Page 1

Stichting De SOOS

NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD

28e JAARGANG

NO. 9

NOVEMBER 2021


COLOFON

STICHTING UITGEESTER SENIOREN De Stichting Uitgeester Senioren is opgericht met als doel het bevorderen van het welzijn van de senioren in Uitgeest. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten, het coördineren daarvan en het hiertoe beschikbaar stellen van ruimte. De activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

Het Nieuws-en Informatieblad voor Senioren (Seniorennieuws) is een gezamenlijke uitgave van: ● De Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) ● Stichting SOOS Uitgeest Dit blad verschijnt 10 x per jaar ten behoeve van: ● De inwoners van Uitgeest die ouder zijn dan 65 jaar REDACTIE Wies de Wit-Daalder tel. 0251-31 31 74 Marijke Hartstra Henk Munnich Marijke Mioulet Ineke Edzes-Altena

CONTACT S.U.S. Coördinator: Carla van Megen Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest Tel. 0251-31 90 20 en 06 25 75 62 63 E-mail: s.u.s@inter.nl.net Website: www.uitgeestersenioren.nl

CONTACT REDACTIE Stichting Uitgeester Senioren t.a.v. redactie maandblad Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest E-mail: wies.daalder@kpnplanet.nl Kopij inleveren voor de 10e van de maand.

OPENINGSTIJDEN KANTOOR S.U.S. Voor publiek geopend op: maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.30 uur.

Advertenties: Henk Munnich, tel. 06 51 0797 40

STICHTING SOOS UITGEEST Secretariaat: Terry Snak-Lischer Klachten over de bezorging: Loet 23, 1911 BP Uitgeest Marijke Mioulet, tel. 0251-31 21 61 Tel. 0251-31 48 43 E-mail: rob.marijke@planet.nl E-mail: terrysnak@hotmail.com Wilt u verhuizing, overlijden, enz. doorgeven? Tel.: 0251-319020 of 06 2575 6263, mail: s.u.s@inter.nl.net 2


PAGINA INHOUD NOVEMBER 2021 4 Windkracht 10 … gedicht 5 Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren Bingo — 3 november Alzheimer Trefpunt — dinsdag 9 november Stedenwandeling Den Bosch — dinsdag 9 november 6/7 Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste — 11 november 7 S.U.S. QUIZ — woensdag 17 november Mobiele telefoon (Android) — woensdag 24 november 9 Repair Café —18 november Snertparty —18 november 10 KOFFIEPLUS op maandagmorgen DENK & DOE CLUB op maandagmiddag 11 Nog vrije plaatsen bij ... 13 Gezocht: Coördinator Ontmoetingsplatform ‘Treffers Buch’ 14/15 Vrijwilligers vertellen 17 Kerstviering op vrijdag 17 december De Zonnebloem Uitgeest 18/21 Soos-nieuws 21 Hulpdienst Uitgeest 22/23 Kunst Kijken 25 Participatie in Uitgeest: wat zijn uw wensen? 27 Ouderenkoor “Die Geestersangers” zoekt nieuwe leden. Klaverjassen in de Slimp Verslag van de fietstochten 29/31 Activiteitenagenda november 32/33 Sociale informatie 35 Inlichtingen activiteiten

OPROEP VOOR IEDEREEN over ... het ontvangen van het Nieuws- en Informatieblad. Wilt u het Nieuws- en Informatieblad van de S.U.S. en Soos in papieren versie blijven ontvangen? Zo ja, dan hoeft u niets te doen. Wilt u een digitale versie ontvangen via uw mailadres? Geeft u dan uw mailadres door aan: s.u.s@inter.nl.net Wilt u het blad helemaal niet meer ontvangen? Geeft u dit dan door via de mail s.u.s@inter.nl.net of telefonisch 0251-319020 of 06 2575 6263. Het Nieuws- en Informatieblad is ook te lezen op de website van de S.U.S.: www.uitgeestersenioren.nl INFORMATIE EN OPGAVE S.U.S. ACTIVITEITEN: Alle activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan, tenzij anders vermeld. Informatie ste en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, 1 etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefoon: 0251-31 90 20 of 06 2575 6263 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net Zie ook onze website: www.uitgeestersenioren.nl Bank IBAN NL 40RABO0363 407022 t.n.v. Stichting Uitgeester Senioren 3


WINDKRACHT 10 Waai maar, woeste westenwind en wervel wild waarheen je wil. Woel en wentel rond mijn hoofd waar warrige gedachten wachten weggewaaid te worden. Voer hen mee, vliedende vlagen, opdat, na turbulente dagen, rust en stilte wederkeert en in gelouterd welbehagen helderheid resteert Dichter anoniem

4


ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING UITGEESTER SENIOREN BINGO op woensdag 3 november Op deze bingomiddag kunt u prachtige prijzen winnen en het is elke keer weer gezellig. Woensdag 3 november. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Toegang € 5,50. Er worden 3 ronden gespeeld. Alleen zaalverkoop. ALZHEIMER TREFPUNT op dinsdag 9 november Iedereen is welkom op het Alzheimer Trefpunt: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren en professionals. De toegang is laagdrempelig en gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Onderwerp: juridische aspecten. Gespreksleider: Patrick Bellaart. Dinsdag 9 november in Dorpshuis de Zwaan, zaal open vanaf 19:00 uur. Start 19.30 uur. STEDENWANDELING DEN BOSCH op dinsdag 9 november Een historische stedenwandeling in de oude stad Den Bosch. Deze wandeling zal volgens de bekende opzet gehouden worden. Vertrek vanaf station Uitgeest, koffie met Bossche Bol bij aankomst, wandeling, lunch op de Grote Markt en weer een wandeling tot besluit. Bijdrage € 3,50. Dit is exclusief reiskosten, koffie/thee, lunch en museumbezoek. Opgeven en meer informatie bij Hetty Franzani, per mail: hettyfranzani@ziggo.nl of telefonisch: 0251-315060 tussen 18.00 en 19.00 uur. 5


INFORMATIEBIJEENKOMST VEILIG FIETSEN op donderdag 11 november

Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan alle belangrijke details. Veiligheid staat bovenaan het lijstje. Theorie en praktijk worden helder uitgelegd. Wat kunnen we zelf doen om zo veilig mogelijk deel te nemen aan het verkeer, dat steeds drukker lijkt te worden. Er zijn veel verschillende gebruikers op de fietspaden, zoals E-bikes, racefietsen, brommers, kinderen, scholieren en ouderen. Er is dus veel om rekening mee te houden. Aan bod komen persoonlijke vaardigheden zoals het veilig gebruik van remmen, schakelen op de juiste manier en op het juiste moment, bochten nemen en veilig op- en afstappen. Tips voor het gebruik van accessoires zoals helm, bril, spiegel en kledingadvies. Algemeen fietsgedrag zoals richting aangeven. En de afstelling van de fiets: hoogte van het zadel en stuur. Er is voldoende ruimte tot het stellen van vragen.

