Södertäljebladet vintern 2020

Page 1

ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET 12 SIDOR LOKALPOLITIK •• VINTERN 2020

Godner: Jag står på Södertäljes sida LÄS BOEL GODNERS BREV sid 2

WWW.SOCIALDEMOKRATERNASODERTALJE.SE

Ministern har ordet

Elof Hansjons: Så ska skolorna förbättras

LENA HALLENGREN sid 3

SKOLPOLITIK sid 6

GOD JUL

På gång

Södertälje gör avtryck i rikspolitiken

i kommundelarna

Från riksdagen sid 11

sid 10

En stad som växer och förändras

Vi ska vara en trygg kommun att bli gammal i

Så är det att vara fritidspolitiker

Södertälje växer sid 4

Äldreomsorg, sid 7

Johan Can sid 12

Foto: Stefan Christophs

Socialdemokraterna i Södertälje önskar en


2

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

ANNONS

BOEL GODNER: JAG STÅR ALLTID PÅ SÖDERTÄLJES SIDA Det är juletid, den kanske allra finaste tiden på året i Södertälje. Nu brukar det vara tid för samvaro och familjesammankomster. Så är det inte i år.

ll Södertälje har drabbats hårt av det nya coronaviruset. Det är allvar och det stora ansvaret för att minska smittspridningen ligger på den enskilda individen. Det är lätt att förstå att många är trötta och inte längre vill följa myndigheternas rekommendationer. Det är dock inget som viruset tar hänsyn till. Vi måste helt enkelt tillsammans ta vårt ansvar och följa de välkända råden – håll avstånd, umgås bara med dem du bor med, träffas bara i mindre sällskap, tvätta händerna, undvik folksamlingar och håll dig hemma vid minsta symptom. Jag är glad att vårt just nu mest upptagna statsråd Socialminister Lena Hallengren tagit sig tid att skriva lite om det i den här tidningen.

Pandemin har inte enbart orsakat mänskligt lidande i form av sjukdom och död utan även slagit hårt mot såväl privatpersoner som företag. Därför är det viktigare än någonsin med ordning och reda i kommunens ekonomi. När omvärlden är osäker och gungar är det desto viktigare att styret är stabilt. Det är det här i Södertälje där Socialdemokraterna styr tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi sätter alla Södertäljes bästa främst.

Vi prioriterar skola, äldreomsorg, ordning och reda i ekonomin samt att Södertälje ska växa på ett hållbart sätt. Vi behöver trygghet och stabilitet i en osäker tid. Jag är extra angelägen om att välfärdssystemen ska vara starka och möta de behov och rättigheter som våra medborgare har samtidigt som samhällets resurser används på rätt sätt. Jag är stolt över det arbete som görs i Södertälje med att ge våra barn en likvärdig utbildning, våra äldre en god äldreomsorg och våra anställda trygga arbetsförhållanden. Jag är också stolt över att vi som första kommun arbetar aktivt med att förhindra fusk och bedrägerier i välfärdssystemen. Vår kära plats på jorden – Södertälje – är en kommun med stora fina tillverkningsindustrier, ett myller av småföretag, storstadsmiljö, landsbygd, egen stadskärna, vatten i princip överallt och en lång intressant historia. Vi cirka 100 000 människor som bor här kommer från lite olika håll i Sverige och världen. Det känns stort och hedrande att få vara en representant för allt detta en liten tid. Vad andra än säger om oss och om Södertälje så vet jag var jag står. Jag står alltid på Södertäljes sida. Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande

VI ÄR STARKARE TILLSAMMANS Bli medlem socialdemokraterna.se/bli-medlem

Södertäljebladet är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Södertälje. Utgivning torsdag 17 december 2020 med Södertälje-Posten. TEXT/FOTO: Socialdemokraterna i Södertälje (där inget annat anges). PRODUKTION: Bonnier News Local Medieproduktion. TRYCK: Bold Printing Stockholm AB 2020.

www.socialdemokraternasodertalje.se S.i.Sodertalje

sisodertalje


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

MINISTERN HAR ORDET! Hemma i Kalmar ser inte julen ut som förr. För ett år sedan gjorde vi oss redo för en traditionell jul med stök och pepparkaksbak, redo att ta emot släkten. Men så är det inte nu. Julen, liksom hela 2020, blir annorlunda. Borden står glest på restaurangerna, avståndet för att köa är markerat i golvet på butikerna och folk har inte träffat varandra på länge. Det känns både dystert och svårt så här i mörka december men jag känner också att situationen visar på något annat. Den starka solidaritet många visar med sina medmänniskor genom att följa rekommendationerna är värd att uppmärksamma.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialminister Lena Hallengren har under pandemin blivit en av Sveriges mest profilerade ministrar.

DE SOM VISAT SOLIDARITET OCH TAGIT ANSVAR HAR RÄDDAT LIV

HUR VI ALLA AGERAR ÄR AVGÖRANDE Nu under senhösten och vintern har vi åter ställts inför en ökande smittspridning. Inte alls det vi vill eller hoppades på. Jag känner, precis som du, en stark längtan efter att få träffa familj och vänner och bara umgås. Vi är alla i behov av att få ingå i sociala sammanhang, vara en del i gemenskap, känna andra människors närhet och omtanke. Vi behöver varandra. Men också den andra vågen av covid-19 kräver att vi stannar hemma vid minsta symptom, tvättar händerna och håller avstånd. Vi behöver fortfarande solidaritet.

Det är inte bara de sköra grupperna i samhället som drabbats av pandemin. Sarkis Khatchadourian, ordförande i SSU Södertälje, skriver om hur ungdomars liv påverkats, bland annat genom att studera på distans.

SSUs ordförande: – Pandemin förvärrade situationen för många ungdomar llPsykisk ohälsa var redan innan pandemin ett utbrett problem bland unga och nästan hälften av 15-åringarna har psykiska besvär. Pandemin förvärrade situationen för många ungdomar som under denna tid dragit sitt strå till stacken och studerat på distans. För många är skolan inte bara en plats för studier, utan ger även trygghet och ett socialt liv vilket vi inte får underskatta. Ungdomarna fick avstå detta, precis som många andra fick avstå från andra saker. Nu behöver vi rikta vårt fokus till att ge stöd och hjälp till de som påverkats negativt av det.

När gymnasieskolan övergick till distansstudier förlorade många unga skollunchen, vilken många är beroende av för att få i sig tillräcklig näring. Till en början hade Södertälje kommun inte hittat en lösning för att kompensera för den förlorade måltiden. SSU Södertälje drev frågan hårt och ansåg att distansstudier inte ska påverka elevens rätt till en bra lunch. Det löstes till slut vilket vi är glada över att ha bidragit till.

SOCIALMINISTERN:

ll När det började gå upp för världen att det nya coronaviruset skulle orsaka en pandemi var Sveriges första reaktion plikt- och ansvarskänsla. I våras fick vi se tydliga beteendeförändringar när regeringen vidtog åtgärder och folkhälsomyndigheten presenterade sina rekommendationer. Vi började tvätta händerna i 20 sekunder, hålla avstånd till varandra och stannade hemma vid minsta symptom. Det bidrog till att bromsa smittspridningen och sänka det så kallade R-talet. Vi ställde upp, ställde in och sköt fram allt vi kunde och under slutet av våren minskade trycket på sjukhusens IVA-avdelningar.

