Page 1

Hand- & Fotskyddskatalog 2011


Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt H

on des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender &

ecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Ma

mt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytt

& Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Sch

i & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mai

ænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & F

Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voete

des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa K

et Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar H

rotezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødde

det & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füß

änder & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Bes

Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter He

rotecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per

ermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Be


Ejendals är ett familjeföretag med sin bas i Leksand. Vi är specialiserade på att utveckla, tillverka och marknadsföra kvalitetsprodukter som skyddar händer och fötter. I nära samarbete med forskare och våra kunder tar vi fram produkter som uppfyller högsta krav på skydd, slitstyrka och ergonomi. Denna inriktning har gjort oss till Nordens ledande inom vårt område.

Verkställande Direktör

Om Ejendals – s.5 Skydd för dina händer – s.17 Skydd för dina fötter – s.145 Sulor, strumpor och tillbehör – s.211 Alfanumeriskt register – s.235 Märkningsguide – Flik


Om Ejendals och våra varumärken familjeföretaget ejendals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ejendals - varumärket för trygghet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 för oss är du viktigast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vi säljer en helhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 De snabba leveranserna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 varje skada är en för mycket! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 kvalitet in i minsta söm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ejendals och design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ejendals och det socoala ansvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ständiga förbättringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ejendals och miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


fa m i l j e f ö r e ta g e t e j e n d a l s

Familjeföretaget Ejendals Ejendals grundades 1949 av Valfrid Ejendal i Leksand. Affärsidén var att ”idka handel med beklädnadsvaror”. Redan från början fanns arbetshandskar på programmet. Tillverkningen sköttes lokalt och kunderna utgjordes till stor del av bruken i Bergslagen.   I takt med att efterfrågan ökade började Ejendals se sig om efter nya leverantörer som kunde uppfylla kraven på kvalitet och effektivitet. Det ledde till att en del av produktionen kanaliserades via kinesiska tillverkare. Denna produktionsidé har genom åren utvidgats och fördjupats.   I samband med att Valfrids son Per-Olof Ejendal gick in som VD och ägare under 1970-talet togs även arbetsskor upp på programmet. Då formades det Ejendals som du som kund möter i dag.   Nu omsätter Ejendals en miljard svenska kronor. Företaget har en fast plattform i Norden men har också säljare och försäljningsbolag i flera länder i övriga Europa. Den snabba tillväxten till trots har vi alltid vårdat känslan av familjeföretag. Här finns en kontinuitet som skapar trygghet för dig som kund.

Företagets ägare och VD Per-Olof Ejendal med sin son Marcus Ejendal.

6


E j e n d a l s - va r u m ä r k e t f ö r t r y g g h e t

Ejendals - Varumärket för trygghet Våra produkter gör vardagen tryggare på 10 000-tals arbetsplatser i Sverige och övriga Europa. Dina investeringar i hand- och fotskydd lönar sig alltid. Det innebär färre arbetsskador, ökad frisknärvaro och ökad produktivitet som i en förlängning resulterar i lägre totalkostnad. Allt vi gör inom Ejendals syftar mot detta mål.

Möter dina önskemål Våra medarbetare gör alltid sitt yttersta för att möta dina önskemål. Du är vår viktigaste kund, och våra säljare backas upp av rejäla resurser när det gäller lagerhållning och logistik.   Vi driver utvecklingen mot ännu bättre och säkrare produkter. Genom vårt nära samarbete med dig och andra kunder får vi ständigt impulser till förbättringar som vi kan bygga in i våra produkter.

Effektivt skydd Som du kommer att upptäcka har vi allt som krävs för att skydda händer och fötter på ett effektivt sätt. Men innan du fördjupar dig i vårt sortiment av handskar, skor och hudvårdsprodukter vill vi gärna berätta lite mer om vilka drivkrafter det är som styr oss på Ejendals.

7


för oss är du viktigast

För oss är du viktigast Vi får ofta beröm från våra kunder för att vi är duktiga på att ge service. Det är vi glada för, och vi gör allt vi kan för att hjälpa till och vara tillgängliga.

Alltid nära Även om hjärtat i Ejendals finns i Leksand så har du alltid nära till oss var du än befinner dig i landet. Nästan hela Sverige når vi med leveranser inom 24 timmar. Europas alla hörn hittar vi till inom några dagar. Vi har ett rikstäckande nät av säljare/produktspecialister över hela Sverige fördelade på över tio distrikt. Var och en av dessa har uppbackning av en innesäljare som alltid finns på plats vid telefonen. Därför är det lätt att kontakta oss när du behöver hjälp och råd i frågor som rör skydd av händer och fötter.

Våra marknader De senaste åren har Ejendals expanderat på ett flertal nya marknader. Med vårt starka koncept ordentligt förankrat i Sverige, Finland Norge samt Danmark, tog vi för några år sedan steget över till Tyskland, UK samt Frankrike. Här tog man emot våra produkter på ett mycket positivt sätt. Tyskland är i dag en mycket stor marknad för oss som ständigt växer men även UK och Frankrike är viktiga tillväxtmarknader för oss. Vi har sedan en tid även etablerat oss i Rumänien, Slovakien, Polen och Tjeckien. Fler marknader står nu på tur och vi ser mycket positivt på den fortsatta expansionen.   Vi har olika strategier när vi etablerar oss på olika marknader. Vi arbetar ofta med egen personal på de marknader vi bearbetar och/eller med duktiga distributörer.   Den konkurrens vi möter på nya marknader är hård. Men eftersom våra produkter håller mycket hög kvalitet, lyckas vi slå oss in även där det är riktigt tufft. Att jobba med oss är lönsamt på sikt och det upptäcker, till vår glädje, fler och fler.

8


Vi säljer en helhet

Vi säljer en helhet På Ejendals säljer vi inte bara skor och handskar. Vi säljer en helhet – vi brukar kalla det för vårt skyddskoncept. När vi arbetar med en kund har vi ett antal mål för kunden. Vi vill minska antalet skador som sker, vi vill öka frisknärvaron och vi vill att kostnaderna på sikt ska bli mindre eftersom kvalitet alltid lönar sig i längden.   Om kunden vill, går vi tillsammans skyddsrond på kundens hemmaplan. Vi tittar på hur arbetsmiljön ser ut och vilka lämpliga skydd för händer och fötter som personalen behöver. Det här är en spännande process, ett samarbete som inte sällan resulterar i att vi får nya lärdomar som vi kan ta med oss i vår produktutveckling.   Att göra om skyddsronden efter ett till två år rekommenderas. Saker och ting förändras, jobbar man med nya material och rutiner kan också skyddet behöva förändras.

Ejendals academy Vi har en egen skola. Här lär vi ut allt vi kan om händer och fötter och hur man skyddar dem bäst. Ejendals Academy genomför ett stort antal kurser varje år och på skolbänken sitter kunder, samarbetspartners och återförsäljare. Föreläsare är dels våra egna produktchefer dels inhyrda experter inom personligt skydd.

9


de snabba leveranserna

De snabba leveranserna ”Ring i dag om du behöver handskar i morgon”. Det var den devis som företagets grundare Valfrid Ejendal arbetade efter redan från starten för snart 60 år sedan. Man kan säga att han hade Just-in-time-konceptet i blodet redan innan begreppet ens var uppfunnet. Även i dag är logistik ett nyckelbegrepp för oss inom Ejendals.

Direkt leverans Lagerhanteringen är i stor utsträckning datoriserad. Beställning kan ske via telefon, fax, EDI eller e-post. Vår strategi är att vara överlagrade. Det innebär att du som kund kan minska ditt lager och lita på att vi har produkterna för direkt leverans.

Du ska ha ett litet lager. Vi ska ha ett stort. När du vill ha handskar och skor, ska du få det. På studs! Då gäller det att vi har ett välfyllt lager, och det har vi. Våra lager har en total yta på 22.000 kvm. Varje eftermiddag lämnar lastbilarna vårt lager med skor och handskar för att via terminaler över hela landet vidarebefordra dem till kunder i Sverige, Finland och övriga Europa. I de allra flesta fall kan vi leverera redan dagen efter beställning.

10


va r j e s k a d a ä r e n f ö r m y c k e t !

Varje skada är en för mycket Mer än hälften av alla arbetsskador går att direkt relatera till skador på händer, handleder, fingrar, fötter, fotleder och tår. Det är en hög siffra, men förmodligen är mörkertalet stort.   Det är sannolikt att många hand- och fotskador inte rapporteras eftersom de inte anses tillräckligt allvarliga. Men ändå bidrar de till betydande problem för den som blir drabbad.

En nollvison Den anställde kanske måste sjukskrivas och förlorar inkomst. Företaget tappar i produktivitet och har också kostnader för den sjukskrivne. Och för samhället i stort är alla arbetsskador en tung utgiftspost. Alla tjänar på att vi har en nollvision när det gäller hand- och fotskador. Slutsatsen är given: Det lönar sig att investera i hand- och fotskydd. Att snåla på skyddshandskar och skyddsskor förlorar man alltid på i längden.

Skydd och kvalitet Du kan spara kortsiktigt men tvingas ändå betala priset på längre sikt. Vår ledstjärna på Ejendals är klar: Det effektivaste sättet att få ner arbetsskadorna är att satsa på skydd med kvalité. Det kan betyda en något högre investering initialt. Men det lönar sig definitivt i det långa loppet – för alla inblandade parter.

11


k va l i t e t i n i m i n s ta s ö m

Kvalitet in i minsta söm Ejendals grundidé är att leverera maximal kvalitet till sina kunder. Detta går igenom i allt vi gör, såväl vad gäller våra produkter som vår service. För att säkerställa kvaliteten i våra produkter har vi valt att arbeta direkt med våra utvalda fabriker. Utan mellanhänder.

Långvarigt samarbete Det är en arbetsmetodik vi förfinat under många år. Samarbetet med de utvalda fabrikerna sträcker sig oftast mer än 20 år tillbaka i tiden. Vi har ofta våra egna specialister på plats hos tillverkarna för att följa upp samarbetet.

Avancerade krav De fabriker vi har valt att samarbeta med hör till de bästa i världen. Vårt sortiment är som bekant brett och mångfacetterat. Fabrikerna har därför skilda specialiteter. Olika material ställer olika krav i produktionen.   Att tillverka en handske i läder eller bomull är till exempel en helt annan sak än att tillverka en handske i syntetmaterial. Produkterna utvecklas ständigt, vilket ställer alltmer avancerade krav. Var och en producerar det just de är bäst på. Det gör att du som kund kan känna dig trygg. Vi på Ejendals garanterar kvaliteten.

12


E jendals och design

Ejendals och design Vi vill vara snygga på jobbet, oavsett om vi sitter på kontor eller om vi jobbar på industrigolvet. Vi började tidigt arbeta mycket medvetet med design. Funktionen är viktig men utseendet är minst lika viktigt. Och båda samarbetar alltid i våra produkter. Färger och kvalitéer på våra produkter sitter inte där bara för att de är fina, utan också för att de har en funktion, ett tyg kanske är tunnare för att det ökar känsligheten och är då samtidigt i en avvikande färg. Ergonomi betyder just arbeta naturligt och det är vad man kan göra med våra handskar och skor.   Vi har vunnit flera stora designpriser och det är vi mycket stolta över.

Ett eget laboratorium Något som kännetecknar Ejendals produkter är att samtliga är ordentligt testade för att klara de påfrestningar de kommer att utsättas för. Vi har nyligen byggt ett eget laboratorium för att kunna testa alla våra produkter på egen hand. Vårt nya laboratorium rymmer allt det som ett modernt laboratorium ska. Det kommer att ge oss möjligheten att fortsätta hålla en jämna och hög kvalitet på våra produkter. Laboratoriet kommer också vara betydelsefullt i vårt fortsatta miljöarbete – vi kan alltid vara säkra på att påverkan på miljön blir så liten som möjligt genom regelbundna kontroller.

13


E j e n d a l s o c h d e t s o c i a l a a n s va r e t

Ejendals och det sociala ansvaret Att ta socialt ansvar är helt naturligt för oss. Det har vi gjort sedan långt innan begreppet uppfanns. Mellan oss och de fabriker i Asien som gör många av våra produkter, har det vuxit fram ett lyckat samarbete. Vi märker också att det från fabrikernas sida uppstår en stolthet när de kan leva upp till de krav vi har. Det är roligt för oss också.   Viktigt är också att tänka på att det finns fabriker som på egen hand är mycket duktiga på att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Vi lär av varandra.   Långa och utvecklande relationer får man om man hela tiden tar medvetna beslut och tar ansvar för allt man gör. Vi ser våra långvariga relationer som ett bevis på att vi har gjort just detta genom åren; tagit ansvar. Så vill vi fortsätta arbeta. För att se till att det är något som alla våra samarbetspartners gör, har vi tagit fram en social uppförandekod som vi arbetar efter. Det vi tycker är allra viktigast i den är det ansvar vi tar för alla de duktiga medarbetare i olika länder som tillverkar våra produkter.

Vår code of conduct • Ingen som arbetar med våra produkter förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. • Ingen som arbetar med våra produkter ska ta skada, fysiskt eller psykiskt. • Inga barn ska vara inblandade i arbetet med våra produkter – vi följer FN:s konvention om Barns Rättigheter. Att ta socialt ansvar handlar också om att vi ger dem som tillverkar våra produkter drömmar om framtiden. Är man duktig ska man kunna utvecklas. Att sy handskar är ett hantverk. Sömnaden som krävs i vissa handskar är avancerad och svår att utföra. Vi vågar påstå att vi har så stor kontroll över tillverkningen av våra produkter att risken för att något av ovanstående skulle inträffa är minimal. Om det ändå skulle ske ser vi omedelbart till att åtgärda bristerna. Om problemet upprepar sig, avslutar vi samarbetet. Något som vi också tycker är viktigt är att vi visar stor ödmjukhet för det tillverkande landets traditioner, seder och bruk och kombinerar detta med våra krav.   Vi besöker ofta våra fabriker och gör med jämna mellanrum oanmälda besök. Vi anlitar också ibland en oberoende part som gör inspektioner.   För Ejendals är trygghet, ärlighet och försiktighet viktigt. Alla som samarbetar med oss ska känna och märka att det är våra ledstjärnor – i alla sammanhang. Också bland den egna personalen, ca 300, är Ejendals som arbetsgivare mycket uppskattad.

14


s tä n d i g a f ö r b ät t r i n g a r / E j e n d a l s o c h m i l j ö n

Ständiga förbättringar På Ejendals jobbar vi med att ständigt förbättra vår verksamhet. Det handlar både om sättet vi arbetar på, men också om hur vi samarbetar och tar ansvar. Vi har genom åren systematiserat vårt arbetssätt och är idag certifierade enligt flera olika standarder. De är ett kvitto på att vi har ordning och reda i våra rutiner, att vi följer lagar och regler, att ledningen tar sitt ansvar och att vi har policys som vi arbetar efter.

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö

AFS 2001:1 Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem ISO 14001 - Miljöledningssystem

Ejendals och miljön Vi vill att kommande generationer får en bra värld att leva i. Vi vill därför att vår påverkan på miljön är så liten som möjligt. Vi blir hela tiden bättre och bättre på att minska vår miljöpåverkan, men vi är långt ifrån nöjda. Vi kommer att fortsätta pressa oss själva på alla sätt.

Det här gör vi idag Vi vill att våra produkter och förpackningar ska påverka miljön så lite som möjligt. För att lyckas med det ställer vi hårda miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer.   Våra produkter består till stor del av skinn. För att skinn ska kunna användas och vara skönt mot huden och skyddande, behöver man tillsätta kemikalier. Det gör vi i så liten omfattning det bara går. Många är allergiska mot Krom och det finns EU-direktiv på hur mycket som är tillåtet. Vi håller oss självklart under gränsvärdena.

Vi effektiviserar användningen av energi och transporter och minimerar spill.

Vi fraktar så mycket vi kan med båt och tåg för att undvika miljöovänliga flygtransporter. En containeranläggning i närbelägna Insjön gör att vi kan frakta effektivt och samordna transporterna med andra lokala företag. Vi återvinner material.

Vi är med i REPA-registret, vilket betyder att vi återvinner emballage i så stor utsträckning som möjligt. Vi är också certifierade enligt ISO 14001. Vi framhäver miljöanpassade produkter.

Genom att vi tillverkar handskar och skor av hög kvalitet och är duktiga på att sälja dem, bidrar vi till att undvika onödigt slit och släng med billigare produkter.

När det gäller vårt miljöarbete slår vi oss inte till ro, utan arbetar med ständiga förbättringar.

15


Skydd för dina händer Viktigt att veta om skyddshandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Läder-, microthan- och macrothanhandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kromfria läderhandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Svets- och värmehandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Vinterfodrade handskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Textilvantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Syntethandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kemikalieskyddshandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Engångshandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Skärskyddshandskar och ärmskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ESD-handskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Specialhandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Vibrations- 0ch slagdämpande handskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Handledsstödjande handskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lackeringshandskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

tEGERA ® hOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138


VIKTigt att veta om skyddshandskar val, användning och skötsel av skyddshandskar regler, standarder och ce märkning kemikalieskyddsguide undvik handskador materiallära varumärken och familjer vad ska handsken användas till välj rätt handske

20 22 28 30 31 33 35 36


skydda dina händer!

Skydda dina händer Handen är vårt viktigaste verktyg i nästan allt vi gör. Den är utrustad med många komplicerade mekanismer. En hand har 27 olika ben, 55 muskler och 30 leder. Den kombinerar styrka – gripkraften är uppemot 50 kilo – med förmågan att utföra precisionsarbete.

Tveka inte Oskyddade händer utsätts för många faror som kan orsaka skär-, kross-, kärl- och nervskador. Skador på händerna kan också orsakas av hetta och kyla. Kemikalier kan orsaka frätskador och eksem på huden eller cancer och skador på inre organ om inte rätt skyddshandskar används.   Ejendals sortiment ger dig många olika typer av handskar att välja mellan, som passar just dina arbetsuppgifter. I vår katalog finns viktig information vid val och användning av handskar. Tveka inte att vid behov kontakta Ejendals specialister.

Ergonomiskt tänkande Dagens moderna arbetshandskar från Ejendals är resultatet från omfattande forskning och avancerad konstruktionsteknik. De kombinerar på ett unikt sätt förmågan att skydda med ett ergonomiskt tänkande som frigör handens möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Material och tillverkningsmetod är avgörande för en handskes skyddsegenskaper.

Goda råd Många goda råd finns även att hämta i vår skrift Handboken författad av Olle Bobjer, Ph.D industridesign, M.Sc ergonomi. Den kan du rekvirera gratis från Ejendals, eller hämta hos våra återförsäljare.

19


Va l , a n vä n d n i n g o c h s k ö t s e l av s k y d d s h a n d s k a r

Val, användning och skötsel av skyddshandskar I detta avsnitt av vår katalog får du viktiga råd om val,

• Handske fångad av rörliga maskindelar

användning, skötsel av handskar samt hantering av hand-

• Dålig passform hos handsken

skar som avfall. Därefter följer vår Kemikalieskyddsguide

• Kemskyddshandsken återanvänds

samt viktig information om regler, standarder och CE-

• Skadad skyddshandske

märkning som handskar omfattas av.

• Åldrad skyddshandske

Val av handskar

2. Bestämning av skyddsbehov

1. Bedömning av farlighet och risker

Skyddsbehovet bestäms i form av produkt-

2. Bestämning av skyddsbehov

specifikation eller dylikt för den skydds-

3. Val av skyddshandskar

handske som ska användas. Specifikationen görs utifrån följande steg:

1. Bedömning av farlighet och risker

• Kvantifiera riskerna

Vassa föremål som kan orsaka skärskador

• Bestämma hur stor del av armar-händer som behöver

hör till de vanligaste orsakerna till skador på händer. Mekanisk påverkan i form av

skyddas och storlek • Bestämning av skyddsnivå utifrån aktuell EN standard

skärning, stick eller nötning är ofta en farlighet som bör beaktas oavsett om händerna utsätts för kemikalier, hetta

3. Val av skyddshandskar

eller kyla.

Handskens materialegenskaper är avgö-

  Arbete med heta föremål och vätskor, svetsning eller i

rande för om krav på skydd uppfylls.

en miljö med metallstänk och strålningsvärme kan orsaka

Därför är resultat från materialprovning

svåra brännskador.

enligt standard viktigast vid val av rätt skyddshandske. Andra viktiga faktorer av

Vid arbete med kemikalier finns information om farlig-

betydelse för användbarheten är:

het att hämta i säkerhetsdatablad. Kemikalier kan orsaka

• god passform (genom rätt storlek och konstruktion)

hälsoskadliga effekter:

• taktila egenskaper (kunna känna föremål)

• på inre organ vid upptag genom huden

• rörlighet (materialets smidighet)

• på huden från frätning och överkänslighet (sensibilise-

• komfort (handsvett, m.m.)

ring) • cancer, påverka fortplantningsförmåga eller ger skador på arvsmassan

Val av rätt skyddshandske bör därför baseras på beständighet mot någon eller några av följande faktorer: • nötning, genomskärning, punktering, grovt slitage • kyla

Arbete i extrem kyla eller arbete med kryogena (fly-

• hetta

tande) gaser kan orsaka köldskador. Radioaktiv strålning

• aktuell kemikalie, elektrostatiska laddningar, radioaktiv

och biologiska risker är andra faktorer som kan medföra

strålning eller mikroorganismer

hälsoskador. I vår skrift ”Använder du rätt skyddshandskar?” finns Exempel på risker med skyddshandskar: • Valt fel skyddshandske som kan ge ”falskt” skydd • Hudirritation, allergisk reaktion från handskmaterialet • Dålig hygien från nedsmutsade handskar

20

goda råd om kemikalieskydd.


Va l , a n vä n d n i n g o c h s k ö t s e l av s k y d d s h a n d s k a r

Användning av handskar

Handskar som avfall

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3

Procedur för hantering av använda hand-

Användning av personlig skyddsutrustning

skar bör finnas på arbetsplatsen. I den

finns krav på arbetsgivare och arbetstagare.

medföljande bruksanvisningen bör det

Skyddshandskar är personlig skyddsutrust-

finnas information om hur handskarna

ning som arbetsgivaren ska tillhandahålla.

ska hanteras som avfall. I de fall som handskarna har

Arbetstagaren ska följa givna instruktioner

använts mot farliga kemikalier gäller speciella miljöregler.

vid användning av skyddshandskarna.

Vissa handskar kan innehålla ämnen som kan vara skad-

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får information

liga för miljön.

om risker och användning av den personliga skyddsutrustning samt när den ska bytas ut. Dessutom ska arbetstagaren veta hur handskarna hanteras efter användning.

VILKET AV ALLA MATERIAL GER BÄST SKYDD?

  I den bruksanvisning som följer med förpackningen

Låt Ejendals hjälpa dig att välja rätt skyddshandske.

finns viktig information till användaren. Bruksanvisningen bör därför vara tillgänglig på arbetsplatsen.

Skötsel av handskar I de fall som skyddshandskarna återanvänds skall de inspekteras för att bestämma att de är hela, rena och inte förlorat skyddsegenskaperna. Det ska framgå av bruksanvisningen om och hur handskarna rengörs, torkas och förvaras. Handskarna ska även vara rena inuti.   Om handskarna har används mot farliga kemikalier bör de slängas efter arbetsdagens slut eller tidigare. Handskarna ska lagras på ett sådant sätt att skyddsförmågan inte försämras. Vissa handskmaterial (ex. gummi) har en begränsad lagringstid.


r e g l e r , s ta n d a r d e r o c h CE - m ä r k n i n g

Regler, standarder och CE-märkning Kategori I - Låg risk

Till denna kategori hör handskar som används vid minimala risker som kan identifieras i god tid. Hit hör t.ex. handskar med lägre krav på mekanisk hållbarhet och krav på skydd mot heta föremål. Till kategori I räknas handskar av enklare slag t ex trädgårdshandskar och hushållshandskar.   Tillverkaren ska kunna visa att produkten uppfyller de grundläggande kraven för skyddshandskar (enligt EN

420) och står som garant för CE-märkningen. Detta gäller alla skyddshandskar.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras vilka krav som måste uppfyllas, för att den personliga skyddsutrustningen ska få CE-märkas. Om en skyddshandske har bedömts uppfylla säkerhetskraven och CE-märkts i ett EU-land kan de exporteras och säljas inom hela EU. För att uppfylla kraven i föreskrifterna följer tillverkarna flera EN standarder. En EN standard innehåller fordringar, provningsmetoder, krav på hur produkten ska märkas utöver CE-märkning samt vad som skall finnas med

Kategori II - Medelhög risk

Många skyddshandskar tillhör denna kategori. Hit hör handskar där krav ställs på mekanisk hållbarhet mot t ex skärskador. För att få CE-märka handskarna ska tillverkaren kunna visa att produkten uppfyller de grundläggande kraven samt ytterligare standarder som kan gälla för specifika användningsområden (ex. svetshandskar). Handskarna ska vara provade av ett godkänt laboratorium och typgodkända av ett anmält organ (notified body) som utfärdar certifikat.

i tillverkarens bruksanvisning.

  Handskar i kategori II ska vara märkta med ett pik-

Förklaring av riskKategorierna

togram, en symbol som visar vad handsken provats mot

EU direktivet 89/686/EEC delar in personlig skyddsutrustning i tre olika kategorier beroende på graden av risk de är avsedda att skydda emot. Ju högre risk som användarna utsättas för desto större krav ställs på provning av handskarnas skyddsförmåga och certifiering. Eftersom EU direktivet och Arbetsmiljöverkets regler är allmänt formulerade har Europastandarder som innehåller krav, provningsmetoder och märkningsanvisningar utarbetats. Exempel på standard är EN 420 som innehåller allmänna krav för handskar. Föreskriften AFS 1996:7, som vänder sig till tillverkare och distributörer reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att den personliga skyddsutrustningen ska få CE-märkas.

och till vilken skyddsnivå. Är handsken avsedd för skydd mot mekaniska risker (enligt EN 388) anger fyra siffror, bredvid piktogrammet, resultat från provning mot nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering.

Kategori III - Hög risk

Dessa handskar ska skydda mot livsfara och mot bestående skador i situationer där användaren kan ha svårt att upptäcka riskerna i tid. Hit hör exempelvis handskar för skydd mot hetta (över +100°C), extrem kyla (under

-50°C) och för hantering av de flesta kemikalier.   Förutom att handskarna provats av ett godkänt laboratorium och godkänts av ett anmält organ krävs att tillverkningen och handskarna kontrolleras för att säkerställa rätt kvalitet. Först sedan detta skett får handskarna sin CE-märkning. Det anmälda organets identitetsnummer (fyra siffror) ska stå intill CE-märkningen t.ex. CE 0123.

22


r e g l e r , s ta n d a r d e r o c h CE - m ä r k n i n g

Allmänna krav på skyddshandskar enligt EN 420

Detta piktogram visar att en bruksanvisning följer med handskarnas förpackning.

Kraven sammanfattas i följande punkter:

• Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd de är avsedda för • Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar och kanter

Bruksanvisningen bör förvaras tillgängligt på arbetsplatsen och innehålla: • Tillverkarens/representantens namn och adress • Handskens benämning och storlek • EN standard som handsken provats mot

• Handskarna ska vara lätta att ta på och av • Handsken ska vara tillverkad i material som inte skadar användaren • Läderhandskarnas pH-värde ska ligga mellan 3,5 och 9,5 samt halten krom (VI) ska vara mindre än 3 mg/kg • Tillverkaren måste ange om handsken innehåller ämnen som kan förorsaka allergier • Skyddseffekten ska inte påverkas om tvättråden följs • Handskarna ska medge bästa möjliga fingerrörlighet med hänsyn till skyddsbehovet Handens omkrets (mm)

Längd (mm)

6

152

160

220

7

178

171

230

Storlek

Krav på bruksanvisning

• Förklaring av piktogram och märkning • Information om ämnen som kan ge upphov till allergi • Skötsel- och förvaringsråd • Råd när handsken blir avfall efter användning • Instruktion om begränsad användning • Varningar vid mekaniska, termiska risker och/eller kemiska hälsorisker • Uppgifter om vilka kemikalier som provats och till vilken nivå (gäller kemikalieskyddshandkar)

Handskens minimum längd (mm)

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270

Det är viktigt att välja rätt storlek på handskarna (se tabell ovan). För stora handskar kan öka risken för olycksfall. Storlekssystem i ovanstående tabell utgår från handens storlek, dvs. omkrets och längd. Standarden innehåller även krav på att motstånd mot vattenpenetration, som mäts vid behov. För antistatiska handskar gäller speciella regler.

Krav på märkning Varje handske ska vara märkt med: • tillverkarens namn • benämning (ex TEGERA® PRO 9232) • storlek • CE-märke Samt för handskar som tillhör kategori II och III med: • piktogram avseende typ av risk som handsken provats mot • skyddsnivåerna och referens (ex. EN 388) till EN standard intill piktogrammet • fyrsiffrig kod bredvid CE-märke (gäller enbart för skyddshandskar som tillhör kategori III - hög risk)

Materialprovning i vårt laboratorium.


r e g l e r , s ta n d a r d e r o c h CE - m ä r k n i n g

Handskar för skydd mot mekaniska risker (EN 388)

Handskar för skydd mot kemikalier och mikroorganismer (EN 374)

Detta piktogram visar att handsken är avsedd

Handskar som godkänts enligt EN 374 är

att skydda mot mekaniska risker. För att få

märkta med något av de tre piktogrammen.

märkas med detta piktogram måste handsken

Varje piktogram betecknar den typ av skydd

provas enligt standard EN 388 och godkännas av anmält

handsken ger. Handskar märkta med det första pikto-

organ. Här provas handskens motstånd mot nötning,

grammet ska ha tre bokstäver under piktogrammet som

genomskärning, rivhållfasthet och punktering. Dessa

talar om vilka av nedanstående kemikalier handsken

egenskaper har valts för att någorlunda efterlikna verk-

skyddar mot i minst 30 minuter.

ligheten. Efter provningen får handsken ett värde på skyddsnivån, för vart och ett av de nämnda mekaniska

Kod

Kemikalie

Cas nummer

riskerna. Detta värde består av siffrorna 1-5. Bästa värde

A

Metanol

67-56-1

är 4 eller 5. Handsken märks med siffrorna på de värden

B

Aceton

67-64-1

som uppnåtts vid provningen. Sifferkoden är placerad

C

Acetonitril

75-05-8

D

Diklormetan

75-09-2

E

Koldisulfid

75-15-0

F

Toluen

108-88-3

G

Dietylamin

109-89-7

skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 8 000 varv.

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

B. Skärbeständighet Här mäter man det antal varv som

I

Etylacetat

141-78-6

krävs för en roterande cirkelkniv med konstant hastig-

J

n-Heptan

142-85-5

het att skära igenom handsken. Resultatet jämförs med

K

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

ett referensmaterial och man erhåller ett index. Högsta

L

Svavelsyra 96%

7664-93-9

invid piktogrammet. Handskens skyddsförmåga mot olika mekaniska risker provas på följande sätt: A. Nötningsmotstånd Handskmaterialet utsätts för nötning med slippapper under tryck. Man mäter det antal varv som behövs för att nöta hål i materialet. Högsta

skyddsnivå är 5, vilket motsvarar ett index på 20. C. Rivhållfasthet Handskmaterialet snittas och därefter mäter man den kraft som behövs för att riva isär materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar en kraft på 75 Newton. D. Punkteringsmotstånd Man mäter hur hög kraft som

Varning Värme och slitage påverkar handskens motstånd mot kemikalier. En handske som skyddar mot en kemikalie kan skydda mycket dåligt mot en annan kemikalie.

behövs för att sticka hål i handsken med en spik som har ett bestämt mått och viss hastighet (10 cm/min). Här är högsta skyddsnivå 4, som motsvarar en kraft på 150 Newton.

klarar nivå 2 för 3 av kemikalierna i tabellen

EN 388 - Provningsmetoder Skyddsnivå

1

2

3

4

A) Nötningsmotstånd (antal varv)

100

500

2 000

8 000

B) Skärbeständighet (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

C) Rivhållfasthet (Newton)

10

25

50

75

D) Punkteringsmotstånd (Newton)

20

60

100

150

Av tabellen framgår de krav som ställs för respektive skyddsnivå. Varning Risk finns för ihakning av handsken i rörliga maskindelar.

24

Detta piktogram betyder att handsken inte

5

20,0

ovan men ger skydd mot annan kemikalie under angiven tid enligt bruksanvisningen.


r e g l e r , s ta n d a r d e r o c h CE - m ä r k n i n g

Symbol för skydd mot biologiska risker t.ex. mikroorganismer och innebär att handsken klarar nivå 2 i penetrationsprovningen. Handskar som ska skydda mot kemikalier går igenom två olika typer av provningar. Dels provas motstånd mot permeation hos själva handskmaterialet, dels provas motstånd mot penetrationen genom defekter och småhål. Permeationen mäts i genombrottstid, dvs hur många minuter det tar för en kemikalien att passera handskmaterialet. För den lägsta nivån, dvs 1, är tiden minst

Provningen omfattar: A. Motstånd mot antändning

Här mäter man den tid det tar för handskmaterialet att sluta brinna och glöda sedan det utsatts för en gaslåga under 15 sekunder. Högsta skyddsnivå är 4 vilket innebär en efterbrinntid på högst två sekunder och en efterglödtid på högst fem sekunder. Om handsken riskerar att komma i kontakt med eldslåga måste den klara skyddsnivå 3.

10 minuter. Högsta nivå är 6 som motsvarar minst 480

B. Motstånd mot kontaktvärme

minuter (8 timmar).

Man mäter den temperatur (100°C – 500°C) som hand-

Permeation

Genombrottstid

sken skyddar emot i 15 sekunder utan att insidan blir tio grader varmare. Högsta skyddsnivå är 4 vilket innebär att

Nivå 1

10 min

Nivå 2

30 min

Nivå 3

60 min

C. Motstånd mot konvektionsvärme

Nivå 4

120 min

(d.v.s. gradvis genomträngande värme) Skyddet avser den

Nivå 5

240 min

tid handsken kan fördröja att värmen från en öppen låga

Nivå 6

480 min

tränger in så att temperaturen på insidan ökar 24 grader .

Penetrationen mäts genom att en handske blåses upp

handsken klarar +500 grader.

Högsta skyddsnivå är 4.

med luft och sänks ned i vatten. Om luft läcker ut inom

D. Motstånd mot strålningsvärme

30 sekunder är handsken felaktig. Resultatet anges som

Handsken utsätts för värmestrålning och man mäter den

det största antalet felaktiga handskar per hundra, vilket

tid det tar innan viss värmemängd har trängt igenom.

betecknas som acceptabel kvalitetsnivå (AQL).

Högsta skyddsnivå är 4 vilket betyder att handsken skyddar i minst 150 sekunder.

Penetration

AQL

Nivå 1

< 4,0

E. Motstånd mot droppar av smält metall

Nivå 2

< 1,5

Här mäter man hur många droppar smält metall som

Nivå 3

< 0,65

Anm: Alla kemikalieskyddshandskar som provats enligt EN 374 ska även provas mot nötning enligt EN 388.

