Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 27 januari 2016

Jaargang 3 Nummer 4

www.sa24.nl

MUZIKALE VOGELS PAGINA 21 PEUTEROPVANG

FAILLISSEMENT DE SKÂNS

KORFBALCOMPETITIE

SPANNING STIJGT

ZONDER SCHULD

OVER DE HELFT

Er is nog geen duidelijkheid over de overname van zeven peuteropvanglocaties uit het faillissement van Timpaan Kindercentra. Dus is het onzeker of de locaties na 1 februari nog open zijn. Zowel ouders als dorpshuisbestuurders en politiek maken zich grote zorgen.

Een curator maakt het niet vaak mee. Aan het eind van een faillissement de boeken sluiten en dan bijna alle schuldeisers kunnen betalen. En toch is dat het eindresultaat van het faillissement van Stichting De Skâns. Een bijzonder verhaal.

De korfbalcompetities zijn net over de helft, of in geval van de Korfbal League bijna op de helft. De resultaten van de clubs in het verspreidingsgebied van Sa! zijn wisselend. Een rondje langs de sporthallen voor een update met LDODK, Wordt Kwiek, UDIROS, Oerterp/VKC en Lintjo.

PAGINA 3

PAGINA 19

PAGINA 23

woning van de week

Uleflecht 15 Beetsterzwaag Vraagprijs  200.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden “In spyltuech bin ik yn Gods hân” (Fedde Schurer)

Fol fertriet, mar yn tankberens foar alles wat sy foar ús betsjutten hat, nimme wy ôfskie fan myn ynleave frou, ús leave mem, beppe en oerbeppe Jouw hobby was jouw werk, jouw werk was jouw hobby. Het Opelmuseum en het Autobedrijf waren je lust en je leven. Na een actief leven, gekenmerkt door werklust en creativiteit, is toch nog onverwacht overleden mijn lieve Meindert, we waren 43 jaar samen

Meindert van Wijk † 25 januari 2016 Heerenveen

* 26 juni 1943 Tolbert 50 jaar garagehouder

Neeltsje Kramer † 18 jannewaris 2016 Drachten

* 14 desimber 1927 Harich 66 jier Bûtewei 22 8408 HC Lippenhuzen

Sietze Johannes van der Meulen Akkrum: Minke en Rein Huitema-van der Meulen

Gonnie van der Meulen Breewei 6, 8406 EE Tijnje Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 28 januari tussen 19.00 en 19.30 uur in het Opelmuseum, Brêgeleane 1, 8406 EA Tijnje.

Rotterdam: Antje en Gijs Waardenburg-van der Meulen Nijmegen: Geeske van der Meulen en Joke Poot Lippenhuzen: Lute van der Meulen (yn neitins) Lippenhuzen: Simon van der Meulen

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Aangedaan zijn wij door het overlijden van

Drachten: Sietse van der Meulen en Francis Pruis Boerakker: Albertha van der Meulen en Gertjan Zuidema

Meindert van Wijk We wensen Gonnie en de naasten veel sterkte toe. Willem en Tiny Veenstra Jan en Tina Coehoorn Oeds Dam en Cobie Wijnstra

Beppe- en oerbeppesizzers

Op 20 januari is overleden onze bewoner

de heer M. Strikwerda in de leeftijd van 95 jaar.

Nei hast 42 jier komt der mei it ferstjerren fan dy,  

Wij wensen de familie veel sterkte.

  dochs noch ûnferwachts in ein oan ús freonskip.

Bewoners en medewerkers van Huys ter Swaach te Beetsterzwaag

Meindert

Anne   Anne en Janke Esther en Stephan Bo en Noah Jasper en Asha

Na een afnemende gezondheid is overleden onze vogelvriend

Broer Klijnstra Altijd blij met zijn kampioensbekers.

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid

Wij wensen Uilkje en Henk veel sterkte. Volièrevereniging “Fûgelwille” Jubbega en Omstreken

tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Malischa Kledingverhuur Keuze uit ruim 15.000 kostuums ook voor groepen

verkoop diamond FX schmink, stomerijdepothouder REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur

(wijzigingen voorbehouden, zie website voor de meest actuele tijden)

Tolhûsleane 10 8401 GA GORREDIJK - Tel: 0513 466 130 / 0630 032 835 - www.malischa.nl


Sa!

27 januari 2016

3

www.sa24.nl

Ook zorgen Bij dorpshuizen

Spanning rond peuteropvang stijgt Er is nog geen duidelijkheid over de overname van zeven peuteropvanglocaties uit het faillissement van Timpaan Kindercentra. Dus is het onzeker of de locaties na 1 februari nog open zijn. Ouders, dorpshuisbestuurders en politiek maken zich grote zorgen. BEETSTERZWAAG De ontwikkelingen rond het faillissement van Timpaan Kindercentra houden de gemoederen volop bezig.

Ouders en Plaatselijk Belangen zijn bang voor het verdwijnen van de peuteropvang in het eigen dorp en het eventuele verlies van de leidsters, die vaak jarenlang het gezicht zijn van de peuteropvang. Maar ook dorpshuisbestuurders maken zich zorgen over het mogelijke verlies van een

vaste huurder. Kinderwoud Kinderopvang studeert op mogelijkheden om de locaties in Tijnje, Langezwaag, Terwispel, Wijnjewoude, Bakkeveen, Nij Beets en Lippenhuizen van de curator over te nemen. Maar er is volgens directeur Vanessa Weewer nog niets over te zeggen of dat gaat lukken. Ze bevestigt wel dat Kinderwoud de verhuurders van de opvanglocaties heeft benaderd met voorstellen voor een huurverlaging. “We willen een toekomstbestendige oplossing

en dan moet er iets gebeuren. De kosten zijn te hoog. In Opsterland liggen de huren twee keer zo hoog als de landelijke norm, die wij ook in andere gemeenten betalen.” Theo Dam, penningmeester van dorpshuis De Trekkerstinte in Tijnje, heeft al een voorstel van Kinderwoud ontvangen. “Se biede twatredde fan wat der yn it ferline betelle waard.” Dat scheelt het dorpshuis jaarlijks duizenden euro’s in de exploitatie. “Dat gean wy ek net dwaan.” Dam verbaast zich erover dat Kinderwoud de huurtarieven al kende. “Dat hat de kurator trochjûn sûnder mei ús te oerlizzen. Dat liket nergens op. Dat ha ik him ek witte litten.”Ook de politiek roert zich. In de gemeenteraad, maandagavond, kwamen er vragen. Marianne Lok (Opsterlands

Belang): “Hoe komt it? At in lokaasje ien kear ticht is, sykje âlders oar plak. Dat mei net barre.” Libbe de Vries (PvdA) wilde weten wat de gemeente Opsterland kan doen. Wethouder Wietze Kooistra kon de raadsleden niet geruststellen. “It is in grut probleem, ús mooglikheden binne beperkt en der sit in grutte tiidsdruk op. En at der in oplossing komt, sil dat in oplossing wêze dêr’t net elkenien bliid mei is.” Het gemeentehuis probeert sinds vorige week wel zicht te krijgen op de situatie, maar dat valt volgens Kooistra nog niet mee. “It kin alle kanten op.”

Geruchten

Er gaan onder ouders en vrijwilligers ook al geruchten dat Kinderwoud bij overname de zes leidsters van de zeven lo-

caties niet in dienst wil nemen. Volgens Vanessa Weewer is daar nog niets over te zeggen. De leidsters zijn formeel ontslagen omdat hun locaties nu binnen het faillissement van Timpaan Kindercentra vallen. “Pas als duidelijk is of wij de locaties over gaan nemen, treden wij met het personeel in overleg.” De zeven kleinere peuteropvanglocaties leken gered nadat ze vorig jaar waren overgenomen door Kinderopvang Esther uit Wijnjewoude. Anderhalve week geleden zette de curator in het faillissement van Timpaan Kindercentra echter een streep door deze overname; sindsdien vallen de locaties binnen het faillissement.

Ari. C boeit peuters en kleuters BEETSTERZWAAG Een volle zaal met 90 peuters en kleuters uit Beetsterzwaag, donderdagochtend in De Buorskip. Vol spanning en enthousiasme genoten ze van een interactieve theatervoorstelling van Ari.C. De theatermaker organiseerde samen met de kinderen een groot feest voor de koning. Cadeautjes werden uitgepakt, slingers opgehangen en er werd zelfs een kinderorkest samengesteld. Een uur lang maakt Ari.C de kinderen nieuwsgierig. Evenals voorgaande projecten, zoals de Kunstdag, Koningsspelen en de lentewandeling was deze ochtend een geslaagde samenwerking tussen De Paedwizer, De Trime, Kinderopvang De Kubus van Kinderwoud en School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag. De samenwerking moet leiden tot lagere drempels tussen de verschillende instellingen.

Raad: OWO-samenwerking vraagt om stip op de horizon BEETSTERZWAAG De gemeenteraad van Opsterland blijft bij de in 2011 ingeslagen koers rond de samenwerking met Oost- en Weststellingwerf.

Dat is de belangrijkste conclusie van een raadsdiscussie over deze zogenaamde OWO-samenwerking. In de ogen van een meerderheid heeft de samenwerking al de nodige vruchten afgeleverd. “Maar die vruchten moeten nog wel rijpen. Nu plukken betekent dat je zure vruchten hebt”, aldus Marcel van Opzeeland (OB). De raadsleden kijken met gemengde gevoe-

lens terug op het proces tot nu toe. Ze zijn het er wel over eens dat ze het college van B en W in het verleden met een te onduidelijke boodschap op pad heeft gestuurd. Roel Vogelzang (PvdA): “Wy prate no oer in fisy dy’t der al lang lizze moatten hie. Wy ha as ried wol bûter op de holle.” De volgende stap in het samenwerkingsverband moet een gezamenlijke visie zijn met de raden van de andere twee gemeenten. Zodat de drie gemeenten daarna voortvarend aan de slag kunnen. Het gaat dan om een stip op de horizon, maar ook de weg daarnaartoe is

belangrijk. “It is tiid foar in herijking fan de koers”, stelt Sjors Veenstra (CDA).

OWO of OWO-plus

Wat die stip moet zijn, daar verschillen de meningen over. Opsterlands Belang roemt de zelfstandigheid en bestuurlijke kracht van het huidige Opsterland en ziet niets in een grote fusiegemeente. Andere fracties sluiten een fusie tussen de drie gemeenten niet uit. Voor de VVD vormt een fusie zelfs de stip aan de horizon, maar zij wil ook de optie van OWO-plus openhouden. Ook D66 en PvdA houden

deze variant, waarin ook de gemeenten Smallingerland en Heerenveen een rol spelen, in het vizier. Vogelzang: “OWO is in tussenstap, mar miskyn wol net it eindoel.” Een ambtelijke fusie tussen de OWO-gemeenten, waar vorig jaar nog wel eens over werd gesproken, is voor de Opsterlandse raad op dit moment niet bespreekbaar. Dat kan volgens een meerderheid alleen maar een gevolg zijn van een fusie en niet andersom. “In amtelike fúzje past ek net yn de foarsichtige opset dy’t wy foarsteane”, aldus Gerrit Weening (CU). De drie afzonderlijke gemeenteraden

spreken zich deze weken uit over hun eigen doelstellingen. Het onderlinge vertrouwen is belangrijk, benadrukken de Opsterlandse raadsleden. Wanneer ze dat alle drie willen, kunnen de raden daarna aan de slag met een gezamenlijke visie. Dat wil niet zeggen dat er ondertussen niets gebeurt. Een aantal afdelingen van de OWO-gemeenten zijn al samengegaan. Zo zetelt de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving in Opsterland, terwijl bijvoorbeeld de Belastingafdeling namens de drie gemeenten in Ooststellingwerf zit.


