Page 1

Sa!

Woensdag 16 april 2014 Jaargang 1 Nummer 2 www.sa24.nl

kijkt anders

LDODK ZOEKT MEER RUST PAGINA 15

ONDERWIJS

OMGEVING

CULTUUR

DE FOARIKKER IN GEVAAR

KOEPELBOS IN ERE HERSTELD

PASSIE VOOR BACH

CBS De Foarikker in Siegerswoude wordt in haar voortbestaan bedreigd door te weinig leerlingen. Het bestuur zoekt naarstig naar oplossingen.

Dankzij een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en het dorp Oldeberkoop, krijgt het Koepelbos een metamorfose. Het originele park wordt weer in ere hersteld.

De Matthäus Passion van Bach brengt in de week voor Pasen veel mensen in vervoering. Maar wat is de magie van dit eeuwenoude muziekstuk? De leden van het koor Vocalibre vertellen over hun beleving.

PAGINA 17

PAGINA 19

PAGINA 3

Huis van de week

P.W. JanssenWeg 37 Jubbega Vraagprijs  375.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Sa!

3

Laatste sChool in SieGerswouDe heeFt het Moeilijk

Leerlingentekort Het zijn cruciale maanden voor de christelijke basisschool De Foarikker in Siegerswoude. De school telt nog 24 leerlingen, maar zoals het er nu uitziet zijn daar aan het begin van het nieuwe schooljaar nog maar 17 van over. Het bestuur zoekt naar oplossingen. TEKST: AREND WANINGE

FOTO: SIETSE DE BOER

SIEGERSWOUDE Een opvallend artikel in de meest recente dorpskrant van Siegerswoude. Het is volgens de schrijvers geen noodkreet, geen vraag en ook geen verzoek. Maar het is wel een oproep om na te denken over hoe het verder moet met de laatste basisschool van het dorp. “Wy wolle âlders net direkt freegje om harren bern nei De Foarikker te bringen. Dat giet fuortdaliks ten koste fan oare skoallen. Mar wy wolle it doarp wol in spegel foarhâlde”, vertelt Anneke Atsma, voorzitter van het schoolbestuur.

De situatie is helder. De Foarikker telt 24 leerlingen, waarvan er ook nog zes van buiten het dorp komen. Acht leerlingen zitten in groep 8 en verlaten de school dus deze zomer. Daar staat maar één nieuwe leerling tegenover. De school begint dus, als er niets verandert, na de zomervakantie met 17 leerlingen. Dat is volgens Atsma eigenlijk te weinig. De schommelingen zijn te groot. Bovendien gaat het kleine aantal leerlingen ten koste van het sociale leerklimaat op de school, het van elkaar en met elkaar leren. “Dêr krije wy no al opmerkingen oer.”

Vrij baan voor rolstoelen BEETSTERZWAAG Het was zaterdag direct lekker druk op het net geopende rolstoelpad in Beetsterzwaag. Het drie kilometer lange betonpad is anderhalve meter breed en dat is volgens Liesbeth van Berkel, één van de initiatiefnemers, voldoende om twee rolstoelen elkaar te laten passeren. “Het is jammer dat er eerder berichten zijn verschenen dat dit niet het geval is. Het kan echt en bovendien zijn er ook nog bredere passeerstroken voor het geval dat twee hele brede scootmobielen elkaar tegenkomen.” De aanleg van het pad kostte 160.000 euro, bijeengebracht door dertien fondsen.

“Beetsterzwaag heeft vijf instanties voor mensen met een beperking. Dan is dit pad echt een aanwinst. Het is niet alleen geschikt voor rolstoelen, maar ook voor kinderwagens en voor bijvoorbeeld mensen met een zichtbeperking.” Burgemeester Francisca Ravestein opende het pad zaterdag samen met baron Van Lynden namens de Cornelia-Stichting.

SA24.NL Sa! was bij de opening. Kijk voor de beelden op sa24.nl

Buiten het dorp

Siegerswoude telt veel meer kinderen. Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd ligt boven de honderd. Daarvan zitten er dus maar achttien op De Foarikker. De overige kinderen gaan naar basisscholen buiten het dorp. Het artikel in de dorpskrant benadrukt dat iedereen daar ook vrij in is. De bestuurders van De Foarikker respecteren ieders keuze. Maar de gevolgen treffen wel het hele dorp. Het is nog niet zo lang geleden dat de openbare basisschool in het dorp de deuren sloot. Plannen om de openbare en bijzondere basisschool samen

FOTO: SIETSE DE BOER

Weinig reactie

De oproep in de dorpskrant maakt ook duidelijk wat de toekomst is, wanneer er niets verandert. “Geen enkele basisschool in een dorp kan blijven bestaan als negentig procent van de kinderen el-

ders een school bezoekt.” De reacties op de oproep vallen Atsma tegen. “It binne der net sa’n soad. Wy hiene rekkene op mear.” Grote vraag: hoe nu verder? Het bestuur studeert niet langer op mogelijkheden om nieuwe leerlingen te vinden. Een intensieve zoektocht is voorbij. Om een zelfstandige school te houden zijn er 10 tot 15 nieuwe leerlingen nodig en die zijn er op korte termijn niet. Het schoolbestuur is nu vergevorderd in gesprek met een andere christelijke school. De definitieve beslissing valt binnenkort.

Koopzondagen niet even snel geregeld In de eerste raadsvergadering van de nieuwe Opsterlandse gemeenteraad, afgelopen maandag, kwamen de veelbesproken koopzondagen direct aan bod. Een voorstel om de ondernemers vanaf nu maar de vrije hand te geven, maakte echter geen schijn van kans. BEETSTERZWAAG Raadslid Klaas de Boer van BAS zag zijn kans schoon. In de verkiezingsstrijd hadden bijna alle partijen aangegeven meer koopzondagen toe te willen staan. Waarom dan maar niet direct geregeld? Dan kunnen de ondernemers, bijvoorbeeld de tuincentra, er nog dit voorjaar van profiteren. In een motie vroeg De Boer het college met de ondernemers in overleg te gaan en niet te handhaven totdat er een nieuwe regeling is. Met andere woorden: ondernemers krijgen de vrije hand.

Dat laatste was direct tegen het zere been van de burgemeester. “Het college moet het huidige beleid uitvoeren en dus ook toezien op het naleven van de winkeltijden.” Ze piekerde er dan ook niet over om te gedogen. Het nieuwe rolstoelpad in gebruik.

te laten werken kwamen niet van de grond. “De sluting fan de iepenbiere skoalle hie ús mear learlingen opsmite kinnen, mar dat is sa net.” Atsma zat ten tijde van de discussie over de brede school niet in het bestuur, dus spijt van de beslissing kan ze niet hebben. “Mar ik fyn it wol spitich dat der doe gjin oare keuzes makke binne.”

