Page 1

Sa!

Woensdag 7 mei 2014

Jaargang 1 Nummer 5 www.sa24.nl

kijkt anders

SPECIALE MOEDERS 4 MEI

WISPOLIA

POLDERHOOFDKANAAL

’VERTEL HET MIJ’

EINDE AAN GEZAPIGHEID

VOLOP INITIATIEVEN

Het is ieder jaar verrassend en ontroerend hoe kinderen hun gevoelens rond 4 en 5 mei in gedichten onder woorden weten te brengen. In Beetsterzwaag werd dit jaar bij de kerktoren een nieuwe herdenkingsplek in gebruik genomen.

Wispolia gaat de bakens verzetten. De voetbalclub uit Terwispel draait bijna standaard onderin mee in de laagste voetbalklasse. Dat moet anders, vindt het bestuur. Het aanstellen van Maarten de Jong als trainer is een eerste stap.

Ondernemers in Nij Beets vierden een feestje toen bekend werd dat het Polderhoofdkanaal definitief open gaat. De eerste signalen van de verwachte extra economische activiteit zijn zichtbaar. Een aantal ondernemers vertelt over de plannen.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 17

PAGINA 11

Woning van de week

Ulesprong 4A Tijnje Vraagprijs  500.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Sa!

3

Indrukwekkende 4 mei-bijeenkomst in Beetsterzwaag

’Vertel het mij’

‘Vertel mij hoe het was, want ik was er niet bij.’ Het is ieder jaar opnieuw verrassend en ontroerend hoe basisschoolleerlingen de essentie van 4 en 5 mei begrijpen en treffend weten te vatten in gedichten. BEETSTERZWAAG Claire de Lange opende zondagavond de druk bezochte 4 mei-herdenking in de kerk van Beetsterzwaag met een indrukwekkend gedicht. Langs het pad naar de kerk en tijdens de bijeenkomst waren meer gedichten te lezen en te horen. De kinderen lieten zich hierbij inspireren door bijeenkomsten met oorlogsveteraan Peter Berendsen. ‘Vertel het mij. Ik was er niet bij om te voelen wat jij voelde. Ik heb geen idee!’ Claire heeft helemaal begrepen waarom het nodig is om ieder jaar opnieuw stil te staan bij de oorlogsslachtoffers.

Alle generaties van jong tot oud waren bij de herdenking aanwezig. Sprekers en muziek wisselden elkaar af. Het plaatselijke muziekkorps Eu-

terpe liet zich van haar beste kant zien, met onder andere een nieuw en indrukwekkend arrangement van It Aldershûs. Burgemeester Francisca Ravestein benadrukte dat vrede altijd van twee kanten moet komen. Die wederkerigheid is dit jaar het centrale thema van 4 en 5 mei. “Mensen hebben veel meer gemeen dan we vaak denken. Leer elkaar eerst kennen voor je oordeelt. Wederzijds respect is de basis voor vrede.” Journalist Rob Leemhuis stond uitgebreid stil bij de persvrijheid wat hij de smeerolie voor een democratische samenleving noemde. Leemhuis refereerde aan de revoluties in het Midden-Oosten. “Vrijheden die kortgeleden bevochten zijn, zijn de burgers nu al weer afgeno-

Rob Leemhuis, Dorine Manson en burgemeester Francisca Ravestein hebben net een krans gelegd bij het nieuwe monument. FOTO: SIETSE DE BOER

men.” Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland en opgegroeid in Beetsterzwaag, benadrukte dat ieder mens een plek nodig heeft om te wonen, om lief te hebben en rust te vinden. “Dat is de kern van de vluchtelingenproblematiek. Het wereldwijde vluchtelingenverdrag is

een pareltje van medemenselijkheid.” Kort voor achten verplaatste het gezelschap zich naar buiten. Onderaan de toren van de dorpskerk bevindt zich een nieuwe gedenkplaat. Ook voor Beetsterzwaag een vaste plek om op 4 mei stil te staan.

Tijdens de twee minuten stilte getuigen talloze fluitende vogels van het nieuwe voorjaar. Het blijft jaarlijks een indrukwekkend contrast. Stilstaan bij hen die gevallen zijn in een decor van jong groen en vrolijke vogels. Voor de een hield het leven op, voor de ander gaat het verder.

Ergeren aan obstakels BEETSTERZWAAG Een argeloos geplaatst reclamebord of een haastig geparkeerde auto. Het zijn voor rolstoelgebruikers regelmatig terugkerende ergernissen. De obstakels zorgen voor een nog grotere beperking van hun bewegingsvrijheid.

FOTO: SIETSE DE BOER

Nieuwe tractor voor manege BEETSTERZWAAG Manege Onder de Linde heeft sinds vorige week de beschikking over een nieuwe tractor.

De tractor wordt gebruikt voor buitenwerkzaamheden, het egaliseren van de manegebak en het vervoer van voer.

De oude tractor was op en zorgde voor te veel storingen. Dat is niet prettig werken voor de vrijwilligers. Maar nieuwe tractoren zijn vaak heel groot. Het bestuur van de manege voor mindervalide en valide ruiters ging op zoek naar een moderne behendige tractor. Dat is gelukt.

Op de foto: Henk Hoen van de Van Teyensfundatie op de tractor met daarnaast bestuurslid Focko Zwanenburg van de manege en Gooitzen Wiebe Kuperus van leverancier Kuperus Oudehorne.

De nieuwe Deutz Fahr van 50 pk werd aangeschaft met financiële steun van de Van Teyens Fundatie uit Beetsterzwaag en het Internationaal Concours Noord Nederland. De Deutz Fahr-importeur en dealer Kuperus uit Oudehorne gaven een fikse korting op de aanschafprijs.

Al sinds 1996 besteedt de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland hier jaarlijks aandacht aan. Vanaf deze week gaan de zeven werkgroepleden weer langs de Opsterlandse dorpen. Ze delen gele kaarten uit aan diegenen die overlast veroorzaken voor mensen met een beperking. “It bin mar momentopnames”, weet voorzitter Sytske de Vos. “Mar ik tink wol dat de mentaliteit by guon minsken oan it feroarjen is troch dy giele kaarten.” Iets minder uitstallingen op de stoep en steeds minder auto’s die onterecht op een invalidenplaats geparkeerd staan. Winkeliers die hun waren of een reclamebord uitstal-

10.000 euro gewonnen Iemand in Gorredijk of omgeving is op Koningsdag fors in de prijzen gevallen. Op een bij Primera de Primeur in Gorredijk verkocht lot viel bij de Koningstrekking van 26 april namelijk een prijs van maar liefst 10.000 euro. GORREDIJK

De winnaar heeft zich echter nog steeds niet in de winkel gemeld. Primera verzoekt de mensen die de loten daar hebben gekocht om de nummers nog eens goed te controleren. Zo’n prijs wil je toch niet mislopen.

len op de stoep kunnen een bezoekje verwachten. Niet dat ze meteen een gele kaart krijgen: “We rinne even nei binnen om te freegjen of sa’n boerd net krekt 20 sintimeter om kin.” In de meeste gevallen is het probleem dan meteen opgelost. De fiets die echter dwars over de stoep staat, krijgt een gele kaart onder de snelbinder. Ook auto’s die onterecht op een invalidenparkeerplaats staan, of midden op de stoep, kunnen direct op een gele prent rekenen. De Werkgroep Toegankelijkheid doet echter meer dan alleen gele kaarten uitdelen. Zij houden op alle fronten scherp de toegankelijkheid in de gaten. “En dêr hiene wy foarich jier in moai sukses mei”, vertelt De Vos trots. De Werkgroep keurde het verbouwde gemeentehuis in Beetsterzwaag af. De hellingbaan voor rolstoelen was te steil en de invalidentoiletten bevonden zich op de verdieping. “Se ha doe

dy hellingbaan der út helle en ferfong troch in plateaulift.” Ook het terugdraaien van de bezuinigingen op het onderhoud aan trottoirs beschouwt de werkgroep als een succes. “Wy ha doe tsjin de gemeente sein: dit kin net, de stoepen bin no al hiel glêd.” Het contact met de gemeente Opsterland is goed; jaarlijks is er een bespreking met de wethouder. Tussentijds is er overleg met ambtenaren over struikelblokken en klachten. Bijvoorbeeld over verkeersborden. “Soms hingje dy wol hiel leech. Minsken dy’t net goed sjen kinne, rinne der dan tsjin oan.” Iedereen kan de werkgroep helpen door melding te maken van bijvoorbeeld slecht bereikbare gebouwen, ontbrekende stoepverlaging en hindernissen op trottoirs.

