Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 28 mei 2014

Jaargang 1 Nummer 8 www.sa24.nl

kijkt anders

KIPPENVEL BIJ KILLER QUEEN PAGINA 11

WINDMOLENS

KOOPZONDAGEN

HANS BOT

CHAOS DREIGT

GEEN BEPERKINGEN

VAN NUL TOT GOED

Draagvlak is het centrale woord in de discussie rond de windmolenplannen bij Heerenveen. Maar niemand weet hoe je draagvlak moet meten. Door onheldere spelregels dreigt het proces in chaos te eindigen.

De Opsterlandse politiek sprak er jaren over. En nu is er een besluit. Een ruime meerderheid van de raad stemt in met het vrijgeven van de zondagsopening. Voor de zomer moet het allemaal geregeld zijn.

Midden in Lippenhuizen traint de uit Den Haag afkomstige Hans Bot tientallen renpaarden voor draverijen. Hij heeft hier zijn unieke plekje gevonden. “Een paard van nul naar goede prestaties brengen is het mooiste dat er is.”

PAGINA 3

PAGINA 5

PAGINA 13

Woning van de week

Hoofdstraat 63 - 24 Gorredijk Vraagprijs  239.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Sa!

3

Toekomst in handen van vrijwilligers

Zwembad Gorredijk weer open Met een extra subsidie van 20.000 euro van de gemeente Opsterland gaat het zwembad in Gorredijk vanaf vrijdag weer open. Met aangepaste openingstijden. Het dorp mag nu laten zien hoe groot de liefde voor het bad is. GORREDIJK Exploitant Edward de Leeuw had, om de exploitatieverliezen over 2013 en 2014 aan te zuiveren, 10.000 euro meer gevraagd. Dit restant moet komen uit een beperking van de openingstijden en de inzet van vrijwilligers. Dit seizoen blijft het zwembad daarom ’s ochtends gesloten. De Leeuw: “Maar wanneer het weer daarom vraagt gaat het bad langer open.” In ruil voor de extra subsidie eist de gemeente dat het zwembad dit seizoen minimaal 400 uur open is.

Vrijwilligersbad

Het aanpassen van de openingstijden is een eerste stap in een verdere reorganisatie van het zwembad. Wethouder Piet van Dijk laat duidelijk weten niet ieder jaar met extra geld over de brug te komen. Het zwembad moet op termijn een vrijwilligersbad worden. Plaatselijk Belang Gorredijk en Zwemclub Isis zijn gevraagd hierover mee te denken. Dit

seizoen wordt de inzet van vrijwilligers al lastig. De Leeuw: “Toezichthouders moeten wel in het bezit zijn van diploma’s. Wij kunnen die trainingen intern verzorgen, maar dat kost wel even tijd.” Janet Huisman, voorzitter van Plaatselijk Belang, is blij dat het zwembad nu weer open gaat. “De Leeuw krijgt veel over zich heen, maar het is een complexe situatie. Het is jammer dat de oplossing ten koste gaat van de openingstijden. Het bad was al niet zo vaak open. Wij willen ons inzetten om Gorredijk er bewust van te maken dat het zwembad alleen bestaansrecht heeft wanneer er meer mensen gaan zwemmen.” Wethouder Van Dijk is dan ook blij met de actie van de schoolkinderen vorige week bij de afsluiting van de avondvierdaagse. “Dat laat zien dat er belangstelling is. Het is de uitdaging om op zoek te gaan naar vrijwilligers die helpen om het

bad open te houden. Lukt dat niet, dan zegt dat iets over het draagvlak voor het zwembad in Gorredijk.” Twan van Duijven, voorzitter van Zwemclub Isis, is bereid een rol te spelen bij het vinden van vrijwilligers. “Wij hebben echter maar 70 leden, waarvan het grootste deel jonger dan 15 jaar is. Het openblijven van het zwembad is voor ons echter van levensbelang. Op een of andere manier moet het een succes worden.” Van Duijven verwacht dat het vinden van draagvlak nog lastig genoeg is. “In Gorredijk springt de bevolking niet direct in de bres voor bedreigde accommodaties. Maar als men het gevoel heeft dat het probleem zich vanzelf oplost, heeft men het mis.”

Al langer probleem

Het zwembad Kortezwaag heeft het al langere tijd financieel lastig. Vorig jaar trok de gemeente daarom al 40.000 euro extra uit voor het jaar 2013 en 2014. Omdat een aantal energiebesparende maatregelen niet het gewenste effect had en de bezoekersaantallen vorig jaar achterbleven wilde De Leeuw extra compensatie. Het bad bleef daarom dit seizoen tot nu toe gesloten. Nu er duidelijkheid is, gaat het bad weer open.

Belangstelling voor de vistrap in De Meulereed. FOTO: SIETSE DE BOER

Ruim baan voor vissen OLDEBERKOOP Afgelopen zaterdag was het Wereld Vismigratiedag. Doel van deze dag is om het publiek bewust te maken van het grote belang van open rivieren en vrije mogelijkheden voor vissen om te kunnen migreren van en naar hun geboortegronden.

Wetterskip Fryslân organiseerde in het kader van de vismigratiedag een excursie naar de vistrap in het natuurgebied De Meulereed bij Oldeberkoop. In dit natuurgebied ligt

de overgang van de middennaar de benedenloop van de Tjonger. De aanwezige sluis en stuw vormen voor vissen een barrière. In 2012 is hier het beekdallandschap zoveel mogelijk hersteld. Onder andere door een deel van de natuurlijke meanders te herstellen. In de oostelijke meander is een vistrap aangelegd. Voor vissen als de snoek, zeelt en kleine modderkruipers een mooie en eenvoudiger te nemen verbinding tussen hun geboortewater en de Friese boezem.

Chaos dreigt in discussie rond windmolens Het duurt nog zeker vier jaar voordat er bij Heerenveen grote windmolens verschijnen. Als ze er ooit al komen. De initiatiefnemers zoeken draagvlak, maar de spelregels zijn niet duidelijk. Resultaat: meer vragen dan antwoorden. TEKST: AREND WANINGE

Plannen met windmolens moet je niet van bovenaf droppen. Van die fout heeft de provincie geleerd. Daarom maken initiatiefnemers nu alleen nog kans op provinciale toestemming wanneer er in het gebied zelf draagvlak is. En dus lopen de plannenmakers menig dorp af om hun plannen te presenteren.

