Page 1

Прогнозування масштабів ураження небезпечно-хімічними речовинами при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах і транспорті із застосуванням Web-сервісів


2

Методика прогнозування виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах та транспорті. Затверджена Наказом 27.03.2001 №73/82/64/122


3

При прогнозуванні хімічної обстановки визначаються: –час випаровування речовини з площі розливу – Т, годин; –еквівалентну кількість речовини первинної та вторинної хмар, які утворюються в результаті випаровування розлитої речовини з поверхні - Qе1, Qе2 т; –радіус (глибину) розповсюдження первинної та вторинної хмар - Г, км; –повну розрахункову глибину зони ураження - Гп, км; –площу можливого ураження, територію, яка заражена НХР в небезпечних для життя людей концентраціях - S, км².

Результати прогнозу хімічної обстановки наносяться як на топографічні карти або плани міста, об’єкта так і на електронні карти.


4

Утворення зони хімічного зараження: 1 – первинна зона; 2 – вторинна зона


5

Таблиці, що використовувалися при роботі


У роботі використані такі технології 1. Mathcad Professional

2. ГІС Digitals

3. Web-сервіс

Google

NetBeans, Eclipse

Maps™,

Java,

6


7

Лістинг програми у Mathcad


8

Площа зони ураження після аварії побудована у Mathcad Об’єкт забруднення

Глибина забруднення

Зона забруднення


UML модель класів розрахунку за методикою у програмному середовищі NetBeans

9


Побудова зон ураження у ГІС Digitals

Векторна карта

Растрова карта

10


11

Візуалізація програми через Web-сторінку з використанням сервісу Google Maps


12

Висновки – Створено програму, яка здійснює розрахунок за методикою МНС. – Для більш наочного представлення результатів моделювання, програма дозволяє автоматизовано будувати зону ураження з відстанню на сайті http://eco-soft.org.ua/MapOND86/#%D0%9C%D0%9D%D0%A1,

також

здійснена прив’язка зони ураження з використанням ГІС Digitals. – Розроблена

програма

дозволяє

здійснювати

прогноз

масштабів

ураження НХР, що дає змогу її використовувати для інформування населення про можливу небезпеку. Завдяки використанню Web-сервісу Google Maps стало можливим здешевлення програми. – Згідно Орхуської конвенції, це дає можливість усім користувачам отримати вільний доступ інформації у разі можливої аварії

2VZE_s2_Metushevska  

2VZE_s2_Metushevska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you