Page 1

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут екології та екологічної кібернетики Таранчук Дмитро Сергійович Ілюстративні матеріали доповіді на тему:

Екологічні аспекти впливу на навколишнє середовище радіоактивних відходів

Керівник: Васильківський Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент Вінниця 2011


Об'єкт дослідження – радіоактивні відходи на території України

Мета роботи: дослідження екологічного впливу радіоактивних відходів на навколишнє середовище в Україні

У даній доповіді приведено класифікацію радіоактивних відходів та пункти їх захоронення, а також вплив на навколишнє середовище і на організм людини


Обсяги РАВ, накопичені на міжобласних спецкомбінатів об'єднання “Радон”


Пункти захоронення РАВ у зоні відчуження


Припустимі типи захоронення РАВ


Критерії потужності РАВ


Характеристика сховищ РАВ


В даній доповіді розглянуто основні аспекти утворення, переробки, зберігання та захоронення радіаційних відходів на території України. Зроблений опис критеріїв щодо пунктів по збереженню РАВ. Для кожного сховища повинні розроблятися й узгоджуватися з наглядовими і регулювальними органами критерії прийому радіоактивних відходів на зберігання або захоронення, до яких можна віднести: - перелік і максимальна активність радіонуклідів; - вимоги до форми відходів; -перелік і гранично допустимий вміст токсичних й інших небезпечних нерадіоактивних речовин, - вимоги до упаковок, контейнерів і їхнього маркування. В Україні найбільшими виробниками РАВ вважаються атомні електростанції. Їх на території України чимала кількість


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

xl_vntu_taranchuk  

xl_vntu_taranchuk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you