Issuu on Google+

Sa!

Hoofdstraat 2 • 8401BZ Gorredijk Telefoon: 0513 463 488

kijkt anders

Woensdag 13 mei 2015

Jaargang 2 Nummer 19

VERBORGEN NATUUR PAGINA 17 OWO-GEMEENTEN

ERIC BOS

EINDE COMPETITIE

PAS OP DE PLAATS

KUNST KIJKEN

RONDJE VOETBAL

Een ambtelijke fusie tussen Opsterland en Oost- en Weststellingwerf (OWO) is nog heel ver weg. De samenwerking tussen de drie gemeenten heeft volgens de Opsterlandse raad tot nu toe veel te weinig opgeleverd om deze grote stap te maken. Eerst maar eens een gezamenlijke visie opstellen.

Het kijken naar kunst kun je leren, is de ervaring van docent kunstbeschouwing Eric Bos. “Wanneer je iets meer over de achtergronden weet, wordt kunst veel leuker.” Volgende week geeft Bos in Beetsterzwaag de tweede uit een serie van vier kunstlezingen.

De reguliere voetbalcompetities zijn voorbij. Tijd voor een nieuw rondje langs de velden. Over het verloop van het seizoen. Met een enkel kampioenschap, hier en daar nog promotiekansen via de nacompetitie en voor sommige clubs nog altijd de strijd tegen degradatie.

PAGINA 3

PAGINA 11

PAGINA 20

www.sa24.nl


Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Op 30 april is overleden onze bewoonster

Op 4 mei is overleden onze bewoner

mevrouw H.E. de Vrieze - Ferwerda

de heer H.R. Keuning

in de leeftijd van 95 jaar.

in de leeftijd van 96 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Bewoners en medewerkers van Huys ter Swaach te Beetsterzwaag

Bewoners en medewerkers van Huys ter Swaach te Beetsterzwaag

Spaar voor GRATIS kilo rundergehakt! Vraag naar de stempelkaart bij ons in de winkel

AANBIEDINGEN week 20

500 gram gehakt + 4 saucijzen Samen

7.49


Sa!

13 mei 2015

3

www.sa24.nl

Pas op de plaats in OWO-samenwerking

Eerst visie dan misschien fusie Een ambtelijke fusie tussen Opsterland en Oost- en Weststellingwerf (OWO) is nog heel ver weg. De samenwerking tussen de drie gemeenten heeft volgens de Opsterlandse raad tot nu toe veel te weinig opgeleverd om deze grote stap te maken. BEETSTERZWAAG De OWO-samenwerking stond maandagavond bij alle drie gemeenteraden op de agenda. De druk op de discussie in Opsterland was vrij snel van de ketel, toen het nieuws doorsijpelde dat Weststellingwerf unaniem besloot een pas op de plaats te maken. De raadsleden in Wolvega willen eerst de toekomst van de eigen gemeente eens onderzoeken en dat gaat maanden kosten. Opsterland keek al eerder naar de eigen bestuurskracht en formuleerde onder de titel Romte en Ferskaat een eigen

toekomstvisie. De koers is gericht op een zelfstandig Opsterland dat via de samenwerking met de Stellingwerven kan werken aan een krachtig platteland. Volgens burgemeester Van Selm staat dat doel nog steeds overeind.

Kritisch rapport

In de praktijk is daar de afgelopen jaren echter veel te weinig van terechtgekomen, oordeelde de geschrokken raad op basis van een zeer kritisch rapport van onderzoeksbureau Code Samen. Een fiasco, vindt oppositiepartij VVD. En

dat ligt niet alleen aan het ontbreken van een gezamenlijke OWO-visie, maar zeker ook aan de slechte ambtelijke aansturing van de drie gemeentesecretarissen. Zij kregen er zowel van de onderzoekers als van de raadsleden flink van langs. “De bestjoerlike en amtelike oanstjoering hat folstrekt faald”, oordeelde Roel Vogelzang (PvdA). “De OWObus rydt al hiel lang stjoerleas rûn.” Volgens Romke de Jong (D66) zijn de problemen verwijtbaar op directieniveau. De FNP vindt dat de passie ontbreekt. Volgens gemeentesecretaris Koen van Veen is de OWO-samenwerking voor zijn medewerkers al vier jaar realiteit en is de discussie over een ambtelijke fusie een logisch vervolg. Die opmerking maakte het er niet beter op. Gerrit Weening (CU): “No reitsje ik it paad bjuster.” Vogelzang: “Dit

is bagatellisering fan de problemen.” En dus is het toewerken naar een ambtelijke fusie voor de raadsleden veel te kort door de bocht. “Wy fiele der hielendal neat foar”, aldus Dieko van der Harst (OB). “At it op direksjenivo al net wurket, hoege wy net te tinken oan een amtlike fúzje.” Hoewel het wel zo in het raadsvoorstel staat, verraste wethouder Piet van Dijk met de opmerking dat het Opsterlandse college niet op voorhand pleit voor een ambtelijke fusie. “Een stip op de horizon is mooi, maar die krijgt nu wel de overhand.”

Uitgangspunten

En dus maakt ook de Opsterlandse raad in de samenwerking een pas op de plaats. Het is eerst tijd voor een gezamenlijke visie over wat de drie gemeenten met de samenwerking willen bereiken.

Van Selm: “Zo’n visie kan ons helpen bij de vraag hoe we de organisatie in moeten richten om het gezamenlijke doel te bereiken.” Of dat op termijn leidt tot een ambtelijke fusie is een vraag die later beantwoord wordt. Misschien zijn er ook wel andere oplossingen. Het Opsterlandse college krijgt niet de vrije hand, maar moet eerst de uitgangspunten op een rijtje zetten en deze aan de raad voorleggen. Daarna formuleert de raad de opdracht waarmee het Opsterlandse college het overleg met de andere twee gemeenten in kan gaan. Uit de discussie bleek dat meerdere partijen daarbij ook willen kijken naar samenwerking met de ‘stedelijke’ gemeenten Heerenveen en Smallingerland.

Turfhoeke neemt hobbel GORREDIJK Groepsaccommodatie De Turfhoeke krijgt van de gemeente Opsterland een ruimere horeca-vergunning. De noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan is ook voor de gemeenteraad geen probleem. De buren hebben echter grote problemen met de activiteiten van De Turfhoeke. De familie Koelma heeft aan De Tsjoele een melkveehouderij. Beide ondernemingen delen een toegangsweg. Het eerste gedeelte is van de familie Koelma, het achterste gedeelte van de familie Koopmans-Ploeg van De Turfhoeke. Op het pad rust een erfdienstbaarheid. Ze mogen van elkaars deel van het pad gebruikmaken. In de praktijk gaat dat al jaren moeizaam, het leidt steeds tot nieuwe discussies tussen beide ondernemingen. Beide partijen vertelden de gemeenteraad maandag hun kant van het verhaal. De familie Koel-

ma zet het pad regelmatig af omdat de koeien er langs moeten. Ze vindt bovendien dat De Turfhoeke veel meer activiteiten heeft dan de bedoeling was. De eigenaren van De Turfhoeke bestrijden dat en vinden de houding van de buren niet prettig voor hun gasten. Ze zijn de situatie nu zat en spanden een kort geding aan om het probleem op te lossen. Ploeg hoopt dat dit leidt tot spelregels rond het gebruik van de toegangsweg. De familie Koelma pleit echter voor een alternatieve ontsluitingsweg voor De Turfhoeke richting Loevestein. Wethouder Piet van Dijk wil proberen beide partijen bij elkaar te brengen. Een geste die goed viel bij de raad, al maakten een paar fracties direct duidelijk dat ze niet staan te springen om een oplossing die de gemeente Opsterland geld gaat kosten.

INGEZONDEN

Kermis Als de eerste wagens komen is het Marktterrein afgezet met rood/witte linten: door Jurjen. Wie is erbij als alle attracties worden opgebouwd: Jurjen. Wie plaats een grote afvalbak midden op het terrein: Jurjen. Wie houdt tijdens de kermis de hele dag een oogje in het zeil: Jurjen. Wie is er bij de afbraak van alle attracties op maandagavond: Jurjen. En wie loopt er daarna met een grote bezem en een vuilniszak over het plein, zodat dinsdagochtend vroeg het hele terrein brandschoon is: Jurjen. Tot de winkels opengaan en om half tien de eerste rotzooi weer tussen de struikjes voor het Kruidvat ligt.

