Page 1

COLLECTIEVE (DAK)RUIMTEN LICHT EN ZICHT

P A R K I N G E N F I E T S E N S TA L L I N G

SOCIAAL+

DE SMEDT KEVIN - KWANTEN PIETER-JAN


DE SITE MET ZIJN 3000m TE BEBOUWEN OPPERVLAKTE SITE OMGEVING 2

+

D E P O S T S T R A AT M A A K T R U I M T E A A N D E P A L E I Z E N S T R A AT RUIMTE EFFICIテ起TIE

+

O M D E 3 , 5 M W O R D T E R E E N V L O E R P L A AT D O O R D E S I T E G E T R O K K E N DENSITEIT

+ D E S I T E I S O P G E V U L D M E T V L O E R P L AT E N EENVOUD

+

W E D O O R B O R E N D E V L O E R P L AT E N T O T L I C H T S C H A C H T E N LICHT

+ WE VERRUIMEN DE LICHTSCHACHTEN TOT OPEN RUIMTEN COLLECTIEVE RUIMTEN

=

NEVENFUNCTIES, PARKEREN EN WONEN MET 59 APPARTEMENTEN SOCIAAL+


CO L L E C T I E V E R U I M T E 1 e V E R D I E P I N G AFBEELDING A


TO E G A N G P O S T S T R A AT AFBEELDING B


G E V E L R O G I E R S T R A AT

G E V E L P O S T S T R A AT

G E V E L PA L E I Z E N S T R A AT AFBEELDING C


G E V E L PA L E I Z E N S T R A AT SCHAAL: 1/200

G E V E L P O S T S T R A AT SCHAAL: 1/200

G E V E L R O G I E R S T R A AT SCHAAL: 1/200


PA N O R A MA AFBEELDING D


D

+15.40 +13.35 +11.55 +9.50 +7.70 +5.65 A

+3.85 +1.80 0.00 -2.05 -3.85

R O G I E R S T R A AT

PA L E I Z E N S T R A AT

S N E D E P O S T S T R A AT - PA L E I Z E N S T R A AT SCHAAL: 1/200

+15.40

+15.40

+11.55

+11.55

+7.70

+7.70

+3.85

+3.85

B

0.00

-3.13

PA L E I Z E N S T R A AT

P O S T S T R A AT - 0 . 3 0

-0.30

0.00

P O S T S T R A AT

-3.50

-3.50

G E V E L PA L E I Z E N S T R A AT - P O S T S T R A AT

S N E D E P O S T S T R A AT - PA L E I Z E N S T R A AT

SCHAAL: 1/200

SCHAAL: 1/200

-3.13

PA L E I Z E N S T R A AT


ROG

IER

STR

ROG A AT

IER

STR

A AT

TO E G A N G R O G I E R S T R A AT TO E G A N G V E R G A D E R R U I MT E

BERGING V E R G A D E R R U I MT E

I N KO M H A L I N KO M H A L V E R G A D E R R U I MT E

TRAPHAL

TRAPHAL

T E C H N I S C H E R U I MT E LIFT

LIFT

L I C H T S C H AC H T

-3.85

0.00 T E C H N I S C H E R U I MT E LIFT

LIFT

TRAPHAL

TRAPHAL

L I C H T S C H AC H T

-3.13

TO E G A N G P O S T S T R A AT

I N KO M PA L E I Z E N S T R A AT

BERGING

I N KO M H A L TRAPHAL

TRAPHAL

I N R I T / U I T R I T PA R K I N G

-0.60

LIFT

LIFT

L I C H T S C H AC H T

W I N K E L R U I MT E BERGING

POS

T RAA POS

A AT

A AT

‘C A R S H A R I N G ’

