Page 1

Вінницький національний технічний університет Інститут екології та екологічної кібернетики

Доповідь на ХХХХ науково-технічну конференцію ВНТУ студента Гуляр М. В.

Екологічні аспекти застосування пестицидних препаратів класу сим-триазинів у сільському господарстві


Вміст діючої речовини у препаративних формах сим-триазинів


Кількість діючої речовини пестициду Зенкору на основні сільськогосподарські культури


Летальні дози сим-триазинів для прісноводних риб


Мінімально допустимий рівень залишку препарату Симазину у сільськогосподарській продукції, мг/кг


ВИСНОВКИ • Встановлено, що сим-триазини негативно діють на живі організми, зокрема,найбільш токсичним є препарат Прометрин так, як летальна доза його, наприклад, для прісноводної риби складає 8 мг/л. • В зв'язку з токсичною дією препаратів встановлюють мінімально допустимі залишки цих речовин у сільськогосподарській продукції. • Непридатні для використання сим-триазини підлягають утилізації.

xl_vntu_guliar  

xl_vntu_guliar

Advertisement