Nieuwe omgevingsvisie Opsterland BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland heeft een nieuwe Omgevingsvisie. Het ruim zestig pagina’s tellende document gaat over de kwaliteit, de inrichting en de ontwikkeling van de leefomgeving in Opsterland voor de periode 20152030. De Omgevingsvisie gaat in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de verandering in de bevolkingssamenstelling. Het rapport bevat een analyse van deze ontwikkelingen en formuleert beleid dat gericht is op het versterken van het woon- en leefklimaat. Basis voor het rapport zijn een hele

serie discussiebijeenkomsten die Opsterland heeft gehouden met de eigen dorpen, met omliggende gemeenten, provincie en grotere organisaties. Per bijeenkomst stonden meerdere thema’s centraal. Er werd gesproken over de kwaliteit van het wonen, leven en werken en hoe dit te behouden of te versterken. Wethouder Piet van Dijk: “Er is in de afgelopen jaren zoveel veranderd dat we opnieuw onze inhoudelijke opgaven moeten bepalen. De toekomstige behoeften van de inwoners staan daarin centraal. We worden bijvoorbeeld ouder en hebben

meer behoefte aan zorg, maar ook aan mogelijkheden om te recreëren. Wij waren dan ook benieuwd naar de wensen van onze inwoners. Hoe willen zij dat hun omgeving, woning of bedrijf, of hun eigen leven zich de komende jaren ontwikkelt en wat is daarvoor nodig?” De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen. Concrete voorstellen per dorp komen terug in de later dit jaar verschijnende nota Dorpenbeleid en in de herontwikkelingsplannen voor ieder dorp die in 2016 volgen. De Ontwerp Omgevingsvisie ligt tot medio juni ter inzage voor inspraak.

J.W. Pool-Van der Werff

TIP van On Tour Tweewielers ... 2e Pinksterdag: Elfsteden fietstocht. Bent u er klaar voor? (voeding) Is uw (race)fiets er klaar voor? Wij helpen u graag op weg! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


De prijsknallers van deze week! Kom naar onze winkel voor meer aanbiedingen! 749,-

949,-

674,Energieklasse A+++

WASMACHINE | SPECIAL 9

INBOUW VAATWASSER | G4292SCVI

• 9 kg vulgewicht en 1400 toeren • Woolmark Blue label: meest optimale label

• • • • •

voor het wassen van wollen kleding • 10 jaar motorgarantie op de koolborstelloze motor

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

10% korting* en onder alle ingeleverde bonnen verloten wij ook nog een

* 799,

3-daagse stedentrip!

Volledig integreerbaar 5 vaatwasprogramma’s en spoeloptie Kort Starttijdkeuze tot 24 uur Superstil (46dB) ThermoSpaar functie: aansluiting op warm water

Energieklasse A+

EXPERT PRIJS

53,

95

STAAFMIXER | SHB436

• In diverse frisse kleuren verkrijgbaar

*M.u.v. laptops, tablets en folderaanbiedingen. Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 30 mei 2015.

Expert Gorredijk Hoofdstraat 29, (0513) 461352 facebook.com/expertbeenen


Sa!

13 mei 2015

5

www.sa24.nl

Koude start zwembad Jubbega Uitnodigend liggen twee grote bulten zand op het speelstrandje te wachten. Het water kabbelt in de straffe wind, een voorzichtig zonnetje breekt door het wolkendek. Buiten is het 13 graden; net iets te koud om een eerste duik te nemen in het natuurbad van Jubbega. Toch zijn er een paar stoere waterratten die het even proberen. Kan ook best, want het water is met 16 graden een stuk aangenamer dan de buitenlucht. Een dikke zeventig vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het ruim zestig jaar oude Zwembad Jubbega klaar is voor alweer een nieuw seizoen. Zaterdag ging het bad open. Het meeste bezoek kwam echter van diegenen die hun abonnement ophaalden. Een enkeling dook het water in. Om de kop boven water te houden, heeft het

JUBBEGA

bad jaarlijks 8.000 bezoekers nodig. Rob Broers: “Dat slagget hast altyd wol. We besykje ús goed oan it budzjet te hâlden.” Het zwembad krijgt steun van de gemeente Heerenveen voor het betalen van de salariskosten. Jannes van Veen is al dik veertig jaar de vaste badmeester. Hij wordt ondersteund door lifeguards en instructeurs die worden ingehuurd van Sportstad Heerenveen. Terrein en opstallen worden gehuurd van de gemeente, maar alle onderhoud is voor de stichting zelf.

Vrijwillgers

En dan mag je blij zijn dat je in Jubbega woont, want de inzet van de dorpelingen en ondernemers is groot. “Doe’t we fjirtjin jier ferlyn it swimbad as stichting oernaam ha, ha we fuortendaliks alle ynwenners donateur makke foar tsien gûne yn ’t jier. No is dat fiif euro yn ’t jier. En we keapje alle materiaal safolle mooglik yn Jobbegea of Hoarnstersweach, dat is goed foar de ûndernimmers.” Belangrijker vindt Broers het dat de inwoners op deze manier worden betrokken bij het bad. Voor de meest uiteenlopende klussen kan een beroep gedaan worden op vele vrijwilligers. “We ha bygelyks in ‘hoofd technyske tsjinst’ dy’t fan in kramtriedsje in kabeltried meitsje kin en in útfierder dy’t ferstân hat fan riolearring en tegelwurk. Dy kundichheid

Start van nieuw seizoen Turfroute GORREDIJK Op 13 mei opent wethouder Sietse Derks (Ooststellingwerf) in Gorredijk het nieuwe Turfrouteseizoen. Later die dag dragen wethouder Rob Jonkman (Opsterland) en gedeputeerde Jannewietske de Vries van provinsje Fryslân het nieuwe sanitairgebouw bij De Kalkovens over aan de Stichting Passantenhaven. Bezoekers van de Turfroute die afmeren bij De Kalkovens

kunnen nu gebruikmaken van de voorzieningen. Het gebouw bevat zowel toiletten als douches en is onderdeel van het Friese Merenproject. Hier komen bovendien een aantal camperplaatsen. De bestuurders staan ook stil bij de afronding van de bodemsanering van de Nieuwe Vaart in Gorredijk. De afgelopen maanden is circa 26.000 m3 vervuilde baggerspecie weggegraven.

Shantyfestival

Ter gelegenheid van de opening van de Turfroute is er op zaterdag 16 mei een shantykorenfestival (10.00–15.30 uur) aan de Langewal in Gorredijk. Deelnemende koren: Shanty Sara’s, Aan Lager Wal, De Compagnonsvaarders, De Peijesjongers, One More Day en De Blierbekjes. www.turfroute.nl

Zwemles van badmeester Jannes. FOTO: SIETSE DE BOER

nutte wy út, dêr meitsje we gebrûk fan.” Of het nu gaat om technische specialisaties, het planten van bloemen rond het zonneterras, het maaien van het gras of de kaartverkoop, alle vrijwilligers zijn even waardevol, vindt Broers. Dat wil hij ook zijn collega-vrijwilligers van zwembad De Delte in Gorredijk meegeven. Dat bad wordt dit jaar voor het eerst door vrijwilligers gerund. “Soargje datst it hiele doarp derby belûkst en set de juste minsken op it juste plak. En soargje derfoar datst minimaal in bestjoer fan sân man/frou hast.” Daarnaast zou Gorredijk een plekje kunnen maken waar ouders met hun kinderen lekker kunnen zitten. “Skuor der in fiver yn en smyt der sân neist, hartstikke moai foar bern en âlders.” Want hij weet uit ervaring dat zo’n stuk-

je strand een enorme aantrekkingskracht heeft. Vooral de hoge bergen worden graag bestormd. En als alles weer platgetreden is, dat duurt zo’n twee weken, komt er een shovel om de bergen weer op te hogen. Geen druppel chemicaliën komt er in het water van het natuurbad in Jubbega. En ook het verwarmen van het bronwater kost niks. Het water wordt van zestig meter diepte opgepompt, het is dan 10 graden. De inventieve Jubbegasters hebben een eigen verwarmingssysteem bedacht. Het opgepompte water wordt door meters lange zwarte tyleenbuizen geleid. In deze buizen wordt het door zonnewarmte opgewarmd. Een soort omgekeerde vloerverwarming, legt Broers uit. “En dat kin de minsken yn De Gordyk ek. Want de enerzjy om in swimbad op te waarmjen, is net te beteljen.” www.zwembadjubbega.nl

hij hier twintig jaar opzichter. Het echtpaar woont nu alweer 25 jaar in Ureterp en er zijn 15 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. “As se allegear by elkoar binne, kinst hast net prate.” Hennie heeft hier iets op bedacht. In de wintermaanden nodigt ze elk gezin apart uit. “Dan meitsje ik in panne snert en op dy dagen kin we

lekker byprate. Se neame my noch krekt net snertbeppe.” Koken is haar hobby en Hennie is ook degene in huis die de computer bedient. Haar echtgenoot schildert liever. “Ik begelied twa skildergroepen.” Van zijn hand komen ook miniatuur-aquarellen die worden verzonden als kerst- en felicitatiekaarten.

