Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра біотехнології мікробного синтезу

Красінько Вікторія Олегівна

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАЛІЗОМОДИФІКОВАНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ З ОДЕРЖАННЯМ БІОДОБРИВ 1


Розрахунок можливої кiлькостi горючого газу при утилiзацiї органiчних речовин стiчних вод харчової промисловостi Тип вирбництва

Кількість стічних вод, вод, м3/т продукції норма

фактично

К-кість орг. орг. речовин в стоках, стоках, кг/ кг/м3

М'ясокомбінати

20,0

40,0

1,7

14,3

3,5

50,6

34,9

Міські молокозаводи

2,4

4,5

1,2

1,3

17,2

12,0

8,3

Цукрові заводи

2,2

2,2

2,3

1,1

3,5

3,7

2,6

КрохмальоКрохмальо-паточні аводи

95,0

95,0

2,3

45,2

0,2

9,0

6,2

Спиртові заводи

21,0

40,0

6,3

52,3

0,5

23,5

16,2

Олієекстракційні заводи

1,9

2,5

1,8

0,9

0,6

0,5

0,3

Консервні заводи (на 1тис. тис.умовн. умовн. банок) банок)

3,0

3,0

1,3

1,2

1,1

1,2

0,8

Дріжджові заводи

12,0

20,0

16,0

66,5

0,7

44,6

30,7

Усього

Кількість метану, метану, м3/т продукції

Кількість продукції за 2000 рік, рік, млн. млн. т

Загальна кількість метану, метану, млн. млн. м3

% до загальної кількості метану

145,1

2


Схема взаємодії циклів заліза та азоту

3


Хімічні показники моделі водної екосистеми на 10-ту добу існування Показники

Контроль

Дослід

Амоній, мгN /л

1,12± 0,30

0,13 ± 0,05

Нітрити, мгN /л

1,54 ±0,32

0,04 ± 0,02

Нітрати, мгN /л

1,56 ± 0,18

< 0,01

Залізо (ІІ), мг/л

0,65 ± 0,24

0,06 ± 0,06

Залізо (ІІІ), мг/л

< 0,01

8,00 ±1,05 4


Хімічні показники ґрунтової екосистеми Час, діб 0 1 2 3 5 6 7

Концентрація сполук азоту, мг N/л Контроль

Дослід

Амоній

Нітрити

Нітрати

Амоній

Нітрити

Нітрати

7,6±2,0

<0,1

0,6±0,1

7,4±2,1

0,0

<0,3

6,9±1,9

<0,1

0,6±0,2

4,9±1,0

0,0

0,0

5,9±1,4

<0,1

0,6±0,1

0,4±0,2

0,0

0,0

5,0± 1,5

<0,2

0,6±0,2

<0,1

0,0

0,0

3,4±0,9

1,0±0,2

0,7±0,2

0,0

0,0

0,0

2,2±0,7

1,3±0,2

0,7±0,2

0,0

0,0

0,0

2,2±0,6

1,3±0,3

0,6±0,2

0,0

0,0

0,0 5


Динаміка газоутворення під час анаеробної обробки жировмісних стічних вод 6 Об'єм біогазу, л

5 4 Показники на 5-ту добу експерименту Показники на 10-ту добу експерименту Показники на 15-добу експерименту

3 2 1 0 1

2

3

Варіант 1 – контроль; 2 – зброджування жировмісної стічної води; 3 – зброджування жировмісної стічної води з додаванням заліза 6


Характеристика процесу метанового зброджування сульфатовмісних стічних вод на 6-ту добу

Показник

Контроль

Дослід

Сумарне виділення біогазу, мл

2772

3024

Концентрація сірководню в біогазі, мг/дм3

8,0 ± 0,7

0,8 ± 0,09

Концентрація метаногенних бактерій, 1010кл/см3

6,7 ± 1,1

25,2 ± 2,4

Концентрація сульфатовідновлювальних бактерій, кл/см3

108

101

7


Ступінь очищення, % (за ХСК)

Характеристика процесу очищення білок- та сульфатовмісних стічних вод 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Контроль Дослід (вода із внесенням заліза)

2

3

5

7

10

Час, діб

8


Характеристика газовиділення при анаеробному зброджуванні білок- та сульфатовмісних стічних вод Об'єм біогазу, л

20 15 Дослід Контроль

10 5 0 0

2

4

6

8

10

Час, діб 9


Концентрація нітритів, г/см 3

Концентрація нітратів, г/см 3

Зміна концентрації нітратів (а) та нітритів (б) під час проведення аеробної стадії біологічної очистки стічних вод 0,16 0,14

а

0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0

5

10 Час, діб

контроль

15

25

0,16 0,14

б

0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0

5

10

15

25

Час, діб

вода з внесенням сполук заліза на анеробній стадії 10


Характеристика вивільнення іонів амонію з водного розчину залізоамонійного осаду

Анаеробні умови

Аеробні умови 11

1vze_s1_krasinko  

1vze_s1_krasinko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you