Page 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Кафедра моделювання та моніторингу складних систем

Виконав: ст. гр. ЕКО- 10 В. А. Цимбалюк Керівник: к.т.н., доц. А. Р. Ящолт 1


Задачі  Проаналізувати загальний рівень колодязної (питної) води м. Вінниці;  Виявити найбільш забрудненні (небезпечні) місця для споживання питної води

2


Аналіз якості питної води було проведено по таким основним показникам, як-от: хлориди та група азоту (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний).

3


Таблиця початкових даних

4


Обробка даної інформації

5


6


Забруднення питної води м. Вінниці хлоридами Хлорид мг/дм3 ГОСТ 4215-72 700 вміст хлоридів

600 500 хлорид мг/дм³ ГОСТ 4215-72

400

ГДК хлорид мг/дм³ ГОСТ 4215-72

300 200 100 0 12.05.10

13.07.10 12.11.2010 дата 7


Забруднення питної води м. Вінниці азотом амонійним

12 10 8 6 4 2 0

Азот в мг/л аміа ка ГОСТ 4192-48

17.02.10 07.04.10 28.04.10 26.05.10 16.06.10 08.07.10 12.07.10 22.07.2010 02.08.2010 13.10.2010 12.11.2010 29.11.10 14.12.2010

вміст аміака

Азот в мг/л аміака ГОСТ 4192-48

ГДК а міака ГОСТ 4192-48

дата 8


Забруднення питної води м. Вінниці азотом нітритним

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Азот в мг/л ні триті в ГОСТ 4192-48

24.02.10 14.04.10 10.05.10 02.06.10 18.06.10 09.07.10 14.07.10 28.07.2010 15.09.2010 11.11.2010 26.11.2010 14.12.2010

вміст нітритів

Азот в мг/л нітритів ГОСТ 4192-48

ГДК ні триті в ГОСТ 4192-48

дата 9


10.02.10 10.03.10 07.04.10 21.04.10 10.05.10 26.05.10 14.06.10 30.06.10 08.07.10 12.07.10 13.07.10 22.07.2010 02.08.2010 18.08.2010 13.10.2010 11.11.2010 22.11.2010 30.11.2010 10.12.2010 15.12.2010

Забруднення питної води м. Вінниці азотом нітратним Азот в мг/л нітратів ГОСТ 18826-73

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Азот в мг/л ні траті в ГОСТ 18826-73

ГДК ні тра ті в 18826-73 ГОСТ

дата 10


Якщо порівняти сезонність забруднення питної води, то можна побачити наступні дані Кількість перевищень рівня ГДК у питній воді м. Вінниці протягом року

11


На основі аналізу даних таблиці було зроблено наступні висновки:  перевищення ГДК хлоридів особливо часто зустрічається у лютому;  перевищення ГДК по азоту амонійному – у березні і серпні;  перевищення ГДК азоту нітратів – відсутнє лише у березні; найбільше – у липні та листопаді;  перевищення ГДК азоту нітритів – не спостерігається 12


Серед першочергових заходів потрібно негайно припинити скид у природні водойми неочищених стічних вод. Слід розробити і впровадити нові більш прогресивні технології водопідготовки питної води. У містах і селищах міського типу доцільно організовувати моніторингові пости спостереження за станом повітряного басейну і джерел водопостачання.

13


Висновки В даній роботі проведено аналіз якості питної води м. Вінниці за даними СЕС. Найкращий спосіб поліпшення якості питної води – перехід на централізоване водопостачання із сучасним (оновленим) водогоном. Саме таким способом можна підтримувати стан питної води на належному рівні. Адже, централізоване водопостачання задовольняє потреби людини у питній воді нормативної якості, здійснює водовідведення з очищенням стічних вод відповідно до обов'язкових для усіх суб'єктів господарювання встановлених в установленому законом порядку нормативів, норм,стандартів,порядків і правил. 14


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

15

3vze_s2_p1_cymbaluk  

3vze_s2_p1_cymbaluk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you