De Première van:

Piter / griet / minze

“fljimsk” ZATERDAG 30 JANUARI 2016 Aanvang 20.30 uur | € 17,50 De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

VOORGERECHTEN

• Een heerlijke iets wat zoete tomatensoep met stukjes vlees • Licht gebonden mosterdsoep met Friese droge worst • Groentesoep met vermicelli en gehaktballetjes • Mandje stokbrood met huisgemaakte kruidenboter • Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, pijnboompitten en kaas ( meerprijs € 2,50 )

• Parmaham met ricottakaas, rucola en een vijgendressing • Salade met dun gesneden gebraden kipfilet met een zoetzure dressing, sesamzaadjes en gefrituurde uitjes • Gemengde salade met komkommer, walnoten en brie met honing gegratineerd • Champignons met huisgemaakte pesto gegratineerd met oude kaas uit de oven • Duo van Noorse garnalen met cocktailsaus en garnalen in een krokant jasje ( meerprijs € 2,00 ) • Gerookte forel met bieslookmayonaise op een bedje van sla Al onze gerechten zijn ook los te bestellen

HOOFDGERECHTEN

• Rijk gevuld varkenstoofpotje in rode wijnsaus • Varkenshaasje overgoten met champignonroomsaus (meerprijs € 2,50) • Combinatie van spareribs en chickenwings met chilli- en knoflooksaus (meerprijs € 3,50) • Huisgemaakte kipsaté met satésaus en kroepoek • Wrap gevuld met pittig gemarineerde kip, ui en paprika met kaas uit de oven geserveerd met een dip van mayonaise, kerrie en gember • Roergebakken ossenhaaspuntjes (diamanthaas) in teriyakisaus (meerprijs € 3,50 )

• Bladerdeeg gevuld met rundergehakt, champignon, ui, paprika, tomaat, pesto en kaas uit de oven • Gebakken pangafilet met remouladesaus • Stoofpotje van diverse vis in mosterdsaus • Zalm in z’n eigen vet gegratineerd geserveerd met bieslooksaus (meerprijs € 3,50 )

• Taartje van bladendeeg gevuld met groenten en pesto gegratineerd met oude kaas en topping van rucola Diverse kindergerechten

NAGERECHTEN

• Roomijs met slagroom • Dame blanche met slagroom • Roomijs met advocaat en slagroom • Warme apfelstrudel met roomijs en slagroom ( meerprijs van € 1,50 ) • Vanille / hazelnootijstaart met karamelsaus en slagroom • Malagaijs met slagroom • Slagroomsoesjes met chocoladesaus en roomijs • Griekse yoghurt met honing en walnoten • Huisgemaakte tiramisu met slagroom ( meerprijs € 1,50 )

• Koffie / thee of cappuccino met lekkernij • Alcoholische koffie: Irish/Spanish/Italian/Friese Coffee ( meerprijs € 3,00 )

Wij heten u van harte welkom!


Sa!

27 januari 2016

5

www.sa24.nl

Achtergrond

Gevoeligheid pilot was geen verrassing Dat het door de gemeente Opsterland toekennen van een pilotproject aan zorgaanbieder Springth uit Nij Beets tot vragen kon leiden, was voor alle betrokkenen geen verrassing. BEETSTERZWAAG Maanden voordat het college van B en W tot het pilotproject besluit, is de betrokkenheid van raadslid Sikke Marinus bij Springth al onderwerp van gesprek tussen burgemeester Van Selm en het raadslid. Zo blijkt uit de 13 pagina’s tellende beantwoording van vragen van oppositiepartijen FNP, OpsterLanders, BAS en VVD. Juni vorig jaar wijst Van Selm Marinus al op het risico van de schijn van belangenverstrengeling, aangezien Springth medeeigendom is van zijn vrouw.

Ook in augustus en september is hierover contact tussen beiden. In een gesprek met de griffier en de gemeentesecretaris laat Marinus op 26 au-

gustus weten dat wanneer zijn rol binnen Springth toeneemt dit gevolgen heeft voor zijn raadslidmaatschap. De burgemeester adviseert Marinus op 11 september om in december na een tussentijdse evaluatie helderheid te geven. Op 22 december, na de eerste publieke commotie over de kwestie, maakt Marinus inderdaad bekend de raad eind februari te verlaten. Hij zegt daarbij dat hij rond de zomer al had besloten om te stoppen vanwege gezondheidsredenen, dat was binnen de partij ook bekend. Het onverwachte opstappen van fractiegenoot Jan Willem Russchen en de latere problemen met fractiegenoot Dieko van der Harst

gooien echter roet in het eten. In het gesprek op 11 september, vier dagen voor de toekenning van de pilot, meldt Van Selm het raadslid dat er formeel geen bezwaar is tegen de constructie. Ze baseert zich op een advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Eerder is de kwestie al getoetst aan de eigen integriteitscode van de raad. Uit het mailverkeer tussen de raadsgriffier en de VNG blijkt echter dat in de vraag een cruciaal element niet is benoemd. Er is wel gesteld dat een raadslid een bedrijf begeleidt dat een contract heeft met de gemeente, maar niet dat dit bedrijf mede-eigendom is van de vrouw van het raadslid.

Aanbesteding

Uit de antwoorden op de raadsvragen blijkt dat het college vindt dat ze zich bij de toekenning van de pilot aan alle wettelijke voorschriften

heeft gehouden. Springth is een van de tweehonderd bedrijven waarmee Opsterland een raamcontract heeft afgesloten als Wmo-zorgaanbieder. Al in 2014 komt Springth met een aanbod om cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Het is een verbinding tussen Wmo en Participatiewet die Opsterland aanspreekt. Het is volgens het college innovatief en door geen andere organisatie aangeboden. Omdat er geen ervaring is met deze aanpak wordt besloten tot een pilot. Bij de gesprekken met ambtenaren over de uitwerking van de pilot zit Sikke Marinus overigens soms ook aan tafel. Het college stelt dat de pilot geen subsidie is, maar een inkooprelatie. Een subtiel, maar belangrijk verschil. Springth krijgt betaald naarmate het levert, met een maximum van 25.000 euro. Het college gaat

ook in op de kritiek dat andere zorgaanbieders dit product ook hadden kunnen leveren. Wanneer bij de evaluatie blijkt dat de aanpak succesvol is, dan krijgen alle gecontracteerde zorgaanbieders de mogelijkheid om volgens dit concept ondersteuning aan te bieden.

Raad aan zet

Met de beantwoording van de raadsvragen is de discussie over het ‘Springth-dossier’ nog lang niet voorbij. Volgens Klaas de Boer (BAS) roepen de antwoorden nieuwe vragen op. De raad heeft afgelopen maandag afgesproken dat ze deze week nog aanvullende vragen in kan leveren. Wanneer de antwoorden binnen zijn, komt het dossier op de raadsagenda, zodat er in alle openheid over gediscussieerd en geoordeeld kan worden. Een extern onderzoek hangt nog steeds boven de markt.

De bloeiende kamerlinde BEETSTERZWAAG Sa!-lezeres Anne Piebenga geniet momenteel enorm van de bloeiende kamerlinde in de serre bij haar thuis. De plant bloeit vanwege de gunstige temperatuur in de serre dit jaar volop. “Hy bloeit sawat alle jierren wol, mar hy is no wol sa prachtich. Elkenien dy’t hjir komt nim ik mei nei de serre en elkenien beart der folop

oer.” Ze wil de bloei graag delen met de lezers van Sa! en stuurde een mailtje. “Folle minsken hawwe sa’n plant yn ‘e hûs en dan bloeit hy noait, omdat it winters yn ‘e hûs te waarm is foar dizze plant. Der bin safolle minsken dy’t nea in bloeiende kamerlinde sjoen ha.” Ook fotograaf Sietse de Boer was onder de indruk.

De zeldzaam bloeiende kamerlinde van Anne Piebenga.

Natuurverenigingen mogen meepraten over plannen oude lanen BEETSTERZWAAG De Opsterlandse natuurverenigingen mogen meepraten over hoe om te gaan met de historische laanbomen in de gemeente. Die toezegging deed wethouder Wietze Kooistra maandagavond in de gemeenteraad. Daarna komt het onderwerp terug op de raadsagenda. Uitgangspunt voor het overleg is een scenario waarbij de gemeente jaarlijks circa tachtig minder vitale laanbomen, 150 tot 200 jaar oud, wil rooien. Herplant komt er alleen wanneer dat op anderhalve meter uit de weg kan. Een aanpak die de natuurverenigingen tegen de borst stuit. Inspreekster Claartje Slofstra van Natuurvereniging Bakkeveen hield een vurig pleidooi om eens op een andere manier naar de oude laanbomen te kijken. “Zie de bomen niet alleen als kostenpost. Ze zijn beeldbepalend voor de identiteit, belangrijke leefgebieden voor plant en dier en fraaie verbindingen tussen dorpen. Ga op zoek naar een integrale

aanpak met aandacht voor alle facetten.” Het pleidooi viel wel in de smaak bij onder andere de fracties van OpsterLanders en BAS. Zij hamerden op identiteit en toerisme. Klaas de Boer (BAS): “Jild liket no it belangrykste, mar rekreaasje is ek in belang.” Wethouder Wietze Kooistra kaatste de bal direct terug door de raadsleden voor te houden dat aan andere scenario’s een ander prijskaartje hangt. “En jim ha in pear moanne lyn noch meielkoar besluten om noch wer te besunigjen op it ûnderhâld oan beammen. Ik sjoch jim foarstellen om mear jild frij te meitsjen mei belangstelling kommen.”

noch, dat wie de oanlieding foar de ried om it kolleezje opdracht te jaan mei belied te kommen.” Suggesties uit de raad om de verkeersveiligheid op de oude lanen te verbeteren met verkeersremmende maatregelen klinken volgens de wethouder mooi, maar de

praktijk is een stuk lastiger. “Sizze en dwaan is by minsken net altyd itselde. De measte minsken ride hurder dan dat mei.” De discussie gaat over de aanpak van vier historische lanen, waaraan samen ruim 2.600

Verkeersveiligheid

De fraaie oude laanbomen hebben ook nog een andere eigenschap: ze staan dicht op de weg. Daarmee vormen ze een gevaar voor de verkeersveiligheid. Kooistra: “En at der in pear deadlike ûngefallen op dizze wegen binne, krije wy in hiele oare diskusje. Sterker

De Duerswâldmer Wei. FOTO: SIETSE DE BOER

vaak eeuwenoude bomen staan. Het gaat om de Gerdyksterwei/Sweachsterwei tussen Beetsterzwaag en Gorredijk, de Duerswâldmer Wei van Wijnjewoude naar Bakkeveen, de Beetsterweg van Beetsterzwaag naar de A7 en de Tolheksleane naar Frieschepalen.


Meest

VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 4 (zondag 24 t/m zaterdag 30 januari 2016)

PLUS Sperziebonen

Lipton Ice Tea

Los Per 500 gram

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk

1.59

1.47-1.85

500 GRAM

PLUS Magere hamlappen of varkensfricandeau Per 200 gram

1.40-2.00 PLUS Pizza Trattoria

200 GRAM

Alle dozen à 320-365 gram Per doos

1.92 vriesvers

weekendpakkers Alléén geldig op 28, 29 en 30 januari

do vr za

Eat Me Avocado Ready to eat Per stuk

Per 500 gram

1.19

0.

