Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 4 maart 2015 Jaargang 2 Nummer 9 www.sa24.nl

kijkt anders

14 UUR PER WEEK PAGINA 19

AGRARISCHE NATUUR

ROEL VOGELZANG

BUURTSCHAP TWIJTEL

NIEUWE KOERS

VERSNIPPERING

RECONSTRUCTIE

Van het weidevogelbeheer in Zuidoost-Fryslân blijft vanaf 2016 niet veel over. In het nieuwe Provinciaal Natuurbeheerplan is er in deze regio veel meer aandacht voor de droge en natte dooradering van het gebied. De agrarische natuurverenigingen gaan intensief samenwerken.

De Opsterlandse gemeenteraad telt maar liefst negen fracties. “Net echt effektyf”, vindt Roel Vogelzang. De fractievoorzitter van de PvdA denkt dat het veel beter kan, bijvoorbeeld door negen partijen samen te laten werken in vier blokken. “In partij is en bliuwt in middel, oars net.”

Twijtel onder Makkinga is zo’n buurtschap waar alleen de adressering van drie woningen nog verwijst naar een honderden jaren oud plekje op de kaart. Ruurd de Vries uit Terwispel groeide er op en reconstrueert al jaren de rijke historie van deze paar vierkante kilometer.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 21

Woning van de week

WolfsklauW 10 Jubbega Vraagprijs  197.500,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

Ferslein binne wy troch it ferstjerren fan ús fuotbalfreon

Sible ‘Sippie’ Dijkstra

Wy sille dy misse... Wy winskje Aukje, bern en de famylje in protte sterkte ta de kommende tiid. It fjirde alvetal v.v. Gorredijk De Gordyk

Sible Dijkstra

Sible heeft zowel in de jeugd als bij de senioren altijd bij v.v. Gorredijk gespeeld. Hij speelde jarenlang in het eerste elftal en was speler van het jaar ‘96-’97. De laatste jaren was hij speler van het vierde elftal. Sible is helaas maar 47 jaar geworden. Wij wensen Aukje en de kinderen veel sterkte toe de komende tijd. Bestuur v.v. Gorredijk

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Janet de Vries, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Heerenveen e.o. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 058-2123990. Yarden Uitvaartzorg Heerenveen e.o. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook voor particulieren en elders verzekerden.

Slavinken

AANBIEDINGEN week 10

Bij ons wel vers, gezond en lekker.

Elke 4e gratis


Sa!

4 maart 2015

3

www.sa24.nl

Nieuwe koers agrarisch natuurbeheer Van het weidevogelbeheer in Zuidoost-Fryslân blijft vanaf 2016 niet veel over. In het nieuwe Provinciaal Natuurbeheerplan is er in deze regio veel meer aandacht voor de droge en natte dooradering van het gebied. BEETSTERZWAAG Het agrarisch natuurbeheer gaat volgend jaar helemaal over de kop. Waar boeren nu nog individuele contracten afsluiten met de overheid, nemen zeven collectieven in de provincie dat over. Voor Zuidoost-Fryslân is dat ELAN, de koepel van vijf agrarische natuurverenigingen in het gebied. ELAN stelt voor het hele gebied een plan op voor het agrarisch natuurbeheer en maakt daar afspraken over met de provincie. Individuele boeren maken dan weer afspraken met ELAN.

Het nieuwe organisatiemodel kost veel minder geld, stelt Wilco de Jong, voorzitter van ELAN. “Het oude systeem kent heel veel regeltjes, heel veel contracten en daardoor is de uitvoering heel duur. In de nieuwe structuur krijgen we veel meer ruimte, maar ook meer verantwoordelijkheden. En we bestrijken nu een veel groter gebied.” Vanaf 2016 ligt de nadruk op het behoud van biodiversiteit. Het oude natuurbeleid richtte zich vooral op soorten die het moeilijk hebben, zoals de weidevogels. Nu ontvangen boeren in Zuidoost-Fryslân

jaarlijks 800.000 euro voor weidevogelbeheer. Daar blijft volgend jaar 180.000 euro van over. Voor de droge en natte landschapselementen was tot nu toe amper geld, maar dat wordt straks 850.000 euro per jaar. Dat lijkt veel, maar dat is het volgens De Jong niet. “Het gaat over een groot gebied met heel veel landschapselementen.” De natte dooradering gaat over sloten, beken, moerasjes en poelen. Belangrijke gidssoorten zijn: zwarte stern, groene glazenmaker, heikikker, kamsalamander, ringslang, poelkikker en modderkruiper. Het beheer is afhankelijk van het type water. Bij de droge dooradering gaat het om houtwallen, houtsingels, elzensingels, bosjes, struweelranden, en drinkpoelen. Het beheer richt zich bijvoorbeeld op houtwalvogels en amfibieën. ELAN heeft zones vastgesteld die voor het beheer in aanmerking komen. Droge dooradering is daarbij het best vertegenwoordigd. Boeren die aan het nieuwe natuurbeheer mee willen doen, kunnen zich melden bij ELAN. Daarna inventariseren beheerregisseurs de landschaps-

Boomwallen worden vanaf 2016 belangrijker in het agrarisch natuurbeheer. FOTO: SIETSE DE BOER

elementen die voor beheer in aanmerking komen. Ieder type element krijgt eigen voorschriften met beheereisen en activiteiten. Op basis van de inventarisatie stelt ELAN een gebiedsplan op, stemt dit af met de provincie en komt dan met beheerpakketten. Daarna wordt bepaald wie wel en wie niet mee kan doen met het beheer. ELAN sluit contracten af voor zes jaar. Boeren zijn de afgelopen weken in de verschillende bijeenkomsten geïnformeerd over de plannen. Op 10 maart is er een grote regionale bijeen-

komst. De bij ELAN betrokken Agrarische Natuurverenigingen zijn: Gagelvenne, Alde Delte (Opsterland), Weststel-

lingwerf, Tjongervallei Grien Brongergea.

en

www.elan-zofriesland.nl

Krúsweibrêge gestremd De Krúsweibrêge over het Polderhoofdkanaal is nog ongeveer twee maanden gestremd, bleek maandagavond naar aanleiding van raadsvragen van de VVD. De brug ligt er al wel, maar is niet te gebruiken voor vrachtwagens waarvan de achteras niet kan draaien. Daarvoor is de ruimte op dit moment te

NIJ BEETS

beperkt. Volgens wethouder Rob Jonkman wordt er volop aan een oplossing gewerkt en moet de brug eind april helemaal klaar zijn voor gebruik. De rest van het project zit in de afrondende fase en ligt nog helemaal op schema. Over de definitieve meerkosten van het miljoenenproject wilde Jonkman nog niets kwijt.

Sjors Veenstra fractievoorzitter CDA

Sociaal ondernemerschap

BEETSTERZWAAG Sjors Veenstra is de nieuwe fractievoorzitter van collegepartij CDA in de Opsterlandse gemeenteraad. Hij volgt Tineke Jagersma op die afgelopen maandag de raad verliet. Veenstra (36) woont in Ureterp, waar hij volop actief is in het kerkelijk leven. De nieuwe fractievoorzitter is nog bezig aan zijn eerste jaar als raadslid. In het dagelijks leven is Veenstra projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente De Friese Meren. “Mijn interesse voor politiek is gegroeid door mijn werkzaamheden als ambtenaar.” Hij weet hoe belangrijk het is de burgers actief bij de politiek en het beleid te betrekken. Dat is ook zijn grote drijfveer in de Opsterlandse gemeenteraad. “Ik wil een gezonde toekomst creëren voor onze en de komende generaties. Bijdragen aan een florerende economie, ruimte voor economische ontwikkelingen, maar vooral ook rentmeester zijn voor wat ons is toevertrouwd.” In verband met zijn nieuwe taak is Veenstra gestopt met zijn

BEETSTERZWAAG Wethouder Wietze Kooistra neemt sociaal ondernemerschap mee in de sociale en economische beleidsplannen. Er komt niet een verkennende notitie sociaal ondernemerschap, zoals ChristenUnie en het CDA per motie vroegen. Het was maandagavond een wat gekke discussie in de Opsterlandse raad, naar aanleiding van een onverwachte motie van twee collegepartijen. Aandacht voor ondernemingen die bewust omgaan met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat klinkt positief vonden de andere raadsfracties, maar wat is het probleem? “Zijn er aanwijzingen dat Opsterland deze

eigen ingenieursbureau. Bij haar afscheid werd Tineke Jagersma geroemd door zowel burgemeester Van Selm als Gerrit Weening die namens de raad sprak. “Do sietst op dyn plak. Tige spitich datsto fuort giest.” Jagersma stopt na vijf jaar raadslidmaatschap omdat ze dat niet langer kan combineren met haar drukke baan en haar gezinsleven. Rynk van der Woude uit Gorredijk volgt haar op als raadslid. Hij werd maandag geïnstalleerd.