TIP van On Tour Tweewielers ... Bezoek onze stand op de Ladiesnight in Sportcentrum Kortezwaag voor onze Race/ATB demonstratie! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

5

Jurjens strijd voor de kermis Vanaf zijn vierde woont Jurjen Haagsma in de Schoolstraat in Gorredijk. Dat bracht hem al op jonge leeftijd in contact met de kermis. Het is sindsdien zijn grote hobby. Hij reist ervoor door het hele land en kent veel kermisexploitanten persoonlijk. “Het is de gezelligheid, de techniek, de manier van leven. Het zijn rondtrekkende mensen. Dat spreekt mij aan.” Jurjen, in het dagelijks leven metaalbewerker, zag echter de kermis in zijn eigen dorp helemaal kapotgaan. “Exploitanten lieten het steeds meer afweten. Er was hier voor hen geen droog brood te verdienen.” De verplaatsingen, eerst naar sporthal Kortezwaag, daarna naar De Skâns, deden de kermis geen goed. “Terwijl de kermis van Gorredijk vroeger een goede naam had onder de exploitanten.”

GORREDIJK

In 2010 kreeg Jurjen contact met vader Marinus en zoon

Vincent Scherphof. De kermisexploitanten, met grijpers en een reuzenrad, waren het met Jurjen eens. Er moest iets gebeuren, anders was de kermis in Gorredijk ten dode opgeschreven. “Bij De Skâns ging de kermis op een gegeven moment al om zes uur ’s avonds dicht. Geen belangstelling.” Hij moest een paar jaar geduld hebben, maar toen had Jurjen de gemeente Opsterland ook zover dat werd ingestemd met een andere organisatie en een verhuizing. De najaarskermis van 2013

niet één klacht gehad. Mensen vonden het geweldig. Het riep jeugdherinneringen op.” Door te kiezen voor centrale muziek, is de geluidsoverlast heel beperkt.

Jurjen Haagsma en Marinus Scherphof

was weer thuis op het oude vertrouwde marktterrein. Het werd volgens Haagsma direct een succes. “Met meer attracties en toegankelijk voor

Turfroute 40 jaar GORREDIJK De Turfroute viert dit jaar het veertigjarig jubileum.

De Piterkerk van Lippenhuizen FOTO: SIETSE DE BOER

Moederdagfair voor kerk LIPPENHUIZEN Aan de buitenkant is het niet te zien, toch is de Piterkerk van Lippenhuizen dringend aan restauratie toe. De slinkende kerkgemeenschap kan de financiële lasten van deze restauratie echter niet dragen.

In 2012 riep de Protestantse Gemeente, eigenaar van de kerk, dan ook de hulp in van dorpsbewoners. De oproep resulteerde in de oprichting van activiteitencommissie Sterk voor de Piterkerk en onlangs de lancering van een nieuwe website: www.piterkerklippenhuizen.nl. “De measte minsken kenne de tsjerke wol fan de bûtenkant. De binnenkant is minder bekend en dêr bin wy foar”, vertelt Anje de Jong van de commissie. De eerste activiteit in oktober 2012 haalde al veel mensen over de drempel. ‘Kom buurten bij de Piterkerk’ bracht direct 500 euro op voor het restauratiefonds van de kerk. De activiteitencommissie probeert met gerichte acties

geld in te zamelen voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw. “We bin mar in lytse tsjerkemienskip mei sa’n 15 oant 30 tsjerkegongers op snein.” Geld voor onderhoud moet dus ook uit andere bronnen komen. Inmiddels is provinciale subsidie toegezegd maar voor elke euro subsidie moet de kerkgemeenschap zelf een euro bijleggen. Na een kerstmusical en het Piterfeest staat voor komende zaterdag 10 mei een Moederdagfair op het programma (11.00-16.00 uur). Het is een kleinschalige fair met gratis toegang. In de kerk zijn stands te vinden met leuke cadeautjes voor Moederdag waaronder gebreide accessoires, sieraden, tuinplanten, kaas en wijn. Daarnaast zijn er prijzen te winnen met het Rad van Avontuur en is er een kleurtafel waar kinderen een mooie kleurplaat kunnen maken voor Moederdag. De fair wordt compleet gemaakt met workshops bloemschikken en cadeaudoosje maken.

Begin jaren zeventig waren er serieuze plannen om de vaart in het centrum van Gorredijk dicht te gooien, zodat er plaats zou komen voor meer parkeerplekken. Dat plan is gesneuveld en sindsdien werkt Stichting De Nije Kompagnons aan het promoten en bevaarbaar houden van de toeristische vaarweg. Op zaterdag 17 mei wordt het jubileumseizoen officieel en feestelijk geopend met een aantal leuke activiteiten in het centrum van Gorredijk. Wethouder Rob Jonkman houdt een vlammende toespraak en steekt vervolgens het symbolische ‘Vuur van de Turfroute’ aan. Tot 15.00 uur zijn er vervolgens activiteiten in de sfeer van de turftijd, met onder andere op turf gerookte worst en paling. Het Piratenkoor uit Blokzijl zet het centrum op zijn kop met aanstekelijke zeemansliederen. Volgende week in Sa! meer over het verleden en de toekomst van de Turfroute.

iedereen. Ook voor mensen met een smalle beurs. En jong en oud vond er iets leuks.” De vernieuwde kermis sloeg ook in de buurt aan. “We hebben

De voorjaarskermis, komend weekend, heeft opnieuw een gevarieerd aanbod. Jurjen verwacht ook nu weer veel publiek. “Vorig jaar in oktober gooide de herfststorm roet in het eten. We hopen nu op mooi weer. Het is alleen jammer dat de scholen op de maandag van de markt niet vrij zijn. Maar we hopen dat dat volgend jaar beter is.” De kermisexploitanten hebben het op dit moment niet gemakkelijk. Kosten zijn hoog en de inkomsten lopen terug. Op veel plekken staat de kermis dan ook onder druk. “Maar dat mag in Gorredijk niet gebeuren. De kermis moet hier blijven. Daar blijf ik mij voor inspannen.”

Een eeuw De Laatste Eer LIPPENHUIZEN Een eeuwfeest van een begrafenisvereniging vier je niet met een knallend feest met volop eten en drinken. Althans dat vindt het bestuur van De Laatste Eer uit Lippenhuizen. De vereniging voor begraven en cremeren staat daarom op een meer ingetogen manier stil bij het jubileum.

informatieve avond met sprekers. Psychotherapeut Stolwijk uit Lippenhuizen spreekt over zelfdoding en nabestaanden. Directeur Sjoeke van der Meer vertelt over het hospice Smelnehaven in Drachten en uitvaartverzorgster Erna Jansen gaat in op de aandacht voor nabestaanden tijdens begraven en cremeren.