89

BESTE

2015

WIJN SUPER

MARKT

PLUS Varkenshaas lang

Cercle de la Grappe Alle flessen à 75 cl Per fles

500 gram

8.00

4.

49

PLUS Roomboter appeltaartje

Geschikt voor 5 personen Per stuk

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

3.99

2.

99

4.29

2.

99

4/16 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 27 januari 2016

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonisch bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen Meldingen - Activiteitenbesluit uitbreiding veestapel, de Biskop 11

Beetsterzwaag Aanvraag Evenementenvergunning - De 8 van Drachten op 19 juni 2016 van 14.00-14.30 uur Verleende APV vergunning - Opsterlandse muziekvereniging op 30 januari 2016 van 12.00-22.00 uur, sporthal Revalidatie Friesland

Drachten Azeven Aanvraag Evenementenvergunning - Oltimerdag, op 23 april 2016 van 08.30- 17.00 uur, bedrijventerrein parkeerplaats Sligro

Frieschepalen Aanvraag omgevingsvergunning - bouwen paardenstal, Boskdobbe 13

Gorredijk Aanvraag omgevingsvergunning - vergroten woning en vestigen schoonheidssalon, Jan Eisengastrjitte 54 Aanvraag Evenementenvergunning - Boekenbeurs op 3,4 en 5 juni 2016 van 12.00-17.00 uur, Hellingbaas 1

Ureterp Aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen mantelzorgunit, Weibuorren 17 - plaatsen erfafscheiding, De Telle 76 - kap beukenboom, Weibuorren 29

Verleende omgevingsvergunning - kappen van 16 eiken, aan de Souwe

Meldingen - Activiteitenbesluit, uitbreiding veestapel, Hegedyk 40

Aanvraag Evenementenvergunning - Wielerronde van Ureterp, 24 september 2016 van 08.00-16.00 uur, centrum Ureterp

Verleende omgevingsvergunning - veranderen woonboerderij, De Buorren 88

Nij Beets Aanvragen omgevingsvergunning - bouwen nieuwe schuur, Krûme Swynswei 31

Verleende omgevingsvergunning - kappen van 13 eiken, Lytse Leane

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50

Verleende omgevingsvergunning - legalisatie 2 tijdelijke woonunits, Selmien West 6 A

Verleende APV vergunning - rommelmarkt, op 24 januari en 13 maart 2016 van 09.30-17.00 uur, Mientewei 2 A

Lippenhuizen

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Meldingen - Activiteitenbesluit uitbreiding veestapel, de Mersken 8

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - verbouw woonboerderij, Weinterp 45

Overige Verleende APV vergunning - campagne van de Nuon van 14 t/m 19 maart 2016

Houtkachels en open haarden; gebruik ze goed In de wintermaanden steken veel mensen de open haard of houtkachel aan. Maar door verkeerd gebruik kan een houtkachel of open haard veel ellende in de omgeving veroorzaken. Om dit te voorkomen is het belangrijk om verantwoord te stoken. Op www.opsterland. nl is meer te lezen over de (landelijke) regels over verantwoord stoken.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

De Club van Sa! Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

GRATIS BOEK Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Online bestellen Even ophalen Klaar!

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34

Het HELE JAAR in de aanbieding Knorr Wereldgerechten

Ariel wasmiddelen

/

/

Alle soorten 4 pakken 8,16 - 11,56 Nu 6,12 - 8,67

Alle soorten 3 verpakkingen 14,25 - 39,57 Nu 9,50 - 26,38

/

Lay’s chips

Alle soorten 2 zakken à 300 gram 3,24

/

XXL zak

/

Unox Stevige soepen Alle soorten 3 blikken à 800 ml 5,13 - 5,34

/

* Alle combinaties mogelijk: • 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. • 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

/

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

27 januari 2016

9

www.sa24.nl

Na tWintig jaar dichtgegroeid

Vrijwilligers blazen nieuw leven in zwaluwmuur Verscholen in het struweel staat op een klein eilandje in de grote waterplas een twintig meter lange zwaluwmuur. Maar het broedparadijs voor oeverzwaluwen lijkt vergeten, ook bij de zwaluwen zelf. GORREDIJK De zandwinput tussen Gorredijk en Terwispel is een geliefde zwem- en hangplek voor jongeren; vissers zitten er vaak en hondenbazen laten er graag hun hond zwemmen. Bijna twintig jaar geleden metselden leerlingen van de Burgemeester Harmsma School de muur met honderd vlieggaten. Een examenopdracht. Destijds een idee van Vogelwacht Gorredijk e.o. (BFVW). De tijd en natuur deden echter hun werk. Begroeiing breidde zich uit en oeverzwaluwen zochten hun heil elders. Hoog tijd voor een revitalisering, vinden natuurvereniging Geaflecht uit Gorredijk en vogelringstation Menork uit Lippenhuizen. Dit voorjaar worden wand en eiland aangepakt onder leiding van Willem Bil van Menork. Hij verzorgt dit jaar ook de aanleg van de kunstwanden bij de zandput van Nij Beets en in Aqua Zoo Leeuwarden. Oeverzwaluwen houden van

een vrije aanvliegroute. En oeverzwaluwen houden van een schoon nest. “Dit betsjut datst it strewel op tiid snoeie moatst en dat de fleangatten alle jierren skjinmakke wurde moatte”, vertelt Bil. Dat is dan ook het eerste waar vrijwilligers van Geaflecht en Menork in maart mee gaan beginnen. Het wordt een lastig en arbeidsintensief karwei want de wand is op een onorthodoxe wijze opgebouwd. “Trochgeans is it ien grutte betonwand mei in bulte sân derefter. Yn dit gefal is it in opmitsele muorre mei buizen derefter yn it sân.” Dit betekent dat het zand niet handig met een shovel is af te graven. Dus halen de vrijwilligers eerst met een paalboor de honderd vlieggaten leeg, waarna ze er nieuw zand in stoppen. “Ik tink dat we sa’n oardel kuub nedich ha. It sân krije we trouwens gratis fan Van der Wiel.” Tijdens de werkzaamheden be-

Willem Bil met links de aan het zicht ontnomen zwaluwmuur. FOTO: SIETSE DE BOER

kijken de vrijwilligers hoeveel snoeiwerk nodig is. Volgens Bil is dat altijd een lastige afweging. Het eilandje is inmiddels het domein van onder andere de braamsluiper, grasmus en zwartkop. “We moat in ôfweaging meitsje: in romme fleanrûte foar de ierdswel en genôch plak foar oare fûgels.” Want de oeverzwaluw heeft een hekel aan vegetatie rondom de broedplaats. Dat heeft te maken met predatie, legt Bil uit. Inmiddels heeft gemeente

Opsterland, eigenaar van het terrein, een beginnetje gemaakt. De ringvaart rond het eiland is uitgebaggerd en er is rondom gesnoeid. De eerste jaren na aanleg in oktober 1997 maakten de zwaluwen volop gebruik van de muur. Toenemende begroeiing en een fijne, alternatieve nestgelegenheid in een paar zandbulten op het nieuwe industrieterrein langs de vaart deden de oeverzwa-

luwen verhuizen. Bil verwacht dat ze komend jaar in april wel terugkomen. “It is in prachtich plakje. En de ierdswel is net honkfêst lykas oare soarten. Dit betsjut dat se altyd sykje nei in gaadlik plakje.” De vogelvrienden kijken het dit jaar eerst aan. Levert hun werk succes op, dan pakken ze de wand volgend jaar grondiger aan. “Want ik wol eins al it âlde sân derwei ha. En dan folget ek stap twa: foarljochting jaan oer dizze swellewâl.”

Winnaars Welkoop Felix-actie Tamara Lobbes en Jantsje Onderwater namen afgelopen zaterdag een gloednieuwe Felix-fiets in ontvangst bij Welkoop Jubbega. In december organiseerde winkelketen Welkoop exclusief een Felix kras&win-actie. Bij aankoop van twee Felix-artikelen kregen klanten niet alleen het tweede artikel voor de halve prijs, maar ook een kraskaart met kans op leuke prijzen. Zo waren er naast 780 Felix-verrassingspakketten als klapper 25 originele zwart-witte Felix-fietsen. Bij Welkoop Jubbega vielen maar liefst twee klanten in de prijzen.

Fûgelwille succesvol op NK

JUBBEGA

Vier leden van volièrevereniging Fûgelwille zijn in de prijzen gevallen op het NK Vogel 2016 in Apeldoorn. Op deze grootste vogelshow van Nederland werden door 1.461 leden ruim 16.000 vogels ingebracht. Een korps van 155 keurmeesters selecteerde de beste vogels. Wolter Stoelwinder werd Kampioen Stammen met zijn Roodrug parkieten, Kampioen Stammen met Valkparkieten en Kampioen Stel-

JUBBEGA

len met Valkparkieten. Hans de Vries won Zilver Stammen met Agapornis Roseicollis en Zilver Stammen met Agapornis Fischeri. Sieger Oosterhof haalde het kampioenschap binnen bij Stellen Europees Baardmannetje en hij veroverde zilver bij de enkelingen Europees Baardmannetje. Piet van der Tuin won Zilver bij de kanaries Yorkshire Donkerbont Schimmel enkelingen.

COLUMN

Wel puf Sprint ik nu even de trap op, dan ben ik helemaal niet meer buiten adem. Hoe anders was dat een paar maanden geleden. Snel naar boven betekende daarna vooral geconcentreerd ademen. Om niet te laten merken dat zelfs deze geringe inspanning voor mij al behoorlijk ver ging. Dat gold ook voor het tillen van een zwaar krat boodschappen en zelfs voor het onbenullige veters strikken. Nu besef ik pas hoe slecht mijn conditie was. Natuurlijk helpen de 17 kilo’s minder. Ik nader de 100 kilo.

Van de bovenkant dan. Het is al zeker vijftien jaar geleden dat mijn gewicht in twee cijfers te beschrijven was. Twee keer in de week sporten helpt ook. Het plezier in sporten is terug. Ik ga vrijdags overdag een uurtje naar de sportschool. Nooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Het kost geen energie, het levert juist enorm veel energie op. Voorbij is de tijd dat de vrijdagmiddag vooral op het tandvlees naar het weekend toewerken was. Dat is natuurlijk ook te danken aan Anny, mijn begeleidster

bij Fysio Gorredijk. Steeds weer bedenkt ze iets nieuws. Ze inspireert en motiveert. Zonder dat ik het in de gaten heb, train ik spieren die een aantal maanden geleden nog mijlenver van de arbeidsmarkt verwijderd waren. Het is de kracht van begeleid sporten. Niet blind tot het uiterste gaan, maar met intervallen verstandig bezig zijn. En vaak verrassend. De fitnessruimte beschikt over een aantal grote gekleurde ballen. Speelgoed lijkt het. Ik weet inmiddels beter. Uitdagende krengen

zijn het. Anny liet mij laatst mee-oefenen met een paar dames op leeftijd. Het werd een constante evenwichtsstrijd. En Anny maar roepen dat je daar alle spieren bij gebruikt. Goed bewegen hoeft dus niet direct een fysieke uitputtingsslag te zijn. Werken aan evenwicht en stabiliteit doet al heel veel. En dat hou je langer vol dan met goede voornemens begin januari heel fanatiek met sporten te beginnen om na een paar weken de moed alweer op te geven.

