Page 1

Sa!

kijkt anders

Woensdag 27 mei 2015

Jaargang 2 Nummer 21

www.sa24.nl

DIERENTUIN PAGINA 23 AMBITIEUS SKÛTSJE

PROGRAMMEERLES

LDODK

OP NAAR TOP

ICT IN DE KLAS

VELDSTRESS

Een nieuw grootzeil en een nieuwe fok moeten ervoor zorgen dat het skûtsje van Gorredijk ook bij harde wind volop mee kan strijden om de topposities in de IFKS. De ambities van schipper Arend Wisse de Boer van de Drie Gebroeders zijn groot. “Wy wolle kampioen wurde.”

ICT en techniek spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Basisschool De Wjukslach in Langezwaag is nu al volop bezig met deze vakgebieden. “We moeten onze kinderen voorbereiden op de beroepen van de toekomst”, vindt directeur Jan Nijboer.

Sportief gaat het lekker met de korfballers van LDODK/AH Gorredijk. De play-offs om de landstitel zijn binnen bereik. Voorzitter Gouke de Vries heeft ook zorgen. De kwaliteit van de accommodatie blijft namelijk ver achter bij de prestaties in het veld.

PAGINA 3

PAGINA 17

PAGINA 21

Woning van de week Huis OpenRAVOND ZOMEUNI a.s. r 18 J

BREEWEI 9 TIJNJE Vraagprijs € 250.000,– K.K. www.sierdmoll.nl

0 uu

0 - 21.0

.0 van 19


Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Spaar voor GRATIS kilo rundergehakt! Vraag naar de stempelkaart bij ons in de winkel

AANBIEDINGEN week 22

500 gram gehakt + 4 runderhamburgers Samen

7.49


Sa!

27 mei 2015

3

www.sa24.nl

Hoge ambities voor skûtsje Gorredijk

Op voor het kampioenschap Een nieuw grootzeil en een nieuwe fok moeten ervoor zorgen dat het skûtsje van Gorredijk ook bij harde wind volop mee kan strijden om de topposities in de IFKS. “Wy wolle kampioen wurde.” GORREDIJK Op de open dag, afgelopen vrijdag, liep Arend Wisse de Boer op krukken. Een ongelukje bij een teambuildingsuitje bezorgde hem een zware knieblessure. “No komt it echt op it team oan, want de bemanning moat my fan en oan board tille,” lacht de schipper van de Drie Gebroeders.

De strijd om het IFKS-kampioenschap is pas in augustus, maar er wordt al volop getraind. Met vroeg in het seizoen ook al goede resultaten. Bij Lemmer Ahoy werd het skûtsje van Gorredijk vijfde. “Mar guon minsken sjogge ús al as de nije kampioen.” Zover is het volgens De Boer nog lang niet, maar de ambitie is er wel. Het is nu vooral wennen aan het nieuwe materiaal. Er werd afgelopen winterperiode fors geïnvesteerd in nieu-

we zeilen. “Mar dat materiaal moatte jo je earst noch wol eigen meitsje. Dat betsjut gewoan in soad sile.”

Harde wind

De winst van de nieuwe zeilen zit in het gebruikte materiaal, maar ook in het profiel, legt De Boer uit. Het zeil heeft een kortere giek, een langere gaffel en zit hoger aan de mast. Het moet ervoor zorgen dat de Drie Gebroeders ook met harde wind voorin mee kunnen doen. Want daar ging het vorig jaar mis. De Boer en zijn mannen deden serieus mee om de prijzen, maar moesten in de laatste race afhaken vanwege de harde wind. De uiteindelijke derde plaats op de ranglijst was ook best goed voor het eerste seizoen in de A-klasse. “Mar wy fielden dat der mear yn siet.” De nieuwe

Een deel van de bemanning op de open dag. FOTO: AREND WANINGE

zeilen zijn echter geen garantie voor een hoge notering, weet De Boer. “It is sykjen nei it juste brûken fan it seil. Der binne safolle fariabelen. Boppedat wolle de oare skûtsjes fansels ek graach winne. En der kin fan alles misgean. Dat makket it ek sa moai.”

35e editie Bosloop

Adviseur

De Drie Gebroeders vaart dit seizoen met dezelfde bemanning als vorig jaar. Wel is er onderling geschoven met posities. Belangrijkste gevolg daarvan is het vrijspelen van Hans Boersma. Hij kan zich nu volledig concentreren op het

Lekker rennen door de bossen bij Wijnjewoude. FOTO: SIETSE DE BOER

kende, net als in de voorgaande jaren geen problemen. “De húsdokter hat dêrom dit jier sels mar meirûn. By need koe ik him fansels wol belje.” De ODV Bosloop kent drie afstanden. De tien Engelse mijlen (15,8 km) was een prooi voor Riekele Kobes uit Haskerhorne (54.59). Hij werd op ruime afstand gevolgd door Foppe van der Heide uit Drachten (1.00.32). Derde werd Cor Ton uit Waskemeer (1.01.06). De race over 9,5 km werd gewonnen door Jan Sytze Jonker uit Hemrik (33.36), op drie minuten gevolgd door Adriaan

www.gordyksterskutsje.nl

Geen vervolg afvalproef NIJ BEETS Ondanks dat de doelstellingen zijn gehaald, krijgt de pilot ‘Zuiver inzamelen Nij Beets’ na anderhalf jaar geen vervolg. De gemeente Opsterland vindt het scheiden van meer afvalstromen bij de bron in combinatie met een nascheiding bij Omrin in de praktijk te duur.

WIJNJEWOUDE ODV organiseerde vorige week voor de 35e keer een eigen bosloop rond Wijnjewoude. Dit jaar deden 198 lopers mee aan de fraaie route die voor het grootste deel door de bossen voert. “De rinners roppe faak dat it dêrom ien fan de moaiste lopen fan it Noarden is”, vertelt voorzitter Eize Linstra. De organisatie ziet de laatste jaren een toename in het aantal deelnemers. Dat is volgens Linstra vooral een gevolg van de samenwerking met SV Friesland. “No komme de rinners oeral wei.” De organisatie

adviseurschap naast de schipper. De Boer: “Ferline jier hie Hans ek noch oare taken. Dan kamen wy wolris eagen tekoart at it derom spande. Dat is no oplost.”

Huisman uit Oosterwolde. De derde plek was voor Simon Regnerus uit Marrum. Bij de eerste tien gefinishten ook Wilco Berga (Terwispel, 6e), Wilfred Kooi (Frieschepalen, 7e), Andries Hooijsma (Ureterp, 8e) en Heero van der Veen (Wijnjewoude, 10e). De kortste afstand (6,1 km) werd het snelst afgelegd door Harold Brouwer uit Heerenveen (24.42), voor Siem Hiemstra (Appelscha) en Eeuwe Schot (Groningen). Bij de eerste tien ook Johan Greydanus (Wijnjewoude, 6e) en Jan Hendrik Meijerhof (Wijnjewoude, 10e).

Met de pilot in Nij Beets en in andere Friese dorpen zoeken Friese gemeenten naar mogelijkheden om het huishoudelijk afval verder terug te dringen. In Nij Beets werden gft-afval, papier en textiel vaker opgehaald. Drinkkartons werden apart ingezameld. Die inspanningen leidden ertoe dat er in Nij Beets in de proefperiode 37% minder restafval is ingezameld. De hoeveelheid gft-afval nam met 60% toe. Ook is er meer oud papier, textiel en glas opgehaald.

Bewustwording

Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland is

tevreden over het verloop van de proef. “De bewustwording voor afvalscheiding is gegroeid. Ik verwacht dat Nij Beets meer gescheiden blijft inzamelen. Maar we moeten ook constateren dat het huidige regime om eens per twee weken de containers te legen, nog altijd het goedkoopst is. Het alternatieve systeem hoefde niet goedkoper te zijn, maar mocht ook niet duurder uitpakken.” De proef met de drinkkartons leverde gemiddeld 4,7 kilo per inwoner per jaar op. Terwijl er met de nascheiding bij Omrin nog 8 kilo aan drinkkartons per inwoner werd verwerkt. Nij Beets deed het in deze proef wel beter dan andere proefdorpen. De pilot is een onderdeel van de overheidsopgave om in 2020 circa 75% van het afval te scheiden en per inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar over te houden. In Opsterland ligt dat nu nog op circa 160 kilo per inwoner.

TIP van On Tour Tweewielers ... Er zijn bij ons een paar prachtige racefietsen ingeruild... Kom snel kijken naar dit buitenkansje! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

27 mei 2015

5

www.sa24.nl

Eise Heida neemt graag mensen mee Het wad op

‘Jo hearre it waad praten’ “Do wist noait watst tsjinkomst.” Na bijna veertig jaar wadlopen hebben de Wadden voor Eise Heida geen geheimen meer. Maar aan de andere kant verrast het immense natuurgebied hem ook weer keer op keer. GORREDIJK De grote weidsheid en de grote dynamiek geven Eise Heida de optimale natuurbeleving. “Rûmte, rêst, fûgels. Do moast it beleve. Dan sjochst ynienen wer prachtige oesterbanken. Sa no en dan steane wy stil en hâlde wy ús ek stil. Dan hearst it waad praten. Hiel bysûnder.”