3

Det räcker inte att regeringen vidtar skarpare restriktioner än tidigare under hösten för att dämpa smittspridningen, hur vi alla agerar är avgörande. Även om alla arbetar hårt med att snabbast möjligt få vaccination på plats och en ny träffsäker pandemilag för att bromsa smittspridningen är på gång, så kommer inte det att räcka. Dina och mina insatser är avgörande. Ni har hört det förut, att var och en måste ta ansvar under den här pandemin. Gång på gång har också svenska folket visat solidaritet och tagit stort ansvar. Det har gjort hela skillnaden för de som riskerar att insjukna svårt och för den hårt pressade vårdpersonalen. För det vill jag tacka er. Ni har räddat liv och ni kommer fortsätta att göra det. Jag är övertygad om att vi med gemensamma insatser och med den kommande vaccineringen kan se fram emot ett ljusare 2021.

Det som också blivit tydligt under pandemin är ungas ofta dåliga arbetsvillkor. Så kallade sms-jobb där osäkerheten är stor och planeringsmöjligheterna nästan obefintliga är alldeles för vanligt bland unga, vilket bidrar till den ökande psykiska ohälsan. Många unga som inte visste vikten av ett medlemskap i facket och A-kassa blev av med jobbet utan någon arbetslöshetsersättning. Ett viktigt beslut från Regeringen då, som SSU var drivande i, var att underlätta för många unga att uppfylla villkoren för A-kassa. Det är vi stolta över. Många av de brister vi ser i samhället idag är en direkt konsekvens av borgerlig privatiseringspolitik. Borgerlig politik fungerar dåligt i vanlig tid och är katastrofal i pandemitid. Den stora utmaningen är nu att bygga upp samhället igen, på ett sätt som kan hantera framtida kriser och tillfredsställa samhällets välfärdsbehov. Här behöver vi ta hjälp av ungdomens kraft.

En riktigt god jul vill jag önska dig och dina kära. Med hopp om att pepparkakor, glögg och julgran ger julkänsla och julefrid detta annorlunda år.

I spåren av pandemin har många barn och ungdomar sett sina föräldrar blivit arbetslösa och familjeekonomin krympa. Många får nu ge avkall på julklappen de drömt om, födelsedagspresenten de önskat sig och sommarlovsaktiviteten de blivit lovade. Därför är det av vikt att kommunen fortsatt ser till att utöka sina verksamheter under loven och ge barnen förutsättningar att ha kul, trots allt. Det behöver de.

Lena Hallengren, socialminister

Sarkis Khatchadourian, ordförande SSU Södertälje


4

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

ANNONS

HÅKAN BULLER ÅLDER: 53 BOR: Bergvik FAMILJ: Min sambo Emilia, två utflugna döttrar och alldeles nybliven morfar. FRITIDSINTRESSEN: Sport, husägarbestyr, resor. VIKTIGASTE JULTRADITIONEN: Inte så många fasta, förutom att verkligen få umgås med familjen.

Området kring Maren är en av de platser som kan förändras en hel del de närmaste åren.

Stora planer för ett växande Södertälje De närmaste åren kommer det byggas en hel del i Södertälje kommun och kanske allra mest märkbart blir förändringarna i centrumkärnan. En bred politisk majoritet står bakom att skapa en mer levande stadskärna, som ska leda till ett både bättre och tryggare centrum. ll Frågor om nybyggnation engagerar många

och en av de personer som är allra flitigast i debatten är stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller, som ser fram emot de förändringar som nu kommer. – Vi vill skapa en mer levande stadskärna, genom att fler människor bor här och fler arbetsplatser tillkommer, säger Buller. Viktigt är även att vi skapar förutsättningar för handel, nöje, bio, kultur, nya mötesplatser och en stärkt besöksnäring. Ett bra sätt att skapa ett tryggare centrum är att fler människor helt enkelt rör sig i området. Andra viktiga insatser är att bygga bort mörka hörn, att skapa fler levande platser och låta upplysta fönster bidra till en ljusare stadsmiljö. Tillsammans bidrar det här till att det blir mer trivsamt att vistas i centrum.

Men trots de många stora projekten tror Håkan Buller att Södertäljes invånare kommer att känna igen sig, och om något känna sig ännu mer som hemma: – Hela utgångspunkten är att bevara det som är bra

men också att utveckla sådant som kanske inte är lika bra, och att ge ännu bättre förutsättningar för ett mer levande centrum. Utgångspunkten för de förändringar som nu sker är ju att skapa nytt i en existerande fin gammal stad, säger Buller. Utvecklingen i Södertälje följer ungefär samma utvecklingskurva som andra större städer. De närmaste åren kommer stora förändringar att ske i området runt Maren, som ska lyftas och förstärkas. Förutom planerna på ett hotell, där kommuninvånarna har möjlighet att tycka till, ska även bostäder byggas i centrum.

Under 2018 och 2019 byggdes 1 300 bostäder i Södertälje. Håkan Buller tycker detta är bra, men tycker även att det alltid går att bli bättre. – Det är naturligtvis viktigt att människor ges möjlighet att välja ett bra boende i Södertälje men det är minst lika viktigt att det finns möjlighet att göra en bostadskarriär eftersom många annars flyttar från kommunen, säger Buller. Det är också bra att det sker en omflyttning som också gör att nya generationer kan erbjudas lägenheter i det äldre beståndet, samt att fler av de omkring 50 000 som arbetar i kommunen kan flytta hit istället för att pendla. Men trots att bostadsbolagen nu står i kö för att få bygga i kommunen uppmanar Buller till viss försiktighet. Det räcker inte med att bara bygga bostäder, utan det krävs även utveckling av infrastruktur som gröna ytor, mötesplatser, förskolor, skolor, äldreboenden, kultur, nöjen och handel. Dessa områden är också en viktig del av utvecklingen. Det är även viktigt att det finns bostäder för alla, så det är viktigt att hitta vägar för att producera billigare bostäder. Luftkvaliteten i centrala Södertälje är en fråga som fått mycket uppmärksamhet. Särskilt problematisk är sträckan mellan Birka– och Turingekorset. I framtiden krävs även en

UTVECKLINGEN I SÖDERTÄLJE FÖLJER UNGEFÄR SAMMA UTVECKLINGSKURVA SOM ANDRA STÖRRE STÄDER. ny väg över eller under kanalen, vilket kan få bort mer biltrafik från centrum och därigenom förbättra luftkvaliteten. Södertälje kommun har lagt ett förslag på en ny motorvägsbro i kombination med en tunnel. Det är en lösning på lång sikt, men det krävs även åtgärder för att förbättra situationen den närmaste tiden.

Enligt Håkan Buller krävs ett helt batteri av åtgärder, som kan röra allt ifrån vilken beläggning vi har på vägarna, hur vi sopar, hur vi tar oss fram i staden och att det finns gott om plats för gående och cyklande. I all stadsutveckling krävs såväl långsiktigt tänkande som att allt går rätt till. Fuskbyggen och oseriösa byggaktörer har förekommit och fått stor uppmärksamhet. Stadsbyggnadsnämnden har under de senaste åren kraftig stärkt den kommunala tillsynsverksamheten för att komma till rätta med problemen. Enligt Håkan Buller är det idag tydligt att överträdelser får konsekvenser i form av viten, sanktionsavgifter och rivning av sånt som inte är rätt. Man har även stramat upp reglerna kring vem som får köpa kommunal mark för att bygga bostäder. Man kräver nu tydliga uppgifter kring ekonomi samt vad ett byggföretag presterat tidigare. – Vi är idag en av de kommuner som har den tuffaste granskningen. Vi har valt den vägen för att vi vill ha ordning och reda på byggmarknaden och för att vi tror att det är viktigt att ställa krav på alla som ska vara med och utveckla Södertälje.