Hoewel de meeste fracties in principe voorstanders van verruiming van de zondagsopening van winkels zijn, ging het voorstel van De Boer de meeste andere raadsleden te kort door de bocht. Algemene mening: waarom niet een paar weken wachten, dan ligt er een nieuw coalitieakkoord en dan zien we wel verder. De Boer besloot daarop de motie in te trekken. In de discussie bleek dat de verruiming van de zondagsopening nog niet zo eenvoudig ligt, als wel wordt gedacht. Met uitzondering van de ChristenUnie en het CDA waren en zijn alle raadsfracties voor verruiming. Maar hoe dat te regelen is nog lang niet helder. Het is wel duidelijk dat een groep ondernemers fel voorstander is van koopzondagen. Maar er zijn ook ge-

noeg bedrijven die daar, om verschillende redenen, juist tegen zijn. En de gemeenteraad wil beide groepen graag bedienen. Het prikkelde ook dat juist Klaas de Boer, in het verleden acht jaar portefeuillehouder, met dit voorstel kwam. Romke de Jong (D66): “Jo ha acht jier sels de kâns hân mei in foarstel te kommen. Dan kinne jo no ek noch wol efkes geduld ha.” Roel Vogelzang begreep ook niet waarom het onderwerp in de onderhandelingen een vrije kwestie is. De koopzondag was volgens de PvdA-voorman in verkiezingstijd nu net het enige punt waar echt discussie over was. “Troch dêr in frije kwestje fan te meitsjen wit de ChristenUnie dat it in ferlerne saak is. De P fan pluche is dus wichtiger as de P fan prinsipe.”


Van der Molen TV-DVD-Home Cinema-HiFi-Huishoudelijke apparatuur Telecom-Multimedia-Satelliet-Eigen technische dienst Hoofdstraat 88 - 8401 CC Gorredijk - Telefoon: (0513) 46 20 65

Brouwerswal 11 | Gorredijk t 0513 463865 | www.huys11.nl

DAMES

HEREN

KINDER 140244_HUYS11_adv Rinsma magazine.indd 1

DAMES

Schoenen

Malischa Kledingverhuur

HEREN

KINDER Keuze uit ruim 10.000 kostuums ook voor groepen

diamond FX schmink

(producten voor face- en body paint)

MeRK MERK 24 24 0515-541265 0515-541265 WoRKuM WORKUM

depothouder stomerij.nl

LangEWaL 48 0513-461682 gORREdijK

(brengen en halen van kleding)

DAMES

www.woudaschoenen.nl Volg ons op: DAMES HEREN facebook.com/woudaschoenen

HEREN

KINDER

Schoenen

officiële pasfoto’s

(geschikt voor paspoort en ID-kaart)

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 20:00 uur (wijzigingen voorbehouden, zie website voor de meest actuele tijden)

MeRK WoRKuM MERK 24 24 0515-541265 0515-541265 WORKUM Tolhûsleane 10 8401 GA GORREDIJK - Tel: 0513 466 130 / 0630 032 835 - www.malischa.nl LangEWaL 48 0513-461682 gORREdijK

. stomerij.nl _ ARNOLD SKEPA _ SERVICEPUNT Scho enen www.woudaschoenen.nl KINDER

D I G I TA L E

MeRK WoRKuM MERK 24 24 0515-541265 0515-541265 WORKUM Volg ons op: LangEWaL 48 0513-461682 gORREdijK

facebook.com/woudaschoenen

Scho enen www.woudaschoenen.nl

for playful minds

MeRK WoRKuM MERK 24 24 0515-541265 0515-541265 WORKUM Volg ons op: LangEWaL 48 0513-461682 gORREdijK

facebook.com/woudaschoenen

www.woudaschoenen.nl

Volg ons op: facebook.com/woudaschoenen

Nieuw! Voor een goede darmwerking Verhoogt de weerstand Nieuw! Voor een goede darmwerking Verhoogt de weerstand 15 capsules voor €13,99 Nieuw! Nieuw! Voor een goede voor darmwerking 30 capsules 24,99 de weerstand Voor een goede Verhoogt darmwerking Verhoogt de weerstand 15 capsules voor €13,99 30 capsules voor 24,99

Daan’s Drogisterij Brouwerswal 10 8401 CZ Gorredijk 0513-464800

15 capsules voor €13,99 Daan’s Drogisterij Brouwerswal 10 8401 CZ Gorredijk 0513-464800

30 capsules voor 24,99 Daan’s Drogisterij Brouwerswal 10 8401 CZ Gorredijk 0513-464800

15 capsules voor €13,99 30 capsules voor 24,99

VIDEO

EN

FOTOGRAFIE

28-02-14 13:32


Sa!

5

Ukkies en de media GORREDIJK Moderne digitale media zijn overal en altijd. Kinderen komen er al op zeer jonge leeftijd mee in aanraking. Omgaan met de media hoort tegenwoordig dan ook bij de opvoeding. Tijdens de Media Ukkie Dagen krijgen ouders van kinderen van 0 t/m 6 volop jaar informatie over het verantwoord omgaan met de moderne media. Het motto: Voed jij je kind op of laat je dat over aan de media? De aandacht is nodig vindt Miranda Hartgers, mediacoach bij Bibliotheek Zuidoost Fryslân. “Veel ouders onderschatten de invloed van de media.” Hartgers bepleit dat ouders vooral samen met hun kinderen bewust aan de slag gaan met het gebruik van de nieuwe media. “Kinderen zijn vliegensvlug wat betreft de nieuwe media en swypen er gemakkelijk op los; kinderen pakken het technisch heel gemakkelijk op.”

Door als ouders samen met de kinderen te spelen, krijgen de kinderen ook een beter gevoel

Extra surveillance in Gorredijk GORREDIJK Particuliere beveiligers houden sinds kort de bedrijventerreinen en het centrum van Gorredijk in de gaten. Circa veertig bedrijven kopen samen deze vorm van dienstverlening in. Woordvoerder Jan Dijkstra verwacht dat dit er snel meer gaan worden.

FOTO: SIETSE DE BOER

“KINDEREN SWYPEN ER GEMAKKELIJK OP LOS” bij de link tussen de virtuele wereld en hun daadwerkelijke omgeving. Oudere kinderen ondervinden de impact van de onderlinge druk. Ze verwachten van elkaar snelle reacties

op de verzonden berichten. De kleinsten hebben die druk nog niet, maar zij ervaren wel hoe ouders met telefoon en tablet omgaan. Het kopieergedrag van kleine kinderen is groot. “Het is daarom ook voor jonge ouders belangrijk om hierover onderling duidelijke afspraken te maken. Ouders kunnen ook altijd met vragen bij de bieb terecht. Zo adviseert Hartgers graag over apps die geschikt zijn voor de jonge kinderen.

