Page 1

PORTFOLIO SIMONA BENÁTSKÁ


CURRICULUM VITAE SIMONA BENÁTSKÁ narozena kontakt

12.8.1985 v Praze 4

studia

2009 - 2012 2010 - 2011 2006 - 2009 2001 - 2005

praxe

+420 737 922 497 simcaben@gmail.com

2008 - 2012

FA ČVUT, navazující magisterské studium magisterský diplom

Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid FA ČVUT, Architektura a urbanismus

bakalářský diplom

Gymnázium Na Vítězné pláni HMArchitekti

grafika, vizualizace, projektová činnost (od studie po prováděcí dokumentaci)

Projekty:

Soutěže:

2011 2006 výstavy/workshopy PC znalosti/jiné

Rekonstrukce galerie Mánes OD Krakov Rodinný dům Trója Sídlo Konhefr Horní Počernice Rodinný dům Černošice Kulturní dům Vodňany Trvalá expozice k dějinám Němců v českých zemích Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

Spolupráce na projektu Jasan knižní ilustrace a grafika

Ateliér ETA

grafika, vizualizace

2012 Anastomosis_Dox Praha Výstava studentských prací ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína 2009 Worshop Praha - Trója AutoCad, 3ds Max (certifikát), Rhinoceros - základy, ArchiCad, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator angličtina, španělština, němčina živnostenský list


PRAHA_FLORENC 2012_ATELIÉR KRÁTKÝ, MARQUES DIPLOMOVÝ PROJEKT

2


zadání Projekt řeší komplikované území nárožní parcely v Praze Florenci. Parcela tvoří nároží, ukončení, jednoho z karlínských bloků sevřených ulicemi Ke Štvanici a Sokolovská. Jedná se o nepravidelný pozemek, který je v současnosti zastaven provizoriem, jež slouží jako zázemí dopravního podniku s prostory pro komerční účely. Prostor Florence utrpěl v minulosti především kvůli budování dopravy. Největší ranou mu byla stavba metra, kdy došlo k demolici původních bloků domů a výstavbě dodnes stojícího provizoria. Trasa metra C byla navíc vedena velmi mělko pod zemí, což znesnadňuje zastavění parcely dodnes. Krom metra ale zasáhla do podoby okolí i stavba magistrály, která oddělila Florenc a Karlín od Nového města a vytvořila neobyvatelný pruh, který prochází celým městem.

koncept První otázkou při navrhování byly funkce, které by se na tomto místě v blízkosti centra a s vynikající dopravní dostupností měly vyskytovat. Vycházela jsem hlavně ze z toho, čemu slouží místo dnes a jak na něj nabalit další funkce, které by místo oživili a scelily prostor jako takový. Dnes je objemným dopravním uzlem spojujícím dvě linky metra, autobusy i tramvaje. Zároveň se přímo dotýká karlínské blokové bytové zástavby. Bylo třeba na ni navázat, přirozeně blok uzavřít a vypořádat se také s nesourodou výškou stávajících budov. Zároveň mi přišlo důležité pracovat s nárožním prostorem jako reakcí na okolní zástavbu. Hmotově tvoří projekt dvě budovy vzájemně provázané prvním podzemním podlažím. Snažila jsem se navázat na obytné karlínské bloky pavlačovým bytovým domem se dvěma dvory. Parter městského domu obsahuje obchody, kavárnu na rohu a fitness. Bytový dům má šest pater, ale šikmou střechu, směrem do ulice Sokolovská tedy jeho výška o dvě patra klesá. To je reakcí na nestejnou výšku sousedních budov v obou ulicích, kde jsem navázala na výškový charakter stávající zástavby. Nárožní obchodní dům má hlavní vstup na křížení ulic Sokolovská a Ke Štvanici. Je ale průchozí a navazuje tak na novou vzniklou ulici Florence. Budova má nejen obchodní charakter, má sloužit relaxaci a má být i místem pro setkávání a čekání. Šikmá střecha domu je porostlá zelení, vytváří tak příjemný výhled z oken bytové zástavby a zároveň ale aktivuje nově vzniklý veřejný prostor, vtahuje ho do objektu domu, propojuje a v neposlední řadě vytváří místo pro relaxaci.

