar weken grazen in het natuurgebied van Staatsbosbeheer en dan komt het kalfje”. Hoe een jong kalfje eruitziet kan Berber in de stal ernaast zien. Daar ligt Sietske, geboren op 8 juni, heerlijk in het stro. “Wanneer krijgt Sietske weer drinken?” Johan schat dat het over een uurtje is, maar het jongste vee is de verantwoordelijkheid van partner Ida. Het is druk op het grote boerenerf. Er komen maar liefst 655 bezoekers, waaronder een groep Urkers. “We zijn de familie Kroon, zo’n 30 man sterk. Onze zus vond het hier zo leuk, dat we nu met z’n allen zijn gekomen. Nee, een agrarische achtergrond hebben we niet. We zijn vissers.

Veel bezoekers op de Boerderijdag. FOTO: SIETSE DE BOER

Maar overeenkomsten met boeren zijn er wel, denk maar eens aan het weer, de natuur en de vele regeltjes waar vissers en boeren zich aan moeten houden.” En wat blijkt: de jongste vissers behalen het melkhulpdiploma. Pake Knobbe werkte in de vervening, kocht weliswaar de eerste koe maar kon die zelf niet melken. Dat deden zijn dochters. Dat was het begin van het bedrijf. Nu werkt de derde generatie Knobbe sinds 1995 aan de Tijnjeweg 33 te Gersloot en telt het bedrijf 135 melkkoeien en zo’n 80 stuks jongvee. De koeien lopen buiten in het weiland naast de boerderij. “No binne se nachts ûnder dak, maar aanst bliuwe se dei en nacht bûten”, vertelt boer Johan. Het land ligt rond de boerderij en is goed bereikbaar. “It is wat mear drokte en moast it ferweidzjen en it (wiete) waar goed yn’e gaten hâlde, mar it past by my”, zegt Johan. De vele bezoekers vinden het prachtig, al die grazende koeien. En al die Knobbes en aanverwante groene T-shirts die hen te woord staan. Voor de vijfjarige Tina is het allermooiste: “Die hele zachte koe!”. Zo dichtbij wil Campina het graag hebben.

ke-ferhaaltsjes wurde skreaun troch Riemkje Pitstra en Auck Peanstra. Pitstra en Miedema spylje by pjutteboartersplakken en berneopfang en soms by de bern thús.

de Foarlêswike.” De Fryske Foarlêswike belibbe de 18e edysje. Omdat it de fyftichste foarstelling is op De Gordyk krije de spylsters fan de Afûk in moai bosk blommen.

“Dizze wike is it tige drok om’t de foarstelling faak brûkt wurdt ynstee fan foarlêzen yn

Hup Holland Hup met Sa! en C1000

Al in de stemming? Nog een paar dagen en dan barst het Wereldkampioenschap Voetbal los. Sa! is benieuwd hoe jij en met wie je de wedstrijden van het Nederlands Elftal volgt. Bouw een mooie tribune, kijk op een gekke plaats, zorg voor een ludieke aankleding, verkleed je origineel of zet de meest bijzondere hapjes en drankjes op tafel. Het maakt

niet uit. Bedenk iets leuks, maak er een foto van en stuur deze naar redactie@sa24.nl. Na iedere wedstrijd van het Nederlands Elftal plaatsen wij de mooiste foto’s online en in de krant. Voor de meest originele foto stelt C1000 Henk Split na iedere wedstrijd een volledig verzorgde BBQ voor tien personen beschikbaar. Hup Holland Hup!


Sa!

9

Extra rolstoelbus voor PlusBus De Opsterlandse PlusBus maakte in 2004 op 8 september haar eerste rit. Bijna tien jaar later zijn er zo’n duizend ouderen en mensen met een beperking die gebruikmaken van de vervoersvoorziening. BEETSTERZWAAG Komende zaterdag vieren de vrijwilligers het feestje van het tweede lustrum. Het gaat om circa veertig chauffeurs, zes coördinatoren en drie bestuursleden. Wethouder Rob Jonkman neemt voorafgaand aan het feest een nieuwe rolstoelbus in gebruik. De aanschaf van de tweede rolstoelbus is nodig omdat steeds meer rolstoelgebruikers met de PlusBus reizen. “We ruilen een gewone bus om voor eentje met een liftinstallatie”, vertelt voorzitter Henk Modderman van de

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland. “We hebben ook nog een gewoon personenbusje. De nieuwe bus is een enorme vooruitgang. We kunnen de banken gewoon aan de kant schuiven. Dat is niet alleen gemakkelijker voor onze chauffeurs, maar kost ook minder tijd.” Aan vrijwillige chauffeurs heeft de PlusBus geen gebrek. “Mond-tot-mondreclame levert steeds weer nieuwe vrijwilligers op. Veel mensen willen niet in een bestuur, maar

De nieuwe PlusBus voor rolstoelgebruikers.

FOTO: SIETSE DE BOER

Met de bakker de lucht in WIJNJEWOUDE Woensdagavond stegen er vanaf het voetbalveld van ODV maar liefst zes heteluchtballonnen op met aan boord 43 personen. Allemaal klanten, medewerkers en relaties van Bakkerij Van der Molen. Onder hen vier prijswinnaars van de jaarlijkse voorjaarsactie waarbij klanten in de winkels in Wijnjewoude, Bakkeveen, Donkerbroek en Haulerwijk bij aankoop van de bakkerijproducten loten kregen. Per winkel mocht één winnaar mee de lucht in. Er was niet veel wind, zodat de ballonnen een uurtje later neerstreken in Jubbega. Met uitzondering van één ballon, die tot Oudehorne kwam.

