__MAIN_TEXT__

Page 1

Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Яворська О.Г. Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Надмірна розораність (79% території)

Шляхи вирішення: Консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом їх заліснення чи залуження


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Накопичені токсичні відходи - непридатні, невизначені та заборонені пестициди

Шляхи вирішення: перший етап - мінімізація ризиків при зберіганні (визначення власника, перезатарення упорядкування існуючих складів)


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Накопичені токсичні відходи - непридатні, невизначені та заборонені пестициди

Шляхи вирішення: другий етап – впровадження безпечних технологій знешкодження непридатних пестицидів та інших токсичних відходів


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Зростання викидів у повітря від Ладижинської ТЕС 82% загального обсягу викидів стаціонарних джерел

Шляхи вирішення: Технічне переоснащення Ладижинської ТЕС


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Відходи хімічного виробництва після банкрутства ВО “Хімпром” у м.Вінниці

Шляхи вирішення: Впровадження технології переробки чи захоронення на спеціальному полігоні


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення Скид забруднених вод (млн.куб.м) 90 80 70 60

У водні об'єкти

50 40 30 20

В накопичувачі

10 0 2000

2001

2002

2003

Скид забруднених вод

Комунальне господарство Промисловість підприємства Сільське господарство Інші

Проблема:

Недостатні потужності очистки стічних вод у комунальному господарстві – джерело забруднення поверхневих водойм

Шляхи вирішення: Будівництво і реконструкція очисних споруд каналізацій


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Транскордонне забруднення ріки Дністер через недіючі очисні споруди каналізації м.Сорока Республіки Молдова

Шляхи вирішення: Контроль виконання зобов’язань уряду Молдови щодо будівництва нових очисних споруд


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Відсутність належно облаштованого полігону для утилізації побутових відходів м.Вінниця

Шляхи вирішення: Рекультивація полігону біля с.Стадниця з облаштуванням гідроізоляції. Новий полігон, роздільне збирання відходів


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Проблема:

Втрата біологічного і ландшафтного різноманіття

Шляхи вирішення: Формування регіональної екологічної мережі


Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

Дякую за увагу!

Profile for Serg Kvaternuk

1vze_pl_javorska  

1vze_pl_javorska

1vze_pl_javorska  

1vze_pl_javorska

Profile for s_kvt
Advertisement