LUXWOUDE

Rond Heerenveen waren er in verschillende dorpen zeven

bijeenkomsten om de inwoners bij te praten over de plannen voor vier tot maximaal tien reuzenmolens. In Luxwoude kwamen vorige week circa veertig belangstellenden naar het dorpshuis. Veel wijzer gingen ze aan het einde van de avond niet naar huis. De plannen zijn nog niet concreet genoeg, de molens kunnen nog op tal van plekken komen. Dirk van den Berg van het Duurzaamheidsplatform kondigde aan later terug te komen

met een definitief plan, opgesteld op basis van de meningen in de dorpen en wijken. En dus volgde bijna anderhalf uur met presentaties, van voor- en tegenstanders. Over het nut, het wel of niet duurzaam zijn van windenergie en de mogelijke gevolgen van de molens. Antwoord op de grote vraag hoe je draagvlak meet, kwam er echter niet. Ook de initiatiefnemers worstelen hiermee. “We hadden van tevoren moeten weten hoe we dat gaan meten”, gaf Alex Ouwens van Eneco uiteindelijk toe. De provinciale Regiegroep Fryslân Foar de Wyn heeft het antwoord ook niet. Zij komen op 25 juni naar Heerenveen, maar de sfeer op de infoavonden is niet doorslaggevend. Er komen ook nog online enquêtes. Het is de vraag of de initiatiefnemers in Heerenveen daar op wachten. Ze oogden in Luxwoude niet erg fanatiek. Het Duurzaamheidsplatform kijkt verder dan alleen windenergie. Kaasfabriek A-ware lijkt vooral mee te doen vanwege het duurzaamheidsima-

go. Is er geen draagvlak, dan trekt A-ware zich ook zo weer terug. In de loop van de avond laat de hele initiatiefgroep datzelfde gevoel doorschemeren. Misschien kiezen ze al eieren voor hun geld, voordat de provinciale Regiegroep een uitspraak doet over het draagvlak rond Heerenveen. Maar eerst komen de plannenmakers dus nog met een concreet plan terug naar de dorpen. De tijd dringt. En er moet een enquête komen, vindt de zaal in Luxwoude. Dat is de meest voor de hand liggende methode om draagvlak te meten, mits ieder dorp dezelfde enquête heeft. Maar wie stelt die enquête op? Want de formulering van de vraag bepaalt

voor een groot deel het antwoord. En wat doe je vervolgens met de uitslag? Van den Berg van het Duurzaamheidsplatform: “Wanneer 51 procent voor is, moet je het niet doen. Bovendien wil je weten wat de argumenten van de tegenstanders zijn.” Maar niemand weet hoe groot de meerderheid dan wel moet zijn? 60, 70 of 80%? Conclusie: een democratisch proces van onderop is voor dit onderwerp de goede weg. Maar wanneer je van tevoren de spelregels niet goed formuleert, is de kans bovengemiddeld groot dat het spel in chaos eindigt. Reageren? arend@sa24.nl

TIP van On Tour Tweewielers ... De juiste bandenspanning voorkomt onnodige lekkage en slijtage. Laat dit bij ons GRATIS controleren! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl










    



 



 




Sa!

5

Opsterland geeft koopzondagen vrij Het winkelend publiek in Opsterland kan zich opmaken voor meer koopzondagen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad geeft het college van B en W opdracht alles voor de zomer te regelen. BEETSTERZWAAG Na jaren van discussie is er nu eindelijk een doorbraak in de verdere openstelling van de winkels op zondag. De Opsterlandse raad, met uitzondering van ChristenUnie en CDA, stemde maandagavond voor een motie om de winkeltijdenverordening zodanig aan te passen dat voor zon- en feestdagen dezelfde regels gelden als voor doordeweekse dagen. Op die manier zijn winkeliers dus helemaal vrij in de keuze om wel of niet op zondag open te gaan. Het college van B en W moet nog voor het zomerreces met een nieuwe verordening komen om dit mogelijk te maken. D66-leider Romke de Jong

verdedigde de door hem en VVD en Opsterlands Belang ingediende motie met verve. Hij deed zelfs pogingen de verklaarde tegenstanders CU en CDA mee te krijgen. Onder andere door de gevolgen te relativeren. “Het gaat maar om een handjevol bedrijven dat staat te popelen en het gaat ook maar om een beperkt aantal koopzondagen per jaar. Maar de ondernemers mogen zelf bepalen welke dat zijn. Dat is voor ons cruciaal.” Gerrit Weening (CU) stond met deze formulering met de rug tegen de muur. “Sa jout it foarstel ús gjin inkele romte. Dit is sa rigoereus. Wêrom is der net neitocht oer extra romte foar bepaalde sektoren?” De PvdA deed eerder op de avond nog

een vergeefse poging de zondagsopenstelling in het coalitieakkoord te krijgen. Opvallend was dat de tegenstanders niet alleen de principiele kaart speelden. De zondag is niet alleen van belang voor de kerkgang. Weening (CU): “Yn dizze jachtige wrâld is foar de hiele mienskip ien mienskiplike rêstdei hiel wichtich. Foar gelovigen en net-gelovigen. Boppedat stiet de lytse ûndernimmer dy’t prinsipieel net op snein iepen wol sa op achterstân.” Volgens Tineke Jagersma (CDA) dreigt de markt de mens te verdringen. “It personiel krijt no taslagen foar it wurkjen op snein, mar dat bliuwt net sa.” Indiener Romke de Jong kaatste de bal direct terug. “De mens maakt juist de markt. Het is de consument die op zondag wil winkelen.” Twee ondernemers met een christelijke achtergrond lieten als insprekers van zich horen. Gerk Jan Rinsma van

Zes dug-outs nader onderzocht BEETSTERZWAAG Binnen de gemeente Opsterland zijn er zes dug-outs die uit voorzorg nader worden onderzocht op veiligheid. Ze zijn met linten afgezet. Het gaat om dug-outs op de voetbalvelden in Tijnje (2x), Nij Beets, Gorredijk, Lippenhuizen en Wijnjewoude.

Het vreselijke ongeluk in Twijzel vorige week was voor

de gemeente Opsterland aanleiding de afgelopen dagen de dug-outs in de gemeente te inventariseren en te inspecteren. Het gaat in totaal om dertig dug-outs. De staat van onderhoud van zes dug-outs was zodanig dat deze met linten zijn afgezet. Een nadere inspectie moet duidelijk maken of ze echt een veiligheidsrisico vormen.