Wim gaat wat anders doen

De Stichting Bedrijven Gorredijk (Stibego) is al een aantal jaren bezig om door collectieve inkoop bedrijven in Gorredijk goedkopere dienstverlening aan te bieden. Zestig ondernemers zijn al aangesloten bij dit initiatief. “Wij hopen dat dit aantal zich nog uit gaat breiden”, aldus woordvoerder Jan Dijkstra. Het dienstenpakket dat Stibego voor haar leden kan verzorgen, wordt steeds omvangrijker. Naast beveiliging, zijn er al langer afspraken met afvalverwerker Omrin, brandstofleverancier Slump Oil en verzekeraar Van Campen en Dijkstra. “Leden

Het aantal bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarde is in de gemeente Opsterland met 55% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

GORREDIJK Wat hij gaat doen, weet Wim nog niet. “Maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil wat anders.” Twintig jaar geleden zat hij op het CIOS, wilde voor zichzelf beginnen en hoorde van een vrijstaande loods in Gorredijk. Op Goede Vrijdag 1994 ging hij kijken. Het was de plek die hij zocht. “Ik begon met niets, maar wilde er iets van maken. Ik had niet veel voorbeelden en moest het zelf ontdekken. Het is gelukt door een keer vaker op te staan dan te vallen.”

BEETSTERZWAAG Wethouder Jonkman is zeer tevreden met de nieuwe cijfers rond het aantal bezwaarschriften. Vorige week, bij het sluiten van de bezwaartermijn, stond de teller van het aantal bezwaren op 169. Dat is fors minder dan vorig jaar toen maar liefst 372 Opsterlanders in verweer kwamen tegen de vaststelling van de WOZ-waarde. “Dat was toen meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2012. Daar schrokken we van, ook al bleken later maar liefst 205 van deze bezwaren ongegrond.”

“HET IS GELUKT DOOR EEN KEER

VAKER OP TE STAAN DAN TE VALLEN.”

toekomst ziet Nadir nog wel grote veranderingen in de wereld van de sportscholen. “Er zijn zo veel mogelijkheden, dat specialisatie nodig is om het goed te kunnen blijven doen. Je kunt niet alle disciplines beheersen. Directe begeleiding in fitness en spinning zijn onze specialisaties.” Wim Sikma wacht af wat er na

het afscheid op hem afkomt. Hij gaat in ieder geval verder als personal trainer via mijntrainer.com en verhuurt zich als freelance sportinstructeur. Het afgelopen jaar was hij ook betrokken bij een professionele schaatsploeg. “Dat vond ik geweldig om te doen. Misschien ligt daar mijn toekomst wel.”

Veiligheid is voor Stibego een belangrijk aandachtspunt. Met G4S/Schaaf zijn nu afspraken gemaakt over het surveilleren, meldingen bij de meldkamer en alarmopvolging. Van der Velde Beveiliging uit Gorredijk is hier ook bij betrokken. Sinds begin april rijden er elke nacht bewakers rond. “Deze dienst blijft niet beperkt tot het industrieterrein. Ook het centrum wordt erbij betrokken, maar de beveiligers focussen zich natuurlijk wel alleen op de leden.”

Fors minder WOZ-bezwaren

Wim Sikma verlaat na precies twintig jaar Unifit in Gorredijk. Hij draagt het sportcentrum over aan zijn medewerker Nadir Faiz.

Sikma zag de fitnesswereld veranderen en niet altijd ten goede. Hierdoor wist hij wel steeds beter hoe hij het wilde blijven doen. “Individuele begeleiding staat bij mij voorop. Van de eerste tot de laatste keer dat mensen hier komen. Dat is onze kracht en daar onderscheiden we ons in.” Het is ook de weg die opvolger Nadir Faiz blijft volgen. “Voor onze klanten verandert er niet zo veel, ze weten wat ze krijgen. Ik ben ook niet nieuw, ik werk hier al negen jaar.” In de

betalen voor hun lidmaatschap en krijgen hiervoor kortingen op producten en diensten terug.”

De stijging van het aantal bezwaren in 2013 was volgens Jonkman onder andere het gevolg van de opkomst van commerciële bureaus die voor de burger kosteloos bezwaar maken. Zij werken onder de noemer no cure no pay. Wanneer het bezwaar wordt toegewezen, is de gemeente namelijk wettelijk verplicht deze bureaus een deel van de kosten te vergoeden. “Dat kan oplopen tot 900 euro per be-

zwaar”, aldus Jonkman. De wethouder heeft een aantal verklaringen voor de daling van het aantal bezwaren dit jaar. Ten eerste is de WOZ-waarde voor de meeste huizenbezitters gedaald. “En dan maken minder mensen bezwaar dan wanneer de WOZ-waarden stijgen. Maar net zo belangrijk is het feit dat de bezwaren het voorgaande jaar niet zo succesvol waren. Voor de bureaus is het dus ook niet zo aantrekkelijk om in Opsterland bezwaar te maken. Ze maken wel de kosten, maar krijgen er niets voor terug.” In februari deed de gemeente Opsterland een beroep op haar burgers om in geval van vragen rond de vaststelling van de WOZ-waarde eerst eens met het gemeentehuis te bellen. “Vaak zijn vragen dan al snel op te lossen. Van de binnengekomen 169 bezwaren zijn er op deze manier 44 problemen telefonisch opgelost, dus blijven er maar 125 officiële bezwaren over.” Landelijk maakten gemeenten ook melding over inwoners die hun WOZ-waarde te laag vonden. In Opsterland meldden maar een paar mensen zich met deze klacht. “Daar kijken we naar, al kun je officieel alleen een klacht indienen over een te hoge WOZ-waarde”, aldus Jonkman.


ALBERT HEIJN GORREDIJK

GOEDE VRIJDAG TOT 19:00 UUR OPEN 2e PAASDAG GESLOTEN

AH FRISSE ROSBIEF IN PLAKKEN

VAN DE VERSAFDELING Met zwarte peper en een vleugje citroen. Per 100 gram OP = OP

2.29 2.29 3,99

SUN VAATWAS

10,74

VOOR

Diverse varianten combineren mogelijk. Bijv. tabs all-in-1 citroen 2 dozen a 23 stuks

5.37

COCA COLA 1.5 LITERFLESSEN Alle varianten 4 flessen

7,12

5.59

AH PERSSINAASAPPELEN Net 2 kilo Actieprijs per kilo 1.00

ALLE VARIANTEN per pot

1.65

ARIEL

Diverse varianten, combineren mogelijk Bijv. vloeibaar colour 3 flessen a 1.26 liter

17,67

11.78

2,99

1.99

DUBBELFRIS 1,5 LITER Alle varianten combineren mogelijk. Bijv. appel & perzik 2 pakken