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

TELGE TILLVÄXT

ÖPPNAR DÖRREN FÖR UTRIKESFÖDDA KVINNOR

Att få ett arbete och en egen försörjning är otroligt viktigt men väldigt svårt för den som står långt ifrån arbetsmarknaden. Telge Tillväxt är ett bolag som ägs av kommunen tillsammans med flera privata företag, däribland Scania. Genom åren har man gett många unga södertäljebor jobb, och nu utökar man sitt uppdrag. ll En av de allra mest framgångsrika arbetsmark-

nadsåtgärder som genomförts i kommunen är det arbete som Telge Tillväxt gör. Sedan verksamheten startades 2011 har varje år 150 till 200 unga vuxna fått anställning i verksamheten, som höjer deras anställningsbarhet genom att ge arbetslivserfarenhet, nätverk och coachning. – Fler än två tredjedelar av de anställda går vidare till ett annat arbete eller studier inom ett år, berättar Ingela Nylund Watz, styrelseordförande i Telge Tillväxt. Telge Tillväxt erbjuder anställning under maximalt ett år och under den tiden får de anställda testa på de krav som ett arbete innebär, allt ifrån att sköta rutiner till att bygga konkret arbetslivserfarenhet. Det ger ofta en skjuts för självkänslan när man klarar av att möta de krav som ställs på en. Hittills har Telge Tillväxt arbete riktats till unga som står utanför arbetsmarknaden, men nu ska man även i ett pilotprojekt rikta sig till en annan grupp som är långt ifrån att få ett jobb. Under 2021 viks ett trettiotal av Telge Tillväxt 150 årliga platser till långtidsarbetslösa, utrikesfödda kvinnor i en ny pilot. I Södertälje finns idag cirka 3 000 utrikes födda kvinnor som är arbetslösa varav hälften varit arbetslösa mer än ett år. Detta tilläggsuppdrag har klubbats igenom av kommunfullmäktige och förhoppningen är att man ska nå lika goda resultat som de som uppnåtts för tidigare årskullar.

En av framgångsfaktorerna med Telge Tillväxt har varit den täta kopplingen till det lokala näringslivet, som har gett många deltagare jobb inom exempelvis handel eller industri, fastighetsskötsel/yttre skötsel och logistik. Tidigare under året har två nya spår startats inom handel och storkök/restaurang och i november beslutades att starta ytterligare ett nytt spår in på arbetsmarknaden, med koppling till omsorgsverksamhet. De kvinnor som är målgrupp för piloten har varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i minst ett halvår och dessutom har de ett uttalat intresse för att arbeta inom omsorgen. Förhoppningen är att minst hälften av dem ska gå vidare till en annan anställning eller studier inom ett år. – Det här pilotprojektet är en viktig utvidgning av det goda arbete som Telge Tillväxt redan gör, avslutar Ingela Nylund Watz.

Sedan verksamheten startades 2011 har varje år 150 till 200 unga vuxna fått anställning i verksamheten, som höjer deras anställningsbarhet genom att ge arbetslivserfarenhet, nätverk och coachning. Fler än två tredjedelar av de anställda går vidare till arbete eller studier efter ett år.

I oroliga tider är det viktigare än någonsin att lägga en budget med ett starkt resultat på sista raden.

Under hösten pågår alltid ett febrilt arbete i stadshuset när nästa års budget ska arbetas fram och den här hösten var inget undantag. Tillsammans med majoriteten har vi i S nu lagt en budget för 2021, med plan för 2022 och 2023, och det är en budget vi är stolta över. Redan innan coronapandemin slog mot världen och Södertälje var prognosen att vi gick mot bistrare ekonomiska tider. När vi nu dessutom sett de förödande effekterna av covid-19, som förutom de förkrossande förlusterna i mänskligt liv även påverkat såväl företags som medborgares ekonomiska läge, är det viktigare än någonsin med ordning och reda i kommunens finanser.

EN STARK BUDGET I OROLIGA TIDER Vår främsta prioritering är, och kommer fortsätta att vara, barn och ungas uppväxtvillkor. Inför förra valet lovade vi att en röst på S är en röst för skolan, och vi arbetar oförtrutet med att uppfylla det löftet. I årets budget tillförs skolan extra pengar och vi satsar även extra på förskoleklassen och för arbetet med barn med NPF-diagnoser. Vi vill att alla barn i Södertälje ska ha samma möjligheter och att föräldrarnas ekonomi, livsval eller bakgrund inte ska ha någon betydelse för barnets möjligheter. Det arbetet börjar i skolan, som ska vara en trygg plats med den allra bästa personalen. I budgeten finns även särskilda satsningar för äldrevården, vilket är en annan av våra prioriteringar. Under året har första spadtaget tagits för ett nytt omsorgsboende i Hovsjö och de närmaste åren kommer ytterligare ett boende byggas i Lina. För att äldreomsorgen ska bli bra måste personalen trivas. Vi fortsätter därför arbetet med att införa heltid som norm och ta bort de delade turerna, som påverkar personalens sociala liv och hälsa. Vi arbetar även för att stötta de anställda som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra. Äldre ska kunna få omsorg på sitt eget språk, oavsett om det är suryoyo, finska, arabiska eller svenska. Det är ännu för tidigt att säga vad de närmaste åren kommer att föra med sig, men vi står rustade att möta eventuella motgångar. Vi i S står för ordning och reda och en stabilitet i den kommunala ekonomin. Det betyder att vi ser till att ha ett starkt resultat på sista raden. Södertälje kommun är inte en ö utan vår kommun påverkas i allra högsta grad av vad som sker i riksdag och regering. Bland annat har pandemin inneburit ökade kostnader i exempelvis omsorgen men kommunen har här kunnat få statligt stöd. En regering som sätter välfärden främst är en stor styrka i oroliga tider. Genom att se till att det finns goda marginaler riskerar vi inte att en eventuell ekonomisk nedgång får konsekvenser som varar under många år. Vi måste nämligen se till att även den ekonomiska politiken är hållbar, och att inte nästa generation får betala våra skulder. Det är så vi ser till att Södertälje fortsätter att vara starkt, både nu och i framtiden. Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Elof Hansjons, kommunalråd

Telge Tillväxt ska i ett pilotprojekt hjälpa långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor att hitta ett nytt jobb.

5


6

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

ANNONS

”Vi behöver höja förväntningarna på eleverna ännu mer” – så ska skolorna i Södertälje fortsätta förbättras

ELOF HANSJONS ÅLDER: 39 BOR: Östertälje FAMILJ: Sambo och två barn FRITIDSINTRESSEN: Skidåkning och att vara pojklagstränare i innebandy GODASTE RÄTTEN PÅ JULBORDET: Saltås vörtbröd med en skiva helt vanlig julskinka

VUXENUTBILDNINGEN

– EN VIKTIG DEL AV SKOLAN

En viktig del av skolans värld är vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen består av Komvux, SFI och yrkeshögskolan. Här kan alla få den stöttning som krävs för att komma ut på arbetsmarknaden, oavsett om det är första gången eller för ett karriärsbyte. Varje år är det omkring 6 000 personer som på olika sätt deltar i vuxenutbildningen i Södertälje. Det handlar om allt ifrån att läsa upp betyget från nån enstaka kurs på gymnasiet till att genomföra någon av de yrkesutbildningar som erbjuds. I Södertälje kan man genom vuxenutbildningen utbilda sig till bland annat kock, barnskötare, undersköterska eller yrkesförare. Alla yrken där det finns stora framtida behov på arbetsmarknaden. En stor portion av vuxenutbildningens arbete är att höja elevernas kunskaper i det svenska språket. Man tar redan idag en stor del av detta ansvar och det arbetet ska fortsätta att stärkas. Södertälje är en interkulturell stad där människor från världens alla hörn samlats, och det är en av våra största styrkor, men att ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket är en nödvändighet för att kunna ta del i samhällets alla delar. En god vuxenutbildning, som stöttar vuxna i sitt lärande, är en otroligt viktig resurs för Södertälje. Det minskar utanförskap och erbjuder ofta en andra chans till att göra något helt nytt med sitt liv, eller att fördjupa sina kunskaper och fortsätta stärkt på den bana man redan slagit in på. För oss Socialdemokrater är det här både vackert och av största vikt.