Zelf is hij met twee vrienden het jaar rond op het wad te vinden. Van mei tot oktober nemen ze ook groepen mee. Het liefst wat kleinere groepen. Dan kan hij zijn wadbeleving het beste kwijt. “Foar gruttere groepen is it mear in groepsuitje. Lytsere groepen ha faak mear oandacht foar it ferhaal en foar wat se sjogge.” Na jarenlang gids te zijn geweest voor grotere organisaties, organiseren Heida en zijn vrienden nu zelf wadlooptochten. Commercieel zijn ze niet. “Wy wolle foaral ús ferhaal kwyt en de minsken it gebiet sjen litte. At wy in moaie dei

ha en it iten en de bensine bin betelle, dan binne wy tefreden.” Voorkeursbestemming is Ameland. De tocht vanaf de pier in Holwerd kost circa drie uur. Ook een langere, vijf uur durende tocht vanaf Kleine Huisjes bij Pieterburen naar Schiermonnikoog is mogelijk, maar wel voor de wat meer geoefende loper. Het wadlopen is avontuurlijk, maar niet gevaarlijk. Veiligheid staat altijd voorop. De gidsen moeten ieder jaar een nieuwe vergunning aanvragen. “It bliuwt fansels wol natoer. It is saak sa goed mooglik te ynterpretearjen wat der bart . En wy nimme gjin risiko’s.” Tegenwoordig beschikken de gidsen over veel informatie. “Earder bellen wy mei de fleanbasis yn Ljouwert. No bin der allegear waarsites dy’t wy ûnderweis ek besjen kinne.” Door er veel te lopen houden Heida en zijn vrienden het wad ook in de gaten. “Jo moatte it ûnderhâlde.

Moccona It waad is hieltyd yn beweging. Yn in pear wike tiid kinne der saken feroarje.” Het Waddengebied is in de afgelopen decennia veranderd. Meestal ten positieve. “It waad is skjinner. Der binne mear soorten fûgels, fisken en skelpen. De oantallen per soart binne wol minder.” De windmolens bij Schiermonnikoog vindt Heida minder mooi. “It stoort it belibjen fan it waad.” De eerstvolgende georganiseerde tocht naar Ameland is op woensdag 10 juni. Meer informatie bij Eise Heida (06- 25 115 319) of wadlopeninkleinegroepen@hotmail.nl

65 avontuurlijke huwelijksjaren Janny van der Meulen kwam langs wandelen met een vriendin. Ze gooiden sneeuw naar de twee achter het hout verstopte jongens. Hierop pakte Gjalt Gjaltema haar bij de enkels. Het is dik zeventig jaar geleden. Gjalt (89) en Janny Gjaltema (87) vierden dinsdag hun 65-jarig huwelijksjubileum.

URETERP

In de oorlog dook Gjalt in Delfzijl onder om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz. “Doe’t ik dêr wei moast, bin ik ûnderdûkt yn Marum, by ús thús.” Janny uit Rottevalle fietste daar als verzorgster vaak langs op weg naar een jong gezin. Gjalt had een oogje op haar en greep zijn kans

toen hij op een avond stiekem een luchtje ging scheppen. ’s Avonds sliep hij met zijn broer onder de vloerplanken van de woonkamer. “Der ha in kear santjin lânwachten yn hûs om ús socht mar se ha ús net fûn.” Toen het huis van de Gjaltema’s werd gevorderd, moesten Gjalt en zijn tweelingbroer vluchten. Gjalt dook eerst onder in de timmerfabriek van zijn vader, later bij een van zijn broers. De prille verkering na de oorlog werd in 1946 verstoord door een oproep voor militaire dienst in Nederlands-Indië. Janny: “Ik seach der tsjinoan om trije jier op him te wachtsjen, dat doe hat it efkes út west.”

Lang duurde de breuk niet. Nog maar net in Indië kreeg Gjalt al een spijtbrief van Janny. In 1949 keerde Gjalt terug, een jaar later was de bruiloft. Gjalt werd bedrijfsleider in de timmerfabriek van zijn vader. “In muoilike tiid. Us heit ferstoar doe’t ik yn Indië wie en ik mocht net nei hûs ta.” In Marum werden twee van de vier kinderen geboren. Pas drie maanden oud overleed hun tweede, een zoon. In Assen volgde een derde kind. Toen lokte het grote avontuur en vertrok het gezin naar Tasmanië, waar de jongste zoon werd geboren. Zes jaar later, in 1965, keerden ze terug. Gjalt kon weer aan het werk bij het familiebedrijf in Marum, hij bleef er tot zijn pensioen. Elf jaar geleden verhuisden ze naar een prachtig appartement aan de Skoalleane in Ureterp. Janny: “De minsken bin hjir o sa hertlik. De tsjerke jout bining en we dogge mei oan aktiviteiten foar âlderen. We ride beide noch yn ‘e auto en ik doch sels it hiele húshâlden noch.” Met de kinderen en de twee kleinkinderen wordt het huwelijksfeest klein gevierd. Gjalt: “We ha al trije kear in jubileum grut fierd, dêr ha we no gjin nocht mear oan.”

Janny en Gjalt Gjaltema 65 jaar getrouwd. FOTO: SIETSE DE BOER

Tegen het eind van een directievergadering vroeg ik om een denkpauze, ‘een moment voor ….?’ Het gezelschap keek verbaasd. Een (bijna)generatiegenoot uit Terwispel redde mij. Hij vulde de puntjes in en zei ‘.... Moccona!’ Een bekende uitdrukking voor iedereen boven de vijftig. Langzamerhand behoor ik in onze directeurenploeg tot de ouderen. Ooit, in Lemmer en héél lang geleden, had ik als beginnend schoolmeester een collega die veertig jaar in het onderwijs zat. Een prestatie van jewelste en overeenkomstig de wens van de jubilaris volgde een spetterend feest. Aan elkaar gepraat door een beginnende Teake van der Meer. Succes gegarandeerd, toen althans. Op de tafels glazen met menthol sigaretten, bokjes én een enkele sigaar. De avond begon met een lange toespraak van de vermaarde Ûltsje Winia uit Follega, boer en voorzitter van de oudercommissie. Steevast begon hij om ‘op de voorste plaats’ iedereen welkom te heten. In het bijzonder natuurlijk meester, de jubilaris, en niet te vergeten de vrouw van meester die dit jubileum mede mogelijk had gemaakt. Immers, zo stelde de voorzitter, het was de vrouw van de meester die alle dagen de schriften nakeek. Ze deed dat nauwgezet en de kinderen van meester kwamen dan ook allemaal goed terecht. Na 100 stukjes (optredens) sloot de voorzitter af. En net als bij iedere vergadering deed hij dat met de woorden: ‘En wolkom thús allegear’. We gebruiken de uitdrukking nog steeds. Lang geleden, tikje oubollig, maar doe mij ook maar zo’n feestje als ik veertig jaar in dienst ben. (Jan Veenstra is directeur-bestuurder bij PRIMO-Opsterland, maar schrijft de column op eigen titel.)

MET EEN VOLLE SPAARKAART VOOR SLECHTS 3 OF 5 EURO Jumbo Henk Split , Gorredijk, Badweg 34


D O mei

28

V R I J mei

29

Z A mei

30

OUTLET SALE tot

75 % kor ting

Restanten zomer en najaarsmode

Let op: Nieuwe locatie!

Onze tijdelijke outletstore bevindt zich in ons logistieke centrum aan t’ Kiemke 12 in Gorredijk (dit is tegenover Kringloopwinkel).

Vrijdag 29 mei & zaterdag 30 mei

25% korting op de volgende merken:

IN DE WINKEL

RINSMA FASHION PLAZA L I J N B AAN 10 G O R R E D I J K | W WW. R INSMA FA SHION.NL

heel veel mode tegen hele lage prijzen.

Kortingen gelden ook op hoogzomer artikelen


Sa!

27 mei 2015

7

www.sa24.nl

Wereldwinkel bestaat 25 jaar

Producten met een goed verhaal Het idee kwam vanuit geloofsovertuiging en naastenliefde: de oprichting van een Wereldwinkel in Gorredijk. In april 1990 gingen de deuren voor het eerst open, komend weekend wordt het 25-jarig bestaan gevierd. GORREDIJK Een Wereldwinkel sloot naadloos aan bij de wens van de Derde Wereldcommissie Opsterland. De start was in een klein pand tegenover Museum Opsterlân. Willy Postma is vrijwilliger vanaf het eerste uur. “Geloofsovertuiging speelde toen nog een belangrijke rol. De kerken verkochten al langer Wereldwinkelproducten. Het vrijwilligersbestand kende verschillende bloedgroepen, met onder andere mensen uit de vredesbeweging.” Ontwikkelingshulp en actievoeren was in die tijd heel gewoon. En zo ontstonden initiatieven om een eerlijke prijs te betalen voor producten uit ontwikkelingslanden. Die gedachte vormt nog steeds de grondslag van de Wereldwinkel. “We willen mensen bewust maken van eerlijke productie, eerlijke handel en eerlijke prijzen. Onze producten verkopen steeds beter, omdat er een goed verhaal achter zit”, aldus Rowena, eigenaar van Puer leven in stijl. Puer nam begin maart de dagelijkse leiding van de Wereldwinkel over. “Mensen leven

ook steeds bewuster en hebben meer over voor eerlijke en duurzame producten.” Puer en de Wereldwinkel sluiten goed op elkaar aan. Robin, medewerker van Puer: “Wij bieden mensen kansen om mee te doen op de arbeidsmarkt met werk dat is aangepast aan ieders kunnen.” Rowena vult aan: “Door deze samenwerking investeren we in producenten, maar ook in mensen en eerlijke producten uit onze eigen omgeving.” Het is een verandering die ook landelijk is ingezet, vertelt voorzitter Gerard Varela Put.