De 63-jarige Van der Woude is gepensioneerd marineman. Hij voerde het commando over diverse fregatten en was aan het einde van zijn carrière directeur van de Nederlandse kustwacht. Opgegroeid in het ARP-gedachtegoed werd hij, eenmaal weer op de vaste wal, lid van het CDA. “Ik wol graach in bydrage leverje oan goede beslútfoarming út in kristlik-sosjaal perspektyf.” De Opsterlandse CDA-fractie telt drie leden.

ondernemingen links laat liggen?”, vroeg Johan Sieswerda (OpsterLanders). Via bijvoorbeeld de Koploperprojecten is er al volop aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door de nadruk op een specifieke groep te leggen, werk je versnippering van beleid in de hand, vond de PvdA. Ook het feit dat indiener Oebele van der Veen (CU) geen specifieke voorbeelden van dergelijke bedrijven kon noemen, hielp niet om de andere fracties over de streep te trekken. De toezegging van de wethouder bracht de ongemakkelijke discussie tot een eind. De beide partijen trokken daarop hun motie weer in.

TIP van On Tour Tweewielers ... Zaterdag a.s. wordt een zonnige dag! Kom dan naar onze E-bike testdag. In een veilige omgeving een ervaring rijker! Welkom! 2

0m 1.40 SEN FIET Sjors Veenstra.

Rynk van der Woude.

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Wij mogen blijven

I N E E N A A N G E PA ST H U I S B L I J F J E W O N E N ! Ouderdom komt met gebreken, dat kan iedereen treffen. Pijnlijk wordt het als één van u beiden een langdurig verblijf in een verpleegtehuis te wachten staat. Het Bouwteam Levensloop is er voor de noodzakelijke aanpassingen in uw eigen huis zodat u daar samen kunt blijven wonen. VERGUNNINGEN & SUBSIDIES • (VER)BOUW • COMFORT & VEILIGHEID

TELEFOON 0512 776899 POSTBUS 247 9200 AE DRACHTEN INFO@BOUWTEAMLEVENSLOOP.NL

NIEUW BIJ ONS.

W W W.WOO N CENTRUMSVD BERG.N L BETAALBAAR DESIGN.

! UW IE N

PODE: een echt Nederlands kwaliteitsmerk met een missie. We staan voor betaalbaar design waarin je lekker zit, hangt of ligt. Dat is de logica waar wij in geloven. Kies je voor PODE, dan kies je voor gedurfd, kleurrijk en een tikje eigenwijs.

NU BIJ AANKOOP VAN EEN SEALY MATRAS € 100,- RETOUR VOOR UW 1 PERSOONS MATRAS ((€ 150,- VOOR EEN 2-PERSOONS)

Gratis bezorging aan huis en indien nodig montage! Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond.


Sa!

4 maart 2015

5

www.sa24.nl

Eigentijdse sfeer in aula De vier opbaarkamers in de aula aan de Hegedyk zien er weer spic en span uit. Op basis van adviezen van een binnenhuisarchitect is het hele gebouw vorig jaar onder handen genomen. Het resultaat is modern en sfeervol. GORREDIJK Vorige week kregen relaties van de Stichting Opbaarruimte Gorredijk e.o. de gelegenheid alles eens goed te bekijken. “Gelokkich binne alle keamers hjoed krekt leech. Dat komt moai út”, vertelt Froukje Jongsma. Zij is sinds twee jaar beheerder van de aula en is er nagenoeg dagelijks te vinden. Vorig jaar werden ruim zestig overledenen opgebaard in de aula. “Dat binne der ek wolris hûndert yn it jier west. Mar hieltyd faker wurde minsken thús opbaard.”

Eigen kleurstijl

Iedere opbaarkamer heeft een eigen kleurstijl, is sfeervol verlicht en voorzien van een aantal tafeltjes voor foto’s, bloemen of andere voorwerpen. “Famylje kin de romte hielendal sels ynrjochtsje. Der kin folle mear as earder.” De kamers hebben ook niet langer nummers, maar namen: De Deelen, De Heide, De Mers-

ken en De Wiken. De airconditioning en de koeltafel onder de kist zorgen voor een constant lage temperatuur. Nabestaanden krijgen een sleutel van de kamer en kunnen op ieder moment, dus zonder tussenkomst van de beheerder, bij de overledene terecht. De aula is voorzien van een geheel betegelde verzorgingsruimte. “It wurd ôflizzen brûk ik eins net mear.” De ruimte oogt klinisch, maar is praktisch ingericht voor de medewerkers die dit werk moeten doen. “Ek al sjocht net ien mei, jo moatte mei respekt omgean mei de minsken. Dan moat alles ek goed foar elkoar wêze.” Een metalen bed waarop de overledene kan liggen, is in hoogte verstelbaar. Verzorgers of familie kunnen het lichaam hier ook douchen. Boeddhisten, joden en moslims kennen eigen rituele wassingen van de overledene. “Dat kom hjir net sa faak foar, mar wy binne der

Iedere opbaarkamer heeft een nieuwe, eigen stijl. FOTO: SIETSE DE BOER

wol hielendal klear foar”, vertelt voorzitster Janneke Jager. “Elk moat hjir telâne kinne. Neat moat en in soad kin.” De restyling van de aula past goed in de uitvaartontwikkelingen. Jongsma: “Famyljes binne hieltyd mear belutsen by it ôfskied en besteegje der folle mear oandacht oan as earder. De sfear yn de aula is dan belangryk. It moat in goed alternatyf wêze foar minsken

dy’t net thús opbare kinne of wolle.” De veranderingen vertalen zich ook in een andere rol van de bode. In plaats van nabestaanden alles uit handen te nemen, ondersteunt een bode families nu bij de organisatie van het afscheid. Jager: “De boade wit wêr’t minsken oan tinke moatte.” De betrokken begrafenisverenigingen hebben tegenwoordig geen eigen bodes meer in dienst, maar werken nauw samen met

enkele ders.

ZZP-uitvaartbegelei-

Samenwerking

De opbaarruimte is een samenwerkingsverband van vijf begrafenisverenigingen (Gorredijk/Terwispel/Tijnje, Lippenhuizen, Hemrik, Langezwaag, en Jubbega/Hoornsterzwaag) en Yarden Uitvaartzorg. De aula stamt uit 1980 en is ooit gebouwd door de gemeente Opsterland.

Zwembad Gorredijk is op zoek naar veel meer toezichthouders ken. “Goed dat je zijwaarts zwemt en de drenkeling zo in de gaten houdt”, klinkt er vanaf de kant. Vanaf ver een reddingslijn toewerpen valt in de praktijk nog niet mee. De een gooit vijf meter te ver, anderen meters tekort. Het redden is niet alleen handelen, maar zeker ook roepen. De drenkeling moet weten wat de redder van hem verwacht.”

Goede voorbeeld

De zes vrijwilligers zijn zeer gedreven. Natuurlijk vinden ze het leuk, maar een belangrijke

Redden begint met de drenkeling in de juiste greep te nemen. FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK “At jim no net gau komme, bin ik al lang dea”, roept Jan van Renes lachend naar zijn potentiële redders op de kant. Die zijn nog volop aan het overleggen over wat ze met dit geval gaan doen. Jan wijst naar zijn nek. Daar zit de pijn, maar dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Instructeur Tamara Monsees geeft een tip. Probeer de drenkeling zelf actief te krijgen. “Hij voelt zelf wat hij wel en niet kan.” Het groepje van zes cursisten heeft de grootste lol. Negen weken trainen ze bij de Heerenveense Reddingsbrigade. Het uiteindelijke doel: het di-

ploma toezichthouder zwembad met doorzichtig zwemwater.