De lezing wordt gegeven door Bert Houtenbos en Tamara Veenendaal, fietsinstructeurs van Trentino Sport. Donderdag 11 november van 09.30 – 11.30 uur. Aanmelden op het kantoor van de S.U.S. of aan de zaal. Gratis toegang en koffie/thee in de pauze.

6


SAMEN OP DE DUOFIETS Wilt u een ritje maken op de duofiets, als vrijwilliger of als deelnemer? Of weet u al met wie u samen op de duofiets wilt stappen? Meldt u zich dan aan bij de S.U.S. voor een leuk tochtje door de buurt.

De INFORMATIEBIJEENKOMST VEILIG FIETSEN en SAMEN OP DE DUOFIETS zijn onderdeel van het project Doortrappen. Dit project wordt georganiseerd door de Stichting Uitgeester Senioren, het sociaal team Uitgeest en de buurtsportcoach Uitgeest en wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie NoordHolland. S.U.S. QUIZ op woensdag 17 november Dit is een quiz waarbij de deelnemers meerkeuzevragen beantwoorden in teams (ter plaatse samen te stellen of vooraf bij opgave) die door de quizmaster gesteld worden. De quiz bestaat uit verschillende ronden. De vragen zijn ingedeeld in 5 rubrieken: algemeen, Uitgeest toen en nu, muziek, geschiedenis & topografie en cultuur & wetenschap. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Woensdag 17 november 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. Opgave vooraf op het kantoor van de S.U.S. of aan de zaal. Kosten € 3,50 inclusief koffie/thee in de pauze. Cursus: MOBIELE TELEFOON (Android) start op woensdag 24 november U leert o.a. sms’en, appen, e-mailen, downloaden, foto’s maken en opslaan. Neem uw telefoon en inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) mee. Woensdag 24 november, 8 en 22 december van 09.30 – 11.30 uur. Kosten € 13,-- voor 3 bijeenkomsten. 7


Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

Tuincentrum/Tuinaanleg

FRITS JANSSEN

Klein Dorregeest 3a, 1921 HA Akersloot Tel. 0251 – 31 21 14

●Airco service ● Verkoop en onderhoud ● Glas service ● Schade reparatie ● AVIA-tankstation, 24 uur pin service ● Aanhanger verhuur Spoorlaan 35 - 1911HA - Uitgeest - Tel. 0251-312705 E-mail: info@pietsanders.nl www.pietsanders.nl

8


DONDERDAG 18 November van 09.30 UUR tot 11.30 UUR in DORPSHUIS DE ZWAAN, MIDDELWEG 5 te UITGEEST De Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) organiseert maandelijks het Repair Café. Uitgeesters kunnen hier hun kapotte spullen ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde maken. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u helpen met reparatie van: kleding/ textiel, elektrische apparaten, fietsen, rollators, computers en kleine huishoudelijke apparaten. Reparaties zijn kosteloos, maar u dient zelf zorg te dragen voor materialen die nodig zijn om een reparatie te verrichten. Komt u ook? Tot ziens in het Repair Café. Donderdag 18 november van 09.30 – 11.30 uur in Dorpshuis de Zwaan. Gratis toegang. Aanmelden is niet nodig. SNERTPARTY op donderdag 18 november Eerst nemen we een drankje, dan stokbrood met kruidenboter, roggebrood met spek, gevolgd door de erwtensoep. Een toetje en een kopje koffie/thee met bonbons na. Trouwe deelnemers weten dat de snertparty de moeite waard is: een echte traditie. Donderdag 18 november van 15.30 – 18.15 uur. Kaartverkoop op het kantoor van de S.U.S. tot en met 16 november. Kosten € 9,--. 9


KOFFIEPLUS op maandagmorgen Dit is een ontmoetingsochtend voor senioren om elkaar te ontmoeten, verhalen (over vroeger) te vertellen, een spelletje te doen en samen een gezellige ochtend te hebben. Er wordt begonnen met een kopje koffie/thee met een koekje. Aan het eind van de ochtend is er een gezamenlijke lunch. De vrijwilligsters zorgen elke keer weer voor heerlijke zelfgemaakte soep, brood met diverse soorten beleg, een stukje fruit en een lekker toetje. Wilt u het een keer proberen, maar weet u nog niet of het iets voor u is? U mag altijd vrijblijvend langskomen. De ochtend wordt begeleid door vrijwilligsters. Wekelijks op maandag van 10.00 – 13.15 uur. Kosten € 3,50 per keer. DENK & DOE CLUB op maandagmiddag Dit is een club voor senioren die in een vertrouwde omgeving met elkaar een gezellige middag willen hebben, nieuwe contacten willen maken, over dingen willen nadenken en zich willen uiten met leeftijdgenoten. En vergeet u af en toe wel eens wat, dat is geen enkel probleem, u kunt gewoon bij ons aan alles mee doen. Het programma bestaat uit drie onderdelen. We beginnen met koffie en thee en even bijkletsen. Vervolgens gaan we samen de krant lezen en praten over verschillende onderwerpen. Daarna zijn er wisselende activiteiten: creatieve- en bewegingsactiviteiten, spelletjes, lezingen over diverse onderwerpen, geheugentraining enzovoort. We spelen in op wat een ieder kan en wil. Er is ook voldoende tijd voor individuele activiteiten, zoals leren omgaan met tablet/telefoon of dammen/schaken. Soms maken we samen een uitstapje. De Denk & Doe Club is een initiatief van de gemeente Uitgeest, MaatjeZ en de Stichting Uitgeester Senioren. Wekelijks op maandag van 13.30 – 16.15 uur. Kosten € 3,50 per keer. Aanmelden bij Margreet Bult, tel.nr. 0251 - 311146. 10


