Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 24 juni 2015

Jaargang 2 Nummer 25

www.sa24.nl

KLAAR VOOR ONTVANGST PAGINA 15

ANIQUE VAN DER VEEN

ALWEER 10.000 EURO

JUDO

MISS OF MIS

NIERSTICHTING

GROTE BEKERS

Zou ze de mooiste teenager van Friesland worden? De zeventienjarige Anique van der Veen uit Langezwaag krijgt hierop komend weekend in Drachten antwoord. De stemmen van het publiek tellen voor dertig procent mee. Anique kan nog wel een paar stemmen gebruiken.

Voor het zesde jaar op rij overhandigden de vrijwilligsters van de handwerkgroep rond Ruurdsje de Vries een cheque van 10.000 euro aan de Nierstichting. Ruurdsje hoeft maar te bellen en de dames gaan weer aan de slag met een nieuwe bestelling.

Het Langste Dei Toernooi bracht zaterdag honderden judoka’s uit heel Nederland naar Gorredijk. Hieronder ook leden van nationale topteams. Organisator Richard Klijnstra is blij dat het toernooi de laatste jaren weer in de lift zit. “Iedereen wil hierbij zijn.”

PAGINA 9

PAGINA 27

PAGINA 29

woning van de week

Kolderveen 12 Terwispel Vraagprijs  300.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


AANBIEDINGEN week 26

Nei fijne jierren fan goed kontakt is no nei ôfnimmende sûnens weirekke ús buorman

Sietze van der Molen Wy winskje de bern en fierdere famylje in protte sterkte ta. Betsje en Thea Arvan en Sandra Johannes en Grietsje Ans Oeds, Betty en Harmen

Broer en Sjoukje Harm en Tiny Ria Hendrik en Peti

De Gordyk, juny 2015

Op 18 juni is overleden onze bewoonster

mevrouw K. Kuiken-Werkhoven in de leeftijd van 98 jaar. Wij wensen de familie veel sterkte. Bewoners en medewerkers van Huys ter Swaach te Beetsterzwaag

1 kilo varkensrollade voor € 5.99 van het Friberne kruidenvarken

1 kilo schouderkarbonade € 5.99 10 ambachtelijke slavinken voor € 5.99


Sa!

24 juni 2015

3

www.sa24.nl

Rustpunten voor wandelaars en fietsers

Acht keer Pypskoft Zuidoost-Fryslân heeft vanaf vrijdag een eigen wandelnetwerk. Dan wordt ook het eerste Pypskoftpunt geopend. Twee voorzieningen die de regio voor de wandelaar en fietser nog aantrekkelijker maken. HOORNSTERZWAAG Het samenwerkingsverband De Frije Wiken is al een aantal jaren bezig om namens veertien dorpen Zuidoost-Fryslân toeristisch op de kaart zetten. Vorig jaar werden op de gebiedsgrenzen borden geplaatst. Voorzitter Ate Westra: “De folgjende stap wie it realisearjen fan in kuiernetwurk. En dêr

past in rustpuntenmodel tige goed by.” Inmiddels zijn acht locaties aangewezen als Pypskoft. Op dit rustpunt staat voor wandelaars en fietsers koffie en thee klaar en is er een toiletvoorziening aanwezig. “Dat bin foaral plakken wêr’t de minsken noch in ein fuort binne fan it folgjende doarp. By bygelyks in boer of

Verplaatsing tennisvelden BAKKEVEEN De verplaatsing van de tennisvelden gaat toch deel uitmaken van het plan Dúnsân. De gemeente Opsterland en het dorp Bakkeveen hebben hiervoor samen een plan bedacht. Door zelfwerkzaamheid van de betrokken verenigingen en het dorp is er minder werk aan te besteden dan oorspronkelijk in het plan is opgenomen. Daardoor ontstaat er ruimte om de verplaatsing van de tennisvelden toch in het plan op te nemen. Mocht in de aanbesteding blijken dat alsnog een tekort overblijft dan staan Bakkeveen en de gemeente Opsterland daar samen garant voor. Wethouder Piet van Dijk: “Door deze constructie laat Bakkeveen zien hoe belangrijk men de verplaatsing van de tennisvelden vindt.” Betrokken partijen vonden het al bij de start van

het project jammer dat de tennisvelden op de huidige plek zouden blijven. Dat was in hun ogen toch een verstoring van het beeld. Omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden, wil Van Dijk niet over bedragen spreken. Eerder is gesproken over een totale investering van 1,72 miljoen euro. Zowel de gemeente Opsterland als de provincie Fryslân betalen hiervan beide de helft. De kosten voor de verplaatsing van de tennisvelden werden eerder op 230.000 euro geraamd. Het project Dúnsân omvat een herinrichting van het gebied rondom het zwembad en de sportvelden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijke entree voor dagrecreanten en natuurliefhebbers. Ook komt er een Toeristische Overstappunt.

minicamping stiet dan in picknicktafel mei kannen kofje en tee mei wat lekkers derby.” Voor de benaming Pypskoft is gekozen uit historische overwegingen. “Eartiids wienen hjir de boeren al ier en betiid op it lân oan it wurk. Om njoggen oere wie der dan pypskoft: in bakje kofje en in pypke smoke.” Het was aanvankelijk de bedoeling om het rustpuntennetwerk aan te laten sluiten op het landelijke Rustpunt.nu. “Mar de provinsje woe dat we it fan ûnderen ôf organisearje soenen. En dêr koenen we dan subsydzje foar

krije.” Uit het Iepen Mienskips Fûns van de Provincie kreeg De Frije Wiken 16.000 euro om een rustpuntennetwerk op te zetten. “Eins is it no in pilot-projekt. As dit goed slagget, wol de Provinsje it systeem útwreidzje oer hiel Fryslân. En dat is dochs wol in grut komplimint.” Een half jaar geleden ging De Frije Wiken voortvarend van start met het ontwikkelen van het rustpuntennetwerk. “Fia pleatselik belangen en doarpskranten ha we minsken oproppen om har te melden as Pypskoftplak. Dêr kamen drekt

al reaksjes op.” Inmiddels zijn er acht plekken die aan de criteria voldoen. “Der moat yn elk gefal in wc beskikber wêze en we wolle de Pypskoften net te ticht byinoar ha.” Aanstaande vrijdagmiddag opent De Frije Wiken het eerste Pypskoft bij minicamping De Trambrêge aan de Bij de Leijwei 74 in Hoornsterzwaag. Voor de niet-Friestaligen is de ondertiteling ‘even pauzeren’ toegevoegd. Aansluitend wordt met de onthulling van een informatiepaneel bij de Kapellepôle het wandelnetwerk officieel in gebruik genomen. www.defrijewiken.nl

Twee keer optocht in drie dagen feest BOORNBERGUM Twee keer trok er zaterdag een bonte optocht door het centrum van Boornbergum. Drie dagen lang vierde het dorp uitgebreid feest. Met onder andere donderdagmiddag een braderie en een optreden van een shantykoor. Voor de krachtpatsers was er ’s avonds spijkerbroekhangen als onderdeel van de volksspelen. Op vrijdag waren er spelletjes voor de kinderen, een fietstocht en een survivalbaan. En zaterdag stond in het teken van de optocht en opnieuw volksspelen. Iedere avond zorgde livemuziek voor feest in de tent.

De Telle overgenomen WIJNJEWOUDE Onderneemster Esther Russchen neemt per 1 augustus peuterspeelzaal De Telle in Wijnjewoude over van Timpaan Kindercentra. Russchen is nu gastouder en had plannen voor een kleinschalige kinderopvang aan huis. “Omdat de kinderopvang en de peuteropvang aan dezelfde regels moeten voldoen, zag ik de combinatie wel zitten.” Russchen neemt de activiteiten, de inventaris en de leidster over. De peuteropvang blijft op de bestaande locatie in MFC De Swingel, de kinderopvang wordt gerealiseerd op

Links op de kade de plek van de oude kadesteen.

Oude kadesteen terug GORREDIJK Tijdens de baggerwerkzaamheden in de Opsterlandse Compagnonsvaart dook dit voorjaar een groot stuk oud metselwerk op. Luit Beenen spoorde via zijn historische verzameling de oorsprong op. Het stuk kademuur was terug te vinden op een foto van de Kerkewal, waar het

de hoek vormde met de Kolenbranderswijk. Deze waterlossing liep ooit door tot voorbij de Stationsweg, waar jarenlang de Trimbeetster waterlossing was. Het stuk kademuur is schoongemaakt en ligt sinds afgelo-

de eigen melkveehouderij. In 2015 waren er, verdeeld over vier ochtenden, 19 kinderen op De Telle. Russchen: “Wijnjewoude heeft relatief veel kinderen en nog twee basisscholen. En er komen ook peuters uit Hemrik. Ik zie de toekomst wel zitten.” Timpaan Kindercentra kondigde eerder dit jaar aan afscheid te willen nemen van acht peuteropvangcentra in Opsterland. De dalende inkomsten en stijgende uitgaven maken het voor Timpaan niet aantrekkelijk om de peuteropvang in de huidige vorm voort te zetten.

TIP van On Tour Tweewielers ... De zomer komt eraan! U rijdt nu al een gebruikte E-bike vanaf €750,– inclusief 6 maanden garantie! 2

pen maandag op de kade van De Kalkovens aan de overkant van de originele plek.

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

24 juni 2015

5

www.sa24.nl

Deelnamestop op jubileumeditie CH Gorredijk

Nieuwe locatie valt in de smaak Enkele ruiters stonden zaterdagochtend nog bij Manege Dekema voor de deur, maar het 45e Concours Hippique van Gorredijk had dit jaar toch echt een nieuwe locatie. De honderden deelnemers aan het jaarlijkse paardenspektakel verzamelden zich nu in Loevestein, aan de rand van het dorp. GORREDIJK De nieuwe locatie trok direct een ander publiek, merkte voorzitter Pauline Thywissen. “Op vrijdagavond waren er veel meer toeschouwers uit het dorp dan we gewend waren. We zitten voor het dorp nu toch beter in het zicht en zijn goed bereikbaar.” De tientallen paardentrailers en bijbehorende grote auto’s staan netjes geparkeerd langs de ontsluitingsweg richting rondweg van Gorredijk. “Parkeren is geen probleem meer, ook niet bij natte omstandigheden. De reacties van de deelnemers op deze plek zijn ook goed.”

De organisatie moest dit jaar zelfs overgaan tot een deel-

namestop. De zaterdag en de zondag hadden van 9.00 tot 18.00 uur een bomvol programma verdeeld over drie wedstrijdringen. “We hebben het dan over meer dan 400 springruiters en meer dan 600 dressuurruiters.” Waarom het CH Gorredijk dit jaar zo populair is, weet Thywissen niet. “Zeg het maar. Maar grasondergrond blijkt dus nog steeds wel populair bij de ruiters, ook al stond er laatst in de Leeuwarder Courant een artikel dat er alleen toekomst is voor zandondergrond.” Argument tegen gras is gladheid bij nat weer. Daar is zaterdag niets van te merken. Volgens de voorzitter zijn de ruiters juist blij met het strakke, egale

grasveld. Het concoursterrein kijkt uit over open veld. Niks geen bosschages. “Voor het publiek oogt dat misschien kaal, maar voor de paarden is die ruimte juist ideaal.”

Manege Dekemaprijs

Het programma op zondag was helemaal ingeruimd voor de pony’s, voor de jonge ruiters. Nieuw is de Manege Dekemaprijs voor de bestgaande rijpony. “Dat is voor een pony met het meeste talent. De winnaar moet echt de X-factor hebben. Het speciale is dat dit geen prijs is voor de snelste combinatie. Jonge ruiters moeten goed technisch leren paardrijden. Het gaat niet alleen om de snelheid. Dat willen we met deze prijs onderstrepen.” De pony’s werden onder andere beoordeeld door de bekende amazone Hester Klompmaker. Winnaar werd Femke Oostra uit Bears met pony Sil’s World. De prijs is ook een eerbetoon aan de familie De Jong en Manege Dekema. Het CH Gorredijk

vond 44 jaar lang onderdak bij de manege, maar de familie De Jong heeft aangegeven het iets rustiger aan te willen doen. Thywissen: “Daar hebben we alle begrip voor. En alles gaat in goede harmonie. Ze zijn nog steeds bij het evenement betrokken.” De hoogste springklasse werd zaterdag gewonnen door James Robert Billington met Bowmore VDL, voor Hester Klompmaker en Folkert Kelderman. Bij de pony’s was de

wedstrijd in Gorredijk de laatste in een serie van drie wedstrijden om de ZOF-cup met eerder wedstrijden in Oosterwolde en Oranjewoud. De eindprijs bij de M/Z categorie ging naar Henrica Bakker met Moesti (Vereniging Heideruters). Bij de L-klasse ging de eindoverwinning naar Jan de Boer met Magic Fungus (Vereniging Marruters). Verdere uitslagen: www.chgorredijk.nl

Geen bezuiniging Voedselbank

Oproep: mooie plekjes

GORREDIJK De Voedselbank Opsterland kan ook in 2016 rekenen op 6.000 euro subsidie van de gemeente Opsterland. De geplande 3.000 euro korting is van de baan. Door mensen eerder te helpen, verwachtte Opsterland dat er minder gezinnen gebruik zouden maken van de Voedselbank. Dat blijkt in de praktijk niet het geval. Nog steeds zijn circa 100 gezinnen aangewezen op de Voedselbank. Uitwijken naar een kleinere goedkopere huisvesting is daardoor niet

GORREDIJK De vakantietijd staat weer voor de deur. Reizen zijn geboekt. In eigen provincie, elders in Nederland of Europa of nog veel verder weg. Inspirerende omgevingen om even tot rust te komen en nieuwe ervaringen op te doen. Anderen zijn niet zo reislustig of kunnen door omstandigheden niet op reis. Zij ontdekken vaak dat het in de eigen regio ook heel erg mooi is. Er zijn zoveel mooie plekjes in de omgeving waar je in het dagelijkse leven zomaar aan voorbij gaat. Bijvoorbeeld omdat je er niet bij stil staat dat het speciaal is. Of omdat je niet de tijd neemt om ervan te genieten. Of omdat je denkt dat het aan

mogelijk. Strengere regels van de Voedsel- en Warenautoriteit leiden er bovendien toe dat vrijwilligers cursussen moeten volgen. De Voedselbank heeft een fondsenwerver aangesteld, maar het is nog niet duidelijk hoeveel inkomsten dat op gaat leveren. De Stichting Urgente Noden (SUN) biedt financiële noodhulp in crisissituaties. In 2014 kwamen er 22 aanvragen vanuit Opsterland, tegen 16 een jaar eerder. Het ging om

een totaalbedrag van ruim 10.000 euro. Opsterland wil dit soort noodhulp zelf geven en niet afhankelijk zijn van een externe stichting. Een eigen gemeentelijk noodfonds vergt echter tijd en dus gaat Opsterland voorlopig toch verder met de Stichting Urgente Noden als achtervang. Daarom komt Opsterland terug op het schrappen van 4.500 euro subsidie aan SUN in 2016. Hoe hoog de subsidie wel gaat worden is nog niet bekend.