Vat zeep

Vijfentwintig jaar geleden liet je in de Wereldwinkel een eigen potje vullen vanuit een vat zeep. Rowena: “Die gedachte past ook helemaal bij het bewust leven van nu. We gebruiken bijvoorbeeld verpakkingskarton opnieuw voor cadeauverpakking.” De vaten met ecozeep verdwenen toen de Wereldwinkel na vier jaar verhuisde naar de huidige locatie. Het aantal bezoekers trekt weer aan. “Laatst kwam

V.l.n.r. voor: Rowena en Robin (Puer), Cor Hoekmeijer (vrijwilliger), Gerard Varela Put (voorzitter). Achter: Wimke van der Meer en Willy Postma (vrijwilligers), Joke Kok (bestuurslid). FOTO: SIETSE DE BOER

er een jongen binnen die een cadeautje voor zijn moeder wilde kopen.” Volgens Robin een duidelijk voorbeeld dat de Wereldwinkel ook bij jongeren in trek is. “Klanten hechten wel aan een eigen keuze. We schotelen ze geen voorverpakte cadeaupakketten meer voor, maar helpen met de samenstelling van een persoonlijk pakket.” Willy: “Het vrijwilligersbestand is wat vergrijsd. Vroeger was vrijwilligerswerk populairder omdat vrouwen

nog weinig buitenshuis werkten.” Toch trekt de Wereldwinkel ook jonge vrijwilligers. Rowena: “Sinds de samenwerking is de Wereldwinkel een erkend leerbedrijf en zijn er ook stagiaires van onder andere de Burgemeester Harmsma School en welzijnsopleidingen. Soms blijven ze dan hangen als vrijwilliger.”

Jubileumweekend

Het 25-jarig bestaan wordt op zaterdag 30 mei gevierd met

onder andere de presentatie van het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en het opgefriste interieur. Om 11.00 uur opent burgemeester Ellen van Selm de festiviteiten. De hele dag zijn er livemuziekoptredens en vanaf 12.00 uur verzorgt een kok een culinaire proeverij van fairtrade en verse streekproducten. Voor kinderen is er een ‘eerlijk pad’ uitgezet langs ondernemers die eerlijke handel steunen.

Gerenoveerde rijhal is klaar voor nieuwe klandizie GERSLOOT De droom van Henk en Esther van Zwol is uitgekomen. Op Koningsdag openden zij Hoeve Paardenkracht. Verscholen achter de historische boerderij uit 1896 wacht een enorme rijhal op menners en dressuurruiters.

Henk en Esther komen oorspronkelijk uit Drachten en woonden twintig jaar in de Flevopolder. Henk: “We sochten al in hiele tiid om in geskikt plak. Dit is wol hiel wat oars as in rychjewenning yn Lelystad.” Met zoon Hylke (17) en dochter Femke (13) maken ze een nieuwe start in de polder van Gersloot. “Eins in historysk plakje. Myn pake en beppe bin hjir tichtby berne.” Zoon en dochter rijden al vanaf hun achtste jaar paard. “Alle dagen wienen we wol op de maneezje en trije jier lyn ha we ús eigen Frysk hynder Axel kocht.” Moeder Esther is gedreven menner. Toen de kinderen voor een schoolwissel stonden, ging het gezin op zoek naar een plek om de paardensport aan huis te kunnen beoefenen. Het werd de voormalige manege Engberts Hoeve. “It hat keihurd

Henk en Esther van Zwol hebben volop ruimte voor paarden. FOTO: SIETSE DE BOER

wurkjen west om alles wer op te knappen. De maneezje hat hast in jier leechstien.” De aandacht ging eerst naar de grote rijhal. Door achterstallig onderhoud was de bodem uitgereden en de kantine

was een lege ruimte. “We ha alle grûn loshelle, de wetterhúshâlding regulearre en de kantine opnij ynrjochte.” Het resultaat is een schitterende, uitnodigende manegebak van zestig bij dertig meter. De kan-

tine heeft een huiselijke sfeer. Ze kwamen met één paard naar Gersloot, inmiddels zijn Tinker Lightening en Shetlander Reus aan de privékudde toegevoegd. “We ha der foar keazen om gjin pensjonstâl

te wurden. Dat kin ek net, wy ha der beide in fulltime baan by. Dan kinst dus net garandearje dat der ien thús is om op in oar syn hynders te passen.” Hoeve Paardenkracht is alleen op afspraak open. Op donderdagmiddag en zaterdagochtend kunnen menners er terecht, maximaal vier equipes per keer. Op donderdagavond en zaterdagmiddag zijn dressuurruiters welkom. Naast de grote rijhal beschikt de manege over prachtige buitenfaciliteiten. De keurig omheinde buitenbak is even groot als de overdekte rijhal. Daarnaast is er een prachtig parcours voor de menners. “We ha neist de bûtenbak in dobbe mei in eilantsje deryn. Dêr giet in hiel paad trochhinne.” De manege krijgt een rustige herstart. “Alle menners, ruters en ruterferienings bin wolkom. Foar frij riden, lessen of wedstriden, wat se mar wolle. Mar minsken kin hjir ek telâne foar oare feesten en eveneminten. We ha al in jierdei mei in jeu-de-boulesfeest hân fan in 85-jierrige. Yn augustus is der in Tinkerkeuring en yn septimber in indoor beachvolleybaltoernooi.” www.hoeve-paardenkracht.nl


Sa!

27 mei 2015

9

www.sa24.nl

Fascinatie voor glas De techniek van glas-in-lood stamt uit tijden dat glaszetters geen grote oppervlakten glas konden maken. Door kleinere stukken in een loodprofiel te zetten, waren ze toch in staat grote ramen voor kerken en kathedralen te vervaardigen. En zo gebeurt dat tot op de dag van vandaag.

WIJNJEWOUDE Maar een handjevol Friese ambachtslieden is de kunst van het glas-in-loodzetten meester. Sinds vorig jaar is Rosita Groen een van hen. Al in haar jeugd graveerde ze glas. Een bezoekje aan haar ouderlijk huis in Nieuw-Zeeland, waar ze vijftien jaar woonde, wakkerde de passie voor glas opnieuw aan. “In dat huis zitten van die mooie glas-in-loodramen. En na een jarenlange praktijk voor acupunctuur wilde ik wel eens wat anders gaan doen.” Rosita volgde in Amsterdam een cursus. “Je moet het ook gewoon veel doen. En ik kan voor vragen altijd terecht bij de glas-in-loodboerderij in Haule. Zij helpen mij geweldig.”

Restauratie

Glas-in-lood was aanvankelijk vooral bekend van de grote Romaanse kerkramen. Met de opkomst van stijlen als ju-

gendstil, art nouveau en kubisme deden de kleurrijke ramen ook hun intrede in het interieur van woonhuizen: de overbekende jaren 30-stijl. “Die ramen kan ik goed restaureren of opnieuw maken. Maar een kerkraam ga ik zeker ook niet uit de weg. Het grote werk vind ik juist leuk. Ik houd minder van tierelantijnen.” Voor wie dat wil, maakt ze samen met haar partner Frans Haisma een compleet nieuwe deur voorzien van traditioneel glaswerk.

Trendy

“Glas-in-lood is absoluut niet ouderwets. Het is juist trendy. In Amerika is het niet aan te slepen. Een brocante uitstraling en boerenlanddingetjes in het interieur zijn hip. En daar past glas-in-lood prachtig bij.” Rosita vindt niet dat een glasin-loodraam ook antiek moet lijken. “Het kan ook heel mo-

Naast het glas-in-loodwerk maakt Rosita Groen ook Tiffany-objecten. FOTO: SIETSE DE BOER

dern zijn. Het belangrijkste is dat de klant de kleuren en glassoort mooi vindt. Er zijn ook glassoorten waar je niet doorheen kunt kijken maar die wel een lichtinval geven. Handig voor bijvoorbeeld de badkamer.” Het glas-in-lood is ook geschikt als isolerende beglazing. “Dan krijg je als het ware drie lagen glas met als middelste het glas-in-lood.”