NOG VRIJE PLAATSEN BIJ: SCHRIJVERSKRING op maandagmorgen Voor wie het leuk vindt om te schrijven, inspiratie op te doen en van elkaar te leren. Eenmaal per 3 weken op maandag van 10.00 – 12.00 uur. HANDWERKEN op woensdagmorgen Borduren, haken en breien. Creatief en leerzaam bezig zijn, onder begeleiding van twee enthousiaste en deskundige vrijwilligsters. Eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.30 – 11.30 uur. KOERSBAL op woensdagmorgen De spelers rollen om beurten de bal met de bedoeling deze zo dicht mogelijk bij de jack te krijgen. Wekelijks op woensdag van 10.00 -12.00 uur. THEEZAKJES VOUWEN op donderdagmorgen Kaarten, decoraties en mandala’s maken van theezakjes. De plaatjes worden geknipt of gesneden en in een patroon gevouwen. Maandelijks op donderdag van 09.30 – 11.30 uur.

QUILTEN op donderdagmorgen Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek handmatig op elkaar genaaid worden. Eenmaal per 2 weken op donderdag van 09.30 – 11.30 uur. KOOR ‘DE ZINGENDE ZWANEN’ op vrijdagmiddag Er worden liedjes uit de jaren ‘60 en ‘70 gezongen met ondersteuning door een orkestje. Af en toe zijn er optredens. De dirigent is tevens de pianist. Wekelijks op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. U mag altijd eerst een keer komen kijken en meedoen voordat u zich opgeeft. Informatie en opgave: S.U.S., tel.nr. 319020 of 06 2575 6263 en per mail s.u.s@inter.nl.net 11


Prinses Beatrixlaan 5 1911 HP Uitgeest Telefoon (0251) 31 08 71 E-mail snijder@colorsathome.nl Website www.snijderuitgeest.nl

EEN GOED STUK KAAS VAN HET NOORDHOLLANDSE LAND, OOK MET MINDER ZOUT OF MINDER VET….

DE RAAT HEEFT HET !!! VOOR BIOLOGISCHE VOEDING – NATUURLIJK GOED!!

DE RAAT

Prinses Beatrixlaan 21 - tel. 0251 – 31 83 18 Geopend vanaf woensdag t/m zaterdag

12


GEZOCHT: COORDINATOR ONTMOETINGSPLATFORM ‘TREFFERS BUCH’ Treffers BUCH (www.treffersbuch.nl) is een platform om nieuwe mensen te leren kennen. Door mee te doen aan activiteiten kunnen spontaan vriendschappen ontstaan. Treffers BUCH is gericht op inwoners van de BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). De organisatie achter Treffers BUCH organiseert activiteiten, maar ook de leden zelf kunnen activiteiten bedenken en deze op de website plaatsen. Wij zoeken iemand die: Affiniteit heeft met de computer (werken vanuit huis) Mogelijk zelf ideeën heeft voor activiteiten Met ons meedenkt over de promotie Woonachtig is in één van onze dorpskernen Aanstuurt op ontmoeting en verbinding Ongeveer 3 uur per week tijd heeft Wij bieden: Maandelijks overleg met de beroepskrachten en andere vrijwillige coördinatoren Werkzaamheden: Checken en beantwoorden van mails (één of twee keer per week) Beoordelen van nieuwe activiteiten Registeren van nieuwe leden Houden van intake gesprekken (indien nodig) Helpen bij inschrijven (als dit mensen niet lukt) Treffers BUCH is opgezet door drie welzijnsorganisatie: de S.U.S, Welzijn Castricum en Trefpunt Heiloo. Informatie: op het kantoor van de S.U.S., tel.nr. 0251-319020 of 06 257 562 63 of s.u.s@inter.nl.net 13


vrijwilligers vertellen De Stichting Uitgeester Senioren is trots op en blij met haar vrijwilligers. In deze rubriek wordt een beeld gegeven van wie zij zijn en wat zij doen. Wim de Wit 78 jaar Chauffeur en klusjesman bij de Hulpdienst Uitgeest Voorheen begeleider van de stedentrips Vrijwilliger bij de ANBO Uitgeest van 2008 tot 2016 Vrijwilliger bij de S.U.S. sinds 2012 In 2008 begon ik als vrijwilliger bij de ANBO Uitgeest met de stedentrips. In 2016 is de ANBO Uitgeest opgeheven en nam de S.U.S. de activiteiten van de ANBO over. Met de stedentrips zocht ik een plek om naartoe te gaan met de trein en dan keek ik wat daar te zien was. Ik ging meestal zelf gidsen. Dat is best leuk om te doen: stadsplattegronden uitprinten, een verhaal voorbereiden, een route uitkiezen en dan over bepaalde punten vertellen. Je zegt de mensen niet alleen vooruit, maar ook eens omhoog te kijken. Soms zie je hele leuke gevelstenen en speciale gevels, mensen hebben daar nauwelijks erg in. Zodra we aankwamen dronken we koffie. In het begin lunchten we tussen de middag, bijvoorbeeld bij de V & D, maar dat kostte te veel tijd. Daarom namen we zelf ons lunchpakket mee, dat aten we onder het lopen op of we gingen ergens zitten. Later op de middag dronken we in een cafeetje nog iets en rond vier uur gingen we terug, zodat we ongeveer zes uur thuis waren. Eén keer per jaar maakten we een lange rit, met ’s avonds een etentje erbij. We gingen naar Groningen, Leeuwarden, Roermond en op een zaterdag naar Antwerpen. Na tien jaar stopte ik met de stedentrips, want mijn motivatie om het te blijven doen werd minder en de interesse om het goed voor te bereiden verzwakte. Dan is het tijd om te stoppen. 14


