Page 1

Het NHI is een initiatief van Nedap Healthcare nummer 6 I 2010

Hans-Martin Don draait Eindhovense huishoudelijke verzorging om 20% meer productiviteit. Hoe doe je dat? Kwartetten bij Thuiszorg Groningen


inhoudsopgave

2 I NHI

3

Intro

4

Een andere kijk op huishoudelijke verzorging

8

Wie is ... Pieter Bos?

10

Plannen is mensenwerk

14

Landelijke NHI benchmark速

16

Het elektronische cli谷ntdossier in de praktijk

20

Mobiele toegang

22

Kwartetten in Groningen

26

iO concept速 update


intro In deze uitgave onder andere aandacht voor de uitdagingen in de huishoudelijke verzorging. Het is nu ruim drie jaar geleden dat de WMO van kracht werd. Hans-Martin Don, inmiddels voormalig WMOwethouder in gemeente Eindhoven - hij wordt per 1 april directeur bij het Leger des Heils, nam een opvallende maatregel om de ‘participatiekracht’ van de inwoners van de gemeente Eindhoven te ondersteunen. Hij schafte de volgens zijn zeggen hinderlijke knip af tussen HV1 en HV2 en maakte er weer één ‘product’ van met één tarief. Waarom deed hij dat? En wat leverde het op? Bedrijfsleider Sierdtje Oosterhof van Thuishulp Groningen blikt terug op enkele roerige jaren en vertelt hoe zij slim ‘huishouden’ in de provincie Groningen. En ditmaal treft u voor het eerst de ‘Wie is...?’ rubriek aan waarin telkens een andere medewerker van Nedap healthcare een beetje over zichzelf vertelt, en over wat hij of zij nou eigenlijk allemaal voor u doet. Wij wensen u goede (zorg)zaken en veel leesplezier!

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 3


Een andere kijk op HUISHOUDELIJKE verzorging Als WMO-wethouder in Eindhoven maakte Hans-Martin Don in januari 2009 korte metten met de knip tussen huishoudelijke verzorging 1 en 2. En hij zorgde ervoor dat alle 75-plussers in de gemeente Eindhoven twee uur huishoudelijke zorg per week ontvangen. Een onorthodoxe aanpak. Reden om eens van gedachten te wisselen met de inmiddels afzwaaiende politicus. Wat is zijn visie op huishoudelijke verzorging anno 2010?

4 I NHI


‘We hebben het omgedraaid. Niet afwachten tot mensen zelf komen, want dan moet je vaak met dure zorg over de brug komen.’ NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 5


V

lak voor de gemeenteraadsverkiezingen een afspraak maken met een wethouder mag je gerust een uitdaging noemen. Toch reageert Hans-Martin op onze oproep, en is bereid om tijd vrij te maken voor het interview. Telefonisch, dat wel. Maar het gesprek is er niet minder om: de bevlogenheid spat er vanaf bij de inmiddels voormalig politicus. Maar nu ter zake. Wat is de gedachte achter het afschaffen van de knip tussen huishoudelijke verzorging 1 en 2? En is het niet een beetje opdringerig om alle 75-plussers ongevraagd van hulp in de huishouding te voorzien? Het is niet verplicht hoor, reageert Don. ‘Ze mogen zelf kiezen. Maar we wilden het omdraaien. Niet afwachten tot mensen zelf komen, want dan moet je in veel gevallen meteen met duurdere zorg over de brug komen. Aanvankelijk dacht ik dat de uren van de huishoudelijke verzorging hierdoor zouden stijgen. Maar tot mijn eigen verbazing is het aantal uren in deze leeftijdscategorie zelfs een beetje afgenomen. Weliswaar is de verstrekking van huishoudelijke verzorging in zijn geheel wel aan het stijgen, maar dat was te voorspellen. De precieze effecten van het beleid zijn we op dit moment nog aan het analyseren.’ Prijs of inhoud Don werkte na zijn studie verpleegkunde en bewegingswetenschappen als stafverpleegkundige in de Bijlmerbajes in Amsterdam, als zorgmanager bij de GGZ in Eindhoven en als projectleider reclassering bij de Stichting Leger des Heils. Ironisch is dat hij bij zijn aantreden als wethouder in april 2006 belast werd met het uitvoeren van een wet waar zijn eigen partij – de SP, tegen was. Eind 2006 schreef hij namens de