Strandje

Foar snert nei pake en beppe yn Oerterp “Dizze fertrou ik, hy sjocht der sa fereale út.” Het is 64 jaar geleden. Hennie Schievink fietste samen met haar vriendin van Leek naar Donkerbroek. De meisjes waren naar het zangconcours geweest. “Dêr bin ik doe Andries van den Akker tsjinkaam. It klikte.” Andries deed met het koor uit Oudehorne mee aan

URETERP

het concours. Of ze een prijs gewonnen hebben, weet hij niet meer. “Want wy troffen mekoar en hiene hiele oare gedachten.” Vorige week woensdag was het 60 jaar geleden dat Andries van den Akker (82) en Hennie Schievink (80) trouwden. In een tijd van krapte op de woningmarkt. “Moast

Andries en Hennie van den Akker. FOTO: SIETSE DE BOER

tegearre 50 jier wêze om op in wachtlist te kommen. Mar dan hiest noch lang gjin hûs”, herinnert Andries zich. Omdat ze toch graag wilden trouwen, trokken ze eerst bij Andries’ ouders in. De voorkamer in het kleine huisje in Oudehorne was voor hen. Ze woonden er anderhalf jaar en kregen er hun eerste kind, een zoon. Andries was als decorateur werkzaam bij een autospuiterij. “It wie prachtich wurk, mar yn it metaal fertsjinnest as jongeling in stik minder as yn ‘e bou.” Hij accepteerde een baan bij schildersbedrijf Koning in Wolvega. Bijkomend voordeel: er was een woning voor het gezin Van den Akker. Toen zijn zoon later een autospuiterij begon, ging Van den Akker hier aan het werk. In die tijd maakte hij de vrachtwagenlogo’s voor onder andere Jan Krediet en Bulstra. “Se ha noch krekt deselde letters en kleuren dy’t ik doe makke.” In 1965 verhuisde het gezin met inmiddels vijf kinderen naar Drachten, waar Andries als voorman schilderwerk aan de slag ging bij woningbouwvereniging Talma, nu WoonFriesland. Tot aan de vut was

Ook met Hemelvaart de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn met Hemelvaart (donderdag 14 mei) open! Van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Gratis parkeren!

Henk Split

Gorredijk: Badweg 34


Sa!

13 mei 2015

7

www.sa24.nl

Van Fixet naar Multimate

Volle kracht vooruit Een verplichte naamswijziging noemt Jentje Leenstra de overgang van zijn Fixet naar Multimate. Maar wel een wijziging waar hij heel blij mee is. “Het betekent actie, de Fixet-formule stond al twee jaar stil.” GORREDIJK Een week voor de officiële overgang loopt eigenaar Leenstra nog in Fixet-kleding, zijn medewerkers dragen al sweaters van Multimate. Kortom: een doe-het-zelfmarkt in de overgang. Vanaf Hemelvaartsdag is het volledig Multimate wat de klok slaat.

Werken met een franchiseformule vraagt enige lenigheid, zo heeft Leenstra de afgelopen jaren ervaren. De Fixet-formule had het de afgelopen jaren moeilijk. “Het moederbedrijf zat in zwaar weer, de ontwikkeling stond stil en er was weinig ondersteuning.” En dat begon bij Leenstra steeds

meer te knagen, hij wil graag vooruit met zijn onderneming. “Drie jaar geleden wilden we al investeren. Onze winkel zou een pilotwinkel worden voor de nieuwe Fixet-uitstraling, een upgrading van de formule. Maar het is nooit van de grond gekomen.” De stilstand kostte hem klanten en omzet, beseft Leenstra maar al te goed. En dat in een tijd dat de doe-het-zelfbranche het, als gevolg van de crisis, toch al moeilijk had.

Fixet verdwijnt

Na de zoveelste overname van de formule werd vorig jaar duidelijk dat Fixet ging

verdwijnen. Leenstra kon kiezen tussen Multimate en Hubo. Hij koos voor de eerste. “Hubo heeft toch een wat stoffiger imago en de winkels zijn meestal wat kleiner.” Multimate is in zijn ogen een enigszins traditionele bouwmarkt, vooral gericht op de klusser. Dus zonder branchevreemde assortimenten als fietsen, wasmachines en kussentjes, zoals Leenstra het omschrijft. “Maar wel een sterke formule met veel service. En dat past heel goed bij de manier waarop wij al lang werken.” De Multimate heeft een inmeetservice, een bezorgservice, monteert en voert kleine klusjes uit.

Herinrichting winkel

Leenstra en zijn mannen begonnen in de rustige decembermaanden al met de herinrichting van de winkel. Het assortiment is helemaal opgefrist, met onder andere LIEF!

C1000 Berkenbosch wordt PLUS BEETSTERZWAAG Supermarkteigenaar Germ Berkenbosch heeft zijn besluit genomen. De C1000-supermarkt maakt plaats voor een PLUS-markt. De oude winkel sluit op 1 juli, de compleet nieuwe supermarkt gaat op 15 juli open. “De hele winkel wordt gestript en volledig nieuw ingericht. Met nieuwe energiezuinige koelingen, maar ook met led-verlichting.” De nieuwe winkel heeft een oppervlakte van 900 m2, dat is een uitbreiding met ruim 150 m2. De ombouw betekent dat Berkenbosch na ruim twintig jaar afscheid neemt van de C1000-formule. Een gedwongen keus, omdat C1000 ophoudt te bestaan. “Ik was best tevreden met de C1000-formule, dus op zich is het dus

wel jammer.” Het heeft even geduurd voordat Berkenbosch zijn keuze maakte voor een andere formule. De meeste C1000-winkels stappen over naar Jumbo, Albert Heijn of COOP. Lang leek het erop dat Berkenbosch was aangewezen op de COOP-formule, maar dat zag hij helemaal niet zitten. “Dat is absoluut niet een winkelformule met de uitstraling die ik zoek. Dan bleef er maar één optie over en dat is afscheid nemen van deze groep.” En dus maakt Berkenbosch de overstap naar de PLUS-organisatie. Het is een coöperatie van zelfstandige supermarkteigenaren die invloed op het gezamenlijke beleid hebben. Berkenbosch hoopt daarmee in de toekomst

minder vaak voor ingrijpende voldongen feiten te worden gesteld. Het afscheid van het Jumbo-concern, de nieuwe eigenaar van de C1000-formule, het had wel de nodige voeten in de aarde. Berkenbosch is blij dat het nu allemaal geregeld is. Binnen de PLUS-markt houdt Berkenbosch zijn eigen slagerij. “Een belangrijke voorwaarde voor mij.” PLUS onderscheidt zich volgens Berkenbosch in vers, kwaliteit, maar zeker ook in prijs. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. “Het biologische assortiment is groot.” De verdere verrassende elementen in de nieuwe supermarkt houdt Berkenbosch nog even voor zich tot de opening halverwege juli.

Jentje Leenstra is klaar voor de formulewissel. FOTO: SIETSE DE BOER

als extra merk in de dierenhoek. De demonstratiewanden, waaronder EGLO binnenverlichting, zien er weer mooi en uitdagend uit. Multimate introduceert ook mijnkastopmaat.nl. Een nieuw concept schuifkasten, inclusief advies en installatie.

Aanpakken

“Wij zijn zelfstandige ondernemers en dat zie je terug in

onze manier van werken. Dus aanpakken, met de klant meedenken en voor een klus alles op tijd aanleveren.” Multimate Gorredijk opent op Hemelvaartsdag officieel. Met livemuziek van Siep Grotenhuis, met altijd prijs op het rad van fortuin, leuke activiteiten voor de kinderen en flink veel aanbiedingen. www.multimategorredijk.nl

Open dag Maatwurk GORREDIJK Zaterdag 16 mei (10.00-16.00 uur) organiseert Maatwurk Ondersteuning een open dag. Maatwurk biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een psychische kwetsbaarheid. De dagbesteding in Gorredijk richt zich op activiteiten in de groenvoorziening en houtbewerking. In Oudeschoot zijn medewer-

kers van Maatwurk actief in de Buurtsupermarkt. Tijdens de open dag kunnen belangstellenden kennismaken met de verschillende mogelijkheden van dagbesteding en begeleid werken. De medewerkers en cliënten verzorgen rondleidingen, demonstreren werkzaamheden en beantwoorden vragen. Locatie: De Werf 40c. maatwurk-ondersteuning.nl

Groot Buddha to Buddha Event bij Cuvi GORREDIJK Cuvi sieraden en accessoires is erin geslaagd om Batul Loomans, de grote man achter de Buddha to Buddha-sieraden, naar Gorredijk te halen. Op zaterdag 6 juni is hij eregast op The BIG Buddha to Buddha Event dat Cuvi van 4 tot en met 14 juni organiseert. Er is een meet-and-greet in de speciale lounge-area in de tuin achter de winkel en Batul verzorgt ook een mediteersessie. Rogier Wijnstok van Cuvi is blij met de komst van Batul. “Het is heel speciaal en ook een waardering voor onze inzet voor Buddha to Buddha.”

Alien en Rogier Wijnstok. FOTO: SIETSE DE BOER

Op het Event zijn er dagelijks speciale activiteiten met workshops, demonstraties en DJ’s. “Buddha to Buddha staat voor

bewust leven, je ziet ook dat het merk heel populair is bij de bekende Nederlanders.” Wijnstok omschrijft de sieraden als stoer en trendy. Ze worden van puur zilver op Bali gemaakt. “Vooral de beleving rondom het merk is sterk. Daar zoeken wij ook steeds naar. Dat maakt Cuvi anders dan andere juweliers. Sieraden moet je beleven en koesteren.” Tijdens het Event is er iedere dag een Embrace-thema, een programmaonderdeel dat omarmt. Ook andere sieradenlijnen presenteren zich op het Event. “We zitten boven op de trends en zoeken continu in Europa naar de nieuwste ontwikkelingen. Wij willen onze klanten steeds wat nieuws kunnen laten zien.”