3

4NP - 6 NP

3NP

B

C

+

2NP

1NP

B

stávající funkce místa

přidaná hodnota projektu

C

vertikální usporádání

1PP


4


4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

5


6.NP

5.NP

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

6


7


8


urbanistické řešení Překážkou při navrhování byla hlavně složitá dopravní situace, především linka metra C, která jen 6 metrů pod Florencí. Vytváří nedotknutelný koridor, jež je třeba respektovat. Zároveň v místech tohoto pruhu vylézají ze země eskalátory tras C i B. Tato prvotní nesnáze rozdělila pozemek na dva prostory, z nichž každý má jiný charakter i funkci. Mezi nimi potom vzniká veřejný prostor, který si stále udržuje svůj dopravně-přestupní charakter, je ale doplněn funkcemi ze dvou nově vzniklých budov, které definují jeho hranice. Do tohoto veřejného prostoru ústí i dva eskalátory metra C i B, schodiště po pdzemní pasáže a vstupy do nových bodov. Prostor zároveň plynule navazuje na šikmou pochozí střechu obchodního domu, která je porostlá travu a poseta schody a lavičkami. Veřejný prostor má obdélný půdorys, jeho délku zdůrazňuje i vodní prvek, vodní pruh, který promítá na povrch podzemní dráhu metra C, odkazuje na bariéru, kterou trasa metra vytváří. Kolem vody jsou vysázeny stromy, jasany, a umístěny lavičky, z nich je příjemný pohled na zelenou plochu obchodního domu. Povrchem nové ulice je velkoformátová dlažba. Aby byla velká plocha ulice rozbita jsou do ní pomocí bílých pruhů na zemi promítnuty trajektorie pohybu protože pohyb a přesun je pro toto místo charakteristický. Voda je na třech místech přemostěna, u vstupů do budovy nebo do obchodů. Do veřejného prostoru částečně patří i poloveřejný prostor dvorů bytového domu, protože je v nich zahrádka kavárny přístupná přes kavárnu z ulice a k ní náležící dětské hřiště. Na fitness centrum potom navazuje lezecká stěna, která pokrývá jeden ze stávajících domů s fasádou bez oken. Záměrem bylo vytvořit prostor obohacující místo o nové funkce bydlení, obchodu, kaváren... Zároveň prostor zpřehlednit, nová ulice nad průběhem metra C zároveň opticky propojuje autobusové nádraží, tramvajové zastávky i zastávky autobusu. Chtěla jsem vytvořit místo, které bude nejenom dopravním uzlem, ale i příjemným prostorem pro strávení času.

9


situace_1/1000

10


BILANCE PODLAŽNÍCH PLOCH a1.01 a1.02 a1.03 a1.04 a1.05 a1.06 a1.07 a1.08 a1.09 a1.10 a1.11

nákupní pasáž obchodní plocha WC ženy WC handicap WC muži zázemí kavárny kavárna obchodní plocha výtah výtah únikové schodiště

328,0 64,1 12,5 2,3 11,4 19,3 183,5 338 1,5 1,5 12,7

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

b.1.01 b.1.02 b.1.03 b.1.04 b.1.05 b.1.06 b.1.07 b.1.08 b.1.09 b.1.10 b.1.11 b.1.12 b.1.13 b.1.14 b.1.15 b.1.16 b.1.17 b.1.18 b.1.19 b.1.20 b.1.21 b.1.22 b.1.23 b.1.24 b.1.25 b.1.26 b.1.27 b.1.28 b.1.29 b.1.30

fitness_vstupní prostor fitness_šatny muži fitness_šatny ženy fitness_spining fitness_posilovna fitness_tělocvična vstupní prostor schodiště výtah sklad schodiště obchod_zázemí obchod obchod obchod_zázemí vstupní prostor schodiště schodiště sklad výtah kavárna_zázemí kavárna kavárna_WC ženy kavárna_WC handicap kavárna_WC muži vstupní prostor sklad schodiště výtah obchod

15,1 11,3 11,3 37,7 103,1 65,1 29,0 12,7 1,5 16,5 9,8 140,7 32,1 107,6 31,4 18,5 12,7 9,8 16,5 1,5 65,2 156,2 12,7 2,6 10,9 28,4 5,1 12,7 1,5 40,5