6 I NHI

In nauwe samenwerking met zorginstelling ZuidZorg in Veldhoven bracht gemeente Eindhoven per 1 januari 2009 HV1 en HV2 onder dezelfde noemer (hulp bij de huishouding) met één tarief. Cliënten kunnen in overleg met de zorginstelling onder andere kiezen uit schoonmaak, maaltijdverzorging, een goed gesprek, hulp bij reïntegratie en het invullen van formulieren. De signaleringsfunctie en de deskundigheidsniveau’s zijn in de prijs verdisconteerd. Het registratiewerk is aanmerkelijk verminderd, vertelt Jolanda van Dijk, perswoordvoerder van ZuidZorg. ‘Vooral als cliënten overstappen van HV1 naar HV2 scheelt het een hoop administratie.’

27 grote gemeenten (G27) een brandbrief aan staatssecretaris Ross. ‘We zijn meer bezig met de prijs dan met de inhoud van de zorg’, zo verwoordde hij de onvrede. Ik ben boos op het rijk, zegt Don. ‘Eerst moet er met alle geweld worden aanbesteed, en nu wordt het weer afgezwakt (initiatiefwet voormalig SP-fractievoorzitter Agnes Kant, december 2009). Maar ondertussen is er een spoor van vernieling ontstaan. Instellingen zijn omgevallen, mensen zijn contacten kwijtgeraakt, wat een verspilling van menselijke energie. Dat had niet gehoeven. Waarom willen we toch altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten? Ik heb van het begin af aan gezegd: ik doe daar niet aan mee.’

‘We zijn meer bezig met de prijs dan met de inhoud van de zorg. Waarom willen we toch altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten?’


Inkopen of faciliteren? Bij het inrichten van het beleid rond de huishoudelijke verzorging in de gemeente Eindhoven keek Hans-Martin dan ook verder dan de p van prijs. ‘Je moet leven en laten leven. Als de betalende en vragende partij kan ik me natuurlijk hard opstellen en zoveel mogelijk voor een zo laag mogelijke prijs willen hebben. Maar als ik me als een harde inkoper gedraag dan heeft dat schadelijke effecten op de arbeidsmarkt in de zorg. Je gooit mensen eruit als het ware, daar moeten andere mensen ervoor terugkomen, contracten worden ontbonden, en vervolgens kunnen mensen zichzelf als alfahulp of zzp-er weer in de markt gaan zetten. Dat heeft ook grote effecten op individueel niveau en dat wilde ik niet. Je moet gewoon een fatsoenlijke prijs neerleggen waar de thuiszorg het voor kan doen.’ Hans-Martin pleit voor een creatieve invulling van de huishoudelijke verzorging. ‘Als gemeente heb je binnen de WMO de vrijheid om het ‘product’ huishoudelijke verzorging zelf te definiëren. Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Laat die nauwe definitie nou eens los.

Als je uitgaat van de behoefte van mensen, dan kan hulp in de huishouding van alles zijn: poetsen, koken, een goed gesprek, reïntegratie, hulp bij het invullen van formulieren enzovoort. Als je al die verschillende elementen goed op elkaar afstemt en beschikbaar maakt, dan praat je niet alleen meer over zorg maar over participatie. Wel verwacht ik dat er grote verschillen zullen ontstaan in de kwaliteit van zorg die aangeboden wordt in alle Nederlandse gemeenten. Veel gemeenten zitten met een WMO-tekort, de zogenaamde nadeelgemeenten. Die moeten keuzes maken. Je kunt moeilijk lantaarnpalen afbreken voor de zorg. Maar je ziet ook grote verschillen in de wijze waarop gemeenten die zorgverantwoordelijkheid interpreteren. Het is hoe dan ook van cruciaal belang dat gemeenten en zorginstellingen elkaar actief opzoeken en samenwerken. Een dooddoener van jewelste, maar wel nodig om het participatiebeleid duurzaam vorm te geven. Gemeenten en zorginstellingen moeten wederzijds begrip opbrengen voor elkaars situatie en elkaar het licht in de ogen blijven gunnen.’ ■