För Socialdemokraterna i Södertälje är barn och ungas uppväxtvillkor den främsta prioriteringen. En ytterst viktig del av det här arbetet är skolan, och vi har talat med Elof Hansjons, kommunalråd och Utbildningsnämndens ordförande, om de här frågorna. ll För omkring tio år sedan hade Södertäljes skolor bland

de sämsta resultaten i landet. Kommunens socialdemokratiska ledning valde då att prioritera skolan och ungas uppväxtvillkor. Man kastade även ut alla mindre projekt och satsningar, och valde att arbeta långsiktigt och djupgående. En av de mest drivande i detta arbete är Elof Hansjons, kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden sedan 2015. Han håller, kanske föga förvånande, med om att skolan är ett av de områden där kommunen bör lägga mest energi och resurser. Sedan omställningen av Södertäljes utbildningsverksamhet inleddes 2011, då med Socialdemokraternas Peter Friström som ordförande i Utbildningsnämnden, har mycket förändrats. Hansjons hyllar verksamhetens många duktiga lärare som har höga förväntningar på alla elever. Självklart är inte allt bara klang och jubel, utan arbetet för att höja resultatet fortsätter, och Hansjons menar att man måste vara ärlig med att det kan vara svårt ibland. – Vi behöver höja förväntningarna på eleverna ännu mer, vi behöver arbeta med elevernas svenskkunskaper ända från förskolan och vi behöver ge mer stöd till våra lärare så att de kan fokusera på att ge eleverna en bra undervisning, säger han om dagens situation i Södertäljes skolor. Genom åren har det hårda arbetet burit frukt och situationen i kommunens skolor har förbättrats på många sätt. – Det största framsteget är att elevernas kunskapsresultat förbättrats över tid, säger Hansjons. Det är främst tack vare våra lärares undervisning.

Han lyfter gärna lärarnas roll för att skapa en bra skola, och Södertälje kommun har arbetat hårt för att höja såväl lärartätheten som andelen personal med lärarlegitimation. Ett sätt att locka bra pedagoger har varit med bra villkor och Södertäljes lärare har bland de högsta lönerna i landet. Det finns fortfarande utmaningar kvar. En av de största är det fortsatta arbetet med elevernas ofta bristande språkkunskaper. Enligt Hansjons beror det på att många barn växer upp i hem där man knappt talar svenska, vilket lägger ett oerhört stort ansvar på skolan. Ett annat problem är att många vuxna läser allt mindre för sina barn, vilket gör att språkutvecklingen blir lidande. – Skolan har därmed fått ett mycket svårare uppdrag kring hur eleverna behärskar att läsa, skriva och tala det svenska språket, alltså det som är grunden för nästan all undervisning, säger Hansjons. Trots att det är fem år sedan han fick särskilt ansvar för skolfrågorna så brinner Hansjons fortfarande för frågorna. Skolan lägger grunden i människors liv och kan ha påverkan på hur hela resten av livet utspelar sig. – Skolan är viktig för att jämna ut barns möjligheter inför livet, oavsett var man kommer ifrån eller vilken uppväxtmiljö man har, säger han. Ett barns framtid ska inte styras av föräldrarnas inkomst, bakgrund eller livsval utan alla ska ha samma möjligheter. Därför är och fortsätter en bra skola vara avgörande för alla Södertäljes invånare.

En bra skola är grunden för ett bra samhälle och därför är skolan alltid vår främsta prioritet.


ANNONS

7

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

EN TRYGG ÄLDREOMSORG FÖR ETT BÄTTRE SÖDERTÄLJE Foto: Privat

Södertälje ska vara en trygg kommun att bli äldre i. Socialdemokraterna i Södertälje prioriterar därför äldreomsorgen. Särskilt viktigt blir det just nu, när vi befinner oss i en pandemi. ll Det har de senaste åren varit en besvärlig situation i

Södertäljes äldreomsorg och verksamheten har dragits med stora underskott. Lägg dessutom till en pandemi, som drabbar den äldre delen av befolkningen oproportionerligt hårt och situationen skulle kunna se mycket dyster ut. Pia Sjöstrand, ordförande i äldreomsorgsnämnden, vill dock nyansera den negativa bilden. – Vi arbetar hela tiden med att utveckla och göra all vår verksamhet bättre, tryggare och mer förutsägbar för brukarna. En viktig del är att vi sedan 2018 arbetar med att skapa bättre arbetsförhållanden och arbetsvillkor för personalen, som är äldreomsorgens viktigaste resurs. Det handlar om trygga anställningar, alltså färre timvikarier och fler tillsvidareanställda eller långtidsvikarier. Det gör att det blir högre kontinuitet för både personal och brukare – man vet vem man ska jobba med och brukaren vet oftare vem som kommer och ger stöd. I Södertälje kommun erbjuds personal inom äldreomsorgen kompetensutveckling och vidareutbildning. Bland annat kan den som saknar undersköterskekompetens gå utbildningen på arbetstid. Att hantera den pågående covidpandemin är något som äldreomsorgen arbetar med varje dag. Södertälje har drabbats hårt och precis som på andra platser slog viruset hårdast mot äldre och sjuka eller multisjuka. Få var beredda på den otroliga omställning som coronapandemin innebar, men Södertälje har ställt om snabbt. – Södertälje kommun har en stor och omfattande äldreomsorg i egen regi, vilket innebär att vi har mycket resurser. Snabbt ställde vi om och minskade på korttidsboendeplatser till förmån för en avdelning dit personer med covid– 19 kunde komma för omvårdnad efter kortare eller längre tids behandling på sjukhuset, säger Sjöstrand. Vi startade även upp en särskild hemtjänstgrupp vars uppgift var att enbart träffade brukare med covid-19smitta. I uppstarten av dessa två verksamheter hade vi ett gott samarbete med Södertälje sjukhus som bistod med utbildning till personalen. Att vara beredd kan handla om sådant som att ha upparbetade rutiner och tillräckligt mycket skyddsutrustning. Men det är även en fråga om att ha tillräckliga resurser och tillräckligt stor kunskap. Under en stor del av året rådde besöksförbud på landets äldreboenden. Åtgärden sattes in för att minska smittspridning in på alla boenden, men ledde även till att många äldre isolerades och inte kunde ha den kontakt som efterfrågades med familj och vänner. Vissa lättnader har kunnat införas, men i och med stigande smittkurvor blir restriktionerna återigen strängare.

PIA SJÖSTRAND ÅLDER: 62 år BOR: i Järna FAMILJ: Make Ewert, dotter Aurora, fyra bonusbarn och elva bonusbarnbarn. FRITIDSINTRESSEN: Musik, läsning, sy, sticka, brodera, matlagning och så politik förstås. VILKEN ÄR DIN FAVORIT JULSÅNG? Oj, så svårt! Men eftersom jag heter Sjöstrand får det bli ”Gläns över sjö och strand”.