willen wel graag iets doen. Dan is chauffeur zijn op de PlusBus ideaal.” Modderman benadrukt dat de chauffeurs over een sociale instelling moeten beschikken en ook bereid moeten zijn hun EHBO-diploma te halen. Ouderen en mensen met een beperking varen wel bij de PlusBus. “Ons systeem past goed bij de trend dat ouderen langer thuis wonen.” Zes coördinatoren zorgen ervoor dat de passagiers op het door hun gewenste tijdstip kunnen reizen. “Ze moeten wel begunstiger van de stichting zijn en betalen vervolgens per rit.” Een ritje naar de kapper, boodschappen doen of naar het ziekenhuis, overal is de PlusBus voor in te zetten. Maar bijvoorbeeld het Rode Kruis gebruikt de bussen ook voor uitstapjes. Modderman ziet de behoeft veranderen. “Een nieuwe generatie ouderen heeft zelf wel een auto, maar gebruikt die vooral ’s zomers. ’s Winters kiezen ze dan voor de PlusBus. De Wmo verwijst ook veel passagiers door.” De PlusBus vervoert van deur tot deur en is bestemd voor inwoners van Opsterland van 60 jaar of ouder en mensen met een lichamelijke beperking van alle leeftijden. Aanmelden als gebruiker (begunstiger) kan via www.pakdeplusbus.nl of 06-145 44 377. Op genoemd telefoonnummer kunnen ook ritten aangevraagd worden op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.

Puer gaat voor stoer GORREDIJK Puer Leven in Stijl organiseert op vrijdag 13 juni 2014 een gezellige, maar vooral stoere avond, waarbij nu eens de man centraal staat. Speciaal bedoeld voor heren dus, maar ook dames zijn vanzelfsprekend erg welkom.

Door het brandweerkorps Friesland uit Gorredijk uit te nodigen, legt Puer de link naar de producten van Feuerwear. Tassen, riemen, tablethoezen en portemonnees gemaakt van gerecyclede brandweerslang; een duurzaam, brandwerend en stevig materiaal. Ieder artikel is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Met brandweerwagen en in vol ornaat geeft de brandweer tussen 19.00 en 19.30 uur een demonstratie. Edwin Pietersma

vertelt een humorvol verhaal over de bedrijfshulpverlening. Het is proeven en genieten deze avond. Topkok Ruben Visser begeleidt de wijnproeverij en er is een kennismaking met Direct Trade Espresso, geïmporteerd van kleine koffieboeren. Ook om te ontdekken: het chocolade-assortiment en de biologische producten van Leev. Leev ondersteunt zorgboerderijen met de opbrengst van haar activiteiten. Een uitgangspunt dat prima aansluit bij de visie van Puer. Met een pittig hapje, een prima wijntje en de mogelijkheid om het WK Voetbal te volgen heeft Puer vrijdag alle ingrediënten in huis voor een stoere mannenavond.

Western yn Sigerswâld SIGERSWÂLD Foar it earst yn de skiednis belibbet Sigerswâld dit jier in iepenloftspul. It wurdt tidens it doarpsfeest in wier Westernspektakel.

Mekkie, syn Sineeske betsjinner Liem Po, ferkenner Old Babbels en Luitenant Roberts ha it der tige drok mei, want de lêste fan de Switfuotyndianen komme nei Fort Mustang om de kolonel om syn bemiddeling te freegjen.

Net samar in toanielstikje bûtendoar, it lytse doarp wol sjen litte wêr’t it grut yn is. En dat wurdt dien mei in grutte bouploech, spilers en dûnsers: “Allegear út eigen doarp en foar de measten is it in folslein nij aventoer”, seit regisseur Elske Klooster. Elke fiif jier hat Sigerswâld doarpsfeest. Oant no ta wie it tradysje dat de toanielferiening dan in stik spile. “No hie’k it stik Fort Mustang lizzen, dat eins net sa geskikt is foar op it toaniel.” Dus waard besletten om dit stik yn de iepenloft rûn doarpshûs Uthôf te spyljen. Sa’n 25 spilers, meast jongerein, dogge mei. Mar der is ek in rol foar in stikmennich hynders. “Dat wurdt spannend, want we witte net hoe’t de hynders reagearje sille op

En dan binne der ek noch de froulju fan de WIM! Dy wolle dat de kolonel syn ynfloed jilde lit by Oef, yn it ramt fan de emansipaasje fan de froulju. Wilens meitsje de oare yndianen har op foar de oanfal op Fort Mustang. Se wolle dat haadman Oef oan harren útlevere wurdt. Kolonel Mekkie wol hjir lykwols neat fan witte en dan binne de rapen gear. De ploech repetearret foar de trije foarstellingen fan kommende wike.

it publyk. Der wurdt al drok oefene mar we ha ek in plan B foar as it net slagget.” Fort Mustang is skreaun troch Ton Fontaine en yn it Frysk oerset troch Siep Jorna. Foar Sigerswâld had Elske Klooster

it stik bewurke. “Ik ha in soad skrapt. Fort Mustang is in stik mei foaral mannerollen. Lokkigernôch ha we genôch jonges dy’t meidwaan wolle. Ik ha yn it stik wat mear froulju ynbrocht, benammen yn de figuraasje.”

FOTO: SIETSE DE BOER

Fort Mustang leit midden yn it yndianegebiet fan de Swart-, Wyt-, Plat- en Switfuotyndianen. Der driget in stammeoarloch op de prairie want de yndianen dolle de striidbile op. It wurdt in kommen en gean dêr op Fort Mustang. Kolonel

Fort Mustang wurdt spile op 18, 19 en 20 juny. De foarstellingen begjinne om 20.00 oere. Kaarten (allinnich noch foar de foarstelling fan de 19e) binne te bestellen op fortmustang14@hotmail.com en oan de kassa fan Arob Antennebouw (Foarwurk 39k).


Sa!

