Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 3 februari 2016

Jaargang 3 Nummer 5

www.sa24.nl

OOG VOOR DETAIL PAGINA 22

WMO-VERVOER OOSTHOEK

RESTAURATIE VOLTOOID

JONGE SCHEIDSRECHTER

VERWARRING

PITER WEER FRIS

PRATEN MET FLUIT

Vreemd. De SP die een tweede zwartboek vol klachten over het Wmo-taxivervoer in Heerenveen aanbiedt. Een wethouder die zich schaart achter een eigen onderzoek met tegengestelde conclusies en vervolgens toch de kritische pashouders tegemoet komt met vrije taxikeuze.

Een jaar lang werd er hard gewerkt aan de restauratie van de Piterkerk, hartje Lippenhuizen. Na diverse aanpassingen en een flinke verfbeurt oogt en ruikt de kerk weer als nieuw. De officiële opening wacht nog op het orgel, maar komend weekend zijn er al de eerste activiteiten.

Het een roeping noemen is te veel. Maar Roelof de Nekker genoot al op jonge leeftijd van het scheidsrechter zijn. En hij heeft er talent voor, want de dertigjarige korfbalarbiter fluit inmiddels net onder de top. “Ik heb meer en meer het belang van praten in het veld geleerd.”

PAGINA 5

PAGINA 19

PAGINA 27

Woning van de week

De Doppen 16 GorreDijk Vraagprijs  325.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

500 gram gehakt EEN MINISHOPPER 4 rundersaucijzen VOL LEKKERS 4 pompeblêdsjes van uitmuntende kwaliteit Deze actie is geldig tot 13 februari

AL DIT LEKKERS VOOR MAAR € 10,-

E-books lezen? ňň ňň ňň ňň ňň ňň ňň

Gratisňstreamen E-booksňlenen

Bibliotheekňapps Tabletcaf

Spreekuur Hulpplein

Workshops

Kijkňop www.bzof.nl (e-booksňenňapps) Zuidoost Fryslân


Sa!

3 februari 2016

3

www.sa24.nl

Nog volop onZekerheid over toekomst Zes locaties

Paar weken extra tijd voor peuteropvang

Oudercommissies, peuterleidsters, Plaatselijk Belangen en dorpshuisbestuurders zijn naarstig op zoek naar mogelijkheden om de peuteropvang op de zes kleinere locaties overeind te houden. De curator in het faillissement van Timpaan Kinderopvang geeft ze extra tijd, tot 25 februari. BEETSTERZWAAG Iedereen praat met iedereen om de peuteropvang in Langezwaag, Terwispel, Wijnjewoude, Bakkeveen, Nij Beets en Lippenhuizen open te houden. Vorige week woensdag haalde curator Van Rongen de druk enigszins van de ketel door met het UWV afspraken te maken over de doorbetaling van de lonen van de leidsters tot 25 februari. In Tijnje hebben ze inmiddels al een keuze gemaakt. Peuteropvang ’t Drompeltsje zoekt aansluiting bij Villa De Buitenkans in Heerenveen, een partner waar eerder al oriënterende gesprekken mee zijn gevoerd. Woordvoerster Ilja van der Veen: “We gaan serieus met hen in gesprek, maar er zijn nog geen contracten getekend. We gaan voor duidelijkheid, ook richting onze leidsters. Er dreigt nu een politieke discussie te ontstaan, waar wij niet op willen wachten. De didactische visie van De Buitenkans spreekt ons aan en zij bieden de zekerheid in het overnemen van

onze leidsters.” De overige dorpen kijken wat de verdere mogelijkheden zijn. De vrees is dat het verlies van de peuteropvang ook gevolgen heeft voor het basisonderwijs, sport en dorpshuizen. Kinderwoud Kinderopvang is nog steeds in beeld als overnamepartner. Curator Van Rongen had vorige week het idee dat er een boycot dreigde tegen overnamekandidaat Kinderwoud Kindercentra. Op een bijeenkomst met de oudercommissies, vorige week donderdag, bleek daar volgens een aantal aanwezigen weinig van. Er is hooguit angst voor een grote organisatie. Sommige ouders vrezen een soort Timpaan-2. Bovendien maken de ouders zich zorgen over de positie van de vertrouwde leidsters. De ouders spelen een belangrijke rol bij wat er gaat gebeuren. Peuteropvang is sinds dit jaar een vrije markt. Wanneer ouders een overnamekandidaat niet zien zitten, kunnen ze een alternatieve weg kiezen. Van Rongen: “Ik wil nie-

mand Kinderwoud opdringen. Maar het is wel een professionele organisatie die het goed voor elkaar heeft en die bereid lijkt ook de verliesgevende locaties over te nemen.”

Tweede kandidaat

In de loop van vorige week meldde zich nog een andere formele overnamekandidaat: de Stichting Activiteiten Peuterspeelzalen Opsterland. Deze stichting wil, redenerend vanuit het solidariteitsprincipe, alle vestigingen open houden. Ze zegt goedkoper te kunnen werken omdat de stichting geen winstoogmerk heeft en zonder duur management functioneert. De tot nu

toe slapende stichting is een overblijfsel uit de tijd dat de individuele peuterspeelzaalverenigingen in de dorpen overgingen naar Timpaan. De stichting moet nog in gesprek met de curator, maar zegt de toezegging te hebben gekregen dat er voor die tijd geen besluiten worden genomen. Curator Van Rongen was niet bereikbaar om dit te bevestigen. Oudercommissies reageren verrast op het opduiken van de stichting, maar vinden de plannen nog te vaag om te reageren. Bovendien vrezen ze dat de tijd te kort is om het via deze alternatieve weg te regelen. De stichting wil volgende week met de ou-

dercommissies om tafel. Kinderwoud zoekt ondertussen mogelijkheden om de kosten op de locaties te verlagen en/ of de inkomsten te verhogen. De opvangorganisatie wil een huurverlaging en richt de ogen ook op de gemeente Opsterland. Wethouder Kooistra legt de bal vooralsnog nog bij de curator. Ook Lidwina Hoekstra van Boartlik Begjin uit Langezwaag ziet nadrukkelijk een rol voor de gemeente Opsterland. “Als de goedlopende locaties voor zichzelf beginnen, dan wordt het lastiger voor de kleinere locaties. Als je alle locaties open wilt houden, moet er hoe dan ook geld bij.” Het lijkt voor Opsterland ingewikkeld om de initiatieven financieel te steunen. Het rechtstreeks subsidiëren van een opvangorganisatie is bijvoorbeeld wettelijk niet toegestaan.

Gevolgen

In een mail naar de andere dorpen stelt ’t Drompeltsje in Tijnje het ‘echt rot’ te vinden dat hun keuze misschien gevolgen heeft voor de andere dorpen. Maar zij stelt dat de situatie waarin de peuteropvang nu verkeert het gevolg is van andermans handelen en dat partijen die de stap van Tijnje nu betreuren ook niet eerder hebben ingegrepen om deze situatie te voorkomen.

Onderzoek integriteit

Vogels en muziek inspireren elkaar BEETSTERZWAAG Circa 500 bezoekers luisterden zaterdagavond ademloos naar het optreden van negen Opsterlandse muziekverenigingen in de sporthal van Revalidatie Friesland.

Zonder onderbreking golfde de muziek in Birds & Brass meer dan een uur lang door

de zaal, het publiek was letterlijk omringd door 250 blaasmuzikanten. De bijdragen van de individuele verenigingen vloeiden letterlijk in elkaar over, met op de achtergrond een breed scala aan vogelgeluiden op de band. Hoogtepunt was de compositie ‘Reade Skries’ van componist Sytze Pruiksma, waarin alle

verenigingen meededen. De regionale natuur en muziek, beiden onder druk, lieten zien elkaar tot leven te kunnen wekken. De initiatiefnemers van de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen waren uitermate blij met het resultaat. “De earste stap yn fierdere gearwurking”, aldus voorzitster Siepy Hoekstra.

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland heeft Bureau Berenschot ingeschakeld voor een onafhankelijk onderzoek dat moet leiden tot een effectief integriteitsbeleid. Burgemeester Ellen van Selm hoopt daarmee een streep te zetten onder de commotie rond de pilot van zorgaanbieder Springth en de mogelijke belangenverstrengeling van raadslid Sikke Marinus. “Voor ieder raadslid en bestuurder moet helder zijn wat in hun functie wel en niet kan”, aldus Van Selm. “Zodat iedereen zekerheid voelt vanuit zijn of haar rol.” De burgemeester verwacht dat het onderzoek binnen drie à vier weken klaar kan zijn. Van Selm besloot zelfstandig tot het onderzoek omdat er maar vragen bleven komen over de kwestie Springth. “Dat straalt zo langzamerhand af op het hele gemeentebestuur. Het is niet goed dat dit zo lang doorgaat. Er moet duidelijk zijn dat Opsterland niets wil verbergen.” De kwestie Springth is de aanleiding van het onderzoek, maar het is niet de intentie van de burgemeester dat de onderzoekers alleen deze

kwestie bekijken. Het gaat om de algemene vraag wat raadsleden en bestuurders in hun functie wel en niet kunnen doen. Het is volgens Van Selm dus zeker niet een onderzoek naar de bredere bestuurscultuur. Oppositiepartijen FNP, BAS en OpsterLanders, die als eersten vragen stelden over de kwestie, willen dat juist wel. Van Selm ontkent dat commissaris van de Koning Jorritsma heeft ingegrepen in deze kwestie. Voor afgelopen donderdag stond er al langer een regulier gesprek gepland tussen burgemeester en commissaris. “De kwestie is in dit gesprek wel aan de orde geweest. Maar de kwestie rond Springth was niet de aanleiding.” Een woordvoerder van het provinciehuis bevestigt deze lezing. Al voorafgaand aan het gesprek met de commissaris had Van Selm de fractievoorzitters uitgenodigd voor overleg. De kwestie Springth draait om de toekenning van een pilotproject aan zorgaanbieder Springth, medeeigendom van de vrouw van raadslid Sikke Marinus van Opsterlands Belang.


Sa!

3 februari 2016

5

www.sa24.nl

Volop verWarring over Wmo-vervoer Heerenveen

Vrije taxikeuze lijkt aanstaande Een vreemde discussie in de raadzaal van de gemeente Heerenveen maandagavond. De SP die een tweede zwartboek vol klachten over het Wmo-taxivervoer aanbiedt. Een wethouder die zich schaart achter een eigen onderzoek met tegengestelde conclusies en vervolgens toch de kritische pashouders tegemoetkomt met een vrije taxikeuze. Voor de 158 Wmo-pashouders uit Jubbega en Hoornsterzwaag is het wel duidelijk. Zij hebben schoon genoeg van de ondermaatse dienstverlening van Taxi Witteveen, de contractvervoerder van de gemeente Heerenveen. Zij willen van het taxibedrijf uit Lemmer af en willen vooral zelf hun vervoerder kunnen kiezen.

HEERENVEEN

grip op de vervoerspraktijk te krijgen. “Wij missen een bestuurder in onze gemeente.” Het zwartboek bevat voor de tweede maal de weerslag van de slechte ervaringen in de Oosthoek met de gemeentelijk contactvervoerder. Al eerder, in juni vorig jaar, nam PvdA-wethouder Zoetendal een eerste zwartboek in ontvangst. Hij beloofde toen de

Wethouder Zoetedal krijgt een stuur van Baukje Boersma.

Maandagavond kreeg wethouder Jelle Zoetendal een zwartboek met 171 klachten over het Wmo-vervoer in de Oosthoek. Aangeboden door SP-er Annie Jonker uit Jubbega, gesteund door circa vijftig meegereisde pashouders uit de Oosthoek. Het zwartboek is de optelsom van wanprestaties tot 1 november vorig jaar, intussen is de lijst alweer verder aangegroeid, aldus Jonker in de commissievergadering Samenlevingszaken. “Minsken hawwe skjin harren nocht fan Witteveen. Wy wolle frije taxikar en wol per direkt.” Dorpsgenoot Baukje Boersma, door lichamelijke beperkingen afhankelijk van het Wmo-vervoer, hield namens de pashouders een emotioneel pleidooi voor de terugkeer van de ervaren en gekwalificeerde chauffeurs van voorheen. Volgens Boersma gebruiken inmiddels 44 Oosthoekers hun taxipas niet langer. Zij zijn het vertrouwen in Witteveen verloren, 59 mensen zouden alleen nog in uiterste nood gebruikmaken van hun taxirecht. Voor de wethouder had ze een autostuur meegenomen om weer

klachten serieus te nemen en ter verbetering voor te leggen aan taxibedrijf Witteveen. De Oosthoekers kregen de toezegging dat ze per brief de voortgang zouden horen. Die brief is er nooit gekomen, aldus actievoerder Jonker ten overstaan van de commissieleden. Wat Zoetendal wel heeft gedaan is onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer in de arm nemen om onder alle 915 pashouders van Heerenveen de ervaringen met Witteveen te peilen.