Bij de Hulpdienst Uitgeest doe ik sinds 2012 klusjes en ben ik chauffeur. Ik rij mensen naar het Rode Kruis ziekenhuis en het AMC in Amsterdam. Mensen begeleiden, hoewel de meesten precies weten hoe het gaat, daar hoef je niet veel aan te doen, want zij gaan regelmatig. Ik blijf wachten en rij dan weer terug. Waar mensen naartoe willen, daar rij ik heen, dat maakt me niet uit. Ik heb van jongs af aan gereden, zelfs op vrachtwagens. Ik heb een opleiding hts-elektrotechniek, kwam te werken bij een installatiefirma die mij uitleende aan de Hoogovens om de in 1970 opgeleverde warmbandwalserij te helpen installeren. Zo belandde ik bij Hoogovens, daar had ik verschillende functies en zat ook in het management. De laatste jaren werkte ik op de afdeling bedrijfsbezoeken: bezoeken voorbereiden en bezoekers rondleiden. Dat waren allerlei groepen zoals een EGKS-club (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) en een schoolklas (op de fiets) uit Wormer. Bij het Hoogovenmuseum kwam ik terecht doordat een lid van het Comité Industrieel Erfgoed Hoogovens stopte en vroeg of ik dit wilde overnemen. Dit is een club mensen die oude zaken verzamelde. Ik raakte geïnteresseerd in oude dingen. Het is leuk om het oude te bewaren en te laten zien hoe we het toen deden. De mogelijkheid ontstond om van een ruimte buiten het terrein een museum te maken. Ik deed veel bij de opbouw van het museum, was nog een tijdje vicevoorzitter, maar nu doe ik alleen nog het goed inventariseren van de collectie. Het doen van vrijwilligerswerk heeft te maken met de hele filosofie rond werk en arbeid. Werk is het bezig zijn, want je wilt altijd iets doen. Dat is het begrip. Je houdt variatie in je eigen dingen die je doet en ook variatie in de mensen die je ziet. Dat is het belangrijkste in het geheel. Dat is mijn drijfveer.

15


Bezoekadres: Westerwerf 7a, Uitgeest 1911 JA UITGEEST

Tel.: (0251) 361 361, Fax: (0251) 361 369 E-mail: info@uitgeester-notariaat.nl www.uitgeester-notariaat.nl

Siro ●luxe huishoudelijke artikelen ●speelgoed ●ijzerwaren ●gereedschappen

16


KERSTVIERING op vrijdag 17 december (opgeven vanaf 8 november) Tijdens deze kerstviering treedt koor Octimbre op, een ambitieuze formatie van acht dames en één heer als dirigent. Zij zingen drie- of vierstemmig, luister- en meezingliederen in kerstsfeer. Dat wordt zeker een mooie kerstmiddag. In de pauze wordt u verwend met heerlijke glühwein of warme chocolademelk met slagroom en kerstbrood met roomboter.

Gratis toegang. De Zonnebloem sponsort deze middag. Vrijdag 17 december 2021 van 14.00 – 16.00 uur Opgeven vanaf maandag 8 november t/m dinsdag 14 december DE ZONNEBLOEM UITGEEST Veel mensen kennen de Zonnebloem wel van naam, maar: 1.weten niet goed voor wie de Zonnebloem actief is. Op dit moment worden we sterk geassocieerd met ouderen, terwijl we ons inzetten voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking. 2. weten vaak niet wat er schuil gaat achter de huisbezoeken en leuke activiteiten die we organiseren. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. Dat isolement willen wij helpen verlichten. 3. het is ze lang niet altijd duidelijk wat de Zonnebloem doet. Mensen kennen ons van ‘het schip’ en ‘vakanties voor ouderen’, maar het huisbezoek en de vele kleinschalige activiteiten zijn vaak onbekend. De vrijwilligers van De Zonnebloem staan altijd klaar voor de mensen die ons nodig hebben. Wij laten deze mensen niet zitten. Daarom helpen wij ook dit jaar graag mee om de kerstbijeenkomst in Dorpshuis de Zwaan mogelijk te maken. Secretariaat Zonnebloem afdeling Uitgeest: Janneke van den Kommer, telefoon: 0251 - 312 274, e-mail vandenkommer@casema.nl website: zonnebloem.nl/uitgeest. 17


*******************

SOOS-nieuws ******************* ! Herinnering ! CONTRIBUTIE Willen diegenen die de deelnemersbijdrage van € 15,00 voor de HET SEIZOEN 2021/2022 nog niet hebben betaald, dit overmaken op bankrekening nr. NL64RABO0363425020 t.n.v. de Soos. FEEST- (Week) SOOS 60-jarig jubileum (4 okt. - 8 okt.) "Het waren 5 fantastische en memorabele dagen", deze leuze zou ook slaan op de feestweek van het 60-jarig bestaan van Stichting De Soos Uitgeest. Dit gehele "festival" werd vrijdagmiddag afgesloten in Hotel de Valk te Akersloot met een feest dat opgeluisterd werd door de in Uitgeest wereldberoemde band "The Tophitters". De voorzitter van de Soos, Cor Krom, verwelkomde in zijn speech de ca. 240 genodigden en memoreerde nog eens uitdrukkelijk het feit, dat "de Soos" er voor iedereen is van 55 jaar en ouder, ongeacht zijn achtergrond. Ook de Burgemeester van Uitgeest- dhr. Sebastiaan Nieuwlandwas uitgenodigd, en kwam met de nodige versterking in de vorm van de loco-burgemeester dhr. Cees Beentjes. De burgemeester betrad ook het katheder en was zeer vereerd om de zaal toe te spreken en ook het nodige positieve — voor wat de activiteiten van de Soos betreft — uit te spreken. Om de band met de Soos leden nog wat te versterken, ging hij ook nog diverse tafels langs om zogezegd: de Soos-leden een hart onder de riem te steken. Ook de S.U.S. liet zich niet onbetuigd, en bracht via hun voorzitter Ineke Edzes-Altena de felicitaties over aan de de Soos, en in het bijzonder door een mooie bos bloemen aan te bieden aan het Erelid van de Soos, dhr. Jan Heijne. 18