FOTO: SIETSE DE BOER

Rinsma Fashion Plaza uit Gorredijk pleit al jaren voor meer koopzondagen, ook al zou zijn vader zich omdraaien in zijn graf als hij wist dat Rinsma op zondag open zou gaan. “Myn broer is dominee en wurket ek op snein. At wy neat dogge, komt der mear leechstân en ferdwynt it winkelsintrum op De Gordyk. Dat is allegear

wurkgelegenheid.” Gert Jan Zijlstra van de Poiesz uit Bakkeveen stelde dat ondernemers zich geen oogkleppen kunnen veroorloven. “Toeristen in Bakkeveen willen op zondag winkelen, zeker omdat de zaterdag een wisseldag is. Door op zondag dicht te zijn sturen we de toeristen het dorp uit.”

De verdiende aandacht

Op vragen van de PvdA-fractie in de Opsterlandse raad gaf burgemeester Ravestein aan dat de sportvelden wel jaarlijks worden geïnspecteerd, maar dat daarbij tot nu toe geen specifieke aandacht voor de dug-outs was. Vanaf nu worden ook de dug-outs meegenomen bij de inspectie.

Oppositie unaniem tegen coalitieakkoord De collegepartijen kwamen maandagavond bedrogen uit. Met hun coalitieakkoord op hoofdlijnen was er hoop dat de oppositie mee zou gaan, eventueel met amendementen. Maar nee dus. PvdA, VVD, FNP en OpsterLanders vonden de plannen te vaag en stemden unaniem tegen.

voegen dat de uitleg een stuk minder was. De PvdA vindt dat het vooral een OB-akkoord is. Hij daagde de andere coalitiefracties uit een paar punten te noemen die zij hadden ingebracht. Daar slaagden ze moeiteloos in, ook al gaven ze aan de onderhandelingen niet met scorelijstjes te hebben gevoerd.

Eigenlijk wilde de oppositie het coalitieakkoord voor kennisgeving aannemen, maar die smaak stond niet op het menu van de raad. Het akkoord werd in stemming gebracht en dan kun je alleen maar voor of tegen stemmen. Het werd voor de oppositie uiteindelijk dus tegen. Met als hoofdargumenten: te vaag, te weinig concreet.

FNP-leider Evert Wilstra hamerde vooral op de promotie van het Polderhoofdkanaal, De Skâns en de zwembaden. Hij wil zelfs belastingen verhogen om de accommodaties overeind te houden. Van Dijk antwoordde dat dit ook kan zonder belastingverhoging. Johan Sieswerda (OpsterLanders) zocht vooral naar mogelijkheden om het college over vier jaar op af te kunnen rekenen. Maar dat gaat met zo’n vaag hoofdlijnenakkoord niet lukken, vreest hij. De VVD pleitte voor nadere economische samenwerking met de gemeenten Smallingerland en Heerenveen. Van Dijk stemde

BEETSTERZWAAG

Roel Vogelzang, voorzitter van de grootste oppositiepartij PvdA, complimenteerde formateur Piet van Dijk (OB) voor zijn goede preek bij de aanvang van het debat. Om daar later op de avond aan toe te

daar snel mee in. Angst over het wegvallen van de structurele subsidies voor de musea bleek ongegrond. Verder had de oppositie nog veel vragen over invullingen van mogelijke bezuinigingen. Voor de meeste antwoorden is het wachten op nadere uitwerking. Piet van Dijk: “Het zijn denkrichtingen. De haalbaarheid gaan we nader onderzoeken.”

Procedure

De PvdA stelde als enige fractie vragen bij de procedure rond de collegeonderhandelingen. De PvdA wilde graag bestuursverantwoordelijkheid nemen en Vogelzang had zich voorbereid op een inhoudelijk gesprek op basis van een aangekondigde matrix van 25 vragen. “Mar wy ha twa ynhâldlike fragen krigen en doe gie it al oer de popkes.” Een verzoek om verder inzicht in het proces werd door Van Dijk aan de kant geschoven. De gesprekken met iedere partij waren vertrouwelijk.

‘The ride for you’ gaat van start bij Lauswolt. FOTO: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG Maar liefst 50 supercars startten zaterdagochtend vanuit de achtertuin van Landgoed Lauswolt voor ‘The ride for you’. Bijrijders waren jonge mensen (12-21 jaar) met een onbekend en/of onbegrepen ziektebeeld. De stoet kwam in de loop van de middag in Leeuwarden aan.

Femke van Idsinga is nog maar 20 jaar, maar haar hele leven al ernstig ziek. Door darmproblemen is zij volledig aangewezen op sondevoeding. Haar ziekte is geen algemeen bekende ziekte.

Daardoor valt zij, net als veel van haar lotgenoten, buiten de boot bij de collectieve acties. Femke wil dat deze groep vergeten zieke kinderen ook de zo belangrijke aandacht krijgt. Daarom richtte zij met enkele anderen de Femke Foundation op. Met ‘The ride for you’ zamelt de Femke Foundation geld in om wensen van deze groep kinderen te kunnen vervullen. Aan het einde van het weekend stond de teller al op ruim 55.000 euro.


Opening zwembad Vrijdag 30 mei 13.30

Tarieven 2014 Losse kaart 10- Badenkaart Persoonlijk abonnement Gezinsabonnement (5 personen)

volg ons ook via

Openingstijden 4,00 36,00 50,00 150,00

@kortezwaag

Ma - Di - Do Wo Vr - Za - Zo

: 15.00-17.00 : 13.30-17.00 : 13.30-17.00

19.00-20.00 19.00-20.00

SOC Kortezwaag voor actuele weersafhankelijke openingstijden.

Met slecht weer of zomerse omstandigheden hanteren wij aangepaste openingstijden.

kortezwaag.nl


Sa!

7

IePenloFtsPUl OPsterlÂn

Eigenwijze Grizen lossen krimpproblemen vrolijk op TEKST: SIKKE MARINUS

Flowerpower, spacecake en de Plusbus als redders van krimpend Opsterland. Dat is de boodschap die de Wylde Grizen in openluchttheater Sparjeburd aan de bezoekers meegeven. Spacecake? In de Opsterlandse gemeenteraad houden de politici het liever bij een gevulde koek. Wie Wylde Grizen heeft gezien, zou wensen dat ze af en toe ook eens wat van die spacecake namen. Het maakt de gevreesde krimp van het platteland in ieder geval een stuk leuker.