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

11

a

a

a1.10

a1.01

a1.02


b b1.27 b1.23

b1.30 b1.26

b1.24 b1.25 b1.22

b1.28

b1.29

b1.21

b1.17

a1.07

a1.08

b1.19

b1.16

a1.11

b1.15

b1.20 b1.18

0 a1.09

a1.06 a1.03 a1.04

b1.14 a1.05

b1.13

b1.12 b1.10

b1.11 b1.07

b1.08

b1.09

a b1.06

b1.01

b1.03 b1.02

b1.05

b1.04

b

P女DORYS 1.NP 1/400 12


BILANCE PODLAŽNÍCH PLOCH a2.01 a2.02 a2.03 a2.04 a2.05 a2.06

vstupní prostor chodba obchodní plocha schodiště výtah výtah

31,9 102,8 126,9 12,7 1,5 1,5

m2 m2 m2 m2 m2 m2

b.2.01 b.2.02 b.2.03 b.2.04 b.2.05 b.2.06 b.2.07 b.2.08 b.2.09 b.2.10 b.2.11 b.2.12 b.2.13 b.2.14 b.2.15 b.2.16 b.2.17 b.2.18 b.2.19 b.2.20 b.2.21 b.2.22

byt 2+kk byt 3+kk pavlač byt 4+kk výtah byt 2+kk schodiště byt 2+kk byt 2+kk byt 2+kk byt 2+kk byt 2+kk schodiště výtah byt 2+kk mezonetový byt 3+kk byt 2+kk byt 3+kk byt 2+kk byt 2+kk schodiště výtah

55,2 89,5 218,8 105,4 1,5 48,8 12,7 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 12,7 1,5 48,8 65,8 65,6 95,3 65,7 47,9 12,7 1,5

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

13

a

a2.04 a2.03

a2.05


b

b2.21 b2.19 b2.20 b2.18 b2.22

b2.17

b2.16

b2.15

a2.02 b2.12 a2.06

b2.13

b2.14

a2.01

b2.11

b2.10

b2.09

b2.08 b2.05 b2.07

a

b2.06 b2.03 b2.01 b2.02

b2.04

b

P女DORYS 2.NP 1/400 14


BILANCE PODLAŽNÍCH PLOCH a3.01 a3.02 a3.03 a3.04 a3.05

vstupní prostor chodba obchodní plocha schodiště výtah

31,9 39,8 138,6 12,7 1,5

m2 m2 m2 m2 m2

b.3.01 b.3.02 b.3.03 b.3.04 b.3.05 b.3.06 b.3.07 b.3.08 b.3.09 b.3.10 b.3.11 b.3.12 b.3.13 b.3.14 b.3.15 b.3.16 b.3.17 b.3.18 b.3.19 b.3.20 b.3.21 b.3.22

byt 2+kk byt 3+kk pavlač byt 4+kk výtah schodiště mezonetový byt 3+kk byt 2+kk mezonetový byt 3+kk byt 2+kk byt 2+kk mezonetový byt 3+kk schodiště výtah byt 2+kk mezonetový byt 3+kk mezonetový byt 3+kk byt 3+kk byt 2+kk byt 2+kk schodiště výtah

55,2 89,5 218,8 105,4 1,5 12,7 48,8 65,6 65,6 65,6 65,6 12,7 1,5 48,8 65,5 65,6 65,6 95,3 65,7 47,9 12,7 1,5

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

15

a3.04 a2.03

a3.03 a3.02

a3.01


b3.21 b3.19 b3.20 b3.18 b3.22

b3.17

b3.16

b3.15

b3.14 b3.13 b3.12

b3.11

b3.10

b3.09

b3.08 b3.05 b3.07

b3.06 b3.03 b3.01 b3.02

b3.04

P女DORYS 3.NP 1/400 16


BILANCE PODLAŽNÍCH PLOCH b.4.01 b.4.02 b.4.03 b.4.04 b.4.05 b.4.06 b.4.07 b.4.08 b.4.09 b.4.10 b.4.11 b.4.12 b.4.13 b.4.14 b.4.15 b.4.16 b.4.17 b.4.18 b.4.19 b.4.20 b.4.21 b.4.22

