Issuu on Google+

Sa!

hypotheekhouse.nl/gorredijk

Huis kopen, wat kan?

Check GRATIS uw mogelijkheden! Hoofdstraat 6, Gorredijk

(0513) 769 067

Écht onafhankelijk hypotheekadvies.

kijkt anders

Woensdag 1 februari 2017

Jaargang 4 Nummer 5

www.sa24.nl

WINTERKLUS PAGINA 5

KERKFUSIE

3X KINDERWOUD

ONLINE UPDATE

IT KENINGSFJILD

Na de op stapel staande vernieuwbouw van cbs De Librije verzorgt Kinderwoud Kinderopvang de peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) in de school. Dat betekent dat Kinderwoud straks op alle drie basisscholen (openbaar en bijzonder) in Gorredijk actief is.

Foto’s van genietmomentjes, een krantenbericht uit het verre verleden of een uitnodiging om mee te helpen bij activiteiten. Familieleden en zorgmedewerkers van Voltawerk in Gorredijk delen al acht jaar hun wederwaardigheden rond bewoners op Familienet. In een beschermde en veilige online omgeving.

De hervormden van Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Frieschepalen en de synodaal gereformeerden van Bakkeveen vormen sinds begin dit jaar een nieuwe kerkelijke gemeente: It Keningsfjild. “Ynhâldlik sieten wy al langer op deselde koers.” Komende zondag wordt de fusie gevierd in een speciale dienst.

PAGINA 3

PAGINA 9

PAGINA 19

FE

BRU

ARI

len

FAMILIENET ZUIDOOSTZORG

Va

ALLE SCHOLEN GORREDIJK

t ij n

sma

and


Familieberichten overleden

Onbegrijpelijk…..Onverwacht…. Diep geraakt zijn wij door het plotseling overlijden van onze buurtgenoot

Tige ferslein binne wy troch it ferstjerren fan

Nely Fokkema

Sjouke Oppersma

Frou fan ús bestjoerslid Eelze Fokkema. Wy winskje Eelze en de bern in soad sterkte ta.

Onze gedachten zijn bij Grytsje en Marcel en naaste familieleden.

Fûgelferiening De Wâldsang

Gezamenlijke buren van ‘De Populier’ Nij Beets, 28 januari 2017

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van

Nely Fokkema – van Dalen Moeder van onze medebestuursleden Evert en Ronald Fokkema. Wij wensen Eelze, Evert, Ronald, Chris en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies. Bestuur en leden VV Bakkeveen

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

Werken

_Kan_Adv_85x30_V2_1.indd 1

ikkanwerken.nu GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

21-11-14 16:08


Sa!

3

1 februari 2017 www.sa24.nl

CBS DE LIBRIJE STAAT VOOR GROTE VERNIEUWBOUW

Kinderwoud op alle scholen Gorredijk Na de op stapel staande vernieuwbouw van cbs De Librije verzorgt Kinderwoud Kinderopvang de peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) in de school. Dat betekent dat Kinderwoud straks op alle drie basisscholen (openbaar en bijzonder) in Gorredijk actief is. AREND WANINGE GORREDIJK Kinderwoud

verzorgt al de BSO, peuteropvang en kinderopvang in het afgelopen zomer geopende Kindcentrum Loevestein en eerder werd bekend dat ze intrekt bij de openbare fusiebasisschool FlambouTrimbeets. “We zijn hier blij mee”, vertelt Jitske de Boer van Kinderwoud. “Zo kunnen wij de ouders beter bedienen en door fysiek in de school aanwezig te zijn kunnen we een doorgaande leerlijn beter garanderen. Door op drie locaties te zitten, blijven de activiteiten bovendien kleinschalig en dat is wat ouders graag willen.” Tseard Kuperus, directeur van De Librije, vindt het geen bezwaar dat Kinderwoud zowel in de openbare als de christelijke scholen actief is. “Zolang

de visies maar bij elkaar passen. Bovendien heeft Kinderwoud elders ervaring met het inpassen van de christelijke identiteit in hun aanpak.”

en de valkuilen kent.” Naast Kinderwoud biedt Gorredijk ook nog andere particuliere vormen van peuteropvang en BSO.

Totaalpakket

Vernieuwbouw Librije

Peuteropvang en BSO in eigen huis is voor De Librije een grote wens. Kuperus: “Peuteropvang heeft een soort voorsorteerfunctie en wij willen de ouders graag een totaalpakket bieden.” De keuze voor Kinderwoud heeft volgens Kuperus naast visie te maken met ervaring. “Een externe partij in huis nemen brengt altijd risico’s mee. De gemeente wil geen risico meer lopen in de peuteropvang, ze staat ook niet meer garant. Het risico ligt helemaal bij de scholen zelf, dus is het verstandig een partij te kiezen die ervaring heeft

De Librije staat voor een grote vernieuwbouw van de school. Al bij het aannemen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) stemde de gemeenteraad vorige zomer in met de plannen waarvoor Opsterland 981.000 euro beschikbaar stelt. De Librije zit met de huidige 287 leerlingen nu in een te kleine jas. Kuperus: “We hebben nu elf lokalen voor dertien groepen. Dat vraagt veel improvisatie.” Er zit een groep in de personeelskamer en een groep in de hal van de onderbouw. En wanneer Kuperus bezoek in zijn

Ureterp door naar finale Slimste Dorp

Artist impression van de vernieuwbouw van De Librije. TEKENING: WIND ARCHITECTEN EN ADVISEURS

kantoor ontvangt kan dat eigenlijk alleen door een groep te storen. Het hart van de school wordt nieuw gebouwd met op de bovenverdieping twee lokalen. De benedenverdieping bestaat uit centrale ruimten en een algemene hoofdingang. Dit deel van de school is eigenlijk nog niet aan vervanging toe. Een ouder gedeelte van de school (uit 1968) zou dat gezien de leeftijd wel zijn, maar dat gedeelte is in 2011 deels uit eigen middelen van de school opgeknapt en kan nog jaren mee. Kuperus verwacht dat de sloop in de zomervakantie begint en dat het project rond het einde

Enquête bereikbaarheid Inwoners van Jubbega van 12 jaar en ouder zijn onlangs via een brief gevraagd een enquête in te vullen over het huidige en toekomstige busvervoer. Jubbega is een van de vier dorpen (samen met Oosternijkerk, Tersoal en Sibrandabuorren) die de provincie Fryslân heeft uitgekozen voor het onderzoek over vervoergedrag van Friese reizigers. De provincie wil het hele openbaar vervoer in 2020 opnieuw aanbesteden. Met de kennis uit het onderzoek verwacht de provincie

JUBBEGA

Het winnende team van Ureterp op zoek naar de goede antwoorden. FOTO: SIETSE DE BOER TERWISPEL Bollebozen en veelweters uit zes dorpen verzamelden zich zaterdagavond in het dorpshuis van Terwispel voor de regiofinale van de competitie ‘Het Slimste Dorp van Friesland’. De zes teams uit Boijl, Luxwoude, Ureterp, Haskerdijken, Eastermar en Terwispel hadden zich eerder in een plaatselijke voorronde al tot lokale winnaar laten kronen. Zaterdag streden ze voor een plekje in de provinciale finale in Birdaard op 15 april. Het team Ureterp wist aan het einde van de avond het finaleticket binnen te slepen. Dat gebeurde na een spannende

avond, de onderlinge verschillen waren klein. In de laatste twee van de in totaal acht ronden viel de beslissing. Ureterp had de beste eindsprint en finishte met 52,5 punt, gevolgd door Luxwoude (47,5 punten), Haskerdijken (44), Eastermar, Terwispel (42) en Boyl (34). Ureterp was verrast door de winst. “Onze kracht is de gevarieerde samenstelling van het team met jonge en oudere deelnemers. We zijn tijdens het quizzen erg geconcentreerd. Dat we eerste zijn geworden overtreft onze verwachtingen.” Afgelopen week-

end waren er ook regiofinales in Oudega (SWH), Oudwoude, Birdaard en Hilaard. Aan de competitie deden in totaal 42 dorpen mee. De eindwinnaar ontvangt duizend euro om in eigen dorp te besteden. De vragen waren pittig. Twee voorbeelden: wat is aulofobie (angst voor fluiten) en noem de drie landen op de wereld die volgens de Nederlandse spelling met de letter H beginnen (Hongarije, Haïti en Honduras). Ureterp neemt het in de finale op tegen Birdaard, Schettens, De Westereen en Hilaard.

van het jaar of uiterlijk in de voorjaarsvakantie 2018 klaar is. De vernieuwbouw houdt wel in dat vijf groepen van De Librije na de zomervakantie tijdelijk uitwijken naar het gebouw van de vroegere obs De Vlieger. “De bouw is reuze interessant voor de kinderen, maar veiligheid gaat boven alles.” De Vlieger staat leeg sinds de nieuwbouw van een nieuwe openbare basisschool in Loevestein. Opsterland stelt maximaal 30.000 euro beschikbaar voor de noodzakelijke aanpassingen aan De Vlieger. De Librije legt uit eigen middelen circa 150.000 euro bij.

goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen die invloed hebben op het vervoergedrag op het platteland, zoals vergrijzing, krimp of de toegenomen mobiliteit van bewoners. Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten. Dit kan achter de computer, maar op woensdag 1 februari (14.0020.00 uur) ook in mfg De Kompenije. Deelnemers aan de enquête maken kans op een van de drie cadeaubonnen van 50 euro. Voor meer informatie: Jeroen Quee 088-811 55 87 of Jeroen.Quee@sweco.nl.


Winter Wonder 2017 Zaterdag 4 februari Bisschoplaan, Katlijk Kaartverkoop via website en Facebook!

€12,50 incl. servicekosten Tent open: 21.00 uur

Feest DJ Feiko

@barketlik winter_wonder_feest winterwonderfeest

Hoofdsponsor:

winterwonderfe est.com

€ 749,-

€ 599,-

€ 2199,-

€ 636,-

€ 509,-

€ 1869,-

SPARTA MOJO

SPARTA LOLA JO

GIANT PRIME +2

€ 2499,-

€ 269,-

€ 269,-

€ 2124,-

€ 239,-

€ 219,-

GIANT ELEGANCE +2

DUTCH SEASON 24”

De Singel Tweewielers:  Uw fiets elders gekocht? GEEN PROBLEEM, u bent van harte welkom!  Wij zijn gespecialiseerd is reparatie en onderhoud van ALLE merken en soorten fietsen en fietsaccu’s.  Onderhoudsbeurt vanaf € 25, Gratis haal- en brengservice binnen 30 km.  DOORLOPEND ACTIE FIETSEN! Speciaal ingekocht voor u in de MAAND FEBRUARI  Alle fietsen worden verkocht met servicepakket!!

OMA FIETS

Earst e te fan F ntfeest ryslâ n!


Sa!

5

1 februari 2017 www.sa24.nl

WINTER MOOIE PERIODE VOOR ONDERHOUD FRUITBOMEN

Brigade snoeit en restaureert “Sjoch jonges, dit is in hiele dikke. Dy moat der mar út.” De zaag gaat in een tak van de oude appelboom op het erf van André Hofkamp aan de Alde Dyk. Hoog tijd constateren de vrijwilligers van de Hoogstambrigade. De kruin van de tachtigjarige was helemaal dichtgegroeid. RENSKE WOUDSTRA TERWISPEL Het is

zaterdagmorgen prima weer voor een snoeironde. Want hoewel je fruitbomen in elk jaargetijde kunt snoeien, is de winter toch het beste tijdstip. “Dan kinst de takken better sjen en sjochst ek wêr’t se mekoar kruse.” Het is prachtig werk, vindt Bote Hendriksma. “Kinst dy âlde beammen foar de takomst bewarje.” Op de lange ladder klimt hij in de oude appelboom. Het is een Bramley’s Seedling. Aan de hand van de paar appels die de eigenaar nog in de kelder had liggen hebben ze dat vastgesteld.