€1

AH KEUKENPAPIER Wit Voordeelpak 8 rollen

3,99

2.99

2,06

1.54

€ 3,50

KORTING

GRATIS

2,05 2,11

HALVE PRIJS

KORTING

2+1

BONNE MAMAN 250-370 GRAM

2e

€1

4

2e

GRATIS

KORTING

HERTOG JAN KRAT

24 flesjes a 0.3 liter Maximaal 6 kratten per klant

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN GORREDIJK HOFLAND 6 • AANBIEDINGEN GELDIG T/M 19-04-2014 WWW.AH.NL/AANBIEDINGEN • OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 08:00 - 21:00 UUR

14,39

10.89


FEEST FAVORIETEN

AH PAASEIBOLLETJES Wit & donker Pak 320 gram OP = OP

50%

ALLE

AH LIEFDE & PASSIEBRODEN* VERS UIT EIGEN OVEN

* M.u.v. Petit beurre en Petit cereales

2,49

1.24

FAVORIET

AH MINI PAASHAASBROODJES Om thuis af te bakken Pak 8 stuks OP = OP

25%

ALLE VARIANTEN DIEPVRIES Bijv. slagroom Bak 900 ml

2,99

2.24

1.99

KORTING AH VERSE SAPPEN 500 ML

ALLE VARIANTEN Bijv. sinaasappelsap Per fles Actieprijs per liter 1.99

LINDEMAN’S BIN AUSTRALIË DIVERSE VARIANTEN Fles 0,75 liter

6,59

4.94

1,99

0.99

FEEST

25%

KORTING

KORTING HERTOG IJS

50%

FEEST

KORTING

1.99

FAVORIET

AH VARKENSHAAS MET WITTEWIJN SAUS Per kilo OP = OP

9.99


D E P O M P ST E E RO D E N P R E S E N T E E RT :

QUEEN MET

QUEEN FOREVER

T H E B E ST Q U E E N O F H O L L A N D

U2

IN THE NAME OF

BREEZER EXPERIENCE

CLASSIC ROCK HITS

Z AT E R DAG 1 9 A P R I L €12,50 VOORVERKOOP

€17,50 KASSA

EXCLUSIEF SERVICEKOSTEN

W W W. P O M P S T E E L I V E . N L

ROMEE PAAS-CADEAU

een er is a P Sol oortml ar v an .a.

129 exc

5,=

l. b tw

il a.s. 9 apr € 75,– 1 t e m f Tot en open vana k n a bij a

IS GRATE LEREN

UCH BABO MBAND AR 4 Baboos

30,–

‘s Werelds grootste door kennis, passie, duurzaam- en betrouwbaarheid!

Altijd vers drinkwater voor uw vee.

*** EXTRA KOOPAVOND *** wo. 16 april tot 21.00 uur

Romee shoes Langewal 12 8401 DD Gorredijk

Tel. (0513) 46 53 05 www.romeeshoes.nl

Bel: 0513-466003 voor meer info en dealeradressen.

www.poortmansolar.nl

ief inclus € t.w.v.


Sa!

9

Vrouwen zingen

AGENDA DO 17 APRIL GORREDIJK 19.45 UUR Filmavond in Filmhûs, Tolhusleane 1

ZA 19 APRIL

URETERP

BEETSTERZWAAG 08.30 UUR Revalidatie Friesland fiets- en wandeltocht

WIELREN DORP Het regent dit voorjaar wielerevenementen in Ureterp. Op paasmaandag staat traditiegetrouw De Ronde van Ureterp op het programma, het eerste Noordelijke criterium van het jaar. Met wedstrijden voor de Dames Elite vrouwen en junioren (12.00 uur), de Amateurs (13.30 uur) en De Elite beloften bij de mannen (15.30 uur).

URETERP

Start en finish zijn aan de Weibuorren in het centrum van het dorp. De Ronde van Ureterp is de opmaat naar een nog groter evenement op 21 en 22 juni. Dan is Ureterp en omgeving het toneel voor het Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor Amateurs 2014. In alle categorieën komen de toprenners dan naar Ureterp. Tussendoor is er op 7 juni voor de eerste keer de Henk Hoekstra Classic. Een toertocht over 20, 40, 60 en 100 kilometer. De tocht is een eerbetoon aan dorpsgenoot en oud-renner Henk Hoekstra.

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Kreaasje Ureterp

BEETSTERZWAAG 10.30 UUR Rolstoelbasketbaltoernooi, sporthal Revalidatie Friesland

Dinsdag organiseerden de Shanty Sara’s de jaarlijkse Korendag van de Vrouwen van Nu Fryslân. In De Skâns in Gorredijk waren koren aanwezig van de afdelingen Oldeberkoop (Donna D’ora), Twijzel, Gorredijk (Shanty Sara’s), Het Bildt, Gytsjerk, Appelscha, Nij Beets e.o. en Utingeradeel (Akkrum). De koren werden beoordeeld door de juryleden Eppie Post en Jan Overwijk. FOTO: SIETSE DE BOER

GORREDIJK 14.30 UUR Lezing Catharina Dijkstra, Museum Opsterlân

Paasvuren

ZO 20 APRIL OLDEBERKOOP 19.00 UUR Paasvuur, Deddingabuurt

De oude traditie van de paasvuren komt komend weekend onder andere in Jubbega en Oldeberkoop weer tot leven.

steken de paasbult met fakkels aan. Vorig jaar stak een stookverbod een stokje voor deze jaarlijkse traditie.

Op eerste paasdag vertrekt het muziekkorps Excelsior uit Jubbega om 19.00 uur vanaf het Streekcentrum aan de Schoterlandseweg naar de paasbult aan de Oude Groningerweg. Kinderen uit het dorp

Op dezelfde dag organiseert de oudejaarsvereniging De Geitefok in Oldeberkoop ook haar jaarlijkse paasfeest. Met een metershoge paasbult en

JUBBEGA: 19.00 UUR Paasvuur, Oude Groningerweg

MA 21 APRIL OLDEBERKOOP 07.30 UUR Boerenpaaswandeling, Start tegenover Le Brocope URETERP 12.00 UUR Wielerronde Ureterp, Weibuorren / centrum

Speelgoed

als houvast

Een eenvoudige pop kan voor een kind in een oorlogssituatie een enorm houvast zijn. “Kinderen gebruiken speelgoed om de oorlog psychologisch te overleven”, aldus ontwikkelingspsycholoog Catharina Dijkstra. Zaterdag geeft zij een lezing in Museum Opsterlân. GORREDIJK Een kind is in een oorlogssituatie vaak op zichzelf aangewezen. Weg van de veilige omgeving en soms ook weg van de ouders. Een stuk speelgoed is dan vaak het enige wat ze nog van thuis hebben. “Een pop of een knuffel kan dan enorm belangrijk zijn. Om ervaringen mee te delen, troost uit te halen en situaties na te spelen.” Volgens Catharina Dijkstra heeft speelgoed in deze situaties een belangrijke rol bij het voorkomen van een posttraumatische stresssyndroom. “Diverse hulporganisaties gebruiken dit gegeven door speelgoed beschikbaar te stellen aan kinderen in oorlogssituaties om zo hun psy-

aansluitend het tentfeest. Het paasvuur wordt rond 20.30 uur ontstoken aan de Deddingabuurt door kinderen uit groep 8 van basisschool De Tjongeling. De afgelopen jaren kwamen er zo’n duizend bezoekers af op het paasvuur.

ren in oorlogen. Dat was in de Tweede Wereldoorlog zeker het geval. Joodse onderduikkinderen waren uit veiligheidsmotieven meestal gescheiden van hun ouders.” Oorlogskinderen hechten zeer aan het speelgoed dat hen de oorlog doorhielp.