Tiffany

Rosita legt uit dat er verschil is tussen glas-in-lood en Tiffany. “Dat wordt regelmatig door elkaar gehaald.” Bij Tiffany worden, net als bij glasin-lood, twee of meer stukken glas in een compositie verwerkt, maar met gebruik van koperfolie in plaats van een loodprofiel. “Die folie vouw ik om de rand van het glas en na vertinning kun je het aan

elkaar solderen.” Rosita maakt Tiffany-objecten vooral als publiekstrekker. De kleurrijke raamhangers, lampjes en figuurtjes doen het goed in haar marktkraam. “Maar Tiffany kun je ook goed gebruiken in ramen en deuren. Tiffany laat zich iets makkelijker verwerken. Met deze techniek kan ik bijvoorbeeld ook een foto namaken in glas.” www.rositasglaskunst.nl

Praktische filosofie met Socrates in Sweachster PopUp Café BEETSTERZWAAG Door vragen te stellen kom je tot inzicht, word je een beetje wijzer. Maar je ontmoet ook mensen en hoort andere meningen. Dat is de bedoeling van het PopUp Café Socrates. Vraagtechnieken, die wijsgeer Socrates zo’n 400 jaar voor Christus gebruikte, helpen om de discussie op gang te brengen. “Het klinkt ingewikkeld en technocratisch, maar eigenlijk is het gewoon een manier om contact te hebben met elkaar. Noem het maar praktische filosofie”, zegt initiatiefnemer Hans von Burg. “Het gaat om verbinden, de sociale cohesie in het dorp en met de omgeving versterken.” Ruim 2.400 jaar geleden stelde Socrates vragen, veel vragen. “Hij was de eerste die met vraagtechnieken kennis

en inzicht bracht. Zijn leerling Plato schreef het op en beschreef de methode als de vroedvrouwmethode. Vragen, vragen, vragen en daarna baar je kennis.” Tot op de dag van vandaag is deze manier van filosoferen in zwang.

Amper contact

“Ik was al langer in filosofie geïnteresseerd en volgde cursussen. Maar toen ik in de bibliotheek het boek ‘Café Socrates’ van schrijver en filosoof Christopher Phillips in handen kreeg, vond ik precies wat ik bedoelde.” Hans von Burg heeft zich erover verbaasd. Er wonen zoveel leuke mensen in Beetsterzwaag waar je eigenlijk amper mee praat. Hij wilde iets bedenken om ze uit huis te halen. Resultaat

was PopUp Café De Sweach. “Een succes, er komen per keer meer dan zestig mensen op af. Maar ik wilde er eigenlijk filosofie in betrekken. Vandaar dat er nu naast het PopUp Café een Socrates Café start. Het idee is hetzelfde, met Socrates als toevoeging.”

Groep niet te groot

Het eerste PopUp Café Socrates is op 4 juni in café De Posthoorn. Zo’n twintig mensen hebben zich al aangemeld. “Dat is genoeg, de groep moet niet te groot. Er komen nog genoeg edities met tal van onderwerpen waarvoor je je kunt melden. Het leuke is dat het ook echt in PopUp-stijl is. Het kan overal. In cafés, op scholen, in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook op die

mooie houten bankjes die net bij de Bosberg zijn geplaatst. Een geweldige plek voor een thema over natuur of milieu.” Wat maakt iemand tot een vriend? Hoe vrij zijn wij? Hoeveel rekening moet je houden met een ander. Filosofische gesprekken gaan vaak over tal van maatschappelijke en klassieke thema’s. Onderwerpen die keer op keer vragen om onderzoek. Kwesties waar

je steeds opnieuw tegenaan loopt. Het eerste Socrates Café draagt het thema ‘Wat is kunst’. “Na een kleine inleiding stelt gespreksleider Saskia van der Werf vragen. Zij is filosoof en geeft cursussen in de Socratische gesprekstechniek. Er zijn geen foute antwoorden. Het is de bedoeling dat je gaat nadenken, hoort wat een ander denkt en een klein stukje wijzer wordt.“ popup.cafe.socrates@gmail.com

Avond4daagse

Al voor de achtste keer is het van 2 tot en met 5 juni mogelijk 5, 10 en 15 Avond4daagse-kilometers te lopen in de wijde omgeving van Oude- en Nieuwehorne. Leuk om bijvoorbeeld met een sportteam, muziekvrienden of familieleden te lopen. Dagelijkse start tussen 18.00 en 19.00 uur bij Sportcomplex OUDE- EN NIEUWEHORNE

Hans von Burg test een mogelijke locatie voor het PopUp Socrates Café. FOTO: SIETSE DE BOER

Udiros aan het Master van Dijkpaad. Maandag 1 juni is de reservedag gepland, met start om 18.00 uur. Deelname (4 dagen): 3,50 euro. Muziekvereniging De Vrije Fries verzorgt op de laatste avond de feestelijke intocht bij de finish. www.avondvierdaagse-oude-en-nieuwehorne.nl


Benefietdag 31 mei a.s. in Jubbega voor Jonah met o.a. clown Bassie (van Adriaan), Harten 10 en een grote veiling. Jonah Veenstra uit Wolvega heeft neuroblastoomkanker en moet voor zijn laatste therapie naar Amerika. Dit kost circa € 100.000. Ondanks dat Jonah uitgekozen is als het gezicht van KiKa moet de familie zelf het benodigde geld bij elkaar zien te krijgen. Toen Anja de Roos dit op Facebook las, wilde ze direct via een benefietdag een deel van dit geld bij elkaar brengen. Met behulp van Jeroen van der Meer, Wiekie van Wallinga en Hans Westra en vele andere vrijwilligers wordt op 31 mei een groot feest gebouwd met ruim 30 artiesten die belangeloos willen meewerken. Onder andere clown Bassie (van Adriaan ), Harten 10, IJsselduo, Lytse Hille, Trienes en Grutte Geart komen op 31 mei naar Jubbega. Wat kunt u die dag verwachten : Van 15.00 tot 0.00 uur is er livemuziek Er is een kinderdisco Rond 19.30 uur is er een veiling van prachtige artikelen Er is een sponsor-strafworpenbokaal in het gymlokaal Er is een grabbelton Er is een verloting met vele prachtige prijzen Er is schminken voor de kinderen Er zijn springkussens voor de kinderen Er is een clown Er is een poffertjeskraam Er is een verkoophoek voor Jonah-artikelen Op het buitenterrein diverse eetgelegenheden en nog veel meer! Kunt u niet komen? U kunt eenvoudig doneren door uw bijdrage over te maken op NL43 RABO 0303 3242 95 t.n.v. In actie voor Jonah Wilt u kaarten vooraf bestellen ? Dit kan via onze website : www.inactievoorjonah.nl Kaarten via de website kunt u nog bestellen tot donderdag 28 mei 23.59 uur. Prijs kaarten voorverkoop: € 10 Prijs kaarten aan de zaal : € 12.50 Kinderen tot 12 jaar gratis.


Sa!

27 mei 2015

11

www.sa24.nl

Oeds Jan NienHUis pUbliCeert gesCHiedenisboek

Op zoek naar het juiste verhaal Soms bekroop hem het gevoel dat het net even anders in elkaar zat dan dorpsgenoten vertelden. En ook geschiedenisboeken vertellen niet altijd het juiste verhaal. Gedreven naar meer kennis over zijn geboortedorp Makkinga, begon oud-inwoner Oeds Jan Nienhuis te verzamelen. Dertig jaar verzamelen is nu gebundeld in 190 pagina’s ‘Van Markinghe tot Makkinga, de geschiedenis van zuidoost Friesland ontrafeld’. Als jongeling werd Nienhuis (63) al gegrepen door de geheimen van de geschiedenis. “Doe’t ik in kear foar it eksamen siet, moast ik in pear dagen rêst nimme. Ik bin it fjild yngien by de Tjonger. Dêr wiene se mei de ruilferkaveling dwaande en der kamen fundaminten bleat te lizzen. De shovel skode de grûn der fuortdaliks wer oerhinne.” Het was 1969 en Nienhuis begreep niet wat hij zag. Later bedacht hij dat het ging om resten van het dorp Hoornsterzwaag. “Foarhinne lei dat doarp oan de Tjonger.” Hij ontdekte dat vele

DE KNIPE

dorpen uit de Stellingwerven ooit aan de Tjonger of Linde lagen voordat ze rond 11001200 verplaatst werden naar hogere zandruggen. Jarenlang verzamelde de oud-Makkingaster feiten en verhalen over de geschiedenis van Zuidoost-Friesland. Hij onderzocht de verhalen ‘van horen zeggen’ in archieven en naslagwerken. “Op in gegeven momint hie ik bergen papier, fotokopyen fan hânskriften, kaartsjes en kaarten, stikken tekst en soks mear. It is ferslaavjend.” In 1990 volgde een poging bij de Stellingwarver Schrieversronte om zijn onderzoekswerk gepubliceerd te krijgen. “Myn frou hat doe alles wat ik oer Makkin-

Heropening Koepelbosch OLDEBERKOOP Staatsbosbeheer

en dorpsbewoners werkten de afgelopen vier jaar gezamenlijk aan een grote renovatie van het Koepelbosch. Het bekende bos is waarschijnlijk als parkbos aangelegd in het begin van de 19e eeuw, vol-

gens de toen populaire Engelse landschapsstijl. Later zijn er meer bomen geplant en is het bos dichtgegroeid. Het Koepelbosch is nu weer in oude glorie hersteld. Vrijdag komt Commissaris van de Koning Jorritsma het bos heropenen.