Liefhebbers

De oude boom is scheefgezakt met een grote holte aan de voet van de stam. “Dat komt fan ferkeard snoeien. Wy advisearje om dêr beton yn te stopjen. Dan kin de beam net fierder ynrotsje en ynwetterje”, legt Durk Tolman uit. Zes van de dertien leden van Hoogstambrigade rayon Zuid nemen vandaag de appelboom, peren- en pruimenbomen onder handen. “Us rayon hat

trettjin minsken, we wurkje yn ferskillende gearstallingen.” Het zijn stuk voor stuk deskundige snoeiers en liefhebbers van hoogstamfruitbomen. “We bestean fan 2000 ôf. Doe ha we in snoeikursus hân fan Landschapsbeheer. Ut dy kursus bin seis Hoogstambrigades ûntstien.”

‘JE BENT ZELF MEESTAL TE VOORZICHTIG’ De Hoogstambrigade krijgt ladders en goed gereedschap mee van Landschapsbeheer en komt in actie voor een enkele fruitboom of een hele boomgaard. De kosten zijn laag: naast 16 euro voorrijkosten kost het snoeien per boom tussen de 16 en 32 euro, afhankelijk van de grootte en ouderdom van de boom. “De âlde appelbeam hjir is in djoere, dêr sit in protte wurk yn”, constateert Tolman. Maar bij het kleine pruimenboompje: “Foar dizze kinst eins gjin 16

euro rekkenje, dy kombinearje ik mei in oar beamke.”

Concurrentie

Achter op het erf bekijkt Bote Hendriksma een scheefgegroeid pruimenboompje. “Dizze hat konkurrinsje fan de grutte elzesingel. Hy wol omheech, mar docht dat mei in bocht wylst er eins moai plat groeie moat.” Ze zullen eigenaar Hofkamp adviseren om de elzensingel uit te dunnen en overhangende takken van een grote eik weg te halen. Cor Hoekmeijer heeft net een pruimenboompje voor op het erf onder handen genomen. “Hoe liket it, Cor?”, vraagt Tolman. Tevreden bekijken ze het resultaat, Tolman smeert nog wat wondpasta op de zaagvlakken. “Tsjin baktearjes en skimmels.” Dan is het tijd voor een welverdiend bakje koffie. “Ik heb een appeltaart gebakken met appels van de oude appelboom.” André Hofkamp oogst gejuich met deze verrassing. Jazeker, hij wist wel dat er snoeiwerk nodig was in zijn tuin. “Maar je bent zelf meestal te voorzichtig.” Voor de Bramley’s Seedling komt de hulp op tijd. “Mar hy is wol fertutearze”, vindt Tolman. “De ene boom snoei je, de andere restaureer je. En dit is zo’n boom die je moet restaureren”, stelt Kees Stolwijk vast.

Vrijwilliger Bote Hendriksma aan het werk. FOTO: SIETSE DE BOER

mr. Dorien Koopmans-de Boer kandidaat-notaris

SCHENKINGEN 2017 De schenkvrijstelling van 100.000 euro is terug! Deze belastingvrijstelling voor schenkingen geldt niet alleen bij een schenking van je ouders. Het is ook van toepassing op schenkingen die je van anderen ontvangt. De vrijstelling is bovendien niet (meer) tijdelijk. Hij geldt vanaf nu altijd voor

Blomke FOAR IN BLOMKE foar...

Anja de Roos

Anja de Roos is iemand die altijd anderen in het zonnetje zet, vindt Sjoukje van den Bosch uit Gorredijk. Daarom vindt ze het wel een keer tijd worden dat Anja zelf eens

in de spotlights komt te staan. “Het is zo mooi wat ze allemaal doet. Anja is een vrouw die heel sterk in haar schoenen staat. Ze laat de moed niet zakken en gaat altijd door.

GORREDIJK

Anja de Roos. FOTO: SIETSE DE BOER

aankoop of verbouwing van je eigen woning of aflossen op je hypotheek. Een schenking in 2017 mag worden besteed in

Ondanks haar drukke bedrijven spant ze zich ook volop in voor veel goede doelen. Zoals ze nu ook weer is gestart met de Stichting Oog voor Elkaar.” Deze stichting heeft als uitgangspunt dat mensen andere mensen blij kunnen maken. Door onvoorwaardelijk iets te doen voor de medemens. Omdat ieder mens een lach op het gezicht verdient. Ze organiseerden eind vorig jaar een Sinterklaasfeest en in juni staat een verrassingsdag gepland voor mensen met een verstandelijke beperking. Sjoukje: “Ik volg haar op Facebook. Ik weet dat er veel mensen hoop putten uit haar inzet en uit haar columns op internet. Het is een uniek persoon met een warm hart. Ze doet dingen met liefde, heeft veel ideeën en maakt het nog waar ook.” Nieuwe kandidaten Weet u ook iemand die weleens een bloemetje verdient, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar redactie@ sa24.nl of bel 06-52 47 10 13.

de jaren 2017 tot en met 2019. Je mag bijvoorbeeld elk jaar een even groot bedrag gebruiken voor je eigen woning, maar ook in de eerste twee jaar niets en in 2019 het hele bedrag. Die keuze is vrij. Bij de bedoelde schenking moet het geld wel echt rollen. Het mag dus geen schenking op papier zijn. Helaas geldt er één beperking: je moet de schenking ontvangen vóór je 40e verjaardag (of voor de 40e verjaardag van je partner). Daarna kun je geen beroep meer doen op deze vrijstelling. Heb je in 2013 of 2014 van een soortgelijke (toen tijdelijke) regeling gebruikgemaakt, dan mag je dat niet nogmaals doen. Het is een eenmalige vrijstelling, zelfs als je toen minder dan 100.000 euro geschonken hebt gekregen. Voor gedane schenkingen in andere jaren gelden allerlei overgangsregels. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor deze eigen woning-schenking, bijvoorbeeld omdat je geen eigen woning hebt of ouder dan 40 jaar bent, dan zijn er wellicht alternatieven voor belastingvrij schenken. Heb je een gids nodig in dit oerwoud van schenkingsvrijstellingen, bel dan gerust de notaris.


peuter opvang


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 1 februari 2017

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen

Gorredijk

Aangevraagde evenementenvergunning - NKBV bergsportdag regio Noord, 14 mei 2017, 10.00 tot 18.00 uur

Ureterp

Verleende omgevingsvergunning - oprichten bedrijfspand, Stationsweg 95 Verleende collectevergunning - verkopen van koek, 22 mei 2017, muziekvereniging De Vlecke

Beetsterzwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen boom, groenstrook achter Utgong/Singel

Jonkerslân

Nij Beets

Verleende evenementenvergunning - kunstweekend, 30 juni t/m 2 juli 2017, Hoofdstraat e.o.

Aangevraagde evenementenvergunning - midzomerfeest, 10 juni 2017, 19.00 tot 02.00 uur

Frieschepalen

Overige Aangevraagde APV vergunning - toertocht voor cliënten van Talant, 20 mei 2017, 10.00 tot 15.30 uur, gedeelte van Opsterland Verleende collectevergunning - collecteren, 16 t/m 21 oktober 2017, Vereniging Bartimeus, door Opsterland

Siegerswoude

Aangevraagde omgevingsvergunning - uitbreiding woning tot levensloop bestendige woning, Tolheksleane 17

Wijnjewoude Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen eik, sportveld Nijenhuisweg

Verleende omgevingsvergunning - bouwen schuur, Fûgelsang 7

Verleende omgevingsvergunning - bouwen bijkeuken, Van Boelenslaan 17

Aangevraagde omgevingsvergunning - vergroten woning, Mounestrjitte 6 - kappen slechte eik, naast Fûgelliet 22 - uitbreiding woonhuis, Roggepaed 9

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - aanvraag milieu, Foarwurk 41

Koud weer geeft problemen bij legen Biobakken Door het koude weer zijn afgelopen week niet alle Biobakken met gft-afval goed geleegd in Ureterp, Frieschepalen en Siegerswoude. In veel gevallen was het vastvriezen van het groen de oorzaak. Is uw Biobak vorige week niet of nauwelijks geleegd in de dorpen Ureterp, Frieschepalen en Siegerswoude en geeft dit problemen? Zoek contact met Omrin via tel. 0900 - 210 0 215. In de winterperiode kan het vastvriezen van groen afval problemen geven bij het legen. Verpak vochtig afval zoveel mogelijk in een krant. Een krant of een lege eierdoos op de bodem van de container wil ook wel helpen. Zorg er daarnaast voor dat de inhoud van de groene container niet te vast wordt aangestampt. En plaats de container bij voorkeur op een beschutte plaats en indien mogelijk de nacht voor lediging binnen. Hetzelfde probleem kan overigens optreden met restafval in de Sortibak.

De Arriva Buurtbus 104 is er voor u; ook in 2017! De splinternieuwe Arriva Buurtbus 104 (voorheen Qbuzz Buurtbus 104) rijdt in de dienstregeling van maandag t/m vrijdag de mooiste busroute van Opsterland. De route is Allardsoog, Bakkeveen, Wijnjewoude, Hemrik, Lippenhuizen, Gorredijk, Terwispel, Tijnje. Tegen een voordelig tarief kunt u meerijden. Iedereen is welkom, ook mensen die hulpbehoevend zijn of met een rollator komen. Halteplaatsen en opstaptijden vindt u via www.ov9292.nl. Buurtbus Opsterland zoekt vrijwillige buschauffeurs én een voorzitter; iets voor u? De Buurtbus wordt bestuurd door vrijwillige buschauffeurs. De Buurtbus kan nog wel vrijwilligers gebruiken die één of meerdere dagdelen in de week op de bus willen rijden. Naast de vrijwillige buschauffeurs zoekt de Buurtbusvereniging nog een voorzitter die de vereniging nieuw elan wil geven. De vereniging bestaat uit zo’n 30 enthousiaste personen (vrijwilligers en administratieve ondersteuning) en er wordt één keer per kwartaal vergaderd. Interesse? Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact zoeken met coördinator Buurtbus Opsterland Klaas Beenen via klaas.beenen@ziggo.nl.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Benefietdag 10 jaar Ma Kelly’s FRIESCHEPALEN Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan houdt Ma Kelly’s Muziekcafé zaterdag 4 februari (vanaf 9.00 uur) een feestje voor een goed doel. Het is zaterdag ook Wereldkankerdag, een dag om stil te staan bij alle mensen die dagelijks te maken hebben met deze ziekte. Maar bij Ma Kelly’s vooral ook stilstaan bij vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) die patiënten helpen om de laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke manier’ te

kunnen leven. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers geven. De opbrengst van de Benefietdag bij Ma Kelly’s gaat daarom naar de vrijwilligers van het hospice Smelnehaven in Drachten.