HEMRIK

In de nieuwe Opsterlandse openluchtproductie heeft een groep oudjes het helemaal gehad met het geneuzel over vergrijzing en plattelandskrimp. Als bezoekers het openluchttheater binnenkomen, staan ze met de neus bovenop een heus Occupy-kamp. Bejaarden en mensen die zijn blijven hangen in hun hippietijd bezetten het bos van Hemrik. Ze bivakkeren in tenten, zelf-

gemaakte bouwsels en een oude caravan en voelen zich nog lang niet afgeschreven. De oudjes presenteren zich als de nieuwe dragers, als de toekomst van het platteland. Van eensgezindheid is echter nauwelijks sprake.

volop steun van twee overjarige hippies, die maar al te graag neerstrijken in het illegale kamp. Het wordt nog komischer wanneer er ook nog pake- en beppesizzers komen logeren.

Krimpende denkkracht

De gemeente zit ondertussen flink in de maag met het illegale kamp. De burgemeester en de politie proberen in goed overleg tot een einde te komen, maar met name actievoerder Hania en de pakeen beppesizzers steken daar slimme stokjes voor. Adri de Boer is bij dit alles getransformeerd tot een soort Armand, die bekende hits uit de jaren 60 en 70 rondstrooit. De muziek accentueert de toneelscènes, is een verbindende schakel en houdt het gehoor op een herkenbare wijze bezig. Hoe het uiteindelijk allemaal afloopt met de losgeslagen oudjes, die ook nog eens worden geteisterd door een

De groep in het Occupy-kamp bestaat uit uiteenlopende karakters. Daar waar Sake Hania de zaak aan de kaak wil stellen met radicale actie, zijn De Graaf en zijn vrouw juist voorstander van goed overleg. Duidelijk wordt dat de krimp in denkkracht bij Hania en De Graaf al heeft toegeslagen. Beiden kunnen de grenzen van hun oogkleppen niet meer overstijgen. Dit leidt vanaf het begin tot botsende en komische situaties. Een van de kampbewoners werpt zich op als persvoorlichtster, maar haar flowerpowerwijsheid maakt de situatie er niet duidelijker op. Ze krijgt daarbij

Muziek verbindt

FOTO: SIETSE DE BOER

epidemie van ‘skiterij’? Het is aan de bezoekers van het Iepenloftspul in Sparjeburd om dat zelf te ontdekken.

schreef het script, Keimpe Vlietstra zorgde voor de Friese vertaling en de regie is in handen van Atze J. Lubach.

Met Wylde Grizen is Iepenloft Opsterlân er opnieuw in geslaagd een hagelnieuwe en aansprekende familievoorstelling op de planken te brengen. Els Buseman

Wylde Grizen is nog te zien op 30 en 31 mei en 4, 6, 7, 11 en 14 juni. Kaartverkoop via www. iepenloft-opsterlan.nl en De Skâns in Gorredijk.  

DagBoek van Tjitske Eisenga

Uniek materiaal over de verwerking van dubbel trauma GORREDIJK Uitgeverij Bornmeer in Gorredijk presenteert vrijdag 30 mei het unieke dagboek van Tjitske Eisenga-de Groot. Dat het dagboek nog niet eerder werd gepubliceerd is een klein wonder, vindt uitgever Steven Sterk. “It is ferskriklik unyk materiaal. Ik ken net ien dokumint dat in fusillade sa beskriuwt.”

Tjitske Eisenga schreef verder in het dagboek van haar man, de Gorredijkster onderwijzer

Jan Eisenga. Als gevolg van de meistaking werd hij op 5 mei 1943 door de bezetter gefusilleerd. Hij had ouders opgeroepen hun kinderen een dag thuis te houden van school uit solidariteit met de stakende boeren, arbeiders en ambtenaren. Tjitske bleef ontredderd achter met twee jonge kinderen. Drie weken later schrijft ze in het dagboek van haar man: “Myn leafste, hoe sil ik no fierder gean yn dyn deiboek no sto net mear

nêst en efter my stiest?” Met tussenpozen bleef ze schrijven tot 7 februari 1946.

moveerde op het onderzoek naar oorlogsvermisten van de april-meistakingen van 1943.

Het unieke van dit dagboek zit volgens Sterk in de verwerking van de fusillade. “En it wie fansels ek tige traumatysk dat se nea witten ha wêr’t Jan begroeven wie.“ In haar dagboek beschrijft Tjitske de verwerking van dit dubbele trauma. Wereldwijd is nog niet eerder een egodocument over dit onderwerp gepubliceerd. “Dit deiboek is fan nasjonaal en ynternasjonaal belang, ik woe it dan ek hiel graach útjaan.”

Roel T. van der Heide schreef ter inleiding een biografie over Tjitske Eisenga-de Groot. Een fragment: “It hat Tjitske in protte muoite koste om wer grûn ûnder de fuotten te krijen nei’t har húshâlding sa wreed útinoar skuord wie. It djippe fertriet om it gemis fan har man en om it net witten hoe’t er om

Vorig jaar verscheen bij Bornmeer de biografie over Jan Eisenga. Geschreven door Roel T. van der Heide, die in het bezit was van het originele dagboek. “Doe seach ik dat it deiboek trochskreaun wie troch Tjitske.” Vanaf dat moment, zo’n twee jaar geleden, heeft Steven Sterk alles in het werk gesteld om het dagboekgedeelte gepubliceerd te krijgen. “It is fansels tige privé en gefoelich materiaal.” In goed overleg met de familie werd het aangrijpende verhaal toch klaargemaakt voor publicatie.

Jan en Tjitske Eisenga met hun twee kinderen

Frieszinnig als ze was, schreef Tjitske in de Friese taal. Het Frysk blijft gehandhaafd in de uitgave en is daarnaast voorzien van een vertaling door Jetske Bilker. Het voorwoord is van Truus de Witte, die pro-

it libben kommen wie, hat op har fierdere libben in swiere stimpel drukt. De ferantwurding om de beide jonges grut te bringen en it leare te libjen mei har eigen lichaamlike ôftakeling hawwe har geastlik lykwols ek sterk en striidber makke.” Tjitske’s Dagboek | Tjitske’s Deiboek ISBN: 9789056153236

Deze week op sa24.nl

Kijk ook eens op onze website. Met dagelijks nieuwe korte berichten, met extra achtergronden bij artikelen in de krant en met wekelijks nieuwe video’s.