Bosheuvel veroverd BEETSTERZWAAG De kinderen van Beetsterzwaag konden niet wachten tot ze bezit konden nemen van de Bosheuvel. Het nieuwe speelparadijs in het Wallebosch is vorige week vrijdagmiddag geopend. Met de realisatie en de opening van de Bosheuvel kwam de droom van Myrthe en Judith

Hovinga uit. Zij kwamen met het idee voor een speelheuvel. Niet alleen om ’s zomers op te kunnen spelen, maar ook om in de winter met een slee van af te kunnen glijden. De heuvel is ook bedoeld als een plek om van de natuur te genieten. Aan de voet van de berg is dan ook een knus plek-

je ingeruimd voor natuureducatie. Twee jaar geleden stuurden de zusjes hun idee in voor de Pluk van de Pettefletprijs van de Friese Milieu Federatie. Ze wonnen niet de hoofdprijs, maar wel een aanmoedigingsprijs. De Stichting Bosheuvel bracht 50.000 euro bijeen om de speelheuvel te realiseren.

de andere kant van de horizon altijd mooier is. Sa! wil deze zomer graag enkele van deze juweeltjes aan haar lezers presenteren. Heeft u een speciaal gevoel bij een plek in de regio? Omdat de natuur er zo mooi is of omdat u er speciale herinneringen aan heeft. Misschien een plek waar u graag bent om andere mensen te ontmoeten. Of omdat het u op een andere manier inspireert. Wij komen graag eens kijken en luisteren naar uw verhaal bij deze plek. Zodat via de krant ook anderen er met andere ogen naar gaan kijken. Ideeën zijn welkom op redactie@sa24.nl of 06- 5247 1013.


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

24 juni 2015

7

www.sa24.nl

De Arke krimpt van vijf naar vier groepen

Juf Tineke en juf Janke stoppen ermee Voor kbs De Arke is woensdag 1 juli een bijzondere dag. Niet alleen vieren twee juffen dan hun onderwijsjubileum, ook is het meteen de laatste dag dat ze voor de klas staan. NIJ BEETS Heel wat generaties kinderen leerden rekenen en schrijven van Juf Tineke van der Schoot (62). Ze staat dan ook al veertig jaar voor de klas van de Nij Beetster basisschool. “Ik mei graach knutselje, dat is myn ding hjir ek op skoalle. Doe’t ik tsjin de bern sei dat it oare wike de lêste kear is, sei in jonge: dat mei wol, ast mar bliuwst foar it knutseljen.”

Eigenlijk had juf Tineke nog wel een paar jaar door willen gaan. Het liep anders. De Arke moet inkrimpen, volgend schooljaar vervalt er een fulltime arbeidsplaats. De school gaat van vijf naar vier groepen. “Ik ha doe tegearre mei Janke besletten om derút te stap-

pen. We bin net twong, hear.” Juf Janke van der Meulen (56): “Wy gean derút op it momint dat wy noch nocht yn it lesjaan ha. Mar ik sil it wol misse.” Zij stond vijftien jaar in Nij Beets voor de klas en viert op de dag van afscheid haar vijfentwintigjarig onderwijsjubileum. Het wordt wel vaak gezegd, maar volgens de twee juffen zijn de kinderen in al die jaren niet veel veranderd. Tineke: “Se reagearje miskien wat mear op prikkels en bin wat frijer.” Het onderwijs zelf en alles wat daarbij komt kijken, veranderde daarentegen echter enorm. “Ik bin it wolris beu, al dy planning en administraasje. Dat stiet yn gjin ferhâlding ta it lesjaan sels.”

Leerkrachten hebben tegenwoordig last van een grote administratieve rompslomp. Janke: “Wat hiene we doe’t we begûnen? In wurkboekje dat we alle wiken by de direkteur ynleveren. No hast tuskenevaluaasjes, groepsrapporten en neam mar op.” Toen Tineke werd aangenomen op De Arke, kende ze geen woord Frysk. “Ik wenne yn Appelskea en die de oplieding yn Assen. It earste wat ik die doe’t ik hjir kaam, wie in kursus Frysk folgje. Want Frysk prate en ferstean is yn in doarp as Nij Beets wol nedich.” Ze begon als juf in de eerste en tweede klas. “Dat wiene doe net de kleuters. Dy sieten noch yn in apart gebou.” Janke beschouwt haar tijd op De Arke als een cadeautje. “Ik ha earst tsien jier yn Marum wurke. Doe’t de bern kamen, bin ik stoppe. Ik hie nea fer-

Janke van der Meulen en Tineke van der Schoot. FOTO: SIETSE DE BOER

wachte dat ik wer yn it ûnderwiis telâne komme soe.” In Nij Beets was natuurlijk bekend dat Janke ooit voor de klas stond. Zo kwam het dat de directeur van De Arke in 2000 bij haar langskwam om te vra-

gen of ze tot aan de vakantie bij de kleutergroepen wilde invallen vanwege veel nieuwe leerlingen. “Letter kamen der noch mear bern en bin ik bleaun, om ek les te jaan yn de oare groepen.”

Ook kinderkunst in Kunstweekend

Lastig snijden in eigen vlees

BEETSTERZWAAG De schoolkinderen uit Beetsterzwaag leverden afgelopen weekend hun eigen bijdrage aan het drukbezochte Kunstweekend.

BEETSTERZWAAG Snijden in eigen vlees valt in Opsterland niet mee. Meerdere raadsfracties waren vorige week kritisch op de personeelsomvang van de gemeente. Het aantal fte’s (volledige banen) liep in 2014 wel terug van 202 naar 187, maar dat bracht geen bezuiniging met zich mee. Het is puur het gevolg van de samenvoeging van een aantal afdelingen met de beide Stellingwerven. Daardoor zijn er minder ambtenaren in Beetsterzwaag. De andere OWO-gemeenten brengen hun diensten wel in rekening, dus is er onder de streep geen verschil. Een bezuinigingstaakstelling van 2,5 fte is niet gehaald. Vooral PvdA en Opsterlands Belang maakten hier een punt van. Zeker omdat het Opsterland

De leerlingen van school Lyndensteyn, De Trime en De Paedwizer beschilderden onder andere witte paraplu’s met kleurige zonnebloemen. De paraplu’s lagen langs het pad in de Overtuin bij de Tropische Kas. Bezoekers maakten er tijdens een buitje vrolijk gebruik van. Andere leerlingen gaven tweedehands meubeltjes een vrolijke verfbeurt. Deze werden zaterdagmiddag gebruikt bij de tent waar Kindertheater Inkipinki optredens verzorgde.

Leerlingen zelfstandig leren reizen BEETSTERZWAAG Opsterland gaat leerlingen met een beperking helpen zelfstandig naar school te reizen. Het taxivervoer naar het speciaal onderwijs is geen standaard meer. Met de aanpassing van de verordening Leerlingenvervoer hoopt Opsterland jaarlijks 50.000 euro te besparen. Maar dat is niet het enige doel, hield wethouder Wietze Kooistra de gemeenteraad vorige week voor. “It is foar dizze bern ek hiel wat wurdich om selsstannich te reizgjen. Dat hat ek mei eigenwaarde te meitsjen.” Oebele van der Veen (ChristenUnie) maakte zich wel enigszins zorgen over de nieuwe situatie. “It binne kwetsbere bern.” Ook Rynk

van der Woude (CDA) kon zich voorstellen dat ouders moeite hebben met deze nieuwe regels. “Steane jo hjir as minske wol achter?” Kooistra deelt de zorg en benadrukte dat Opsterland het zelfstandig reizen van deze doelgroep gaat begeleiden. Tijdens een voorlichtingsavond met ouders en kinderen had Kooistra gemerkt dat zij het zien als een

uitdaging die ze graag willen aangaan. “Sjoch it as in ynvestearring yn minsken. Mar wy sizze net dat it moat. Kin it net, dan stopje wy der wer mei.” De aanpassing van de verordening is volgens Kooistra een wettelijke verplichting. De nieuwe Opsterlandse regels wijken amper af van een standaard door de VNG opgestelde verordening.

EP:Van EP: Van der Molen

ALLEEN DEZE WEEK NOG TE VERZILVEREN!

KOM SNEL LANGS IN

Schenking Fûgelhelling De Van Teijens Fundatie schenkt 10.000 euro aan De Fûgelhelling in Ureterp. Met dit geld realiseert het opvangcentrum een terras bij de vijver achter het hoofdgebouw, een overdekte fietsen-

URETERP

stalling, een vaste trap naar de uitkijkplaats naast de zwaluwmuur en, ter voorkoming van gladheid, gaas op de vlonders langs en door de grote vijver. Ook de vogelkijkhut kan met de gift worden afgemaakt.

ook maar niet lukt de inhuur van externe krachten terug te dringen. In 2014 was hier 1,3 miljoen euro mee gemoeid. “Dat is goed foar wol 15 fte’s”, concludeerde Roel Vogelzang (PvdA). Ook Dieko van der Harst (Opsterlands Belang) stoorde zich aan dit hoge bedrag. “Der is 100.000 euro minder ynhierd as in jier earder, mar it leit noch altyd een heal miljoen euro heger as de jierren dêrfoar. It slagget mar net te besunigjen op de eigen organisaasje.” Vogelzang vroeg zich af hoe het dan moet met de te bezuinigingen 10 fte die in het coalitieakkoord staan. Maar die bezuiniging hangt, volgens Jonkman, samen met het schrappen van taken. “Alles ligt verder op schema, dus ik herken de grote zorg niet.”

DE WINKEL. EP: die doet het

Hoofdstraat 88 - 8401 CC Gorredijk (0513) 46 20 65 - www.ep.nl/epvandermolen


Drachten

-

Drentse

grens

juni 2015

Afsluiting Afsluiting N380 ’t West vrijdagavond 26 juni tot maandagochtend 29 juni

g n i t i u l Afs

Delen in onze winst

om uw buurt te versterken.

VrijdagaVond 26 juni tot maandagochtend 29 juni 2015 Vrijdagavond 26 juni 19:00 uur tot maandagochtend 29 juni 6:00 uur is de N380 ter hoogte van ’t West bij Donkerbroek afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd (brom)fietsers. Het verkeer wordt omgeleid. Kijk voor meer informatie op www.n381.nl.

Coöperatiefonds ondersteunt lokale initiatieven. Van renovatie van dorpshuizen tot de aanschaf nieuwe materialen voor sportverenigingen. Samen zetten we ons in om bij te dragen aan de leefbaarheid van de samenleving. Voor meer informatie over het Coöperatiefonds ga naar:

www.rabobank.nl/heerenveen

Tot eind 2015 krijgt u op de N381 te maken met wegwerkzaamheden. Provincie Fryslân werkt hier aan een veilige weg en goede bereikbaarheid voor Zuidoost Fryslân.

Een aandeel in elkaar

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

@projectN381

Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken... Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl Meer info: www.bzof.nl

Zuidoost Fryslân


Sa!

24 juni 2015

9

www.sa24.nl

Anique van der Veen

Op naar finale Miss-verkiezing Zou ze de mooiste teenager van Friesland worden? De zeventienjarige Anique van der Veen krijgt hierop komend weekend antwoord. Ze kan nog wel een paar stemmen gebruiken, bleek uit de tussenstand vorige week. “Ik hie binnen in wike fjirtich stimmen derby en wie doe earste yn myn kategorie oant en mei 19 jier.” De nummer twee heeft echter maar een paar stemmen minder. Het begon eigenlijk als grapje, vertelt Anique. “Ik sei tsjin ús mem, sil ik ris meidwaan oan de ferkiezing Miss Teen of Friesland?” Ze schreef zich in voor een casting in Heerenveen. Vierhonderd knappe meiden uit Friesland meldden zich aan, honderd mochten zich live presenteren in Het Gerecht te Heerenveen. En tot haar verbazing eindigde Anique bij de zestien finalistes.