10

FIDES, METHODIEK VOOR SOCIAAL EN EMOTIONEEL WELZIJN

Samen bouwen aan zelfvertrouwen Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welzijn. Het zijn mooie begrippen, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe leer je al vroeg dat je er mag zijn? Fides Noord reikt jong en oud de helpende hand met een bijzondere methodiek. ‘Iedereen is goed zoals ‘ie is.’ TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Het is warm in het gymlokaal. Groep 8 van de Gorredijkster basisschool De Librije betreedt de ruimte met de nodige luidruchtigheid. De klas telt 29 kinderen, een gemêleerde groep elf- en twaalfjarigen. Voor sommigen valt het niet mee om stil te zijn als Engbert Braam van Fides Noord het woord neemt, maar geduldig legt hij uit wat de bedoeling is in deze clinic: ze gaan een hoepelspel doen. Via de hoepels op de grond moeten ze als groep naar de overkant lopen. Maar: ze mogen alleen overstappen in hoepels die vlak tegen een andere hoepel aan liggen. Ze moeten elkaar dus helpen.

Zodra het startsein klinkt, ontstaat er complete chaos. Onder veel kabaal vormen zich groepjes, die apart van elkaar een weg zoeken naar de overzijde. Twee meisjes zitten als eerste weer op de bank en lijken te hebben gewonnen. “Time-out”, roept Braam. “Wat was de bedoeling ook alweer?” “Oh ja… als groep!” herinnert het duo zich. “Ja, inderdaad. En toch had ik zojuist ook een wow!-moment”, vervolgt Braam. Hij kijkt naar een jongen die stilletjes in een hoepel staat. Als enige stond hij ‘vast’, totdat één van z’n klasgenootjes omkeek en hem te hulp schoot. “Vond jij het een leuk spel?” vraagt Braam. “Eerst niet”, antwoordt de jongen zacht,

terwijl hij z’n tranen wegveegt. “Toen ik werd opgehaald wel.” De klas zwijgt. “Ik ben trots op jullie”, zegt Braam. “Er was toch iemand die dacht: daar staat er nog eentje.” De groep krijgt een herkansing. Braam bespreekt het belang van samenwerking met de kinderen en nadat ze met elkaar één lang hoepelpad hebben gemaakt, slagen ze er onder luid gejuich in om gezamenlijk hun doel te bereiken. Dan pakt Braam een ballon en begint een verhaal te vertellen, over het kleine, onzekere jongetje dat hij ooit was. Hij blaast de ballon op, laat hem leeglopen, blaast hem vervolgens weer op en maakt zo het begrip ‘zelfvertrouwen’ zichtbaar voor de groep. Zijn collega Astrid van Hooff voegt zich bij hem. Er volgt een rollenspel, waarin duidelijk wordt hoe belangrijk een goede houding, uitstraling en reactie is.

Eenvoudig toepasbaar

De clinic is een van de onderdelen van de Fides-methodiek, een methode die zich richt op het vergroten van het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen. Fides (betekenis: vertrouwen) is zo’n 14 jaar terug door het Brabantse echtpaar Henk en Ingrid de

Visser ontwikkeld en is sindsdien succesvol toegepast. Sinds 2012 hebben voormalig basisschoolleerkracht en -directeur Engbert Braam en coach/ trainer Astrid van Hooff de methodiek al op negen scholen in Noord-Nederland geïntroduceerd, waaronder recent in alle groepen van De Librije. Fides werkt met kinderen, ouders en leerkrachten en omvat onder meer klassenclinics, groepstrainingen, teamtrainingen, ouderavonden en individu-

ele coaching. Braam: “Samen bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen is het doel. Vanuit zelfvertrouwen ben je in staat om meer betrokken te zijn. Dat leidt tot een grotere verbondenheid in een groep: een positieve vicieuze cirkel.” De methodiek is verrassend eenvoudig. Fides biedt geen uitgebreide lespakketten, maar wordt ondersteund door praktische, visuele symbolen die aanzetten tot anders denken. De ‘domino’ bijvoorbeeld, als symbool voor meeloopgedrag. Of de ‘sleutelbos’, als reminder dat er allerlei mogelijkheden zijn als je het even niet (meer) weet. Maar ook: de ‘rugzak’, om te beseffen dat iedereen ervaringen met zich meedraagt en dat gedrag altijd ergens vandaan komt - óók je eigen gedrag.

Eén ballon is genoeg

De ballon staat symbool voor zelfvertrouwen. Braam: “In de symboliek heeft iedereen z’n eigen ‘ballon’, ter hoogte van de borstkas. Een lege ballon (‘nul ballonnen’) staat voor onzekerheid en faalangst. Het andere uiterste is een te hard opgeblazen ballon (‘tien ballonnen’). Die symboliseert overdreven stoer of negatief gedrag, vaak ook voortkomend uit onzekerheid. Een normaal opgeblazen ballon (‘één ballon’) staat symbool voor een gezond zelfvertrouwen en een sterke uitstraling. Ons uitgangspunt: iedereen is goed zoals hij is. Eén ballon is genoeg, niet meer en niet minder. Zo’n eenvoudig symbool is effectief, want het helpt je herinneren dat je mag zijn wie je bent.


Sa!

11

‘ONS UITGANGSPUNT: IEDEREEN IS GOED ZOALS HIJ IS’ Kinderen leggen er snel de link mee tussen hun eigen of andermans gedrag, hoe jong ook. Een vijfjarige zei eens begripvol over z’n iets te drukke klasgenootje: hij heeft een beetje last van z’n tien ballonnen, juf. Al die symbolen - zeker als ze tastbaar in de klas aanwezig zijn - helpen inzicht te krijgen in gedrag en leiden tot meer begrip.”

Effectieve symbolen

Christien Driesprong, leerkracht van groep 5/6, onderschrijft dat. “De kinderen pikken het snel op. Wij hebben met de symbolen getraind in de klas en inmiddels zijn ze verweven in ons dagelijkse doen en laten. Het maakt lange verhalen overbodig. Soms is een kind erg nadrukkelijk aanwezig. Even subtiel naar de ballon wijzen is dan vaak al genoeg, dan weet hij: oh ja, ik heb genoeg aan één ballon.” Een ander symbool is het ojee-okee-ladenkastje, dat zegt dat je gedachten bepalend zijn voor je gedrag. Christien: “Een leerlinge zag enorm op tegen moeilijke sommen die ze eerder fout had gemaakt. Ik vroeg haar: in welk laa tje zit je nu, okee of ojee? Het kwartje viel, vooral toen ik de groep vroeg om suggesties hoe ze haar ‘ojee-gedachte’ kon veranderen in een ‘okee-gedachte’. Dat versterkte de verbondenheid.