BAKKEVEEN 12.00 UUR Lammetjesdag, Jarich v.d. Wielenwei 2

VR 25 APRIL JUBBEGA 14.00 UUR Kompenijedei, MFG De Kompenije GORREDIJK 20.00 UUR Mannen Van Naam, De Skans

Dijkstra kent het verhaal van een vrouw, die zestig jaar na de oorlog, nog iedere dag de pop moest zien die haar in de oorlog troost bood. “Voor een tentoonstelling wilde zij wel de poppenkleren beschikbaar stellen, maar de pop zelf zeker niet.” chische gezondheid zo veel mogelijk te bevorderen.” Dijkstra deed voor haar studie Ontwikkelingspsychologie een onderzoek naar de betekenis van speelgoed voor Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Ze sprak met overlevenden, las veel autobiografische boeken van mensen met oorlogservaringen en keek veel getuigenverslagen door, zoals die in het Joods Historisch Museum in Amsterdam zijn opgeslagen. “Een kind heeft wat te verdu-

Catharina Dijkstra houdt op 19 april (14.30 uur) een lezing over dit onderwerp in Museum Opsterlân. De lezing is niet geschikt voor kinderen. In Museum Opsterlân loopt tot 4 mei de tentoonstelling Geen Kinderspel. Een aangrijpende tentoonstelling die het verhaal vertelt van kinderen in de Holocaust. Speelgoed als symbool van overlevingskracht en troost.

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl. Kijk online op de agendapagina en vul het formulier in.


HOME & FASHION

2 unieke winkels op loopafstand! Carolinahoeve HOME Beetsterweg 9

0512 382685 www.carolinahoeve.nl

Carolinahoeve FASHION Hoofdstraat 2

LIVINGHOUSE.NL www.livinghouse.nl


Sa!

13

HULDE

Jubilarissen alom deze en vorige week. Een eregalerij voor twee honderdjarigen, twee echtparen die zestig jaar getrouwd zijn en een echtpaar dat 65 jaar geleden in het huwelijksbootje stapte.

TEKST: AREND WANINGE

FOTO: SIETSE DE BOER

Jan en Pietje Lolkema-Huisman

Jan Lolkema (87) en Pietje Huisman (84) uit Gorredijk woonden in het hele land. Als marechaussee had hij maar te gaan waar mensen nodig waren. De mooiste tijd beleefde Lolkema direct na de oorlog in Delfzijl. “Der hiene wy in boat en moasten ek patrûllearje op it waad.” In Delfzijl ontmoette hij ook zijn vrouw die op dat moment in haar geboorteplaats op vakantie was. Het langst woonde het echtpaar in Den Haag, de residentie, zoals Lolkema het noemt. Na de pensionering in 1989 riep het heitelân. “Ik bin berne yn Olterterp, dat ik woe wol nei De Sweach. Mar myn frou fûn it dêr te stil, dat wy binne op De Gordyk bedarre.” Ze wonen nu meer dan tevreden al jaren aan de Langewal. Zaterdag vieren ze het 60-jarig huwelijksfeest (14 april) met de hele familie: twee kinderen, zes kleinkinderen en de nog in leven zijnde broers en zusters.

Siebolt en Liesbeth Stoelwinder-Nijenhuis

Een huwelijk van 65 jaar is heel bijzonder. Siebolt Stoelwinder (85) en Liesbeth Nijenhuis (85) uit Gorredijk vierden dit jubileum op 9 april. Het was een meer dan bijzondere dag, vooral ook omdat mevrouw Stoelwinder voor het eerst in jaren weer thuis was aan de Watse Eelkesstrjitte. Een emotioneel moment. Vanwege Alzheimer woont mevrouw Stoelwinder al jaren in Voltawerk. “Dat mem wer thús wie, wie it moaiste moment op de dei,” vertelt zoon Piet. “Hiel bysûnder.” Het jubilerende echtpaar is geboren in Jubbega en woonde als gezin in Oudehorne en later in Gorredijk. Stoelwinder werkte tot zijn pensionering bij De Vries Kozijnen, na eerder in de galvanische industrie te hebben gewerkt. Mevrouw Stoelwinder maakte onder andere scholen in Gorredijk schoon. Het jubileumfeest is gevierd met de volledige familie: twee zonen, twee dochters, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Wietze en Fokje de Jong-Huitema

Het muziekkorps van Wijnjewoude stond op 8 april ’s avonds voor de deur bij Wietze de Jong (81) en Fokje Huitema (80). Bij een 60-jarig huwelijk in het dorp hoort een aubade. Het echtpaar leefde erg naar deze dag toe. Mevrouw De Jong was net een dag eerder thuis gekomen uit het ziekenhuis. “Mem hat in soad wilskracht”, vertelt dochter Jetty. Wietze de Jong is geboren in Drachten, zijn vrouw in Lippenhuizen. Fokje Huitema heeft in haar leven veel voor anderen gezorgd. Al op 9-jarige leeftijd verloor ze haar moeder en had ze als dochter in huis de zorg voor een tweeling van toen negen maanden oud. Wietze de Jong werkte op verschillende plekken.

Onder andere als boerenarbeider en later ook bij HaDeWe in Drachten. Het echtpaar heeft twee dochters.

Echtpaar Stoelwinder Gorredijk 65 jaar getrouwd

Wijtske Veenstra-Pietersma

“Ik hie it noait tocht. Sa’n gewoan minske en dan hûndert jier.” Mevrouw Wijtske Veenstra in Ureterp viert op 16 april haar honderdste verjaardag. En dat is niet het enige jubileum. Twee van haar kinderen vieren deze week hun 75e verjaardag. “In twilling, dêr hiene wy doe net op rekkene.” Het ziekenhuis in Drachten was er nog niet, dus kwam de noodzakelijke couveuse in huis. De tweeling lag er zes weken in. “Se krigen alle dagen molke fan deselde ko.” De tweeling is onderdeel van een gezin met vijf kinderen: drie jongens, twee meisjes. Wijtske Pietersma werd geboren aan boord van een skûtsje dat op dat moment in de Oerterper feart lag. Op haar achtste moest ze naar school. Haar ouders wilden Wijtske niet in de kost doen en dus verkocht heit het schip en bouwde een boerderijtje. Samen met haar man bestierde ze ook na hun trouwen een boerderij in Ureterp. Tot haar 95e woonde de nog altijd heel heldere eeuwelinge op haar zelf. Nu woont ze in De Lijte. “Sa lokkich as wat. Hiel tefreden en ik brûk noch hielendal gjin medisinen.” Het feest wordt woensdag gevierd met de hele familie, zestig man groot.