Een nieuw onderdeel daarbij is Cuvi.tv met daarop filmpjes over sieraden, de band die dragers met de sieraden hebbben en interviews met vertegenwoordigers van de bedrijven achter de sieradenlijnen. “Tijdens het Event zijn er onder ander audities voor de functie van interviewer.” Cuvi presenteert later dit jaar ook een uitgebreider assortiment herensieraden. “Sieraden worden voor mannen ook steeds belangrijker. Goede sieradenlijnen voor mannen zijn lastig te vinden, maar het is ons gelukt.” Afgelopen zaterdag was Cuvi op tv te zien bij het RTL-programma Trips & Travel. www.cuvi.nl


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

13 mei 2015

9

www.sa24.nl

Maandelijks uit eten naar De Lijte Afgelopen vrijdag schoven ruim zeventig mensen in De Lijte aan voor een feestmaaltijd. Al 12,5 jaar komen 55-plussers uit Ureterp, Bakkeveen, Frieschepalen en Wijnjewoude maandelijks naar De Lijte voor een themamaaltijd. Maggi, peper, zout en een karaf water staan klaar op de mooi gedekte tafels. De eerste eters schuiven aan, hartelijk ontvangen door dames in een roze shirt en met gebloemd schort. “Ah, bent u er ook weer bij vandaag? Prachtig, zoek maar een mooi plekje.”

URETERP

Integratie

De organisatoren van het eerste uur, Oene van der Iest, Anneke Tromp, Coby van Lith en IJsbrand Cuperus, zijn speciale gasten. Samen met Rudie Hof van De Lijte nam Van der Iest het initiatief. Anneke: “Met als doel De Lijte op de kaart te zetten en de integratie met het dorp te bevorderen.” Het moest wel laagdrempelig zijn, want voor veel mensen was het helemaal niet gewoon om

zomaar een bejaardenhuis binnen te stappen. Ondertussen raken de tafels aardig bezet en zorgt accordeonist Andries Visser voor een vrolijk deuntje. Muziek is er alleen bij feestdagen en dat is het vandaag. Meteen vanaf de start in 2003 zijn de gezamenlijke maaltijden een doorslaand succes. “De eerste keer kwamen er al 70 mensen, maar er zijn ook wel honderd geweest, het maximum.” In het begin was het wel even zoeken. Hoe dek je de tafels, hoe bedien je de mensen, hoe zorg je ervoor dat het eten warm op tafel komt? Gelukkig beschikte de commissie over twee mensen met horeca-ervaring: Oene van der Iest en IJsbrand Cuperus. De menu’s worden samengesteld met de koks van De Lijte. Anneke: “Elke maand

Klaar voor het feestmaal in De Lijte. FOTO: SIETSE DE BOER

heeft zijn eigen thema. In het voorjaar krijgen we bijvoorbeeld verse sperzieboontjes, een schnitzel en een luchtig toetje. Maar er staat ook stamppot, Chinees of Italiaans op het menu.” De bewoners van De Lijte hebben ook eens per maand een eigen themamaaltijd. Voordat de toma-

tensoep met basilicum en het focacciabrood worden opgediend, neemt Rudie Hof het woord. “Wêr bliuwt de tiid, novimber 2003 alwer 12,5 jier lyn. In pear oerkes wat oars, dêr dogge we it foar.” Kort loopt hij even de menukaart door: “Focacciabrood, dat is neffens my Frânske bôle. En sjogge jim it

toetje? Fryske modder, dat is in ferrassing. Wy grave it sels hjirefter út ‘e grûn.” De soepterrines komen op tafel, een vrolijk mandje met brood erbij. De tikkende lepels worden begeleid door ‘het karretje op de zandweg’ van de accordeonist.

Win bij Sa! een kijkje achter schermen bij Oerrock In het Hemelvaartweekeinde trekken duizenden muziekliefhebbers naar Ureterp voor een nieuwe editie van Oerrock. Het programma op donderdag en zaterdag is al wekenlang uitverkocht.

URETERP

Op vrijdagavond is de entree gratis. Er is dus geen voorverkoop, geïnteresseerden moe-

ten gewoon op tijd aanwezig zijn om een plekje op het feestterrein te bemachtigen. Op het programma van het hoofdpodium staan vrijdagavond drie bekende bands uit de jaren tachtig: Toontje Lager, Drukwerk en Het Goede Doel. Op andere podia spelen onder andere: Crazy Train, Johannes Rypma, Dany Lademacher’s

Wild Romance, Alice Springs, NICSZ en Blazuh.

Rondleiding

Sa! biedt vier personen op deze vrijdag (15 mei) een uniek kijkje achter de schermen van dit festival. Rik Dijkstra, bestuurslid van Oerrock, neemt de winnaars vanaf 18.00 uur mee voor een rondleiding over

het terrein. Vanzelfsprekend hoort daar ook een bezoek achter het podium bij. Om 19.15 uur start het optreden van Toontje Lager. Een unieke mogelijkheid om de voorbereidingen van zo’n optreden ook van dichtbij mee te maken. Om kans te maken op het kijkje achter de schermen, stuur je voor donderdag 14 mei 18.00

uur een mailtje naar redactie@sa24.nl. Vermeld duidelijk naam en telefoonnummer. Donderdagavond krijgen de gelukkigen een telefoontje. Er worden twee prijswinnaars getrokken die ieder een tweede persoon mee mogen nemen.

mooi laten zien wat we hebben.” In het dagelijkse legerleven opereert het 43ste als de oren en ogen van de brigade. “Normaal werken we in groepen van zes man, vandaag zijn er wat meer meegekomen.” In het kader van Operatie Victorie bezoekt de landmacht zeventig maatschappelijke projecten in zeventig uur tijd. “We zijn hier om de mensen een leuke dag te bezorgen. Eerst met rondritjes over het industrieterrein en straks in konvooi een rondje Gorredijk. Aansluitend gaan we samen eten in Tijnje.”

Cindy haar collega’s aan. Geroutineerd strijkt een soldaat groene verf in twee kleuren op het gezicht van Henk. “Zo goed?” Ja hoor, Henk vindt het hartstikke mooi.

www.oerrock.nl

In pantserwagen over industrieterrein GORREDIJK “Snipers on the roof, snipers on the roof!” Spannend hoor, in een pantserwagen over het industrieterrein van Gorredijk scheuren. “Ik ha boppe-op sitten. Moai, sa’n

mitrailleur yn hannen. Kinst rjochtsje en sjitte.” Glunderend stapt een van de mannen van Maatwurk uit de Fennek, het verkenningsvoertuig van het 43 Brigade Verkennings Es-

kadron Regiment Huzaren van Boreel. Wachtmeester Henk is dinsdag met zijn mannen bij Maatwurk Ondersteuning in Gorredijk. “Schitterend is dit. Kunnen we als landmacht ook

Sniper

In een pantserwagen zit je niet iedere dag. FOTO: SIETSE DE BOER

Olivier schoudert een vervaarlijk ogend schiettuig. “It is in sniper. Dat is om minsken mei dea te sjitten. Wol in swier ding, hear.” Het legermaterieel ligt uitgestald op tafel. Aarzelend wordt het aangeraakt. Mag je het oppakken? Ja hoor, geen probleem. De kleine doosjes camouflageschmink worden opgemerkt. “Ik heb het ook op, kun je gerust doen”, moedigt

Achter de tafel staat een verkenningsvoertuig in vol gevechtsornaat. “Heb je er al even in gezeten?”, vraagt een militair. “Kijk, hier kun je door de warmtecamera kijken. Wel een beetje krap hier, hè?”

Ererondje

Ondertussen scheurt een van de twee Fenneks de bocht om. Best nog wel lastig voor de passagiers. Het is niet alleen oppassen bij de lage instap, vooral in de bochten worden ze in de krappe binnenruimte heen en weer geslingerd. Dat mag de pret niet drukken; op één na maken alle twintig medewerkers een ritje. Ondertussen worden de zeilen van de troepentransportvrachtwagen opgedoekt. Het is bijna half twaalf, tijd voor een ererondje door het dorp.


HUN20092288

06-10-2009

13:44

Pagina 1

HUN20092288

06-10-2009

13:44

Pagina 1

W W W.WO O N CENTRUMSVD BERG.N L

HET IS TIJD VOOR

BUITEN Facette ® Shades

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette ® Shades Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën

OP ALLE MFLOR VLOEREN 20% KORTING

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Duette ® Shadess

Zonneschermen Screens Markiezen Rolluiken

Perfecte regeling van warmte te en licht, het hele jaar door

Gordijnjaloezieën n

in vinyl stroken en tegels.

P.V.C. VLOEREN.