Veertig toezichthouders Eenmaal gediplomeerd gaan de vrijwilligers vanaf mei aan de slag in het zwembad in Gorredijk, dat voortaan vooral op vrijwilligers moet draaien. Tineke Jasper: “Wy binne no mei ús seizen, mar dat is net genôch.” Er is al doorgerekend dat, wanneer iedereen een dag per week dienst doet, er veertig toezichthouders nodig zijn. “It is wol dúdlik tink. Wy kinne noch wol folle mear frijwilligers brûke.” En weer

duiken ze het bad in voor één van de vele oefeningen. Het lijkt soms op vrij worstelen, de vergelijking judo in het water valt ook al. Tamara: “In drenkeling is faak yn panyk, mar mei syn redder net yn gefaar bringe. Dêrom leare wy allegear grepen om de drenkeling ûnder kontrole te krijen.” De rescue tube is een van de handige hulpmiddelen die een toezichthouder kan kiezen. Een zacht houvast dat de redder vanaf een paar meter toe kan werpen. De drenkeling kan zich vastgrijpen en zo naar de kant worden getrok-

drijfveer is het openhouden van het zwembad in Gorredijk. Jeffrey Poort won vorig jaar een persoonlijk abonnement. Lachend: “Dan moet er natuurlijk nog wel een bad zijn. Maar als het iets anders was geweest in het dorp dat open moet blijven, had ik mij er ook voor ingezet.” Henriëtte Peereboom: “As it bad ien kear ticht is, komt it net werom. En der is folle mear út te heljen dan no bart.” De zes vrijwilligers hopen dat meer mensen hun goede voorbeeld gaan volgen. www.dedelte.nl


Garagedeur vervangen? PAKK ACTIET E

1 maa Vraag rt t/m 30 ap naar d r e voor il 2015 waard en garanti

*

e

10

ur

*

jaar

de de op

€500 KORTING

NU OP HET UITGEBREIDE ACTIEPAKKET: KLEUR + AANDRIJVING Showroom (op afspraak): De Werf 12b, 8401 JE Gorredijk Kantoor: Dille 8, 8401 NA Gorredijk 0513 - 43 52 43 06 - 52 59 25 14 www.ellemamontage.nl


Sa!

4 maart 2015

7

www.sa24.nl

Oude rassen zoeken nieuwe bomen Oude fruitbomen dreigen in rap tempo te verdwijnen. Door middel van enten probeert kenniscentrum ‘Vrienden van het Oude Fruit’ te redden wat er te redden valt. LUXWOUDE De Vrienden van het Oude Fruit sporen oude bomen op en zijn voortdurend op zoek naar oude fruitrassen. Griet Bergsma uit Luxwoude is contactpersoon Friesland van het kenniscentrum. Komende zaterdag stelt ze haar tuin beschikbaar voor een entdag. “De minsken kinne dan kieze út ferskate soarten inten fan âlde rassen.” Pomologen (fruitdeskundigen) helpen bij het enten van zeldzaam geworden Noord-Nederlandse fruitrassen op een onderstam. Deelnemers mogen ook ent-

hout van een eigen fruitboom meenemen.

Soorten verdwenen

Bergsma is zelf zo’n twintig jaar enthousiast liefhebber van oude fruitbomen. “It is in stikje histoarysk besef en ik bin ek ynteressearre yn alles wat leeft”, vertelt de oud-huisarts. Veel oude fruitsoorten zijn al uit Nederland verdwenen. “Dat komt mei troch de roaipremy dy’t der yn ‘e jierren 60 west hat.” Jaren waarin de import van goedkoop buitenlands fruit op gang kwam.

Boeren en fruittelers kregen een premie om oude hoogstamfruitbomen te rooien en te vervangen door nieuwe fruitrassen en laagstambomen. Gevolg is dat het huidige in Nederland gekweekte fruit op nog maar zes soorten is gebaseerd. “Wylst krekt dy âlde soarten sa wichtich binne foar de feredeling.” Regelmatig trekken de mensen van het kenniscentrum er op uit voor een zogenaamde ‘speurpom’, een zoektocht naar oude rassen. Ze verzamelen dan stukjes enthout; dat kan ook van gekapte bomen. De enten worden geplaatst op een speciaal geselecteerd type onderstam om uit te groeien tot een stam van

een nieuwe fruitboom. Dat gebeurt onder andere in collectietuinen, door het kenniscentrum aangelegd om soorten te bewaren voor latere generaties. Het determineren van de oude soorten is geen sinecure. “Der sit gjin systeem yn. Foarm, bledsjes, stal en klokhús, it kin allegear ferskille.” Meters fruitboeken heeft Griet Bergsma dan ook in haar boekenkast. Maar ook is er regelmatig overleg met Universiteit Wageningen.

Cambiumlagen

Zaterdag zijn er in Luxwoude enten van vele oude noordelijke soorten. De appelsoorten Notarisappel, Zoete Kroon, Schone van Iephof en Dokkummer Nije bijvoorbeeld of

stoofperen met de prachtige namen Brederode, Harm Harkes Peer en Winterbergamot. Bezoekers kunnen ook zelf leren enten. Dat is best een ingewikkelde klus, omdat de cambiumlagen (de sapstroom) precies tegenover elkaar geplaatst moeten worden. “Dat stekt tige nau, it moat presys passe, krekt as by in transplantaasje.”

Entdag

Zaterdag 7 maart (11.00-15.00 uur). Adres: De Opslach 24, 8405 BW Luxwoude. Entree: gratis. Voor een ent wordt een kleine vergoeding gevraagd. www.vriendenvanhetoudefruit.nl

Hobbelige start paddentrek Poostweg BEETSTERZWAAG De Poostweg is weer klaar voor de jaarlijkse paddentrek. Landschapsbeheer Friesland plaatste eind vorige week de schermen in de berm. Vrijwilliger Jelle Hofstra uit Gorredijk nam veertien jaar geleden het initiatief voor de schermen. “Sjoen de sachte winter, hie it foar my wol in wike earder kind, mar dat slagge net.”

De emmers en de vrijwilligers redden de padden. FOTO: SIETSE DE BOER

Oorzaak is de gespannen relatie tussen de boseigenaren in het gebied en natuurvereniging Geaflecht. De natuurbeschermers vinden dat de boseigenaren het niet zo nauw nemen met de regels en deden eerder aangifte van overtredingen van de Flora- en faunawet. Hofstra vermoedt dat dit ook de reden is dat ASR, de eigenaar van de bermen, daarom dit jaar afspraken heeft gemaakt met Landschapsbeheer en niet met Geaflecht. De vrijwilligers van Geaflecht

kregen zelfs een mail waarin is gesteld dat leden van Geaflecht uitgesloten zijn van activiteiten bij het scherm. ASR ontkent dat deze voorwaarde is opgenomen in de afspraken met Landschapsbeheer Friesland. George Meijners van Landschapsbeheer wil niet op de kwestie reageren. Geaflecht en de Bosgroep NoordOost Nederland, beheerder namens de eigenaren, zijn volop met elkaar in gesprek om de onderlinge relatie te verbeteren. Hierover is ook contact met Willem Bil van Vogelringstation Menork die vorige week nogal van leer trok tegen de in zijn ogen illegale aanleg van MTB-routes in de bossen van Beetsterzwaag.

Wite Mar

“Gelokkich wiene der noch in pear kâlde nachten, oars wiene de podden ôfrûne wike al begûn te trekken en hiene in soad podden it net oerlibbe”,

Op Merkelân trottoir opgeofferd aan snippergroen BEETSTERZWAAG Het Opsterlandse project Snippergroen krijgt aan het Merkelân in Beetsterzwaag een merkwaardige invulling. Althans dat vinden Hans von Burg en enkele andere buurtbewoners. De eigenaren van Merkelân 18 en 20 kochten niet alleen een stuk gemeentelijk groen, maar ook de bijbehorende stoep. “Het wandelpad houdt nu gewoon op. Wie bedenkt dat? Wandelaars moeten nu over de weg lopen om verderop weer door te gaan op het trottoir of ze moeten de weg oversteken. Zo komen de kooplustige eigenaren mooi af van al die gammele wandelaars voor de deur.” Von Burg was maandagavond op het gemeentehuis om zijn grieven

onder de aandacht te brengen van wethouder, burgemeester en raadsleden. Volgens wethouder Rob Jonkman is het puur een geval van het beroemde maatwerk. “De betrokken bewoners wilden het stuk groen alleen kopen inclusief de stoep. Omdat er aan de andere kant van de straat ook een trottoir ligt, is dat voor ons geen probleem. We gaan ervoor zorgen dat mindervalide wandelaars ter plekke het trottoir goed kunnen bereiken en verlaten. Von Burg vindt het een bizarre situatie en vooral voor oudere gebruikers van het wandelpad een potentieel gevaar. Hij onderzoekt of het juridisch gezien op deze manier allemaal kan en denkt aan een ludieke actie in de buurt.

Van het verdwenen trottoir is weinig meer over. FOTO: SIETSE DE BOER

stelt Hofstra. De schermen langs de Poostweg moeten voorkomen dat de padden massaal de weg oversteken met het risico te worden platgereden. Ze lopen nu langs het scherm en vallen dan in de ingegraven emmers. Vrijwilligers legen op gezette tijden de emmers aan de andere kant van de weg. “It giet bytiden wol om 4.000 podden yn ’t jier.” Hieronder zijn exemplaren van de zwaar beschermde heidekikker. De padden overwinteren op het land aan de Olterterpster kant van de Poostweg en trekken in het voorjaar naar de Wite Mar, de ijsbaan van Beetsterzwaag. Ze trekken volgens Hofstra altijd terug naar de plek waar ze zijn geboren. “Foaral yn de skimer mei wat wiet waar en in temperatuer fan sa’n 6 à 7 graden.” De gemeente Opsterland heeft de maximum snelheid op de Poostweg tijdelijk verlaagd naar 30 km per uur.


