__MAIN_TEXT__

Page 1

Моніторинг стану зелених насаджень в місті Києві Проект Київської міської програми Розробник: Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України Доповідач: заст. директора з наукової роботи, канд. біол. наук Шумик М.І.


Київська міська рада ВИРІШИЛА: § 1. Вважати необхідним розробку та затвердження Київської міської програми “Моніторинг зелених насаджень в м. Києві”. § 2. Управлінню охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виступити замовником на розробку проекту Київської міської програми “Моніторинг зелених насаджень в м. Києві”. § 3. Замовнику у встановленому порядку визначити шляхом проведення тендерних процедур генеральну підрядну організацію для виконання робіт, зазначених у пункті 2 цього рішення. § 4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні проекту бюджету м. Києва на 2008 та наступні роки передбачати видатки на розробку та виконання заходів Київської міської програми “Моніторинг зелених насаджень в м. Києві”. § 5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хрещатик”. § 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.


ПРЕДМЕТ МОНІТОРИНГУ § система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, процесами і явищами, що в них відбуваються; § аналіз і оцінка отриманих даних за допомогою геоінформаційних систем, прогнозування та моделювання ситуацій; § розробка рекомендацій з оптимізації та охорони зелених насаджень, прийняття управлінських рішень.


Мета і завдання моніторингу § Метою моніторингу є підтримання оптимального режиму екологічної ситуації шляхом збереження і посилення середовищетвірної, санітарногігієнічної і декоративної функцій зелених насаджень Києва § Основними завданнями системи моніторингу є: § проведення систематичних довготривалих спостережень, збирання та збереження даних про стан чи причини погіршення (покращання) стану ЗН; § створення та ведення банків даних і забезпечення інформаційного обміну; § аналіз інформації, оцінка стану зелених насаджень і впливу на нього факторів забруднення, прогнозування змін та інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень з питань покращання стану та охорони ЗН, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки; § удосконалення нормативного, методичного та технічного забезпечення збору, збереження, обробки та аналізу даних; § забезпечення достовірності інформації, що надається органам державної влади та органам місцевого самоврядування, громадським і міжнародним організаціям.


ЯКІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО ЗА РЕАКЦІЄЮ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ І ГРУНТУ АВТОТРОФІВ АБО ПРОДУЦЕНТІВ (вони є чутливі до більшості полютантів, є матеріальною і енергетичною основою життя всіх інших царств біоти, грають суттєву роль в регуляції умов довкілля) Співвідношення біомаси, продуктивності складових в наземних екосистемах, %

90% продуценти, або рослини

10% консументи

1% редуценти


Організаційна та інформаційна структура моніторингу ЗН Києва КиївРада (КМДА) постійна комісія з питань екологічної політики ККО «Київзеленбуд» Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень

Зелені насадження

Зелені насадження всіх категорій

Управління охорони навколишнього Державне управління охорони природного середовища КМДА навколишнього відділ моніторингу ЗН природного середовища в м. Києві Інформаційно--аналітичний центр Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України Науково-методична рада Наукові установи та організації

Зелені насадження

Державні інспекції Інспекція по контролю за благоустроєм і дизайном в м. Києві

Головне управління містобудування


Суб’єкти моніторингу § Дендрологічний парк “Тростянець” НАН України § Державне управління навколишнього природного середовища в м. Києві § Інститут захисту рослин УААН § Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України § Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України § Інститут фізіології рослин і генетики НАН України § Київський національний університет ім. Тараса Шевченка § ККО «Київзеленбуд» § Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України § Національний ботанічний сад ім.. М.М. Гришка НАН України § Національний університет біоресурсів і природокористування України § Український центр менеджменту землі та ресурсів РНБО § Управління охорони навколишнього природного середовища КМДА


Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України на карті міста


Принципи організації і функціонування системи моніторингу ЗН

АРХІТЕКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕЛЕНЮВАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