Oeds Jan Nienhuis. FOTO: SIETSE DE BOER

gea hie, úttypt, in hiele dikke map fol.” De Schrieversronte wilde wel meewerken aan publicatie, maar dan wel in de Stellingwarver taal. “Dat wie in desepsje, ik tocht: no hâld ik dermei op.” Vijf jaar later ging hij met zijn verhaal naar de Gorredijkster historicus

Professionele SBB-spelbegeleiders organiseren tijdens de open dag op zaterdag 30 mei (vanaf 13.00 uur) leuke spelactiviteiten. Er zijn rondleidingen door een boswachter en het nachtverblijf bij het vernieuwde hertenkamp is open.

Hans de Jong. “Dy wurke de hiele klapper troch en fûn dat it útjûn wurde moast.” Er volgden gesprekken met meerdere uitgevers. Steeds luidde de conclusie: te duur. “En dan hellet de technyk jo yn. Ik ha al it materiaal fan tritich jier yn de kompjûter ynfierd. Us soan hat

in útjouwerij, hy hat it klearmakke foar print.” Het maken van het boek betekende wel dat er heel veel keuzes gemaakt moesten worden. “Dat ha ik op gefoel dien, mar wol gronologysk.” Nienhuis maakt gebruik van verschillende lettertypes om aan te geven welke teksten overgenomen zijn uit bijvoorbeeld oude aktes of kerkarchieven. “Ik stuite by myn ûndersyk hieltyd op dingen dy’t net kloppen.” Om oude aktes te kunnen lezen, leerde hij zichzelf in achttien maanden Latijn. Zo kon hij het pad volgen dat monniken van Fulda in 956 aflegden om hun schattingen (belasting) op te halen. “Oan de hân fan dizze rûte wit jo dan presys wêr welk plak leit.” Met eigen onderzoek weerlegt hij foute conclusies uit eerdere publicaties van anderen. Met de publicatie van het boek sluit Nienhuis zijn lange onderzoeksperiode af. “It is no tiid foar wat oars. Ik ha ek tûzenen ansichtkaarten.” Van Markinghe tot Makkinga ISBN 9789082362909

Toeristen Informatie Punt

BEETSTERZWAAG De Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten (BNG) opent binnenkort in het voormalige pand van de Rabobank aan de Hoofdstraat een Toeristen Informatie Punt (TIP). Voor het informeren van bezoekers, het verrichten van bijbehorende werk-

zaamheden en het verkopen van (streek)producten is BNG op zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich melden op 06 21 88 06 97 of info@beetsterzwaag.info. Vrijwilligers krijgen scholing en worden ingewerkt door toerismespecialisten.

Koningin van de Nacht

BEETSTERZWAAG In de komende weken komt in de Tropische Kas de Koningin van de Nacht tot bloei. Bezoek is welkom om haar schoonheid te bewonderen. De bloem van deze cactus bloeit slechts één nacht met een uitbundige grote witte bloem. Daarnaast vult zij de kas dan met een zoete geur.

Het is niet precies te voorspellen welke nacht zij haar bloemblaadjes sierlijk openvouwt en haar heerlijke geur verspreidt. Belangstellenden kunnen zich opgeven via tropischekas@ planet.nl. en krijgen dan op de dag van de bloei een mailtje. Entree: 3,50 euro. www.tropischekas.nl

Maaiedei Damshûs

Voor de tweede keer organiseert It Damshûs een Maaiedei. Op zaterdag 30 mei (10.00-17.00 uur) is het thema: Water. Bezoekers van Maaiedei gaan even terug in de tijd. De huisjes van het openluchtmuseum worden bewoond door arme hardwerkende gezinnen. Ze hebben het druk met de voorjaarsschoonmaak, het wassen van kleren, het spitten van de groentetuintjes en koken op petroleumstellen. Bij de petgaten werken de arbeiders zich in het zweet in de turfmakerij. Het gras wordt gemaaid met de zeis en gaat met bokken naar de plaats van bestemming. Regelmatig is er openluchttoneel. In de petgaten proberen arme veenarbeiders illegaal extra voedsel te NIJ BEETS

Allemaal gelukkige prijswinnaars. FOTO: SIETSE DE BOER

Twaalf Jumbo-tv’s

GORREDIJK Jumbo Henk Split maakte afgelopen zaterdag tien klanten blij met een nieuwe televisie. Het enige dat de klanten daarvoor in de afgelopen weken moesten doen, was producten kopen van een aantal A-merken en vervolgens de kassabon inleve-

ren. Wekelijks werden twee prijswinnaars getrokken. De actie werd door Jumbo georganiseerd in samenwerking met de producenten en Expert Beenen uit Gorredijk. De komende vier weken houdt Jumbo opnieuw een

dergelijke actie. Met andere producten en met andere prijzen. Vier weken lang worden er wekelijks twee tickets voor een ballonvaart uitgeloot. Aan het einde van de actie stijgen de ballonnen op tegenover de Jumbo-supermarkt aan de Badweg.

bemachtigen door te vissen en te stropen. De grondeigenaren schakelen de veldwachter in, die de achtervolging inzet. In een andere scène is moeder de vrouw druk bezig met de was, wanneer haar man als een verzopen kat thuiskomt. Naast oude ambachten zijn er kramen met streekproducten zoals paling, kaas en droge worst. Met muzikale optredens van een djembégroep, ‘de Baggelbaksjongers’ en trekzakmuziek. In het filmhuis draait de film ‘Armoe, Werk, Macht, Strijd’. Kinderen kunnen knutselen, knuffelen met beesten, vissen in de petgaten of bootje varen. Entree: 4 euro (volwassenen) en 3 euro (t/m 12 jaar). www.damshus.nl


De Grootste voorraad van Noord-Nederland Hout

Plaat

IJzerwaren

Bouw

Tuin

Webshop

Binnenkort geopend

Persoonlijk advies

Groot assortiment

Eigen transport

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken... Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl Meer info: www.bzof.nl

Zuidoost Frysl창n

Open dag Z AT E R D A G 3 0 M E I

Zelfstandig wonen met service en zorg binnen handbereik? Dat kan!

Wonen in een veilige omgeving met service en zorg als u het nodig heeft. U kiest zelf of u gebruik wilt maken van o.a. een warme maaltijdservice, een wasserette, kapsalon, pedicure, bibliotheek, servicewinkel of zorg (in samenwerking met diverse thuiszorgorganisaties). Alle appartementen beschikken over een 24/7 alarmeringssysteem. Kom 30 mei naar de open dag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent ook op overige dagen welkom. Belt u dan wel even voor een afspraak? Kijk voor meer informatie ook op onze (nieuwe) website

www.oranjewoudwonen.nl

SERVICE A P PA RT E M E N T E N ORANJEWOUD F L AT O R A N J E W O U D 1 H E E R E N V E E N T E L E F O O N 0 5 1 3 6 3 6 2 8 5

W W W. O R A N J E W O U D W O N E N . N L


Sa!

27 mei 2015

Excursie Drentse Aa

LETS-café

De ruilkring LETS Gorredijk organiseert op 30 mei (14.00–16.00 uur) een LETS-café in De Opstap (ingang De Skâns). LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem, ook wel ruilhandelsystemen genoemd, en stimuleert het onderling ruilen en het handelen zonder geld als betaalmiddel. Deze keer staat het LETS-café in het teken van vakantie. Met onder meer ideeën over goedkope vakantiemogelijkheden. Entree: gratis. GORREDIJK

Openluchtviering

Op zondag 31 mei (9.30 uur) is er in het decor van het Iepenloftspul ‘Noblesse Oblige’ in de overtuin van Lyndensteyn een bijzondere viering. Titel: ‘Noblesse Oblige’, over Cornelia, Franciscus en naastenliefde. Kinderen uit Beetsterzwaag vertellen wat zij de afgelopen weken over Cornelia hebben gehoord en gezien. Haar levensverhaal wordt gespiegeld aan het verhaal van Franciscus van Assisi. Muzikale begeleiding: Euterpe. Voorgangers: ds. Evert Kronemeijer en ds. Bertjan van de Lagemaat.

TERWISPEL Een elftal met oudHeerenveenspelers neemt het zaterdag 30 mei (19.00 uur) op tegen het eerste team van v.v. Wispolia. Met voormalige vedettes zoals Gertjan Verbeek, Jefffrey Talan en Maarten de Jong. Entree: 2 euro. Om 18.00 uur is er een demonstratiewedstrijd G-voetbal tussen Sneek en Drachten. Jeugdspelers van v.v. Heerenveen verzorgen overdag jeugdclincs. Rond de wedstrijden zijn er acties voor KiKa.