De Laatste Eer staat er volgens voorzitter Gjalt Mulder goed voor. Er zijn 500 leden en organisatorisch en financieel loopt het allemaal goed. “Mar de belutsenheid fan de leden koe wol wat better. Elkenien wit dat wy der binne, mar dat is it dan.” Op de jaarlijkse ledenvergadering zijn buiten het bestuur meestal maar een man of tien aanwezig. Waaronder volgens Mulder vijf dragers en een oud-bestuurslid. Mulder beseft dat alle begrafenisverenigingen met dit probleem kampen. “Dat hat eins ek altyd sa west, mar foar in bestjoer is dat net altyd like leuk.” Het bestuur heeft in het kader van het eeuwfeest besloten voor de leden een gepaste en thematische avond te organiseren. Op woensdag 14 mei is in dorpshuis De Mande een

Liphúster troubadour Adri de Boer verzorgt in de pauze de muziek. Een begrafenisvereniging klinkt misschien gedateerd, maar is dat volgens Mulder zeker niet. Wetgeving zorgt ook voor een flink stuk professionalisering. “Boppedat ha de neibesteanden hjoeddedei it stjoer yn hannen by in begraffenis of kremaasje. Dat is bot feroare.” Organisatorisch werkt De Laatste Eer in Lippenhuizen al tientallen jaren samen met de begrafenisverenigingen van Gorredijk-Tijnje-Terwispel en Jubbega-Hoornsterzwaag. Ze delen de dragers en de uitvaartverzorger. “Dat is ek nedich om de tsjinsten leverje te kinnen dy’t frege wurde. Yn Lippenhuzen ha wy mar sa’n 7 útfearten yn it jier. Yn de gearwurking komme wy wol op hûndert.”


Sa!

7

Janke van Zwol viert honderdste verjaardag

‘Ik moat al bybliuwe’ Yoghurt, brinta en sinaasappel, zou dit het recept zijn om oud te worden? Janke van ZwolBoerstra denkt misschien van wel. Zaterdag 3 mei werd ze honderd jaar. Al jarenlang start ze haar dag met dit gezonde ontbijt en elke dag een appeltje “want dat is goed foar de hersenen”. URETERP Sinds twee jaar woont

de honderdjarige in het Ureterper verzorgingshuis De Lijte. Ze doet actief mee aan de vele activiteiten, rummicuppen, dagsluitingen of gewoon een praatje in het café. “Ik ha it somtiden tige drok”, lacht ze. Want Janke van Zwol blijft ook graag op de hoogte van het nieuws: “Ik moat bybliuwe, want oars ha ik gjin praat mear mei de jonge famyljeleden.” Op jonge leeftijd verhuisde Janke Boerstra met haar familie van Kortezwaag naar Jubbega, waar haar ouders

café De Veehandel uitbaatten. Achttien jaar oud, kwam ze Tjeerd van Zwol tegen op een dansavond in Gorredijk. Zes jaar hadden ze verkering. “Doe sei ús heit: As jim no trouwe wolle, dan stiet der in moaie buorkerij yn Terwispel.” Ze trouwden en gingen samen het boerenleven tegemoet. Vlak na hun trouwen brak de Tweede Wereldoorlog uit. “Se soenen doe alles ûnder wetter sette yn Terwispel.” Ze herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe ze samen

met haar man met alle koeien naar Gorredijk vluchtte. Later vonden drie onderduikers een veilige haven op de boerderij in Terwispel. Vlak voor de pensioengerechtigde leeftijd besloten Tjeerd en Janke te verhuizen naar een burgerwoning even verderop in Terwispel. Echtgenoot Tjeerd overleed op 80-jarige leeftijd. Later verloor Janke van Zwol haar jongste zoon en dochter. Haar oudste zoon woont in een verpleeghuis in Drachten: “Hy bellet alle jûnen om te freegjen hoe’t it mei mem giet.” Zaterdagmorgen werd de jarige gefeliciteerd door loco-burgemeester Rob Jonkman. ’s Middags was er feest met de vijf kleinkinderen, vijf achterkleinkinderen, tantezeggers en vrienden.

Janke van Zwol - Boerstra FOTO: SIETSE DE BOER

Echtpaar Dijkstra 60 jaar getrouwd BEETSTERZWAAG Op dinsdag 6 mei vierden Riekend Dijkstra (84) en Jeltsje Dijkstra-Hofstee (84) uit Beetsterzwaag hun zestigjarig huwelijksfeest. Dertig gasten waren ’s middags uitgenodigd voor een feest in ’t Snack Bearske. Vooraf kwam burgemeester Francisca Ravestein het paar feliciteren.

In 1952 kregen Riekend en Jeltsje verkering. Na een bruiloft van een buurtgenoot in Beetsterzwaag fietste Riekend naar huis. “In buorjonge kaam my efternei fleanen en sei: Riekend do moatst my helpe.” Die buurjongen had twee meisjes bij zich, één van de twee was

Jeltsje. “En sa is it begûn.” Twee jaar hadden ze verkering. “Doe belle beppe. Se hie in buorkerij mei acht kij foar ús.” Riekend bedacht zich geen moment. Hij stapte op de fiets naar Lippenhuizen, de woonplaats van Jeltsje. “Ik ha har net iens frege om te trouwen”, het was meer een mededeling dat ze konden trouwen. Het stel trouwde en trok in de boerderij van beppe te Oldeberkoop. De boerderij van een oom aan de Beetsterwei kwam twee jaar later vrij. Het jonge echtpaar bedacht zich niet en verhuisde naar Beetsterzwaag. Dit werd hun plek gedurende

38 jaar. Het boerenbedrijf ging naar de jongste zoon over toen Dijkstra 59 jaar was. “We ha doe noch tweintich jier yn Beets op in pleats wenne.” Hier was volop ruimte voor de grote hobby: paarden en rijtuigen in vele soorten. Dijkstra verzorgde samen met de menclub van Beetsterzwaag vele aangename dagtochtjes voor gasten van Lauswolt. Inmiddels woont het echtpaar al weer tien jaar aan It Utein in Beetsterzwaag. Ze kregen drie kinderen: twee jongens en een meisje. Inmiddels zijn er acht kleinkinderen. “Mar fjouwer dêrfan ha we noch nea sjoen, dy wenje yn Australië.”

Feestweek Wereldwinkel Nieuwe speeltoestellen voor peuters in Ureterp. FOTO: SIETSE DE BOER

Speelterrein Hummelterp helemaal opgeknapt URETERP De voorbereidingen duurden wel twee jaar, maar dan staat er ook wat. Woensdag 14 mei om 14.00 uur wordt het nieuwe speelplein van peuterspeelzaal Hummelterp in Ureterp feestelijk geopend.

De oudercommissie van Hummelterp vond dat het peuterplein bij mfc De Wier wel toe was aan een opknapbeurt. “Maar dat dit twee jaar zou duren, hadden we ook niet verwacht”, legt voorzitter Inge Braam uit. Er moest eerst goed worden nagedacht over de inrichting. “Je kunt wel een nieuwe wipkip plaatsen, maar wat als je later bedenkt dat een boompje daar ook leuk zou

staan?” Ook was het wachten op goedkeuring van de plannen door onder andere Timpaan Kindercentra. “Het plein is nu wat groter. Een groenstrook, waar eerst alleen maar poep lag, is er bij getrokken en er is een nieuw hek geplaatst. Met een plein van 14 bij 24 meter zijn we best goed bedeeld.” De ouders wilden een uitdagende speelen leeromgeving creëren. En dat lijkt goed gelukt. Met een groot multifunctioneel speelhuis, een meerpersoons wipkip, een zand- en watertafel en felgekleurde jollebollen om op te zitten, liggen of hangen. Extra uitdaging krijgen de peu-

ters in een parcours tussen de beukenhagen door. En als de tank dan leeg is, kan er getankt worden bij het tankstation. “Met dat tankstation zijn we nog bezig. Dat wordt gemaakt van een plaat hout die op het fietsenhok komt.” In november vorig jaar werden de eerste toestellen geplaatst. Behulpzame ouders hielpen twee zaterdagen mee met diverse werkzaamheden. Het nieuwe peuterplein is financieel mogelijk gemaakt door Timpaan Kindercentra, het Coöperatiefonds van de Rabobank en Jantje Beton.

