__MAIN_TEXT__

Page 1

Тищенко Ю. Є., канд. геол. наук Українське товариство стійкого розвитку, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, м. Київ, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МАГІСТРАЛЬНИХ АВТОДОРІГ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАСЕЛЕННЯ


Забруднення навколишнього природного та антропогенного середовища викидами рухомих джерел (автомобілів) залишається проблемою, актуальність якої має в умовах України тенденцію до зростання. На фоні щорічного зростання автопарку (за статистичними даними - на 5%) на дорогах залишається велика кількість технічно несправних транспортних засобів, значна питома вага застарілих моделей; експлуатаційні характеристики дорожнього покриття та штучних споруд на більшості доріг залишаються незадовільними; якість пального суттєво відстає від європейських стандартів. При проїзді через населені пункти знижується швидкість транспортного потоку. Зниження швидкості автомобіля зі 120 до 60 км/год. призводить до зростання емісії парникових газів в 1,2 рази, емісії з’єднань свинцю у 2 рази, підвищення рівня еквівалентного звукового тиску в 1,1-1,15 раза. Основні впливи автодоріг на довкілля та населення пов’язані з: шумом, викидами, пилом, стоками дощових і талих вод з проїжджої частини, порушенням умов існування та шляхів міграції фауни та знищення флори у смузі землевідведення. Загалом, вплив магістральних автодоріг на довкілля поширюється на відстань 2-3 км, в залежності від рельєфу, наявності штучних перешкод та природних бар’єрів. У цій смузі проявляються прямі і непрямі зміни природних систем, показники забруднення компонентів довкілля внаслідок експлуатації транспорту перевищують коливання середньорічного фонового рівня. Кошторисна вартість прямих витрат, пов’язаних зі зниженням негативного впливу на довкілля, при будівництві та реконструкції магістральних автодоріг складає від 5 до 15% від загальної вартості робіт.


Ефективність спеціальних заходів зі зниження впливу автодоріг на довкілля та населення: протишумові – 40-60% зниження шуму; противібраційні – до 100% зниження вібрації; захист повітряного басейну – до 70% зниження розсіювання викидів та до 90% - запилювання; захист ґрунтів – 80-90% зниження концентрації твердофазних випадінь, до 70% - аерозольних; 80% - зниження потрапляння забруднених стоків; захист поверхневих і підземних вод – 80% зниження забруднення вод; відновлення порушених екосистем – можливе повне відновлення біотопів та екосистемних ланцюгів, часткове – зовнішніх міграційних зв’язків.


Капітальний ремонт дорожнього полотна - знижує інтегрований вплив на довкілля у 1,3-1,4 рази внаслідок усунення додаткового впливу незадовільних умов проїзду (зниження середньої швидкості, часте гальмування, утруднення обгону, підвищений ризик аварійності тощо).

Оптимізація вибору напряму траси - знижує інтегрований вплив на довкілля у 1,4 рази.

Виведення трас автодоріг за межі населених пунктів - крім поліпшення умов проїзду, дозволяє знизити рівні шуму та емісії відпрацьованих газів у житловій зоні у 1,5 і більше разів

Заміна однорівневих розвязок на дворівневі - знижують аварійність, мінімізують рівні шуму і викидів в 1,2-1,4 рази.

Спорудження

транспортних

естакад

замість

насипів

уникнення переміщенням великих мас ґрунту, економія кар’єрного ґрунту, збереження значних площ родючого шару, запобігання порушенням екосистем, створення оптимальних умов для міграції тварин, збереження ландшафтів та екосистем


ВИСНОВКИ: Комплекс рішень із покращення експлуатаційних якостей шляхів сполучення за його впливом на зниження техногенного навантаження на довкілля та населення співставимий із комплексом захисних, відновлювальних та інших заходів, передбачених при будівництві та реконструкції доріг. Тому найбільш раціональним рішенням екологічних проблем, пов’язаних із експлуатацією транспортних засобів, є подальший розвиток мережі автодоріг, будівництво альтернативних сучасних магістралей вищих категорій, удосконалення дорожнього покриття, впровадження перспективних сучасних технологій та матеріалів тощо, що має призвести до роззосередження транспортних потоків і зниження навантаження на нині існуючі магістралі. Така політика є вигідною для економіки держави і сприятиме зниженню впливів на довкілля і населення в зонах існуючих на сьогодні доріг.


Схема обходу с. Деревач


А/д М-06 поблизу с. Деревач у 2004 р. Вид на трасу майбутнього обходу по території Липниківського лісництва


Ділянка будівництва обходу с. Деревач влітку 2006 р.


Profile for Serg Kvaternuk

1vze_s5_tyschenko  

1vze_s5_tyschenko

1vze_s5_tyschenko  

1vze_s5_tyschenko

Profile for s_kvt
Advertisement