Na al deze plichtplegingen gingen onder het genot van een drankje en hapje de voetjes van de vloer. Mede door de vijfkoppige band "The Tophitters" werd dit een zeer gezellige middag die tot ca. 18.00 uur duurde, waarna de aanwezigen hetzij met een busje of eigen vervoer, huiswaarts gingen. Het was een feest waar we weer een tijdje op kunnen teren, mede mogelijk gemaakt door het personeel van Hotel de Valk, taxibedrijf Leijen en de diverse vrijwilligers van de Soos. BEDANKT !! FEEST- ACTIVITEITEN Bridge op dinsdag (4 okt.) Bij "Bridge op dinsdag" werd er een normale ronde gespeeld, met dien verstande dat in het kader van "60-jaar de SOOS" er na afloop nog een gezellige "after-party" was met een lekker knabbeltje en drankje, en ook nog eens "chocolade"-prijsjes werden uitgereikt aan de besten- en de op één na laatste. En als kers op de taart speelde de "Tophitter"-gitarist Jaap Neele nog een paar verdachte solonummers! Klaverjassen (5 oktober)

Bij het klaverjassen was ook een feestelijke stemming, vooral voor wat betreft de uitgebreide prijzentafel. Want dat had Jaap de Boer & Co. toch wel even mooi voor elkaar gekregen. De stemming werd nog beter toen er geen kosten werden geïnd. Bridge op maandag Bij "Bridge op maandag" heeft men dit nog tegoed in de maand oktober, want de "Soos-Bobo" die daar over gaat was ten tijde van 4 okt. nog met vakantie, maar wat in een goed vat zit..., hè..... Dus in de loop van oktober gaat men hier voor de prijzen spelen en ook zonder deelnemerskosten ! 19


Schaakgroep “MAT UITGEEST” Soos 50+ (8 okt.) Zoals bekend schaken wij weer elke donderdagmiddag. Het is altijd leuk om de eerste oefenpartijen te spelen. Op 14 oktober beginnen we echt aan onze jaarlijkse onderlinge competitie. Op 7 oktober speelden wij een klein jubileum-toernooi vanwege het 60 jarig bestaan van de Soos. Er werd geschaakt met gebruik van een klok. Iedereen schaakte 4 korte partijen van 20 minuten, hetgeen een heel andere discipline is dan wij gewend zijn. De kunst is rustig te blijven en niet te vergeten de klok in te drukken! Als een speler zijn/haar 10 minuten eerder gebruikt heeft dan zijn tegenstander, dan heeft zijn/haar opponent gewonnen. Het was heel gezellig en soms komisch. Aan het einde volgde de prijsuitreiking. De uitslag van het toernooi was: P. Hagreen A. Nielen G. Boon Allen vonden het een geslaagde middag. Percy Hagreen. 3-daags Jubileum Biljart-evenement 4-6-7okt. Op deze 3 dagen werden in groepen van 4/5 biljart(st)ers op de 4 biljarttafels diverse ludieke biljartspellen gespeeld; t.w. "Kistje, Tig v/d Gemakkelijke, Telefoonboek(en) en Vlotbruggen". Op deze dagen hebben zich heel wat hilarische momenten afgespeeld, alleen al om per groep bij de eerste drie te eindigen om in de prijzen te vallen. Maar na drie drukke dagen konden we na afloop de balans op maken en konden 36 biljart(st)ers (van de 53) met een "prijzig" gezicht huiswaarts keren. Leuk was het, dat van alle biljartgroeperingen- zoals bijv. dames, heren-beginners, driebanders, comp. spelers en "vrij" biljarters- een groot deel hier ook aan heeft deel genomen. 20


Namens Bank Beentjes, konden wij ook nog een paar biljarters blij maken met de door hem vervaardigde "staaldraad-biljartfiguren", bedankt Bank. Noemenswaardig was ook het in de prijzen spelen van de 93jarige Nico Willems. Voor alle ranglijsten en standen van de lopende competities, -ronden, -drives, verwijs ik u naar het Info-blad van december. Lex Snak

Hulpdienst Uitgeest

tel 0251-31 90 20 Heeft u vervoer nodig of hulp bij een klein klusje, dan kunt u In geval van nood kunt u één van de onderstaande nummers bellen.

Elly Stuijt: Marry Zwaan: Marijke Mioulet:

0251-31 17 85 0251-31 18 26 0251-31 21 61

CHAUFFEURS GEZOCHT We zijn op zoek naar allerhande helpers: chauffeurs, klussers, boodschappers. Op dit moment zijn we m.n. op zoek naar chauffeurs die eventueel op een vaste tijd per week kunnen rijden naar activiteiten in De Zwaan 21


Het Museum Jan, in Amstelveen. Dit museum is genoemd naar de verzamelaar Jan van der Tocht. Hij verzamelde veel glas objecten, die vormen de vaste collectie. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen. De komende tentoonstelling is: Sam Drukker - Onderweg Op 5 november opent de tentoonstelling Sam Drukker - Onderweg voor publiek in Museum JAN in Amstelveen. Onderweg toont schilderijen en tekeningen van kunstenaar Sam Drukker (1957, Goes) gemaakt tussen 2010 en 2021. Drukker staat bekend om zijn portretten, geschilderd met losse penseelstreken op oude en gevonden materialen. In zijn werk vangt hij mensen in al hun verschillende facetten. Onzekerheid, kracht, schoonheid en ouderdom zijn te zien in schilderijen waarin de geportretteerden onderweg lijken te zijn, soms doelbewust en soms ontheemd, met een nog onbekende bestemming. "Volmaakte schoonheid in de mens zit hem in alle onvolmaaktheden", aldus kunstenaar Sam Drukker. 22