Äldreomsorgen är en mycket prioriterad fråga för Socialdemokraterna i Södertälje. Det ska vara tryggt att åldras i vår stad och det ska vara god kvalitet i hela vårdkedjan, så att alla våra invånare kan lita på att de får den vård och de insatser som de behöver. – Äldreomsorgen i vårt land har under många år varit eftersatt med resultatet att det är för få personal i verksamheterna samt att en del personal saknat tillräcklig utbildning. Konsekvenserna och det ovärdiga har uppmärksammats i hela landet vilket lett till att det nu görs den största satsningen någonsin på äldreomsorg. I Södertälje ökar budgeten med omkring 120 miljoner kronor. I dem ingår drygt 40 miljoner som regeringen beslutat om, övriga omkring 80 miljoner är majoriteten i Södertäljes satsning för en bättre och värdigare äldreomsorg. Satsningarna ska bland annat gå till att öka kvaliteten inom hemtjänsten och för att öka kompetensen och

språknivån hos personalen inom äldreomsorgen. Andra satsningar handlar om att minska ofrivillig ensamhet genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessutom satsar man på nya boenden – under 2021 kommer ett nytt vård– och omsorgsboende öppna i Hovsjö och byggnationen av ytterligare ett i Lina ska starta strax därefter. 2020 har för många varit ett både tungt och sorgligt år, och det har drabbat äldreomsorgen – såväl de äldre som personalen – extra hårt. Men Pia Sjöstrand tror ändå att vi går mot bättre tider: – Jag ser fram emot 2021 då vi förhoppningsvis kan se pandemin ebba ut, att vi kan fortsätta vårt arbete med förbättrade arbetsvillkor för personalen, att vi öppnar ett helt nytt och modernt vård– och omsorgsboende och att många insatser för ökad kompetens och språknivå fortsätter samt ökar.


8

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar en tredjedel av alla dödsfall i Sverige och är den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män. Att få rätt vård i rätt tid kan vara avgörande för såväl överlevnad som för hur en person ska kunna leva längre trots en diagnos. Men när det gäller tillgången på vård spelar du roll var du bor och tyvärr är Södertälje en del av landet där utbudet och tillgången på bra vård är sämre.

ll Det är i regionerna, det som

förut hette landstinget, som alla beslut kring vården tas. I Region Stockholm styr Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet sedan 2018, men regionen har varit under moderat eller borgerligt styre sedan 2006. Redan 2017 gjordes en upphandling gällande hjärtoch kärlvården i regionen och det betydde att Hjärtoch kärlcentrum i Södertälje, som var mycket omtyckt av patienterna, förlorade sin specialistkompetens. Istället fick tre andra kliniker i regionen rätten att erbjuda den typen av specialiserad vård. De kliniker som gav lägst bud vann rätten att erbjuda kardiologi, och idag har de köpts upp av vårdföretaget Aleris. För omkring 5 000 av Södertälje kommuns invånare innebär detta att rätt kardiologivård antingen kräver

ANNONS

SÖDERTÄLJE OCH DEN LIVSVIKTIGA HJÄRTVÅRDEN

långa resor eller helt enkelt inte finns tillgänglig. Upphandlingen av hjärt- och kärlvården har kritiserats eftersom resultatet blev en ojämn fördelning av livsviktig vård. En av de kritiska rösterna är Elof Hansjons, ledamot i regionsfullmäktige: – Ingenting när det gäller hjärtvården i Södertälje har helt enkelt blivit så som det var planerat och så som kommunicerats. Det enda rimliga sättet att agera hade varit att sätta ner foten och börja om från början innan det var för sent, men istället valde det moderatledda styret att förlänga den katastrofala upphandlingen, säger Hansjons. När upphandlingen gjordes talades det om att primärvården i Södertälje skulle få bättre kvalitet gällande kardiologi genom ett särskilt projekt. Så sent som i mars 2019

fick teamet meddelandet att projektet skulle förlängas tre och ett halvt år. Nu läggs det istället ned. Valet till regionfullmäktige hamnar lätt lite i skymundan och är det val med lägst valdeltagande i Sverige. Det är dock detta beslutsorgan som fattar beslut om vad som kan bli en skillnad på liv och död i och med att det är här man fattar beslut som rör vården. Det fria vårdvalet har lett till att vårdutbudet förbättrats i exempelvis Stockholms innerstad, men utarmats på platser som Södertälje. Det finns en stark korrelation mellan boendeort och förväntad livslängd och i Södertälje lever vi i snitt kortare än i andra delar i regionen. Som jämförelse lever en man i snitt fyra år kortare i Södertälje än i Danderyds kommun. För att råda bot på detta behövs bland annat god tillgång till vård i världsklass. En viktig del i detta är självklart hjärtvården. – Det behöver finnas bra hjärtvård även söder om Stockholms innerstad, säger Hansjons.

Foto: Privat

Viktoria Hjulström går in som ny ordförande i Socialnämnden. De senaste två åren har hon varit vice ordförande i nämnden och innan dess har hon haft ett flertal olika uppdrag för Socialdemokraterna, både i kommunen och på riksplanet.

MÖT… VIKTORIA HJULSTRÖM

Ny ordförande i Socialnämnden Hej Viktoria! Grattis till utnämnandet till ordförande i Socialnämnden! Kan du berätta lite mer om dig själv?

görare och ge alla de absolut bästa förutsättningarna att göra sitt jobb så bra som det går.

– Jag flyttade till Södertälje 2005 och sedan jag blivit mamma kände jag att det blev viktigare att engagera mig politiskt. Jag gick med i S 2009 och blev väldigt väl emottagen. Jag är uppvuxen inom frikyrkan och har alltid haft ett stort samhällsintresse, men jag kände att inom politiken kunde jag göra skillnad på riktigt och inte bara göra mindre punktinsatser. Det var en helt ny värld, men den var både fascinerande och väldigt lärorik.

Vad ser du mest fram emot i det kommande arbetet? – Jag ser fram emot att få jobba med alla duktiga tjänstemän och att få fortsätta utveckla socialtjänstens verksamhet, som är en av Sveriges största. Jag vill arbeta med strukturen och fortsätta det goda samarbete vi haft med polis och andra myndigheter. Det är även viktigt att vi fortsätter det förebyggande arbetet, särskilt när det gäller att hindra att unga hamnar i situationer där vi måste göra ett ingripande.

Vad är Socialnämndens viktigaste uppdrag? – Vi ska se till att de människor som har det sämst i vårt samhälle får det stöd de behöver. Det betyder även att det är just de som har det sämst som ska ha stödet, det ska alltid vara rättssäkert och tryggt. Alla våra resurser ska hamna där behovet verkligen finns. Det är ingen glamorös nämnd, och jag kommer inte få klippa band och sånt, men man får stor påverkan på människors liv. Det behöver man ha respekt för. Det kräver integritet och respekt för alla människors lika värde. Men egentligen är det de som jobbar i verksamheterna, socialsekreterarna och de i öppenvården, som gör det verkliga jobbet. Mitt uppdrag är att vara en möjlig-

Jag tror att det krävs både hjärta och hjärna för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Ibland blir det för stort fokus bara på hjärtat, och självklart är empati och medmänsklighet en otroligt viktig del. Men det behövs också hjärna – ordning och reda, tydlig struktur och kontroller så att allt stöd hamnar hos människor som har rätt till det. Framförallt handlar arbetet om kollektivet. Vi, politiken och kontoret, arbetar tillsammans och kedjan måste hålla hela vägen. För mig som är en grupperson passar det utmärkt – jag tycker alltid det blir bäst när vi jobbar tillsammans. Dessutom blir det roligare!

Viktoria Hjulström tar nu över den viktiga posten som ordförande i Socialnämnden.

VIKTORIA HJULSTRÖM ÅLDER: 49

BOR: Centrala Södertälje. FAMILJ: Sambo, två barn. FRITIDSINTRESSEN: Träning, sång och musik, true crime. VIKTIGASTE JULTRADITIONEN: Julklapparna. Mest att få! Men sedan jag fick barn även att ge, såklart.