Wijtske Veenstra - Pietersma

Ureterp 100 jaar

Echtpaar De Jong Wijnjewoude 60 jaar getrouwd

Harke de Jong

Hij is een eeuw oud, maar weet nog altijd of een ijsje wel of niet goed smaakt. Harke de Jong uit Gorredijk komt nog regelmatig even langs in de ijssalon van zijn zoon en kleinzoon. “Ik brûk pakes resept noch altyd”, vertelt kleinzoon Romke. Het leven van Harke de Jong is een leven van ijs en banket. Een vakman, aldus zijn kleinzoon. “Ik meitsje iis mei in kompjûtermodel. Pake die it altyd op gefoel.” De Jong leerde het vak bij banketbakker Slager in Beetsterzwaag. In 1947 volgde zelfstandigheid in Lippenhuizen. Met de zelf gemaakte bakfiets werd het ijs rondgebracht. Vaste standplaatsen waren Sparjeburd in Hemrik en Lauswolt in Beetsterzwaag. Plekken waar de karren van De Jong’s ijs nog steeds staan. In 1978 openden zoon Eeuwe en zijn vrouw De Vergulde Turf in Gorredijk met op de achtergrond pake Harke nog steeds als ijsmaker. De jaren zeventig waren de hoogtijdagen voor de ijsmaker. Met wel vijftien fietsen ventten ze het ijs uit. Tot steeds meer mensen diepvriezen kregen, softijsmachines kwamen en ook de supermarkt ijsco’s ging verkopen. Het aantal fietsen daalde naar vier. Dankzij Eeuwe en Romke floreert het ijsbedrijf weer volop. Met ruim dertig ijscokarren is De Jong’s ijs in zijn soort de grootste in Nederland.

Harke de Jong Gorredijk 100 jaar

Echtpaar Lolkema Gorredijk 60 jaar getrouwd


Sa!

15

Alleen titel telt voor LDODK LDODK/AH Gorredijk mikt de komende weken op het bereiken van de Ereklasse. Een mooi podium, dat hoogste landelijke korfbalniveau. Maar bovenal belangrijk met het oog op de arbeid/rustverhouding. aldus Zwart. “Daardoor is deze competitie ook zo onvoorspelbaar, al is er sinds afgelopen weekeinde dan toch eindelijk een soort ‘top 4’ ontstaan.”

TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK De spelers van het eerste team van de korfbalclub uit Gorredijk en Terwispel krijgen bij een kampioenschap in de Hoofdklasse namelijk minder wedstrijden voor de kiezen in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Korfbal League. “En ik ben echt gek op het spelen van wedstrijden, maar iets minder belasting voor de zaalcompetitie zou absoluut niet gek zijn,” zegt André Zwart.

s

Hoe dan ook, voor LDODK is het duidelijk dat er maar één doel is: kampioen worden. “Qua tegenstanders hebben we een ideale poule. Vorig jaar zat mede-Leagueclub DVO er nog bij en zij wonnen echt alles. Nu zijn wij de ploeg die het aan zijn stand verplicht is de titel te pakken,” zegt Zwart. “Maar dat gaat niet automatisch.”

Coach Jan Sjoerd Pool, bezig aan zijn tweede seizoen bij de vereniging en ook volgend jaar voor de groep, legt uit wat precies de voordelen zijn van de Ereklasse voor zijn trainingsschema’s. “We moeten een heel seizoen doseren met de trainingen die we geven. We werken met vier blokken krachttraining in zo’n jaar en met het spelen in de Hoofdklasse is dat soms lastig plannen.”

die je krijgt schieten. Dat is heel aantrekkelijk om naar te kijken. Op het veld werkt dat anders.”

Tank te snel leeg

Taaie tegenstanders

Bij de hervatting van de strijd op het veld, zat LDODK midden in zo’n blok krachttraining. En dat was volgens Pool te merken in de wedstrijd tegen HKV/ Ons Eibernest. “We starten heel fris en scherp, komen op een 10-1 voorsprong, maar dan ineens zie je dat er toch nog onvoldoende wedstrijdritme is en dat de energietank bij veel spelers te snel leeg raakt.” Uiteindelijk hield LDODK zondag net genoeg over om de bezoekers uit Den Haag te verslaan: 16-15. Daardoor blijft de ploeg koploper na acht van de veertien wedstrijden, met een punt voorsprong op Wageningen en Groen Geel (Wormer).

i

Zonder Marjon Visser Menno Russchen

In de buitenlucht korfballen vergt een ander soort discipline, mede door het ontbreken van de schotklok. Zwart: “Als je op het veld telkens na dertig seconden de bal kwijt bent in het aanvalsvak en de tegenpartij speelt juist constant aanvallen van twee of drie minuten, dan is de kans groot dat je verliest.” Het maakt dat teams, waarvan LDODK in de zaal (waarschijnlijk) makkelijk wint, op het veld ineens heel taaie tegenstanders blijken te zijn. Dat is dit seizoen al meerdere keren gebleken,

Spelen in de belangrijkste veldcompetitie klinkt mooi, aldus Zwart. “Dat is iets wat ons sinds de invoering van de Ereklasse nog niet gelukt is. Het heeft alleen niet dezelfde uitstraling als de Korfbal League, ondanks alle mooie clubs die natuurlijk op dat niveau spelen. Maar dat geldt voor het veldkorfbal in het algemeen. De beleving is anders, de entourage ook. Er komt gewoon minder publiek op af.” Dat is op zich volgens Zwart niet vreemd. “In de zaal is het spel directer en sneller. In principe kun je elke bal

Betty Jansma (foto boven) en André Zwart (foto onder)

“VOOR DE MEESTE

Dat zal waarschijnlijk wel moeten gebeuren zonder Marjon Visser. De ex-international heeft een knieblessure en staat waarschijnlijk de rest van de competitie aan de kant. Zwart zelf liep tijdens het zaalseizoen een gebroken teen op, maar kan inmiddels weer voluit gaan. “Ik tape het nog in, maar verder gaat het prima. De twee weken rust die we na de zaal hadden, hebben me goed gedaan.”

HOOFDKLASSETEAMS IS HET ‘LEUK’ OM DE EREKLASSE TE BEREIKEN.

Pool: “Voor de meeste Hoofdklasseteams is het ‘leuk’ om de Ereklasse te bereiken. Voor ons is het echt nodig, een must. Zo simpel is het. Vooral na de zaalcompetitie scheelt het weken. Nu nemen we door het programma maar half rust en gaan we weer door. De andere clubs hoeven pas in mei weer te spelen. Dus hoe we het doen maakt me niet uit, als we maar kampioen worden.”