Van april 2006 tot maart 2010 was Hans-Martin Don wethouder van maatschappelijke zorg, financiën, personeel en organisatie in Eindhoven. Per 1 april wordt hij directeur bij Stichting Leger des Heils.

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 7


WIE IS...? Vanaf nu in elk NHI Magazine aandacht voor de mensen achter Nedap healthcare. Wat doen zij precies? En welke eigenaardigheden, bijzondere hobby’s of achtergrond hebben zij? Deze keer Pieter Bos, het brein achter het iO concept®. Niet eenvoudig om hem even te spreken te krijgen. Ik heb geen tijd, aldus Pieter. Vijf minuutjes dan? Waar ben je momenteel mee bezig? Momenteel breid ik de iO applicatie uit zodat onze software steeds meer bedrijfsprocessen ondersteunt in de thuiszorg. De laatste tijd hebben we ons bezig gehouden met verloning. Zo kunnen organisaties nu al de papieren administratie van hun kilometerregistratie wegwerken door de kilometerregistratie in iOMe® (medewerkerportaal) te verwerken. Bovendien kunnen saldi bijgehouden worden van vakantieuren en compensatie in vrije tijd. Ook zijn er een aantal koppelingen met verloningspakketten beschikbaar. Dat betekent dat de basisgegevens voor verloning direct uit onze applicatie gehaald kunnen worden. Daarnaast is de ontwikkeling van de nieuwe functionaliteit voor iOLife® in volle gang – onze intramurale oplossing. 8 I NHI

Wat doe je in je vrije tijd? In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij orkesten en big bands in de buurt. Ik speel daar trombone en ben regelmatig op een podium te vinden voor optredens. Met deze orkesten en bands ben ik inmiddels al half Europa rondgereisd. Hoe ben je bij Nedap terecht gekomen? Bart ten Brinke, een oud-studiegenoot en nu collega, vroeg of ik interesse had in een baan bij Nedap. Dat was vlak voor mijn afstuderen aan de Universiteit Twente. Ik ben een dag later langsgekomen voor een gesprek en een maand later werkte ik bij Nedap als ontwikkelaar van het iO concept®. Inmiddels werk ik al bijna drie jaar hier.


Wat waren de hoogtepunten uit je studietijd? Er is veel te noemen, maar mijn afstudeerproject was wel bijzonder. Ik ontwierp een virtuele dirigent die menselijke muzikanten kan dirigeren. De virtuele dirigent bestaat uit een beamer met scherm met daarop een dirigent, die met kennis van de partituur en een microfoon menselijke muzikanten kan dirigeren en ook reageert op hoe ze spelen. Later zijn andere afstudeerders doorgegaan met dit project. Wat is er nou zo leuk aan werken bij Nedap healthcare? Ik vind de grote verscheidenheid aan uitdagingen in mijn werk leuk. Ik ben niet alleen met technische zaken bezig, maar ga ook naar klanten toe en zorg dat we de

goede dingen blijven ontwikkelen, met de kwaliteit en het gebruiksgemak die onze klanten gewend zijn. Daarnaast heb ik hier de vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de ontwikkeling. Hoe denk je dat de toekomst van de zorg eruit ziet? In de thuiszorg is momenteel veel discussie gaande over het registreren en de ZZP’s. Er zal in de nabije toekomst vast het een en ander veranderen op het gebied van regelgeving, registratie en declaratie. En met technologische snufjes kunnen we veel helpen en tijd besparen. Maar de kerntaak van de thuiszorg zal niet veranderen: mensen goede kwaliteit van zorg leveren en de kwaliteit van leven verbeteren. â–