(Arend Waninge werkt sinds eind oktober aan het verlagen van zijn gewicht en het verbeteren van zijn conditie. Hij krijgt hierbij begeleiding van Fysio Gorredijk. In columns op sa24.nl en in de krant doet hij regelmatig verslag van zijn ervaringen.)


5

S N O N E ER M! U E I WIJ VIG L B JU I R A J RUARI 5 B E F D N

JAAR

S E I T C A UM E L I B U J 5 E DE HEL

MAA

1 KNIPPEN EN KLEUREN € 2 3 4

5,- KORTING OP ALLE PRODUCTEN 25% KORTING PERMANENT € 5,- KORTING KNIPPEN (GRABBEL UW EIGEN) KORTING

5 VOOR IEDERE KLANT EEN PRESENTJE

5

JAAR

Kobunderleantsje 10

Lippenhuizen

Tel: 0513-465483


Sa!

27 januari 2016

11

www.sa24.nl

Grote plannen op Flevonice

Alternatieve Elfsteden in eigen land Je kunt wachten tot hij ooit komt of de tweehonderd kilometer schaatsen op de Weissensee. Sierd Moll, Sijbrand Dijkstra en Klasina Seinstra bedachten nog een alternatief: de ElfstedenChallenge. Op de grootste openluchtkunstijsbaan ter wereld, Flevonice in Biddinghuizen. GORREDIJK Het plan: tweehonderd kilometer schaatsen langs de ‘elf steden’ op een zo natuurgetrouw mogelijke manier. Compleet met lopende start, klunen, bruggetjes en

stempelposten. Een jaar terug polste Elfstedenfan Sierd Moll zijn schaatsmaat Sijbrand Dijkstra. “Sels ha ik de tocht fan ’86 útriden en yn 2012 noch in kear op eigen gelegen-

heid. Sijbrand hat it twa kear besocht, mar dat mislearre troch omstannichheden.” De Weissensee lonkte, tot Sierd Flevonice ontdekte. “In prachtige baan en rydst troch de natuer.” Een plan was geboren. “Earst wie it doel om gewoan twahûndert kilometer te riden, mar it like ús al gau leuk om der in evenemint fan te meitsjen.” Sierd trok de stoute schoenen aan en belde schaatscoryfee Klasina Seinstra, winnares van de vijftiende Elfstedentocht in 1997. “Sy wit fansels alles oer it riden fan de echte tocht en hat konneksjes, ek mei it Alvestêdebestjoer.” De langeafstandschaatsster en schaatscoach uit Luxwoude bedacht zich geen moment. “Ik wie fuort entûsjast.”

tocht jildt hjir: moatst alle stimpels helje en om 22.00 oere binnen wêze.”

Beleving

De organisatoren, inmiddels een ploeg van acht personen, doen er alles aan om de Elfstedentochtbeleving zo dicht mogelijk te benaderen. De start bijvoorbeeld is lopend en vanuit een kooi. En dat valt voor schaatsers niet mee, weet Klasina Seinstra. “Giest kapot mei dat earste stikje draven. Verzuring yn ‘e fuotten, dêr stean de measten net by stil.” In aanloop op de Challenge verzorgt zij op verzoek clinics en geeft adviezen. De ijsbaan in Biddinghuizen is drie kilome-

ter lang, de tocht bestaat dus uit 66 rondjes. De afstanden tussen de stempelposten komen overeen met die van de echte tocht. Elf keer moeten de rijders klunen. Aan het eind van de uitdaging wacht een medaille met een uitgesneden kruisje. “Dêr kinst letter, as der ea noch in Alvestêdetocht komt, it echte krúske persys yn dwaan.” En natuurlijk is het na afloop feest met een blarenbal. “Mink en De Glasblazers ha al tasein dat se komme om harren hit ‘Noas op it iis’ te spyljen.” In verband met de veiligheid is er plaats voor maximaal duizend deelnemers. www.elfstedenchallenge.nl

Voor de liefhebber

De ElfstedenChallenge staat gepland voor zaterdag 14 januari 2017, twintig jaar na de laatste officiële tocht der tochten. Het wordt een beleving én een uitdaging, beloven de organisatoren. Niet bedoeld voor wedstrijdrijders. Wel voor de schaatsliefhebber die wel eens wil weten: kan ik het of kan ik het niet? En daar is niks vrijblijvends aan, benadrukt Sierd. “Krekt as by de offisjele Sierd Moll en Klasina Seinstra. FOTO: SIETSE DE BOER

Kleinere opzet Pinksterfeest WIJNJEWOUDE Het jaarlijkse Pinksterfeest in Wijnjewoude kent dit jaar alleen een programma op de zondagavond en maandag, zoals het ook ooit begon. Daarmee stapt het feest af van de opzet van de afgelopen jaren, waarbij Pinksteren al vanaf de vrijdagavond werd gevierd. De organisatie kampte in 2015 met financiële tegenvallers, waardoor het eind vorig jaar nodig was een benefietavond te organiseren. Ook zocht het bestuur naar versterking.

Volgens voorzitter Daniela Donker is er in de periode van Pinksteren en Hemelvaart veel concurrentie van vergelijkbare festiviteiten. Zo kent Ureterp het Festival316, is er op Hemelvaartsdag een grote happening bij Strandheem en is er het traditionele Pinksterfeest in Veenklooster. “We richten ons deels op hetzelfde publiek en zijn afhankelijk van dezelfde sponsoren. We kregen vorig jaar van het publiek ook terug dat het te veel was.” Donker is blij dat er nu een sa-

menwerking is met Festival316 in Ureterp. Zij hebben hun activiteiten op Pinksterzaterdag, Wijnjewoude op zondag en maandag. “Zo voegen we beide iets toe en kunnen we samen leuke dingen doen.” Het eendaagse Festival316 wordt dit jaar voor het eerst in het Pinksterweekend georganiseerd. De organisatie heeft voor de jaren daarna grote plannen en overweegt dan ook een meerdaags festival te organiseren.

Bezorger in het gips TIJNJE De Sa!-redactie ontving vorige week een mailtje uit Tijnje. Met de complimenten

dat we twee weken geleden de bezorgers in het zonnetje hadden gezet, nadat zij on-

Bezorger Ruurdje Jongsma kwam ten val tijdens de ijzelperiode.

danks de gladde wegen er toch maar opuit waren gegaan om de krant te bezorgen. De tipgeefster vermeldde erbij dat dit voor bezorger Ruurdje Jongsma niet goed is afgelopen. Zij ging met haar fiets onderuit en brak haar enkel. “Ik moat fjouwer wike mei de foet omheech. Ik wie de dyk op om te sjen hoe’t it like. It like net raar, mar samar ynienen wiene se stoppe mei sâltstruien en wie it sjippeglêd.” De bezorger was blij verrast met het bezoek van fotograaf Sietse de Boer, die namens Sa! een bosje bloemen kwam brengen.

COLUMN

BEKE HENDRIKSMA

Help, mijn WOZ-waarde is te laag! Sinds kort kunt u bezwaar maken tegen een te lage WOZwaarde van uw woning (WOZ: waarde onroerende zaken). Dat is nieuw. Beetje raar, vindt u misschien? Het probleem was toch vaak juist een te hoge waarde? Want hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting een huiseigenaar betaalt: onroerendzaakbelasting, waterschapslasten en eigenwoningforfait. Wat is er aan de hand? Tijdens de crisis van de afgelopen jaren is de WOZ-waarde in veel gevallen ieder jaar naar beneden bijgesteld. Ik zie momenteel regelmatig dat er een gat ontstaat tussen de WOZ-waarde van de woning en de verkoopwaarde. De WOZ-waarde is dan (flink) lager dan de verkoopwaarde. Dat kan door de aantrekkende economie komen, of omdat een verbouwing nog niet is meegenomen in de waardebepaling. Wat de reden voor het verschil ook is, het leidt tot onduidelijkheid. De situatie maakt het voor de verkopende makelaar lastig om een reële vraagprijs vast te stellen. Tegelijkertijd hebben geïnteresseerde kopers het gevoel dat ze te veel betalen voor het huis. Tot slot vinden ook de banken een groot verschil niet prettig, met het oog op de hypotheekverstrekking. Ik kan me dat allemaal voorstellen. Want wat is dan de echte waarde? Het is voor alle partijen dus prettig wanneer de WOZ-waarde en de verkoopwaarde niet te ver uiteen liggen. Het is daarom goed dat nu de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen een te lage WOZ-waarde. Mocht u dit

overwegen, denk er dan aan dat het binnen zes weken na de dagtekening moet gebeuren. Binnenkort valt de brief bij u op de deurmat.

De Streek 13 | 8407 EE Terwispel | 06 5342 0332

www.mijnbuitenplaats.nl


Snel aan de beurt, gegarandeerd

aan de beurt bij kassa

1

2

3

4 boodschappen gratis

Onnodig wachten is nooit prettig en zeker niet in de supermarkt. Jumbo biedt daarom de kortewachttijdgarantie. Ben je de vierde wachtende bij de kassa? Is er geen kortere rij en kan er een kassa bij? Dan krijg je je boodschappen gratis. Kijk voor de spelregels op jumbo.com/7zekerheden.

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

27 januari 2016

13

www.sa24.nl

TaXi Koopmans herstelt van zWare periode

Schrikken, slikken en weer opkrabbelen Begin oktober 2014 leek er geen vuiltje aan de lucht bij Taxi Koopmans uit Jubbega. Maar aan het einde van de maand hing het voortbestaan van het bedrijf plotseling aan een zijden draad. “Het liep ons zo tussen de vingers weg.” Inmiddels is de weg omhoog weer gevonden. Arie Koopmans houdt even stil en staart naar zijn grote handen met de gespreide vingers. De herinnering aan die slopende periode hakt er bij hem nog steeds in. “Ik vond het vooral pijnlijk voor

JUBBEGA

mijn ouders.” Nog maar een paar jaar eerder, in 2010, hadden Arie en zijn broers Piet en Wietze het familiebedrijf overgenomen, ooit in 1931 door hun grootvader opgezet. Met de derde generatie aan het

roer zou het familiebedrijf de volgende fase ingaan, voortbouwend op de betrouwbare naam in Jubbega en omstreken. Maar met dat ene telefoontje in 2014 bleken zekerheden ineens geen garantie meer voor de toekomst. De eerste klap kwam na de onverwachte tijding over het faillissement van taxibedrijf Oenema uit Heerenveen, vertelt Arie. “Dat viel ons koud op het dak, wij werkten al veertig jaar samen. Eerst naast elkaar, later waren wij onderaannemer

De broers Arie en Piet Koopmans. FOTO: SIETSE DE BOER

Elkien maakt plaats voor Daan GORREDIJK Woningcorporatie Elkien sluit op 17 maart haar vestiging in de Koornbeurs in het centrum van Gorredijk. Volgens woordvoerder Katja Pronk komen er steeds minder mensen op de lokale vestigingen langs. Veel contact met huurders verloopt tegenwoordig online en telefonisch. Overhandiging van sleutels vindt meestal plaats bij de woning zelf. “Het is daarom niet meer rendabel om de vestiging in Gorredijk open te houden.” Huurders kunnen

vanaf 21 maart drie ochtenden per week terecht in een vestiging in Heerenveen (Van Kleffenslaan 5), waar Elkien een kantoor deelt met collega Accolade. Elkien is wel van plan om in Gorredijk op dinsdag en donderdag een spreekuur te houden. Ze heeft daarvoor drie locaties op het oog, waartussen nog niet gekozen is.