GORREDIJK De Wereldwinkel in Gorredijk gaat met veel nieuwe energie en plannen de toekomst in. Zowel het interieur als de collectie zijn de afgelopen maanden vernieuwd, met dank aan de inzet van circa veertig vrijwilligers. Vanaf zaterdag 10 mei, de World Fair Trade Day, organiseert de Wereldwinkel een feestweek met tal van activiteiten. Op bijna alle artikelen geldt deze week een kassakorting van 25%.

Maarten de Jong opent de feestweek zaterdag om 11.00 uur met aandacht voor eerlijk gemaakte voetballen. De eerste vijftien betalende klanten krijgen zaterdag bovendien een goed gevulde goodybag. ’s Middags is er een workshop cakepops maken. Maandag 12 mei, tijdens de Gordykster merk, kookt chef-

kok Kirby Jansen met fairtrade producten. Op dinsdag 13 mei is er een meditatieavond van Esmeralda Snoek, speciaal voor drukbezette vrouwen. Woensdag 14 mei heeft een ochtendprogramma voor peuters met verhalenvertelster Gerda Noordam en clown Jacob Adema. Op donderdagochtend 15 mei verzorgt Loekie Flentge van CreaUniek uit Gorredijk een workshop boekje maken van fair trade papier. ’s Avonds geeft Froukje Nijholt een lezing over ontwikkelingsprojecten in Nepal. Op zaterdag 17 mei leert activiteitenbegeleidster Kumari Welp mensen de mooiste dingen te maken van oude melken sappakken. Opgeven voor de activiteiten is wenselijk, op 0513-462034 of wereldwinkel@gorredijk-opsterland.nl.


Sa!

9

Lente Brocantedagen Voorjaar proeven en beleven. Dat kan zaterdag 10 en zondag 11 mei van 11.00 tot 17.00 uur op de boerderij ‘Logement It Foarhûs’ in Hemrik. De authentieke boerderij, waarvan het oudste gedeelte uit 1850 stamt, ligt aan de Compagnonsfeart op de Tjalling Harkeswei 68. In de boomgaard staat buiten brocante. Onder de appelbomen staan tafels en stoelen klaar om de smaak te proeven van het landleven met een kop koffie of muntthee met huis-

HEMRIK

gemaakte lekkernijen. In de boerderij vindt u een verzameling brocante die in jaren is verzameld. De bovenverdieping van de deel is ingericht met kasten gevuld met aardewerk, de tafels zijn versierd in voorjaarssfeer met fluitekruid en onder andere glaswerk. Stukjes nostalgie uit lang vervlogen tijden, een naaidoos, een oude naaimachine en kaartjes stopwol herinneren aan de tijd van weleer. Naast brocante uit Nederland is er ook brocante uit België en Frankrijk.

Gratis naar Di-Rect

Oerrock pakt dit jaar extra uit op de vrijdagavond, die traditioneel gratis te bezoeken is. Als speciale attractie komt Di-Rect op 30 mei naar Ureterp. De organisatie wil met de verrassende programmering meer publiek trekken op de vrijdagavond. “En hiermee willen we ook iets doen voor de mensen die er niet in geslaagd zijn een kaartje voor donderdag of zaterdag te bemachtigen’’, vertelt voorzitter Sietze Boonstra. De line-up voor de

URETERP

vrijdagavond stond sowieso al bol van de kwaliteit. Met de Fryske Troubadours, Exposure, Alice Springs, Weima en van der Werf, Given Horse, Blazuh, Blackish, Boys named Sue en Exposure. “Dit is het beste programma ooit voor de vrijdagavond. Een nieuwe impuls voor het festival.’’ Oerrock krijgt nog dagelijks verzoeken binnen voor kaarten voor de andere avonden, maar moet iedereen teleurstellen. De rest van het festival is al weken uitverkocht.

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

AGENDA WO 7 MEI 14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt, Evenemententerrein Te Nijenhuiswei

VR 9 MEI 15:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarskermis Marktplein

Vier avonden wandelen Sinds vijf jaar heeft Hemrik een eigen avondwandelvierdaagse. Met succes. Volgende week, bij de vijfde editie, doen ook scholen mee uit Lippenhuizen, Wijnjewoude en Ureterp. “Ik wandel heel graag met mijn gezin en vond het eigenlijk belachelijk dat we in Hemrik met zo’n mooie omgeving geen wandelvierdaagse hadden.” Astrid van de Wolfshaar is één van de initiatiefnemers van het evenement. Zij wil het graag anders doen. Naast grotere groepen schoolkinderen, hoopt ze ook vooral op veel individuele deelnemers.

HEMRIK

Dat de opzet is geslaagd, blijkt onder andere uit de interesse van scholen uit andere dorpen. Zij geven volgens Van de

Wolfshaar verschillende argumenten om in Hemrik mee te lopen. “Het scheelt dat wij met circa 500 deelnemers nog niet massaal zijn. Maar ook de tijd van het jaar speelt mee. Wij lopen al in mei, terwijl veel andere dorpen de vierdaagse in juni lopen. Dan hebben scholen ook al zoveel andere dingen te doen, met schoolreisjes en dorpsfeesten.” De vijfde editie van de wandelvierdaagse in Hemrik start op maandag 12 mei. Volgende week kan er op vijf avonden worden gelopen over vijf of tien kilometer. De deelnemers worden op vrijdagavond feestelijk binnengehaald. Deelname is nog altijd mogelijk. Opgeven kan tot dinsdag 13 mei via avondvierdaagsehemrik.nl.

Oneindige Van Oordts Mersken LIPPENHUIZEN Natuurliefhebbers kunnen vrijdag 9 mei hun hart ophalen door met een gids te wandelen door het natuurgebied Van Oorts Mersken tussen Terwispel, Lippenhuizen en Beetsterzwaag. De tocht gaat over zandkoppen, langs madelanden, blauwgraslanden en over dijkjes. Een afwisseling van besloten bosschages en prachtige vergezichten over het uitwaaierende beekdal scheppen een sfeer van oneindigheid. Tijdens de wandeling openbaart zich regelmatig een weidsheid naar het westen. Bij helder

weer is het dalen van de zon en het kleuren van de lucht volop te beleven. Tegen de avond laten de meeste vogels horen dat ze er nog zijn. Daardoor kun je het geluid van stilte goed horen. Dit zijn enkele ingrediënten die deze avondsfeerwandeling onvergetelijk kunnen maken. De wandeltocht start om 19.00 uur vanaf de uitkijktoren aan het Koningsdiep bij de parkeerplaats aan de westkant van de weg tussen de Trijehoek en Beetsterzwaag. Graag van te voren opgeven via 0513464064. Deelname: 3 euro.

3 Provinciënwandeltocht De zesde editie van de 3 Provinciënwandeltocht op zaterdag 10 mei voert door het oostelijk deel van Opsterland en Ooststellingwerf. De organisatie verwacht zo’n 2.500 deelnemers die wandelen langs Bakkeveen, Haulerwijk, Weperpolder, Haule, Waskermeer en Wijnjewoude. Jan van Dalen van de routecommissie: “Er zijn nieuwe rustpunten onderweg waar vrijwilligers zelf zorgen voor het stempelen en de catering.” De organisatie telt 57 vrijwilligers die zich onder andere bezighouden met parkeren, inschrijven, fotografie en de route. De routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer lopen door het natuurlijke gebied BAKKEVEEN

ten zuiden van het 3 Provinciënpunt bij Bakkeveen. Bij de start/finish in Bakkeveen zijn tal van activiteiten. De gehele opbrengst van de wandeltocht

komt ten goede aan KNGF Geleidehonden. Inschrijven voor de 3 Provinciëntocht kan nog via www.3wandel.nl.

