Page 1

АНАЛІЗ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В АТМОСФЕРІ ПОВІТРЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконала ст. гр. 1ЕКО-07 Бобоєва С. А. Науковий керівник к.т.н. Іщенко В. А.


Класи не безпеки важких металів Клас небезпеки Значення ГДК

I

II

III

IV

< 0.1

0.1-1

1-10

>10


Динаміка викидів свинцю в повітря


Висновки: • одним з найсильніших по дії й найпоширенішому хімічному забрудненні атмосфери є забруднення важкими металами, які негативно впливають на навколишнє середовище і на здоров’я людей; • запропоновано наступні шляхи по зменшенню викидів важких металів у повітря: а) використання дизельних двигунів для автотранспорту, біопалива; б) проведення режимно-налагоджувальних робіт на промислових підприємствах; в) удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони атмосферного повітря

xl_vntu_boboeva  

xl_vntu_boboeva

xl_vntu_boboeva  

xl_vntu_boboeva

Advertisement