Handskar för skydd mot termiska risker — värme och hetta (EN 407) Standarden handlar om provning av skydds-

behövs för att öka temperaturen mellan handskmaterialet och huden med 40°C. Högsta skyddsnivå är 4 vilket står för 35 droppar eller fler. F. Motstånd mot smält metall

Provningen ger svar på hur många gram smält järn som krävs för att skada en konstgjord hud av PVC, som fästs på insidan av handskmaterialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket är liktydigt med 200 gram flytande metall.

hanskar mot termiska risker. Dessa risker utgörs främst av kontakt med hög värme alstrad genom antändning, strålning eller smält metall. Handskar märkta med detta piktogram visar att handsken skyddar mot någon eller några av de termiska riskerna. Vad handsken

Varning Handsken får inte komma i kontakt med eldslåga om handsken inte klarar skyddsnivå 3 vid provning mot antändningsmotstånd.

skyddar mot (A-F, i högra spalten) och till vilken skyddsnivå (1-4) ska stå intill piktogrammet. Handskarna ska uppnå minimum skyddsnivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet enligt EN 388.

25


r e g l e r , s ta n d a r d e r o c h CE - m ä r k n i n g

MEDICINSKA ENGÅNGSHANDSKAR

EN 407 - Provningsmetoder Skyddsnivå

(EN 455-1, 2 och 3)

1

2

3

4

<20

<10

<3

<2

100°C >15

250°C >15

350°C >15

500°C >15

C. Konvektionsvärme (s)

>4

>7

>10

>18

gisk utvärdering. Standarden omfattar följande handsktyper

D. Strålningsvärme (s)

>5

>30

>90

>150

(se nedan).

E. Små droppar av metall (antal)

>5

>15

>25

>35

Krav:

F. Stora stänk av smält metall

20

60

100

150

A. Antändningsmotstånd (s) B. Kontaktvärme (s)

Del 1: Krav samt provning av hålförekomst. Del 2: Krav och test gällande fysikaliska egenskaper. Del 3: Krav och provningsmetoder för biolo-

Snävhet

min. AQL 1,5 i enlighet med ISO 2859-1:1993

Minimilängder

Handskar för skydd mot kyla

Tänjbarhet

(EN 511) Är handsken försedd med detta piktogram

- från 250 mm (strl. 5) till 280 mm (strl. 9,5) för kirurghandskar - min. 270 mm för undersökningshandskar med söm - min. 240 mm för sömlösa undersökningshandskar före och efter artificiell åldring (70°C och 7 dagar)

• Engångshandskar för medicinskt bruk

uppfyller den kraven för skydd mot kyla.

• Kirurghandskar

Den skyddsnivå handsken klarar står invid

• Undersöknings-/sjuksköterskehandskar

piktogrammet.

• Kraghandske för medicinskt bruk

Skyddshandskar mot kyla ska både klara genomträngande kyla (A. konvektionskyla) och B. kontaktkyla d.v.s direkt beröring av kalla föremål. I båda fallen är hög-

• Handskar som används inom medicinsk sektor för att skydda patienten och användaren mot smitta • Sterila, anatomiskt utformade handskar för medicinskt

sta skyddsnivå 4. Det är frivilligt att prova handskens motstånd mot C. vattengenomträngning. Här finns två värden: 0 och 1. Om inget vatten trängt igenom efter 30 minuter märks handsken med siffran 1 som sista siffra

bruk • Sterila eller icke-sterila handskar för medicinskt bruk som kan formas anatomiskt • Kirurghandskar med en minimilängd på 300 mm

vid piktogrammet. Annars blir värdet 0.   Symbolen ska endast användas om skyddsnivå 1 uppmäts för konvektionskyla eller kontaktkyla. X betyder

• Undersöknings-/sjuksköterskehandskar med en minimilängd på 270 mm

att det inte är relevant att prova handsken mot vattengenomträngning. Alla handskar ska uppnå skyddsnivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet enligt EN 388. EN 511 - Provningsmetoder Skyddsnivå

0

1

2

3

AMERIKANSK STANDARD FÖR HANTERING AV LIVSMEDEL OCH HANTERING AV MEDICINER (FDA 510(k))

4

Enligt sektion 510(k) i Food, Drug and Cosmetic Act måste tillverkare av medicintekniska produkter

A. Konvektionskyla (isolering ITR/m²)

I<0,10

0,1<I <0,25

0,15<I <0,22

022<I <0,30

0,30<I

B. Kontaktkyla (termiskt motstånd R/m²)

R<0,025

0,025<R <0,050

0,050<R <0,100

0,100<R <0,150

0,150<R

C. Vattenpenetration, 30 min

penetration

ingen penetration

Anm: Det har kommit ett tillägg som föreslår högre krav på mekaniskt motstånd på handskar mot extrem kyla.

sammanställa en rapport med produktbedömningar före utsläppandet på marknaden, om tillverkaren har för avsikt att börja sälja en produkt för första gången eller återinföra en produkt som märkbart förändrats eller modifierats. Denna process gör att FDA kan bestämma huruvida produkten i fråga motsvarar en produkt som redan finns ute på marknaden, eller att säkerställa skyddet hos alla medicintekniska produkter på marknaden.

26


r e g l e r , s ta n d a r d e r o c h CE - m ä r k n i n g

EG:S LIVSMEDELSDIREKTIV I huvuddirektivet EC/1935/2004 fastställs allmänna riktlinjer för alla material som kan komma i kontakt med livsmedel. Dessa riktlinjer avser användning under normala förhållanden. De material som används får inte påverka livsmedlets beståndsdelar i sådan omfattning att det kan innebära en risk för människors hälsa. Inte heller får materialen orsaka någon oacceptabel modifiering av livsmedelsprodukternas sammansättning eller medföra att produkternas smak och lukt påverkas. De specifika direktiven utgör tillägg till huvuddirektivet och behandlar bestämda materialgrupper.

Ett sortiment med enastående bredd Ejendals står inte bara för trygghet och gedigen kvalitet. Vi står även för den europeiska marknadens kanske bredaste sortiment av arbetshandskar för varje tänkbar uppgift. Vår strävan är att bevara och utveckla detta fantastiska sortiment. Det gör vi genom att lyssna till användarna. Vi är lyhörda för deras olika behov och krav. Resultatet blir ett sortiment som hela tiden växer och förbättras.Varje storlek har fått sin egen färg på kantbandet. Med denna färgmärkning inne i handsken eller på kantbandet blir det lättare för

Direktiv för material vid livsmedelshantering

alla att snabbt hitta sin storlek.

För handskar gäller de direktiv som omfattar plastmaterial. Analyser utförs för att man ska kunna utvärdera i vilken grad ämnen överförs från platsmaterialet till olika livsmedel.

Storlek 5 Brun

Storlek 10 Blå

  Livsmedlen delas in i fyra grupper; vattenrika, syrarika,

Storlek 6 Vit

Storlek 11 Grå

alkoholhaltiga samt fettrika. En simulant, som ska efterlikna

Storlek 7 Gul

Storlek 12 Svart

respektive livsmedelsgruppen används. Ett handskmaterial

Storlek 8 Röd

Storlek 13 Brun

kan provas mot en eller flera grupper.

Storlek 9 Grön

Livsmedelsgrupp

Simulator

Exempel på livsmedel

Vattenrika

Destillerat vatten

Grönsaker, drycker etc. med pH >4,5

Syrarika

3%-ig ättikssyra

Juice, fruktbitar, sås, dressing etc. med pH<4,5

Alkoholhaltiga

10 %-ig alkohol

Vin, vinäger

Fettrika

Olivolja eller annan likvärdig simulator

Smör, ost, kött, fisk, fågel, choklad etc. Specifika s.k. reduktionsfaktorer gäller för olika livsmedel

De handskar som godkänns för livsmedelshantering märks med pictogrammet ”gaffel och glas”. Observera att en handske kan vara lämplig för vissa livsmedelgrupper men inte för andra. I direktiv 85/572/EEG finns detaljerad förteckning över vad som gäller för olika livsmedel. För att få fram ungefärlig motsvarighet till livsmedel divideras analysvärdena med olika reduktionsfaktorer. Exempelvis för hantering av kött gäller analysvärdet för fettrika livsmedel (resultatet vid provningen med olivoljan) dividerat med 4 (reduktionsfaktor 4). Det erhållna värdet ska då vara under gränsvärdet 10 mg/dm2 för att en handske ska vara godkänd. Provningen utförs under viss tid och vid viss temperatur. • Överföringen från handskmaterialet till livsmedelsimulanten får inte överstiga 10 mg/dm2 material. • Specifika gränsvärden finns för särskilda ämnen och tillsatser i material som kommer i kontakt med livsmedel.

OBS! Andra varumärken kan ha avvikande färgkod.


K E M I K A L I E S K Y D D S g u ide

Kemikalieskyddsguide

Farlighet

Silver Shield/4H® (PE/EVAL/PE)

Barrier (PE/PA/PE)

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVA

Nitrilgummi

Polyeten - PE

Farlighet

Kemikalienamn (Synonym)

Xi = Irriterande Cx = Starkt frätande C = Frätande F+ = Extremt brandfarligt F = Mycket brandfarligt 3 efter K eller M = Misstänkt kan ge cancer eller mutagen

Neoprenegummi

Silver Shield/4H® (PE/EVAL/PE)

Barrier (PE/PA/PE)

Viton®

Polyvinylklorid PVC

Polyvinylalkohol PVA

Polyeten - PE

Nitrilgummi

Neoprenegummi

Naturgummi

Kemikalienamn (Synonym)

Butylgummi

Observera: Rekommendationerna är baserade på rapporter från permeationsprovningar som genomförts vid rumstemperatur under kontinuerlig kontakt. Vid högre temperatur kan genombrottstiden förkortas.

Butylgummi

T+ = Mycket giftigt T = Giftigt K = Kan ge cancer M = Kan ge genetiska skador S = Kan ge allergi R = Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga Xn = Hälsoskadligt

Naturgummi

Ljusgröna fält representerar mer än 4 timmars skydd mot genombrott och mörkgröna fält representerar mer än 8 timmars skydd mot genombrott. Ljusgrönt fält indikerar även om provning om permeationsprovning avbrutits efter 4 timmar.

Xn, K3, F+

Diglycidyleter av bisfenol A

Xi, S

F

Diisobutylketon

Xi

T, F

Diisopropylamin

C, Xi, F

T, K2, M, R, S

2-(Dietylamino)etanol

C, Xn

T, K2, F

1,2-Diklorbensen (o-Diklorbensen)

Xi

Akrylsyra

C

1,2-Dikloretylen

Xn, F

Allylalkohol

T

N,N-Dimetylacetamid

T, R

Allylamin

T

N,N-Dimetylanilin (DMA)

T, K3

Allylklorid (3-Klorpropen)

T+, F

Dimetylformamid (DMF)

T

Ammoniumfluorid, 30-70%

T+, F

Dimetylsulfat

T+, K2, M, S, C

Ammoniaklösning, 30%

C

Dimetylsulfoxid

Xi

Anilin

T, C3

Di-n-butylftalat (DBP)

T, R

Batterisyra

C

Dioctylftalat (DOP)

T, R

Bensen

T, K1

1,4-Dioxan

Xn, K3, F

Bensin, blyfri

T, K2

Dynamit

T+

Bensylklorid

T, K2

Epiklorhydrin

T, K2, S, C

Benzaldehyd

Xn, K3, F+

Epoxy, bas/accelerator

Xn, S

3-Brompropionsyra

C

Etanol (Etylalkohol)

F

Bromvätesyra, 30-70%

Cx

Etanolamin

Xi

Etylacetat

Xi, F

Acetaldehyd Aceton Acetonitril Akrylamid, 30-70% Akrylnitril

n-Butylacetat n-Butanol (Butylalkohol)

Xi

Etylakrylat

Xi, S, F

Butylakrylat

Xi, S

Etylamin (Monoetylamin)

Xi, F+

n-Butylamin

X, C, F

Etylbensen

Xn, F

Butylglykol (2-Butoxietanol)

Xi

Etylendiamin (1,2-Diaminoetan)

Xn, C, S

Butylglykolacetat (2-Butoxietylacetat)

X, C, F

Etylendiklorid (1,2-Dikloretan)

T, K2

gamma-Butyrolakton

X

Etylenglykol

Xn

Cyclohexan

Xi

Etylenoxidgas

T, K2, M, F+

Xi

Etyleter (Dietyleter)

Xn, F+

X

Etylglykol (2-Etoxietanol)

T, R

X, K3, F

Etylglykolacetat (2-Etoxietylacetat)

T, R

Xi

Etylmetacrylat

Xi, S, F

C, X, F

Fenol, > 70%

T, C

Dietyldiklorsilan

C, F

Fluorvätesyra, 30-70%

T+, Cx

Dietylenglykol

Xn

Formaldehyd, 30-70%

T, C, S

Dietylentriamin

C, X, S

Fosforsyra, >70%

C

Cyclohexanol Cyklohexanon Diesel Dietanolamin Dietylamin

Rekommendationerna gäller inte för tunna (< 0,3 mm) Naturgummi, Neoprene, Nitril samt PVC handskar Rekommenderas > 8 tim. Rekommenderas > 4 tim. Försiktighet 1 - 4 tim.

28

Rekommenderas ej < 1 tim. (Degradation kan förekomma) Ej provat.


Fotogen

Xn

Freon 113/TF

Farlighet

Silver Shield/4H® (PE/EVAL/PE)

Barrier (PE/PA/PE)

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVA

Nitrilgummi

Polyeten - PE

Neoprenegummi

Butylgummi

Farlighet

Kemikalienamn (Synonym)

Naturgummi

Silver Shield/4H® (PE/EVAL/PE)

Barrier (PE/PA/PE)

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVA

Nitrilgummi

Polyeten - PE

Neoprenegummi

Butylgummi

Kemikalienamn (Synonym)

Naturgummi

K E M I K A L I E S K Y D D S g u ide

Metylmetakrylat

Xi, S

Metyltert-butyleter (MTBE)

Xi, F

Furfural (2-Furaldehyd)

T, K3

Morfolin

C

Furfurylalkohol

Xn

Myrsyra, >70%

Cx

Garvsyra

T, C

Natriumhydroxid, 30-70%

Cx

Glutaraldehyd, 30-70%

T, S

Natriumhypoklorit, 30-70%

C

Nikotin

T+

Heptan Hexametylen-1,6-diisocyanat

T, S

Nitrobensen

T, K3

Hexametyldisilasan

Xn, C, F

Nitroglycerol (Nitroglycerin)

T+

n-Hexan

Xn

Nitroglykol

T+

Hydraulolja

Xn

Nitrometan

Xn

Hydrazin

T, C, K2

2-Nitropropan

T, K

Hydrokinon

X, S, K3, M3

2-Nitrotoluen

T

2-Hydroxyetylakrylat

T, S

Oleinsyra (Oljesyra)

Xi

2-Hydroxyetylmetakrylat (HEMA)

Xi, S

Oxalsyra

Xn

Isoforondiisocyanat (IDI)

T, S

Palmitinsyra

Xi

Isobutanol (Isobutylalkohol)

Xi

Pentaklorfenol

T+, K3

Isopropanol (Isopropylalkohol)

Xi

n-Pentan

Xn, F+

Kaliumhydroxid, 30-70%

Cx

Perkloretylen (Tetrakloretylen)

Xn, K3

Kaprylsyra (Oktansyra)

C

Perklorsyra, 30-70% (Överklorsyra)

Cx

Klorbensen

Xn

Pikrinsyra

T

2-Kloretanol

T+

Piperazin

C, S

Klorgas

T

Polyklorinerade bifenyler (PCB)

Xn

1-Klornaftalen

Xn

n-Propanol (Propylalkohol)

Xi, F

Kloroform (Triklormetan)

Xn, K3

1,2-Propylenoxid

T, K, M, F+

Kloropren (2-Klor-1,3-butadien)

Xn, F

Pyridin

Xn, F

o-Klortoluen (2-Klortoluen)

Xn

Round Up® (Glyfosat)

Xi

Klorättiksyra (Monoklorättiksyra)

T, C

Salpetersyra, 30-70%

Cx

Koldisulfid

T, R

Saltsyra 37%

T, Cx

Koltetraklorid

T, K3

Smörjolja

Xn

Kresol

T, C

Smörsyra (Butyrsyra)

C

Kromsyra, 30-70%

T, Cx, K, S

Styren (Vinylbensen)

Xn

Kumen (Isopropylbensen)

Xn

Svavelsyra, >70%

Cx

Kungsvatten

Cx

Terpentin

Xn, S

Lacknafta (Lågaromatnafta)

Xn

Tetrahydrofuran

Xi, F

Toluen

Xn, F

Laurinsysra, 30-70% Limonen

Xi, S

Toluen-2,4-diisocyanat (TDI)

T+, S, K3

Maleinsyra

Xi

o-Toluidin

T, K

Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)

T, C

1,1,1-Trikloretan (Metylkloroform)

Xn

Metakrylsyra

Cx, Xn

Trikresylfosfat

T

Metanol (Metylalkohol)

T

Trietanolamin, >70% (TEA)

Xi

Metylacetat

Xi, F

Trietylamin

C, Xn. F

Metylamin, 30-70%

Xi, F+

Trietylentetraamin (TETA)

Xn, S

Metylenbisfenyl-4,4’-diisocyanat

Xn, S

Trikloretylen (TRI)

T, K, M

Metylenbromid (Dibromometan)

Xn

Triklorättiksyra

Cx

4,4-Metylendianilin (MDA)

T, K, S

Vinylidenkorid (1,1-Dikloretylen)

Xn, F+

Metylenklorid (Diklormetan)

Xn, K3

Vinylkloroidgas (Kloretan)

T, K, F+

Metyletylketon (MEK)

Xi, F

Metylglykol (2-Metoxietanol)

T, R

Väteperoxide, 30-70% (Vätesuperoxid)

C

Xylen

Xi

Metylglykolacetat (2-Metoxietylacetat)

T, R

Ättiksyra (Isättika)

Cx

Metylisobutylketon (MIBK)

Xn, F

Ättiksyraanhydrid

C

Metyljodid (Jodmetan)

T, K

29


U n d v ik h a n dskad o r

Undvik handskador Handskador påverkar hela din livskvalitet – återhämtningen kan bli lång och smärtsam. Med rätt handskydd undviker du skador.

Köldskador kan man få när luftens

temperatur är lägre än +10°C. Risken ökar med luftens hastighet och fuktighet. Direkt handkontakt med kalla ytor kyler handen avsevärt. Främst utsätts personer som arbetar i kyla utomhus, men även inomhus i exempelvis livsmedelsindustrin. En lindrig eller måttlig nedkylning försvagar funktionen i händerna. En kraftig nedkylning kan funktionsförmågan försvinna helt. Vävnadsskador uppstår när iskristaller spränger blodkärl i fingrarna. undvik Köldskador Nakna händer bör inte utsättas för

lägre temperatur än +10°C. Vid lägre temperatur, vind och fukt krävs fodrade handskar.

Vibrationsskador kan man få av olika

typer av vibrerande maskiner och verktyg. Skadorna uppstår successivt och kan bli obotliga. Skadliga vibrationer ger upphov till nervskador i hand och arm och kan också ge sammandragningar i handens blodkärl. Stickningar och domningar i händerna är typiska symptom på vibrationsskador liksom känselnedsättning och nedsatt kraft i handen. De som arbetar med starkt vibrerande verktyg har dessutom ofta problem med nack- och axelsmärta som strålar ned i armen och handen. Smärta i skuldror och armbågar är också vanligt. undvik Vibrationsskador Välj dina handskar med om-

sorg. Använd alltid vibrationsskyddande handskar som är godkända enligt standarden EN ISO 10819:1996, när du arbetar med vibrerande maskiner och verktyg.

En Klämskada innebär att man har fått

en mekanisk överbelastning av vävnad och skelett. Ofta uppstår en klämskada när en handske fastnar i rörliga maskindelar.

Vid en lindrig klämskada kan blodkärl brista. Muskler, senor, blodkärl och nerver kan också krossas. Vid allvarlig skada kan hand och fingrar slitas loss. En klämskada gör ofta rejält ont och det kan bli omöjligt att använda handen. Ibland ger skadan också känselrubbningar och domningar i handen. Om skelettdelar har krossats medför det vanligen nedsatt handfunktion. undvik Klämskada För att undvika klämskada gäller det

att hålla händerna borta från rörliga maskindelar och att arbeta med handskar som passar handen. Prova handskar av olika modeller och material. Kontrollera att handskarnas fingrar inte är längre än dina egna fingrar. Dra också åt kardborrfästet som gör att handsken inte glider utåt på handen när du jobbar.

Allergier Huden är betydelsefull och skyd-

Skärskador är lätt att få när man han-

Kromallergi är vanlig hos personer som arbetar inom biloch svetsindustrin. Om man använder kromgarvade skinnhandskar, och är allergisk mot krom, finns risk för kroniska handeksem. Kromallergi drabbar främst män. Handeksem kan bli mycket långvarigt om inte orsakerna utreds.

Muskler, senor, nerver, artärer och vener ligger ytligt såväl på handens ovansida som på greppsidan och mellan fingrarna. Skärskador kan ge smärta, blödning och infektion.

undvik Allergier Om man får eksem på händerna ska

Undvik skärskador Skärskador undviker man genom

dar oss effektivt. Huden blir ständigt utsatt för olika ämnen – vissa av dem, t ex krom, kan ge upphov till kontaktallergi. Vid allergi blir huden ofta röd, torr och svullen.

man genast byta till kromfria handskar. Huden är extra känslig i fyra till fem månader efter det att eksemet är läkt.

30

terar detaljer eller verktyg med skarpa kanter. Inte sällan är detaljerna också hala. Oskyddade eggar på skärande maskin- och handverktyg utgör också stor risk. Mjukdelarna i handen är känsliga för såväl ytliga som djupa snitt.

att använda maskinell utrustning t ex lyft- och transporthjälpmedel i så hög utsträckning som möjligt. Vid manuell hantering krävs handskar med väl fungerande skärskydd, exempelvis materialet kevlar.


mat e r iall ä r a

Materiallära Material och tillverkningsmetod är avgörande för en handskes skydds­egenskaper.

Läderhandskar Läder är starkt, formbart och smidigt. Det har dessutom förmåga att ta upp fukt, vilket gör att en läderhandske aldrig känns fuktig utan alltid torr och behaglig. Alla läderhandskar från Ejendals är tillverkade av utvalda, omsorgsfullt garvade skinn för högsta tänk­bara slitstyrka och smidighet. De uppfyller även gällande CE-standard för krominnehåll. För krom­allergiker finns också handskar i kromfritt utförande.

Spalt, nappa och narv – vad är skillnaden? En hud har olika egenskaper, beroende på vilken del av djuret den kommer från. Rygg och skuldra ger extra starkt skinn, sidan ger en mjukare kvalitet. Före tillverkningen klyvs huden i två lager. Det yttre kallas narv eller nappa, det inre för spalt.

Narv – nappa är slitstarkt, mjukt, följsamt och fukttåligt. Det är därför ett lämpligt

material för t ex montagehandskar, där kraven på fingertoppskänsla och komfort är höga. Spaltläder har en grövre yta än narv. Det finns också i många olika tjocklekar och är

Yttersida

Selektering adisrennI

Spaltning av hud

adisrettY

dessutom värme­tåligt. Spalt är därför lämpligt i arbetshandskar för grövre hantering och där bra grepp krävs.

Hals

Innersida Skuldror

Rygg

(krupong)

Spalt 1

Spalt 2

1 tlapS

Narv

vraN

Sida

Mage

Sida

2 tlapS

Mage

31


mat e r iall ä r a

Vilken typ av skinn passar bäst för dig? Nötskinn är mycket slitstarkt och tål tuffa tag. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ ävenslitstarkt för hantering varma Nötskinn är mycket och tålav tuffa tag.föremål. En handske av tjock nötspalt är ett

utmärkt alternativ även för hantering av varma föremål.

Getskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det oftast är tunnare och mjukare ärdet mycket smidigtmen och mer slitstarkt. Trots att detvare oftast tunnare ochnaturligt mjukare fett. änGetskinn nötskinn är lika starkt vattentåligt tack attärdet har ett

nötskinn är det lika starktdärför men mer tack vareuppgifter att det haroch ettarbeten naturligtdär fett. Enän getskinnshandske passar bravattentåligt både för krävande En getskinnshandske passar därför bra både för krävande uppgifter och arbeten där fingertoppskänsla fordras. fingertoppskänsla fordras.

Svinläder passar utmärkt andasoch ochblir blirmjukare mjukare och Svinläder passar utmärktför förallmänt allmäntbruk. bruk.Materialet Materialet andas och behagligare jujulängre behagligare längrehandsken handskenanvänds. används. Oxnarv av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske Oxnarv av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske

i oxnarv är därför ett bra val både för lätta och tyngre arbeten.

i oxnarv är därför ett bra val både för lätta och tyngre arbeten.

framtidens material De flesta modellerna i serien TEGERA® PRO tillverkas av Microthan™ och Macrothan™ som är två nya högteknologiska syntetmaterial som i många avseenden överträffar läder. De nya materialen är både tunnare och starkare än ­naturläder, vilket ger handskarna större slitstyrka, större smidighet och bättre fingertoppskänsla. Materialens följsamhet tillåter dessutom en betydligt mer avancerad ergonomisk konstruktion, vilket bidrar till ökad säkerhet och komfort. Nitrilothan™ är ett slitstarkt material som är lämpligt för grövre arbetshandskar. Microthan och Macrothan finns bara i handskydd från Ejendals.

Microthan är smidigt och slitstarkt. Materialets främsta egenskap är det suveräna

grepp som materialet medför. Microthan är ett syntetiskt material och består av ett polyuretanskikt med en baksida av nylontrikå.

Microthan + Har lika fina egenskaper som Microthan men är tjockare och har räfflad yta.

Det ger ett material som är mycket slitstarkt och ger ett bra grepp.

Macrothan passar utmärkt till både arbetshandskar och montagehandskar. De främsta

egenskaperna för detta material är den suveräna andningsförmågan och smidigheten. Materialet är dessutom kromfritt och består av mjuk mikrofiber i polyuretan och nylon. Macrothan finns i olika tjocklekar.

Macrothan + är ett mycket smidigt material som andas. Det innehåller silikon vilket gör

det extremt slitstarkt. Lämpar sig för arbeten som ställer mycket höga krav på styrka, passform och fingertoppskänsla.

Vibrothan är ett material som dämpar vibrationer. Inlägget i innerhanden av skumma-

terial är perforerat vilket gör att handsken reducerarar vibrationerna med upp till 52%. Vibrothan är ett skummaterial som finns i våra vibrationsdämpande handskar.

Impactothan är ett slagdämpande material som inte tar bort slagkraften utan fördelar

den över hela handen. Impactothan är ett skummaterial som finns i våra slagdämpande handskar.

Aquathan är ett membran som släpper ut överskottsvärme och kroppsfukt samtidigt som

det hindrar väta från att tränga in. Materialet är vind- och vattentätt.

Om övriga material:

32

Textil, se sid. 82

Skärskydd, se sid. 120

Kemikalieskydd, se sid. 102

ESD, se sid. 128


Va r u m ä r ke n o c h Famil j e r

Handskar som skyddar I Ejendals sortiment av skyddshandskar finns handskar för varje tänkbart arbetsmoment. Varje handske har sina speciella egenskaper som skyddar dina händer när du arbetar. Gemensamt för alla våra skyddshandskar är att de är av hög kvalitet, de är sköna att ha på sig och inte minst, snygga att se på. Våra handskar av varumärket Tegera® är indelade i fyra familjer. Indelningen gör det enklare för dig att hitta den handske som passar just dina behov.

Tegera® Pro Våra allra finaste handskar för yrkesfolk som har mycket höga krav på material, funktion och design. Det är handskar med det lilla extra.

Tegera® Classic Mycket bra, bekväma handskar som skyddar dina händer effektivt hela arbetsdagen.

Tegera® Basic Prisvärda bashandskar av god kvalitet och med bra funktion.

Tegera® Home Handskar för fritiden för dig som har höga krav på form och funktion.

Graninge Våra handskar från Graninge är samtliga vinterfodrade och klarar riktigt tuffa tag. Passar dessutom utmärkt för fritiden.

33


t e g e r a ® h o me tä ll b e r g c o lle c t i o n

På Ejendals är vi stolta över att vi kommer från Dalarna. Så stolta att vi har valt att skapa en serie handskar med inspiration från vårt ursprung.

snabbt en succé För drygt ett år sedan lanserade vi en kollektion trädgårdshandskar som vi döpte till Tällberg. En serie handskar där vi hämtat inspiration från vårt ursprung, Dalarna. Mönstret har vi hämtat från Leksandsdräktens flicksjal. Handskarna blev snabbt en stor succé. Så stor, att vi nu valt att utöka kollektionen med fler handskar i nya färger och mönster.

vår långa erfarenhet av att tillverka skyddshandskar för proffsanvändare har kommit väl till pass när vi utvecklat vårt sortiment med handskar för allt det där man gör på fritiden t ex snickrar, målar och jobbar i trädgården.   Vår aktuella kollektion, TEGERA® HOME Tällberg Collection, består av tolv olika modeller för dam och herr.

när det gäller färgvalet bygger kollektionen på en vit och en svart basfärg. Vitt för att leksandsdräktens flicksjal har basfärgen vit. Svart för att det är en praktisk och stilren färg som fungerar mycket bra på just handskar. Vår TEGERA® HOME Tällberg Collection hittar du på sidan 138.

34


Vad ska h a n dske n a n vä n das t ill ?

Vad ska handsken användas till? Innan man köper arbetshandskar är det bra att veta vad man ska använda dem till. När behöver du en montagehandske och när behöver du en grövre arbetshandske? Svin, nöt eller get, som alla har olika egenskaper. En egenskap som är gemensam är att läder är ett naturligt material som absorberar fukt och anpassar sig till temperaturväxlingar. Läder är även ett naturligt fettat material som står emot väta på ett naturligt sätt. Läs mer om läder och materialval på sidorna 31-32.

Fingertoppskänsla TEGERA PRO är bekväma och smidiga. Passformen är suverän med tydlig fingertoppskänsla, lätt böjda fingrar och specialdesignad tumme för maximal rörlighet. Förstärkningar i innerhanden och ett speciellt knogskydd är exempel på viktiga skyddsdetaljer. Men också påsydda, tunna reflexer vilket gör att de syns tydligt i mörker.

Högteknologiska material Det ergonomiska tänkandet har vi även tillämpat när det gäller materialvalet. Till monteringshandskarna har vi valt att använda nya högteknologiska material med hög luftgenomsläpplighet.   Materialen andas och gör handskarna behagliga att arbeta med även under långa arbetspass. Materialen är tunnare och starkare än naturläder samt kromfria. Läs mer om materialen Microthan och Macrothan på sidan 32. På sidan 36-37 finns en lathund med TEGERA PRO-handskarnas användningsområden.

Slag- och vibrationsdämpande handskar

En helt ny typ av handskar som skyddar händerna vid arbeten där kraftiga slag och vibrationer är vanliga inslag. Ny teknologi har använts med mycket gott resultat - påverkan på händerna minskar drastiskt. Handskarna är dessutom bekväma, smidiga och snygga. Montagehandskar

Monteringsarbeten inom verkstads- och mekanisk industri fordrar handskar med god fingerkänsla och komfort. De sätter även handskens slitstyrka och skyddsegenskaper i fokus. Ejendals tunna, smidiga och följsamma montagehandskar har de rätta egenskaperna och finns i modeller för varje typ av monteringsarbete.

Ofodrade arbetshandskar

Goda skyddsegenskaper, bra passform och slitstyrka är den gemensamma nämnaren för Ejendals ofodrade arbetshandskar. De finns i modeller för varje typ av jobb, från lättare till mer krävande uppgifter i tuffa miljöer. Halvfodrade arbetshandskar

För tyngre, tuffa jobb inomhus och utomhus där kraven på komfort och säkerhet är särskilt höga, är halvfodrade handskar ett utmärkt val. varmfodrade arbetshandskar

Ejendals varmhandskar har blivit ett begrepp för sin följsamhet, slitstyrka och bekvämlighet vid arbete i kalla utomhusmiljöer. Finns med flera olika foder för att passa alla behov.

35


vä l j r ät t h a n dske

Välj rätt handske Vi har delat in våra Tegera Pro-handskar i olika grupper så att det ska bli lätt att se vilka handskar som passar just dig och de arbetsmoment du utför.

Bygg lätt Här hittar du rätt handske om du arbetar med lätt byggnadsarbete, finsnickeri och dylikt. Du behöver smidiga handskar som sitter bra på handen och som ger dig full rörelsefrihet. Bygg Grov Lite kraftigare handskar för dig som arbetar både inomhus och utomhus med grövre material och som behöver mera slitstarka handskar. Flera av handskarna är fodrade. Elektriker Handskar för dig som behöver full rörlighet för dina fingrar. Handskarna är smidiga och slitstarka och känns smidiga på handen hela arbetspasset. Här finns också ett antal fodrade modeller. Förare Du behöver handskar som ger ett bra grepp och som är sköna att bära hela arbetsdagen. Flera handskar är fodrade och passar dig som arbetar på lager eller dylikt. Lagerarbetare plock/pack Du behöver mycket slitstarka handskar i tåliga material, samtidigt som de är smidiga och sköna att bära. Industri Lätt Du behöver smidiga handskar som ger dig bra fingertoppskänsla och som också är slitstarka och tåliga. Flera av handskarna har handledsstöd som avlastar handen när du jobbar. Industri Grov Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är sydda i kraftiga, slitstarka material. Flera modeller är fodrade och skyddar mot kyla, vind och väta. Maskinoperatör Du behöver handskar som ger bra stöd åt handled och fingrar, samtidigt som handskarna är smidiga och sköna. Montering Vid monteringsarbete krävs det att fingrarna får full rörelsefrihet och att handskarna är mycket smidiga och ergonomiska.