17

byt 2+kk byt 3+kk pavlač byt 4+kk výtah schodiště mezonetový byt 3+kk byt 2+kk mezonetový byt 3+kk mezonetový byt 3+kk byt 2+kk mezonetový byt 3+kk schodiště výtah byt 2+kk byt 2+kk mezonetový byt 3+kk byt 3+kk byt 2+kk byt 2+kk schodiště výtah

55,2 89,5 218,8 105,4 1,5 12,7 48,8 65,6 65,6 65,6 65,6 12,7 1,5 48,8 65,5 65,6 65,6 95,3 65,7 47,9 12,7 1,5

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

a


b

b4.21 b4.19 b4.20 b4.18 b4.22

b4.17

b4.16

b4.15

b4.14 b4.13 b4.12

b4.11

b4.10

b4.09

b4.08 b4.05 b4.07

b4.06

a b4.03 b4.01 b4.02

b4.04

b

P女DORYS 4.NP 1/400 18


BILANCE PODLAŽNÍCH PLOCH a0.01 a0.02 a0.03 a0.04 a0.05 a0.06 a0.07 a0.08 a0.09 a0.10 a0.11 a0.12 a0.13 a0.14 a0.15 a0.16 a0.17 a0.18 a0.19

supermarket výtah výtah schodiště kancelář technické zázemí technické zázemí chodba šatny muži šatny ženy sklad sklad masna úniková chodba sklad sklad sklad sklad sklad

1784,5 1,5 1,5 12,7 24,8 38,2 420,1 173,8 14,8 14,8 28,2 27,5 33,7 57,1 282,8 74,6 89,2 3,6 4,2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

b.0.01 b.0.02 b.0.03 b.0.04 b.0.05 b.0.06 b.0.07 b.0.08 b.0.09 b.0.10 b.0.11 b.0.12 b.0.13 b.0.14 b.0.15

vstupní prostor výtah sklepy výtah schodiště schodiště_chodba parkovací prostory sklepy výtah schodiště schodiště_chodba výtah schodiště technické zázemí technické zázemí

2,3 1,5 129,5 1,5 12,7 15,3 1856,8 240,1 1,5 12,7 15,3 1,5 32,4 38,7 126,2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

19

a

a1.03 a1.04 a0.02

a0


b b0.15

b0.14

b0.13

b0.12

a0.15

a0.13 a0.14 a0.12

b0.11

a1.05

b0.10

a0.16

a0.11 a0.10 a0.08

b0.09

a0.09

a0.17 b0.08

0.03 a0.18 a0.01

a0.06

a0.19

a0.19

a0.07 b0.07

b0.06 b0.05

b0.04

a

b0.03 b0.02

b0.01

b

P女DORYS 1.PP 1/400 20


21


22


ŘEZ A-A_1/400

23


24


POHLED_JIŽNÍ_1/400

25


POHLED_SEVERNÍ_1/400

26


27


28


FILMOVÝ ARCHIV_KV 2010/2009_ATELIER HÁJEK, HULÍN 2012_VÝSTAVA ANASTOMOSIS

30


31


zadání Opuštěné betonové koryto po plánované lanovce v Karlových Varech. Spojnice centra města a vrcholku kopce Tři kříže. Původní turistická atrakce je dnes jenom smutnou vzpomínkou, nezacelenou jizvou kopce. Projekt hledá nové možnosti využití korita a jeho integrace do města.

koncept Karlovy Vary každoročně hostí mezinárodní filmový festival, v tuto dobu bývá město přelidněné k prasknutí. Je to jedinečná událost, díky které si město získalo jméno napříč všemi věkovými kategorimi. V průběhu roku zde probíhá ještě celá řada dalších filmových festivalů, je tedy vidět, že Karlovy Vary jsou s filmem neodmyslitelně spjaty. Přesto v Karlových Varech nejsou prostory, kde by bylo možné filmy schraňovat a nebo dále ošetřovat, zároveň Národní filmový archiv ve Štechovicích také vyčerpal svoje kapacity a je tedy potřeba vybudovat archiv nový, a kde jinde než v Karlových Varech. V archivu může být uskladněno maximálně 2 460 000 filmových kotoučů, což představuje 410 000 filmů. Archiv obsluhuje 12 robotů, dům slouží jako stroj. Krom skladovací má archiv i jiné funkce, napříkad střižny, které se mohou pronajímat, čehož může být využíváno hlavně po dobu festivalů, badatelnu, prostory pro ošetření a restaurování filmů. Skrz objekt vede jedna z karlovarských stezek, Jeana de Carro. Protíná přímo archiv a tvoří průchod, který díky prosklení umožňuje nahlédnout přímo do útrob domu. Ze stezky se tak nabízí nejen výhled na celé Karlovy Vary, ale i na práci robotů a fungování archivu.