Sa!

4 maart 2015

Een hele dag

Jarenlang bezocht Riemer Veldkamp accordeonfestivals in Brabant om daar zijn instrumenten aan de man te brengen. Twintig jaar terug kreeg hij het idee om ook in Bakkeveen een accordeonfestival op poten te zetten. BAKKEVEEN “Soks hiest hjir yn ‘e regio net. En der wienen hjir ek hast gjin spilers. Ja, wol wat minsken dy’t op in trekzak spilen, mar dat wie it dan ek wol.” Komende zaterdag beleeft het jaarlijkse Accordeon en Trekharmonica Festival van Bakkeveen haar negentiende editie. Het laagdrempelige festival trekt veel bezoekers. “Fan dy earste kear ôf sloech it fuortdaliks oan.” De honderden bezoekers genoten niet alleen van de muziek, Veldkamp merkte ook dat steeds meer mensen de accordeon

ter hand namen om zelf te gaan spelen. “Nei de oarloch spilen in soad minsken op de akkordeon. Doe’t der elektryske oargels kamen, kaam der in ein oan.” Toch kwam de accordeon later weer tot leven, vooral in Brabant. Bijna elk weekend was Veldkamp daar dan ook op festivals te vinden met zijn grote hobby: de accordeonhandel en –reparatie. “Ik spile sels ek op brulloften en partijen.” Als echte accordeonman moest hij de eerste jaren van het Bakkeveenster festival niks weten van de trek-

De enthousiaste muzikanten vinden elkaar overal, zelfs in dit kleine halletje. Een foto van festivaleditie 2008.

9

www.sa24.nl

accordeonmuziek

Duo DiJon.

zak. “Mar ik seach dat der hieltyd mear minsken op begûnen te spyljen, dat doe ha ik dy der ek mar by dien.” Het festival trekt jaarlijks zo’n vierhonderd enthousiaste muzikanten. Iedereen mag optreden, niemand hoeft zich hiervoor op te geven. Niveau doet er niet toe. “Minsken skriuwe harren oan de doar yn en meie dan tweintich minuten spylje, sa’n trije oant fjouwer nûmers.“ Naast het grote podium zijn er ook kleinere ruimtes in Dúndelle. Gastoptredens zijn er ook. Dit jaar haalt Veldkamp het populaire Duo DiJon uit Apeldoorn naar Bakkeveen. Het duo, Dies Nicolai op trekharmonica en John de Winter op gitaar, is onder andere bekend van de

Accordeon en Trekharmonica Festival Het festival op zaterdag 7 maart (10.00-17.00 uur) vindt

plaats in mfc Dúndelle in Bakkeveen. De toegang is gratis.

Zwarte Cross waar zij samen met Bennie Jolink van Normaal optraden.

skoalle, mar folle learlingen bliuwe dêr net fan oer. Se pakke leaver in gitaar, dan kinne se yn in pear wiken al ferskes spylje. Op in akkordeon duorret dat wol in pear jier en dêr nimt de jeugd de tiid net mear foar.” Toch is Riemer Veldkamp niet van plan om met het festival te stoppen. “Ik bin no 72 en ien fan ús organisaasje is al 82 jier. Mar salang as we it noch dwaan kinne, gean we troch.”

Vergrijzing

Accordeonmuziek is nog bij een grote groep mensen populair, maar het is wel een vergrijzende doelgroep. Er zijn nauwelijks jongeren die de tijd en moeite nemen om het spelen op een accordeon te leren. “Ik leverje noch wol wat akkordeons oan de muzyk-

Advocaten starten inloopspreekuur GORREDIJK Met als doel de drempel om juridisch advies in te winnen te verlagen, starten drie advocaten op 6 maart met een wekelijks inloopspreekuur in de bieb van Gorredijk. Iedereen kan dan zonder afspraak binnenlopen en gratis een juridische vraag voorleggen aan een advocaat. Het juridisch spreekuur duurt van 17.30 tot 19.30 uur. Initiatiefnemers zijn mr. Brenda van Lee van Advocatenkantoor Van

Lee in Donkerbroek, mr. Moira Hoen van Advocatenkantoor Hoen in Gorredijk en mr. Ellis van Wieren van Rjochtadvocatuur en Mediation in Kortehemmen/Drachten. “Het komt helaas te vaak voor dat mensen niet op tijd juridische hulp zoeken omdat ze bang zijn dat het te duur is of omdat ze simpelweg niet weten bij wie ze terechtkunnen. Daar willen wij verandering in brengen.” Tijdens het spreek-

uur krijgen mensen gratis juridisch advies en weten ze beter of ze wel of niet een advocaat nodig hebben en bij wie ze in hun specifieke geval terechtkunnen. De vragen kunnen van uiteenlopende juridische aard zijn, zoals een boete, dagvaarding, contract, een vergunning of ontheffing, bouwplan, dwangsom, erfgrensperikelen, ontslag, uitkering, echtscheiding of mediation.

Skoalbus 512 rijdt niet meer GORREDIJK Sinds 1 maart heeft vervoerder Qbuzz Skoalbus 512 van Drachten naar Gorredijk geschrapt. Oorzaak: te weinig reizigers. Met name leerlingen van de Burgemeester Harmsma School (BHS) in Gorredijk maakten gebruik van de Skoalbus. Jouke Kramer, directeur bovenbouw van de BHS: “It liket ferfelend, mar der is net folle oan de hân.” Leerlingen uit Ureterp, Siegerswoude en Frieschepalen hebben met lijn 189 een al-

ternatief naar Drachten. Daar kunnen ze op het Van Knobelsdorffplein overstappen op lijn 113 naar Gorredijk. Leerlingen uit Bakkeveen kunnen gebruikmaken van buurtbus 104. Beide lijnverbindingen sluiten volgens Kramer goed op de schooltijden aan. Skoalbus 512 had een verleden als lijn 12, in 1998 ontstaan als spitsverbinding tussen Drachten en Gorredijk. In december 2009 werd de lijn tot

grote schrik van scholieren en scholen opgeheven. Dankzij een storm van protest besloot Qbuzz vanaf januari 2010 een nieuwe verbinding in het leven te roepen: Skoalbus 512. Kramer: “Wy ha dêroer doe in protte oerlis hân mei Qbuzz, want we ha fansels baat by in goeie busferbining. Us learlingen komme faak fan fier: fan Joure oant en mei fier foarby Oerterp.” www.qbuzz.nl/friesland

Drie einekuorren voor De Fûgelhelling De Friese vereniging van eendenkorfvlechters De Strampel gaf De Fûgelhelling vorige week drie eendenkorven cadeau. De Strampel geeft ieder jaar een cadeau aan een organisatie die zich inzet voor de wilde eend. Dit jaar viel De Fûgelhelling in de prijzen. “De minsken yn Oerterp fange net allinne sike en ferwûne einen op, mar soargje ek mei leafde en grutte ynset foar oare fûgels en sûchdieren”, stelt De Strampel.

URETERP

In de winterperiode vlechten de 75 leden van De Strampel heel wat korven in elkaar. Doel is niet alleen de stand van deze populaire watervogel te verbeteren, maar ook om het ambacht van het vlechten in ere te houden. De vrijwilligers geven vlechtcursussen en demonstraties, onder andere regelmatig in de schuur van It Fryske Gea bij het Mandefjild in Bakkeveen. www.de-strampel.nl


waanzin

Dimitri Verhulst schrijft het Boekenweekgeschenk 2015. De 80ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 maart t/m zondag 15 maart 2015 en heeft als thema ‘waanzin’, onder het motto: Te gek voor woorden. Op zondag 15 maart kan er op vertoon van het Boekenweekgeschenk weer de hele dag vrij gereisd worden met NS. Pieter Steinz schrijft het Boekenweekessay. Langewal 19 Gorredijk | www.planteyn.nl | info@planteyn.nl | 0513 461254


Sa!