TST

-0.30

ENSTR

ENSTR

TST

RAA

T

PA L E I Z

PA L E I Z

T E C H N I S C H E R U I MT E

-0.00

VERDIEPING -1

G E L I J K V LO E R S

SCHAAL: 1/200

SCHAAL: 1/200

F I E T S E N S TA L L I N G


ROG

IER

STR

ROG

A AT

A AT

TRAPHAL

LIFT

LIFT

L I C H T S C H AC H T

RONDGANG

RONDGANG

+3.85

STR

TRAPHAL

L I C H T S C H AC H T

+3.85

IER

LIFT

LIFT

TRAPHAL

TRAPHAL

CO L L E C T I E V E R U I MT E +7.70 CO L L E C T I E V E R U I MT E CO L L E C T I E V E R U I MT E

CO L L E C T I E V E R U I MT E

TRAPHAL

L I C H T S C H AC H T

+7.70

TRAPHAL

L I C H T S C H AC H T

LIFT

LIFT

RONDGANG

RONDGANG

T RAA TST

RONDGANG

A AT

A AT

POS

T RAA TST

L I C H T S C H AC H T

ENSTR

POS

CO L L E C T I E V E R U I MT E

PA L E I Z

ENSTR

RONDGANG

PA L E I Z

L I C H T S C H AC H T

+3.85

VERDIEPING 1

VERDIEPING 2

SCHAAL: 1/200

SCHAAL: 1/200


ROG

IER

STR

ROG A AT

IER

STR

A AT

TRAPHAL

TRAPHAL

LIFT

LIFT

+15.40 CO L L E C T I E V E R U I MT E BERGING

L I C H T S C H AC H T

L I C H T S C H AC H T

RONDGANG

LIFT

LIFT +15.40

TRAPHAL

TRAPHAL

CO L L E C T I E V E R U I MT E

CO L L E C T I E V E R U I MT E CO L L E C T I E V E R U I MT E +11.55 L I C H T S C H AC H T TRAPHAL

L I C H T S C H AC H T

LIFT

TRAPHAL LIFT

RONDGANG

T RAA TST

TST

A AT

A AT

POS

ENSTR

RONDGANG

POS

CO L L E C T I E V E R U I MT E

RAA

T

PA L E I Z

ENSTR

RONDGANG

PA L E I Z

L I C H T S C H AC H T

L I C H T S C H AC H T

+11.55

+15.40

CO L L E C T I E V E R U I MT E

VERDIEPING 3

VERDIEPING 4

SCHAAL: 1/200

SCHAAL: 1/200


T Y P E S 1 - A P PA R T E M E N T M E T 1 S L A A P K A M E R

T Y P E S 0 - S T U D I O ZO N D E R S L A A P K A M E R

T Y P E S 2 - A P PA R T E M E N T M E T 2 S L A A P K A M E R S

T Y P E S 3 - A P PA R T E M E N T M E T 3 S L A A P K A M E R S

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

A A N TA L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 1 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 2 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 3 e V E R D I E P I N G TOTA A L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N

4 4 4 12

A A N TA L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 1 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 2 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 3 e V E R D I E P I N G TOTA A L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N

9 6 8 23

A A N TA L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 1 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 2 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 3 e V E R D I E P I N G TOTA A L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N

5 5 5 15

A A N TA L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 1 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 2 e V E R D I E P I N G A A N TA L A P PA R T E M E N T E N - 3 e V E R D I E P I N G TOTA A L A A N TA L A P PA R T E M E N T E N

OPPERVLAKTE M I N I MA L E O P P E R V L A K T E MAX I MA L E O P P E R V L A K T E G E M I D D E L D E O P P E R V L A K T E

36 m 60 m2 43 m2

OPPERVLAKTE M I N I MA L E O P P E R V L A K T E MAX I MA L E O P P E R V L A K T E G E M I D D E L D E O P P E R V L A K T E

59 m2 88 m2 65 m2

OPPERVLAKTE M I N I MA L E O P P E R V L A K T E MAX I MA L E O P P E R V L A K T E G E M I D D E L D E O P P E R V L A K T E

80 m2 123 m2 86 m2

OPPERVLAKTE M I N I MA L E O P P E R V L A K T E MAX I MA L E O P P E R V L A K T E G E M I D D E L D E O P P E R V L A K T E

P E R C E N TAG E TOTA A L A L L E A P PA R T E M E N T E N AANDEEL T YPE S0

2

59 20%

P E R C E N TAG E TOTA A L A L L E A P PA R T E M E N T E N AANDEEL T YPE S1

59 40%

P E R C E N TAG E TOTA A L A L L E A P PA R T E M E N T E N AANDEEL T YPE S2

59 25%

P E R C E N TAG E TOTA A L A L L E A P PA R T E M E N T E N AANDEEL T YPE S0

3 3 3 9 104 m2 125 m2 115 m2 59 15%


sociaal+  

Bachelorproef complex met sociale woongelegenheden en winkelinfrastructuur.