Met deze week onder andere: • Gertjan Verbeek opent Pannaveld in Hemrik • Drie wethouders en twee raadsleden geïnstalleerd • Dagelijkse sfeerimpressies vanaf Oerrock in Ureterp • Intocht Wandel4Daagse in Gorredijk • De Zwarte Race in Hoornsterzwaag


Hemelvaartsdag - 29 mei 2014 Hemelvaartsdag - 29 mei De markt is van 10.00 tot 2014 17.00 Hemelvaartsdag - 29 mei 2014 De markt is van 10.00 tot 17.00 De markt is van 10.00 tot 17.00

31 MEI 2014

3XFEEST!

Activiteiten op 29 mei Meer informatie en inschrijven voor de Live muziek

met Radio nL Roadshow en mooi Wark

& MET O.A. DE HÛNEKOP Meer informatie inschrijven voor de markt kan via:en www.thomas09.nl circus Salto Meer informatie en inschrijven voor de markt kan via: www.thomas09.nl markt kan via: www.thomas09.nl Kermis en kinderattracties

vliegtuigdemonstraties en paramoteurs ’s Avonds in de grote feesttent,

de Høksons

DE OUTTAKES

METALFEST

LAND UIT BINNEN- EN BUITEN MET TIENTALLEN BANDS

Autoschade Verweij staat voor u klaar!

Houd uw stuur in eigen hand Verzekeringsmaatschappijen sturen uw schade. Naar Heerenveen, Drachten, of soms nog verder weg. Naar schadeketens waar uw auto een van de velen in de rij is. Maar u bent niets verplicht. Kies uw eigen schadebedrijf! Wij zijn al meer dan 35 jaar uw Focwa Eurogarant autoschadebedrijf in Gorredijk. Een bedrijf met een klein team, waar ze u nog kennen, waar u geen nummer in de rij bent, waar u persoonlijk wordt geholpen en tijdens de reparatie gewoon even langs kunt komen om de vorderingen te bekijken. We handelen de complete schade voor u af. U brengt de auto, krijgt een leenauto, wij regelen alles met de verzekering, wij repareren en u krijgt uw auto als nieuw terug. Tegen dezelfde voorwaarden als de ‘gestuurde schade’, Dus laat u niet sturen, maar blijf in de buurt, kies uw eigen schadebedrijf. Verweij in Gorredijk staat voor u klaar in 2014!

De voordelen van FOCWA Eurogarant: •  veilig en vakkundig schadeherstel •  kwaliteit, 4 jaar garantie •  gratis leenauto •  gemak, alles soepel geregeld, ook met de verzekering

Kalkovens 8, Gorredijk Bel (0513) 46 25 08


Sa!

9

Avond4daagse Oude- en Nieuwehorne AGENDA Wandelliefhebbers kunnen rondom terecht voor een avond4daagse. Zo ook in Oude- en Nieuwehorne, waar het wandelevenement voor de 7e keer wordt georganiseerd. Het is niet alleen mogelijk de traditionele 5 of 10 kilometer te lopen, er is ook dagelijks een route van 15 kilometer beschikbaar. Het evenement duurt van 3 tot en met 6 juni. Voor diegene die op een van de andere dagen niet kan lopen, is er een reservedag op 2 juni. Start dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur bij

DO 29 MEI

NIEUWEHORNE

Avondsfeerwandeling Natuurkenner Andrys Pebesma neemt liefhebbers vrijdag 30 mei mee op een avondsfeerwandeling door het Wijnjeterper Schar. Een gebied dat een oerlandschap lijkt rond een oude meander van het Koningsdiep. Pebesma vertelt hoe de natuur er voorheen in het beekdal van het Koningsdiep uitzag. Het Wijnjeterper Schar is een afwisselend gebied met enkele zeer rijke en kwetsbare blauwgraslandjes en bloeiende orchideeën. De wandeling start om 19.30 uur vanaf het transformatorhuisje op de parkeerplaats op de Nije Heawei nabij de N381. De wandeling duurt een kleine twee uur inclusief stilstaan. Deelname kost 3 euro per persoon. www. beetsterzwaagnatuurlijk.nl. WIJNJEWOUDE

COLOFON

08:00 UUR | HOORNSTERZWAAG Oldtimerfestival Terrein Jan Evertswei 11:00 UUR | OLDEBERKOOP Expositie Beeldend Oldeberkoop. Pand 31 (Molenhoek) 16:00 UUR | URETERP Oerrock Festival Feestterrein Skieppeleane 4

het Sportcomplex van Udiros aan het Master van Dijkpaad. Op de laatste dag haalt mu-

ziekvereniging De Vrije Fries de wandelaars feestelijk binnen. Kijk voor meer informatie

Tomke De Hutselfrutsel DE GORDYK Yn it ramt fan de Fryske Foarlêswike komt Tomke nei De Gordyk. Op woansdei 4 juny om 10 oere yn de bibleteek mei de foarstelling “De Hutselfrutsel”. De foarstelling mei Tomke yn de haadrol is foar pjutten en wurdt spile troch de skriuwster fan Tomke-ferhaaltsjes Riemkje Pitstra en Jetske Miedema. Nei ôfrin fan de foarstelling kinne de bern mei grutte Tom-

ke op de foto. Yntree is 1,50 euro. De Fryske Foarlêswike wol it foarlêzen oan pjutten (2-4 jier) befoarderje. Yn dizze wike binne de bekende Tomke-boekjes ek wer te krijen yn de bibleteek. Fansels krije de bern dy’t nei de Tomke-foarstelling komme in boekje mei nei hûs. Oanmelde foar dizze moarn kin per mail t.devries@ bzof.nl, yn de bibleteek of per tillefoan 0513-461 548.

Lutz Jacobi opent Repair Café BEETSTERZWAAG Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) is komende zaterdag (31 mei om 10.00 uur) in activiteitencentrum It Klaverblêd voor de officiële opening van het Repair Cafe Beetsterzwaag. Iedere laatste zaterdag van de

maand van 9.30 tot 12.00 uur is het Repair Café geopend. Vrijwilligers staan dan met hun gereedschap klaar om aan de slag te gaan met uw kapotte goederen. www.repaircafebeetsterzwaag.nl

op de website www.avondvierdaagse-oude-en-nieuwehorne.nl.

Rondleiding Kas Op zondag 1 juni 2014 verzorgen de Vrienden van de Tropische Kas in Beetsterzwaag een rondleiding over hun historische kassencomplex. De rondleiding start om 13.00 uur. U kunt genieten van bijzondere planten, de historische kassen en van anekdotes en historische achtergronden bij de kas. De Tropische Kas ligt achter in de Overtuin van het Lycklamahûs in het hartje van Beetsterzwaag. In de Tropische Kas staat altijd iets bijzonders te bloeien. De rondleiding kost 3,50 euro. BEETSTERZWAAG

www.tropischekas.nl.