Ster van het Noorden

Vanaf vrijdag 3 februari tot zondag 18.00 uur verzorgt de amateurzender ‘De Ster van het Noorden’ vanuit het café in Frieschepalen een continu-uitzending. Op zaterdag

zijn er diverse activiteiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk lege flessen en kratten in te leveren voor het goede doel of om voor 2 euro een nummer aan te vragen. Om 16.00 uur is er een frikandelleneetwedstrijd. Tijdens de hele actie is het café open. Van iedere consumptie gaat 1 euro naar het goede doel. Zaterdagavond speelt de band WIEKE. Vanaf 22.00 uur is er een benefietconcert. Entree: 5 euro voor VPTZ.

Lustrum PiterRun & PiterWalk LIPPENHUIZEN Zaterdag 11 maart is het tijd voor de vijfde editie van de PiterRun & PiterWalk. Met een nieuw parcours door bos, heide en weide in het beekdal Koningsdiep. Met livemuziek en catering onderweg. Wandelaars en hardlopers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Voor de hardlopers 21, 10,9 en 6,1 en 1,5 kilo-

meter. De wandelaars kunnen kiezen uit 22,1 en 12 kilometer. De deelnemers stappen in aankomstplaats Lippenhuizen op de bus die hen naar de startplaats brengt. De langste afstand begint bij de Piterkerk in Ureterp. Ontspanning en beleving staan voorop, dus is er geen

tijdmeting. Honden mogen aangelijnd mee. De voorinschrijving loopt tot 15 februari. Deelname: 12,50 euro inclusief T-shirt. Bij voorinschrijving tot 15 februari zijn de kosten 9,50 euro. Omdat de PiterRun & PiterWalk dit jaar 5 jaar bestaan, kunnen er maximaal 555 personen meedoen. piterrunlippenhuizen.nl

Gurbe meets burgemeester LIPPENHUIZEN Ze zijn alweer aan het repeteren voor de productie van dit jaar, maar de spelers van Iepenloftspul Opsterlân genieten ook nog steeds na van de productie van vorig jaar. ‘Lang en Lokkich’ won toen de Gouden Gurbe als beste productie van het seizoen. De Gurbe maakt sinds de uitreiking in oktober een reis langs alle spelers. Leerlingen van basisschool De Flecht deden ook mee aan de voorstelling. Gurbe ver-

bleef dus ook een tijdje op de school in Lippenhuizen. De komende tijd staat de ‘IepenloftOscar’ echter in de burgemeesterskamer in Beetsterzwaag. Burgemeester Ellen van Selm speelde namelijk ook mee. Vorige week kwam ze de Gurbe zelf op school halen. De spelers zijn sinds begin deze maand begonnen aan de repetities voor de productie van dit jaar: De Lytse Prins. Deze voorstelling gaat op 24 mei in première.


BESPAREN OP ENERGIE & TOCH MEER COMFORT? Vakkundig geplaatst isolatieglas maakt het mogelijk!

JANUARI EN FEBRUARI

20% KORTING OP ISOLATIEGLAS

BETER VOOR HET MILIEU INBRAAKWERENDER DAN ENKEL GLAS

S

SLECHT

6%ARBBTEIW DSOP

UREN

HOUDT HET GELUID BETER TEGEN HOUDT CONDENSVORMING BETER TEGEN ISOLEERT TOT MAX. 500% BETER DAN ENKEL GLAS

De Klok 18 8401 CM Gorredijk T 0513 - 46 20 16 F 0513 - 46 12 48

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL


Sa!

9

1 februari 2017 www.sa24.nl

FAMILIENET OVERBRUGT AFSTANDEN

Online verbinding zorg en familie Foto’s van genietmomentjes, een krantenbericht uit het verre verleden of een uitnodiging om mee te helpen bij activiteiten. Familieleden en zorgmedewerkers van Voltawerk in Gorredijk delen al acht jaar hun wederwaardigheden rond bewoners op Familienet. In een beschermde en veilige online omgeving. RENSKE WOUDSTRA ✏ GORREDIJK “Het gaat inderdaad

wel over de bewoner, maar dan wel met de bedoeling dat je er onderling over spreekt”, vat Miriam van der Meer samen. Haar beppe woont in Voltawerk. “Familienet lijkt wel op Facebook, maar niet iedereen kan erop. En dat voelt heel veilig en beschermd.” Net nog plaatste Miriam een paar krantenartikeltjes op de persoonlijke pagina van beppe. “Over de schilderszaak die haar vader had.” Zo’n berichtje wordt vervolgens opgepakt door welzijnscoach Marissa van der Walle. “Ik lees haar de artikeltjes voor, vindt ze hartstikke leuk.” Voor elke bewoner van Voltawerk maken de zorgmedewerkers een profielpagina op Familienet. “We nodigen één familielid uit om lid te worden, die vervol-

gens zelf andere familieleden kan uitnodigen.” Familienet is nadrukkelijk niet zorggerelateerd, zegt Tjitske Kooi, eerstverantwoordelijke verzorging van een van de vier woongroepen. “Het is gericht op welzijn en familieparticipatie. Een foto van bijvoorbeeld een leuke activiteit zegt meer dan duizend woorden. Maar laatst heb ik ook een oproepje geplaatst om samen met familie met een sopdoekje door de kasten te gaan. Met als doel het familiecontact te verbreden. En dat werkt.”

Kleine dingetjes

Het zijn de kleine dingetjes uit het dagelijks leven die Familienet zo leuk maken, vindt Miriam van der Meer. Elke donderdagmiddag gaat ze bij beppe op bezoek. “Ik heb de gewoonte om een berichtje te

Tjitske Kooi, Marissa van der Walle en Miriam van der Meer. FOTO: SIETSE DE BOER

‘ALS DOEL HET FAMILIECONTACT TE VERBREDEN’ maken op haar pagina als ik geweest ben. Dat leest de rest van onze familie dan, dat vinden ze leuk. Bijvoorbeeld gewoon over hoe de bewoners samen de was opvouwen, van die kleine dingetjes.”

Activiteiten

Marissa van der Walle plaatst elke week de agenda op de pagina. “Familieleden kunnen zich opgeven voor bepaalde

Draaginsigne Gewonden voor Fred Ernst Hij diende begin jaren tachtig als beroepsmilitair zes maanden tijdens de VN-vredesmissie UNIFIL in Libanon. Nu, 35 jaar later, kampt Fred Ernst (59) uit Langezwaag nog steeds met de gevolgen van deze periode. Vorige week kreeg hij uit handen van burgemeester Ellen van Selm het Draaginsigne Gewonden. Ernst lijdt aan een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). “In 2010 liep ik vast. Daarvoor dacht ik dat ik niets mankeerde, maar eenmaal in therapie kreeg ik inzicht in hoe mensen normaal reageren op situaties. Dat bleek heel anders te zijn dan ik deed.”

LANGEZWAAG

De missie in Libanon werd door de buitenwacht vaak bestempeld als een vakantiemissie. Echt gevochten hebben de militairen ook niet. “Maar we zaten tussen de vechtende partijen. De kogels vlogen dagelijks over ons heen.” Ernst is nog steeds in therapie om de gevolgen van de missie

activiteiten.” Maar ook veel foto’s van activiteiten vinden hun weg naar de familie. Soms ligt de drempel voor een fysiek bezoek hoog, weet Tjitske Kooi. “Met die leuke berichtjes op Familienet hoop ik dat mensen op ideeën komen, dat we ze kunnen prikkelen door leuke berichten en ervaringen.” Soms is afstand een belemmering. “Een van de bewoners heeft een zoon in Amerika. Die kan dankzij Familienet toch veel meebeleven.” De bewoners van Voltawerk kunnen vaak zelf niet meer vertellen wat ze willen. “Daarom is goed contact met de familie zo belangrijk”, vindt Tjitske. “Kwaliteit van leven is voor

te verwerken en heeft nog steeds moeite met reageren op plotselinge geluiden. “Maar ondanks alles was de tijd in Libanon toch de mooiste tijd van mijn leven. De kameraadschap van toen heb ik daarna niet meer ervaren. Dat hoor je van veel veteranen.” Burgemeester Van Selm was duidelijk over de missie in Libanon. “U moest vrede handhaven waar geen vrede was. Daar

heeft u een hoge prijs voor betaald. Ook het herstel en de missie die u nu voert om erkenning te krijgen voor de gevolgen van de missie vraagt weer veel van u en uw omgeving.” Fred Ernst was twaalf jaar beroepsmilitair en nam als beroeps-pelotonssergeant in de 44e Pantserinfanteriebataljon deel aan UNIFIL.

Tijdens de eHealthweek (van 23 tot en met 29 januari) besteedden de afdelingen extra aandacht aan Familienet. Diverse locaties van ZuidOostZorg maken inmiddels gebruik van het interactief communicatiemiddel.

Rabobankleden steunen honderden verenigingen De actie Rabo Ledensponsoring leverde ruim 20.000 euro op, te verdelen onder bijna 300 lokale verenigingen en stichtingen. Op de finaleavond hoorden de vrijwilligers vrijdag welke bedrag zij mee konden nemen. De hoogste opbrengst, 455 euro, was voor FC Wolvega. De verenigingen uit het Sa!-gebied die het best scoorden zijn: SV UDIROS Nieuwehorne (330 euro), GV Stânfries Gorredijk (300), VV Blue Boys Nij Beets

HEERENVEEN

Burgemeester Van Selm speldt het insigne op bij Fred Ernst.

iedereen verschillend. Daar komt bij dat in deze tijd veel aandacht wordt geschrapt, er is geen tijd meer voor. Door gebruik te maken van Familienet kun je beter ontdekken wat bewoners gelukkig maakt. Een voorbeeldje. Iemand vertelde me eens : als ik oud word, heb ik liever een warme bakker aan m’n bed dan de fysiotherapeut.”

(300), KV LIntjo Oldeberkoop (220 euro), SV THOR Lippenhuizen (210) en kv LDODK Terwispel/Gorredijk (200). Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland en die voldoen aan de criteria konden zich inschrijven voor Rabo Ledensponsoring. Vervolgens riepen zij de leden van de bank op om op hen te stemmen. Iedere stem leverde 5 euro op.

Noordelijke blokfluitdag Op 4 februari (9.30-16.30 uur) organiseert Ars Musica in De Rinkelbom weer een grote blokfluitdag. De docenten Marianne Heeres, Lies van der Grient, Paul van der Voort, Ton Le Coultre en Anneke Hoekman leiden vier gevarieerde workshops.