4 maart 2015

11

www.sa24.nl

Thúsfront: it ferhaal oer loslitten Yn Thúsfront, in nij stik fan Tryater, nimme trije jonges ôfskied fan harren thús. Se wurde útstjoerd nei in oarlochsgebiet. Nynke Heeg fan Wynjewâld spilet ien fan de memmen. WYNJEWÂLD Nynke Heeg (38) ferhuze ôfrûne hjerst mei har man en bern fan Grins nei Wynjewâld. Se spilet al sa’n 15 jier by Tryater. De lêste moan-

nen hat se, yn tarieding op de foarstelling Thúsfront, har bot ynlibbe yn hoe’t se reagearje soe as har soan útstjoerd wurde soe. “Ik ha sels gjin mins-

ken yn myn omjouwing dy’t yn it leger sitte of sitten ha. En myn eigen bern bin noch jong, dy kin ik noch hiel lang fêsthâlde.” Thúsfront giet oer loslitten, in bern dat fertrouwen jaan om de wide wrâld yn te gean.” As in bern kiest foar in militêr bestean, hat dat grutte ympekt

op it gesin. Seker at it bern ek noch útsjoerd wurdt nei oarlochsgebiet. Skriuwer Romke Toering siet de ôfrûne jierren oan in protte keukentafels om de ferhalen fan âlders en militêren te hearren en op te tekenjen. Risseltaat is in foarstelling mei persoanlike ferhalen. Fan Anke dy’t har hantekening sette moat foar’t soan Meinte it leger yn kin. Mar ek fan Piter en Harmke mei harren soan Rients en allinnichsteande mem Hinke mei har soan Evert. Allegear belibje se de útstjoering oars. Nynke: “As mem ha ik yn it begjin fan it stik in goeie bân mei Meinte. We ha deselde humor en bin oan mekoar weage. Oan it ein fan it stik is der net sa’n soad fan oer. Ik mei Meinte net mear oanreitsje. Hy komt yn in

Thúsfront

Tryater spilet Thúsfront op freed 6 maart (20.30 oere) yn De Skâns op ‘e Gordyk (Met Nederlandse boventiteling). www.skans.nl

snelkoker en wurdt te gau folwoeksen. Dy ûntwikkeling fyn ik hiel moai om te spyljen.” Minsken wurde rekke troch it stik, fernimt Nynke yn de foarstellings dy’t oant no ta spile binne. “Yn ‘e seal sitte âlders, mar ek feteranen. Faak is it lestich om oer oarlochstiid te kommunisearjen. Dit stik is in manier om sjen te litten hoe’t it bygelyks west hat foar de âlders om harren bern nei oarlochsgebiet gean te litten. Hiel bysûnder om te fernimmen dat minsken troch dit stik der dochs oer prate kinne.” In bern as militêr set in gesin op de kop. Altyd spilet de sintrale fraach: wêr is it goed foar en is it de muoite wurdich? Hoe giet de famylje om mei al dy ûngerêstens en ûnwissens? Mar der is ek bewûndering en grutskens. As de jonges wer thúskomme, docht bliken dat se man wurden binne. “It bern mei dan wer thús wêze, as heit en mem bist se kwyt. De ynfloed en it effekt fan dy kar op it libben, tinken, dwaan en litten fan heiten en memmen, dêr giet Thúsfront oer.”

Boekenweek: te gek voor woorden GORREDIJK De 80e Boekenweek (7 t/m 15 maart) heeft ‘Waanzin’ als thema. Onder het motto ‘te gek voor woorden’ staat het boek een week lang extra in het zonnetje. Zo ook bij Planteyn boeken en de bibliotheken.

Je kan het inderdaad zo gek niet bedenken. De afgelopen weken verschenen er veel nieuwe boeken. Van gelauwerde auteurs tot de onbekende debutant. Voor zowel de doorgewinterde lezer als de lezer van het ‘lichtere’ genre is er genoeg te kiezen. “En is de keuze moeilijk, dan helpen onze boekverkopers de lezer graag op weg”, vertelt Clemens Kamsma van Planteyn. De boekhandel geeft

iedereen, bij besteding van 12,50 euro aan boeken, twee cadeaus. Allereerst natuurlijk het Boekenweekgeschenk, dit jaar ‘De zomer hou je ook niet tegen’ van Dimitri Verhulst. Op 15 maart wordt het Boekenweekgeschenk een NS-Dagkaart ter waarde van 50,80 euro: een dag vrij reizen met de NS. Hoofdpersoon in het boek van Verhulst is Pierre, een beginnende zestiger. Hij ontvoert een mentaal gehandicapte jongen van vijftien naar de Provence. Daar vertelt hij de jongen het verhaal over de liefdesrelatie die hij met zijn moeder had, hoe die tot stand kwam, over haar intense kinderwens en zijn twijfel over

zijn rol als vader. Uiteindelijk kan hij er ook niet onderuit om te spreken over hoe die prachtige en passionele relatie kon eindigen en wanneer de jongen werd verwekt.

Boekenweekessay

Pieter Steinz schreef dit jaar het boekenweekessay ‘Waanzin in de wereldliteratuur’, waarin hij een rondleiding geeft door het ‘dolhuis van de wereldliteratuur’. Aan de hand van onder meer de verhalen van Edgar Allan Poe, de romans van Boudewijn Büch en Willem Frederik Hermans, de toneelstukken van Shakespeare en de levens van Virginia Woolf en Sylvia Plath schrijft hij over gradaties van gekte, de grens tussen gek en normaal

Tuinvrouwen missen finale LEEUWARDEN De Opsterlandse tuinvrouwen Nienke Plantinga uit Beetsterzwaag en Willemijne Jorritsma uit Tijnje zijn niet doorgedrongen tot de landelijke finale van ‘Beste tuinvrouw van Nederland’. Zaterdag was in het RTL-programma Eigen Huis & Tuin te zien hoe Jeltje Pieters uit Boksum met de Friese eer aan de haal ging. De drie tuinvrouwen deden mee in de provinciale eindstrijd voor allerbeste hobby-tuinvrouw van Friesland. In een tuincentrum in Leeuwarden maakten ze onder andere een houten plantenbak die gevuld moest worden met

planten. Nog best een lastige klus. Willemijne kreeg het werk niet op tijd af, wat ook opviel in het eindoordeel van Lodewijk Hoekstra: “Je hebt je goed aan de opdracht gehouden, alles zit erin. Maar ik zie dat je tijd tekortkwam.” Hij roemde het ontwerp van Nienke uit Beetsterzwaag: “Het is een sterk design, lekker strak en dat heb je helemaal doorgevoerd. Maar dat is wel een beetje ten koste gegaan van de functionaliteit.” Na berekening van alle plussen en minnen vond Lodewijk de creatie van Jeltje de beste. Zij mag door naar de landelijke finale.

en de aantrekkingskracht van psychiatrische gevallen op fictieschrijvers. Het essay is tijdens de Boekenweek voor slechts 2,50 euro verkrijgbaar. Het essay bevat ook handige lijstjes met leestips bij onderwerpen als ‘Paranoia’, ‘Syndromen’, ‘Psychiatrische gevallen in de Nederlandse literatuur’. Ze maken van dit essay een enthousiasmerende inleiding tot de waanzin in de wereldliteratuur. Pieter Steinz is de auteur van onder andere de recente bestseller  ´Made in Europe´. Planteyn heeft tijdens de Boekenweek nog een exclusief extraatje: het boek ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’ van Jonas Jonasson voor slechts 5,95 euro.

BiebKwis

Tijdens de Boekenweek kunnen lezers van de bibliotheken in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp meedoen aan de BiebKwis. Iedere dag stuurt de bibliotheek een nieuwe kwisvraag via Twitter en Facebook. Alle vragen zijn op te lossen via de bibliotheeksite. Voor de winnaars zijn er entertainmentbonnen, in te wisselen voor cd’s, dvd’s, games en tickets voor musicals en concerten.

www.planteyn.nl www.bzof.nl

Awna Teixeira in Slotpleats

Awna Teixeira.

BAKKEVEEN De Canadese zangeres Awna Teixeira speelt al van kinds af aan ieder instrument dat ze ziet. De laatste jaren is ze vooral bekend als een van de frontvrouwen van Po’Girl. Ze treedt zaterdag 7 maart (20.30 uur) op in De Slotpleats. Eind 2012 bracht Awna haar eerste solo-album uit en daarmee liet ze zien ook uitstekend op eigen benen te kunnen staan. ‘Where The Darkness Goes’ is een prachtig melancholisch album geworden met een mix van folk, pop, gipsy en country-invloeden. Zonder uitzondering

intieme en intense, zeer persoonlijke liedjes, geïnspireerd door haar Portugees/Canadese afkomst. Het afgelopen jaar was Awna veel in het weidse landschap van Utah. Na al die jaren onderweg, is het goed om stil te staan bij alles wat zich om haar heen heeft afgespeeld. Ze schreef veel liedjes geïnspireerd door de rust die dit gebied uitstraalt, maar ook over persoonlijke dingen. Het resultaat is te horen op haar nieuwe cd ‘Wild One’. Entree: 15 euro. www.muziekpodiumbakkeveen.nl


tryater

Thúsfront vrijdag 6 maart 2015 Aanvang 20.30 uur Entree: € 14,- / 12,50

Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro Muziek

pater moeskRoen zaterdag 7 maart 2015 Aanvang 20.30 uur Entree: € 19,-

DE skans gorredijk

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken...

Loaijersstrjitte 2 | Telefoon: 0513 - 468600

Meer info: www.bzof.nl

www.skans.nl

Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl

Zuidoost Fryslân


Sa!