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

17:30 UUR | URETERP Oerrock (gratis entree) Feestterrein Skieppeleane 4 19:30 UUR | WIJNJEWOUDE Avondsfeerwandeling Wijnjeterper Schar Parkeerplaats Nije Heawei bij transformatorhuisje. 21:00 UUR | HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen Sparjeburd

ZA 31 MEI 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Opening Repair Café Beetsterzwaag. Activiteitencentrum It Klaverblêd 11:00 UUR | OLDEBERKOOP Expositie Beeldend Oldeberkoop. Pand 31 (Molenhoek)

19:00 UUR | URETERP Oerrock Tribute Feestterrein Skieppeleane 4 21:00 UUR | HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen Sparjeburd

HOORNSTERZWAAG

REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

11:00 UUR | OLDEBERKOOP Expositie Beeldend Oldeberkoop. Pand 31 (Molenhoek)

13:00 UUR | HOORNSTERZWAAG Metalfest, super-mega-boer’n rockfeest en piratenfeest Feestterrein Jan Evertswei

Oldtimerfestival en Zwarte Race Al bijna traditioneel gaan liefhebbers van oldtimers op Hemelvaartsdag naar Hoornsterzwaag voor het jaarlijkse Oldtimerfestival. Dit jaar op 29 mei de 19e editie met een gevarieerd aanbod: oldtimers, youngtimers, pioniers, stoomvoertuigen, boedelveilingen, vliegtuigen, cross met klassieke brommers en motoren, kermis, een echt circus, straattheater, spectaculaire stuntteams in de speciale stuntarena, demonstraties met antieke landbouwvoertuigen en de grootste onderdelenmarkt van Noord-Nederland. Bovendien is er de hele dag livemuziek van regionale en nationale artiesten en bands in een megagrote feesttent. Met onder andere de Radio-NL Roadshow met een optreden van Mooi Wark. Nieuw dit jaar is een gigantische jaarmarkt met honderden kramen. ’s Avonds is de Zwarte Race

VR 30 MEI

ZO 1 JUNI 10:30 UUR | TERWISPEL Recreatieloop Terwispel Us Doarpshûs 11:00 UUR | OLDEBERKOOP Expositie Beeldend Oldeberkoop. Pand 31 (Molenhoek) 13:00 UUR | BEETSTERZWAAG Rondleiding Tropische Kas t.o. Hoofdstraat 80

een inmiddels niet meer weg te denken onderdeel van het Oldtimerfestival met de meest creatieve deelnemers op vier wielen. Zaterdag 31 mei zijn de drie feesttenten omgebouwd voor een gigantisch muziekspektakel. Met een Metalfest met tientallen bands

uit binnen- en buitenland, een super-mega-boer’n Rockfeest en een Piratenfeest. Met een keur aan Nederlandse artiesten waaronder de populaire band De Hûnekop. www.oldtimer-evenement.nl www.zwarte-race.nl

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl.


Sa!

11

OerroCk viert derde lUstrUm

Rock- en vrijwilligersfestijn Oerrock, ooit opgezet door een stel enthousiaste jongeren, is in 15 jaar uitgegroeid tot megafestijn. Desondanks slaagt de organisatie erin de eigen vertrouwde sfeer van gezelligheid en saamhorigheid vast te houden. Met dank aan een groot leger aan circa 180 vrijwilligers. TEKST: WILCO BERGA FOTO’S: SIETSE DE BOER

WoUter Jongstra

Iets betekenen voor anderen

“Toch heel bijzonder dat een groepje enthousiaste boeren op klompen het voor elkaar krijgt om Oerrock tot zo’n groot evenement te laten uitgroeien.” Wouter Jongstra (56) is al vanaf 2005 vrijwilliger. “Mijn zoon zat in het bestuur en vroeg of ik niet een keer wilde bijspringen.” Jongstra is manusje van alles. Hij heeft een administratieve taak, maar draait zijn hand ook niet om voor het tappen van een biertje, een klus achter de coulissen of achter de kassa. Het maakt hem niet uit. “Als ze me vragen om de toiletpotten schoon te maken, doe ik dat ook.” “Ik vind het super dat we met Oerrock iets voor andere mensen kunnen betekenen.” Dat heeft volgens hem vooral ook te maken met de sfeer. “Het voelt vertrouwd, veilig. We voorzien daarmee in een behoefte. En het is toch een unicum dat het evenement al zo ver van tevoren is uitverkocht. Dat zegt genoeg.” Een ander sterk punt vindt Jongstra de verscheidenheid aan muziekgenres. “Voor elk wat wils. Zo hebben we nu de Fryske Troubadours, samen met DiRect, maar ook Guus Meeuwis is langs geweest. Het is niet alleen hardrock. Mooi dat de organisatie zo altijd weer vernieuwend probeert te zijn.” Hoogtepunt in al die jaren was voor Jongstra het optreden van BLØF. “Het was bijzonder dat we toen zo’n grote groep konden krijgen. Dat was volgens mij het begin van een positieve omwenteling.” Zelf keek hij vooral uit naar het optreden van Nina Hagen. “Zij zou samen komen met His Wild Romance, de oude begeleidingsband van Herman Brood.” En dan valt Jongstra even stil. “Tja, ik heb zijn laatste concert nog meegemaakt, vlak voordat hij overleed.” Helaas heeft Hagen haar optreden op Oerrock afgezegd.

Vrijdag gratis entree met Di-Rect Oerrock is op donderdag en zaterdag helemaal uitverkocht. De toegang voor de vrijdagavond is traditiegetrouw gratis. Met optredens van Di-Rect, Exposure, De Fryske Troubadours, Alice

Springs, Boys named Sue, Weima van der Werf, The Given Horse, Blackish, Blazuh en Kevin en Andre XL. De tent is vanaf 17.30 uur open. www.oerrock.nl

Tom Boeken

Niet het zoveelste hulpje “Wat Oerrock zo bijzonder maakt, is dat het een soort familiegevoel geeft.” Tom Boeken (50), vanaf 2008 vrijwilliger, wordt vooral getroffen door de sfeer. “Iedereen wordt erbij betrokken. Je bent niet het zoveelste hulpje. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid.”

ken. Dat was snel geregeld.” Zelf beschouwt hij het optreden van de coverband van Queen als een hoogtepunt in al die jaren dat hij erbij betrokken is. “Ik ben een echte Queen-fan en dit gaf me kippenvel. Het leek wel of ze het echt waren.”