LANGEZWAAG

“Wy moasten ús ek presentearje yn bikini. Dat wie best wol in oerwinning. Dan stean je dêr en elkenien sjocht nei dy. It is ek it ienige dêr’t ik tsjinoan sjoch yn de finale.” Gelukkig bestaat de eindstrijd uit meer dan paraderen in zwemtenue. “Der is ek in galaronde, ik ha al in prachtige jurk.” Daarnaast ondervraagt de jury de aspirant-missen. “Wêrst weikomst, watst dochst en wêr ast grutsk op bist, dat soart dingen.” Tot nu toe ervaart Anique het missenwereldje als uitdagend en gezellig. “Der is in hiele leuke sfear en gjin ûnderlinge

Ik nodig mijn tante uit Wanneer ik de afgelopen jaren mijn moeder in het verzorgingshuis vertelde dat ik ‘s zomers op vakantie ging, reageerde ze  erg verdrietig. Doodongelukkig werd ze van de zomerperiode.  Net zo goed dat ze ook een verschrikkelijke hekel kreeg aan de zondag. Er was dan gewoon geen klap te doen in het tehuis. Ik heb me daar altijd over verbaasd. Hoe kan een verzorgingshuis dat nu toch doen? Intussen woont mijn moeder in het verpleeghuis dat grenst aan het verzorgingshuis. Als het even kan, bezoek ik haar elke zondag. We gaan dan meestal een rondje lopen en komen bijna altijd in de ontmoetingsruimte van het verzorgingshuis uit. En steevast zegt ze dan: “Wat is het hier stil. Het lijkt wel zondag. Je kunt er wel een kogel afschieten zonder iemand te raken!” Daarom spreekt de campagne ‘Wie nodig jij uit deze zomer?’ mij erg aan. Het roept mensen op om iemand uit te nodigen, die niet zoveel de deur uitkomt. Voor een bezoek of om samen op pad te gaan. En

striid.” Samen gingen ze naar de voetbalwedstrijd Heerenveen-Feyenoord, op bootcamp, ze deden een fotoshoot in Groningen en studeerden samen met de oudere missen een openingsdans in. De Miss Teen-verkiezing is niet zomaar een verkiezing. Er is een goed doel aan verbonden: Stichting Haarwensen. “Dêr sammelje we allegear jild foar yn. Tegearre mei noch in miss ha ik mei in lege flessen-aksje al hiel wat jild ophelle. En ik wol ek myn hier donearje oan Haarwensen. Dat kin no noch net, omdat ik it ferve ha.” Anique studeert handel aan het Friesland College. Een dag per week naar school en vier dagen werken op een stagebedrijf. Daarnaast is ze sinds kort promotiemedewerker bij Cuvi in Gorredijk. Sinds vorig jaar bouwt Anique aan haar portfolio als model. “Ik wol dat hiel breed meitsje mei ferskillende stijlen. Dan kinst sjen litte watst kinst.” Ze wil nog met haar paard op de foto en denkt na over een fotoshoot in de stijl van Alice in Wonderland. Deze week staat in het teken van voorbereiden op de finale. “In sponsor giet myn nagels dwaan, de kapper en

schoonheidsspesjalist komme. Foar de rest moat ik my tariede op myn presentaasje, wat ik fertelle sil.” Wat dat precies wordt, weet ze nog niet. “Mar ik doch it yn ’t Frysk, want it is ommers in Fryske ferkiezing.” Tijdens de finale op zondag

Beauty van 20 tot 26 jaar. De winnaars worden niet alleen gekozen op basis van hun knappe uiterlijk. “Se sjogge oeral nei. Hoe asto dyn best dien hast yn alles.” Daarnaast wordt de uitslag voor dertig procent bepaald

“SE SJOGGE OERAL NEI” 28 juni in het Fries Congrescentrum te Drachten worden twee winnaressen gekozen: Miss Teen uit de leeftijdscategorie 15 tot 20 jaar en Miss

door stemmen van het publiek. Er kan per sms (Poll Friesland Anique naar 3010) gestemd worden tot zaterdagavond 27 juni 23.59 uur.

Bedrijvig Beetsterzwaag te boek BEETSTERZWAAG De geschiedenis van Beetsterzwaag gaat vaak over de adel, maar er is meer. Jelle Terluin en Thom Vellinga stelden een boek samen over de geschiedenis van Sweachster bedrijven.

In 456 pagina’s schetsen de beide amateurhistorici de verhalen achter winkels en bedrijven vanaf ongeveer 1800 tot nu. Verhalen, anekdotes, foto’s, oude ansichtkaarten en families, die voor het Sweachster bedrijfsleven belangrijk waren, komen voorbij. Het gaat niet alleen om bedrijven aan de Hoofdstraat, ook de Boslaan, het Achterom, Van Harinxmaweg, Beetsterweg, Van Lyndenlaan en Kerkepad Oost komen aan bod. Zo

schrijven Terluin en Vellinga over De Klok. Deze herberg van Beetsterzwaag is nu Chinees restaurant Kota Radja. “De herberg bestond al voor 1800 en stond in het midden van de Buurt, nu Hoofdstraat geheten. Van de herbergiers weten we pas sinds 1781, toen Hinne Gerbens hier de hospes was. Hij trouwde in dat jaar met Aaltje Andries afkomstig van Noorder Dragten. Omdat de herberg te weinig inkomsten opleverde in zo’n klein dorp, had de heer des huizes meestal een tweede beroep waarmee voldoende inkomsten werden verkregen. Zo was Gerben Hinnes veerschipper, terwijl zijn vrouw de herberg runde. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, waarbij

de oudste twee, Gerben (geb. 1786) en Andries (geb. 1788) nog een rol in Beetsterzwaag zouden spelen. In 1811 neemt Hinne Gerbens de familienaam Van der Veer aan voor hemzelf, zijn kinderen en een kleinzoon, in de Mairie Beetsterzwaag en wel op 17 december. Deze naam heeft dus betrekking op zijn veerschip.” ‘Bedrijvig Beetsterzwaag’ komt in beperkte oplage uit op 1 oktober dit jaar en kost bij voorinschrijving tot 1 augustus 27,50 euro, daarna kost het boek 32,50 euro. Het voorinschrijfformulier is te vinden op www.beetsterzwaagnatuurlijk. nl (historie - activiteiten). Bestellen kan ook via terluin@ beetsterzwaag.org.

ik nodig mijn tante uit! Als ze het leuk vindt natuurlijk. Ik ga mijn enige tante uitnodigen in de zomervakantie bij mijn moeder op bezoek te gaan. Maar ik houd het eerst nog even ‘geheim’. Mijn moeder is al 93 jaar en dan is het moeilijk om zo lang van tevoren zoiets af te spreken. Wie volgt? Ik nodig jou uit. Doe je ook mee? (Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog bij Timpaan Welzijn. Ze schrijft deze column op eigen titel.)

Ontspanningsweekend mantelzorgers BEETSTERZWAAG De Werkgroep Respijtweekend Fryslân organiseert na de zomer weer twee ontspanningsweekenden voor Friese mantelzorgers. Omdat het juist voor mantelzorgers zo belangrijk is om de zorg los te kunnen laten en dat valt in de praktijk vaak niet mee. Het ontspanningsweekend kent een afwisselend programma

en heeft deskundige begeleiders. De weekenden (11 t/m 13 en 18 t/m 20 september) vinden plaats in het Hampshire Hotel de Eese bij Steenwijk. Deelnemers betalen zelf een kleine bijdrage. De gemeente Opsterland subsidieert deelname van twaalf mantelzorgers. Geïnteresseerden kunnen zich tot 13 juli aanmelden.

Geregistreerde mantelzorgers hebben een uitnodiging ontvangen. Bent u nog niet geregistreerd, maar wel mantelzorger en u wilt deelnemen? Neem dan contact op met Tina Kraai van het Steunpunt Mantelzorg Timpaan Welzijn. Per telefoon 06-5120 3428 of via t.kraai@timpaanwelzijn.nl.


Sa!

24 juni 2015

11

www.sa24.nl

Twee topweekenden voor sporters

Volop sportkampioenen Vier Nederlandse kampioenen en drie zilveren medailles. Dat is de oogst van sporters uit de Sa!-regio in de afgelopen twee weekenden.

TERWISPEL Turnster Morgan Spruijtenburg zette afgelopen weekend in het Rotterdamse Ahoy de mooiste prestatie uit haar carrière neer. Het vijftienjarige talent uit Terwispel werd Nederlands kampioen op de meerkamp. “Ik was er helemaal niet zo mee bezig, die eerste plaats”, lacht de winnares van goud over vier onderdelen (sprong, brug, balk, vloer). “Ik wilde vooral heel goed turnen en het beste uit mezelf halen. Op eerdere toernooien deed ik wel altijd mee om de bovenste plaatsen, maar dit had ik echt niet verwacht.” Het besef dat ze kon winnen kwam pas na haar laatste onderdeel. “Dat ging goed, maar toen moesten er nog wel een aantal andere meisjes die me konden inhalen.” Haar concurrentes redden het echter stuk voor stuk niet, al was het verschil in het eindklassement uiteindelijk miniem. “Kleiner dan 0,1 punt.” Spruijtenburg pakte ook nog een zilveren medaille op de brug en een derde plaats op het onderdeel sprong,

waarmee ze het weekend afsloot met drie medailles in vijf wedstrijden. Op vloer en balk eindigde ze buiten de top-3. “Maar het was een fantastisch toernooi, echt een hoogtepunt.” Deze week hoopt de jonge turnster van Topsport Noord in Heerenveen daar de uitverkiezing voor deelname aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) aan toe te voegen. Dat wordt in juli in het Georgische Tbilisi georganiseerd. “Alle andere turnsters die daar ook kans op maken, heb ik op het NK achter me gelaten. Ik heb goede hoop. Het zou een geweldige ervaring zijn.”

Stânfries

Op hetzelfde Nederlands Kampioenschap in Rotterdam was er in de categorie 1C keuzemateriaal een zilveren medaille voor de ritmische gymnastes van Stânfries uit Gorredijk. Hun oefening met bal/hoepel verliep bijna vlekkeloos. Voorzitster Hilda Bron was trots op Rianne de Jong, Marijke Meesters, Ilja Rozenberg, Mo-

Morgan Spruijtenburg. ARCHIEFFOTO: SIETSE DE BOER

nique van der Werf en Femke Vleeshouwer. “Super dat we met zilver naar huis gingen. Echt een unieke gebeurtenis. Jammer dat het bij de baloefening minder ging. Misschien waren de meiden iets te gretig. Maar al met al was het een fantastische belevenis, in een Ahoy gevuld met gym van het allerhoogste niveau.”

Loevestein 4 start na de zomer

Marten Kooistra

De uit Jonkerslân afkomstige Marten Kooistra pakte op het NK Wielrennen in Emmen de nationale titel bij de junioren. Hij bleef in de eindsprint van een kopgroep van zeven man, na 118 kilometer, verrassend grote favoriet Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden voor.

Frisian Cheer Stars

Een week eerder werden twee teams van de Frisian Cheer Stars in Zwolle Nederlands kampioen cheerleaden. De vereniging had zich met vier teams geplaatst voor dit evenement. De Frisian Cheer Peewee Stars (9-11 jaar) lieten

een fantastisch flitsende routine zien vol nieuwe stunts. Op hun yell ging het publiek uit hun dak. De Frisian Cheer Stars (leeftijd 14+) hadden in de categorie Allgirl Groupstunt een vlekkeloos optreden, elke poweractie werd tot in detail goed uitgevoerd. Dit leverde beide teams de nationale titel op. Een zilveren plek was er voor de Frisian Cheer Mini Stars (6-8 jaar) en de Frisian Cheer Stars (senioren). Twee teams van de Frisian Cheer Stars doen binnenkort mee aan het EK in Slovenië.

Hinderlijk parkeren blijft probleem

GORREDIJK Zwanenburg Projecten uit Heerenveen bouwt 29 woningen in het uitbreidingsplan Loevestein 4 in Gorredijk. Vorige week ondertekenden wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland en Erik Zwanenburg van Zwanenburg Projecten uit Heerenveen een koop- en realisatieovereenkomst. De deal was onlangs al aangekondigd door wethouder Van Dijk. Door een afwaardering van de grond is het al lang braakliggende uitbreidingsplan losgetrokken. De korting op de bouwkavels heeft investeerders weer geïnteresseerd.

Het project bestaat uit zeventien rijwoningen en twaalf half-vrijstaande woningen met garage, gebouwd in de jarendertig-stijl. De woningen worden gebouwd op royale kavels. De verkoop van de woningen gaat in twee fases. De eerste fase betreft zeven tussenwoningen in een rij van zeven, twee hoekwoningen en zes half-vrijstaande woningen. Erik Zwanenburg is blij met de ondertekening: “Loevestein is een goed bereikbare locatie nabij de brede school en het centrum van Gorredijk. Ideaal voor onze doelgroep.” De

start van de verkoop voor de eerste vijftien woningen vindt plaats op zaterdag 5 september 2015. Meer informatie: www.mooiloevestein.nl. Ook maakt de gemeente Opsterland bekend dat de nieuwe brede school in Loevestein wordt gebouwd door bouwgroep Dijkstra Draisma. De nieuwe school vervangt de twee bestaande openbare basisscholen De Tsjerne en De Vlieger. De nieuwe school moet aan het begin van het schooljaar 2016-2017 klaar zijn voor gebruik.

BEETSTERZWAAG “Ik moest even…” De vrijwilligers van de Werkgroep Toegankelijkheid hoorden weer volop excuses toen ze dit voorjaar automobilisten aanspraken op illegaal parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Ze maken het ieder jaar opnieuw mee, wanneer ze in Opsterlandse dorpen de straat opgaan om te inventariseren hoe het met de toegankelijkheid voor mindervaliden zit. Het sterkste staaltje hoorde voorzitter Sytske de Vos van schilders die hun busje op een gehandicaptenparkeerplaats hadden staan. “Ze riepen dat ze zo klaar zouden zijn, even het laatste schilderwerk afmaken. En inderdaad, twee uur later waren ze weg.” Overdwars geparkeerde fietsen op de stoep, parkeren voor een stoepafrit en hin-

derlijke winkeluitstallingen. De werkgroep komt het ieder jaar weer tegen, ook al bestaat de indruk dat veel mensen zich wel bewust zijn van hun parkeergedrag. Waar nodig, delen ze gele kaarten uit om mensen er attent op te maken. De meest eerlijke reactie: “Oh sorry, niet bij stilgestaan.” De werkgroep nam dit jaar poolshoogte in Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Lippenhuizen, Nij Beets, Siegerswoude, Terwispel en Ureterp. “Het liefst bezoeken we alle dorpen, maar we hebben op dit moment maar vijf bestuursleden meer”, vertelt De Vos. “We zijn dan ook naarstig op zoek naar versterking. We willen daarnaast graag in ieder dorp een contactpersoon die hand- en spandiensten wil uitvoeren.”