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 9


10 I NHI


Plannen is

mensenwerk Een productiviteitsstijging van 59 naar 79,5 procent. Team Twekkelerveld van zorginstelling Livio in Enschede kreeg het in slechts acht maanden voor elkaar. De succesfactor? Een goed samenspel tussen zorgmanager, planner en medewerkers en slim gebruik van de juiste hulpmiddelen. Marika van Soest, planner bij team Twekkelerveld, vertelt welke veranderingen eraan vooraf zijn gegaan en wat het betekent voor medewerkers en cliĂŤnten.

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 11


de planner

B

egin 2009 is Marika gestart als planner bij het team Twekkelerveld, dat bestaat uit 80 cliënten en 20 medewerkers. De medewerkers registreerden al met het iO concept®, waardoor de aan zorg bestede tijd inzichtelijk was. Een maand na de implementatie startte Marika met het planprogramma Moves®, dat gekoppeld is met het urenregistratiesysteem. ‘De registratie liet zien dat de productiviteit 59 procent was. Daarnaast zagen we dat we veel reistijd en kantoortijd schreven. Het veranderingsproces begon met een andere werkwijze: meer tijd besteden bij de cliënten. We vroegen de medewerkers de tijd te nemen voor de klant. Als je de dokter moet bellen, blijf dan bij de cliënt en bel samen. Niet eerst naar kantoor rijden en dan bellen. De verhouding tussen de cliëntentijd en reistijd is hierdoor beter in balans gekomen.’

zorg en indirecte uren laag is bij een medewerker, dan bekijken we eerst of het aan de planning ligt. Vervolgens overleggen we. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat er verschillen waren in de wijze van registreren. In een enkel geval scheelde dat maar liefst 25 procent productiviteit. Deze verschillen opsporen is alleen mogelijk als je een systeem hebt dat dit op individueel niveau inzichtelijk maakt.’

‘Je moet wel zelf blijven nadenken.’ Minder indirecte tijd Daarnaast werd de indirecte tijd gemaximeerd op tien minuten per dienst. Is meer tijd nodig, dan stemt de medewerker dit af met de verantwoordelijke manager. Zo houd je de indirecte tijd in de hand, vertelt Marika. ‘Als de verhouding tussen geleverde 12 I NHI

Succesfactoren planning Een optimale planning is de basis van efficiënte zorgbesteding. ‘Tijdens het plannen kijk ik steeds hoe ik de reistijd zo kort mogelijk kan houden.’ Maar ook is het van belang een voor medewerkers zo gezond mogelijk rooster samen te stellen voor een zo laag mogelijk ziekteverzuim. ‘Van belang is ook dat de medewerker de planning precies opvolgt en jou als planner steeds van informatie voorziet. Op deze manier wordt de planning steeds beter. Bovendien heeft zorgmanager Yvonne Denekamp het proces goed begeleid en gezorgd voor een verandering in de werkwijze van medewerkers zonder


ze enige vorm van druk op te leggen.’ Marika benadrukt hier nogmaals dat de samenwerking tussen haar, Yvonne en het team de succesfactor is geweest. ‘Natuurlijk kost het moeite om verandering op gang te brengen. Als iemand de hakken in het zand zet kun je het vergeten. Het is niet altijd leuk om medewerkers die even op kantoor komen erop attent te maken dat ze moeten overschakelen van reistijd naar kantoortijd bij het vastleggen’. Volgens Marika is de mentaliteit van de planner ten opzichte van het plansysteem een andere succesfactor. ‘De planner moet het systeem zien als hulpmiddel en moet het optimaal willen gebruiken. Aan de andere kant kun je niet verwachten dat een plansysteem eventuele teamproblemen oplost. Je moet wel zelf blijven nadenken, bijvoorbeeld over de prioritering van de cliënten. Het blijft mensenwerk. Het gaat erom dat je het plansysteem gebruikt om de optimale situatie te bereiken.’ Meer cliëntentijd en meer taart Wat is nou het leukste aan plannen met Moves®? ‘Je kunt precies zien hoe de geplande routes zich verhouden tot de gerealiseerde routes door de koppeling met het registratiesysteem (iO concept®). Je hangt als een soort helikopter boven het team, je ziet alles en weet meteen wat je moet doen als er ergens een kink in de kabel zit. Als je signaleert dat de cliëntentijd laag is ga je kijken in de planning. Is er goed gepland? Is een bepaalde route anders gereden dan gepland? Met Moves® kun je de oorzaken achterhalen, ook op individueel niveau. Het plansysteem is gebruiksvriendelijk, visueel