HEERENVEEN

Van muziek van Bach tot koekjes bakken in de vorm van muziektekens en het spelen van de Cola-rag. De eindpresentatie is om 15.30 uur. De hele dag is het vrij inlopen. Er is een markt met blokfluiten, cd’s en bladmuziek. Deelname workshops: 15 euro. arsmusica.nu


2

2

VOOR

Optimel, Vifit en Yoki 1 literpakken

Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken voor 2.00

2.18-3.24

2.00

VOOR

AH Pitloze witte druiven 500 gram 2 schalen

4.38

3.00

AH Erwtensoep verspakket Per pakket

2.99

2.49

AH Mager rundergehakt 500 gram 2 schalen

30%

Tivall rondo’s en carre’s

Alle varianten, combineren mogelijk 2 schalen

5.38-5.98

4.00

AH Gerookte hele makreel Per 250 gram Actieprijs per kilo 7.16

2.37

1.79

AH Kwark naturel

Alle varianten* Bijv. Franse magere kwark Beker 500 gram 30% korting: *M.u.v. Biogarde

25%

KORTING

0.79

2.59

0.55

AH Liefde & Passiebrood

Vers uit onze oven - Alle varianten* Bijv. spelt*M.u.v. petit beurre en céréales

2

Chili Bijv. Aliwen chardonnay Fles 0.75 liter 25% korting

5.99

4.49

Grolsch of Kornuit pils

Voor deze actie geldt: max. 6 kratten per klant. Krat 24 flesjes à 0.30 lt of 16 beugels à 0.45 lt

14.99

9.99

Alle Nivea* 1+ 1 gratis

Combineren mogelijk Bijv. crème 2 blikken à 75 ml *M.u.v. mini’s, Etos assortiment en voordeelpakken

25%

AH Filet Americain van de versafdeling Alle varianten Bijv. naturel Kuipje 150 gram

2.25

1.69

2.90

1.45

2e

Alle LU en Liga 2e halve prijs Bijv. LU Tuc naturel 2 pakken à 100 gram

Alle varianten, combineren mogelijk* 2 verpakkingen *M.u.v. margarineproducten

3.38-4.78

3.00

Pickwick 1-kopsthee

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. English blend 2 doosjes à 20 zakjes

1.90

1.42

1.78

1.33 2

HALVE PRIJS

Alpro gekoeld

1.94 HALVE PRIJS

2e

KORTING

5.00

KORTING

VOOR

Alle Aliwen en Undurraga

7.50

VOOR

Alle Pepsi, Sisi en 7 UP 1.5 literflessen Combineren mogelijk 2 flessen

3.26-3.62

2.50


Albert Heijn Gorredijk krijgt deze week het Super Supermarkt Keurmerk Alleen supermarkten die koploper zijn op het gebied van lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap komen in het aanmerking voor dit keurmerk. Albert Heijn Gorredijk hoort bij de 200 van de 4.400 Nederlandse supermarkten die dit keurmerk mogen voeren. Vier dit feestje met ons mee. De hele week serveren we in de winkel iets lekkers bij de koffie. Voor thuis een paar feestelijke aanbiedingen.

1+1

GRATIS

Rivella

Alle varianten 2x 1,5 liter

3,68

1.84

Oranjekoek 5 stukjes

3.79

1.99

Fries Suikerbrood 450 gram

Aanbiedingen geldig t/m zondag 5 februari

1,69

1.00

Steneker Friese jongens Gerookte Friese Droge worst

3.09

1.99


Eetcafé De Lachende Koe Heerenveen

! i r a u r b e f 3 f a Open van

www.dekoeheerenveen

.nl

In-Koe-Sief

Openingsactie

Tegen inlevering

Kiezen van de kaart

2 gangen diner 3 gangen diner

€21,85 €25,35

Inclusief onbeperkt bier/wijn/fris Vrijdag en zaterdag €2,- toeslag

van deze adverten

tie:

In-Koe-Sief-lunch €1,00 korting €6,50 ipv €7,50 Dagschotel plus gratis dessertje € 50 7,

(keuze uit vis/vlee s/vegetarisch plus gratis dessert je)

Coupons geldig vo

or de gehele tafel!

In-Koe-Sief

Lunch50 , ! Altijd € 7 / n kop koffie Inclusief éé e) uz ke r aa thee (n rse jus drank of ve en een fris €0,50 toeslag) (verse jus

Altijd open voor koffie/lunch/ borrel en diner!

eK

Ee

a fé

nd

b ij

Alleen vers! tc

oe

Oude Koemarkt 12, Heerenveen (Voorheen Paul Kruger) | T 0513 624 148 info@dekoeheerenveen.nl | dekoeheerenveen.nl

De Lach

e


Sa!

13

1 februari 2017 www.sa24.nl

PATRICIA EN ATZE KIEZEN VOOR NIEUWBOUW IN GORREDIJK

Groot voordeel van ‘geen voorbehoud’ Zij wilde graag een oud huis, hij liever nieuwbouw. Samen zijn ze uitgekomen op een jarendertighuis in een nieuw jasje. Patricia Tuinstra (26) en Atze Bijker (25) tekenden eind vorig jaar het koopcontract voor een hoekhuis in nieuwbouwplan Mooi Loevestein te Gorredijk. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Eigenlijk

waren ze nog niet van plan een huis te kopen. Atze: “We zijn nog maar anderhalf jaar samen. Wel keken we al om ons heen wat we mooi vonden.” Atze woont bij zijn ouders in Burgum, Patricia in Tijnje bij haar moeder. Een vriendin die makelaar is attendeerde Patricia op de woningen in jarendertigstijl. “Zij wist dat dergelijke huizen ook in Gorredijk werden gebouwd. Ik heb toen Makelaardij Friesland geliked op Facebook en zag daardoor dat de huizen in de verkoop kwamen.”

Hoekhuis

En toen ging het snel. Acht woningen in fase 2a gingen eind vorig jaar in de verkoop. Het jonge stel wilde graag een hoekhuis, het liefst nummer 17. Ze hadden een week de tijd om actie te ondernemen. Op advies van Atzes vader, bouwondernemer, gingen ze eerst langs de bank om te onderzoeken of ze konden kopen zonder de clausule ‘onder voorbehoud van financiering’. “Want dan krijg je voorrang

bij de verkoop.” Na twee gesprekken bij de bank kregen ze groen licht. “Dat was wel spannend,” zegt Patricia, “want het houdt wel in dat je er niet meer onderuit kunt.” Twee weken later tekenden ze het koopcontract.

‘JE KUNT NIET ZO EVEN IN DE KEUKEN KIJKEN’ Vier belangstellenden hadden ingeschreven op het hoekhuis met huisnummer 17. Atze: “Het is met 286 vierkante meter de grootste kavel. Dat we naar de bank zijn geweest om die clausule te ontwijken was een goede zet. Wij waren de enige van de vier die geen ‘onder voorbehoud’ hadden.” Voor Atze is het wel een grote stap. “Ik ga helemaal uit de buurt van mijn vrienden weg en ik ken Gorredijk helemaal niet.” Toch is er geen aarzeling: “Want ik wil wel naar een groot dorp. Dan heb je alles bij de hand. Wanneer het huis in Tijn-

Patricia en Atze.

je gebouwd zou worden, zou ik nee zeggen.” Patricia is het met hem eens: “Ik hoef niet zo nodig in Tijnje te blijven. Dan moet je voor ieder wissewasje rijden. En we kijken ook naar de toekomst, naar scholen en zo.”

Prima uitvalbasis

Patricia heeft twee vaste banen: in de ouderenzorg in Drachten en gehandicaptenzorg in Beetsterzwaag. Atze heeft een tijdelijk contract als accountmanager bij een uitzendbureau voor de bouw in Heerenveen. Gorredijk is voor

Vlotte verkoop

In september vorig jaar ging de eerste fase van Mooi Loevestein van start met de bouw van 15 woningen. De verkoop van fase 2a met acht woningen startte eind oktober. Twee maanden later waren ook deze woningen al verkocht. De laatste fase (2b) van het project

omvat zes woningen, daarvan zijn er vijf verkocht. De uitvoering van deze fase wacht op vergunningverlening van de gemeente. “Bij iedere fase was er opvallend veel belangstelling van buiten Gorredijk”, vertelt Anne Piek van projectontwikkelaar Zwanenburg.

het stel een prima uitvalsbasis. Maar voordat ze hun nieuwe woning kunnen betrekken, is er nog veel te regelen. Atze: “Het is voor ons allemaal nieuw. De keuzes zijn niet eenvoudig. Je kunt bijvoor-

beeld niet zo even in de keuken kijken hoe het eruit gaat zien.” Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van dit jaar. “We hopen dat we er aan het einde van het jaar in kunnen.”

noch moaier om it simmerdeis bûtendoar te dwaan. Dan lûkst de minsken dy’t del rinne of fytse ek. Dan hast ek mear publyk as no.” Twee jaar geleden organiseerde het dorpshuis een vergelijkbare avond. Vorig jaar was dat een Ladies Night. “Wy ha hjir in aktyf doarpshûs”, vertelt bestuurder Jan Rienstra. “Der is hjir sawat altyd wol wat te dwaan.” De functie van ’t Bynt reikt ver-

der dan Boornbergum. Ook verenigingen en buurten uit Smalle Ee, Kortehemmen, De Wylgen en De Veenhoop weten de weg naar het dorpshuis te vinden. “Der is alle dagen wol wat. Bytiden fergaderje wy as bestjoer by ien thús, dan is der hjir net iens plak foar ús. It doarpshûs wurdt hielendal troch betelle krachten draaid. Allinnich it bestjoer bestiet út frijwilligers.”

‘Mear ûndernimmers yn it doarp as tocht’ BOORNBERGUM Ze keken er zelf ook wel van op toen ze alle bedrijven in het dorp eens op een rijtje zetten. Het bestuur van dorpshuis ’t Bynt kwam tot een totaal van 48 ondernemers. Iets minder dan de helft reageerde op een uitnodiging en presenteerde zich vrijdagavond aan de eigen dorpsgenoten. De zaal van ‘t Bynt is er mooi mee gevuld. Met slimme schuifwanden zijn de verschillende zaalruimtes op de benedenverdieping aan

elkaar gekoppeld. De marktopstelling met kraampjes laat een grote variëteit aan ondernemers zien. Vanzelfsprekend zijn de direct in het oog springende ondernemers uit het dorp vertegenwoordigd: restaurant Het Spijshuys, Baarsma Fryske Bakkerij, de Poiesz supermarkt en Cafetaria De Bikker. Maar even verderop zijn bijvoorbeeld ook Lief Kleintje, het infocentrum voor (aanstaande) ouders, Praktijk Lavendelveld Acu-

Ondernemers presenteren zich aan het dorp. FOTO: SIETSE DE BOER

punctuur en de verzorgingsartikelen van Federico Mahora van de partij. Notaris Fokje Kooi is er ook. Ze houdt kantoor in Beetsterzwaag, maar woont in Boornbergum en is daarom niet minder welkom. De ondernemers kijken zelf ook verrast op van het aantal ondernemers en de diversiteit van de activiteiten. “Wy ha net in ûndernimmersferieniging mear yn it doarp. Dan reitsje jo it oersicht wolris kwyt”, vertelt aannemer Fokko Bosma. Hij heeft een aantal demo-modellen van dakramen opgesteld. In de kraam ernaast staat Femmy van Wee van Kapsalon Haarstijl Femmy een dorpsbewoner te woord. “Somtiden sjoch ik in buske riden en dêr stiet dan ek Boornburgum op. Hie ik der noch nea fan heard.” Het aantal zzp’ers is de laatste jaren sterk gestegen. Bosma kent in de buurt zo negen of tien kleinschalige bouwgerelateerde bedrijven die voor zichzelf begonnen zijn. “Dit is ek in moaie gelegenheid om efkes by te praten en dit soarte inisjativen yn it doarp moatte je ek wurdearje. Miskyn is it

VGO-keurmerk voor Van Wijnen Gorredijk GORREDIJK Van Wijnen Gorredijk B.V. onderhoud en beheer ontving vorige week het Certificaat VGO-keur®, het keurmerk voor vastgoedonderhoud. Dit onafhankelijke keurmerk geeft vastgoedbeheerders en -eigenaren zekerheid over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur® dat de onderneming Resultaatgericht Samenwerken be-

heerst. Bedrijven met dit keurmerk hebben het beste dat de markt te bieden heeft. Er ging een intensief traject vooraf aan het behalen van het certificaat op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken in onderhoud en renovatie. Jaarcijfers zijn bestudeerd, 25 opdrachtgevers kregen een telefonische enquête en in oktober volgde een audit. Op alle onderdelen werd goed gescoord.