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

Excursie beekdal Koningsdiep BEETSTERZWAAG Een excursie langs bloemen en planten van het beekdal Koningsdiep onder leiding van plantenkenner Johan Schurer op vrijdag 29

mei (19.00-21.00 uur). Start op de parkeerplaats aan de Gerdyksterwei. Deelname: 3 euro. Aanmelden via 06 444 143 73. beetsterzwaagnatuurlijk.nl

60 jaar Avondvierdaagse Bakkeveen

BAKKEVEEN Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 juni beleeft Bakkeveen de 60e editie van de Avond-4-daagse. Meer dan 1.000 wandelaars kiezen uit de 5, 10 of 15 km-routes. De volwassen kunnen individueel of in groepsverband om 18.00 uur starten, zodat ze voor de scholen uit kunnen lopen. Inschrijvingen aan de start bij de terrassen in het centrum van Bakkeveen. Grote groepen (meer dan 10 personen) en

Tomke Foarlêswike Lykas oare jierren wurde ek dit jier, yn de earste wike fan juny, Tomke-ferhaaltsjes foarlêzen oan pjutten op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. Yn de gemeente Opsterlân geane sa’n 25 frijwilligers op paad om in ferhaaltsje yn it Frysk út it nije Tomkeboekje foar te lêzen. It tema fan dit jier is: ‘Hoi Tomke’ en giet oer dingen dy’t in pjut

DE GORDYK

scholen moeten zich vooraf inschrijven via vva@bakkeveen. nl. De routes gaan niet alleen door de bossen en natuurgebieden, maar ook over particuliere terreinen, weilanden en zandwegen en langs buurdorpen. Deelname voor vier avonden: 4,50 euro. Inclusief routes, dagelijks een consumptie onderweg, een herinnering en een intocht met diverse muziekkorpsen. www.bakkeveen.nl/wandel

Op zaterdag 30 mei (11.00-17.00 uur) zijn er in Nij Beets op drie plekken open tuinen. De deuren zijn open bij de Bamboekwekerij/Oosterse tuinen-specialist aan de Blauwe Kamp 11, Theetuin Halte Leppedijk, Leppedijk 9 en de kleurige border- en beeldentuin van Frieda Harmsma aan de Prikkewei 28. www.deblauwekamp.nl www. halteleppedijk.nl NIJ BEETS

yn syn deistich libben meimakket of meimeitsje kin. Alle pjutten krije it nije Tomkeboekje mei nei hûs! De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn’e mande mei de Tomke-wurkgroep. It Tomke-projekt stimulearret it lêzen en foarlêzen oan pjutten.

Tropische Kas

Op zondag 31 mei (13.00 uur) verzorgen de Vrienden van de Tropische Kas een rondleiding over hun historische kassencomplex. Genieten van bijzondere planten, historische kassen, van de anekdotes en de historische achtergronden. De Tropische Kas is een idyllisch plekje met een weelderige verzameling tropische planten, een druivenkas uit 1869, prachtige borders, een monumentale bloeiende kastanje en een grote verzameling kuipplanten met veel citrusplanten. Entree: 3,50 euro. www.tropischekas.nl. BEETSTERZWAAG

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl

Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

‘We worden zelf ook elke keer weer geraakt door de sfeer van deze liederen.’ Dat is de ervaring van de koorleden van het Opsterlands Vocaal Ensemble bij het zingen van de verschillende Ave Maria’s. De bijzondere sfeer van de muziek bracht het koor ertoe te experimenteren met klank, energie en bijzondere vormgeving. Op vrijdag 29 mei (20.00 uur) combineert het dubbelkwartet de muziek met dans tijdens een concert in de dorpskerk. Danseres Janny van Reenen zet tijdens het concert haar inspiratie bij deze Maria-muziek om in beweging. Daarnaast is er via korte poëtische en informatieve teksten aandacht voor de vrouwelijke spiritualiteit rond Maria. Het Opsterlands Vocaal Ensemble staat onder leiding van Jan Andries Dijkstra. Entree: 7 euro.

Open tuinen

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

OPMAAK

Mariaconcert LANGEZWAAG

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

De Vereniging voor Veldbiologie KNNV gaat op 31 mei het fraaie beekdal van de Drentse Aa verkennen. In deze tijd van het jaar zijn sommige graslanden langs dit riviertje paars van de bloeiende orchideeën. Natuurliefhebbers die mee willen, kunnen zich per e-mail opgeven: r.ansingh@hetnet.nl. Deelname: 3 euro plus (gedeelde) reiskosten. www.knnv.nl/drachten

BEETSTERZWAAG

BEETSTERZWAAG

Oud-Heerenveen

15

www.sa24.nl

Dorfplatz Musikanten

BAKKEVEEN Polka’s, walsen en marsen zijn te horen bij een optreden van Die Dorfplatz Musikanten op 31 mei (15.00 uur) bij Dúndelle. De Böhmische blaaskapel speelt een vrolijk

programma onder leiding van kapelmeester, zanger en entertainer Harrie de Jong. Entree: 5 euro. Reserveren kan via 0516-541 493. diedorfplatzmusikanten.nl

AGENDA VR 29 MEI 19:00 UUR | BEETSTERZWAAG Excursie Koningsdiep Parkeerplaats Gerdyksterwei 20:00 UUR | LANGEZWAAG Mariaconcert Dorpskerk

ZA 30 MEI 12.00 UUR | URETERP Open Dag MFC De Wier 09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Repair Café It Klaverbled 10:00 UUR | NIJ BEETS Maaiedei It Damshûs 11:00 UUR | NIJ BEETS Open tuin Frieda Harmsma Prikkewei 28 11:00 UUR | NIJ BEETS Open Tuin De Blauwe Kamp De Blauwe Kamp 11 11:00 UUR | NIJ BEETS Open tuin Theetuin Leppedijk 9 13:00 UUR | OLDEBERKOOP Open dag Koepelbosch 14:00 UUR | GORREDIJK LETS-café De Opstap (De Skâns) 15:00 UUR | GORREDIJK Familie- en Vriendentoernooi Rugbyveld De Wrotters 18.00 UUR | TERWISPEL G-voetbal Sneek-Drachten 19.00 UUR | TERWISPEL Oud-Heerenveen-vv Wispolia 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Iepenloftspul Opsterlân 2015

ZO 31 MEI 09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Openluchtviering Overtuin Lyndensteyn 13:00 UUR | BEETSTERZWAAG Rondleiding Tropische Kas Tropische Kas 14:00 UUR | JUBBEGA Fietstocht Schoterlandseweg 167 15:00 UUR | BAKKEVEEN Die Dorfplatz Musikanten Dúndelle

WO 3 JUNI 13.00 UUR | JUBBEGA Open Engelse cottagetuin Bokkehûske, Leidyk 22 20.00 UUR | BEETSTERZWAAG Iepenloftspul Opsterlân 2015 Overtuin Lyndensteyn


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

27 mei 2015

www.sa24.nl

17

ICT en teCHniek in de klas

‘Dit zijn de programmeurs van de toekomst’ ICT en techniek spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Basisschool De Wjukslach is nu al volop bezig met deze vakgebieden. “We moeten onze kinderen voorbereiden op de beroepen van de toekomst.”

lend goed en razendsnel. Eén van de leerlingen was in een halfuur al in level 16 van een bepaalde app. Onvoorstelbaar. Zulke kinderen zijn de programmeurs van de toekomst.”

TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

Gebiologeerd

Twee blonde koppies buigen zich in opperste concentratie over hun iPad. Ze kijken, klikken, kijken nog eens. Juf Annet zit er gehurkt naast en geeft aanwijzingen. Dan klinkt er ‘Yes!’ en gaan de armen de lucht in. De code is gekraakt! Wat een kick.Noortje en Fleur zitten in groep 5 van obs De Wjukslach. Naast rekenen, taal en geschiedenis krijgen zij en hun schoolgenootjes sinds kort ook programmeerlessen. Programmeren, ‘computertaal schrijven’: computerprogramma’s maken dus. De meisjes zijn pas acht, maar volgens schooldirecteur Jan Nijboer kun je niet vroeg genoeg beginnen met dit relatief nieuwe vak. “Wie nu op school zit, komt tussen 2025 en 2030 op de arbeidsmarkt. Die zal er dan heel anders uitzien dan nu. Kunstmatige intelligentie – robotise-

LANGEZWAAG

ring – heeft straks een belangrijke plek in de maatschappij. Er zal behoefte zijn aan mensen die daarmee kunnen werken.”