Groep 7 & 8 obs TRIMbeEts gorredijk presenteren:

hotel Look a like DOnderdag 2 juli 2015

BAS

julia

Thomas

milan

sophia

Silvia

IAN

wesley

sharif

jesse

Lennart

Remco

ewan

mart

zerhena

noah

lia

kirsten

anniek

luna

renzo

judith

Aanvang: 19.30 uur Toegang â‚Ź 1.De SKANs Gorredijk (Loaijersstrjitte 2)

Regie: Nynke de Boer | Teksten & Spelregie: Henk Mulder Foto/video: Wim Blok


Sa!

24 juni 2015

Spijkerpakkenband wint

VakantieBieb

GORREDIJK Speciaal voor basisscholen en liefhebbers van het spannende boek is de VakantieBieb-app al sinds 1 juni open. Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomer is daarom belangrijk en dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb-app, die weer gevuld is met grappige, avontuurlijke en spannende boeken; een leuke collectie met voor elk wat wils. Vanaf 1 juli voegt de Bibliotheek romans, taalgidsen en tijdschriften aan het pakket toe. Dan is het totale leespakket gratis en voor iedereen beschikbaar. De VakantieBieb blijft open tot en met 31 augustus. www.bzof.nl en www.vakantiebieb.nl

De Rietdekker

In Museum Oold Ark opent zaterdag 27 juni (14.00 uur) een nieuwe tentoonstelling ‘De Rietdekker’. Het museum beschikt over veel gereedschap dat gebruikt werd bij het rietsnijden en rietdekken. Harry Raggers verricht de officiële opening en vertelt over riet en rietdekken. Op de expositie zijn ook foto’s te zien van Atelier Sara Muys uit Ossenzijl. www.museumenmolenmakkinga.nl

Zaterdag 27 juni (9.30-12.00 uur) staat het Repair Café open voor fietsen, steppen en rollators waar iets aan mankeert. Het gaat vaak om kleinere reparaties: iets dat steeds aanloopt, een rem die blijft hangen, een band die langzaam zachter wordt en misschien knippert het licht in plaats van dat het blijft branden. repaircafebeetsterzwaag.nl BEETSTERZWAAG

Langste paardenbloem Na schooltijd speuren in de bosjes rond school op zoek naar de langste paardenbloemen. In Ureterp is een oude traditie in ere hersteld. Oud-leerlingen van CBS De Opdracht hebben er ongetwijfeld herinneringen aan. Na twintig jaar afwezigheid is de

URETERP

wedstrijd terug. Henk Sybranda strijkt dit jaar met de eer met een paardenbloem van maar liefst 96,7 cm. Dochter Jeldau Sybranda werd tweede met een paardenbloem van 85,7 cm. Op de derde plaats eindigde Daniël Postma met 70,5 cm.

3 Provinciën per fiets beleven

Reeën kijken

Samen op zoek naar reeën. Dat kan op vrijdag 26 juni (20.00 uur) tijdens een excursie vanaf Het Witte Huis. Deelnemers moeten wel stil kunnen zijn en tegen de wind in kunnen sluipen. Er is een

OLTERTERP

behoorlijke reeënstand in de bossen rond Beetsterzwaag, maar de dieren komen pas tegen de avond tevoorschijn. Deelname: 5 euro. Aanmelden: 06 - 1430 5093. www. beetsterzwaagnatuurlijk.nl

REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

Omar Mollo & Trio Escapada

OLDEBERKOOP De Argentijnse zanger Omar Mollo is al ruim dertig jaar bezig met Argentijnse folklore en de Argentijnse tango. Maar hij was ook lang actief als rockmuzikant, onder andere in de groep M.A.M (mente, alma, materia). Misschien slaagt hij er mede daarom in om de klassieke Argentijnse tango ook bij de

jongere generatie populair te maken. Mollo treedt op 27 juni (20.15 uur) op in Le Brocope, samen met het Trio Escapada. Dit trio heeft haar sporen verdiend in de jazz, zigeunermuziek, klassieke muziek en tango en speelt onder andere samen met Carel Kraayenhof. Entree: 12,50 euro. www.lebrocope.nl

Tropische Kas

Els van der Glas

Meer weten over de bijzondere planten in de Tropische Kas of over de geschiedenis van dit historische kassencomplex? Dat kan op zondag 28 juni (13.00 uur) tijdens een rondleiding. Deelname: 3,50 euro. BEETSTERZWAAG

BOORNBERGUM Op 27 en 28 juni (13.00-17.00 uur) is de beeldentuin van Els van der Glas weer geopend. Haar bronzen beelden komen volop tot hun recht in deze fraaie tuin in landelijke sfeer. Adres: Krite 61. www.elsvanderglas.nl

AGENDA WO 24 JUNI 18:00 UUR | JUBBEGA Zwemvierdaagse Zwembad Jubbega 18:15 UUR | GORREDIJK Ronde van Gorredijk Start bij Museum Opsterlân

DO 25 JUNI 18:00 UUR | JUBBEGA Zwemvierdaagse Zwembad Jubbega

VR 26 JUNI 17:30 UUR | GORREDIJK Disco-zwemmen Zwembad De Delte 18:00 UUR | JUBBEGA Zwemvierdaagse Zwembad Jubbega 20:00 UUR | OLTERTERP Op zoek naar reeën Het Witte Huis

ZA 27 JUNI

Na het succes van de eerste editie organiseren vrijwilligers van TIP-Bakkeveen vanaf 1 juli opnieuw de 3 Provinciën Fiets-3-daagse. Deze beleef-fietstochten voeren de fietser door de regio van het 3 Provinciënpunt van Groningen, Drenthe en Friesland. Dagelijkse start tussen 9.00 en 11.00 uur bij zwembad Dúndelle. De routes (25, 40 of 60 km) leiden door een gevarieerd landschap via plekjes die anders verborgen blijven. Met volop mogelijkheden om markante gebouwen en bedrijven te bezoeken. Deelname: 7,50 euro. www.3beleef.nl

08:00 UUR | FRIESCHEPALEN Rommelmarkt Parkeerterrein Lytse Leane

Ronde van Gorredijk

ZO 28 JUNI

BAKKEVEEN

COLOFON

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Brassband De Spijkerpakkenband sleepte afgelopen zaterdag op een drukbezocht Surventobrass in Surhuisterveen de eerste prijs binnen. De Spikers lieten in de A-groep hiermee De Wâldsang uit Buitenpost achter zich. Met een ‘hemels’ thema, waarin onder andere het jeugdig zangtalent MeiQi Janssen schitterde, wist de band het publiek van begin tot eind te boeien. De Spijkerpakkenband kreeg van het publiek dan ook een staande ovatie. De jury waardeerde het optreden met de maximale scores op de drie disciplines muzikaliteit, programmaopbouw en entertainment. In de B-groep won De Lofklank uit Ureterp. De band maakte indruk met een evenwichtig optreden en wist in de afsluitende Deep Purple-medley al rockend bij het publiek de handen op elkaar te krijgen. GORREDIJK

MAKKINGA

Repair Café

13

www.sa24.nl

GORREDIJK Op woensdag 24 juni is het centrum van Gorredijk het decor van de amateur-wielerronde van Gorredijk voor Mannen Elite, Beloften en Amateurs. Zij rijden 66 rondjes, goed voor 80 kilometer. Voorafgaand (18.30 uur) vinden de Open Kampioenschappen van Gorredijk plaats, een wedstrijd alleen voor fietsers die normaal niet deelnemen aan wedstrijden. Start en finish liggen bij Museum Opsterlân in de Hoofdstraat.

Rommelmarkt

FRIESCHEPALEN Op zaterdag 27 juni (8.00-12.00 uur) organiseert Frieschepalen voor de 33e keer een rommelmarkt waarvan de opbrengsten volledig naar projecten in Roemenië, Indonesië en Zuid-Afrika gaan. Locatie: achter de Iepen Doar in het midden van het dorp.

11:00 UUR | NIJ BEETS Open tuinen Swynswei 11, Leppedyk 9 en Prikkewei 28 13:00 UUR | BOORNBERGUM Beeldentuin Els van der Glas Krite 61 14:00 UUR | MAKKINGA Opening ‘De rietdekker’ Museum Oold Ark 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Omar Mollo en Trio Escapada Le Brocope

12:00 UUR | TERWISPEL Recreatieloop Terwispel Dorpshuis 13:00 UUR | BEETSTERZWAAG Rondleiding Tropische Kas 13:00 UUR | BOORNBERGUM Beeldentuin Els van der Glas Krite 61 13:30 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok Damshûs

WO 1 JULI 09:00 UUR | BAKKEVEEN 3 Provinciën Fiets-3-daagse Zwembad Dúndelle 14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Evenemententerrein


Woensdag 1 juli 2015:

Feestelijke opening Polderhoofdkanaal

Wij feliciteren Nij Beets & De Veenhoop! an Jacobi

Foto: Marj


Sa!

24 juni 2015

Het kanaal gaat weer

open

Het project had heel wat voeten in de aarde, maar op woensdag 1 juli gaat het Polderhoofdkanaal officieel weer open voor de scheepvaart. En dat 56 jaar nadat de sluizen aan beide kanten van het kanaal zijn gedempt. De heropening van het Polderhoofdkanaal betekent een economische en toeristische impuls voor de regio.

PROGRAMMA

Voor Nij Beets en De Veenhoop is de oplevering van het project het einde van jarenlange bouwwerkzaamheden. Beide dorpen vieren volgende week dan ook volop feest. Sa! besteedt deze week uitgebreid aandacht aan het Polderhoofdkanaal. Met interviews met hoofdrolspelers, achtergronden over de natuurcompensatie, ondernemers aan het woord en natuurlijk het uitgebreide feestprogramma.

www.sa24.nl

15

WOENSDAG 1 JULI Officieel openingsprogramma ‘Van sluis naar sluis’ 13.45 - 14.30 uur Schutten en officiële openingshandeling bij de Zuidersluis Nij Beets Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 14.30 - 17.00 uur Varen van sluis naar sluis (met unieke historische schepen) Vloot met genodigden vaart op het Polderhoofdkanaal vanaf de Zuidersluis bij Nij Beets naar de Noordersluis in De Veenhoop. Onderweg is er op en rond het water van alles te zien en te beleven: theater, muziek, natuur; te veel om op te noemen! U kunt in de bonte optocht met versierde fietsen van basisschoolkinderen met de vloot meefietsen of meewandelen. Klaas Jansma doet via een mobiele geluidsinstallatie hierbij verslag. 14.30 - 17.00 uur Vertrek bonte optocht bij de Zuidersluis Dit komt u onderweg tegen: Zuidersluis Piter Wilkens, Baggelbaksjongers en Ie-sjongers Brug bij Hoekstra Muziek draaiorgel Café de Brêge Rodel-/glijbaan (blijft staan t/m 4 juli) en stand-up paddeling Openluchtmuseum It Damshûs Open huis en drumband Eensgezindsheid uit Hemrik Brug bij Geawei Acrobatische act aan brug Doarpsstrjitte Aquabubble, waterballen voor kinderen Voetgangersbrug Doedelzakmuziek Brug bij Brouwer Boerenleven Brug bij Krúswei Slagwerkgroep Femmes Vattaal Brug bij Stoker Acrogym en beachvolleybal Brug bij Van Amsterdam Poëzie en muziek Brug bij It Polderhûs Parade van Drachtster Skûtsje en optimistjes, omlijst met zangkoor De Iesjongers, scheepstoeters en Femmes Vattaal 17.00 uur

Samen heffen we het glas Korte toespraken projectpartners en start fotopresentatie natuurmaatregelen (loopt door in avondprogramma) Programma voor schoolkinderen: film, disco (loopt door in avondprogramma) en voor de allerkleinsten

18.00 uur

Einde officiële programma

Aansluitend - Feest op het plein tot 22.00 uur

Feest op het plein in De Veenhoop

Voor de bewoners uit beide dorpen, bezoekers en genodigden is er aansluitend op het officiële programma een groot feest op het plein in De Veenhoop met muziek en entertainment. Er zijn diverse kraampjes waar u eten en drinken kunt kopen. In de school is een foto-expositie van Marjan Jacobi met foto’s van vroeger en nu. 17.30 - 18.15 uur 18.15 - 19.00 uur 19.00 - 19.30 uur 19.30 - 20.00 uur 20.00 - 20.30 uur 20.30 - 21.00 uur 21.00 - 21.30 uur 21.30 - 22.00 uur

Optreden van Wiebe Kaspers Optreden van Piter Wilkens Optreden van Jam de la crème Spectaculaire turfrace met Canadese kano’s (commentaar van Klaas Jansma) Optreden van Folkert Hans Tolsma Optreden van Wiebe Kaspers Optreden van Jam de la crème Optreden van Folkert Hans Tolsma

ZATERDAG 4 JULI Feest in Nij Beets

11.00 - 21.00 uur Activiteiten rondom brug Geawei en dorpshuis It Trefpunt Naast het grote feest op 1 juli zijn er op 4 juli in Nij Beets nog meer festiviteiten. Voor fijnproevers Proeverij met wijn, kaas, honing, worst, broodjes, gebak en nog veel meer Voor kinderen Een draaimolen, suikerspin en meer Voor de inwendige mens Er is een terras aan het water met een tap, patatkar, viskar en ijscokar Voor het oor Muziek van Tjerk Bootsma Trio en het Wereldtrio Kees Rommers Voor het oog Opening foto-expositie van Marjan Jacobi bij Galerie Aepos Om te doen Huur een sloep van Tusken de Marren Rijd mee met de Plusbus naar it Damshús, Súdergemaal en Nij Beets Fiets een rondje langs het kanaal (er zijn fietsen te huur) 11.30 uur Opening foto-expositie Marjan Jacobi door wethouder Rob Jonkman Foto’s over het project Polderhoofdkanaal. Locatie: Galerie Aepos, Dorpsstraat 10, Nij Beets 14.00 uur Opening foto-expositie Foto’s over Polderhoofdkanaal en Sudergemaal in de periode 1873 - 2015. Locatie: Ripen 3, Nij Beets 21.00 uur Afsluitend feest in dorpshuis Het Trefpunt Met een optreden van de band Ten Speed


Sa!