Daan’s Drogisterij

De locatie in het centrum van Gorredijk heeft ook al een nieuwe huurder. Na het ver-

trek van Elkien verhuist Daan’s Drogisterij naar het karakteristieke pand. “Een sfeervol pand waar ik een grotere winkel krijg, met daarnaast ook nog plaats voor kantoor en magazijn”, vertelt eigenaresse Daniëlle Bakker. “Dit pand kwam net op het goede moment. Ik ben eraan toe om een stap te zetten. Bovendien is het een toplocatie bij de brug. Daar gebeurt altijd wat.” Daan’s Drogisterij zit nu verderop aan de Brouwerswal. www.daansdrogisterij.nl

voor het leerlingen-, ziekenen gehandicaptenvervoer. Onze facturering aan de gemeente Heerenveen liep via Oenema. Tussen indienen en uitbetalen zat altijd drie maanden, dus dat betekende een forse financiële aderlating.” De tweede dreun volgde enkele maanden later toen het door de curator van Oenema aangezochte taxibedrijf Witteveen uit Lemmer liet weten de Wmo-ritten van Koopmans voortaan zelf te gaan doen. “Dat hebben we via de rechter nog tot de zomer weten tegen te houden, maar daarna was het echt afgelopen. Zestig procent van onze omzet ging in rook op.” Het had forse gevolgen. Twee werknemers kregen noodgedwongen ontslag, twee andere vaste krachten kregen de vraag om de helft van de contracturen in te leveren. De drie broers zelf maakten lange dagen om verloren terrein te heroveren. “We hebben vooral ingezet om in Heerenveen voet aan de grond te krijgen. Dat is aardig gelukt.” Het gat dat Oenema heeft achtergelaten vult Taxi Koopmans op samen met nog twee taxivervoerders. Daarbij is er volgens Arie sprake van gezonde concurrentie. “We gunnen elkaar het licht in de ogen en werken

zelfs ad hoc samen als het zo uitkomt.” De kleinschaligheid van Koopmans blijkt in de woelige taxiwereld van tegenwoordig eerder een voordeel dan een nadeel. “We zijn maar met zijn vijven en dan raak je gauw vertrouwd met mensen. We kennen hun eigenaardigheden en houden daar rekening mee.” De mond-tot-mondreclame leverde Koopmans ook in Joure marktaandeel op. Een toevallig ritje voor een bewoner van verzorgingshuis De Vlecke maakte dusdanig indruk dat de taxivervoerder inmiddels vijftien bewoners als vaste klant heeft. “We zijn stipt en rijden met hoogwaardig materieel. Zo hebben we het altijd gedaan.” Taxi Koopmans draait weer redelijk, aldus Arie. Voor een van de oud-medewerkers heeft het bedrijf intussen alweer plek. Verdere groeimogelijkheden liggen volgens hem in het Wmo-vervoer. “Daar zetten we vol op in.” Arie hoopt en verwacht dat de gemeente Heerenveen komend jaar overstapt op het systeem waarbij Wmo-pashouders zelf kunnen beslissen over hun vervoerder, net als in Opsterland. “Laat ons maar rijden voor ons hoekje hier; wij kennen de mensen en zij kennen ons.” www.taxikoopmans.nl

BaanPlus doneert aan Revalidatie Friesland

Korfbalplaatjes LDODK bij Albert Heijn GORREDIJK Sinds afgelopen weekend is het weer korfbalplaatjes verzamelen bij Albert Heijn Gorredijk. Alle spelers, teams en commissies van korfbalvereniging LDODK/AH Gorredijk zijn op de foto gezet. Resultaat is een serie van meer dan 400 te verzamelen plaatjes. Bij iedere tien euro

aan boodschappen geeft de supermarkt een pakje met vier plaatjes cadeau. De leden van LDODK kregen een fraai album van Albert Heijn cadeau om de plaatjes in te plakken. Extra albums zijn in de supermarkt te koop. Het verzamelen van de plaatjes is populair. Afgelopen weekend stonden

er direct al enthousiaste kinderen buiten de supermarkt klanten op te vangen met de vraag of ze de plaatjes konden krijgen. Na de korfballers van LDODK zijn de voetballers van v.v. Gorredijk aan de beurt. Ook zij krijgen binnenkort hun eigen plaatjesactie.

Opnieuw titel ABD Renault   DRACHTEN De Friese Renaultdealer ABD Renault heeft opnieuw de prestigieuze titel ‘Renault Dealer of the Year’ gewonnen. ABD is daarmee de eerste dealer in de wereld die de titel zeven keer heeft gewonnen. De dealer scoort volgens de jury structureel

hoog op het gebied van klanttevredenheid, een belangrijke factor voor het winnen van de titel. “Dat is toch geweldig, dat we in ons 40e jubileumjaar ook de titel Dealer of the Year 2015 winnen”, reageert directeur Wybe Kooistra enthousiast. “Dit is een beloning voor

onze hele organisatie.” Bij de verkiezing draait het om de prestaties van de dealers op het gebied van klanttevredenheid en kwaliteit. Maar ook wordt er gekeken naar rendement en het marktaandeel. ABD kwam op alle punten als beste uit de bus.

Matthijs Bergsma (Revalidatie Friesland), Regine Pijning en Henk Jelsma (beide BaanPlus). BEETSTERZWAAG In het kader van bewust ondernemerschap koos BaanPlus ervoor om vorig jaar haar relaties geen kerstcadeaus te geven. In plaats daarvan kreeg het project Revalidatie, Sport en Bewegen van Revalidatie Friesland een donatie van 500 euro.“ BaanPlus en Revalidatie Friesland staan beide voor het in beweging brengen van mensen, om hen zo weer perspectief te bieden”, aldus trajectbegeleider Regine Pijning. Een team van professionele

coaches en arbeidsdeskundigen van BaanPlus biedt maatwerktrajecten voor arbeidstoeleiding, werkhervatting, werkbehoud en loopbaanontwikkeling. Een aantal cliënten van BaanPlus revalideerde bij Revalidatie Friesland en momenteel hebben twee klanten van BaanPlus een betaalde baan binnen Revalidatie Friesland. BaanPlus verzorgde niet alleen de bemiddeling, maar biedt ook structurele begeleiding.


Dump Sixtyseven 20% korting!!

op diverse jassen

Kleding Schoenen Outdoor Messen Bivakzakken Airsoft Beveiliging Biker Dump Led-lenser Gerber Boogsport Legerverf Voertonnen Regenvaten

Houten kisten v.a. â‚Ź 37,50 Gerbermessen 10% korting Ledlenser v.a. â‚Ź 16,99

Gorredijksterweg 67 8411KC Jubbega 0516-461525

Nu ook op facebook.

www.dump67.nl


Sa!

27 januari 2016

15

www.sa24.nl

Alternatieve aanpak Kunsthuis LOOF is succes

Kort, krachtig en prachtig In tijden waarin andere galeries hun deuren moeten sluiten of een zieltogend bestaan leiden, weten kunstenaars en kopers Kunsthuis LOOF makkelijk te vinden. “We varen stronteigenwijs onze eigen koers.” JUBBEGA Jezelf oppakken en er

opnieuw voor gaan. Age Hartsuiker timmert, koud anderhalf jaar na zijn voortijdig afscheid van de politiek, alweer spraakmakend aan de weg. Ditmaal in zijn eigenlijke wereld: de beeldende kunst. Nog maar amper een half jaar na de opening trekt LOOF kunstenaars uit binnen- en buitenland aan en verheugt het kunsthuis zich in de groeiende aandacht van verzamelaars. Beurzen als de KunstRAI, de Rotterdam Contempory Art Fair en Art The Hague bellen met de vraag of LOOF interesse heeft in een van hun stands, ze willen het kunsthuis uit Jubbega er graag bij hebben. Hoe krijg je dat voor elkaar in no-time vanuit de schuur van de voormalige melkfabriek? “Door stronteigenwijs onze eigen koers te varen”, zegt Hartsuiker aan de lange tafel tussen de schilderijen van de Brabantse schilder Janus Metsaars die de ko-

mende weken in LOOF te zien zijn. “En we doen het als familiebedrijfje.” Tijdens zijn eigen schildersbestaan exposeerde Hartsuiker niet in de minste galeries, maar een jaar of tien geleden gaf hij er gedesillusioneerd de brui aan. “Ik had het helemaal gehad met de kunsthandel, zo’n galeriehouder zat slechts achter een bureau te wachten op klanten. En al verkocht je goed, aan het eind van het jaar hield je er nauwelijks iets aan over.” De familie Hartsuiker doet het anders. Echtgenote Yolanda let op de centen, dochter Annemee verzorgt de publiciteit en de vormgeving en Age zelf selecteert in samenspraak met de andere twee de kunstkeuze. Kwaliteit staat daarbij voorop, daar heeft hij na dertig jaar kunstenaarschap wel oog voor. Maar LOOF wil ook prikkelen, niet te voorzichtig zijn. “Ik ben dus de risicodragende

Age en Yolanda Hartsuiker. FOTO: SIETSE DE BOER

factor van ons onderneminkje.” Want zo opereert LOOF, maakt Hartsuiker duidelijk. Zonder voorwaarden vooraf zet het familiebedrijf zich in voor de kunstenaars. Loopt een expositie niet als gedacht, dan heeft ook LOOF geen inkomsten. “We doen het eerlijk. En dat houdt in dat we nieuwe wegen moeten bewandelen en gewoon moeten bikkelen.”

Online-kaarten Oerrock uitverkocht De line-up van Oerrock 2016 is bij de fans zo goed gevallen dat er, sinds de bekendmaking vorige week, een ware run is ontstaan op de speciale presale-kaarten. Alle 5.000 beschikbare kaarten zijn nagenoeg verkocht. De

URETERP

organisatie houdt 1.500 kaarten over die te koop zijn op de avond van de finale van de Oerrock play-offs op 26 maart in De Wier. Het festival heeft in totaliteit plaats voor 7.500 bezoekers. De laatste duizend kaarten zijn bestemd voor

sponsoren en speciale acties. De organisatie waarschuwt voor andere websites, zoals budgettickets.nl, die neptickets voor Oerrock aanbieden. www.oerrock.nl

‘HET MOET ONSZELF RAKEN. DAN GAAN WE ERVOOR’

Tijdens zijn wethouderschap in Heerenveen maakte Hartsuiker al veelvuldig gebruik van de sociale media en nu zet hij Facebook, Twitter en Instagram in om aansluiting te zoeken bij een jongere garde kunstliefhebbers. Via het net komt Hartsuiker ook werk op het spoor waarmee het kunsthuis graag voor de dag wil komen. “Voorop staat: het moet onszelf raken. Vervolgens

gaan we ervoor.” Zo kwam hij onder andere in contact met de Australische schilderes Terri Brooks, die zich gecharmeerd toonde van de directe aanpak van de Hartsuikers. “Het maakt niet meer uit waar je zit, maar wat je te bieden hebt. Tussen haar exposities in Milaan en Londen in maakte Terri een plaatsje vrij voor ons. Ze heeft hier nog een paar dagen gelogeerd.” De tentoonstellingen duren hooguit drie weken. “Kort, krachtig en prachtig is het devies. Dat betekent aanpoten, maar zo hou je de reuring en urgentie erin. Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze wat missen als ze niet op tijd bij LOOF langskomen.” www.kunsthuisloof.nl

Gitta vindt het tijd voor een een nieuwe voorstelling LIPPENHUIZEN “Kijk, dit is Blootpad. Eigenlijk een soort knuffel. En dit zijn Koning Olifant en Tortwaas, de wijze schildpad.” De fabeldieren acteerden zondag voor het laatst bij Gitta Lichthart in Poppentheater Anansi. “Tijd om te gaan. Kijk maar, Koning Olifant begint al een beetje te roesten.”