‘De verhouding tussen de cliëntentijd en reistijd is beter in balans.’

aantrekkelijk en het werkt heel intuïtief. De implementatietijd is kort, je zit er snel in’. De medewerkers beginnen zelf ook plezier te krijgen in het zorgen voor een zo optimaal mogelijke zorgbesteding. De zorgbesteding van elke medewerker wordt ééns per maand uitgeprint en opgehangen op kantoor. ‘We trakteren op taart als we 80 procent halen. Dit zorgt voor humor, iedereen gaat kijken wie bovenaan staat.’ Zonder samenwerking geen stijging, dat weet Marika zeker. ‘Door het werken in een relatief klein en overzichtelijk team was de stijging goed te realiseren. Het meest belangrijke blijft het samenspel tussen zorgmanager, planner en medewerkers. Je moet iedereen bij het veranderingsproces betrekken om samen tot verbetering te komen.’ En last but not least: de cliënten van team Twekkelerveld ervaren dat zij meer zorg krijgen. ■

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 13


LANDELIJKE NHI BENCHMARK® LEVERBETROUWBAARHEID Leverbetrouwbaarheid is de verhouding tussen het aantal uren thuiszorg dat is geleverd en het aantal uren thuiszorg dat is afgesproken met de cliënt.

82%

80%

78%

76%

74%

72%

70%

68% 08-2009

09-2009

10-2009

11-2009

12-2009

De grafieken zijn gebaseerd op de zorg aan 100.000 clienten.

14 I NHI

01-2010

02-2010

03-2010


AANTAL MEDEWERKERS PER CLIテ起T Het aantal medewerkers dat een cliテォnt bezoekt is een indicatie voor cliテォnttevredenheid. De cliテォnt ziet het liefst vertrouwde medewerkers.

13

12

11

10 08-2009

09-2009

10-2009

11-2009

12-2009

01-2010

02-2010

03-2010

Als u gebruik maakt van het iO concept ontvangt u elk kwartaal automatisch de gegevens die gelden voor uw organisatie.

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 15


16 I NHI


Het elektronische cliëntdossier in de praktijk Sinds december 2009 gebruikt zorginstelling De Lichtenvoorde het elektronische cliëntdossier iO Life®. Wat zijn de ervaringen? En hoe is de implementatie verlopen? Een kijkje in de keuken bij deze OostGelderse zorginstelling met ruim 500 zorgmedewerkers en 800 cliënten.

I

n juni 2009 onderzocht een speciaal opgericht ECD-team bij De Lichtenvoorde de mogelijkheden van een nieuw elektronisch cliëntdossier. Toen de brochure van het ECD van iO Life® op de deurmat viel was de keuze snel gemaakt, zegt manager Erik Huitink. ’Vanwege de goede ervaringen en de vlekkeloze implementatie van de urenregistratie, besloten we weer voor Nedap te kiezen’. Met ambitie, want binnen een half jaar zou de overschakeling naar het nieuwe ECD een feit moeten zijn.