€ 39,95

Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën eën Een design klassieker die licht en privacy regelt egelt

Plissé Shades

Decoratief voor elke raamvorm

Japanese Design Collection Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Horren

Dakraamproducten

Ongestoord genieten van frisse lucht

Gratis bezorging aan huis!

Functionaliteit combineren met elegantie

INTERFLOOR. Alle tapijt en vinyl

incl. egaliseren en leggen.

5e meter GRATIS

GELDIG TOT 1 JUNI

GELDIG TOT 1 JUNI

en indien nodig montage.

Dakraamproducten

Functionaliteit combineren met elegantie Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

N-idee.nl

Natuurlijke uitstraling, ruime keuze uit decoren en kleuren, hoge slijtvastheid, eenvoudig te reinigen, waterbestendig, geluidsarm, aangenaam loopgeluid, geschikt voor vloerverwarming/verkoeling.

Vanaf

ZONWERING


Sa!

13 mei 2015

11

www.sa24.nl

Eric Bos vertelt kunstverhalen Het kijken naar kunst kun je leren, is de ervaring van docent kunstbeschouwing Eric Bos. “Wanneer je iets meer over de achtergronden weet, wordt kunst veel leuker.” BEETSTERZWAAG Mondriaan, Rembrandt, Van Gogh. Iedereen kent deze drie bekende Nederlandse kunstenaars, maar in hun eigen tijd werden ze amper begrepen. Rembrandt werd pas in de 19e eeuw echt bekend. “In zijn eigen tijd vonden veel mensen hem een kunstenaar die zijn vak niet verstond. Puur omdat hij anders te werk ging dan dat het eigenlijk hoorde. Rembrandt was in zijn tijd een hele moderne kunstenaar.” Volgens Bos is het met Van Gogh en Mondriaan niet anders. “Van Gogh had bijvoorbeeld een heel eigen opvatting over leven en geloof. Dat zie je in zijn werk terug.”

Eric Bos houdt veel lezingen over kunst, hij schrijft erover, is zelf kunstenaar en is docent kunstbeschouwing aan de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen. “Het is zo leuk om al die

verhalen achter kunstwerken te vertellen. Tijdens lezingen merk ik dat het publiek dat plezier overneemt.” Mensen leren op die manier volgens Bos ook anders naar zichzelf te kijken. “Iedereen is gewend om zaken op een bepaalde manier te benaderen. Als je met achtergrondkennis jezelf leert om ook eens op een andere manier naar dingen te kijken, gaat er een wereld voor je open.”

Heel andere ogen

Kunst is lang niet altijd toegankelijk. Mensen snappen het niet, maar hebben er wel vaak een oordeel over. Het is te moeilijk, lelijk, te simpel, een kleuter kan het ook. Dat laatste hoor je zeker bij moderne kunst. Bos: “Mondriaan is daar een goed voorbeeld van. Niemand begreep aanvankelijk al zijn kleurrijke vlakken. Maar hij maakte een hele ontwikkeling door om tot dit soort moder-

Lezingenserie

Eric Bos houdt op 19 mei (20.00 uur) in de dorpskerk van Beetsterzwaag de lezing ‘Grenzen verleggen in de kunst’. Entree: 5 euro (inclusief koffie). Het is de tweede lezing in een serie van vier. Na de zomer volgen er nog lezingen over het sublieme in de kunst en de kunst en waanzin. De kunstlezingen worden georganiseerd in het kader van het jaarlijkse Kunstweekend in Beetsterzwaag, dit jaar van 18 t/m 21 juni.

ne werken te komen. Weet je daar meer van, dan kijk je met hele andere ogen.” Bos vindt dat er op dit terrein voor musea nog een wereld te winnen is. “Ze concentreren zich nu vaak op de presenta-

Dierenplaatjesactie AH Albert Heijn Gorredijk start op maandag 11 mei in samenwerking met Dierenpark Emmen een nieuwe spaaractie. Tot zaterdag 4 juli krijgen klanten bij iedere tien euro aan boodschappen een gratis pakje dierenplaatjes. In totaal zijn er 216 verschillende dierenplaatjes. Voor de verzamelaars is er een 62 pagina’s tellend full colour album om de plaatjes in te plakken. Het album is in de week van 11 t/m 18 mei gratis bij minimaal 25 euro GORREDIJK

tie. Dat zegt echter niets over de inhoud, terwijl je van een museumbezoek zo’n mooie reis kunt maken. Maar veel medewerkers van musea zijn niet gewend een brug te slaan naar mensen met minder kennis. Dat is jammer.”

Fairtradedag

GORREDIJK Afgelopen zaterdag was het Wereld Fair Trade-dag. En daar stond de Wereldwinkel in Gorredijk natuurlijk ook bij stil. Het is de eerste activiteit in het kader van het 25-jarig bestaan van de Wereldwinkel dat op 30 mei uitgebreid wordt gevierd. Zaterdag was ook de kick-off van het Eerlijke Pad Gorredijk, waarbij verschillende winkeliers Fair Trade-producten in hun etalages plaatsen. Producten uit hun eigen assortiment of producten van de Wereldwinkel.

aan boodschappen. Vanaf 19 mei kost het album 1,95 euro. Op vertoon van een vol album krijgen klanten een kanskaart die, ingevuld, kans geeft op fraaie prijzen, zoals een gezinsjaarabonnement voor Dierenpark Emmen. Een vol album geeft sowieso al 25 procent korting op een entreekaartje. In de loop van de actieperiode is er in de Albert Heijn-winkel ook een ruilmiddag.

Tiende keer Crossed Guitars FRIESCHEPALEN Wie er nog bij wil zijn, moet haast maken. Vrijwel alle kaarten voor het Crossed Guitars Festival (CGF) zijn al uitverkocht. Jan Martin Zwanenburg checkt meerdere malen per dag zijn mail. Het loopt storm. Het festival bestaat tien jaar. Opnieuw is muziekcafé Ma Kelly’s in het Hemelvaartweekend vier dagen lang het domein van onafgebroken muziek en gezelligheid. Het is vooral de intieme sfeer die dit kleinschalig festival (140 bezoekers per avond) tot een groots evenement maakt. “Ik ken eins elkenien dy’t komt. Is der in nij gesicht, dan rin ik der efkes hinne om kennis te meitsjen. Minsken sizze wolris dat we it festival grutter opsette moatte. Mar dêr sitte we net om te springen. We ha no mei eltsenien kontakt en dat moat moai sa bliuwe.”

Ondanks deze kleine opzet is het festival voor bands en bezoekers een begrip. “Der bin seker in man as fjirtich dy’t alle jierren komme en net in nacht oerslaan.” CGF trekt ook veel buitenlandse gasten. Hen wacht een gastvrij onthaal bij Ma Kelly’s. In de feesttent met terras, naast het café, wordt veel over muziek gediscussieerd, vaak onder het genot van een drankje. “Fansels wurdt der ek muzyk makke, we ha altyd wol wat gitaren efter de hân. Der wurdt barbecued en op sneontemiddei is der livemuzyk.” Bijzonder fenomeen op dit minicampinkje is de strotent. In een grote legertent is een strobed van vijf bij vijf gemaakt. “Dat is foar gasten dy’t troch de gesellichheid net mear nei hûs kinne. Dy goaie we dan mei in sliepsek yn ‘e tinte.”

Programma

Pink Floyd-tributeband Pink Faces opent op 13 mei het festival. De donderdag is zoals altijd Status Quo-dag. John Coghlan, ex-drummer van Status Quo, treedt dan op met zijn eigen band John Coghlan’s Quo. In het voorprogramma: de Nederlandse band Voltage. Brabantse rockers met opzwepende boogierock. Op vrijdag 15 mei zet de Nederlandse Kiss-tributeband Kiss on the Rocks een volledige Kissshow neer inclusief outfits. De avond wordt geopend door Gimme Shelter, dé Nederlandse Rolling Stones-tributeband. Op zaterdag 16 mei is er een Ierse avond met Sinner Boy; in het voorprogramma staat dan Lizzy. www.crossedguitars.com


Sa!

13 mei 2015

Avondvierdaagse

Anton Goudsmit & Efraïm Trujillo

Vorig jaar deden meer dan 500 wandelaars mee aan de avondvierdaagse in Gorredijk. De organisatie hoopt in de editie van dit jaar (18 t/m 21 mei) dat aantal te overtreffen. Dit jaar zijn er fraaie nieuwe routes rond Gorredijk uitgezet (5 en 10 km). Starten: dagelijks om 18.00 uur bij De Skâns. Aankomst laatste dag bij Sportcentrum Kortezwaag. Op donderdag prijzen voor de mooist verklede deelnemers. avondvierdaagse-gorredijk.nl GORREDIJK

OLDEBERKOOP Jazzgitarist Anton Goudsmit is een gevestigde naam op de internationale jazzpodia. Hij nodigde de in Californië geboren saxofonist Efraïm Trujillo uit om op 16 mei (20.15 uur) samen op te treden in Le Brocope. Ze leerden elkaar begin jaren 90 kennen op het conservatorium en speelden onder andere samen in New Cool Collective en The Ploctones. Als duo dagen ze elkaar uit en verrassen ze elkaar en hun publiek. En hierbij zetten ze hun publiek graag op het verkeerde been.  Entree: 12,50 euro; tot 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl

Reünie ISIS

GORREDIJK De op 12 juli 1965 opgerichte Zwem- en Poloclub ISIS viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Onderdeel van de festiviteiten dit jaar is een reünie op zaterdag 5 september (16.00 uur). De organisatie hoopt dat er veel oud-leden langskomen om herinneringen op te halen aan de legendarische polo- en kampeerweekenden, nachtmarathons en andere zwem- en polowedstrijden. Meer informatie op www.zpc-isis.nl.