4 maart 2015

13

www.sa24.nl

AGENDA

Healers

De Friestalige bluesband Healers is bezig met de laatste serie optredens. In het kader van de zogenaamde ‘Farwol Toer’ treedt de band op zondagmiddag 8 maart (16.00 uur) op in De Buorskip. Een thuiswedstrijd, want sinds het succesvolle optreden van It Sweachster Festival editie 2008, het festival waar het ooit voor de band echt begon, trad de band er niet meer op. De band werd bekend door bewerkingen van bekende en minder bekende bluesnummers. De muziek krijgt daardoor een verrassend oorspronkelijk karakter. Het repertoire van veertig nummers laat zien dat er parallellen zijn tussen de plantages in het zuiden van de VS en de veenderijen in de Friese Zuidoosthoek aan het begin van de vorige eeuw. Entree: vrije gift. www.healerside.nl BEETSTERZWAAG

Turfroutefestival

Op zondag 8 maart (14.00 uur) vindt in De Skâns de 12e editie van het Turfroutefestival plaats. De organiserende koren de Shanty Sara’s uit Gorredijk en It Tynster Manljuskoar uit Tijnje treden vanzelfsprekend op. Het gevarieerde korenfestival heeft dit jaar als speciale gasten: de Keltische muziekgroep Frjemd Folk en De Kromme Knilles Sjongers uit Akkrum. De vier hebben allen hun eigen repertoire en stijl, dus het wordt een afwisselend programma. Met shanty’s, Friese en Keltische liederen, maar ook nummers uit het wereldrepertoire. Entree: 10 euro. GORREDIJK

WO 4 MAART 09:30 UUR | JUBBEGA Hedman Bijlsma De Kompenije 20:00 UUR | HEMRIK Zin van Zen Witte Kerk Hemrik

DO 5 MAART 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Infoavond LECO en Sportstroom De Buorskip

VR 6 MAART Zondag 8 maart (15.00 uur) staat de Witte Kerk in het teken van de tango. De accordeon leent zich uitstekend voor het spelen van tango’s en om die reden speelt het Leeuwarder Accordeon Ensemble

HEMRIK

Wereldgebedsdag De eerste vrijdag in maart gaat er een keten van gebed over de hele wereld. Overal komen mensen bij elkaar om te bidden. Wereldgebedsdag wil laten zien dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld. Wereldwijd GORREDIJK

al sinds de oprichting tango’s van verschillende componisten. Een gepassioneerde middag vol gevarieerde muziek. Entree: 7,50 euro, t/m 12 jaar 2 euro. www.wittekerkhemrik.nl

worden die dag vieringen gehouden met dezelfde liturgie, dit jaar samengesteld door vrouwen uit de Bahama’s. Op vrijdag 6 maart (19.30 uur) is de viering in de rooms-katholieke kerk aan de Compagnonsstrjitte.

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

19:30 UUR | GORREDIJK Wereldgebedsdag Rooms-katholieke kerk

Tango’s op accordeon

Pianist Marcel Worms

Pianist Marcel Worms speelt op 7 maart (20.15 uur) in Le Brocope zijn programma ‘Danzas Caribeñas’. Walsen, mazurka’s, danzas, pasillos. Dansbare muziek van de Caraïben, een mix van Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse ritmes en invloeden uit de Europese muziek. OLDEBERKOOP

Aan het programma ging een flinke periode van speurwerk naar partituren van Caraïbische componisten vooraf.

Reva Viooltjesactie

GORREDIJK Zaterdag 7 maart zet Volleybalvereniging Reva de bloemetjes buiten. Tussen 9.30 en 13.00 uur trekken de leden met viooltjes huis aan huis

Meerdere van de gespeelde werken zijn afkomstig uit het beroemde tijdschrift Notas y Letras en worden nu voor de eerste keer in Nederland uitgevoerd. Naast muziek uit Curaçao van onder andere componisten uit de Palmdynastie (de Curaçaose tegenhanger van onze Bach- en Straussdynastie) is er prachtige klassieke muziek te horen uit Aruba, Venezuela en Cuba. Entree: 10 euro, kinderen tot 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl

door Gorredijk en Jonkerslân. De opbrengst van de actie gaat naar de jeugd van de volleybalvereniging.

20:30 UUR | GORREDIJK Tryater “Thúsfront” De Skâns

ZA 7 MAART

Meer op Sa24.nl

Uitgebreidere informatie over de culturele agenda-items op deze pagina vindt u op onze website www.sa24.nl.

Seniorenmiddag

SIEGERSWOUDE Het zangkoor van De Vrouwen van Nu Appelscha verzorgt op 11 maart (14.30 uur) een gezellige middag voor senioren in Dorpshuis de Uthôf. Een programma met liedjes en sketches. De dames nemen het publiek op sleeptouw met liedjes van toen en nu, streektaalliedjes en meerstemmige a-capellaliederen. Touringcarbedrijf Wiebenga haalt de ouderen op vanuit Ureterp (De Leijte; 13.40 uur), Frieschepalen (De Jister; 13.50 uur), Bakkeveen (Ankerplak; 14.00 uur) en De Wilp (Dagwinkel; 14.10 uur). Bewoners uit Siegerswoude worden thuis opgehaald. Entree: 7,50 euro inclusief 2 consumpties. Opgeven via mail reserveren@dorpshuissiegerswoude.nl of Arob Antennebouw (0516-541 129).

10:00 UUR | GORREDIJK Open Dag Bloemenatelier Madelief Doalhof 84 11:00 UUR | LUXWOUDE Entdag oude fruitrassen De Opslach 24 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Pianist Marcel Worms Le Brocope 20:30 UUR | GORREDIJK Pater Moeskroen - “Vagebond” De Skâns 20:30 UUR | BAKKEVEEN Awna Teixeira De Slotpleats

ZO 8 MAART 14:00 UUR | GORREDIJK Turfroutefestival De Skâns 15:00 UUR | HEMRIK Leeuwarder Accordeon Orkest Witte Kerk 16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Healers Farwol Toer De Buorskip

Kees van de Wal

Onder de titel ‘Voorbij het landschap’ exposeert Kees van de Wal van 6 t/m 22 maart nieuw werk in Kunsthuis LOOF. Met  deze titel verwijst de kunstenaar naar de transformatie in zijn schilderijen. De laatste jaren schilderde hij verstilde landschappen met een ingetogen kleurgebruik. Het werk werd langzaamaan steeds abstracter. Landschappen werden vlakverdelingen, de horizon bleef. Afgelopen jaar verdween de horizon uit de schilderijen, abstracte vormen kregen een plaats in het werk. De verstilling en het ingetogen kleurgebruik zijn gebleven. www.kunsthuisloof.nl

JUBBEGA

U KUNT UW EVENEMENT AANMELDEN VOOR DEZE AGENDA VIA ONZE SITE WWW.SA24.NL


Sa!

4 maart 2015

15

www.sa24.nl

ROEL VOGELZANG (PVDA) MAAKT ZICH ZORGEN OVER VERSNIPPERING IN OPSTERLANDSE RAAD

Van negen partijen naar vier blokken De Opsterlandse gemeenteraad telt maar liefst negen fracties. “Net echt effektyf”, vindt Roel Vogelzang. De fractievoorzitter van de PvdA denkt dat het veel beter kan, bijvoorbeeld door negen partijen samen te laten werken in vier blokken. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER

BEETSTERZWAAG Hij weet niet of hij zich populair maakt met zijn gedachten over de effectiviteit van de Opsterlandse gemeenteraad. Nadenken over het bestuur noemt Roel Vogelzang een persoonlijke passie. “Ik rop dit ek op persoanlike titel.” De uitkomsten kunnen twee kanten op. Of mensen worden enthousiast of ze gaan in de aanval. “Dat lêste fyn ik net slim. Dan ha wy yn alle gefallen debat.”

‘Wat berikke’

Roel Vogelzang is fractievoorzitter van de PvdA, met vier leden de grootste oppositiefractie in de Opsterlandse raad. Zijn partij is een van de negen raadsfracties, waaronder drie eenmansfracties en twee tweemansfracties. Vogelzang weet wat het is. In de jaren zeventig zat hij voor Progressief Friesland met een kleine fractie in de Provinciale Staten. “Hurd wurkjen en wat je dienen waard net altyd wurdearre troch de grutte partijen. Sa fan: moai dat jo der ek wat fan fine, mar wy ha de macht en ha it al besletten.” Het bracht Vogelzang ertoe om 25 jaar geleden over te stappen naar de PvdA. “Ik woe net allinnich raze en roppe, mar ek wat berikke.” Het realiseren van ideeën; dat is wat volgens Vogelzang het doel van een politicus moet zijn. Een politieke partij is daarvoor in zijn ogen slechts een middel. Al denkt hij ook wel eens dat een partij voor sommige mensen een doel op zich is. “Kinne se harren punt net meitsje, dan begjinne se in eigen partij. Allegear fersnippering en wat berik je dermei?”

