Page 13

Fokus på att utveckla bättre övningar när blåljusenhet samverkar vid MSB Sandö.

Conny Tärnklev, Gino Sahovic och David Sjöberg övervakar samverkansövningen.

FAKTA - Safety & Security Test Arena Under tre år fram till hösten 2019 pågår Safety & Security Test Arena som ett regionalt samverkansprojekt i norra Sverige. Polis, ambulans och räddningstjänst samverkar med företag och forskare för att utveckla innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatser och skadehändelser. Finansiering sker via Europeiska regionala utvecklingsfonden och samordnas av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, som är en resurs för forskning, övning och utbildning kring kemiska, biologiska, radiologiska/nukleära och explosiva ämnen.

BÄTTRE ÖVNINGAR vad hände, hur gjorde vi, hur kunde vi ha gjort istället. Vi jobbar mycket med samma grundscenario men där vi ändrar lite i förutsättningarna och så jobbar vi ofta även vid polisutbildningen, berättar David Sjöberg.

utveckling och utvärdering I projektet Safety & Security Test Arena sker en utveckling av produkter och tjänster för förbättrad samverkan vid olycksplatser och även en utvärdering av sådana verktyg. En indelning i 13 aktiviteter eller ”arbetspaket” ger möjligheter att utveckla skilda områden som utrustning, utbildningstjänster och träning i simulerade miljöer. S&S Test Arena står för övningstillfällen där olika nyheter kan testas för www.s112.se

att optimera kvalitén på övningar. Med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden är inriktningen att S&S Test Arena ska stödja norrländsk innovation och bidra till nya arbetstillfällen. Det finns också specifika utvecklingsmål med projektet som att utveckla en prototyp för värmemadrass i kallt klimat.

Målsättningen är inte blygsam. – Ambitionen är att norra Sverige ska bli en ledande region inom EU för forskning och utveckling av securityprodukter och -tjänster, säger Åsa Burlin. Samarbetet bygger på en så kallad triple helix-modell med engagemang från offentlig sektor, näringsliv och universitet. Bland företagen som är samverkanspartners finns bland annat gruvföretag, som

har utvecklingsprojekt för att stärka sitt säkerhertsarbete. Samtidigt som projektledningen upplever att blåljusmyndigheter i norr generellt är positiva till upplägget och att lägga resurser på nya produkter och förstärkt metodik. Ett problem med dessa större övningar är att få loss deltagare. – Det är lite synd och kan ställa till problem för våra samverkansövningar. Men det kan eventuellt spegla att organisationer har det tight ekonomiskt på många håll, säger Åsa Burlin. Samtidigt upplever projektledningen att blåljusmyndigheter i norr generellt är mycket positiva till upplägget och att lägga resurser på nya produkter och förstärkt metodik. ■

samverkan 112 nr 2/3 2018

13

Profile for Samverkan112

bladderbar_nr2_nr3-2018  

bladderbar_nr2_nr3-2018  

Profile for s112
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded