Page 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Кафедра екології та екологічної безпеки

“ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВПЛИВУ «ОСТРОВІВ ТЕПЛА» НА УРБОЕКОСИСТЕМИ” Доповідач: ст. гр. 1ЕКО-07 Бігун І. В. Керівник: асистент Турчик П. М. Вінниця ВНТУ 2011

1


2

МЕТОЮ РОБОТИ є проведення дослідження причин формування “островів тепла” на міських територіях, а також визначення вертикальних температурних градієнтів для деревних рослин міста Вінниці.


3 Вертикальні температурні градієнти середовища і всієї рослини визначають за формулами:

ТС = ± ( tп − tг ) і ТР = ± ( tн − tк ) , де ТС – вертикальний градієнт середовища; tп – температура повітря на рівні рослини; tг – температура ґрунту на рівні коренів; ТР – вертикаль-ний градієнт рослин; tн – температура надземних органів (листків) або температура повітря середовища навколо листків чи крони; tк – температура коренів або ґрунту в зоні максимального їх розповсюдження. Від’ємним вертикальним градієнтом називається градієнт, при якому температура повітря або надземних органів рослини вища від температури ґрунту або кореневої системи. Нульовим вертикальним градієнтом називається градієнт, при якому температура повітря (або надземної частини рослин) дорівнює температурі ґрунту (або надземних органів). При додатному вертикальному градієнті температура повітря (або надземних органів рослини) нижча від температури ґрунту (або кореневої системи).


СОНЯЧНИЙ ДЕНЬ Т° середовища

НІЧ

Т° рослини

Т° рослини

Т° середовища

4

+

t + t2

t1

t2

Повіт ря

t2 T2

t3

t3

t3

t4

t2

t4

t3

t5

T3

t4

t5

t4

t5 t6

t6

t5

t7

t6

+ t6

t7

Tа Tб

ta

ta tв

T2

T3 +

+

Tа t°

tв t°

Повітря

t1

T1

t

Надзенмі органи

t1

Корінь

T1

t1

Грунт

Рис. Схема вертикального і горизонтального профілю температурних градієнтів рослин (за С.І.Радченком, 1966): зліва – відємний, зправа – додатний градієнт, Т1 - Т3, t1 - t7 – температура повітря частини рослин, Та - Тв, tа - tв – температура ґрунту і коренів


Таблиця – Температура повітря і поверхні ґрунту, відносна вологість повітря під кронами дерев і на відкритій ділянці (газон та асфальт), усереднені дані для вулиць центральної частини м. Вінниці, червень-липень 2010 р.

5


6

ДОПОВІДЬ ЗАВЕРШЕНА. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!

xl_vntu_bigun  

xl_vntu_bigun