In een ander geval was er sprake van pestgedrag. Door de ‘matroesjka’ in te zetten, een symbool dat laat zien wat je in diepere innerlijke lagen kan raken, kwam bij de kinderen direct binnen wat voor effect pesten kan hebben. Een meisje concludeerde: eigenlijk zijn wij een domino hè? Dat toont wel aan hoe effectief de symboliek is.” Fides benadert negatief gedrag met positiviteit. Dat werkt preventiever dan een pestprotocol, zegt Braam. “De methodiek pakt pestgedrag aan de voorkant aan, niet achteraf. Kinderen die stoer doen ten koste van een ander leren kijken naar de oorzaak van hun gedrag. Waarom voel ik me ‘tien ballonnen’, wat is er aan de hand? Hoe kom ik terug bij één ballon, in plaats van me af te reageren op die ander? Zelfvertrouwen geeft het gepeste kind op zijn beurt de keuze om op een vriendelijke, krachtige manier bij zichzelf te blijven en het pesten niet als pesten te ervaren, maar te denken: het gaat niet over mij, die ander heeft z’n dag niet. Zoals in die pindakaasreclame, waarin meewarig tegen de jonge Pieter van den Hoogenband wordt gezegd: jij kunt echt niet voetballen hè, jongen? Waarop Pietertje niet verdrietig wordt, maar het triomfantelijk en zelfverzekerd beaamt. Niet als nul, niet als tien, maar als één ballon.”

Fides Noord De Fides-methode wordt binnen de gemeente Opsterland op de volgende scholen toegepast: De Librije in Gorredijk, De Opdracht in Ureterp, Rehoboth in Frieschepalen en Betrouwen in Bakkeveen. www.fidesnoord.nl


     

  

 





            



  

  

 









  

 



   



  

 

 C1000 HENK SPLIT • BADWEG 34 • 8401BL GORREDIJK 

 

    

 





  








Sa!

13

Vollemaanwandeling BEETSTERZWAAG Het zilveren schijnsel van de maan geeft de natuur, de bossen en velden rond Beetsterzwaag een betoverend gezicht. Geniet ervan op vrijdagavond 13 juni tijdens een vollemaanwandeling. Tenminste, als de wolken geen roet in het eten gooien. De wandeling start om 21.00 uur op de parkeerplaats bij de Notariskoepel achter het gemeentehuis. Vlieg als een

vleermuis door de nacht. Sluip als een vos door het bos. In de nacht zijn evenveel dierensoorten actief als overdag maar je ziet ze niet of nauwelijks. De gids kent de natuur rond Beetsterzwaag als zijn broekzak, hij vindt blindelings zijn weg en zal de deelnemers veilig weer terugbrengen bij het startpunt. Deelname kost 5 euro inclusief koffie/thee. Informatie: 06-1461 3364.

AGENDA WO 11 JUNI 20:00 UUR HEMRIK Zomerconcert Femmes Vocales Witte Kerk 21:00 UUR HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen - Sparjeburd

Musical Morgen Cursisten Dans, Zang en Toneel (DZT) van Eijer Producties spelen op 14 juni (19.30 uur) en 15 juni (16.00 uur) de musical Morgen. Het gaat om kinderen van groep 5-6. De musical vertelt het verhaal van het 11-jarige weesmeisje Annie die in een weeshuis woont waar de manipulatieve Miss Hannigan de baas is. Annie verlangt hevig naar haar ouders en hoopt dat zij haar komen redden. Dan ontmoet ze

JUBBEGA

de miljonair Oliver Warbucks die het roodharige weesmeisje adopteert. Elke voorstelling speelt een andere groep de hoofdrol. De rol van Annie wordt op zaterdag gespeeld door Ilse Dijkstra (9 jaar) uit Gorredijk en op zondag door Rheza Häger (9 jaar) uit Makkinga. De rol van de miljonair Oliver Warbucks wordt beide dagen gespeeld door Diederik Osinga (8 jaar) ook uit Gorredijk. Kaartjes kosten 7,50 euro.

Zwemvierdaagse Blauwe Kamp Huistest voor zestigplussers NIJ BEETS De traditionele zwemvierdaagse in Nij Beets is dit jaar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juni. De zwemmers kunnen dagelijks starten tussen 18.30 en 19.30 uur. Inschrijven op maandagavond, inschrijfgeld is 5 euro. Op vrijdag is er ter afsluiting spijkerbroekhangen en de

feestelijke midzomernachtduik met mooie demonstraties van Leon van Kesteren van de duikvereniging Mobydick uit Sneek en enkele vrienden. Toegang en deelname aan de nachtelijke plons is gratis. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom. Voor meer informatie 0512-461666.

Damesvoetbaltoernooi Na een onderbreking van zes jaar organiseert UDIROS zaterdag 14 juni opnieuw een damesvoetbaltoernooi, dit keer in samenwerking met Wispolia. In het verleden waren deze toernooi-

NIEUWEHORNE

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

en een groot succes. Deelnemers dit jaar zijn: vv Farmsum (bij Delfzijl), vv Bergum, sc Berlikum, vv Rijperkerk, CVVO (Lemmer), vv Lemmer, Pelikaan S (Leek) en de Wispolia/ UDIROS combinatie met twee teams. Er is nog ruimte voor drie extra teams. De strijd gaat om prachtige bekers. Na de prijsuitreiking wordt het toernooi gezellig afgesloten met een hapje, drankje en muziek van DJ NO SILENCE!