Annie Jonker. FOTO’S: SIETSE DE BOER

De uitkomsten van het tevredenheidonderzoek staan in schril contrast met de beleving in de Oosthoek, zo bleek uit de ambtelijke presentatie van het rapport aan het begin van de commissievergadering. Volgens het rapport waarderen de pashouders de prestaties van Witteveen met het cijfer 7,8. Het taxibedrijf ontving over de 45.000 uitgevoerde ritten slechts 25 klachten, aangevuld met drie klachten bij de gemeente zelf. De bekendmaking van de onderzoeksresultaten leidde tot dusdanig verontwaardigd gehoon op de publieke tribune dat de voorzitter moest ingrijpen. De ouderen uit de Oosthoek lieten overduidelijk blijken dat Panteia hen in ieder geval niet heeft betrokken bij het onderzoek. Geen enkele van de 75 pashouders in Jubbega, bevestigde Annie Jonker. Medeactievoerder Dimph van Ruth concludeerde dat de 171 klachten die zij stuk voor stuk persoonlijk aan Witteveen telefonisch heeft gemeld dus nooit zijn doorgegeven aan de gemeente. Terwijl het taxibedrijf daartoe wel verplicht is. Wethouder Zoetendal stelt zich vierkant achter het tevredenheidsrapport van Panteia. Maar ondanks het feit dat Heerenveen de optie heeft om nog een jaar met Witteveen door te gaan, stelt de wethouder nu toch een andere koers in te willen slaan. “Wy wolle in raamkontrakt slúte mei meardere oanbieders, sadat minsken sels kieze kinne mei hokker oanbieder se gebrûk meitsje wolle fan it Wmo-ferfier.” Deze opstelling van de wethouder roept vervolgens weer vraagtekens op, bij met name de oppositie. Zo vraagt Pieter van der Mark van D66 zich af hoe de uitkomsten tussen het SP-zwartboek en het gemeentelijk onderzoek zo uiteen kunnen lopen. De beslissing over Wmo-vervoer vanaf augustus 2016 valt in de raadsvergadering van 7 maart.

Het Oosthoek-zwartboek Bij de samenstelling van het zwartboek over de gemeentelijk taxivervoerder Witteveen sloegen de SPactiegroep en vakbond FNV de handen ineen. Annie Jonker en andere leden van de actiegroep registreerden de klachten van de Wmo-pashouders in de Oosthoek. Minke Jansma van FNV Taxi doet in het rapport aanbevelingen voor fatsoenlijk Wmo-vervoer.

JUBBEGA

Van de 158 pashouders in de Oosthoek hebben 132 mensen slechte ervaringen met Taxi Witteveen. Tot november 2015 leverde dat een totaal van 171 klachten op. Het zwartboek beperkt zich tot de dorpen in de Oosthoek omdat de actiegroep niet de beschikking kreeg over gegevens van andere pashouders in de gemeente Heerenveen. Het zwartboek meldt wel dat sommige pashouders elders in de gemeente nog steeds denken dat Oenema de gemeentelijke vervoerder is. Witteveen zou gebruikmaken van busjes en bedrijfskleding met het logo van de failliete voorganger.

Schrijnend

Jonker: “Wy ha alle pashâlders oansprutsen om harren klachten troch te jaan oan Witteveen. Mar de measten ha gjin nocht om sels te beljen, se binne benaud foar de gefolgen.” Het gros van de klachten gaat volgens Jonker over de extreem lange reisduur, over wachten op verlate taxibusjes, over ongepast vervoer voor rolstoelers en over ongekwalificeerd personeel. Als schrijnend voorbeeld noemt ze het ophalen van een op de rolstoel aangewezen dementerende man bij verzorgingshuis Anna Schotanus. De verwarde MS-patiënt beweerde zonder hulp de steile rijplaat naar de bus wel te kunnen nemen. De chauffeur liet hem zijn gang gaan, waarna de man achter-

oversloeg en een halfuur op straat lag voordat men hem met een tillift weer in de rolstoel kon zetten.

Laagste aanbieder

Minke Jansma van FNV Taxi neemt de chauffeurs in bescherming en wijt de problemen vooral aan de goedkope aanbesteding. “Gemeenten kiezen steevast voor de laagste aanbieder en staan nauwelijks stil bij de gevolgen. Prijsvechters als Witteveen nemen zo met onwaarschijnlijk lage inschrijvingen de markt over en wentelen hun tekorten af op het personeel en materieel. De vaste chauffeurs worden ontslagen, nieuwe chauffeurs met een loonsubsidie nemen hun plaats in en moeten zich met geen of minimale opleiding maar zien te redden. Na verloop van tijd krijgen ook zij ontslag en begint de mallemolen weer opnieuw.” Jansma kent de oplossing: de door de actiegroep zo vurig bepleite vrije taxikeuze. “Dan kunnen bedrijven concurreren op kwaliteit en krijgen ook de kleine aanbieders weer een kans.” Het is dan aan het Wmo-loket om eventuele klachten te beoordelen, met een bonus/malusregeling als stok achter de deur. En is de kwaliteit onvoldoende dan krijgt de vervoerder zijn geld niet. De FNV heeft ook gerekend aan een fatsoenlijke vergoeding, het handvat waar de politiek om vraagt. Een Wmo-vervoerskilometer kost de gemeente 1,45 euro, een pashouder draagt hier zelf tien cent aan bij. Met een jaarbudget van 1.500 kilometer per persoon kost een Wmo-pashouder dan hooguit 2.025 euro. Op basis van 915 pashouders komt dat voor Heerenveen neer op jaarlijks bijna 1,9 miljoen euro.


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 3 februari 2016

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonisch bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Wat heeft de raad van Opsterland besloten?

Bekendmakingen

Op maandag 25 januari 2016 heeft de raad onder andere • de beleidsnota Kansen Benutten, recreatie en toerisme in Opsterland 2015-2020 vastgesteld; • de Startnotitie voor de ‘Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016-2021’ vastgesteld.

Beetsterzwaag Verleende collectevergunning - collecte van 14 tot 20 maart 2016

De volledige besluitenlijst wordt geplaatst op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Eerstvolgende raadsvergadering op 22 februari Vanwege het gering aantal aangeleverde raadsvoorstellen is er op 8 februari aanstaande geen raadsvergadering. De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 22 februari 2016 om 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Voor actuele raadsinformatie, de agenda en overige vergaderstukken kunt u terecht op www.opsterland. nl/gemeenteraad. U kunt ook contact opnemen met de griffie, telefoon (0512) 386 299, e-mail: griffier@opsterland.nl.

Hoorzittingen bezwarencommissie Op 10 februari 2016 vinden vanaf 19:40 uur hoorzittingen plaats voor de bezwarencommissie. Deze hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Het betreft de volgende zaken: 19:40 – 20:00 uur De bezwaarschriften van Natuurvereniging Geaflecht en de heer G. Hoekstra tegen de kap van 8 beuken op het adres Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. 20:00 – 20:30 uur Het bezwaarschrift van de heer G. Hoekstra tegen de kap van eiken op de adressen Beetsterweg 2a en 2e te Beetsterzwaag.

Aanvraag Evenementenvergunning - Koningsdag Beetsterzwaag 2016 op 27 april van 07.00-20.30 uur, omgeving MFC De Buorskip Vlaslaan

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50

Meldingen - Activiteitenbesluit, aanleg bodemenergiesysteem van Lyndenpark 5

Gorredijk Verleende omgevingsvergunning - kap van 11 eiken bij het zwembad Kortezwaag ivm. kunststof korfbalveld, Mientewei 2 - kap van 5 eiken bij voetbalveld i.v.m. aanleg kunststof voetbalveld, Mientewei 2 Verleende omgevingsvergunning - uitbreiden Poiesz supermarkt, Formanjestrjitte 6

Nij Beets

De mogelijkheid bestaat dat de agenda door omstandigheden wordt gewijzigd. Over de actuele agenda kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bezwarencommissie, telefoon (0512) 386 232.

Aanvraag omgevingsvergunning - bouw nieuwe loods, Geawei 12

De stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor op werkdagen terecht bij de secretaris van de bezwarencommissie. Het is mogelijk afschriften te verkrijgen van de ter inzage liggende stukken.

Aanvraag Evenementenvergunning - Midzomerfeest Nij Beets op 11 juni 2016 van 19.00-02:00 uur, Leppedyk (achter zandwinning)

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - kappen van 48 eiken, Te Nijenhuiswei

Overige Verleende collectevergunning - verkoop broden van 14 t/m 19 maart 2016 in Ureterp en Frieschepalen

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

De Club van Sa! Sa! kiJkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

GRATIS BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Boerenkool, hutspotgroente, andijvie of verse zuurkool 2 zakken boerenkool à 300 gram, andijvie à 400 gram, hutspotgroente à 500 gram of schalen zuurkool à 500 gram 1,88 - 2,86

/

/

Alfa, Grolsch of Jupiler 2 kratten met 16 flesjes à 45 cl of met 24 flesjes à 25-30 cl 28,38 - 28,98

/

/

geen 18, geen alcohol

Jumbo rookworst

Gehaktballen

/

/

Alle soorten, 2 verpakkingen à 100-375 gram 1,38 - 4,70 Nu 1,04 - 3,53

/

* Alle combinaties mogelijk: 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Geldig van woensdag 3 feb t/m dinsdag 29 mrt 2016. Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Gebraden of half om half Bakje 2-6 stuks 1,75 - 4,49 Nu 1,31 - 3,37

/

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

3 februari 2016

9

www.sa24.nl

Henk Pots is verknocht aan langeafstandsWandelen

Iedere zaterdag 40 kilometer Hij wandelt bijna 3.000 kilometer per jaar, de teller gaat dit jaar nog over de 60.000 totaal. Henk Pots is dan wel 73 jaar, maar nog lang niet van plan te stoppen met het langeafstandswandelen. “Lopen vind ik hartstikke mooi, het aantal kilometers is niet zaligmakend.”

ke Wandel Bond Nederland). “Elke zaterdag loop ik een tocht, meestal 40 kilometer. En door de week stap ik vaak op de bus en laat me een eind wegbrengen om dan naar huis te lopen. Naar Bakkeveen of Steenwijk bijvoorbeeld.”

GORREDIJK Henk Pots is sportman pur sang. In jonger dagen deed hij aan handbal en waterpolo, later werd het korfbal. “Op mijn 45e ben ik gestopt, dan zoek je wat anders.”

Vrijwillige beheerder

Dat werd in de jaren 80 het wandelen, aangezet door de invoering van het Elfstedenbrevet. “Driemaal reed ik de tocht per schaats, in ‘85, ’86 en ‘97.” Maar ook in de zware editie van 1963 was de toen 21-jarige dienstplichtige militair van het Korps Mariniers al van de partij. “Twee paar houtjes heb ik toen kapot gereden en halverwege ben ik van het ijs gehaald.” In 1985 kwam het Elfstedenbrevet in beeld, te verdienen door de tocht te schaatsen, te wandelen en te fietsen. Henk besloot zijn wandelspieren te trainen en werd

van lieverlee gegrepen door de wandelsport. Meerdaagse wandeltochten in binnenen buitenland kwamen in de agenda. Henk liep tochten van veertig tot honderd kilometer in heel Europa, maar ook in Nieuw-Zeeland en Japan. In zijn wandelpaspoort staan ze allemaal keurig afgestempeld. “Het is hartstikke leuk, je hebt meteen een leuke bestemming om op vakantie te gaan.” Tijdens de meeste tochten gaan echtgenote Rensje en de caravan namelijk mee.