Level 16

In schooljaar 2015-2016 staat programmeren voor alle groepen van De Wjukslach vast op het lesrooster. Vanaf september voor groep 2 tot en met 8 en in het nieuwe jaar ook voor groep 1. De school heeft 15 iPads aangeschaft en hoopt dat aantal binnenkort naar 25 te kunnen uitbreiden. “De iPads zijn bedoeld ter ondersteuning bij taal en rekenen en voor programmeerles. We gebruiken hiervoor verschillende apps om de kinderen spelenderwijs en op hun eigen niveau in aanraking te brengen met de eerste beginselen van het programmeren. Ze moeten bijvoorbeeld codes kraken, en bedenken met welke stapjes ze iets van A naar B kunnen brengen. Op die manier leren ze om logisch en gestructureerd na te denken. Maar ook om probleemoplossend te werken: wat moet je veranderen als het niet lukt? Dat vraagt doorzettingsvermogen. Als ze erin slagen om zelf iets te creëren wat werkt, geeft dat zelfvertrouwen. Dat gevoel van ‘ik kan het’ is motiverend.” Dankzij een subsidie van Bètapunt Noord kan de school binnenkort ook Mindstorm LEGO aanschaffen; daarmee kunnen kinderen zelf een robot bouwen en programmeren. De leerlingen zijn erg enthousiast over de programmeerlessen. “Ze kijken er echt naar uit. Sommige kinderen zijn opval-

Naast ICT besteedt De Wjukslach veel aandacht aan techniek in de breedste zin van het woord. Op vrijdagmiddag (‘creatieve middag’) gaan de kinderen uit de bovenbouw aan de slag met soldeerbout, zaag en hamer, of doen ze proefjes en testjes. “Zo hebben enkele kinderen zelf een proefopstelling met gewichten gebouwd om te testen hoe sterk een elastiekje is. Want je weet het pas zeker als je het zelf uitprobeert.” Recent kreeg De Wjukslach bezoek van het Friesland College. Zij kwamen met techniekprojecten. Over magnetisme bijvoorbeeld. “Het was prachtig om de reacties van de kinderen te zien. Gebiologeerd en vol verbazing keken ze toe wat het effect van magneten is.” Met een bijdrage uit het innovatiefonds van PRIMO-Opsterland heeft de school Techniek Torens aangeschaft, een concept met kant-en-klare technieklessen waarmee kleine groepjes kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Het aanbod is afgestemd op alle groepen en omvat modules over constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie en duurzame energie. Met deze methode, die De Wjukslach ook vanaf het komende schooljaar gaat gebruiken, kunnen de technieklessen in een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 worden aangeboden. Weten hoe dingen werken is belangrijk, vindt Nijboer. “Er blijft altijd behoefte aan mensen die iets met hun handen kunnen maken. En ieder kind heeft andere capaciteiten. Sommigen

kunnen minder goed leren, maar excelleren in techniek. Vaak komen andere kinderen aan zo’n leerling vragen hoe iets werkt en op die momenten zie je zo’n kind wel een meter groeien. ‘Meester, wat heb ik een mooie middag gehad’, zei een jongen laatst. Dat doet me iets. Zijn weekend was goed, maar het mijne ook.” Voor het team van De Wjukslach is de groeiende aandacht voor ICT en techniek een uitdaging die ze met beide handen aanpakken. Nijboer: “Wij hebben enkele collega’s die op deze gebieden speciale vaardigheden hebben, maar uiteraard staat het hele team erachter. Zij zijn tenslotte degenen die het straks moeten doen. Scholen die zich ook meer met techniek en ICT willen bezighouden zijn overigens van harte welkom op onze school om eens te zien hoe de kinderen ermee bezig zijn. Digitalisering en techniek gaan een steeds grotere plaats innemen in het onderwijs. Dat moet je niet willen tegenhouden, want het geeft veel kansen en mogelijkheden om de leerlingen nog beter te helpen.”


25

JUBILEUM

FIETSTURFROUTE GORREDIJK www.fietsturfroute.nl Zaterdag 13 juni 2015

Afstanden: 60,100 en 150 km Start vanaf 08.00 uur Inschrijven kan op fietsturfroute.nl Start en finish adres: Sportcentrum Kortezwaag Mientewei 2 8401 AA Gorredijk

Verzorgingsposten Pechhulp

herinnering (750 ml bidon & medaille)


Sa!

27 mei 2015

www.sa24.nl

21

LDODK/AH Gorredijk gaat op voor play-offs landstitel

Wurggreep van slecht veld

Sportief gaat het heerlijk met de korfballers van LDODK/AH Gorredijk. De play-offs om de landstitel zijn binnen bereik. Voorzitter Gouke de Vries geniet, maar heeft achter de schermen ook volop zorgen. De kwaliteit van de accommodatie blijft namelijk ver achter bij de prestaties in het veld. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

In de Korfbal League was LDODK ambitieus. De club wilde een serieuze rol spelen in de strijd om de bovenste vier plekken, goed voor een plaats in de playoffs en de grote finaledag in Ahoy. Het liep anders, want tot de laatste wedstrijd moest LDODK knokken voor lijfsbehoud, al kwam het plekje op het hoogste niveau nooit echt in gevaar. “Misschien was die ambitie iets te groot”, kijkt voorzitter Gouke de Vries terug. “Maar spelers en trainers spraken die doelstelling met elkaar uit en ik hou daar wel van. Hadden we in de eerste duels wat meer punten gepakt, dan had het ook zomaar anders kunnen lopen.” Anderzijds verzekerde LDODK zich dus voor het derde jaar op rij rechtstreeks van opnieuw een jaar Korfbal League. “Wij hebben nog geen enkele wedstrijd in de play-downs moeten spelen, zoals bijvoorbeeld Nic. en OVVO wel moesten. Die hebben het uiteindelijk ook niet gered.”

TERWISPEL/GORRREDIJK

IJsbaan

Buiten op het veld in de Ereklasse, kan LDODK wel bij de beste vier van Nederland eindigen. Als nummer twee in de poule heeft de ploeg zaterdag tegen OVVO nog één punt nodig. “Het is bijzonder dat we ons daarvoor kunnen kwalificeren. Dat moeten we ons met zijn allen ook realiseren. Zoiets is voor een club als PKC heel vanzelfsprekend, voor ons niet.” De Vries geniet langs de lijn van de strijd die het eerste team levert, maar heeft op datzelfde moment ook volop zenuwen. “Ik ben heel on-

gerust dat een speler serieus geblesseerd raakt op ons kunstgrasveld. Overigens niet alleen bij wedstrijden van het eerste. Ons veld is een ijsbaan.” LDODK zou graag komend seizoen al op een vernieuwd veld spelen. De gemeente Opsterland reserveerde al jaren geleden geld voor een tweede kunstgrasveld. Maar het blijft maar onduidelijk waar dat veld kan komen te liggen. “Er zijn verschillende opties. Op de huidige locatie blijven en daar nieuwe velden aanleggen, verhuizen naar de zonneweide bij het zwembad Kortezwaag of alles gewoon laten zoals het is.” Dat laatste heeft zeker niet de voorkeur. De club wil echter ook geen overhaaste keuzes maken zolang de toekomst van de sportvoorzieningen in Gorredijk nog niet duidelijk is. “Investeren in het huidige veld is nodig, maar een risico als binnenkort blijkt dat we alsnog gaan verhuizen. Dit houdt ons al jaren in een wurggreep. De sportverenigingen zijn het wel met elkaar eens. Zij willen graag alle sportvoorzieningen bij elkaar brengen in Kortezwaag. Verenigingen kunnen elkaar dan versterken. Maar dat betekent wel dat de gemeente Opsterland moet investeren in zowel de binnen- als de buitenaccommodaties.”

Bij de top

In 2012 werd De Vries voorzitter bij LDODK. “Het was de tweede keer dat ze me vroegen. Bij de eerste poging vond ik mezelf met 28 jaar nog te jong.

Bovendien had ik kleine kinderen, een drukke baan en waren we ons huis aan het verbouwen.” Op z’n dertigste hapte hij wel toe. “Ik hoefde maar één keer in de week te overleggen en niet elke wedstrijd verplicht aanwezig te zijn.” De praktijk bleek volledig anders. Zeker in het eerste jaar dat LDODK in de Korfbal League speelde was De Vries zo dertig tot veertig uur met de club in de weer. “De club wilde zich direct organisatorisch goed neerzetten. We gingen overal kijken. Bij voetbalclubs als SC Heerenveen, ONS Sneek, Harkemase Boys en bij korfbalclub DVO en de volleybalsters van Sneek.” Het bestuur wilde weten wat er komt kijken bij spelen op het hoogste niveau. “Hoe ontvang je je gasten, de pers, sponsoren; dat soort zaken.” Ook kwam er een businessclub om extra inkomsten te genereren. Drie seizoenen later stelt De Vries tevreden vast dat LDODK op al die vlakken bij de top van Nederland hoort. Thuiswedstrijden in Kortezwaag, met gemiddeld 900 toeschouwers, staan in korfballand al te boek als het Ahoy van het Noorden. “Ard Korporaal, de trainer van Fortuna, vertelde me dat hij zijn spelers vooraf op het hart drukt te genieten in Gorredijk. Omdat het, op Ahoy na natuurlijk, de mooiste entourage is om in te spelen.”