36


vä l j r ät t h a n dske

ElEKtRiKER

FöRaRE

lagERaRbEtaRE PloCK/PaCK

iNDustRi lätt

masKiNoPERatöR

moNtERiNg

iNDustRi lätt

 

moNtERiNg

tegera 9295

 

 

  

 

tegera 9202

lagERaRbEtaRE PloCK/PaCK

masKiNoPERatöR

tegera 9126

 

tegera 9190

tegera 9146

tegera 9122

tegera 9112

 

tegera 9132

tegera 9127

ElEKtRiKER

iNDustRi gRoV

HElFoDRaDE HaNDsKaR

tegera 9160

tegera 9125

tegera 9121

tegera 9111

bygg lätt

FöRaRE

HalVFoDRaDE HaNDsKaR

bygg gRoV

 

iNDustRi gRoV

tegera 9240

tegera 9220

tegera 9205

tegera 9232

tegera 9162

bygg gRoV

tegera 9200

tegera 9195

tegera 9245

tegera 9140

tegera 9244

tegera 9124

tegera 9185

tegera 9120

tegera 9180

tegera 9105

bygg lätt

tegera 9100

oFoDRaDE HaNDsKaR

 

 

 

 

 

37


Läder, MICROTHAN™ och MACROTHAN™

montagehandskar ofodrade arbetshandskar halvfodrade arbetshandskar

39 49 53


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA 9100 En följsam och smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. Material MICROTHAN/nylon Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 1321

Utomordentligt bra grepp

TEGERA® 9105 En följsam och smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. Material MICROTHAN/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 1321

Avklippbara fingrar

TEGERA® 9140 En följsam och mycket smidig handske med extremt bra grepp. För monteringsoch finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. Material MICROTHAN/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, avklippbara fingrar

EN 388 1131

39


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 9120 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och grepp behövs. Material MICROTHAN+/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 0021

TEGERA® 9124 Monteringshandske i tunn och slitstark Microthan+. Ovanhand i polyester. Material MICROTHAN+/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2011

Handledsstöd

TEGERA® 9195 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En extremt smidig handske. För monterings- och finmekanikarbeten. Material MICROTHAN/lycra Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

40

EN 388 0021

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, lycra mellan fingrarna, handledsstöd


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

Handledsstöd

TEGERA® 9196 En handske sydd i MICROTHAN+ vilket gör den extremt slitstark. Speciellt utformad för att underlätta i arbetsmoment som sliter på handleden. Extra inlägg i handen gör handsken mjuk och bekväm. Material MICROTHAN+

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2011

TEGERA® 9220 En följsam och extremt smidig handske med andasmaterial. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer höga krav på fingertoppskänsla. Material MACROTHAN/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

EN 388 1121

Uppskattad design

TEGERA® 9240 En följsam och extremt smidig handske med andasmaterial. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer höga krav på fingertoppskänsla. Material MACROTHAN/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60

kat.2

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, lycra mellan fingrarna

EN 388 2020

41


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 5114 En syntethandske tillverkad helt utan krom. Ger utmärkt fingertoppskänsla och passar perfekt för olika typer av monteringsarbeten. Material Micro PU/polyester Kvalité Hög kvalité

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar

Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2011

TEGERA® 5115 En kromfri syntethandske. Greppsäker och utmärkt för montagearbete. Ovandel i nylon. Material Syntet

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger

Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 320 En syntethandske med ovansida i polyester. Smidig med bra passform. Tvättbar i maskin. Kardborreknäppning. Utmärkt för montagearbeten eller lättare allroundarbeten. Material Syntetläder

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2021

TEGERA® 325 En syntethandske med ovansida i polyester. Smidig med bra passform. Tvättbar i maskin. Utmärkt för montagearbeten och lättare allroundarbeten inom bygg, industri och hantverk. Material Syntetläder

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Classic Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

42

EN 388 2021


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 114 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. Material Getnarv/nylon

Funktioner Resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2001

TEGERA® 115 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. Material Getnarv/nylon

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN388 2001

TEGERA® 116 En smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. Kardborreknäppning. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. Material Getnarv/nylon

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkta fingertoppar

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2001

43


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 671 En tunn handske i slitstark getnarv med fingertoppskänsla. Ovanhanden i skön bomullstrikå. För montering, hantverk m.m. Material Getnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2021

TEGERA® 6751 En tunn handske i slitstark getnarv med fingertoppskänsla. Förstärkt tumme och pekfinger. Bra passform. För montering, hantverk, verkstad m.m. Material Getnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

Kvalité Högsta kvalité Tjocklek 0,75 mm Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3021

TEGERA® 640 En handske med känsla, helt i vit getnarv. Mjuk, följsam och smidig med bra passform, ändå slitstark. Förstärkt tumme och pekfinger. För hantverk m.m. Sydd med kevlartråd. Material Getnarv

Funktioner Resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2122

TEGERA® 792 En skön handske i mjuk getnarv med polyester på ovanhanden. Slitstark, men med bra fingertoppskänsla. Reflexer. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. Material Getnarv/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

44

EN 388 2122

Funktioner Reflex, resår


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 124 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. Prisvärd. För lättare allrounduppgifter. Material Getnarv/nylon

Funktioner Resår

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2010

TEGERA® 135 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. Material Getnarv/nylon

Funktioner Resår, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 119 Smidig handske av getnarv. Bra val för exempelvis monteringsarbeten, där man behöver ha fingertoppskänslan i behåll. Material Getnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 12 Smidig allroundhandske för finmotoriskt arbete. Av slitstark getnarv och med bomull på ovanhanden. Material Getnarv

Funktioner Förstärkta fingertoppar, resår

Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat. 2

EN 388 2001

45


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 13 Smidig allroundhandske med kardborreknäppning vid handleden. I slitstark getnarv med förstärkningar vid fingertopparna. Material Getnarv/bomull

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2000

TEGERA® 14 Smidig allroundhandske med krage vid handleden. I slitstark getnarv medförstärkningar vid fingertopparna. Material Getnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2001

TEGERA® 164 En extremt slitstark, men smidig allroundhandske i nötnarv med ovanhand i luftig polyester. Resårsöm över handleden. För verkstad, hantverk, byggen m.m. Material Nötnarv/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/60 kat.1 EN 420

46

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förböjda fingrar


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 888 En mycket skön handske med perfekt passform. Sydd i slitstark nötnarv och med ovanhand av luftig bomull. Perfekt för snickeriarbeten o d. Material Nötnarv/bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3111

TEGERA® 166 En smidig handske med fingertoppskänsla, sydd i slitstark nötnarv med ovanhand i ventilerande bomull. Kardborreknäppning. För monteringsarbeten m.m. Material Nötnarv/bomull Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar

Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

47


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / M o n ta g e

TEGERA® 52 En smidig handske i slitstark nötspalt med ovanhand i ventilerande bomull. Resår över handleden. För montagearbeten, verkstad, hantverk, bygg m.m. Material Nötspalt/bomull

Funktioner Resår

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3022

TEGERA® 113 En prisvärd, tunnare handske med smidig känsla. Sydd i slitstark svinnarv med ovanhand i bomullstyg. Kardborreknäppning. För finmontering, hantverk m.m. Material Svinnarv/bomull Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

48

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar


L ä d e r - , m i c r ot h a n - & m ac r ot h a n h a n d s k a r / O f o d r a d e

TEGERA® 9200 En smidig och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Material MACROTHAN/polyester FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläppligghet-materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2242

TEGERA® 9205 En smidig och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Material MACROTHAN/polyester FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Funktioner Silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2242

TEGERA® 9244 Tuff handske i Macrothan+, förstärkta fingertoppar, kardborrband vid handleden. Material MACROTHAN/polyester Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2242

49


L ä d e r - , m i c r ot h a n - & m ac r ot h a n h a n d s k a r / O f o d r a d e

TEGERA® 9245 Tuff handske i macrothan+, förstärkta fingertoppar, generös vidd vid handleden. Material MICROTHAN+/

Funktioner Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

MACROTHAN/polyester

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2242

Handledsstöd

TEGERA® 9295 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk. Material MACROTHAN/polyester FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, handledsstöd

EN 388 3221

TEGERA® 690 En smidig handske i vatten- och oljeavvisande nötnarv med ovanhand i fleece. Bra passform. Reflexer kring handleden. Slitstark. För miljöer med olja och fukt. Material Nötnarv/fleece

Funktioner Förstärkt pekfinger, vattenavvisande, reflex, resår

FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

50

EN 388 2121


L ä d e r - , m i c r ot h a n - & m ac r ot h a n h a n d s k a r / O f o d r a d e

TEGERA® 680 En handske för dig som värdesätter känslan av smidighet och god passform. En riktigt skön handske i mjuk getnarv. Material Getnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3122

TEGERA® 69 En riktigt bra och slitstark handske i getnarv, särskilt lämplig för dig som arbetar i skogen. Den orangea färgen gör att du syns bra även när det skymmer. Material Getnarv/nylon Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkta fingertoppar

Färg Orange/vit Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 68 En rejäl men ändå smidig allroundhandske i getnarv. Förstärkta fingertoppar. Mycket smidig och slitstark. Kardborre över kragen. Material Getnarv/nylon Kvalité Hög kvalité

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkta fingertoppar

Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 105 En rejäl, ofodrad allroundhandske i slitstark nötnarv med förstärkt pekfinger och fingertoppar. Bra smidighet och passform. För grövre arbetsuppgifter. Material Nötnarv/bomull FODER Ofodrad

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

51


L ä d e r - , m i c r ot h a n - & m ac r ot h a n h a n d s k a r / O f o d r a d e

TEGERA® 2175 En prisvärd allroundhandske med slitstark nötspalt i innerhanden. Ovanhanden i bomull. En skön mudd håller handsken på plats. Material Nötspalt/bomull

Funktioner Mudd

FODER Ofodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 6312 En enkel och prisvärd arbetshandske med slitstarkt nötspalt i innerhanden och bomullstyg på ovanhanden. En skön mudd gör att handsken sitter på plats. Material Nötspalt/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 89 En klassisk allroundhandske med förstärkta detaljer. Ovanhand i bomull. Resårsöm och krage. För lantbruk, verkstad, byggen m.m. Material Svinnarv/bomull

Funktioner Resår, förstärkta fingertoppar

Foder Ofodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 6/120 kat.2

52

EN 388 3111


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / H a lv f o d r a d e

TEGERA® 9111 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och grepp behövs. Halvfodrad. Material MICROTHAN+/bomull Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2221

TEGERA® 9125 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Material MICROTHAN+/polyester Foder Polyester, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Storlek 8, 9, 10, 11, 12, 13 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2231

TEGERA® 9160 Tegera 9160, vindtät med foder i antibakteriell bambu. Material MICROTHAN+/windproof Foder Bambu, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, förböjda fingrar, vindtät, bambufoder

Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN388 2231

53


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / H a lv f o d r a d e

TEGERA® 55 En extremt slitstark, men mycket smidig handske i oxnarv med förstärkta sömmar, pekfinger och knogar. Reflexer. En av våra populäraste handskar bland yrkesfolk. Material Oxnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3122

TEGERA® 50 En slitstark värmehandske i oxspalt och oxnarv med förstärkta sömmar av värmetålig kevlartråd. Reflexer som ökar din säkerhet. För svetsning och grova allroundarbeten. Material Oxnarv/oxspalt

Funktioner Förstärkta sömmar, reflex, resår

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 11 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 2121

EN 407 413x4x

EN Type B 12477:2001

TEGERA® 51 Slitstark men smidig handske med förstärkt pekfinger och förstärkta sömmar. Reflexer kring handleden ökar din säkerhet. En bra handske för grövre allroundarbeten. Material Oxspalt/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

54

EN 388 3243


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / H a lv f o d r a d e

TEGERA® 35 En slitstark handske i nötspalt med bra grepp. Halvfodrad med bomull. Reflexer kring handleden ökar din säkerhet. Material Nötspalt/bomull

Funktioner Reflex, resår, förstärkta fingertoppar

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3243

TEGERA® 106 En rejäl halvfodrad allroundhandske i slitstark nötnarv med förstärkt pekfinger och fingertoppar. Bra smidighet och passform. För grövre arbetsuppgifter. Material Nötnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3121

TEGERA® 25 En grov, slitstark handske i nötnarv med förstärkt pekfinger, som ändå är smidig och följsam. Mycket bra passform. Halvfodrad. Lämplig för grövre arbetsuppgifter. Material Nötnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 198 En varselhandske som ökar din säkerhet i många miljöer. Sydd i slitstark nötnarv med varseltyg och reflexer, resårsöm och krage. Förstärkt tumme och pekfinger. Material Nötnarv/nylon

Funktioner Förstärkt pekfinger, reflex, resår

Foder Bomull, halvfodrad KVALITé Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3121

55


L ä d e r - , m i c r o t h a n - & m a c r o t h a n h a n d s k a r / H a lv f o d r a d e

TEGERA® 103 Stilren allroundhandske i nötnarv. Förstärkta fingertoppar för extra skydd. Material Nötnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

Foder Bomull/halvfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3121

TEGERA® 189 En klassisk allroundhandske i svinnarv och ovanhand i ventilerande bomull. Resårsöm och krage över handleden. Halvfodrad i bomull. Material Svinnarv/bomull

Funktioner Resår, förstärkta fingertoppar

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/120 kat.2

EN 388 2122

TEGERA® 33 En handske i svinspalt som bara blir skönare ju längre du använder handsken. Halvfodrad i bomull. En prisvärd allroundhandske. Material Svinspalt/bomull FODER Bomull, halvfodrad

Funktioner Resår, förstärkta fingertoppar

KvalitéHög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 177 Svinnarvshandske för allmänt bruk. Förstärkta fingertoppar. Material Svinnarv/bomull Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 6/120 kat.1 EN 420

56

Funktioner Förstärkta fingertoppar


Kromfria Läderhandskar Ejendals har arbetshandskar som är fria från sexvärdigt krom (hexavalent). Dessa handskar är speciellt framtagna för kromallergiker, men är självklart lämpliga för alla användare. Ta också en extra titt på våraTegera Pro-handskar som är kromfria.


Kromfria läderhandskar

TEGERA® 340 En kromfritt garvad getskinnshandske för dig med känslig hud. Ovanhand i nylon. Bra passform och fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk m.m. Material Getnarv/nylon

Funktioner Kromfri, resår

FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 360 En kromfritt garvad getnarvshandske för dig med känslig hud. Ovanhand i nylon. Bra passform och fingertoppskänsla. Rejäl krage. För finmontering, hantverk m.m. Material Getnarv/bomull

Funktioner Kromfri, resår

FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2111

TEGERA® 363 En kromfritt garvad nötnvarvshandske för dig med känslig hud. Ovanhand i bomull. Förstärkt pekfinger, tumme och sömmar. Reflex. För allroundarbeten. Material Nötnarv/bomull

Funktioner Kromfri, resår

FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3121

TEGERA® 11CV En bekväm handske i kromfritt oxnarv och oxspalt för dig med känslig hud. En bra svetshandske med en rejäl krage över handleden. Material Oxnarv/oxspalt

Funktioner Kromfri

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 10 Förpackning 12/60 kat.3

58

EN 388 2111

EN 407 EN Type B 412x3x 12477:2001


sVETS-och VÄRMEHANDSKAR Ejendals sortiment av svets- och värmeskyddsshandskar är både sköna och hållbara. I sortimentet finns allt från smidiga svetshandskar för TIG-svetsning till grövre svetshandskar för gassvetsarbeten, kortvarig, plötslig värme ända upp till 1 200°C.


S v e t s - & vä r m e h a n d s k a r

TEGERA® 126 En värmehandske med fingertoppskänsla, sydd i smidig getnarv med förstärkta sömmar i värmetålig kevlartråd. 10 cm krage skyddar handlederna. För svetsning. Material Getnarv

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.3

EN 388 2111

EN 407 EN Type B 4121 12477:2001

TEGERA® 130 En värmehandske med fingertoppskänsla, sydd i getnarv med förstärkta sömmar i värmetålig kevlartråd. 10 cm krage. För svetsning. Material Getnarv

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.3

EN 388 2122

EN 407 413040

TEGERA® 118 En smidig värmehandske i getnarv med ovanhand i värmetålig nötspalt. Sydd med förstärkta sömmar i värmetålig kevlartråd. 10 cm krage. För svetsning. Material Getnarv/nötspalt

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 12/96 kat.3

EN 388 2122

EN 407 EN Type B 4134 12477:2001

TEGERA® 8 En mycket smidig och slitstark värmehandske med utmärkt passform, som är sydd i nötnarv och nötspalt med värmetålig kevlartråd. Lämplig vid svetsning. Material Nötnarv/nötspalt

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 10 Förpackning 6/60 kat.3

60

EN 388 3142

EN 407 EN Type B 413x4x 12477:2001


S v e t s - & vä r m e h a n d s k a r

TEGERA® 50 En slitstark värmehandske i oxspalt och oxnarv med förstärkta sömmar av värmetålig kevlartråd. Reflexer som ökar din säkerhet. För svetsning och grova allroundarbeten. Material Oxnarv/oxspalt

Funktioner Förstärkta sömmar, reflex, resår

Foder Bomull, halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 11 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 2121

EN 407 EN Type B 413x4x 12477:2001

TEGERA® 32 En smidig arbetshandske sydd i get- och nötnarv med ett foder av kevlar som skyddar mot skärskador. Mycket bra passform, slitstark och bekväm. Olje- och vattenavvisande. Flamsäker. Material Getnarv/nötnarv

Förpackning 6/60

Foder Kevlar/helfodrad

Funktioner Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår, olje- och vattenavvisande

Kvalité Högsta kvalité Färg Svart/brun Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 kat.3

EN 388 3243

EN 407 41224x

TEGERA® 132 En flamsäker skärskyddshandske i getnarv och nötnarv med foder i kevlar. Vattenavvisande. För dig som exempelvis hanterar heta plåtar. Material Getnarv/nötnarv

Förpackning 12/60

Foder Kevlar/helfodrad

Funktioner Skärskydd, förstärkta sömmar, vattenavvisande, resår, helfodrad med kevlar, flamsäker

Kvalité Högsta kvalité Färg Brun/svart Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 kat.3

EN 388 3332

EN 407 41324x

61


S v e t s - & vä r m e h a n d s k a r

TEGERA® 134 TEGERA 134, extra lång skärskyddshandske sydd i get- och nörnarv med foder av kevlar och nomex. Material Getnarv/nötnarv

Storlek 9,10,11

Foder Helfodrad kevlar, Nomex

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, resår

Färg Brun, svart Längd 39,5 cm Familj Tegera Classic kat. 3

EN 388 3221

EN 407 EN 1149- EN 41234X 2:1997 12477:2001

A1:2005 Type A

TEGERA® 139 Kraftig handske i nötspalt med foder av kevlar. Slitstark och smidig. Material Nötspalt/bomull

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Foder Kevlar/helfodrad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår

Färg Gul/svart Längd 28 cm Familj Tegera Classic kat.2

EN 388 4244

EN 407 EN 114941324X 2:1997

EN 12477:2001

A1:2005 Type A

TEGERA® 169 Kraftig vattenavvisande handske i nötspalt med foder av kevlar. Slitstark och smidig. Material Nötspalt/bomull

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Foder Kevlar/helfodrad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår

Färg Brun/svart Längd 28 cm Familj Tegera Classic kat.2

62

EN 388 3142

EN 407 EN 114941224X 2:21997

EN 12477:2001

A1:2005 Type B


S v e t s - & vä r m e h a n d s k a r

TEGERA® 17 En helfodrad värmehandske som är sydd i slitstark nötspalt med värmetålig kevlartråd. Bra passform med resårsöm över handleden. Lämplig vid svetsning. Material Nötspalt

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 10 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 3223

EN 407 EN 413x4x 12477:2001

Type A

TEGERA® 19 En helfodrad värmehandske i slitstark nötspalt med värmetålig kevlartråd. Bra passform med resårsöm över handleden. 10 cm lång krage. Lämplig vid svetsning. Material Nötspalt

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Foder Bomull Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Classic Storlek 10, 11 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 3143

EN 407 41324x

TEGERA® 9 Kraftig svetshandske i nötspalt med foder av bomull. Förstärkta sömmar av värmebeständig kevlar. Material Nötspalt

Storlek 8, 10

Foder Bomull

Förpackning 6/60

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Förstärkta sömmar, resår

Färg Gul/svart Tjocklek 1,1 - 1,3 mm Familj Tegera Classic kat.2

EN 388 4243

EN 407 413x4x

TEGERA® 85 En värmehandske i olje- och vattenavvisande nötspalt, sydd med värmetålig kevlartråd. Ovanhanden i strålvärmedämpande textil. Fodrad med spongfleece. För svetsning. Material Nötspalt/

aluminiserad ovanhand

Funktioner Förstärkta sömmar, olje- och vattenavvisande

Foder Spongefleece Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

63


S v e t s - & vä r m e h a n d s k a r

TEGERA® 507-822 En helfodrad brountogardspalthandske, ovanhanden täckt av en strålvärmedämpande aluminiserad spalt. Kevlartråd. Material Nötspalt/

Funktioner Tumhandske

aluminiserad ovanhand

Foder Bomull Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 1/24 kat.1 EN 420

TEGERA® 494 En rejäl neoprenhandske med struktur för bättre grepp. Handsken tål upp till 350°C kortvarig värme och den är testad att klara kontaktkyla. Den 45 cm långa kragen ger underarmen ett bra skydd mot stänk. Material Neopren

Funktioner Vattentät, tål upp till 350°C momentant

Kvalité Högsta kvalité Längd 45 cm Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 cat.3

EN 388 3121

EN 407 x3xxxx

EN 511 11x

EN 374 AJKL

TEGERA® 464 En trikåvante med utmärkt skydd mot värme. Bra grepp både på torrt och oljigt material. Tål upp till 200°C. Material Nitrilbelagd väv

Funktioner Tål upp till 200°C

Kvalité Högsta kvalité Längd 35 cm Familj Tegera Classic Storlek 11 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 3242

EN 407 x2xxxx

TEGERA® 484 En rejäl, dubbelstickad allroundvante med nitrilstruktur för bättre grepp. Vanten tål upp till 200°C kortvarig värme. Kragen skyddar handleden. Material Bomull

Funktioner Tål upp till 200°C momentant

Kvalité Hög kvalité Längd 10 cm krage Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/72 kat.3

64

EN 388 1232

EN 407 x2xxxx

EN 374


Vinterfodrade HANDSKAR Ejendals vinterfodrade handskar har blivit ett begrepp för sin följsamhet, slitstyrka och bekvämlighet vid arbete i kalla utomhusmiljöer. Finns med flera olika foder för att passa olika typer av behov.


Varmfodrade handskar Våra olika vinterhandskar är alla varma, sköna och smidiga. Material och tillverkningsteknik förbättras ständigt och våra vinterhandskar ger inte bara värme utan också fingertoppskänsla. Vinterhandskar finns i olika varianter; vattentäta för dig som arbetar utomhus i mycket väta och extra varma för dig som är ute i alla väder - även när temperaturen har sjunkit rejält. Samtliga handskar har förstås snygg och genomtänkt design.

57

9122

G6024

66


Vinterhandskar

TEGERA® 9112 En varm och slitstark handske med extremt bra grepp och vattenavvisande membran i innerhanden. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Funktioner Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2222

EN 511 120

TEGERA® 9122 En varm, smidig och slitstark handske med extremt bra grepp och vattenavvisande membran i innerhanden. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 1221

EN 511 x10

67


Vinterhandskar

Vattentät

TEGERA® 9126 En varm, smidig och slitstark handske med extremt bra grepp och vatten- och vindtätt Sympatex®membran. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. Material MICROTHAN/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11

Funktioner Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattentät, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, resår, extra mudd, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Sympatex®membran

Förpackning 6/60 Kat.2

EN 388 2121

EN 511 110

TEGERA® 9127 TEGERA 9127, helfodrad arbetshandske i Microthan+ , vindtät och vattenavvisande. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vindtät

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2231

EN 511 11x

TEGERA® 9132 Tålig arbetshandske med fluorescerande material på ovanhanden. Vattenavvisande och med förböjda fingrar. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

68

EN 388 1121

EN 511 11x


Vinterhandskar

TEGERA® 9146 Tegera 9146 i slitstarkt Microthan+, fodrad och med generös vidd vid handleden. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattentät, förböjda fingrar

Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2231

EN 511 11x

TEGERA® 9162 Tegera 9162, vattentät och vindtät, med värmande acrylfoder och S-tumme. Material MICROTHAN+/windproof Foder Helfordrad/akryl Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Kromfri, vattentät, tvättbar i 40°C maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2231

EN 511 11x

TEGERA® 9190 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran på innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 Kat.2

EN 388 2322

EN 511 21x

69


Vinterhandskar

TEGERA® 9202 En varm, smidig och slitstark handske med andasmaterial och vattenavvisande membran i innerhanden. För bygg/anläggning och hantverk. Material MACROTHAN/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2342

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme EN 511 12x

TEGERA® 9232 En varm och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där slitstyrka samt bra grepp krävs i kalla miljöer. Neoprene värmer även om handsken är blöt. Material MACROTHAN/neoprene Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2241

Funktioner Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, extra mudd, ovanhand i neoprene, förböjda fingar, specialdesignad tumme EN 511 120

TEGERA® 9045 En varm, slitstark och lite grövre handske i specialbehandlad getnarv som lämpar sig väl för arbete utomhus. Ovanhanden är av vind-/vattenavvisande och ventilerande Cordura. Vattentätt membran. Material Getnarv/cordura

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattentät, tvättbar i 40°C maskintvätt, reflex, resår, förböjda fingrar

Foder Primaloft/Micro

polyester fleece, helfodrad

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 Kat.2

EN 388 3211

EN 511 110

TEGERA® 5117 En kromfri handske sydd i greppsäkert syntetmaterial. Helfodrad med polyester och perfekt för montagearbeten i kyliga miljöer. Material Syntet Foder Polyester, helfodrad Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

70

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger


Vinterhandskar

Vattentät

TEGERA® 295 Vattentät vinterhandske i getnarv/spandex. Passar utmärkt inom t.ex. bygg och anläggning där en varm, torr och smidig handske krävs. Material Getnarv/spandex Foder Thinsulate, helfodrad

Funktioner Förstärkta fingertoppar, vattentät, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

VATTENTÄT

TEGERA® 297 TEGERA 297 i getnarv med mudd i neopren, fodrad med värmande Thinsulate. Material Getvarv/spandex Foder Thinsulate, helfodrad

Funktioner Kardborreknäppning, vattentät, förstärkta fingertoppar

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2 EN 420

EN 388 EN 511 2122 12X

TEGERA® 117 En smidig handske i getnarv, med fingertoppskänsla. Slitstark med förstärkta fingertoppar och pekfinger. Kardborreknäppning. Varmfodrad. För finmontering m.m. Material Getnarv/nylon

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, resår

Foder Polyester, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/60 kat.2

EN 388 2001

EN 511 01x

71


Vinterhandskar

TEGERA® 217 En fräscht designad handske i smidig getnarv, helfodrad med polyester. En varm, smidig och slitstark handske som blivit byggnadsarbetarnas favorit. Material Getnarv/nylon spandex

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår

Foder Polyester, helfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 917 Varm och smidig vinterhandske i getnarv som också står emot väta till en viss gräns. Foder av polyester. Särskilt lämplig för monteringsarbeten i kalla miljöer. Material Getnarv/spandex

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11

Foder Polyester, helfodrad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

Färg Svart/brun Tjocklek 0,6 - 0,7 mm Längd 25,5 cm Familj Tegera Classic kat.1 EN 420

TEGERA® 918 Varm och smidig vinterhandske i getnarv som också står emot väta. Foder av polyester och med värmande mudd. Material Getnarv/spandex

Storlek 8, 9, 10, 11

Foder Polyester, helfodrad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Förstärkt pekfinger, mudd

Färg Svart/brun Tjocklek 0,6-0,7 mm Längd 28 cm Familj Tegera Classic kat.1 EN 420

72


Vinterhandskar

TEGERA® 395 En fräscht designad handske i smidig getnarv, helfodrad med polyester. Passar utmärkt till såväl grovt arbete som till arbete där fingerkänsla krävs. Material Getnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, reflex, resår

Foder Polyester, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 145 En varm och skön tumvante i smidig och slitstark svart getnarv med foder av konstpäls. 5 cm krage. För kalla arbeten. Material Getnarv

Funktioner Tumhandske

Foder Konstpäls, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 10 En varm och skön tumvante i smidig och slitstark getnarv med foder av konstpäls. Mudd kring handleden behåller värmen och hindrar snö att ta sig in. För kalla arbeten. Material Getnarv

Funktioner Mudd, tumhandske

Foder Konstpäls, helfodrad Kvalité Högsta kvalitè Familj Tegera Classic Storlek 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3322

EN 511 22x

73


Vinterhandskar

TEGERA® 167 En fodrad, slitstark men smidig handske med bra passform, sydd i nötnarv med ovanhand i polyester. Förstärkt pekfinger och tumme. En skön allroundhandske. Material Nötnarv/nylon Foder Polyester, helfodrad Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, mudd, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar

Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 59 TEGERA 59 är skön i vinterkylan med mjukt foder i akryl. Den goda passformen gör att du arbetar obehindrat i alla väder. Givetvis med reflexer. Material Oxnarv/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

74

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran, reflex, resår, förstärkta fingertoppar


Vinterhandskar

TEGERA® 56 En slitstark vinterhandske i oxnarv och bomull med ett vattenavvisande membran. Den är fodrad med bomull och har flera förstärkta detaljer. För grövre arbeten. Material Oxnarv/bomull Foder Akryl/Thinsulate, helfodrad Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förstärkta fingertoppar, vattenavvisande membran

Familj Tegera Classic Storlek 8, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3232

EN 511 220

TEGERA® 57 En varm, slitstark men smidig allroundhandske med förstärkt pekfinger och sömmar. Reflexer för din säkerhet. Lämplig inom verkstad, bygg, hantverk m.m. Material Oxnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, mudd, förstärkta fingertoppar

Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3232

EN 511 220

TEGERA® 58 Tegera 58 i oxnarv, varm och skön med polarfoder och ovanhand i bomullscanvas. Material Nötnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger

Foder Polarfoder, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3133

TEGERA® 60 Tegera 60 i oxnarv, varm och skön med polarfoder och ovanhand i bomullscanvas. Material Nötnarv/bomull Foder Konstpäls, helfodrad

Funktioner Förstärkt pekfinger, vattentät, reflex, resår

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

75


Vinterhandskar

TEGERA® 203 Allroundhandske med polyesterfoder, förstärkta fingrar, generös krage. Material Nötnarv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

Foder Polyester, helfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 206 En rejäl vinterhandske med thinsulate-foder. Sydd i slitstark nötnarv som står emot väta relativt bra. Förstärkt pekfinger. Krage. Material Nötnarv/bomull Foder Thinsulate, helfodrad

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

TEGERA® 298 En varselhandske ökar din säkerhet. Sydd i slitstark nötnarv med varseltyg och reflexer, resårsöm och krage. Förstärkt tumme och pekfinger. Varmt foder i akryl. Material Nötnarv/nylon

Funktioner Förstärkt pekfinger, reflex, resår

Foder Akryl, helfodrad Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2111

TEGERA® 300 Snygg uniformshandske i getnarv, förstärkta fingertoppar och bomullsfoder. Material Getnarv/bomull

Förpackning 6/60

Foder Bomull, helfodrad

Funktioner Förstärkt pekfinger

Kvalité Hög kvalité Färg Svart Tjocklek 0,6 mm Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kat.1 EN 420

76


Vinterhandskar

TEGERA® 355 En snygg, varm och mjuk handske i skönt hjortskinn. Passformen är perfekt och greppförmågan riktigt bra. Helfodrad med skönt akrylfoder. Material Hjortskinn

Funktioner Helt i skinn, resår

Foder Helfodrad i Akryl Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1 EN 420

GRANINGE® G6035 Skön allroundhandske i stark orange för bra synlighet. Bra greppförmåga och vattentät. I getnarv och nylon. Material Getnarv/nylon

Funktioner Vattentät, resår

Foder Thinsulate/akryl Storlek 8, 9, 10 Förpackning 6/60

GRANINGE® G6024 Bivvat Varm och extra mjuk tumvante i vind-/vattenavvisande och ventilerande nylonväv. PU i innerhanden ger slitstyrka och bra grepp. Femfinger innervante. Material Nylonväv/PU Foder Polyester

Funktioner Snölås, vindoch vattenavvisande

Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 1/30

GRANINGE® G6030 Bivdu En tekniskt avancerad vante i tjock Thinsulate-fodrad fleece. Fingerdelen kan vikas upp och fästas med kardborre på handens ovansida. Förstärkt innerhand. Material Fleece Foder Thinsulate Storlek 8, 10 Förpackning 12/60

77


Vinterhandskar

TEGERA® 6283 TEGERA 6283 är en mycket smidig handske i nitrilfoam med utmärkt greppförmåga. Material Nitrilfoam

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Foder Nylon/acryl Kvalité Högsta kvalité Färg Gul Hiwiz Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/60 kat.2

EN 388 4231

EN 511 010

TEGERA® 6282 TEGERA 6282 är en mycket smidig handske i latexfoam med utmärkt greppförmåga. Material Latex foam

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Foder Bomull/acryl Kvalité Högsta kvalité Färg Orange Hiwiz Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/60 kat.2

EN 388 1231

EN 511 010

TEGERA® 6281 En stickad vante i bomull och polyester med borstad insida vilket ger en mycket god isolering mot kyla. Halvdoppad i latex med greppmönster ger utmärkt grepp. Klargul varselfärg. Material Latexdoppad

Funktioner Tät innerhand

FODER Bomull/polyester Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

78

EN 388 2341

EN 511 x2x


Vinterhandskar

TEGERA® 7350 En smidig och slitstark handske som är doppad i nitril för att stå emot kemikalier och genomstickning. Fodrad med akryl, som håller värmen bra. 30 cm lång. Material Nitril

Funktioner Helfodrad med akrylfoder

Foder Akryl Kvalité Högsta kvalité Färg Blå Längd 30cm Familj Tegera Classic Storlek 8, 10, 11 Förpackning 10/60 kat.3

EN 388 4111

EN 374

EN 374

TEGERA® 7390 En handske för kalla, krävande miljöer, doppad i oljebeständig och slitstark vinyl, som också ger ett mycket bra grepp. Fodrad med akryl, som håller värmen. Material Vinyl

Funktioner Vattentät, sandad greppyta, helfodrad med akrylfoder

Foder Akryl Kvalité Högsta kvalité Färg Blå Längd 30 cm Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 4131

EN 511 121

EN 374 JKL

EN 374

SHOWA 7370 En handske för krävande miljöer, doppad i oljebeständig och slitstark vinyl, som också ger ett mycket bra grepp. Fodrad med akryl, som håller värmen. 29 cm. Material Vinyl/PVC

Funktioner Vattentät, helfodrad med akrylfoder

Foder Akryl Kvalité Högsta kvalité Färg Orange Längd 29 cm Storlek 8, 10 Förpackning 10/60 kat.3

EN 388 3221

EN 511 121

EN 374

EN 374

79


Vinterhandskar

TEGERA® 7380 En handske för kalla, krävande miljöer, doppad i oljebeständig och slitstark vinyl, som också ger ett mycket bra grepp. Fodrad med akryl, som håller värmen. Material Vinyl

Funktioner Vattentät, mudd, helfodrad med akrylfoder

Foder Akryl Kvalité Högsta kvalité Färg Röd Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 4121

EN 511 121

JOKASAFE 239 Polar En oljebeständig handske i granulerad vinyl med mycket bra grepp. Löstagbart foder i varm och skön akryl. För allroundbruk i kalla och krävande miljöer. Material PVC

Funktioner Vattentät, löstagbart foder

Foder Akrylpäls Kvalité Hög kvalité Storlek 12 Förpackning 1/10 kat.2

EN 388 4312

EN 374

EN 374

EN 511 221

JOKASAFE 192 Therm En varm tumvante med bra grepp i oljebeständig vinyl med mycket bra grepp. Löstagbart, varmt foder i akryl. För kalla och krävande miljöer. Material PVC

Funktioner Vattentät, Tumhandske, löstagbart foder, granulerad

Foder Akrylpäls Kvalité Hög kvalité Färg Svart Storlek 9, 10 Förpackning 1/10 kat.2

80

EN 388 4312

EN 374

EN 374

EN 511 221


textilvantar Textilvantar är ett utmärkt val för händer som inte utsätts för stora påfrestningar men ändå behöver ett bra och bekvämt skydd.


t e x t i lva n ta r

Betydelsefullt materialval Hög kvalitet, bra grepp och utmärkt fingertoppskänsla är det gemensamma kännetecknet för Ejendals sortiment av textilvantar för yrkesbruk och trädgårdsarbeten. Även om en tyg- eller textilhandske sällan utsätts för samma påfrestningar som en arbetshandske i läder, är materialvalet i många fall betydelsefullt för såväl säkerhet som komfort. Textil kan bestå av såväl natursom syntetmaterial.

Naturmaterialet Bomull Ett vanligt material både i vantar och i ovansidan på skinnhandskar.

Bomullstyg är är ofta tillräckligt i en vante för lätta uppgifter. Det är ett vanligt material både i vantar och på ovansidan på skinnhandskar. Flanell består av bomullsväv som ruggats för att bli mjukare och skönare. Jersey är ett bomullstyg där ena sidan borstats för att likna flanell. Trikå tillverkas genom stickning och blir därför elastiskt och töjbart. Tekniken ger även bra isolering mot kyla. Trikå tillverkas i flera olika varianter, med impregnering och behandling för kyla, eld, extra god friktion etc. Canvastyg är tätare, starkare och mer vattentåligt än traditionellt bomullstyg. Används för mer krävande uppgifter.