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 17


De introductie en scholing Volgens Dianne te Paske, ECDprojectleider bij De Lichtenvoorde, verliep de introductie soepel bij de medewerkers. ‘Ze waren al gewend om met een elektronisch cliëntdossier te werken. De kennis van het opstellen van een profielbeschrijving en een zorgplan was al aanwezig. Het was wel nieuw voor ze om te rapporteren in het elektronische cliëntdossier. Om de implementatie soepel te laten verlopen verzorgden de ECDprojectleiders van De Lichtenvoorde instructiedagdelen voor het scholen van de medewerkers. Op de dag van de instructie kon meteen al gerapporteerd worden in het nieuwe systeem.’ Mariëlla Vermeer, ECD-projectleider bij De Lichtenvoorde: ‘Het was prettig om direct in de productieomgeving te werken. Iedereen kon tijdens de eerstvolgende dienst met iO Life® aan de slag omdat het account direct werd geactiveerd.’ Succesfactoren bij de implementatie Een succesvolle implementatie staat of valt met mensen die kennis en enthousiasme overdragen, aldus Dianne te Paske. ‘Uiteindelijk moet je alle mensen die direct met zorgplannen werken mee zien te krijgen, zegt Erik Huitink. ’De projectleiders hebben geen 9 tot 5 mentaliteit en willen tijd vrij maken voor de implementatie. Dat vraagt ook om flexibele communicatie, bij zowel De Lichtenvoorde als bij Nedap’. Een andere succesfactor is volgens Dianne te Paske dat mensen uit de eigen organisatie de instructie verzorgen. ‘Op deze manier kun je de ‘taal’ van De Lichtenvoorde gebruiken en herkenbare voorbeelden uit de eigen praktijk inzetten. 18 I NHI

Bovendien weten de medewerkers de begeleiders gemakkelijk te vinden om feedback of tips te geven over het gebruik. De medewerkers denken mee en de drempel om te blijven communiceren is laag’. De ervaringen De Lichtenvoorde ervaart de eenduidige vastlegging binnen het elektronische cliëntdossier als een groot winstpunt. Geen 60 teams die op hun eigen manier digitaal of op papier rapporteren, maar organisatiebreed op dezelfde manier, aldus Mariëlla Vermeer. Ook de medewerkers van De Lichtenvoorde ervaren iO Life® als een overzichtelijk en eenvoudig systeem. Volgens Erik Huitink zorgt het dagelijkse werken met het systeem voor een betere borging van het zorgproces. ‘In ons vorige elektronische cliëntdossier werd het zorgplan onderhouden door het profiel te controleren en doelen opnieuw vast te stellen. De piek zat op twee keer per jaar door de gehanteerde halfjaarlijkse evaluatie, waardoor de medewerkers minder frequent met het oude systeem werkten. Momenteel zijn we in gesprek met een verpleeghuis dat ook betrokken is bij cliënten van een team van De Lichtenvoorde. De artsen, logopedisten en fysiotherapeuten willen ook rapporteren in iO Life® zodat we allemaal werken in één overzichtelijk dossier met daarin zowel de begeleiding als behandeling van de cliënt.’ ■ De Lichtenvoorde ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking en biedt intramurale zorg, extramurale zorg en dagbesteding in Oost-Gelderland.


Reageren? SURF NAAR WWW.NEDAP-HEALTHCARE-INSTITUTE.NL EN LAAT UW REACTIE ACHTER

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 19


Mobiele

toegang

iO OpenÂŽ vervangt alle sleutels van uw cliĂŤnten door een mobiele telefoon en elektronisch slot. De zorgmedewerker begint en eindigt bij de client. Uw sleutelbeheer is op afstand beheersbaar. Minder reistijd voor de sleutels, meer tijd voor zorg!

20 I NHI


iO open

huidig

Op afstand is inzichtelijk wie wanneer bij de cliĂŤnt binnen is geweest.