Sa!

14

1 februari 2017 www.sa24.nl

DERDE VOORRONDE OERROCK PLAY-OFFS

Jury noemt Muck fenomenaal De band Muck maakte zaterdag indruk op de jury tijdens de derde Oerrock Play-offs in Muziekcafé De Compagnon in Gorredijk. King of Diamonds pakte een wildcard. GORREDIJK De jury was onder de indruk van Muck die als derde band optrad tijdens de derde voorronde van de Oerrock Play-Offs. Ze prees de ritmesectie van Sander Wilson en Ruud de Ligt en was ook vol lof over leadzanger Jeroen van ’t Hoenderdaal. “Hij laat zien hoe een leadzanger er hoort te staan. Het werkelijk fenomenale gitaarwerk van Bjorn Velthuizen maakt het plaatje bij Muck compleet. Alsof Mark Knopfler zelf op dit podium stond”, aldus juryvoorzitter Iroon Knipping.

De jonge formatie Kings of Diamonds kreeg een nominatie voor een wildcard. Ze speelden de ene na de ander rockklassieker. De jury was onder de indruk van de interactie met het publiek, het geweldige gitaarwerk van Mart de Jong en frontvrouw Jantine van der West. “Hier en daar zou het wat strakker kunnen”, gaf de jury als advies mee. Bij de derde band op de avond, Bad Mood, was de jury vol lof

over het goede baswerk van Peter Kusters en de mooie zuivere tweede stem van Remmelt van der Wal. De jury had graag bij deze band wat meer gitaarsolo’s gehoord.

‘ALSOF MARK KNOPFLER ZELF OP DIT PODIUM STOND’ Drie van de vier finalisten voor de Play-Offs van Oerrock zijn nu bekend. Eerder plaatsten Cold Turkey en The Streets zich al. Knipping: “Deze finalisten zijn zeer aan elkaar gewaagd. Ik denk dat dit het hoogste niveau tijdens de Oerrock Play-Offsfinale ooit is.” De vierde finalist wordt later bekendgemaakt en wordt gekozen uit de drie wildcardnominaties. De winnaar van de Play-Offs speelt op Hemelvaartsdag op Oerrock.

Winnaar Muck. FOTO: JANNIE BOONSTRA

Minder leges voor duurzame projecten De gemeente Heerenveen wil plannen van inwoners en ondernemers die bijdragen aan een energieneutrale gemeente stimuleren. Het college van B en W stelt daarom aan de raad voor om voor dergelijke duurzaamheidsprojecten de leges te schrappen. Dit geldt voor projecten waarvoor de leges maximaal 50.000 euro zijn. In de praktijk ligt de bouwsom dan op circa 2,6 miljoen euro. Zijn de leges hoger dan wordt er een korting van 50.000 euro toegepast. Deze leges worden normaal gesproken in rekening gebracht voor de aanvraag van een vergunning. Wethouder Siebren Siebenga: “Heerenveen wil graag een energieneutrale gemeente worden. Dat kunnen we niet

HEERENVEEN

alleen; we hebben de plannen van onze inwoners en ondernemers zeker nodig. Zonder de initiatieven van inwoners en bedrijven halen we het doel niet.” Heerenveen keek bij andere gemeenten of projecten eerder tot uitvoering komen als de initiatiefnemers geen leges hoeven te betalen. Dat bleek het geval te zijn. De projecten die voor de legeskorting in aanmerking komen zijn vooral gericht op het opwekken van duurzame energie, zoals energie halen uit zon, warmte, wind en biomassa. Daarnaast geldt de gedeeltelijke vrijstelling voor energieneutrale nieuwbouwprojecten of bijna energieneutrale verbouw van woningen of bedrijfspanden. Voorwaarde is dan wel dat de Energie

Prestatie Coëfficiënt (EPC) minimaal 50 procent lager ligt dan de huidige norm uit het Bouwbesluit. Particulieren die in 2016 een kavel kochten en vergunning aanvroegen voor een nieuwbouwwoning kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Wanneer zij kunnen aantonen dat de nieuwbouwwoning voldoet aan de 50 procent-lagere-EPC-eis dan kunnen zij met terugwerkende kracht gebruik maken van de legeskorting. Heerenveen gaat ervan uit dat de regeling dit jaar maximaal 350.000 euro kost. Het college wil de legesvrijstelling eind dit jaar evalueren. De Heerenveense gemeenteraad bespreekt het plan op 13 februari.

Informatie bij wijziging bestemming BEETSTERZWAAG Opsterland gaat eigenaren actiever benaderen wanneer de bestemming van hun percelen gaat wijzigingen. Het college heeft hiertoe besloten na vragen van raadslid Hans de Jong (Opsterlands Belang). Op het moment dat een herzien bestemmingsplan ter inzage ligt krijgen eigenaren voortaan bericht wanneer bijvoorbeeld

een woonbestemming op een perceel verdwijnt of wanneer een agrarische bestemming in een woonbestemming wijzigt. Bij algemene aanpassingen binnen het bestemmingsplan van bijvoorbeeld gebruik- of bouwregels worden de bewoners niet individueel per brief geïnformeerd. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied in 2014

kwam een vergelijkbare vraag naar informatie al op tafel. Omdat er bij dat bestemmingsplan zoveel belangen spelen vond het college destijds dat het niet eenvoudig, zo niet onuitvoerbaar, was om iedereen persoonlijk op de hoogte te stellen. Een gemeente is hiertoe ook niet wettelijk verplicht.

Geld voor uitbreiding speelbos Sparjebird Staatsbosbeheer investeert 10.000 euro in het speelbos Sparjebird bij Hemrik. Hiervoor gebruikt ze een deel van het geld (12.500 euro) dat Vermilion Energy aan het Buitenfonds heeft geschonken.

HEMRIK

Waar het geld precies naartoe gaat is nog niet bekend. Er zijn plannen voor de realisatie van een kabelbaan voor kinderen, voor het vergroten van de waterpartijen en voor de aanleg van een avonturenpad. Hiervoor wordt de komende tijd gespaard via het Buitenfonds, dat activiteiten ondersteunt waarbij kinderen de natuur

echt buiten kunnen beleven. Sparjebird heeft sinds 2011 de officiële status van speelbos. Het perceel bos met speelweides heeft een kleurrijke geschiedenis. De locatie deed in de oorlogsjaren dienst als werkkamp. Het bos is waarschijnlijk ooit aangelegd als geriefbos. In de jaren na de oorlog bleef dit terrein liggen tot het vanaf de jaren zestig lang werd gebruikt voor jeugdkampen en spelweken. Het bos is nog altijd populair voor schoolreisjes en wordt veel bezocht door ouders met kinderen en groepen kinderen. buitenfonds.nl


Sa!

15

1 februari 2017 www.sa24.nl

VRIENDENGROEP HEEFT DOEL MET WEKELIJKSE ‘VERGADERINGEN’

‘Alle jierren in feest foar it doarp’ Het seizoen van de tentfeesten is nog lang niet aangebroken. Daar lijkt het nog te koud voor. In Katlijk denken ze daar echter anders over. Zaterdag 4 februari staat daar het Winter Wonder Feest op het programma. In een feesttent aan de Bisschoplaan. RENSKE WOUDSTRA KATLIJK Een hechte

vriendengroep organiseert het feest al voor de twaalfde keer. De eerste vraag is logisch: waarom in februari? Woordvoerder Tsjeard Hoekstra: “Yn 2005 bin we begûn mei it Raaptepperfeest nei de simmer. Mar dat foel net moai. Der binne dan in soad oare tintefeesten. Dan hast dus in protte wurk en der komt net ien.” Het daaropvolgende jaar besloten ze daarom te verkassen naar de winter. Tweede vraag: waarom de naam Winter Wonder Feest? Antwoord: “Dat bekt wol lekker.” Al een kleine twintig jaar is de vriendengroep bij elkaar. Elke week zien ze elkaar in hun eigen kroeg: Bar Le Clos du Notaire, uit te spreken op zijn Frans. Le Clos du Notaire is dan ook een Franse wijn, letterlijk vertaald ‘de wijngaard

van de notaris’. Toepasselijk, want het onderkomen is gevestigd op de garagezolder van notaris Hoekstra in Katlijk. In de volksmond heette het jeugdhonk trouwens al gauw Bar Ketlik. In 1998 werd de kroeg, eigenlijk een hanghok, geopend en werd er een stichting opgericht. De vrienden waren toen rond de vijftien jaar oud. “We wienen elke freedtejûn iepen en der kamen dan faak wol sa’n fyftich minsken.” Door de jaren heen werd het bestuur ouder en bleek er te weinig tijd om elke vrijdag open te zijn voor publiek. “We seinen doe wol: we wolle ien kear yn ’t jier in feest organisearje foar Ketlik.” En zo geschiedde.

Ieder zijn taak

De mannen zijn inmiddels rond de dertig, maar nog steeds ontmoeten ze elkaar één

De mannen in de voorbereiding op het Winter Wonder Feest. FOTO: SIETSE DE BOER

avond in de week op de vaste plek. Om te ‘vergaderen’, beweren ze. “Eins ha we it oeral oer, mar sa’n trije moanne foar it Winter Wonder Feest wurdt it wat serieuzer.” Ieder heeft dan zijn taak. Bauke regelt bijvoorbeeld de vrijwilligers. “Dat is faak itselde ploechje fan fyftich. Fernimst wol dat it wat lestiger wurdt. Minsken krije bern en sa, dat hast op dizze leeftyd.” “Us ynstek is dat it in gesellich feest is foar minsken fan 8 oant 88. Dus net allinne

heavy metal of Nederlânsktalich, mar gewoan in top 40band en in dj”, zegt Tsjeard. Bestuurslid Wolter Hijlkema, die vroeger een café had in Oldeberkoop, belt een boekingsbureau voor een overzicht van de te boeken bands. Aan de bandkeus is maar één voorwaarde verbonden, verwoordt Sake Sierdsma: “Der moat in knappe sjongeres by wêze want in band kin noch sa goed wêze, sûnder sjongeres wurdt it neat.” Het Winter

Wonder Feest trekt jaarlijks zo’n twaalfhonderd bezoekers. Tsjeard: “We merke wol dat der wat minder âlderen komme. Dy soenen we graach werom sjen.” Het Winter Wonder Feest met partyband Tof! en dj Feiko is op zaterdag 4 februari (21.0002.00 uur) aan de Bisschoplaan in Katlijk. Entree: 12,50 euro. Kaarten aan de kasse en via winterwonderfeest.com.

ADVERTORIAL

Acties bij Dierenartsencombinatie Gorredijk

Toch even op de ijsbaan De temperaturen zijn nu weer gestegen tot ver boven nul, maar het korte wintertje hield het afgelopen week toch langer vol dan gedacht. Dat betekende dat

LANGEZWAAG

schaatsliefhebbers er op het juiste moment toch nog van konden genieten. De besturen van een aantal ijsverenigingen probeerden ook de ijsbaan in het dorp open te krijgen.

In sommige dorpen lukte dat. Sa!-fotograaf Sietse de Boer stopte vrijdagmiddag bij de ijsbaan in Langezwaag.