Sneupersmerke Selmien Buurtvereniging Selmien organiseert zaterdag 14 juni (10.00-15.00 uur) een Sneupersmerke met zo veel mogelijk goede, gebruikte of nieuwe goederen, kleding en eigengemaakte spullen. Met de opbrengst kunnen een aantal kinderen uit gezinnen die ondersteuning krijgen van De Voedselbank een dagje naar kinderboerderij ‘De Naturij’ in Drachten. URETERP

Inbreng van goederen mogelijk van 10 t/m 13 juni op Selmien West 7. Graag van tevoren bellen met 0512- 520086.

SIEGERSWOUDE Comfortabel oud worden op je eigen stek. Daar draait het om op de voorlichtingsbijeenkomst van de dorpssteunpunten Frieschepalen en Siegerswoude op zaterdag 14 juni (10.30-14.00 uur) in het dorpshuis van Siegerswoude. De bijeenkomst is bestemd voor zestigplussers in de beide dorpen. Vaak zijn kleine aanpassingen aan de woning of op het erf al voldoende om comfortabel en veilig te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld steunen in douche en toilet, betere verlichting, het wegwerken van drempels in huis en verbetering van de bestrating om de woning. Het realiseren van

een slaapkamer op de begane grond is ingrijpender. Als eerste Friese gemeente werkt Opsterland mee aan het project Huistest. Frieschepalen en Siegerswoude dienen als pilotproject. Meerdere vrijwilligers zijn getraind in het verrichten van deze huistest. Op verzoek van en samen met de bewoner wordt aan de hand van een checklist nagegaan wat er zoal in en rond de woning verbeterd kan worden. Op 14 juni krijgen de ouderen een nadere toelichting op deze huistest. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

21:00 UUR BEETSTERZWAAG Vollemaanwandeling Notariskoepel

ZA 14 JUNI 10:00 UUR NIEUWEHORNE Udiros/Wispolia damesvoetbaltoernooi - Sportcomplex 10:00 - 15:00 UUR URETERP Sneupersmerke Selmien Buurt Selmien 10:30 UUR SIEGERSWOUDE Voorlichtingsbijeenkomst Huistest - Dorpshuis 19:30 UUR GORREDIJK Musical Morgen DZT Eijer Producties - De Skâns 21:00 UUR HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen - Sparjeburd

ZO 15 JUNI 16:00 UUR GORREDIJK Musical Morgen DZT Eijer Producties - De Skâns

MA 16 JUNI 18:30 UUR NIJ BEETS Start Zwemvierdaagse Nij Beets Zwembad De Blauwe Kamp

WO 18 JUNI 17:00 UUR WIJNJEWOUDE Dorpsfeest Wijnjewoude Feestterrein Wijnjewoude 17:00 UUR WIJNJEWOUDE Avondrommelmarkt Evenemententerrein

Dorpsfeest Wijnjewoude WIJNJEWOUDE Het jaarlijkse dorpsfeest van Wijnjewoude van 18 tot en met 21 juni heeft een gevarieerd programma. Op woensdag is er vanaf 17.00 uur een avondrommelmarkt, met vanaf 18.00 uur in de tent de voetbalwedstrijd Australië-Nederland op groot scherm. Om 20.15 uur nemen Teake van de Meer en Griet Wiersma het stokje over. De donderdag staat overdag in het teken van sport en spel. ‘s Avonds om 19.00 uur is de eerste rondgang van meer dan twintig versierde wagens met als thema film/tekenfilms. De muzikale begeleiding is van Drum- en Showband Marum en muziekvereniging Euphonia uit Wijnjewoude. Om 22.00 uur worden de prijswin-

VR 13 JUNI

naars bekendgemaakt. Muziek is er van de Troubabroers. Vrijdagochtend wordt er bingo gespeeld, om 17.00 uur is er een miniplaybackshow en vanaf 20.00 uur laat de rest van het dorp haar kunsten zien. Zaterdagochtend vanaf 10.00 uur start de optocht opnieuw, omlijst door Drum- en Showband CMH uit Menaldum en door Euphonia uit Wijnjewoude. ‘s Middags zijn er Highland Games met Wout Zijlstra en de Graham Lowlanders uit Leeuwarden. ‘s Avonds sluit Alice Springs het feest muzikaal af. Het hele weekend is er kermis.

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl.


Sa!

15

WETHOUDER WIETZE KOOISTRA OVER GROTE ZORGDECENTRALISATIES:

“Burgers krijgen meer duidelijkheid” Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een ramp, vinden sommigen. Wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland ziet vooral kansen. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

BEETSTERZWAAG De 3 D’s zijn in gemeenteland een hot item. De drie belangrijke decentralisaties van Rijk naar gemeenten zorgen voor veel ophef. Gemeenten krijgen meer taken (zie kader), maar die gaan vergezeld van een korting van het budget. Dat kan volgens de criticasters niet goed gaan. Wethouder Wietze Kooistra (CDA) van de gemeente Opsterland is een stuk positiever. “Ik zie het als een kans om het beter te regelen, met minder bureaucratie. Beter is dan ook goedkoper. Een gemeente staat veel dichter bij de burger dan het Rijk.”

U deelt de zorgen dus niet? “Ik sta achter de doelstelling van de decentralisaties, maar Den Haag maakt het ons in de voorbereiding wel lastig. Bijvoorbeeld door pas heel laat duidelijkheid te geven; we weten nog niet precies waar we aan toe zijn. We krijgen extra verantwoordelijkheden voor de ondersteuning van naar schatting 1000 tot 1500 burgers, van wie er waarschijnlijk al een aantal in onze kaartenbakken zit. Maar omdat we geen namen hebben, weten we ook niet met welke problemen deze burgers kampen.” Kunnen burgers er dan wel op rekenen dat ze de bestaande zorg houden? “Ik kan mij goed voorstellen dat mensen zich daar zorgen over maken, maar bestaande zorgindicaties blijven sowieso een jaar lang bestaan. Dat moet een geruststelling zijn. Het is nu aan ons om de overgang van de verantwoordelijkheden van Rijk naar de gemeente organisatorisch goed te laten verlopen. We hebben het over een kwetsbare groep. Bij de overgang mag niets mis gaan, er mag niemand tussen wal en schip raken. Bovendien moeten we klaar zijn voor het opvangen van onverwachte situaties.”