Syntetfibrer Polyester är en stark och töjbar krympfri syntetfiber som tål kyla och som inte absorberar fukt. Polyester används i vissa typer av foder. Akryl är en syntetfiber som kan behålla luft, vilket ger den goda värmeisolerande egenskaper. Akryl används ofta som ersättning för ull i foder. nylon är en syntetfiber som är mycket stark och dessutom elastisk. Den är också skrynkelfri och torkar snabbt om den har blivit våt.

Bomullens viktigaste egenskaper: • God styrka • Låg töjbarhet • Skrynklingsbenägen • God fuktabsorption • Krympningsbenägen • Bryts ned, av t.ex. syra, blekande kemikalier • Brinner som papper - cellulosa dvs. bra Syntetfibrers viktigaste egenskaper • Mycket hög styrka • Hög töjbarhet och elasticitet • Goda färgningsegenskaper • Hög skrynkelhärdighet • Dålig fuktabsorption • Elektrostatiskt uppladdade • Noppbildningstendenser ökar vid blandning • Brinner relativt dåligt Polyesters viktigaste egenskaper: • God styrka • Laddas statiskt p g a låg fuktupptagning • God nötningstålighet • Hög ljustålighet Akryls viktigaste egenskaper: • Mycket hög ljustålighet • Värmekänslig och lättantändlig • Noppbildningstendenser ökar vid blandning med andra fibermaterial • Mjuk känsla, liknar ull • Måttlig nötningstålighet • Tål både syror och baser måttligt Nylons viktigaste egenskaper: • Mycket slitstarkt • Elastiskt och följsamt • Snabbtorkande

82


T e x t i lva n ta r

TEGERA® 8128 TEGERA 8128 är en perfekt handske för dig som arbetar med monteringsarbeten. Spandex i bakhanden gör den tajt och ventilerande. Utmärkt grepp. Material Bomull/spandex/vinyl Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic

Funktioner Silikonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/300 kat.1

EN 420

TEGERA® 8125 En smidig vante med bra passform i bomull med vinylnoppor. För arbeten där det krävs fingertoppskänsla och bra grepp. Kedjesöm för ökad slitstyrka. Material Bomull/vinyl Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic

Funktioner Silkonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/300 kat.1

EN 420

TEGERA® 8127 En smidig vante med bra passform i bomull med vinylnoppor. För arbeten där det krävs fingertoppskänsla och bra grepp. Kedjesöm för ökad slitstyrka. Material Bomull/vinyl Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic

Funktioner Silikonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/300 kat.1

EN 420

TEGERA® 8120 En smidig vante i bomull med bra passform. Passar för arbeten där det krävs fingertoppskänsla, t.ex. finmontering. Kedjesöm för ökad slitstyrka. Material Bomull Kvalité Hög kvalité

Funktioner Kedjesöm för bättre hållbarhet

Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/300 kat.1

EN 420

83


T e x t i lva n ta r

TEGERA® 4635 En stickad vante i polyester/akryl med bra grepp tack vare noppor i vinyl i innerhanden. En varm och skön vante för allmänna arbetsuppgifter. Material Akryl/polyester

Funktioner Mudd, greppunkter av vinyl

Kvalité Högsta kvalité Färg Grön Familj Tegera Classic Storlek 8, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 1141

TEGERA® 790 En klassisk torgvante utan fingertoppar så att du kan arbeta obehindrat. Stickad i akryl, som har goda värmeisolerande egenskaper. Material Akryl

Funktioner Ribbstickad mudd

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.1

EN 420

TEGERA® 795 En stickad vante med bra grepp tack vare noppor i vinyl i innerhanden. En varm, skön vante för allmänna uppdrag. Material Akryl

Funktioner Förstärkning i innerhanden, Ribbstickad mudd

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Classic Storlek One size Förpackning 12/120 kat.1

EN 420

TEGERA® 630 En smidig nylonvante med bra passform som du kan tvätta i maskin 60°C. Material Nylon

Förpackning 12/144

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Mudd, greppunkter av vinyl, tvättbar i 60°C maskintvätt

Färg Vit/blå Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 kat.2

84

EN 388 314x


T e x t i lva n ta r

TEGERA® 312 En extremt smidig nylonvante med bra passform för lättare arbetsuppgifter. Material Nylon Kvalité Hög kvalité Färg Vit

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, Tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 3140 En smidig nylonvante med bra passform. För monteringsarbeten eller som innervante under annan vante. Material Nylon Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 7, 10 Förpackning 12/300 kat.1 EN 420

TEGERA® 2170 En handske i extra tät och slitstark bomull. Bra passform och skön, stickad mudd runt handleden. För målning och lättare arbetsuppgifter, trädgårdsarbete m.m. Material Bomull, 6 Oz Kvalité Bra kvalité

Funktioner Kedjesöm för bättre hållbarhet, mudd

Familj Tegera Basic Storlek 8, 10, 12 Förpackning 12/300 kat.1 EN 420

TEGERA® 9250 En klassisk, tjock målarvante i vävd bomull med mudd runt handleden. En välarbetad och fräsch vante för enklare arbetsuppgifter och målning. Material Bomull, 8 Oz Kvalité Hög kvalité

Funktioner Kedjesöm för bättre hållbarhet

Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/300 kat.1 EN 420

85


T e x t i lva n ta r

TEGERA® 8026 En klassisk målarvante i vävd bomull med noppor i vinyl på insidan av handen för bättre grepp och kedjesöm för ökad hållbarhet. Mjuk, stickad mudd. Material Bomull Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic

Funktioner Förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, kedjesöm för bättre hållbarhet, mudd

Storlek 8, 10 Förpackning 12/300 kat.1

EN 420

TEGERA® 911 En bomullsvante du kan använda som innervante under andra vantar. Tätt stickad i oblekt bomull med bra passform. Material Bomull Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/600 kat.1

EN 420

TEGERA® 915 En lite längre bomullsvante som går en bit upp på underarmen. Tätt stickad i oblekt bomull. För lättare arbetsuppgifter. Material Bomull Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/600 kat.1

EN 420

TEGERA® 920 En tätt stickad vante i bomull och polyester. Bra passform med resår vid handleden. Passar även som innervante under andra vantar. Material Bomull/polyester Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 10 Förpackning 12/300 kat.1

86

EN 420

Funktioner Ribbstickad mudd


T e x t i lva n ta r

TEGERA® 4630 En stickad vante i polyester/bomull med bra grepp tack vare noppor i vinyl i innerhanden. En varm och skön vante för allmänna arbetsuppgifter. Material Polyester/bomull Kvalité Bra kvalité

Funktioner Förstärkning i innerhanden, mudd

Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/300 kat.1 EN 420

TEGERA® 767 En skön jerseyvante med flossad insida för lättare arbetsuppgifter. Sydd med kedjesöm för ökad slitstyrka. Material Jersey Foder Flossad

Funktioner Kedjesöm för bättre hållbarhet, mudd

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

TEGERA® 912 En skön jerseyvante i bomull för lättare arbetsuppgifter. Sydd med kedjesöm för ökad slitstyrka. Bra passform. Material Jersey/bomull Foder Flossad

Funktioner Kedjesöm för bättre hållbarhet

Kvalité Hög kvalité Familj Tegera Basic Storlek 10 Förpackning 12/120 kat.1 EN 420

87


syntethandskar För många yrkesgrupper är syntethandskar det rätta valet. De är ofta tunna och smidiga och ger skydd mot olika vätskor, fetter och oljor. Tack vare att de är så tunna ger de ett bra grepp. Vissa är helt täta, men ändå bekväma eftersom de innehåller olika mjukgörande material.

montage pu montage pu/nitril allround

89 92 97


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e P U

TEGERA® 890 En extremt smidig, kort nylonhandske med fingertoppskänsla. Innerhanden och fingertopparna är doppade i slitstarkt, skyddande PU. Material PU-doppad nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, mudd, anatomiskt utformad, handflatedoppad

Kvalité Högsta kvalité Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/240 kat.2

EN 388 4131

TEGERA® 891 En extremt smidig, kort nylonhandske med fingertoppskänsla och bra passform. Innerhanden och fingertopparna är doppade i slitstarkt, skyddande PU. Material PU-halvdoppad nylon Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Tät till knogarna, silikonfri, mudd, heldoppad, anatomiskt utformad

Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/240 kat.2

EN 388 4131

TEGERA® 896 Tunn PU-handske med enastående komfort & fingertoppskänsla. Passar utmärkt för krävande precisionsarbete. Material PU/Nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Vit Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3121

89


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e P U

TEGERA® 894 Tunn PU-handske med enastående komfort & fingertoppskänsla. Passar utmärkt för krävande precisionsarbete. Förpackade parvis. Material PU/Nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/mörkgrå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/144 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 850 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. Material PU-doppad nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, mudd, handflatedoppad, tvättbar i 40°C maskintvätt

Kvalité Högsta kvalité Färg Vit Familj Tegera Basic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4131

TEGERA® 855 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. Material PU-doppad

Funktioner Silikonfri, kromfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

Kvalité Hög kvalité Färg Grå Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4131

TEGERA® 860 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. Material PU-doppad nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Kvalité Hög kvalité Färg Svart Familj Tegera Basic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

90

EN 388 4131


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e P U

TEGERA® 861 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. tillverkning, montage, före och efter lackering. PUdoppad upp till knogarna. Förpackade parvis. Material PU-doppad nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Kvalité Hög kvalité Färg Svart Familj Tegera Basic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4131

91


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e P U / n i t r i l

TEGERA® 887 Skön handske med mycket bra grepp. Doppad i nitrilfoam, greppmönster i innerhanden, ventilerande. Material Nitril/nylon

Funktioner Silikonfri, kromfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

Foder Nylon Kvalité Högsta kvalité Färg Svart/blå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 882 Tegera 882 är doppad i nitrilfoam, vatten- och oljeavvisande, anatomiskt utformad. Öppen krage för ökad komfort Material Nitrilfoam

Funktioner Silikonfri, Kromfri, Tvättbar i 40°C maskintvätt

Foder Nylon Kvalité Högsta kvalitet Färg Svart Familj Tegera Classic Storlek 7,8,9,10,11 Förpackning 12/120 kat.2

92

EN388 4122


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e P U / n i t r i l

TEGERA® 732 En smidig PU/nitrilfoam-doppad handske i bomull/nylon med mycket bra grepp och fingertoppskänsla. Lämplig i montagemiljöer. Material PU/nitrilfoam/nylon/bomull Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/grön

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 734 Smidig skyddshandske i bomull/nylon, heldoppad i PU/nitril. Lämplig i montagemiljöer. Silikonfri och tvättbar. Material PU/nitrilfoam/nylon/bomull Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/grön

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 883 En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Handsken har viss beständighet mot väta. Material Nylon/spandex/nitril Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/svart

Funktioner Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4141

93


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e P U / n i t r i l

TEGERA® 884 En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Med greppvänligt prickmönster av nitril. Handsken har viss beständighet mot väta. Material Nylon/spandex/nitrilfoam Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/svart

Funktioner Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, greppunkter

Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4141

TEGERA® 885 En extremt smidig lycravante i svart och gult med mycket bra passform. En handske för dig som arbetar i smutsiga och oljiga miljöer. Material Lycra/nitril/PU-foam Kvalité Högsta kvalité Färg Svart/gul

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, handflatedoppad

Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4120

TEGERA® 886 En extremt smidig lycravante i svart och gult med mycket bra passform. Doppad till knogarna i nitril/PU-foam. En handske för dig som arbetar i smutsiga och oljiga miljöer. Material Lycra/nitril/PU-foam Kvalité Högsta kvalité Färg Svart/gul Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 cat.2

94

EN 388 4120

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, knogdoppad


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e n i t r i l

TEGERA® 731 En smidig nitrildoppad handske i nylon med mycket bra grepp och fingertoppskänsla. Lämplig i krävande miljöer där väta och olja förekommer, t.ex. i verkstäder. Material Nitrildoppad nylon Kvalité Högsta kvalité Färg Grå

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, granulerad greppyta

Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 733 Smidig heldoppad skyddshandske i nylon och nitril. Granulerad greppyta, tvättbar och silikonfri. Lämplig i montagemiljöer där väta och olja förekommer. Material Nitrildoppad nylon Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/blå

Funktioner Tät till knogarna, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, granulerad greppyta

Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat. 2

EN 388 4121

TEGERA® 729 En smidig nitrildoppad handske i nylon med mycket bra grepp och fingertoppskänsla. Lämplig i krävande miljöer där väta och olja förekommer, t.ex. i verkstäder. Material Nitrildoppad nylon

Funktioner Tät innerhand, mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

95


S y n t e t h a n d s k a r / M o n ta g e v i n y l

TEGERA® 880 En extremt smidig, kort nylonhandske med fingertoppskänsla och bra passform. Innerhanden och fingertopparna är doppade i slitstark, skyddande vinyl. Material Vinyldoppad nylon

Funktioner Tät innerhand, silikonfri, mudd, anatomiskt utformad

Kvalité Högsta kvalité Färg Grå/svart Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

96

EN 388 4131


Syntethandskar / Allround nitril

TEGERA® 955 En klassisk arbetshandske i nitrilbelagd väv. Förstärkt innerhand, pekfinger och tumme. Ovanhand i skönt ventilerande bomull. Resårsöm över handleden. Material Nitrilbelagd väv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3111

TEGERA® 995 En klassisk arbetshandske i nitrilbelagd väv. Förstärkt innerhand, pekfinger och tumme. Ovanhand i skönt ventilerande bomull. Resårsöm över handleden. Material Nitrilbelagd väv/bomull

Funktioner Förstärkt pekfinger

Kvalité Bra kvalité Familj Tegera Basic Storlek 10 Förpackning 12/120 kat.1

EN 420

TEGERA® 720 En smidig nitrildoppad allroundhandske i bomull med mycket bra grepp. Passar i krävande miljöer där olja och väta förekommer. Skönt ventilerad ovanhand. Material Nitrildoppad bomull

Funktioner Ventilerad ovanhand, mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Blå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/144 kat.2

EN 388 3111

TEGERA® 745 En smidig nitrildoppad allroundhandske i bomull med mycket bra grepp. Passar i krävande miljöer där olja och väta förekommer. Flossat bomullsfoder. Material Nitrildoppad bomull

Funktioner Mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Blå Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10 Förpackning 12/144 kat.2

EN 388 3111

97


Syntethandskar / Allround nitril

TEGERA® 721 Slitstark nitrildoppad allroundhandske för krävande miljöer. Lätt granulerad för bättre grepp. Material Nitrildoppad bomull

Funktioner Ventilerad ovanhand, mudd

Kvalité Hög kvalité Färg Gul Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4111

TEGERA® 2207 En allroundhandske för krävande miljöer där olja och väta förekommer. I stickad bomull med flossat foder. Halvdoppad i nitril. Skönt ventilerande ovanhand. Material Nitrildoppad bomull Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Ventilerad ovanhand, flossat bomullsfoder, skyddskrage

Färg Blå Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10 Förpackning 12/72 kat.2

EN 388 4221

TEGERA® 2805 En allroundhandske i bomull, doppad i nitril, med skönt flossat foder och rejäl krage över handleden. För krävande miljöer med väta och olja. Material Nitrildoppad bomull Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Flossat bomullsfoder, skyddskrage

Färg Blå Familj Tegera Classic Storlek 8, 10 Förpackning 12/72 kat.2

EN 388 4221

TEGERA® 2807 TEGERA 2807 är en arbetshandske i PVC med foder av jersey. Greppmönster i innerhanden ger bra grepp. Lämplig vid smutsiga, blöta och kalla arbetsmoment. Material PVC

Funktioner Kromfri, förstärkning i innerhanden, vattentät, förböjda fingrar

Foder Jersey liner Kvalité Hög kvalité Färg Orange Längd 30 cm Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 kat.2

98

EN 388 4121


Syntethandskar / Allround

TEGERA® 625 En stickad vante i bomull och polyester som är halvdoppad i latex. Slitstark med fingertoppskänsla. För grova och enkla arbeten, även trädgårdsarbete. Material Latexdoppad bomull/polyester

Funktioner Halvdoppad

Kvalité Högsta kvalité Färg Blå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3142

TEGERA® 616 Allroundhandske för både enklare och grövre hantering där bra grepp och fingertoppskänsla behövs. Passar bygg, trädgård, packning mm. Material Latexdoppad bomull/polyester Kvalité Hög kvalité

Funktioner Mudd, handflatedoppad, greppmönster

Färg Blå Familj Tegera Basic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/144 kat.2

EN 388 3242

SHOWA 615 En stickad vante i bomull och polyester med handflatan doppad i greppmönstrad latex. En smidig och slitstark allroundvante med bra grepp. Hög rivhållfasthet. Material Latexdoppad bomull/polyester

Funktioner Mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Grön Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 10/120 kat.2

EN 388 2142

99


Syntethandskar / Allround

TEGERA® 7055 En vinyldoppad kort bomullshandske med ventilerande ovanhand. Slitstark, för krävande miljöer där olja och väta förekommer. Delvis bomullsfodrad. Mjuk mudd. Material Vinyldoppad bomull Kvalité Hög kvalité

Funktioner Ventilerad ovanhand, vattentät, mudd

Färg Röd Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 20 En bomullshandske som är doppad i vinyl för att skydda i blöta och oljiga miljöer. En mycket slitstark handske med bra passform och grepp. Material Vinyldoppad bomull Kvalité Hög kvalité Färg Röd Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 12/120 kat.2

100

EN 388 4121

Funktioner Vattentät, mudd, heldoppad


kemskyddshandskar 28 102 103 106 108 111

kemikalieskyddsguide materiallära nitril / neoprene latex / naturgummi vinyl / pvc Üvrigt


KE M IKALIE S KYDD S HAND S KAR

Gummi- och plastmaterial som används i kemikalieskyddshandskar Ejendals kemikalieskyddshandskar finns i samtliga skyddsmaterial som förekommer på marknaden. Den här översikten ger en sammanfattning av de olika materialen och deras skyddsegenskaper. Observera att beskrivningarna endast ger exempel på materialens skyddsförmåga mot några vanliga kemikalier. Använd därför alltid vår kemikalieskyddsguide eller våra specialister när du väljer kemikalieskyddshandskar.

Butylgummi IIR ett gummimaterial som skyddar mot aldehyder, (ex. formaldehyd), glykoletrar (ex. etylglykol), ketoner (ex. metyletylketon) och syror. Butyl ger ofta skydd där andra gummimaterial ger dåligt skydd. Materialet är dessutom miljövänligt. Tjocklek ca 0,4 – 0,7 mm. Doppas ej på textil. Fluorgummi, FKM se Viton®. Kloroprengummi, CR se Neoprene. LATEX/Naturgummi, NR har hög elasticitet och används inom sjukvård och hushållsarbete. Materialet ger dåligt skydd mot de flesta kemikalier, men kan användas mot relativt ofarliga ämnen som väteperoxid, lut och glykol. Naturgummi är miljövänligt men kan ge allergiproblem. Neoprene, CR är ett elastiskt och relativt slitstarkt gummimaterial som skyddar mot batterisyra, fenoxisyror, fosforsyra, saltsyra, samt natrium- och kaliumhydroxid. Tjocklek 0,4 – 0,8 mm. Doppas även på textil.

Polyvinylklorid, PVC, (vinyl), används i sjukvårds- och hushållshandskar och doppas i olika tjocklekar, från tunna engångshandskar till tjockare textilhandskar. PVC är ett alternativ till naturgummihandskar för den som har allergiproblem. Kan användas mot relativt ofarliga kemikalier som fosforsyra, väteperoxid, samt kalium- och natriumhydroxid. Polyuretan, PU är ett syntetmaterial med mycket god slitstyrka. PU ger skydd mot såväl vegetabiliska som animaliska fetter och oljor. Räknas inte till kemikalieskyddshanskar. Viton® är ett fluorpolymermaterial som skyddar mot t ex koldisulfid, metanol, svavelsyra, terpentin, toluen, 1,1,1-Trikloretan, trikloretylen och ättiksyra. Viton är ett varumärke för DuPont Dow Elastomers. Handsktillverkare som inte köper materialet från DuPont kallar materialet fluorelastomer eller FKM.

Nitril, NBR är ett gummimaterial med högt motstånd mot genomstickning. Skyddar mot alifatiska kolväten som blyfri bensin, diesel, hexan, fotogen, lacknafta och oktan. Ger dåligt skydd mot aromatiska kolväten som t.ex. toluen.

Att tänka på när du väljer kemikalieskyddshandskar:

Polyeten, PE används till mycket tunna engångshandskar. Skyddar mot ett begränsat antal kemikalier. Polyeten används även vid laminering av handskar som ger skydd mot ett större antal kemikalier. Se vidare PE/EVAL/PE eller PE/PA/PE. Miljövänligt.

• När väl en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) genom skyddshandsken.

PE/PA/PE (Barrier) är ett laminat av tunn polyeten och polyamid som används i Ansells Barrier handskar. Handsken är fodrad med Tyvek och endast 0,07 mm tunn. Skyddar mot ett stort antal kemikalier. PE/EVAL/PE, Silvershield/4H® är ett laminat av polyeten och eten-vinylalkohol som används i Silvershield/4H handsken från North. Handsken är ofodrad och 0,07 mm tunn. Skyddar mot ett stort antal kemikalier. EVAL kallas även EVOH. Polyvinylalkohol, PVAL (PVA) är en vattenlöslig plast som doppas på textil. Skyddar mot t.ex. metylenklorid, toluen, 1,1,1-Trikloretan och trikloretylen. Får ej användas tillsammans med vatten eller vattenlösliga kemikalier. PVA är ett varumärke för Ansell.

102

• Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot kemikalieblandningar.

• Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De går då inte att återanvändas. • Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom. • Generellt ger tjockare material längre genombrottstid. • Permeation genom skyddshandsken sker på molekulär nivå och är därför ej synlig för ögat. • Även den bästa handske saknar skydd om den blir skadad mekaniskt eller har tagits upp av kemikalien. • Kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.


Kemikalieskyddshandskar / Nitril / neoprene

TEGERA® 183 Praktisk nitrilhandske, olje- och kemikalieresistent med flossad insida. Extremt mjuk och smidig. Material Nitril

Familj Tegera Classic

Foder Flossad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 10/100

Färg Blå

Funktioner Silikonfri, greppmönster

Tjocklek 0,38 mm Längd 33 cm kat.3

EN 388 3001

EN 374

EN 374 JKL

TEGERA® 184 Slitstark handske i nitril. Extra tunn och bekväm. Mycket lämplig handske för dig som behöver extra fingerkänsla vid exempelvis lackering. Material Nitril

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 10/100

Färg Blå

Funktioner Greppmönster

Tjocklek 0,22 mm Längd 34 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 0000

EN 374-3

EN 374

TEGERA® 186 Handske för optimalt skydd i både våta och torra miljöer där kontakt med kemikalier förekommer. Struktur för bättre grepp. Extremt mjuk och smidig. Material Nitrildoppad

Familj Tegera Classic

Foder Flossad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 10/100

Färg Grön

Funktioner Greppmönster

Tjocklek 0,38 mm Längd 33 cm kat.3

EN 388 3001

EN 374 JKL

EN 374

TEGERA® 187 Handske för optimalt skydd i både våta och torra miljöer där kontakt med kemikalier förekommer. Struktur för bättre grepp. Extremt mjuk och smidig. Material Nitrildoppad

Familj Tegera Classic

Foder Oflossad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 10/100

Färg Grön

Funktioner Greppmönster

Tjocklek 0,38 mm Längd 33 cm kat.3

EN 388 3001

EN 374 JKL

EN 374

103


Kemikalieskyddshandskar / Nitril / neoprene

TEGERA® 47 En mycket slitstark nitrilhandske som skyddar mot väta och kemikalier. Bra passform, flossad insida, längd 33 cm. För lantbruk, kemisk industri m.m. Material Nitril

Familj Tegera Classic

Foder Flossad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 10/100

Färg Grön

Funktioner Förböjda fingrar, greppmönster

Tjocklek 0,45 mm Längd 33 cm kat.3

EN 388 3102

EN 374 AJL

EN 374

TEGERA® 48 Extra lång, 45 cm, handske i nitril. Oflossad insida. Lämplig för lantbruk, kemisk industri och dylikt. Material Nitril

Familj Tegera Classic

Foder Oflossad

Storlek 8, 9, 10

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 6/36

Färg Grön

Funktioner Vattentät

Tjocklek 0,6 mm Längd 45 cm kat.3

EN 388 4102

EN 374 FKL

EN 374

SHOWA 710 En smidig nitrildoppad allroundhandske i nylon och polyester för krävande miljöer där väta och olja förekommer. Sandad yta för bästa grepp. 30 centimeter lång. Material Nitrildoppad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Foder Nylon/polyester

Förpackning 10/120

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Sandad greppyta, foder av nylon/polyester

Färg Blå Tjocklek 1,1 mm Längd 30 cm kat.3

EN 388 3132

EN 374

EN 374

SHOWA 772 En 60 cm lång handske doppad i nitril för skydd mot vätskor, oljor och kemikalier. Smidig, bra grepp med sandad greppyta. Bomullsfoder. För krävande miljöer. Material Nitrildoppad

Förpackning 5/60

Foder Bomull

Funktioner Vattentät, sandad greppyta

Färg Gul Tjocklek 0,5 mm Längd 60 cm Storlek 8, 9, 10 kat.3

104

EN 388 4111

EN 374

EN 374


Kemikalieskyddshandskar / Nitril / neoprene

TEGERA® 230 En handske i neoprene med flossad insida i bomull. Bra passform och god slitstyrka. Längd 32 cm. För lantbruk, livsmedelsindustri, kemisk industri m.m. Material Neoprendoppad latex Foder Flossad

Funktioner Greppmönster

i innerhanden

Kvalité Högsta kvalité Tjocklek 0,70 mm Längd 33 cm Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/144 kat.3

EN 388 4121

EN 374

EN 374

TEGERA® 231 En handske i neoprenegummi med god resistens mot många kemikalier. För lantbruk, livsmedels-, kemisk industri eller rengöring. Bra passform och slitstyrka. Material Neopren

Storlek 6, 7, 8, 9, 10

Foder Flossad

Förpackning 12/144

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Förböjda fingrar, greppmönster i innerhanden

Färg Orange Tjocklek 0,70 mm Längd 32 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 3121

EN 374 AKL

EN 374

TEGERA® 241 En lång, 40 cm, och tjock, 0,72 mm, handske i elastiskt, rivstarkt neoprene, som bl.a. skyddar mot syror. Flossad. Bra grepp. För dig som hanterar kemikalier. Material Neopren

Storlek 8, 9, 10

Foder Flossad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Flossad, förböjda fingar, greppmönster

Tjocklek 0,72 mm Längd 40 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 3111

EN 374 AKL

EN 374

TEGERA® 494 En rejäl neoprenhandske med struktur för bättre grepp. Handsken tål upp till 350°C kortvarig värme och den är testad att klara kontaktkyla. Den 45 cm långa kragen ger underarmen ett bra skydd mot stänk. Material Neopren Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Vattentät, tål upp till 350°C momentant

Längd 45 cm Familj Tegera Classic Storlek 10 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 3121

EN 407 x3xxxx

EN 511 11x

EN 374 AJKL

EN 374

105


K e m i k a l i e s k y d d s h a n d s k a r / L at e x / n at u r g u m m i

TEGERA® 8150 En rejäl latexhandske med räfflad yta för bättre grepp. Passar i miljöer där kemikalier kan förekomma samt inom livsmedels- fiske- läkemedelsindustri m.m. Material Latex

Familj Tegera Classic

Foder Flossad

Storlek 7, 8, 9, 10

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 10/100

Färg Gul

Funktioner Klorinerad

Tjocklek 0,42 mm Längd 30 cm kat.3

EN 388 1011

EN 374

EN 374

TEGERA® 8140 En tunn, flossad latexhandske med räfflad yta för bättre grepp. Passar inom livsmedels- fiske- läkemedels- och kemisk industri eller lantbruk. Material Latex

Familj Tegera Classic

Foder Flossad

Storlek 6, 7, 8, 9, 10

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 12/144

Färg Blå

Funktioner Greppmönster

Tjocklek 0,38 mm Längd 30 cm kat.3

EN 388 1010

EN 374 AKL

EN 374

TEGERA® 8160 En rejäl latexhandske med sandad yta för bättre grepp. Skönt flossad insida. Passar i miljöer där kemikalier kan förekomma samt inom livsmedelsindustri m.m. Material Latex

Familj Tegera Classic

Foder Flossad bomull

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 12/120

Färg Blå

Funktioner Granulerad yta

Tjocklek 1,1 mm Längd 30 cm kat.3

EN 388 4141

EN 374

EN 374

TEGERA® 8145 En tunn, flossad latexhandske med räfflad yta för bättre grepp. Passar inom livsmedels- fiske- läkemedels- och kemisk industri eller lantbruk. Material Latex

Familj Tegera Basic

Foder Bomullsflocking

Storlek 7, 8, 9, 10

Kvalité Bra kvalité

Förpackning 10/100

Färg Gul

Funktioner Vattentät

Tjocklek 0,33 mm Längd 30 cm kat.1

106

EN 420


K e m i k a l i e s k y d d s h a n d s k a r / L at e x / n at u r g u m m i

MARIGOLD 1067 Supaweight En latexhandske med klorinerad utsida, vilket minskar risken för hudirritationer. Insidan är skönt flossad. God resistens mot vattenbaserade kemikalier. Material Latex

Storlek 6.5, 7.5, 8.5, 9.5

Foder Flossad bomull

Förpackning 12/144

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Rullad kant, klorinerad utsida

Färg Orange Tjocklek 0,73 mm Längd 32 cm kat.3

EN 388 2010

EN 374

EN 374

MARIGOLD 1054 Featherweight En rejäl, oflossad allroundhandske i latex för miljöer där kemikalier kan förekomma. Bra grepp och rullad kant. 30 cm lång. Material Latex

Storlek 6.5, 7.5, 8.5, 9.5

Foder Oflossad

Förpackning 12/144

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Rullad kant

Färg Gul Tjocklek 0,35 mm Längd 30 cm kat.3

EN 388 1010

EN 374

EN374

MARIGOLD 307 Emperor En extremt slitstark handske för krävande grovarbeten som blästring och rengöring. I latex med oflossad insida. 42 cm lång, 1,6 mm tjock. Material Latex

Förpackning 1/12

Foder Oflossad

Funktioner Rullad kant

Kvalité Bra kvalité Tjocklek 1,6 mm Längd 42 cm Storlek 11 kat.3

EN 388 4121

EN 374

EN 374

MARIGOLD 327 Emperor En extremt slitstark handske för krävande grovarbeten som blästring och rengöring. I latex med oflossad insida. Extra lång, 61 cm, 1,6 mm tjock. Material Latex

Förpackning 1/10

Foder Oflossad

Funktioner Rullad kant

Kvalité Bra kvalité Tjocklek 1,6 mm Längd 61 cm Storlek 11 kat.3

EN 388 4121

EN 374

EN 374

107


Kemikalieskyddshandskar / PVC / vinyl

TEGERA® 8180 En vinylhandske som är fri från ftalater. För blöta och oljiga miljöer som storkök och lokalvård. Räfflat grepp. Material Vinyl

Storlek 7, 8, 9, 10

Foder Flossad

Förpackning 10/100

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Greppmönster, ftalatfri

Färg Blå Tjocklek 0,45 mm Längd 31 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 3100

EN 374

EN 374

TEGERA® 8190 En halvlång vinylhandske. Smidig med ergonomisk utformning och mycket bra grepp. För blöta och oljiga miljöer. Material Vinyl

Storlek 7, 8, 9, 10

Foder Oflossad

Förpackning 25/100

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Ftalatfri

Färg Vit Tjocklek 0,28 mm Längd 31 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 3100

EN 374

EN 374

TEGERA® 8170 En vinylhandske med flossad insida. För blöta och oljiga miljöer som storkök och lokalvård. Fri från ftalater. Material Vinyl

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Foder Flossad

Förpackning 25/100

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Ftalatfri

Färg Vinröd Tjocklek 0,60 mm Längd 31 cm Familj Tegera Classic kat.3

108

EN 388 3100

EN 374

EN 374


Kemikalieskyddshandskar / PVC / vinyl

TEGERA® 8175 En handske med 70 cm lång krage, som skyddar hela armen. Flossad skön insida. Fri från ftalater. Material Vinyl

Storlek 8, 9, 10

Foder Flossad

Förpackning 25/100

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Ftalatfri

Färg Vinröd Tjocklek 0,60 mm Längd 70 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 3100

EN 374

EN 374

TEGERA® 8195 En halvlång vinylhandske med flossad insida. Smidig med ergonomisk utformning och mycket bra grepp. Skönt flossad insida. Material Vinyl

Storlek 8, 9, 10

Foder Flossad

Förpackning 25/100

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Ftalatfri

Färg Svart Tjocklek 0,70 mm Längd 31 cm Familj Tegera Classic kat. 3

EN 388 3100

EN 374

EN 374

SHOWA 620 En handske i oljebeständig vinyl med ruggad yta för bästa grepp. En allround- och kemikaliehandske för blöta och oljiga miljöer. Bomullsfoder och bra passform. Material Vinyl

Storlek 8, 9, 10, 11

Foder Bomull

Förpackning 10/120

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Ruggad greppyta

Färg Röd Tjocklek 1,1 mm Längd 30 cm kat.3

EN 388 4231

EN 374

EN 374

TEGERA® 7860 En rejäl vinylhandske med ruggad yta för bättre grepp. Skönt bomullsfoder. Sanitized™-behandlad, vilket förhindrar svamp- och bakterietillväxt. 30 cm. Material Vinyl

Förpackning 12/72

Foder Bomull

Funktioner Sanitized™behandlad, ruggad greppyta

Kvalité Högsta kvalité Färg Grön Längd 30 cm Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10 kat.3

EN 388 4121

EN 374 JKL

EN 374

109


Kemikalieskyddshandskar / PVC / vinyl

TEGERA® 7870 Kraftig vinylhandske med bomullsfoder för arbete i blöta och oljiga miljöer. 45 cm lång. Granulerad handflata. Material Vinyl

Storlek 10

Foder Bomull

Förpackning 12/72

Kvalité Bra kvalité

Funktioner Greppmönster

Färg Grön Längd 45 cm Familj Tegera Basic kat.2

EN 388 4121

TEGERA® 7875 En rejäl vinylhandske med granulerad greppyta för ökad greppförmåga. Skönt bomullsfoder. Sanitizedbehandlad, vilket förhindrar bakterietillväxt. 45 cm. Material Vinyl

Storlek 10

Foder Bomull

Förpackning 12/72

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Vattentät

Färg Grön Längd 45 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 4121

EN 374 JKL

EN 374

TEGERA® 611 En handske i oljebeständig vinyl med skönt foder i bomull. Slitstark med bra passform. För krävande miljöer där olja och väta förekommer. Material Vinyl

Storlek 10

Foder Bomull

Förpackning 12/120

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Oljebeständig

Färg Röd Längd 27 cm Familj Tegera Classic kat. 3

EN 388 4121

EN 374 AKL

EN 374

TEGERA® 10PG En rejäl vinylhandske med skönt bomullsfoder för arbete i blöta och oljiga miljöer. Sanitized™-behandlad vilket förhindrar svamp- och bakterietillväxt. Material Vinyl

Storlek 10

Foder Bomull

Förpackning 12/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Sanitized™-behandlad

Färg Röd Längd 35 cm Familj Tegera Classic kat.3

110

EN 388 4121

EN 374 AKL

EN 374


Kemikalieskyddshandskar / Övrigt

NORTH 61 En mycket kemresistent gummihandske i viton med oflossad insida. Smidig med bra grepp, 28 cm lång. För dig som hanterar kemikalier i industri, lantbruk m.m. Material Viton

Storlek 7, 8, 9, 10

Foder Oflossad

Förpackning 1/12

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Rak kant

Färg Svart Tjocklek 0,25 mm Längd 28 cm kat.3

EN 388 2101

EN 374

EN 374

NORTH 18 En kemikalieresistent handske i butyl. Oflossad insida, slät greppyta, rullad kant, 28 cm lång och bra passform. För lantbruk, rengöring, kemisk industri m.m. Material Butyl

Storlek 7, 8, 9, 10

Foder Oflossad

Förpackning 1/24

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Rullad kant

Färg Svart Tjocklek 0,33 Längd 28 cm kat.3

EN 388 4111

EN 374

EN 374

NORTH 4H En handske i laminat för dig som arbetar i kemisk industri, på laboratorier och liknande där du behöver ett gott skydd mot kemikalier. Material Flerskiktshandske 4H

Storlek 8, 9, 10, 12

Foder Oflossad

Förpackning 10/50

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Flerskiktsfilmhandske

Färg Silver Tjocklek 0,065 mm Längd 40 cm kat. 3

EN 374

EN 374

ANSELL 02100 Barrier 5-skiktsfilmshandske, för kemisk industri, laboratorier etc. Tyvek insida. Material PE/PA/PE

Storlek 7, 8, 9, 10

Foder Flossad

Förpackning 12/72

Kvalité Hög kvalité

Funktioner 5- skitsfilmhandske

Färg Vit Tjocklek 0,062mm Längd 40cm kat.3

EN 388 1010

EN 374 ABC

EN 374

111


Kemikalieskyddshandskar / Övrigt

ANSELL E155-54 PVA Handsken skyddar mot farliga organiska lösningsmedel, men även klorerade lösningar och petroleumlösningar. Material PVA

Funktioner Får ej komma i kontakt med vatten, beläggningen är vattenlöslig

Kvalité Högsta kvalité Färg Röd Längd 35 cm Storlek 9 Förpackning 1/12 kat. 3

112

EN 388 4121

EN 374 BCD

EN 374


engångshandskar Starka och smidiga. Testade enligt EN 455 och godkända som undersökningshandskar inom sjukvården, där höga krav ställs på kvalitet och säkerhet. Dessa handskar är inte avsedda för kemikaliehantering. För att användaren lätt ska kunna skilja på handskarna har vi valt att färgkoda våra förpackningar med blått för vinyl, grönt för nitril och gult för latex.