Expositie in Aurora Art in Zuid-Scharwoude Onze plaatsgenoot Babs Bannenberg doet mee in een tentoonstelling. Zij maakt bijzondere metalen voorwerpen door buigen, hameren en emailleren, vaak met herhalingen en door draadjes bijeen gehouden. Samen met Yolanda Eveleens, Meindert Regoort en Ruud Streefkerk exposeert zij in Zuid Scharwoude, Sportlaan 54-B, 1722 EK 31-10-2021 tot 28-11-2021. Frans Hals Museum, locatie Hof, Groot Heligland 62 Jordaens, een Zuid-Nederlandse schilder, was in zijn tijd beroemd en is het nog! Hij had in zijn huis een pronkkamer waar hij zijn werk aan zijn klanten toonde. Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft zijn pronkkamer nagemaakt: Stap binnen bij Jordaens en bewonder de rijkelijk gedecoreerde ontvangstkamer waarvan zelfs de deuren en het plafond geheel beschilderd zijn. De vloeren spiegelen daardoor, ben je geheel omgeven door schilderijen en ervaar je hoe het eruit gezien moet hebben. Bijzonder!! Bij deze tentoonstelling wordt op zaterdag en zondag ook een inleiding en een rondleiding aangeboden. In de herfst- en kerstvakantie zijn er speciale familiedagen met een kindertour waarbij kinderen ontdekken welke grapjes Jordaens, Frans Hals en andere kunstenaars vroeger in hun schilderijen maakten.

Kom gluren in een poppenhuis met wel 1000 kleine voorwerpjes Middenin het Frans Hals museum staat het 18e eeuwse poppenhuis van Sara Ploos van Amstel-Rothé. Zij leefde van 1699-1751 en was een rijke dame voor wie dit poppenhuis een dure hobby was. Absoluut geen speelgoed, maar een miniatuurmuseum dat getoond kon worden. Het geeft een inkijk in het grachtenpand van een zeer rijke familie in de 18e eeuw. 23


0251 – 656987

24


Participatie in Uitgeest: wat zijn uw wensen? Op dinsdagavond 2 november a.s. nodigt de gemeenteraad van Uitgeest u van harte uit om de tweede beeldvormende avond over participatie bij te wonen. Tijdens de eerste avond vertelde professor Voermans u, wat participatie inhoudt. Deze tweede avond wordt u, de inwoner, gevraagd hoe u wenst te participeren. De gemeenteraad vindt uw mening uitermate belangrijk. Bij participatie staat de inwoner immers centraal. De avond wordt begeleid door Elisabeth van den Hoogen (debatdame.nl). Hoe kan ik deelnemen? Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@uitgeest.nl of via 088 909 7945. De avond start om 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Wat gebeurt er met de informatie van deze avonden? De uitkomsten van deze beeldvormende avond worden tezamen met de inhoud van het concept initiatiefvoorstel van Uitgeest Lokaal en de resultaten van de vragenlijst ‘Quick Scan Lokale Democratie’ ingezet voor het nieuw te vormen participatiebeleid. Wat is een beeldvormende avond? Doelstelling van een beeldvormende avond is dat raads- en commissieleden een goed beeld kunnen vormen over een bepaald onderwerp. Zij gaan daarvoor in gesprek met inwoners, organisaties en/of bedrijven. Ook laten zij zich tijdens een beeldvormende avond regelmatig informeren door het college of externe partijen over actuele onderwerpen. 25


BOOTS—APOTHEEK SCHARLEI Prinses Irenelaan 2, 1911 HW Uitgeest Telefoon: 0251 – 31 41 70 OPENINGSTIJDEN UITGEEST maandag-vrijdag 8.00 – 18.00 uur zaterdag 9.30 – 13.00 uur zondag gesloten OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT AKERSLOOT Julianaweg 20, tel. 0251 - 31 21 22 maandag-vrijdag 8.30-12.30 en 13.00 – 17.00 uur DAGELIJKSE BEZORGING maandag-vrijdag RECEPTGENEESMIDDELEN EN ZELFZORG GEZONDHEIDSPRODUCTEN, HUIDVERZORGING GEBRUIKT U MEERDERE GENEESMIDDELEN? VRAAG EEN DESKUNDIGE MEDICATIEBEOORDELING AAN Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de Dienstapotheek MiddenKennermerland, Vondellaan 13, Beverwijk. Deze apotheek zit bij de huisartsenpost van het Rode Kruis Ziekenhuis, tel. 0251-783840.

SNACKBAR

’t LUIFELTJE VOOR AL UW SNACKS of BITTERGARNITUUR Elke dag open van:11.30 tot 00.00 uur Prinses Beatrixlaan 1c – Uitgeest

26

Tel. 0251 – 31 17 42


Die Geestersangers Ouderenkoor “Die Geestersangers” zoekt nieuwe leden. U kent vast wel de kreet : Kun je nog zingen, zing dan mee. Beter is: Iedereen kan zingen, zing dan mee. Ingaande 3 november repeteren wij iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de recreatiezaal van de Slimp aan de Brugmanstraat 188a, onder de enthousiaste leiding van Jacintha van Zwet. Kom vrijblijvend eens luisteren of meedoen. Informatie: Bep Nelis secretaris. Tel: 0251-313255 Klaverjassen in de Slimp Elke 14 dagen op donderdagmiddag is er klaverjassen in onze gezellige recreatiezaal op 11 en 25 november. Entree is € 2.50 incl. koffie/thee. Ook draaien we 1 x per 14 dagen BINGO en kunt u leuke prijsjes winnen op 4 en 18 november. Entree € 4.-- incl. Koffie/thee. Dokter Brugmanstraat 188a, Inlichtingen: 06 10436418. Verslag van de fietstochten Hij is weer voorbij die mooie zomer, wij hebben de fietsen weer ingepakt. Maar wij hebben toch ongeveer 1200 km gefietst, verdeeld over 19 woensdagen. Onderweg hebben we rond 11 uur koffie gedronken met wat lekkers erbij. En elke week een andere fietstocht: o.a. naar de Broekerveiling, maar ook naar Zandvoort en Purmerend. Zo was het elke woensdagochtend weer een verassing waar wij naar toe zouden gaan, eerst tegen de wind in en op de terugweg de wind in de rug. Met elkaar bij een grote bank ons broodje opgegeten en met mooi weer ook nog een ijsje toe. Dan weer naar Uitgeest, om ongeveer 3 uur weer terug in ons dorp. Wij hopen het volgend jaar vanaf april weer op dezelfde manier te mogen herhalen. Arie Sengers. 27


Langebuurt 55, 1911 AT Uitgeest tel. 0251-312342 Middelweg 113, 1911 AT Uitgeest tel. 0251-312426

Computer Center Uitgeest! Snel en voordelig Repareren PC of Laptop? - nakijken, opschonen, repareren, her installeren - verkoop nieuwe & gebruikte pc’s/laptops/iPads - back-up schijven, wifi routers en access points - printers, toetsenborden, muizen, boxen, kabels - beveiligingscamera’s met internetverbinding

Kom naar Molenwerf 21-G of Bel voor een afspraak: (0251) 31 23 12

Bloemenshop “ ’t HOEKJE” Y. REULEN MIDDELWEG 52, UITGEEST TEL. 0251 – 31 31 86

De pedicure bij u thuis!