Jaarlijkse gids

Maar ook dichter bij huis is het goed wandelen. Naar schatting maakte Henk ruim zestig meerdaagse tochten in Nederland. De evenementen kiest het echtpaar uit de jaargids van de KWBN (Koninklij-

Henk Pots is een van de zeshonderd vrijwilligers van Wandelnet, de beheerder van ruim tienduizend kilometer wandeltracé in heel Nederland. Zo was hij actief voor het Groot-Frieslandpad, een nieuw langeafstandspad van het Noord-Hollandse Bergen naar het Duitse Leer. Kortgeleden controleerde hij het laatste stuk in Duitsland; honderd kilometer heen en terug. “Jarenlang was ik padcoördinator van het Friese Woudenpad. Nu beheer ik alleen nog het stuk van de Ds. Ten Cateweg tot aan Heidehuizen en ben ik vrijwilliger bij de FLAL, de Friese Lange Afstand Lopers.” Alle langeafstandspaden zijn voorzien van wit-rode markeringsstickers en kunnen in etappes gewandeld worden.

Skâns en Waterlinietocht

Op zaterdag 6 februari organiseert de FLAL vanuit Gorredijk de Skâns en Waterlinietocht. De route werd door Henk Pots uitgezet en loopt door het gebied van de Friese Waterlinie. Vanaf startpunt De Skâns leidt de tocht naar de Kiekenberg en dan langs de Tolbrugschans naar Oldeberkoop en de Bekhofschans. Vervolgens via Nijeberkoop en het Diakonieveen naar Hoornsterzwaag en Jubbega. Vanaf Jubbega wandelen de 25- en de 40-kilometerlopers naar Lippenhuizen en Gorredijk. De route van 50 km maakt nog een lus via Hemrik. Starttijden: 50 km (8.30-8.45 uur); 40 km (9.00-9.15 uur) en 25 km (9.15-9.30 uur). www.flal.nl

Vijf generaties vrouwen

Van links naar rechts: Albertje Jetten-Drenth (55), Annigje Drenth-Visser (75 jaar), Albertje Fraterman-Bakker (96), Anne Schol (30) en Rinske Nine Schol (2 maanden). FOTO: MARIJE GEERTSMA

COLUMN

De kleine drie Collegepartijen en oppositie. Volgens de definitie staan ze tegenover elkaar. In de raadzaal in Beetsterzwaag is dat lang niet altijd het geval. Aan het aantal oppositiepartijen ligt het niet. Van de negen raadsfracties horen er vijf bij de oppositie: PvdA (4 zetels), VVD (2), OpsterLanders (1), FNP (1) en BAS (1). Maar dat betekent niet automatisch bij ieder raadsvoorstel volop tegengas. Daarvoor zijn de verschillen tussen college- en oppositiepartijen te klein en trekken de oppositiepartijen

te weinig als eenheid op. De PvdA, grootste oppositiepartij, heeft nog altijd een bijzondere positie. Tot twee verkiezingen terug maakten ze decennialang deel uit van het gemeentebestuur. Ze voelen zich nog altijd bestuurderspartij en handelen ook zo. Degelijk, maar niet altijd heel scherp. De VVD kiest zijn eigen toon, vaak afwijkend van de boventoon die de drie kleinste oppositiefracties de laatste tijd kiezen. FNP, BAS en OpsterLanders trekken steeds vaker gezamenlijk op. In het op de

Uit

de raad agenda zetten van onderwerpen en bij het indienen van moties en amendementen. Ze reageren niet alleen, maar treden ook proactief op. Zoals bij de Skânsdiscussie. Dat was nog geen succes. Door een onderzoek over alternatieve afschrijvingen vroegtijdig naar buiten te brengen, konden college en collegepartijen een

GORREDIJK Eerst stond ze er niet zo bij stil, toen haar kleindochter Rinske Nine werd geboren, 30 november vorig jaar. “Mar nei in pear dagen tocht ik: ferrek, no bin we mei fiif generaasjes froulju yn ien famylje.” Heel bijzonder, vindt trotse oma Albertje Jetten-Drenth (55) uit Gorredijk. Afgelopen zondag, tijdens het verjaardagsfeestje van haar moeder Annigje Drenth-Visser (75), stond de familie stil bij dit bijzondere feit. Vijf generaties in één familie is geen onbekend fenomeen voor Albertje. “Ik ha sels altyd yn fiif generaasjes sitten. Earder al mei ús soan en beppesizzer. Mar dat wie fansels net op ien lijn, mei de dochter fan ús Anne is dat wol

sa.” Anne Schol-Jetten was 29 toen ze moeder werd, daarmee is ze uitschieter in de familie. Betovergrootmoeder Albertje Fraterman-Bakker (96) kreeg dochter Annigje toen ze 20 was. Albertje: “Us mem wie 19 doe’t se my krige en iksels wie 25 doe’t Anne berne waard.” Zondag was ook de oudste in lijn, Albertje Fraterman, aanwezig op het feestje. Zij werd geboren in Kortezwaag en verhuisde later met haar man naar Nijeholtpade. Tegenwoordig woont ze in een aanleunwoning in Wolvega. “Noch hielendal selsstannich.” Overgrootmoeder Annigje uit Tjalleberd werd vorige week 75. “It feest fan snein wie in ferrassing foar har.”

reactie voorbereiden en op elkaar afstemmen. Dus werd de inbreng van de drie in de beslissende raadsvergadering in een paar woorden afgeschoten. Was dat nog een politieke misrekening, in het dossier ‘Springth-Marinus’ boeken ze meer succes. Voorzichtig gemompel achter de schermen over mogelijke belangenverstrengeling werd pas echt een issue nadat de ‘kleine drie’ de kat de bel aanbonden. De grootste provinciale krant sprong er hongerig op en via raadsvragen komen steeds meer details naar buiten. Er zijn nog aanvullende raadsvragen en er komt een extern on-

derzoek. Nog even wachten dus op de uiteindelijke conclusies en oordelen. Toch lijken alle betrokkenen het er zo onderhand wel over eens dat de hele kwestie geen schoonheidsprijs verdient en dat niet overal even handig is geopereerd. Dat hebben de drie partijen dan toch maar bereikt. De volgende kluiven liggen al klaar: de afhandeling van het faillissement van De Skâns en de verdere invulling van de nieuwe MFA en de privatisering van de sportaccommodaties. Langzaamaan begint het weer een beetje te knetteren in de raadzaal. Arend Waninge


Vrij verkrijgbare cannabis tabletten. nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen voor hype

Door nieuwe extractie methoden kan er nu alleen de stof CBD uit de cannabisplant worden gehaald. Dit speciale proces garandeert dat er in deze tabletten geen andere stoffen voor komen dan alleen CBD, wat staat voor Cannabidiol, één van de ingedienten van de cannabis plant. Dus geen THC, de stof die verslavend en hallucinerend werkt. Deze planten, ook wel wietplanten genoemd, worden onder strikte voorwaarden geteeld. Al eeuwen worden de stoffen uit de wietplant gebruikt voor allerlei doeleinden. Zelfs de medische wetenschap maakt er gebruik van en er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar Cannabidiol. Het unieke van de Excellent CBDTabs is dat er Vitamine B12 aan toegevoegd is. Dit zorgt ervoor dat deze neutraal smakende zuigtabletjes goed zijn voor o.a. leerprestatie, concentratie, geheugen, geestelijke balans en bij draagt aan een heldere geest. In drukke tijden waarin we allemaal wel wat extra’s kunnen gebruiken zorgt het mede voor een goede weerstand. Ook bij vermoeidheid en futloosheid zijn deze tabletjes een welkome aanvulling. Ze dragen bij aan extra energie!

mond kan beginnen via de mondslijmvliezen. Zo kan het snel en efficiënt in het lichaam worden opgenomen. Deze volledig legale tabletjes activeren je natuurlijke energie in het lichaam. Immers, een fit lichaam is goed bestand tegen schadelijke invloeden. Cannabidiol kent vele toepassingen, die door toenemende onderzoeken steeds populairder wordt. Veel mensen zoeken op internet naar de gebruiken van CBD, maar twijfelen aan de kwalitiet en de herkomst van de producten. Deze CBDTabs worden onder de strengste normen, onder apothekers toezicht, geproduceerd in Nederland. CBDTabs worden dan ook uitsluitend verkocht bij zorgvuldig geselecteerde drogisterijen en speciaal zaken. Dit om de kwaliteit te waarborgen en u van het juiste ( doserings) advies te voorzien. Het is vanaf heden vrij verkrijgbaar bij:

%

Daans drogisterij Brouwerswal 10, Gorredijk T:0513 464 800 DIO drogisterij Ans Hoofdstraat 36, Beetsterzwaag T:0512 382 418

Het kleine zuigtabletje zorgt ervoor dat de opname al in de

Afbraakprijzen!

Hoofdstraat 47 - 8401 BW - 0513-461402

tot 75% korting

Puer leven in Stijl - Hoofdstraat 46A Gorredijk - 0513769044 - info@puerleveninstijl.nl


Sa!

3 februari 2016

11

www.sa24.nl

Nienke Marinus Wil straatkinderen Belo HoriZonte helpen

‘Ze denken dat ze niets waard zijn’ “Je mag er zijn, je bent gewenst.” Nienke Marinus kan zich geen mooiere woorden voorstellen om tegen kinderen te zeggen. “Het raakt me dat er kinderen zijn die leven in omstandigheden die zoveel slechter zijn dan die van ons. Ik wil dat ze weten dat ze niet alleen zijn.” SIEGERSWOUDE Wat beweegt een 21-jarige om het gerieflijke leven in ons land te verlaten om kinderen in sloppenwijken, op vuilnisbelten en in opvanghuizen een beetje plezier en liefde te brengen? “Veel van die kinderen worden nooit geknuffeld. Ze denken ook dat ze niets waard zijn. Elke minuut aandacht die je aan zo’n kind besteedt heeft eeuwigheidswaarde. En ik kan me goed inleven in het gevoel alleen te zijn, doordat mijn kind-

zijn niet altijd leuk was.” In mei vertrekt Nienke voor drie weken naar Belo Horizonte in Brazilië, waar ze gaat werken

‘WE WILLEN KINDEREN GRAAG VEEL GEVEN’

tussen de straatkinderen. Eerder werkte ze al in Roemenië en Ghana.

Weten wie je zelf bent

Nienke is tweedejaars intern student aan bijbelschool De Katapult in Den Helder. “Ik heb voor deze school gekozen omdat ik in God geloof en daar meer over wil leren.” Studenten van De Katapult worden opgeleid tot kinder- en tienerwerker. “Die pedagogische kant vanuit de Bijbel, met de liefde van Jezus, dat spreekt mij heel erg aan. Werken met tieners vind ik heerlijk, maar je leert ook wie je zelf bent en hoe je in je geloof staat. Of je nu christen bent of niet, ik denk dat het goed is om te weten wie je zelf bent. Dan pas kun je jezelf en anderen

helpen.” Nienke wil de kinderen graag veel geven. “Het is meer dan zeggen: Jezus houdt van jou. Het gaat er ook om de kinderen te laten merken dat ze gewenst zijn en dat ze leuke momenten beleven.” Elk schooljaar sluit af met een zendingsreis, een soort stage. De studenten leren vaardigheden als clownerie, toneel, zang en spel. Gewapend met deze bagage gaat de studentengroep aan de slag tussen de straatkinderen. “We maken een heel programma met dansjes, liedjes, dramastukken en clownerie. Er gaat wel een vertaler mee, maar met handen, voeten en ogen kun je ook heel veel. En soms is een gewoon rustig momentje met een kind op schoot al voldoende.” Dat Nienke nu voor de derde keer afreist naar een ver buitenland wil niet zeggen dat ze geen oog heeft voor de nood van kinderen in haar ei-

gen land. “We doen op school veel voor kinderen in de buurt, vaak uit achterstandswijken. Elke week organiseren we voor hen een kanjerclub. We pompen ze dan vol liefde, toneel, clownerie, zang en spelletjes. En elke maandagavond ontvangen we twaalf jonge meiden uit het AZC. Ze zijn hun land ontvlucht zonder ouders of familie.”

Zelf sparen

De reis naar Brazilië valt buiten het reguliere schoolgeld. De deelnemers moeten zelf 2.000 euro bij elkaar sprokkelen. Nienke heeft al een mooi bedrag gespaard met het bakken van honderden oliebollen en het schoonmaken van huizen. Mensen die haar reis willen sponsoren - iedere gift is welkom - kunnen zich melden via nienkemarinus@hotmail. com.

Wijnjewoude kantelt

Nienke Marinus is begaan met kindren in sloppenwijken, op vuilnisbelten en in opvanghuizen.