‘BIJ DE OVERGANG MAG NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP RAKEN’

Is deze operatie vergelijkbaar met de invoering van de Wmo, een aantal jaren geleden? “Het is anders, maar we maken wel gebruik van onze ervaringen met de Wmo. Ook nu zetten we sterk in op preventie en op het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarvoor gebruiken we het bestaande netwerk van Wmo-dorpssteunpunten. Ieder dorp geeft daar een eigen invulling aan, maar over het algemeen werkt dat goed. Daarnaast komen er straks twee gebiedsteams.” Wat is hun taak? “De gebiedsteams bestaan uit deskundigen, waaronder de Wmo-consulenten, die de signalen uit de dorpen oppikken en die vertalen naar de juiste ondersteuning. Burgers kunnen zich ook zelf bij de teams melden. Waar mogelijk houden de burgers zelf hun verantwoordelijkheid. Maar de teams helpen burgers hun eigen problemen in kaart te brengen, oplossingen te vinden en prioriteiten te stellen. Dus waar beginnen we en wat komt later. Dat is nodig omdat er vaak sprake is van een stapeling van problemen. In de huidige situatie komen binnen een gezin soms meerdere hulpinstanties, zonder dat de hulp op elkaar is afgestemd. De gebiedsteams gaan dat oplossen. Problemen die we direct op kunnen lossen, lossen wij direct

op. Het instellen van één aanspreekpunt geeft mensen duidelijkheid. Burgers gaan dus merken dat we het anders gaan organiseren.” Opsterland kent ook al jaren een Sociaal Team. Verdwijnt dat nu? “Nee, want er is een wezenlijk verschil. Het Sociaal Team opereert achteraf, zij blussen branden. De gebiedsteams werken aan de voorkant en zetten bewust in op preventie en op het niet verder uit de hand laten lopen van problemen. De gevolgen daarvan moeten straks aan de achterkant zichtbaar zijn. Doen de gebiedsteams hun werk goed, dan krijgt het Sociaal Team minder dossiers op tafel. Maar er zullen altijd acute noodsituaties zijn waar het Sociaal Team moet ingrijpen.” Criticasters vinden dat gemeenten vaak te klein zijn om de verantwoordelijkheid voor deze zorg over te nemen. Mee eens? “Wij werken op veel terreinen samen met de beide Stellingwerven. Ook op het dossier van deze decentralisaties hebben we samen een visie ontwikkeld. Voor de uitvoering van deze visie kiezen we echter wel onze eigen koers. Dat klinkt onlogisch, maar dat is het niet. Voor de uitvoering borduurt iedere gemeente voort op al aanwezige Wmo-structuren. En die zijn in alle drie gemeenten verschillend. Het kost veel tijd om dat voor alle gemeenten gelijk te trekken en die tijd hebben we niet.” Ander zorgpunt is de financiering. “De decentralisatie gaat gepaard met een bezuiniging. Bovendien verwacht het Rijk een bezuiniging op de huishoudelijke ondersteuning die wij nu al geven. Dat wordt een probleem wanneer we het op dezelfde manier blijven doen. We gaan het dus anders doen. Efficiënter en dus goedkoper. De uitgaven blijven wel altijd afhankelijk van de situaties die op ons afkomen. Dat kan mee- en tegenvallen.”

Drie grote decentralisaties

Vanaf 2015 krijgen gemeenten extra verantwoordelijkheden als gevolg van drie nieuwe wetten. Het zijn taken die nu nog bij andere partijen liggen. Participatiewet Doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan werk te helpen. Waar nodig betekent dit ook inkomenssteun. Deze burgers vallen nu nog onder de Wwb (Wet werk en bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong. Nieuwe Wmo De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning helpt mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen blijven wonen en te participeren in de samenleving. De gemeente gaat dat organiseren voor burgers die daar zelf, of samen met mensen in hun naaste omgeving, onvoldoende toe in staat zijn. Jeugdwet De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Schoolmaatschappelijk werk en het consultatiebureau zijn al gemeentelijke verantwoordelijkheden. Daar komen bijvoorbeeld pleegzorg, jeugdbescherming en psychologische hulp voor jongeren bij. De gemeente krijgt een jeugdhulpplicht.


Sa!

17

Van ’t Paradyske naar de States Marco Pruis is hoofdtrainer en technisch directeur van Houston Dutch Lions FC, een Amerikaanse voetbalclub. En daar is de 27-jarige oud-inwoner van Langezwaag supertrots op. “Ik ervaar het allemaal als fantastisch.” TEKST: NIELS VAN MARLE

Twaalf jaar, van zijn 12e tot zijn 24e, voetbalde Marco Pruis bij Langezwaag. In die tijd woonde hij ook een aantal jaren in het dorp. Toen hij zijn eerste schreden als jeugdtrainer zette, droomde hij wel eens weg. Coach worden, ergens ver weg in een ander land, zoals dat Nederlandse voetbaltrainers in het bloed lijkt te zitten; het leek hem ook wel wat.

Texas, Oklahoma en Louisiana. “En dan organiseren we iedere schoolvakantie nog voetbalkampen om de jeugd enthousiast te krijgen voor voetbal.” In Houston wonen veel mensen met een Mexicaanse of Hondurese achtergrond. In deze Midden-Amerikaanse landen is voetbal een grote sport en dat maakt dat er in de stad zeker wel enthousiasme is voor ‘soccer’.