24 juni 2015

Rob Jonkman

Kanaalwethouder met vertrouwen

De voorgaande coalitie van OB, CDA en PvdA was intern verdeeld geraakt over het rapport van de commissie Hermans, die de gang van zaken rond het kanaalplan onderzocht. De conclusies waren hard: bestuurlijke onvolkomenheden met rechtszaken van natuurclubs en omwonenden als gevolg. Jonkman besloot alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Onder andere de periodieke voortgangsrapportages waarmee hij consequent de raad en de inwoners van het kanaalgebied op de hoogte hield van de nieuwste ontwikkelingen.

Projectmatige aanpak

Normaal gesproken behoort een wethouder gepaste afstand te houden tot zijn bestuurlijke dossiers, maar dat lukte Rob Jonkman bij het Polderhoofdkanaal niet. Op het gemeentehuis vonden ze zijn betrokkenheid bij de heropening ook wel eens hinderlijk, zo weet hij. TEKST: WIM BRAS BEETSTERZWAAG “Ik kreeg regelmatig het verwijt dat ik me meer als manager gedroeg dan als bestuurder.” Rob Jonkman wilde zo graag dat het project ging slagen. “Dan word je meegezogen. Niets mochten we aan het toeval overlaten. De projectgroep heeft gelukkig heel collegiaal en begripvol mijn kuren getolereerd.” Jonkman trad aan in een politiek woelige periode in Opsterland. Als kersvers wethouder van de ChristenUnie kreeg hij in 2010 het hete kanaalhangijzer toegescho-

ven in de nieuwe coalitie met Opsterlands Belang en CDA. Logisch, zo vond hij zelf. “Ik had me als oppositielid in de raad behoorlijk kritisch uitgelaten over de financiering en over het gemis aan transparantie rond de kanaalplannen. De omgeving was niet goed genoeg meegenomen. Als je dan beweert dat het beter kan en je krijgt de gelegenheid, moet je het ook doen. Maar eerlijk gezegd heb ik me bij tijd en wijle wel afgevraagd wat ik me op de hals had gehaald.”

16

www.sa24.nl

“Het rapport Hermans heeft het projectmatig werken in de gemeente een grote impuls gegeven, niet alleen bij het Polderhoofdkanaal. Je kan niet beweren dat de zaken daarvoor niet goed verliepen in Opsterland. De intenties waren integer, maar externe factoren hadden we niet altijd volledig in beeld. De structurele aanpak is nu verbeterd. De bestuurlijke verantwoordelijkheden komen nu scherper voor het licht, risico’s sluiten we zoveel mogelijk uit en de communicatie krijgt de plek die nodig is. Dat maakt de politiek helder. Bij het project Polderhoofdkanaal hebben we op deze manier het vertrouwen in de goede afloop weten op te bouwen.” De communicatie met de voor- en tegenstanders van het kanaal heeft volgens de wethouder een grote rol gespeeld bij de heropening. Het betrof ook een unieke kwestie, waarbij de overheid schouder aan schouder met de burgers stond tegenover een kleine club bezwaarmakers. “De input van de dorpen en de plaatselijke ondernemers is niet alleen inhoudelijk van groot belang geweest, maar woog ook als psychologische factor zwaar mee. Zo kwam alles samen in een bouwwerk waar je geen steentje uit kon halen.”

Slapeloze nacht

goed, behalve die ene nacht dan voor de uitspraak van de Raad van State. “Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat de heropening niet door zou gaan, maar toen heb ik toch een moment van vertwijfeling gekend. Hadden we werkelijk niets over het hoofd gezien? Ik heb mezelf rationeel tot de orde moeten roepen, maar daarna wilde de slaap niet meer komen.” Aan het einde van die dag wist de wethouder wel zeker dat de heropening zou gaan lukken, al stond hij daarin nog betrekkelijk alleen. “De Raad van State vroeg om een extra onderbouwing van de economische noodzaak. Op dat moment realiseerde ik me dat de rechters feitelijk al een positief besluit hadden genomen, maar daarvoor nog aanvullende argumenten nodig hadden. Nou, die konden ze krijgen.” Dat daarna de uitvoering nog in de knel kon komen vanwege de Europese subsidiedeadline heeft hem verder niet meer van zijn stuk gebracht. “De tijd was krap en daardoor spannend, jazeker. Maar vanaf toen hadden we alles zelf in de hand, we konden ingrijpen met extra mankracht als dat nodig was geweest.”

Goed te verdedigen

Dat het oorspronkelijke kanaalproject van zeven miljoen euro uiteindelijk driemaal over de kop is gegaan, valt met goed fatsoen te verdedigen, aldus Jonkman. “Het Polderhoofdkanaal is weliswaar ook een Noord-Zuidlijn, maar niet eentje waarbij het geld in een bodemloze put is verdwenen. PHK begon als een relatief klein project met een paar bruggen en sluizen. Daarna hebben we fors moeten investeren in natuur. We krijgen waardevolle zaken terug voor ons geld, het is alles behalve weggegooid. Uiteindelijk heeft het Polderhoofdkanaal Opsterland een kleine vijf miljoen euro gekost, maar we verwachten een grote economische spin-off en tientallen nieuwe banen.”

Slapeloze nachten heeft Jonkman niet gehad van het Polderhoofdkanaal. Nou

Anko Postma

Altijd respect voor de ander Mensen bij elkaar brengen in gevoelige situaties. Voor Anko Postma is het dagelijks werk. Het kwam hem als voorzitter van Plaatselijk Belang Nij Beets goed van pas. Want al streed Plaatselijk Belang jarenlang hartstochtelijk voor heropening van het Polderhoofdkanaal, het dorp telde niet louter voorstanders. TEKST: WIM BRAS

NIJ BEETS “Het is juist dan de kunst om het onderling respect niet te verliezen. Je moet oog en oor blijven houden voor de tegenstanders, ook al sta je ogenschijnlijk tegenover elkaar”, vertelt voorzitter Postma. In het dagelijks leven geeft hij samen met zijn vrouw trainingen in het bedrijf Aepos Carrière Counseling.

Onlangs hield de klankbordgroep, waarin de voor- en tegenstanders van het kanaal elkaar bleven opzoeken, haar laatste bijeenkomst. “We hebben

tot slot een glas geheven en een dikke streep gezet onder de controverse. Dat we elkaar toch weer hebben gevonden, heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Maar nu we er met afstand op terugkijken, kan je zeggen: dat hebben we goed gedaan. Een mooiere afsluiting was niet denkbaar.” De naderende opening maakt veel los in Nij Beets, ervaart Postma. Regelmatig klampen dorpsgenoten hem aan om lucht te geven aan hun emoties. “Er zindert een extra verbondenheid en het is gaaf om daar deel van uit te maken.”

Momentum

Postma noemt het Polderhoofdkanaal de katalysator die alle bestaande activiteiten in Nij Beets zal versterken; het

museum, de camping, het zwembad, maar ook bijvoorbeeld zijn eigen galerie in het pand van Aepos langs het water. “Het is zwaar klote, ik heb er even


Sa!

24 juni 2015

17

www.sa24.nl

Marjan Jacobi

Mevrouw Polderhoofdkanaal ‘Hoi Polderhoofdkanaal, hoe zit het met …?’ Op haar Facebookpagina Polderhoofdkanaal beantwoordt Marjan Jacobi onvermoeibaar allerhande vragen over de heropening. Afgelopen anderhalf jaar postte ze voor haar ruim duizend volgers bijna dagelijks eigengemaakte foto’s over de werkzaamheden. TEKST: WIM BRAS

Jacobi is nog drukdoende met de laatste voorbereidingen voor het openingsfeest; het moment waarop het kanaalboegbeeld van De Veenhoop haar bemoeienis, na dertien jaar, met voldoening maar ook met opluchting afsluit. “Ik bin no wol efkes klear mei it kanaal.”

DE VEENHOOP

“Wat staat ons te wachten?” Dat spookte Marjan Jacobi door het hoofd toen ze op die avond in 2003 met nog

pie Hoekstra. En dat vond ik wel een logisch antwoord.”

Overtuigen

Nij Beets heeft De Veenhoop nodig om de gemeente Smallingerland te overtuigen van de noodzaak, zo maakten de kanaalburen duidelijk. “Bij jullie ligt immers het tweede deel van het kanaal.” Met die boodschap ging de Veenhoopse commissie na de kennismaking weer naar huis. “Vanaf toen

“ONZE INZET HEEFT DE ZAAK IN DE RAAD DOEN KANTELEN” twee dorpsgenoten in de auto stapte op weg naar Nij Beets. Doel: de eerste vergadering van de gezamenlijke kanaalcommissies. Die van De Veenhoop was nog maar kort daarvoor in het leven geroepen en Plaatselijk Belang had haar tot voorzitter gebombardeerd. De Beetster kanaalcommissie bestond al heel lang, zoveel wist ze, maar daar hield het ook wel mee op. “Mijn eerste vraag in Nij Beets luidde dan ook: Waarom willen jullie eigenlijk dat het Polderhoofdkanaal weer opengaat? Omdat het er ligt, zei Jap-

ging het dorp er eigenlijk pas goed over nadenken”, vertelt Jacobi. “Krimp, daar had nog niemand het over in die tijd, maar met het moeizame voortbestaan van de school in gedachten, besefte men hier dat het dorp wel wat extra reuring kon gebruiken. En met De Veenhoop als centraal draaipunt tussen de vaarroutes ontbrak de zuidelijke afslag nog.” De kanaalcommissie nodigde de gemeenteraad uit voor een vaartochtje en Jacobi hield een gloedvol betoog in It Polderhûs om het belang van de heropening te onder-

geen ander woord voor, dat de supermarkt voortijdig het loodje heeft gelegd.” Maar de voorzitter bespeurt fris

mer dat de provincie van mening is dat Nij Beets daarmee voorlopig genoeg heeft gekregen. Het lukte niet om voor

“LATEN WE NU EERST MAAR EENS GAAN VAREN” elan, nieuwe partijen met winkelplannen staan op. Nij Beets zal zich de komende jaren moeten bewijzen en het dorp lijkt daar terdege van doordrongen. “Plaatselijk Belang beseft dat we het momentum van de kanaalheropening moeten pakken om het gebied op de kaart te zetten.” Een succesje heeft het bestuur intussen in de wacht gesleept met de aankleding van het gebied ‘Oer it kanael’ tegenover de Doarpsstrjitte. Een extra provinciedonatie helpt het waterfront aan wat meer smoel, met uitbreiding van kadeplekken, een douche- en toiletgebouwtje en een gezamenlijke vuurplaats waar waterrecreanten kunnen barbecueën. Anko vindt het jam-

het ambitieuze centrumplan ook nog geld los te praten. “Nij Beets mist een centrale ontmoetingsplek en daarom hebben we het plan bedacht voor een dorpsplein rond de ophaalbrug aan het kanaal. Een ‘rode’ ruimte aan de dorpszijde en een ‘groene’ ruimte aan de overkant van het water, met de brug als verbindende schakel.”

Stapsgewijs

Ook zonder provinciesteun gaat het project door. “Dan maar stapsgewijs, hebben we volgend jaar weer een feestje.” Opsterland heeft stichtingen die Nij Beets van oudsher goed gezind zijn, verklaart de voorzitter. Door zelf fondsen te werven gaat het dorp nu als ‘co-maker’ een alliantie aan met de

strepen. Daarna ging het PHK-balletje rollen in Smallingerland. “Elke keer als het Polderhoofdkanaal op de raadsagenda stond, was ik er om in te spreken. Van tevoren had ik het gemeentehuis dan al gebeld met de vraag of ze dertig tot veertig stoeltjes extra wilden neerzetten, want De Veenhoop kwam met de bus. Dat maakte indruk, zo’n klein dorp en dan zo’n opkomst. En dat keer op keer. Onze inzet heeft de zaak doen kantelen in de raad.” Niet dat De Veenhoop verder op veel support hoefde te rekenen, wil Jacobi nog wel even kwijt. “Smallingerland stelde zich vanaf het begin heel formeel op. Wij dragen een zak met geld bij en voor de rest moeten jullie bij Opsterland zijn, zo kregen we telkens te horen. Door die rigide opstelling hebben we ons wel eenzaam gevoeld. Gelukkig hebben Nij Beets en Opsterland ons prima opgevangen, dat heeft de band nog eens extra versterkt.”

gemeente. “We lichten Oer it kanael uit de langjarige herinrichtingsplannen. En omdat we medefinancier zijn, kunnen we ook meepraten over de uitvoering.” Het staaltje zelfredzaamheid heet in bestuurlijk jargon ‘de kanteling’, de nieuwe verhouding waar de overheid op aanstuurt. Die cultuuromslag heeft Nij Beets al langer geleden gemaakt, aldus Postma. “Saamhorigheid is de kracht van dit dorp. Kijk naar het museum en naar het zwembad, dat we met louter vrijwilligers runnen. Er borrelen momenteel alweer ideeën voor een eigen jachthaventje. Zou zomaar kunnen, het dorp is er gek genoeg voor. Als de opleving van de huizenmarkt doorzet, zal een eigen haventje de aantrekkingskracht van Nij Beets als forenzenplaats vergroten. En zetten we nog een verdere stip op de horizon, dan ligt er misschien wel een complete waterwijk in het verschiet. Het ijzer is nu nog niet heet genoeg, maar wie weet, stapsgewijs komen we een heel eind. Maar laten we nu eerst maar eens gaan varen.”

Verschillen

Hoewel beide dorpen hetzelfde doel nastreefden, kon je aan de manier van aanpak merken dat er ook veel verschillen waren. “Dat heeft ongetwijfeld met het verleden te maken. De Beetsters zijn felle kikkers, die gaan zeer voortvarend te werk. Hier gaat het er wat goedmoediger aan toe. Zo van: ach, het komt wel goed, laten we eerst maar even afwachten.” Zelf heeft ze wel wat Beetster karaktertrekken. “Ik bijt me erin vast en gaandeweg word ik steeds fanatieker. Wat er ook gebeurt, jullie krijgen me niet uit de kanaalcommissie, heb ik hier steeds gezegd. En dus hebben ze me maar gelaten.” Straks een zwart gat wanneer de bootjes voorbij varen? “Welnee, na de zomer moet De Veenhoop nodig aan de slag met de herinrichting van het dorpsplein.”