Meespelen

Jarenlang trok Lichthart met de meespeelvoorstelling ‘Ik ben zo bloot’ langs basisscholen. In het kader van taalbevordering en boekpromotie. “Maar eigenlijk gaat het ook om omgaan en rekening houden met elkaar om zo oplossingen voor problemen te vinden. En meespelen in een voorstelling is natuurlijk ook gewoon leuk.” De voorstelling met Blootpad in de hoofdrol is de derde van de vijf schoolvoorstellingen waarvan Gitta afscheid neemt. “Op den duur draag ik de an-

Gitta LIchthart tijdens de afscheidsvoorstelling van Blootpad.

dere twee ook over. Ik ben 65 en heb tijd nodig om een mooie nieuwe voorstelling te maken.” Het idee is er al: een boek van de Noorse schrijver-muzikant Marvin Halleraker. Het wordt een voorstelling voor een breed publiek.

Al veertig jaar is ze poppenspeelster. In de traditionele poppenkast, tafelpoppenspel, meespeelvoorstellingen, wandelende poppenkast en poppenspel op locatie. “Ik doe alles zelf: poppen maken, verhalen bewerken, decoront-

werp, opbouwen en afbreken. En vooral dat laatste is fysiek heel erg zwaar. Dat wil ik niet meer zo vaak.” Wat blijft zijn de maandelijkse voorstellingen in haar eigen knusse poppentheater en de vertel- en poppenvoorstellingen op locatie. Sinds een paar jaar verdiept Gitta Lichthart zich ook in het schimmenspel. In bijeenkomsten met collega’s is het Droomtheatertje geboren. “Mooie verhalen van kinderen, maar ook van oudere mensen kunnen hierin tot leven komen.” En zoals gebruikelijk is er bij de voorstellingen livemuziek, vaak van haar partner Jan Ament.

Blootpad

Terug naar Blootpad. “Kijk, hier is ‘ie. Eigenlijk een soort knuffel, die Blootpad.” Ze neemt Tortwaas op de hand en steekt een stok in de kop van de olifant. “Want de olifant is een stokpop en Tortwaas een bek-

pop.” Dan vraagt Koning Olifant bulderend aan Blootpad: “Waarom ben jij niet op mijn verjaardagsfeest?” Het bibberend antwoord: “Omdat ik zo bloot ben.” De clou van de voorstelling is dat de kinderen zich inleven in het verhaal en de personages. Ze mogen meedoen en bedenken dan samen met de poppenspeelster een happy end: Blootpad krijgt van de koning een echt schild, waardoor hij als schildpad verder kan leven en geen feestje meer overslaat.

In de lift

De belangstelling voor poppenspel zit weer in de lift. Sinds een jaar is er weer een opleiding voor poppenspelers. En ook in het theater keert het terug als volwaardige voorstelling. “Op tv is het nog niet veel, al zijn Bert en Ernie natuurlijk wel een prachtig voorbeeld van poppenspel. poppentheateranansi.nl


• Preventie • Gebitsreiniging • Tandvleesbehandeling • Behandeling tegen slechte adem Afspraak mogelijk op korte termijn, zonder verwijzing van de tandarts De behandelingen worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering Hoofdstraat 79a • 8401 BX Gorredijk • (0513) 76 90 58 info@praktijknijland.nl • www.praktijknijland.nl


Sa!

27 januari 2016

Akke van der Kooi

AGENDA

BEETSTERZWAAG Op 1 februari 20.00 uur verzorgt dr. Akke van der

Kooi in De Buorskip een lezing met als titel ‘Theologie van de Geest in de 20e eeuw’ naar dr. Oepke Noordmans. www.olterterperkring.nl

VRIJ 29 JAN 19:30 UUR | BOORNBERGUM Ladies Night ‘t Bynt

Lezing Nico de Haan

GORREDIJK Als het gaat om het beschermen van vogels heeft Nico de Haan een bekende naam. Van 1974 tot 2004 was hij werkzaam bij Vogelbescherming Nederland. Hij is ook te horen en te zien bij Vroege Vogels en de serie Baardmannetjes, waarin hij vergezeld door Hans Dorrestijn met zijn droge humor, tal van natuurgebieden in Nederland bezoekt. Op 4 februari (20.00 uur) verzorgt Nico de Haan op uitnodiging van natuurvereniging Geaflecht in De Skâns een lezing over roofvogels en uilen. Een lezing met inhoud en humor. Entree: 3 euro.

ZA 30 JAN 18:00 UUR | OLDEBERKOOP Kraayenhof en Dobal Le Brocope 20:00 UUR | JUBBEGA Kiezzige Kronkels De Alde Slûs

Kraayenhof en Pablo Dobal

Met hun nieuwe programma Hotel Victoria komen Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal op zaterdag 30 januari (18.00 uur) naar café Le Brocope. Het programma draagt dezelfde titel als de begin dit jaar verschenen nieuwe cd van het duo. De titel verwijst naar een tango uit 1906 van pianist Feliciano Latasa, die hem vernoemde naar het fameuze Gran Hotel Victoria te Buenos Aires. Dit roemruchte hotel was de ontmoetingsplaats van vele musici en artiesten die hun fortuin zochten in de grote metropool, aan de vooravond van de grote tangorage die tenslotte de wereld zou betoveren. Het hotel is het baken in de zee van de reizende muzikant. Kraayenhof en Dobal leven soms ook ‘uit de koffer’, reizend van hotel naar hotel. Een muzikantenleven is een mooi, gek leven, dat van een ‘loco lindo’. Entree: 39,50 euro inclusief diner. Kaarten bestellen via maraeijsbouts@gmail. com of 06-4621 6952. www.lebrocope.nl  www.carelkraayenhof.nl

20:00 UUR | WIJNJEWOUDE It Jubileum De Swingel

OLDEBERKOOP

Tous les oiseaux d’Europe

De Groningse vocalgroup Tous les oiseaux d’Europe telt twintig zangers en zangeressen die onder leiding van Hans Kaldeway al jaren aan de weg timmeren. Met een combinatie van eigenzinnig repertoire, geraffineerde arrangementen en verrassende instrumenten. Naast hits als ‘Royals, ‘Take me to church’ en ‘Haus am See’ zingen ze ook minder bekend werk van bijvoorbeeld Fatboy Slim, Stevie Wonder en Prince. Ze willen met hun muziek de luisteraar overrompelen en kippenvel bezorgen. In een landelijke korencompetitie voor lichte muziek behaalde Tous les oiseaux d’Europe in oktober vorig jaar de tweede plek in de eerste klasse Grote Vocal Groups. Zondag 31 januari (15.00 uur) treedt de groep op in de Witte Kerk. Entree: 10 euro; t /m 12 jaar 2 euro. www.wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Première Fljimsk

GORREDIJK Zaterdag 30 januari (20.30 uur) beleeft De Skâns de première van Fljimsk, een verrassend Fries programma van Piter Wilkens, Griet Wiersma en Minze Dijksma. Vol humor, prettig afgewisseld met zang en magie. Vijftien jaar lang gingen Griet en Minze op stap met Teake van der Meer. Een periode waarin de komische talenten van Griet ontdekt en verder ontwikkeld werden. Ze promoveerde van aangeefster tot comédienne. Met de voorstelling ‘Jubileumrevue 50 jaar Teake’, nam Van der Meer afscheid van de grote shows. De typische Friese humor mag niet verloren gaan, dus maken Griet en Minze een doorstart met Piter Wilkens. Griet en Piter ontmoeten elkaar regelmatig. Piter vond het wel weer eens tijd voor een leuke nieuwe uitdaging. En omdat de Friese singer-songwriter altijd veel humor in zijn optredens verwerkt en ook de nodige ervaring in theaterproducties heeft, waren ze het snel eens. Samen heeft dit trio nu een sfeervol, afwisselend programma gemaakt met een leuke mix van humor, zang, magie en sketches. Entree: 17,50 euro. www.skans.nl

Lêste ‘Jubileum’

WYNJEWÂLD Yn desimber 2012 namen Jan Arendz en Marijke Geertsma nei 38 jier ôfskied fan Tryater. Se giene lykwols troch mei it spyljen fan toaniel en dêrom stiene se dus yn 2014 fjirtich jier op de planken. Om dit te fieren spilen se de ôfrûne jierren in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren sechtichjierrich jubileum, yn 2034. De man wol it unike jubileum fiere, de frou hat der gjin nocht mear oan. Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy’t Jan en Marijkse spile ha en dy’t harren in skat oan ferhalen oplevere ha. Tagelyk ha dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteurwêzen dat ek hân hat. Se binne net allinne kollega’s, mar ek en foaral man en frou. En net te ferjitten heit en mem fan twa bern. Sa is ‘It Jubileum’ in kronyk wurden, net allinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. Jan en Marijke spylje ‘It Jubileum’ op 30 jannewaris (20.00 oere) foar de allerlêste kear yn De Swingel yn Wynjewâld. Kaarten fia pdekroon@wxs.nl of 06-1299 6778.

Winterconcert Het Cantoor

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

17

www.sa24.nl

BEETSTERZWAAG Het winterconcert van vocaal ensemble ‘Het Cantoor’, op zondag 31 januari (15.00 uur) in de Dorpskerk, heeft als speciale gast Annette Scholten op cello en lame sonore (zingende zaag). Het concert kent een prachtig programma met liefst vier wereldpremières: nieuw werk van Bernard van Beurden en Tjalling Wijnstra, de dirigent van het koor. Voorverkoop kaarten via r.veldhuizen11@chello.nl; Entree: 10 euro.

De Turf Live

Op zaterdag 30 januari (21.30 uur) verzorgt de acoustic folk-rockformatie The Volney een avond livemuziek in Café De Turf. Met nummers van onder andere The Pogues, Mumford and Sons en The Lumineers. De tweemansformatie The Volney onderscheidt zich door een folkachtige sound met uitstapjes naar blues en pop. De band maakt gebruik van een keur aan instrumenten zoals gitaar, banjo en mandoline. ‘Volney’ is oud-Germaans voor ‘the spirit of folk’ en dat hoopt de band ook op de zaal over te brengen. Entree: gratis.

JUBBEGA

20:15 UUR | BEETSTERZWAAG Birds & Brass Sporthal Revalidatie Fryslân, 20:30 UUR | GORREDIJK Fljimsk De Skâns 21:30 UUR | JUBBEGA De Turf Live The Volney De Turf

ZO 31 JAN 13:00 UUR | LANGEZWAAG Open Atelier Atelier Hanneke Vleugel, 15:00 UUR | HEMRIK Tous les Oiseaux d’Europe Witte Kerk 15:00 UUR | BEETSTERZWAAG Winterconcert Het Cantoor Dorpskerk

MA 1 FEB 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Olterterper Kring De Buorskip


Sa!

27 januari 2016

19

www.sa24.nl

Oud-directeur krijgt alsnog ontslagvergoeding

Bijzonder faillissement Een curator maakt het niet vaak mee. Aan het eind van een faillissement de boeken sluiten en bijna alle schuldeisers kunnen betalen. En toch is dat het eindresultaat van het faillissement van Stichting De Skâns. Een bijzonder verhaal.