Vraagstuk en Vervolg  JUBBEGA Van 6 tot en met 14 fe-

bruari  zijn objecten van  Betty Simonides in Kunstlokaal No8 samen te zien met de stroom aan tekeningen  van  Barbara Bartlett:  Vraagstuk en Vervolg. Sprekende kleuren, op doek en in de ruimte. Op het eerste gezicht maakt  Betty Simonides  heldere  objecten.

Verder kijkend trekt een slappe kubus de aandacht. Is het nog wel een kubus? Een reeks van  vierkante blokjes, bijeengehouden door linnen, zijn het lijnen? Wat doen het licht, het standpunt, de  zwaartekracht? Betty bevraagt veranderingen in de waarneming. De uitdrukking daarvan is alleen schijn-

baar  een antwoord, een statisch object. De gedaante van het voorwerp roept weer nieuwe vragen op, in een  voortdurend proces van maken. Tekenen in een ononderbroken, associatieve stroom. Barbara Bartlett‘s  schetsblok is een touchscreen.  Voortdurend tekent ze door, thuis en onderweg. Abstracte vormen veranderen in een beweeglijke gestalte  die uitgewist wordt door een wolk van grijze krabbels die, in een volgende reeks, transformeren tot gekleurde stroken... versies worden opgeslagen en uit remixen komen weer nieuwe varianten voort. Zo groeit een  aaneenschakeling van tientallen stadia van één tekening,  waarin het ontstaan en weer vernietigen van haar  schepping zichtbaar wordt: ‘Continuous drawing’. www.kunstlokaalno8.nl

Enkele weken geleden was ik te gast in Wijnjewoude. Plaatselijk Belang had de inwoners uitgenodigd om nieuwe toekomstplannen te maken. Ik was gevraagd hen namens Timpaan Welzijn te ondersteunen. Acht jaar geleden ontwikkelde ik met het dorp een nieuwe methode waarbij dorpsbewoners gezamenlijk met de gemeente en organisaties een toekomstvisie voor het dorp opstelden. Dat werd het IDOP genoemd, het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan. Ik hield een inleiding over de ontwikkelingen die op het dorp afkomen en betrok hierbij het nieuwste boek van Jan Rotmans ‘Verandering van tijdperk. Nederland kantelt’. Rotmans is professor in de transitiekunde. Hij trekt volle zalen met zijn verhaal dat de samenleving transformeert naar één waarin de bestaande machtsverhoudingen radicaal op de kop worden gezet. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen. Een voorbeeld: de zorg- en energiecoöperaties die als paddenstoelen uit de grond schieten. Of Buurtzorg die de zorg weer dicht bij de mens organiseert. Ik vertelde mijn toehoorders dat Wijnjewoude op de keper beschouwd niet zoveel meer hoeft te leren van Rotmans. Eigenlijk heeft Wijnjewoude acht jaar geleden al met de IDOP een start met de kanteling gemaakt. Hoeveel mooie initiatieven zijn vanaf dat moment niet van de grond gekomen? En Wijnjewoude krijgt nu ook haar eigen energiecoöperatie. Hoeveel nieuwe initiatieven zullen er na vanavond nog weer bijkomen? Ik ben best wel een beetje trots op dit dorp en vind het mooi om de bewoners bij het vervolg weer een stukje verder te mogen helpen. (Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog bij Timpaan Welzijn. Ze schrijft deze column op eigen titel.) Reageren? Mail dan naar info@willieoldengarm.nl


Meest

VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 5 (zondag 31 januari t/m zaterdag 6 februari 2016)

PLUS Beter Leven Magere varkensrollade

Mona Pudding

Alle bekers à 450-500 ml Per beker

Per kilo

1.39-1.49

9.49

KILO

4.

0.

79

Alle merken wasverzachter

49

Jupiler Pils

Krat 24 flesjes à 30 cl

Combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Robijn Wasverzachter Morgenfris, 2 flacons à 750 ml 6.70

3.35

1GRATIS +1

14.19

8.

99

Spaar nu voor voetbalplaatjes

Met succesrecepten van de moeders

+2

PLUS Fairtrade Filterkoffie

+2

Alle pakken à 500 gram, combineren mogelijk 2 stuks 8.18-13.98

2 VOOR

5.

5.

99 Alléén geldig op 4, 5 en 6 februari

OP=OP

Alle sets van 4 flessen à 1,5 liter Per set 6.85-7.32

PER SET

Weekendpakker s m u b l amela z r e v S I T A R G etten mandarijnen bij 2 n

Coca Cola

PLUS Mandarijnen Net 1 kilo 2 netten 4.78

2 NETTEN

3.

69

49

do vr za PLUS Spareribs

Indisch of piri piri Per 500 gram

500 GRAM 5.99

3.

49

5/16 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

3 februari 2016

13

www.sa24.nl

Open repetitie biJ Nim it sa’t is

Van meezing tot licht klassiek De stembanden zijn wat roestig, de zangkunst ver weggezakt. Vooruit, ik neem het zoals het is en maak me klaar voor een avondje meezingen bij Nim it sa ’t is. Met wat geoefende toonladders en wat zout op de tong tegen de kikkers in de keel, schuif ik aan in het gezellige Doarpshûs in Jonkerslân. JONKERSLÂN Gelukkig heb ik gezelschap van dertien meer of minder geoefende zangkelen. Niet dat het wat uitmaakt, want tijdens deze open repetitie trekt het 23 leden tellend koor de kar naar behoren.

Na een paar spierrekkende oefeningen en het stemmensmerende ‘Pietje Pech’ (is dood en weg en hij komt nooit meer terug…) zet het koor de vierstemmige canon ‘Come with me my love’ van Yolan Trabsky in. “Het klinkt nog niet als gegoten, maar we doen ons best”, verklaart dirigente Marcia van Eldik. Gedurfd heeft ze voor vanavond een aantal stukken op het programma die nog maar pas zijn ingestudeerd.

Samen met koor

Traditioneel start Nim it sa ’t is het nieuwe jaar met een open repetitie waarbij koorliefhebbers uit de wijde regio worden

uitgenodigd om een aantal liedjes samen met het koor te zingen. In tegenstelling tot het koorrepertoire zijn dit makkelijke meezingers. Voor vanavond zijn dat onder andere ‘Ja zuster, nee zuster’ en ‘Wil u een stekkie van de fuchsia’. “We gaan er een feestje van maken”, belooft Marcia. Ze slaat een opmaat, pianiste Geke Boerrigter geeft de toon. En dan gaat het eerste meezingnummer los. In onze oren klinkt de stem van Hetty Blok: “Niet met de deuren slaan!” “Ja zuster, nee zuster”, schallen de heren. Makkie. De volgende is lastiger: het stekkie van de fuchsia. We brullen dapper “van de fuch (klinkt als fuck), fuch, fuchsia” maar raken de melodielijn kwijt bij de coupletten. Een bijzonder liedje trouwens, uit een tijd waarin ‘fuck’ nog niet in de spreektaal voorkwam. “Dit zou je nu niet meer kunnen zingen”, denkt koorlid Rinske de Leeuw.

Groter contrast is bijna niet denkbaar. De simpele meezingliedjes steken af bij het licht klassiek getinte repertoire van het koor. Zoals het prachtige Schotse ‘My love is like a red red rose’ van Robert Burns. De melancholie wordt goed geraakt met als standvastig middelpunt de strak aan hun partij vasthoudende bassen en tenoren, van elk twee.

De evergreen ‘Is this the way to Amarillo’ lijkt gemakkelijker dan het is. “We zitten midden in het oefenen van dit stuk. Vanavond doen we de eerste helft, gewoon omdat het te leuk is om niet te doen.” Met wat moeite komt het koor via ‘And sweet Marie who waits for me’ opgelucht en tegelijk aan bij het bekende ‘Sha la la la la la’. Vorig jaar vierde Nim

it sa’t is haar zeventigjarig jubileum. “We bin reedlik stabyl yn ledental. Mar we kin fansels altyd wol nije sjongers brûke”, zegt voorzitter Jacob van der Sluis. Elke woensdagavond repeteert het koor van 20.00 tot 22.00 uur in Us Doarpshûs. “Eltsenien dy’t it ris besykje wol, is wolkom.” Renske Woudstra

Ondernemersfonds krijgt vorm

Het gevoel van Scandinavië Denemarken, Noorwegen en Finland zijn voor beeldend kunstenaar Marc de Jong niet zomaar noordelijke landen. Het is het gevoel van vrijheid waar hij zich steeds bewust van wordt als hij met vakantie in deze landen vertoeft. Getekend en geschilderd wordt er dan niet, hij is erg visueel ingesteld en maakt foto’s en aantekeningen. Thuis werkt hij die ideeen vervolgens uit in een serie BEETSTERZWAAG

schilderijen en sculpturen. Die vertellen het verhaal van de mensen die hij daar ziet, de mens is zijn inspiratiebron. Verwonderd is hij over het feit dat je na uren zwerven door de natuur toch altijd weer mensen tegenkomt. Dit gevoel van Scandinavië is het thema van de nieuwe expositie (t/m 29 mei) van Marc de Jong in zijn galerie in Beetsterzwaag. www.mdj-atelier.nl

GORREDIJK De ondernemers van Gorredijk zetten vaart achter het ondernemersfonds. Nadat de gemeenteraad in december akkoord ging met het centraal innen van reclamebelasting, krijgt de stichting die het fonds moet beheren steeds meer vorm. De bestuursleden van de beherende stichting zijn inmiddels bekend. Namens de Ondernemerskring Opsterland (OKO) neemt Ruurd Koopmans zitting in het bestuur, terwijl winkeliersvereniging Whi Rogier Wijnstok afvaardigt. Onafhankelijk voorzitter is Frank van Campen. Het bestuur beslist uiteindelijk welke aanvragen worden gehonoreerd met geld vanuit het ondernemersfonds.

Het ondernemersfonds heeft naar verwachting jaarlijks de

beschikking over ongeveer 120.000 euro. Dit bedrag wordt bijeengebracht door alle ondernemers die op hun bedrijfspand vanaf de weg zichtbare reclame voeren, mits deze groter is dan 30x30 cm. De gemeente Opsterland int de reclamebelasting samen met de WOZ-belasting. De bijdragen zijn afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijfsgedeelte van het onroerend goed. De bedragen lopen uiteen van minimaal 150 tot maximaal 750 euro. Dit voorjaar wordt de belasting voor het eerst geïnd. Van de totaalopbrengst wordt circa tien procent gebruikt voor de algemene promotie van Gorredijk. Na aftrek van organisatie- en inningskosten wordt de rest van het geld verdeeld over de twee organisaties Whi en OKO. Beide organisaties kunnen

hiervoor plannen inleveren bij het bestuur van de stichting ondernemersfonds. Voorwaarde is wel dat deze aanvragen zijn goedgekeurd door de ledenvergadering van de eigen vereniging. Alleen ondernemers die lid zijn van de vereniging kunnen hierover stemmen. Het lidmaatschap van zowel Whi als OKO bedraagt voortaan 25 euro per jaar. Het ondernemersfonds moet een einde maken aan de praktijk dat slechts een beperkt aantal leden bijdraagt aan investeringen om de economische positie van Gorredijk te verbeteren. Ondernemersverenigingen kampen tot nu toe met een tekort aan geld en ze worden volop geconfronteerd met zogenaamde freeriders, ondernemers die wel meeprofiteren, maar niet meebetalen.

Onzinnig carnaval TIJNJE Komend weekend verandert Tijnje weer in Pipegaelsgea. Als voorafje zijn de carnavalsvierders vandaag (woensdag) te gast bij Talant in Beetsterzwaag. Op vrijdag gaat het feest verder in residentie Café Zalen Overwijk met een miniplaybackshow

voor de basisschoolkinderen uit Tijnje en omstreken, gevolgd door een disco. Op zaterdagmiddag 6 februari (13.00 uur) biedt carnavalsvereniging De Turftrapers een dorpscadeau aan op het Pipegaelsgeaplein, gevolgd door een elfkamp voor kinderen in

de residentie. ’s Avonds is er dan het groot Carnaval met Prins Jourichimo den Eerste en zijn Raad van 11. Muzikale begeleiding: Exposure 2.0. Er is een kans dat er polonaises langskomen. Het gekostumeerde bal, thema ‘onzin’ begint om 20.33 uur.


3

30%

STUKS

Bavaria pils

3 kratten van 12 flesjes a 0.3 liter. Max 6 kratten per klant

17.82

9.99

1+1

VOORDEEL

2.50 AH Haring 2 stuks of haringfilets

Bijv. haring 2 stuks. Per schaal.