19:00 UUR | LIPPENHUIZEN Avondsfeerwandeling Van Oordts Mersken

ZA 10 MEI 10:00 UUR | TERWISPEL Rommelmarkt on Tour, Us Doarpshus 11:00 UUR | HEMRIK Lente Brocantedagen Logement It Foarhûs Hemrik 11:00 UUR | LIPPENHUIZEN Moederdagfair, Piterkerk 11:00 UUR | GORREDIJK Opening Feestweek Wereldwinkel, Hoofdstraat 13:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarskermis Marktplein 13:15 UUR | NIJ BEETS Vaartochten Openluchtmuseum it Damshus 16:30 UUR | BAKKEVEEN 3 Provinciënwandeltocht 2014 Startlocatie Dúndelle 19:00 UUR | GORREDIJK Ladiesnight Kortezwaag Sport & Ontspanningscentrum Kortezwaag

ZO 11 MEI 11:00 UUR | HEMRIK Lente Brocantedagen Logement It Foarhûs Hemrik 13:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarskermis Marktplein

MA 12 MEI 09:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarsmarkt & Kermis Centrum 17:30 UUR | HEMRIK Avondvierdaagse Hemrik De Bining

DI 13 MEI 19:45 UUR | BEETSTERZWAAG Concert Shantykoor One More Day uit Beetsterzwaag Kantine Sporthal Revalidatie Friesland

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl.


Hét boek voor

Moeder! Leila Meacham

Rozen tegen inlevering van deze advertentie nú

 € 4,95 Planteyn boeken | Langewal 19 | Gorredijk 0513-461254 | www. planteyn.nl


Sa!

11

Moederdag: een Pluim voor drie sPeCiale moeders

Vanzelfsprekend, maar toch bijzonder De zorg voor een kind is er altijd, of de kinderen nu jong of oud zijn. Dat geldt voor alle moeders, maar in het bijzonder voor moeders van een kind met een beperking. Zelf vinden deze moeders de extra aandacht en de aanpassingen in hun dagelijks leven vaak heel vanzelfsprekend. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

BOUKJE WAGENAAR UIT TERWISPEL:

‘Amy hat in sterke wil’ TERWISPEL Met haar caddy, een loophulpmiddel, komt Amy Wagenaar (3) uit Terwispel bijna overal waar ze maar wil. Met moeder Boukje (36) en broer Ryan (6) naar de peuterspeelzaal in het dorp, spelen met de kinderen in de buurt of dwars door het huis. Ze kan alleen niet staan.

de ouders in de gaten dat er iets niet goed zat. Binnenkort worden Amy’s benen ingespoten met botox om de spanning van de spieren te halen. Zo kan ze samen met de fysiotherapeut beter oefenen in de hoop dat ze straks met een rollator kan lopen. “Amy hat in sterke wil, dêr komt se fier mei.”

Door zuurstofgebrek tijdens de zwangerschap of geboorte werd Amy spastisch. “Doe’t se in jier wie koe se noch net krûpe, stean of sitte.” Toen kregen

Amy weet wat ze wil, maar toch vraagt haar handicap van de ouders de nodige tijd en inspanning. Bij het naar het toilet gaan en het douchen is hulp no-

Erik, Amy, Ryan en Boukje Wagenaar

dig. “Se kin sels oan de hân de trap op rinne, mar der by del slagget noch net.” Moeder Boukje werkt drie en een halve dag per week en vader Erik heeft een middag per week ouderschapsverlof. Een dag per week gaat Amy naar pake en beppe, de overige tijd naar de vaste oppas Corina Agricola. Sinds ze twee

jaar is gaat Amy drie dagdelen per week zelfstandig met de taxi naar de Therapeutische Peutergroep in Beetsterzwaag. Dat vindt ze geweldig, maar de ene ochtend per twee weken, als ze naar juf Grytsje op de peuterspeelzaal in haar eigen dorp gaat, is helemaal prachtig.

Sylvia, Tim en Anton Holleboom

Ton, Jelmer, Willem en Willy van den Bosch

SYLVIA HOLLEBOOM UIT BAKKEVEEN:

WILLY VAN DEN BOSCH UIT LIPPENHUIZEN:

BAKKEVEEN Huize Holleboom kent een strak ritme. Moeder Sylvia (55) of vader Anton (62) openen ’s morgens om tien voor zeven de gordijnen bij zoon Tim (28). De thuiszorg zorgt voor het uit bed halen, wassen en aankleden. Rond half negen brengen vader of moeder Tim naar Visio De Brink te Vries waar hij in de kaarsenmakerij werkt. ’s Middags om kwart voor drie halen ze hem weer op.

LIPPENHUIZEN Jelmer van den Bosch (18) heeft op de boerderij van zijn ouders alle ruimte. De ziekte van Duchenne, een spierziekte, weerhoudt hem niet van ritjes met de quad, zitmaaier en mini-shovel. “Wy ha echt mazzel mei al dy romte om de doar”, vindt moeder Willy (46).

‘Een hele lieve jongen’

Tim is lichamelijk en verstandelijk beperkt met als bijkomende handicaps slechtziendheid en epilepsie. “De thuiszorg komt alleen doordeweeks in de ochtend. ’s Avonds en om het weekend zorgen we zelf voor Tim.” Badderen, met de tillift in bed tillen, eten geven, verschonen. De dagelijkse dingen vergen tijd en vaak lichamelijke inspanning. “Maar Tim is een hele lieve jongen, daarom houd je het vol.”

Sylvia en Anton proberen Tim met hulp van thuiszorg en twee oppasdames zo lang mogelijk thuis te laten wonen. “We hebben een enthousiaste oppas van 76. Als zij ‘s avonds oppast, brengt de thuiszorg Tim naar bed. Ook met onze 27-jarige oppas klikt het enorm. Als Tim niet gehandicapt was, zou je denken aan een flirt.” Sylvia Holleboom is een bezige bij. Naast de verzorging van zoon Tim en de mantelzorg voor haar 88-jarige vader, werkt ze als vrijwilliger in de bibliotheek van Marum, bij het Toeristisch Informatie Punt Bakkeveen en is ze actief bij de Vrouwen van Nu. Tot vorig jaar liep ze veel collectes in het dorp. “Maar nu we sinds september Tim zelf van en naar Vries moeten brengen, ben ik daarmee gestopt.”

‘Net sterk, wol slim’

Jelmer wordt thuis bijna volledig door zijn moeder en vader Ton (49) verzorgd. De thuiszorg komt vier keer per week voor het douchen. “Dat kin je as mem net mear sels dwaan by in puber”, vinden moeder en zoon. Jelmer kan nog net staan, maar lopen gaat niet. Zittend op de rollator scheurt hij echter door het huis, een prima manier om te komen waar hij wil. “Wa’t net sterk is, moat slim wêze”, lacht Willy. Willy en Ton worden zich steeds bewuster van hun situatie. “In freondin-

ne sei ris dat it mei gruttere bern hieltyd makliker wurdt. Doe foel by my it kwartsje: by ús is dat krekt oarsom.” Toch gaan ze gewoon op vakantie, op visite en logeren bij opa en oma of pake en beppe. Jelmer zit in het laatste jaar van School Lyndensteyn. “Hy rint stage by ús op de buorkerij.” Zo kan hij grasmaaien en hielp hij bij het opruimen van omgewaaide bomen. Maar de quad blijft favoriet. Moeder Willy werkt twee dagen per week in het ziekenhuis als transferverpleegkundige. Vader Ton heeft samen met zijn broer de boerderij. Familie naast de deur is gemakkelijk: “As wy in kear fuortgean, kin buorman oppasse. Troch gebrûk te meitsjen fan Facetime kin Jelmer kontakt mei syn omke lizze as er help nedich hat.”


                      

         



 











     

  







 




Sa!