De inwoner van Drachtstercompagnie is tijdens de optredens vooral backstage te vinden. “Ik vind het leuk om de muzikanten te begeleiden. Ik coördineer het gebeuren achter de schermen.” Daarnaast is hij als ‘roadie’ bezig met het opzetten en weer afbreken van de installaties.

Soms zijn er ook hilarische momenten. “Toen BLØF een paar jaar geleden kwam optreden, hadden ze van tevoren een uitgebreide lijst aangeleverd met punten die in de kleedkamer geregeld moesten zijn. Helemaal onder aan de lijst hadden ze iets onmogelijks aangegeven. Daar hebben we toch iets leuks van gemaakt. Ze troffen toen een pop aan die ondersteboven van een trap af kwam, met het hoofd in een bak met aardbeien. Die jongens waren totaal verrast. Dat was lachen. Het was voor hun een check of we wel de hele lijst hadden doorgenomen.”

Boeken, afkomstig uit de Randstad, kwam na zijn verhuizing naar het noorden via kennissen in contact met de organisatie. “Ik heb zelf een muzikale achtergrond en toen ik van dit evenement hoorde, vroeg ik of het ook mogelijk was om hieraan mee te wer-

Frieda Boonstra

Heel gezellig met elkaar

‘Gezellig’ is het toverwoord voor Frieda Boonstra (36) uit Ureterp. Vanaf 2008 maakt zij deel uit van het uitgebreide netwerk van vrijwilligers van Oerrock. En dat is eigenlijk ook wel logisch. De familie Boonstra is nauw verweven met Oerrock. “Mijn vader zit in het bestuur en is vanaf het begin betrokken. Zijn ‘omkesizzers’ waren de initiatiefnemers.” Inmiddels is vrijwel de gehele familie betrokken bij het evenement. “Het zit ons in het bloed.” Zelf voelt Boonstra zich in haar element achter de bar. “Het is zo gezellig en het gaat natuurlijk ook om de prestatie. Er komen steeds meer mensen. Het is soms een grote gekkenboel.” Boonstra geniet ervan om dan het hele spul draaiende te houden. “Aan het begin van de avond ken je elkaar achter de bar soms niet eens. Je geeft elkaar een hand en aan het eind zijn we één grote familie. En natuurlijk is er na afloop van elke avond de ‘derde’ ronde. Dat is altijd weer een mooi moment.” De eerste keer dat er in de buitenlucht iets werd georganiseerd vond ze een echt hoogtepunt. “De plaatselijke disco, dat was gewoon prachtig.” En, o ja, dat laatste vrijwilligersfeest. “Stond ik zelf op een gegeven moment op de bar te zingen. Dat was mijn hoogtepunt, zullen we maar zeggen. Maar dat had ook met wat sapjes te maken.” Zelf hoopt ze dat Status Quo ooit nog eens op Oerrock optreedt. “Daar ben ik vroeger mee opgegroeid. Dat is toch een beetje de rode draad in mijn leven.”


De Grootste voorraad van Noord-Nederland Drive through concept

Houtbewerking

De grootste voorraad

WAAROM EPPINGA?

AANBIEDING MEI:

• Uitgebreid assortiment • Veel producten op voorraad • Scherpe prijzen • Eigen transport • Eigen schaafafdeling en zetterij • Deskundige medewerkers • Eigen importeur zonder tussenhandel • Drive through-concept

COMPOSIET VLONDERPLANKEN Kleur: Antraciet en Donkerbruin Dikte: 26 mm. Breedte: 140 mm. Beschikbare lengtematen: 400 cm.

€ 3,99 p. m.

excl. BTW

Extra breed! Kleur: Antraciet Dikte: 25 mm. Breedte: 195 mm. Beschikbare lengtematen: 300, 390 en 480 cm.

€ 6,35 p. m.

excl. BTW

40 jaar ervaring

€ 27,50 per m2

€ 31,75 per m2

NR. 1 IN SERVICE • Snel en flexibel • Persoonlijk • Laat u adviseren

STEEN DE GROOTSTE GEVELSTENENSHOWROOM

Hard- en Tuinhout

Bouwmaterialen

Wist u dat... Eppinga de grootste gevelstenenshowroom van Nederland heeft? (met de meeste showmuurtjes)

uw adres voor: STEEN STEEN VLOEREN DAKBEDEKKING

Sjoerd Eppinga

HOUT (bouwhout, tuinhout, hardhout en kozijnhout) BINDMIDDELEN WAPENINGEN ISOLATIE & KUNSTSTOFFEN DEUREN

Jan Eppinga

Henk-Willem Groot-Enzerink

Verkoopteam

Erkend dealer van: EU LE GA A

VERORDENING (EU UT TR HO

10 /20 95 )9

L

CO

NFO

RM PRODU

CT

Henk Gjaltema

Peter Rozema

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG - VRIJDAG: 07.00 - 17.30 UUR | (TELEFONISCH BEREIKBAAR V.A. 07.30 UUR) | ZATERDAG: 08.30 - 12.00 UUR Marconilaan 5 Bedrijvenpark Azeven Noord 9207 JC Drachten T 0512 - 300 600 info@eppinga.net

www.eppinga.net


Sa!

13

Hans Bot gaat met Zijn Paarden niet voor het snelle sUCCes

Alleen werken voor liefhebbers Het dagelijks werken met paarden is voor Hans Bot een voorrecht, zeker op zijn huidige plek in Lippenhuizen. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de Nederlandse drafsport hem aan het hart. “Er zijn generaties die de hele drafsport niet kennen.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER LIPPENHUIZEN Tien jaar was Hans Bot, geboren en getogen in Den Haag, toen het paardenvirus hem in de greep kreeg. Zijn ouders hadden niks met de sport, de rest van zijn familie ook niet. En toch was het raak toen hij de edele dieren voor de eerste keer in volle snelheid zag gaan. “Ik ging met een buurmeisje mee naar Duindigt. Vanaf dat moment wilde ik niks anders meer.”

Het leukste aan zijn werk als trainer van dravers? “Een paard vanaf nul naar goede prestaties brengen, is het mooiste dat er is. Daar geniet ik enorm van. Het zijn zulke geweldige dieren. Je weet nooit wat het gaat worden op een dag. Het is altijd avontuur. De persoon die een paard werkelijk kan doorgronden en weet wat er gaat gebeuren, moet nog worden geboren.”