1.75

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. Robijn color. 2 flessen a 21 wasbeurten

2e

1.24

1.39 AH Conference peren Los. Per kilo.

2

Alle varianten, combineren mogelijk 2 zakken

8.18

5.99

6.19

Krat 24 flesjes a 0.3 liter. Bijv. Brand Pils

0.99

ALLE Nederburg

Zuid Afrika. Bijv. Chardonnay. Fles 0,75 liter

2

Alle varianten, combineren mogelijk. 2 pakken

2.98

1.50

4.99

BONUS

ALLE Hardys Crest

Australie. Combineren mogelijk. 2 flessen a 0.75 liter.

Combineren mogelijk. Bijv. Goede Start! 2 kuipjes a 500 gram.

2.84

2.13

1.70 ALLE Conimex

Combineren mogelijk. Bijv. kroepoek naturel. 2 zakken a 73 gram.

25%

Om thuis af te bakken. Pak 5 stuks.

1.00

0.75

AH Kleintje ijsbergsla

Zakje 100 gram. Actieprijs per kilo 6.90

0.89

0.69

AH Shoarmareepjes

Alle varianten. Bijv. schaal 850 gram.

5.00

3.75

1.27 25%

KORTING

AH Zachte pitabroodjes

8.98 HALVE PRIJS

HALVE PRIJS

ALLE Blue Band

17.96

2e

2e

STUKS

Dubbelfrisss en Taksi 1.5 literpakken

6.69

10.49

2=1

KORTING

STUKS

Senseo pads 36 stuks

15.49 Alfa, Brand en Gulpener pils

25%

1.66 Combineren mogelijk. Bijv. LU Tuc 2 pakken a 100 gram.

VOORDEEL

12.38 Omo en Robijn klein & krachtig

HALVE PRIJS

ALLE LU en Liga

â‚Ź5

GRATIS

KORTING

2.75 ALLE AH Kipschnitzels

Bijv. krokante kipfiletschnitzel. Schaal 250 gram.

2.06

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 7 FEBRUARI 2016




Zaterdag a.s. in de Albert Heijn Gorredijk van 11.00 tot 13.00 uur Het Akkrumer Shantykoor De Kromme Knilles Sjongers Het Akkrumer shantykoor De Kromme Knilles Sjongers is opgericht op 6 november 1997. Er zijn intussen meer dan 25 sjongers die in de winterperiode elke donderdagavond uitbundig shanty’s en zeemansliederen zingen. Een toch wel veelzijdig repertoire dat bijna onuitputtelijk lijkt.



2

STUKS

1.99

1.49

<

1.49

AH Zongedroogde tomaten 2.99

1.00

2.29

AH Gebroken sperziebonen >

1.49 <

AH Slamelanges

2.00

AH Granaatappelpitjes

>

1.19

1.19 <

1.50

AH Bleekselderij

1.49

AH Bospeen

>

0.69

1.09

<

AH Minneola’s 4.58

AH Witte pitloze druiven

>

3.00

25% KORTING

1.59

1.19

<

2.99

AH Gedroogde tijm 0.45

AH Prei

>

0.29

2.24

<

0.64

AH Rookamandelen

AH Biologische aardappelen

4.49 >

3.37

0.55

<

2.99

AH Piccalilly 5.00

AH Hamburgers

>

3.75

2.39

<

AH Pijnboompitten 1.79

AH Trostomaten

>

1.39

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 7 FEBRUARI 2016


Duurzame keukens o n t wo r p e n vo o r m e n s e n m i l i e u

Keukenhuys Gorredijk is uniek op het gebied van Duurzaamheid Door te kiezen voor het keukenhuys draagt u bij aan het behoud van het milieu. In ons duurzame assortiment zitten keukens van ecologisch verbouwde gewassen als mais en riet: volledig recyclebaar en zeer milieuvriendelijk Bij het ontwerpen van uw duurzame keuken kiezen wij altijd voor de groene apparaten. Hierdoor heeft u maandelijks lagere energie kosten en doet u het milieu een groot plezier.

WIJ ZIJN ANDERS

7 Aanbetaling 7 Klantenservice 7 Opdringerig 7 Milieubelastend 7 Verkopers

3Deskundige Adviseurs Geen 3Aanbetaling 3Persoonlijk Contact Geheel 3Vrijblijvend 3Milieu Bewust

KEUKENS APPARATUUR VERBOUW RENOVATIE KEUKENS APPARATUUR VERBOUW RENOVATIE Hoofdstraat 2 • 8401 BZ Gorredijk • Telefoon: 0513 463 488 • www.keukenhuysgorredijk.nl Hoofdstraat 2 • 8401 BZ Gorredijk • Telefoon: 0513 463 488 • www.keukenhuysgorredijk.nl


Sa!

3 februari 2016

17

www.sa24.nl

Het regent titels bij de sporttalenten Sa! portretteert regelmatig jonge sporttalenten uit haar verspreidingsgebied. Een aantal van hen had een buitengewoon succesvol weekend. Met goud en zilver van shorttrackster Suzanne Schulting op het WK junioren, maar er was ook eremetaal voor Femke Kok, Niels van der Vossen en Natascha Ausma. Suzanne Schulting

Schulting werd in het Bulgaarse Sofia wereldkampioen op de 1.500 meter en haalde brons met de aflossingsploeg. In het individuele klassement pakte ze de zilveren medaille, mede omdat ze ook de superfinale op zondag won. “Het had misschien nog beter gekund, maar als je valt op de 1.000 meter – ik stapte op een blokje – wordt het natuurlijk

lastig.” Daardoor miste ze de A-finale op deze afstand. “Zilver was dit toernooi het maximaal haalbare en daar ben ik dus heel blij mee.” Het goud was voor de Chinese Chunyu Qu, derde werd de Zuid-Koreaanse Lee. Op de 1.500 meter werd het achttienjarige talent uit Tijnje dus wel wereldkampioen, iets wat nog nooit eerder door een Nederlandse shorttrackster

was gepresteerd. Een week eerder veroverde ze bij het EK senioren al zilver. “Nu is het wel even tijd voor rust. Fysiek en mentaal was het zwaar.” De World Cup in het Duitse Dresden slaat ze komend weekeinde daarom over. “Anders wordt het te gek.”

Natascha Ausma

Even verderop in Sofia was er ook een mooi succes voor de negentienjarige judoka Natascha Ausma uit Lippenhuizen. Ze won brons in de klasse tot 70 kilogram tijdens een European Open-toernooi, voorheen de World Cup. Na twee overwinningen verloor ze in de kwartfinale van de Zwitserse Robra. Via de herkansingen plaatste Ausma zich alsnog voor de strijd om de derde plek. Daarin versloeg ze Maltseva uit Rusland via een shido (straf). “Mijn eerste European Open en direct een medaille, dat is heel fijn.”

Femke Kok

Niels van der Vossen. ARCHIEFFOTO’S: SIETSE DE BOER

Schaatsster Femke Kok veroverde zaterdag in Den Haag de Nederlandse titel op de Supersprint. Bij de C-junioren was de vijftienjarige inwoonster van Nij Beets ongenaakbaar. Ze won tweemaal de 100 meter en tweemaal de 300 meter. “Het ging heel goed. Op de 100 meter reed ik een nieuw personlijk record van

Suzanne Schulting

11,08 en ook op de 300 meter zette ik met 26,27 een pr neer. Dat was ook nog eens een baanrecord. Dus het was echt een topdag.” Over anderhalve week hoopt Femke opnieuw uit te pakken tijdens het NK allround.

Niels van der Vossen

IJshockeyer Niels van der Vossen (19) uit Gorredijk was met UNIS Flyers de sterkste in de nationale bekerfinale. In Eind-

hoven werd Eaters Geleen met 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) verslagen en daarmee veroverde de Heerenveense club voor het eerst sinds 2002 weer eens een prijs. “Dit is echt fantastisch om als team mee te maken. Iedereen smachtte naar zo’n succes. En we speelden echt heel goed met zijn allen, zestig minuten lang. Het is een mooi feestje geworden.” Nu richt Van der Vossen zich op de strijd om de landstitel.

Ladiesnight naar twee dagen GORREDIJK De vijfde editie van de Ladiesnight in Gorredijk breidt uit. Het tweejaarlijkse evenement is niet langer alleen op de zaterdagavond. Dit jaar zijn de ladies ook op zondagmiddag welkom. “Het is een hele organisatie”, vertelt Wietske Beenen, “ook voor de standhouders. Dan is het jammer dat het beperkt blijft tot maar één avond.” De keuze om ook de zondagmiddag erbij te betrekken, heeft wel consequenties voor de datum

waarop de Ladiesnight wordt georganiseerd. De eerste vier edities vonden plaats in het weekend van moederdag. “Maar om op moederdag zelf open te gaan lijkt ons niet zo’n goed idee. Dan worden de ladies op andere plekken verwacht.” Vandaar dat het evenement nu een paar weken is opgeschoven naar zaterdag 28 en zondag 29 mei. De belangstelling onder standhouders voor de nieuwe editie is groot. De organisatie is slechts

een paar weken bezig en nu al zijn er nog maar tien stands over. Naar verwachting nemen circa zestig bedrijven deel aan de Ladiesnight in Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag. Er kunnen maximaal 1.250 bezoekers in de hal. Tijdens de Ladiesnight richten de standhouders zich op feel good; persoonlijke verzorging, mode, hobby en relaxen staan centraal. Naast de stands is er een uitgebreid programma op het podium.

Met Sa! naar Gordykster Musyk Jûn

Schilders It Stee exposeren

GORREDIJK Op zaterdagavond 13 februari (20.30 uur) beleeft De Skâns in Gorredijk de primeur van de Gordykster Musyk Jûn. Een avond met vier bands, waarvan minimaal één bandlid uit Gorredijk komt. Voor de muzikanten een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en van elkaar te genieten. De grote zaal van De Skâns staat bekend om zijn prachtige akoestiek en daar wil iedere band wel spelen. De organisatie gaat ervan uit dat dit het begin is van een traditie. In de eerste editie treden op: Chickens Go mad, No Rush, The Gob-

GORREDIJK Elke vrijdagmorgen schildert een groep senioren samen in It Stee in De Skâns, onder leiding van Anca van Tol. Per seizoen worden zes à zeven verschillende thema’s geschilderd.

blers en Pasted Copies. Geen onbekenden, eerder oudgedienden. Chickens Go Mad is een swingende, rockende en tranentrekkende, maar vooral vrolijkmakende band. Met Friese en Engelstalige blues met een Drents accent. Het repertoire van No Rush bestaat voornamelijk uit bekendere rockcovers van onder andere Metallica, Nirvana, Pearl Jam, Iron Maiden, AC/DC, System of a Down, Billy Idol en Status Quo. De vier mannen van The Gobblers spelen southern rock, ontstaan vanuit rock-‘nroll, blues, country en folk zeer populair in de jaren 60

en 70. De coverband Pasted Copies speelt vooral top-40 en top-100 pop- en rocknummers. Voor de muzikanten een mooie gelegenheid om zich in eigen dorp te laten horen. Voor het publiek een avond vol herinneringen. Een avond zonder pauzes en met gepast volume, zodat het ook mogelijk is een praatje te maken. Entree: 5 euro.

Club van Sa!

Leden van de Club van Sa! krijgen een korting van 50% op de toegangskaarten. Clubleden kunnen de kaarten bestellen via redactie@sa24.nl.

Afgelopen najaar stond Vincent van Gogh centraal, vanwege zijn 125e sterftedag. De amateurschilders bezochten de grote Van Gogh-tentoonstelling in het Karmelklooster in Drachten en gingen daarna vol enthousiasme enkele weken als Van Gogh aan de slag. De één schilderde een bestaand werk na, een ander

koos een eigen onderwerp en schilderde dat in de stijl van Van Gogh. Het leverde 22 schilderijen op. Toen Ietje Hofstra van het Karmelklooster enkele schilderijen had gezien, nodigde ze de groep uit om de kunstwerken een aparte plaats te geven in de Van Gogh-expositie. Tot eind maart zijn ze nog te zien, op een eigen plek in de refter (eetzaal) van het klooster.