13

Bouwen aan de toekomst van De Skâns

De huiskamer van Gorredijk De Skâns leeft weer, of beter gezegd nog steeds. In een nieuwe stichting met een nieuwe directeur. Harry Koning was verbaasd over wat hij in Gorredijk allemaal tegenkwam. “De Skâns is redelijk uniek. Dat waar veel gemeenten naar op zoek zijn, staat hier al. Alleen ziet niet iedereen dat.”

TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK De Skâns in Gorredijk heeft weer een crisis overleefd. Na een faillissement, november vorig jaar, is de exploitatie sinds 1 april ondergebracht in een nieuwe stichting. Harry Koning is de nieuwe directeur. Hij benadrukt dat De Skâns niet is overgenomen en dat er ook geen doorstart is. “De oude failliete stichting staat hier helemaal buiten. Het gebouw De Skâns, inclusief de inventaris, is eigendom van de gemeente Opsterland. De nieuwe stichting gaat met de gemeentelijke subsidies De Skâns exploiteren. In het bestaande gebouw, met de aanwezige inventaris en met de huidige medewerkers.”

Maar de exploitaite is nu wel in handen van een commerciële partij. Koning: “Dat denken veel mensen, maar dat is niet zo. Wij zijn een stichting, dus zonder winstoogmerk. De nieuwe stichting valt onder de moedermaatschappij Stichting Culturele Ondernemingen Nederland (SCON). Met Ateliers Majeur Centrum voor de Kunsten heeft SCON eenzelfde constructie. De Skâns en Ateliers Majeur staan verder helemaal los van elkaar. Al is het misschien wel verwarrend dat ik van beide stichtingen directeur ben. Maar die petten kan ik goed gescheiden houden.” De Skâns zat een half jaar in faillissement. Wat voor periode was dat? Henk de Jong, horecaman en het laatste jaar tijdelijk manager: “Er is schade, zeker voor de medewerkers die te maken kregen met veel onrust en

onzekerheid. Ook de huurders wisten niet waar ze aan toe waren. Bovendien viel het faillissement in de drukste periode van het jaar. Die inkomsten zijn we kwijt. Al met al niet goed voor het imago.” Toch kreeg De Skâns in deze periode ook veel steun. Een warm bad? De Jong: “Zeker, maar dat was meer een reactie op de plannen om De Skâns te slopen en elders in een MFA onder te brengen. De steun voor De Skâns in het dorp is breder dan we weleens hebben gedacht. De gunfactor is vorig jaar ook al gegroeid. Na het vertrek van de vorige directeur hebben we samen de schouders eronder gezet. We hebben laten zien dat we meer kunnen met minder geld. De eerste resultaten waren er ook al, met een stijging van tien procent in de verhuur. Tot er ineens een faillissement was.” Wat valt u als nieuwkomer op aan De Skâns? Koning: “In De Skâns ontmoet alles en iedereen elkaar. Dat zie je als buitenstaander, maar voor mensen uit Gorredijk en omgeving valt dat misschien niet eens meer op. We gaan naar een participatiesamenleving. Dan moeten mensen elkaar ontmoeten. Dat gebeurt al heel lang in De Skâns. Alle ingrediënten voor een participatiesamenleving zijn hier aanwezig. Alleen kunnen we die ingrediënten wel beter benutten. We willen de huiskamer van Gorredijk en omgeving zijn. Je vindt hier alles. Ouderen, jongeren, cultuur en sport.”

Harry Koning en Henk de Jong FOTO: SIETSE DE BOER

Is dat zo uniek? Dat gebeurt toch ook op andere plekken? Koning: “Alle gemeenten willen wel zo’n voorziening waar sport, welzijn en cultuur onder één dak zitten. Ze maken allemaal plannen om aan de Haagse eisen te kunnen voldoen. Hier is het al voor elkaar. Bovendien zijn er in den lande genoeg voorbeelden waar allerlei organisaties wel bij elkaar in een gebouw zitten, maar waar ze niet samenwerken. Hier is het net andersom. De partijen werken al samen, maar het gebouw kan wel beter. Het staat buiten kijf dat de ruimtes en de inventaris wel aan vernieuwing toe zijn.” Moet dat op de huidige plek of kan dat ook bij de BHS? “De Skâns is een soort plein waar mensen elkaar ontmoeten. Daar past het onderwijs prima bij. Inhoudelijk liggen daar ook veel kansen. Wat voor gebouw je daaromheen zet en op welke plek, dat is aan de gemeente. Kort gezegd: de stenen zijn bijzaak. Stenen moeten zeker niet de reden zijn om

hier te blijven, het moet om de inhoud gaan. Dat kan ook in een MFA bij de Burgemeester Harmsma School. Maar in de ontmoetingsplek is sport wel een belangrijke factor.” Wat gaat er op korte termijn veranderen? “Weinig. We maken nu plannen voor volgend jaar. Het is hier geen Lawei en ook geen Posthuis. Dat hoeft ook niet. We gaan volgend seizoen wel krachtiger cultuur programmeren, waarbij we anders en verder willen kijken. Met meer voorstellingen toegespitst op de wens van het publiek. Er komt een klankbordgroep waar we draagvlak gaan peilen. Het bedrijfsleven krijgt van ons bezoek; we willen meer ruimtes commercieel gaan verhuren. Ook gaan we de banden aanhalen met de bestaande huurders. Wat kunnen we beter en wat kunnen we doen om de huiskamer van Gorredijk te zijn.”

Harry Koning Harry Koning (53) woont in Nijemirdum, is getrouwd en vader van vijf kinderen. Na zijn studie piano en operazang in Zwolle en Maastricht werkte hij 12 jaar in de Duitse opera- en musicalwereld, onder andere in Aken, Keulen en Mönchengladbach. Na een sabbatical werkt hij al weer meer dan 15 jaar in de Nederlandse kunstensector. Na Lelystad, Epe, Heerde en Arnhem werkt hij sinds 1 februari van dit jaar bij Ateliers Majeur in de gemeenten Opsterland en Heerenveen en sinds 1 april als directeur van De Skâns in Gorredijk.


Fiesta de la moda met ijs, tapas en zomerdeals Trakteer uzelf op een onvergetelijke mode-ervaring. Geniet van Fiesta de la Moda, onze winkel is in Spaanse sferen. We delen ijs uit, hebben zomerse modeaanbiedingen, events en een bijzondere tapasproeverij in ons Grand Fashion Café. Fiesta de la Moda duurt tot en met zaterdag 17 mei, het wordt genieten.

Een greep uit de aanbiedingen Model Links

Top Geisha div. kleuren van € 49,95 nu € 35,Jeansjasje Geisha olijf, wit van € 79,95 nu € 59,Short Object olijf, wit van € 49,95 nu € 35,Enkellaarsje Post xchange zwart, beige, taupe van € 89,95 nu € 59,-

Agenda Vanavond

Woensdag 7 mei Extra koopavond met flamenco optreden Woensdag 7 mei kunt u extra lang modeshoppen, we zijn geopend tot 21.00 uur. Laat u ‘s avonds verrassen door een Spaanse flamencodanseres begeleid door livemuziek.

Model Rechts

All-in One Aaiko van € 89,95 nu €

65,-

Kijk voor meer aanbiedingen op rinsmafashion.nl

Dinsdag 13 mei Select Classic dag Modeflitsen geshowd door mannequins

Met o.a. de volgende modemerken: Betty Barclay, Gerry Weber, FrankWalder, Qui, Marccain en Gardeur.

Zaterdag 17 mei Paella proeverij buiten

RINSMA FASHION PLAZA

van harte welkom RINSMA FASHION PLAZA | LIJNBAAN 10 GORREDIJK | WWW.RINSMAFASHION.NL


Sa!

15

Wispolia gaat de bakens verzetten. Ambitie en gedrevenheid zijn geen vieze woorden meer in Terwispel. Niet dat de club plots droomt van ererondes op een platte kar. “Maar de gezapigheid moet eruit.”