Характеристика озеленювальни х територій в масштабі міста

Розміщення площадок в плані міста

Центр

Принципи розміщення ППС

Типи озеленювальних територій загального і обмеженого використання

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Оцінка вікового складу

Оцінка стану

Ентомофітопаталогічна оцінка

Оцінка видового складу

Оцінка локальних джерел забруднення

Локальна оцінка ґрунту на ППС

Біометрична оцінка

Стан ґрунту Біохімічна оцінка

Поверхневий шар Ризосферний ґрунт

Лісопарки Наслідки господарської діяльності

Парки Серединна частина

Теплові аномалії Сади

Окраїна

Стан атмосферного повітря

Сквери

МЕТОДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Інструментальні

Візуальні

Середньостатистичні

Бульвари ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Кліматичні параметри

Екстремальні

Магістралі ПРОГНОЗ Прогнозовані Мікрорайон и Квітники

Газони

Рекреаційне навантаження


За последние десятилетия по сравнению с периодом вековой давности безморозный период стал длиннее на 33 дня, а сезон Климатограммы температура-осадки двух 30-тий (1948-1977 гг. и 1978-2007 гг.) вегетации на 18 дней.

Тенденция к возрастанию температуры воздуха и количества осадков особенно заметно проявляется со второй половины 90-х годов XX века. Из-за изменения среднеминимальной темперaтуры воздуха СанктПетербург из 5 зоны (Фирсов, 2003), переместился в более теплую 6 зону зимней устойчивости растений (Европейская карта зон устойчивости древесных растений). В прошлом в эту зону попадали, например, такие страны, как Польша, Германия

по метеостанции ИЦП Санкт-Петербург Ср. мес. температура, °C

Это равносильно изменению экологических условий при перемещении города на сотни км к югу.

20

VII

VII VI VIII VI VIII IX IX V

15 V

10

X

IV

5

IV

X

XI III XII XI III XII II I II I

0 -5 -10 0

50

100

Ср. мес. количество осадков, мм 1948-1977

1978-2007


ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ МОЖЛИВЕ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІТ, ДЕ КОЖНА ЗАДАЧА ВИРІШУЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ (ПАК), ТОБТО ЧЕРЕЗ ПОЄДНАННЯ ПЗ (ДЗЗ, ГІС)+ТЗ (ТЕХН. З-ННЯ)+ММЗ(МАТЕРІАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) + «НОУ-ХАУ».

• Ріст населення і урбанізація • Глобалізація • Економічний розвиток • Зміни в навколишньому середовищі • Людські конфлікти • Зростаючі знання • Розвинуті наука і технології

11


ГІС і щоденна работа Аналізування

Візуалізація

Науковий підхід Проектування і планування

Геооблік

Вимірювання § Систематично § Цілісно § Аналітично § Кількісно § Візуально

Прийняття рішень Діяльність


ArcGIS: повна ГІС Користу вач

Сервер

ArcGIS Desktop

ArcGIS Explorer

Web Mapping Application

ArcGIS Server

Автор Desktop

ArcGIS Mobile

Open APIs

Проаналізовано близько 50 версій програмного забезпечення, з них: ERDAS IMAGINE – Proprietary GIS product developed by Leica Geosystems. ESRI – Products include ArcView, ArcGIS, ArcSDE, ArcIMS, and ArcWeb services. IDRISI – Proprietary GIS product developed by Clark Labs. MapInfo – Products include MapInfo Professional and MapXtreme. integrates GIS software, data and services.