TEKST: AREND WANINGE

FOTO: SIETSE DE BOER

De aanloop

Het loopt medio 2012 al langere tijd niet lekker bij De Skâns in Gorredijk. Het stichtingsbestuur voert persoonlijke gesprekken met alle medewerkers en de horeca-exploitant. De pijlen richten zich op directeur Kor Konstapel. Het bestuur wil dan ook graag afscheid nemen van de directeur, maar geld om hem na een dienstverband van 25 jaar te ontslaan is er niet. Ook een zorgvuldig opgebouwd dossier over zijn (dis)functioneren ontbreekt. Dus besluiten beide partijen na pittige onderhandelingen tot een unieke constructie. Konstapel levert zijn directeurstaken in, maar blijft voor de helft van de week in dienst bij De Skâns. Een pre-vutuitkering zorgt voor de aanvulling. Het lijkt mooi, maar het werkt niet. De samenwerking met interim-directeur Pepijn Kuyper loopt stroef. Volgens de ouddirecteur komt het bestuur terug op gemaakte afspraken. In december 2012 barst de bom. Het bestuur stelt Konstapel op non-actief en de toegang tot De Skâns wordt hem ontzegd. De ouddirecteur zit noodgedwongen thuis.

Het vervolg

Konstapel staat voor een keuze. Hij kan zich erbij neerleggen en in dienst van De Skâns blijven. Zonder te werken, maar met salaris. De afgesproken constructie loopt tenslotte door tot zijn pensionering in oktober 2016. Maar het zint de oud-directeur niet. Op een gegeven moment is hij het beu dat het bestuur in zijn ogen voortdurend terugkomt op gemaakte afspraken en zich een slechte werkgever toont. Konstapel eist zijn recht op werk op. Bestuur en oud-directeur ontmoeten elkaar vervolgens in de rechtszaal. De rechter stuurt beide partijen een paar keer de gang op om er onderling uit te komen. Tevergeefs. En dus neemt de rechter een beslissing. Hij kent Konstapel een ontslagvergoeding toe van 120.000 euro. Daarmee is het probleem niet opgelost. Het bestuur van De Skâns kan deze vergoeding niet betalen en stapt naar het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Het college van B en W geeft niet thuis en bestuur en Konstapel komen niet tot een betalingsregeling, ook niet in de rechtszaal. Konstapel moet naar eigen zeggen steeds met voorstellen komen, die het bestuur dan meestal direct afschiet. In zijn ogen heeft het bestuur maar één strategie: Konstapel moet weg en het mag niets kosten. In overleg met zijn advocaat schakelt Konstapel daarom de deurwaarder in. Het stichtingsbestuur handelt dan snel en vraagt op 19 november 2013 het faillissement aan. Dat betekent dat Konstapel zijn geld niet krijgt. Hij is ineens wel de grootste schuldeiser van een failliete stichting.

De wending

Konstapel is ervan overtuigd dat het bankroet is aangevraagd om hem een

hak te zetten. Maar hoe anders pakt het uit. Het gemeentebestuur vraagt curator Van Rongen om De Skâns tot 1 april 2014 open te houden. Intussen wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe organisatievorm. Voor het tijdelijke management ontvangt de curator van de gemeente 15.000 euro. Bovendien neemt de gemeente voor 45.270 euro de boedel over, een eis van de curator. De failliete Skâns draait onder het bewind van de curator door in de meest drukke en dus voor de exploitatie aantrekkelijke periode van het jaar. Op 1 april staat er onder de streep dan ook een winst van 65.235,40 euro. Geld dat, net als het geld van de inboedelovername, direct in de failliete boedel verdwijnt. En dus indirect naar grootste schuldeiser Konstapel gaat. De curator neemt ruim de tijd voor de afronding van het faillissement. Op 18 december 2015 publiceert hij het concept financieel eindverslag. Veruit de meeste schuldeisers (Konstapel, fiscus en UWV) krijgen hun hele vordering uitbetaald. Alleen een aantal kleinere schuldeisers, samen goed voor ruim 5.000 euro, moet het met 87% van hun eis doen. Voor een faillissement nog een hoog percentage. Er is dus voldoende geld voorhanden. Zelfs na aftrek van de ruim 56.000 euro die de curator als salaris voor zichzelf rekent.

Terugkijken

Het faillissement van De Skâns had veel voeten in de aarde. Veel onzekerheid voor zowel medewerkers, horeca-exploitant als oud-directeur en een stevige kras op het blazoen van het sociaal-cultureel centrum. Het kostte de gemeente Opsterland circa 60.000 euro en de curator streek 56.000 euro op. Had dit met een beetje meer geven en nemen van de Stichting en Konstapel niet voorkomen kunnen worden? Volgens Wytze Kooi, voorzitter van het stichtingsbestuur dat het faillissement aanvroeg, is het achteraf makkelijk praten. “Vergeet niet dat, toen de onderhandelingen over een ontslagregeling begonnen, er een eis lag van meer dan 250.000 euro. Daar kwamen we niet uit. Cruciaal is de brief van Konstapels advocaat waarin hij het recht op werk opeist. Wij wilden van hem af en als je eenmaal voor de rechter staat is de sfeer verpest. Toen Konstapel vervolgens zijn ontslagvergoeding ineens opeiste, konden wij niet anders dan het faillissement aanvragen. Hij had ook gewoon in dienst kunnen blijven zonder te werken. Dan was het faillissement er niet gekomen. Dat De Skâns nu goed draait is mede te danken aan de maatregelen die ons bestuur al in gang heeft gezet.” De nu 64-jarige Kor Konstapel woont in Joure. Achteraf spijt van de beslis-

sing om zijn geld op te eisen heeft hij niet. “Ik had er geen enkel vertrouwen meer in dat we tot een afspraak zouden komen. Misschien was het naïef om te denken dat de dreiging van een faillissement niet reëel was en had ik te veel vertrouwen in de verantwoordelijkheden van een goede werkgever.” Met de aanstaande uitbetaling van de volledige ontslagvergoeding, twee en een half jaar na de toekenning, komt er voor Konstapel een einde aan een meer dan vervelende tijd. Hij heeft zijn leven in het culturele circuit inmiddels weer opgepakt en vervult organisatorische en bestuurlijke functies bij het Posthuis Theater in Heerenveen, Filmhuis in Joure en Museum Joure. Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland stelt ook achteraf dat de gemeente niet anders kon handelen dan nu gedaan is. “Het conflict was een kwestie tussen Konstapel en de Stichting. Daar stond de gemeente buiten. De investeringen om De Skâns door te laten draaien kwamen uit het reguliere Skânsbudget. En de inventaris is nog steeds ons eigendom. Daar betaalt De Skâns huur over. De Skâns kon ondanks alles open blijven en draait nu beter dan ooit. Met dank aan de huidige directeur Harry Koning en zijn mensen. Het faillissement heeft uiteindelijk wel de mogelijkheden gegeven om opnieuw te beginnen.”


Slimmer en gemakkelijker werken door een webapplicatie op maat Loopt u al een tijdje met het idee dat uw manier van werken slimmer en productiever kan, maar u weet niet precies hoe? Heeft u het gevoel dat uw bedrijfsprocessen beter gestroomlijnd kunnen worden? Kost uw data-beheer u teveel tijd en heeft u onvoldoende overzicht doordat u moet werken met allerlei softwarepakketten die niet of nauwelijks ge誰ntegreerd zijn? Een webapplicatie op maat is dan het antwoord. Een webapplicatie maakt uw werk gemakkelijker en biedt nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering. Wat uw wens ook is, Vontis zet het om in een gebruikersvriendelijk product waarmee u direct aan de slag kunt.

085 401 57 92

kijk ook op https://vont.is/sa24


Sa!

27 januari 2016

21

www.sa24.nl

Birds & Brass Brengt negen muziekverenigingen samen

Experimentele verbroedering Opsterlandse muziek

De sportzaal van De Bining in Hemrik zat zaterdagochtend bijna helemaal vol. Ruim 250 muzikanten van negen Opsterlandse muziekverenigingen repeteerden voor het eerst samen voor Birds & Brass, een uniek muziekconcert. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Op het oog is het al één megaorkest. Zo moet het uiteindelijk ook klinken. Daar is de gezamenlijke repetitie voor bedoeld. “Ik fyn it no al moai”, roept componist Sytze Pruiksma binnen een uur. Hij geeft volop aanwijzingen over ritme en snelheid. En hij geniet met volle teugen. Dit is zijn project. In 2007 begonnen, in Mauritanië. Geëmotioneerd vertelt hij de muzikanten het verhaal achter zijn compositie ‘Reade Skries’ dat op de standaards van de circa 250 muzikanten staat. “Ik wie mei Theunis Piersma oan it fûgels tellen. Der wie ien reade skries by en dy wie útput. Hy woe net mear drinke, wat se ek probearren. Ik spile in lyts stikje muzyk en doe kaam ynienen it kopke omheech. Dat hat my bot rekke. Dat tema ha ik ûtwurke ta ‘Reade Skries’.”

HEMRIK

Experimenteren

Het zijn roerige tijden voor de muziekverenigingen. De gemeente Opster-

land pleegde de afgelopen jaren een serieuze aanval op de subsidies. Hoewel ze er niet blij mee was, gaf dit de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM) ook net dat extra zetje in een al langer durend proces. “Wy moatte mear gearwurkje om de jeugd oan te sprekken. Dat kin ûnder oare troch dúdlik te meitsjen dat blaasmuzyk mear is as hoempa”, vat bestuurslid Meinze Poelstra het krachtig samen. De FOM ging daarom op zoek naar een mooie uitdaging. Die vond ze uiteindelijk in ‘Kening fan ‘e Greide’, een project van componist Sytze Pruiksma (zie kader). “Hiel oare muzyk. Dat seagen wy wol sitten”, vertelt voorzitter Siepy Hoekstra. En dus repeteren de negen bij de FOM aangesloten verenigingen al enige tijd op twee stukken experimentele muziek. Poelstra: “It is in klankfoarstelling dy’t himsels ûntwikkelje moat. In groeiproses. Hiel spannend. Guon mu-

zikanten fine it mar frjemd. Oaren litte har meinimme. De muzikant moat no út syn comfortzone komme.” Na twee gezamenlijke repetities is zaterdag het voorlopig hoogtepunt wanneer de honderden muzikanten bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag het bijzondere Birds & Brass-concert geven. Ieder korps speelt een zelfgekozen compositie die past in een ‘Ode aan

Birds & Brass

Tijdens Birds & Brass op zaterdag 30 januari (20.15 uur) spelen negen Opsterlandse HaFaBra-orkesten in de sporthal van Revalidatie Friesland werken rond de thema’s landschap en vogels. In het tweede deel voeren ze samen de compositie ‘Reade Skries’ uit van Sytze Pruiksma en het experimentele ‘In C’ van Terry Riley. Entree: 10 euro. www.birdsnbrass.nl het Landschap’ en samen vertolken ze twee minimalistische werken, waaronder de wereldpremière van ‘Reade Skries’. Poelstra: “Ast dy meinimme litst, hearst echt skriezen op de hikkepeal. De noaten binne net muoilik, mar do moatst dyn hiele siel en sillichheid deryn lizze om de oandacht derby te hâlden.” Birds & Brass zet de fanfaremuziek eens in een heel ander daglicht. Tijdens het concert wordt de muziek ondersteund door vogelgeluiden, maar ook door lichteffecten en filmpjes. Wieta Poelstra: “Teater is it prikkeljen fan sintugen. Dat is wat de jeugd ek wol.