Kijk voor meer informatie op www.nedap-healthcare.com

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 21


KWARTETTEN in Groningen In de afgelopen jaren werd het aanbieden van huishoudelijke verzorging steeds complexer. De druk op de tarieven, de tijdrovende aanbestedingsprocedures en het geharrewar rond de alfahulpconstructie was meer dan genoeg reden voor een aantal zorginstellingen om de handdoek in de ring te gooien voor dit bedrijfsonderdeel. Wij kozen er bewust voor om huishoudelijke verzorging wel te blijven aanbieden, aldus Sierdtje Oosterhof, bedrijfsleider van Thuishulp Groningen. ‘Maar dan op een slimmere manier.’

22 I NHI


NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 23


M

‘Toen de WMO eraan kwam vroegen we ons af: hoe kunnen we mee blijven doen zonder een deel van ons bedrijf te verliezen?’

genaamd - gingen huishoudelijke verzorging in bloktijden van 3 uur leveren in de wijk. Vervolgens zeiden we: als je een vrije dag hebt of ziek bent, dan probeer je zelf de vervanging te regelen binnen je kwartet. We hoeven niet meer te weten of je nu op dinsdag of donderdag naar de klant gaat, als je het zelf maar afstemt en de afspraak in diezelfde week nakomt.’ Toen de WMO in 2007 van kracht werd stond Thuishulp Groningen dus al in de startblokken. Maar er ontstond wel een grote verschuiving van HV2-beschikkingen naar HV1beschikkingen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers door zouden kunnen stromen binnen de eigen organisatie of elders aan de slag zouden kunnen, bood Thuiszorg Groningen hen een EVC-traject aan. ‘Naast de voortdurende periodieke interne bijscholing van medewerkers vinden we het belangrijk dat mensen kunnen doorgroeien naar een hoger deskundigheidsniveau. Om dit te faciliteren willen we ook leerwerktrajecten gaan aanbieden.’

Kwartetten Om voor te sorteren op de WMO werd in 2006 een pakket maatregelen getroffen. Ten eerste werd de huishoudelijke verzorging (HV1) op 1 januari 2006 ondergebracht in Thuishulp Groningen BV. Vervolgens was het zaak de organisatie, de werkwijze en de opleiding van de teams ingrijpend te hervormen. In samenwerking met Sensire (destijds fusiepartner) werd de interne scholing herontwikkeld van 7 naar 2 dagdelen, met behoud van kwaliteit. Maar de grootste efficiencyslag werd gemaakt met het formeren van kleinere teams met meer verantwoordelijkheid. ‘Kleinere groepen medewerkers – kwartetten

Korte lijnen, meer autonomie Zelfstandig afstemmen met de klant was nieuw voor de medewerkers. Maar ze werden niet helemaal in het diepe gegooid: Thuishulp Groningen hielp de medewerkers op weg met een communicatiecursus. De kwaliteit van zorg verbeterde door de nieuwe werkwijze. ‘Medewerkers hoeven niet meer te bellen met de manager, maar regelen het zelf met de klant. En de klant vind het ook prettig dat ze niet meer met de organisatie hoeven te bellen als er iets is: ze regelen het gewoon met de medewerker. De medewerkers weten nu precies wie bij welke klant komt en wanneer. Het is nog wel wennen voor de medewerkers om zelf

et de afsplitsing van Meavita Nederland in 2009, het faillissement dat volgde, en de doorstart heeft Thuiszorg Groningen een turbulente tijd achter de rug. En de invoering van de WMO zorgde voor een aardverschuiving binnen de huishoudelijke verzorging. Maar dat laatste was geen verrassing voor Thuiszorg Groningen. In 2004 zagen we de bui al hangen, zegt Sierdtje. We wisten dat de WMO-wet het resultaat van de huishoudelijke verzorging onder druk zou zetten. Toen hebben we ons meteen afgevraagd: hoe kunnen we mee blijven doen in die markt zonder een groot onderdeel van ons bedrijf te verliezen?’