Схема ГІС для моніторингу стану зелених насаджень в м. Києві (продукція компанії ESRI) ArcView

•Управління просторовими даними •Візуалізація (картографування) •Просторовий аналіз

ArcPad

ArcGIS Server • Картографування • Збір польових даних

• Візуалізація • Управління • Створення і аналіз даних

ArcPad ArcView ArcGIS Spatial Analyst •Всебічне растрове просторове моделювання і аналіз

• Редагування • Управління даними

ArcView ArcEditor

ArcEditor


ArcGIS Spatial Analyst надає потужні інструменти для всебічного растрового просторового моделювання і аналізу. З допомогою ArcGIS Spatial Analyst можна отримувати нову інформацію з існуючих даних, аналізувати просторові зв'язки, будувати просторові моделі і виконувати складні растрові операції Інструменти ArcGIS Spatial Analyst дозволяють: •шукати відповідні місцерозташування (земельні ділянки під парки, сквери і т.п.) •виконувати аналіз землекористування •передбачати ризик пожеж •аналізувати транспортні коридори •визначати рівні забруднення •виконувати аналіз ефективності ЗН •визначати ерозійний потенціал •виконувати демографічний аналіз •проводити оцінку ризиків ArcEditor — потужна настільна ГІС система для редагування і управління географічними даними. ArcEditor включає всю функціональність ArcView і добавляє набір інструментів для створення, редагування і управління якістю даних. ArcEditor підтримує редагування одним користувачем, а також процес спільної обробки даних декількома редакторами.


Сучасна ГІС може бути реалізована на трьох рівнях складності Настільна

Серверна

Web інтеграція Професіонал • Спецпроекти • Аналіз • Моделювання • Картування

. . . Це основа для виникнення нових рівнів

Галузева (Національна) Національна)

Мобільні користувачі

Організації Робочі групи • Загальна база даних• Загальні сервіси • Інтеграція • Фіксовані додатки • Співробітництво • Транзакції

Web користу вачі

ГІС користувачі

ГІС сервери

Web ГІС Проектанти

. . . Відкриваються нові можливості для виконання ваших задач 16


ArcGIS

Механізм ГІС Десктоп

Сервер

Мобільни Мобільний

Онла Онлайн

Повнофункціональна інтегрована система • ArcView • ArcEditor

Рабоча

• ArcPad

група

• Server Standard

Експлорер • Конте нт Мобільний • Ресур сний Десктоп • центр Веб

Онлайн

Сер вер

. . . Для створення обслуговування і використання даних


ArcGIS ArcInfo

DESKTOP

ArcEditor

ArcView

ArcReader

Для створення баз даних і застосування географічних знань • Збір даних • Управління даними • Картографія • Аналіз • Потужна геообробка

• Збір • Управління даними • Картографія

• Картографія • Використання

• Перегляд

ArcView є повнофункціональною географічною інформаційною системою (ГІС) для візуалізації, управління, створення і аналізу географічних даних. Використання АrcView пояснює географічний контекст даних, дозволяє зрозуміти зв'язки і ідентифікувати географічні структури по новому. ArcView допомагає приймати кращі рішення і знаходити відповіді значно швидше.

Картографія і візуалізація Збір і редагування даних

Просторовий аналіз

Каталог і метадані 18


ArcGIS

Сервер Web карта

Експлорер

Мобільний

Відкриті стандарти

ArcGIS Server Standard Enterprise Відкритий ГІС сервер • Сервер • 3D Візуалізація • Керування даними

Використання Десктоп

Корпоративна інтеграція

Обслуговування

Проектування

ArcGIS Server є повнофункціональною і інтегрованою ГІС, що обслуговується сервером. Вона постачається з готовими для використання додатками і сервісами управління просторовими даними, візуалізації і просторового аналізу, які призначені для кінцевого користувача.

19


ArcGIS

Мобільний Зручна інтеграція з ESRI ArcPad

§ Настройка і управління GPS приймачем § Збір якісних ГІС даних § Автоматичний запис GPS даних для наступної обробки в офісі


Готова польова картографія:

ArcPad

ArcPad — закінчений, готовий до використання мобільний додаток для картографування та збору польових даних, котрий здатен забезпечити доступ до бази даних, картографування, засоби інтеграції ГІС і систем глобального позиціювання (GPS) з допомогою надолонних (КПК) і мобільних пристроїв. 21


Щільність покриття Києва космічними знімками Digital Globe (2005-2009)


09.06.2009 через wi-fi-сервіс УЦМЗР у телефон було завантажено космічне зображення території біля КМДА Високу якість надає користувачам GoogleEarth, демонструючи можливості зображень QuickBird, роздільна здатність яких на місцевості сягає 60 см.