Jaren later, in 2011, las hij in het Algemeen Dagblad een verhaal over de Dutch Lions FC Capital Group, een Nederlands bedrijf dat in de Verenigde Staten in meerdere steden voetbalacademies en –clubs opzet, volgens de Hollandse School. “Het sprak me enorm aan wat Erik Tammer allemaal vertelde.” En dus zocht hij contact met de oud-spits van SC Heerenveen, die mede-eigenaar is van de Lions.

Met Houston Dynamo beschikt Houston over een club die uitkomt in de Major League Soccer (MLS), het hoogste Amerikaanse profniveau. Thuiswedstrijden trekken soms 15.000 toeschouwers. “Helaas blijven daar, wanneer het American Football seizoen van de Houston Texans weer begint, maar drie- of vierduizend man van over. En dan moet je bedenken dat er soms tegenstanders op het veld staan met voormalige wereldtoppers als Thierry Henry.”

“Een week later al was er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe trainers. Ik had een aantal goede gesprekken en aan het einde van de dag kreeg ik het aanbod om in Texas aan de slag te gaan. Ben je ineens Youth Academy Coach.”

Vlotte carrière

Altijd entertainment Pruis houdt privé ook van het Amerikaanse leven, samen met zijn Mexicaans-Amerikaanse vriendin Melanie, met wie hij sinds twee jaar een relatie heeft. In zijn spaarzame vrije tijd geniet hij ook van alle andere topsport in de stad. Basketbal bij de Houston Rockets, honkbal bij de Houston Astros en natuurlijk ook American Football en voetbal. “Wat vooral opvalt bij sport in Amerika is het hoge entertainmentgehalte rond de wedstrijd zelf. Gedurende een wedstrijd willen de Amerikanen constant geëntertaind worden, en niet alleen door het spel op het veld.” Ook heel populair is tailgaten. “Dan volgen de mensen op de parkeerplaats rond het stadion van de Texans de wedstrijd op grote schermen, waarbij veel bier gedronken wordt. Hoe groter de beker, hoe beter. En natuurlijk heel belangrijk: barbecuen. Al met al een fantastische ervaring die we in Nederland niet kennen.”

Inmiddels is Pruis in drie jaar tijd doorgegroeid naar de functie van technisch directeur. Hij stuurt nu alle jeugdtrainers van de club aan. Een flink aantal daarvan is ook Nederlands. Marco is daarnaast nu ook de hoofdtrainer van het eerste team dat in een semi-professionele competitie uitkomt, de Premier Development League (PDL). “Qua niveau is het denk ik te vergelijken met de Nederlandse hoofdklasse. Robert Maaskant was in 2012 hoofdtrainer van de ploeg waarin onder andere Sjaak Polak en Joonas Kolkka speelden. Een jaar later was ik assistent-trainer van Hans van Arum en dit seizoen sta ik dus zelf voor de groep”, aldus een trotse Pruis. Het seizoen in de PDL loopt van april tot en met augustus. In de andere maanden zit Pruis, die studeerde aan het CIOS in Heerenveen en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (CALO) in Zwolle, bepaald niet stil. “We voetballen hier het hele jaar door. We hebben een jeugd-academy met op dit moment 120 spelers en daarnaast zijn we veel aan het voorbereiden met het PDL-team.” Om talenten te scouten bezoekt Pruis bijvoorbeeld ook wedstrijden van collegeteams in

Fantastische cultuur

Bij de Lions zitten bij thuiswedstrijden een paar honderd man op de tribune. Toch geniet Pruis met volle teugen van de beleving in Amerika. “De cultuur hier ervaar ik als fantastisch. Amerikanen maken per week veel uren, al is het niet altijd even efficiënt. De voetbalcultuur is veel fysieker dan in Nederland. Er wordt meer op kracht gespeeld, terwijl het tactisch niet altijd top is. En slidings met gestrekt been zijn vrijwel altijd geaccepteerd, zolang je de bal maar raakt.” Vooral dat laatste was even wennen. Lachend: “Daar sta je dan als Nederlandse coach als enige te protesteren.” Houston Dutch Lions groeit aan alle kanten. “Sinds oktober hebben wij onze eigen faciliteiten. Er zijn twee prachtige Nederlandse kunstgrasvelden aangelegd en binnenkort is ook ons clubhuis klaar.” Dat klinkt misschien weinig bijzonder, maar in de VS is een dergelijk concept uniek. “Dat gaat ons zeker helpen bij het doorontwikkelen van onze academie. We hopen dat jeugd, ouders en fans dan nog makkelijker de weg naar ons veld vinden.” Pruis hoopt nog jarenlang werkzaam te zijn in de VS, al sluimert er ook altijd de nieuwsgierigheid naar weer een andere cultuur. “Ik ben eens wezen backpacken in Zuid-Amerika en dat continent spreekt me enorm aan. Dus wie weet? Maar eerst geniet ik hier nog volop.”


4.50

25%

KORTING

13.99

9.49

KORTING

Heineken krat

24 flesjes a 0,3 liter max. 6 kratten per klant

2e

2.89

1+1

2+1

GRATIS

5.54

2.77

ALLE Magnum

Combineren mogelijk Bijv. almond. 2 dozen a 4 stuks

25%

1.69

2.46

MORA Diepvries

Diverse varianten, combineren mogelijk Bijv. kipsate mild. 3 bakjes a 180 gram

Alle varianten. Bijv. naturel. Bakje 150 gram. Actieprijs per kilo 11.26

2.50

2.00

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Appelsientje mild sinaasappel 2 pakken

3.34

2.99

Wit of bruin. 2 hele broden naar keuze

6.75

4.98

4.94

Jacob’s Creek

Australie. Diverse varianten.