Combinatie

Polderhoofdkanaal


Sa!

24 juni 2015

19

www.sa24.nl

Compensatiegebieden Polderhoofdkanaal

Nieuw leefgebied voor plant en dier In de afgelopen 45 jaar ontwikkelden zich bijzondere planten diersoorten in en langs het Polderhoofdkanaal. Nu het kanaal weer open gaat voor de pleziervaart mogen deze natuurwaarden niet in de knel komen. Daarom trof de provincie Fryslân compenserende maatregelen.

is gebeurd. In januari 2014 verleende de Raad van State ontheffing van de Flora- en faunawet, waarna een al eerder ontwikkeld compensatieplan is uitgevoerd. In november zijn de compensatiegebieden opgeleverd.

TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

12 hectare

NIJ BEETS Hoofdrolspeler in het verhaal is de gestreepte waterroofkever. Het is een zeldzame en zwaarbeschermde keversoort, die gedijt in een rustig leefgebied zoals het onbevaren Polderhoofdkanaal. Ook andere dieren, zoals de waterspitsmuis, de groene glazenmaker (een libellesoort) en vissoorten als de bittervoorn en de grote modder-

kruiper floreren hier. Bevaring van het kanaal zorgt echter voor troebel water, een minder gunstig leefgebied voor de waterroofkever. Met alle gevolgen van dien. De oplossing ligt in het creëren van nieuwe natuur rondom het kanaal. En dat is precies wat er het afgelopen jaar

“De natuurkwaliteit en biotoop van het Polderhoofdkanaal is qua oppervlakte en lengte voor honderd procent gecompenseerd”, licht Yep Zeinstra, projectleider bij de Provincie Fryslân, toe. “Er zijn drie nieuwe natuurgebieden aangelegd die in verbinding staan met het Polderhoofdkanaal. In totaal gaat het om zo’n 12 hectare wateroppervlak en 13 kilometer natuurlijke oever.” De natuurontwikkeling in de compensatiegebieden wordt niet aan het toeval

overgelaten. Er is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld dat Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de boeren in het gebied en particulieren uitvoeren. Een onafhankelijke commissie houdt de ontwikkeling in de gebieden de eerste vijf jaar goed in de gaten. Op basis van de onderzoeksresultaten zal de commissie beheeradvies geven of bijstellen. Zeinstra: “We gaan goed kijken hoe de natuur in deze nieuwe gebieden zich verder ontwikkelt. Er is al een nulmeting geweest en daarbij zijn al doelsoorten zoals de gestreepte waterroofkever waargenomen. Het geeft ons vertrouwen dat de ecologische kwaliteit van de compensatiegebieden goed is en dat ze aan hun doel zullen beantwoorden.”

Alddjip

Een van de gebieden is het compensatiegebied Alddjip, langs de Domela Nieuwenhuisweg ter hoogte van Piers Hiem. Hier is het water van de bestaande petgaten met elkaar verbonden en in verbinding gebracht met het Alddjip. Vanaf het Polderhoofdkanaal is de waterbodem van het Alddjip opgeschoond. De bestaande rietoevers zijn hier zoveel mogelijk behouden, terwijl er ook nieuwe, glooiende oevers zijn aangebracht waar de natuurlijke rietvegetatie kan groeien. Op de steile oevers vinden de waterroofkevers een goed heenkomen.

Kraanlannen

Ook het gebied Kraanlannen, aansluitend op het bestaande natuurgebied Kraanlannen (in beheer van It Fyske Gea), biedt volop mogelijkheden ter compensatie. Hier is een brede watergang met kaden aangelegd in een oorspronkelijk landbouwgebied. De watergang ligt ruim twee meter hoger dan het landbouwpeil en dat is goed voor de vegetatie en de natuurlijke systemen. De watergang sluit aan op zowel de Veenhoopstervaart als het Polderhoofdkanaal. Iets verderop, voorbij Camping Stoker, is de kade doorbroken en sluit deze watergang op het Polderhoofdkanaal aan. Net als de an-

Polderhoofdkanaal

Een derde compensatiegebied bevindt zich langs het Polderhoofdkanaal, waar een parallelle watergang is gerealiseerd. Deze nevengeul heeft een tussenpeil dat iets hoger ligt dan landbouwpeil. Ook hier is de kade verbreed.

dere compensatiegebieden heeft het een gesloten, zelfregulerend watersysteem, zodat de natuur zelf haar werk kan doen om de waterkwaliteit op peil te houden. Ook deze watergang heeft enerzijds een natuurlijke, glooiende oever met ondiep water, waar zich kikkervisjes en waterinsecten ophouden. Op de andere oever groeit riet.


W W W.WO O N CENTRUMSVD BERG.N L

2+3-ZITS BANK Vanaf € 1.349,-

OPRUIMING 2015

2+3-ZITS BANK

Nu vanaf € 1.295,-

Wij houden de vaart erin!

ZONWERING TOT

15% KORTING

Enkele markiezen Nu € 250,Zonnescherm 300 br. Nu € 298,Screens 100 br. Nu € 150,-

ENKELE SHOWROOM KASTEN NU 50% KORTING

SHOWROOM BANKEN

TOT WEL

50% KORTING

Hoekbanken, bankstellen en losse banken in zowel leer als stof BEZOEK ONZE WEBSHOP VOOR ALLE RAAMBEKLEDING. MAKKELIJK ONLINE BESTELLEN! STA-OP STOEL. v.a. € 895,-

Nu 10, 20 en 30% korting BOXSPRING.

Elektrisch verstelbare boxspring met latex topdek bij ons vanaf

€ 1.995,-

SHOWROOM MODELLEN

Vanaf € 995,-

Gratis bezorging aan huis! en indien nodig montage.

PVC VLOEREN TOT

10% KORTING GORDIJNEN TOT

20% KORTING

Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

N-idee.nl

Kasten, dressoirs, TV dressoirs

SHOWROOM MODELLEN NU 20% KORTING


Sa!

24 juni 2015

21

www.sa24.nl

Overeenkomst nieuwe eigenaren It Polderhûs en De Veenhoop

Samen bouwen aan nieuwe toekomst “We zijn heel benieuwd naar wat een open Polderhoofdkanaal gaat brengen. Dat is nauwelijks in te schatten. Het geeft in ieder geval meer reuring en dat is altijd positief”, zegt Bonnie Sikkes. Samen met zijn vrouw Herma nam hij vorig jaar december restaurant It Polderhûs over. TEKST: SIKKE MARINUS

DE VEENHOOP De start is in ieder geval veelbelovend. De openingsactiviteiten op woensdag 1 juli vinden plaats in en rondom hun restaurant. “We krijgen het dan druk, maar we zien ernaar uit. Prachtig toch.” It Polderhûs heeft al geanticipeerd op de nieuwe toekomst. Aan de oever van het Polderhoofdkanaal is een ruim terras aangelegd, waar de bezoekers kunnen genieten van de beweging op het water. Ook nu er nog geen boten zijn, weten de mensen het terras al goed te vinden.

mooi gebied. Je kunt hier heerlijk wandelen in de Kraanlannen. Dat is een bijzonder natuurgebied.” Toen de familie Sikkes in december naar De Veenhoop kwam, rekenden ze met de winter voor de deur eerst niet op al te veel drukte. Niets bleek echter minder waar. Van meet af aan was het gezellig druk. Niet alleen met individuele gasten voor een lekkere maaltijd, maar ook met groepen. “We hebben hier al heel wat verjaardagen en andere feesten gevierd.”

Druk

Menu’s samenstellen en bereiden, dat is de grote passie van Bonnie Sikkes. Hij werkte vroeger in een Groninger sterrenrestaurant. Daar leerde hij de kneepjes van het vak. De laatste jaren was hij chef-kok in het Akkrumer Hotel Restaurant Goerres. Zijn vrouw Herma bevestigt trots dat Bonnie een meesterkok is. Hij weet heerlijke combinaties te bedenken. “Hij is een echte ambachtelijke kok en dat proef je.” Bonnie geniet ervan als hij zijn gasten wat

“Het is een prachtige plek met een mooie omgeving. Wij komen zelf uit Wolvega. Voordat we hier neerstreken, kenden we De Veenhoop nauwelijks. We ontdekten dat het een heel leuk dorp is met een gemoedelijke sfeer. We hebben veel kennissen en vrienden in de Stellingwerven. Toen die hoorden dat we hier begonnen, kwamen veel van hen op bezoek. Ook voor hen was dit een onbekend, maar verrassend

Ambachtelijk

Bonnie en Herma Sikkes. FOTO: SIETSE DE BOER

lekkers voor kan zetten. Hij beperkt zich daarbij niet louter tot culinaire hoogstandjes. Hij besteedt net zo lief zijn aandacht aan een goed bereide schnitzel. “Ik wil iedereen graag tevreden maken.” De menukaart van It Polderhûs blinkt dan ook uit in diversiteit. Bonnie houdt niet alleen van koken, ook van contacten en een praatje. “Als het kan, schuif ik graag even bij onze gasten aan.” Bonnie en Herma begonnen samen aan een nieuwe toekomst in De Veen-

hoop. “Onze kinderen staan inmiddels op eigen benen en dan ontstaat er ruimte. Als je er dan tijd voor kunt maken, begint het te kriebelen.” Toen It Polderhûs in het vizier kwam, was de keuze snel gemaakt. “Daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad.” Met de heropening van het Polderhoofdkanaal krijgen De Veenhoop en Nij Beets, net als Bonnie en Herma, een nieuwe toekomst. “We passen dus mooi bij elkaar.” www.itpolderhus.nl

Initiatief voor rolstoelzonneboot

Dubbel aangepast varen Er leefde een idee aan de oevers van het Polderhoofdkanaal: aangepast en duurzaam varen met mensen in rolstoelen. Het wachten was op een open kanaal. Nu is het zover. Een stoere boot vaart op 1 juli mee in de eerste vloot. TEKST: HESTER DIJKSTRA NIJ BEETS Eenvoudig en eerlijk, aansprekend en robuust. De nieuwe rolstoelzonneboot van Stichting De Ripen past in het landschap en bij de mensen van de streek. De boot lijkt een beetje op de sobere pont van Jeltsje, die decennia geleden dagelijks mensen over de nabijgelegen Nieuwe Vaart zette.

Toegankelijkheid

Het groene licht uit Den Haag voor de heropening van het kanaal betekende de geboorte van het ‘project rolstoel-

Er wordt nog hard aan de boot gewerkt.

zonneboot’. Stichting De Ripen (voor mensen met een beperking) en de zorgboerderijen De Ripen en ’t Boerehiem maakten zich er sterk voor. Een werkgroep ging aan de slag. Architect Age Albers, die tijdens z’n studie de beginselen van scheepsbouw heeft meegekregen, sloeg aan het tekenen. “Water heeft m’n interesse en als je je richt op toegankelijkheid in plaats van op aanpassingen, dan ontstaat er meerwaarde. Dat geldt voor woningen, maar ook voor boten.”

Werkgroeplid Teade Bergsma is ook betrokken bij Stichting Boat in Donkerbroek. De stichting had al eens een aangepaste aluminium boot gemaakt om in Noorwegen te kunnen zeevissen. De Noorse boot kopiëren bleek geen optie. Een bestaande romp aanpassen en hergebruiken al evenmin. Vervolgens kwam architect Albers met een schets voor een goed toegankelijke boot, waarbij grote kunststof buizen als drijvers fungeren. Het bedrijf Beutech uit Steenwijk dacht mee met deze bijzondere klus en Albers’ werkgever, Sipma Architecten in Heerenveen, bedacht constructieve aanvullingen. “Ze keken mee en ik kreeg alle medewerking”, vertelt Albers. Er ontstond gaandeweg een robuuste boot met op de kunststof bodem een composiet dekvloer en een geronde huif van roestvrijstalen buiswerk. Het houten latwerk zorgt voor ondersteuning van de zonnepanelen en twee houten banken vormen de zitplaatsen. Daarnaast is er ruimte voor maximaal 4 rolstoelen. “De huifconstructie geeft een geborgen gevoel op het water”, weet Age, “en het latwerk biedt houvast als het nodig is”. Zijn brede ervaring in het aangepast zeilen in Sneek komt hem goed van pas. Hij noemt de materialen van de rolstoelzonneboot ‘aansprekend’ en is blij met het resultaat. “Ik heb veel ideeën. Dat er nu daadwerkelijk zo’n idee gerealiseerd wordt, verheugt me.”

Genieten

De boot wordt afgebouwd in Wolvega, bij het bedrijf van Van der Veer. Sake Sierdsma doet alle moeite om de deadline te halen. Deze week staat er in Nij Beets een spannende proefvaart op het programma. Snel varen is er niet bij. “Dat is niet goed voor de oevers van het kanaal”, zegt de werkgroep. “Het gaat vooral om het genieten van het verblijf op het water.” Het project omvat meer dan alleen een boot; er komt ook een rolstoeltoegankelijke vissteiger bij zorgboerderij ’t Boerehiem. De vergunning is aangevraagd en in augustus komt een groepje militairen uit ’t Harde meehelpen met de aanleg van de steiger. De laatste schroef wordt gevierd met een barbecue, zo luidt de afspraak. Stichting De Ripen stelt de rolstoelzonneboot en de steiger beschikbaar voor de cliënten/hulpboeren van zowel zorgboerderij De Ripen als ’t Boerehiem. Ook gasten van beide zorgboerderijen en Beetsters die zijn aangewezen op aangepast varen kunnen de boot gebruiken. De Stichting is in gesprek met onder andere Revalidatie Friesland en Zonnebloem-afdelingen om boot en steiger breed onder de aandacht te brengen. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, gemeente Opsterland, Van Teyens Fundatie, Coöperatiefonds Rabobank, Hart in Friesland en een particulier fonds.