Ambities bij talenten

De Vries wil LDODK laten uitgroeien tot de topclub van korfballend Friesland met volop aantrekkingskracht naar een nog grotere regio. Voor publiek, maar ook voor korfbaltalenten. “We hadden het geluk met een heel talentvolle groep, vol eigen jeugd, de Korfbal League te bereiken. Om op niveau te blijven moet je eigen talenten aan blijven

vullen met talenten uit de regio.” Dat begint inmiddels ook al aardig vorm te krijgen in de jeugd. Talentvolle E- en D-pupillen van andere clubs vinden nu al hun weg naar Gorredijk. Vaak op eigen initiatief, omdat ouders van talentjes zien wat er bij LDODK mogelijk is. Toch bespeurt De Vries, zeker bij iets oudere talenten ook wel eens gebrek aan ambitie en durf. “Er zijn veel potentiële toppers die liever in hun vertrouwde omgeving blijven. Maar als ik jong was, bulkte van het talent en de kans kreeg om in een topsportomgeving te spelen, dan greep ik die onmiddellijk aan. Probeer het. Je kunt altijd weer de stap terug maken en dat is zeker geen gezichtsverlies.” Uiteindelijk moet alles een keer leiden tot een finaleplaats in Ahoy. “Een moeilijk traject. Maar het is wel het doel waar we het met zijn allen voor doen. Waarbij we er uiteraard voor blijven waken dat LDODK ook gewoon LDODK blijft. Met aandacht voor iedereen op ieders eigen niveau. Een club waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.” www.ldodk.nl


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

27 mei 2015

23

www.sa24.nl

De spierenpassie van Els van der Glas

Dynamisch brons

“Ik houd niet van statische figuren. Er moet beweging in zitten.” Het liefst laat beeldend kunstenaar Els van der Glas zoveel mogelijk spieren terugkomen in haar bronzen beelden. Op de werktafel in haar landelijk gelegen atelier staan een pony en een windhond in wording. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER BOORNBERGUM Opvallend aanwezig op de werktafel: een anatomieboek met uitgebreide tekeningen van het spierstelsel. “Ik wil het brons wat van het leven meegeven. Door de jaren heen heb ik me een stijl eigen gemaakt die bewegingen accentueert.” Voordat ze het beeld van de hond afrondt, wil Els van der Glas het liefst zo’n hond in het echt zien. “Dan krijg ik een beter beeld van houding en beweging en kan ik die gespierde achterpoten ook met m’n eigen handen voelen. Daar wordt het beeld weer sterker van.”

In actie gevangen

Dat ze graag beelden in beweging maakt, is overal in het atelier en de bijbehorende beeldentuin te zien. Veel dierfiguren, maar nergens in een gedwongen pose. Het liefst in actie gevangen. Niet voor niets staan veel dieren op één been of poot. Dat brengt reactie in de rest van het lichaam. “Ik houd van dieren. Het is een continue mooie ontdekkingsreis om te kijken hoe dieren bewegen en hoe spieren werken. Dat heb ik veel minder met mensen. Er zijn ook al zoveel kunstenaars die beelden van mensen maken.” Ze raakt na al die jaren nog steeds niet uitgekeken op dieren. Er zijn steeds weer nieuwe invalshoeken. “Internet is een grote vraagbaak en inspiratie. Je probeert het volgende beeld altijd weer beter te maken dan het voorgaande. De automatische piloot moet buiten de deur blijven. Ik heb ook wel gezocht naar meer abstractie. Dat slaagde minder en dan moet je daarvan wegblijven. Ik voel mij buitengewoon prettig bij deze manier van werken.”

Kunstzinnig milieu

Haar beeldentuin ligt midden in het weidse landschap tussen Boornbergum en Nij Beets. De uit Haarlem afkomstige Van der Glas ontdekte dit unieke plekje in de jaren zeventig. “Mijn ouders waren beroepsmusici. Zij zochten een echt stille plek waar ze muzikaal hun gang konden gaan. Later hebben mijn man en ik het overgenomen.” Thuis maakte Els al vroeg kennis met kunst. Toch zocht ze haar heil niet in de muziek. “Muziek is behoorlijk prestatiegericht. Zeker als je ‘de dochter van’ bent. Bovendien hoorde ik zoveel muziek dat mijn muzikaliteit mijn techniek overspande.” Op het Montessorionderwijs ontdekte ze het tekenen en boetseren. Bovendien nam haar grootmoeder, belangrijk in haar opvoeding, haar veel mee naar kunsttentoonstellingen in Artis. Tijdens een schoolexcursie naar een grote beeldententoonstelling in Antwerpen raakte Els diep onder de indruk van een paar beelden. Met wat geld van oma ging ze daarna snel naar een grote handenarbeidwinkel, op zoek naar de juiste klei. “Ik was toen een jaar of

veertien en ging aan de gang. Technisch gezien klopte het in het begin allemaal van geen kanten, maar de driedimensionaliteit had mij wel te pakken. Dat je ook een voor-, achter- en zijkant hebt, biedt zoveel extra’s.” In de jaren zestig was het voor kunstenaars niet eenvoudig een goed belegde boterham te verdienen. Haar ouders, zelf ervaren in het sappelen, hadden een helder advies: “Kind, leer eerst een vak.” Els ging naar de sociale academie en maakte vervolgens kennis met bezigheidstherapie en later activiteitenbegeleiding. Zo kon ze haar vak combineren met haar creativiteit. In die tijd bleef de eigen kunst op het tweede plan. Vanaf de jaren negentig werd het zelf beelden maken belangrijker.

‘DE EXTRA’S VAN EEN VOOR- ACHTER- EN ZIJKANT’

Vormentaal

Jaarlijks produceert Van der Glas tien tot twaalf beelden. Kleine beelden eerst in was, grotere beelden in klei. Het maken van mallen, het gieten. Het hele traject tot het uiteindelijke bronzen beeld neemt veel tijd. Ze is blij dat ze jaren geleden de stap naar brons heeft gemaakt en een deel van het werk aan de bronsgieterij over kan laten. “Ik werkte lang met aluminiumcement. Dat noemen ze ook wel het brons van de armen. Maar de vormentaal in dat materiaal is veel beperkter. Mijn manier van werken komt in brons veel beter tot uiting.” Naast vrij werk maakt Els ook veel in opdracht. Haar beelden staan onder andere bij het Nederlandse Cavaleriemuseum in Amersfoort, waarvoor ze recentelijk een beeld maakte van een groep kurassiers ten aanval (anno 1830). Het voorjaar glorieert, de tuin is groen. Het moment voor Van der Glas om haar galerie en beeldentuin iedere maand een weekend lang open te stellen voor publiek. In de wintermaanden is haar werk te vinden bij een aantal vaste galerieën. “Ik zoek ze heel kieskeurig uit. Mijn werk moet wel aansluiten bij de overige kunstobjecten en het moet niet verdrinken in een veelheid aan sokkels.” Die aanpak hanteert ze ook in haar eigen tuin, met een bescheiden presentatie. Ieder beeld krijgt de ruimte die het verdient. “Zo ontdek je ook dat een kleiner bronzen beeld groot kan zijn in uitstraling.”

Beeldentuin Beeldentuin Els van der Glas is geopend gedurende ieder laatste hele weekend van de maand. Dus ook op 30 en 31 mei (13.00-17.00 uur). Adres: Krite 61 in Boornbergum. www.elsvanderglas.nl


2

1+1

STUKS

1+1

GRATIS

9.98

4.99

GRATIS

Sun vaatwastabletten

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. classic. 2 dozen a 36 stuks.

13.98

6.99

Plenty keukenpapier 2 pakken a 8 rollen

2

STUKS

7.98

5.99

Stormhoek

Zuid Afrika. Diverse varianten, combineren mogelijk. Bijv. Merlot rose.

2e

1.86

ALLE Optimel

Combineren mogelijk. Bijv framboox drink 0% vet. 2 pakken a 1 liter.

2.59

1.94

Schaal 300 gram. Actieprijs per kilo 16.67

8.78

4.39

0.99

Pepsi, Sisi en 7up 1.5 liter

Alle varianten, combineren mogelijk. Per fles.

AH Stevig brood

Vers uit onze oven. Alle varianten. Bijv. spelt. Per heel brood.

7.47

4.98

ALLE Milner

Combineren mogelijk. Bijv. jong 30+ in plakken van de zelfbedieningsafdeling.

2

2 bakken a 300 gram. Actieprijs per kilo 7.32

5.50

4.00

5.00

AH Perla pads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk. 2 zakken.

BONUS

3.00

2.25

AH Kipfiletblokjes en -haasjes Alle varianten. Bijv. kipfiletblokjes. Schaal 300 gram.

2e

STUKS

AH blauwe bessen

6.78

25%

GRATIS

GRATIS

AH Runderbraadworst 4 stuks

1.59

2+1

1+1

BONUS

2.81

Krat 24 flesjes a 0.25 of 0.3 liter. Max 6 krat per klant.

BONUS

25%

3.72

9.99

Grolsch, Alfa of Gulpener

25%

HALVE PRIJS

2.48

14.69

HALVE PRIJS

AH Gepaneerde varkens en zigeunerschnitzels 2 stuks 2 schalen naar keuze

3.32

2.49

UNOX soep

Alle varianten. Combineren mogelijk. Bijv. stevige tomatensoep. 2 blikken.

Sa! week 22 - 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you