situace 1/750

2 460 000 filmových kotoučů

6 střihačů

18 badatelů

10 osob

6 restaurátorů

32


7

5 6

konstrukce Stávající betonové koryto lanovky je zachováno a je do něj vložen skladovací systém. Skládá se z 12 robotů a pásového dopravníku. Vzhledem k poměru výšky a šířky budovy bylo nutno zavětrovávat každé tři konstrukční moduly příčně, proto mají i roboti omezenou dráhu a je nutný jejich větší počet. Robot dopraví krabici na dopravní pás a odtud potom putuje výtahem do 1.NP, kde jsou umístěny filmové střižny, manipulátorny a badatelny. Stejným způsobe probíhá i ukládání filmů. Obdobný způsob používají například i některé světové knihovny. Konstrukce domu je ocelová, sestává se ze sloupů profilu HEB 200, příhradových konstrukcí a příčného i podélného zavětrování. Díky příčnému zavětrování je prostor archivu rozdělen do šesti částí, každá obsluhována dvěma roboty. Filmy jsou uloženy do krabic, průměrně po šesti kotoučích. Krabice se skladují ve standartním modulovém úložném systému. Regálový systém je kvůli atypickému tvaru koryta zavěšen na příhradovou konstrukci, slouží tak částečně jako kyvadlo a pomáhá při zavětrování objektu. Obalovou kostrukci stavby tvoří Tahokov, který pokrývá všechny venkovní plochy. Vrstva pod tahokovem je z izolačních panelů, které jsou schopné propouštět světlo dovnitř. Skrz objekt vede jedna z karlovarských stezek, Jeana de Carro, ta byla zachována a tvoří součást stavby díky průchodu. Parkování je řešeno pomocí systémové garáže, jejíž kapacita je dvanáct aut. Garáž je částečně zapuštěna do svahu.

33


BILANCE PODLAŽNÍCH PLOCH 1.NP 1 2 3 4 5 6 7 8

recepce badatelna pro veřejnost zasedací místnost restaurátorů filmu manipulátorna, restaurování filmů technická komora kuchyňka filmová střižna garáž 8

1.PP 1 2 3

strojovna, vzduchotechnika hydrauliky chodba, vstup do archivu filmový archiv

1

PŮDORYS 1.NP 1/500

2 4

3

1

2

3

PŮDORYS 1.PP 1/500 34


35


ŘEZ PŘÍČNÝ 1/750

36


ŘEZ PODÉLNÝ 1/500

příhradová konsrukce výšky 0,5 m

betonová deska tl. 0,5 m

příhradová konsrukce výšky 3 m

sloupy profilu HEB 200

příčné zavětrování

skladované filmy

rameno robota

dopravní pás

37


38


PRAHA_INVALIDOVNA 2009_ATELIÉR KRÁTKÝ, MARQUES URBANISMUS

40


zadání Projekt se zabývá řešením části pražského Karlína v blízkosti Libeňského mostu, mezi ulicemi Rohaňského náměstí a Sokolovská. Na vytyčeném území se v dnešní době nachází pouze torza průmyslových objektů, oblast nemá prakticky žádné využití. Stavební pozemky jsou ohraničeny rušnou silnicí ulice Rohaňského nábřeží, která tvoří bariéru propojení území s Rohaňským ostrovem a Vltavou. Výhodou řešeného území je jeho dobrá dopravní dostupnost. Problémem této oblasti je především doprava. Krom rušné silnice v severní části bylo nutné řešit i provoz v ulici Sokolovská, která je v dnešní době určena pouze pro pěší a tramvajovou dopravu. Stávající řešení nefunguje. Proto jsem se rozhodla ve svém návrhu vrátit ulici její původní charakter a zpřístupnit ji i pro automobily. Předpokládám, že ulice by byla využívána především pro rezidenty nebo pro obslužnou funkci. V západní vzniká nová ulice, která pomáhá lepšímu přístupu do obytné části území.