ZO SIMPEL IS HET.”

VOOR ONS IS HET ECHT NODIG, EEN MUST.

Versterken De clubs uit de Korfbal League zijn momenteel druk bezig hun selecties te versterken voor volgend seizoen. LDODK heeft, behalve de komst van assistent-trainer Pieter Alberda, nog geen nieuwe namen bekendgemaakt, zoals bijvoorbeeld een opvolgster voor de vertrekkende Jildou Slagmann (Oerterp). “De clubleiding is druk bezig om spelers over te halen voor LDODK te kiezen. Dat is helaas nog niet gelukt”, weet Zwart. “Maar met wat er nu staat, kan het ook. Dat hebben we wel bewezen.” En LDODK moet ook geen duiventil worden, benadrukt Zwart. “We hebben een unieke positie nu in het noorden, als enige Korfbal League-club. Dat moet je uitbuiten. Maar je moet ook niet te veel spelers van buitenaf hebben. Stel dat je degradeert, dan moet niet ineens de halve selectie vertrekken. Eigen mensen hebben binding met LDODK.”

Jan Sjoerd Pool


ACTIE

1

grATIs dIEfsTAlvErzEkErIng Tijdens de 2e paasdag krijgt u een

gratis diefstalverzekering bij aankoop van een nieuwe e-bike.


Sa!

17

Nieuwe koers Staatsbosbeheer bij opknappen Koepelbos

Schoonheid terug aan oppervlak “JE HEBT ALTIJD

Het Koepelbos ondergaat een volledige metamorfose. Van gewoon bos weer terug naar landschapspark. En dat dankzij een bijzondere samenwerking van eigenaar Staatsbosbeheer met het dorp Oldeberkoop.

HET IDEE DAT HET OM DE HOEK VERDER GAAT EN ER IS ALTIJD WATER.

TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER OLDEBERKOOP Het Koepelbos nu en het Koepelbos twee jaar geleden, het is een wereld van verschil. Wie niet beter weet zou denken dat de stormen van vorig jaar het bos net buiten Oldeberkoop wel heel erg hebben geteisterd. Dat is deels ook zo, maar het grootste deel van de kaalslag is te danken aan bewust menselijk ingrijpen. Vanaf de parkeerplaats aan de Stellingenweg valt het oog direct op een grote kale vlakte. “Dat wordt straks een hele mooie bloemenzee”, legt Dennis Benedictus van Staatsbosbeheer uit. “Hier is ruim 400 kuub hout gerooid.”

De breuk met het verleden is groot, beaamt Benedictus. “Wij beheerden het Koepelbos als een gewoon bos sinds we het in 1963 in bezit kregen. Dat betekent dat we niet veel deden. Oude parkonderdelen waren voor ons vooral lastig.” Het dorp Oldeberkoop ergerde zich al jaren aan de staat van het bos, maar het viel volgens Henk van Olphen van Plaatselijk Belang niet mee er iets aan te doen. “Het was vroeger lastig zaken doen met Staatsbosbeheer, toen een erg bureaucratische organisatie. Maar er waait nu een andere wind.”

Familie Willinge Prins Het Koepelbos maakte tot 1963 deel uit van het grootgrondbezit van de familie Willinge Prins. Deze rijke patriciërsfamilie woonde in Vredewoud naast de dorpskerk en bezat ooit bijna het hele dorp. Het Koepelbos is waarschijnlijk rond 1826 aangelegd als plaisirbosch in vroege landschapsstijl, naar ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard. Het bosgedeelte aan de overkant van de Stellingenweg, de Biezenjagersbrink, maakte ook deel uit van het park. Een gepland landhuis is hier echter nooit gebouwd. Op het grote eiland in het park stond ooit een koepeltje om thee te drinken, waaraan het bos haar huidige naam heeft te danken.

SA24.NL Wim Molenaar, Dennis Benedictus en Henk van Olphen

Het dorp en Staatsbosbeheer vonden elkaar in een gezamenlijke aanpak van het monumentale bos. De eerste stappen voor de renovatie liggen in november 2010. Landschapsbeheer Friesland, de gemeente Ooststellingwerf, Plaatselijk Belang en Staatsbosbeheer gingen om tafel. Ieder stopte geld in een potje en fondsen deden de rest. Resultaat: een totaal budget van 200.000 euro. Benedictus: “We kregen het geld eigenlijk vooral voor de manier waarop we samenwerken. De inhoud van de plannen was minder van belang.”

Roodbaard

Eerst kreeg het hertenkamp een opknapbeurt, daarna volgde het Koepelbos. Er is gekapt, opgeschoond, opgeruimd en het bos kreeg de oude parkstructuur terug. Van Olphen: “Sommige originele paden en stroompjes moesten er nog zijn, maar waren aanvankelijk niet te zien.” De schoonheid van het Koepelbos is nu terug aan de oppervlakte. Bij de voorbereiding van de plannen kwamen er steeds meer aanwijzingen voor betrokkenheid van de bekende tuinarchitect Roodbaard bij de aanleg van het park. Originele schetsen zijn niet gevonden, maar er is wel een hint in een oud gedicht. Deskundigen herkenden bovendien onafhankelijk van elkaar elementen van Roodbaards stijl. Benedictus: “De vormen van de vijvers, de hoogteverschillen, maar ook de romantische doorkijkjes zijn aanwijzingen. Overal waar je loopt heb je van die karakteristieke doorkijkjes. Het is

nooit eindig, je hebt altijd het idee dat het om de hoek verder gaat en er is altijd water.”

Parels

De gezamenlijke aanpak van het Koepelbos past goed bij de nieuwe stijl van Staatsbosbeheer, een organisatie die fors lijdt onder Haagse bezuinigingen. Benedictus: “We bezitten meer van dit soort cultuurhistorische parken, het zijn eigenlijk onze parels. Voor het onderhoud van deze parken kunnen we niet zonder de participatie van burgers. Het is voor de burger, met de burger. Als we alles moeten betalen, is het niet haalbaar; met steun van vrijwilligers wel.” Door de aanpak wordt het Koepelbos weer meer een park dan een bos. Benedictus hoopt dat het Koepelbos uiteindelijk ook de parkstatus krijgt. “Dan komt er meer geld beschikbaar en kunnen wij bij het toekomstige onderhoud het dorp beter ondersteunen.” Plaatselijk Belang heeft het bijgehouden, er gingen in het project al meer dan 1.500 uur vrijwilligerswerk. Bestuurslid Wim Molenaar: “Daaraan merk je dat het dorp weer enthousiast is, al hebben we wel zendingsarbeid moeten verrichten. Aanvankelijk was er kritiek uit het dorp. Het Koepelbos was toch het pakkie-an van Staatsbos? We hebben echter steeds gezegd dat we het voor het dorp doen. En die boodschap sloeg uiteindelijk aan.”