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

9

Många upplever en ökad otrygghet i samhället. I Södertälje har vi jobbat aktivt med frågan i många år.

Socialdemokraterna prioriterar alltid arbetet för att göra Södertälje till en tryggare plats.

För ett tryggare Södertälje ll Att det förekommer organiserad brottslighet i

Södertälje är ingen hemlighet. Från såväl kommunen som från polisen och andra myndigheter pågår ett omfattande arbete mot dessa krafter både var för sig och tillsammans. I Södertälje bor cirka 100 000 människor och den överväldigande majoriteten är ärliga och hederliga människor som gör sitt bästa för att vårt samhälle ska vara starkt. Men det finns också ett antal personer som lever kriminella liv vilket ibland visar sig i en synlig brottslighet med narkotikaförsäljning, våld och hot. Jämfört med 2010 då den organiserade brottsligheten var mycket våldsam är dock Södertälje en tryggare plats. Det beror till stor del på den myndighetsgemensamma insatsen Tore II och den därefter fortsatt höga polisnärvaron här hos oss. Södertälje kommun har ett mycket tätt samarbete med polisen och andra myndigheter sedan många år. Det handlar i första hand om gemensam målbild och dito lägesbild. Vi genomför gemensamma trygghetsskapande insatser och förebyggande åtgärder för att förhindra att

våra ungdomar hamnar i kriminalitet men fångar också upp mindre synliga typer av brottslighet.

gatorna så är Södertäljes arbete mot välfärdsbrott en förebild för många andra kommuner.

Vi hanterar brott mot våra gemensamma välfärdssystem. Socialdemokraternas hjärta och själ finns i välfärden och vårt parti värnar i alla lägen det sociala skyddsnätet. Det är av yttersta vikt att stödet enbart går till de som behöver det och har rätt till det. När det förekommer fusk och bedrägerier i våra gemensamma välfärdsmedel kan tilltron till systemet urholkas och även de som har rätt till medel kan misstänkliggöras. Så vill vi inte ha det. Samhällets resurser som i mångt och mycket är våra gemensamma skattemedel ska hamna hos de som har behov och laglig rätt till dem.

Trygghet kan betyda många olika saker och har ofta olika innebörd för olika människor. För en del handlar det om att inte bli utsatt för organiserad brottslighet medan det för andra handlar om att man kan lita på att gatljusen fungerar, att vägen är sandad när det är halt och att samhällets skyddsnät är där för att fånga upp dem som riskerar att falla. Oavsett vilket så ska ingen behöva undra om Socialdemokraterna prioriterar arbetet med ett ständigt tryggare samhälle. Det gör vi.

Det är inte en lätt uppgift men genom ett idogt arbete har mycket fusk avslöjats. Ett mycket gott exempel är att kostnaden för försörjningsstöd har halverats sedan handläggare utbildats i att upptäcka om något inte står rätt till i ansökan. Det är ett arbete vi vill fortsätta och dessutom utöka. Precis som med arbetet mot det synliga våldet på

Socialdemokraterna är Sveriges största folkrörelse och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka för ett starkare och mer jämlikt samhälle.

Besök socialdemokraterna.se/bli-medlem eller kontakta oss på: socialdemokraterna@sodertalje.se eller tel. 08-550 327 30

Ingela Nylund Watz Riksdagsledamot (S) Ordförande Socialdemokraterna i Södertälje

Foto: mostphotos

PÅVERKAN BÖRJAR MED ETT MEDLEMSKAP

Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande Gruppledare (S) i Södertälje


10

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

HALLÅ DÄR… DE SOCIALDEMOKRATISKA GRUPPLEDARNA I JÄRNA, HÖLÖ-MÖRKÖ, ENHÖRNA OCH VÅRDINGE-MÖLNBO Susanne Bergström, vice ordf. Järna kommundelsnämnd susanne.bergstrom@sodertalje.se – Det är väldigt glädjande att pengar nu finns avsatta för den träffpunkt vi kallar Kulturnavet, ett kulturhus med samlingslokaler, bibliotek, Ung fritid, föreningar med mera. Nu är det upp till oss att arbeta vidare i frågan för att få spaden i jord. Kring inbyggnation av ishallen, har bygglovet nu kommit och vi kan gå vidare med detta projekt och den fortsatta utvecklingen av Ljungbackens IP! Något som också varit efterfrågat av Järnaborna är nyproducerade hyresbostäder och nu börjar det närma sig byggstart för Telge bostäder vid Lekspaden och Löwens väg. Det finns i övrigt cirka 30 detaljplaner kring bostadsbyggnation, där behöver vi en bra prioritering kring vad som tjänar Järnaborna bäst och arbeta för att utveckla byggnationen i Järna på bästa möjliga vis. Även strukturplanen för Järna Centrum är nu på väg fram, och den är givetvis väldigt viktig för den framtida inriktningen och utvecklingen av vårat centrum. Pandemin har ställt till det en hel del i samhället och vi var tvungna att ställa in alla våra fina gemenskapsaktiviteter under året, vi ser nu fram mot ett 2021 där vi åter kan ses vid Bondens marknad, Järna kulturfest med mera, med mera. Ann-Marie Friström, vice ordf. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ann-marie.fristrom@sodertalje.se – Vi har precis fått vår konstgräsplan färdig och med det även belysning som gör att vi kan använda IP året om, även för skidåkning. Biblioteket i samhället får nu ett lyft genom att vi skapar en egen entré. Telge bostäder har byggt 37 hyresbostäder och det byggs enskilda hus runt om i kommundelen. Vi har en plan för Wij-området som i ett första steg kan handa om cirka 70 enskilda hus och 45 lägenheter i radhus samt förskola. Det som måste komma först är dock en direktledning till Himmerfjärdsverket för avloppshantering vilket ligger ett par år bort. Fiberdragningen i kommundelen går enligt plan vilket är av stor betydelse för såväl medborgare som företag. Det vi arbetar med framåt är främst VA-frågan, att få till ett tågstopp i Hölö samt gång- och cykelvägar i ytterområdena där det är tung trafik och osäkert får såväl gångare som cyklister. Vi vill även arbeta för att öka tillgängligheten till det vackra kustområdet vi har i kommundelen.

Järna i vinterskrud. Foto: Stefan Christophs

ANNONS

Nina Unesi, ordförande i S-kvinnor, Stockholms län, skriver om att vi fortfarande inte sett alla konsekvenser av pandemin.

S-KVINNOR: ÄNNU BREDER PANDEMIN UT SIG ll ”Vi är helt överens”. Om vad, undrar du kanske? ”Att covid-19-pandemin har förändrat en del saker för gott.” Vi kommer att fortsätta ha digitala möten även efter att vi har vaccinerat oss mot viruset. De som kan arbeta hemifrån kommer att göra det i högre utsträckning än tidigare, utan att bli ifrågasatta för det. Visst längtar vi efter kollegor och sociala sammanhang. Samtidigt finner vi oss väl i hemmalivet. Särskilt de av oss som har långa jobbpendlingsavstånd och ett livspussel där hemma att hantera. Vi har anpassat oss till sakernas tillstånd, där goda råd och förmaningar av regeringen och Folkhälsomyndigheten har fått oss att visa hänsyn till andra, som vi förväntar att de ska visa för oss.