koncept Vzhledem k protáhlému tvaru jsem se rozhodla řešené území rozdělit na tři části, každá z nich má jinou funkci a tím i hmotové řešení. Od nejnižší a nejrozdrobenější části návrh postupně graduje přes horizontální prostřední část po vertikální kubusy na druhém konci. První část je určena pro bydlení. Sestává z “kostek“ 11x11 metrů, které se pohybují nahoru a dolu a podle toho vytváří jedno-, dvou- a třípodlažní domy, některé z nich mají i zahloubené patro s podzemní zahradou. Domy jsou ze severovýchodní strany chráněny budovou garáží, která brání hluku z přilehlé rušné silnice. Do garáží je přístup ze dvou vstupů, které dále člení obytný celek na tři menší části. Parkování je určené pro obyvatele domu. Na první část navazuje horizontální prvek, který ji propojuje s třetí částí, tedy vertikální. Zároveň tvoří spojnici mezi oblastí kolem Invalidovny a Rohanským ostrovem, přechod na úrovni chodníku je kvůli rušné silnici znemožněn, pproto je řešen formou mostu, který budovou přímo prochází. Vzhledem k přímé návaznosti na tramvajovou zastávku a hlavně stanici metra je funkčne toto území určeno pro služby. Nachází se zde obchodní krytá pasáž v 1.podzemním patře a hotel, fitness a obchody v 2.nadzemním podlaží. Budova je vynesena na ocelových sloupech. Parkování je zajištěno venkovním stáním v ulici Sokolovská. Třetí část představuje vertikální prvek území, skládá se ze šesti vysokých budov, které jsou určeny pro administrativní funkci. Pět ze šesti budov má podzemní garáže, které jsou určeny nejen pro obsluhu administrativ, ale mohou být využívány i místními obyvateli. Stavby jsou zasazeny do zeleně, která tvoří relaxační zónu pro zaměstnance. V návrhu jsem se snažila zhodnotit potenciál území, který spočívá v jeho dobré dopravní dostupnosti a blízkosti centra města a řeky. Jednotlivé části jsem navázala na původní zástavbu dle její funkce, první část reaguje na blokovou karlínskou zástavbu, druhá přímo propojuje území s nábřežím s dopravním uzlem a třetí potom navazuje na započatou výstavbu administrativních budov.

41


42


nově navržená komunikace pro leší zpřístupnění části území pro bydlení

nově navržená příjezdová cesta ke garážím, terá zároveň rozděluje území s obytnou funkcí na další tři části obytná část s jedno, dvou a třípodlažními domy

ŘEZ 1/750

43

třípodlažní budova garáží slouží zároveň jako ocharan proti hluku z rušné ulice Rohanské nábřeží


podzemní průchozí pasáž s obchody, osvětlená shora proskleným světlíkem

lávka spojující invalidovnu s rohanským ostrovem, přímo prochází podlouhlou budovou podlouhlá budova určená pro obchody, fitness a hotel s restaurací

adminidtrativní budovy, v parteru jsou umístěny služby a kavárna

vjezd do podzemních garáží pod administrativními budovami, jedna z budov má přístup do garáží pouze venkem nebo před jinom stavbu

44


45


P女DORYS 1.PP 1/1000

P女DORYS 1.NP 1/1000

rest rest

aura

aura ce rest rest aura aura ce ce rest rest aura aura ce rest ce aura rest ce aura rest rest ce aura aura ce ce rest aura ce

ce

fitn

ess

fitn

ess

fitn

ess

fitn

fitn

ess

ess

fitn

ess

fitn

fitn

ess

ess

fitn

ess

fitn ess fitn ess

P女DORYS 2.NP 1/1000

P女DORYS 3.NP 1/1000 46


HORSKÁ BOUDA, NEKLID 2008_ATELIÉR KRÁTKÝ, MARQUES BAKALÁŘSKÝ PROJEKT

48


zadání Stavba v horách .... Ochrana člověka proti nepřízni počasí Budova slouží jako centrální bod rozrůstajícího se lyžařského střediska Neklid v Krušných horách. Svým návštěvníkům poskytuje služby spojené s jejich sportovním vyžitím a zároveň bezpečný přístřešek v případě špatného počasí. Koncept domu proto vyplývá z představy budovy jako „pevnosti“, tedy místa, kde se člověk cítí bezpečně a kde je o něj postaráno. Stavba ��������������������������� má sloužit jako centrální uzel rozrůstajícího se lyžařského střediska a má poskytovat návštěvníkům veškeré služby včetně stravování.