Інформаційно-довідково-аналітична система (ІДАС) Бази даних ІДАС ДОВІДКОВА БД БД МІСЬКИХ НАСАДЖЕНЬ

БД ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

БД МОЛОДИХ НАСАДЖЕНЬ

БД основних видів рослин

БД паспортів ППС

БД паспортів ППС

БД паспортів ППС

БД категорій стану рослин

БД дендрологічного обстеження

БД характеристик деревостану по ярусах

БД дендрологічного и энтомо-фітопатологічного обстеження

БД естетичної оцінки

БД энтомо-фитопатологічного обстеження

БД дендрологічного и энтомо-фитопатологічного обстеження

БД стадій рекреаційної дегресії

БД біоморфологічних характеристик рослин БД геохімічних характеристик ґрунтів

БД категорій стійкості насаджень

БД стану трав'янистого покриву БД шкідників рослин БД хвороб рослин БД пошкоджень і особливостей неправильної будови БД ГДК

БД видів трав і чагарничків

БД фонового вмісту хім. елементів


Загальне планування моніторингу ЗН в системі ЛеІС

ІТ, ДЗЗ, ГІС

Ландшафтномоніторингов е картографува ння

Спостереж ення на постах

Дослідження на тестових ділянках

Збір первинної інформації

Маршрутні польові обстеження

Спостереження галузевих служб Прогнозування

Порівняння

Оцінка

Обробка, аналіз, синтез

Класифікація

Ландшафтномоніторингові карти

Автоматизовані бази даних

Моделювання

Ландшафтномоніторингові «паспорти» Систематизація та збереження інформації

Таблиці, графіки

Діаграми, картограми Передача інформації споживачам


Знання

Схема моніторингу наземних ландшафтних екосистем із використанням засобів ДЗЗ і ГІС

Ключові запитання

Світова комуніка ційна мережа

Системи екологічного управління

Служби управління охорони довкілля і збалансованого природокористування

Алгоритми (ПАК) СППР

ОПР

Засоби ДЗЗ

Наземні системи та мережі з питань управління довкіллям

Бази та банки даних Обробка та моделювання

Моніторинг біотичних компонентів ЛЕк

Автоматизоване робоче місце еколога (АРМ)

Наземні обстеженн я

Навчання, тренінг персоналу

Екологічні паперові та електронні карти, ІТК

Моніторинг абіотичних компоненті в ЛЕк

Фінансове забезпечення

Законодавче забезпечення


Технічне забезпечення робочого місця §

Стаціонарний ПК (робоче місце):

§

Intel® Core™2 Duo E8400 3.0 GHz/4GB/640GB/V512Mb/DVDRW/КМК/UPS $703 Монітор $225 БФП (кольоровий) $535 Програмне забезпечення (робоче місце): Windows XP Pro SP3 OEM $160 Office Pro 2007 OEM $373 Kaspersky Antivirus 2009 BOX $40 Послуги Internet (користування в міс.) $35 Разом (робоче місце) $2071

§ § § § § § § §

Прайс лист ТОВ "Сучасні електронні технології" від 1.06.2009

§ § § § § §

Сервер: Intel® Core™2 Duo E8500 3.16 GHz/4GB/320GB+2×640GB/V256Mb/D VD-RW/КМК/UPS $1056 Коммутатор LinkSys $210 Програмне забезпечення (сервер): Windows Svr Std 2003 R2 $800 Разом (сервер) $2066

Прайс лист ТОВ "Сучасні електронні технології" від 1.06.2009 § §

КПК: MIO DigiWalker P560

$250


Витрати на програмне забезпечення ГІС Програмне забезпечення ГІС

№ п/п

Назва програмного забезпечення

Вартість, грн.