Sa!

24 juni 2015

23

www.sa24.nl

Irma Leenman gunt iedereen het openingsfeestje

‘Ik heb de knop omgezet’ werk stil te leggen. Nog altijd staat ze achter de bewandelde weg. “Wij dachten anders dan de voorstanders in het gebied. Open communicatie daarover was lastig. Dan is de rechter de enige uitweg.”

Jarenlang was Irma Leenman het gezicht van de tegenstanders van de heropening van het Polderhoofdkanaal. Ze zette de knop om toen alle juridische uitspraken onherroepelijk werden. Het afgelopen jaar sprak ze mee in de klankbordgroep. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER

Ze heeft een uitnodiging in huis. Maar Irma Leenman is er op 1 juli niet bij wanneer de heropening van het Polderhoofdkanaal wordt gevierd. “Voor ons is dat geen feest, maar ik kan heel goed begrijpen dat het voor anderen wel een feestelijke dag is. En dat feest gun ik ook iedereen.” De feestelijke openingsparade met schepen passeert haar huis, maar vanaf haar terras achter huis is het kanaal buiten beeld. Irma Leenman woont met haar gezin net aan de Smallingerlandse kant van het Polderhoofdkanaal. Haar buurman woont in Nij Beets. Het is een prachtige plek, eigenlijk net als overal aan het kanaal. De rust en de ruimte gaven bij de aankoop in 1985 de doorslag. Er was nogal het een en ander op te knappen aan het pand, maar Irma kon

DE VEENHOOP

ook aan de slag met haar grote hobby: paarden. Het anonieme bestaan aan het afgesloten Polderhoofkanaal veranderde op slag toen in 2003 de plannen voor de heropening van het kanaal weer uit de kast werden gehaald.

Kwetsbare natuur

Vanaf het eerste moment zag Leenman de heropening niet zitten. Weg met de rust. Maar bovenal zag ze het als een grote aanslag op de kwetsbare natuur in het gebied. “Ik werd het gezicht van de tegenstanders, maar stond niet alleen. Er waren meer tegenstanders, een deel van de groep wilde en wil echter graag anoniem blijven.” De zeeën gingen soms hoog, zeker toen Leenman en haar medestanders er in 2008 in slaagden via de rechter het

Boek over Polderhoofdkanaal NIJ BEETS Schrijver, journalist en oud-inwoner van De Veenhoop Wim Bras schreef een boek over het Polderhoofdkanaal. Hij beschrijft de geschiedenis van het kanaal, Nij Beets, De Veenhoop en de regio. Ook het politieke proces en de inzet van de dorpen om het kanaal weer open te krijgen worden aangehaald. Het boek is luchtig geschreven en staat vol met foto’s, korte verhalen en anekdotes van bekende en minder bekende lokale personen. Bijzonder aan het boek zijn de vele foto’s uit oude tijden. De officiële presentatie van het boek is tijdens de opening van het Polderhoofdkanaal op 1 juli. Daarna is het boek te koop in De Veenhoop bij It Polderhûs. In Nij Beets is het boek vanaf 4 juli te koop bij

Aepos, Wooncentrum Van den Berg en bij de woonwinkel Foar Thús van Tamira Piet. Het boek kost de eerste weken 5 euro, daarna wordt het duurder.

Het waren geen leuke jaren. De strijd kostte veel energie, tijd en geld. “Onze verbouwing aan het huis was anders al een stuk verder geweest.” In Nij Beets werd er over haar gesproken, onder andere bij het schoolplein. “Mijn kinderen gingen in Nij Beets naar school. Zij hebben een andere achternaam, omdat ik mijn meisjesnaam gebruik. Niet iedereen wist wie ik was. Soms waren ze over mij aan het praten, terwijl ik een meter verderop stond.” In haar ogen interesseerden slechts weinig mensen zich echt voor haar argumenten. “Ooit heeft één dorpsbewoner mij gebeld en op de man af gevraagd waarom ik tegen was. Wij hebben toen een heel goed gesprek gehad. We werden het niet eens, maar ik had wel groot respect voor deze man. Het is jammer dat mensen snel oordelen zonder het gesprek aan te gaan.”

Een streep

Bij Leenman ging langzaam maar zeker de knop om. Na de definitieve uitspraak van de Raad van State was het nog wennen aan het idee. Maar toen ook de juridische procedures rond de bruggen in haar buurt achter de rug waren, zette ze voor zichzelf een streep. “Dat was voor mij het omslagpunt. Je verandert het niet meer. Ik heb het gevoel dat ik gedaan heb wat ik kon doen. Ik zet de knop om, maar weet ook dat nog niet iedere tegenstander dat heeft kunnen doen.” Het afgelopen jaar draaide ze mee in de klankbordgroep. Aanvankelijk vond Leenman het een verplicht nummer, maar langzamerhand kreeg de klankbordgroep meer vorm. “Het was een podium om te zeggen wat er speelt en iedereen kon zijn wensen

indienen. Niet alle ideeën werden met gejuich ontvangen. En dat gold niet alleen voor mijn opmerkingen, maar ook voor die uit de dorpen.” De leden van de klankbordgroep lieten hun gevoel spreken en dat botste wel eens met de regels en de gepresenteerde feiten. “Het belangrijkste is dat we werden gehoord. Het zorgde langzamerhand voor veel betere verhoudingen.” Toch vindt Leenman het lastig om aan te geven wat de klankbordgroep nu heeft bereikt. Uiteindelijk is in het project Polderhoofdkanaal veel aandacht besteed aan de natuurcompensatie. Ook hier berust Leenman in het resultaat. “Het hand-aan-de-kraanprincipe klinkt goed. Eerst kijken hoe de natuur zich houdt en dan pas meer boten toelaten. De natuurmensen zeggen dat het goedkomt. De tijd zal het leren, het is lastig te controleren. We hebben het over kwetsbare natuur en als één onderdeel niet werkt, heeft dat grote gevolgen voor de rest.”

Geen spijt

Ondanks de moeilijke jaren heeft ze geen spijt van haar strijd. Het leverde in het dorp gespannen relaties op en er zijn dingen naar tegenstanders geroepen die beter niet geroepen hadden kunnen worden. Twijfels om door te gaan had ze nooit. “Natuurlijk heb je wel eens momenten waarop je je afvraagt hoe je het allemaal voor elkaar krijgt. Er is ook nog werk en een gezin. Het was een dynamische tijd. Maar het vormt je ook als mens. Ik heb er veel van geleerd.” De kinderen hebben de basisschool al lang verlaten. Irma en haar gezin zijn dan ook niet langer op Nij Beets georiënteerd. “We hebben er niet zoveel te zoeken. Ik ben wel heel benieuwd naar de uitvoering van alle gepresenteerde plannen van ondernemers. Want werkgelegenheid was een belangrijke reden voor de Raad van State om de plannen door te laten gaan.”

Onderdeel van groter geheel NIJ BEETS Naar verwachting varen er op termijn jaarlijks zo’n 5.000 boten door het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop. Het kanaal is vanaf deze zomer onderdeel van de Turfroute en wordt op deze manier ook gepromoot. De heropening van het project is onderdeel van het Friese Merenproject. Dit grote project, gestart in 2000, wil Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken en daarmee de Friese economie stimule-

ren. In het project zijn honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwe aanlegplaatsen, bruggen, aquaducten, jachthavens en fiets- en wandelpaden. Bovendien zijn honderden kilometers vaarroutes gebaggerd en verdiept. Het hele proces rond de heropening van het Polderhoofdkanaal is een voorbeeld voor andere projecten waarbij sprake is van beschermde natuur. Projectmedewerkers presenteren inmiddels hun ervaringen bij andere overheden. www.friesemeren.nl


gratis bij een volle spaarkaart Het Limited Edition Retro shirt is een ode aan de trui van wielrenlegende en kampioen Joop Zoetemelk. Van 17 juni t/m 21 juli is dit shirt GRATIS bij een volle spaarkaart, zodat ook jij je een kampioen kunt voelen... Bestel, of kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op Jumbo.com/detruivantoen

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


De Grootste voorraad van Noord-Nederland

Tuin aanpakken? Eppinga biedt de grootste voorraad: • Vlonderplanken • Verduurzaamd grenen en vuren • Steigerplanken • Lariks

• Hardhout palen en balken • Composiet • IJzer waren • Beton poeren

En nog veel meer! Persoonlijk advies

Groot assortiment

Eigen transport

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


Sa!

24 juni 2015

27

www.sa24.nl

Vrijwilligsters Nierstichting sluiten seizoen af met broodmaaltijd

‘Wy dogge mear dan sokkebreidzje’ Voor het zesde jaar op rij overhandigden de vrijwilligsters van de handwerkgroep rond Ruurdsje de Vries vorige week een cheque van 10.000 euro aan de Nierstichting. Ruurdsje hoeft maar te bellen en de dames gaan weer aan de slag met een nieuwe bestelling. Ieder met een eigen specialiteit. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK De overhandiging van de cheque is een jaarlijks hoogtepunt, maar dat geldt sinds een paar jaar ook voor een gezamenlijke broodmaaltijd. Dit jaar geheel gesponsord door Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De dames laten het zich in De Skâns goed smaken. Ze zijn vaak al jaren bij de Nierstichting betrokken. Wie trouwens denkt dat ze alleen maar sokken breiden, heeft het helemaal mis. “Wij willen geen sokkenclub zijn”, vertelt Gé Have. Zelf haakt ze al jaren pannenlappen en breit ze poppen. Have is een van de bijna veertig vrijwilligsters die er maandag bij waren.

De verkoop van de eigengemaakte producten was afgelopen jaar dus opnieuw een succes. “Wy binne 38 jier dwaande”, aldus Ruurdsje de Vries. “Meielkoar ha wy al 160.000 euro byinoar brocht.” Ook al is ze 87 jaar, nog steeds is Ruurdsje de spin in het web van de breiende, hakende, bordurende en naaiende dames. “Mei allinnich sokken is it oanbod te lyts, minsken moatte wol wat kieze kinne.” En dus bestaat het assortiment ook uit slabben, truitjes, schorten, pannenlappen en gastendoekjes. “Dy doekjes binne hiel populêr”, weet Tetsje Bosma. “Se binne maklik te ferstjoeren en geane mei de borduurde teksten in soad nei Friezen om útens.” Bregtje Oosterhof heeft uitgerekend dat ze al zo’n 120 van deze doekjes heeft gemaakt. Bosma weet waar ze heen gaan. Ze kent het publiek, want naast zelf produceren gaat ze ook zo’n dertig keer per jaar eropuit om de spullen te verkopen. Dat kan overal zijn waar veel mensen komen. De laatste jaren is het ziekenhuis in Heerenveen bijvoorbeeld een populaire plek, vooral sinds ze daar ook nierdialyses uitvoeren. “Op guon dagen ferkeapje wy dêr wol foar 450 euro.”

Gjin rotsoai

Jaarlijks brengen de dames zo’n 900 paar sokken aan de man, in allerlei maten. “It binne sterke, poerbêste sokken”, vertelt Saakje Piek. “Wy ferkeapje gjin rotsoai.” De dames weten dat Ruurdsje daar sterk op let. Ze hebben als groep een naam hoog te houden. En presteert een van de breisters onder de maat, dan keurt Ruurdsje de sokken ook gewoon af. Meerdere dames hebben al eens een paar afgekeurde sokken van een ander afgehaald en opnieuw opgezet. “Bygelyks omdat de board te rûm is. Dy sokken sakje ôf. Dat kin fansels net. Sûnde, want it is wol dûbeld wurk.” De dames hebben allemaal hun specialiteit en werken vaak op bestelling. Wanneer er iets op dreigt te raken,

belt Ruurdsje om een nieuwe serie te bestellen. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar de materialen worden betaald. “It sokkejern keapje wy yn. Dat moat al goed wêze. Mar wy krije ek in soad materiaal en dan sjogge wy wat wy der mei kinne.” De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers ligt al aardig hoog. “Hoe soe’t komme at Ruurdsje it net mear docht”, vraagt Aly van der Wijk uit Steggerda zich af. Toen haar man en zij hun boerderij verkochten zocht ze een activiteit om iets om handen te hebben. “Op in jierdei kaam ik in frou tsjin dy’t foar de Nierstichting oan it breidzjen wie. Dat like my ek wol wat ta.” De dames vinden het jammer dat ze tot een uitstervende groep behoren. “Wa fan de jonge froulju kin no noch sokkebreidzje? Se moatte op de bern passe of oan it wurk”, klinkt het aan tafel.

“WY BIN KREKT IN LYTS FABRYKJE” De groep van Ruurdsje bestaat uit vijftig vrouwen die eigenlijk uit heel Zuidoost-Fryslân komen. Groter wil Ruurdsje de groep ook niet hebben. “Dan reitsje ik it oersicht kwyt.” De dames doen het allemaal voor het goede doel. Gé Have: “En ik vind het mooi om bij de tv wat bezig te zijn. Mijn man zit achter de computer en ik handwerk.” De vraag naar de producten is zo groot dat het soms wel seriewerk lijkt. “Wy bin somtiden krekt in lyts fabrykje”, vertelt Baukje Koopman. “Tetsje en ik ha yn in winterskoft al ris 27 Fryske truien makke. De ien it foarpân, de oare de achterkant en Ruurdsje die it maaswurk.”

Geen collecte meer

Ruurdsje de Vries begon de actie 38 jaar geleden toen een familielid nierproblemen kreeg en moest dialyseren. “Sa rekke ik der wat yn. Fia in buorfrou kaam ik by in groep yn Drachten dy’t al guod ferkocht foar de Nierstichting. Mar dat wie my eins te fier fuort en doe bin ik mei in eigen groep begûn.” Ondanks haar leeftijd is ze nog niet van plan op te houden, al heeft ze nu wel de organisatie van de jaarlijkse collecte aan anderen overgedaan. “Ik hie 70 kollektanten op De Gordyk. Mar it moat hieltyd mear mei de kompjûter en dat is my neat wurdich.” De vrijwilligsters komen graag bij Ruurdsje thuis, vertellen ze aan tafel. “Moatst it wol oan tiid ha, want Ruurdsje hâldt wol fan gesellichheid. Do bist der fuort net wer wei.”