Dêr binne se alle dagen op sosjale media mei dwaande.”

Opleiding jeugd

Het project is voor de FOM een stap in een proces richting toekomst. De muziekfederatie zoekt naar manieren om de muziekverenigingen ook in de toekomst overeind te houden. Dat staat en valt bij de opleiding van jeugdige muzikanten. Samenwerking met kunstencentra komt volgens de bestuursleden om diverse redenen niet echt van de grond. Leerlingen krijgen op de basisscholen een muzikale basis via het veelgeroemde IMV-onderwijs. Siepy Hoekstra constateert dat er daarna een gat valt. “Der is gjin oansluting mei de korpsen. Wy wolle sa graach ta nei in trochgeande learlijn.” Volgens Meinze Poelstra liggen er volop kansen. Dankzij het doorlopende lesrooster zijn veel basisschoolleerlingen ’s middags al om half drie vrij van school. “De wereld leit dan iepen. Genôch mooglikheden foar in pear oerkes muzyk yn de wike. Muzyk kin hiel bot fan wearde wêze foar de sosjaal-emosjonele ûntwikkeling fan bern. At jo der mar foar iepen steane.” Hoekstra vindt het prachtig dat alle negen FOM-leden nu eens samen op een podium staan. “Dat is unyk. Earder wiene it folle faker eilântsjes. Lit dit it begjin wêze fan mear gearwurking yn it oplieden fan muzikanten. Dêr ha wy allegear wat oan. Der sit wer muzyk yn.”

Kening fan ‘e Greide

Sytze Pruiksma, het brein achter Birds & Brass.

Birds & Brass vormt de opmaat naar een nog omvangrijker muziekproject: Kening fan ‘e Greide. Een locatievoorstelling in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, waarbij de wereld van harmonie, fanfare en brassband massaal van zich laat horen. Pruiksma kreeg de inspiratie voor dit project tijdens voorstellingen die hij de afgelopen jaren deed met trekvogelecoloog Theunis Piersma rond de grutto. Pruiksma wil zijn bezorgdheid over de verschraling van het Friese weidevogellandschap uitdrukken in een muzikaal statement. Dat doet hij het liefst met zoveel mogelijk muzikanten, omdat daarmee in zijn ogen de haarvaten van het Friese landschap worden geraakt. Het eindresultaat moet een XL-concert met zo’n 2.000 muzikanten zijn. De Opsterlandse muziekverenigingen hebben de primeur. Het is de bedoeling dat ze het concert op zaterdag 2 juli herhalen tijdens het Kunstweekend in Beetsterzwaag en daarmee de fakkel doorgeven aan andere muziekfederaties in de provincie.


Sa!

27 januari 2016

23

www.sa24.nl

Overzicht eerste competitiehelft

Korfballers halverwege zaalseizoen De korfbalcompetitie is net over de helft; voor LDODK/AH Gorredijk in de Korfbal League bijna. De resultaten van de clubs in het verspreidingsgebied van Sa! zijn wisselend. We maakten een rondje langs de sporthallen voor een update. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

TWEEDE KLASSE B

DERDE KLASSE B

UDIROS

Lintjo

Jelmer de Gries hield geen bijzonder goed gevoel over aan de eerste seizoenshelft van UDIROS. “We zijn net over de helft van de competitie, maar eigenlijk zit voor ons het zaalseizoen er al op”, beseft de aanvoerder. De kopposities zijn uit zicht, degradatie dreigt alleen nog op papier. “We spelen nergens meer om en dat is zonde.” De club uit Nieuwehorne nam de puntloze slechte prestaties van het veld mee de zaal in. “We dachten die zorgen achter

KORFBAL LEAGUE

LDODK/ AH GORREDIJK

Na vier speelronden en drie zeges leek LDODK/AH Gorredijk de verrassing van de Korfbal League te gaan worden. Toen volgden echter vier nederlagen op rij, waarvan twee in eigen hal tegen lager ingeschaalde teams. Ineens is LDODK weer een gewone middenmoter op het hoogste niveau. “De realiteit is dat we voorlopig even niet meer naar boven hoeven te kijken”, is aanvoerder André Zwart realistisch. “We hebben steeds tegen elkaar gezegd dat het ook zomaar anders kan zijn. Dat blijkt nu wel. Maar dat geldt dus ook andersom: maken we nu een goede serie, dan staan we er ineens weer heel anders voor.” De dip is volgens Zwart mede te wijten aan pijntjes bij meer dan de helft van het eerste team. Zo heeft international Erwin Zwart al langer last van een enkelblessure en André zelf speelt al tijden met een onwillige achillespees. Zondag wacht LDODK het belangrijke thuisduel met promovendus AW.DTV uit Amsterdam. “Ik ben niet bang dat we in het degradatiegevecht terechtkomen, maar dan moet je wel op de belangrijke momenten je punten pakken. Dat moment is nu.”

EERSTE KLASSE B

Oerterp/VKC

Wie naar de zesde plaats van Oerterp kijkt, denkt misschien dat de ploeg zich zorgen moet maken over lijfsbehoud. “Maar dat doen we zelf niet”, benadrukt trainer Rob Verra. “Dit is gewoon een heel zware Eerste Klasse. Voor de start van de competitie heb ik met het bestuur de doelstelling afgesproken om in de top-4 te eindigen. Maar toen kenden we de indeling nog niet.” Verra rekent erop dat Oerterp nog wel een paar plaatsjes kan stijgen. “Zes van de acht teams zijn erg aan elkaar gewaagd.” De trainer weet dat de Ureterpers er beter voor hadden kunnen

staan. “Tegen CSL en Ritola stonden we vijf of zes doelpunten voor, maar lieten we het alsnog liggen. Dat zijn dure missers, want met die vier punten erbij doen we mee om de titel.” Verder is Verra zeer tevreden. “Het afgelopen seizoen zijn we al attractiever gaan spelen. Ik vind dat we heel snel naar het eerste schot moeten gaan, al na twee of drie passes in het aanvalsvak.” Oerterp speelt de wedstrijden niet met een schotklok, maar korfbalt dus wel zodanig. “Waarbij we het geluk hebben dat dit een klasse is met teams die ook lekker willen spelen, zonder al te veel tactisch gedoe. We spelen iedere week een leuke pot.”

TWEEDE KLASSE A

Wordt Kwiek

Wordt Kwiek draait keurig mee in de subtop van de Tweede Klasse. “Dit niveau vinden we prima”, vertelt aanvoerder Feiko Mulder. “We accepteren dat we verliezen van Wez Hândich/DOW, de terechte koploper. Maar van alle andere teams hoeven we niet te verliezen.” Meer dan handhaven staat er niet op het wensenlijstje van de Jubbegasters. “Wij trainen maar één keer per week en zelfs dan zijn we zelden compleet. Dat is soms balen, maar we beleven het inmiddels als breedtesport. Wij functioneren eigenlijk als een soort midweekteam in de standaardklasse.” WK heeft een ploeg vol routine. Spelers met Overgangsklasse-ervaring, een enkeling speelde zelfs nog hoger. “Zo korfballen we ook. Als een tegenstander ons ook maar een beetje laat schieten, zijn we heel gevaarlijk.” Alleen draven de spelers zich niet meer het vuur uit de sloffen. Het zou zomaar kunnen zijn dat WK volgend seizoen niet meer present is in de standaardklasse. “Er is nog altijd geen opvolging”, zegt Mulder met pijn in het hart. “Dat gaat ook niet gebeuren. We hebben het er niet veel over trouwens, over een mogelijk einde. We schuiven het wat voor ons uit. Maar zonde is het natuurlijk wel.”

‘WE SPELEN NERGENS MEER OM EN DAT IS ZONDE’ ons te hebben gelaten, maar dat bleek helaas toch niet zo.” Er waren direct verliespartijen tegen titelfavorieten Waterpoort (Sneek), TDK (Deinum) en middenmoter Noordenveld (Roden). Allemaal met miniem verschil. “Toen zijn we gaan zitten, samen met trainer Kerst Haanstra. De irritaties zijn uitgesproken en dat hielp.” UDIROS won de resterende wedstrijden in de heenronde met duidelijke cijfers, maar na weer een zure nederlaag tegen TDK is de (theoretische) hoop op de titel echt vervlogen. “Nu moeten we maar gaan werken aan het kweken van vertrouwen en een goed gevoel om er op het veld toch nog wat van te kunnen maken.”

Yme Wagenaar, aanvoerder van het Oldeberkoper Lintjo, vindt het wel mooi dat hij en zijn ploeggenoten er dit seizoen veel harder aan moeten trekken. “In de vierde klasse speel je veel wedstrijden waarvan je van tevoren al weet dat je gaat winnen, alleen nog niet met hoeveel verschil. In de derde klasse moet je ook gewoon tegen de nummer laatst vol aan de bak om punten binnen te halen.” Na de eerste paar speelrondes was Lintjo overigens zelf hekkensluiter, maar nadat de directe concurrenten MN&W en DTS werden verslagen, schurken Wagenaar en co inmiddels tegen de middenmoot aan. “Tegen de teams die boven ons staan, kunnen we vaak heel lang mee, maar uiteindelijk zijn zij toch net nog even verder.” Zich zorgen maken over degradatie doet Wagenaar niet. “We speelden eerder op dit niveau en vlogen er dan direct weer uit. Kansloos ook. Nu draaien we mooi mee en hoeven we, als we tegen DTS en MN&W winnen, niet in de problemen te komen.” Van daaruit hoopt Lintjo te kunnen bouwen aan een stukje stabiliteit. “Eerst handhaven en dan volgend jaar misschien een echte stap zetten naar de middenmoot. We hebben een redelijk jong team, dat nog kan groeien. In belangrijke fases in een wedstrijd missen we nog wel eens iemand die even voor rust zorgt.”


2e

1+1

HALVE PRIJS

GRATIS

3.70

4.00 AH Malse rundertartaar

Schaal 2,3 of 4 stuks. Combineren mogelijk. Bijv. schaal 2 stuks. 2 schalen.

3.00

AH Iets kruimige aardappelen 1 en 3 kilo.

Combineren mogelijk. Bijv. 1 kilo. 2 zakken.

1.85

14.99

9.99

Heineken pils

Krat 24 flesjes a 0.3 liter Max 6 kratten per klant

AH Hand sinaasappelen Net 2 kilo. Actieprijs per kilo 1.00

2.79

1.99

Campina vla literpakken Alle varianten. Per pak.

2

Alle varianten. Combineren mogelijk. 2 flessen a 0,75 liter

9.98

6.99

KORTING

ALLE Welmoed

Zuid Afrika. Fles 0,75 liter

25%

Bijv. ribkarbonade 2 stuks. Per 250 gram. Actieprijs per kilo 4.87

1.62

1.22

5.79

3.99

Page kussenzacht of original toiletpapier Pak 16 of 24 rollen

7.00

8.29

5.99

AH Zalmfilet 295 gram

Per schaal. Actieprijs per kilo 17.80

25%

KORTING

ALLE AH Karbonades

1.00 25%

STUKS

Lindeman’s South Africa

1.86

2

KORTING

ALLE AH Liefde en passiebroden

Vers uit onze oven. Bijv. Spelt. Per heel brood.

2.59

1.94

5.25 STUKS

Douwe Egberts Aroma Rood snelfiltermaling en bonen 500 gram. Combineren mogelijk. 2 pakken

11.98

7.99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31 JANUARI 2016


Sa! week 4 - 2016