Beeldend Oldeberkoop

15

www.sa24.nl

Oldtimerfestival

Het Oldtimerfestival in Hoornsterzwaag beleeft dit jaar op Hemelvaartsdag (14 mei) haar 20e editie. Het festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Er is een groot aanbod aan amusement: oldtimers, youngtimers, pioniers, stoomvoertuigen, een boedelveiling,  vliegtuigen, cross met klassieke motoren en brommers, kermis, een echt circus, straattheaHOORNSTERZWAAG

ter, spectaculaire stuntteams, demonstraties met antieke landbouwvoertuigen en de grootste onderdelenmarkt van Noord-Nederland. De gehele dag is er livemuziek. ’s Avonds is het tijd voor De Zwarte Race, de Friese tegenhanger van de bekende Zwarte Cross uit de Achterhoek. Het betekent Rock en Lol met de meest idiote fantasie op wielen. Op zaterdag 16 mei wordt

De Zwarte Race nog een keer verreden en is er de eerste Naked Race. Uit protest tegen de heksenjacht op motorclubs kruipt een flink aantal mannen en vrouwen in hun blootje op de motorfiets. De avond wordt afgesloten met Hûnekop en De Zjonnies Kofferbend. www.oldtimer-evenement.nl en www.zwarte-race.nl.

Noblesse Oblige

OLDEBERKOOP Beelden, schilderijen en objecten van de groep Beeldend Oldeberkoop zijn tijdens het Hemelvaart- (14 t/m 17 mei) en het Pinksterweekend (22 t/m 25 mei) te zien in Pand 31 aan de Molenhoek 31. Het is de eerste lustrumexpositie van de groep. Openingstijden: 11.00-18.00 uur. Toegang: gratis.

Het Opsterlandse Iepenloftspul werkt toe naar de première op 27 mei. De repetities van Noblesse Oblige in de overtuin van Lyndensteyn zijn in volle gang. De speciale voorstelling over de revaliderende mens en zijn omgeving is geschreven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Cornelia-Stichting. iepenloft-opsterlan.nl BEETSTERZWAAG

AGENDA DO 14 MEI 16:15 U. | HOORNSTERZWAAG Oldtimerfestival Evenemententerrein

VR 15 MEI 10:00 UUR | JUBBEGA Meimarkt en zeepkistenrace Centrum

ZA 16 MEI HOORNSTERZWAAG Zwarte Race/Naked Race Evenemententerrein 07:00 UUR | BAKKEVEEN Vlooienmarkt Terreinen rond sportpark 09:30 UUR | GORREDIJK Excursie Oranjestein De Skâns 10:00 UUR | GORREDIJK Shantykorenfestival Langewal 10:00 UUR | GORREDIJK Opening Tufroute Langewal 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Anton Goudsmit & Efraïm Trujillo Le Brocope

ZO 17 MEI 09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Thuis Trophy Beetsterzwaag 14:30 UUR | SIEGERSWOUDE Open Tuin Theeschenkerij Bellefleur

DI 19 MEI 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lezing Eric Bos Dorpskerk

WO 20 MEI

Dorpsfeest Jonkerslân

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

JONKERSLÂN Van 15 t/m 17 mei is Jonkerslân in feeststemming tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. Met op het feestterrein dit jaar een zweefmolen, schiettent, suikerspinnen en de feesttent. Op 15 mei zijn er kinderspelletjes,

waarna wethouder Rob Jonkman het feest officieel opent (18.30 uur). Dansgroep Faya Dance uit Heerenveen verzorgt daarna een optreden. Op zaterdag komt Teake van der Meer langs (10.00 uur) en start om 13.00 uur de expedi-

tie door Jonkerslân. ’s Avonds is er een playbackshow met kinderdisco en als klapper de Groninger Foute show. Ter afsluiting op zondag een fietstocht, een voetbalcafé met SC Heerenveen en een optreden van zanger Jelle Jitze.

19.30 UUR | GORREDIJK Mantelzorgcafé De Opstap

Atelier Liduin

Acht cursisten van atelier Liduin uit Nijeberkoop exposeren t/m 31 oktober hun aquarellen in De Spil, de koffieruimte van museum Oold Ark. Er hangen werken van Attie Holtrop, Diana van Beek, Giety Hop, Jozephine Hamstra, Lammie Liemburg, Marga van Zutphen, Marlies Bouma en Rolina Slager. Beeldend kunstenaar Liduin begeleidde de cursisten bij het maken van de schilderijen. Het resultaat mag gezien worden. Dat kan iedere zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur. Entree: gratis.

MAKKINGA

www.liduin.nl

U KUNT UW EVENEMENT AANMELDEN VOOR DEZE AGENDA VIA ONZE SITE WWW.SA24.NL


Mooi, Mooi, op op elke elke leeftijd. leeftijd.

Anti-ageing oog- en gezichtsverzorging van Clarins, de huidexpert. Anti-ageing oog- en gezichtsverzorging van Clarins, de huidexpert. Anti-ageing oog- en gezichtsverzorging van Clarins, de huidexpert.

Mooi, op elke leeftijd.

Anti-ageing oog- en gezichtsverzorging van Clarins, de huidexpert.

U W CA D E AU bij aankoop vanaf € 55,00 aan Clarins producten!* U W CA D E AU U W CA D E AUvanaf bij aankoop € 55,00 aan *Clarins producten!* U W€ 55,00 CA aan DE AU producten! 50+ 40+ bij aankoop30+ vanaf Clarins U W CA D E AU * bij aankoop vanaf € 55,00 aan Clarins 50+ 30+ producten! 40+ * bij aankoop Clarins producten! 50+ 30+vanaf € 55,00 aan40+ 30+ 30+

40+ 40+

* zolang de voorraad strekt en 1 cadeau per klant

50+ 50+

* zolang de voorraad strekt en 1 cadeau per klant

* zolang de voorraad strekt en 1 cadeau per klant * zolang de voorraad strekt en 1 cadeau per klant * zolang de voorraad strekt en 1 cadeau per klant

De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

13 mei 2015

17

www.sa24.nl

De prachtige Van Oordt’s Mersken

Onbekend terrein De bordjes zijn heel duidelijk: verboden toegang. Niet tijdens een seizoen, maar gewoon altijd. Het natuurgebied Van Oordt’s Mersken tussen Terwispel, Nij Beets en Beetsterzwaag is zodanig kwetsbaar, dat bezoekers niet welkom zijn. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER TERWISPEL Terreineigenaar Staatsbosbeheer maakt twee keer per jaar een uitzondering. Gids Sikke Visser neemt dan een groep geïnteresseerden mee door het bijzondere gebied. Op het parkeerterrein aan de Sweachsterwei zorgen de vele ooievaars voor een mooi welkom. De grote vogels zijn al bijna gewoon voor wie regelmatig tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen rijdt, maar van dichtbij blijven ze bijzonder. Ze scharrelen in een groot omliggend gebied hun kostje bij elkaar. Visser, zelf jarenlang nazorger in de Bouwerspolder aan de rand van de Van Oordt’s Mersken, weet dat er weinig weidevogels meer in het gebied zijn. “Der sit sawat neat mear. Dat hat mei it behear te meitsjen, mar miskyn ek wol mei de earrebarren.” Tijdens de twee uur durende rondgang door het gebied duiken er, behalve een enkele kievit en reiger, weinig vogels in het veld op. Het veelstemmige fluitorkest dat met de naderende schemering steeds luider klinkt, verraadt wel een groot aantal vogels in de bomen. Reeën zijn er ook volop. De teller staat al snel op vijftien. Ze duiken steeds weer op. Het decor is indrukwekkend, ook al blijven de vrachtauto’s op de A7 een niet meer uit te wissen dissonant. De snelweg doorkruist het beschermde natuurgebied.

