nr-4-bladderbar

Page 3

Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon Utgivare Tidningen Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Communications AB. Förlaget är privatägt och står ägar- och åsiktsmässigt helt oberoende i förhållande till företag, organisationer och politiska partier. Utgivningsbevis: 24 224 ISSN: 1650-7487 Adress Pirgatan 2, 374 35 Karlshamn (NetPort Science Park) Tel: 0454-300 800 (vx), E-post: red@s112.se www.s112.se Chefredaktör och ansvarig utgivare: Sven Åsheden, 0454-300 800 (vx), sven@s112.se Reporter Mats Thorner, Mobil: 070-39 73 666 Övriga medarbetare i detta nummer Bettina Bettenhausen, Mikael Bergström, Lena M Fredriksson, Agneta Grimby, Daniel Karlsson, Madeleine Longo, Rolf Sundblad, Annika Svensson och Dag Öhrlund Formgivning Sven Åsheden och Josephine Öhrlund (praktikant). Produktion On Road Communications AB. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. För åsikter som framförs i artiklar svarar intervjuade personer och textförfattaren. Annonser Adviser AB, Västergatan 40, 211 21 Malmö, Dennis Sandström, 040 - 97 04 43, dennis@adviser.se Upplaga: 3 000 exemplar Tryck: Mixiprint, Olofström Prenumeration - www.s112.se/prenumerera/ Ett år 250:-, 6 nummer. Lösnummer 49:- inkl. porto inom Sverige. Utanför Sverige tillkommer ett portotillägg. Foto framsida: Ragnhild Larsson

Utgivningsplan NR 1 UTKOMMER vecka 8 / 9 Materialdag annonser, 4 feb . ........................................... NR 2 UTKOMMER vecka 16 / 17 Materialdag annonser, 2 apr . ........................................... NR 3 UTKOMMER vecka 25 / 26 Materialdag annonser, 3 jun

........................................... NR 4 UTKOMMER vecka 36 / 37 Materialdag annonser, 19 aug

...........................................

12

Tuff sommar för många Under sommaren har nyhetsmedierna bombarderat oss med larmrapporter om omänskliga belastningar inom sjukvården. Arbetsbördorna har ökat till oacceptabla nivåer. Långt ner på agendan Anställda uppmärksammar regelbundet ansvariga på det faktum att de inte räcker till för en väl fungerande och patientsäker sjukvård. All sjukvård är ständigt överbelastad. Personalen går på knäna och resurserna är knappa. Inget nytt sommarproblem. Detta känner vi igen sedan tidigare. För att komma till rätta med problemen krävs mer personal, bättre arbetsmiljö och en lön som premierar allt slit och ett stort ansvar. Problem som ligger långt ner på sjukvårdspolitikernas agenda. Medellivslängden ökar Vi svenskar lever allt längre. Medellivslängden har ökat nästan utan avbrott i Sverige under 250 år i en takt som motsvarar ungefär två månader per år. Nu blir vi i genomsnitt 81,5 år och det som har bidragit allra mest till den ökade medellivslängden de senaste decennierna är bland annat den minskade dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Men andelen äldre med flera komplicerade hälsoproblem har ökat markant under en tioårsperiod. Och svensken i allmänhet blir allt sjukare. Åtminstone enligt Försäkringskassan som konstaterat att det så kallade sjukpenningtalet ökar. Färre vårdplatser Sjukhuskorridorer fylls med sängar när allt fler fasta sjukvårdsplatser blivit färre. Vårdplatserna i Sverige har minskat och har gjort det under minst tio år, vilket statistik från landets kommuner och landsting visar. Antalet disponibla vårdplatser per 1 000 invånare är 2,7 i Sverige. EU- genomsnittet är 5,3 platser. Sverige hamnar i botten vad gäller antalet vårdplatser. Framtida hälsoproblem Vänds inte utvecklingen med ständiga nerskärningar, besparingar och effektiviseringar i vårt samhälle, kommer detta att bli ett av våra största framtida hälsoproblem. Tro mig. En del av de pengar som sparas idag kommer att blomma upp i nya och komplicerade svårigheter om några år. Visst ska varje krona kontrolleras och vi måste självfallet ha ett så effektivt samhälle som det bara är möjligt. Därvidlag är vi alla säkert eniga. Men att kortsiktigt bara se till debet och kredit skapar tyvärr ofta nya problem. Sverige är historiskt bra på att både öka produktiviteten och effektivisera, men det måste finnas gränser!

NR 5 UTKOMMER vecka 42 / 43 Materialdag annonser, 1 okt

Vi ses i slutet av oktober!

NR 6 UTKOMMER vecka 51 / 52 Materialdag annonser, 2 dec

Sven Åsheden Chefredaktör och ansvarig utgivare sven@s112.se

........................................... ...........................................

WWW.S112.SE

SAMVERKAN 112 NR 4 2013

3