24 I NHI


Thuishulp Groningen is met 2.000 medewerkers werkzaam in de hele provincie Groningen voor 7.500 klanten. Om de planning en de onderlinge communicatie van de kwartetten nog efficiënter te laten verlopen start Thuishulp Groningen binnenkort met Moves® en iOMe®.

voor vervanging te zorgen bij ziekte. Het adagium is vaak: als je ziek bent, ben je ziek. De medewerkers nemen nu contact op met de procesmanager om af te spreken wie voor vervanging zorgt. Een tijdje terug kwam een van onze medewerkers onverwachts in het ziekenhuis terecht tijdens een vakantie in het buitenland. Door middel van sms en e-mail had ze haar klanten en manager op de hoogte gesteld. Dat vond ik fantastisch. Stabiliteit In de dagelijkse zorg voor onze klanten lopen we wel eens tegen de knip tussen de WMO en de AWBZ aan, constateert Sierdtje. ‘En door het wegvallen van de ondersteunende en activerende begeleiding in de AWBZ vragen ook steeds meer klanten huishoudelijke verzorging aan. Zij hebben doorgaans ook zwaardere zorg nodig. Het liefst zou ik een totaalbedrag

krijgen voor onze klanten zodat we de ruimte hebben om de zorg flexibel in te vullen. Gelukkig is het contact met de verschillende gemeenten goed en is er veel bespreekbaar. De gemeente Groningen gaat nadrukkelijk voor kwaliteit en vindt de relatie tussen de medewerker en de klant leidend. Al is het nu wel even afwachten: we krijgen door de gemeenteraadsverkiezingen nu de eerste wisseling van het college sinds de invoering van de WMO.’ Maar hoe complex huishoudelijke verzorging soms ook is, het hoort er gewoon bij, zegt Sierdtje gedecideerd. ‘Huishoudelijke verzorging is de toegangspoort van de verzorging en verpleging. Ik vind dat HV1 niet thuishoort bij een schoonmaakorganisatie. Het belang van deze zorg wordt onderschat. De schoonmaker doet waar de klant geen tijd voor heeft, of geen zin in heeft. Wij doen wat klanten niet meer kunnen, dat is het verschil. Bovendien willen we onze klanten stabiliteit bieden. Als je klant bent bij Thuiszorg Groningen, dan kun je bij ons een breed pakket van verschillende zorg verwachten, maar allemaal op dezelfde manier. Kijk, Buurtzorg heeft zich gespecialiseerd in hoogwaardige zorg aan huis, prima. Maar voor huishoudelijke hulp of specialistische verpleeghuiszorg in de nacht kun je niet bij hen terecht. Bij ons wel.’ ■

‘De schoonmaker doet waar de klant geen tijd voor heeft. Wij doen wat de klant niet meer kan, dat is het verschil.’

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 25


iO concept速 UPDATE Fiatteren is nu mogelijk met een druk op de knop. Het systeem signaleert zelf onregelmatigheden en geeft inzicht in kilometers, compensatieuren, tijd voor zorg en mutaties.

26 I NHI


Het vakantiesaldo en compensatiesaldo worden vanzelf berekend.

Werktijd, vakantie, kilometers, ORT berekening en compensatieuren worden automatisch gekoppeld met de salarispakketten.

NEDAP HEALTHCARE INSTITUTE I 27


ÂŽ

Het NHI is een initiatief van Nedap Healthcare

Parallelweg 2 Postbus 103 7140 AC Groenlo Nederland (0544) 47 11 11 info@nedap-healthcare.nl www.nedap-healthcare.nl

Ontwerp:

Inline Design

FotograďŹ e: Nedap healthcare Tekst:

Nedap healthcare Sandra Schoppers

Druk:

Advadi

NHI magazine 6  

Wat zijn de uitdagingen in de huishoudelijke verzorging 3 jaar na de invoering van de WMO? Afzwaaidende WMO-wethouder Hans-Martin Don pakte...

NHI magazine 6  

Wat zijn de uitdagingen in de huishoudelijke verzorging 3 jaar na de invoering van de WMO? Afzwaaidende WMO-wethouder Hans-Martin Don pakte...

Advertisement