Olifant

Hij ziet de gevolgen van de versnippering regelmatig terug in de raadzaal van Beetsterzwaag. De zevende fractie die over een onderwerp aan het woord is, heeft niet zoveel meer toe te voegen. Zijn vragen zijn al gesteld. “Hoe effektyf is dat? Yn de Opsterlânske ried binne wy it foar tachtich prosint meielkoar iens. Hjir binne amper polityke items wêr’t wy elkoar foar by de strôt pakke wolle.” Diep in zijn hart vindt Roel Vogelzang eigenlijk dat het huidige partijenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Hij vergelijkt het zelf met een olifant onderweg naar zijn laatste rustplaats. “At de opkomsten by ferkiezings fierder sakje, wat is dan noch de demokratyske wearde? De net-stimmers foarmje

dan de grutste partij.” Oude ideologieën vervagen, vindt de PvdA-voorman. Ook in Nederland ontstaat meer en meer een personendemocratie, waarbij pragmatisme en verstandig redeneren de boventoon voeren. “Kinne je dan net better nei bewegingen sjen?”

Vier bewegingen

Vogelzang ziet voldoende mogelijkheden en heeft de bestaande partijen met potlood alvast ingedeeld in vier blokken. Het CDA en de ChristenUnie vormen samen het christelijke blok. De VVD en D66 ziet hij als een sociale liberale stroming. Dan volgt er een progressief blok van PvdA, OpsterLanders, SP en BAS. En Opsterlands Belang en FNP vormen het lokale blok. Ook de SP vaart mee bij deze indeling, ook al heeft de partij tot nu toe in Opsterland nog nooit deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Dat is spitich, want it is wol in partij dy’t minsken oansprekt. Minsken dy’t ek aktyf wêze wolle en de polityk fuorje moatte. En sa fier lizze wy net byelkoar wei.” Bovendien heeft iedereen altijd de mond vol van samenwerken. Maar samenwerken van partijen betekent ook het verlies van identiteit. Dat begrijpt Vogelzang heel goed. “Mar in partij is en bliuwt in middel. Dan moatte jo fan in beweging in nije identiteit meitsje.”

Kritisch vermogen

Het werken met grotere blokken betekent volgens Vogelzang dat je binnen een fractie eenvoudiger taken kunt verdelen. En daar wordt het raadswerk in zijn ogen alleen maar beter van. “Ienmansfraksjes moatte hieltyd kieze. By grutte ûnderwerpen is it foar lytse partijen lestich om alles te folgjen. By guon ûnderwerpen hearre je harren dan ek net.” Zelf is hij absoluut niet een man om de krenten uit de pap te halen. Alle onderwerpen verdienen aandacht. “At wy gearwurkje wurdt de kwaliteit fan it bestjoer in stik better.” Waarmee hij niet wil zeggen dat kleine fracties alleen maar nadelen hebben. “Alles stiet en falt mei it kritysk fermogen fan minsken. Of de fraksje no grut of lyts is.” Bovendien weet hij dat iedere fractie weer een schaduwfractie heeft met mensen die zich bij de politiek betrokken voelen. Een effectievere politiek zorgt er ook voor dat mensen zich weer meer bij het openbaar bestuur en de politiek betrokken voelen, verwacht Vogel-

zang. “Ik rekkenje dan ek foaral op mear jongere minsken. Der sit no wol in bulte griis.” Niet gek, want het raadswerk vergt veel tijd. Deze raadsperiode zijn al twee raadsleden gestopt omdat de combinatie van raadswerk, een gezin en een drukke baan niet vol te houden is. “Ik begryp it hiel goed, mar it is wol skande.”

Geen oprisping

De huidige gemeenteraad probeert nu ook al het werk effectiever te organiseren, met een opiniërende en besluitvormende vergadering op één avond. Dan kan een onderwerp in één avond worden afgewerkt. In het verle-

den zaten er twee weken tussen een commissie- en raadsvergadering. “Dat betsjutte faak in werhelling van arguminten of allegear nije arguminten yn de diskusje. Wy wolle ek graach de befolking mear belûke yn de opiniearjende fergadering. Dat komt noch net goed genôch út de ferve.” De gedachten van Vogelzang zijn meer dan een oprisping. Hij loopt er al langer mee rond en was er ook mee gekomen wanneer de PvdA niet in de oppositie zou zitten. “It giet allinnich om de effektiviteit en de kwaliteit fan it iepenbier bestjoer. It liket my in moaie útdaging om de kommende jierren yn te ynvestearjen.”


1+1 GRATIS

ALLE Shampoo en conditioner

4.90

2.45

25%

14.19

9.99

Grolsch krat

24 flesjes a 0,3 liter. Max. 6 kratten per klant.

Knor Wereldgerechten

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. Mexicaanse burritos. 2 dozen.

Milner van de versafdeling

6.65

4.99

Alle varianten. Bijv. jong 30+ stuk. Per 500 gram. Actieprijs per kilo 9.97

25% VOORDEEL

VOORDEEL

2.81

Alle varianten. Per 5,082 liter.

Australie. Diverse varianten. Bijv. Bin 40 merlot. Fles 0.75 liter.

Rivella, Holy Soda en Crystal Clear 1.5 liter

1.29

0.97

Alle varianten. Bijv. Crystal Clear lemon

VOORDEEL

25% 3.75

9.99

VOORDEEL

Lindeman’s Bin

4.99

Witte Reus vloeibaar wasmiddel 77 wasbeurten

25%

GRATIS

2.69

6.69

23,99

25%

VOORDEEL

1+1 5.38

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv Andrelon iedere dag shampoo 2 flessen.

AH Varkenshaas

Per 250 gram. Actieprijs per kilo 11.24

3.99

2.99

ALLE AH Maaltijdsalades Bijv. caesar. Schaal 450 gram.

2.09

1.69

AH Les Pains broden

Vers uit onze oven. Alle varianten. Per heel brood.

2 stuks

5.00

1.99

AH Handsinaasappelen

Net 2 kilo. Actieprijs per kilo 1.00

40%

BONUS 7.50

2.79

VOORDEEL

AH Mager rundergehakt 2 schalen a 500 gram.

1.63

0.98

ALLE Dreft

Bijv. Clean & Fresh appelboomgaard. Fles 450 ml.


Sa!

4 maart 2015

19

www.sa24.nl

ZWEMFAMILIE MAAKT LANGE DAGEN

Thuis in in het het water water Thuis ISIS

Het leven van de familie Van Duijven uit Gorredijk draait om zwemmen. Dochter Myrna hoopt als talentvol zwemster de nationale top te bereiken. Vader Twan is voorzitter van Zwem- en Poloclub ISIS en één van de drijvende krachten achter het overeind houden van zwembad Kortezwaag. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Vijf dagen per week gaat in huize Van Duijven de wekker om 4.30 uur, zodat de vijftienjarige Myrna een uur later in zwembad De Welle in Drachten aan haar eerste van twee dagelijkse trainingssessies van twee uren kan beginnen. “Op zaterdag mogen we uitslapen”, lacht vader Twan. “Dan traint ze pas om zeven uur.”

Het kost haar geen moeite. Veertien uur per week ligt Myrna in het water, daarnaast is er wekelijks ook nog twee uur krachttraining. Vind dan maar eens een gaatje om gezellige dingen te doen met schoolvriendinnen. “Die tijd heb ik eigenlijk niet. Maar dat geeft niks. Ik weet waar ik het allemaal voor doe en bij het zwemmen heb ik ook veel vriendinnen. Tijdens wedstrijden ben je elkaars concurrent, daarbuiten gaan we gewoon gezellig met elkaar om.” Groot voordeel van een dergelijke vriendenkring is dat iedereen van elkaar weet waar de ander mee bezig is, waarom hun leven er zo uitziet. “Ik lig iedere avond om half acht al in bed. Klasgenoten snappen dat minder goed.” Onlangs vierden zij het Valentijnsgala; Myrna lag al op één oor. Het zijn die kwaliteiten en kenmerken die Michiel Riemslag zo bewondert in zijn pupil. De gedreven trainer van

DZ&PC uit Drachten is lovend. “Haar lifestyle, haar benadering van de sport, ook op elke training, maakt haar een topsportster. Als je zoveel uren moet trainen, terwijl je naar een gewone middelbare school gaat, dan moet je wel heel goed kunnen plannen en een ijzeren discipline hebben.” Die komt volgens vader Twan volledig uit haarzelf. “Wij hebben haar nog nooit naar het zwembad moeten sturen. Ze wil altijd graag.” Een duidelijke, typische karaktertrek van z’n dochter. “Als ze bijvoorbeeld was gaan korfballen, was ze ook bloedfanatiek geweest.” Maar Myrna ging dus zwemmen. Met haar A- en B-diploma op zak, trainde ze eens mee met ISIS. Ze viel op, onder andere bij Riemslag. Ze trainde mee in Drachten en maakte uiteindelijk de overstap. “Bij ISIS zien we het niet als onze taak om mensen naar een NK te brengen”, vertelt vader en ISIS-voorzitter Twan. Dat kunnen ze bij andere clubs veel beter, beseffen ze in Gorredijk. “Heb je er eens een uitschieter bij, dan moet je daar als vereniging vooral heel trots op zijn. Dat is ook de taak van de kleinere clubs in een regio.” Niet alles zelf willen doen, maar een podium bieden aan talenten, om die vervolgens los te laten en verder te laten kneden door nog betere trainers en coaches.