Bijv. Sauvignon Blanc. Fles 0.75 liter

2

Duyvis borrel- en tijgernoten Alle varianten, combineren mogelijk 2 zakken

2.58

1.99

Lay’s chips 200-225 gram

Alle varianten, combineren mogelijk M.u.v. Superchips

1+1

KORTING

AH Dagvers tijgerbrood

6.59

VOOR

25%

VOOR

AH Filet American 120-150 gram van de versafdeling

Dubbel fris en appelsientje

VOOR

2

KORTING

2.25

3.69

Alle varianten, per fles

KORTING

2

GRATIS

1.33

Fanta en Sprite 1.5 literflessen

25%

HALVE PRIJS

3.86

1.78

GRATIS

AH Excellent biefstuk

Schaal 1 of 2 stuks Per 250 gram. Actieprijs per kilo 19.90

4.58

2.29

AH Iets kruimige aardapplen 2 zakken a 3 kilo Actieprijs per kilo 0.38


glemmer saturday

jett rebel

mainstreet

BLøf

u2 la vation (USA)

doe maar na johannes rypma & band

hazes miss faith fajah lourens

shermanology

nielson

bruce springsteen by marsman

eva

waylon

postmen heavylight van velzen

kids glemmer 11-16u

miss montreal

lemster proms 13-17u gratis toegang

wij geven een feestje, kom je ook?

5 jaar Glemmer BEACH strandfestival Aan de line-up, inzet en betrokkenheid zal het niet liggen, er is voor deze jubleumeditie weer méér geïnvesteerd in de line-up, beleving en uitstraling en zo heeft Glemmer BEACH 2014 meer activiteiten, podia en optredens! De combinatie van zon, zee & strand maakt Glemmer BEACH hét strandfestival om te genieten van muziek en van elkaar. Met een capaciteit van max. 5500 bezoekers per dag en blijft het gemoedelijk en toegankelijk voor jong en ouder.

BBQ @ the beach

NIEUW! Wederom nieuwe elementen: het festivalterrein is iets groter geworden met een grote Wigwam waarin bijzondere akoestische concerten te zien zijn. Spiksplinternieuw is de Karaoke & Discobar met Karaoke- en Spoelbakduiken wedstrijden! Én een nieuwe LoveU2 Lounge & Dance tent bij het water, met 3 dagen dj’s en waar je heerlijk kunt BBQ’en of genieten van een Tapas. Muzikaal talent krijgt 3 dagen alle ruimte op hun eigen Talentstage. In de Sun & Fun tent spelen dit jaar vele bands in verschillende stijlen met op zaterdag “het Gala van het Nederlandstalige lied” met o.a. Glemmer zingt Hazes. Feest wordt het weer in de Bierstube. Zaterdag op de Mainstage de rage van dit moment: Color Sensation Paint Party, dresscode white én we hebben lockers voor je droge kleren. Als dance dj’s hebben we o.a. Shermanology, Miss Faith én Fajah Lourens! Het (G)lemmer strand ligt in een baai

aan het IJsselmeer vlakbij het Werelderfgoed het “Wouda Gemaal”. Glemmer BEACH 2014 is een goed moment om 4 dagen uit te gaan en te blijven slapen in de jachthaven, de Glemmer BEACH festival camping of één van de vele hotels in de buurt! Geniet van ontbijt backstage, eet heerlijke tapas, ga lekker BBQ’en of neem een Hamburger menu. Elke dag vanaf 17.00 uur kun je goed eten tijdens Glemmer BEACH. KIDS GLEMMER Gratis toegang* Zaterdag 23 augustus van 11.00 t/m 15.30 uur. Na de hit van vorig jaar met meer dan 5000 kinderen en hun ouders/verzorgers dit jaar nog meer activiteiten en optredens, zoals: Djumbo, Alles Kids, Super kids party, Ballonnenclown, workshop, muziek, paaldansen, Djembe-springkussens, backstage rondleiding, schatgraven, eva. Afsluitend om 16.00 uur als absolute topper een optreden van de populai-

VRIENDEN ARRANGEMENT IEDERE DAG VA 17 UUR

BURGERFRIENDS ARRANGEMENT IEDERE DAG VA 17 UUR

Lekker eten, drinken, gezellig met vrienden, familie, je collega’s... Hopla met de voetjes in het zand, een heerlijke BBQ op het strand.

Speciaal voor onze burger liefhebbers een heerlijk hamburgermenu.

6 areas // podia:

1. Mainstage 2. Sun&Fun stage 3. Lounge&Dance stage 4. Wigwam 5. Bierstube 6. Karaoke&Discobar

*Bij aankoop van min. € 30,- bij Jumbo Sjoerd de Jong Lemmer van 21 juli t/m 19 augustus gratis ticket voor Kids Glemmer inclusief het live concert van Mainstreet ring 2 twv € 12,50 incl. servicekosten.

LEMSTER PROMS Gratis toegang Zondag 24 augustus van 13.00 t/m 17.00 uur met o.a. een optreden van ons Lemster Mannenkoor, Govert en het koor Sjongersnocht uit Bantega om maar even wat te noemen. Een prachtige afsluiting voor jong en ouder. Dit evenement is gratis toegankelijk. Een zitplaats kost € 7,50 incl. servicekosten.

TTapas @ the beach

VRIENDINNEN ARRANGEMENT IEDERE DAG VA 17 UUR Schuif aan voor een geweldig tapas menu met veel hapjes en proef de bijpassende wijnen!

TICKETS!

GLEMMERBEACH.NL PRIMERA LEMMER & beachclub Lemmer

ambassadeurs 2014 Koevordermeerstraat 27, 8531 RP Lemmer

re band Mainstreet. Vrij toegankelijk voor bezoekers van Kids Glemmer in ring 2. Vooraan staan bij Mainstreet? Koop dan een 1e ring ticket, geldig vanaf 15.30 uur en ook de hele avond.

Word ambassadeur van Glemmer BEACH 2014! Bel voor een creatieve afspraak: 088-8440861, of mail naar: gastvrij@glemmerbeach.nl

blijf slapen CAMPING ARRANGEMENT OP GLEMMERBEACH.NL

Sa! week 24 / 2014