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

24 juni 2015

29

www.sa24.nl

Honderden judoka’s verzamelen zich in Gorredijk

Gemoedelijkheid en grote bekers Het Langste Dei Toernooi bracht zaterdag honderden judoka’s uit heel Nederland naar Gorredijk. Organisator Richard Klijnstra is blij dat het toernooi de laatste jaren weer in de lift zit. “Iedereen wil hierbij zijn.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Het is de gemoedelijke sfeer die het evenement, dat ook bekend staat onder de naam Open Friese Kampioenschappen, zo geliefd maakt in judoland. Gasten die van ver komen, kunnen al vanaf vrijdag overnachten op de zonneweide bij zwembad De Delte. Veel van die judoka’s en hun begeleiding blijven het hele weekend, want op zondag staat er een dag met clinics op het programma. “We maken het met deze opzet gewoon heel aantrekkelijk om te komen”, weet Klijnstra. “Plus dat we echt heel grote bekers hebben”, voegt hij er lachend aan toe.

Topverenigingen

Grote teams als van Top Judo Amsterdam, Top Judo Utrecht of het grote Kenamju (Haarlem) kwamen zaterdag allemaal naar sporthal Kortezwaag. Klijnstra is er trots op. “Het feit dat de judoka’s van die clubs hier op de mat staan, betekent dat andere verenigingen ook graag komen. Want iedere judoka wil zich meten met de besten.” De hele dag door staan er judoka’s tegenover elkaar. Op acht matten tegelijk. Bij de jongens van vijftien à zestien jaar gaat het er bloedfanatiek aan toe.

De judoka’s slaan zichzelf op de armen en benen voor ze de tatami betreden. Om op te laden. Coaches die serieus, met soms gefronste gezichten, meelevend vanaf de zijkant met tactische aanwijzingen komen. Bij de jongste jeugd is het vooral spelenderwijs leren. Het oogt als één groot feestje, met kinderen die, voordat de wedstrijden losgaan, nog lekker even tikkertje met elkaar spelen of koprollen oefenen. Als de scheidsrechter aangeeft dat de partij gaat beginnen, gaan de jongens en meisjes er vol plezier tegenaan, maar het is in alles nog een spelletje.

Thuistoernooi

“Het is genieten als je die kinderen bezig ziet. Ze halen er zoveel voldoening uit.” Sam IJzerman zegt het met een lach op zijn gezicht. Zelf heeft hij ook een heerlijke judodag achter de rug. De zestienjarige judoka uit Siegerswoude won in zijn leeftijdscategorie de klasse -66 kilogram. “Heel mooi. Ik zie dit toch een beetje als mijn thuistoernooi, maar ik ben in het verleden nooit verder gekomen dan een medaille.” De 29e editie van het Langste Dei Toernooi was voor IJzerman, zo had hij het vooraf in ieder geval bedacht, zijn laatste. Het is tijd voor andere dingen. “Ik wil heel graag deejay worden. Daar ga ik me de komende tijd helemaal op focussen, om door te breken in dat wereldje.” In dat leven past judo niet heel goed, in ieder geval niet met de intensiteit van het verleden. “Ik was een jaar of vier, vijf echt heel fanatiek bezig met judo. Dat ging ook goed, totdat ik een beenbreuk opliep. Daar heb ik lang last van gehad. Bovendien werd ik veel zwaarder. Ik judode altijd in de klasse -55 kilogram, maar op een gegeven moment woog ik 74 kilogram. Toen was ik het echt zat, heb het judo weer opgepakt en ben ik weer fanatiek gaan trainen.” Talent heeft IJzerman, hij traint bij judoschool Marco

Sam IJzerman.

Oord in Drachten, zeker. “Maar heb ik het ervoor over om wekelijks dertig uur met judo bezig te zijn? Ik denk het niet. Niet meer, in ieder geval. Al ben ik er na zo’n dag als deze ook wel zeker van dat ik niet zonder judo kan.”

in zicht. Klijnstra: “We hebben het een paar edities lastig gehad. Dan zoek je naar oorzaken, maar eigenlijk konden we die niet echt vinden. Het is wel duidelijk dat de verhuizing van De Skâns naar Kortezwaag goed is geweest.”

Liefhebbers

In Kortezwaag is er namelijk plaats voor acht volwaardige wedstrijdmatten en blijft er voor het publiek nog voldoende ruimte over om de wedstrijden van dichtbij te volgen. “In De Skâns zaten we op slot; hier is nog heel veel meer mogelijk. Er kunnen zo nog twee volwaardige matten bij. Een deelnemersveld van duizend kunnen we best aan, maar laten we eerst maar koersen op 750. Dat is te behappen, ook qua vrijwilligers. Ga je groter, dan moet je de wedstrijden verdelen over twee dagen. Dat is een stuk lastiger qua bezetting.”

Het is de prikkel die het toernooi zo mooi maakt. Klijnstra: “Het zijn hier allemaal liefhebbers. Natuurlijk, bij sommigen gaat het ook om de prijzen. Zo werkt het ook in sport. Maar iedereen wil hierbij zijn.” Met 550 deelnemers van veertig verschillende verenigingen – de Duitse afvaardiging meldde zich op vrijdag per mail af – zit het toernooi weer in de lift. De eerdere top van 600 judoka’s is nog niet bereikt, maar wel weer

Regionale winnaars Sam IJzerman (16) uit Siegerswoude pakte de eerste prijs in de klasse -66 kilogram. In dezelfde gewichtsklasse, maar dan onder de 21 jaar werd Tim Veenman uit Luxwoude winnaar van het toernooi. Quinten Steringa uit Gorredijk was de sterkste in de klasse -33

kilogram in de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Kodokan, de judoclub uit Gorredijk, kon één keer juichen tijdens het toernooi, dankzij de zilveren medaille van Tjalling Bouma bij de senioren, in de klasse -81 kilogram.


Sa!

24 juni 2015

31

www.sa24.nl

Eerste Junior Lauswolt Zomerconcert groot succes

Leerlingen gaan klassiek Giechelende meiden, stoere jongens, galajurken en pandjesjassen. De statige tuin van Lauswolt was woensdagmiddag voor 450 leerlingen uit groep 8 van de Opsterlandse basisscholen ‘the place to be’. Ze genoten van het allereerste Junior Lauswolt Zomerconcert. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

BEETSTERZWAAG Een witte limousine stopt bij de rode loper. Paparazzi hollen naar voren, camera’s klikken. Trots stappen de leerlingen van De Skâns uit Frieschepalen uit. Even daarvoor arriveerde De Tsjerne uit Gorredijk. Bedeesd, maar parmantig stappen de gasten in drietallen over de rode loper, ze dragen allemaal een hoedje en oogsten applaus vanaf het zonneterras. “Oké, ik voel me nu net een beetje een model.” Met zijn handen in de broekzakken blijft een juniorondernemer aan het eind van de loper staan: “Goedemiddag. En, hoe gaan de zaken?”

Cocktail

Of ze een cocktail willen, vraagt de gastvrouw. Feestelijke drankjes staan te wachten. Echte bubbels met een rietje, een zwarte bes en een framboos drijven in het glas. Hier en daar steekt een pinkje de lucht in. Worstjes liggen klaar op de bbq en vinden hun weg richting een lekker broodje. De gasten mogen ervan genieten in de luxe ingerichte ‘foyer’ op het gazon. “We komme

hjir, omdat we der gjin sin yn ha”, meldt Sjouke van Votum Nostrum uit Wijnjewoude stoer. Zijn tafelgenoot Carina is het niet met hem eens. Zij vindt het juist prachtig. “Ik houd van klassieke muziek.” Daar gelooft Sjouke niks van. De cocktail wordt naar binnen geklokt. Twee broodjes blijven liggen, ze hebben haast. “Kom jongens, dan gaan we vooraan zitten.” Renneke van De Hoekstien uit Luxwoude schikt nog even haar kapsel. “Om acht oere fannemoarn wie myn hier al klear. Der sit wol in protte hierlak yn.” Veertien leerlingen van School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag zitten al op de eerste rij klaar. “Ik heb er super veel zin in. Het is hier gewoon heel mooi en zoals het nu lijkt, klinkt het ook heel mooi”, vindt Jelmar. De rijen achter hen schuiven zo langzamerhand vol. Ook de leerlingen van De Jasker uit Nij Beets zoeken hun plekje. De Beetster kinderen dragen geen galakleding. Ze zijn op kamp en komen speciaal voor dit concert even terug.

Tromgeroffel

Het publiek is rustig, ingetogen. Zoals dat hoort bij een klassiek concert. Exact om half drie betreden de leden van het Frysk Jeugdorkest het imposante podium. De klepperende ooievaars in de boom naast het podium vallen stil. “Eerst maar even een fotootje voor Twitter, jullie zien er allemaal zo prachtig uit.” Gastheer Marc van Gulick heet de leerlingen welkom namens de Lionsclub Opsterland, de initiator van dit concert. Muisstil wacht het publiek af wat er komen gaat. Dirigent Theo Brouwer loopt naar zijn plek. Met donderend tromgeroffel wordt ‘Van Oranje’ ingezet. “Weten jullie welk lied dit was?” vraagt Brouwer. Natuurlijk weten ze dat. Als voorbereiding op het concert kregen alle scholen de dirigent op bezoek, samen met leraren van Ateliers Majeur.

Iris

Hoedjes en kunstig gekapte hoofden deinen in volle aandacht mee op de volgende twee klassieke werken. “Ontzettend goed dat jullie het zo volhouden om naar klassieke muziek te luisteren”, complimenteert Brouwer. “Maar nu is het tijd voor ‘something totally different’. Wie speelt er ook maar weer op de harp?” “Iris, yeah”, klinkt uit honderden kelen. Het is afgelopen met de klassieke rol van grandeur en glamour wanneer harpiste Iris Kroes het podium betreedt. Als bij toverslag komen de mobieltjes uit broekzakken

en handtasjes en verandert het publiek in een deinende massa. Het Junior Zomerconcert wordt afgesloten met een poppy bewerkte Vijfde van Beethoven en natuurlijk het slotlied Ode aan de Leerling, door alle 450 bezoekers vooraf ingestudeerd.

Lionsclub

Het Junior Lauswolt Zomerconcert is een initiatief van Lionsclub Opsterland. Bart Maats: “Als Lions sponsoren we het Frysk Jeugdorkest (FJO). Het orkest vond het leuk om voor dit geld iets terug te doen.” Al eerder verzorgde het FJO een klein concertje voor de Lions. Het idee voor een groot jeugdconcert ontstond toen Mark van Gulick, Lionslid en hoteldirecteur van Landgoed Lauswolt, aanbood gebruik te maken van de concerttent in de tuin van het landgoed. De Lions benaderden alle basisscholen van Opsterland. “De scholen waren enthousiast en hebben het voortvarend opgepakt.” Er ontstond een samenwerking tussen orkest, schoolorganisatie Primo, VCSO, Lyndensteyn en Lionsclub. Voorafgaand aan het concert kregen alle groep 8-leerlingen een aantal lessen van FJO-dirigent Theo Brouwer en leraren van Ateliers Majeur. Zo raakten ze bekend met klassieke muziek. Het concert werd gesponsord door de Van Teijens Fundatie, Lauswolt en Lilly’s ijs en chocolade.


1 JULI MEGA GROTE

DIERENPLAATJES RUILMIDDAG

VA N 1 4:0 0 tot 17:0 0 u u r

BONUS

BONUS

2E HALVE PRIJS

ALLE AH Liefde & passiebroden

Vers uit onze oven. Combineren mogelijk.

1+1 GRATIS

5.18

3.88

2.70

ALLE mondverzorging

Combineren mogelijk. Bijv. Prodent cool mint tandpasta. 2 tubes M.u.v. elektrisch een opzetborstels

BONUS

Lay’s 225 gram en Smiths Bugles

BONUS

BONUS

2.58

4.99

1.74

2.19

ALLE Undurraga en Aliwen Bijv. Undurraga Chardonnay. Fles 0,75 liter

3.74

Rivella, Crystal Clear en Vitaminwater 1 en 1.5 L

Alle varianten, bijv. Rivella 1,5 liter

BONUS

BONUS

25% VOORDEEL

25% VOORDEEL

5.56

2.21

1.15

2.50

Nescafe doosjes

Alle varianten. Bijv. cappuccino. Doosje 10 zakjes.

1.66

AH Goudse kaas van de versafdeling

0.84

Alle varianten. Bijv. jong belegen 48+

BONUS

BONUS

2 STUKS

25% VOORDEEL

30% VOORDEEL

5.58

3.00

2.50

2.00

AH Filetlapjes a la minute Naturel of mediterraans. Bijv. naturel. Schaal 350 gram.

2.25

ALLE Hollandse nieuwe Schaal 2 stuks

BONUS

30% VOORDEEL

0.99

1.75 BONUS

BONUS

2.79

5.98

30% VOORDEEL

0.55

1.49

Rucola, Ijsbergsla en eikenbladsla Bijv. eikenbladslamelange. 100 gr.

1.30

4 STUKS

BONUS

AH Slamelanges

9.49 25% VOORDEEL

4 pakken. Alle varianten.

Alle varianten, combineren mogelijk 2 potten.

24 flesjes a 0,3 of 16 beugelflesjes Max 6 kratten per klant.

25% VOORDEEL

BONUS

HAK Groenteconserven

Grolsch krat

2 STUKS

Alle varianten. 2 zakken.

Dubbelfrisss en Taksi 1.5 L.

1.35

14.69

AH Komkommer Los. Per stuk.

0.39

AH Wilde perziken, pluots of abrikozen.

1.95

2 STUKS

AH Kersen

2 schalen a 500 gram.

3.50

Bijv. wilde perziken. Schaal 500 gr.

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 28 JUNI 2015


Sa! week 26 - 2015