Biodiversiteit

Van Oordt’s Mersken is een Natura 2000-gebied. Het beheer is volgens Visser in eerste instantie gericht op het behouden en later op het verbeteren van de biodiversiteit. De afgelopen winter ging een groot deel van het gebied op de schop. Opnieuw zijn er meerdere hectares afgeplagd. Het moet leiden tot schralere gronden. Hele stukken grond, nog niet zo lang geleden boerenland, veranderen weer in heidevelden. “Ferline jier like it der al aardich op, mar no is der foaral hiel folle mos.” Het bloeiende mos zorgt wel voor een fraaie oranje gloed over het veld. “It is spitich dat de natoer sa’n twa wike achterleit. Oars hie der no al folle mear bloeid.” In het gebied is veel gekapt. Wie goed kijkt, ziet dat er sloten zijn gedempt. “Mei sân en liem”, licht Visser toe. Het is onderdeel van een groot plan om het lokale grondwater minder snel af te voeren. Zodat er meer water beschikbaar blijft voor de plantenwortels in de zeldzame blauwgraslanden. Het gebied had lang te kampen met een te snelle afwatering onder andere door het vele kwelwater en de water- en zandwinning bij Nij Beets. De aanleg van een grote waterplas nabij de Nieuwe Vaart, zo’n vijftien jaar geleden,

helpt bij het langer vasthouden van het water. ‘s Winters zijn er veel ganzen. Nu is het vrij stil, ook al zetten vijf prachtige knobbelzwanen de landing in. Het gebied kent volgens Visser enkele belangrijke soorten van de rode flora- en faunalijsten. De kemphaan en het paapje zijn zeldzame vogels in het gebied. Bij de vissen gaat de aandacht naar de grote en kleine modderkruiper. Verschillende zeggesoorten, zonnedauw, Spaanse ruiter en stekelbrem zijn zeldzame planten. Een oplettende deelnemer aan de excursie heeft al iets geels gezien. Van dichtbij volgt de bevestiging: het is de laaggroeiende gele stekelbrem. “Ferjit foaral ek net nei de grûn te sjen”, tipt Sikke. De vele reeën laten hun sporen na, maar er zijn ook vossen en dassen. Visser weet sowieso van twee dassenburchten. Hij houdt

de plek geheim om verstoring te voorkomen. Het aantal dassen in de omgeving groeit. Niet iedereen is er blij mee. “Ferline jier ha we hjir in deade das fûn dy’t, tinke wy, fergiftige is.” Visser is met natuurvrienden uit onder andere Bakkeveen van plan de aanwezige dassenburchten in kaart te brengen en dat te koppelen aan voorlichting. Visser legt uit waaraan een dassenburcht te herkennen is. “Der binne meardere yngongen. En de gong makket eins fuortdaalk nei de yngong in skerpe bocht. Foksen grave rjochtút.” www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl

Van Oordt’s Mersken Het circa 800 hectare grote Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken vormt een overgang van zandgronden naar het laagveen. Het is ook de overgang tussen de midden- en benedenloop van het beekdal van het Koningsdiep. Een afwisseling tussen diverse typen grasland en moerassen. Het gebied heeft een hoge natuurwaarde vanwege de aanwezige blauwgraslanden, de dotterbloemhooilanden en grote zeggenvegetaties. Het laagste deel is ’s winters een belangrijke pleisterplaats voor kol- en brandganzen.

Professor Van Oordt

Van Oordt’s Mersken dankt haar naam aan professor dr. G.J. van Oordt. Deze ornitholoog deed in 1921 uitgebreid onderzoek naar vogels op Spitsbergen. Later kreeg hij de leiding over een groep wetenschappers die zich richtte op de vogeltrek. In 1936 verscheen van zijn hand een enkele malen herdrukt boek: ‘Vogeltrek’. Van Oordt was voor zijn onderzoek vaak te vinden in het natuurgebied tussen Terwispel en Beetsterzwaag, waar ook toen al veel ganzen verbleven. Het werd het eerste officiële ganzengedooggebied van het land. Als eerbetoon draagt het gebied zijn naam.


NU OP Z’N LEKKERST!

3.99

2.99

AH Hollandse asperges

Zak 500 gram. Actiprijs per kilo 5.98

8.89

Amstel krat

24 flesjes a 0,3 of 0,25 liter. Max 6 kratten per klant

25%

2.62

AH Rabarber Per bos

NU OP Z’N LEKKERST!

25%

25%

0.79

0.59

VOORDEEL

AH Kropsla Per stuk

2.99

2.24

AH snacktomaatjes Emmer 500 gram

STUKS

AH Shoarmareepjes

Schaal 250, 500 of 900 gram. Bijv. schaal 500 gram. Actieprijs per kilo 5.24

2+1

19.78

1.49

Mona pudding 450 gram

1.00

Alle varianten. Per beker.

25%

GRATIS

29.67

2.99

2

VOORDEEL

3.50

3.99

NU OP Z’N LEKKERST! VOORDEEL

13.39

NU OP Z’N LEKKERST!

VOORDEEL

Pampers luiers

Active fit, Easy up en New baby. Combineren mogelijk. Bijv. Easy up extra large 6, 3 pakken.

1.74

1.30

Rivella, Crystal Clear en Holy Soda 1.5 literflessen Alle varianten. Bijv. Rivella

3.66

2.50

Coca-Cola, Fanta en Sprite 1.5 literflessen Alle varianten, combineren mogelijk

2.79

1.99

AH Rode pitloze druiven Schaal 500 gram.

2e

HALVE PRIJS

1.90

1.42

Honing mixen

Alle varianten. Combineren mogelijk.

1.89

1.50

AH Tijgerbrood

Vers uit onze eigen oven. Wit, volkoren en bruin. Per heel brood.


Sa!

ZATERDAG 3e klasse

Voor de winterstop lag RWF uit Frieschepalen in klasse 3B op koers als stevige uitdager van kampioenskandidaten ONT en Grootegast. Een slechte serie na de onderbreking maakte aan die aspiraties echter abrupt een einde. “In zeven wedstrijden wonnen we maar één keer. Daar hebben we het echt laten liggen”, kijkt trainer Klaas Zandberg terug. “Het scoren wilde niet meer, we hadden wat pech met blessures en schorsingen. Dat alles ging in de koppies zitten.” Gelukkig herstelde RWF zich en dat leverde uiteindelijk nog een plek in de nacompetitie op. “Gezien ons seizoen hebben we daar ook het volste recht op. We spelen fris en bij vlagen heel goed voetbal.”

13 mei 2015

ders. Die stelden zich op een bepaald moment in op de komst van de koploper en deden alles voor een punt. Mijn jonge groep had het daar soms moeilijk mee.” ODV uit Wijnjewoude heeft zin in de vierde klasse. “Wij denken daar meer tot ons recht te komen, dus we zijn er niet bang voor.”

5e klasse

De Sweach is niet helemaal tevreden met de vijfde plek in de eindklassering in 5C. “We hadden de hoop hoger te eindigen. Al waren de onderlinge verschillen in deze poule lang niet zo groot als in andere vijfde klassen. We streden tot de laatste speeldag mee om een plek in de nacompetitie”, aldus trainer Gerard Blaakmeer. Zijn team werd geplaagd door een waslijst aan blessures. Toch zag hij ook positieve dingen. “We vonden een speelwijze die ons goed past en die vaak aantrekkelijke wedstrijden oplevert. We hebben zestig goals gemaakt. En bovenal staat er inmiddels een echt team.”

De enige kampioen in de regio: ODV zaterdag. De ploeg van Theo Los, bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, wilde binnen twee seizoenen naar de vierde klasse, maar bereikte dat doel al binnen een jaar. “Vooraf was het voor mij toch afwachten wat er mogelijk was. Het niveau van de vijfde klasse was onbekend en ik wist ook nog niet zo goed wat mijn spelers konden. Maar we stonden vanaf de eerste dag bovenaan in 5C en zijn de terechte kampioen.” Wel zag Los dat zijn elftal het na de winterstop lastiger kreeg. “De eerste seizoenshelft voetbalden we beter. Dat heeft ook te maken met tegenstan-

“We hebben een heel goede tweede seizoenshelft gedraaid.” Trainer Edwin Boonstra is meer dan tevreden over de prestaties van Boornbergum. “21 punten uit 10 wedstrijden, dat is een heel contrast met de 4 punten die we voor de winter hadden.” Volgens Boonstra bracht zijn team in het tweede deel van de competitie behalve goed voetbal ook eindelijk het stukje strijd en fysieke duelkracht dat nodig is in de vijfde klasse. “Het laat zien dat de groep nog meer kan. Als ze dat komend seizoen vanaf de start kunnen brengen, wie weet wat er dan in zit.” Boonstra is

ZATERDAG

20

www.sa24.nl

er dan niet meer bij, hij vertrekt naar THOR. De zaterdagafdeling van Blue Boys sloot het laatste seizoen in haar bestaan als prestatieteam af als solide middenmoter, met een gedeelde zesde plek in een poule van twaalf teams. De club uit Nij Beets legt voortaan de nadruk op het zondagteam, maar het tweede elftal blijft wel op zaterdag voetballen.