Op de beroemde drafbaan in Wassenaar zou Bot nog heel wat dagen doorbrengen. Hij bleek gevoel te hebben voor het werken met paarden. “Ik heb heel veel gereden op renpaarden. Maar uiteindelijk trokken de dravers me meer. Ik zat liever in zo’n wagen achter het paard, dan hobbelend bovenop de rug. Bovendien werd ik ook te lang en te zwaar.”

Bot bezit met zijn vijftig jaar ervaring uiteraard veel kennis om de gemiddeld 35 paarden die hij op stal heeft staan de juiste behandeling te geven. Een handjevol van de dieren is van Bot zelf, de rest zijn paarden van eigenaren uit het hele land en zelfs tot in Frankrijk toe. Die vertrouwen Bot hun ‘materiaal’ toe.

Tegenwoordig stapt de 61-jarige Bot alleen nog op de sulky als hij trainen geeft. “Wedstrijden rijden doe ik zelden, al heb ik laatst nog wel een keer gewonnen op Wolvega. Maar ik besteed het liever uit aan mijn twee zoons.” Die zijn beide ook werkzaam als paardentrainer.

Unieke plek

De drie waren in 2007 op slag verliefd toen ze een kijkje namen bij het te koop staande terrein van Hendrik Pol, de beroemde pikeur en fokker die in 2011 overleed. Met acht hectare grond en voldoende voorzieningen als boxen en trainingsfaciliteiten zag Bot zijn kans om, na jaren voor anderen gewerkt te hebben, voor zichzelf te beginnen. “Zo’n plek als deze is uniek.”

Want Bot heeft wel wat winnaars onder handen gehad. “Je merkt heel snel wanneer je een goed paard in handen hebt. Als het slecht is trouwens ook.” Een van de bekendste paarden waar Bot mee werkte was Playboy Butcher, die in de beginjaren van deze eeuw menig podiumplaats pakte.

Snel geld verdienen

Bot is zuinig op de paarden die hij onder zijn hoede krijgt. “Er zijn eigenaren die makkelijk en vlug geld willen verdienen met hun paard. Die willen een trainer die het dier heel snel heel goed krijgt.” Maar vaak is dat succes van korte duur, zo ziet Bot dat veel gebeuren. “Soms is zo’n paard maar een jaar goed. Dan moet het zo hard werken, dat het daarna gewoon op is.

Kom eens kijken Zeven jaar woont Bot nu in Lippenhuizen, tot volle tevredenheid. Het valt hem op dat er nauwelijks dorpsgenoten eens een kijkje komen nemen op zijn terrein. “Terwijl iedereen hier welkom is. De mensen die hier komen, zijn vaak verbaasd over hoe het eruitziet en hoe het allemaal in zijn werk gaat.” Woensdag is de beste dag voor een bezoek. Entrainement Bot De Buorren 127, Lippenhuizen Dan kun je zo’n draver afschrijven. Doodzonde.” Bot moest ook wel eens op die manier werken, maar deed dat altijd met tegenzin. “Als zelfstandig trainer zal ik dat nooit of te nimmer doen. Ik wil liefhebbers als klanten, geen mensen die alleen een paard hebben puur om er geld mee te verdienen. En gelukkig heb ik dat nu.”

Enthousiast maken

Het gaat hem soms aan het hart, de staat van de drafsport in Nederland. “Al trekt het inmiddels wel weer wat aan. Er was een tijd dat een eerste prijs 400 euro was. Kom daar maar eens van rond. Maar we moeten de mensen weer enthousiast krijgen voor onze sport en dat moeten we zelf doen. Er is tegenwoordig zoveel andere afleiding.” Bot oppert dat de leerlingen van bijvoorbeeld het Linde College in Wol-

vega vrijkaarten krijgen voor de baan die naast hun school ligt. “Stel: er gaan er vijfhonderd heen. Dan zijn er misschien vijftig die het zo prachtig vinden dat ze later ook blijven komen. Dat is wat we nodig hebben. Want er zijn nu generaties die de hele drafsport niet kennen.“ ’s Ochtends om zes uur opent hij de staldeuren. Nooit met tegenzin. Een half etmaal later komt hij weer uit de stal. Pas nadat alle trainingen erop zitten en de paarden verzorgd zijn. “Ik zeg altijd dat ik acht dagen per week de sjaak ben en miljonair zal ik er niet meer van worden. Maar ik ben een rijk man dat ik dit werk kan doen. Hier elke dag aan de slag mogen met de dieren is een voorrecht.”


ALBERT HEIJN GORREDIJK Let op: Hemelvaartsdag donderdag 29 mei zijn wij gesloten AH KOMKOMMERS

2

VOOR

2 stuks

1,10

1.49

AH HOLLANDSE ASPERGES

AH RUNDERGEHAKT AH KIPFILETBLOKJES AH GREENFIELDS BEEFBURGER

Zak 500 gram Actieprijs per kilo 4.98

Diverse varianten Bijv. AH Biefstuk Per 250 gram

KORTING

Actieprijs per kilo 14.24

M.u.v. Petit beurre en Petit cereales

4,74

2,49

3.56 ALLE WELMOED Zuid-Afrika

Fles 0,75 liter

5,69

3.99

Vers uit eigen oven Alle varianten Bijv. meerzaden Per stuk

1.74 30% KORTING

30% KORTING

ALLE AMSTEL Combineren mogelijk Bijv. krat 24 flesjes a 0,3 liter Max. 6 kratten per klant

9,00

Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken

4,02 3,00

2.50

Mona gezinspudding Alle varianten Per stuk Nu met GRATIS WK-leeuwenmasker

1.34 1.55

1.00

26.78

Alle varianten Per fles

0.99

3=2

40,17

COOLBEST LITERPAKKEN

1,53 1,16

6.00

3 kratten

PEPSI, SISI en 7UP 1.5 literflessen

GRATIS

3 stuks naar keuze Alle combinaties mogelijk

2.49 AH LIEFDE EN PASSIEBRODEN

2+1

Schaal 500 gram

3,79

25%

Per stuk

2,29

0.75

AH BIEFSTUK 2 STUKS

AH GALIAMELOEN

2

VOOR

DOUWE EGBERTS SENSEO KOFFIEPADS 28 en 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk 2 zakken

7.18 7.58

6.00

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN GORREDIJK

HOFLAND 6 • AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31-05-2014 WWW.AH.NL/AANBIEDINGEN • OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 08:00 - 21:00 UUR

2

VOOR


Sa! week 22