Engångshandskar

TEGERA® 848 En opudrad, lila engångshandske, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. Rullad kant. 29 cm lång för att även skydda underarmarna. 100 st/förp. Material Nitril

Storlek 6, 7, 8, 9, 10

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 1/10

Färg Lila

Funktioner Godkänd för medicinsk bruk AQL 1,5, rullad kant, förböjda fingrar

Tjocklek 0,12 mm Längd 29 cm Familj Tegera Classic cat.3

EN 388 0000

EN 374

EN 374

TEGERA® 840 En pudrad, blå engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100st/förp. Material Nitril, pudrad

Förpackning 1/10

Kvalité Hög kvalité

Funktioner Godkänd för medicinsk bruk AQL 1,5, rullad kant, pudrad, granulerad för bättre grepp

Färg Blå Tjocklek 0,11 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 kat.3

EN 374

EN 374

TEGERA® 841 Smidig och slitstark engångshandske i nitril. Fri från silikon och krom. Opudrad. Lämplig för arbeten inom hälso- och sjukvård. 100 st/förp. Material Nitril, opudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 1/10

Färg Blå

Funktioner Silikonfri, godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5

Tjocklek 0,11 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

114

EN 374

EN 374


Engångshandskar

TEGERA® 845 En opudrad, blå engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. Material Nitril, opudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 1/10

Färg Blå

Funktioner Godkänd för medicinsk bruk AQL 1,5, rullad kant, opudrad, granulerad för bättre grepp

Tjocklek 0,11 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 0000

EN 374

EN 374

TEGERA® 838 En opudrad, grön engångshandske med ergonomiskt förböjda fingrar, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. Ligger förpackad om hundra varav 50 är högerhandskar och 50 är vänsterhandskar, separata öppningar på förpackningen. Material Neopren, opudrad

Storlek 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 1/10

Färg Grön

Funktioner Godkänd för medicinsk bruk AQL 1,5, rullad kant, förböjda fingrar

Tjocklek 0,18 mm Längd 29 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 0000

EN 374

EN 374

TEGERA® 839 En opudrad, grön engångshandske med ergonomiskt förböjda fingrar, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. Separata öppningar i förpackningen för höger- och vänsterhandskar. Sterilt förpackad om 50 par per förpackning. Material Neopren, opudrad

Storlek 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 1/10

Färg Grön

Funktioner Godkänd för medicinsk bruk AQL 1,5, rullad kant, förböjda fingrar, sterilt förpackad

Tjocklek 0,18 mm Längd 29 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 388 0000

EN 374

EN 374

TEGERA® 830 En pudrad, vit engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. Material Latex, pudrad

Storlek 7, 8, 9, 10

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 1/10

Färg Vit

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

Tjocklek 0,14 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 374

115


Engångshandskar

TEGERA® 835 En opudrad, vit engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. Material Latex, opudrad

Storlek 7, 8, 9, 10

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 1/10

Färg Vit

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

Tjocklek 0,14 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 374

TEGERA® 817 Smidig och slitstark engångshandske i vinyl. Ftalatfri, opudrad. Lämplig för arbeten inom hälso- och sjukvård samt vid hantering av livsmedel. 100 st/förp. Material Vinyl, opudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Högsta kvalité

Förpackning 1/10

Färg Transparent

Funktioner Ftalatfri, godkänd för medicinskt bruk AOL 1,5, rullad kant

Tjocklek 0,08 mm Längd 24 cm Familj Tegera Classic kat.2

EN 388 1000

EN 374

TEGERA® 820 En pudrad, transparent engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. Material Vinyl/PVC, pudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 1/10

Färg Transparent

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

Tjocklek 0,10 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 374

EN 374

TEGERA® 821 En pudrad, transparent blå engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. I förpackning om hundra. Material Vinyl/PVC, pudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 1/10

Färg Blå

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant, pudrad

Tjocklek 0,10 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

116

EN 374

EN 374


Engångshandskar

TEGERA® 825 En opudrad, transparent engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. I förpackning om hundra. Material Vinyl/PVC, opudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 1/10

Färg Transparent

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

Tjocklek 0,10 mm Längd 24,5 cm Familj Tegera Classic kat.3

EN 374

EN 374

TEGERA® 818 TEGERA 818 är en bekväm, pudrad engångshandske godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5. Den är transparent och tillverkad i vinyl. 100 st/förp. Material Vinyl, pudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Bra kvalité

Förpackning 1/10

Färg Transparent

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant, pudrad

Tjocklek 0,12 mm Längd 24 cm Familj Tegera Basic kat.2

EN 388 1000

EN 374

TEGERA® 819 TEGERA 819 är en bekväm engångshandske godkänd för medicinskt bruk enl AQL 1,5. Den är transparent, opudrad och tillverkad i vinyl. 100 st/förp. Material Vinyl, opudrad

Storlek 7, 8, 9, 10, 11

Kvalité Bra kvalité

Förpackning 1/10

Färg Transparent

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant, opudrad

Tjocklek 0,12 mm Längd 24 cm Familj Tegera Basic kat.2

EN 388 1000

EN 374

TEGERA® 824 Engångshandske av vinyl med pudrad insida. Material Vinyl

Storlek 7, 8, 9, 10

Kvalité Hög kvalité

Förpackning 50 st/förp

Färg Transparent

Funktioner Godkänd för medicinskt bruk AOL 1,5, rullad kant

Tjocklek 0,12 mm Längd 24 cm Familj Home kat.1

117


Engångshandskar

TEGERA® 558-1 Engångshandske i polyeten på riv-loss-hängare. En handske för sjukvård, laboratorium, livsmedelsindustri, rengöring eller monteringsarbeten. 50 par/förp. Material PE Tjocklek 0,02 mm

Funktioner 20 st på ryttarförpackning, präglad

Längd 30 cm Familj Tegera Basic Storlek One size Förpackning 50/250 förp kat.1

EN 420

TEGERA® 555 En tunn engångshandske som är präglad för bättre grepp. 30 cm lång, 0,02 mm tjock. För laboratorier, livsmedelsindustri eller rengöringsarbeten. 100 st/förp. Material PE

Funktioner Präglad

Tjocklek 0,02 mm Längd 30 cm Familj Tegera Basic Storlek 8, 10 Förpackning 1/100 kat.1

118

EN 420


sk채rskyddshandskar och 채rmskydd 120

bra skydd mot sk채rskador


B r a s ky d d m ot s k ä r s k a d o r

Bra skydd mot skärskador Starka och smidiga handskar i läder eller syntet för skydd mot skärskador. Inom bilindustrin skyddar de bl.a. mot vassa plåtar

Kevlar

och har sådan fingertoppskänsla att de även fungerar vid tang-

Är ett flamsäkert och starkt material som trots låg vikt tål upp till 700ºC värme momentant. Vid längre tids exponering klarar Kevlar ca 250ºC. Förutom ett gott skydd mot värme ger Kevlar även ett bra skydd mot skärskador.

entbordet.   Syntethandskarna är tillverkade i kevlar eller med Dyneematråd.   Som komplement till skyddshandskar finns det lätta, luftiga och smidiga ärmskydd mot skärskador. De skyddar effektivt utan att hindra rörelseförmågan.

Dyneema

Tillverkas av polyetylenfiber med extremt god skärbeständighet och är därför ett utmärkt material för skärskyddshandskar. Dyneema är 15 gånger starkare än ståltråd i samma tjocklek. + resistent mot de flesta kemikalier + Ejendals har exklusivitet att marknadsföra samt utveckla Dyneemaprodukter på den Skandinaviska marknaden.

Dyneema

Kevlar

120


Skärskyddshandskar & ärmskydd

Kevlarfoder

TEGERA® 9121 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. Kevlarfoder som skyddar mot vissa skärskador. För bygg/anläggning och hantverk där bra grepp behövs. Material MICROTHAN+/polyester Foder Kevlar/halvfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, visst skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, kevlar i innerhanden, förböjda fingrar

Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 0321

TEGERA® 215 En skärskyddshandske i getskinn och nylon med foder i kevlar. Förstärkt pekfinger. För dig som exempelvis hanterar heta, vassa plåtar. Material Getnarv/nylon

Funktioner Skärskydd, resår

Foder Helfodrad Kevlar Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2322

TEGERA® 950 En ny typ av skärskyddshandske som uppfyller högsta nivå (5) i EN 388 testerna. Utomordentligt lämplig för t.ex. poliser och väktare. Foder av Dyneema Material Hjortskinn

Funktioner Skärskydd - helfodrad med Dyneema, resår, specialdesignad tumme

Foder Helfodrad/Dyneema Kvalité Högsta kvalité Färg Svart Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3523

121


Skärskyddshandskar & ärmskydd

TEGERA® 131 En flamsäker skärskyddshandske i getskinn med foder i kevlar. Förstärkt tumme och pekfinger för ökad slitstyrka. För dig som exempelvis hanterar heta plåtar. Material Getnarv

Funktioner Skärskydd. förstärkta sömmar, resår, helt fodrad i kevlar

Foder Helfodrad Kevlar Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 3232

TEGERA® 32 En smidig arbetshandske sydd i get- och nötnarv med ett foder av kevlar som skyddar mot skärskador. Mycket bra passform, slitstark och bekväm. Olje- och vattenavvisande. Flamsäker. Material Getnarv/nötnarv

Funktioner Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår, olje- och vattenavvisande

Foder Kevlar/helfodrad Kvalité Högsta kvalité Färg Svart/brun Familj Tegera Classic Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.3

EN 388 3243

EN 407 41224x

TEGERA® 132 En flamsäker skärskyddshandske i getnarv och nötnarv med foder i kevlar. Vattenavvisande. För dig som exempelvis hanterar heta plåtar. Material Getnarv/nötnarv

Funktioner Skärskydd, förstärkta sömmar, vattenavvisande, resår, helfodrad med kevlar, flamsäker

Foder Kevlar/helfodrad Kvalité Högsta kvalité Färg Brun/svart Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/60 kat.3

122

EN 388 3332

EN 407 41324x


Skärskyddshandskar & ärmskydd

TEGERA® 139 Kraftig handske i nötspalt med foder av kevlar. Slitstark och smidig. Material Nötspalt/bomull

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Foder Kevlar/helfodrad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår

Färg Gul/svart Längd 28 cm Familj Tegera Classic kat.2

EN 388 4244

EN 407 41324X

EN 11492:1997

EN 12477:2001

A1:2005

Type A

TEGERA® 169 Kraftig vattenavvisande handske i nötspalt med foder av kevlar. Slitstark och smidig. Material Nötspalt/bomull

Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Foder Kevlar/helfodrad

Förpackning 6/60

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår

Färg Brun/svart Längd 28 cm Familj Tegera Classic kat.2

EN 388 3142

EN 407 41224X

EN 11492:21997

EN 12477:2001

A1:2005

Type B

TEGERA® 10990 En skärskyddshandske med Dyneemafiber och lycra som gör handsken mycket komfortabel. Innerhanden är belagd med slitstark grå polyuretan som håller oljor och smuts borta. Extra lång krage skyddar effektivt. Tål maskintvätt upp till 60°C. Material PU-doppad dyneema/lycra

Förpackning 12/120

Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Silikonfri, kromfri, skärskydd, tvättbar i 60°C maskintvätt, mudd

Färg Vit/grå Längd 27 cm Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 kat.2

EN 388 4343

123


Skärskyddshandskar & ärmskydd

TEGERA® 990 En elastisk skärskyddshandske med bra i grepp i dyneemafiber. Innerhanden är doppad i slitstark polyuretan som även skyddar mot oljor och fetter. Finns i sex storlekar. Material PU-doppad Dynemaa Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, ventilerad ovanhand, skärskyddsnivå 3

Färg Vit Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4343

TEGERA® 991 En handske med skärskyddsklass 5, utan att göra avkall på smidighet, fingertoppskänsla och grepp. Sydd i dyneemafiber. Maskintvätt 60°C. Material PU-doppad Dynemaa Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Skärskydd, skärskyddsnivå 5

Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 4544

TEGERA® 895 En mycket smidig skärskyddshandske i dyneemafiber med innerhand och fingertoppar doppade i slitstarkt polyuretan som skyddar mot oljor och fetter. Material PU-doppad Dyneema Kvalité Högsta kvalité Färg Vit/grå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

124

EN 388 4342

Funktioner Skärskyddsnivå 3, mudd


Skärskyddshandskar & ärmskydd

TEGERA® 10991 Skärskyddshandske med Dyneemafiber och lycra som gör handsken mycket komfortabel. Extra lång krage skyddar effektivt. Tål maskintvätt upp till 60°C. Material Dyneema/lycra

Funktioner Silikonfri, kromfri, skärskydd, tvättbar i 60°C maskintvätt, mudd

Kvalité Högsta kvalité Färg Vit Längd 27 cm Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3341

TEGERA® 993 En skärskyddshandske som du kan köpa styckvis. Den är stickad i Dyneemafiber som har extremt god skärbeständighet. En smidig vante att arbeta i. Material Dyneema

Funktioner Skärskydd, mudd, säljs styckevis, skärskyddsnivå 4, tunn innervante av bomull medföljer

Kvalité Högsta kvalité Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 1/120 kat.2

EN 388 1442

TEGERA® 992 Dyneema vante som passar som innervante för arbeten där risk för skärskador finns. Material Dyneema

Funktioner Skärskydd, tvättbar i 70°C maskintvätt, säljs styckevis

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 1/120 kat.2

EN 388 1542

125


Skärskyddshandskar & ärmskydd

TEGERA® 999 Ett skärskydd för armarna i Dyneema, som ger ett mycket bra skydd mot skärskador. Material Dyneema

Funktioner Skärskydd, säljs styckevis, skärskyddsnivå 5, ärmskydd

Kvalité Högsta kvalité Färg Vit Längd 38 cm Familj Tegera Classic Storlek One size Förpackning 1/20 kat.2

EN 388 3543

TEGERA® 998 Ett skärskydd för armarna i Dyneema, som ger ett mycket bra skydd mot skärskador. Material Dyneema

Funktioner Skärskydd, säljs styckevis, ärmskydd, skärskyddsnivå 2

Kvalité Högsta kvalité Färg Vit Längd 38 cm Familj Tegera Classic Storlek One size Förpackning 1/20 kat.2

EN 388 3241

TEGERA® 627 En skärskyddshandske som är stickad med kevlartråd och med innerhanden doppad i slitstark, greppmönstrad latex. För miljöer där det finns risk för skärskador. Material Latexdoppad kevlar

Funktioner Skärskydd

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 3443

TEGERA® 996 En vante som skyddar både mot skärskador och värmeexponering. Den är stickad i kevlar, som tål hög värme och har goda skärskyddsegenskaper. Material Kevlar

Funktioner Skärskydd, helt i kevlar, säljs styckevis, tål kontakt med värme upp till 100ºC

Kvalité Högsta kvalité Färg Gul Längd 25 cm Familj Tegera Classic Storlek One size Förpackning 24/144 kat.2

126

EN 388 1343

EN 407 x1xxxx


esd-handskar ESD-handskar avleder statisk elektricitet. Perfekt fÜr dig som arbetar med explosiva material eller med känslig elektronik.


S tat i s k u r l a d d n i n g - e n o ly c k s r i s k

Statisk urladdning en olycksrisk Vi människor är utmärkta ledare av elektricitet. ESDhandskar används för att avleda den statiska elektricitet vi alstrat.

ESD Electro Static Disharge (= elektrostatisk urladdning)

  Statisk urladdning kan innebära en allvarlig olycksrisk t.ex. vid hantering av lättantändliga vätskor och explosiva gaser. Inom industrin kan känslig elektronik skadas eller t o m förstöras om den monteras utan ESD-skydd. Våra

En ESD-handske måste uppfylla stränga krav på förmåga att avleda statisk elektricitet. Kontrollera därför alltid att handsken har CE-godkännande som ESD-handske!

bekväma och följsamma ESD-handskar finns i såväl gummi som textilmaterial, med inbakade eller invävda kolfibertrådar.

811 9101

128


ESD-handskar

ESD-handske

TEGERA® 9101 En följsam, smidig och stark ESD-handske . Utmärkt greppförmåga. Krom- och silikonfri. Material MICROTHAN/

Funktioner Silikonfri, kromfri, ESD-godkänd

nylon/kolfibertråd

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 1011

TEGERA® 30 En mycket smidig ESD-handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. ESD-godkänd för att avleda statisk elektricitet och därför passar vid elektronikarbeten. Material Getnarv/nylon/kolfibertråd Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Förstärkt pekfinger, ESD-godkänd, resår

Färg Blå/vit Familj Tegera Classic Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 2000

129


ESD-handskar

TEGERA® 805 En ESD-vante som avleder statisk elektricitet och därför passar vid elektronikarbeten m.m. Stickad i nylon med kolfibertråd. Material Nylon/kolfibertråd

Funktioner ESD- godkänd

Kvalité Hög kvalité Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 113x

TEGERA® 810 ESD-hanske i nylon och kolfibertråd, som avleder statisk elektricitet. Doppad i slitstarkt polyuretan. Smidig med bra passform. Material Nylon/PU/kolfibertråd

Funktioner ESD- godkänd

Kvalité Hög kvalité Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

EN 388 113x

TEGERA® 811 ESD-hanske i nylon och kolfibertråd, som avleder statisk elektricitet. Innerhanden är doppad i slitstarkt polyuretan. Smidig. Material Nylon/PU/kolfibertråd Kvalité Hög kvalité Färg Grå Familj Tegera Classic Storlek 6, 7, 8, 9, 10 Förpackning 12/120 kat.2

130

EN 388 4131

Funktioner ESD- godkänd


Specialhandskar I detta kapitel hittar du lite speciella handskar med speciella egenskaper. Här finns lackeringshandskar, handskar som ger skydd mot vibrationer och slag och handskar som ger extra stöd till handleden.

132 134 137

vibrations- och slagdämpande handledsstödjande lackeringshandskar


S p e c i a l h a n d s k a r / V i b r at i o n s - o c h s l a g d ä m pa n d e HAND S KAR

Undvik vibrationsskador Vibrerande verktyg och maskiner ge riktigt besvärliga skador. Detsamma gäller hårda slag. Skadorna uppstår efter hand och kan bli mycket besvärliga. Här presenterar vi våra vibrationsdämpande och slagdämpande handskar som är framtagna med hjälp av helt ny teknologi. Med våra vibrations- och slagdämpande handskar ger du dina händer det skydd de så väl behöver.

Slagdä

mpand

e

nde

ämpa d s n o i t ra

Vib

undvik Vibrationsskador Välj dina handskar

med omsorg. Använd alltid vibrationsdämpande handskar som är godkända enligt standarden EN ISO 10819:1996, när du arbetar med vibrerande maskiner och verktyg.

132


S p e c i a l h a n d s k a r / V i b r at i o n s - & s l a g d ä m pa n d e h a n d s k a r

Slagdämpande handske

TEGERA® 9185 En utmärkt slagdämpande handske i tunn och smidig Microthan. Avklippbara fingrar. Material MICROTHAN/polyester

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, lycra mellan fingrarna

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 0011

Vibrationsdämpande handske

TEGERA® 9180 En utmärkt vibrationsdämpande handske i tunn och smidig Microthan. Förböjda fingrar. Godkänd enligt EN ISO 10819. Material MICROTHAN/polyester

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vibrationsdämpande inlägg i innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, lycra mellan fingrarna

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 0222

EN 10819

TEGERA® 901 En vibrationshandske i neoprene och slistark, smidig getnarv i innerhanden som minskar risken för förslitningsskador. Med halvfingrar för pilljobb. För arbete med vibrerande redskap. Material Getnarv/neoprene Kvalité Hög kvalité

Funktioner Mudd, vibrationsdämpande inlägg i innerhand

Familj Tegera Classic Storlek 7, 8, 9, 10 Förpackning 6/120 kat.1 EN 420

133


S p e c i a l h a n d s k a r / H a n d l e d ss t ö d j a n d e HAND S KAR

Förebyggande stöd för handleden Våra handledsstödjande TEGERA® PRO handskar är utformade med tanke på dig som behöver ett stöd för handlederna, men rörlighet och fingertoppskänsla i händerna. Handledsstödet stabiliserar handleden och hjälper dig att hålla handlederna så raka som möjligt. Det är avgörande för hur länge du orkar arbeta utan att bli trött eller riskera långsiktiga skador. Handledsstödet ger handleden rätt vinkel och motverkar att handen kommer till ”ändlägena” vilket minskar risken för långsiktiga skador. Inget verktyg fungerar i längden om det används på fel sätt eller utsätts för onödiga påfrestningar. Handen är inget undantag. Därför är det viktigt att ge den bästa möjliga arbetsvillkor. Monotona, slitsamma arbeten i obekväma arbetsställningar och med bristfälliga skydd inne-

• Upprepad hög belastning med vinklad handled är handens värsta fiende. Alltför hög yttre belastning kan i längden orsaka både nedsatt handfunktion och långvariga medicinska problem. • Nerver är känsliga för belastning. Utsätts de för slag eller hårt tryck reagerar de med myrkrypningar, domning och smärta, vilket till sist kan leda till nedsatt funktion och förlamning. • Den mest sårbara nerven i handen sitter där handflatan möter handleden. Utsätts den för upprepade kraftiga stötar kan den lätt bli skadad.

bär hårda påfrestningar på handen. På de följande sidorna presenterar vi våra handledsstödjande handskar. Vilka passar för dina arbetsuppgifter?

Du bör undvika att böja handleden: 1. Långt uppåt/bakåt 2. Ända ut mot lillfingret 3. Ända ut mot tummen Gott grepp och rätt arbetsställning är viktiga för handen.Vinklas handen inåt eller utåt minskar gripstyrkan avsevärt. Bilden nedan visar hur mycket gripstyrkan minskar procentuellt vid olika vinklar, jämfört med ett optimalt grepp. (Rogers 1987).

134


S p e c i a l h a n d s k a r / H a n d l e d ss t ö d j a n d e h a n d s k a r

TEGERA® 9190 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. Material MICROTHAN+/polyester Foder Akryl, helfodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran på innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Förpackning 6/60 Kat.2

EN 388 2322

EN 511 21x

TEGERA® 9195 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En extremt smidig handske. För monterings- och finmekanikarbeten. Material MICROTHAN/lycra

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, lycra mellan fingrarna, handledsstöd

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 0021

TEGERA® 9196 En handske sydd i MICROTHAN+ vilket gör den extremt slitstark. Speciellt utformad för att underlätta i arbetsmoment som sliter på handleden. Extra inlägg i handen gör handsken mjuk och bekväm. Material MICROTHAN+

Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar

Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

EN 388 2011

135


S p e c i a l h a n d s k a r / H a n d l e d ss t ö d j a n d e h a n d s k a r

TEGERA® 9295 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk. Material MACROTHAN/polyester FODER Ofodrad Kvalité Högsta kvalité Familj Tegera Pro Storlek 8, 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.2

136

EN 388 3221

Funktioner Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, handledsstöd


Specialhandskar / Lackeringshandskar

andskar

h lackerings

lackering

Lackeringshandskar För lackeringsarbeten inom t ex bilindustrin finns en polyesterhandske som eliminerar risken för fläckar på den yta som ska lackeras. Handskarna är dammfria, silikonfria och anatomiskt utformade med god fingertoppskänsla.

997 En slitstark och smidig lackeringshandske med mycket bra passform och grepp. I polyester, som tål kyla bra. Förstärkt innerhand och pekfinger i polyuretan. Material Polyester

Funktioner Silikonfri, förstärkt pekfinger, resår, dammfri

Kvalité Hög kvalité Färg Olika beroende på storlek Storlek 8, 9, 10 Förpackning 10/150 kat.1

EN 420

977 Slitstark och smidig handske i PU-belagd nylon. Lämplig för lackerings- och målningsarbeten. Krom- och silikonfri. Material PU/Nylon Kvalité Högsta kvalité

Funktioner Silikonfri, kromfri, tvättbar i 40°C maskintvätt, resår

Färg Blå, grön, röd Familj TEGERA® Classic Storlek 8,9,10 EN 388 0122

137


Tegera® home På Ejendals är vi stolta över att vi kommer från Dalarna. Så stolta att vi har valt att skapa en serie handskar med inspiration från vårt ursprung. På sidan 34 kan du läsa mer om denna handskserie.


TEGERA ® H o m e

TEGERA® 90014 Tällberg Getnarven är mjuk mot handen och den rosenprydda ovandelen i nylon gör handsken luftig och skön. Material Getnarv/nylon

Funktioner Resår

Kvalité Hög kvalité Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 6, 7, 8 Förpackning 6/60 kat.1

TEGERA® 90015 Tällberg En rosenmönstrad handske i nylon och smidigt getnarv. Handsken passar utmärkt på vår och höst eftersom den har ett tunt, skönt foder. Getnarven är slitstark och bekväm att använda. Material Getnarv/nylon

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår

Foder Helfodrad i akryl Kvalité Hög kvalité Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 6, 7, 8 Förpackning 6/60 kat.1

TEGERA® 90016 Tällberg Rosenmönstrad, fodrad trädgårdshandske i nylon och getnarv. Handsken har en praktisk kardborreknäppning. Material Getnarv/nylon Foder Helfodrad i akryl

Funktioner Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger

Kvalité Hög kvalité Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 6, 7, 8 Förpackning 6/60 kat.1

139


TEGERA ® H o m e

TEGERA® 90055 Tällberg Snygg och smidig handske i latexfoam, står emot fukt. Med kardborrband vid handleden. Material Latex Foam/nylon Kvalité Högsta kvalitet Familj TEGERA® Home

Funktioner Kardborreknäppning, viss beständighet mot väta och olja, ventilerad ovanhand

Kollektion Tällberg Storlek 6,7,8 Förpackning 6/60 kat.1

TEGERA® 90045 Tällberg Läcker allroundhandske i Tällbergsserien, sydd i skön och slitstark getnarv. Material Getnarv/polyester Kvalité Hög kvalitet Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 6, 7, 8 Förpackning 6/60 kat.1

140

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår


TEGERA ® H o m e

TEGERA® 90030 Tällberg Allroundhandske i micro-PU, perforerat mönster i innerhanden ger bra grepp. Material Spandex/micro PU Kvalité Hög kvalitet

Funktioner Kromfri, förstärkta sömmar, resår, tvättbar i 40 maskintvätt

Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 6, 7, 8 Förpackning 6/60 kat.1

TEGERA® 90060 Tällberg Skön handske i nitrilfoam, håller effektivt fukten borta. Material Nitril Foam/nylon Kvalité Högsta kvalitet Familj TEGERA® Home

Funktioner Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, handflatedoppad

Kollektion Tällberg Storlek 6, 7, 8 Förpackning 6/60 kat.1

141


TEGERA ® H o m e

TEGERA® 90040 Tällberg Snygg handske för hem och fritid i smidigt getnarv med praktisk resår vid handleden. Material Getnarv/polyester

Funktioner Förstärkt pekfinger, resår

Kvalité Hög kvalitet Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1

TEGERA® 90020 Tällberg Allroundhandske i micro PU, perforerat mönster i innerhanden ger bra grepp. Material Micro PU/spandex Kvalité Hög kvalitet Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1

142

Funktioner Kromfri, förstärkta sömmar, resår, tvättbar i 40°C maskintvätt


TEGERA ® H o m e

TEGERA® 90035 Tällberg Praktisk och snygg allroundhandske i skönt svinnarv med halvfoder i bomull. Material Svinnarv/bomull Foder Bomull, halvfodrad

Funktioner Förstärkt pekfinger, reflex, resår

Kvalité Hög kvalitet Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 9, 10, 11 Förpackning 6/60

TEGERA® 90025 Tällberg Fodrad allroundhandske i micro PU, perforerat mönster i innerhanden ger bra grepp. Material Micro PU/spandex Foder Helfoder i akryl Kvalité Hög kvalitet

Funktioner Kromfri, förstärkta sömmar, resår, tvättbar i 40°C maskintvätt, reflex

Familj TEGERA® Home Kollektion Tällberg Storlek 9, 10, 11 Förpackning 6/60 kat.1

143


Skydd för dina fötter information om våra skyddsskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 • Sandaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 • Mjukskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 • Lågskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 • Kängor och läderstövlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 • PU-stövlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 • Yrkesskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 information om våra arbetsskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 • Sandaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 • Lågskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 • Kängor och läderstövlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 • Pu- stövlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208


Information om v책ra skyddsskor

varum채rken och familjer funktioner och merv채rden yttersulor i v책ra skyddsskor om zenit om geox

148 150 152 154 156

om drylock om greenline om graninge om fss

158 159 160 161


I n f o r m at i o n o m vå r a s k y d d s s k o r

Skydda dina fötter! Foten är en fantastisk konstruktion som består av 27 olika ben som hålls samman av ledband, senor och muskler. Fötterna är kroppens fundament och kräver bra skor som dämpar, balanserar och skyddar.   Med tanke på att var och en av oss går cirka 320 mil varje år, är det inte svårt att inse vikten av rätt skor. Många av oss arbetar också i tuffa miljöer, där det krävs skyddsskor.   Våra skor och kängor ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Vi har därför valt att lägga tillverkning i vår egen fabrik i Finland. Det handlar om att skydda dina fötter från skador. Men förutom tåhätta, halksäker sula, stabilitet och andra skyddsegenskaper har även ergonomi, komfort och design stor betydelse. Du ska trivas i dina skyddsskor och kunna använda dem utan problem varje arbetsdag. Vid många arbeten är det obligatoriskt med skyddsskor. För att undvika skador och förebygga problem med fötter, knän och rygg är det en klok investering för de flesta arbetsgivare att se till att medarbetarna dels har skor med rätt skyddsfunktioner, men även att skorna är ergonomiskt uppbyggda.

Fotboken Läs mer om foten, hur foten fungerar och hur du skyddar den i Fotboken, en alldeles ny liten skrift från Ejendals framtagen i samarbete med ortopedingenjör Lars Eghamn.

Regler och standarder Samtliga skyddsskor i Ejendals sortiment uppfyller gällande EN-standarder och gällande normer för arbetsskydd inom olika yrkesområden.

Skor märkta S har skyddståhätta som tål 200 J anslagsenergi och 15 kN tryck. Skyddsskor delas även in i klasser, där: • Klass I anger att skon är gjord av läder eller textil. • Klass II anger att skon är tillverkad av gummi eller polymer.

Kontakta gärna Ejendals kundservice på telefon 0247-360 00 om du ändå skulle vara osäker på vilken sko du behöver.

147


va r u m ä r k e n o c h fa m i l j e r

Varumärken och familjer Ejendals stora sortiment av högklassiga skyddsskor erbjuder modeller för snart sagt varje tänkbart skyddsbehov inom industri-, bygg-, entreprenad- och andra användningsområden. Samtidigt har vi arbetsskor för användare inom t ex servicesektorn. För bästa möjliga trygghet har vi valt att uteslutande arbeta med utvalda märkesprodukter som kommer från såväl svensk som internationell produktion. Vi har byggt upp ett unikt sortiment av skor där varje sko är väl anpassad för sitt användningsområde och ger det rätta skyddet. Sortimentet förenar hög kvalitet och säkerhet med komfort och design. Jalas är märket på marknadens mest tekniskt avancerade skyddsskor, de allra bästa. Många av materialen bygger på helt ny teknik. Produkterna kännetecknas av utomordentlig komfort.

Graninge är ett begrepp för styrka, kvalitet och högklassigt hantverk. Graninge erbjuder slitstarka skyddsskor för krävande miljöer samt avancerad teknologi som varje sko bygger på. Flertalet av Graninges modeller har den breda lästen som passar oss nordbor extra bra.

Zenit är en serie skor för dig som har högsta möjliga krav på din skyddssko. Zenit har slitsula i RPU som ger ett fantastiskt grepp. Stötdämpningen är fantastisk vilket gör skon skön att bära hela arbetsdagen. Poron XRD i innersulan ger en flexibilitet utöver det vanliga, den ger exakt rätt stöd beroende på om man står eller går.

Jalas Zenit

mycket hög komfort

Jalas 9000 eXalter representerar ett helt nytt koncept inom sin produktgrupp. Målet har varit att utveckla en enastående lätt, snygg och ergonomisk sko för lätt industribruk. Vikten är ca 40% lägre än genomsnittet för de skyddsskor som finns på marknaden idag. Ytterligare ergonomi uppnås tack vare separat stötdämpning såväl under hälen som främre trampdynan.

Jalas exalter mycket lätta

Jalas Stabilizator stabila

För dig som önskar kombinera komfort, ergonomi och greppsäkerhet. Hela slitsulan är tillverkad av nitrilgummi för att ge dig extra halksäkerhet på hala underlag. En unik, justerbar hälrem hittar du på en sandal i familjen. Den ger dig nya möjligheter till en perfekt individuell passform.