Cursussen fotografie De mooiste foto’s maak je wanneer je de camera handmatig weet in te stellen. Hoe dit moet, is te leren tijdens de cursussen fotografie die binnenkort weer van start gaan. Ook zijn er cursussen fotobewerking. Velen fotograferen met hun camera op de automaat. Deze laat echter maar een fractie zien van wat mogelijk is. Handmatige instellingen van het toestel leiden tot fraaiere en krachti-

JUBBEGA

ger resultaten. De basiscursus leert de camera begrijpen en beheersen. Een cursus telt zeven lessen van elk drie uur, eenmaal in de twee weken op avond. Er wordt tijdens de lessen veel geoefend. De als huiswerk gemaakte foto’s worden in de volgende les persoonlijk en opbouwend van reactie voorzien. Na de basiscursus is specialisatie mogelijk in richtingen als Portret & Model, Landschap & Na-

tuur, Macro, baby- en bruidsfotografie. Docenten Roland Bouma en Greetje Keuning van FRB Fotografie geven al ruim vijftien jaar cursussen in heel Noord-Nederland. Cursuslocaties: Bibliotheek Gorredijk, De Kompenije in Jubbega, De Skammel in Drachten, Het Slingertouw Skoatterwâld Heerenveen. De cursussen starten tussen 27 februari en 9 maart. Aanmelden via 0516461938 en FRBfotografie.nl.

Februari is de landelijke ‘maand van het gebit’. Bij Dierenartsencombinatie Gorredijk kunt u de gehele maand het gebit van uw huisdieren kosteloos laten controleren. Tandvleesontstekingen, tandsteen, losse tanden of kiezen kunnen zorgen voor pijn bij uw huisdier en daarmee problemen bij het eten veroorzaken. Katten wassen zichzelf bijvoorbeeld minder graag bij pijn in de mondholte en krijgen dan klitten in de vacht. Bij konijnen groeien tanden en kiezen levenslang door. Is de stand verkeerd dan kunnen er olifantstanden ontstaan of scherpe punten aan de kiezen. Door de pijn stoppen ze dan soms helemaal met eten. Kom daarom in het belang van uw huisdier langs voor een gratis gebitscontrole.

Van 20 februari t/m 3 maart houden we opnieuw onze castratie/sterilisatieactie. Kittens zijn schattig, maar ze zoeken allemaal weer een nieuw baasje… Lukt dat niet, dan eindigen ze vaak als zwerfkat. Katers en poezen kunnen bij ons tegen een gereduceerd tarief geneutraliseerd en gechipt worden. Van gechipte katten zijn de baasjes gemakkelijk terug te vinden. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het beperken van het zwerfkattenprobleem.

Voor gebitscontroles, castraties en sterilisaties graag telefonisch (0513- 4633 13) of aan de balie een afspraak maken. Let op: korting op chippen alléén in combinatie met sterilisatie/castratie en alléén in week 8 en 9. www.dierenartsgorredijk.nl en/of www.facebook.com/dierenartsgorredijk


2 VOOR

2

3 VOOR

3

50

Pickwick groene, rooibos-, herbal of spices thee Alle 1-kopsthee 2 doosjes à 20 stuks

00

Chocomel

Alle soorten 3 pakken à 1 liter

2

99

Hand- of perssinaasappelen Net à 3 kilo Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

17

1 februari 2017 www.sa24.nl

NA VIJFTIG JAAR VERDWIJNT DE CONSUMENTENBEURS

Nieuwe opzet Expansie Jubbega Het was voor het bestuur van de Expansie een zware bevalling, maar de kogel is door de kerk. Tijdens de Expansie 2017 wordt de consumentenbeurs niet meer georganiseerd. Onder de nieuwe naam Expansie Festival is er in september wel een vijfdaags festival met iedere dag een compleet ander thema. AREND WANINGE JUBBEGA Een

mogelijkheid bieden aan ondernemers om zich aan het publiek te tonen. Dat was de basis van de eerste Expansie in 1962. “Dat hat ek jierrrenlang de grutte lûker fan de Expansie west”, vertelt voorzitter Edwin Stoelwinder. “Mar de tiden binne feroare. Bedriuwen ha no safolle oare mooglikheden om harren sels sjen te litten. Der is folle minder ferlet fan sa’n beurs. Fiif jier lyn by de lêste Expansie wie it al dreech om genôch dielnimmers te finen.” De andere grote publiekstrekker, het fraai versierde dorp, blijft wel bestaan. Vertegenwoordigers van de buurten kwamen donderdagavond massaal naar De Kompenije om de plannen van het Expansiebestuur aan te horen. Stoelwinder: “De fersiering fan de buerten draacht by oan de ferbroedering yn it doarp. Dat is de kracht fan it doarp.”

Festival

De Expansie krijgt een nieuwe naam: Expansie Festival. Van 7 tot en met 11 september is het dit jaar vijf dagen feest in Jubbega. Het festival is een bundeling van op zichzelf staande activiteiten, die zich elk op een andere doelgroep richten. Het bestuur hoopt dat een aantal van deze evenementen uitgroeit tot jaarlijkse activiteiten. Voor de opening op donderdag is de organisatie nog bezig met een grote artiest, die samen met Di-rect het festival opent. Centraal thema op de vrijdag is Das Bierfest met ’s avonds in de feesttent onder andere DJ Timmie Tirol, Die Tolle Leute en Die Supertolle Schlager Schwestern. Op zaterdag staat het Neisimmer Festival op het programma. Met onder andere tropische verrassingen. Muziek is er van Jannes en Vangrail. Zondag is de dag voor de Rocky Farmers, een stoere dag met onder meer workshops en artiesten Bökkers en Rednecks.

De boerenrockformatie Böckers maakt haar opwachting bij Rocky Farmers op het Expansie Festival.

‘DE KRACHT FAN IT DOARP’ De maandag is ingeruimd voor de Nostalgische Expansie. Met terugblikken op eerdere edities en in de feesttent een serie tributebands: Doe Maar, The Cats, Creedence Clearwater Revival en Abba. Zondag overdag organiseert Expansie de Wiken Trailrun, een sportief evenement dat

het midden houdt tussen een loop en een survival. De prestatieloop stuurt de deelnemers over verhard parcours, maar ook door het land en het water.

Andere locatie

Het feestterrein van het Expansie Festival keert weer terug naar de Schoolweg. Het uitstapje vijf jaar geleden naar de P.W. Janssenweg is de organisatie minder goed bevallen. “It lei dochs wat mear bûten it doarp.” Er komen geen standaard feesttenten, maar fraai vormgegeven festivaltenten. Bovendien is het hele terrein

verhard, dus blijven de voeten ook bij regenachtig weer droog. “It falt net ta om wat spesjaals te betinken, mar wy tinke dat we sa in moai ôfwikseljend programma ha. Oars as oars en foar alle leeftiden wat”, aldus Stoelwinder. De online ticketverkoop voor de verschillende avonden start in de eerste week van februari. De bekende doorloopkaarten, die toegang geven tot het hele festival, zijn tijdens twee sessies te koop in De Kompenije: 10 maart (14.00-18.00 uur) en 24 maart (18.00-21.00 uur). expansiejubbega.nl

Informatieochtend SeniorWeb GORREDIJK SeniorWeb organiseert op zaterdag 4 februari (10.00 uur) een informatieochtend in het leslokaal in De Miente. Om 10.15 uur zijn er handige tips om slim te werken met smartphone of tablet (Apple en Android). Zijn alle in-

stellingen bekend en worden die ook toegepast, en wordt het apparaat vaak genoeg opgeschoond om ruimte en capaciteit te besparen? Ook is er antwoord op vragen van gebruikers. Om 11.00 uur komt een handig fotobewerkings-

programma in Windows 10 aan bod. Met het programma kunnen foto’s snel en eenvoudig bewerkt worden. Tijdens de informatieochtend is er gelegenheid om vragen over het aanbod van SeniorWeb te stellen. seniorwebgorredijk.nl

Poppenspel in De Weefplaats HEMRIK De komende vier maan-

den speelt Gitta Lichthart van Poppentheater Anansi elke eerste zondag van de maand in De Weefplaats in Hemrik. Ze vertelt sprookjes met vilten poppen met begeleiding van livemuziek. De Weefplaats in het voormalige kerkje is sinds een jaar een kleinschalige dagbestedingslocatie met een

winkeltje en textielatelier. Een van de textiele werkvormen is het vilten van wol, een duidelijke klik met de poppenspeelster van Anansi. Zondag 5 februari (11.30 en 14.30 uur) staat het winterse sprookje ‘Van een kindje zo Wit als sneeuw, Rood als bloed en haar zo Zwart als ebbenhout’ op het programma. Belang-

stellenden, mensen met een beperking en kinderen vanaf vier jaar met begeleiders zijn welkom. Entree: eerste voorstelling (inclusief soep en brood) 7,50 euro; tweede voorstelling 6 euro. Reserveren is noodzakelijk: 0513681 990 of anansi@home.nl. poppentheateranansi.nl

Cantatezaterdag Ars Musica DRACHTEN Ars Musica organiseert zaterdag 18 februari de eerste cantate van dit jaar. Op het programma staat de cantate ‘Mein Freund ist mein und ich bin sein’ van Georg Böhm. Deelnemers kunnen zich nu aanmelden via arsmusica.nu.

Meedoen aan de cantate is alleen mogelijk voor gevorderde zangers/zangeressen en instrumentalisten. Na aanmelding krijgen de deelnemers de bijbehorende muziek toegestuurd om thuis mee te oefenen. Op 18 februari wordt dan

gezamenlijk geoefend en uiteindelijk een uitvoering gegeven. Speciaal bij deze uitvoering is dat wordt gespeeld op instrumenten in de stemming a=415. Locatie: Doopsgezinde Kerk in Drachten.

Paulo Martina over De Stijl BEETSTERZWAAG Paulo Martina, directeur van museum Dr8888, verzorgt op dinsdag 7 februari (20.00 uur) in de Dorpskerk een lezing over kunststroming De Stijl. De Stijl viert dit jaar het honderdjarig bestaan, Kunstweekend Beetsterzwaag sluit hierbij aan. Drachten is het episch centrum van De Stijl in deze regio.

Theo van Doesburg, een van de oprichters, en de broers Evert en Thijs Rinsema lieten hun sporen na. De kleurrijke woningen aan de Torenstraat en de glas-in-looddecoraties aan de landbouwschool zijn daarvan het nog levende bewijs. De lezing spitst zich hierop toe. Entree: gratis.


Sa!

19

1 februari2017 www.sa24.nl

KERKFUSIE LEIDT TOT NIEUWE GEMEENTE: IT KENINGSFJILD

Een kerk met ruimte voor verschillen De hervormden van Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Frieschepalen en de synodaal gereformeerden van Bakkeveen vormen sinds begin dit jaar een nieuwe kerkelijke gemeente: It Keningsfjild. “Ynhâldlik sieten wy al langer op deselde koers.” TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER SIEGERSWOUDE Ze zijn even terug op de plek waar de liefde werd beklonken. Op een warme zomeravond vorig jaar fietsten twee kerkenraden naar het kerkje aan de Binnenwei in Siegerswoude. De ene ploeg, waaronder Jurjen Jagersma, kwam uit Bakkeveen. Tjitze Bouma zat bij de andere kerkbestuurders vanuit Ureterp. Eerder op de avond hadden de kerkleden bijna unaniem ingestemd met een fusie van de Hervormde Streekgemeente Opsterland Noord en de Synodaal Gereformeerde Kerk De Mande uit Bakkeveen. Een proces waar de beide kerkenraden zo’n vijf jaar aan gewerkt hadden. Sinds 1 januari is de fusie formeel, op 5 februari is er een speciale dienst in de Sint Pieter in Ureterp om de fusie te vieren.