Miriam Baltus 06-37204386 voetverzorgingmiriam@ziggo.nl www.voetverzorgingmiriam.nl 28

Aangesloten bij ProVoet


ACTIVITEITENAGENDA november 2021 S.U.S.- en Soos-activiteiten Wilt u verhuizing, overlijden, enz. aan ons doorgeven? (tel.nr. 319020 of 06 2575 6263 of mail s.u.s@inter.nl.net) MAANDAG 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29

8, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29

: KoffiePlus (ontmoetingsochtend) 10.00 – 13.15 : Yoga 09.00 – 10.00 10.15 – 11.15 : Biljartles Dames 10.00 – 12.00 : Oefenles bridge 09.30 – 12.30 : Computercursus 09.00 – 10.30 10.30 – 12.00 : Schrijverskring 10.00 – 12.00 : Biljarten en bridgen 13.30 – 16.45 : Denk & Doe Club 13.30 – 16.15 : Koor Puur Sangh in De Klop 14.30 – 16.30

DINSDAG 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 9 30 23 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30

: Yoga : Tai Chi : Fotocursus 1 : Fotocursus 2 : Oefenles bridge : Bridgen en biljarten : Klaverjassen

09.15 – 10.15 10.30 – 11.30 09.30 – 12.00 09.30 – 12.00 09.30 – 12.30 13.30 – 16.45 13.30 – 16.15

WOENSDAG 3, 10, 17, 24 3, 17 3, 17 10, 24 3, 17 10 3 17

: Koersbal : Handwerken : Cursus iPad & iPhone : Muziek maken : Biljartles dames : Workshop Mobiele telefoon : Bingo : S.U.S Quiz

10.00 – 12.00 09.30 – 11.30 09.30 – 11.30 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 09.30 – 11.30 14.00 – 16.30 14.00 – 16.00

1, 8, 15, 22, 29 8 1, 15, 29

(vervolg op blz. 31) 29


Pedicure Praktijk Pamela Pamela Pardoen - Berry De Witte Hoofden 3. Uitgeest 06 – 40790776 e-mail: pedicurepraktijk@icloud.com Aangesloten bij ProVoet

Melis Stokelaan 1-3 Uitgeest Telefoon: 0251—31 24 74

Slender You Uitgeest Bent u sportief maar heeft u geen zin om te zweten? Wilt u een uurtje aangenaam relaxen en sporten tegelijk? Bent u sportief maar kunt u om medische redenen niet sporten? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een GRATIS proefles!

JANTIEN RANZIJN & VDR V.O.F. VAN DIEPEN MAATWERK

MAATWERK MEUBELS MAATWERK MEUBELS INTERIEUR INTERIEURARCHITECTUUR ARCHITECTUUR MAATWERK KEUKENS MAATWERK KEUKENSEN ENMONTAGE MONTAGE INTERIEURBOUW INTERIEURBOUW

FIELKERWEG 2B 1921 AN AKERSLOOT TEL. 0251 - 320 071 FAX: 0251 - 316 623

w w. m e u b e l s e n m a k e r s . n l 30


3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24 13, 27 13, 27 3, 10, 17, 24

: Computercursus : Biljarten : Kaarten maken : Tekenen en schilderen : Bewegen 60+ in De Klop

14.00 – 15.30 13.30 – 16.45 13.30 – 15.30 14.00 – 16.30 10.00 – 11.00

DONDERDAG 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 11 11 4, 18 11, 24 18 18 4, 11, 25 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

: Wandelen : Beeldhouwen : Biljarten beginners heren : Lezing fietsveiligheid : Theezakjes : Quilten : Engels conversatie : Repair Café : Snertparty : Fifty fit : Schaken : Zumba Gold : Biljarten

vertrek 09.30 09.30 – 11.30 09.30 – 12.00 09.30 – 11.30 09.30 – 11.30 09.30 – 11.30 09.30 – 11.30 09.30 – 11.30 15.30 – 18.00 13.30 – 15.00 14.00 – 16.00 15.30 – 16.15 13.30 – 16.45

VRIJDAG 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

: Yoga : Bridgeles : Koor De Zingende Zwanen : Biljarten

09.00 – 10.00 09.30 – 12.30 13.30 – 15.30 13.30 – 16.45

KOOR PUUR SANGH Een gemengd koor van 50-plussers We zingen klassiek, lichte muziek en wereld muziek Meezingen kan elke maandag in "De Klop", Langebuurt 39 van 14.30 - 16.30 uur Voor meer informatie: Marijke Mioulet: tel. 0251-312161 rob.marijke@planet.nl 31


SOCIALE INFORMATIE Gemeente Uitgeest Voor WMO, burger- en sociale zaken Momenteel alleen geopend op afspraak Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest Telefoon: 0251 – 36 11 11 Website: uitgeest.nl MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg Voor advies en ondersteuning aan mantelzorgers, consult op afspraak. Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest Telefoon: 088 995 77 88 Website: maatjez.nl

HUISARTSEN Praktijk Huisman en de Moor Molenstraat 1A, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 0251 - 31 22 15 Website: huisman-demoor. uwartsonline.nl Praktijk Krijgsman en Van Wijk Molenstraat 1A, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 0251 - 31 22 12 Website: krijgsmanenvanwijk. uwartsonline.nl Praktijk De Kleis: Welleman, Van der Woel-Palsma en Jobse Graskamplaan 11, 1911 LH Uitgeest Telefoon: 0251 - 31 78 18 Website: huisartsendekleis.nl