Jalas Grip greppsäkra

Jalas ProMotion rymliga

Promotionserien har efter vetenskapliga studier utvecklats för dig som har behov av en extra rymlig passform. Slitsulans unika nitrilgummiblandning samt ett effektivt lamellmönster, gör skorna extremt halksäkra, både på hala, oljiga samt isiga underlag. I denna serie hittar du även speciellt utvecklade produkter för dig som jobbar med heta arbeten och skor för vinterbruk. En serie skor/kängor för dig som arbetar utomhus och vill vara torr och varm om fötterna. Det vattentäta membranet hindrar fukt från att tränga in men gör att vattenånga, som fötterna producerar, kan tränga ut. Nitrilgummisulan är maximalt anpassad för våta, isiga samt växlande hala underlag.

Jalas DryLock vattentäta

Med denna serie får du sportiga modeller med extra låg vikt och en god komfort. En nyutvecklad, tuff, lågvikts yttersula med förbättrat grepp. Jalas 3460 Light Sport väger endast ca 500g/ styck i stl. 42. Flera av modellerna har den allra senaste tekniken av mjukt spiktrampskydd i plasmabehandlad textil.

Jalas M-sport lätta

Jalas greenline metallfri

graninge safety genuina

För dig som önskar en sko med extra många egenskaper i toppklass. Allt ifrån en extra yttre Stabilizatorgelänk, som ger dig en suverän ergonomi och den temperaturreglerande innersulan, till det effektiva GEOX- membranet som sänker temperaturen och ger dig svalare fötter. Jalas mest populära skyddsskoserie de senaste åren.

Vår produktserie Greenline är helt metallfri. Skorna har som första skyddskor på den nordiska marknaden försetts med miljömärkningen EU-blomman som garanterar att skorna belastar miljön så lite som möjligt, både när de tillverkas, används och så småningom kasseras.

Våra skyddsskor från Graninge är stabila och bekväma. Riktiga allroundskor som passar de flesta. Ett prisvärt alternativ för dig som vill ha en skön sko som håller länge.

exalter

148

green line

Stabilizator


DryLock

Jalas zenit

mycket hög komfort

Jalas exalter

mycket lätta

Jalas Stabilizator

stabila

Jalas Grip

greppsäkra

Jalas ProMotion

rymliga

Jalas DryLock

vattentäta

Jalas M-sport

lätta

Jalas greenline

metallfri

graninge safety

genuina

Grip

 

 

 

 

  

M-sport

 

 

ProMotion

    

  

 

 

 

  

 

     

      

     

       

Miljömärkt

Mycket luftig ovandel

ESD-godkänd

Vridstyv konstruktion med Stabilizator

Vattentätt membran

Ventilerande foder

HRO 300ºC

Dubbel stötdämpning

Ergothan hypersorb stötdämpning

Innersula med FX2

Stötdämpande innersula

Yttersula av Phylon/TPU

Yttersula i PU/Nitril

Yttersula i PU/TPU

Yttersula RPU

Yttersula i PU

Rymlig passform

Normal passform

Komposittåhätta

Aluminiumtåhätta

te

rs ul a

Öv rig a

eg

en

g

sk ap

in

ät ta

St öt dä mp n

Yt

sh

sf or m

Pa s

yd d

Sk

er

va r u m ä r k e n o c h fa m i l j e r

Graninge

149


F u n k t i o n e r o c h m e r vä r d e n

Funktioner och mervärden

yttersula rpu Vår allra bästa sula. Sulan har en unik molekylär struktur med en mängd små sugkoppar som ger ett fantastiskt grepp. Sulan är uppdelad i tre områden som på ett naturligt sätt följer stegets faser.

En skyddssko skall inte bara vara väl anpassad för arbetsuppgiften och ge ett gott skydd mot skador. Hög komfort, låg vikt, goda anatomiska egenskaper

Nitrilgummisula Ger ett bra grepp även på hala och våta underlag. Sulan håller sig mjuk och smidig också när det är riktigt kallt. Den är värmebeständig, upp till 300°C, och är därför lämplig vid arbeten i heta miljöer.

och bra ventilation är minst lika viktiga faktorer.

innersula Ergothan Hypersorb Ett avancerat stötdämpnings­system, utvecklat av Jalas, som minskar stötbelastningen av hälen med upp till 99%.

PU sula Polyuretan är ett material som ger skorna ett bra grepp samt slitstyrka.

Stötdämpande

TPU sula TPU är en termoplastisk polyuretan som har maximala elastiska och nötningståliga egenskaper och står emot slitage, oljor m m. Ger ett suveränt grepp på de flesta underlag.

BIO-Control häl/hålfotsstöd Anpassar sig efter användarens fot, ger extra komfort och stödjer på rätt ställe. C2 innersula har en unik temperaturreglerande och värme­utjämnande funktion som anpassar temperaturen i skon efter om­giv­ ningen. Från Jalas. Fötterna hålls varma vid kyla och svala vid värme. fX2, dUAL CONTROL SULA med dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD™ samt ett lager av bekväm merinoull.

Antistat-skydd Samtliga skyddsskor från Ejendals och Jalas har antistat-skydd. Vilket innebär att de lämpar sig vid arbeten där krav ställs på avledning av statisk elektricitet. ESD Antistatskydd i sulan som används där extra höga krav ställs på avledning av statisk elektricitet t ex vid tillverkning av elektronik­utrustning, då denna annars kan förstöras genom statisk urladdning. De har en resistans under 35 MΩ och uppfyller IEC 61340-5-1.

Innerfoder Tebox/Drilex Slitstarkt välventilerande fodermaterial. Microfiber Material av textilväv som ger god ventilation och ett bra fotklimat. Kromfri

Technical Fleece Ett microtunt tekniskt fleecefoder för maximal komfort under den kalla delen av året. Päls Ett varmt foder, oftast i en mix av ull och konstfiber.

Skydd mot kyla

Skydd mot kyla

Upp till 300° C

Oljebeständig sula

Oljebeständig sula

Antistatiska egenskaper

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

STABILIzATOR Extra vridstyv konstruktion med en stabilisator i yttersulan som minskar risken för vrickning.

Cambrelle Välventilerande fodermaterial. Absolute Aluminia Värmer dubbelt så bra som vanligt värmefoder och släpper samtidigt ut fukten. Fodret håller dig varm vid den strängaste köld.

Oljebeständig sula

Innerfoder

innersula

Skydd mot kyla

yttersula

Spiktrampskydd 150


F u n k t i o n e r o c h m e r vä r d e n

passform och Komfort

tåslitskydd

Smal/Normal Läst För dig som har en smal till normal fot.

PU Extra tåslitskydd av PU ökar livslängden på dina skor. För dig som jobbar inom t ex byggindustrin.

Normal Läst Passar de flesta nordiska fötter. Rymlig läst Rymlig passform för dig som har behov av extra vidd och höjd. Passar lite bredare nordiska fötter. Graninge Support System Håller hälen i rätt läge, vilket ger god komfort och stadigt grepp, samtidigt som risken för vrickning i ojämn terräng minskar.

membran Dry lock Vattentätt membran från Jalas som andas med förseglade sömmar som håller dina fötter varma och torra. VATTENAVSTÖTANDE Skinn som impregnerats eller belagts med ytskikt som gör det vattenavstötande.

skyddshätta aluminiumtåhätta Skyddar mot fallande föremål som en stålhätta dvs, Skyddar tårna mot fallande föremål 200 joule samt kompression på 15000 Newton, enligt EN ISO 20345:2004. Väger endast ca 50 gram. Skon blir lättare och tyngdpunkten flyttas bakåt för bättre balans och mindre belastning av skenbenets muskulatur. Ståltåhätta Av stål. Skyddar tårna mot fallande föremål 200 joule samt kompression på 15000 Newton, enligt EN ISO 20345:2004.

Vattentät

komposittåhätta Av metallfritt kompositmaterial. Finns i Jalas GREEN LINE -serien.

Lättvikts skyddståhätta av aluminium

Skyddståhätta av stål

Skyddståhätta av kompositmaterial

Vattenavstötande

Geox® Ett ventilerande membran från Jalas monterad i slitsulan som släpper ut fukt men hindrar vatten att komma in. Membranet aktiveras när foten blivit varm, vilket håller foten torr och sval även i varma omgivningar. GEOX har förmåga att sänka skons innertemperatur med upp till treºC.

Spiktrampskydd stål Spiktrampskyddet är gjort av stål och skyddar mot genomträngning av spik eller andra vassa föremål, tål 1100 Newton enligt normen. Mjukt plasmabehandlad textil Spiktrampskyddet är gjort av plasmabehandlad textil och är därav mjukt och lätt. Skyddar mot genomträngning av spik eller andra vassa föremål, tål 1350 Newton och överträffar normen.

Skydd mot spiktramp, av stål

Skydd mot spiktramp, av textil

Membran

Vårda dina skyddsskor

Skyddståhätta Tåslitskydd

Skor utsätts för stora påfrestningar och kräver noggrann vård för att hålla länge. Nedan följer några grundläggande råd för hur du vårdar och förlänger livslängden på dina skyddsskor. • Rengör dina skor med en fuktig trasa alternativt borsta bort lera, sand, damm och annan smuts med en mjuk skoborste efter varje användnings tillfälle. • Om skorna blivit blöta, torka dem alltid i rumstemperatur – aldrig i torkskåp, på element eller dyl. • Impregnera skorna (inklusive sömmarna och plösen). Skor och kängor i fullnarvigt och oljat läder rekommenderar vi att impregnera/återfukta med Minkolja.

151


Vå r a y t t e r s u l o r

Yttersulor i våra skyddsskor Våra skyddsskor har olika typer av sulor med olika egenskaper. Här beskriver vi lite kort vilka sulor som ”sitter på våra olika skofamiljer” och vad som utmärker dem. Zenit Zenit är vår allra bästa slitsula med ett fantastiskt grepp. Stötdämpningen är bästa tänkbara, det gör skon skön att bära hela arbetsdagen. Slitsulan är tillverkad i RPU, ett extra greppsäkert material som också är mycket slitstarkt. Passar dig som: arbetar inom- och utomhus och behöver en extra stabil, vridstyv och bekväm sko som också är mycket greppsäker. Passform: normal

Exalter Exalter är vår allra lättaste sula. Trots att den är så lätt är den också mycket stabil. Sulan har en så kallad sandwichkonstruktion, där olika lager av Phylon och TPU bildar en tuff och lätt sula som blivit mångas favorit. Passar dig som: Arbetar mest inomhus på torra golv. Passform: Normal.

Stabilizator Stabilizator har en tvåkomponentssula med Geox-membran. Geox är temperaturreglerande och fungerar som ett ventilerande membran monterat i slitsulan. Det släpper ut fukt men hindrar vatten att komma in. Membranet kan sänka innertemperaturen i skon med upp till tre grader. Slitsulan är tillverkad i PU/TPU som gör sulan mjuk och följsam. Stabilizator är som namnet antyder en extra stabil och vridstyv sko som håller foten på plats. Passar dig som: Jobbar inom- och utomhus och behöver en extra stabil och vridstyv sko med bra grepp. Passform: Normal Grip/Drylock Grip/Drylock är tillverkad i PU/nitril som gör sulan mycket slittålig. Sulan är värmebeständig och klarar svetsstänk och riktigt varma golv (300˚). Sulan ger ett bra grepp och sitter på våra skor och kängor. Drylock är namnet på våra vattentäta modeller med Grip-sula. Passar dig som: Vill ha hög komfort samt ypperligt grepp på hala, våta underlag. Passform: Normal.

152


Vå r a y t t e r s u l o r

Promotion Promotion är en extra rymlig sula i nitril som passar perfekt för dig som har lite bredare fötter. Eftersom den är både rymlig och greppsäker sitter den på de flesta av våra vinterskor- och kängor. Sulan är värmebeständig och klarar svetsstänk och riktigt varma golv (300˚). Sulan står också emot de vanligaste kemikalierna. Passar dig som: Vill ha hög komfort samt ypperligt grepp på hala, våta underlag. Passform: Rymlig

Green line Denna sula sitter på alla skor i vår miljögodkända serie Green Line. Serien har snabbt blivit mycket populär. Green Line har även tåslitskydd som gör skon extra hållbar. Sulan är tillverkad i PU som gör skorna mjuka och sköna hela arbetsdagen. För dig som vill ha en metallfri sko som sitter mycket bra på foten, är mjuk och skön och tillverkad med miljövänliga metoder och material. Passar dig som: Jobbar inom- och utomhus och önskar slitstyrka och bra grepp i alla lägen. Passform: Smal/normal

M- Sport En enkomponentssula i PU. Det här är sulan i vår mest populära serie. Den är mjuk och skön samtidigt som den är lätt. För att uppnå alla fina egenskaper i en och samma sula använder vi den allra senaste teknologin. Hög komfort, skön och ergonomisk. En mycket bra allroundsko. Passar dig som: Vill lägga lite extra på att få en riktigt mjuk och lätt skyddssko. Passform: Normal

Graninge Safety Graninge Safety är en mycket bra allroundsula, både mjuk och stabil. Två densiteters PU i sulan ger mycket bra komfort. Passar dig som: arbetar inom- och utomhus och vill ha en prisvärd sula som är både slitstark och ger ett bra grepp. Passform: normal

153


Så förförisk på utsidan. Varje liten detalj på exakt rätt ställe. Insidan, om möjligt ännu bättre. Luftig, skön och behaglig. Och greppet – nästan omöjligt att beskriva. Förbered dig på mötet med ZENIT®. Vår allra bästa skyddssko någonsin.

Zenit komfortsystem

Y t tersul an i det nya materialet RPU ger et t fantastiskt grepP.

Sulan följer stegets faser »» Yttersulan är tillverkad i RPU. Den unika molekylära strukturen ger en yta med en mängd små sugkoppar. Detta betyder att greppet blir fantastiskt, speciellt i hala och våta miljöer.

Finesser, finesser »» Runt foten och i plösen finns Memory Foam, en stoppning som har ”minne” och anpassar sig efter din fot. Skon blir bara skönare ju mer den används. Sandalmodellerna har klippbara kardborreband som inte fransar.

154


ZENIT® är den nya generationens skyddsskor som ger extremt hög komfort och bra stötdämpning, tack vare det unika stötdämpningssystemet FX2. ZENIT® finns i två varianter; med GEOX-membran eller med mjukt spiktrampsskydd.

Anpassar sig till om du står eller går »» ZENIT® har en innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ som har unika stötdämpande egenskaper – materialet är mjukare när du står och styvnar när du går för extra stötupptagning. FX2-sulan är av skön, fuktabsorberande merinoull.

Suverän stabilitet »» ZENIT® är skön och komfortabel men samtidigt mycket stabil. En unikt utformad stabilizatorgelänk ger suverän stadga åt hålfoten.

Polstring i memory foam

Aluminiumtåhät ta

SBS-bindsul a

Fx2 innersul a med dubbl a stötdämpningszoner I poron® xRD™

Unik stabilizatorgelänk för suverän stabilitet OCH stadga åt hålfoten GEOXmembran som andas. K an sänk a temperaturen i skon med upp till tre grader. Det ök ar komforten avsevärt. (i modellerna 3000 och 3010)

155


Värmereglering och ventilation För mer än 50 år sedan uppfanns gummi, en viktig teknologisk landvinning som förändrade livsstilen för miljoner människor i hela världen. Gummisulorna gjorde skorna väderbeständiga, vattnet kunde inte längre tränga in. Fötterna höll sig därmed både varma och torra, särskilt på vintern. Gummisulor har emellertid en nackdel. De låter inte fötterna andas. Geox har löst detta problem med sitt revolutionerande, internationellt patenterade system.

1.

PROBLEMET Gummisulor är som ett ogenomsläppligt skyddshölje runt fötterna. Värmen stannar kvar i skon och man svettas. I längden samlas mer och mer fuktighet. Både värmeansamlingen och fuktigheten är mycket oangenäma och fötterna börjar dessutom lukta illa.

molekyler av ånga

1. LÖSNINGEN Geox har gummiyttersulan perforerad exakt i området med högst koncentration svettkörtlar.

2. MEMBRANET En vattenångmolekyl är 700 gånger mindre än en vattenmolekyl. Geox laboratorier har utvecklat ett särskilt mikroporöst membran. Mikroporerna är mindre än vattenmolekyler men större än vattenångans

vattendroppar

2.

molekyler. Detta gör att ångan kan försvinna samtidigt som det hindrar vatten från att tränga in. Dina fötter håller sig torra från fukt inifrån och utifrån.

3. FÖRDELEN Det är sunt och naturligt för fötter att svettas. Men inte att hålla kvar svetten inuti skon. Genom att successivt avlägsna fukt från skon hjälper Geox-patentet till med att upprätthålla rätt mikroklimat inuti skon. Som visas i datortermografi-bilden på denna sida tenderar fötter som bär skor med vanliga gummisulor att överhettas avsevärt oftare (fot med röd färg) än de som bär Geox-skor.

3.

156


Jalas 3000 zenit

Geox är ett vattentätt membran som andas och som

JALAS 3800A MONZA MGR

sitter i skons sulstruktur. Detta patenterade membran är inbäddat mellan inläggssulan och skons yttersula. Geox-membranet låter svett och fukt försvinna från skon samtidigt som det hindrar vatten från att tränga in i skon. Vi på Jalas utvecklar ständigt våra produkter, så att de ska bli ännu bättre. Vi har i våra senaste skomodeller förbättrat användningen av Geox och arbetat in membranet i sulans

JALAS 3820A CHALLENGER GEOX

struktur. Vi har också ökat antalet mikrohål så att skon kan andas ännu bättre. Resultatet är en sko som dina fötter kommer att älska. Tack vare Geox-sulans struktur kommer dina fötter att hålla sig svala och torra hela arbetsdagen. JALAS 3700S ULTIMA MGR

JALAS JALAS 3830 BLACK GEOX C

JALAS 3870S trek GEOX C

157


Jalas 3308 drylock

Jalas 3322 drylock

vind

Jalas 3318 drylock

regn

ytterlager foder

Jalas 3328 drylock

����������������������������������������������������� Drylock-mebranet ������������ ������ �� ������ ����� ������� ������

fuktig ånga

Om Drylock Att bli våt om fötterna är inte kul. Förutom att det är obekvämt, blir du snabbt kall. Med kalla fötter, fryser du snart i hela kroppen. På Drylock finns ett vattentätt membran, som i kombination med lädret i fullnarv, gör att vattendropparna inte får en chans att tränga igenom. I Drylock har vi också satt in vår fina FX2-sula som är dubbeldämpande och gör skon mycket bekväm. Sulan avlastar dina fötter, dina knän och din rygg vilket gör att du orkar långa arbetspass. Fukten har inte en chans »» Drylock har ett vattentätt membran där vattendropparna inte har en chans att tränga igenom. Trots att det är vattentätt är det ändå ventilerande och leder bort svett och fukt. Halksäker y t tersul a »» Drylocks yttersula i PU/nitril är extremt halksäker och passar utmärkt för dig som ibland arbetar på hala och våta underlag. Den är också mycket slittålig och kommer att hålla länge. Sulan är värmebeständig och klarar svetsstänk och riktigt varma golv. Drylock är en riktig toppenkänga för dig som behöver en skyddssko som tål riktigt tuffa tag.

158

är vattentätt men ändå ventilerande och leder bort svett och fukt

Drylock tar stötarna »» Vi har förbättrat denna nya generation Drylock och satt in vår fantastiska FX2-sula som är dubbeldämpande och gör skon mycket bekväm. Den fina stötdämpningen avlastar dina fötter, dina knän och din rygg. Skon har också en skön bälgplös och polstrad skaftkant för att ge dig högsta möjliga komfort. Drylock väger mindre »» Drylock har begåvats med många fina egenskaper. En av dem är definitivt att den är exceptionellt lätt. På grund av att den så är lätt, har den alla de egenskaper som utmärker en skyddssko; aluminiumtåhätta och spiktrampskydd. När mörkre t faller »» Med Drylock syns du även när det är mörkt. Skon är försedd med reflexer som passar in i den genomtänkta designen.


Jalas Green Line – Nordens första miljömärkta skyddsskor

Green Line är en serie skor som är framtagen med så stor hänsyn till miljön som möjligt. Vi har gjort det så bra att de som första skyddsskor har blivit märkta med EU-blomman. EU-Blomman är det gemensamma europeiska miljömärket. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation. Kraven för märkningen med Blomman tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. Green Line innehåller inga metaller. I stället för metall i spiktrampskydd och tåhätta, har vi använt material som tar extra hänsyn till miljön under hela dess livscykel. Green Line passar dig som vill ha en metallfri och bekväm skyddssko som samtidigt värnar om miljön. Extra bra passar den för dig som arbetar på en arbetsplats där det finns metalldetektorer. Skorna uppfyller alla krav som man har på en skyddssko. De är sköna och tåliga. Green Line skorna har snabbt blivit en favorit hos våra användare...

Jalas 6408 bio

Jalas 6468 eko

Jalas 6498 nature

159


Graninge – robusta klassiker Graninge är ett varumärke som står för tradition, kvalitet och pålitlighet. Den klassiska Graningekängan lanserades 1951 och blev snabbt ett begrepp. I slutet av 1990-talet övertog Ejendals Graninge. Skor och kängor från Graninge är främst avsedda för dig som arbetar inom bygg, snickeri eller lättare industri. Du uppskattar rejäla skor på fötterna. Den lite rymligare lästen passar utmärkt för våra nordiska fötter. För dig som inte behöver skydd i ditt arbete finns en samling yrkesskor och kängor från Graninge. De passar lika bra på arbetet som på fritiden. graninge 7218

Ejendals utvecklar regelbundet nya sko-modeller från Graninge, såväl med som utan skydd.

Rejäla Graninges skyddsskor är rejäla, robusta graninge 7280

och trygga.

Skyddar bra Skorna har tåhätta i plast och spiktrampskydd i stål. graninge 7288

Sköna Graninge är sköna att bära. Svikten i sulan ger en hög komfort för foten och hjälper både fötter, knän och rygg att må bra. Lästen är lite bredare vilket gör att den passar bra för våra nordiska fötter

graninge 7298

160


En FSS är en bra investering – En investering i hälsa och välmående

Vet du hur bra en fot kan må? Vi på Ejendals vet. Vi har i många år utvecklat

Vi har i vårt sortiment något som vi kallar för FSS,

skyddsskor som idag sitter på mängder av fötter

Foot Stop Service. FSS kommer att hjälpa dig

världen över. Men bra skor behöver också bra till-

att prova ut rätt sulor till dina kunder och/eller

behör, dels för att hålla länge, dels för att passa

medarbetare. FSS ger med en enkel knapptryck-

riktigt bra på den fot som ska bära skon.

ning besked om vilka förutsättningar som gäller

Om fötterna mår bra mår hela kroppen bra. Belastningsskador skapar onödigt lidande och är också besvärligt för arbetsgivare eftersom

för den fot som scannas. Den ger också besked om vilka sulor som kan skapa extra komfort i de skor som personen ska bära.

det ofta medför sjukskrivningar. Men belast-

En FSS är en bra investering – en investering i

ningsskador kan man undvika, med rätt skor

hälsa och välmående. FSS finns i två varianter,

och med rätt tillbehör.

stationär och portabel. 161


Skyddsskor

sandaler Ett utvalt sortiment skyddssandaler i behagliga material, med lĂĽg vikt, mycket hĂśg komfort och stabilitet tack vare avancerad konstruktion och ergonomisk utformning.

med spiktrampskydd

165


Sandaler

JALAS® 3000 Zenit Zenit, den nya generationens skyddssko med extremt hög komfort. Sandalen har ett membran av GEOX och yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S1

Sula RPU

Funktioner GEOX, kardborreknäppning, polstrad skaftkant, ESD-godkänd, Antistatisk, låg vikt, dubbel stötdämpning i innersula, Memory Foam, Merinoull, RPU sula

Familj ZENIT Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3800A Monza MGR En mycket avancerad skyddssandal med stabilizatorsula, lätt aluminiumtåhätta, slitstark och oljebeständig yttersula, ventilerande foder, värmeutjämnande innersula m.m. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S1

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, kardborreknäppning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, C2 temperaturreglering, stabilizatorsula

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3820A Challenger Geox En stabil och sval sandal med unik justering av hälgreppet genom kardborreknäppning runt hälen, ventilerande foder samt Geox-membran gör skon sval även under långa arbetspass. Ovandel Nubuck

Skyddsklass S1

Sula PU/TPU

Funktioner Dubbeldämpning Jalas FX2, geox, kardborreknäppning, polstrad skaftkant, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, olje- och kemikaliebeständig

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

163


Sandaler

JALAS® 8800G Monza White Geox Lätt och bekväm skyddssandal med stabil yttersula. Geoxmembran gör skon sval. Kardborreknäppning ger möjlighet till injustering för perfekt passform. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S1

Sula PU/TPU

Funktioner Geox, kardborreknäppning, ställbar vristrem, polstrad skaftkant, Godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, rymlig läst, låg vikt

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Rymlig Storlek 36-47

JALAS® 3920A Challenger En sval och skön sandal med kardborreknäppning runt hälen, FX2 dubbeldämpande sula, ventilerande foder, värme- och oljebeständig sula m.m. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S1 HRO

Sula Nitril

Funktioner Dubbeldämpning Jalas FX2, kardborreknäppning, TPU tåslitskydd, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, gripsula

Foder Drilex Familj Grip Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4110A Monza Antislip En luftig och rymlig sandal med smidig kardborreknäppning och halksäker sula. Lätt aluminiumtåhätta, ventilerande foder m.m. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S1 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ställbara vristremmar, antistatisk, rymlig läst, nitrilgummisula, ESD godkänd

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

Lättviktare

JALAS® 3400A Monza Sport En superlätt och luftig skyddssandal med aluminiumtåhätta och greppsäker sula. Avancerad stötdämpning, kardborreknäppning. För industri och verkstad. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S1

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ställbar vristrem, antistatisk, låg vikt

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

164


Sandaler / Spiktrampskydd

JALAS® 3008 Zenit Zenit, den nya generationens skyddsskor med extremt bra komfort. Sandalen har ett mjukt spiktrampskydd och yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S1P

Sula RPU

Funktioner Mjukt spiktrampsskydd, Kardborreknäppning, ProNose tåförstärkning, polstrad skaftkant, ESD-godkänd, antistatisk, låg vikt, dubbel stötdämpning i innersula, Memory foam, Merinoull, RPU sula

Foder Drilex Familj Zenit Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4118B Monza Antislip En halksäker och rymlig skyddssandal med två kardborreband över vristen för bästa passform. Tåhätta i aluminium och spiktrampskydd. Ventilerande foder m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S1 P HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, ställbar vristrem, ESD godkänd, rymlig läst, nitrilgummisula

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

Metallfri

JALAS® 6408 Bio En skön, helt metallfri skyddssandal med kardborreknäppning, miljömärkt med EU-blomman. Mjukt spiktrampskydd samt komposittåhätta och ProNose tåslitskydd. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S1 P

Sula PU

Funktioner Metallfri, uppfyller EU-blommans miljökriterier, 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, ESD godkänd, smal/normal passform

Foder Cambrelle Familj Green Line Läst Normal Storlek 36-47

165


Sandaler / Spiktrampskydd

Mjukt spiktrampskydd

JALAS® 3408A Monza Sport En superlätt och luftig skyddssandal med aluminiumtåhätta och nytt, mjukt spiktrampskydd. Avancerad stötdämpning, kardborreknäppning. För bygg, industri och verkstad. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S1 P

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, PU tåslitskydd, ställbar vristrem, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

Mjukt spiktrampskydd

JALAS® 3408V Monza Sport En superlätt och luftig skyddssandal med ståltåhätta och nytt, mjukt spiktrampskydd. Avancerad stötdämpning, kardborreknäppning. För bygg, industri och verkstad. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S1 P

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ställbar vristrem, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 34-35

GRANINGE® 7218 Graninge 7218, sandal i föroljad nubuck, tåhätta i komposit, spiktrampskydd i stål och tvådensitetssula i PU. Ovandel Nubuckläder Sula PU/PU Foder Cambrelle Läst Normal/rymlig Storlek 35-48 Skyddsklass S1P

166

Funktioner Kardborreknäppning, ställbar vristrem, polstrad skaftkant, antistatisk, TPU Heel Support


Skyddsskor

mjukskor Lätta, luftiga och bekväma mjukskor som är lätta att komma i och ur anpassade för olika användningsområden. Med eller utan hälrem och med ställbar vrist.


M j u ks ko r

Storsäljare

EJENDALS 1799 En halksäker toffel med ställbar vristrem och elastisk hälrem för bästa passform. Mjuk, stötupptagande innersula med ventilerande drilexfoder ger torra fötter. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass SB

Sula PU

Funktioner Ställbar vristrem

Läst Normal Storlek 35-47

EJENDALS 1796 En halksäker toffel med ställbar häl- och vristrem för bästa passform. Mjuk sula och specialbehandlat läder som står emot olja och fett. För kök och industri. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass SB

Sula PU

Funktioner Justerbar hälrem, ställbara vristremmar, antistatisk

Läst Normal Storlek 35-47

EJENDALS 1792 Bekväm skyddsmjuksko. Utmärkt för dig som arbetar inom lättare industri- och verkstadsmiljö. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass SB

Sula PU

Funktioner Ställbar vristrem

Läst Normal Storlek 35-47

EJENDALS 1494 Skyddsmjuksko med sula av polyurethan. Ovandel i PU-behandlat läder. Fällbar hälrem. Passar dig som arbetar inom t.ex. kök, vård och industri. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass SB

Sula PU

Funktioner Justerbar hälrem, fällbar hälrem

Läst Normal Storlek 35-46

168


Skyddsskor

Lågskor Ett utvalt sortiment lågskor i behagliga material, med låg vikt, mycket hög komfort och stabilitet tack vare avancerad konstruktion och ergonomisk utformning.

175

med spiktrampskydd


L åg s ko r

Marknadens lättaste skyddssko?

JALAS® 9000 eXalter Vår absolut lättaste skyddssko. Under 399g/sko i storlek 42. Ovandel av slitstark microfiber med ventilationshål som håller foten sval. Stötdämpning såväl under hälen som främre trampdynan. Aluminiumtåhätta. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S1

Sula Phylon/TPU

Funktioner Aluminiumtåhätta, snörning, dubbel stötdämpning, sval, superlåg vikt

Foder Microfiber Familj eXalter Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3010 Zenit Zenit, den nya generationens skyddsskor med extremt hög komfort. Skon har ett membran av GEOX och yttersula av RPU för bästa stötdämpning och stabilitet Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S2

Sula RPU

Funktioner GEOX, snörning, polstrad skaftkant, ESD-godkänd, antistatisk, låg vikt, dubbel stötdämpning i innersula, Memory Foam, Merinoull, RPU sula

Foder Drilex Familj Zenit Läst Normal Storlek 36-47

170


L åg s ko r

JALAS® 3700A Ultima MGR En allroundsko som har allt man kan begära av en skyddssko. Stabilizatorsula, halksäker yttersula, aluminiumtåhätta, drilexfoder, fotvalvsstöd m.m. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S2

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snörning, godkänd i ESD-klass1, antistatisk, stabilizatorsula, C2 temperaturreglering

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3890 Coyote Geox En lätt och stabil skyddssko med snörning. Ovandel i nubuck med ventilerande foder, andande geoxmembran i sulan samt temperaturreglerande C2 iläggssula. Ovandel Nubuck

Skyddsklass S2

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snabbsnörning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, ventilationsnät, olje- och kemikaliebeständig, C2 temperaturreglering

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3650 Wulf Geox En sval, stabil allround skyddssko för t. ex. verkstad och industri. Geox-membran och värmereglerande C2 iläggssula håller skon sval. Aluminiumtåhätta samt tåslitskydd i TPU. Ovandel Nubuck

Skyddsklass S1

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snabbsnörning, polstrad skaftkant, godkänd i ESDklass 1, antistatisk, ventilationsnät, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, C2 temperaturreglering, tåslitskydd i TPU

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

171


L åg s ko r

JALAS® 3830 Black Geox C Stabil skyddssko med utmärkt balans och Drylexfoder som andas. Ergothan hypersorb stötdämpning. Lätt aluminiumtåhätta. Stabilizator/TPU-sula för maximalt grepp. Ovandel Narvläder

Skyddsklass S2

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snabbsnörning, polstrad skaftkant, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, olje- och kemikaliebeständig, C2 temperaturreglering

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3840 Nova Geox C Stabil skyddssko med utmärkt balans och TPU-sula med andande Geox-membran. Perforerad ovandel och C2 temperaturreglering gör skon extra sval. Ovandel Nubuck

Skyddsklass S1

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snabbsnörning, polstrad skaftkant, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, ventilationsnät, olje- och kemikaliebeständig, C2 temperaturreglering

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3940 Nova En sval och skön snörsko med avancerade egenskaper som ventilationsnät, halksäker sula, lätt tåhätta i aluminium, Ergothan stötdämpningssystem, ventilerande foder m.m. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S1

Sula Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, godkänd i ESDklass 1, antistatisk, ventilationsnät, gripsula, C2 temperaturreglering

Foder Drilex Familj Grip Läst Normal Storlek 38-47

JALAS® 4140A Carbon En allroundsko med avancerade funktioner som greppsäker, värmebeständig sula, aluminiumtåhätta, stötdämpning, ventilerande foder m.m. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S2 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, antistatisk, rymlig läst, nitrilgummisula, ESD godkänd i klass 1

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

172


L åg s ko r

JALAS® 3460A Light Sport En avancerad skyddssko med fräck design. Lätt aluminiumtåhätta, normal läst, halksäker yttersula, bra stötdämpning m.m. För verkstad och industri. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S2

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, ESD-godkänd, antistatisk, ventilationsnät, låg vikt

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3420A Easy Sport En avancerad skyddssko med snygg design. Lätt aluminiumtåhätta, normal läst, halksäker yttersula, bra stötdämpning, kardborreknäppning. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S1

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ställbar vristrem, ESD-godkänd, antistatisk, låg vikt

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3480A Pro Sport En stilren och bekväm sko i läder med avancerade skyddsegenskaper. Lätt aluminiumtåhätta, normal läst, halksäker yttersula, bra stötdämpning m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S2

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, ESD-godkänd, antistatisk, låg vikt

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

173


L åg s ko r

Lämplig vid heta arbeten

JALAS® 4430 Low Skyddsloafer, sydd med slitstark värmebeständig kevlartråd. Värmebeständig sula i nitril. Aluminiumtåhätta. Lämplig vid heta arbeten. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S2 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, antistatisk, rymlig läst, ESD godkänd

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

GRANINGE® 7280 Graninge 7280, skyddssko i föroljad nubuck med tåhätta i komposit och tvådensitetssula. Ovandel Nubuckläder/textil Sula PU/PU Foder Cambrelle Läst Normal Storlek 35-48 Skyddsklass S2

174

Funktioner Snörning, polstrad skaftkant, antistatisk, ventilationsnät, TPU Heel Support


L åg s ko r / S p i k t r a m p s ky d d

Lämplig vid heta arbeten

JALAS® 3918 Easy+ En stryktålig sko för tuffa miljöer, sydd med kevlartråd. Mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil. Lämplig vid heta arbeten. Aluminiumtåhätta. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, bälgplös, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd

Foder Drilex Familj Grip Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3308 DryLock Jalas Drylock är en mycket lätt och skön lågsko i fullnarv. Vattentät, aluminiumtåhätta och med FX2 dual action-sula. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3

Sula PU/nitril

Funktioner ProNose tåförstärkning, bälgplös, snabbsnörning, polstrad skaftkant, antistatisk, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, dubbel stötdämpning FX2, vattentätt DryLockmembran, nitrilgummisula, vattentät

Foder DryLock Familj DryLock Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 1335 Lätt och bekväm lågsko med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med dold snabbsnörning samt en mjuk, polstrad plös. Tåhätta av aluminium ger skon en låg vikt och utmärkt balans. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snabbsnörning, värmebeständig slitsula i nitrilgummi, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd

Foder Drilex Familj Grip Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4538K Terra En robust men lätt allroundsko med halksäker sula, avancerad stötdämpning, aluminiumtåhätta, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd, bred läst, foder med andasfunktion m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, snörning, antistatisk, rymlig läst, nitrilgummisula, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

175


L åg s ko r / S p i k t r a m p s ky d d

JALAS® 4148B Carbon En allroundsko med avancerade funktioner som greppsäker, värmebeständig sula, aluminiumtåhätta, spiktrampskydd, stötdämpning, ventilerande foder m.m. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, snörning, antistatisk, rymlig läst, nitrilgummisula, ESD godkänd

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

JALAS® 1435 Lätt och bekväm lågsko med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med snabbsnörning samt en mjuk, polstrad bälgplös. Ovandelen är fodrad med slitstarkt och fukttransporterande Drilex foder. Extra bred läst. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, bälgplös, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd, rymlig läst

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-50

storsäljare

Mjukt spiktrampskydd

JALAS® 3468A Light Sport En avancerad skyddssko med fräck design. Lätt aluminiumtåhätta, nytt mjukt spiktrampskydd i textil, normal läst, halksäker yttersula, bra stötdämpning. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, PU tåslitskydd, snörning, antistatisk, ventilationshål, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

176


L åg s ko r / S p i k t r a m p s ky d d

JALAS® 3468V Light Sport En avancerad skyddssko med fräck design. Ståltåhätta, nytt mjukt spiktrampskydd i textil, normal läst, halksäker yttersula, bra stötdämpning. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, antistatisk, ventilationshål, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 34-35

JALAS® 6468 Eko En skön, helt metallfri skyddssko med snabbsnörning, miljömärkt med EU-blomman. Mjukt spiktrampskydd samt komposittåhätta och ProNose tåslitskydd. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S3

Sula PU

Funktioner Metallfri, uppfyller EU-blommans miljökriterier, 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, ESD godkänd

Foder Cambrelle Familj Green Line Läst Smal/normal Storlek 36-47

GRANINGE® 2701 En bekväm och funktionell sko för arbete och fritid. Med supportsystem som förstärker stödet runt hälen. Ståltåhätta och spiktrampskydd. Slitstark nitrilsula. Ovandel Narvläder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner Snörning, PU tåslitskydd, bälgplös, antistatisk

Läst Smal/normal Storlek 39-47

177


L åg s ko r / S p i k t r a m p s ky d d

GRANINGE® 7288 Graninge 7288, sko i föroljad nubuck med tåhätta i komposit, spiktramskydd i stål och tvådensitetssula i PU. Ovandel Nubuckläder Sula PU/PU Foder Cambrelle

Funktioner ProNose tåförstärkning, snörning, bälgplös, snabbsnörning, polstrad skaftkant, antistatisk, vattenavstötande TPU Heel Support

Läst Normal Storlek 35-48 Skyddsklass S3

JALAS® 3018 Zenit Zenit, den nya generationens skyddsskor med extremt hög komfort. Skon har ett mjukt spiktrampskydd och yttersula av RPU för bästa stötdämpning och stabilitet. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S3

Sula RPU

Funktioner Mjukt spiktrampsskydd, snörning, ProNose tåförstärkning, polstrad skaftkant, ESD-godkänd, antistatisk, låg vikt, dubbel stötdämpning i innersula, Memory foam, Merinoull, RPU sula

Foder Drilex Familj Zenit Läst Normal Storlek 36-47

178


Skyddsskor

kängor och läderstövlar Från slitstarka, varma och halksäkra kängor till extra varma stövlar för krävande vinterbruk. Kraftigt utförande, extra bred läst och stötabsorberande innersula ger extra säkerhet och komfort även i svåra vintermiljöer, där varje modell är lika bekväm och perfekt anpassad för sitt användningsområde.