Zwem- en Poloclub ISIS heeft circa veertig actieve zwemmers. Die trainen in de wintermaanden in Drachten en Heerenveen. Daarnaast heeft de vereniging nog een aantal waterpololeden, die onder de naam DraGor sinds een aantal jaren samenspelen met de waterpoloafdeling van DZ&PC. Binnenkort komt er duidelijkheid over de toekomst van het openluchtbad Kortezwaag in Gorredijk. “Voor ons is het cruciaal dat het zwembad op 1 mei opengaat”, aldus Twan van Duijven, die als voorzitter nauw betrokken is bij het overleg tussen alle partijen. “Stopt

het zwembad, dan vrees ik dat het voor ISIS ook snel over is. Dan kun je nog een paar jaar doorploeteren, met zwemmen in Heerenveen of Drachten, maar uiteindelijk red je het dan niet.” Van Duijven is ervan overtuigd dat het zo ver niet komt. “Ik heb het gevoel, de overtuiging, dat we in mei los kunnen. Al is het zeker nog niet in kannen en kruiken. Wij zijn al acht maanden per jaar aangewezen op accommodaties buiten de gemeente. De binding die er nog is met het dorp wil ISIS koste wat kost behouden.” www.zpc-isis.nl

Zijn dochter geeft die kennis inmiddels als trainster door bij ISIS. “Ik heb zoveel geleerd bij DZ&PC, vooral op technisch vlak. Die lessen geef ik graag door, zoals iemand anders het mij vroeger heeft geleerd bij ISIS.”

op het eind tekort kom. Het mooiste is alles uit jezelf halen en zo ver mogelijk komen.” Tijdens het NK, begin februari, zwom ze een aantal persoonlijke records en haalde ze op drie afstanden de finale. “De vrije slag gaat me het beste af, maar op die afstand is ook de meeste concurrentie. Echt dromen over later doe ik niet. Ik wil vooral elke keer mezelf verbeteren en dan zien we wel.”

Het moeilijkste aan zwemmen? “Me niet laten afleiden door anderen. Soms durf ik een race nog niet hard te beginnen, omdat ik bang ben dat ik dan

Myrna analyseert met trainer Michiel Riemslag.


Sa!

4 maart 2015

21

www.sa24.nl

RUURD DE VRIES RECONSTRUEERT HISTORIE BUURTSCHAP TWIJTEL

Het begon met vier

Twijtel onder Makkinga is zo’n buurtschap waar alleen de adressering van drie woningen nog verwijst naar een honderden jaren oud plekje op de kaart. Ruurd de Vries uit Terwispel groeide er op en reconstrueert al jaren de rijke historie van deze paar vierkante kilometer. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: ARCHIEF RUURD DE VRIES EN SIETSE DE BOER (PORTRET) MAKKINGA/TERWISPEL Twijtel werd ooit gevormd door vier zathes (boerderijen) met bijbehorende landerijen. Gerangschikt in ongelijke taartpunten, tegen de grens met Nijeberkoop. “Yn ‘e 17e iuw waard de namme foar it earst brûkt, mar ik tink dat it noch wol âlder is”, vertelt Ruurd de Vries. De Tjonger vormt de noordgrens van het buurtschap, in het zuiden loopt Twijtel uit in een punt nabij de Abbendijk ten noorden van Tronde. Tot 1888 lag er een oversteekplaats van dennenliggers met daarop takken, een oversteek die waarschijnlijk ouder is dan alle andere in dit deel van de Tjonger. Een latere ophaalbrug stond lang bekend als de ‘takkenbrug’. In 1955 volgde een vaste brug, die de al even toepasselijke naam Prikkedambrug draagt.

Het kleine buurtschap Twijtel, in het Stellingwerfs Twietel, kent een rijke historie. “Kinst dy hast net foarstelle dat der oer sa’n lyts stikje grûn safolle te fertellen is.” Het bekende crosscircuit Prikkedam bijvoorbeeld, een stuk heide dat in 1947 gratis ter beschikking werd gesteld aan Motorclub Ooststellingwerf. De clubleden legden zelf met de schop een crossbaan aan rond de Gansepoel, een stuk weiland met in het midden een dobbe. In de jaren 60 en 70 trok de Prikkedam duizenden bezoekers tijdens de wereldkampioenschappen. Het circuit is de laatste jaren vooral veel in het nieuws vanwege de geluidsoverlast.

Korenmolen

Maar Twijtel kende meer bedrijvigheid. Van eind zeventiende eeuw tot

Ruurd de Vries heeft per adres de bewoners in een schema staan.

zathes

Van de vier boerderijen die met de molen en molenaarswoning sinds eind 17e eeuw ‘oud’ Twijtel vormden, is Zathe IV het langst blijven staan. De oude Saks uit 1662 ging in 1936 in vlammen op. De foto is een paar jaar eerder genomen.

1925 was de korenmolen, een stellingmolen, een grote blikvanger. Een nieuwsbericht uit 1869, na een hevige decemberstorm: “Het kruis en paard op den toren te Makkinga werden van hunne hooge standplaats afgerukt en de korenmolen te Twijtel, een standermolen, werd aan splinters tegen den grond geslagen.” Een jaar later koopt molenaarsgezin Steunebrink een oude poldermolen uit de Weperpolder en laat deze als korenmolen opbouwen op de plek van de omgewaaide molen. Nu op een verhoging, een zogenaamde molenbelt. In 1912 treft het noodlot de molen opnieuw; door blikseminslag brandt hij tot de grond af. Weijert Zeephat, inmiddels molenaar, koopt ter vervanging in Gorredijk de houtzaagmolen van firma Van der Sluis en Posthuma. De molen is later verplaatst naar Makkinga, tegenwoordig een museum. “En sa ferdwûn it middelpunt fan Twijtel nei dik 240 jier.” De vier oude zathes waar het ooit mee begon, waarschijnlijk gebouwd naar oud-Saksisch model, brandden af of werden afgebroken. Van de bijbehorende langgerekte taartpunten is weinig meer over. Vanaf 1850 werden de percelen opgedeeld. Arbeiders kochten in de zuidpunt van het buurtschap stukken heide, brachten dit in cultuur en bouwden er een huisje. Ruim veertig woningen hebben er gestaan, schat

Ruurd. Daar zijn er nu zo’n 25 woningen van over. Drie woningen met een toegangsweg aan de Abbendijk houden de naam in ere: Twijtel 5, 6 en 7. Ruurd noemt dit ‘Nieuw Twijtel’. Van veertig woningen verzamelde Ruurd nauwkeurig informatie over de bewoners, vaak met uitgebreide genealogie, krantenknipsels, foto’s en andere wetenswaardigheden. Hij is trots op een meterslange tijdlijn waarin alle bewoners keurig op een rij staan. Familienamen als De Boer, Jongbloed, Kromkamp, Koopstra en Van Hes komen veelvuldig voor. Maar ook de schippersfamilies Pauw, Molenaar, Ypey en Harder streken neer op de Stellingwerver zandgrond. Een kleine tachtig nazaten van al deze families kwamen vorig jaar bijeen voor een grote reünie. “Eins ha we doe te min tiid hân om alle histoarje fan Twijtel bylâns te gean. De minsken wienen sa entûsjast dat we dit jier wer in reüny hâlde om fierder te gean wêr’t we foarich jier hingjen bleaun binne.” Samen met Cobi van Dam en Johannes Meesters organiseert Ruurd op zaterdag 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur een tweede bijeenkomst in het dorpshuis van Makkinga. “En it leafst ha we dat minsken foto’s en dokuminten meinimme dan kin we dat fuortendaliks skenne en yn it argyf dwaan.” www.twijtel.webklik.nl

Hooien met Wiebe en zoon Frans van Hes (beiden met sigaret), Pieter van Huizen (links) en twee onbekenden. Op achtergrond Twijtel 3 (familie Van Hes;in 1969 afgebroken.)


SMS AMNESTY NAAR 4333 EN DONEER EENMALIG € 2

GEEF OM VRIJHEID 1 T/M 7 MAART 2015Sa! week 10 2015