Thuisbij Uitgeest Dagbesteding voor ouderen met dementie Achterloet 30, 1911 CL Uitgeest Telefoon: 06 33 66 98 52 E-mail: uitgeest@thuisbij.eu Website: thuisbij.eu

Huisartsenpost Voor spoedeisende medische hulp, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk Ma. t/m vr. 17.00 - 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Telefoon: 265 265 Website: rkz.nl/hap

VRIJWILLIGERS Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest Ma. en wo. van 09.30 – 12.00 uur Telefoon: 06 24 17 87 78 Website: vrijwilligerswerkuitgeest.nl

APOTHEKEN Acdapha Apotheek Molenstraat 1B, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 0251 - 76 06 60 Website: apotheekuitgeest.nl

Vrijwilligersacademie Workshops en cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers Website: vrijwilligersacademiebuch.nl

Afhaalservice Uitgeest Graskamplaan 13, 1911 LH Uitgeest Ma. t/m vr. 15.30 – 17.30 uur

Stichting Arten Laboratorium en Trombosedienst (SALT) Voor bloedafname en COVID sneltest Telefoon: 088 – 9 100 100 E-mail: info@salt.nl Website: salt.nl

Boots-apotheek Scharlei Prinses Irenelaan 2, 1911 HW Uitgeest Telefoon: 0251 - 31 41 70 Website: apotheek.nl/apothekers/ boots-apotheek-scharlei 32


Dienstapotheek Voor spoedeisende medicatie buiten kantoortijden Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk Ma. t/m. vr. 18.00 – 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Telefoon: 0251 - 78 38 40 Website: rkz.nl/dienstapotheek

Tzorg Voor thuishulp, via het WMO loket. Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest Telefoon: 0251 - 36 11 11 Website: tzorg.nl DIENSTEN Hulpdienst Uitgeest Voor vervoer, klussen en hulp bij boodschappen. Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest Telefoon: 0251 - 31 90 20 (ma. en di. 09.00 -10.00 uur) Andere dagen en bij dringende zaken: Telefoon: 0251–312161, 0251-311826 en 0251 - 311785.

ZIEKENHUIZEN Rode Kruis ziekenhuis Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk Telefoon: 0251 - 265 555 Website: rkz.nl Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar (voorheen MCA) Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar Telefoon: 072 – 548 4444 Website: nwz.nl

Belastingaangifte Voor hulp bij het invullen van belastingformulieren. Telefoon: 0251 - 31 54 46 (Nico Al) E-mail: nico.al@casema.nl

ZORGAANBIEDERS (in Uitgeest) VIVA! Zorggroep Molenstraat 1, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 088 – 995 8000 E-mail: info@vivazorggroep.nl Website: vivazorggroep.nl

VERVOER Regiotaxi Noord-Kennemerland Voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Aanvragen via WMO-loket. Voor ritten tot 25 km. Telefoon: 0900 – 8878 Website: noordkennemerland.connexxion.nl

Evean Thuiszorg Julianaweg 20, 1921 BC Akersloot Telefoon: 088 – 38 333 20 E-mail: zorgteamakersloot@evean.nl Website: evean.nl

Valys Voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Aanvragen via WMO-loket. Voor ritten buiten de regio. Telefoon: 0900 - 9630 Website: valys.nl

Buurtzorg Uitgeest Middelweg 11, 1911 EA Uitgeest Telefoon: 06 – 10590256 E-mail: uitgeest@buurtzorgnederland.com Website: uitgeest.buurtzorg.net 33


Roomboter

Uitgeester Kruidcake volgens oud recept Banketbakkerij & Partyservice

G.J. Versteeg

Prinses Beatrixlaan 1d, Uitgeest, Tel. 0251 – 31 23 40

Westerwerf 2 * Uitgeest (NH) – naast Bob’s Party Palace Tel. 0251 – 319101 * info@tonscholten.nl * www.tonscholten.nl

KAPSALON GEESTERHEEM

ANJA’S HAARMODE SPECIAAL VOOR DAMES EN HEREN VANAF 50 JAAR

Geopend woensdag t/m vrijdag vanaf 8.30 uur Dr. Brugmanstraat 15 – 1911 EN Uitgeest – Tel. 31 62 75

34


INLICHTINGEN ACTIVITEITEN TEL.NR. STICHTING UITGEESTER SENIOREN 0251-319020 Bakkie in de Buurt, Beeldhouwen & boetseren, 06 25756263 bingo, bridgecursus, computercursussen, excursies, Engelse conversatie, fietsen op e-bike, fifty-fit, filmmiddagen, fotocursus, handwerken, koersbal, koor, lezingen, modeshow, muziek maken, quilten, quiz, Repair Café, schrijverskring Uitgeest, tai chi, tekenen & schilderen, theezakjes vouwen, wandelen, workshops, yoga en Zumba Gold. Projecten KoffiePlus, Denk & Doe Club en Doortrappen. Contactpersonen S.U.S. activiteiten Koersbal en bingo : Margreet Fatels Koersbal : Joske van Rijssel Fietsen en wandelen : Arie Sengers Koor ‘De Zingende Zwanen’ : Wies de Wit Denk & Doe Club : Margreet Bult

0251-310684 06-15586345 06-21430570 0251-313174 0251-311146

STICHTING SOOS UITGEEST Biljarten (algemeen) Biljarten (competitie) Bridge, maandag Bridge, dinsdag Klaverjassen Schaken

: Dick Zonneveld : Lex Snak : Wim Terol : Joop de Beer : Ton Pieters : Percy Hagreen

0251-312953 06-36438242 0251-311639 0251-311348 0251-312530 06-33178806

DIVERSEN Bewegen 60+ in De Klop Koor ‘Die Geestersangers’ Koor ‘Puur Sangh’ Zonnebloem – bezoekwerk

: Joke Zwikker : Afke Kooij-Zijlstra : Marijke Mioulet : Monique Visser

0251-310370 0251-313401 0251-312161 06-52403416

Wilt u verhuizing, overlijden, enz. doorgeven? Tel.: 0251-319020 en 06 2575 6263, mail: s.u.s@inter.nl.net 35


36


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.