Кількість комплектів

Загальна вартість, грн

1

ArcGIS Server Standard Enterprise

65532,00

1

65532,00

2

ArcEditor Concurrent Use

84144,00

2

65532,00

3

ArcView Single Use

18032,00

3

65532,00

4

ArcGIS Spatial Analyst

35061,00

1

65532,00

5

ArcPad

7938,00

2

65532,00 327660,00

Разом Навчання

№ п/п

Назва курсу

Вартість, грн.

Кількість курсантів

Загальна вартість, грн

1

Курс "Введення в ArcGIS"

3600,00

5

18000,00

2

Курс "Введення в ArcGIS Server"

3600,00

5

18000,00

Разом

36000,00

Всього

363660,00

Примітка: Вартість Програмного забезпечення залежить від курсу гривні до долара США


Витрати на облаштування робочих місць Технічне забезпечення № п/п

Назва

Вартість, $ (USD)

Кількість

Загальна вартість, $ (USD)

Стаціонарний ПК (робоче місце) 1

Intel® Core™2 Duo E8400 3.0GHz

200,00

5

1000,00

2

MB ASUS P5QL-PRO

91,00

5

455,00

3

4 GB of RAM

55,00

5

275,00

4

HDD WD 640GB

89,00

5

445,00

5

DVD±RW NEC

30,00

5

150,00

6

ASUS EN8500GT Silent Magic

60,00

5

300,00

7

Монітор Samsung SM 2233BW

225,00

5

1125,00

8

Logitech Cordless Desktop EX 100

40,00

5

200,00

9

Корпус Asus 400W

56,00

5

280,00

10

UPS IPPON 800W

82,00

5

410,00

11

БФП А4 HP CLJ CM1312

535,00

5

2675,00

Програмне забезпечення (робоче місце): 12

Windows XP Pro SP3 OEM

160,00

5

800,00

13

Office Pro 2007 OEM

373,00

5

1865,00

14

Kaspersky Antivirus 2009 BOX

40,00

5

200,00

15

Internet (користування в міс.)

35,00

5

175,00

Разом (робоче місце)

2071,00

5

10355,00


Витрати на сервер та КПК Вартість, $ (USD)

Кількість

Сервер:

Загальна вартість

1

Intel® Core™2 Duo E8500 3.16GHz

212,00

1

212,00

2

MB ASUS P5Q

125,00

1

125,00

3

4 GB of RAM

100,00

1

100,00

4

HDD WD 320GB

59,00

1

59,00

5

HDD WD 640GB

89,00

2

178,00

6

DVD±RW NEC

30,00

1

30,00

7

ASUS EN8500GT Silent Magic

47,00

1

47,00

8

Корпус 500W

100,00

1

100,00

9

Клавіатура, миша

20,00

1

20,00

10

UPS 2000W

185,00

1

185,00

11

Коммутатор LinkSys

210,00

1

210,00

800,00

1

800,00

Програмне забезпечення (сервер): 12

Windows Svr Std 2003 R2

Разом (сервер)

2066,00

2066,00

КПК: 1

MIO DigiWalker P560

Всього Прайс лист ТОВ "Сучасні електронні технології" від 1.06.2009

250,00

2

500,00 12921,00


Фінансові витрати на забезпечення організації системи моніторингу та перший рік досліджень

Загальна сума витрат

№ п/п

Сума, грн

1

Програмне забезпечення ГІС

327660,00

2

Навчання

36000,00

3

Технічне забезпечення

103368,00

4

Лабораторне обладнання, прилади і реактиви

1074205,00

5

Витрати на зарплату

600000,00

6

Накладні витрати ( 50 %)

1070617,00

ВСЬОГО

3211850,00


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Profile for Serg Kvaternuk

2VZE_s2_Shumyk  

2VZE_s2_Shumyk

2VZE_s2_Shumyk  

2VZE_s2_Shumyk

Profile for s_kvt
Advertisement