Page 1

+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

ENQUĂŠTE .

Merchtem < > Ginder - ALe

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Bru Wol ssel verte m

71% Neen

- Mei

se

8% 65-... j

37% 36-65j

29% Ja

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

Kan u een beeld vormen van Merchtem zonder de Ginder-Ale erin?

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

80% Ja 8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

20% Neen Ziet u de Ginder-Ale als een mogelijke aantrekkingspool voor Merchtem?

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

zwembad we moeten telkens naar Dendermonde, Londerzeel of Meise om te kunnen zwemmen

30

0

diensten centraliseren Gemeentehuis, De Post, Politie, OCMW, bibliotheek, zou het niet makkelijker zijn als we deze op ĂŠĂŠn plek kunnen aanbieden. Zeker voor ouderen is dit interessant en makkelijk. Daarnaast kan ik me ook inbeelden dat druk bezette personen hiermee tijd winnen en zich niet onnodig en kortstondig met auto moet verplaatsen.

10

0

cultuur Van scholen en verenigingen uit wordt er veel georganiseerd, het is spijtig dat deze initiatieven zelden een plek hebben om zich te manifesteren. Buiten de kleinschalige en vaak oude parochie-/feestzalen is hier niet zoveel keuze. Ook zijn deze vaak overboekt!

Bru Wol ssel verte m

sporthal

- Mei

se

de huidige sporthal zou een evenementenhal worden. Een nieuwe sportsite p wordt opgebouwd aan het kerkhof ver buiten het centrum. Nu kunnen we te voet met de leerlingen naar de sporthal, maar moeten we dan telkens een bus inhuren bij elke les L.O. om naar die sportsite te gaan?

overdekte markt

Wat mist Merchtem of wat zou er zeker moeten komen volgens u?

43% Parking

22% Dorpsplein

36% Ontspanningsfaciliteiten

29% cultuur.tentoonstellingsruimte

42% cultuur.THEATER

11% Kinderopvang

COLLECTIEF

42% Polyvalente zaal

62% Feest-/fuifzaal

een plek waar zowel de markt als andere gebeurtenissen kunnen doorgaan

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

verstedelijking

onde

70 Er zijn inderdaad al redelijk wat supermarkten in Merchtem: Lidl, Aldi, Carrefour, Spar en er 0 komt in de toekomst ook nog een AD Delhaize. Wat brengt dit met zich mee? Meer keuze!

inefficiĂŤnte parking verstedelijking Als er nog meer supermarkten of grote winkelketens (C&A, JBC, H&M) zich komen vestigen in Merchtem, zal dit dan niet de verstedelijking in de hand werken? Merchtem is al zo verstedelijkt door de enorme toename van appartementen in de laatste 10 jaar.

Op deze moment wordt de openbare ruimte van de Markt totaal niet efficiĂŤnt gebruikt. Aan de straat is ruimte voorzien tussen parking en straat, dit louter om een beetje te manouvreren. Deze plek zou veel beter gebruikt worden voor voetgangers en de aanpalende cafĂŠs, tegelijk5 0 ertijd is dit gevaarlijk omdat 0sommige mensen dit gebruiken als voetpad

30

0

parking Men klaagt telkens dat er te weinig parking is, maar de uitbaters plaatsen zich vaak zelf op de parking voor hun deur waardoor klanten hier niet kunnen staan en mogelijks doorrijden. Terwijl de uitbaters hun auto even goed op een parking 100m verderop kunnen zetten.

markt . Merchtem kermis 10

Tijdens de markt (of Merchtem kermis) op woensdag kunnen bewoners rondom de Markt, Krekelendries en Nieuwstraat niet weg met hun auto. Zou het niet handig zijn dat er een parking is die makkelijk bereikbaar is voor deze mensen en tegelijkertijd een uitgang heeft op andere straten (die niet met deze hinder te maken hebben)

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

handelsruimte?!

43% Parking

20% Horeca

8% Bedrijvencentrum (kantoren)

Wat mist Merchtem of wat zou er zeker moeten komen volgens u?

12% Groothandel

HANDEL

18% Kleinhandel

Nieuwe handelsruimte kan goed zijn, maar er mag geen nieuw winkelcentrum georganiseerd worden want dan gaan de winkels in het huidige centrum ten onder. De winkels moeten dus een verlengde zijn van het huidige winkelcentrum.

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

teveel appartementen Appartementen zijn er al genoeg, ze komen als paddestoelen uit de grond! Daar bovenop zijn deze vaak nog zo duur dat jonge mensen dit niet kunnen betalen en uitwijken naar andere gemeenten of veel huur betalen.

10

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

kwaliteit

43% Parking 7% Rusthuis

10% Serviceflats

13% Lofts

13% Sociale huisvesting

8% Gezinnen ( 35-65j )

Wat mist Merchtem of wat zou er zeker moeten komen volgens u?

20% Jonge gezinnen ( 25-35j )

WONEN

22% Starterswoningen

De appartementen zijn vaak zo opgebouwd dat er serieuze gebrekken zijn inzake akoestiek, inplanting en privĂŠ sfeer.

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

72% Ja

Zijn er bestemmingen die u hierboven aanduidde, ook mogelijke bestemmingen voor de Ginder-Ale?

8% Sommige

8% Neen

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Bru Wol ssel verte m

se

8% 65-... j

35% Neen

65% Ja

Lofts of luxe appartementen zijn een mogelijke bestemming voor de Ginder-Ale. Maar moet er niet meer gedacht worden aan appartementen voor gewone gezinnen, jonge gezinnen, starterswoningen en/of sociale huisvesting. Kortom een mix van leeftijdsgroepen.

- Mei

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

71% Stoort me niet

Wat vindt u van de spreiding van de verschillende collectieve functies zoals: het gemeentehuis, de Post, OCMW, bibliotheek, (feestzalen)(fuifzalen), openbaar vervoer, ...

29% Centralisatie

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Wat denkt u van de publieke ruimte/openbare ruimte in Merchtem?

45% Te weinig recreatieruimte voor de jeugd

51% Te weinig groen

49% Veel verkeersdrukte

12% Aangenaam

PUBLIEK

12% Teveel pleinen zijn parkings

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Wat vindt u van Merchtem als ‘feestgemeente’ of m.a.w. wat vindt u over het cultuuraanbod?

20% Te ééntonig

49% Mag uitgebreider

16% Wij verplaatsen ons telkens naar naburige gemeenten 21% Streven naar een gediffrentieerd aanbod

CULTUUR

29% Niets op aan te merken

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

10

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

77% Ja 8% 65-... j

23% Neen

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

Is het belangrijk dat de historiek van de Ginder-Ale bewaard blijft?

173DEELNEMERS


+1

30

0

11

00

90

0

Opw Aalst ijk - Den

derm

onde

70

0

50

0

30

0

authenticiteit Dit gebouw bezit nog de glorie, de sfeer van toen de brouwerij open was. Dit mag niet verloren gaan!

10

0

Bru Wol ssel verte m

- Mei

se

brasserrie

Wat zou u ervan denken als het huidige brouwershuis van de Ginder-Ale deels wordt omgevormd tot een museum/tentoonstellingsruimte over de historiek van de Ginder-Ale?

32% Mogelijkheid

40% Goed

28% Niet nodig

De authenticiteit en opzet van het Brouwershuis, is een ideale plek voor een bruisende brasserie in Merchtem

8% 65-... j

37% 36-65j

14% 15-18j

18% 19-25j

26% 26-35j

173DEELNEMERS

Enquête Merchtem <> Ginder-Ale  

Resultaat van de meningen en kritische noten van inwoners uit Merchtem