Maarten de Jong nieuwe trainer Wispolia

Einde aan gezapigheid TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER TERWISPEL Nog een paar weken en dan kan er eindelijk een streep onder het seizoen 2013/2014 voor de voetbalclub uit Terwispel. Het was weer een sportief teleurstellende jaargang, met slechts één zege. Die winstpartij zorgde er overigens wel voor dat Wispolia niet als laatste gaat eindigen in de vijfde klasse. Die twijfelachtige eer gaat naar Blue Boys uit Nij Beets.

Maar voor voorzitter Henk de Jong kan het nieuwe voetbaljaar niet snel genoeg beginnen. Want Wispolia wil het imago van suffe standaard vijfdeklasser – en voor de herindeling van de KNVB, met automatische ‘promotie’, zelfs zesdeklasser – snel van zich afwerpen. “We hebben dit jaar aardig wat media-aandacht gehad, zelfs van Voetbal International. Maar natuurlijk niet omdat we het zo goed deden. Dat moet anders.”

Wispolia, uit 1955 en met iets minder dan tweehonderd leden, moet weer een aantrekkelijke club worden, aldus de preses. Een vereniging waarmee ook iedereen in het dorp zich wil associëren. “We willen dat Wispolia weer een positief gevoel opwekt bij Terwispelers. Dat iedereen erbij wil horen, omdat ze het gevoel hebben dat de club iets van hen is. Dat ze er met trots over praten.”

Maarten de Jong

Om die frisse uitstraling te bewerkstelligen is Maarten de Jong aangetrokken als trainer/coach. De ex-prof van sc Heerenveen moet voetballers en publiek weer enthousiast krijgen. Foppe de Haan werd geraadpleegd over de kwaliteiten van zijn vroegere pupil. Henk de Jong: “Foppe maakte toen echt reclame voor Maarten. We waren er direct van overtuigd dat hij precies is wat we nodig hebben.” Want inmiddels is de voormalig mister Heerenveen al druk aan het werk bij Wispolia,

mede door het voortijdige vertrek van coach Okke van der Kamp. De Jong heeft de eerste selectie onder zijn hoede en geeft daarnaast clinics aan de jeugdtrainers van Wispolia, dat vanaf de C-junioren onder de naam WTTC een samenwerkingsverband heeft met THOR en Tijnje. Maarten de Jong geniet van zijn eerste weken in Terwispel. “Er hangt hier een geweldig sfeertje. De mensen zijn vriendelijk en enthousiast, ondanks alle sportieve tegenslag. En ik moet zeggen dat het na de training ook erg gezellig is.” Al is dat natuurlijk niet waarvoor de voormalige kilometervreter naar Wispolia is gekomen. “Deze club wil een andere weg inslaan en daar help ik graag bij. Een groep mensen enthousiast krijgen past bij mij. Dat is wat ik het liefste doe.”

Beperkingen

Maar ook Maarten de Jong loopt natuurlijk tegen de beperkingen aan waar Wispolia nu eenmaal mee te maken heeft. “Kijk, nu staan er op zondag soms maar elf jongens op het veld. Geen wissels dus. Nou, dan kun je allemaal hard werken, maar dan kom je in de problemen.” Hij hoopt na de zomer dan ook te beginnen met een selectie van zestien of zeventien spelers. Een paar doorgeschoven junioren plus enkele spelers van buitenaf. “Met zo’n groep kun je doorontwikkelen. Gerichter trainen, spelers beter maken. En of je dan uiteindelijk bovenin meedoet of lekker in de middenmoot, dat maakt niks uit. Als er maar elke training of wedstrijd voetbalplezier is. En uiteindelijk komen de resultaten dan vanzelf, is mijn overtuiging.” Wispolia wordt dus opgepoetst. “We willen weer echt iets betekenen in het dorp én de directe omgeving”, al-

dus Henk de Jong. “En het zou mooi zijn als de komst van Maarten, samen met onze toekomstvisie, spelers prikkelt om hier te gaan voetballen.”

Dorp moet helpen

Bescheiden zullen ze echter altijd blijven op sportpark De Pûster. “We hebben niet de illusie dat we straks ineens gaan meedoen om de bovenste plaatsen. Ik zou het zelf mooi vinden als we op de lange termijn ooit eens de vierde klasse halen”, aldus de voorzitter, die de functie in 2013 als waarnemer op zich nam, maar inmiddels de vaste eerste man van het verenigingsbestuur is. En eigenlijk zou dat toch moeten kunnen, denkt hij. “We hebben in dit dorp altijd goede sporters gehad. Ook nu nog. En LDO heeft het destijds als dorpsclubje toch ook heel ver geschopt in het landelijke korfbal.” Zo ver hoeven de ambities van Wispolia niet te reiken natuurlijk. “Maar de gezapigheid moet eruit”, besluit De Jong. “Het dorp moet ons daarbij helpen, maar wij zullen Terwispel daar wel van moeten overtuigen. Ik hoop dat we daar met zijn allen in slagen. Maar ik heb het gevoel dat we, nu de eerste dingen geregeld zijn, nog veel meer voor elkaar kunnen krijgen.”


DAN ZIT JE GOED!

www.easysit.nl

Leeftijdskorting! €5,- korting per levensjaar bij aankoop van een Easysit!* u! n r e e t i f o r P en! Nog 4 dag D52

A500

S52

S51

S53

D100

A500

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

MEI

MEI

MEI

MEI

7

10.00 - 17.30 uur

8

10.00 - 17.30 uur

9

10.00 - 17.30 uur

10

10.00 - 17.00 uur

* niet geldig i.c.m. andere acties

• Relaxstoelen op maat • Sta-opstoelen op maat • Comfortbanken op maat Indien u minder mobiel bent, kunt u gebruik maken van één van de onderstaande opties:

Gratis demo thuis

Gratis taxiservice

Bel ons op 088-6220220 om een gratis afspraak te maken Zitcomfort bevordert de gezondheid. Wij zorgen voor optimaal zitcomfort.

Bezoek één van onze showrooms: YMKERSSTRJITTE 32 9251 EM BURGUM Tel: 088 - 6220 220 E-mail: info@easysit.nl

SMIDSSTRAAT 5B Tegenover 8601 WB SNEEK Restaurant De Stolp Tel: 088 - 6220 220 E-mail: sneek@easysit.nl

VANAF LEEUWARDEN (N355): Op kruispunt Quatrebras rechts richting Burgum. Vierde verkeerslichten linksaf (W.M. Oppedijk van Veenweg). Vijfde straat rechts is de Ymkersstrjitte. U vindt ons na 150 meter aan uw rechter zijde.

VANAF HEERENVEEN (A7): Richting Afsluitdijk, neem afslag 20 ‘Hemmen-A7’, einde afrit rechtsaf, op de rotonde rechtsaf, neem de derde straat links, u vindt ons na 250 meter aan uw linker zijde, tegenover restaurant De Stolp.

VANAF DRACHTEN (N356): Richting Burgum, na de brug eerste afslag rechts (W.M.Oppedijk van Veenweg). Vijfde straat rechts is de Ymkersstrjitte. U vindt ons na 150 meter aan uw rechter zijde.

VANAF AFSLUITDIJK (A7): Richting Heerenveen, neem afslag 20 ‘Hemmen-A7’, einde afrit linksaf, op de rotonde rechtsaf, neem de derde straat links, u vindt ons na 250 meter aan uw linker zijde, tegenover restaurant De Stolp.