Van acht naar zeven

Bouma en Jagersma waren beiden voorzitter van de kerkenraad in hun kerk. Nu delen ze voorlopig het voorzitterschap van de fusiegemeente. Vergadert de kerkenraad in Bakkeveen dan hanteert Jagersma de hamer, bij de vergaderingen in Ureterp is Bouma voorzitter. “It giet ús net om de popkes.” Bouma vindt de fusie bijzonder. “Yn dizze hoeke fan Opsterlân wiene wol sân ferskillende tsjerken. No binne der noch seis. It is goed te sjen dat tsjerken mei de ferskate achtergrûnen mear kontakt ha as yn it ferline. It past kristenen net om tsjin elkoar op te stean.” Kortgeleden organiseerden de kerken in het gebied samen de Week van het Gebed. Vertegenwoordigers van de verschillende kerken gingen tij-

De Mande

Tjitze Bouma en Jurjen Jagersma bij de kerk in Siegerswoude.

dens de gebedsdiensten ook bij elkaar op bezoek, iets wat twintig jaar geleden nog amper mogelijk was. Toen waren de gevolgen van de vele kerkscheuringen in deze regio nog veel scherper aanwezig. De verse kerkfusie heeft deels een financiële grondslag. Sinds 2011 hadden beide kerken al een gezamenlijke kerkelijk medewerker en drie jaar geleden stelden ze samen een nieuwe fulltime dominee aan: Jak Verwaal. Jagersma: “Yn 2009 ha wy ek al ris sjoen nei in fúzje, mar doe wiene wy yn Bakkefean noch net sa fier.” Beide kerkbestuurders zijn blij dat ze de tijd hebben genomen. Bouma: “Net alleman is fuortdaliks oertsjûge. Mar de tiid en arguminten ha harren wurk dien.”

Opsterland Noord De Hervormde Streekgemeente Opsterland Noord ontstond al in de jaren zeventig als fusie van de hervormde gemeenten in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude en Bakkeveen. Bij het teruglopende aantal kerkgangers bood dit de mogelijkheid om samen een dominee aan te stellen. De gemeente beschikte aanvankelijk over drie kerken, in Ureterp, Bakkeveen en Siegerswoude. De kerk aan de Tsjerkewâl in Bakkeveen werd enkele jaren geleden

verkocht en wordt nu verbouwd tot woning. De kerken in Ureterp en Siegerswoude zijn oude kerken, waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen gesticht vanuit twee kloosters. De Pieterkerk in Ureterp stond onder auspiciën van het klooster in Hallum, de kerk in Siegerswoude van het klooster in Smalle Ee. Destijds stond de kerk op het oude kerkhof, later is enkele honderden meters verder aan de Binnenwei een nieuwe kerk gebouwd.

Ruimte voor verschillen

Dogmatische verschillen tussen de hervormden in Oost-Opsterland en de synodaal gereformeerden van Bakkeveen waren er amper. Dat hadden ze in 2009 al ontdekt toen alle PKN-kerken onderzochten in welk kerkprofiel zij pasten. De beide fusiepartners kwamen uit op het conciliair profiel. Bouma: “Beide wiene wy gemeenten dy’t elk de romte jout om op eigen manier te leauwen. Der is romte foar ferskillen. Dat jout folle minsken de kâns harren thús te fielen.” Dominee Verwaal voelt de eigen nestgeur van de verschillende kerken goed aan, vinden de bestuurders. In Ureterp preekt hij bijvoorbeeld in toga, zoals ze daar gewend zijn. Bakkeveen kent die traditie niet, daar preekt hij gewoon in colbert. Jagersma: “Wy probearje wol in stikje eigenheid te bewarjen. Bakkeveen hâldt bygelyks de tradysje om op krystnacht in kuiertocht troch it doarp te hâlden dy’t einiget yn’t tsjerke.”

Keuze uit diensten

De fusiegemeente beschikt over 150 tot 200 leden die regelmatig de wekelijkse kerkdiensten bezoeken. Ze kunnen kiezen. De eerste zondag van de maand zijn er gezamenlijke diensten, ’s zomers in Bakkeveen, ’s winters in de Pieterkerk in Ureterp en incidenteel in Siegerswoude. In de overige weken hebben de hervormden en de gerefor-

De Synodaal Gereformeerde Kerk De Mande uit Bakkeveen was nog een jonge kerk, ontstaan eind jaren vijftig. In het destijds nog behoorlijk ‘reade’ Bakkeveen kwamen steeds meer gereformeerden wonen. Er ontstond een evangelisatieproject vanuit de kerk in Wijnjewoude. Centrale man was Foppe de Jong, destijds nog dominee in opleiding. In 1961 volgde de bouw van de kerk. Het geld kwam deels van geloofsgenoten in de provincie. Jurjen Jagersma: “Der giene op saterdei hiele ploegen troch de provinsje fan doar ta doar. Op snein waard yn dy doarpen dan kollekteard foar ús tsjerke.” De Jong kreeg veel mensen op de been. “De fûlste kommunisten metselden mei.” meerden eigen diensten in de eigen kerk. Deels verzorgd door dominee Verwaal, deels door gastpredikanten. De fusiegemeente It Keningsfjild bracht alle bezittingen van de beide partners bij elkaar: ‘Al het mijne is het Uwe’. Het gaat om drie begraafplaatsen en drie kerken: De Mande in Bakkeveen, de Pieterkerk in Ureterp en de hervormde kerk in Siegerswoude. Bovendien bezit de kerk nog circa 25 hectare land. “De diakonij hat út dy opbringsten dochs noch sa’n 20.000 euro yn it jier te besteden”, aldus Bouma. De drie kerken, de eigen dominee en kerkelijk werker drukken zwaar op de kerkelijke begroting. De exploitatie kent jaarlijks een klein tekort, dat wordt opgevangen door reserves. “De kommende jierren sille wy sjen hoe’t wy dit struktureel oplosse moatte.” itkeningsfjild.nl


TE HUUR: Appartement WenWearde muziek

Ericalaan 16-J, Jubbega

Gordykster Musyk jûn

4takt | Pasted Coppies | Chickens go Mad | 4Aces

zaterdag 11 februari 2017 Aanvang 20.30 uur | € 5,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

Meriant biedt een zelfstandig appartement in het MFC de Kompanije in Jubbega te huur aan. Het appartement op de eerste verdieping heeft een ruime woonkamer met balkon en open hoekkeuken, een aparte slaapkamer, zeer ruime badkamer met douche en bergruimte. In het gebouw is een lift aanwezig. Meriant kan u eventueel vanuit woonzorgcentrum WenWearde zorg bieden. Het appartement ligt zeer centraal in het centrum van Jubbega en dichtbij de voorzieningen van het MFC (zoals bibliotheek, tandarts en fysiotherapeut). Winkels zijn op loopafstand.

Huurprijs € 653,86 per maand, excl. servicekosten

Heeft u interesse of wilt u een keertje komen kijken? Neem dan contact op met Zorgbemiddeling, telefoon 088 - 60 30 335 Meriant maakt deel uit van Zorggroep Alliade

www.meriant.nl

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl


Sa!

Seizoensstart Galerie Mildam

Zaterdag 4 februari opent Galerie Mildam het nieuwe seizoen met een open huis (14.00-17.00 uur). Naast de vaste exposanten exposeert beeldhouwster Ann van Deijl tot eind maart haar beelden. Ann van Deijl (1955) woont en werkt in Heerenveen. Haar werk bestaat voornamelijk uit mensfiguren en portretten, de menselijke vormen zijn uitgangspunt voor expressieve beelden maar ook drager van metaforen. Samen vormen de figuren een thema, bijvoorbeeld bij ‘Danse de la vie’ dat de verbondenheid met het leven verbeeldt. Tijdens het open huis zijn alle leden van het kunstenaarscollectief (waaronder ook de twee nieuwe leden Mathijs Huitema met olieverfschilderijen en Gerbrand Tuinstra met aquarellen) aanwezig. Ook Ann van Deijl is deze middag in het kerkje aanwezig om bezoekers meer te vertellen over haar werk. De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag (14.00-17.00 uur). galerie-italdetsjerkje.blogspot.nl

MILDAM

Roué Verveer

GORREDIJK Vrijdag 3 februari (20.30 uur) brengt Roué Verveer zijn zevende show ‘Op het laatste moment’ naar Gorredijk. Waar de show over gaat? Dat beslist hij vaak op het laatste moment. Maar wie de cabaretier kent weet dat Roué het graag op driftige en enthousiaste wijze heeft over de liefde en over de Surinaamse cultuur en hoe anders die is dan de Nederlandse. Roué Verveer is een van de meest authentieke cabaretiers van dit moment en behoort tot de Nederlandse top. Hij staat bekend om zijn speelstijl, charisma en talent om te improviseren. Entree: 18,50 euro. Kaarten via 0513-468 600 en skans.nl.

Viltdemonstratie Museum Opsterlân

GORREDIJK In het kader van de expositie ‘Vurige aarde, gouden grûn’ zijn viltkunstenaars Ria Dokter en Annemiek Vervuurt op zondag 5 februari (13.30-16.00 uur) in Museum Opsterlân aanwezig. Bezoekers kunnen met de viltsters in gesprek en er worden viltdemonstraties gegeven, waarbij de techniek van het vilten zichtbaar wordt gemaakt. museumopsterlan.nl

Op Nij Foriene spilet ‘Skroei’

Toanielferiening Op Nij Foriene spilet op tongersdei 2 (14.00 oere), freed 3 en sneon 4 febrewaris (20.00 oere) it blijspul ‘Skroei’ yn mfc De Wier. It stik spilet him ôf yn de ytkeamer fan in grut hûs. Der is in famyljegearkomste foar in sike mem dy’t boppe leit en net te sjen is. De net troude Annie fersoarget mem. Feedokter Tom rint gauris by har oan. Fierder komme der Annies suster Ruth mei har man Norman en Annies broer Rienk mei syn frou Sarah. Elk fan dizze persoanen hat syn eigen problemen. Sarah besiket in binende figuer te wêzen yn de famyljerûnte en docht har bêst om elk op in goede manier oan ‘e itenstafel te krijen. Mar at dat slagget? OERTERP

Klún en Knoffelhakke

BOORNBERGUM In dorpshuis ’t Bynt is zaterdag 4 februari (20.00 uur) entertainment met Klún en Knoffelhakke. Zij brengen hun nieuwste programma ‘Dikke maten’. Kaarten: 7,50 euro. Reserveren kan via j.rienstra@dorpshuis.nl.

De Stijl bij LETS-café

URETERP Het LETS-café op donderdag 9 februari (19.30 uur) in De

Wier heeft als thema De Stijl. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl is opgericht. Tijdens het LETS-café wordt verteld hoe De Stijl in Drachten is toegepast in het dagelijks leven, onder andere aan de Torenstraat.