14 prijs 20 ival s k ie l b r Pu fest Winnaa inkunst e l k s m da Cabaret: Amster

Matroesjka

“eeuwig vlees” vrijdag 5 februari 2016 Aanvang 20.30 uur | € 10,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

Muziek streamer actie Crossroads streamers Cambridge Audio Totem Acoustics Indiana Line Audioquest Bel Canto Dynaudio Amphion Rega

Compacte muziek streamer, muziek bibliotheek (1TB HDD) en o.a. Spotify, Tidal, Qobuz, te bedienen met Tablet Prijs: € 699,Actiepakket (streamer, Dac en kabel) Prijs: € 869,-

Houtdraaier 5 - Heerenveen - T 06 57 74 78 32 - WWW.LDPRO.NL


Sa!

3 februari 2016

19

www.sa24.nl

Subsidies pakken nu het nog kan

Restauratie Piterkerk: nu of nooit Een jaar lang werd er hard gewerkt aan de restauratie van de Piterkerk, hartje Lippenhuizen. Na diverse aanpassingen en een flinke verfbeurt oogt en ruikt de kerk als nieuw. De officiele opening wacht nog op het orgel, maar komend weekend zijn er al de eerste activiteiten. TEKST: AREND WANINGE / RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

LIPPENHUIZEN Eigenlijk stond de officiële ingebruikname van de gerenoveerde Piterkerk voor afgelopen weekend op de agenda. Die opzet viel echter in het water, omdat het orgel nog niet klaar is. En de restauratie van het orgel, voor ruim 100.000 euro, is een belangrijk onderdeel van het project. “De bou is fiif wike útrûn”, vertelt voorzitter van de kerkenraad Jan Quarré. “Dêrtroch moast de intoneur earst in oare klus dien meitsje.” Aan de buitenkant ziet het uit 1859 daterende Van Dam-orgel er al mooi uit. Maar eenmaal boven op de ‘kreake’, langs de nieuw aangelegde trap, wordt duidelijk dat bespelen van het orgel nog niet mogelijk is. Orgelpijpen liggen nog tussen dekens te wachten op terugplaatsing op hun originele plek. Het afmonteren en gebruiksklaar maken van het orgel vergt nog zeker vier à vijf weken arbeid, weet Quarré.

Als het orgel klaar is, speelt het weer een belangrijke rol bij de tweewekelijkse kerkdienst. Een team van zes organisten wisselt elkaar af. De 30 tot 35 gelovigen kerken op de andere zondag in Langezwaag. Beide dorpen werken kerkelijk al veel langer samen. Quarré: “Wy bin gjin grutte gemeente, mar it is wol dúdlik wurden dat Lippenhuzen de tsjerke graach behâlde wol. Der bin hiel wat frijwilligers by de restauraasje belutsen dy’t oars nooit yn tsjerke komme.”

Kleurencombinaties

Ruim een jaar geleden ging de uit 1743 daterende Piterkerk dicht, waarna de grote renovatie kon beginnen. De kerk ziet er weer spic en span uit, met frisse kleurencombinaties. Met dank aan een heuse kleuradviseur. De gaskachels zijn verdwenen, achter de lambrisering schuilt centrale verwarming. De kerk is nu ook voorzien van een toilet en een keuken. “Dy wiene der net en dat wie by aktiviteiten wol lestich.” Dankzij het Rabobank Coöperatiefonds zijn er nieuwe stapelbare stoelen. Net als veel andere kerken wil de Piterkerk met het organiseren

van activiteiten ervoor zorgen dat de kerk volop wordt gebruikt. “Dat is it belangrykste. It mei gjin jild kostje en at it wat opsmyt is it moai meinaam.” Met het oog op concerten is voor in de kerk een podium gebouwd. Hier bevinden zich onder glas ook vijf oude 18e-eeuwse grafzerken. Ooit sierden ze de graven van vader en zoon Nicolaides en hun vrouwen. Vader Hilarius was predikant in de kerk van 1685 tot 1733, zijn zoon Gaius volgde hem op van 1733 tot 1762. Die geschiedenis hangt pontificaal in de kerk. Twee grote houten borden, uit 1917, bevatten de namen van 32 predikanten, van 1600 tot 1961. Onderaan staat Hein Groeneveld die in de kerk actief was tussen 1956 en 1961. “Deze borden zijn wel aan restauratie toe, maar dat kost ook tienduizend euro”, vertelt kerkrentmeester Trea Abma. “Dat staat op het verlanglijstje, het geld is er nu niet. Ook een nieuwe inrichting van het liturgisch centrum is nog een wens. De bestaande meubels zijn versleten en passen niet bij elkaar. “Er ligt al een offerte, ook tienduizend euro.”

Grytz & Grize

Het duo Grytz & Grize neemt op zondag 7 februari (15.30 uur) bezit van het podium in de Piterkerk. Voor het concert ‘Tsjerketoer’ krijgen ze versterking van gitariste/zangeres Alisa Stekelenburg. Het trio maakt met dit programma een tournee langs kleine Friese kerkjes. Op het repertoire staan eigen werk en covers van bekende en minder bekende Friese en Engelstalige popklassiekers. Het duo Grytz & Grize (Grytsje Melchers en Douwe van der Werff ) maakte haar debuut in 2010. In 2013 bereikten ze met het nummer ‘Bliuw by my’ de finale van Liet, met als resultaat de publieksprijs en een derde plaats op de juryranglijst. Entree: 7,50 euro; t/m 12 jaar 2 euro.

Nu of nooit

De kerk maakt eerst even pas op de plaats. Uit eigen middelen droeg het al 75.000 euro bij aan de restauratie, die al met al meer dan 400.000 euro kostte. Quarré: “In oanslach op ús reserves, mar de restauraasje moast barre. Subsydzjes fan oerheden wurde hurd minder. It wie no of net.” Het dorp deed ook mee. Acties brachten 8.700 euro in het laadje, aangevuld met 5.000 euro aan renteloze leningen. Lippenhuizen toonde zich creatief. Met bijvoorbeeld een moederdagfair, de organisatie van de PiterRun en een actie waarbij dorpsinwoners tegen betaling voor andere inwoners gingen koken. Nu is het nog wachten op het orgel. Wanneer het zover is, volgt een officiële ingebruikname als kerk. Voor de rest is alles er klaar voor, bleek bij een ‘proefdraaidienst’. piterkerklippenhuizen.nl

‘GRUT DRAACHFLAK YN IT DOARP’

Muzikale dorpsstrijd in Piterbattle

Het belooft een ware happening te worden. Zaterdag gaan een zangeres en twee koren de strijd aan in de Piterbattle, een muzikale dorpsstrijd die de start vormt van de feestelijke heropening van de Piterkerk. De winnaar van de wedstrijd treedt ’s avonds op met Piter Wilkens. Vanuit het dorp meldden zich drie deelnemers die de strijd aan willen gaan: zangeres Hinke Heida, koor On Tour en koor de Desperado’s. Ze zingen een zelfgekozen lied, maar ook een nummer uit het repertoire van Wilkens. Juryleden Klaske de Vries, Adri de Boer en Johan Cnossen bepalen de winnaar. Dat Piter Wilkens is gevraagd om mee te werken aan de feestelijke opening is geen toeval. “Bij de Pitertsjerke heart fansels in Piter. We ha oan ferskate Piters tocht en ha besletten Piter Wilkens te freegjen”, zegt Doete Cnossen van de organisatie. “Hy wie o sa entûsjast en sei drekt ja.” Kerkenraadvoorzitter Jan Quarré en ‘dorpsburgemeester’ Gerrit Prikken openen de gerestaureerde kerk om 15.00 uur. De Piterbattle start direct daarna om 15.30 uur. ’s Middags zijn er ook nog optredens van het Sterrenkoor, een pianiste en leden van Vrouwen van Nu die emmers als drumkist bespelen. Ook het Sterrenkoor treedt ’s avonds met Wilkens op. Tussendoor serveert het dorpshuis een Pitermenu. Het diner en het optreden van Wilkens zijn al uitverkocht. De entree tot de Piterbattle is gratis.


Grote friet met klein prijsje.

1

79

Hallo Allerslimste Koop Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

3 februari 2016

Piet Deunhouwer

Piet Deunhouwer, kunstenaar uit Lippenhuizen, vertelt zaterdag 6 februari (14.00-16.00 uur) in Museum Opsterlân over zijn werk. Het museum bezit een aantal werken van Deunhouwer die nu op de benedenverdieping worden geëxposeerd. Recensenten duiden hem als surrealist of schilder van het magisch realisme, terwijl hij zelf liever een dromer, een neo-romanticus of sprookjesverteller genoemd wil worden. Als oud-docent kan hij geweldig vertellen over zijn werkwijze en wat hem beweegt in de kunst. www.museumopsterland.nl GORREDIJK

Inez Timmer zingt Lili Marleen

Inez Timmer brengt zondagmiddag 7 februari (15.00 uur) het muzikale theaterverhaal ‘Lili Marleen, eeuwfeest van een schuldig lied’. Inez Timmer studeerde jazz en theater aan het conservatorium in Hilversum en verhuisde naar Duitsland waar ze in tientallen musicals en muziektheatershows speelde. Ze woont in Essen, maar heeft haar band met Nederland geenszins doorgesneden. Inez leidt de bezoeker, met het lied Lili Marleen als rode draad, langs de levens van de sterren van begin 20e eeuw. Langs de gevoelens van miljoenen soldaten en burgers aan alle fronten en langs de angsten, dromen en hoop die iedereen nog elke dag bezighouden. Want Lili Marleen vertelt ons veel. Over vroeger, maar ook over de angst voor oorlog en het verlangen naar vrede, en de schuldige keuzes die we daarvoor nog altijd moeten maken, ook in deze tijd. Entree: 7,50 euro; t/m 12 jaar 2 euro. www.wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Lezing Jacob Keegstra

Welk plan heeft God met deze wereld? God spreekt steeds met twee woorden: Israël en de volken. De gereformeerde kerk Wijnjewoude Hemrik wil deze twee lijnen vanuit de Bijbel en de actualiteit bekijken. Welke ontwikkelingen zien we nu al vervuld en welke profetieën staan nog te gebeuren? Jacob Keegstra, directeur van de International Christian Embassy Jerusalem komt op 9 februari (19.30 uur) in de kerk aan de Merkebuorren 34 spreken over Israël en de gemeente, vanuit Gods woord. WIJNJEWOUDE

Life is Beautiful mei Klaasje Postma

Op 10 febrewaris (20.00 oere) spilet ‘Life is Beautiful’ yn De Buorskip. Yn 2014 ferstoar de âldste oerlibjende fan de Holocaust: de 110-jierrige, Joadske pianiste Alice Herz-Sommer. In unyke frou dy’t in ûnmjitlike libbensfreugde hie, nettsjinsteande har ferbliuw yn konsintraasjekamp Theresienstadt yn de Twadde Wrâldoarloch. Topaktrise Klaasje Postma (ek de skriuwster) fertelt it oangripende en muzikale libbensferhaal fan Alice Herz-Sommer. Pianiste Pauli Yap frisselet wurken fan ûnder mear Bach, Beethoven, Schumann en Chopin troch it stik. Komposysjes dy’t Herz-Sommer sels spile, dy’t har rêding wiene en in boarne bleaune fan treast en enerzjy. ‘Life is beautiful’ wie it motto fan Herz-Sommer en is no in troch Gerard Wolters regissearre prachtich en persoanlik stik oer de frijheid om te kiezen, fertriet, optimisme, tankberens en humor. It wurdt spile yn it Frysk, mei inkelde koarte passaazjes yn begryplik Dútsk en Ingelsk. Yntree: 18 euro. www.cultbee.nl BEETSTERSWEACH

Boeken- en platenmarkt

Muziekvereniging Looft den Heer organiseert op zaterdag 6 februari (9.00-13.00 uur) een grote boeken- en platenmarkt in De Hof bij de gereformeerde kerk aan de Easterbuorren. BOORNBERGUM

Vrouwenmeeting

BAKKEVEEN Op 10 februari (9.45 uur) spreekt Jolanda Hakvoort over kwetsbaarheid tijdens een vrouwenmeeting aan de Foarwurkerswei 11. Ontmoeting, vertrouwelijk en bemoedigend.  Voor de kinderen is er een speelhoekje en de boekenwinkel uit Haulerwijk is aanwezig met een  uitgebreid assortiment aan boeken en cd’s. Entree: gratis.

