Page 1

Вінницький національний технічний університет

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДІ НА ТЕМУ:

Пріоритетні напрямки використання біопалива й біоетанолу Науковий керівник: Безвозюк І.І. к.т.н., ст. викладач Доповідач: Варчук Ілона Вячеславівна ст.гр. 2ЕКО-08 Вінниця – 2009


Перспективи використання біопалива Використання біопалива переваги

-відновлюваність сировини; -позитивний енергетичний баланс; -закритий колообіг -низька моторна емісія; -відсутність вмісту сірки; -відкриття нових ринків для агровиробництва

недоліки

-підвищене вивільнення окису азоту; -небезпека монокультури; -висока потреба в субвенціях (дотаціях); -невисокий виробничий потенціал -ріст цін на продукти харчування


Складові позитивного впливу впровадження у виробничо-споживчий комплекс Вінниччини біопалива Проблемні питання в галузі виробництва й споживання

біодизелю -відсутність НДТ (нормативнотехнічної документації) на біодизель (технічні умови, технологічні регламенти тощо); -відсутність державного стимулювання виробництва сировини та виробництва і споживання біодизелю; - відсутність державного стимулювання імпорту та виробництва автотракторної техніки спроможної працювати на суміші «дизельне пальнеолія» та безпосередньо на олії

біоетанолу -відсутність можливості приватному капіталу займатися виробництвом етанолу; -відсутність державного стимулювання виробництва сировини та виробництва й споживання етанолу; -відсутність державного стимулювання імпорту та виробництва автотракторної техніки, спроможної працювати на суміші «етанол-бензин з нафти» з вмістом етанолу більше 10% та безпосередньо на етанолі


Ресурси які необхідні для переведення транспортних засобів на 100%-е використання біодизелю (за показниками 2005 р.)

Україна

Вінниччина

Сільгоспвиробники Вінниччини

Біодизель, тис. т

6025,5

205,4

76,8

Насіння ріпаку, тис т (при нормі 3,05 т/т біодизелю)

18378,7

625,5

234,2

Посівні площі під ріпак(тис. га) при урожайності 15 ц/га

12252,5

417,6

156,2


Висновки роботи ¡

1. Природні ресурси та кліматичні умови

¡

дозволяють Україні повністю забезпечити національну біоенергетичну промисловість масляничними культурами з високою олійністю ( рапс, соя, кукурудза, соняшник), забезпечивши при цьому їх високу врожайність. 2. Наведені дані свідчать, про те що по своїм експлуатаційним та фізико – хімічним характеристикам, а також економічним показникам на сьогодні є доцільним виробництво та використання як біоетанолу, так і біодизельного палива в суміші із традиційними бензинами, або дизельним пальним.

2VZE_s5_dop_23  
2VZE_s5_dop_23  

2VZE_s5_dop_23

Advertisement