Att de rekommendationer och råd som skyddar oss mot viruset även leder till att människor drabbas av hälsorelaterade problem till följd av isolering eller ensamhet är givetvis inget ändamål för våra beslutsfattare. Insikten om vad ensamhet och isolering gör med människor har varit en av anledningarna varför Sverige, till skillnad från andra länder, inte förespråkat en fullständig nedstängning av samhället och ett liv i karantän från omvärlden. Vi vet att möjligheterna att kunna gå avståndssäkra promenader eller att öppethållandet av centrala samhällsfunktioner som skola, vård och trygghet har underlättat för många människor. De insatser som görs av medarbetarna har inte gått oss förbi. Samtidigt vet vi att det inte har räckt. Jag tänker i första hand på de kvinnor och barn som före pandemin utsattes för våld i sina hem. Många av dem vittnar om en eskalering av våld det senaste året. Det är därför välkommet att de satsningar som regeringen gör nästa år bygger på långsiktighet och innebär också en förstärkning till kommunerna i arbetet med återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer. Jag tänker också på alla barn som just nu, och av olika skäl, upplever livet extra prövande. Precis som i

Ville Mikkola, vice ordf. Vårdinge/Mölnbo kommundelsnämnd ville.mikkola@sodertalje.se – Vi är inne i en spännande fas i Mölnbo/ Vårdinge, där det pågår nybyggnation och inom kort en helt ny idrottshall. Speciellt vill jag lyfta fram våra mycket goda skolresultat och den mycket spännande projekteringen som nu pågår kring Fagernäs där Telge Bostäder vill bygga nytt och samtidigt bevara den vackra fabriksbyggnaden. Vi har sedan en tid upprustat IP där även ett mycket populärt utegym har byggts. Det vi arbetar framåt med är dels tågtrafiken där vi vill ha bibehållen turtäthet även efter 2021 och kanske det viktigaste av allt – att begränsa hastigheten till 40km/t genom hela samhället. Vi har också lyft frågan kring laddstolpar vid tågstationen och vid IP.

många andra frågor är klass och jämlikhet ständigt närvarande i människors liv, inte minst i barnens liv, och vi vet att trångboddhet och boendestandard är en särskilt angelägen fråga i Södertälje. För många barn har hemmalivet förändrats. Om trångboddheten var ett problem före pandemin är den ännu mer påtaglig nu. Regeringens uppdrag till Barnombudsmannen att göra en analys av vilka konsekvenser som det nya coronaviruset får för barn och unga ser jag fram emot att ta del av när den är klar. Om jag ska ta med mig något från det här året som snart har passerat så är det livets förgänglighet. Hur flera av de som lämnat oss varit människor i ordets bästa bemärkelse, och älskade av många. Jag tänker på hur närvarande saknaden har varit i mina vänner och grannars liv, och hur djupt orättvis sorgen är. Ännu breder pandemin ut sig och i spåren fortsätter lidandet. Vi är många som väntar på vändningen, som är vaccinet. Nina Unesi, södertäljebo och ordförande i S-kvinnor Stockholms län

Johan Schönbeck, ordf. Enhörna kommundelsnämnd johan.schonbeck@sodertalje.se – Äntligen börjar vi närma oss mål kring placering av skola/förskola i Enhörna! Vi har nu fått en förstudie kring skolans placering presenterad, de olika förslagen finns på kommunens hemsida under kommundelens information. Vi hoppas på bra inspel från boende i Enhörna inför beslutet som ska fattas i mars. Detaljplanarbetet kring underårsgropens utveckling till byggnation av bostäder påbörjas med att vi nu fattat beslut kring en så kallad fördjupat översiktsplan, detta är första steget i att möjliggöra nya bostäder i Enhörnas östliga delar. Ett väldigt spännande arbete! Vi vill också passa på att lyfta vår fina idrottsförening Enhörna IF som bedriver en så betydelsefull verksamhet för våra barn och ungdomar men också framgångsrika dam- och herrlag i fotboll som i år avancerade i seriesystemen.


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJE SYNS I RIKSPOLITIKEN

Södertälje och södertäljebor gör avtryck i rikspolitiken. Vi talade med Ingela Nylund Watz och Abraham Halef, riksdagsledamöter för S som bor i Södertälje.

ll Abraham Halef är riksdagens nyaste ledamot och har fått en start på riksdagskarriären som är olikt allt annat sedan han valdes in i somras. Vid omröstningar i riksdagen är bara 55 av 349 ledamöter på plats och ledamöter måste i övrigt ha mycket goda skäl för att bege sig till riksdagshuset. Under de senaste månaderna har mycket av alla riksdagsledamöters arbete, precis som för många andra, skötts hemifrån och vi gör en intervju över Zoom. – Man blir verkligen tagen av vad man har varit med om. Den senaste tiden har verkligen saknat motstycke, säger Ingela Nylund Watz, som bland annat är ledamot i finansutskottet.

Pandemin har kastat en stor skugga över det politiska arbetet och bara i Ingelas utskott har man behandlat ett dussin tilläggsbudgetar, alltså särskilda satsningar som ska minska effekterna av covid 19:s härjningar. – Att rädda liv och hälsa överskuggar ju självklart allt, men utan våra stödåtgärder hade många människor dessutom blivit arbetslösa, säger Nylund Watz. Satsningarna på välfärden, däribland ett stort tillskott till äldreomsorgen, kommer göra skillnad i Södertälje kommun. Och i en stad med så många industrijobb som Södertälje har möjligheten till korttidspermitteringar, där anställda kunnat behålla en stor del av sin lön, fått stor effekt.

– Utan de här satsningarna hade vi haft 75 000 människor som förlorat sina jobb, säger Nylund Watz, och självklart hade det påverkat Södertälje svårt. Södertälje är viktigt i regionen och landet på grund av våra industriföretag. För att underlätta för ytterligare utveckling och etablering önskar många en ny passage över eller under kanalen. Abraham Halef, som sitter i trafikutskottet, säger att Södertälje är en drivande part i den här frågan. En ny nationell infrastrukturplan håller på att arbetas fram just nu och där kommer passagen att nämnas. Södertälje har varit tuffa i de här förhandlingarna och har idag stöd från S i de andra delarna av Region Stockholm. Både Nylund Watz och Halef ser även Södertälje som en viktig stad för Sverige och framhåller att staden ofta lyfts av ministrar som ett gott exempel i flera frågor. En sådan fråga är det långtgående arbetet mot den organiserade brottsligheten och i kampen mot välfärdsbrott som gröper ur våra välfärdssystem. – Vi i Södertälje har redan klivit fram och börjat ta steg för att komma till rätta med problem som många andra städer knappt börjat jobba med, säger Halef och pekar bland annat på det framgångsrika samarbetet med polisen och andra myndigheter. – Vi vågar vara öppen med att det finns utmaningar och vi lyfter problemen utan att peka finger. Istället flyttar vi fram politiken och kräver att staten är med och hjälper till att finna lösningar, fyller Nylund Watz i.

FEM RIKSDAGSMOTIONER SOM RÖR SÖDERTÄLJE ◗ Bygg bro eller tunnel över kanalen ◗ Bekämpa den svarta parallella bostadsmarknaden bland annat genom en Folk- och bostadsräkning

◗ Inför ett nationellt fyrverkeriförbud för privatpersoner ◗ Öka myndighetssamverkan för att det ska bli lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden

◗ Inför undervisning om folkmordet, Seyfo i läroplanen.

Foto: Privat

Abraham Halef och Ingela Nylund Watz är socialdemokratiska riksdagsledamöter från Södertälje.