APPELSCHA Op zaterdag 6 februari (vanaf 14.00 uur) doen 38 muzikanten uit Opsterland en Ooststellingwerf mee aan het solistenconcours in kerkelijk centrum De Schutse in Appelscha. Het concours wordt georganiseerd door de Federatie Muziekverenigingen Ooststellingwerf (MFO) in samenwerking met de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM). Op het programma staan jeugdige en volwassen koperblazers, saxofonisten en slagwerkers, lid van muziekverenigingen uit Makkinga, Donkerbroek, Elsloo, Ureterp, Wolvega, Wijnjewoude, Haulerwijk/Waskemeer en Beilen. Sommige solisten krijgen pianobegeleiding van Yohanes Siem. Anderen spelen met cd of spelen samen in een duet of kwartet. Jurylid Arnold Span beoordeelt de solisten en geeft iedereen een juryverslag met diploma. De winnaars van de verschillende divisies mogen deelnemen aan de Fulkaan Class waar ze extra coaching krijgen ter voorbereiding op eventuele deelname aan het provinciale solistenconcours De Klank fan Fryslân. Entree: gratis.

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

14:00 UUR | URETERP Op Nij Foriene MFC De Wier 19:30 UUR | URETERP LETS-kring De Ynrin MFC De Wier 20:00 UUR | GORREDIJK Lezing Nico de Haan De Skans

VR 5 FEB 20:00 UUR | URETERP Op Nij Foriene MFC De Wier 20:30 UUR | GORREDIJK Matroesjka De Skâns

ZA 6 FEB 08:30 UUR | GORREDIJK Skâns en Waterlinietocht De Skâns 09:00 UUR | OLTERTERP Ontspannen Wandelen Parkeerplaats Witte Huis 09:00 UUR | BOORNBERGUM Boeken- en platenmarkt De Hof, gereformeerde kerk 14:00 UUR | GORREDIJK Piet Deunhouwer Museum Opsterlân

20.33 UUR | TIJNJE Groot Carnaval Turftrapers Zalen Café Overwijk

ZO 7 FEB 15:00 UUR | HEMRIK Inez Timmer Witte Kerk 15:30 UUR | LIPPENHUIZEN Grytz en Grize Piterkerk

DI 9 FEB

URETERP

REDACTIE

DO 4 FEB

20.00 UUR | URETERP Op Nij Foriene MFC De Wier

LETS-kring

COLOFON

AGENDA

15:00 UUR | LIPPENHUIZEN Opening Piterkerk en Piterbattle Piterkerk

Solistenconcours

Donderdag 4 februari (19.30 tot 21.30 uur) houdt LETSkring Ureterp haar maandelijkse bijeenkomst in mfc De Wier, lokaal de Ynrin. Te gast is poppen- en berendokter Jan Kalsbeek. Hij vertelt over de poppengeschiedenis. Het is mogelijk zelf oude (antieke) poppen en beren mee te nemen. www.letsdrachten.nl

21

www.sa24.nl

Matroesjka

GORREDIJK Jihad-sletjes. Botox-bejaarden. Doorgesnoven goochelaars. Verontrustende datingshows. In ‘Eeuwig Vlees’ speelt Matroesjka alsof het leven ervan afhangt. Wat kun je anders? Het is tenslotte eten of gegeten worden. Met rauwe humor, schrijnende sketches en sappige technobeats draait Matroesjka alles en iedereen door de gehaktmolen.  Hun personages zetten je wereld op z’n kop en hun spatzuivere zang brengt je gegarandeerd in hemelse sferen. ’Eeuwig Vlees’ is een bloedstollende voorstelling die botten kraakt, harten smelt, maar bovenal onsterfelijk grappig is. Matroesjka is klaar voor de slacht. Lisa Loeb en Janneke Rinzema vormen als Matroesjka hét technocabaretduo van Nederland. Ze studeerden beide cum laude af aan het conservatorium van Amsterdam. Op beestachtige wijze wonnen ze in 2014 de Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. Sindsdien veroveren zij de wereld. De try-out van ‘Eeuwig Vlees’ is te zien op vrijdag 5 februari (20.30 uur) in De Skâns. Entree: 10 euro. www.skans.nl

19:30 UUR | WIJNJEWOUDE Lezing Jacob Keegstra Kerk Merkebuorren 19:30 UUR | GORREDIJK Workshop ‘Emotie-eten de baas’ Fysio Gorredijk

WO 10 FEB 09:45 UUR | BAKKEVEEN Lezing Jolanda Hakvoort Plaza Herberg 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Life is Beautiful Zalencentrum De Buorskip


Sa!

3 februari 2016

22

www.sa24.nl

Fotograaf NYnke Venema

Kijken met kinderogen Waar sommige fotoliefhebbers zich in het voorbijgaan afvragen wat ze nu eigenlijk zien, staan andere kijkers stil met tranen in de ogen. Zonder te kunnen verklaren waarom. De foto’s van Nynke Venema over de onbegrijpelijke ruimte van het nietige in de natuur roepen uiteenlopende reacties op. TEKST: WIM BRAS FOTO’S: NYNKE VENEMA EN SIETSE DE BOER (PORTRET)

TIJNJE Stakerige strootjes in ijs, druppelsporen op de bast van een populier, blootgewaaid touwpluis op een strand, een wuivende riethalm met donkere vogelstippen. De fotobeelden van Venema zijn herkenbaar maar lijken tegelijkertijd losgezongen van de werkelijkheid. Haar natuurabstracties dwingen tot een manier van kijken die vaag herinnert aan iets dat we in de loop van de jaren zijn kwijtgeraakt, iets magisch dat we bezaten toen we nog kind waren. De plotselinge gewaarwording dat achter de veeg op het behang of onder het oppervlak van een regenplas een onbekende wereld schuilgaat. Zo’n ongrijpbare sensatie die de kinderrug doet rillen.

Coming-out

Of ze haar toeschouwers opnieuw met kinderogen leert kijken, zal Venema zelf niet over haar werk beweren.

“Ik doe dingen heel erg op gevoel, ik zie het gewoon. Ik maak ook niks, ik vind mijn kunstwerkjes in de natuur.” Een sterk oog voor detail heeft ze al van jongs af aan, het heeft alleen lang geduurd voordat ze die eigenschap herontdekte en kon gebruiken als haar stijl. “Ik durf me pas een paar jaar kunstenaar te noemen, wel een beetje laat voor een inmiddels 41-jarige”, zegt ze niet zonder zelfspot. Haar late coming-out heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze ooit als wiskunde B-meisje aan de kunsten is begonnen. Van anderen kon ze haarfijn de creatieve kracht analyseren en benoemen. Maar zelf oorspronkelijk zijn? Hoe doe je dat dan? “Van binnen zat een hunkering om met beelden een verhaal te vertellen, maar ik wist er nog geen uiting aan te geven.” Na haar kunstopleiding fotografie en videodesign in Leeuwarden gaat Venema

in Groningen aan de slag bij een van de voorloperbedrijven in de dan ontluikende game-industrie. Als projectleider vertaalt ze de wensen van de klanten naar de mogelijkheden van de programmeurs. Een stormachtige tijd van pionieren, aldus Venema. “Zo had het bedrijf dertig man aan het werk, het volgende moment droogden de opdrachten ineens op en kreeg iedereen weer ontslag. Omdat de programmeurs toch te ‘nerdy’ waren om iets anders te doen, bleven ze maar wat rondhangen en ging de gamebusiness na verloop van tijd weer los.” Tijdens een van die tussentijdse dips besluit Venema de fotografie weer op te pakken. Aan de fotovakschool in Apeldoorn; onderwerpen kiezen, deadlines stellen, foto’s inleveren, elkaars werk becommentariëren – heel schools, maar ze vindt het heerlijk om te doen. “Ik werd uitgedaagd om aan de slag te gaan.”

Hoewel nog altijd worstelend met stijl en onderwerpkeuze hakt ze na afloop van de vakstudie de knoop door en geeft ze haar goedbetaalde baan op om zich volledig toe te leggen op het maken van beelden.

‘Plaatjes’

Alles valt op zijn plek als Venema gaat samenwonen met vriend Romke in een van de corporatiehuisjes aan de Ulesprong. Romke werkt als regiocoördinator bij de vereniging voor vogelonderzoek Sovon en neemt haar mee het veld in. “De rust in de natuur heeft mijn ogen weer geopend.” De camera gaat steevast mee tijdens de ommetjes. Waar haar vriend grutto’s en roerdompen opmerkt in de Tynsterpolder of in De Deelen, ziet Venema miniatuurcomposities in de begroeiing, slootkanten en opstandbosjes. ‘Plaatjes’ noemt ze haar vondsten, de beelden liggen voor


Sa!

het oprapen wanneer zij ze binnen het juiste kader plaatst. “Ik ben een waarnemer, geen regisseur, ik kijk altijd.” Ze wijst op de nieuwe fotoserie over stukken touw die uit zand steken, gemaakt aan de kust van IJsland. “Ik vergezelde Romke die daar onlangs een conferentie bijwoonde over trekvogels. Terwijl hij binnenzat, maakte ik lange wandelingen over het strand en zo viel mijn oog op die touwrafels, half toegedekt door het zand. Zie je er eentje, dan zie je er opeens een heleboel.” Het bijzondere van het vanzelfsprekende, daar valt haar oog op. De abstractie van het uiteindelijke beeld ontstaat door de ruimtelijkheid van de compositie en de lichte manipulatie van kleur die ze toepast om contrasten te versterken. Sinds Venema haar vormstijl te pakken heeft, experimenteert ze ook met bewegend beeld. Tijdens de Kunst-

3 februari 2016

maand op Ameland exposeerde ze met het doorlopende videowerk ‘Spel van licht, water, wind’: een mix van ‘stills’ en filmtechnieken die door wisseling van combinaties telkens nieuwe voorstellingen oplevert. De opnames maakte ze van wateroppervlakken in De Deelen, De Alde Feanen en van de sloot achter haar huis: een betoverende reeks van golfjespatronen en rimpelende lichtschitteringen. “Sommige mensen konden er niks mee, anderen trokken een stoel bij en gingen gebiologeerd zitten kijken. Een vrouw kwam zelfs elke morgen even terug om een poosje voor het scherm te mediteren.”

zelf varianten. Zo werd ik Knynk.” Van de kunstverkoop via haar website of exposities kan Knynk bij lange na niet rondkomen, maar dat hoeft ook niet. Met kunstmaatje Renske Zijlstra deelt ze een atelier in Groningen, van waaruit de twee met hun bedrijfje Animuis opereren. “Met Animuis gaan we bij scholen en instellingen langs om workshops te geven. Daarvoor gebruiken we onder andere de ‘stop-motion’techniek, waarbij de kinderen met hele simpele attributen beeldje voor beeldje een animatiefilmpje kunnen maken. Bijvoorbeeld met plakoogjes van de Action. Heel leuk om te doen.”

Knynk

Herinneringen

Venema verkoopt haar werk onder haar kunstenaarsnaam Knynk. “Op de basisschool zat ik met nog vier andere Nynkes in de klas en om ons van elkaar te onderscheiden bedachten we

23

www.sa24.nl

Over de volgende stap in haar eigen ontwikkeling loopt Venema al enige tijd te broeden. Ook hiervoor grijpt ze terug op haar kinderjaren; het moet iets worden met herinneringen en na-

tuur. Met haar ouders en wat oudere broer maakt ze in haar jeugd talloze zeiltripjes over de Waddenzee. Een onbekommerde tijd in een liefderijk gezin, totdat haar broer in de puberteit verslaafd raakt aan harddrugs. “Als opgroeiend meisje zag ik vanaf de zijlijn hem en mijn ouders worstelen met zijn verslaving. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. De gebeurtenissen hebben ons allemaal getekend, zo was ik al vroeg zelfstandig omdat alle aandacht logischerwijs naar hem uitging. Maar waarom liep het zo? Waarom mijn broer wel en ik niet? Hoe weet ik nog niet precies, maar dat wil ik met beelden onderzoeken.”

www.knynk.com


Sa!