Nog niet klaar

De contouren van het herstelde park zijn al goed zichtbaar. Wat rest tot de geplande opening in september is het afwerken van de paden, het plaatsen van een nieuwe koepel en het vervangen van de bruggetjes. Vrijwilligers zijn in een loods verderop in het dorp bezig met het schillen van bomen die de laatste stormen niet overleefden. Deze stammen, in natuurlijke vormen, zijn straks terug te vinden in fraaie brugleuningen in de bekende Roodbaardstijl. Bezoekers waren er altijd al volop. Een telling op een zonnige dag liep op tot 800 bezoekers. Wim Molenaar verwacht dat het er meer gaan worden. “Ze komen overal vandaan. Laatst kwam ik bij het hertenkamp een echtpaar uit Joure tegen. Zij komen iedere week een middag naar Oldeberkoop en vinden het hier prachtig. Daar doen we het voor.”


Sa!

19

VoCalibre in BeetsterZwaaG

Passie voor Bach De Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach maakt ieder jaar heel wat los bij duizenden zangers, musici en luisteraars. En dat voor een oratorium dat al bijna driehonderd jaar oud is. Waar komt toch dat enthousiasme en die liefde vandaan? TEKST: HESTER DIJKSTRA FOTO: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG In de Dorpskerk hangt een indringende Brasso-geur. Onder het net gepoetste en dus glanzende koperwerk oefenen de zangers van Vocalibre de passie-koralen van Bach.

Ze komen uit alle hoeken van de provincie naar Beetsterzwaag, de twaalf leden die samen het vocaal ensemble Vocalibre vormen. Of het nu uit Hantumhuizen, Oosterzee, Ureterp, Bakkeveen of Boornbergum is, de zes vrouwen en zes mannen missen vrijwel nooit op hun wekelijkse repetitieavond in de Sweachster Dorpskerk. Vocalibre heeft zich in de korte tijd van haar driejarig bestaan, ontwikkeld tot een welluidend koor, dat vooral barok zingt en zo nu en dan een uitstapje maakt naar eigentijdse kerkmuziek. De kwaliteit van het ensemble hangt weliswaar samen met de passie en het vakmanschap van dirigent Egbert Klazenga uit Drachten, maar dat is niet het enige. Ieder koorlid werkt hard om zichzelf verder te ontwikkelen en zo beter te worden. Enkele leden volgen privé-zanglessen, er wordt thuis veel geoefend en eens per zes weken komt zangcoach Femke de Boer langs.

Prachtig vol emotie

Tijdens de repetitieavond blijkt, dat de liefde voor barokke kerkmuziek in het algemeen en voor de indringende Bachkoralen in het bijzonder, dwars door allerlei beroepen loopt. Weliswaar is het onderwijs onder de leden sterk vertegenwoordigd, maar ook een woninginrichter, een advocaat, een kapster en een bankmedewerker voegen zich vol overgave in het genre van Vocalibre. In opmaat naar een concert op Goede Vrijdag ligt de nadruk vooral op Bach. “De muziek van de Matthäus is prachtig en vol emotie.” “It is sa moai om it lijensferhaal sa te sjongen. Dat makket jo bewuster en jout wat ekstra’s.”

Bovendien hoeft een uitvoering van de Matthäus Passion volgens dirigent Klazenga bepaald geen eenheidsworst te zijn. Je kunt allerlei variaties aanbrengen. “En de Passie zit ook nog eens boordevol symboliek in vormen en getallen. Dat maakt het zo fascinerend.” Klazenga legt uit hoe de vorm van het kruis een bijzondere rol speelt in de opbouw van de Matthäus Passion. “As jo soks witte, dan lústerje jo oars”. Door de jaren heen is veel van de symboliek beschreven, maar lang niet alles werd verwoord. Klazenga: “It is hast net mooglik om alles te befetsjen.” Maar gelukkig kun je ook genieten zonder dat je de symboliek volledig doorgrondt, weten de zangers: “Bach skildert mei de muzyk. Hy kin dat as gjin oare komponist. Hy hat himsels sa ynlibbe dat er de muzyk sjonge en gûle lit. Hy rekket ús.”

Gastzangers

Tijdens de uitvoeringen op Witte Donderdag in Drachten en op Goede Vrijdag in Beetsterzwaag verzorgt Jochem Schuurman het orgelspel en krijgt Vocalibre ondersteuning van vier gastzangers. Voor elke partij één. De eerste gastzanger, dominee Bertjan van de Lagemaat uit Beetsterzwaag, is tijdens de repetitie al aanwezig en oefent volop met het koor mee. Regelmatig wisselen de zangers van plaats en opstelling. Dan weer is de kring groter, dan weer kleiner. “En no mei de eagen ticht sjonge. Lit de muzyk yn jim omgean.” Klazenga besteedt veel aandacht aan de uitspraak van de Duitstalige koralen: “Guon oansetten kinne wat skerper.” Na de koffie krijgt de slotkoraal een half uur lang de volle aandacht. Bij de koorleden verschijnen fronsende wenkbrauwen, hoofden worden geschud. Perfect gaat het nog niet. “Thús mar lekker oan’e slach”, merkt de dirigent op. Hij heeft er alle vertrouwen in. “Nije wike sit it deryn.”

Goede Vrijdag

Vocalibre zingt de koralen uit de Matthäus Passion van Bach op Goede Vrijdag 18 april tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk van Beetsterzwaag. Aanvang 19.00 uur.

Tekst Jan Rot

Als op Goede Vrijdag Bach opnieuw van zich laat horen in Beetsterzwaag, moet de klassieke componist het programma delen met een eigentijds stemmenspel. Vocalibre kiest ervoor om de teksten uit de Mattheüs-hertaling van Jan Rot te gebruiken. Enkele jaren geleden gaf Rot daarmee de klassieke Matthäus Passion een veel menselijker gezicht. De Friese schrijver/dichter Eppie Dam heeft daar vervolgens een Friese vertaling van gemaakt. Dominee Van de Lagemaat: “In ieder geval geeft de hertaling van Jan Rot een andere visie op d e theologie dan Bach deed i n de 18e eeuw. Dat maakt het heel interessant.”

Matthäus Passion Johan Sebastian Bach componeerde de Matthäus Passion rond 1728. Het is één van zijn bekendste en langste werken. De Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus zoals dit is opgeschreven in het evangelie van Mattheüs. De koralen zoals Vocalibre die in Beetsterzwaag zingt, zijn gebaseerd op bestaande kerkliederen uit de lijdenstijd. Bach speelt in de Passion met getallen. De naam Bach staat gelijk aan het getal 14 en dat getal komt veelvuldig voor. Er zijn 14 koralen en er wordt 14 keer naar het hart verwezen.


Sa! Editie 1 week 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you