ZONDAG 3e klasse

Oerterp sloot een wisselvallig seizoen in 3A uiteindelijk af met een keurige zesde plaats. Tot opluchting van Kees Jan Dijk. “Het was een turbulent jaar. Heel lang kregen we de wisselvalligheid er maar niet uit.” Wie van veel doelpunten houdt, zat dit jaar goed bij Oerterp. Gevolg was wel dat de ploeg op een gegeven moment zelfs dreigde af te glijden naar de degradatiezone. “We hebben een reeks wedstrijden gehad dat het echt niet ging. Het vertrouwen was helemaal weg.” Een zege op Drachten deed wonderen, waarna Oerterp een ijzersterke en ongeslagen eindserie inzette. “Gelukkig blijven we redelijk compleet en de trainer blijft ook. We kunnen doorbouwen. Wat dat betreft is het jammer dat de competitie nu voorbij is.” Bij UDIROS (3B) kon afgelopen zondag de vlag uit. Door een gelijkspel bij kampioen Beilen pakte de formatie van Willem Schokker de derde periode. In

de competitie eindigden de Nieuwehornsters als zesde. Dat was volgens verwachting. Schokker: “We hebben het als nieuwkomer meer dan prima gedaan. Ons voetbal is echt beter geworden, mede door de trainingen van mijn assistent Jordy Buijs, speler van SC Heerenveen. De derde klasse past qua voetbal echt bij ons.” Natuurlijk wil UDIROS graag voor het derde seizoen op rij promoveren. “Dat zou helemaal geweldig zijn. Maar Zwaagwesteinde is in de nacompetitie een lastige tegenstander.” Jubbega (3B) was bij de winterstop hard op weg naar de achteruitgang, maar knokte zich sindsdien omhoog. De ploeg is echter nog niet veilig. Woensdagavond (vanavond) wacht het team in De Blesse een beslissingswedstrijd tegen VENO (Vollenhove) om te bepalen wie rechtstreeks degradeert en wie nog een kans krijgt via promotie/degradatieduels.

ZONDAG 4e klasse

In de winterstop was Frits Borduin bepaald niet tevreden over de prestaties en positie van Gorredijk, maar na de laatste speelronde kijkt de aanvoerder toch tevreden terug. “Het te mooi willen voetballen is omgezet in strijdlust en dat leverde punten op. Hoogtepunt was de zege bij Akkrum, dat daardoor het kampioenschap even moest uitstellen.” Gorredijk eindigde uiteindelijk als vijfde. “Gezien het spelersmateriaal een beetje teleurstellend, omdat we


Sa!

13 mei 2015

www.sa24.nl

21

Rondje update langs de velden De reguliere voetbalcompetities zijn voorbij. Sa! plaatst geen wekelijkse wedstrijdverslagen, maar het is nu wel weer tijd voor een rondje langs de velden. Over het verloop van het seizoen. Met een enkel kampioenschap, hier en daar nog promotiekansen via de nacompetitie en voor sommige clubs nog altijd de strijd tegen degradatie. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO: SIETSE DE BOER

vooraf hoopten op de top vier. Maar gezien de strijd en vechtlust van de laatste wedstrijden ben ik toch trots.” Voor THOR leek het in de slotfase van het seizoen nog even billenknijpen, omdat de onderste ploegen ineens wel heel dichtbij kwamen. De Liphústers maakten aan alle onzekerheid echter een einde door te winnen van Black Boys, de nummer twee van de competitie. Komend seizoen moet Edwin Boonstra proberen om, als opvolger van Jan Boonstra, THOR iets eerder in veilige haven te loodsen. Qua eindklassering zal er mogelijk echter weinig meer in zitten dan de zesde plaats en dat hoeft ook niet bij THOR. Tijnje zet na één seizoen in de vierde klasse noodgedwongen al weer een stap terug. De ploeg stond het gehele seizoen laatste en was gewoon niet goed genoeg. Met slechts vijf zeges kwam Tijnje nooit echt in de buurt van de veilige plaatsen. Opvallend was wel de ruime 5-1 overwinning tegen Black Boys, dat uiteindelijk op de gedeelde tweede plaats in de poule eindigde. Bakkeveen (4B) moet zich veilig zien te spelen via een nacompetitie met VWC, dat een periode pakte in de vijfde klasse. Bakkeveen nam tijdens het seizoen afscheid van trainer Henk Boeree omdat de samenwerking niet soepel liep. De ploeg moet nu eerst naar Munnekeburen en krijgt VWC een week later op bezoek.

Sportclub Makkinga kan tevreden terugkijken op het seizoen. De ploeg wilde zich als promovendus in eerste instantie zo snel mogelijk veilig spelen, maar mikte tijdens de winterstop al op een plekje in de middenmoot. Het werd uiteindelijk met een negende plek wel onderkant middenmoot, maar in de problemen kwamen de geelhemden nooit.

ZONDAG 5e klasse

Langezwaag sloot het seizoen af als twaalfde in 5A, maar deed lang mee om het kampioenschap van de kelder van de competitie, zoals coach Klaas Witterman het omschrijft. “En dat is vooruitgang, want we zijn al jaren niet meer in de buurt gekomen van de tiende plek.” De trainer vond het een seizoen met pieken en dalen, maar tevredenheid overheerst. “Het spel in balbezit is beter geworden. Meer samenspel, mede door betere aannames en passing.” De beleving, trainingsinzet en het scorend vermogen; ook daar boekte Langezwaag flinke winst. “Nu moeten we werken aan het besef dat we echt in staat zijn wedstrijden te winnen. Langezwaag kan best wel wat.” Sport Vereent (5B) kende een prima tweede seizoenshelft en was daardoor duidelijk de beste ploeg achter Old Forward (kampioen), Oosterstreek en Kraggenburg, met afstand de beste teams in deze klasse. Uiteindelijk eindigde de ploeg uit Oldeberkoop op de vierde plaats.

ZONDAG

5e klasse C

Voor ODV zat er in 5C niet meer in dan de tweede plaats, achter kampioen Surhuisterveen. De ploeg uit Wijnjewoude scoorde de meeste goals van alle teams, maar liet desondanks iets te veel steekjes vallen in de titelrace. ODV moet zich nu richten op de nacompetitie en hopen op die manier, net als de zaterdagafdeling, promotie naar de vierde klasse af te dwingen. Dat moet dan gebeuren in een tweeluik met Kloosterburen. Zondag 17 mei speelt ODV eerst uit, een week later (24 mei) is de return in Wijnjewoude. Jan Adema oordeelt dat Boornbergum een prima seizoen heeft gehad. “Na een slecht begin hadden we voor en na de winterstop een heel sterke fase. Voor de winter zes wedstrijden ongeslagen, daarna wonnen we vijf van de zes duels.” Helaas kon die sterke fase niet worden doorgetrokken. “We kregen te maken met blessures en schorsingen”, aldus de aanvoerder. Wie weet wat er anders nog meer in had gezeten. “Toch zijn we tevreden. Meer punten dan vorig seizoen en een hogere klassering.” Adema is positief voor het nieuwe seizoen. “Trainer Klaas Jongsma blijft en Yoni Fiene, onze balvirtuoos, komt weer terug naar de zondagsafdeling. Mooie bouwstenen.” De Sweach eindigde, na een wat moeizame start, keurig in de middenmoot. Het team won bijna even vaak als dat het verloor. Met 32 punten hoefde

de ploeg geen zorgen om onderin te eindigen, maar ook geen illusies over meedoen om promotie. Ook belangrijk in Beetsterzwaag: de derby’s tegen Blue Boys werden zowel uit als thuis met 3-0 gewonnen. De hoop op een stap omhoog kwam dit seizoen niet helemaal uit voor Wispolia. Desondanks is Maarten de Jong een redelijk tevreden trainer. “We hebben wel stappen gemaakt, met verdedigend een stuk minder tegentreffers. De spelers zijn ook tactisch en technisch vooruitgegaan. Daar gaan we komend seizoen echt de vruchten van plukken.” Dan stroomt er ook weer een aantal jeugdspelers door, terwijl de huidige selectie compleet blijft. “In het nieuwe seizoen willen we de stap naar de top 5 maken. Het bestuur is positief en gedreven en de vereniging heeft er een aantal mooie sponsors bij. Wispolia leeft weer.” Volgend seizoen moet alles anders worden in Nij Beets. Vaarwel laatste plaats, op naar vaker winnen en dus een hogere positie op de ranglijst. Blue Boys gaat na de zomer alle pijlen richten op het zondagsteam en dat moet de club sportief een stap vooruit helpen. Met Sjouke de Bos Bantema als nieuwe trainer hoopt Blue Boys de kelder van het zondagvoetbal te verlaten. Want voor het tweede seizoen op rij eindigt het team als hekkensluiter, met slechts twee zeges.


De grootste voorraad in Noord-Nederland

Nieuw! Eppinga verkoopt uitsluitend hout van aantoonbaar legale herkomst dat voldoet aan de eisen van de EUTR.

Shop nu ook online op:

www.eppinga.nl Hout

Plaat

Ijzerwaren

Bouw

Tuin

Webshop

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


woansdei

freed

sneon

woansdei

freed

sneon

woansdei

freed

sneon

27 29 30 3 5 6 10 12 13

maaie/juny 2015

Rezjy: Jan Smit Tekst: Bouke Oldenhof Dekor: Jaap Groen Plak: Overtuin Lyndensteyn De Sweach Oanfang: 20.00 oere Kaartferkeap: De Skâns, De Gordyk 0513 – 46 86 00 of fia webside Tagong: 16 euro (bern o/m 16 jier): 5 euro

WWW.IEPENLOFT-OPSTERLAN.NLSa! week 20