Fackliga frågor har fått större utrymme under året då allt fler arbetsplatser infört nya rutiner för att skydda såväl anställda som brukare eller kunder. Samtidigt har årets avtalsrörelse varit den tuffast på länge. Vi talade med Britt- Louise Andersson, Kommunal i Södertälje, om fackets arbete under 2020. Covidpandemin har slagit oproportionerligt hårt mot den äldre delen av befolkningen. Förutom de äldre som drabbats har detta inneburit stora förändringar för de som jobbar inom äldreomsorgen. Fackförbundet Kommunal representerar många som jobbar inom äldrevården och inom förbundet står de anställda inom denna sektor för en tredjedel av medlemskapen. Enligt Britt-Louise Andersson, ordförande Kommunal Södertälje, har pandemin påverkat många medlemmar mycket med en ökad arbetsbelastning både psykiskt och fysiskt. – Självklart har pandemin påverkat våra medlemmar på många olika sätt, både i arbetet och privat, säger Andersson. Som alla andra är man orolig för sina nära och kära och då många arbetar i en miljö där det finns risk för smitta känner många dessutom oro över sådant som bristande skyddsutrustning. Årets avtalsrörelse, där villkoren för alla Kommunals medlemmar beslutas, drog i år ut på tiden och enligt Kommunal I Södertälje var det tuffa förhandlingar. Det beslutade avtalet gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2024. Dessutom förhandlas just nu för medlemmarnas löner under 2020 och man planerar för förhandlingarna 2021. Trots de tuffa förhandlingarna verkar det som att många medlemmar är positiva. – De medlemmar som hört av sig och haft åsikter har tyckt att det är ett bra avtal, säger Andersson. Under början av året kunde man besöka arbetsplatser som vanligt men sedan mars har de flesta möten fått ske digitalt eller utomhus. En viktig del av arbetet är att hålla kontakten med arbetsplatsombud eller skyddsombud ute på arbetsplatserna, för att få information om hur situationen är i verksamheterna. Under pandemin har fackliga frågor som anställningstrygghet, skydd vid sjukdom och säkra arbetsförhållanden blivit både mer diskuterade och viktiga. Under året har Kommunal i Södertälje fått 134 nya medlemmar. Totalt är man nu 2 899 medlemmar i kommunen. – Det har varit en svår tid för många, och det finns många hjältar inom vårt förbud. Från Kommunal här i Södertälje vill vi därför önska alla våra medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år, säger BrittLouise Andersson.

11


12

ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

Fritidspolitikern Johan Can:

OM INTE JAG ENGAGERAR MIG, VEM SKA DÅ GÖRA DET? ll Johan Can började engagera sig i Socialdemokraterna 2017. Det var då ett år kvar till nästa val och han kände att han fått nog av orättvisor och ojämställdhet i samhället. – Jag brinner för jämställdhetsfrågor, fritids-och kulturfrågor och sociala frågor och en trygg välfärd som är till för allas trygghet, säger Johan och fortsätter: Om jag inte engagerar mig i dessa frågor och är med och påverkar i det, vem ska annars göra det?

Johan har flera politiska uppdrag – förutom nämnduppdraget är han ersättare i kommunfullmäktige samt i Socialdemokraterna i Södertäljes delegation till distriktskongresser. Johan är särskilt glad över sin plats i Kulturoch fritidsnämnden: – Det var min önskan när jag började engagera mig, att få sitta i just den nämnden. Men det visste inte partiet om förrän jag blev tillfrågad, skrattar han. Trots att han gick med i partiet för tre år sedan har han varit sosse i stort sett hela sitt liv. I sitt första val röstade han på ett annat parti, men blev skrämd när han såg hur det gjordes nedskärningar i välfärden och allt mer privatiserades. – Det misstaget gör jag aldrig om, säger han allvarligt. Sedan dess har jag bara röstat på socialdemokraterna som står för en trygg och säker välfärd oavsett vem du är eller vilken del av samhället du kommer från. Det allra mesta med att engagera sig politiskt är enligt Can positivt, men det finns några mörka sidor. Han pekar särskilt ut det växande näthatet, där människor tycks glömma bort att de politiker de skriver om är tänkande och kännande människor. Johan Can uppmanar alla nättrollen att stiga ut i ljuset: – Tycker man annorlunda så får man väl vara med och engagera sig istället för att gömma sig bakom skärmar och skriva massa skit, rent ut sagt, säger han.

Men Can vill ändå påpeka att det allra mesta med att vara fritidspolitiker är positivt – annars skulle han inte engagerat sig.

Det finns säkert många som skulle vilja engagera sig mer, men som tror att det är väldigt svårt eller tidskrävande. Stämmer det? – Ibland kan det vara lite tidskrävande och energikrävande, speciellt när man är ny och lite vilsen i början eftersom det är mycket man ska sätta sig in i. Men man får också ett fint stöd och vägledning av de mer erfarna, så när man väl är insatt då rullar det på. Det är svårt att säga exakt hur mycket tid ett uppdrag tar för en fritidspolitiker. Självklart varierar det efter vilket uppdrag du har och arbetsbördan varierar även över året. För de allra flesta är dock uppdraget som politiker något som mycket väl går att kombinera med både en karriär och ett liv vid sidan av politiken. – Jag jobbar heltid som arbetskonsulent och är engagerad i bland annat olika föreningsrörelser och jag har precis börjat med att föreläsa, berättar Can. Johan Can är en av hundratals fritidspolitiker i Södertälje och engagerar sig i S vid sidan av sitt heltidsarbete. Foto: Privat

JOHAN CAN BOR: Grusåsen FAMILJ: Mamma och sex syskon, samt min katt. FRITIDSINTRESSEN: Träna, resa och umgås med kompisar och familj, mitt engagemang i politiken så klart! *skratt* BÄSTA JULSÅNGEN: ”Last christmas” med Wham

En viktig del i arbetet är att sätta sig in i alla handlingar som ska gås igenom, men dessutom sker en hel del arbete för partiet. De delarna, som exempelvis dörrknackning eller flygbladsutdelning, tycker Johan Can är särskilt roliga och givande: – Det finns många saker som är bra med att vara fritidspolitiker. Man får träffa så många spännande och intressanta människor. Man får träffa tjänstemännen och höra och lära sig mer om deras verksamheter. Men det bästa är när vi kampanjar och är ute på stan och möter medborgarna som man har dialog med. Dessutom känner jag ett stort samhällsengagemang och driv att vilja påverka. Det är oerhört lärorikt att engagera sig, men det är dessutom väldigt roligt!

OM DU VILL BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA KAN DU KONTAKTA OSS SOCIALDEMOKRATERNA@SODERTALJE.SE ELLER 08-550 327 30 Virkade av: Heli Kärkkäinen

BOKPROJEKT

Glimtar från en pandemi – berättat av Södertäljebor

Du bestämmer vad boken ska innehålla: Ett brev eller sångtext du skrivit, en bild du tagit eller en teckning som ditt barnbarn målat. Tillsammans samlar vi minnen från den här tiden, att se tillbaka på när vi kommit igenom pandemin.

SKICKA DITT BIDRAG/FRÅGOR TILL: Socialdemokraterna i Södertälje Nygatan 30 A, 151 72 Södertälje eller e-post: socialdemokraterna@sodertalje.se

Målad av: Samira Ilia

Maxgränsen för en text är 2 500 tecken och allt material som skickas in måste vara skapat av dig själv. När du skickar in godkänner du även att ditt bidrag används i boken. Deadline är under senvåren 2021, men vi tar gärna emot ditt bidrag redan nu. Boken kommer publiceras både fysiskt och i digital form, och alla som bidrar får självklart en kopia!

Foto: Christer Kronblad

Just nu är livet inte sig riktigt likt. Vi går tillsammans genom en pandemi och vi delar denna upplevelse med en hel värld, men även med vår familj, våra grannar, våra vänner och alla andra södertäljebor. För att samla dessa upplevelser kommer Socialdemokraterna i Södertälje ge ut en bok. Vi har gett den namnet ”Glimtar från en pandemi – berättat av södertäljebor” och vi söker nu din berättelse från pandemin.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.