3 februari 2016

25

www.sa24.nl

Dieetbegeleidster Lida Metsemakers

Het emotie-eten de baas Snaaien omdat het niet lekker gaat, juist te veel eten omdat je zo blij bent en gewoon knabbelen en snoepen uit gewoonte. Veel van onze eetmomenten hangen samen met emoties. Vaak op verkeerde momenten en met verkeerd eten. Inzicht in emotie-eten. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Afvallen is knap, maar op gewicht blijven is nog veel knapper. Ik hoor het steeds vaker, nu ik al een aantal maanden fors aan het afvallen ben. Complimenten maken steeds meer plaats voor waarschuwingen. Voor het gevaar om terug te vallen in oude gewoontes. De mensen die dat zeggen bedoelen het goed, ze spreken vaak uit eigen ervaring. En wanneer je dan weer afglijdt, ben je niet alleen snel terug op het oude gewicht, vaak komen er nog een paar kilo’s extra bij. Het beruchte jojoën. “En juist dat schommelen van het gewicht, dat vreet energie”, aldus dieetbegeleidster Lida Metsemakers. “Je bent de hele dag met je gewicht bezig. Dat is enorm frustrerend. En dan heb je ook nog de gedachte dat je de enige bent die er een zootje van maakt, terwijl het zo’n algemeen probleem is.”

Coma-eten

Lida spreekt uit eigen ervaring. Al verwacht je dat niet, wanneer je haar ziet. Ze is nu mager, maar was ooit 15 kilo zwaarder. “Ik ben al op mijn 26e aan mijn zelfbeeld gaan werken, dat was mooi op tijd. Daarmee heb ik waarschijnlijker erger voorkomen. Maar uit die tijd weet ik wat vreetbuien zijn. Dat je koek, drop, snoep, van alles door elkaar eet tot je niet meer kunt. Dat je meer dan vol en uitgeteld op de bank ligt. Ik noem dat coma-eten.” Een term

WORKSHOP

die binnenkomt. Comazuipers is een schrikbeeld voor iedere ouder met pubers, maar je kunt dus ook coma-eten. Ik herken het beeld wel. Uit eigen ervaring zijn er voorbeelden zat. Op pad voor je werk, iets later thuis zijn dan het avondeten en dan onderweg alvast beginnen bij de rijk gevulde tankstations. En dan thuis nog volop mee-eten, want niemand mag weten dat je onderweg al een paar gehaktballen of meer hebt gehad. Vervolgens languit op de bank en de hele avond ‘total loss’ zijn. Die ervaring moeten meer mannen hebben, ik was nooit de enige in die tankstations.

‘Emotie-eten de baas’

Lida: “Vooral wanneer je moe bent, verdrietig of bij Lida Metsemakers verzorgt op dinsdagstress ligt het geavond 9 februari (19.30 uur) een workshop vaar van op verbij Fysio Gorredijk over het emotie-eten. keerde momenten Ze neemt dan op één avond alle zeven verkeerde dinstappen door om het emotie-eten de baas gen eten op de te worden. Deelnemers krijgen handvatten loer. Dat is emomee om thuis direct aan de slag te kunnen tie-eten. En zeker gaan. Deelname: 18 euro. Iedere deelnewanneer je dan mer mag daarvoor een introducé meenehet liefst alleen men. Er is beperkt plaats. Aanmelden kan eet, thuis of onvia info@fysiogorredijk.nl. derweg, en meer dan je eigenlijk wilt, is er een probleem.” Lida helpt mensen bij het onder controle brengen van dit gedrag. “Veel mensen koppelen eten aan diepere gevoelens.” Ze onderscheidt vijf basisemoties: boos, blij, bedroefd, bang en body. “Die laatste noem ik ook wel brak. Iedereen herkent wel van die dagen die direct aanvoelen als slechte dagen. Bij vrouwen speelt dit bijvoorbeeld vaak rond de menstruatie.”

De gevulde kuil

Lida Metsemakers

Basis van het emotie-eten is het lastige gevoel dempen door te eten. Lida illustreert het verschijnsel met een tekeningetje. Een persoon staat voor een diepe kuil. Onderin de kuil liggen de emoties. Door veel te eten wordt de kuil gedempt en kan de persoon in kwestie

doorlopen en weer doorgaan met de dag. Zonder stil te staan bij de onderliggende emoties en gevoelens. Zonder te kijken wat hem nu echt dwarszit. “Dan verstop je de emotie onder eten. Om maar niet bij dat gevoel te hoeven komen. Om het emotie-eten de baas te worden is het de kunst om juist wel bij dat gevoel te komen en te weten hoe je die eetdrang kunt omleiden.” Lida weet ook dat dit eenvoudiger klinkt dan het is. Het begint bij het beschrijven, het onder woorden brengen van het gevoel dat je met het eten verstopt. “Het is niet zo eenvoudig om te bepalen waar je echte behoefte ligt. Ontwijken is gemakkelijker dan het benoemen.”

Rituelen

Het zijn niet alleen diepere ‘negatieve’ gevoelens die de basis vormen van het emotie-eten. Het kan ook een gewoonte zijn, passend bij de dagelijkse rituelen. Het snoepen en snaaien is dan bijvoorbeeld gewoon een vorm van ontspanning, een moment om niet na te hoeven denken. Aan het einde van een drukke dag eindelijk een moment voor jezelf op de bank voor de tv. “En daar hoort dan een pak koekjes, chips of kaas of worst bij. Net zoals een pilsje of een wijntje. Zonder diepere emotie. Maar kom je uit dat patroon, dan levert dat wel veel energie op.” En dan is er ook nog het eten rond een blije emotie. Dat noemt Lida het verleidingseten. Met een groep in een wokrestaurant zitten bijvoorbeeld en dan van alles uitgebreid willen proeven en niet op kunnen houden. Langs de bakker fietsen, vers brood ruiken en dan wel even moeten stoppen. Geen enkel probleem als het een keertje gebeurt, wél als het structureel is. “Vergeet niet dat we samen aan rituelen gebouwd hebben, die gekoppeld zijn aan gezelligheid.” Want ja, bij samen gezellig zitten hoort voor velen natuurlijk wel een drankje en een hapje. En dan komen al snel de worst, kaas en de frituurhapjes op tafel.


Sa!

3 februari 2016

27

www.sa24.nl

Roelof de Nekker, scheidsrechter op niveau:

‘Uitleg helpt bij acceptatie beslissingen’ Het een roeping noemen is te veel. Maar Roelof de Nekker genoot al op jonge leeftijd van het scheidsrechter zijn. En hij heeft er talent voor, want de dertigjarige korfbalarbiter fluit inmiddels net onder de top. “Ik heb meer en meer het belang van praten in het veld geleerd.” TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: ERWIN BARTMAN-KORFBALFOTO

Roelof de Nekker was een veertienjarige korfballer bij UDIROS in Nieuwehorne, toen hij voor het eerst de leiding kreeg als scheidsrechter. Bij een jeugdwedstrijd, uiteraard. Zenuwachtig was hij misschien een beetje. Maar Roelof wist ook heel zeker dat hij het leuk vond om een duel in goede banen te leiden. “Het fluiten heeft me altijd getrokken.”

NIEUWEHORNE

Het hielp dat Roelof al snel door had dat hij als actief korfballer geen hoogvlieger zou worden. “Daar had ik simpelweg het niveau niet voor.” De kans op succes met de fluit leek groter. Inmiddels is het bewijs daar, want Roelof fluit regelmatig in de Hoofdklasse. Het stapje naar het hoogste niveau, de Korfbal League, hoopt hij nog te maken. Al staart hij zich er niet blind op. “Ik wil niet op het hoogste niveau gedropt worden om daarna af te gaan. Dat heb ik met collega’s wel zien gebeuren en dat is niet prettig. Als ik de Korfbal League haal dan is dat fantastisch, maar ik mag nu ook heel mooie wedstrijden leiden. Plezier hebben is voor mij ook belangrijk. Iedere week op mijn tenen lopen hou ik niet vol.”

Sportschool

Roelof komt iedere week zo’n drie tot vijf keer in de sportschool. “Spelregelkennis is natuurlijk voor een scheidsrechter de basis, maar je conditie moet ook top zijn.” En hij werkt daarnaast zeker aan zijn fysieke kracht. “Er mag best iemand staan in het veld.” Ook kijkt Roelof de wedstrijden die hij fluit terug op video. “Je hebt vaak een gevoel over hoe het liep en dan is het fijn om dat bevestigd te krijgen. Of juist leerzaam om te zien dat je toch een keer mis zat met een beslissing waarvan je op dat moment overtuigd was dat die klopte.”

De grens

Spelers en coaches prikken daar ook snel doorheen, denkt Roelof. Ze zijn sowieso altijd op zoek naar de grens. “Zeker toen ik net kwam kijken, was dat wel eens lastig. In het begin liet ik heel veel gaan, gaf ik nooit kaarten. Totdat een beoordelaar me zei dat ik dat best eens mocht doen.” Dat extra wapen om controle te krijgen, beviel hem wel. “Dit werkt, dacht ik. Maar vervolgens had ik een fase waarin ik ze, als ik erop terugkijk, ook wel eens te makkelijk gaf.” In de beginjaren kweekte Roelof extra eelt op de ziel door als assistent-scheidsrechter te fungeren. “Ik floot zelf in de Eerste Klasse, maar als assistent mocht ik een niveau hoger meedraaien. Dat was een goede leerschool. Bovendien loop je als assistent constant voor de reservebank langs en dan krijg je weleens wat naar je hoofd, ja.”

Praten

Met inmiddels vijftien jaar scheidsrechterservaring weet Roelof wat belangrijk is. “Ik heb meer en meer het belang geleerd van praten in het veld. In het begin deed ik dat niet of nauwelijks. Ik had mijn fluit en armgebaren; daar redde ik het wel mee. Nu communiceer ik anders met spelers en trainers. Dat zorgt vaak voor rust. Het gaat soms niet eens om de beslissing, maar meer om hoe je hem uitdraagt.” Roelof legt uit: “Het grootste deel van de beslissingen die je neemt in een wedstrijd is overduidelijk correct. Dan is er nog een klein deel dat onjuist blijkt te zijn, zo is het nu eenmaal. En daartussenin zit nog een aantal twijfelgevallen. Of je uiteindelijk goed of minder goed hebt gefloten hangt af van die twijfelgevallen. Communicatie is essentieel bij de acceptatie van die beslissingen.” En pareerde hij een grote mond in het verleden dus regelmatig met een kaart, tegenwoordig durft Roelof ook wel iets

‘OOK SCHEIDSRECHTERS ZIJN MAAR MENSEN’ gevats terug te zeggen. Dat blijkt prima te werken. “Spelers accepteren het in ieder geval beter dan een kaart. Soms werkt de mantel der liefde beter, dan blijft de sfeer prettig. Daar heb je in de rest van het duel meer aan.” Maar echte overtredingen of uitspattingen bestraft hij uiteindelijk altijd met geel of rood. Twee weken geleden nog trok hij in een wedstrijd driemaal geel, waarvan twee keer voor dezelfde speler. “Aanvankelijk kon ik de tweede kaart nog voorkomen door een goed gesprek, maar een minuut later ging het opnieuw mis. Dan houdt het op.” Ook al woont Roelof inmiddels in Tjalleberd, hij fluit zijn wedstrijden nog steeds namens UDIROS. In het dagelijks leven draait het bij De Nekker ook om het naleven van regels. Als boetejurist maakt hij namens cliënten bezwaar tegen boetes van bijvoorbeeld het CJIB.

Vaste lijn

Roelof erkent dat het in de praktijk lastig is om in alles één lijn te hanteren. “Zowel voor de scheidsrechters als groep, maar ook individueel. We hebben allemaal toch net een iets andere interpretatie van situaties. Dat heb ik zelf ook per wedstrijd. De ene keer kan iets een gewone overtreding zijn, een week later geef ik er geel voor. Dat is lastig. Je probeert het ook zoveel mogelijk te voorkomen, maar je kunt het niet uitsluiten. Ook ik zit weleens minder lekker in de wedstrijd.” Zoals ook de ambiance of belangen bij een duel van invloed zijn. “Dat mag eigenlijk niet, maar het is wel de realiteit. Je doet altijd je best, maar soms stap je een hal binnen en weet je dat het plezier iets minder gaat zijn.” Hij beseft dat het een dooddoener is, “maar ook scheidsrechters zijn maar mensen.”

Mooiste momenten

“Ik heb het altijd heel leuk en stimulerend gevonden om op nationale jeugdkampioenschappen te fluiten. Op zo’n NK leer je als jonge scheidsrechter heel veel en maak je ook kennis met de beleving in andere delen van het land. Verder heb ik dit seizoen genoten van SKF-Wageningen, een Gelderse derby met veel sfeer. Of de stadsderby van Dordrecht, Oranje Wit-DeetosSnel. Dat zijn prachtige duels om te mogen leiden.”Sa! week 5 - 2016