Stephen Fearing op Muziekpodium

BAKKEVEEN Zaterdag 4 februari (20.30 uur) organiseert Muziekpodium Bakkeveen, in samenwerking met De Slotplaats, een concert van de Canadese singer-songwriter Stephen Fearing. Zijn carrière begon in 1988, nadat hij na omzwervingen via Ierland (waar hij opgroeide) en Minnesota weer in Vancouver neerstreek. Hij is een parel in de roots-muziekscene. Zijn nieuwste cd ‘Every soul’s a sailor’ is net uit en krijgt juichende recensies in de vakbladen. Stephen beschikt over een prachtige, warme en soulvolle stem en ook over een meer dan indrukwekkende gitaartechniek. Hij is een van de singer-songwriters die al jaren aan de weg timmert. In eigen land werd zijn werk al vier keer genomineerd voor een Juno, de Canadese tegenhanger van de Amerikaanse Grammy. Entree: 17,50 euro. muziekpodiumbakkeveen.nl

BEETSTERZWAAG Dr. Karel Blei verzorgt op maandag 6 februari (20.00 uur) een lezing over ‘Jurjen Beumer, Intimiteit en solidariteit’. De lezing wordt georganiseerd door Olterterperkring en vindt plaats in De Buorskip. olterterperkring.nl

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

14:00 UUR | URETERP Toanielútfiering Op Nij Foriene Mfc De Wier 20:00 UUR | HEMRIK Lezing: Wim Anker Witte Kerk

VR 3 FEB

20:00 UUR | URETERP Toanielútfiering Op Nij Foeriene Mfc De Wier 20:30 UUR | GORREDIJK Roué Verveer De Skâns

ZA 4 FEB

09:30 UUR | HEERENVEEN Blokfluitdag Rinkelbom 10:00 UUR | GORREDIJK Informatieochtend SeniorWeb De Miente 14:00 UUR | MILDAM Open huis Galerie Mildam Galerie Mildam 19:30 UUR | URETERP Musical Welkom Thuis Kerk De Levensbron 20:00 UUR | BOORNBERGUM Klún en Knoffelhakke ‘t Bynt 20:00 UUR | URETERP Toanielútfiering Op Nij Foriene Mfc De Wier 20:00 UUR | LANGEZWAAG Swarte Grûn ‘t Paradyske

21:00 UUR | KATLIJK Winter Wonder Feest Feesttent Bisschoplaan

LANGSWEAGEN Toanielselskip Nut en Genoegen spilet op sneon 4

REDACTIE

DO 2 FEB

20:30 UUR | BAKKEVEEN Stephen Fearing De Slotplaats

‘Swarte Grûn’ by Nut en Genoegen

(20.00 oere), snein 5 (14.00 oere) en sneon 11 febrewaris (20.00 oere) it blijspul ‘Swarte Grûn’ yn doarpshûs ‘t Paradyske. It is in stik mei de noadige humor en in reade trie dy’t net fuortdaliks foar de hân leit. Oannimmer Sylstra fiert projekten út foar de oerheid, hy nimt it net sa krekt mei de wetjouwing. In miljeu-amtner wurdt nijsgjirrich en as wurknimmer Willem de saak yn de bulten jaget, wurdt it der net better op. In ynspekteur fan de plysje docht ûndersyk mei help fan in sjoernalist. En dat alles mei in ferrassend plot. Tagong: 8 euro, donateurs fergees. Reservearje fia nutlangezwaag@gmail.com.

AGENDA

20:15 UUR | OLDEBERKOOP Thomas Baggerman Trio Le Brocope

Olterterperkring

COLOFON

21

1 februari 2017 www.sa24.nl

ZO 5 FEB

Franse avond in Le Brocope

OLDEBERKOOP Het jonge en getalenteerde Thomas Baggerman Trio brengt samen met zangeres Eva Scholten op zaterdag 4 februari (20.15 uur) een Franse avond in theater Le Brocope. Op het programma staat muziek van Django Reinhardt en zigeunermuziek in de stijl van het Rosenberg Trio. Het Baggerman Trio speelt gypsy swing met een vleugje bebop, Latijn, bossa nova, tango en klassieke muziek. Dit alles met een hedendaags tintje en altijd recht uit het hart. Reserveren via info@lebrocope.nl. Entree: 12,50 euro. Voorafgaand is er een table d’hôte in Franse stijl (25 euro). lebrocope.nl

11:30 UUR | HEMRIK Voorstelling Anansi De Weefplaats 14:00 UUR | LANGEZWAAG Swarte Grûn ‘t Paradyske 14:30 UUR | HEMRIK Voorstelling Anansi De Weefplaats

MA 6 FEB

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Olterterperkring De Buorskip

DI 7 FEB

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lezing De Stijl Dorpskerk


Geldig in week 5

(zondag 29 januari t/m zaterdag 4 februari 2017)

Alle combinaties mogelijk:

• PLUS Krentenrozijnenbrood Zak 500 gram

• PLUS Roomboter appeltaart Per stuk (5 personen)

• PLUS Kaasuienbollen Zak 6 stuks

• PLUS Bolletjes lekker lang vers Wit of tarwe,

5.-

3 voor

zak 12 stuks

• PLUS Korenlanders

Rond wit, tarwe of volkoren, heel brood 3 stuks

5.37-12.87

15.49

9

99 .

Heineken Pils

Krat 24 flesjes à 30 cl

KIES & MIX

BESTE

2016

WIJN SUPER

MARKT

Lipton Ice tea Alle pakken of flessen à 1,5 liter

of Piramide thee

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

1.-

1.42 - 2.29

Alle varianten à 20 zakjes of Yellow label doosje à 50 zakjes Per stuk

500 gram

PLUS Druiven met pit Wit of blauw, los Per 500 gram

1

1.99

49 .

2 voor

Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen

Alle pakken à 650 ml, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Ola Viennetta vanille, 2 pakken à 650 ml

GRATIS

4.50 2.25 vriesvers

Alléén geldig op 2, 3 en 4 februari

PLUS Varkensfiletrollade Per kilo

12.48

6

99 .

99 .

1+1

Ola Viennetta

WEEKENDPAKKER do kilo

9.98

6

Gato Negro

500 gram

PLUS Varkenshaas lang Per 500 gram

vr za

7.25

4

49 .

05/17

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **Per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Sa!

Pannenkoek naar keuze voor 2 personen

De winnaar onder de goede inzenders van de sudoku van deze week kan heerlijk uit eten bij Pannenkoekboerderij De Koppenjan voor twee gratis pannenkoeken.

Pannenkoekboerderij De Koppenjan Schoterlandseweg 20, 8411 ZD Jubbega

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 8 februari. Vermeld ook W5, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

8

3 9 c 5 2 4 7 6 2 4 5 1

3 2 3 a 1 8 3 7 2 5 5 4 9 b 3 1 2

4

8 2 1 4 e 3 1 5 9 6 d 9 5 8 4 9 1 8 9 3 7 2 3 5 6 4 1 7 f 7 5 1 6 a

b

c

d

PUZZEL

Doe mee & WIN 5

23

1 februari2017 www.sa24.nl

e

f

g

h

9 4 6 8 1 2 5 7 9 1 3 2 g 3 4 5 2 4 2 7 1 2 7 i 9 8 1 5 8 5 6 9 h

i

Moedige Daan voor 732 leerlingen GORREDIJK Theater Krijt speelde afgelopen week in De Skâns zes keer de voorstelling 10 x Daan=Moed. In totaal 732 leerlingen uit de groepen 3 en 4 van de Opsterlandse basisscholen vormden het publiek. De voorstelling ging over Daan. Wanneer hij ontdekt dat hij niet de enige is die weleens ergens bang voor is, durft hij zijn angst onder ogen te zien en springt hij voor de volle zaal het water in. De kinderen

Giant Survivalrun BAKKEVEEN De Giant Survivalrun in Bakkeveen wordt gehouden op zaterdag 16 september. De vijfde editie van deze run wordt georganiseerd in de prachtige omgeving van het dorp. Zo’n duizend deelnemers gaan de strijd aan op diverse afstanden, individueel of in groepsverband. Het parcours gaat

over onverharde paden met uitdagende hindernissen. Dit betekent niet alleen spektakel voor de deelnemers, maar ook voor het publiek dat op diverse locaties toegang heeft tot het parcours. De inschrijving voor de Survivalrun start binnenkort op survivalrunbakkeveen.nl

juichen en klappen, Daan durft alles! 10 x Daan=Moed gaat over dapper zijn, samenwerken, in het diepe springen, maar ook over zelfvertrouwen, vriendschap en verliefdheid. De Werkgroep Theater Opsterland van Ateliers Majeur organiseert voor alle groepen in het basisonderwijs jaarlijks een theatervoorstelling. De Opsterlandse basisscholen zijn vrij om aan dit programma deel te nemen.


FEB

Va

RUARI

ti len

jnsmaand

WARREWEI 5A TIJNJE Vraagprijs € 225.000,- k.k. V.O.N.

HEIN VOSWEI 19 TIJNJE Vraagprijs € 199.000,-K.K. V.O.N.

GORREDIJKSTERWEG 14 JUBBEGA Vraagprijs € 157.500,- K.K. V.O.N.

MOUTERIJ 87 GORREDIJK Vraagprijs € 157.500 K.K. V.O.N.

SPINNERIJ 30 GORREDIJK Vraagprijs € 169.500,- K.K. V.O.N.

P W JANSSENWEG 105 JUBBEGA Vaste prijs € 175.000,- K.K. V.O.N.

2E WIJK 21 JUBBEGA Vraagprijs € 159.500,- K.K. V.O.N.

ACHTEROM 22 ALDEBOARN Vraagprijs € 75.000,- K.K. V.O.N.

BOVENWEG 35 NIJEBERKOOP Vraagprijs € 475.000,- K.K. V.O.N.

.N

€ 161.000,- V.O

BUORSTERWYK 15 LIPPENHUIZEN Vraagprijs € 125.000,- K.K. V.O.N.

.N

.N

.N

€ 161.000,- V.O

€ 161.000,- V.O

€ 183.080,- V.O

DE WINKELMAN NIEUWEHORNE PAULUS FOLKERTSMA1HERNE 2 ALDEBOARN Vraagprijs € 289.500,K.K.K.K. V.O.N. Vraagprijs € 175.000,161.000,-

SPINNERIJ118 30 GORREDIJK GORREDIJK DOALHOF SPINNERIJ 30 Vraagprijs € 192.500,Vraagprijs € 175.000,161.000,K.K.K.K. V.O.N.

LOAIJERSSTRJITTE GORREDIJK HENDRIK DE VOSWEG5 52 JUBBEGA Vraagprijs € 175.000,Vaste prijs € 142.500,K.K.K.K. V.O.N.

HEIN VOSWEI VOSWEI 19 19 5GORREDIJK GORREDIJK LOAIJERSSTRJITTE GORREDIJK HEIN € 175.000,K.K.K.K. V.O.N. Vraagprijs € 199.000,Vraagprijs 183.000,-

P W JANSSENWEG 115 JUBBEGA Vraagprijs € 157.000,- K.K. V.O.N.

RUSSCHENREED 19 WIJNJEWOUDE Vraagprijs € 169.500,- K.K. V.O.N.

R.VAN ZINDEREN BAKKERSTR. 22 GORREDIJK Vraagprijs € 142.500,- K.K. V.O.N.

STEKKER 12 JUBBEGA Vraagprijs € 200.000,- K.K. V.O.N.

TJALLING HARKESWEI 7 LIPPENHUIZEN Vraagprijs € 895.000,- K.K. V.O.N.

‘T LEANTSJE 49 GORREDIJK Vraagprijs € 117.500,- K.K. V.O.N.

WJITTERINGSWEI 18 B ALDEBOARN Vraagprijs € 125.000,- K.K. V.O.N.

WEVERIJ 44 GORREDIJK Vaste prijs € 150.000,- K.K. V.O.N.

FEB

V

RUARI

en al

t ij n s

maand


Sa! week 5 - 2017