181

med spiktrampskydd


Kängor & läderstövlar

JALAS® 3870S Trek Geox C En mycket stabil skyddskänga med god balans och extra förstärkt hälparti. Aluminiumtåhätta. Hel iläggssula med C2 temperaturreglering samt Geox-membran i slitsulan. Passar bra för arbete inom verkstad, industri och hantverk. Ovandel Nubuckläder

Skyddsklass S2

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snabbsnörning, polstrad skaftkant, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, olje och kemikaliebeständig, C2 temperaturreglering

Foder Drilex Familj Stabilizator Läst Normal Storlek 38-47

JALAS® 4070 Offroad En känga med många smarta funktioner som greppsäker, värme- och oljebeständig sula, maximal stötdämpning, aluminiumtåhätta, dragkedja på insidan, bred läst m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S2 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, dragkedja, bälgplös, polstrad skaftkant, rymlig läst, nitrilgummisula, ESD godkänd

Foder Mikrotunt tekniskt fleece Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

Lämplig vid heta arbeten

JALAS® 4441 Titan En olje- och värmebeständig känga sydd med kevlartråd. Halksäker yttersula och maximal stötdämpning. Lämplig vid heta arbeten. Aluminiumtåhätta, kardborreknäppning m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S2 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, kevlartråd, rymlig läst, nitrilgummisula, ESD godkänd

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

180


Kängor & läderstövlar / Spiktrampskydd

JALAS® 3978 Offroad + En känga med många smarta funktioner som greppsäker sula, maximal stötdämpning, aluminiumtåhätta, spiktrampskydd, dragkedja på insidan m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, mjukt spiktrampskydd i textil, nitrilgummisula, dragkedja, bälgplös, polstrad skaftkant, dragögla

Foder Päls/Absolute Aluminia Familj Grip Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 3328 DryLock Vattentät skyddskänga i fullnarv. Aluminium-tåhätta och FX2 dual action-sula borgar för absolut högsta komfort. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3

Sula PU/nitril

Funktioner ProNose tåförstärkning, bälgplös, snabbsnörning, antistatisk, låg vikt, dubbel stötdämpning FX2, vattentätt DryLock-membran, nitrilgummisula, vattentät

Foder DryLock Familj DryLock Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 1365 Skön känga med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med snabbsnörning och dragkedja på insidan samt en mjuk, polstrad bälgplös. Tåhätta av aluminium ger skon en låg vikt och utmärkt balans. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snabbsnörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dragkedja

Foder Drilex Familj Grip Läst Normal Storlek 36-47

181


Kängor & läderstövlar / Spiktrampskydd

Pälsfodrad

JALAS® 1375 Varm och skön vinterkänga med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med snabbsnörning och dragkedja på insidan samt en mjuk, polstrad bälgplös. Tådelen fodrad med absolute aluminia. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3 HRO WRU

Sula PU/Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snabbsnörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dragkedja

Foder Pälsfoder Familj Grip Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4078 Offroad En känga med många smarta funktioner som greppsäker sula, maximal stötdämpning, aluminiumtåhätta, spiktrampskydd, dragkedja på insidan, bred läst m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, snörning, dragkedja, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, nitrilgummisula

Foder Mikrotunt tekniskt fleece Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

Storsäljare

JALAS® 1305 Pälsfodrad

Lätt och bekväm vinterkänga med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med snabbsnörning samt en mjuk, polstrad plös. Tåhätta av aluminium ger skon en låg vikt, och utmärkt balans. Extra rymlig läst. Ovandel Fullnarvsläder/Cordura

Skyddsklass S3 HRO WRU

Sula PU/Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snabbsnörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, tådelen fodrad med Absolute Aluminia, extra rymlig läst

Foder Pälsfoder Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

182


Kängor & läderstövlar / Spiktrampskydd

JALAS® 1315 Lätt och bekväm känga med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med smidig snabbsnörning samt en mjuk plös. Tåhätta av aluminium ger skon en låg vikt och utmärkt balans. Extra rymlig läst. Ovandel Fullnarvsläder/Cordura

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/Nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snabbsnörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, extra rymlig läst

Foder Cambrelle Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

JALAS® 4548K Jupiter En känga med avancerade egenskaper för krävande miljöer. Halksäker, stötdämpning, andasfoder, bred läst, spiktrampskydd, värmebeständig yttersula m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, snörning, antistatisk, rymlig läst, nitrilgummisula, mjukt spiktrampskydd

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

JALAS® 6498 Nature En skön, helt metallfri skyddskänga med snabbsnörning, miljömärkt med EU-blomman. Mjukt spiktrampskydd samt komposittåhätta och ProNose tåslitskydd. Ovandel Microfiber

Skyddsklass S3

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåförstärkning, snabbsnörning, bälgplös, polstrad skaftkant, godkänd i ESD-klass 1, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, uppfyller EU-blommans miljökriterier

Foder Cambrelle Familj Green Line Läst Smal/normal Storlek 36-47

JALAS® 1395 Bekväm känga med lite längre skaft med ovandel i fullnarvigt läder, försedd med snabbsnörning samt en mjuk, polstrad plös. Tåhätta av aluminium ger skon en låg vikt och utmärkt balans. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, snörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

Foder Tebox/Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

183


Kängor & läderstövlar / Spiktrampskydd

JALAS® 4698 Winter King En extra varmfodrad, värme och oljebeständig stövel med avancerade skyddsegenskaper för tuffa arbetsmiljöer. Sömmar i kevlartråd. Halksäker, textilspiktrampskydd, pälsfodrad mm. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO C1

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, mjukt spiktrampskydd i textil, antistatisk, kevlartråd, rymlig läst, nitrilgummisula

Foder Päls/Absolute Aluminia Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 39-48

JALAS® 3318 DryLock Jalas Drylock är en mycket lätt och skön halvkänga i fullnarv! Vattentät, aluminiumtåhätta och med FX2 dual action-sula. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass S3

Sula PU/nitril

Funktioner ProNose tåförstärkning, bälgplös, snabbsnörning, polstrad skaftkant, antistatisk, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, dubbel stötdämpning FX2, vattentätt DryLockmembran, nitrilgummisula, vattentät

Foder DryLock Familj DryLock Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4468 King En värme- och oljebeständig stövel med avancerade skyddsegenskaper, lämplig för het industri. Halksäker, aluminiumtåhätta, spiktrampskydd, stötdämpning m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ProNose tåslitskydd, antistatisk, kevlartråd, rymlig läst, nitrilgummisula

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

184


Kängor & läderstövlar / Spiktrampskydd

Mjukt spiktrampskydd

JALAS 3498 HighLight ®

En avancerad skyddskänga med fräck design. Lätt aluminiumtåhätta, nytt mjukt spiktrampskydd i textil, normal läst, halksäker yttersula, bra stötdämpning. För dig som arbetar inom t.ex. bygg, verkstad eller industri. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3

Sula PU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, PU tåslitskydd, snörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4448K Titan

Lämplig vid heta arbeten

En olje- och värmebeständig känga sydd med kevlartråd. Halksäker nitrilgummisula och maximal stötdämpning. Aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd, kardborreknäppning m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, mjukt spiktrampskydd i textil, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, kevlartråd, rymlig läst, nitrilgummisula

Foder Drilex Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

GRANINGE® 2703 En bekväm och funktionell känga för arbete och fritid. Med supportsystem som förstärker stödet runt hälen, ståltåhätta och spiktrampskydd. Slitstark nitrilsula. Ovandel Narvläder/Cordura Sula PU/nitril Läst Smal/normal Storlek 39-47 Skyddsklass S3 HRO Funktioner Snörning, PU tåslitskydd, bälgplös, antistatisk

185


Kängor & läderstövlar

GRANINGE 7298 Graninge 7298, skyddskänga i föroljad nubuck med tåhätta i komposit, spiktrampskydd och tvådensitetssula i PU. Ovandel Nubuckläder Sula PU/PU Foder Cambrelle

Funktioner Extra tåslitskydd, snörning, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, vattenavstötande, TPU Heel Support

Läst Normal Storlek 35-48 Skyddsklass S3

JALAS® 3988 MGR WinPro Vår varmaste stövel, fodrad med päls samt absolute aluminia-foder som är mycket varmt och bekvämt. Aluminiumtåhätta. Spiktrampskydd. Ovandel PU-läder/ Ballistisk textil

Skyddsklass S3 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, ställbar vristrem, skaftavslut med snölås, antistatisk, låg vikt, nitrilgummisula, C2 temperaturreglering

Foder Absolute Aluminia/päls Familj Grip Läst Normal Storlek 39-47

186


Skyddsskor

PU-stövlar Starka, smidiga PU-stövlar med inbyggda skydds­funktioner för miljöer och arbetsuppgifter där extra säkerhet krävs.


PU - s t ö v l a r / S p i k t r a m p s k y d d

DUNLOP 3270 Purofort En stövel för lantbruk, industri och byggsektorn. Med ståltåhätta och spiktrampskydd ger den ett gott skydd. Skaftet kan klippas av. Stöveln har mycket låg vikt. Ovandel PU

Skyddsklass S5

Sula PU

Funktioner Olje- och kemikaliebeständig, klippbart skaft

Läst Normal Storlek 37-48

DUNLOP 3280 Purofort+ En modern PU-stövel för lantbruk, industri eller byggsektorn. Slitsula i PU/TPU som ger utmärkt grepp och slitstyrka. Löstagbart foder säljs som tillbehör. Ovandel PU

Skyddsklass S5

Sula PU/TPU

Funktioner Olje- och kemikaliebeständig, ståltåhätta, spiktrampskydd

Läst Normal Storlek 36-49

POLYVER 3289 En mycket varm och skön skyddsstövel med ståltåhätta samt spiktrampskydd, utvecklad för vinterbruk under skandinaviska förhållanden. Ovandel PU

Skyddsklass S5

Sula PU

Funktioner Supervarm, rymlig passform, olje/kemikalietålig

Foder Fiberpäls Läst Normal Storlek 39-46

188


Skyddsskor

yrkesskor Skor för dig som står och går hela dagarna men som inte behöver skyddsskons speciella egenskaper.


S ky d da d i n a f öt t e r

Skydda dina fötter Fötterna är kroppens fundament och de kräver skor som har en bra stötdämpning, som är stadiga samt skyddar dina fötter även om du inte behöver skyddsskor. Om du går och står hela arbetsdagen går du ungefär 320 mil på ett år. Då är det inte svårt att inse vikten av bra skor på fötterna. På Ejendals kallar vi dessa skor för fotskydd. För högsta möjliga säkerhet och komfort arbetar Ejendals med yrkesskor från världsledande tillverkare. Främst med vårt eget varumärke Jalas, som vi är mycket stolta över. Yrkesskor från Jalas uppfyller samma kriterier som Jalas skyddsskor vad gäller halksäkerhet, stabilitet och ergonomi. Alla ESD-märkta skor från Jalas uppfyller kraven för ESD klass 1. Lägg till en snygg och genomtänkt design och noggrant utvalda material, så får du en sko i världsklass.

Varumärken och familjer Ejendals sortiment av högklassiga yrkesskor består av en stor mängd modeller för användare inom t ex servicesektorn. Vi har byggt upp ett unikt sortiment av skor där varje produkt är väl anpassad för sitt användningsområde. Våra skor och handskar förenar hög kvalitet med komfort och design.

Jalas är märket på marknadens mest tekniskt avancerade skyddsskor, de allra bästa. Många av materialen bygger på helt ny teknik. Produkterna kännetecknas av utomordentlig komfort.

Graninge är ett begrepp för styrka, kvalitet och högklassigt hantverk. Graninge erbjuder slitstarka arbetsskor för krävande miljöer samt avancerad teknologi som varje sko bygger på. Flertalet av Graninges modeller har den breda lästen som passar oss nordbor extra bra.

190


Sä k r a d i n a f öt t e r

Våra yrkesskor Ejendals sortiment av yrkesskor är till för dig som inte behöver tå- och spiktrampskydd men ändå har ett behov av bra och säkra skor på arbetet.

Regler och standarder Alla yrkesskor från Jalas sortiment är testade och uppfyller EN-standard EN ISO 20347:2004.

Skor märkta O saknar skyddståhätta men uppfyller baskraven för yrkesskor. Yrkesskor delas även in i klasser, där: • Klass I anger att skon är gjord av läder eller textil. • Klass II anger att skon är tillverkad av gummi eller polymer. • ORO anger att skon är oljebeständig.

Kontakta gärna Ejendals kundservice på telefon 0247-360 00 om du ändå skulle vara osäker på vilken sko du behöver.

191


Y r k e s s ko r

JALAS® 3402A Monza Sport En superlätt och luftig yrkessandal med greppsäker sula. Avancerad stötdämpning, kardborreknäppning. För industri och verkstad. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass O1

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, kardborreknäppning, ställbar vristrem, antistatisk, låg vikt, ESD-klass 1

Foder Drilex Familj M Sport Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 2552 Cool Sport En avancerad och luftig sandal med stabilisatorsula och stötdämpning i innersulan, som är utbytbar. Foder som andas och snabbspänne. ESD-klass 1. Ovandel Nubuckläder Sula Phylon/gummi Foder Neopren

Funktioner Justerbar hälrem, ställbar vristrem, snabbspänne, stabilizator, ESD-klass 1

Familj Stabilizator Storlek 35-47

JALAS® 5012 Menu white En lättskött vit halvsko för dig som exempelvis arbetar inom vård, läkemedelsindustri, laboratorium eller kök. Den är sval och skön även under långa arbetspass. Tvättbar. Ovandel Microfiber

Skyddsklass AE ORO

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, justerbar hälrem, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt, tvättbar

Foder Drilex Familj Grand Walking Läst Normal Storlek 36-47

192


Y r k e s s ko r

JALAS® 5042 Care En sandalsko för dig som har höga krav på komfort och ventilation. ESD-godkänd i klass 1. Lämplig för dig som arbetar inom dagligvaruhandeln, på kontor eller inom vården. Ovandel Läder

Skyddsklass AE ORO

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, justerbar över häl samt fotrygg, ESD-godkänd i klass 1, låg vikt

Foder Drilex Familj Grand Walking Storlek 36-47

1483 Lätt och skön mjuksko med ovandel i läder. Mjuk innersula klädd med microcashmere. För dig som arbetar inom t.ex. kök, vård eller industri. Ovandel Läder

Skyddsklass OB + E

Sula PU

Funktioner Justerbar hälrem, fällbar hälrem, låg vikt, mjuk innersula

Läst Normal Storlek 35-46

1493 Lätt och skön mjuksko med ovandel i läder. Mjuk innersula klädd med microcashmere. För dig som arbetar inom t.ex. kök, vård eller industri. Ovandel Läder Sula PU

Funktioner Justerbar hälrem, fällbar hälrem, låg vikt, mjuk innersula, antistatisk

Läst Normal Storlek 35-46 Skyddsklass OB + E

1487 Trätoffel med god passform. Polyuretansula med träkärna. Ovandel i läder. Ovandel Läder

Skyddsklass OB + E

Sula Trä/PU Läst Normal Storlek 35-46

193


Y r k e s s ko r

1789 Bekväm mjuksko med god passform. Perfekt sko för dig som arbetar inom t.ex. vård, kök eller industri. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass OB + E

Sula PU

Funktioner Ställbar vristrem, låg vikt

Läst Normal Storlek 35-46

JALAS® 2102 Richard En bekväm och ergonomiskt utformad loafer för dig som går mycket i jobbet. I lättskött läder med oljebeständig sula, avancerad stötdämpning och ventilerande foder. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass O2

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt

Foder Microfiber Familj Comfort VIP Läst Normal Storlek 39-47

JALAS® 2112 Ronald En bekväm och ergonomiskt utformad snörsko för dig som går mycket i jobbet. I lättskött läder med oljebeständig sula, avancerad stötdämpning och ventilerande foder. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass O2

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, snörning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt

Foder Microfiber Familj Comfort VIP Läst Normal Storlek 39-47

JALAS® 2702 Laura Klassisk pumps för dig som arbetar i uniform. dessutom är skon godkänd i ESDklass 1. Klacken är stabil och ergonomiskt utformad. Ger tillsammans med sulan maximal stötdämpning och tryckfördelning. Ovandel Fullnarvsläder Sula TPU Foder Läder Familj Advokat Läst Normal Storlek 3-8

194

Funktioner Godkänd i ESDklass 1, antistatisk, låg vikt


Y r k e s s ko r

JALAS® 5052 Trip En bekväm sko på kontoret, för säljare m.fl. Lätt att ta på utan besvärande snörning. Oljebeständig sula, avancerad stötdämpning och ventilerande foder. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass O2

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, godkänd i ESD klass 1, låg vikt

Foder Tebox Familj Grand Walking Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 5022 Tour En bekväm och ergonomiskt utformad snörsko för dig som går mycket i jobbet. I lättskött läder med oljebeständig sula, avancerad stötdämpning och ventilerande foder. Ovandel Fullnarvsläder

Skyddsklass O2

Sula PU

Funktioner Ergothan Hypersorb, snörning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt

Foder Tebox Familj Grand Walking Läst Normal Storlek 36-47

195


Y r k e s s ko r

JALAS® 5282 Roam Geox En smidig och bekväm yrkessko med sula i PU/TPU. Geox-membran som ventilerar bort värme och fukt som bildas under foten. Utbytbar ergonomisk innersula, värmereglerande foder. Designad ovandel i nubuck. Ovandel Nubuck

Skyddsklass O2

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snörning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt, vattenavstötande

Foder Drilex/Tebox Familj Grand Walking Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 5222 Tour Geox En smidig och bekväm yrkessko med sula i PU/TPU. Geox-membran som ventilerar bort värme och fukt som bildas under foten. Utbytbar ergonomisk innersula, värmereglerande foder. Ovandel i klassisk design av högkvalitativt narvläder. Ovandel Narvläder

Skyddsklass O2

Sula PU/TPU

Funktioner 4 mm Ergothan Hypersorb, geox, snörning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt, vattenavstötande

Foder Drilex Familj Grand Walking Läst Normal Storlek 36-47

JALAS® 4072 Offroad En känga med många smarta funktioner som greppsäker, värme- och oljebeständig sula, maximal stötdämpning, fleecefoder, dragkedja på insidan, bred läst m.m. Ovandel PU-behandlat läder

Skyddsklass 02 HRO

Sula PU/nitril

Funktioner Ergothan Hypersorb, snörning, dragkedja, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, rymlig läst

Foder Mikrotunn teknisk fleece Familj ProMotion Läst Rymlig Storlek 35-48

JALAS® 3322 Drylock Bekväm vattentät allroundkänga som är utrustad med Jalas FX2 dual action-sula. Ovandel Narvläder

Skyddsklass O2

Sula PU/nitril

Funktioner Snörning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, rymlig läst, låg vikt, dubbel stötdämpning FX2, vattentätt DryLock-membran, nitrilgummisula, vattentät

Foder DryLock Familj DryLock Läst Normal Storlek 36-47

196


information om v책ra arbetsskor 198 200

varum채rken och familjer ordlista


a r b e t s s k o r / va r u m ä r k e n o c h fa m i l j e r

Gör det bekvämt för dina fötter! Lätta och sköna arbetsskor för den som söker något extra i fråga om design, kvalitet och komfort. I det här kapitlet hittar du allt från mjukskor, lågskor och kängor till stövlar.   Även där det inte krävs skyddsskor med tåhätta är det viktigt med skor som är behagliga och skyddar fötterna. Ergonomi och ventilation är viktiga egenskaper när du väljer skor. En arbetssko ska vara väl anpassad för arbetsuppgiften. Kontakta gärna Ejendals kundservice på telefon 0247-360 00 om du ändå skulle vara osäker på vilken sko du behöver.

Varumärken och familjer Ejendals sortiment av högklassiga arbetsskor består av en stor mängd olika modeller. Vi har byggt upp ett unikt sortiment av skor där varje produkt är väl anpassad för sitt användningsområde. Våra skor och handskar förenar hög kvalitet med komfort och design.

Graninge är ett begrepp för styrka, kvalitet och högklassigt hantverk. Graninge erbjuder slitstarka arbetsskor för krävande miljöer samt avancerad teknologi som varje sko bygger på. Flertalet av Graninges modeller har den breda lästen som passar oss nordbor extra bra.

198


a r b e t s s k o r / va r u m ä r k e n o c h fa m i l j e r

Graninge adventure

Innefattar kängor som har Graninges högsta nivå av funktion, passform, komfort och skydd mot kyla och väta. Kängorna är gjorda för äventyr, avancerad vandring, jakt, skoteråkning och dylikt.

Graninge trail

Består av skor som lämpar sig väl för vandring i den nordiska terrängen. Kollektionen rymmer både enklare skor för dagsturer kring fjällstationen och kängor för mer äventyrliga strapatser längs kammar och på höga berg.

Graninge Urban outdoor

Inkluderar skor som lämpar sig väl för vardagen; på stan, på promenader och liknande. Skorna är gjorda för att både tåla vårt omväxlande klimat och vara representativa/funktionella på jobbet.

199


a r b e t s s k o r / o r d l i s ta

Ordlista LÄDER/TEXTILIER Läder allmänt

Thinsulate®

Hud består av en yttersida och en insida. När håret tas bort från yttersidan kallas den sidan narvsida (narven är alltså läderytan). Insidan kallas oftast köttsida.

Ett mycket tunt, lätt och isolerande polyestermaterial som håller värmen bra även när det är fuktigt. Ull

Narvläder

När håret tas bort på hudens yttersida blir det narvläder. Ytan blir mycket blank och slät.

Ull är ett klassiskt naturmaterial som har en unik förmåga att ta vara på kroppens egen värme. Ullfibrernas krusighet och elasticitet ger en stor luftvolym som håller värme och isolerar mot kyla. Ull absorberar fukt utan att kännas våt och kall.

Spaltskinn (eller spaltläder)

Skikt av djurhud som har kluvits två eller flera gånger. Spaltskinn har en grövre yta än narv, finns i många olika tjocklekar och är dessutom värmetåligt.

Absolute Aluminia

Värmer dubbelt så bra som vanligt värmefoder och släpper samtidigt ut fukten. Kylan tränger inte in ens vid den strängaste köld.

Nubuck (new buck)

Fullnarvigt skinn som har slipats för att få en sammetsliknande yta. Starkt och formfast med slät, fin yta.

Drilex

Ett nytt inner­foder från Jalas som effektivt dränerar transpiration och bidrar till en torr och sval känsla.

Mocka

Spaltskinn som tillverkas av hudens insida. Ytan slipas och får en sammetsmjuk och lite luddig yta.

Technical Fleece

Ett microtunt fleece foder för maximal komfort under den kalla delen av året.

Nappa

Ett tunt, mjukt, slitstarkt, följsamt och fukttåligt fullnarvigt skinn. Används ofta till skinnjackor, -väskor och -kläder. Svinnappa

Ett mycket mjukt och svalt skinn som effektivt transporterar bort fukt från foten. FRS Textile (Fine Rip Stop)

Ett lätt och slitstarkt vävt nylonmaterial.

MEMBRAN Sympatex® Allweather

Vind- och vattentätt funktionsmembran med mycket god andningsförmåga. Membranet är tillverkat av en lätt, homogen och töjbar polyester som består av miljontals hydrofila molekyler som drar till sig svett från huden och transporterar den vidare ut genom skon.

Coolmax®

Polyesterfiber med kanaler som snabbt transporterar bort fukt från huden till materialets utsida.

Sympatex HIGH2OUT®

Cordura är ett mycket slitstarkt, lätt och ventilerande material som håller i många år.

En kombination av det hydrofila Sympatex-membranet och ett extremt fukttransporterande foder. Sympatex higH2Out förflyttar fukt från kroppen väldigt fort och ökar därmed komforten i produkter som används vid aktiviteter med hög fysisk intensitet.

VATTENAVSTÖTANDE

Waterproof®

Skinn som impregnerats eller belagts med ytskikt som gör det vattenavvisande.

Vattentätt och ventilerande membran som ligger som en socka runt foten.

Cordura®

Grantex®

FODER

Ett membran som skyddar mot regn, snö och kyla. Fötterna hålls varma och torra även när det är blött och kallt.

Outlast®

Dry lock

Unikt material som anpassar sig efter kroppstemperaturen och temperaturen i den omedelbara närmiljön. Materialet består av miljontals mikrokapslar som absorberar och lagrar överskottsvärme när du är varm, för att sedan frigöra och släppa tillbaka den till kroppen när temperaturen faller.

200

Vattentätt andande membran från Jalas med förseglade sömmar som håller håller dina fötter varma och torra. Geox

Ett ventilerande membran från Jalas monterat i slitsulan som släpper ut fukt men hindrar vatten att komma in. Membranet aktiveras när foten blivit varm, vilket håller foten torr och sval även i varma omgivningar. GEOX har förmåga att sänka skons innertemperatur med upp till 3ºC.


a r b e t s s k o r / o r d l i s ta

SULOR

innerSULOR

Vibram®

Ergothan Hypersorb

Leverantör av yttersulor. Sulor från Vibram ger ett mycket bra grepp på hala och ojämna underlag. Vibrams sulor är designade för att ge den bästa kombinationen av grepp, komfort samt hållbarhet.

Ett avancerat stötdämpnings­system, utvecklat av Jalas. Ergothansulan minskar stötbelastningen av hälen med upp till 99%. BIO-Control häl/hålfotsstöd

EVA (Expandable Vinyl Acetate)

Ett lätt, stötdämpande skum med naturlig styrka och elasticitet (återhämtning). Används som mellanlägg i flera av våra sulor, främst för sina dämpande och isolerande kvaliteter. Antistat-skydd

Samtliga skyddsskor från Ejendals och Jalas har antistatskydd. Vilket innebär att de lämpar sig vid arbeten där höga krav ställs på avledning av statisk elektricitet.

Anpassar sig efter användarens fot, ger extra komfort och stödjer på rätt ställe. C2 innersula

har en unik temperaturreglerande och värme­utjämnande funktion som anpassar temperaturen i skon efter om­giv­ ningens. Från Jalas. Fötterna hålls varma vid kyla och svala vid värme. FX2

ESD

Antistatskydd i sulan som används där extra höga krav ställs på avledning av statisk elektricitet t.ex. vid tillverkning av elektronik­utrustning, då denna annars kan förstöras genom statisk urladdning. De har en resistans under 35 MΩ och uppfyller IEC 61340-5-1. Nitrilgummisula

Ger överlägset fäste och greppar på hala underlag, d v s tar dig säkert fram på is och våta ytor och minskar risken för halkolyckor och fallskador. Sulan klarar inte bara stark kyla utan även extrem värme. Är värmebeständig d v s tål temperaturer upp till 300°C och ger ett säkert skydd vid arbeten i mycket heta miljöer. PU-sula

Polyuretan är en kemisk blandning som är tålig mot oljor och som ger ett mycket bra grepp.

med dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD™ .

Komfort RYMLIG läst

Extra rymlig passform för att passa våra breda nordiska fötter. Graninge Support System

Håller hälen i rätt läge, vilket ger god komfort och stadigt grepp, samtidigt som risken för vrickning i ojämn terräng minskar. Normal Passform

Passar de flesta nordiska fötter

RPU-sula

Den unika molekylära strukturen ger en yta med en mängd små sugkoppar. Detta betyder att greppet blir fantastiskt, speciellt i hala och våta miljöer. TPU sula

TPU är ett gummimaterial som står emot slitage, oljor m m. Ger ett suveränt grepp på de flesta underlag. STABILIzATOR

Vridstyv konstruktion med stabilisator i sulan som minskar risken för vrickning.

Vårda dina arbetsskor

Skor utsätts för stora påfrestningar och kräver noggrann vård för att hålla länge. Nedan följer några grundläggande råd för hur du vårdar och förlänger livslängden på dina arbetsskor. • Rengör dina skor med en fuktig trasa alternativt borsta bort lera, sand, damm och annan smuts med en mjuk skoborste efter varje användningstillfälle. • Om skorna blivit blöta, torka dem alltid i rumstemperatur – aldrig i torkskåp, på element eller dylikt. • Skor av fullnarvigt och oljat läder, rekommenderar vi att impregnera/återfukta med minkolja. • Skor av mocka och nubuck behöver förebyggande åtgärder, spraya t ex med Protector 3x3 innan första användning.

201


Arbetsskor

sandaler Bekväma och luftiga sandaler med avancerad konstruktion och genomtänkta detaljer. FÜr t ex varma sommardagar eller kalla golv.


Sandaler

9609 En bekväm sportsandal som har praktisk kardborreknäppning och en mjuk, anatomisk fotbädd. Skön stötdämpning av PPT ger god komfort under långa arbetspass. Ovandel Nubuck Sula PU Färg Svart

Funktioner Kardborreknäppning, mjuk anatomisk fotbädd, stötdämpande innersula i PPT-material

Storlek 36-47

4020B Det känns skönt att ha en egen badtoffel i omklädningsrummet och till duschen. En liten investering som är nog så viktig för välbefinnandet. Ovandel Nylon/textil

Funktioner Låg vikt

Sula Phylon/E.V.A. Storlek 36-46

7295 Skön och smidig slipper för dig som arbetar t.ex. på kontor, i vården m.m. Ovandel Mocca

Funktioner Ställbar vristrem, låg vikt

Storlek 35-46

203


Arbetsskor

lågskor Utvalda lågskor i behagliga material, med låg vikt, mycket hög komfort och stabilitet tack vare avancerad konstruktion och ergonomisk utformning.


L åg s ko r

GRANINGE® G2342 Stabil och bekväm lågsko med fukttransporterande foder. Ovandel Cordura/nubuck Sula Gummi

Funktioner Snörning, vattenavstötande

Familj Urban Outdoor lÄST Normal Storlek 37-47

GRANINGE® G2343 Stabil och bekväm lågsko med vibramsula för perfekt grepp. Ovandel Läder/Cordura Sula Vibram/gummi

Funktioner Snörning, vattenavstötande

Familj Urban Outdoor lÄST Normal Storlek 36-47

GRANINGE® 7002 Praktisk promenadsko i läder. Vattenavstötande med sula av PU och gummi. Ovandel Läder Sula PU/gummi

Funktioner Snörning, vattenavstötande

Familj Urban Outdoor Läst Normal Storlek 36-47

GRANINGE® 7032 Sportig promenadsko med vibramsula i gummi och ovandel i nubuck och cordura. Ovandel Nubuck/cordura Sula Gummi

Funktioner Snörning, vattenavstötande

Familj Urban Outdoor Läst Normal Storlek 36-47

205


Arbetsskor

kängor och läderstövlar Här finns allt från slitstarka, varma kängor till extra varma stövlar för krävande vinterbruk. Varje modell är bekväm och perfekt anpassad för sitt användningsområde.


Kängor & läderstövlar

GRANINGE® G2075 Sarva Plus Varm och vattenavvisande känga som är utvecklad för att fungera optimalt i nordisk höst- och vinterterräng. Sympatex-membran och temperaturreglerande Outlast i fodret. Ovandel Narvläder/nubuck Sula Winter Sole Foder Sympatex/Outlast

Funktioner Snörning, Sympatexmembran, temperaturreglerande Outlastfoder

Familj Adventure lÄST Rymlig Storlek 38-47

GRANINGE® 7042 Bekväm vandringskänga i läder med slitstark Vibramsula. Vind- och vattenavvisande i stl 36-47. Ovandel Läder

Funktioner Snörning, vattentät

Sula Vibram Foder Textil Familj Adventure Läst Normal Storlek 36-47

GRANINGE® 7022 Klassisk läderkänga med unisexläst. Med sula i PU och gummi. Ovandel Läder Sula PU/gummi

Funktioner Snörning, vattenavstötande

Familj Urban Outdoor Läst Normal Storlek 36-47

207


Arbetsskor

PU-stรถvlar En serie kvalitetsstรถvlar fรถr arbeten i vรฅta miljรถer.