Openingstijden Burgum en Sneek: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur en buiten openingstijden op afspraak: tel. 088 - 6220 220


POLDERHOOFDKANAAL: VEEL INITIATIEVEN

Extra banen vooral op termijn Ondernemers in Nij Beets vierden een feestje, toen begin dit jaar duidelijk werd dat het Polderhoofdkanaal nu definitief open gaat. Voor de rechter was de aangekondigde extra werkgelegenheid een belangrijk argument. Sa! peilt de vorderingen. Tot januari 2014 procedeerden tegenstanders tegen het heropenen van het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop. Zij zien veel geld en natuur verloren gaan. Voorstanders zien

NIJ BEETS

vooral economisch perspectief. Zij overtuigden de Raad van State ervan dat heropening extra banen oplevert, misschien wel meer dan honderd. Concrete initiatieven zijn er in het dorp genoeg. Er is volop enthousiasme, ondernemingszin en kennis van zaken. En realiteitszin, dus geen grote beloften, maar bescheiden wensen en dromen. Ook wat betreft het aantal banen. Over tien jaar is de rekening pas op te maken. TEKST: JEROEN TOLLENAAR FOTO’S: SIETSE DE BOER

MET PRAAM VAN GALERIE NAAR ATELIER

Anders kijken

“Nu is het moment er om verbinding te leggen tussen Galerie Aepos en Atelier Op ‘e Romte. Een opstap naar onze samenwerking, waarin de letterlijke verbinding – die over het water – een hoofdrol zal spelen.” Aan het woord is Anko Postma, samen met zijn vrouw Esther eigenaar van Galerie Aepos en Aepos Carrière Counseling. Marieke van Leeuwen, eigenaresse van Atelier Op ‘e Romte, vult aan: “We kijken ook verder vooruit en zijn al met plannen bezig voor 2018, als Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa is.” De hamvraag: levert dit banen op? Volgens Anko, ook voorzitter van Plaatselijk Belang, ontstaan er allerlei initiatieven, wordt er gebroed op mooie plannen en leeft het enorm in het dorp. “Maar in deze economisch lastige tijd gaan ondernemers natuurlijk niet direct investeren. Aepos heeft net iemand in dienst genomen om de markt te verkennen en bewerken. Dat is 0,8 fte.” Marieke rekent voor zichzelf een halve fte. Voor het managen van de nog aan te leggen keramiektuin en het ontvangen van gasten, al dan niet in samenwerking met Aepos. Aepos coacht groepen mensen vanuit de oude Rabobank. Ze laten mensen onder andere anders naar de dingen kijken. Dat is ook de functie van de kunst van Marieke. Anko: “Hoe mooi is het als we hier een ochtend werken met een groep, dan in een praam stappen, in een theetuin lunchen en daarna naar Galerie Op ‘e Romte varen om daar een middagprogramma te doen. Ik zie dat helemaal zitten.”

ZORGBOERDERIJEN WERKEN SAMEN

Rolstoelboot

Twee zorgboerderijen, één plan en meerdere partijen die er baat bij hebben. Dat klinkt perfect. Het plan – nog in de oriëntatiefase, benadrukt Hester Dijkstra van Zorgboerderij De Ripen – behelst een boot, geschikt voor mensen met een beperking, met aanlegmogelijkheid bij Zorgboerderij ‘t Boerehiem. Hans Tolsma van ’t Boerehiem over zijn ideaalbeeld: “Een boot waarmee maximaal vier rolstoelers en hun begeleiders zelf kunnen varen. Elektrisch aangedreven, met een zonnepaneeltje om onderweg de accu bij te laden, afgebouwd door Stichting Boat in Donkerbroek. En een klein botenhuisje met zonnepanelen.” De gebruikers zijn niet alleen de huurders van de appartementen op ’t Boerehiem, maar ook cliënten van de beide zorgboerderijen, mensen uit het dorp, mensen uit de Boppeslach en hun netwerk, cliënten van Revalidatie Friesland en Talant en mindervalide bezoekers van ’t Damshûs. Om fondsen te werven, werkt De Ripen onder een stichting. Hester is secretaris en heeft goede hoop om de boot bij de opening van het Polderhoofdkanaal in de vaart te kunnen nemen. De eerste contacten met een fonds verlopen positief. Kortom: alle ingrediënten voor een geslaagd project. Maar of het extra werkgelegenheid oplevert?

VERHUUR EN ONDERHOUD

De vaart erin

Regio profiteert

Willem Popkema is beter bekend als De Bandenboer. Zijn plan: een botenverhuurbedrijf met een tankstation en een soort ANWB te water. Dit doet hij samen met Tjalke Stoelwinder van A.S.T.-Machines, die er de verkoop en onderhoud van buitenboordmotoren aan koppelt. Het dealerschap van een bekend merk is al binnen. Tjalke: “Achter de schermen staat alles startklaar. Nu het kanaal definitief doorgaat, komt de vaart erin, letterlijk en figuurlijk. Ondernemers zoeken elkaar op en praten erover. Zo van: ‘als jij dit stukje doet, pak ik dat stukje, en met elkaar zijn we weer een heel stuk verder’.” Wat werkgelegenheid betreft, is Tjalke duidelijk: “Eerst maar eens zien.” Hij verwacht niet direct mensen in dienst te moeten nemen. Toeristen die zijn boten huren, stuurt Willem met plezier door naar het museum, het café, de Spar enzovoort. Het liefst ziet hij Duitsers met dikke kruisers en dito portemonnee komen, maar die passen niet onder de bruggen door. Toch gelooft hij in een florerende business. “Het móét wel meer werk opleveren, maar hoeveel meer? Nog geen idee.”

Het project rond de Veenvaart in Drenthe is groter, maar vergelijkbaar met het Polderhoofdkanaal. Toevallig woont de bij de provincie Drenthe als projectleider werkzame Willem Paas in Opsterland. Hij volgt de ontwikkelingen rond het Polderhoofdkanaal dan ook met meer dan gemiddelde interesse. Op Sa24.nl vertelt hij wat de Veenvaart, een jaar na opening, doet met de regio. En dat is niet mis.


ALBERT HEIJN GORREDIJK

AH NEDERLANDSE WITTE ASPERGES Zak 500 gram. Actieprijs per kilo 5.32

JACKPOT 33% KORTING = 1.33

3,99

Pak 100 gram Actieprijs per kilo 20.00

JACKPOT 33% KORTING = 1.00

6,99

4.66

Net 2 kilo Actieprijs per kilo 0.87

AH RUNDERTARTAAR JACKPOT 2 OF 4 STUKS 33% KORTING = 1.26 Bijv. 4 stuks

Bijv. Boys vs. girlsss Per pak

1,25

0.83

Vers uit eigen oven Bijv. spelt. Per heel brood

JACKPOT 33% KORTING = 0.83

AH EXTRA ZACHT & EXTRA STERK TOILETPAPIER 4-laags Voordeelpak 16 rollen

5,99

3.99

COCA COLA EN JACKPOT FANTA LITERFLESSEN 33% KORTING Alle varianten. Per fles.

= 0.50

1,51

1.66 JACKPOT 33% KORTING = 0.42

Bijv. schaal 900 gram Actieprijs per kilo 4.44

JACKPOT 33% KORTING = 2.00

4.00

2,49

2.53 DUBBELFRISSS PAKKEN 1.5 LITER

ALLE AH STEVIGE BRODEN

AH SHOARMA 500 of 900 gram

6,00

1.73

3,79

JACKPOT 33% KORTING = 2.33

JACKPOT 33% KORTING = 0.86

2,59

Per schaal

2.00

12 flesjes a 0,3 liter Max. 6 kratten per klant

Per zak

0.99

3,00

BRAND KRAT

AH HAND SINAASAPPELEN

JACKPOT 33% KORTING = 0.50 Eikenbladsla, rucola of krulsla

1,49

2.66 AH GEROOKTE ZALMFILET

AH SLAMELANGES 75-100 GRAM

1.01 JACKPOT 33% KORTING = 2.00

ROBIJN WASMIDDELEN Alle varianten. Bijv. color capsulus. Zak 16 stuks

6.71

4.47

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN GORREDIJK HOFLAND 6 • AANBIEDINGEN GELDIG T/M 10-05-2014 WWW.AH.NL/AANBIEDINGEN • OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 08:00 - 21:00 UUR

JACKPOT 33% KORTING = 2.24

Sa! week 19 2014