koncept Stavba má sloužit jako centrální uzel rozrůstajícího se lyžařského střediska a má poskytovat návštěvníkům veškeré služby včetně stravování. Jedná se o dvoupodlažní budovu s částečně zapuštěným prvním nadzemním patrem. Hlavní vstup je navržen do 1. NP, kde se nachází restaurace, odpočinkový prostor, prodejna permanentek. Ve spodním patře jsou situovány centrální toalety, ski škola a ski servis, každý s vlastním zázemím, kuchyň a technická místnost. Na severovýchodní straně objektu je příjezdová cesta a parkoviště. Objekt je opticky rozdělen na dvě části skleněným opásem, který osvětluje hlavní chodbu spojující obě patra. Architektonický výraz ovlivňuje především klesající terén, krásný výhled do okolí a pak také drsné podmínky, které jsou na horách. Budova je opticky členěna do dvou částí pomocí skleněného pásu, který budovu protíná, to umožňuje kontakt člověka s venkovním prostředím a zároveň podtrhuje funkci schodiště jako důležitého komunikačního a architektonického prvku. Fasáda domu je z kamene, který má dělat dojem stavby jako bytelného úkrytu před nepřízní počasí a zároveň symbolizovat skalnatou krajinu hor. Dům se více otevírá na jižní stranu, na kterou je umístěna i terasa, která poskytuj nádherný výhled do krajiny. Na terasu navazuje prostor restaurace, která je lávkou propojena s orátorem pro odpočinek, kde si mohou lidé například sníst své vlastní jídlo, aniž by navštěvovali restauraci a zároveň slouží jako úkryt při špatném počasí.

49


50


51

SITUACE


P女DORYS 1.NP

P女DORYS 1.PP 52


53


ŘEZ PŘÍČNÝ

54


RODINNÝ DŮM 2009_ČESKOMOR. SPOŘITELNA SOUTĚŽNÍ PROJEKT

56


zadání Dům je navržen pro čtyřčlennou mladou rodinu. Návrh je koncipován do strmého skalnatého jihozápadního svahu v intimním přírodním prostředí. Vychází z domněnky, že fenomén bydlení „na samotě“ je stále živý, ba dokonce, že se lidé přesycení hustou organizovanou zástavbou (satelitních) měst budou stále častěji uchylovat k takovémuto způsobu života. Pokoušíme se tedy koncipovat dům „bunkr“, který po vstupu nabídne obyvateli kontakt s krajinou v podobě otevřených výhledů do krajiny. koncept Monolitické železobetonové jádro se schodištěm vytváří vertikálu umocňující svah vystupující do výšky 3500m nad zem. Vstup do domu skrz věž se stropním světlíkem, který osvětluje pětiramenné zavěšené schodiště (schodnice vetknuty z jedné strany do žb. stěny, uprostřed závěsy). Druhou částí domu je monolitický železobetonový kubus (o půdorysných rozměrech 5,70 / 25,80 m vybíhající v horizontále nad svah. Na jeho konci se otevírá krajině bezrámovým oknem přes celou čelní stěnu. Do skály je zapuštěno 11,5m kubusu, necelých 14,5m je vykonzolováno. Základová deska je kotvena do skalního masivu pomocí ocelových kotev. Jelikož se jedná o dům, „bunkr“, využíváme výraz betonu v syrové podobě. Předpokládáme, že věžový vstup by časem porostl mechem a lišejníky a umocnil dojem „skrytého“ místa.

57


58


P女DORYS 1/100

59


60


61


ŘEZ 1/100

62


simcaben@gmail.com +420 737 922 497

portfolio_simona benátská  

portfolio architektonickych praci

portfolio_simona benátská  

portfolio architektonickych praci

Advertisement