PU - s t ö v l a r

DUNLOP 3272 Purofort En ovanligt lätt, men samtidigt tuff och tålig stövel. Passar lika bra i lantbruket som på fritiden när du vistas i skog och mark. Står emot oljor och de vanligaste kemikalierna. Ovandel PU Sula PU

Funktioner Vattentät, avklippbart skaft

Läst Normal Storlek 37-48 Skyddsklass O4

DUNLOP 3282 Purofort+ En modern PU-stövel för lantbruk, industri eller byggsektorn. Slitsula i PU/TPU som ger utmärkt grepp och slitstyrka. Löstagbart foder säljs som tillbehör. Ovandel PU Sula PU/TPU

Funktioner Olje- och kemikaliebeständig, klippbart skaft

Läst Normal Storlek 36-49 Skyddsklass O4

P-ORIGINAL 3292 En mycket varm och skön stövel i Polyurethan som håller sig mjuk och smidig även när det är riktigt kallt. Ovandel PU Sula PU

Klarar extrem kyla

Funktioner Supervarm, olje/kemikalietålig

Foder Fiberpäls Läst Normal Storlek 29-51

209


Sulor, strumpor och tillbehör Sulor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 • ortopediska sulor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Strumpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 • om strumpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Ejendals säljdistrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232


sulor HÜgt fotvalv eller lügt? Inga problem med rätt sula kommer din sko att sitta helt perfekt. Ejendals har ett brett sortiment.


O rto p e d i s k a s u lo r

Ortopediska sulor Arbete på hårda underlag är en vanlig anledning till överbelastning och smärta i hälen och fotens främre del. De ortopediska sulorna 6031 ger ett bra förebyggande skydd. Båda produkterna är utvecklade i samarbete med en av Sveriges ledande specialister på ortopediska hjälpmedel.

Hälsporre uppstår bland annat genom att fettkudden inte bibehåller sin dämpningseffekt när man fått ett genomslag på hälens undersida. Inflammation uppstår och en bennabb bildas som ger ömhet vid belastning av hälen.

När trampdynan är nersjunken kläms nerverna mellan tåbenen. Nervklämningen ökar genom att foten lutar inåt (pronerar). Pronationssulan är uppbygd på häl, mittdel (pelott) och inre delen av framfoten.

Fötter som lutar inåt (pronerar).

Sulor med pronationsstöd rätar upp fötterna.

hälsporresula

framfotsula

Anatomisk fotbädd med avlastning för smärta under hälen. Hälens område är försedd med dämpningsmaterial som avlastar. Genom att fotbädden har ett valvstöd och en uppbyggnad på häl och framfot, förhindras nersänkning av valvet som ofta är orsak till smärta. Kvarstår smärtan efter 6–8 veckor, kontakta expertis.

När främre bågen sjunker ner uppstår en nervklämning som ger upphov till smärta. 6031 har en anatomisk uppbyggnad såväl i hälpartiet som valvet som ger stabilitet av foten. Dessutom är sulan försedd med en främre upphöjning (pelott) som hjälper till att lyfta främre bågen och därmed avlasta smärtan. Eftersom pelotten har kardborreförslutning kan du flytta den bakåt eller framåt, dit det känns bäst och effektivast. Sulan har även pronationsstöd. Kvarstår smärtan efter 6–8 veckor, kontakta expertis.

BioControl

i hålfoten och hälen anpassar sig efter användarens fot, stödjer på rätt ställe och ger extra komfort. C2 innersulan från Jalas

har en unik temperaturreglerande och värmeutjämnande funktion som anpassar temperaturen i skon efter omgivningen. Fötterna hålls varma vid kyla och svala vid värme. Ergothan hypersorb

är ett avancerat stötdämpningssystem utvecklat av Jalas. Ergothansulan minskar stötbelastningen av hälen upp till 99%.

213


S u lo r

JALAS® 8005 En sula med avancerad stötdämpning och bra fotstöd för maximal komfort. I storlekar från 35 till 47. Material E.V.A Storlek 35-47

Funktioner Biocontrol häl/ hålfotsstöd, 4 mm Ergothan Hypersorb

JALAS® 8202 FX2 Jalas FX2 dualaction, sula med extremt bra stötdämpning. ESD-godkänd. Material Poron XRD/Merinoull/EVA Storlek 35-50

Funktioner Dubbel stötdämpning FX2, antistatisk, ESD-godkänd

JALAS® 8011L Sulan är lämplig för dig som har lågt fotvalv. Sulan formar sig efter din fot och ger support och komfort hela dagen. Passar i alla Jalas modeller. Material E.V.A Storlek 34-35, 36-37, 38-39,

Funktioner Biocontrol häl/ hålfotsstöd, 3 mm Ergothan Hypersorb

40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

JALAS® 8010M Sulan är lämplig för dig som har normalt fotvalv. Sulan formar sig efter din fot och ger support och komfort hela dagen. Passar i alla Jalas modeller. Material E.V.A Storlek 34-35, 36-37, 38-39,

40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

214

Funktioner Control Bar häl/ hålfotsstöd, 3 mm Ergothan Hypersorb


S u lo r

JALAS® 8009H Sulan är lämplig för dig som har högt fotvalv. Sulan formar sig efter din fot och ger support och komfort hela dagen. Passar i alla Jalas modeller. Material E.V.A Storlek 34-35, 36-37, 38-39,

Funktioner Control bar, häl/ hålfotsstöd, 3mm Ergothan Hypersorb

40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

JALAS® 8032 Cool Sport 8032 är en innersula som stödjer foten och som också ger stötdämpning. Passar dig med lågt eller medelhögt fotvalv. Sulan passar i våra skor 2462 och 2552. Material PU Familj Stabilizator

Funktioner Godkänd i ESD-klass 1, antistatisk

Storlek 35-47

6031 Ortopedisk sula Ortopedisk sula med allt i ett-funktion; framfot- hälsporre- och pronationssula. Storlek 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47

6021 Supercomfort En 3 mm tryckavlastande sula med mycket god stötupptagning. I storlekar från 35 till 48. Material PU

Storlek 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

215


S u lo r

6026 Multisorb En extra mjuk och stötdämpande sula med en ergonomisk utformning för bästa passform. En bra sula för hårda golv. I storlekar från 35 till 48. Material E.V.A

Storlek 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

6019 Ergonomica En stabil sula med många goda egenskaper, så som slitstark, stötdämpande, snabbtorkande, antistatisk och ergonomsikt utformad. I storlekar från 35 till 48. Material E.V.A

Storlek 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

6018 Standard Plus En sula med många goda egenskaper, så som slitstark, stötdämpande, snabbtorkande, antistatisk och ergonomsikt utformad. I storlekar från 35 till 48. Material E.V.A

Storlek 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

6011 En sula i filt, ett kraftigt, värmeisolerande material som är skönt att ha i skorna under kalla vinterdagar. I storlekar från 35 till 47. Storlek 35-47

216


S u lo r

6007-A En sula med god värmeisolering, som du kan klippa för perfekt passform. I storlekar från 35 till 47. Storlek Klippbar 35-47

6013 En tvättbar stödsula som isolerar bra mot kyla och fukt. I storlekar från 35 till 47. Storlek 35-47

6017-A En deosula med aktivit kol, som suger upp svett. Tunn och smidig. I storlek från 35 till 47. Storlek 35-47 Klippbar

GREEN COMFORT 6085 Green Comfort 6085 är en iläggssula med mycket god stötupptagning. Den passar våra flesta modeller av skor och stövlar och finns i storlekar från 35 till 47. Material 3 mm PPT Storlek 35-47

217


S u lo r

GREEN COMFORT 6086 En extra tjock, 4,5 mm, iläggssula med mycket god stötupptagning. I storlekar från 35 till 47. Material 4,5 mm PPT Storlek 35-47

218


strumpor Rätt strumpor hüller dina fÜtter torra och varma.


om strumpor

Det innersta lagret är viktigt för fotkomforten Materialen närmast kroppen ska se till att du förblir torr oavsett ansträngning. Är du torr håller du lättare värmen på vintern och slipper frusna tår. På sommaren slipper du onda skavsår som en följd av blöta strumpor.

Vad händer på vintern? Kroppen prioriterar inte fötter och händer när den börjar frysa, blodet rusar istället till de mer livsviktiga delarna av kroppen. Händer och fötter kanske inte är viktiga i livsuppehållande syfte men för komforten är de desto viktigare. En strumpa utan funktion som blivit blöt kommer att förbli det och ytterligare snabba på avkylningen. Det är detta som händer när till exempel en bomullssocka används. Svetten stannar kvar i bomullen och materialets värmande egenskaper försvinner helt och strumpan måste bytas ut. (för vem har inte försökt värma sig med en lätt fuktig handduk?)

Vad händer på sommaren?

Skavsår är lätt att undvika Genom att hålla mikroklimatet (de mm luft som omger vår kropp) torrt löser du allltså många problem. Se alltid till att använda bra funktionsmaterial närmast foten; material som aktivt arbetar för att hålla foten torr. Vi använder bl a ull och CoolMax© i våra strumpor. CoolMax tar fukttransporten ett steg längre; svetten transporteras inte bara från huden till utsidan av materialet, väl på ytan sprids fukten över ett större område. Det går till exempel mycket snabbare för 1 dl vatten att avdunsta om det är utspritt på diskbänken, än i ett glas. Resultatet blir att huden hålls torr, sval och fräsch. Ull är naturens high-tech. Den är mjuk, den isolerar mot både värme och kyla, den kan bära vattenånga utan att kännas våt, den andas, den är flamsäker och lättskött.

Under det varmare halvåret blir strumpan ännu fuktigare. I en vanlig bomullsstrumpa stannar fukten kvar och samlas under tårna, i sulan, i hålen. Det fuktiga materialet ligger som ett skav mellan foten och skon och ganska snart finns där ett ont skavsår.

220

TIPS PÅ VÄGEN Väljer du strumpor av lite tjockare modell klarar du dig oftast bra med bara ett par på fötterna, särskilt om du använder ull. Men om du är skavsårsbenägen och/ eller svettas mycket om fötterna kan det vara idé att använda två strumpor (även på sommaren). Välj en tunn innerstrumpa (tex en CoolMax Liner) som aktivt transporterar fukten och en lite tjockare utanpå som skapar lite luftrum och distans inuti skon. Och använd gärna skavsårsplåster (Compeed) i förebyggande syfte så klarar du dig allra bäst!


Strumpor

JALAS® 8211 Skön och varm raggsocka i ull och acryl. I helfrotté. Material 50% ull, 30% acryl, 8% elastan, 6% polyamid, 6% spandex

Färg Svart/grå

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 Förpackning 6/60

JALAS® 8203 Bamboo Skön, tunn socka i bambu, spandex, elastic och nylon, utmärkt passform. Material 70% bambu, 24%

spandex, 5% elastan, 1% nylon

Färg Svart

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

Förpackning 6/60

JALAS® 8204 Skön ullstrumpa i snygg design. I ull, spandex, elastic och nylon. Material 68% ull/acryl, 27% spandex, 4% elastan, 1% nylon

Färg Svart/grå

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

Förpackning 6/60

JALAS® 8205 Coolmax® Skön strumpa i fukttransporterande Coolmax och bomull. I helfrotté. Material 67,5% coolmax, 13% bomull, 12% spandex, 4,5% elastan, 3% nylon

Färg Svart/grå

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

Förpackning 6/60

221


Strumpor

JALAS® 8206 Combed cotton Skön strumpa i kammad bomull av mycket hög kvalité. I helfrotté. Material 47% kammad bomull, 25% acryl, 16% polyamid, 12% elastan

Färg Svart/grå

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

Förpackning 6/60

JALAS® 8207 Coolmax®/wool Skön strumpa i fukttransporterande Coolmax och ull. I helfrotté. Material 40% ull, 45% coolmax, 10% polyamid, 5% lycra

Färg Svart/grå

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 Förpackning 6/60

JALAS® 8209 Wool/acrylic Skön och tunn raggsocka i ull och acryl. I helfrotté. Material 80% ull/acryl, 10% spandex, 8% elastan, 2% nylon

Färg Svart/grå

Funktioner Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

Storlek 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

Förpackning 6/60

JALAS® 8213 Compression Kompressionsstrumpa av hög kvalité som förbättrar blodcirkulationen. I nylon och elastan. Material 85% nylon, 15% elastan Färg Svart/grå/gul Storlek 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

Förpackning 6/60

222

Funktioner Tvättbar i 40°C maskintvätt


Strumpor

JALAS® 4400 Skön bomullsstrumpa med god passform. MATERIAL 88% bomull, 12% nylon FÄRG Marin/vit

Funktioner Tvättbar i 40°C maskintvätt

FÖRPACKNING 12/120 Storlek 37-39, 40-45

JALAS® 4450 Skön bomullsstrumpa med god passform. MATERIAL 88% bomull, 12% nylon FÄRG Vit/blå

Funktioner Tvättbar i 40°C maskintvätt

FÖRPACKNING 12/120 Storlek 37-39, 40-45

223


Strumpor

1052 Flamskyddsbehandlad, slitstark och bekväm skyddsstrumpa för dig som arbetar med svetsarbeten och liknande. Material 85% ull, 12% polyamid, 3% lycra

FÖRPACKNING 6/72 Storlek 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

4700 Mycket varm och skön raggsocka. MATERIAL 78% ull, 20% polyamid, 2% Lycra

färg Grå FÖRPACKNING 6/120 Storlek 35-37, 38-40, 41-43, 44-47

DUNLOP 3299 Foder Specialanpassat foder som gör din PU-stövel från Dunlop varm och bekväm. Material Konstfiberpäls Storlek 36-49

224

Funktioner Värmande foderstrumpa till 3280 samt 3282


tillbehör Ge dina skor ett långt liv. Ta hand om dem med hjälp av våra tillbehör.


Tillbehör

JALAS® 8003 Ett skosnöre i stark och töjbar polyester. Helt i svart. Material Polyester Storlek 100, 120, 150

EJENDALS 6000 Ett skosnöre i starkt och töjbart polyester. I svart med vit dekor. Material Polyester Storlek 100, 150

EJENDALS 6006 Ett värmebeständigt skosnöre förstärkt med nomex. För dig som arbetar i svetsoch slipstänk. Material Nomex Storlek 100, 150

EJENDALS 6003 Ett klassiskt skosnöre i naturfärgat läder. Material Läder Storlek 75, 125

226


Tillbehör

1025 Ett brunt lädersnöre på rulle om 50 m. Enkelt att klippa till rätt längd. Material Läder Storlek 50 m

1010 Ett svart lädersnöre på rulle om 50 m. Enkelt att klippa till i rätt längd. Material Läder Storlek 50 m

Mink-oil Minkolja skyddar, återfettar och mjukar upp alla typer av läder.

6005-A En nygammal lädersmorning som ger ett beprövat och effektivt skydd på läderskor och stövlar.

227


Tillbehör

8019-1 Skovårds-kit (Innehåll: Putsduk, svart skokräm, impregnering, skopolish, skoborste och förvaringspåse).

8019-2 Skokräm, svart.

8019-3 Skokräm, ofärgad.

WOLY Protector 3x3 Impregnering som skyddar mot fukt och väta på textil, läder, mocka och nubuck. Sprayas på.

228


Tillbehör

8017 Halkskydd Ett smart halkskydd som är lätt att ta av och på och med reflex som ökar din säkerhet. Material PU Storlek M, L, XL

8018 Halkskydd Ett smart halkskydd som är lätt att ta av och på och som ökar din säkerhet. Skyddet har sex dubbar fördelade under hela foten. Material TPE Storlek L = 37-42, XL = 43-48

8016 Dubbsats 8016 är en spikdubbsats för skomodellerna 3289 och 3292. Skruvas fast i yttersulan med skruvdragare. Material Förzinkat stål

8023 Halkskydd Ett smart halkskydd som är lätt att ta av och på och som ökar din säkerhet. Skyddet har tio dubbar fördelade under foten. Material TPE

Storlek M = 36-40, L = 40-44, XL = 44-48

229


H u d vå r d

TEGERA PS300-100 Handkräm TEGERA Handkräm motverkar uttorkning och självsprickor. Innehåller vegetabiliskt mjukgörande oliv-, shea- och majsolja. Absorberas omedelbart. Oparfymerad och silikonfri. 100 ml. Volym 100 ml Fetthalt 20% FÖRPACKNING 6 st/förp

230


e jendals säljdistrikt

Ejendals säljdistrikt / proffs

15.

4.

3.

2.

8.

distriktsansvarig

distriktsansvarig

Micael Axelsson 070-603 75 75

Peter Ögren 070-651 04 99

innesäljare

innesäljare

Jenny Stenback 0247-360 23

Roger Odheden 0247-360 19

distriktsansvarig

distriktsansvarig

Kent Prytz 070-621 08 23

Elias Hellberg 070-360 28 11

innesäljare

16.

innesäljare

Martin Britts 0247-360 22

Marika Jonestad 0247-360 58

distriktsansvarig

distriktsansvarig

Bengt Cederberg 070-555 15 51 innesäljare

6.

Oscar Ekblom 070-605 04 08 innesäljare

Lollo Fuentes 0247-360 96

Marika Jonestad 0247-360 58

distriktsansvarig

distriktsansvarig

Janne Sokoloff 070-510 56 80 innesäljare

11.

Emil Svensson 070-550 54 62 innesäljare

Sara Lång 0247-360 05

Catrin Hall 0247-360 57

distriktsansvarig

distriktsansvarig

Glenn Svensson 070-528 82 98 innesäljare Sarah Erixon 0247-360 49

232

9.

17.

Ulf Henningsson 070-622 77 02 innesäljare Martin Sandell 0247-360 01


e jendals säljdistrikt

Ejendals säljdistrikt / konsument

nyckelkundsans varig Charlotte Landgård 0247-360 51, 070-218 27 35 charlotte.landgard@ejendals.se distrikt norr

distrikt norr Cecilia Solén 0247-360 65, 070-360 30 98 cecilia.solen@ejendals.se distrikt mitt Fredrick Landgård 070-370 15 32 fredrick.landgard@ejendals.se distrikt söder

distrikt mitt

Johan Johansson 070-550 53 92 johan.johansson@ejendals.se innesäljare

distrikt söder

Hans Skommar 0247-360 15 hans.skommar@ejendals.se kundtjänst 0247-360 00 info@ejendals.se

233


Alfanu m e r i skt r e g i ste r

Produkt Sid

Produkt Sid

Produkt Sid

E155 ANSELL . ...................................112

58 TEGERA .............................................75

198 TEGERA ..........................................55

G2075 GRANINGE ...........................207

59 TEGERA .............................................74

203 TEGERA ..........................................76

G2342 GRANINGE ...........................205

60 TEGERA .............................................75

206 TEGERA ..........................................76

G2343 GRANINGE ...........................205

61 NORTH . ...........................................111

215 TEGERA .......................................121

G6024 GRANINGE ..............................77

68 TEGERA .............................................51

217 TEGERA ..........................................72

G6030 GRANINGE ..............................77

69 TEGERA .............................................51

230 TEGERA .......................................105

G6035 GRANINGE ..............................77

85 TEGERA .............................................63

231 TEGERA .......................................105

MINK-OIL . .............................................227

89 TEGERA .............................................52

239 JOKASAFE .....................................80

PROTECTOR 3X3 WOLY ...............228

103 TEGERA ..........................................56

241 TEGERA .......................................105

PS300-100 TEGERA . .....................230

105 TEGERA ..........................................51

295 TEGERA ..........................................71

PS320-060 TEGERA . .....................230

106 TEGERA ..........................................55

297 TEGERA ..........................................71

PS360-060 TEGERA . .....................230

113 TEGERA ..........................................48

298 TEGERA ..........................................76

4H NORTH ............................................111

114 TEGERA ..........................................43

300 TEGERA ..........................................76

8 TEGERA . ...............................................60

115 TEGERA ..........................................43

307 MARIGOLD . ...............................107

9 TEGERA . ...............................................63

116 TEGERA ..........................................43

312 TEGERA ..........................................85

10PG TEGERA ....................................110

117 TEGERA ..........................................71

320 TEGERA ..........................................42

10 TEGERA .............................................73

118 TEGERA ..........................................60

325 TEGERA ..........................................42

11CV TEGERA .......................................58

119 TEGERA ..........................................45

327 MARIGOLD . ...............................107

12 TEGERA .............................................45

124 TEGERA ..........................................45

340 TEGERA ..........................................58

13 TEGERA .............................................46

126 TEGERA ..........................................60

355 TEGERA ..........................................77

14 TEGERA .............................................46

130 TEGERA ..........................................60

360 TEGERA ..........................................58

17 TEGERA .............................................63

131 TEGERA .......................................122

363 TEGERA ..........................................58

18 NORTH . ...........................................111

132 TEGERA ...............................61, 122

395 TEGERA ..........................................73

19 TEGERA .............................................63

134 TEGERA ..........................................62

464 TEGERA ..........................................64

20 TEGERA ..........................................100

135 TEGERA ..........................................45

484 TEGERA ..........................................64

25 TEGERA .............................................55

139 TEGERA ...............................62, 123

494 TEGERA ...............................64, 105

30 TEGERA ..........................................129

145 TEGERA ..........................................73

507-822 TEGERA . ..............................64

32 TEGERA ..................................61, 122

164 TEGERA ..........................................46

555 TEGERA .......................................118

33 TEGERA .............................................56

166 TEGERA ..........................................47

558-1 TEGERA . .................................118

35 TEGERA .............................................55

167 TEGERA ..........................................74

611 TEGERA .......................................110

47 TEGERA ..........................................104

169 TEGERA ...............................62, 123

615 SHOWA ...........................................99

48 TEGERA ..........................................104

177 TEGERA ..........................................56

616 TEGERA ..........................................99

50 TEGERA .....................................54, 61

183 TEGERA .......................................103

620 SHOWA ........................................109

51 TEGERA .............................................54

184 TEGERA .......................................103

625 TEGERA ..........................................99

52 TEGERA .............................................48

186 TEGERA .......................................103

627 TEGERA .......................................126

55 TEGERA .............................................54

187 TEGERA .......................................103

630 TEGERA ..........................................84

56 TEGERA .............................................75

189 TEGERA ..........................................56

640 TEGERA ..........................................44

57 TEGERA .............................................75

192 JOKASAFE .....................................80

671 TEGERA ..........................................44

235


Alfanu m e r i skt r e g i ste r

Produkt Sid

Produkt Sid

Produkt Sid

680 TEGERA ..........................................51

880 TEGERA ..........................................96

1315 JALAS . .......................................183

690 TEGERA ..........................................50

882 TEGERA ..........................................92

1335 JALAS . .......................................175

710 SHOWA ........................................104

883 TEGERA ..........................................93

1365 JALAS . .......................................181

720 TEGERA ..........................................97

884 TEGERA ..........................................94

1375 JALAS . .......................................182

721 TEGERA ..........................................98

885 TEGERA ..........................................94

1395 JALAS . .......................................183

729 TEGERA ..........................................95

886 TEGERA ..........................................94

1435 JALAS . .......................................176

731 TEGERA ..........................................95

887 TEGERA ..........................................92

1483 EJENDALS ...............................193

732 TEGERA ..........................................93

888 TEGERA ..........................................47

1487 EJENDALS ...............................193

733 TEGERA ..........................................95

890 TEGERA ..........................................89

1493 EJENDALS ...............................193

734 TEGERA ..........................................93

891 TEGERA ..........................................89

1494 EJENDALS ...............................168

745 TEGERA ..........................................97

894 TEGERA ..........................................90

1789 EJENDALS ...............................194

767 TEGERA ..........................................87

895 TEGERA .......................................124

1792 EJENDALS ...............................168

772 SHOWA ........................................104

896 TEGERA ..........................................89

1796 EJENDALS ...............................168

790 TEGERA ..........................................84

901 TEGERA .......................................133

1799 EJENDALS ...............................168

792 TEGERA ..........................................44

911 TEGERA ..........................................86

02100 ANSELL . ................................111

795 TEGERA ..........................................84

912 TEGERA ..........................................87

2102 JALAS . .......................................194

805 TEGERA .......................................130

915 TEGERA ..........................................86

2112 JALAS . .......................................194

810 TEGERA .......................................130

917 TEGERA ..........................................72

2170 TEGERA .......................................85

811 TEGERA .......................................130

918 TEGERA ..........................................72

2175 TEGERA .......................................52

817 TEGERA .......................................116

920 TEGERA ..........................................86

2207 TEGERA .......................................98

818 TEGERA .......................................117

950 TEGERA .......................................121

2552 JALAS . .......................................192

819 TEGERA .......................................117

955 TEGERA ..........................................97

2701 GRANINGE ..............................177

820 TEGERA .......................................116

977 TEGERA .......................................137

2702 JALAS . .......................................194

821 TEGERA .......................................116

990 TEGERA .......................................124

2703 GRANINGE ..............................185

824 TEGERA .......................................117

991 TEGERA .......................................124

2805 TEGERA .......................................98

825 TEGERA .......................................117

992 TEGERA .......................................125

2807 TEGERA .......................................98

830 TEGERA .......................................115

993 TEGERA .......................................125

3000 JALAS . .......................................163

835 TEGERA .......................................116

995 TEGERA ..........................................97

3008 JALAS . .......................................165

838 TEGERA .......................................115

996 TEGERA .......................................126

3010 JALAS . .......................................170

839 TEGERA .......................................115

997 . ........................................................137

3018 JALAS . .......................................178

840 TEGERA .......................................114

998 TEGERA .......................................126

3140 TEGERA .......................................85

841 TEGERA .......................................114

999 TEGERA .......................................126

3270 DUNLOP . ..................................188

845 TEGERA .......................................115

1010 .......................................................227

3272 DUNLOP . ..................................209

848 TEGERA .......................................114

1025 .......................................................227

3280 DUNLOP . ..................................188

850 TEGERA ..........................................90

1052 . .....................................................224

3282 DUNLOP . ..................................209

855 TEGERA ..........................................90

1054 MARIGOLD . ............................107

3289 POLYVER .................................188

860 TEGERA ..........................................90

1067 MARIGOLD . ............................107

3292 P-ORIGINAL ............................209

861 TEGERA ..........................................91

1305 JALAS . .......................................182

3299 DUNLOP . ..................................224

236


Alfanu m e r i skt r e g i ste r

Produkt Sid

Produkt Sid

Produkt Sid

3308 JALAS . .......................................175

4448K JALAS . ....................................185

6498 JALAS . .......................................183

3318 JALAS . .......................................184

4450 JALAS . .......................................223

6751 TEGERA .......................................44

3322 JALAS . .......................................196

4468 JALAS . .......................................184

7002 GRANINGE ..............................205

3328 JALAS . .......................................181

4538K JALAS . ....................................175

7022 GRANINGE ..............................207

3400A JALAS .....................................164

4548K JALAS . ....................................183

7032 GRANINGE ..............................205

3402A JALAS .....................................192

4630 TEGERA .......................................87

7042 GRANINGE ..............................207

3408A JALAS .....................................166

4635 TEGERA .......................................84

7055 TEGERA ....................................100

3408V JALAS . ....................................166

4698 JALAS . .......................................184

7218 GRANINGE ..............................166

3420A JALAS .....................................173

4700 . .....................................................224

7280 GRANINGE ..............................174

3460A JALAS .....................................173

5012 JALAS . .......................................192

7288 GRANINGE ..............................178

3468A JALAS .....................................176

5022 JALAS . .......................................195

7295 EJENDALS ...............................203

3468V JALAS . ....................................177

5042 JALAS . .......................................193

7298 GRANINGE ..............................186

3480A JALAS .....................................173

5052 JALAS . .......................................195

7350 TEGERA .......................................79

3498 JALAS . .......................................185

5114 TEGERA .......................................42

7370 SHOWA ........................................79

3650 JALAS . .......................................171

5115 TEGERA .......................................42

7380 TEGERA .......................................80

3700A JALAS .....................................171

5117 TEGERA .......................................70

7390 TEGERA .......................................79

3800A JALAS .....................................163

5222 JALAS . .......................................196

7860 TEGERA ....................................109

3820A JALAS .....................................163

5282 JALAS . .......................................196

7870 TEGERA ....................................110

3830 JALAS . .......................................172

6000 EJENDALS ...............................226

7875 TEGERA ....................................110

3840 JALAS . .......................................172

6003 EJENDALS ...............................226

8003 JALAS . .......................................226

3870S JALAS . ....................................180

6005-A . ................................................227

8005 JALAS . .......................................214

3890 JALAS . .......................................171

6006 EJENDALS ...............................226

8009H JALAS .....................................215

3918 JALAS . .......................................175

6007-A EJENDALS ..........................217

8010M JALAS ....................................214

3920A JALAS .....................................164

6011 EJENDALS ...............................216

8011L JALAS ......................................214

3940 JALAS . .......................................172

6013 EJENDALS ...............................217

8016 . .....................................................229

3978 JALAS . .......................................181

6017-A EJENDALS ..........................217

8017 . .....................................................229

3988 JALAS . .......................................186

6018 EJENDALS ...............................216

8018 . .....................................................229

4020B EJENDALS ............................203

6019 EJENDALS ...............................216

8019-1 . .................................................228

4070 JALAS . .......................................180

6020 EJENDALS ...............................216

8019-2 . .................................................228

4072 JALAS . .......................................196

6085 GREEN COMFORT ...............217

8019-3 . .................................................228

4078 JALAS . .......................................182

6086 GREEN COMFORT ...............218

8023 . .....................................................229

4110A JALAS .....................................164

6281 TEGERA .......................................78

8026 TEGERA .......................................86

4118B JALAS . ....................................165

6282 TEGERA .......................................78

8032 JALAS . .......................................215

4140A JALAS .....................................172

6283 TEGERA .......................................78

8120 TEGERA .......................................83

4148B JALAS . ....................................176

6299 EJENDALS ...............................185

8125 TEGERA .......................................83

4400 JALAS . .......................................223

6312 TEGERA .......................................52

8127 TEGERA .......................................83

4430 JALAS . .......................................174

6408 JALAS . .......................................165

8128 TEGERA .......................................83

4441 JALAS . .......................................180

6468 JALAS . .......................................177

8140 TEGERA ....................................106

237


Alfanu m e r i skt r e g i ste r

Produkt Sid

Produkt Sid

Produkt Sid

8145 TEGERA ....................................106

9105 TEGERA .......................................39

9205 TEGERA .......................................49

8150 TEGERA ....................................106

9111 TEGERA .......................................53

9220 TEGERA .......................................41

8160 TEGERA ....................................106

9112 TEGERA .......................................67

9232 TEGERA .......................................70

8170 TEGERA ....................................108

9120 TEGERA .......................................40

9240 TEGERA .......................................41

8175 TEGERA ....................................109

9121 TEGERA ....................................121

9244 TEGERA .......................................49

8180 TEGERA ....................................108

9122 TEGERA .......................................67

9245 TEGERA .......................................50

8190 TEGERA ....................................108

9124 TEGERA .......................................40

9250 TEGERA .......................................85

8195 TEGERA ....................................109

9125 TEGERA .......................................53

9295 TEGERA ............................50, 136

8202 JALAS . .......................................214

9126 TEGERA .......................................68

9609 EJENDALS ...............................203

8203 JALAS . .......................................221

9127 TEGERA .......................................68

10990 TEGERA .................................123

8204 JALAS . .......................................221

9132 TEGERA .......................................68

10991 TEGERA .................................125

8205 JALAS . .......................................221

9140 TEGERA .......................................39

90014 TEGERA .................................139

8206 JALAS . .......................................222

9146 TEGERA .......................................69

90015 TEGERA .................................139

8207 JALAS . .......................................222

9160 TEGERA .......................................53

90016 TEGERA .................................139

8209 JALAS . .......................................222

9162 TEGERA .......................................69

90020 TEGERA .................................142

8211 JALAS . .......................................221

9180 TEGERA ....................................133

90025 TEGERA .................................143

8213 JALAS . .......................................222

9185 TEGERA ....................................133

90030 TEGERA .................................141

8800G JALAS .....................................164

9190 TEGERA ............................69, 135

90035 TEGERA .................................143

9000 JALAS . .......................................170

9195 TEGERA ............................40, 135

90040 TEGERA .................................142

9045 TEGERA .......................................70

9196 TEGERA ............................41, 135

90045 TEGERA .................................140

9100 TEGERA .......................................39

9200 TEGERA .......................................49

90055 TEGERA .................................140

9101 TEGERA ....................................129

9202 TEGERA .......................................70

90060 TEGERA .................................141

238


ante ckni nga r

239


ante ckni nga r

240


ante ckni nga r

241


ante ckni nga r

242


Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder

Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für

di Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains &

der & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet

Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten

Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet

kytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer

ione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Pro-

alat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße ProFötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt

tion des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender

ting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani

anden & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter

øtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz

iedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains

Ejendals produktutvecklar kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar i sortimentet. Vi reserverar oss för tryckfel och för trycktekniska begränsningar vad gäller färgåtergivningen i katalogen/broschyren. Vi jobbar med levande naturmaterial så variation i färg och struktur mellan produkter och leveranser kan förekomma.

Tryck: Sörmlands Grafiska, 2011/1

Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands


r

MÄRKNING AV SKYDDSHANDSKAR EN 388 Mekaniska

EN 374 Kemiska

EN 374 Mikroorganismer

EN 407 Hetta och eld

EN 511 Kyla

EN 421 Joniserande strålning

EN-standard för livsmedelshantering

FDA USA-standard för livsmedelsoch medicinsk hantering

EN 455 Handskar för medicinskt bruk

Handskar med varmt foder

Vattentät

Vattenavstötande

SÅ LÄSER DU PICTOGRAM SOM HÖR TILL EN EN-STANDARD (se mer info på sidorna 22-27) EN 388 3423

EN 374 ADF

Dessa siffror anger skyddsnivåer från provning av nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet, punkteringsmotstånd (EN 388). Bokstäverna talar om vilka kemikalier handsken skyddar mot under minst 30 min. OBS! Kontakta Ejendals för information om skyddsnivåer för kemikalieskyddshandskar.

Information om CE-MÄRKNING, se sidan 22 i katalogen

&

t

i

MÄRKNING AV SKYDDSSKOR Lättvikts skyddståhätta av aluminium

Skyddståhätta av stål

Skyddståhätta av kompositmaterial

Skydd mot spiktramp, av stål

Skydd mot spiktramp, av textil

Stötdämpande

Oljebeständig sula

Tål värme upp till 300° C

Skydd mot kyla

Vattentät

Vattenavstötande

Antistatiska egenskaper

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

ANNAN MÄRKNING , handskar och skor

Uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för bra miljöval

Lämplig för astmatiker och allergiker

Skyddad mot odör och bakterier

EU-blomman, låg miljöbelastning vid tillverkning etc.


www.ejendals.se

På Ejendals hemsida hittar du inte bara landets största sortiment av handskar, skor och hudvårdsprodukter. Där får du också en direktlinje till all information du kan behöva för att välja rätt handske eller sko för varje behov.

Symbolförklaringar Finner du på baksidan av denna flik.


Ejendals AB • Box 

Telefon -  order@ejendals.se

  Leksand •

Fax - 

www.ejendals.com

Återförsäljare

SP-101

Ejendals Katalog 2011  

Hand- &amp; Fotskyddskatalog 2011 rotection des Mains &amp; des Pieds Beschermt Handen &amp; Voeten Protezione per Mani &amp; Piedi Skyddar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you